kraftgrupper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kraftgrupper 2005-03-07"

Transkript

1 kraftgrupper Nedanstående lista över pågående och genomförda kraftgrupper uppdateras löpande på hemsidan ( För dig som vill ta kontakt med någon av kraftgruppernas handledare eller projektledare finns även deras e-postadresser på hemsidan. Några av grupperna är listade på mer än en region beroende på att företagen i dessa grupper återfinns i flera regioner. kraft i regioner / Norra Sverige Pågående kraftgrupper Härnösand 1&2 Två kraftgrupper som egentligen är ett kluster som kallas kris, konflikt och räddning. Arbetet i grupperna kommer bland annat att innehålla strategiimplementering i företag, personalutveckling och utveckling av affärsrelationer. Grupperna startade under hösten 2004 och beräknas avslutas under hösten Projektledare: Tommy Roxenhall, Mitthögskolan Handledare: Industrikonsulter Örnsköldsvik Gruppens utvecklingstema är att tillsammans med företagets lednings- och ägargrupp utveckla strategidokument samt implementera handlingsprogram. Gruppen består av 5 företag i närheten av Örnsköldsvik. Arbetet påbörjades under hösten 2004 och beräknas avsluta under hösten Projekledare: Håkan Bohman & Mats Nordström, Handelshögskolan i Umeå Handledare: Christer Wiklund Kramfors 2 Gruppens utvecklingstema är strategisk affärsutveckling i nätverk. En målsättning med gruppen är bland annat att företagens lednings- och ägargrupp ska utveckla strategidokument samt implementera handlingsprogram. Gruppen består av sju företag i närheten av Kramfors. Arbetet påbörjades i april 2004 och beräknas avsluta i början av Projektledare: Håkan Bohman, Handelshögskolan i Umeå Handledare: Conny Eriksson SSMG 2 Gruppens utvecklingstema är strategisk affärsutveckling i nätverk. Gruppen består av sex företag från trakten kring Örnsköldsvik. Gruppen består av företag som deltog i den första kraftgrupp SSMG (se nedan) 1. Arbetet påbörjades i april 2003 och beräknas vara avslutat under våren Projektledare: Håkan Bohman, Handelshögskolan i Umeå, Handledare: Thomas Ruuth 1 KrAft arbetar med att upprätta långsiktiga relationer mellan högskolan och mindre och medelstora företag. För att erhålla mer kunskap om hur man skall arbeta med detta har samma företag (SSMG företagen) erbjudits möjlighet att följa två program.

2 Avslutade kraftgrupper Industrigruppen Umeå Gruppens utvecklingstema är strategisk affärsutveckling i nätverk. Programmets innehåll är bland annat nätverkets problem och möjligheter, marknadsanalys och företagsprofilering, organisationsutveckling och ledarskap. Gruppen består av sex företag från Umeå med omnejd. Arbetet påbörjades i juni 2003 och avslutades under hösten Projektledare: Maj-Britt Lindfors Johansson, Handelshögskolan i Umeå, Handledare: Thomas Ruuth Z-Group Gruppens utvecklingstema är strategisk affärsutveckling i nätverk. Programmet innefattar bland annat strategiimplementering, marknadskunskap och verksamhetsstyrning. Gruppen består av sex tillverkande företag kring Östersund. Gruppen påbörjade sitt arbete under hösten 2003 och avslutades under hösten Projektledare: Tommy Roxenhall & Edith Andresen, Mitthögskolan Handledare: Stig Ömalm DesignkrAft Bräcke Gruppens utvecklingstema är strategisk affärsutveckling och design. Innehåll för gruppen är bland annat omvärld och marknad. Gruppen körs som en förlängning av sommardesignkontoret. Gruppen delfinansieras även av ProDesign. Gruppen påbörjade sitt arbete under hösten 2003 och avslutades sommaren Projektledare: Per Nilsson, Handelshögskolan i Umeå Handledare: Mikael Edin SSMG Gruppens utvecklingstema var strategisk affärsutveckling i nätverk. Gruppen bestod av sex företag från trakten kring Örnsköldsvik. Gruppens överordnade syfte var att inventera, utveckla och implementera strategier för affärsutveckling av såväl de enskilda företagen som nätverksgruppen som helhet. Arbetet påbörjades i april 2001 och avslutades i februari Projektledare: Per Nilsson, Handelshögskolan i Umeå, Handledare: Christer Wiklund Kramfors Utvecklingstemat för grupperna var Ledning, organisations- och personalutveckling. Överordnat syfte var att åstadkomma ökad strategisk affärsutveckling bland de deltagande företagen. Gruppen bestod av sju företag i Kramfors. Arbetet påbörjades i januari 2002 och avslutades i februari Projektledare: Mats Nordström och Håkan Bohman, Handelshögskolan i Umeå Handledare: Tomas Karlsson Sollefteå Utvecklingstemat för grupperna var Ledning, organisation- och personalutveckling. Överordnat syfte var att åstadkomma ökad strategisk affärsutveckling bland de

3 deltagande företagen. Gruppen bestod av fyra företag i Sollefteå. Arbetet påbörjades i januari 2002 och avslutades i februari Projektledare: Mats Nordström och Håkan Bohman, Handelshögskolan i Umeå Handledare: Tomas Karlsson kraft i regioner / Mellan Sverige Pågående kraftgrupper Söderhamn 1-3 Gruppernas utvecklingstema är affärsutveckling i nätverk. Programmet genomförs i anslutning till projektet FIRSAM. Programmet kommer företrädelsevis att genomföras i internatform där de teman som tas upp alltid behandlas på två nivåer, dels betydelsen för den egna verksamheten, dels betydelsen för nätverket FIRSAM. Innehållet för de olika internaten innefattar bland annat företagsnätverk, marknadsföring, Lean-production och produktutveckling. Grupperna består totalt av 15 företag i Söderhamnregionen. Arbetet påbörjades under hösten 2004 och beräknas avslutas under hösten Projektledare: Lars Bengtsson och Lars-Torsten Eriksson, Högskolan i Gävle samt Anders Hugnell, KTH Handledare: Jahn Öberg IVL 2 Gruppens utvecklingstema är från produktförsäljning till funktionsförsäljning. En målsättning är bland annat att göra en demo av det helt nya funktionskonceptet för utvald målgrupp kunder och att arbetet resulterar i enklare rapport där erfarenheter tas upp. Gruppen består av fyra företag. Arbetet påbörjades i juni 2004 och förväntas avsluta under hösten Projektledare: Lena Bjerhammar, högskolan i Dalarna Handledare: Hans-Olof Marcus Småskalig energi i lantbruk Gruppens utvecklingstema är att sänka energikostnaderna hos de deltagande lantbruksföretagen genom egen produktion med möjlighet att periodvis också leverera överskott av el och annan energi till försäljning. Arbetet påbörjades under våren 2004 och beräknas avsluta under våren Projektledare: Sven Hamp, Mälardalens Högskola Handledare: Olof Karlsson Gymnasiefriskolor Gruppens utvecklingstema är att utforma, fastställa och skapa kännedom om standards främst för att utveckla verksamheten i de egna frigymnasierna men också för att som föregångare stimulera kvalitetsutveckling allmänt i branschen. Standards ska utgå från kundernas (elevers, föräldrars, kommuners) förväntningar, vara enkla att mäta och följa upp samt kunna användas internt för jämförelser/benchmarking inom branschen och externt för marknadsföring av frigymnasier. Gruppen består av 4 frigymnasier. Arbetet påbörjades i mars 2004 och beräknas avsluta under våren Projektledare: Anders W Johansson, Mälardalens Högskola

4 Handledare: Anders Bauer Avslutade kraftgrupper Green Peaks Energibesparing i fastigeheter Gruppens utvecklingstema är att sänka energikostnaderna hos de deltagande företagen genom investeringar i energibesparande åtgärder. Gruppen består av sex fastighetsbolag i Västmanland. Arbetet påbörjades den 22 juni 2004 och avslutades under våren Projektledare: Robert Öman & Leif Andersson, Mälardalens Högskola Handledare: Dan Andersson Green Peaks Ekoturism Gruppens utvecklingstema är att Att långsiktigt stimulera en hållbar affärsutveckling inom turistnäringen genom att: 1) Förädling och paketering av deltagarnas erbjudande som ska ge marknadsandelar, 2)Framtagning av standards/minimikrav för ekoturism i gruppen och 3) Miljömärkning av produkter och/eller destinationer. Gruppen består av sex företag verksamma inom turistnäringen i Västmanland. Arbetet påbörjades I april 2004 och avslutades under våren Projektledare: Robert Öman & Leif Andersson, Mälardalens Högskola Handledare: Jan Brandberg Kista Growth Program Gruppens utvecklingstema är att skapa förutsättningar för unga teknikföretag att nå större tillväxt och nya marknader. Målsättningen är att företagen tydligt identifierar 2-3 strategiska knäckfrågor för företagets tillväxt. Dessutom ska deltagarna när de genomgått programmet, har en konkret plan för hur de valda knäckfrågorna ska lösas eller redan påbörjat lösandet av dem under programmets gång. Genom programmet ska deltagande företags tillväxtmöjligheter och konkurrenskraft avsevärt förbättras. Gruppen påbörjade sitt arbete i november 2003 och avslutades under hösten Projektledare: Bo Karlsson, KTH Handledare: Uno Alfredéen Ständiga Förbättringar Gruppens utvecklingstema är att utveckla en process för ständiga förbättringar. Förutom de ekologiska aspekterna arbetar gruppen med att integrera arbetsmiljö och hälsoaspekterna i metoden för förbättringsarbetet. Gruppen består av nio företag i Dalarna. Arbetet påbörjades i juni 2003 och avslutades i augusti Projektledare: Ola Bergeå, Högskolan i Dalarna Handledare: Elisabeth Bröms HPU Falun Gruppens utvecklingstema är att göra hållbar produkt/tjänsteutveckling till en naturlig del av verksamheten. Gruppen består av fem företag i Dalarna. Övergripande syfte för gruppen är att höja deltagande företags kompetens och verka för att prioriteringen av miljö- och hushållningsaspekterna i företagens produkt/tjänsteutvecklingsprocess ökar. Arbetet påbörjades i april 2003 och avslutades i maj 2004.

5 Projektledare: Helen Williams, Högskolan i Karlstad Handledare: Mikael Nilsson IVL Gruppens utvecklingstema var systemleverans för tillväxt. Gruppen arbetade med att på ett mer strukturerat sätt länka affärsutveckling och kompetenshöjning inom miljöteknik. Gruppen bestod av sex företag spridda från Vimmerby till Borlänge. Arbetet påbörjades i december 2001 och avslutades under våren Projektledare: Nils Brandt, KTH Stockholm Handledare: Hans-Olof Marcus (ersatte Staffan Filipsson) Produktframtagning Gruppens utvecklingstema var utvecklingen av gemensam produkt och arbetssätt. Innehåll i programmet var även värdeanalys, informationsflöden, produktionssimulering och projektledning. Gruppen bestod av sex företag där fyra av dem ligger i Nyköping och de andra två finns i Småland. Gruppen påbörjade sitt arbete i augusti 2002 och avslutades i juni Projektledare: Stefan Björklund, Linköpings Universitet Handledare: Jan Persson kraft i regioner / Västra Sverige Produktutveckling i Sjuhärad Gruppens utvecklingstema är produktutveckling. Gruppen samlas omväxlande på internat för tvådagarsträffar och på annan plats för endagarsträffar. Några nyckelbegrepp för utbildningsdagarna är deltagarstyrning, processtänkande och gruppdynamik. Mellan träffarna utförs eget arbete då nya idéer och kunskaper tillämpas. Gruppen består av sex företag från Sjuhärad. Arbetet påbörjades under hösten 2004 och beräknas avsluta under hösten Projektledare: Peter Kammensjö, Högskolan i Borås Handledare: Bengt Sätterman Lidköping Gruppens syfte är att genomföra utveckling av företagen samt hitta nya affärer genom att tillsammans med Tetra Pak göra en värdeanalys på idag en modul som tillverkas av gruppen. Gruppen består av sex företag i närheten av Lidköping. Arbetet påbörjades under maj 2004 och beräknas avsluta under sommaren Projektledare: Anders Ericson Handledare: Jan Persson Avslutade kraftgrupper kraftverketh Göta Gruppens utvecklingstema är att utveckla organisationen genom att utveckla deltagarnas ledarskap. Innehåll i programmet är bland annat mångfald, kvinnligt ledarskap och kommunikation. Gruppen påbörjade sitt arbete under januari 2004 och avslutades under våren 2005.

6 Projektledare: Henrik Barth och Agneta Hansson, Högskolan i Halmstad Handledare: Mia Swärdh och Kicki Stridh kraftverketh Svea Gruppens utvecklingstema är att utveckla organisationen genom utveckling av deltagarnas ledarskap. Målsättning är även att belysa skillnader i ledarskap inom privat och offentlig sektor för att utvecklas. Gruppen påbörjade sitt arbete i januari 2004 och avslutades under våren Projektledare: Henrik Barth och Agneta Hansson, Högskolan i Halmstad Handledare: Mia Swärdh och Kicki Stridh N-krAftnätverk Norr Utvecklingstemat för gruppen är ledarskapsutveckling. Den övergripande målformuleringen är att arbetet i kraft skall stärka deltagaren i ledarrollen och öka tydligheten i kommunikationen. Gruppen består av deltagare från 9 företag i Halmstad-regionen. Arbetet i grupperna påbörjades i januari 2003 och avslutades under januari Projektledare: Henrik Barth och Agneta Hansson, Högskolan i Halmstad Handledare: Mia Swärdh och Kicki Stridh N-krAftnätverk Mitt Gruppens utvecklingstema är ledarskapsutveckling. Fokus ligger på informationsteknik/kommunikation, konfliktshantering, självinsikt ledarskap och mentorskap. Gruppen består av deltagare från 10 företag i Halmstad-regionen. Arbetet i grupperna påbörjades i januari 2003 och avslutades under januari Projektledare: Henrik Barth och Agneta Hansson, Högskolan i Halmstad Handledare: Mia Swärdh och Kicki Stridh N-krAftnätverk Syd Gruppens utvecklingstema är ledarskapsutveckling. Fokus ligger på strategi, kommunikation, organisation och retorik. Gruppen består av deltagare från 8 företag i Halmstad-regionen. Arbetet i grupperna påbörjades i januari 2003 och avslutades under januari Projektledare: Henrik Barth och Agneta Hansson, Högskolan i Halmstad Handledare: Mia Swärdh och Kicki Stridh LIFT Halland Gruppens utvecklingstema är ledarskap och organisationsutveckling med tillväxtperspektiv. Gruppen består av fem företag i Hallands län. Gruppen påbörjades i januari 2003 och avslutades under våren Projektledare: Anders Ericson, Handelshögskolan i Göteborg Handledare: Paula Svensson kraft i regioner / Östra Sverige Pågående kraftgrupper Ödeshög

7 Gruppens syfte och målsättningar är att bygga upp kompetens för leverantörssamverkan mot systemleverans. Detta genom att med samverkan uppnå kostnadseffektiva lösningar, kunna genomföra komplexa åtaganden som utveckling konstruktion, tillverkning och montage av systemleveranser. Gruppen består av sex företag in tillverkande industri. Arbetet påbörjades I maj 2004 och beräknas avsluta under sommaren Projektledare: Stefan Björklund Handledare: Jan Persson KvalitetskrAft Gruppens utvecklingstema är kvalitetsarbete i nätverk. Arbetet kommer bland annat att innefatta självutvärdering, kvalitetsteknik och processorientering. Gruppen består av sex tillverkande företag kring Linköping. Arbetet påbörjades i maj 2004 och kommer att avslutas under sommaren Projektledare: Bozena Poksinska, Linköpings Tekniska Högskola Handledare: Lars Hallgren MarinkrAft Gruppens utvecklingstema är att stärka och utveckla underleverantörsrollen. Målsättningen är att företagen i samverkan skall utveckla sin kompetens som underleverantörer till bl a den marina branschen genom företagsspecifik kompetensförstärkning, Kvalitetssäkring på produkt, leveranssäkerhet, logistisk samordning och rätt serviceinställning samt underhåll. Gruppen består av fem företag kring Västervik. Arbetet påbörjades. Arbetet påbörjades i april 2004 och beräknas avsluta under våren Projektledare: Anna Öhrwall Rönnbäck, Linköpings Universitet Handledare: Lars Jonsson PPD Gjuterier Gruppens utvecklingstema är professionell produktdesign. Målsättningen för gruppen är att öka kompetensen hos deltagande företag så att dessa omvandlas från enkelt utbytbara ämnesleverantörer till att bli unika och strategisk viktiga samarbetspartners hos några utvalda kvalificerade kunder. Gruppen består av 12 företag inom gjuteribranschen i småland. Arbetet påbörjades i februari 2004 och beräknas avsluta under våren Projektledare: Leif T Larsson, Miriam Garvi, Handelshögskolan i Jönköping Handledare: Conny Gustafsson och Anders Lindberg Designkontor Olofström Gruppens utvecklingstema är design och management. Gruppen körs som en förlängning på sommardesignkontoret i Olofström. Gruppen består av sex företag i Blekinge. Arbetet påbörjades i juni 2004 och förväntas avsluta under hösten Projektledare: Dag Holmgren, ING Jönköping, Handledare: Svante Malm Designkontor Simrishamn Gruppens utvecklingstema är design och management. Gruppen körs som en förlängning på sommardesignkontoret i Simrishamn. Gruppen består av fem företag i närheten av Simrishamn. Arbetet påbörjades i juni 2004 och förväntas avsluta under hösten 2005.

8 Projektledare: Dag Holmgren, ING Jönköping, Handledare: Svante Malm [nekst] Västervik Gruppens utvecklingstema är strategisk affärsutveckling i nätverk.den gemensamma nämnaren för de sju deltagande tjänsteföretagen i nätverket är att de drivs av unga entreprenörer och företagare med stor potential att i samverkan skapa gynnsamma utvecklingsmöjligheter. Arbetet påbörjades under juli 2004 och beräknas avsluta under hösten Projektledare: Bertil Grenströmer, Högskolan i Kalmar Handledare: Magnus Hegardt Töreboda Gruppens utvecklingstema är att skapa ett gemensamt engagemang för Töreboda och dess näringsliv genom att förändra attityder och inställningar. Gruppen består av 6 företag i Töreboda. Arbetet påbörjades i januari 2004 och beräknas avslutas under våren Projektledare: Caroline Wigren, IHH Jönköping Handledare: Rune Petersson Farmartjänst DT Gruppens utvecklingstema är att höja företagsledningskompetensen genom ökad kunskap om företagande, organisationsstrukturer, ledarskap och marknadsföring. Gruppen består av fem farmartjänstföretag I Södermanland och Örebro län. Arbetet påbörjades i oktober 2003 och beräknas avsluta under hösten Projektledare: Jan Alpenberg, Växjö Universitet Handledare: Hans Persbeck Tränavet Gruppens utvecklingstema är förberedelser för starten av ett gemensamt marknadsbolag. Gruppen består av fem företag inom träindustrin i Småland. Arbetet påbörjades i mars 2003 och beräknas avslutas under hösten Projektledare: Caroline Wigren, IHH Jönköping, Handledare: Rune Peterson Avslutade kraftgrupper Almi Växjö Gruppens utvecklingstema är ledarskap och personlig utveckling. Ett företagsspecifikt projekt som löper under året där projektet ska främja önskad utveckling för respektive företag. Gruppen påbörjade sitt arbete i januari 2004 och avslutades under våren Projektledare: Pernilla Nilsson, Växjö Universitet Handledare: Louise Ökvist

9 LIFT Jönköping Gruppens utvecklingstema är organisation och ledarskap. Gruppen består av sju företag i Småland som efter avslutat LIFT program (Almi) breddat deltagandet och fortsatt sin affärsutveckling genom kraftprogrammet. Arbetet påbörjades i januari 2003 och avslutades under hösten Projektledare: Ethel Brundin, IHH Jönköping, Handledare: Patrik Forss Jönköping 2 Gruppens utvecklingstema är effektivt ledarskap. Programmet innefattar bland annat projektledning, ledarskap och arbetsorganisation. Gruppen består av fyra företag i Småland. Arbetet påbörjades i maj 2002 och avlutades under hösten Projektledare: Annika Hall, IHH Jönköping, Handledare: Anders Lindberg LIFT 8 Gruppens utvecklingstema är att genom strategisk affärsutveckling, utveckla företag och ledare. Gruppen består av 6 företag i närheten av Växjö. Företagen ska efter analys genomföra ett utvecklingsprogram, där träffarna sker vid 6 internat. Gruppen påbörjades i april 2004 och avslutades i december Projektledare: Anders Hytter, Växjö Universitet Handledare: Bo Gunnarson Generation Gruppens utvecklingstema är ledarskaps- och ägarskiftesfrågor ur olika perspektiv. Under programmet kommer bland annat utmaningar vid generations- eller ägarskifte, ledarskap, personalfrågor, omvärldsbevakning, marknadsfrågor och tillväxtens villkor att tas upp. Gruppen består av 5 företag i närheten av Växjö samtliga med ett kommande generationsskifte. Arbetet påbörjades i november 2003 och avslutades under hösten Projektledare: Frederic Bill, Växjö Universitet Handledare: Bo Gunnarson Verksamhetsutveckling med affärsfokus Gruppens utvecklingstema är verksamhetsutveckling med affärsfokus. Gruppen består av 5 företag i närheten av Borås. Programmets fokus är att ge kompetens för att kunna vara drivande i utvecklingen av verksamhetens ledningssystem. Arbetet påbörjades under hösten 2003 och avslutades under hösten Projektledare: Karl-Henrik Robèrt, Blekinge Tekniska Högskola Handledare: Emil Hast Nässjö Inredningar Gruppens utvecklingstema är underleverantörsutveckling. Målet för arbetet är att deltagarna ska påbörja en process som stärker det egna företaget och hittar former för att använda nätverkets hela styrka för sin marknadsföring. Gruppen består av nio företag inom träindustrin i Småland. Arbetet i gruppen påbörjades i juni 2002 och avslutades under hösten Projektledare: Henrik Kock, Linköpings Universitet

10 Handledare: Nils Svensson Fördel MPU Gruppens utvecklingstemat är miljöanpassad produktutveckling och verksamhetsutveckling. kraftgruppen är nära associerad till ett pågående NUTEKfinansierat projekt inom miljöanpassad produktutveckling. Gruppen består av fyra företag i Östergötland. Arbetet påbörjades i februari 2003 och avslutades i februari Projektledare: Olof Hjelm, Linköpings Universitet Handledare: Jan Ekroth Media Kalmar Gruppens utvecklingstema är marknad och kompetensutveckling. Upplägget omfattar olika teman med början i omvärldskunskap, marknadsföring, prissättning, förhandlingsteknik samt strategier för egen kompetensutveckling. Gruppen består av fyra företag som finns i närheten av Kalmar. Arbetet påbörjades i mars 2003 och avslutades under våren Projektledare: Marie Tomicic, Linköpings Universitet, Handledare: Jan Philipson IUC Olofström Gruppens utvecklingstema är design och management. Gruppen körs som en förlängning på sommardesignkontoret i Olofström. Gruppen består av sex företag i Blekinge. Arbetet påbörjades i september 2003 och avslutades under hösten Projektledare: Dag Holmgren, ING Jönköping, Handledare: Svante Malm VerktygskrAft Gruppens utvecklingstema är att stärka konkurrensförmåga. Innehåll i programmet är bland annat omvärldsbevakning, ledtider och LEAN production. Gruppen består av sju verktygstillverkande företag. Arbetet påbörjades i mars 2003 och avslutades under våren Gruppen stöddes även av ReFine. Arbetet inom kraft resulterade i en fortsättning för fyra av företagen i en ny gruppering. Projektledare: Mike Danilovic, IHH Jönköping, Handledare: Bo Willermark Jönköping I Gruppens utvecklingstema var ledarskap för tillväxt. Gruppen bestod av tre tillverkande företag i Småland. Träffarna behandlade främst tillväxt och ledarskap kopplat till organisationsutveckling/kompetensutveckling. Arbetet påbörjades i maj 2001 och avslutades i maj Projektledare: Annika Hall, IHH Jönköping, Handledare: Leif Ödén LIFT Växjö Gruppens utvecklingstema är tillväxt. Bland annat tas tillväxtens villkor, strategier, förändring, omvärld och ledarskap upp. Gruppen består av sex företag i Småland. Arbetet påbörjades i december 2002 och avslutades under hösten Projektledare: Magnus Forslund, Växjö Universitet Handledare: Bo Gunnarson

11 Farmartjänst Gruppens utvecklingstema är att höja företagsledningskompetensen genom ökad kunskap om företagande, organisationsstrukturer, ledarskap och marknadsföring. Gruppen består av fem farmartjänstföretag Småland och Västra Götaland. Arbetet påbörjades i januari 2003 och avslutades under hösten Projektledare: Magnus Forslund, Växjö Universitet Handledare: Hans Persbeck Karlssons Kluster Gruppens utvecklingstema är att skapa en högkvalitativ resurs inom marknadskommunikation. kraftgruppen arbetar med att trimma samman de ingående företagen så att det kunde uppträda effektivt mot marknaden och samtidigt marknadsföra nätverket inom regionen. Gruppen består av nio företag i Jönköpingsregionen. Arbetet påbörjades i januari 2002 och avslutades i november Projektledare: Anders Melander, IHH Jönköping, Handledare: Sten Norinder ADC Gruppens utvecklingstema är utveckling av samarbete framförallt genom det gemensamma marknadsföringsbolaget. Gruppen består av fyra företag inom gjuteribranschen. Arbetet påbörjades under våren 2002 och avslutades under hösten Gruppen stöds även av ReFine. Projektledare: Leif T Larsson, IHH Jönköping, Handledare: Stephan Sundström Norrgavel Gruppens utvecklingstema var underleverantörsutveckling i nätverk. Gruppen bestod av totalt åtta företag, där sju av företagen var leverantörer till det åttonde. Övergripande målsättning för gruppen var att leverantörer och kund skulle utvecklas tillsammans och stärka sitt nätverk. Arbetet påbörjades i april 2001 och avslutades i oktober Projektledare: Björn Axelsson, IHH Jönköping (numera Handels i Stockholm) Handledare: Tomas Adaktusson Öland Gruppens utvecklingstema var mervärde Öland, dvs att hitta ett paraply (varumärke) för det kulinariska Öland kopplat till turism och upplevelser. Gruppen bestod av sju företag på Öland. Arbetet påbörjades i oktober 2001 och avslutades i juni Projektledare: Ylva Daveby, Kalmar Högskola (numera Växjö Universitet) Handledare: Rolf Attoff IVL Gruppens utvecklingstema var systemleverans för tillväxt. Gruppen arbetade med att på ett mer strukturerat sätt länka affärsutveckling och kompetenshöjning inom miljöteknik. Gruppen bestod av sex företag spridda från Vimmerby till Borlänge. Arbetet påbörjades i december 2001 och avslutades under våren Projektledare: Nils Brandt, KTH Stockholm Handledare: Hans-Olof Marcus (ersatte Staffan Filipsson)

12 Design/Management Gruppens uvecklingstema var design och management. Gruppen kördes som en förlängning på sommardesignkontoret i Olofström och fokuserade bland annat design, affärsutveckling, affärsplanering, omvärld och produktion. Gruppen bestod av sex företag i Blekinge och Småland. Arbetet påbörjades i september 2002 och avslutades under hösten Projektledare: Dag Holmgren, ING Jönköping, Handledare: Svante Malm Produktframtagning Gruppens utvecklingstema var utvecklingen av gemensam produkt och arbetssätt. Innehåll i programmet var även värdeanalys, informationsflöden, produktionssimulering och projektledning. Gruppen bestod av sex företag där fyra av dem ligger i Nyköping och de andra två finns i Småland. Gruppen påbörjade sitt arbete i augusti 2002 och avslutades i juni Projektledare: Stefan Björklund, Linköpings Universitet Handledare: Jan Persson kraft i regioner / Region Syd Pågående kraftgrupper CFB III Utvecklingstemat för gruppen är strategisk affärsutveckling (innovation, produktutveckling och entreprenörskap) i livsmedelsbranschen. Gruppen består totalt av 9 företag inom livsmedelsbranschen. Arbetet påbörjades under hösten 2004 och beräknas avslutas under hösten Projektledare: Marie Hammargren, SLU Alnarp Handledare: Christina Skjöldebrand IT-gruppen i Blekinge Utvecklingstemat är kompetensutveckling i nätverk. Målsättningen för gruppen är att öka kompetensen hos deltagarna inom en rad områden som t ex marknadsföring, entreprenörskap, omvärldsanalys och informationsteknologi. Gruppen består av sex IT-företag i Blekinge. Arbetet påbörjades i juni 2004 och beräknas avsluta under våren Projektledare: Klaus Solberg Söilen, Blekinge Tekniska Högskola Handledare: Lars Thon Tankens Trädgård Projektets huvudmål är att utveckla kunnandet bland de kvinnliga företagarna i nätverket Tankens Trädgård om hur man bygger, nyttjar och utvecklar affärs- resp. sociala nätverk för att åstadkomma strategisk affärsutveckling. Grupperna består totalt av 28 kvinnliga företagare inom olika branscher. Arbetet påbörjades i maj 2004 och beräknas fortgå till maj Projektledare: Marianne Sökjer-Petersen Handledare: Ingrid Thuresson

13 ByggkrAft Gruppens utvecklingstema är djupreflektion kring byggandets problematik. Syftet är att göra en djupare analys om orsak och verkan och göra en omformulering av byggbranschens problem. Som utgångspunkt användes den problemkatalog som presenteras i SOU2002:115. Är uppdelad i två grupper som består av 5 respektive 6 företag i Skåne. Arbetet påbörjades i maj 2004 och förväntas avslutas under sommaren Projektledare: Curt R Johansson, Lunds Universitet Handledare: Lars Sunding SkärkrAft Utvecklingstemat för gruppens arbete är hur ny teknikutveckling samt utvecklat ledarskap och organisation skall/kan användas för att öka förädlingsgraden/värdet i företagens produkter, och därmed även konkurrenskraften gentemot ex. outsourcing till låglöneländer. Gruppen består av sex företag i Skåne inom skärande bearbetning. Arbetet påbörjades i maj 2004 och beräknas avsluta innan sommaren Projektledare: Jan-Eric Ståhl Handledare: Rolf Rantzow KornkrAft Gruppens utvecklingstema är att uppnå konkurrensfördelar genom kollektiv strategisk affärsutveckling. Projektet syftar också till att ta fram bättre råvarubas från korn. Gruppen består av sex livsmedelsföretag i Skåne. Arbetet påbörjades i mars 2004 och beräknas avsluta i mars Projektledare: Ann-Charlotte Eliasson, Lunds Tekniska Högskola Handledare: Magdalena Bergh ÖresundskrAft Utvecklingstemat för gruppen är att lägga grunden till framtidens leverantörssamverkan för systemleveranser. Målsättningen är att genom samverkan kunna uppnå effektivitetsfördelar som leder till minskade kostnader och snabbare leveranser samt kunna genomföra komplexa åtaganden som utveckling konstruktion och tillverkning av systemlösningar. Gruppen består av sex tillverkande företag I öresundsregionen. Arbetet påbörjades i februari 2004 och förväntas avslutas under våren Projektledare: Jan Erik Rehndal, Lunds Tekniska Högskola Handledare: Jan Persson LEV-gruppen Gruppens utvecklingstema är ledningssystem och verksamhetsutveckling. Målet är att genom att dra nytta av de erfarenheter och kunskaper som finns hos föreläsare och gruppmedlemmar utforma ledningssystem inom företagen som hjälper till att föra verksamhetsutvecklingen framåt. Gruppen består av fem verkstadsföretag i skåne. Arbetet påbörjades i januari 2004 och beräknas avslutas i december Projektledare: Jan-Erik Rendahl, Lunds Tekniska Högskola Handledare: Clas Berling Jämställdhetsperspektiv (KAN) Gruppens utvecklingstema är jämställdhetsperspektiv på kompetensutveckling - kvinnor i en mansdominerad bransch. Gruppen består av kvinnor i ledande positioner

14 från 7 arkitektföretag i Malmö. Arbetet påbörjades i februari 2004 och beräknas avslutas under våren Projektledare: Marianne Sökjer-Petersen, Lunds Universitet Handledare: Kirsti Tellas Samhällsentreprenörskap Gruppens utvecklingstema är ideellt/frivilligt entreprenörskap. Ett fokus på samhällsentreprenörskap innebär att företagsledare och deras ledningsgrupper/medarbetare söker utveckla ett nytt förhållningssätt och ledningsförmåga till gagn för företagens konsolidering och affärsutveckling. Gruppen består av 6 företag inom olika branscher i Malmö. Arbetet påbörjades i augusti 2003 och beräknas avslutas under hösten Projektledare: Björn Bjerke, Malmö Högskola Handledare: Håkan Larsson Avslutade kraftgrupper CAD/CAM Gruppens utvecklingstema är från CAD/CAM och Kalkylering, produktutveckling, teknikutveckling och organisationsutveckling till affärsutveckling. Gruppen består av fem företag med koppling till träbranschen i Skåne. Arbetet påbörjades i maj 2004 och avslutades under hösten Projektledare: Sören Augustinsson, Högskolan i Kristianstad Handledare: Georg Gärdh ReklamkrAft Gruppens utvecklingstema är kompetensutveckling för ledare i reklambyråbranschen. Gruppen består av 7 företag i reklambyråbranschen. Programmet innefattar bland annat affärsstyrning, att vara ledare, att anställa och behålla personal, att utveckla medarbetare, att sälja "reklam", kvalitetssäkring, kreativitet mm. Arbetet påbörjades i januari 2004 och avslutades i november Projektledare: Christer Kedström, Lunds Universitet Handledare: Jörgen Adolfsson CFB II (Creative Food Business II) Gruppens utvecklingstema är strategisk affärsutveckling, innovation, produktutveckling och entreprenörskap i livsmedelsbranschen. Målsättningen är att hitta och förverkliga nya affärsidéer som både ökar värdet för kunden och ger lönsamhet och tillväxt för företagen så att deras konkurrenskraft stärks. Arbetet påbörjades i september 2003 och avslutades under hösten Projektledare: Marie Hammargren, SLU Alnarp Handledare: Christina Skjöldebrand UpplevelsekrAft A Gruppens utvecklingstema är affärs- och upplevelseutveckling. Programmet innefattar bland annat kommunikation, miljöutveckling, ekonomi och regional utveckling. Gruppen påbörjade sitt arbete i augusti 2003 och avslutades under hösten Projektledare: Curt R Johansson, Lund Universitet

15 Handledare: Tom-Evert Carlsson UpplevelsekrAft B Gruppens utvecklingstema är affärs- och upplevelseutveckling. Programmet innefattar bland annat kommunikation och regional utveckling. Gruppen påbörjade sitt arbete i januari 2004 och avslutades under hösten Projektledare: Curt R Johansson, Lund Universitet Handledare: Tom-Evert Carlsson MIO Gruppens utvecklingstema är maskinkomponenter idag och imorgon. Gruppen består av fem företag i Skåne inom tillverkningsindustrin. Gruppen påbörjade sitt arbete i september 2002 och avslutades under våren Projektledare: Per Odenrick, Lunds Tekniska Högskola Handledare: Tom-Evert Carlsson Lödde Gruppens utvecklingstema var organisationsutvecklande ledarskap. Gruppen bestod av fyra företag från olika branscher i tillverkningsindustri, mekanisk verkstadsindustri och datakonsult. Målet för gruppen var att de ville förbättra sitt ledarskap när det gäller verksamhetsutveckling. Alla företagen finns i sydvästra Skåne. Gruppen påbörjade sitt arbete i november 2000 och avslutade i augusti Projektledare: Per Odenrick, Lunds Tekniska Högskola Handledare: Claes Berling NV Skåne Gruppens utvecklingstema är strategisk hälsoutveckling. Gruppen består av sex företag i nordvästra Skåne. Utgångspunkten är att affärerna gynnas av att man kopplar ihop affärsidén med bra omhändertagande av personalen. Gruppen påbörjade sitt arbete under våren 2002 och avslutade under hösten Projektledare: Carl-Johan Asplund, Lunds Tekniska Högskola Handledare: Annette Lundfall 7inredare Gruppens utvecklingstema är marknadsföring. Arbetar bland annat med omvärldsbevakning, organisationsbyggande, affärsidé, marknadsplan och implementering. Gruppen består av sex företag inom träbearbetande industri. Gruppen påbörjade sitt arbete i september 2002 och avslutade under hösten Projektledare: Christer Kedström, Lunds Universitet Handledare: Kaj Lindblad Träriket Gruppens utvecklingstemat var produktutveckling och produktförnyelse. Gruppen bestod av tre företag som samtliga är medlemmar i Träriket. Företagen har under kraftmötena från ett affärsutvecklingsperspektiv arbetat med produktutveckling Samtliga företag finns i norra Skåne. Gruppen påbörjade sitt arbete i augusti 2001 och avslutade i april Projektledare: Per Odenrick, Lunds Tekniska Högskola Handledare: Kenneth Daun

Kvinnliga företagares intresse för kraft

Kvinnliga företagares intresse för kraft Tellas Consulting Kvinnliga företagares intresse för kraft 2 fokusgrupper med kvinnliga småföretagare på temadagen om kraft 2002-03-20 Upplägg: Rapport: Marianne Sökjer-Petersen, Kirsti Tellas Kirsti Tellas

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Kraft bladet Här läser du om senaste nytt från kraft, Expertkompetens Strategisk Affärsutveckling

Kraft bladet Här läser du om senaste nytt från kraft, Expertkompetens Strategisk Affärsutveckling Kraft bladet Här läser du om senaste nytt från kraft, Expertkompetens Strategisk Affärsutveckling kraft, Februari O1 No 5 Kraftbladet skickas till alla som arbetar för kraft-konceptets genomförande -----------------------------

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Preliminärt resultat Klass Plac Namn Klubbnamn Station Tot Poäng Särskj St med 1 2 3 4 5 6 7 8 A1 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk 5 2 3 3 5 3 6 3 6

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 250 år av erfarenhet HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 2005 2004 2005 E-legitimation införs av skatteverket YouTube lanseras Big Brother sänds för första

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Demokratinätverket - adresser

Demokratinätverket - adresser Demokratinätverket - adresser Adresser till ordföranden och sekreterare i demokratiutskott/beredningar eller motsvarande i samtliga landsting A) Stockholms läns landsting Conny Andersson 070-201 31 66

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers. Göteborg/Stockholm, /23

Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers. Göteborg/Stockholm, /23 VAD HÄNDER INOM PROJEKTFORSKNINGEN IDAG Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers Göteborg/Stockholm, 2010-09-21/23 AGENDA 1. Svenska ProjektAkademien 2. Vad har hänt? 3. Vad händer? 4.

Läs mer

Kontaktpersoner PIF-Föreningar

Kontaktpersoner PIF-Föreningar Union Scipt http://www.unionscipt.com PIF Alingsås PIF Alvesta PIF Arvika Maskingatan 4 Lillsjögatan 5 Strandvägen 2 441 00 Alingsås 342 00 Alvesta 671 01 Arvika Per-Erik Rohrmuller Urban Johansson Patrik

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Kraft bladet Här läser du om senaste nytt från kraft, Expertkompetens Strategisk Affärsutveckling

Kraft bladet Här läser du om senaste nytt från kraft, Expertkompetens Strategisk Affärsutveckling Kraft bladet Här läser du om senaste nytt från kraft, Expertkompetens Strategisk Affärsutveckling kraft, Januari O1 No 4 Kraftbladet skickas till alla som arbetar för kraft-konceptets genomförande -----------------------------

Läs mer

Tävling: Mästarmötet 2012,

Tävling: Mästarmötet 2012, Tävling: Mästarmötet 2012, 2012-09-30 1A 1 Runnhagen, Jonas Oxelösunds PK 56665666 46/30 37 S 2 Kölestam, Olof Håtuna Pistol- Och Ssk 45664664 41/29 33 B 3 Lindau, Kim Vimmerby PSK 65543565 39/27 28 4

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS 2017 50 ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Kraft bladet Här läser du om senaste nytt från kraft, Expertkompetens Strategisk Affärsutveckling

Kraft bladet Här läser du om senaste nytt från kraft, Expertkompetens Strategisk Affärsutveckling Kraft bladet Här läser du om senaste nytt från kraft, Expertkompetens Strategisk Affärsutveckling kraft, Mars O1 No 6 Kraftbladet skickas till alla som arbetar för kraft-konceptets genomförande -----------------------------

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

RM Totalt efter 4 deltävlingar, Vimmerby MS 3/9 2016

RM Totalt efter 4 deltävlingar, Vimmerby MS 3/9 2016 Klass Pl # Förnamn Efternamn Klubb Fabrikat H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 Totalt Classic 1 199 Dan Axelsson KCT Veteranerna Husqvarna 20 20 25 22 16 22 22 25 172 Classic 2 218 Hans Astorsson Ullareds MK CZ 22

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. ASSET 14 April. Tillväxtverkets finansieringsmöjligheter

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. ASSET 14 April. Tillväxtverkets finansieringsmöjligheter ASSET 14 April Tillväxtverkets finansieringsmöjligheter 1 Vi arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande 2 Programmet Miljödrivna marknader Löptid: 2011 Totala

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

Utredningen Sveriges besöksnäring

Utredningen Sveriges besöksnäring Utredningen Sveriges besöksnäring En samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt Utredningsperiod: 1 nov 2016 1 dec 2017 Utredningen Sveriges besöksnäring N 2016:4 1 Vilka är vi? Särskild utredare: Britt

Läs mer

Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län

Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län Varför är innovationer viktiga? Innovationer ger teknologisk utveckling som leder till ökad

Läs mer

Kontaktpersoner i Greppa Näringen

Kontaktpersoner i Greppa Näringen er i Greppa Näringen Den senast uppdaterade listan över rådgivningsföretag och projektledning hittar du på hemsidan: www.greppa.nu Kalmar 2005 Namn Länsstyrelsen Kalmar län Ann-Charlotte Olsson 0480-820

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte Sträcka Namn Klubb Tid Placering Lag 17 35:50 1 1 Mikael Jiremyr Falköping PIF 2 Mikael Jiremyr Falköping PIF 3 Ing-Marie Öst-Påhlsson Göteborg PIF 4 Christian

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring, N 2016:4 1

En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring, N 2016:4 1 En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring, N 2016:4 1 Vilka är vi? Särskild utredare: Britt Bohlin Huvudsekreterare:

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06. hans.johansson@hb.se

Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06. hans.johansson@hb.se Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling träffens Resultat Jubileumsstationen NR 9 Belönas med 1000 Kronor till 1 Peter Andersson SAAB PK 67 Poäng Resultat i A-vapen Klass 1 1 Christoffer Sjösten Växjö PK 6 9 7 7 8 11 2 7 57p 16 2 Lennart Andersson

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

IDROTTONLINEPROJEKTET

IDROTTONLINEPROJEKTET IDROTTONLINEPROJEKTET Projektet startade förra året på Skytteforum och pågår under 2012. Syfte: Att alla föreningar skall ha kommit igång i IdrottOnline och lagt in samtliga medlemmar i systemet innan

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Slutställning 2014, Bil-O Syd

Slutställning 2014, Bil-O Syd Bana 2A Ljungby Hörby Örkelljunga Mölndal Ljungby Hässleholm Arlöv Plac. Bana 2A Klubb (Hemort) Antal 12-apr 03-maj 17-maj 24-maj 27-sep 11-okt 22-nov Totalt 1 Lennart Dacke Hyllinge MS (Perstorp) 3+4

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Namnet på kontaktpersonen kan förekomma 5 gånger och det innebär att laget består av 5 personer, 2 gånger då består laget av 2 personer osv

Namnet på kontaktpersonen kan förekomma 5 gånger och det innebär att laget består av 5 personer, 2 gånger då består laget av 2 personer osv Tåssåsen Namnet på kontaktpersonen kan förekomma 5 gånger och det innebär att laget består av 5 personer, 2 gånger då består laget av 2 personer osv Resultat av lottningen namn1 1 Lena Svedevall 2 Lars

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS 2016 50 st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Resultatlista Kretsfältskjutning 6. Stenbrottet Dalby

Resultatlista Kretsfältskjutning 6. Stenbrottet Dalby Resultatlista Kretsfältskjutning 6 Stenbrottet Dalby 2007-10-21 Kretsens Fältskytttemärke Vpg Guld Silver Brons A 46 43 37 B 48 - - C 47 43 39 R 47 44 44 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk A1 37 27 6 2 Marcus

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat Damer Resultat 1 Caroline EK Eskilstuna räddningstjänst 01:02:41 2 Vicki Jonsson Räddningstjänsten Ljungby 01:05:57 3 Marika Wagner Södertörns Brandförsvarsförbund 01:07:15 4 Emma Kilenstam Härnösands

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson Siv Eriksson

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson Siv Eriksson TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III 2012 Projektnummer 1523870 Ulf Haraldsson

Läs mer

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj.

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj. 1 ALEXANDERSSON, Patrik Landeryds Golfklubb 640102-006 A klass Par 72 Spelhandicapmetoden 2 BRUUN, Erling Vreta Kloster Golfklubb 680616-011 A klass Par 72 3 ERIKSSON, Fredrik Landeryds Golfklubb 730914-013

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Sektion A Dag 1. SM Individuellt / 02 Begränsad klass

Sektion A Dag 1. SM Individuellt / 02 Begränsad klass Begränsad klass Sektion A Dag 1 1 Nicklas Gustavsson NoraGyttorps Fk 3840 1 2 Lena Wahlberg Jakobsbergs SFK 3790 2 3 Magdalena Filipsson Mälardalens Tävlingsfiskare 1010 3 4 Percy Bristam Trosa Amatörfiskeklubb

Läs mer

RUN:s Nätverk för läs-och skrivutvecklare

RUN:s Nätverk för läs-och skrivutvecklare RUN:s Nätverk för läs-och skrivutvecklare Birgitta Melin, nätverksledare Jämtland och Västernorrland/ Hälsingland. Organisation och verksamhet i RUN:s nätverk för läs-och skrivutvecklare. Karolin Rundgren,

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Ale: Alingsås: Askersund: Avesta: Borlänge: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Annika Friberg Annika.friberg@ale.se Tel: 073-773 11 86 Diplomerad

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

RESULTATLISTA Open Damer

RESULTATLISTA Open Damer RESULTATLISTA Open Damer 1 BENGTSSON, Pia Emmaboda Golfklubb 621115-025 Open Dam +25 97 2 KJELLBERG, Lotta Åtvidabergs Golfklubb 650310-053 Open Dam +28 100 3 BESTERMAN, Gunilla Vreta Kloster Golfklubb

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer