Projektet finansieras av Energimyndigheten samt de fyra medverkande länsstyrelserna och pågår (med förlängning till ).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektet finansieras av Energimyndigheten samt de fyra medverkande länsstyrelserna och pågår 2010-2011 (med förlängning till 2012-06-30)."

Transkript

1 Energisamverkan Norr! Energisamverkan Norr är ett länsövergripande projekt mellan länsstyrelserna i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län. Projektet ska binda samman idéer och erfarenheter, kunskaper och produkter, metoder och tekniker kring energiförsörjning, energianvändning och energieffektivisering i de fyra länen. Projektet finansieras av Energimyndigheten samt de fyra medverkande länsstyrelserna och pågår (med förlängning till ). Projektledare är Michael Jalmby, , och Elin Söderberg, , Energisamverkan i Norr Energisamverkan Norr är ett länsövergripande projekt mellan länsstyrelserna i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Projektet ska binda samman idéer och erfarenheter, kunskaper och produkter, metoder och tekniker kring energiförsörjning och energi-användning i de fyra länen. Projektet finansieras av Energimyndigheten samt de fyra medverkande länsstyrelserna och pågår Projektledare är Michael Jalmby ( )

2 Varför Energisamverkan Norr? Gemensamma förutsättningar och utmaningar I norra Sverige finns framgångsrik energiintensiv industri, stor energiproduktion och goda tillgångar på förnybar energi. Dessutom finns entreprenörer och småskaliga initiativ som är förebilder. Vi har speciella förutsättningar (långa avstånd, glest befolkat, hög utbildningsnivå, mm) och kunskaper i norra Sverige. Vi saknar dock en gemensam strategisk energiarena för att hitta samsyn, utbyta kunskap och erfarenheter som gör oss ännu starkare. Klimatförändringar och försörjningstrygghet är två gemensamma utmaningar. Därför behövs en årligen återkommande strategisk mötesarena som förenar energioch klimatmål med tillväxt, jobb och företagande i norra Sverige. Energisamverkan i Norr Energisamverkan Norr är ett länsövergripande projekt mellan länsstyrelserna i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Projektet ska binda samman idéer och erfarenheter, kunskaper och produkter, metoder och tekniker kring energiförsörjning och energi-användning i de fyra länen. Projektet finansieras av Energimyndigheten samt de fyra medverkande länsstyrelserna och pågår Projektledare är Michael Jalmby ( )

3 Syfte Projektets syften är att i de fyra nordliga länen:! höja medvetenheten om och nyttjandet av näringslivets kunnande inom energiområdet stimulera till helhetssyn, systemlösningar och samverkan mellan företag och mellan företag, samhälle och forskningsinstitutioner stimulera utvecklingen av verktyg för framgångsrik information, marknadsföring och demonstrationsobjekt. Energisamverkan i Norr Energisamverkan Norr är ett länsövergripande projekt mellan länsstyrelserna i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Projektet ska binda samman idéer och erfarenheter, kunskaper och produkter, metoder och tekniker kring energiförsörjning och energi-användning i de fyra länen. Projektet finansieras av Energimyndigheten samt de fyra medverkande länsstyrelserna och pågår Projektledare är Michael Jalmby ( )

4 Styrgrupp (triple-helix) Sten-Olov Altin, ordf (länsråd, Länsstyrelsen i Västernorrland) Dick Jansson, Handelskammaren MittSverige Berit Gullbransson, SP (Svensk Provningsanstalt), tidigare Swentec Eila Eriksson, Länsstyrelsen i Västerbotten Gunnar Fackel, Regionförbundet i Jämtlands län Ingela Brandén/Jimmy Nilsson, Länsstyrelsen i Jämtland Gunnar Plym Forshell, Länsstyrelsen i Norrbotten Patrik Söderholm, Luleå Tekniska Universitet Peter Hedman, Region Västerbotten David Tengerström, Länsstyrelsen i Västernorrland! Adjungerade Ylva Sardén, Länsstyrelsen i Norrbotten Thomas Edström, Länsstyrelsen i Västerbotten Michael Jalmby, Esam AB, projektledare Energisamverkan i Norr Energisamverkan Norr är ett länsövergripande projekt mellan länsstyrelserna i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Projektet ska binda samman idéer och erfarenheter, kunskaper och produkter, metoder och tekniker kring energiförsörjning och energi-användning i de fyra länen. Projektet finansieras av Energimyndigheten samt de fyra medverkande länsstyrelserna och pågår Projektledare är Michael Jalmby ( )

5 Huvudspår för Energisamverkan Norr Näringslivet (små och medelstora företag)! Hållbara inköp Bygga och boende EuropaForum Norra Sveriges positionspapper (en gemensam klimat-, miljö- och energipolitisk handlingsplan för norra Sverige) Energivision Norr (en gemensam strategisk mötes- och nätverksarena i norra Sverige) Energisamverkan i Norr Energisamverkan Norr är ett länsövergripande projekt mellan länsstyrelserna i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Projektet ska binda samman idéer och erfarenheter, kunskaper och produkter, metoder och tekniker kring energiförsörjning och energi-användning i de fyra länen. Projektet finansieras av Energimyndigheten samt de fyra medverkande länsstyrelserna och pågår Projektledare är Michael Jalmby ( )

6 Workshop solenergi med Trafikverket, 7 december, Luleå Välkommen, inledning och syfte med dagen, Camilla Fredriksson, Trafikverket, Michael Jalmby, Energisamverkan Norr Presentation av deltagarna och deras produkter Information om Trafikverkets verksamhet Lunch forts information om Trafikverkets verksamhet Solenergi vad menar vi? Workshop - hur kan Trafikverket få in solenergi i sin verksamhet? Reflektion och sammanfattning Slutsatser och nästa steg Avslutning! Energisamverkan i Norr Energisamverkan Norr är ett länsövergripande projekt mellan länsstyrelserna i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Projektet ska binda samman idéer och erfarenheter, kunskaper och produkter, metoder och tekniker kring energiförsörjning och energi-användning i de fyra länen. Projektet finansieras av Energimyndigheten samt de fyra medverkande länsstyrelserna och pågår Projektledare är Michael Jalmby ( )

7 ! Energisamverkan i Norr Energisamverkan Norr är ett länsövergripande projekt mellan länsstyrelserna i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Projektet ska binda samman idéer och erfarenheter, kunskaper och produkter, metoder och tekniker kring energiförsörjning och energi-användning i de fyra länen. Projektet finansieras av Energimyndigheten samt de fyra medverkande länsstyrelserna och pågår Projektledare är Michael Jalmby ( )

8 Externa deltagare på workshop 7 dec! Energisamverkan i Norr Energisamverkan Norr är ett länsövergripande projekt mellan länsstyrelserna i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Projektet ska binda samman idéer och erfarenheter, kunskaper och produkter, metoder och tekniker kring energiförsörjning och energi-användning i de fyra länen. Projektet finansieras av Energimyndigheten samt de fyra medverkande länsstyrelserna och pågår Projektledare är Michael Jalmby ( )

9 Externa deltagare på workshop 7 dec EcoSupplies Mikael Yngman! Latitude Solar Mikael Karlsson Global Sun Engineering Björn Eklöv Jukka Olli Måns Malmberg Solarus Anders Edoff CellTech Per Sandell Bixia Arne Andersson Esam Michiel van Noord Energisamverkan Norr Michael Jalmby Energisamverkan i Norr Energisamverkan Norr är ett länsövergripande projekt mellan länsstyrelserna i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Projektet ska binda samman idéer och erfarenheter, kunskaper och produkter, metoder och tekniker kring energiförsörjning och energi-användning i de fyra länen. Projektet finansieras av Energimyndigheten samt de fyra medverkande länsstyrelserna och pågår Projektledare är Michael Jalmby ( )

10 Externa deltagare på workshop 7 dec EcoSupplies Mikael Yngman! Latitude Solar Mikael Karlsson 3 av 4 från Norrbotten! Global Sun Engineering Björn Eklöv Jukka Olli Måns Malmberg Solarus Anders Edoff CellTech Per Sandell Bixia Arne Andersson Esam Michiel van Noord Energisamverkan Norr Michael Jalmby Energisamverkan i Norr Energisamverkan Norr är ett länsövergripande projekt mellan länsstyrelserna i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Projektet ska binda samman idéer och erfarenheter, kunskaper och produkter, metoder och tekniker kring energiförsörjning och energi-användning i de fyra länen. Projektet finansieras av Energimyndigheten samt de fyra medverkande länsstyrelserna och pågår Projektledare är Michael Jalmby ( )

11 Externa deltagare på workshop 7 dec EcoSupplies Mikael Yngman! Latitude Solar Mikael Karlsson Global Sun Engineering Björn Eklöv Jukka Olli Måns Malmberg Solarus Anders Edoff 3 av 4 från Norrbotten! 4 av 10 från norra Sverige! CellTech Per Sandell Bixia Arne Andersson Esam Michiel van Noord Energisamverkan Norr Michael Jalmby Energisamverkan i Norr Energisamverkan Norr är ett länsövergripande projekt mellan länsstyrelserna i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Projektet ska binda samman idéer och erfarenheter, kunskaper och produkter, metoder och tekniker kring energiförsörjning och energi-användning i de fyra länen. Projektet finansieras av Energimyndigheten samt de fyra medverkande länsstyrelserna och pågår Projektledare är Michael Jalmby ( )

12 Externa deltagare på workshop 7 dec EcoSupplies Mikael Yngman! Latitude Solar Mikael Karlsson Global Sun Engineering Björn Eklöv Jukka Olli Måns Malmberg Solarus Anders Edoff CellTech Per Sandell 3 av 4 från Norrbotten! 4 av 10 från norra Sverige! Hur ser hemmamarknaden ut? Bixia Arne Andersson Esam Michiel van Noord Energisamverkan Norr Michael Jalmby Energisamverkan i Norr Energisamverkan Norr är ett länsövergripande projekt mellan länsstyrelserna i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Projektet ska binda samman idéer och erfarenheter, kunskaper och produkter, metoder och tekniker kring energiförsörjning och energi-användning i de fyra länen. Projektet finansieras av Energimyndigheten samt de fyra medverkande länsstyrelserna och pågår Projektledare är Michael Jalmby ( )

13 Några aktiviteter Energi- och klimatträffar med ca 120 deltagare i tre län Inventering av energi- och klimatinitiativ, ca 100 st ( kartbilden )! webblösning - Workshop på EuropaForum 30 mars, Lycksele och 21 oktober i Sundsvall Elfordonsupphandling & elfordonsprojekt (E4:an - Umeå, Skeå, Piteå) Workshop kommun & landsting i hållbara inköp, 9 november Träff med 5 banker för samverkan kring hållbart byggande, 2 december, Umeå Broschyr med 24 företagsexempel i syfte att vara energiförebilder Stärka bioraffinaderikluster i norra Sverige (Solander, BioFuel Region, Åkroken och Processum) Stärka träbyggande i norra Sverige (Trästad 2012/Träcentrum) Workshop Solenergi med Trafikverket, 7 december, Luleå Energivision Norr Örnsköldsvik april, 2012 (en gemensam strategisk arena i norra Sverige) Energisamverkan i Norr Energisamverkan Norr är ett länsövergripande projekt mellan länsstyrelserna i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Projektet ska binda samman idéer och erfarenheter, kunskaper och produkter, metoder och tekniker kring energiförsörjning och energi-användning i de fyra länen. Projektet finansieras av Energimyndigheten samt de fyra medverkande länsstyrelserna och pågår Projektledare är Michael Jalmby ( )

14 En strategisk mötesplats i norr, för gemensam handling, inom energi- och klimatområdet. Genom kunskap, inspiration och handling ska hållbar tillväxt förenas med energi- och klimatmålen.

15 En strategisk mötesplats i norr, för gemensam handling, inom energi- och klimatområdet. Genom kunskap, inspiration och handling ska hållbar tillväxt förenas med energi- och klimatmålen.

16 Klimatförändringar Utsläppen av växthusgaser i atmosfären måste minska med 50% fram till år 2020 och 80-95% till år 2050.

17 Försörjningstrygghet Beroendet av importerad olja >70% 6-7% olja i Nordsjön % beroende Källa: EU s rapport om försörjningstrygghet (S.O.S - Security of Supply

18 More oil from fewer producers Incremental oil production by key country in the New Policies Scenario, Saudi Arabia Iraq Brazil Kazakhstan Canada Venezuela UAE Kuwait Iran Qatar Nigeria Libya Algeria OPEC Non OPEC mb/d Production rises most in Saudi Arabia & Iraq, helping to push OPEC s market share from 41% today to 52% by 2035, a level last seen prior to the first oil shock of OECD/IEA 2010

19 Renewables enter the mainstream. Renewable primary energy demand in the New Policies Scenario! OECD Pacific Africa India Brazil China United States European Union Mtoe The use of renewable energy triples between 2008 & 2035, driven by the power sector where their share in electricity supply rises from 19% in 2008 to 32% in 2035 OECD/IEA 2010 Energisamverkan i Norr Energisamverkan Norr är ett länsövergripande projekt mellan länsstyrelserna i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Projektet ska binda samman idéer och erfarenheter, kunskaper och produkter, metoder och tekniker kring energiförsörjning och energi-användning i de fyra länen. Projektet finansieras av Energimyndigheten samt de fyra medverkande länsstyrelserna och pågår Projektledare är Michael Jalmby ( )

20 .but only if there is enough government support Annual global support for renewables in the New Policies Scenario! Billion dollars (2009) Biofuels Renewables based electricity Government support remains the key driver rising from $57 billion in 2009 to $205 billion in 2035 but higher fossil fuel prices & declining investment costs also spur growth OECD/IEA 2010 Energisamverkan i Norr Energisamverkan Norr är ett länsövergripande projekt mellan länsstyrelserna i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Projektet ska binda samman idéer och erfarenheter, kunskaper och produkter, metoder och tekniker kring energiförsörjning och energi-användning i de fyra länen. Projektet finansieras av Energimyndigheten samt de fyra medverkande länsstyrelserna och pågår Projektledare är Michael Jalmby ( )

21 China becomes the market leader in low carbon technologies China s share of cumulative global additions to 2035 for selected technologies! 30% 20% 85 GW 335 GW 105 GW 8.5 million vehicles Capacity additions Passenger car sales 10% 0% Solar PV Wind Nuclear Electric & plug in hybrids Given the sheer scale of China s market, its push to expand the role of low carbon energy technologies is poised to play a key role in driving down costs, to the benefit of all countries OECD/IEA 2010 Energisamverkan i Norr Energisamverkan Norr är ett länsövergripande projekt mellan länsstyrelserna i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Projektet ska binda samman idéer och erfarenheter, kunskaper och produkter, metoder och tekniker kring energiförsörjning och energi-användning i de fyra länen. Projektet finansieras av Energimyndigheten samt de fyra medverkande länsstyrelserna och pågår Projektledare är Michael Jalmby ( )

22 KONSULTER FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

23 Energieffektivitet högst prioriterade området

24 Slutlig energianvändning per energikälla /3 Biobränsle 1/3 El 1/3 Olja NORR

25 3 strategier för hållbar energianvändning Begränsa mängden! Öka effektiviteten Påskynda övergången till förnybara alternativ

26 Potential 1 - SME I en aktuell kartläggning av svensk miljöteknik konstaterar ITPS att En lyckad strategi för tillväxt i miljötekniksektorn bör vara väl balanserad mellan å ena sidan åtgärder inom områdena forskning, utveckling och entreprenörskap och å andra sidan åtgärder som skapar efterfrågan för miljöteknik. Inom det senare området spelar offentliga aktörer och, inte minst, de stora företagen en helt avgörande roll det är hos dessa aktörer resurserna för investeringar i ny teknik finns. Incitament för att genomföra investeringarna skapas genom en kombination av marknadsbaserade drivkrafter och miljörelaterade styrmedel.

27 Potential 2 - Affärsmöjligheter i klimatförändringens spår Utsläppen av växthusgaser i atmosfären måste minska med 50% fram till år Rapport från ÅF och Swentec 2009 på uppdrag av Länsstyrelserna i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten Vision för vindkra. Sveriges största park Vision för va5en Europas största leverantör Vision för turism Världens renaste oas Vision för bioraffinaderi Världsledande

28 Norrlandslänens förutsättningar att uppnå klimat- och energimålen år 2020 Bahram Mossfeigh och Patrik Thollander, Linköpings universitet, Avdelningen för energianalys, Slutsats 1: den samlande bedömningen är att utmaningen beträffande effektivare energianvändning inom norrlandslänen är större än för riket i helhet. - Slutsats 2: det krävs krafttag för att uppnå de av EU uppsatta målen - Slutsats 3: utsläpp av koldioxid är en global miljöfråga varför arbetet med att minska utsläppen bör ha ett globalt perspektiv i fokus. - Slutsats 4: norrlandslänen kan tänkas tillåtas ha högre utsläpp per capita än riket som helhet, givet att en stor mängd förnyelsebar energi exporteras utanför länsgränserna (för att nå dit krävs en dialog med nationella aktörer)

29 En strategisk mötesplats i norr, för gemensam handling, inom energi- och klimatområdet. Genom kunskap, inspiration och handling ska hållbar tillväxt förenas med energi- och klimatmålen.

30 En strategisk mötesplats i norr, för gemensam handling, inom energi- och klimatområdet. Genom kunskap, inspiration och handling ska hållbar tillväxt förenas med energi- och klimatmålen.

31 Målsättning Övergripande mål förena hållbar tillväxt med energi- och klimatfrågorna ungdomsperspektiv Programmet för Energivision Norr utgår från regeringens nationella strategi för konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning och är disponerat utifrån dess prioriteringar: innovation och förnyelse kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud tillgänglighet strategiskt gränsöverskridande samarbete energivision norr ska: verka för att förena hållbar tillväxt/näringslivsutveckling med energi- och klimatmål vara en strategisk mötesarena inom energi- och klimatområdet verka för gemensamma ställningstaganden och handling inom energi- och klimatområdet bli en attraktiv och årligen återkommande aktivitet, som roterar mellan de fyra nordligaste länen integrera ett ungdomsperspektiv bidra med input till nationell och internationell nivå (myndigheter, regering, EU) bidra till ökad samverkan inom de fyra nordligaste länen knyta an till omvärlden, både i tid och rum

32 Handling

33 Programråd Ordförande: Anders Wijkman, Stockholm Environment Ins8tute (SEI), Tällberg Founda8on, regeringens utredare av upphandlingsreglerna Västernorrland Olle Ber?lsson, miljöchef, Västernorrlands läns lands?ng (LANDSTING) Peter Blomqvist, Vice VD Domsjö, (BIORAFF/SKOG) Anders Jonsson, VD Sundsvall Energi (ENERGIBOLAG) Jämtland Pia Sandvik Viklund, VD Länsförsäkringar i Jämtland (NÄRINGSLIV) AnnSofie Andersson, kommunalråd, Östersund (KOMMUN) Ungdomsrepresentant, år (UNGDOM) Västerbo4en Agneta Marell, vice rektor Umeå Universitet, fd kommunchef i Ö- vik (AKADEMI OCH KOMMUN) Ulrika Lundberg, NENET (ENERGIKONTOR) Norrbo4en Stefan Lundmark, Vindkra.scentrum (VIND) Göran Carlsson, Swerea Mefos (JÄRN- OCH STÅL) Kent Ögren, lands?ngsråd Norrbo5ens Läns Lands?ng (LANDSTING) Adj: Örnsköldsviks kommun (arrangörskommun) Esam (Projektledning) Nolia (Konferensarrangör)

34 Ungdomsråd Ordförande: Elin Söderberg, hållbarhetskonsult, Esam AB. Har arbetat med klimat och energifrågor inom biståndet på Utrikesdepartementet, projektledare Trafiksäkerhet och Framkomlighet, Umeå kommun (Gata/Parker), projektledare Energivision Norr Västernorrland Emmeli Larsson, Mi5universitetet - Energiingenjör Johanna Nilsson, Entreprenör - Johanna N smycken Jämtland Jennie Wadman, Arbetssökande - Ekoturism Joakim Lanker, Mi5universitetet - Ekoteknik Västerbo4en Hussein Kandiel, Umeå universitet Natalie Andersson, Arbetssökande - Miljövetare/Biolog Norrbo4en Chris?ne Enberg, LTU - Industriell miljö- och processteknik Ida Sandström, Örnsköldsvik LTU - Civilingengör (Naturresursteknik, miljö och va5en) Adj: Michael Jalmby, Esam AB. Projektledare Energivision Norr.

35 Innehåll Tre inriktningar Energiomställningen Grön energi Affärsmöjligheter Program arbetas fram av Ungdomsråd och Programråd Klart under januari månad

36

37

38 Affärsmöjligheter

39 Affärsmöjligheter Aditya Birla - indisk koncern som köpt Domsjö Fabriker för x miljarder Facebook - etablerat sig i Luleå med stor park av servrar Ice Hotel och Tree Hotel vill ha hållbara transporter från flyget

40 Affärsmöjligheter Aditya Birla - indisk koncern som köpt Domsjö Fabriker för x miljarder Facebook - etablerat sig i Luleå med stor park av servrar Ice Hotel och Tree Hotel vill ha hållbara transporter från flyget Hur paketera och sälja våra komparativa fördelar?

41 Vilken roll har ni? Politiker - Haparanda, Övertorneå, Kalix, Pajala, Överkalix, Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Arvidsjaur, Luleå, Arjeplog, Piteå, Älvsbyn och Boden Tjänstemän - Kommunförbundet i Norrbotten Bikupa: diskutera 2 o 2

42 ! Tack för uppmärksamheten Energisamverkan i Norr Energisamverkan Norr är ett länsövergripande projekt mellan länsstyrelserna i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Projektet ska binda samman idéer och erfarenheter, kunskaper och produkter, metoder och tekniker kring energiförsörjning och energi-användning i de fyra länen. Projektet finansieras av Energimyndigheten samt de fyra medverkande länsstyrelserna och pågår Projektledare är Michael Jalmby ( )

43 Metod Fyra typer av sessioner handling inspiration kunskap möten Två heldagar Parallella sessioner på förmiddagen och eftermiddagen Gemensam middag första kvällen, för nätverkande Program/tematiska områden Arbetas fram av Ungdomsråd och Programråd

44 Handling Vad har vi rådighet över? Förståelse för en global värld men med en norrländsk strategi Kompetenscentrum - vilken kompetens behövs för a5 få fyra län a5 gå i samma riktning i energi- och klimahrågor? vilken kompetens har vi? skapa gemensam problem- / utmanings- och visionsbild Lära Planera Göra Emre - water near. Östafrikanska handelskammaren. Ta med Ungdomsrådet - några i alla fall Under Energivision Norr kan handling vara; - i samverkan med inspira?on och kunskap i t.ex e5 seminarium - uppstartsmöten mellan aktörer inom e5 område som behöver träffas, t.ex solenergi

45 18-19 april 2012 Örnsköldsvik Folkets park

46 18-19 april 2012 Örnsköldsvik Folkets park

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2009 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening INLEDNING...4 VISION OCH STRATEGI...5 VÄRDEGRUND...5 VERKSAMHET...5 KUNSKAPSLEDANDE I SAMHÄLLSOMSTÄLLNING...5 AVSIKTSFÖRKLARINGAR...5

Läs mer

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN Huvudrapport från projektet Vägval energi KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 143 Klimat- och energistrategi för Stockholms län - antagande (KS 2013.179)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 143 Klimat- och energistrategi för Stockholms län - antagande (KS 2013.179) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 143 Klimat- och energistrategi för Stockholms län - antagande (KS 2013.179)

Läs mer

Energistrategi för Malmö Pr 3083 Godkänd av kommunfullmäktige 2009-12-17

Energistrategi för Malmö Pr 3083 Godkänd av kommunfullmäktige 2009-12-17 Energistrategi för Malmö Pr 3083 Godkänd av kommunfullmäktige 2009-12-17 Malmö stadsbyggnadskontor Sammanfattning Innehåll Sammanfattning...2 Inledning...4 Visioner och mål...6 Effektivare energianvändning...8

Läs mer

Innovationspolitik för framtidens energisystem. Analys av internationella policyexperiment. Rapport 2015:05

Innovationspolitik för framtidens energisystem. Analys av internationella policyexperiment. Rapport 2015:05 Rapport 2015:05 Innovationspolitik för framtidens energisystem Analys av internationella policyexperiment Tillväxtanalys har de senaste åren studerat vad Sverige kan lära av andra länder när det gäller

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

Energiseminarier Almedalsveckan 2015:

Energiseminarier Almedalsveckan 2015: Energiseminarier Almedalsveckan 2015: Svensk Energi presenterar här, med utgångspunkt i det totala programmet för Almedalsveckan, ett urval arrangemang med energifrågor i fokus. Vi gör inga anspråk på

Läs mer

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009 A2008:009 Svensk miljöteknik En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter Ulf Andreasson, Martin Flack, Thomas Forsberg, Stefan Jonsson, Måns Lindberg, Elin Vinger och Karin Widegren Svensk

Läs mer

SxH SOLLENTUNA KOMMUN V \ Kommunledning

SxH SOLLENTUNA KOMMUN V \ Kommunledning SxH SOLLENTUNA KOMMUN V \ Kommunledning Lars Keski-Seppälä Tjänsteutlåtande 2012-08-07 Sidan 1 av 1 Dnr KS 2011/328-16 Kommunstyrelsen Godkännande av klimat- och energistrategi för Stockholms län Förslag

Läs mer

Energi mot fattigdom i tredje världen. - Sammanfattning av workshop

Energi mot fattigdom i tredje världen. - Sammanfattning av workshop Energi mot fattigdom i tredje världen - Sammanfattning av workshop Report CEC 2007:4 Chalmers EnergiCentrum CEC CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, september 2007 Energi mot fattigdom i tredje världen

Läs mer

Regionala partnerskapet

Regionala partnerskapet Minnesanteckningar 1 (5) Datum 2014-01-16 Diarienummer Regionala partnerskapet Tid: Torsdag den 16 januari, kl. 9.30 12.00 Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Ledamöter: Sven-Erik Österberg Anders Josefsson

Läs mer

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna REMISSVERSION Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Utgiven av Länsstyrelsen i Dalarnas län 791 84 Falun Tel: 023-810

Läs mer

SMART samhällsutveckling

SMART samhällsutveckling Välkommen till 2014 års arena för en SMART samhällsutveckling Smart Samverkan Smart IT Smart Infrastruktur Smart Innovation & Teknik Program 2014 12-13 november Aros Congress Center, Västerås Innehåll

Läs mer

SLUTRAPPORT 2005-01-25

SLUTRAPPORT 2005-01-25 SLUTRAPPORT 2005-01-25 Hans Eek Johan Swahn och Elin Löwendahl Göteborg Energi Avdelningen för fysisk resursteori Box 53 Chalmers och Göteborgs universitet 401 20 Göteborg 412 96 Göteborg Tel: 031-62 60

Läs mer

klimat & transporter

klimat & transporter Mormor klimathjälte Spårtaxi möjlighet för framtiden Östra Göinge årets miljöbilskommun sidan 16 sidan 34 sidan 20 klimat & transporter en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

Läs mer

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige Miljöteknikmöjligheter i Västsverige En sammanfattning av Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Sammanställd av Jonas Norrman & Rebecca Brembeck, Nätverket GAME, samt Catarina Hedar,

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Dnr: 2012/217 Myndigheten

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

Minskad klimatpåverkan

Minskad klimatpåverkan Meddelande nr 2014:30 Minskad klimatpåverkan Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län 1 2 Minskad klimatpåverkan Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län MEDDELANDE NR 2014:30 3 Meddelande nr 2014 :30 Referens

Läs mer

Sveriges Energiting 2011

Sveriges Energiting 2011 Sveriges Energiting 2011 Inledning 21 mars 10.00 Allmän information Lokaler FH - Folkets Hus NL - Norra Latin Hålltider Dag 2 09.00-10.00 Inregistrering (FH) 10.00-12.30 Inledning (FH) 12.30-13.30 Lunch

Läs mer

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020.

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Sida 1 av 2 2013-06-28 Dnr. 304-1272-2013 Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Bifogat översänds följande handlingar 1. Utkast till Regionalt Program

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Lärande av goda exempel inom Uthållig kommun

Lärande av goda exempel inom Uthållig kommun FORSKNINGSRAPPORT Lärande av goda exempel inom Uthållig kommun Carina Lundmark, Gunnar Jonsson Lärande av goda exempel inom Uthållig kommun Carina Lundmark & Gunnar Jonsson ISSN: 1402-1528 ISBN 978-91-7439-829-8

Läs mer

VIND2010. 15-17september. Vindkraften är central i utvecklingen mot en hållbar. Svenska Mässan i Göteborg

VIND2010. 15-17september. Vindkraften är central i utvecklingen mot en hållbar. Svenska Mässan i Göteborg VIND2010 Programtidningen för Sveriges största vindkraftskonferens 15-17september Svenska Mässan i Göteborg Vindkraften är central i utvecklingen mot en hållbar ekonomi sidan 4 Andreas Carlgren och Maud

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Det här är kommentarer från några av de sammanlagt 400 personer som deltog i Tillväxtdagarna i Umeå 2014.

Det här är kommentarer från några av de sammanlagt 400 personer som deltog i Tillväxtdagarna i Umeå 2014. Gästbok Umeå 21 23 maj 2014 För femte året i rad samlades människor med ambitionen att skapa bättre förutsättningar för lokal och regional tillväxt, entreprenörskap och företagsamhet. Vi är oerhört stolta

Läs mer