kraftgrupper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kraftgrupper 2005-03-07"

Transkript

1 kraftgrupper Nedanstående lista över pågående och genomförda kraftgrupper uppdateras löpande på hemsidan (www.kraftprov.nu). För dig som vill ta kontakt med någon av kraftgruppernas handledare eller projektledare finns även deras e-postadresser på hemsidan. Några av grupperna är listade på mer än en region beroende på att företagen i dessa grupper återfinns i flera regioner. kraft i regioner / Norra Sverige Pågående kraftgrupper Härnösand 1&2 Två kraftgrupper som egentligen är ett kluster som kallas kris, konflikt och räddning. Arbetet i grupperna kommer bland annat att innehålla strategiimplementering i företag, personalutveckling och utveckling av affärsrelationer. Grupperna startade under hösten 2004 och beräknas avslutas under hösten Projektledare: Tommy Roxenhall, Mitthögskolan Handledare: Industrikonsulter Örnsköldsvik Gruppens utvecklingstema är att tillsammans med företagets lednings- och ägargrupp utveckla strategidokument samt implementera handlingsprogram. Gruppen består av 5 företag i närheten av Örnsköldsvik. Arbetet påbörjades under hösten 2004 och beräknas avsluta under hösten Projekledare: Håkan Bohman & Mats Nordström, Handelshögskolan i Umeå Handledare: Christer Wiklund Kramfors 2 Gruppens utvecklingstema är strategisk affärsutveckling i nätverk. En målsättning med gruppen är bland annat att företagens lednings- och ägargrupp ska utveckla strategidokument samt implementera handlingsprogram. Gruppen består av sju företag i närheten av Kramfors. Arbetet påbörjades i april 2004 och beräknas avsluta i början av Projektledare: Håkan Bohman, Handelshögskolan i Umeå Handledare: Conny Eriksson SSMG 2 Gruppens utvecklingstema är strategisk affärsutveckling i nätverk. Gruppen består av sex företag från trakten kring Örnsköldsvik. Gruppen består av företag som deltog i den första kraftgrupp SSMG (se nedan) 1. Arbetet påbörjades i april 2003 och beräknas vara avslutat under våren Projektledare: Håkan Bohman, Handelshögskolan i Umeå, Handledare: Thomas Ruuth 1 KrAft arbetar med att upprätta långsiktiga relationer mellan högskolan och mindre och medelstora företag. För att erhålla mer kunskap om hur man skall arbeta med detta har samma företag (SSMG företagen) erbjudits möjlighet att följa två program.

2 Avslutade kraftgrupper Industrigruppen Umeå Gruppens utvecklingstema är strategisk affärsutveckling i nätverk. Programmets innehåll är bland annat nätverkets problem och möjligheter, marknadsanalys och företagsprofilering, organisationsutveckling och ledarskap. Gruppen består av sex företag från Umeå med omnejd. Arbetet påbörjades i juni 2003 och avslutades under hösten Projektledare: Maj-Britt Lindfors Johansson, Handelshögskolan i Umeå, Handledare: Thomas Ruuth Z-Group Gruppens utvecklingstema är strategisk affärsutveckling i nätverk. Programmet innefattar bland annat strategiimplementering, marknadskunskap och verksamhetsstyrning. Gruppen består av sex tillverkande företag kring Östersund. Gruppen påbörjade sitt arbete under hösten 2003 och avslutades under hösten Projektledare: Tommy Roxenhall & Edith Andresen, Mitthögskolan Handledare: Stig Ömalm DesignkrAft Bräcke Gruppens utvecklingstema är strategisk affärsutveckling och design. Innehåll för gruppen är bland annat omvärld och marknad. Gruppen körs som en förlängning av sommardesignkontoret. Gruppen delfinansieras även av ProDesign. Gruppen påbörjade sitt arbete under hösten 2003 och avslutades sommaren Projektledare: Per Nilsson, Handelshögskolan i Umeå Handledare: Mikael Edin SSMG Gruppens utvecklingstema var strategisk affärsutveckling i nätverk. Gruppen bestod av sex företag från trakten kring Örnsköldsvik. Gruppens överordnade syfte var att inventera, utveckla och implementera strategier för affärsutveckling av såväl de enskilda företagen som nätverksgruppen som helhet. Arbetet påbörjades i april 2001 och avslutades i februari Projektledare: Per Nilsson, Handelshögskolan i Umeå, Handledare: Christer Wiklund Kramfors Utvecklingstemat för grupperna var Ledning, organisations- och personalutveckling. Överordnat syfte var att åstadkomma ökad strategisk affärsutveckling bland de deltagande företagen. Gruppen bestod av sju företag i Kramfors. Arbetet påbörjades i januari 2002 och avslutades i februari Projektledare: Mats Nordström och Håkan Bohman, Handelshögskolan i Umeå Handledare: Tomas Karlsson Sollefteå Utvecklingstemat för grupperna var Ledning, organisation- och personalutveckling. Överordnat syfte var att åstadkomma ökad strategisk affärsutveckling bland de

3 deltagande företagen. Gruppen bestod av fyra företag i Sollefteå. Arbetet påbörjades i januari 2002 och avslutades i februari Projektledare: Mats Nordström och Håkan Bohman, Handelshögskolan i Umeå Handledare: Tomas Karlsson kraft i regioner / Mellan Sverige Pågående kraftgrupper Söderhamn 1-3 Gruppernas utvecklingstema är affärsutveckling i nätverk. Programmet genomförs i anslutning till projektet FIRSAM. Programmet kommer företrädelsevis att genomföras i internatform där de teman som tas upp alltid behandlas på två nivåer, dels betydelsen för den egna verksamheten, dels betydelsen för nätverket FIRSAM. Innehållet för de olika internaten innefattar bland annat företagsnätverk, marknadsföring, Lean-production och produktutveckling. Grupperna består totalt av 15 företag i Söderhamnregionen. Arbetet påbörjades under hösten 2004 och beräknas avslutas under hösten Projektledare: Lars Bengtsson och Lars-Torsten Eriksson, Högskolan i Gävle samt Anders Hugnell, KTH Handledare: Jahn Öberg IVL 2 Gruppens utvecklingstema är från produktförsäljning till funktionsförsäljning. En målsättning är bland annat att göra en demo av det helt nya funktionskonceptet för utvald målgrupp kunder och att arbetet resulterar i enklare rapport där erfarenheter tas upp. Gruppen består av fyra företag. Arbetet påbörjades i juni 2004 och förväntas avsluta under hösten Projektledare: Lena Bjerhammar, högskolan i Dalarna Handledare: Hans-Olof Marcus Småskalig energi i lantbruk Gruppens utvecklingstema är att sänka energikostnaderna hos de deltagande lantbruksföretagen genom egen produktion med möjlighet att periodvis också leverera överskott av el och annan energi till försäljning. Arbetet påbörjades under våren 2004 och beräknas avsluta under våren Projektledare: Sven Hamp, Mälardalens Högskola Handledare: Olof Karlsson Gymnasiefriskolor Gruppens utvecklingstema är att utforma, fastställa och skapa kännedom om standards främst för att utveckla verksamheten i de egna frigymnasierna men också för att som föregångare stimulera kvalitetsutveckling allmänt i branschen. Standards ska utgå från kundernas (elevers, föräldrars, kommuners) förväntningar, vara enkla att mäta och följa upp samt kunna användas internt för jämförelser/benchmarking inom branschen och externt för marknadsföring av frigymnasier. Gruppen består av 4 frigymnasier. Arbetet påbörjades i mars 2004 och beräknas avsluta under våren Projektledare: Anders W Johansson, Mälardalens Högskola

4 Handledare: Anders Bauer Avslutade kraftgrupper Green Peaks Energibesparing i fastigeheter Gruppens utvecklingstema är att sänka energikostnaderna hos de deltagande företagen genom investeringar i energibesparande åtgärder. Gruppen består av sex fastighetsbolag i Västmanland. Arbetet påbörjades den 22 juni 2004 och avslutades under våren Projektledare: Robert Öman & Leif Andersson, Mälardalens Högskola Handledare: Dan Andersson Green Peaks Ekoturism Gruppens utvecklingstema är att Att långsiktigt stimulera en hållbar affärsutveckling inom turistnäringen genom att: 1) Förädling och paketering av deltagarnas erbjudande som ska ge marknadsandelar, 2)Framtagning av standards/minimikrav för ekoturism i gruppen och 3) Miljömärkning av produkter och/eller destinationer. Gruppen består av sex företag verksamma inom turistnäringen i Västmanland. Arbetet påbörjades I april 2004 och avslutades under våren Projektledare: Robert Öman & Leif Andersson, Mälardalens Högskola Handledare: Jan Brandberg Kista Growth Program Gruppens utvecklingstema är att skapa förutsättningar för unga teknikföretag att nå större tillväxt och nya marknader. Målsättningen är att företagen tydligt identifierar 2-3 strategiska knäckfrågor för företagets tillväxt. Dessutom ska deltagarna när de genomgått programmet, har en konkret plan för hur de valda knäckfrågorna ska lösas eller redan påbörjat lösandet av dem under programmets gång. Genom programmet ska deltagande företags tillväxtmöjligheter och konkurrenskraft avsevärt förbättras. Gruppen påbörjade sitt arbete i november 2003 och avslutades under hösten Projektledare: Bo Karlsson, KTH Handledare: Uno Alfredéen Ständiga Förbättringar Gruppens utvecklingstema är att utveckla en process för ständiga förbättringar. Förutom de ekologiska aspekterna arbetar gruppen med att integrera arbetsmiljö och hälsoaspekterna i metoden för förbättringsarbetet. Gruppen består av nio företag i Dalarna. Arbetet påbörjades i juni 2003 och avslutades i augusti Projektledare: Ola Bergeå, Högskolan i Dalarna Handledare: Elisabeth Bröms HPU Falun Gruppens utvecklingstema är att göra hållbar produkt/tjänsteutveckling till en naturlig del av verksamheten. Gruppen består av fem företag i Dalarna. Övergripande syfte för gruppen är att höja deltagande företags kompetens och verka för att prioriteringen av miljö- och hushållningsaspekterna i företagens produkt/tjänsteutvecklingsprocess ökar. Arbetet påbörjades i april 2003 och avslutades i maj 2004.

5 Projektledare: Helen Williams, Högskolan i Karlstad Handledare: Mikael Nilsson IVL Gruppens utvecklingstema var systemleverans för tillväxt. Gruppen arbetade med att på ett mer strukturerat sätt länka affärsutveckling och kompetenshöjning inom miljöteknik. Gruppen bestod av sex företag spridda från Vimmerby till Borlänge. Arbetet påbörjades i december 2001 och avslutades under våren Projektledare: Nils Brandt, KTH Stockholm Handledare: Hans-Olof Marcus (ersatte Staffan Filipsson) Produktframtagning Gruppens utvecklingstema var utvecklingen av gemensam produkt och arbetssätt. Innehåll i programmet var även värdeanalys, informationsflöden, produktionssimulering och projektledning. Gruppen bestod av sex företag där fyra av dem ligger i Nyköping och de andra två finns i Småland. Gruppen påbörjade sitt arbete i augusti 2002 och avslutades i juni Projektledare: Stefan Björklund, Linköpings Universitet Handledare: Jan Persson kraft i regioner / Västra Sverige Produktutveckling i Sjuhärad Gruppens utvecklingstema är produktutveckling. Gruppen samlas omväxlande på internat för tvådagarsträffar och på annan plats för endagarsträffar. Några nyckelbegrepp för utbildningsdagarna är deltagarstyrning, processtänkande och gruppdynamik. Mellan träffarna utförs eget arbete då nya idéer och kunskaper tillämpas. Gruppen består av sex företag från Sjuhärad. Arbetet påbörjades under hösten 2004 och beräknas avsluta under hösten Projektledare: Peter Kammensjö, Högskolan i Borås Handledare: Bengt Sätterman Lidköping Gruppens syfte är att genomföra utveckling av företagen samt hitta nya affärer genom att tillsammans med Tetra Pak göra en värdeanalys på idag en modul som tillverkas av gruppen. Gruppen består av sex företag i närheten av Lidköping. Arbetet påbörjades under maj 2004 och beräknas avsluta under sommaren Projektledare: Anders Ericson Handledare: Jan Persson Avslutade kraftgrupper kraftverketh Göta Gruppens utvecklingstema är att utveckla organisationen genom att utveckla deltagarnas ledarskap. Innehåll i programmet är bland annat mångfald, kvinnligt ledarskap och kommunikation. Gruppen påbörjade sitt arbete under januari 2004 och avslutades under våren 2005.

6 Projektledare: Henrik Barth och Agneta Hansson, Högskolan i Halmstad Handledare: Mia Swärdh och Kicki Stridh kraftverketh Svea Gruppens utvecklingstema är att utveckla organisationen genom utveckling av deltagarnas ledarskap. Målsättning är även att belysa skillnader i ledarskap inom privat och offentlig sektor för att utvecklas. Gruppen påbörjade sitt arbete i januari 2004 och avslutades under våren Projektledare: Henrik Barth och Agneta Hansson, Högskolan i Halmstad Handledare: Mia Swärdh och Kicki Stridh N-krAftnätverk Norr Utvecklingstemat för gruppen är ledarskapsutveckling. Den övergripande målformuleringen är att arbetet i kraft skall stärka deltagaren i ledarrollen och öka tydligheten i kommunikationen. Gruppen består av deltagare från 9 företag i Halmstad-regionen. Arbetet i grupperna påbörjades i januari 2003 och avslutades under januari Projektledare: Henrik Barth och Agneta Hansson, Högskolan i Halmstad Handledare: Mia Swärdh och Kicki Stridh N-krAftnätverk Mitt Gruppens utvecklingstema är ledarskapsutveckling. Fokus ligger på informationsteknik/kommunikation, konfliktshantering, självinsikt ledarskap och mentorskap. Gruppen består av deltagare från 10 företag i Halmstad-regionen. Arbetet i grupperna påbörjades i januari 2003 och avslutades under januari Projektledare: Henrik Barth och Agneta Hansson, Högskolan i Halmstad Handledare: Mia Swärdh och Kicki Stridh N-krAftnätverk Syd Gruppens utvecklingstema är ledarskapsutveckling. Fokus ligger på strategi, kommunikation, organisation och retorik. Gruppen består av deltagare från 8 företag i Halmstad-regionen. Arbetet i grupperna påbörjades i januari 2003 och avslutades under januari Projektledare: Henrik Barth och Agneta Hansson, Högskolan i Halmstad Handledare: Mia Swärdh och Kicki Stridh LIFT Halland Gruppens utvecklingstema är ledarskap och organisationsutveckling med tillväxtperspektiv. Gruppen består av fem företag i Hallands län. Gruppen påbörjades i januari 2003 och avslutades under våren Projektledare: Anders Ericson, Handelshögskolan i Göteborg Handledare: Paula Svensson kraft i regioner / Östra Sverige Pågående kraftgrupper Ödeshög

7 Gruppens syfte och målsättningar är att bygga upp kompetens för leverantörssamverkan mot systemleverans. Detta genom att med samverkan uppnå kostnadseffektiva lösningar, kunna genomföra komplexa åtaganden som utveckling konstruktion, tillverkning och montage av systemleveranser. Gruppen består av sex företag in tillverkande industri. Arbetet påbörjades I maj 2004 och beräknas avsluta under sommaren Projektledare: Stefan Björklund Handledare: Jan Persson KvalitetskrAft Gruppens utvecklingstema är kvalitetsarbete i nätverk. Arbetet kommer bland annat att innefatta självutvärdering, kvalitetsteknik och processorientering. Gruppen består av sex tillverkande företag kring Linköping. Arbetet påbörjades i maj 2004 och kommer att avslutas under sommaren Projektledare: Bozena Poksinska, Linköpings Tekniska Högskola Handledare: Lars Hallgren MarinkrAft Gruppens utvecklingstema är att stärka och utveckla underleverantörsrollen. Målsättningen är att företagen i samverkan skall utveckla sin kompetens som underleverantörer till bl a den marina branschen genom företagsspecifik kompetensförstärkning, Kvalitetssäkring på produkt, leveranssäkerhet, logistisk samordning och rätt serviceinställning samt underhåll. Gruppen består av fem företag kring Västervik. Arbetet påbörjades. Arbetet påbörjades i april 2004 och beräknas avsluta under våren Projektledare: Anna Öhrwall Rönnbäck, Linköpings Universitet Handledare: Lars Jonsson PPD Gjuterier Gruppens utvecklingstema är professionell produktdesign. Målsättningen för gruppen är att öka kompetensen hos deltagande företag så att dessa omvandlas från enkelt utbytbara ämnesleverantörer till att bli unika och strategisk viktiga samarbetspartners hos några utvalda kvalificerade kunder. Gruppen består av 12 företag inom gjuteribranschen i småland. Arbetet påbörjades i februari 2004 och beräknas avsluta under våren Projektledare: Leif T Larsson, Miriam Garvi, Handelshögskolan i Jönköping Handledare: Conny Gustafsson och Anders Lindberg Designkontor Olofström Gruppens utvecklingstema är design och management. Gruppen körs som en förlängning på sommardesignkontoret i Olofström. Gruppen består av sex företag i Blekinge. Arbetet påbörjades i juni 2004 och förväntas avsluta under hösten Projektledare: Dag Holmgren, ING Jönköping, Handledare: Svante Malm Designkontor Simrishamn Gruppens utvecklingstema är design och management. Gruppen körs som en förlängning på sommardesignkontoret i Simrishamn. Gruppen består av fem företag i närheten av Simrishamn. Arbetet påbörjades i juni 2004 och förväntas avsluta under hösten 2005.

8 Projektledare: Dag Holmgren, ING Jönköping, Handledare: Svante Malm [nekst] Västervik Gruppens utvecklingstema är strategisk affärsutveckling i nätverk.den gemensamma nämnaren för de sju deltagande tjänsteföretagen i nätverket är att de drivs av unga entreprenörer och företagare med stor potential att i samverkan skapa gynnsamma utvecklingsmöjligheter. Arbetet påbörjades under juli 2004 och beräknas avsluta under hösten Projektledare: Bertil Grenströmer, Högskolan i Kalmar Handledare: Magnus Hegardt Töreboda Gruppens utvecklingstema är att skapa ett gemensamt engagemang för Töreboda och dess näringsliv genom att förändra attityder och inställningar. Gruppen består av 6 företag i Töreboda. Arbetet påbörjades i januari 2004 och beräknas avslutas under våren Projektledare: Caroline Wigren, IHH Jönköping Handledare: Rune Petersson Farmartjänst DT Gruppens utvecklingstema är att höja företagsledningskompetensen genom ökad kunskap om företagande, organisationsstrukturer, ledarskap och marknadsföring. Gruppen består av fem farmartjänstföretag I Södermanland och Örebro län. Arbetet påbörjades i oktober 2003 och beräknas avsluta under hösten Projektledare: Jan Alpenberg, Växjö Universitet Handledare: Hans Persbeck Tränavet Gruppens utvecklingstema är förberedelser för starten av ett gemensamt marknadsbolag. Gruppen består av fem företag inom träindustrin i Småland. Arbetet påbörjades i mars 2003 och beräknas avslutas under hösten Projektledare: Caroline Wigren, IHH Jönköping, Handledare: Rune Peterson Avslutade kraftgrupper Almi Växjö Gruppens utvecklingstema är ledarskap och personlig utveckling. Ett företagsspecifikt projekt som löper under året där projektet ska främja önskad utveckling för respektive företag. Gruppen påbörjade sitt arbete i januari 2004 och avslutades under våren Projektledare: Pernilla Nilsson, Växjö Universitet Handledare: Louise Ökvist

9 LIFT Jönköping Gruppens utvecklingstema är organisation och ledarskap. Gruppen består av sju företag i Småland som efter avslutat LIFT program (Almi) breddat deltagandet och fortsatt sin affärsutveckling genom kraftprogrammet. Arbetet påbörjades i januari 2003 och avslutades under hösten Projektledare: Ethel Brundin, IHH Jönköping, Handledare: Patrik Forss Jönköping 2 Gruppens utvecklingstema är effektivt ledarskap. Programmet innefattar bland annat projektledning, ledarskap och arbetsorganisation. Gruppen består av fyra företag i Småland. Arbetet påbörjades i maj 2002 och avlutades under hösten Projektledare: Annika Hall, IHH Jönköping, Handledare: Anders Lindberg LIFT 8 Gruppens utvecklingstema är att genom strategisk affärsutveckling, utveckla företag och ledare. Gruppen består av 6 företag i närheten av Växjö. Företagen ska efter analys genomföra ett utvecklingsprogram, där träffarna sker vid 6 internat. Gruppen påbörjades i april 2004 och avslutades i december Projektledare: Anders Hytter, Växjö Universitet Handledare: Bo Gunnarson Generation Gruppens utvecklingstema är ledarskaps- och ägarskiftesfrågor ur olika perspektiv. Under programmet kommer bland annat utmaningar vid generations- eller ägarskifte, ledarskap, personalfrågor, omvärldsbevakning, marknadsfrågor och tillväxtens villkor att tas upp. Gruppen består av 5 företag i närheten av Växjö samtliga med ett kommande generationsskifte. Arbetet påbörjades i november 2003 och avslutades under hösten Projektledare: Frederic Bill, Växjö Universitet Handledare: Bo Gunnarson Verksamhetsutveckling med affärsfokus Gruppens utvecklingstema är verksamhetsutveckling med affärsfokus. Gruppen består av 5 företag i närheten av Borås. Programmets fokus är att ge kompetens för att kunna vara drivande i utvecklingen av verksamhetens ledningssystem. Arbetet påbörjades under hösten 2003 och avslutades under hösten Projektledare: Karl-Henrik Robèrt, Blekinge Tekniska Högskola Handledare: Emil Hast Nässjö Inredningar Gruppens utvecklingstema är underleverantörsutveckling. Målet för arbetet är att deltagarna ska påbörja en process som stärker det egna företaget och hittar former för att använda nätverkets hela styrka för sin marknadsföring. Gruppen består av nio företag inom träindustrin i Småland. Arbetet i gruppen påbörjades i juni 2002 och avslutades under hösten Projektledare: Henrik Kock, Linköpings Universitet

10 Handledare: Nils Svensson Fördel MPU Gruppens utvecklingstemat är miljöanpassad produktutveckling och verksamhetsutveckling. kraftgruppen är nära associerad till ett pågående NUTEKfinansierat projekt inom miljöanpassad produktutveckling. Gruppen består av fyra företag i Östergötland. Arbetet påbörjades i februari 2003 och avslutades i februari Projektledare: Olof Hjelm, Linköpings Universitet Handledare: Jan Ekroth Media Kalmar Gruppens utvecklingstema är marknad och kompetensutveckling. Upplägget omfattar olika teman med början i omvärldskunskap, marknadsföring, prissättning, förhandlingsteknik samt strategier för egen kompetensutveckling. Gruppen består av fyra företag som finns i närheten av Kalmar. Arbetet påbörjades i mars 2003 och avslutades under våren Projektledare: Marie Tomicic, Linköpings Universitet, Handledare: Jan Philipson IUC Olofström Gruppens utvecklingstema är design och management. Gruppen körs som en förlängning på sommardesignkontoret i Olofström. Gruppen består av sex företag i Blekinge. Arbetet påbörjades i september 2003 och avslutades under hösten Projektledare: Dag Holmgren, ING Jönköping, Handledare: Svante Malm VerktygskrAft Gruppens utvecklingstema är att stärka konkurrensförmåga. Innehåll i programmet är bland annat omvärldsbevakning, ledtider och LEAN production. Gruppen består av sju verktygstillverkande företag. Arbetet påbörjades i mars 2003 och avslutades under våren Gruppen stöddes även av ReFine. Arbetet inom kraft resulterade i en fortsättning för fyra av företagen i en ny gruppering. Projektledare: Mike Danilovic, IHH Jönköping, Handledare: Bo Willermark Jönköping I Gruppens utvecklingstema var ledarskap för tillväxt. Gruppen bestod av tre tillverkande företag i Småland. Träffarna behandlade främst tillväxt och ledarskap kopplat till organisationsutveckling/kompetensutveckling. Arbetet påbörjades i maj 2001 och avslutades i maj Projektledare: Annika Hall, IHH Jönköping, Handledare: Leif Ödén LIFT Växjö Gruppens utvecklingstema är tillväxt. Bland annat tas tillväxtens villkor, strategier, förändring, omvärld och ledarskap upp. Gruppen består av sex företag i Småland. Arbetet påbörjades i december 2002 och avslutades under hösten Projektledare: Magnus Forslund, Växjö Universitet Handledare: Bo Gunnarson

11 Farmartjänst Gruppens utvecklingstema är att höja företagsledningskompetensen genom ökad kunskap om företagande, organisationsstrukturer, ledarskap och marknadsföring. Gruppen består av fem farmartjänstföretag Småland och Västra Götaland. Arbetet påbörjades i januari 2003 och avslutades under hösten Projektledare: Magnus Forslund, Växjö Universitet Handledare: Hans Persbeck Karlssons Kluster Gruppens utvecklingstema är att skapa en högkvalitativ resurs inom marknadskommunikation. kraftgruppen arbetar med att trimma samman de ingående företagen så att det kunde uppträda effektivt mot marknaden och samtidigt marknadsföra nätverket inom regionen. Gruppen består av nio företag i Jönköpingsregionen. Arbetet påbörjades i januari 2002 och avslutades i november Projektledare: Anders Melander, IHH Jönköping, Handledare: Sten Norinder ADC Gruppens utvecklingstema är utveckling av samarbete framförallt genom det gemensamma marknadsföringsbolaget. Gruppen består av fyra företag inom gjuteribranschen. Arbetet påbörjades under våren 2002 och avslutades under hösten Gruppen stöds även av ReFine. Projektledare: Leif T Larsson, IHH Jönköping, Handledare: Stephan Sundström Norrgavel Gruppens utvecklingstema var underleverantörsutveckling i nätverk. Gruppen bestod av totalt åtta företag, där sju av företagen var leverantörer till det åttonde. Övergripande målsättning för gruppen var att leverantörer och kund skulle utvecklas tillsammans och stärka sitt nätverk. Arbetet påbörjades i april 2001 och avslutades i oktober Projektledare: Björn Axelsson, IHH Jönköping (numera Handels i Stockholm) Handledare: Tomas Adaktusson Öland Gruppens utvecklingstema var mervärde Öland, dvs att hitta ett paraply (varumärke) för det kulinariska Öland kopplat till turism och upplevelser. Gruppen bestod av sju företag på Öland. Arbetet påbörjades i oktober 2001 och avslutades i juni Projektledare: Ylva Daveby, Kalmar Högskola (numera Växjö Universitet) Handledare: Rolf Attoff IVL Gruppens utvecklingstema var systemleverans för tillväxt. Gruppen arbetade med att på ett mer strukturerat sätt länka affärsutveckling och kompetenshöjning inom miljöteknik. Gruppen bestod av sex företag spridda från Vimmerby till Borlänge. Arbetet påbörjades i december 2001 och avslutades under våren Projektledare: Nils Brandt, KTH Stockholm Handledare: Hans-Olof Marcus (ersatte Staffan Filipsson)

12 Design/Management Gruppens uvecklingstema var design och management. Gruppen kördes som en förlängning på sommardesignkontoret i Olofström och fokuserade bland annat design, affärsutveckling, affärsplanering, omvärld och produktion. Gruppen bestod av sex företag i Blekinge och Småland. Arbetet påbörjades i september 2002 och avslutades under hösten Projektledare: Dag Holmgren, ING Jönköping, Handledare: Svante Malm Produktframtagning Gruppens utvecklingstema var utvecklingen av gemensam produkt och arbetssätt. Innehåll i programmet var även värdeanalys, informationsflöden, produktionssimulering och projektledning. Gruppen bestod av sex företag där fyra av dem ligger i Nyköping och de andra två finns i Småland. Gruppen påbörjade sitt arbete i augusti 2002 och avslutades i juni Projektledare: Stefan Björklund, Linköpings Universitet Handledare: Jan Persson kraft i regioner / Region Syd Pågående kraftgrupper CFB III Utvecklingstemat för gruppen är strategisk affärsutveckling (innovation, produktutveckling och entreprenörskap) i livsmedelsbranschen. Gruppen består totalt av 9 företag inom livsmedelsbranschen. Arbetet påbörjades under hösten 2004 och beräknas avslutas under hösten Projektledare: Marie Hammargren, SLU Alnarp Handledare: Christina Skjöldebrand IT-gruppen i Blekinge Utvecklingstemat är kompetensutveckling i nätverk. Målsättningen för gruppen är att öka kompetensen hos deltagarna inom en rad områden som t ex marknadsföring, entreprenörskap, omvärldsanalys och informationsteknologi. Gruppen består av sex IT-företag i Blekinge. Arbetet påbörjades i juni 2004 och beräknas avsluta under våren Projektledare: Klaus Solberg Söilen, Blekinge Tekniska Högskola Handledare: Lars Thon Tankens Trädgård Projektets huvudmål är att utveckla kunnandet bland de kvinnliga företagarna i nätverket Tankens Trädgård om hur man bygger, nyttjar och utvecklar affärs- resp. sociala nätverk för att åstadkomma strategisk affärsutveckling. Grupperna består totalt av 28 kvinnliga företagare inom olika branscher. Arbetet påbörjades i maj 2004 och beräknas fortgå till maj Projektledare: Marianne Sökjer-Petersen Handledare: Ingrid Thuresson

13 ByggkrAft Gruppens utvecklingstema är djupreflektion kring byggandets problematik. Syftet är att göra en djupare analys om orsak och verkan och göra en omformulering av byggbranschens problem. Som utgångspunkt användes den problemkatalog som presenteras i SOU2002:115. Är uppdelad i två grupper som består av 5 respektive 6 företag i Skåne. Arbetet påbörjades i maj 2004 och förväntas avslutas under sommaren Projektledare: Curt R Johansson, Lunds Universitet Handledare: Lars Sunding SkärkrAft Utvecklingstemat för gruppens arbete är hur ny teknikutveckling samt utvecklat ledarskap och organisation skall/kan användas för att öka förädlingsgraden/värdet i företagens produkter, och därmed även konkurrenskraften gentemot ex. outsourcing till låglöneländer. Gruppen består av sex företag i Skåne inom skärande bearbetning. Arbetet påbörjades i maj 2004 och beräknas avsluta innan sommaren Projektledare: Jan-Eric Ståhl Handledare: Rolf Rantzow KornkrAft Gruppens utvecklingstema är att uppnå konkurrensfördelar genom kollektiv strategisk affärsutveckling. Projektet syftar också till att ta fram bättre råvarubas från korn. Gruppen består av sex livsmedelsföretag i Skåne. Arbetet påbörjades i mars 2004 och beräknas avsluta i mars Projektledare: Ann-Charlotte Eliasson, Lunds Tekniska Högskola Handledare: Magdalena Bergh ÖresundskrAft Utvecklingstemat för gruppen är att lägga grunden till framtidens leverantörssamverkan för systemleveranser. Målsättningen är att genom samverkan kunna uppnå effektivitetsfördelar som leder till minskade kostnader och snabbare leveranser samt kunna genomföra komplexa åtaganden som utveckling konstruktion och tillverkning av systemlösningar. Gruppen består av sex tillverkande företag I öresundsregionen. Arbetet påbörjades i februari 2004 och förväntas avslutas under våren Projektledare: Jan Erik Rehndal, Lunds Tekniska Högskola Handledare: Jan Persson LEV-gruppen Gruppens utvecklingstema är ledningssystem och verksamhetsutveckling. Målet är att genom att dra nytta av de erfarenheter och kunskaper som finns hos föreläsare och gruppmedlemmar utforma ledningssystem inom företagen som hjälper till att föra verksamhetsutvecklingen framåt. Gruppen består av fem verkstadsföretag i skåne. Arbetet påbörjades i januari 2004 och beräknas avslutas i december Projektledare: Jan-Erik Rendahl, Lunds Tekniska Högskola Handledare: Clas Berling Jämställdhetsperspektiv (KAN) Gruppens utvecklingstema är jämställdhetsperspektiv på kompetensutveckling - kvinnor i en mansdominerad bransch. Gruppen består av kvinnor i ledande positioner

14 från 7 arkitektföretag i Malmö. Arbetet påbörjades i februari 2004 och beräknas avslutas under våren Projektledare: Marianne Sökjer-Petersen, Lunds Universitet Handledare: Kirsti Tellas Samhällsentreprenörskap Gruppens utvecklingstema är ideellt/frivilligt entreprenörskap. Ett fokus på samhällsentreprenörskap innebär att företagsledare och deras ledningsgrupper/medarbetare söker utveckla ett nytt förhållningssätt och ledningsförmåga till gagn för företagens konsolidering och affärsutveckling. Gruppen består av 6 företag inom olika branscher i Malmö. Arbetet påbörjades i augusti 2003 och beräknas avslutas under hösten Projektledare: Björn Bjerke, Malmö Högskola Handledare: Håkan Larsson Avslutade kraftgrupper CAD/CAM Gruppens utvecklingstema är från CAD/CAM och Kalkylering, produktutveckling, teknikutveckling och organisationsutveckling till affärsutveckling. Gruppen består av fem företag med koppling till träbranschen i Skåne. Arbetet påbörjades i maj 2004 och avslutades under hösten Projektledare: Sören Augustinsson, Högskolan i Kristianstad Handledare: Georg Gärdh ReklamkrAft Gruppens utvecklingstema är kompetensutveckling för ledare i reklambyråbranschen. Gruppen består av 7 företag i reklambyråbranschen. Programmet innefattar bland annat affärsstyrning, att vara ledare, att anställa och behålla personal, att utveckla medarbetare, att sälja "reklam", kvalitetssäkring, kreativitet mm. Arbetet påbörjades i januari 2004 och avslutades i november Projektledare: Christer Kedström, Lunds Universitet Handledare: Jörgen Adolfsson CFB II (Creative Food Business II) Gruppens utvecklingstema är strategisk affärsutveckling, innovation, produktutveckling och entreprenörskap i livsmedelsbranschen. Målsättningen är att hitta och förverkliga nya affärsidéer som både ökar värdet för kunden och ger lönsamhet och tillväxt för företagen så att deras konkurrenskraft stärks. Arbetet påbörjades i september 2003 och avslutades under hösten Projektledare: Marie Hammargren, SLU Alnarp Handledare: Christina Skjöldebrand UpplevelsekrAft A Gruppens utvecklingstema är affärs- och upplevelseutveckling. Programmet innefattar bland annat kommunikation, miljöutveckling, ekonomi och regional utveckling. Gruppen påbörjade sitt arbete i augusti 2003 och avslutades under hösten Projektledare: Curt R Johansson, Lund Universitet

15 Handledare: Tom-Evert Carlsson UpplevelsekrAft B Gruppens utvecklingstema är affärs- och upplevelseutveckling. Programmet innefattar bland annat kommunikation och regional utveckling. Gruppen påbörjade sitt arbete i januari 2004 och avslutades under hösten Projektledare: Curt R Johansson, Lund Universitet Handledare: Tom-Evert Carlsson MIO Gruppens utvecklingstema är maskinkomponenter idag och imorgon. Gruppen består av fem företag i Skåne inom tillverkningsindustrin. Gruppen påbörjade sitt arbete i september 2002 och avslutades under våren Projektledare: Per Odenrick, Lunds Tekniska Högskola Handledare: Tom-Evert Carlsson Lödde Gruppens utvecklingstema var organisationsutvecklande ledarskap. Gruppen bestod av fyra företag från olika branscher i tillverkningsindustri, mekanisk verkstadsindustri och datakonsult. Målet för gruppen var att de ville förbättra sitt ledarskap när det gäller verksamhetsutveckling. Alla företagen finns i sydvästra Skåne. Gruppen påbörjade sitt arbete i november 2000 och avslutade i augusti Projektledare: Per Odenrick, Lunds Tekniska Högskola Handledare: Claes Berling NV Skåne Gruppens utvecklingstema är strategisk hälsoutveckling. Gruppen består av sex företag i nordvästra Skåne. Utgångspunkten är att affärerna gynnas av att man kopplar ihop affärsidén med bra omhändertagande av personalen. Gruppen påbörjade sitt arbete under våren 2002 och avslutade under hösten Projektledare: Carl-Johan Asplund, Lunds Tekniska Högskola Handledare: Annette Lundfall 7inredare Gruppens utvecklingstema är marknadsföring. Arbetar bland annat med omvärldsbevakning, organisationsbyggande, affärsidé, marknadsplan och implementering. Gruppen består av sex företag inom träbearbetande industri. Gruppen påbörjade sitt arbete i september 2002 och avslutade under hösten Projektledare: Christer Kedström, Lunds Universitet Handledare: Kaj Lindblad Träriket Gruppens utvecklingstemat var produktutveckling och produktförnyelse. Gruppen bestod av tre företag som samtliga är medlemmar i Träriket. Företagen har under kraftmötena från ett affärsutvecklingsperspektiv arbetat med produktutveckling Samtliga företag finns i norra Skåne. Gruppen påbörjade sitt arbete i augusti 2001 och avslutade i april Projektledare: Per Odenrick, Lunds Tekniska Högskola Handledare: Kenneth Daun

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Kraft bladet Här läser du om senaste nytt från kraft, Expertkompetens Strategisk Affärsutveckling

Kraft bladet Här läser du om senaste nytt från kraft, Expertkompetens Strategisk Affärsutveckling Kraft bladet Här läser du om senaste nytt från kraft, Expertkompetens Strategisk Affärsutveckling kraft, Januari O1 No 4 Kraftbladet skickas till alla som arbetar för kraft-konceptets genomförande -----------------------------

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Näringslivsstrategi. Öland. Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass. www.oland.se

Näringslivsstrategi. Öland. Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass. www.oland.se Näringslivsstrategi Öland Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass www.oland.se 1 2 Innehåll Förord 5 Vision 7 Fokusområden 8 Kreativitet 9 Kompetens 9 Kommunikation 9 Mål för Öland 2015

Läs mer

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se NORRBOTTEN LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt therese.sehlstedt@boden.se introduktion till HAP, VÄSTERBOTTEN Olov Stenlund olov.stenlund@skelleftea.se HAP-utbildningar HAP. LOKALT Boden

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

SPs Samhällsbyggnadsdag. Smart Housing Småland 100000 bostäder per år? Per-Erik Eriksson, SP Trä Processledare Smart Housing Småland

SPs Samhällsbyggnadsdag. Smart Housing Småland 100000 bostäder per år? Per-Erik Eriksson, SP Trä Processledare Smart Housing Småland SPs Samhällsbyggnadsdag Smart Housing Småland 100000 bostäder per år? Per-Erik Eriksson, SP Trä Processledare Smart Housing Småland FÖRSTA VINNXÄXT-MILJÖN INOM SAMHÄLLSBYGGNAD! Vision: Smart Housing Småland

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Få ut maximal nytta av IT-investeringarna!

Få ut maximal nytta av IT-investeringarna! Få ut maximal nytta av IT-investeringarna! www.lexiconitkonsult.se 08-566 107 00 info@lexiconitkonsult.se Box 23009, 104 35 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117. För övriga kontors adresser se www.lexiconitkonsult.se

Läs mer

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60 Anton Bingebo Göthberg Holmlund Yxhage Arne Bakke Bengt Lindström Bert-Ove Adolfsson Björn Mogren Bo Chronier Bo Börge Borgström Christer Moreau Dag Berglund Daniel Sammelin Eeero Laakso Emil Barrelöv

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Linköpings HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. LINKÖPINGS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING

Linköpings HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. LINKÖPINGS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING bildades 1932 som BK Kenty. Hockey kom med på programmet 1946 och 1976 byttes namnet till. Klubben gjorde en satsning mot eliten som tog sin början tidigt 1990-tal och är numera en etablerad klubb i SHL.

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare,

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare, Octagon Development är ett konsultbolag med fokus på att arbeta med företagsledare, styrelse eller ledningsgrupper. Vi kan under kort eller lång tid verka i företag som en resurs, antingen i en vakant

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Anmälan till vattensamling 2012

Anmälan till vattensamling 2012 Anmälan till vattensamling 2012 B=Biotopvård för fisk SMÅ=Småskaliga åtgärder i diken UT=Utrustning och teknik för kustvård Namn Roll under dagen Organisation/ företag B/SMÅ/UT 1 Chatarina Holmgren Deltagare

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

kraft bladet Här läser du om senaste nytt från kraft, Expertkompetens Strategisk Affärsutveckling

kraft bladet Här läser du om senaste nytt från kraft, Expertkompetens Strategisk Affärsutveckling kraft bladet Här läser du om senaste nytt från kraft, Expertkompetens Strategisk Affärsutveckling kraft, Maj O1 No 7 Kraftbladet skickas till alla som arbetar för kraft-konceptets genomförande -----------------------------

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad Företagsutveckling individuellt och i nätverk Ölandsnätet är byggt för att ge företagen på Öland en möjlighet att kompetensutveckla sig, ta vara på gemensam kompetens och samtidigt lära känna företagare

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Innehåll. Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6

Innehåll. Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6 Innehåll Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6 Kompetensutveckling, reflektion, Affärsutveckling och tillväxt = kraft 9 kraftprogrammet 10 627 företag i 101

Läs mer

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)....................................................................................... Kursledare och handledare

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10 Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som byggarbetsmiljösamordnare enligt "Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare". Förteckningen är sorterad efter

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

Från kunders idéer till färdiga produkter

Från kunders idéer till färdiga produkter Från kunders idéer till färdiga produkter OptiWay Inledning OptiWay AB levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala och internationella marknaden. Företaget grundades år 2005 och har sedan

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007. 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson

Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007. 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson 2 Gösta Anderssons Byggnadsfirma AB 228 228 Margareta Olofsson Bengt Axgren

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

www.eksjo.se/eprofilen För dig som vågar och vill mer!

www.eksjo.se/eprofilen För dig som vågar och vill mer! www.eksjo.se/eprofilen För dig som vågar och vill mer! Vad är E-profilen? Entreprenörsprofilen är ett individuellt val som är öppet för Dig, oavsett vilket programval du gör på Eksjö Gymnasium! Det här

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS 1/10 2005 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell

Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS 1/10 2005 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS / 00 Officiell Resultatlista Klass : Supernationell Platssiffra Bästa tid Jimmy Holmqvist ().0,0.,.,., A.0, Katalysatoråtervinning i Hofors Christer

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer