kraftgrupper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kraftgrupper 2005-03-07"

Transkript

1 kraftgrupper Nedanstående lista över pågående och genomförda kraftgrupper uppdateras löpande på hemsidan (www.kraftprov.nu). För dig som vill ta kontakt med någon av kraftgruppernas handledare eller projektledare finns även deras e-postadresser på hemsidan. Några av grupperna är listade på mer än en region beroende på att företagen i dessa grupper återfinns i flera regioner. kraft i regioner / Norra Sverige Pågående kraftgrupper Härnösand 1&2 Två kraftgrupper som egentligen är ett kluster som kallas kris, konflikt och räddning. Arbetet i grupperna kommer bland annat att innehålla strategiimplementering i företag, personalutveckling och utveckling av affärsrelationer. Grupperna startade under hösten 2004 och beräknas avslutas under hösten Projektledare: Tommy Roxenhall, Mitthögskolan Handledare: Industrikonsulter Örnsköldsvik Gruppens utvecklingstema är att tillsammans med företagets lednings- och ägargrupp utveckla strategidokument samt implementera handlingsprogram. Gruppen består av 5 företag i närheten av Örnsköldsvik. Arbetet påbörjades under hösten 2004 och beräknas avsluta under hösten Projekledare: Håkan Bohman & Mats Nordström, Handelshögskolan i Umeå Handledare: Christer Wiklund Kramfors 2 Gruppens utvecklingstema är strategisk affärsutveckling i nätverk. En målsättning med gruppen är bland annat att företagens lednings- och ägargrupp ska utveckla strategidokument samt implementera handlingsprogram. Gruppen består av sju företag i närheten av Kramfors. Arbetet påbörjades i april 2004 och beräknas avsluta i början av Projektledare: Håkan Bohman, Handelshögskolan i Umeå Handledare: Conny Eriksson SSMG 2 Gruppens utvecklingstema är strategisk affärsutveckling i nätverk. Gruppen består av sex företag från trakten kring Örnsköldsvik. Gruppen består av företag som deltog i den första kraftgrupp SSMG (se nedan) 1. Arbetet påbörjades i april 2003 och beräknas vara avslutat under våren Projektledare: Håkan Bohman, Handelshögskolan i Umeå, Handledare: Thomas Ruuth 1 KrAft arbetar med att upprätta långsiktiga relationer mellan högskolan och mindre och medelstora företag. För att erhålla mer kunskap om hur man skall arbeta med detta har samma företag (SSMG företagen) erbjudits möjlighet att följa två program.

2 Avslutade kraftgrupper Industrigruppen Umeå Gruppens utvecklingstema är strategisk affärsutveckling i nätverk. Programmets innehåll är bland annat nätverkets problem och möjligheter, marknadsanalys och företagsprofilering, organisationsutveckling och ledarskap. Gruppen består av sex företag från Umeå med omnejd. Arbetet påbörjades i juni 2003 och avslutades under hösten Projektledare: Maj-Britt Lindfors Johansson, Handelshögskolan i Umeå, Handledare: Thomas Ruuth Z-Group Gruppens utvecklingstema är strategisk affärsutveckling i nätverk. Programmet innefattar bland annat strategiimplementering, marknadskunskap och verksamhetsstyrning. Gruppen består av sex tillverkande företag kring Östersund. Gruppen påbörjade sitt arbete under hösten 2003 och avslutades under hösten Projektledare: Tommy Roxenhall & Edith Andresen, Mitthögskolan Handledare: Stig Ömalm DesignkrAft Bräcke Gruppens utvecklingstema är strategisk affärsutveckling och design. Innehåll för gruppen är bland annat omvärld och marknad. Gruppen körs som en förlängning av sommardesignkontoret. Gruppen delfinansieras även av ProDesign. Gruppen påbörjade sitt arbete under hösten 2003 och avslutades sommaren Projektledare: Per Nilsson, Handelshögskolan i Umeå Handledare: Mikael Edin SSMG Gruppens utvecklingstema var strategisk affärsutveckling i nätverk. Gruppen bestod av sex företag från trakten kring Örnsköldsvik. Gruppens överordnade syfte var att inventera, utveckla och implementera strategier för affärsutveckling av såväl de enskilda företagen som nätverksgruppen som helhet. Arbetet påbörjades i april 2001 och avslutades i februari Projektledare: Per Nilsson, Handelshögskolan i Umeå, Handledare: Christer Wiklund Kramfors Utvecklingstemat för grupperna var Ledning, organisations- och personalutveckling. Överordnat syfte var att åstadkomma ökad strategisk affärsutveckling bland de deltagande företagen. Gruppen bestod av sju företag i Kramfors. Arbetet påbörjades i januari 2002 och avslutades i februari Projektledare: Mats Nordström och Håkan Bohman, Handelshögskolan i Umeå Handledare: Tomas Karlsson Sollefteå Utvecklingstemat för grupperna var Ledning, organisation- och personalutveckling. Överordnat syfte var att åstadkomma ökad strategisk affärsutveckling bland de

3 deltagande företagen. Gruppen bestod av fyra företag i Sollefteå. Arbetet påbörjades i januari 2002 och avslutades i februari Projektledare: Mats Nordström och Håkan Bohman, Handelshögskolan i Umeå Handledare: Tomas Karlsson kraft i regioner / Mellan Sverige Pågående kraftgrupper Söderhamn 1-3 Gruppernas utvecklingstema är affärsutveckling i nätverk. Programmet genomförs i anslutning till projektet FIRSAM. Programmet kommer företrädelsevis att genomföras i internatform där de teman som tas upp alltid behandlas på två nivåer, dels betydelsen för den egna verksamheten, dels betydelsen för nätverket FIRSAM. Innehållet för de olika internaten innefattar bland annat företagsnätverk, marknadsföring, Lean-production och produktutveckling. Grupperna består totalt av 15 företag i Söderhamnregionen. Arbetet påbörjades under hösten 2004 och beräknas avslutas under hösten Projektledare: Lars Bengtsson och Lars-Torsten Eriksson, Högskolan i Gävle samt Anders Hugnell, KTH Handledare: Jahn Öberg IVL 2 Gruppens utvecklingstema är från produktförsäljning till funktionsförsäljning. En målsättning är bland annat att göra en demo av det helt nya funktionskonceptet för utvald målgrupp kunder och att arbetet resulterar i enklare rapport där erfarenheter tas upp. Gruppen består av fyra företag. Arbetet påbörjades i juni 2004 och förväntas avsluta under hösten Projektledare: Lena Bjerhammar, högskolan i Dalarna Handledare: Hans-Olof Marcus Småskalig energi i lantbruk Gruppens utvecklingstema är att sänka energikostnaderna hos de deltagande lantbruksföretagen genom egen produktion med möjlighet att periodvis också leverera överskott av el och annan energi till försäljning. Arbetet påbörjades under våren 2004 och beräknas avsluta under våren Projektledare: Sven Hamp, Mälardalens Högskola Handledare: Olof Karlsson Gymnasiefriskolor Gruppens utvecklingstema är att utforma, fastställa och skapa kännedom om standards främst för att utveckla verksamheten i de egna frigymnasierna men också för att som föregångare stimulera kvalitetsutveckling allmänt i branschen. Standards ska utgå från kundernas (elevers, föräldrars, kommuners) förväntningar, vara enkla att mäta och följa upp samt kunna användas internt för jämförelser/benchmarking inom branschen och externt för marknadsföring av frigymnasier. Gruppen består av 4 frigymnasier. Arbetet påbörjades i mars 2004 och beräknas avsluta under våren Projektledare: Anders W Johansson, Mälardalens Högskola

4 Handledare: Anders Bauer Avslutade kraftgrupper Green Peaks Energibesparing i fastigeheter Gruppens utvecklingstema är att sänka energikostnaderna hos de deltagande företagen genom investeringar i energibesparande åtgärder. Gruppen består av sex fastighetsbolag i Västmanland. Arbetet påbörjades den 22 juni 2004 och avslutades under våren Projektledare: Robert Öman & Leif Andersson, Mälardalens Högskola Handledare: Dan Andersson Green Peaks Ekoturism Gruppens utvecklingstema är att Att långsiktigt stimulera en hållbar affärsutveckling inom turistnäringen genom att: 1) Förädling och paketering av deltagarnas erbjudande som ska ge marknadsandelar, 2)Framtagning av standards/minimikrav för ekoturism i gruppen och 3) Miljömärkning av produkter och/eller destinationer. Gruppen består av sex företag verksamma inom turistnäringen i Västmanland. Arbetet påbörjades I april 2004 och avslutades under våren Projektledare: Robert Öman & Leif Andersson, Mälardalens Högskola Handledare: Jan Brandberg Kista Growth Program Gruppens utvecklingstema är att skapa förutsättningar för unga teknikföretag att nå större tillväxt och nya marknader. Målsättningen är att företagen tydligt identifierar 2-3 strategiska knäckfrågor för företagets tillväxt. Dessutom ska deltagarna när de genomgått programmet, har en konkret plan för hur de valda knäckfrågorna ska lösas eller redan påbörjat lösandet av dem under programmets gång. Genom programmet ska deltagande företags tillväxtmöjligheter och konkurrenskraft avsevärt förbättras. Gruppen påbörjade sitt arbete i november 2003 och avslutades under hösten Projektledare: Bo Karlsson, KTH Handledare: Uno Alfredéen Ständiga Förbättringar Gruppens utvecklingstema är att utveckla en process för ständiga förbättringar. Förutom de ekologiska aspekterna arbetar gruppen med att integrera arbetsmiljö och hälsoaspekterna i metoden för förbättringsarbetet. Gruppen består av nio företag i Dalarna. Arbetet påbörjades i juni 2003 och avslutades i augusti Projektledare: Ola Bergeå, Högskolan i Dalarna Handledare: Elisabeth Bröms HPU Falun Gruppens utvecklingstema är att göra hållbar produkt/tjänsteutveckling till en naturlig del av verksamheten. Gruppen består av fem företag i Dalarna. Övergripande syfte för gruppen är att höja deltagande företags kompetens och verka för att prioriteringen av miljö- och hushållningsaspekterna i företagens produkt/tjänsteutvecklingsprocess ökar. Arbetet påbörjades i april 2003 och avslutades i maj 2004.

5 Projektledare: Helen Williams, Högskolan i Karlstad Handledare: Mikael Nilsson IVL Gruppens utvecklingstema var systemleverans för tillväxt. Gruppen arbetade med att på ett mer strukturerat sätt länka affärsutveckling och kompetenshöjning inom miljöteknik. Gruppen bestod av sex företag spridda från Vimmerby till Borlänge. Arbetet påbörjades i december 2001 och avslutades under våren Projektledare: Nils Brandt, KTH Stockholm Handledare: Hans-Olof Marcus (ersatte Staffan Filipsson) Produktframtagning Gruppens utvecklingstema var utvecklingen av gemensam produkt och arbetssätt. Innehåll i programmet var även värdeanalys, informationsflöden, produktionssimulering och projektledning. Gruppen bestod av sex företag där fyra av dem ligger i Nyköping och de andra två finns i Småland. Gruppen påbörjade sitt arbete i augusti 2002 och avslutades i juni Projektledare: Stefan Björklund, Linköpings Universitet Handledare: Jan Persson kraft i regioner / Västra Sverige Produktutveckling i Sjuhärad Gruppens utvecklingstema är produktutveckling. Gruppen samlas omväxlande på internat för tvådagarsträffar och på annan plats för endagarsträffar. Några nyckelbegrepp för utbildningsdagarna är deltagarstyrning, processtänkande och gruppdynamik. Mellan träffarna utförs eget arbete då nya idéer och kunskaper tillämpas. Gruppen består av sex företag från Sjuhärad. Arbetet påbörjades under hösten 2004 och beräknas avsluta under hösten Projektledare: Peter Kammensjö, Högskolan i Borås Handledare: Bengt Sätterman Lidköping Gruppens syfte är att genomföra utveckling av företagen samt hitta nya affärer genom att tillsammans med Tetra Pak göra en värdeanalys på idag en modul som tillverkas av gruppen. Gruppen består av sex företag i närheten av Lidköping. Arbetet påbörjades under maj 2004 och beräknas avsluta under sommaren Projektledare: Anders Ericson Handledare: Jan Persson Avslutade kraftgrupper kraftverketh Göta Gruppens utvecklingstema är att utveckla organisationen genom att utveckla deltagarnas ledarskap. Innehåll i programmet är bland annat mångfald, kvinnligt ledarskap och kommunikation. Gruppen påbörjade sitt arbete under januari 2004 och avslutades under våren 2005.

6 Projektledare: Henrik Barth och Agneta Hansson, Högskolan i Halmstad Handledare: Mia Swärdh och Kicki Stridh kraftverketh Svea Gruppens utvecklingstema är att utveckla organisationen genom utveckling av deltagarnas ledarskap. Målsättning är även att belysa skillnader i ledarskap inom privat och offentlig sektor för att utvecklas. Gruppen påbörjade sitt arbete i januari 2004 och avslutades under våren Projektledare: Henrik Barth och Agneta Hansson, Högskolan i Halmstad Handledare: Mia Swärdh och Kicki Stridh N-krAftnätverk Norr Utvecklingstemat för gruppen är ledarskapsutveckling. Den övergripande målformuleringen är att arbetet i kraft skall stärka deltagaren i ledarrollen och öka tydligheten i kommunikationen. Gruppen består av deltagare från 9 företag i Halmstad-regionen. Arbetet i grupperna påbörjades i januari 2003 och avslutades under januari Projektledare: Henrik Barth och Agneta Hansson, Högskolan i Halmstad Handledare: Mia Swärdh och Kicki Stridh N-krAftnätverk Mitt Gruppens utvecklingstema är ledarskapsutveckling. Fokus ligger på informationsteknik/kommunikation, konfliktshantering, självinsikt ledarskap och mentorskap. Gruppen består av deltagare från 10 företag i Halmstad-regionen. Arbetet i grupperna påbörjades i januari 2003 och avslutades under januari Projektledare: Henrik Barth och Agneta Hansson, Högskolan i Halmstad Handledare: Mia Swärdh och Kicki Stridh N-krAftnätverk Syd Gruppens utvecklingstema är ledarskapsutveckling. Fokus ligger på strategi, kommunikation, organisation och retorik. Gruppen består av deltagare från 8 företag i Halmstad-regionen. Arbetet i grupperna påbörjades i januari 2003 och avslutades under januari Projektledare: Henrik Barth och Agneta Hansson, Högskolan i Halmstad Handledare: Mia Swärdh och Kicki Stridh LIFT Halland Gruppens utvecklingstema är ledarskap och organisationsutveckling med tillväxtperspektiv. Gruppen består av fem företag i Hallands län. Gruppen påbörjades i januari 2003 och avslutades under våren Projektledare: Anders Ericson, Handelshögskolan i Göteborg Handledare: Paula Svensson kraft i regioner / Östra Sverige Pågående kraftgrupper Ödeshög

7 Gruppens syfte och målsättningar är att bygga upp kompetens för leverantörssamverkan mot systemleverans. Detta genom att med samverkan uppnå kostnadseffektiva lösningar, kunna genomföra komplexa åtaganden som utveckling konstruktion, tillverkning och montage av systemleveranser. Gruppen består av sex företag in tillverkande industri. Arbetet påbörjades I maj 2004 och beräknas avsluta under sommaren Projektledare: Stefan Björklund Handledare: Jan Persson KvalitetskrAft Gruppens utvecklingstema är kvalitetsarbete i nätverk. Arbetet kommer bland annat att innefatta självutvärdering, kvalitetsteknik och processorientering. Gruppen består av sex tillverkande företag kring Linköping. Arbetet påbörjades i maj 2004 och kommer att avslutas under sommaren Projektledare: Bozena Poksinska, Linköpings Tekniska Högskola Handledare: Lars Hallgren MarinkrAft Gruppens utvecklingstema är att stärka och utveckla underleverantörsrollen. Målsättningen är att företagen i samverkan skall utveckla sin kompetens som underleverantörer till bl a den marina branschen genom företagsspecifik kompetensförstärkning, Kvalitetssäkring på produkt, leveranssäkerhet, logistisk samordning och rätt serviceinställning samt underhåll. Gruppen består av fem företag kring Västervik. Arbetet påbörjades. Arbetet påbörjades i april 2004 och beräknas avsluta under våren Projektledare: Anna Öhrwall Rönnbäck, Linköpings Universitet Handledare: Lars Jonsson PPD Gjuterier Gruppens utvecklingstema är professionell produktdesign. Målsättningen för gruppen är att öka kompetensen hos deltagande företag så att dessa omvandlas från enkelt utbytbara ämnesleverantörer till att bli unika och strategisk viktiga samarbetspartners hos några utvalda kvalificerade kunder. Gruppen består av 12 företag inom gjuteribranschen i småland. Arbetet påbörjades i februari 2004 och beräknas avsluta under våren Projektledare: Leif T Larsson, Miriam Garvi, Handelshögskolan i Jönköping Handledare: Conny Gustafsson och Anders Lindberg Designkontor Olofström Gruppens utvecklingstema är design och management. Gruppen körs som en förlängning på sommardesignkontoret i Olofström. Gruppen består av sex företag i Blekinge. Arbetet påbörjades i juni 2004 och förväntas avsluta under hösten Projektledare: Dag Holmgren, ING Jönköping, Handledare: Svante Malm Designkontor Simrishamn Gruppens utvecklingstema är design och management. Gruppen körs som en förlängning på sommardesignkontoret i Simrishamn. Gruppen består av fem företag i närheten av Simrishamn. Arbetet påbörjades i juni 2004 och förväntas avsluta under hösten 2005.

8 Projektledare: Dag Holmgren, ING Jönköping, Handledare: Svante Malm [nekst] Västervik Gruppens utvecklingstema är strategisk affärsutveckling i nätverk.den gemensamma nämnaren för de sju deltagande tjänsteföretagen i nätverket är att de drivs av unga entreprenörer och företagare med stor potential att i samverkan skapa gynnsamma utvecklingsmöjligheter. Arbetet påbörjades under juli 2004 och beräknas avsluta under hösten Projektledare: Bertil Grenströmer, Högskolan i Kalmar Handledare: Magnus Hegardt Töreboda Gruppens utvecklingstema är att skapa ett gemensamt engagemang för Töreboda och dess näringsliv genom att förändra attityder och inställningar. Gruppen består av 6 företag i Töreboda. Arbetet påbörjades i januari 2004 och beräknas avslutas under våren Projektledare: Caroline Wigren, IHH Jönköping Handledare: Rune Petersson Farmartjänst DT Gruppens utvecklingstema är att höja företagsledningskompetensen genom ökad kunskap om företagande, organisationsstrukturer, ledarskap och marknadsföring. Gruppen består av fem farmartjänstföretag I Södermanland och Örebro län. Arbetet påbörjades i oktober 2003 och beräknas avsluta under hösten Projektledare: Jan Alpenberg, Växjö Universitet Handledare: Hans Persbeck Tränavet Gruppens utvecklingstema är förberedelser för starten av ett gemensamt marknadsbolag. Gruppen består av fem företag inom träindustrin i Småland. Arbetet påbörjades i mars 2003 och beräknas avslutas under hösten Projektledare: Caroline Wigren, IHH Jönköping, Handledare: Rune Peterson Avslutade kraftgrupper Almi Växjö Gruppens utvecklingstema är ledarskap och personlig utveckling. Ett företagsspecifikt projekt som löper under året där projektet ska främja önskad utveckling för respektive företag. Gruppen påbörjade sitt arbete i januari 2004 och avslutades under våren Projektledare: Pernilla Nilsson, Växjö Universitet Handledare: Louise Ökvist

9 LIFT Jönköping Gruppens utvecklingstema är organisation och ledarskap. Gruppen består av sju företag i Småland som efter avslutat LIFT program (Almi) breddat deltagandet och fortsatt sin affärsutveckling genom kraftprogrammet. Arbetet påbörjades i januari 2003 och avslutades under hösten Projektledare: Ethel Brundin, IHH Jönköping, Handledare: Patrik Forss Jönköping 2 Gruppens utvecklingstema är effektivt ledarskap. Programmet innefattar bland annat projektledning, ledarskap och arbetsorganisation. Gruppen består av fyra företag i Småland. Arbetet påbörjades i maj 2002 och avlutades under hösten Projektledare: Annika Hall, IHH Jönköping, Handledare: Anders Lindberg LIFT 8 Gruppens utvecklingstema är att genom strategisk affärsutveckling, utveckla företag och ledare. Gruppen består av 6 företag i närheten av Växjö. Företagen ska efter analys genomföra ett utvecklingsprogram, där träffarna sker vid 6 internat. Gruppen påbörjades i april 2004 och avslutades i december Projektledare: Anders Hytter, Växjö Universitet Handledare: Bo Gunnarson Generation Gruppens utvecklingstema är ledarskaps- och ägarskiftesfrågor ur olika perspektiv. Under programmet kommer bland annat utmaningar vid generations- eller ägarskifte, ledarskap, personalfrågor, omvärldsbevakning, marknadsfrågor och tillväxtens villkor att tas upp. Gruppen består av 5 företag i närheten av Växjö samtliga med ett kommande generationsskifte. Arbetet påbörjades i november 2003 och avslutades under hösten Projektledare: Frederic Bill, Växjö Universitet Handledare: Bo Gunnarson Verksamhetsutveckling med affärsfokus Gruppens utvecklingstema är verksamhetsutveckling med affärsfokus. Gruppen består av 5 företag i närheten av Borås. Programmets fokus är att ge kompetens för att kunna vara drivande i utvecklingen av verksamhetens ledningssystem. Arbetet påbörjades under hösten 2003 och avslutades under hösten Projektledare: Karl-Henrik Robèrt, Blekinge Tekniska Högskola Handledare: Emil Hast Nässjö Inredningar Gruppens utvecklingstema är underleverantörsutveckling. Målet för arbetet är att deltagarna ska påbörja en process som stärker det egna företaget och hittar former för att använda nätverkets hela styrka för sin marknadsföring. Gruppen består av nio företag inom träindustrin i Småland. Arbetet i gruppen påbörjades i juni 2002 och avslutades under hösten Projektledare: Henrik Kock, Linköpings Universitet

10 Handledare: Nils Svensson Fördel MPU Gruppens utvecklingstemat är miljöanpassad produktutveckling och verksamhetsutveckling. kraftgruppen är nära associerad till ett pågående NUTEKfinansierat projekt inom miljöanpassad produktutveckling. Gruppen består av fyra företag i Östergötland. Arbetet påbörjades i februari 2003 och avslutades i februari Projektledare: Olof Hjelm, Linköpings Universitet Handledare: Jan Ekroth Media Kalmar Gruppens utvecklingstema är marknad och kompetensutveckling. Upplägget omfattar olika teman med början i omvärldskunskap, marknadsföring, prissättning, förhandlingsteknik samt strategier för egen kompetensutveckling. Gruppen består av fyra företag som finns i närheten av Kalmar. Arbetet påbörjades i mars 2003 och avslutades under våren Projektledare: Marie Tomicic, Linköpings Universitet, Handledare: Jan Philipson IUC Olofström Gruppens utvecklingstema är design och management. Gruppen körs som en förlängning på sommardesignkontoret i Olofström. Gruppen består av sex företag i Blekinge. Arbetet påbörjades i september 2003 och avslutades under hösten Projektledare: Dag Holmgren, ING Jönköping, Handledare: Svante Malm VerktygskrAft Gruppens utvecklingstema är att stärka konkurrensförmåga. Innehåll i programmet är bland annat omvärldsbevakning, ledtider och LEAN production. Gruppen består av sju verktygstillverkande företag. Arbetet påbörjades i mars 2003 och avslutades under våren Gruppen stöddes även av ReFine. Arbetet inom kraft resulterade i en fortsättning för fyra av företagen i en ny gruppering. Projektledare: Mike Danilovic, IHH Jönköping, Handledare: Bo Willermark Jönköping I Gruppens utvecklingstema var ledarskap för tillväxt. Gruppen bestod av tre tillverkande företag i Småland. Träffarna behandlade främst tillväxt och ledarskap kopplat till organisationsutveckling/kompetensutveckling. Arbetet påbörjades i maj 2001 och avslutades i maj Projektledare: Annika Hall, IHH Jönköping, Handledare: Leif Ödén LIFT Växjö Gruppens utvecklingstema är tillväxt. Bland annat tas tillväxtens villkor, strategier, förändring, omvärld och ledarskap upp. Gruppen består av sex företag i Småland. Arbetet påbörjades i december 2002 och avslutades under hösten Projektledare: Magnus Forslund, Växjö Universitet Handledare: Bo Gunnarson

11 Farmartjänst Gruppens utvecklingstema är att höja företagsledningskompetensen genom ökad kunskap om företagande, organisationsstrukturer, ledarskap och marknadsföring. Gruppen består av fem farmartjänstföretag Småland och Västra Götaland. Arbetet påbörjades i januari 2003 och avslutades under hösten Projektledare: Magnus Forslund, Växjö Universitet Handledare: Hans Persbeck Karlssons Kluster Gruppens utvecklingstema är att skapa en högkvalitativ resurs inom marknadskommunikation. kraftgruppen arbetar med att trimma samman de ingående företagen så att det kunde uppträda effektivt mot marknaden och samtidigt marknadsföra nätverket inom regionen. Gruppen består av nio företag i Jönköpingsregionen. Arbetet påbörjades i januari 2002 och avslutades i november Projektledare: Anders Melander, IHH Jönköping, Handledare: Sten Norinder ADC Gruppens utvecklingstema är utveckling av samarbete framförallt genom det gemensamma marknadsföringsbolaget. Gruppen består av fyra företag inom gjuteribranschen. Arbetet påbörjades under våren 2002 och avslutades under hösten Gruppen stöds även av ReFine. Projektledare: Leif T Larsson, IHH Jönköping, Handledare: Stephan Sundström Norrgavel Gruppens utvecklingstema var underleverantörsutveckling i nätverk. Gruppen bestod av totalt åtta företag, där sju av företagen var leverantörer till det åttonde. Övergripande målsättning för gruppen var att leverantörer och kund skulle utvecklas tillsammans och stärka sitt nätverk. Arbetet påbörjades i april 2001 och avslutades i oktober Projektledare: Björn Axelsson, IHH Jönköping (numera Handels i Stockholm) Handledare: Tomas Adaktusson Öland Gruppens utvecklingstema var mervärde Öland, dvs att hitta ett paraply (varumärke) för det kulinariska Öland kopplat till turism och upplevelser. Gruppen bestod av sju företag på Öland. Arbetet påbörjades i oktober 2001 och avslutades i juni Projektledare: Ylva Daveby, Kalmar Högskola (numera Växjö Universitet) Handledare: Rolf Attoff IVL Gruppens utvecklingstema var systemleverans för tillväxt. Gruppen arbetade med att på ett mer strukturerat sätt länka affärsutveckling och kompetenshöjning inom miljöteknik. Gruppen bestod av sex företag spridda från Vimmerby till Borlänge. Arbetet påbörjades i december 2001 och avslutades under våren Projektledare: Nils Brandt, KTH Stockholm Handledare: Hans-Olof Marcus (ersatte Staffan Filipsson)

12 Design/Management Gruppens uvecklingstema var design och management. Gruppen kördes som en förlängning på sommardesignkontoret i Olofström och fokuserade bland annat design, affärsutveckling, affärsplanering, omvärld och produktion. Gruppen bestod av sex företag i Blekinge och Småland. Arbetet påbörjades i september 2002 och avslutades under hösten Projektledare: Dag Holmgren, ING Jönköping, Handledare: Svante Malm Produktframtagning Gruppens utvecklingstema var utvecklingen av gemensam produkt och arbetssätt. Innehåll i programmet var även värdeanalys, informationsflöden, produktionssimulering och projektledning. Gruppen bestod av sex företag där fyra av dem ligger i Nyköping och de andra två finns i Småland. Gruppen påbörjade sitt arbete i augusti 2002 och avslutades i juni Projektledare: Stefan Björklund, Linköpings Universitet Handledare: Jan Persson kraft i regioner / Region Syd Pågående kraftgrupper CFB III Utvecklingstemat för gruppen är strategisk affärsutveckling (innovation, produktutveckling och entreprenörskap) i livsmedelsbranschen. Gruppen består totalt av 9 företag inom livsmedelsbranschen. Arbetet påbörjades under hösten 2004 och beräknas avslutas under hösten Projektledare: Marie Hammargren, SLU Alnarp Handledare: Christina Skjöldebrand IT-gruppen i Blekinge Utvecklingstemat är kompetensutveckling i nätverk. Målsättningen för gruppen är att öka kompetensen hos deltagarna inom en rad områden som t ex marknadsföring, entreprenörskap, omvärldsanalys och informationsteknologi. Gruppen består av sex IT-företag i Blekinge. Arbetet påbörjades i juni 2004 och beräknas avsluta under våren Projektledare: Klaus Solberg Söilen, Blekinge Tekniska Högskola Handledare: Lars Thon Tankens Trädgård Projektets huvudmål är att utveckla kunnandet bland de kvinnliga företagarna i nätverket Tankens Trädgård om hur man bygger, nyttjar och utvecklar affärs- resp. sociala nätverk för att åstadkomma strategisk affärsutveckling. Grupperna består totalt av 28 kvinnliga företagare inom olika branscher. Arbetet påbörjades i maj 2004 och beräknas fortgå till maj Projektledare: Marianne Sökjer-Petersen Handledare: Ingrid Thuresson

13 ByggkrAft Gruppens utvecklingstema är djupreflektion kring byggandets problematik. Syftet är att göra en djupare analys om orsak och verkan och göra en omformulering av byggbranschens problem. Som utgångspunkt användes den problemkatalog som presenteras i SOU2002:115. Är uppdelad i två grupper som består av 5 respektive 6 företag i Skåne. Arbetet påbörjades i maj 2004 och förväntas avslutas under sommaren Projektledare: Curt R Johansson, Lunds Universitet Handledare: Lars Sunding SkärkrAft Utvecklingstemat för gruppens arbete är hur ny teknikutveckling samt utvecklat ledarskap och organisation skall/kan användas för att öka förädlingsgraden/värdet i företagens produkter, och därmed även konkurrenskraften gentemot ex. outsourcing till låglöneländer. Gruppen består av sex företag i Skåne inom skärande bearbetning. Arbetet påbörjades i maj 2004 och beräknas avsluta innan sommaren Projektledare: Jan-Eric Ståhl Handledare: Rolf Rantzow KornkrAft Gruppens utvecklingstema är att uppnå konkurrensfördelar genom kollektiv strategisk affärsutveckling. Projektet syftar också till att ta fram bättre råvarubas från korn. Gruppen består av sex livsmedelsföretag i Skåne. Arbetet påbörjades i mars 2004 och beräknas avsluta i mars Projektledare: Ann-Charlotte Eliasson, Lunds Tekniska Högskola Handledare: Magdalena Bergh ÖresundskrAft Utvecklingstemat för gruppen är att lägga grunden till framtidens leverantörssamverkan för systemleveranser. Målsättningen är att genom samverkan kunna uppnå effektivitetsfördelar som leder till minskade kostnader och snabbare leveranser samt kunna genomföra komplexa åtaganden som utveckling konstruktion och tillverkning av systemlösningar. Gruppen består av sex tillverkande företag I öresundsregionen. Arbetet påbörjades i februari 2004 och förväntas avslutas under våren Projektledare: Jan Erik Rehndal, Lunds Tekniska Högskola Handledare: Jan Persson LEV-gruppen Gruppens utvecklingstema är ledningssystem och verksamhetsutveckling. Målet är att genom att dra nytta av de erfarenheter och kunskaper som finns hos föreläsare och gruppmedlemmar utforma ledningssystem inom företagen som hjälper till att föra verksamhetsutvecklingen framåt. Gruppen består av fem verkstadsföretag i skåne. Arbetet påbörjades i januari 2004 och beräknas avslutas i december Projektledare: Jan-Erik Rendahl, Lunds Tekniska Högskola Handledare: Clas Berling Jämställdhetsperspektiv (KAN) Gruppens utvecklingstema är jämställdhetsperspektiv på kompetensutveckling - kvinnor i en mansdominerad bransch. Gruppen består av kvinnor i ledande positioner

Slutrapport Utvecklingsanalys 2015-06-22

Slutrapport Utvecklingsanalys 2015-06-22 2015-06-22 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Genomförande... 4 2.1 Syfte... 4 2.2 Styrgrupp... 5 2.3 Referensgrupp... 5 2.4 Arbetsgrupp... 5 2.5 Övergripande mål... 5 2.6 Aktivitetsmål... 6 2.7 Länsövergripande

Läs mer

Innovation och Mångfald

Innovation och Mångfald Innovation och Mångfald Slutrapport Charlotte Lorentz Hjorth Isabel Andersson INNOVATION Innovation SKÅNE Skåne KUNSKAPSBRON Kunskapsbron www.ik2.se Innovation och mångfald Innehåll 1. Förord...2 2. Sammanfattning...3

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

God Jul och Gott Nytt 2009. Full fart i Tomteverkstan

God Jul och Gott Nytt 2009. Full fart i Tomteverkstan En dörr in I N F O R M AT I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 6 2 0 0 8 God Jul och Gott Nytt 2009 Nuvab tackar härmed för det gångna året, då vi bl.a. har firat

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer

Professionell hantering av externa relationer

Professionell hantering av externa relationer Professionell hantering av externa relationer UniLink-rapport 2009:4 SAMMANFATTNING... 1 1 INLEDNING... 1 1.1 CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) VAD ÄR DET?... 2 2 SYFTE OCH MÅL... 3 3 ORGANISATION...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

PwC:s årsredovisning 2013/2014

PwC:s årsredovisning 2013/2014 PwC:s årsredovisning 2013/2014 Malmö Det här är PwC Kiruna Gällivare PwC i Sverige och världen PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning. Vi har cirka 60 000

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN !" #$ REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2011 09 02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 48 Aktuell information... 4 49 Medfinansiering av projekt Tillväxt via möten i Örebroregionen, dnr: 11-212...

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg Uppföljning av KKN Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, juni 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Studiens genomförande och rapportens disposition...4

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 G:\STYRELSE\verksamh-ber\vb2001.doc 2 3 Ordföranden har ordet Det är med glädje jag kan konstatera att Regionförbundet i Kalmar län kommer att stå som modell för övriga län i

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 37 innehåll Intervju med Thore Sahlin, styrelseordförande i Svensk Fjärrvärme...4 Förtroende Stärka förtroendet för branschen hos allmänhet, kunder och politiker...6

Läs mer

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325 Årsredovisning 2014 Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325 1 2 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Olof Eriksson - VD, Coompanion Michael Carlsson - Styrelseordförande, Coompanion

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB

VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB 2014-2015 VISION ETT SVERIGE FYLLT AV ATTRAKTIVA STÄDER SOM LOCKAR! Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande organismer, där stadskärnan

Läs mer

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Rapport 2007/2008 Vision Våra destinationer, teman, upplevelser och evenemang ska bli de mest efterfrågade bland Stockholm Plus alternativen,

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Grunden är lagd för det fortsatta arbetet

Grunden är lagd för det fortsatta arbetet < Produktionslyftet 2010 Metoder och lärdomar till stöd för andra De tillverkande företagen har stor betydelse för välståndet i Sverige: De står för en väsentlig del av Sveriges exportinkomster och är

Läs mer

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007 Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning Slutrapport Januari 2007 Projektet finansieras med LBU-medel från EU och Svenska staten. Sammanfattning Hushållningssällskapens Förbund

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande www.pwc.se/academy Utbildningar våren 2013 Värdeskapande lärande Utbildningar våren 2013 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor 2013 PwC i Sverige. Att mångfaldiga innehållet helt

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA Strategi och handlingsprogram 2005 2008 Europeiska Unionen Sociala Fonden Artikel 6 Innovativa Åtgärder Antaget av Kommunfullmäktige 2004-10-25 76 2 Sammanfattning... 3 Vision...

Läs mer