MAL-NÄTVERKETS STRUKTURPLANEWORKSHOP Tero Piippo, MAL-nätverket, projektledare HOTEL EPOQUE, JAKOBSGATAN 1, JAKOBSTAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MAL-NÄTVERKETS STRUKTURPLANEWORKSHOP 4.12.2013. Tero Piippo, MAL-nätverket, projektledare HOTEL EPOQUE, JAKOBSGATAN 1, JAKOBSTAD"

Transkript

1 MAL-NÄTVERKETS STRUKTURPLANEWORKSHOP Tero Piippo, MAL-nätverket, projektledare HOTEL EPOQUE, JAKOBSGATAN 1, JAKOBSTAD

2 MAL-nätverket Nationellt omfattande nätverk för utvecklande av markanvändning, boende och trafik samt också service och näringsliv Seminarier, workshops, sparrning av stadsregioner, utvecklingsprojekt Med i nätverket är stadsregioner, MAL-ansvariga ministerier och ELY, Kommunförbundet, ARA samt F&U-organisationer Nätverket startade i början av 2010 (kohesions- och konkurrenskraftsprogrammet) MAL-nätverket koordineras av samkommunen för Tammerfors stadsregion (www.tampereenseutu.fi) STYRGRUPPENS RIKTLINJER: Nätverkets fortsättning till slutet av 2015 är viktigt med hänvisning till argument inom stadspolitiken och en fortsättning är både i statens och stadsregionernas intresse

3 Stadspolitikens verksamhetsplattform Nationell stadspolitik TEM, YM, LVM, VM ARA, Trafikverket Kommunförbundet, ELY, Aalto-universitetet Sitra, Tekes, SYKE och andra f&u-aktörer Koordinering Medlemsregioner Joensuun seutu Jyväskylän seutu Kotkan-Haminan seutu Kouvolan kaupunki Kuopion kaupunki Lahden seutu Oulun seutu Jakobstadsregionen Porin seutu Salon seutu Seinäjoen kaupunkiseutu Tampereen kaupunkiseutu Turun seutu Vaasan seutu Ylä-Savo NY: Helsingforsregionen (fr.o.m. 2014) Tero Piippo, , projektledare Kati-Jasmin Kosonen, Tampereen kaupunkiseutu, Satakunnankatu 18 A, Tampere,

4 Tyngdpunkt i det strategiska utvecklingsarbetet med markanvändning, boende och trafik Det samordnande utvecklingsarbetet för markanvändning, boende och trafik är nästan oundvikligen strategisk Stöder förverkligandet av stadspolitiska åtgärder och stadsregionernas MALplaneringsarbete, förstärker stadsregionernas livskraft hållbarhet, attraktion och en smidig vardag Strategisk MAL- planering = identifierar viktiga saker i den strategiska viljan och väljer bort de mindre viktiga; av viktiga saker görs klara, riktgivande beslut; Identifierar, till vilka är det viktigt att binda sig och till vilka det finns spelutrymme och alternativ; ser till att, strategiska riktlinjer styr beslutsfattandet på alla nivåer i rätt riktning

5 Vad är stategiskt samarbete i praktiken? Case Kuopios funktionella stadsregions Strukturplan Loikka 2030 Bakgrund: Varkaus-Kuopio-Iisalmi utvecklingszons förundersökning, där som praktiska åtgärder föreslogs en start av strukturplanearbeten i både Kuopio. Iisalmi och Varkaus området. En speciellt central fråga är, hur centrala aktörer och beslutsfattare fås att binda sig till Strukturplane arbetets förberedande och speciellt till det praktiska förverkligandet? Egna synpunkter av erfarenheter från case Kuopio: - förutseende planering, centrala intressegruppers deltagande i tid - bokning av tillräckliga resurser för material och personal - klarhet om ansvarsområden och arbetsuppdelning - avtal, deras bindning och sanktioner? - en tillräcklig uppföljning och att i tid reda ut problem => kommunerna bör ha en aktiv roll i styrandet - även om Strukturplanen är kommunernas strategiska beslut om samhällsplaneringens riktlinjer på lång sikt, är det bra att lägga till konkreta åtgärder

6 Loikka 2030 kärkitoimenpiteet 1. Maankäytön painopiste-alueiden strateginen yleiskaava 2. Kuntien yhteiset ja kuntarajat ylittävät maankäyttösuunnitelmat (pilottina kehittämisvyöhyke: Sorsa-salo Paasisalo Vuorela Toivala) 3. Kuntien yhteinen maankäyttöpoliittinen sopimus 4. Edistää joukkoliikennekäytävien syntymistä / kehittämistä 5. Tahkon kehittäminen, matkailukeskustan luominen 6. Lentoaseman ja sitä ympäröivän yritysvyöhykkeen kehittäminen 7. Kuopion seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys 8. Yhteiset haja-asutuksen ja taajamien lievealueiden rakentumisen pelisäännöt 9. Huom. Myös muita kuin edellä olevia kehittämistoimenpiteitä liikenteen ja liikkumisen-, asumisen ja hyvinvoinnin-, palveluiden ja elinkeinoelämän- sekä matkailun ja virkistysmahdollisuuksien kehittämisen osa-alueilla yhteensä 16 kpl

7

8 Verksamhet år 2013 Urban Zone turne Urban Zone turne tillsammans med projektgruppen (SYKE, TTY); Vasa 20.3., Tammerfors 27.3.(inneh. Trafikundersökningsseminariet), Joensuu 8.4., Iisalmi 18.4., Åbo (Uleåborg under år 2012). Som sakkunniga var Urban Zone teamet Mika Ristimäki, Ville Helminen & Maija Tiitu från Syke och Hanna Kalenoja från TTY. MAL-intentionsavtalens uppföljningsworkshop , Sokos Hotel Vanda, Dickursby. De stora stadsregionernas och statliga aktörers gemensamma MAL-intentionsavtals workshop för genomförande och uppföljning. Förnyandet av MBL: Byggnadsförordningar för randområden i förnyandet av MBL, Kommunhuset, workshop för inbjudna. En trivsam och grön stad: I samarbete med Uudenmaan asumisen OSKE. Seminarium och exkursion to , Urban Mill (Otnäs) och exkursion: Helsingfors utfyllnadsbyggnadsområden (Böle, Fiskehamnen, Arabiastranden). Nätverkets julseminarium onsdag kl 12-16, Tampere-talo.

9 Verksamhet hösten 2013 Sparrning Jakobstadsregionen , Strukturplanens följande steg Kotka-Fredrikshamn , Företagsväxelverkan, genomförande och konceptsparrning Iisalmi , Nya koncept för seniorers boende-workshop, kl Förfrågningar Stationsorternas utvecklingsprojekt, augusti Sammanfattning av de 15 medlemsregionernas projekt och planläggningssituation. Som fortsättning en gemensam workshop vintern Projektverksamhet Maapaikka-fortsättning av projekthelheten: Maapaikka II I regionvis förankring. Styrgruppsarbete, Region workshops veckorna (Kouvola, St Michel, Kotka- Fredrikshamn, Seinäjoki, Ylä-Pirkanmaa). Företagsväxelverkan koncep och genomförande Åbo och Jakobstadsregionens tillfällens projektrapport: Kotka- Fredrikshamnsregionen, höstens workshop Kotka stad, Cursor, Livady Oy (Panu Lehtovuori & arbetsgrupp), MAL-nätverket. Internationell MAL-kartläggning (MAL-översikt över metropolområden). Iina Sankala Tay, JKK, rapport:

10 - Laddningsbara från nätverkets webbsidor - Förankring av resultat: seminarier och workshops, sparrning arrangerade i regionerna - Zonplanering-rapport och Bilaga Vyöhykesuunnittelu-rapportens svenskspråkiga översättning, publicerad i mars 2013 Projektens slutrapporter

11 Boende och MAL- samarbete, Projektens slutrapporter 2013 METROPOLIALUEIDEN SUUNNITTELU- JA HALLINTAMALLIT Kansainvälinen kartoitus Iina Sankala MAL-verkosto syyskuu 2013 Sähköisenä verkoston sivuilla:

12 MAL-nätverkets tyngdpunkter år 2014 MALPE/Kasvu, Asuminen ja Asemat, KV-oppiminen MAL-nätverkets stöd till statens och stadsregionernans MALPE-intentionsavtalsförfarande och Utvecklande av tillväxtavtalsförfarande genom MAL-teman Förfarandets lyckanden och flaskhalsar Workshops Stationsregionernas utvecklingsprojekts förenlighet med stadsutvecklingsprojekt, nationellt referensstöd, spårtrafikens, boendets och servicens samgranskning, resekedjornas optimering till spårtrafiksstationer och -hållplatser, parkeringsgranskningar Ex. Stationsregionernas helhetsprojekt, Den symmetriska staden i Joensuu, SmartStation i Seinäjoki Bostadsområdens utfyllnadsbyggande och spridning av goda exempel, kvalitativa och enhetliga boendemiljöer, keskitehokas asuminen Internationellt referensstöd, spridning av god praxis internationella MAL-modeller Utvecklingskorridorernas MALPE-planering?

13 MAL-nätverkets förfrågning för 2014 aktivitet 1. Vilka gemensamma seminarer och workshop skulle man ha nästä år? 2. Förslagor för dina egna områdets aktiveringworkshop? 3. Vilka nya MAL-forskning-, utveckling- och undersökningprojekter skulle man starta nästä år? 4. Nya tyngdpunkter, aktivitetsformer och utvecklingstankar? 5. Hur kan vi utveckla kommunikation inom MAL-nätverket? 6. Andra kommentarer fri ord? Ta dina ansvar till , Tack i förväg! Mera information fron projektledare Tero Piippo, p , tero.piippo (at) tampereenseutu.fi ja Kati-Jasmin Kosonen, p , kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi

Vd:s översikt. datatekniken.

Vd:s översikt. datatekniken. Finlands Kommunförbund Årsberättelsen 2011 Innehåll Vd:s översikt 3 Kommunförbundets strategi 4 Kommunförbundets verksamhet inom de priorite rade områdena 2011 5 Kommunförbundets organisation och tjänster

Läs mer

En livskraftig kommunoch

En livskraftig kommunoch En livskraftig kommunoch servicestruktur Utredning av strukturgruppen för kommunförvaltningen DEL I Utredningsdel 5b/2012 Kommunerna Del I Utredningsdel En livskraftig kommun- och servicestruktur Utredning

Läs mer

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM.

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. Nylands FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. PUSSLAR IHOP HELHETER. förbund ISBN 978-952-448-384-1 (inb.) ISBN 978-952-448-385-8 (pdf) Översättning: Susan Neiro och Patricia Karlsson

Läs mer

AB JAKOBSTADSREGIONENS UTVECKLINGSBOLAG CONCORDIA. MBT-SAMARBETE I JAKOBSTADSREGIONEN Definiering av mål

AB JAKOBSTADSREGIONENS UTVECKLINGSBOLAG CONCORDIA. MBT-SAMARBETE I JAKOBSTADSREGIONEN Definiering av mål AB JAKOBSTADSREGIONENS UTVECKLINGSBOLAG CONCORDIA MBT-SAMARBETE I JAKOBSTADSREGIONEN Definiering av mål Rapport Målsättningar uppdaterade 10.12.2012 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY I Innehållsförteckning

Läs mer

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen VÄLFÄRD OCH KVALITET projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Projektrapport 17.10.2014 Päivi Moisio Jessica Fagerström Anna-Mari

Läs mer

Från Teatergrannar till Scen utan gränser. Utvärdering av scenkonstsamarbete mellan Sverige och Finland 2011 13 samt dess framtid.

Från Teatergrannar till Scen utan gränser. Utvärdering av scenkonstsamarbete mellan Sverige och Finland 2011 13 samt dess framtid. Från Teatergrannar till Scen utan gränser Utvärdering av scenkonstsamarbete mellan Sverige och Finland 2011 13 samt dess framtid Riitta Seppälä Innehåll 1. Samarbetets bakgrund och 3 utredningens uppdrag

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Mångfald ger kommunen livskraft Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Innehåll Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken 3 Bakgrundspromemoria till riktlinjerna 7 Invandringen

Läs mer

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 Budgeten 2014 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 B ERÄTTELSEN OM VISION Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

Personlig assistanspool i Svenskfinland

Personlig assistanspool i Svenskfinland Personlig assistanspool i Svenskfinland Slutrapport FDUV, Folkhälsan, Finlands Svenska Handikappförbund och Kårkulla samkommun 12.10.2009-28.02.2010 Eva-Maria Kankainen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 1.Bakgrund

Läs mer

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Björn Ohlén Henrik Olsson 1 Inledning Projekt Industrimuseum Västra Götaland är ett utvecklingsprojekt som skall pröva

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

SOLMODELLEN 2040 L U O U T K A S T 5. 5. 2 0 1 4

SOLMODELLEN 2040 L U O U T K A S T 5. 5. 2 0 1 4 L U O STRUKTURMODELL 2040 FÖR VASA STADSREGION SOLMODELLEN 2040 E N V I S I O N O M E N H Å L L B A R, F U N G E R A N D E O C H E N E R G I E F F E K T I V R E G I O N - O C H S A M H Ä L L S S T R U

Läs mer

BILAGA 3: RESULTATBERÄTTELSE FÖR REGIONCENTRUMPROGRAMMET ÅR 2009

BILAGA 3: RESULTATBERÄTTELSE FÖR REGIONCENTRUMPROGRAMMET ÅR 2009 BILAGA 3: RESULTATBERÄTTELSE FÖR REGIONCENTRUMPROGRAMMET ÅR 2009 Programregion: Vasaregionen Ansökarorganisation: Vasaregionens Utveckling Ab VASEK 1. Resultat för den i verksamhetsplanen för regioncentrumprogrammet

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Finlands landsbygdsnätverk Årsberättelse 2008

Finlands landsbygdsnätverk Årsberättelse 2008 Finlands landsbygdsnätverk Årsberättelse 2008 Februari 2009 LANDSBYGDSNÄTVERKET 2008 1 sförteckning 1. NYCKELUPPGIFTER 2008...3 2. ÖVERSIKT ÖVER 2008...5 3. FÖRVALTNING OCH ORGANISATION...6 3.1. Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT X2AB PROJEKT SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 VAD KRÄVS AV BRANSCHEN OCH SAMHÄLLET FÖR ATT UPPNÅ VISIONEN OM KOLLEKTIVTRAFIKEN SOM EN SJÄLVKLAR

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Slutrapport Förstudie Innovationsforum

Slutrapport Förstudie Innovationsforum Slutrapport Förstudie Innovationsforum Stadskontoret Se! Förstå! Koppla ihop! Pröva! Upprättad Datum: 2011-12-14 Version: 1.0 Ansvarig: Annette Larsson Förvaltning: Stadskontoret Enhet: Avdelningen för

Läs mer

Ung delaktighet i Skåne

Ung delaktighet i Skåne Ung delaktighet i Skåne Slutrapport från ett projekt 2011-2013 2013-02-06 1 Sammanfattning Genom beslut av Region Skånes regionala tillväxtnämnd i maj 2011 påbörjades fas två av projektet Ung delaktighet

Läs mer

Buller är ett samhällsproblem

Buller är ett samhällsproblem Bilaga 1 STRATEGI FÖR KOMMUNIKATION AV SAMHÄLLSBULLER PROJEKTREDOVISNING Buller är ett samhällsproblem NU STÄRKER VI ARBETET GENOM ÖKAD SAMVERKAN Buller är ett samhällsproblem 2 Förord SKL:s projekt för

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Ett språk eller två?

Ett språk eller två? Jan-Erik Enestam Marcus Henricson 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Magma-studie 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Utgivare:

Läs mer