Yrkeshögskolornas kostnader, inkomster (i euro) år 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yrkeshögskolornas kostnader, inkomster (i euro) år 2004"

Transkript

1 Yrkeshögskolornas kostnader, inkomster (i euro) år 2004 Blanketter K och M UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster PB 380 Telefax HELSINGFORS Kontaktinformation Yrkeshögskolans huvudman Kontaktpersonens namn 3 Huvudmannens nummer 1 Telefon Adress Telefax Yrkeshögskolans namn E-post Yrkeshögskolans nummer 2 Bestyrkning av uppgifterna, underskrift och datum 1) Utbildningsanordnarens nummer finns t.ex. på samlingslistan i punkten "mottagaridentifikation". 2) De fyra sista numren i yrkeshögskolans branschbeteckning från samlingslistan. 3) Här ges kontaktuppgifter för den person som kan ge ytterligare information om innehållet i yrkeshögskolans blankett. Utbildningsstyrelsen Sida 1/9

2 Yrkeshögskolornas kostnader, inkomster (i euro) år 2004 Examen/graderade utbildningsprogram/ specialiseringsstudier/påbyggnadsexamina 1 Yrkeshögskolans nummer Blankett K K1. UNDERVISNING i euro K1.1 Undervisningsverksamhet Kostnader Inkomster enligt finansieringskälla Personalutgifter Övriga utgifter (exkl. moms) Mervärdesskatter Särskild statsfinansiering EU-finansiering Annan särskild finansiering M1 M2 M3 R2 R3 R8 K1.1.1 Egentlig undervisning K1.1.2 Arbetspraktik K Handledning, övervakning, planering och övriga kostnader K Ersättningar till arbetsgivaren K1.1.3 Forsknings- och utvecklingsarbete K1.2 Undervisningens stödfunktioner K1.2.1 Undervisningsförvaltning K1.2.2 Undervisningspersonalens och stödpersonalens behörighets- och tilläggsutbildning K1.2.3 Biblioteks- och datainformationstjänster K1.2.4 Dataadministrations- och datatekniska tjänster K1.2.5 Marknadsföring och informationsverksamhet K1.2.9 Övriga stödfunktioner K1.3 Karriärplanerings- och rekryteringstjänster K1.0 Undervisning sammanlagt (K1.1 + K1.2 + K1.3) 1) Punkterna K1 - K10 på blanketten ifylls separat för varje examen/graderad utbildning/specialiseringsstudier/påbyggnadsexamina (se bilaga 1). Utbildningsstyrelsen Sida 2/9

3 Yrkeshögskolornas kostnader, inkomster (i euro) år 2004 Examen/graderade utbildningsprogram/ specialiseringsstudier/påbyggnadsexamina 1 Yrkeshögskolans nummer Blankett K K2. FASTIGHETER i euro K2.1 Underhåll av fastigheter Kostnader Inkomster enligt finansieringskälla Personalutgifter Övriga utgifter (exkl. moms) Mervärdesskatter Särskild statsfinansiering EU-finansiering Annan särskild finansiering M1 M2 M3 R2 R3 R8 K2.1.1 Egna lokaler K2.1.3 Lokaler som ligger till grund för förhöjt enhetspris K Hyreskostnader till utomstående K Övriga underhållskostnader för fastigheterna K2.1.4 Övriga av utomstående hyrda lokaler K Hyreskostnader, kvadratmeterbaserade hyror K Hyreskostnader, timbaserade hyror K Övriga underhållskostnader för fastigheterna K2.2 Fastighetsskatt K2.3.9 Tomter/landområden (exkl. arrendeavgifter) 2 K2.0 Fastigheter sammanlagt (K2.1 + K2.2 + K2.3.9) S2. FASTIGHETERNAS PRESTATIONER m 2 S2.1 Egna lokaler S2.2 Hyreslokaler som ligger till grund för förhöjt pris per enhet 3 S2.9 Övriga lokaler som hyrts av utomstående (således inte timbaserade lokaler) 1) Punkterna K1 - K10 på blanketten ifylls separat för varje examen/graderad utbildning/specialiseringsstudier/påbyggnadsexamina (se bilaga 1). 2) Arrendeavgifter anmäls i punkt M9. 3) Om dessa ges utredning på separat blankett (se anvisningen för den separata blanketten). Utbildningsstyrelsen Sida 3/9

4 Yrkeshögskolornas kostnader, inkomster (i euro) år 2004 Examen/graderade utbildningsprogram/ specialiseringsstudier/påbyggnadsexamina 1 Yrkeshögskolans nummer Blankett K K7. YRKESHÖGSKOLANS FÖRVALTNING OCH GEMENSAMMA FUNKTIONER Kostnader Inkomster enligt finansieringskälla i euro K7.1 Yrkeshögskolans förvaltning Personalutgifter Övriga utgifter (exkl. moms) Mervärdesskatter Särskild statsfinansiering EU-finansiering Annan särskild finansiering M1 M2 M3 R2 R3 R8 K7.2 Gemensamma funktioner K7.2.1 Allmän förvaltning K7.2.2 Ekonomiförvaltning K7.2.3 Personalförvaltning K7.2.4 Dataadministrations- och datatekniska tjänster för förvaltningen K7.2.5 Upprätthållande av förv.pers.yrkesskicklighet K7.2.9 Övriga utgifter K7.0 Yrkeshögskolans förvaltning och gemensamma funktioner sammanlagt (K7.1 + K7.2) K10. VERKSAMHET SOM RÄKNAS TILL STATSANDELSGRUNDEN SAMMANLAGT i euro Examen / graderade utbildningsprogram / specialiseringsstudier / påbyggnadsexamina Kostnader Inkomster enligt finansieringskälla Personalutgifter Övriga utgifter (exkl. moms) Mervärdesskatter Särskild statsfinansiering EU-finansiering Annan särskild finansiering M1 M2 M3 R2 R3 R8 K0.0 Punkterna K1.0 + K2.0 + K7.0 sammanlagt K8. PROJEKTFINANSIERING OCH RESULTATBASERAD FINANSIERING, sammanlagt 2 K8.0 1) Punkterna K1 - K10 på blanketten ifylls separat för varje examen/graderad utbildning/specialiseringsstudier/påbyggnadsexamina (se bilaga 1). 2) 33 1 och 2 mom. yrkeshögskolelagen, anmäls den andel av inkomsterna som motsvarar användningen under år Ingår i punkterna K1 - K10. Utbildningsstyrelsen Sida 4/9

5 Yrkeshögskolornas kostnader, inkomster (i euro) år 2004 M1. INTERNATIONELL VERKSAMHET ingår även i punkterna K1-K10 (verksamhet som räknas till statsandelsgrunden) i euro M1.1 Verksamhet i hemlandet som stöder internationaliseringen Blankett M Yrkeshögskola Nummer Kostnader Inkomster enligt finansieringskälla Personalutgifter Övriga utgifter (exkl. moms) Mervärdesskatter Särskild statsfinansiering EU-finansiering Annan särskild finansiering M1 M2 M3 R2 R3 R8 M1.1.1 Undervisning på främmande språk M1.1.2 Språkutbildning för personalen M1.1.9 Övrig verksamhet M1.2 Utbyte av studerande och arbetspraktikanter M1.2.1 Utbyte av studerande och praktikanter som EU finansierar M1.2.9 Övrigt utbyte av studerande och arbetspraktikanter M1.3 Personalutbyte M1.3.1 Personalutbyte som EU finansierar M1.3.9 Annat personalutbyte M1.4 Övriga internationella projekt M1.4.1 Projekt som EU finansierar M1.4.9 Övriga internationella projekt M1.9 Övrig internationell verksamhet M1.0 Internationell verksamhet sammanlagt (M1.1 + M1.2 + M1.3 + M1.4 + M1.9) Utbildningsstyrelsen Sida 5/9

6 Yrkeshögskolornas kostnader, inkomster (i euro) år 2004 Yrkeshögskola Nummer Blankett M M2. AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET i euro M2.1 Utbildning som staten köpt Kostnader Inkomster enligt finansieringskälla Personalutgifter Övriga utgifter (exkl. moms) Mervärdesskatter Särskild statsfinansiering EU-finansiering Annan särskild finansiering M1 M2 M3 R2 R3 R8 M2.1.1 Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning M2.1.2 Yrkesinriktad tilläggsutbildning som länsstyrelserna köpt eller understött M2.2 Utbildning som understötts genom annan offentlig finansiering M2.2.1 Projekt som understötts genom EUfinansiering M2.2.2 Öppen yrkeshögskola M2.2.9 Övriga utbildningsprojekt som understötts genom offentlig finansiering M2.9 Övrig avgiftsbelagd verksamhet M2.9.1 Försäljning av utbildning M2.9.2 Försäljning av annat kunnande M2.9.3 Undervisningsjordbruk och övningsskog M2.9.4 Studerandes arbetsverksamhet M2.9.5 Företagskuvösverksamhet M2.9.6 Forsknings- och utvecklingsarbete M2.9.9 Övriga avgiftsbelagd verksamhet M2.0 Avgiftsbelagd verksamhet sammanlagt (M2.1 + M2.2 + M2.9) Utbildningsstyrelsen Sida 6/9

7 Yrkeshögskolornas kostnader, inkomster (i euro) år 2004 M3. INTERNATIONELL VERKSAMHET ingår också i p. M2 (Avgiftsbelagd verksamhet) i euro M3.1 Internationell verksamhet som EU finansierar M3.2 Internationell verksamhet som andra finansierar Blankett M Yrkeshögskola Nummer Kostnader Inkomster enligt finansieringskälla Personalutgifter Övriga utgifter (exkl. moms) Mervärdesskatter Särskild statsfinansiering EU-finansiering Annan särskild finansiering M1 M2 M3 R2 R3 R8 M3.9 Övrig internationell verksamhet M3.0 Internationell verksamhet sammanlagt (M3.1+M3.2+M3.9) Utbildningsstyrelsen Sida 7/9

8 Yrkeshögskolornas kostnader, inkomster (i euro) år 2004 Yrkeshögskola Nummer Blankett M M4. INVESTERINGAR i euro M4.1 Byggnadsinvesteringar Finansieringskällor Övriga utgifter (exkl. moms) Mervärdesskatter Statsfinansiering EU-finansiering Huvudmannafinansiering Övrig finansiering M2 M3 R2 R3 R4 R8 M4.1.1 Anläggningsprojekt (minst euro) M varav andelen avgiftsbelagd verksamhet M4.1.9 Andra byggnadsinvesteringar än anläggningsprojekt (under euro) 1 M varav andelen avgiftsbelagd verksamhet M4.9 Övrig anskaffning av anläggningstillgångar M4.9.1 Anläggningsprojekt (minst euro) M varav andelen avgiftsbelagd verksamhet M4.9.9 Andra anskaffningar än anläggningsprojekt (under euro) 1 M varav andelen avgiftsbelagd verksamhet M4.0 Investeringar sammanlagt (M4.1+M4.9) M5. AVSKRIVNINGAR i euro Avskrivningar av den verksamhet som finansieras genom pris per enhet X1 Yrkeshögskola Avskrivningar av avgiftsbelagd verksamhet X2 M5.1 Byggnader M5.1.1 Anläggningsprojekt (minst euro) M5.1.9 Andra byggnadsinvesteringar än anläggningsprojekt (under euro) M5.9 Övrig anskaffning av anläggningstillgångar M5.9.1 Anläggningsprojekt (minst euro) M5.9.9 Andra anskaffningar än anläggningsprojekt (under euro) M5.0 Avskrivningar sammanlagt (M5.1 + M5.9) 1) Ingår också i punkterna K1 - K10 och M2. Utbildningsstyrelsen Sida 8/9

9 Yrkeshögskolornas kostnader, inkomster (i euro) år 2004 M6. RESERVERINGAR OCH ÖVERFÖRINGAR TILL FONDER i euro M6.1 Investeringsreserveringar M6.1.1 Byggnader M6.1.2 Inventarier M6.1.3 Maskiner och anordningar M6.1.9 Övriga anläggningstillgångar M6.2 Övriga reservereringar M6.3 Överföringar till investeringsfonder M6.4 Överföringar till andra fonder M6.0 Reserveringar och överföringar till fonder, sammanlagt (M6.1 + M6.2 + M6.3 + M6.4) Yrkeshögskola Ökning av reserveringar / fonder X6 Nummer Upplösning av reserveringar/ överföring av finansiering X7 Blankett M M9. TOTALKOSTNADER OCH TOTALFINANSIERING, I EURO (innehåller varken kostnader för eller finansiering av anläggningsprojekt) M9.1.1 Kostnader som räknas till statsandelsgrunden (från K10) M9.1.2 Kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten (från M2) M9.1.3 Arrendeavgifter M9.1.9 Övriga kostnader (än sådana som anmälts i punkterna K10, M2 och M9.1.3) M9.1 Totalkostnader sammanlagt M Särskild statsfinansiering (K10) M EU-finansiering (K10) M Annan särskild finansiering (K10) M9.2.2 Inkomster från den avgiftsbelagda verksamheten (M2) M9.2.4 Enhetsprisfinansiering M9.2.5 Huvudmannens finansiering M9.2.9 Övrig finansiering M9.2 Totalfinansiering sammanlagt Yrkeshögskola Utbildningsstyrelsen Sida 9/9

10 IFYLLNADSANVISNING 1(17) Blanketterna K och M Kostnader, inkomster och prestationer år 2004 YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT Avgiftsbelagd verksamhet Insamlingen av yrkeshögskolornas kostnader och inkomster är indelad i två delar: uppgifter som behövs för beräkning enhetspriserna och uppgifter som behövs för att uppskatta omfattningen av yrkeshögskolornas verksamhet i dess helhet. De uppgifter som behövs för beräkningen av priserna per enhet anmäls i punkterna K1 - K10 enligt examen/graderingsfaktor. Uppgifterna om yrkeshögskolans hela verksamhet anmäls i punkterna M2 - M9. Uppgifterna skall motsvara de uppgifter om antalet studerande som getts på registreringsdagarna år 2004 (basuppgiftsblanketterna och utbildningsprogrammen enligt registreringsdagarna 2004, 12 i finansieringsförordningen). Uppgifterna om den internationella verksamheten, den avgiftsbelagda verksamheten, investeringarna, avskrivningarna, reserveringarna och helhetsfinansieringen anmäls på yrkeshögskolans nivå i punkterna M2 - M9. De s.k. gemensamma kostnaderna och inkomsterna fördelas enligt upphovsprincipen på examina/graderingsfaktorer/specialiseringstudier/påbyggnadsexamina. Om ovannämnda princip inte kan tillämpas, fördelas kostnaderna/inkomsterna kalkylmässigt t.ex. i förhållande till antalet studerande, undervisningstimmar eller kvadratmeter, såvida inte nedan anges annat. Yrkeshögskolornas kostnader och inkomster anmäls som hela euro och prestationerna som heltal. På grund av de ändringar som föreslagits i statsandelssystemet och de preciserande uppgifter som dessa förutsätter ber vi er ägna särskild uppmärksamhet åt att uppgifterna om investeringar och avskrivningar stämmer. Med avgiftsbelagd verksamhet avses verksamhet som yrkeshögskolorna bedriver på en marknad, där privata företag erbjuder motsvarande produkter och tjänster. Avgiftsbelagd verksamhet är t.ex. arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning som länsstyrelsen köpt. Kostnaderna för den avgiftsbelagda verksamheten hör inte till statsandelsgrunden. Utgifter för utförande av elevarbeten är inte till alla delar statsandelsberättigade. På detta sätt försöker man undvika en snedvriden konkurrens mellan läroanstalterna och de företag som erbjuder motsvarande tjänster (se rekommendationen angående prissättning av elevarbeten och andra nyttigheter som utbildningsinstitutioner producerar ). Kostnader som lämnas obeaktade då statsandelsgrunden räknas ut är bl.a. - kostnader för anläggningsprojekt (anmäls i punkterna M4.1.1 och M4.9.1) - kostnader för skötsel av lån och kalkylerade räntor (i punkt M9.1.9) samt avskrivningar (punkt M5) Opetushallitus/laskentapalvelut Hakaniemenkatu 2, PL 380, Helsinki, puhelin (09) , faksi (09) , Utbildningsstyrelsen/redovisningstjänster Hagnäsgatan 2, PB 380, Helsingfors, telefon (09) , fax (09) ,

11 2 - kostnader för vilka beviljas separat statsfinansiering med stöd av en lag (t.ex. kostnader för verksamhet som lyder under folkhälsolagen samt barnskyddslagen) - kostnader för försäljning av utbildning till en annan utbildningsanordnare eller huvudman (punkterna M2 - M9). Om utbildningen är sådan utbildning som nämns i 1 finansieringslagen, får köparen anmäla de betalda raterna i sin statsandelsgrund (punkterna K1 - K10). - kostnader för avgiftsbelagd verksamhet (i punkt M2) - förvaltningskostnader som inte direkt hänför sig ordnadet av utbildning enligt 1 i finansieringslagen (i punkten M9.1.9). - mervärdesskatten (se L 1389/ a ). I denna kostnads- och inkomstförfrågan anmäls över huvudtaget inte: - de yrkesinriktade lärarhögskolornas kostnader och inkomster (separat förfrågan) - verksamhet enligt folkhälsolagen. BLANKETTERNAS KOLUMNER KOSTNADER Personalutgifter (M1) I blanketternas kolumner anmäls kostnaderna och motsvarande inkomster för de olika verksamheterna. De mörka partierna ifylls inte. Personalutgifterna anmäls som netto med avdragna personalersättningar. Här anmäls löner, lagstadgade socialförsäkringsavgifter, grupplivförsäkringsavgifter, s.k. gamla pensioner vid kommunala läroanstalter, mötesarvoden, revisionsarvoden till revisionssamfund Av de kostnader som uppstår vid anställning av personer som erhåller sysselsättningsstöd anmäls endast nettoutgiften. Övriga utgifter (innehåller ej mervärdesskatt) (M2) Mervärdesskatterna (M3) Andra utgifter än personalutgifter utan mervärdesskatt anmäls. Det är fråga om t.ex. reseersättningar, utgifter för personalutbildning, kontorsförnödenheter, materialanskaffningar, läromedel, post- och telefonavgifter, hyror för och underhåll av maskiner och inventarier samt fastighetsskatt. Här anmäls också övriga s.k. små anläggningsprojekt vilkas helhetskostnader understiger euro och för vilka det inte har erhållits statsandelar (se punkt M4.) Kostnader för egen intern försäljning inom yrkeshögskolan eller för försäljning av tjänster till andra yrkeshögskolor/utbildningsanordnare får inte innefattas i statsandelsgrunden (K1-K10), utan dessa skall anmälas i kostnaderna för den avgiftsbelagda verksamheten i punkt M2. I denna kolumn meddelas de mervärdeskatter som ingått i varornas eller tjänsternas anskaffningspris, antingen den summa som betalats eller den summa som bokförts i restitutionssystemet. INKOMSTER ENLIGT FINANSIERINGSKÄLLA Inkomsterna anmäls enligt examen/graderingsfaktor samt funktion, såvitt de kan hänföras till en bestämd examen och funktion.

12 Inkomsterna anmäls enligt finansieringskälla och de hänförs till de olika verksamheterna enligt användningsändamålet. Finansieringskällorna är särskild statsfinansiering, EUfinansiering och övrig särskild finansiering 3 Särskild statsfinansiering (R2) EU-finansiering (R3) I den särskilda statsfinansieringen ingår statsunderstöd (projektfinansiering och resultatbaserad finansiering) som undervisningsministeriet och den övriga statsförvaltningen har beviljat. Särskild nationell andel som eventuellt har fåtts av staten för EU-projekt anmäls här som särskild statsfinansiering. I punkten K8 anmäls 2004 års andel av den projektfinansiering och resultatbaserade finansiering som erhållits med stöd av 33 1 och 2 momentet yrkeshögskolelagen. EU-finansieringen innehåller de understöd som EU har beviljat (enligt statistikcentralens klassificering). Eventuell särskild nationell finansieringsandel som erhållits av staten anmäls i punkten särskild statsfinansiering. Exempel på EU-finansiering är t.ex. understöd som Cimo beviljat och Leonardo-projekten. Strukturfondsprojekten (t.ex. ESF-projekt), anmäls i punkt M2. Ifall yrkeshögskolans andel av ett strukturfondsprojekt har bestått av utbildning som leder till examen och som har finansierats med enhetspriser, anmäls kostnaderna för utbildningen till denna del i punkterna K1 - K10 samt vid behov även i punkt M1. Annan särskild finansiering (R8) Den övriga särskilda finansieringen anmäls enligt utbildningsområde/graderingsfaktor samt enligt verksamhetsområde, om fördelningen av finansieringen är möjlig att genomföra. Övrig särskild finansiering är bland annat - avgifter eller m.a.o. intäkter av tjänster och varor, i vilkas prissättning man inte har strävat efter att täcka produktionskostnaderna. - driftsersättningar och hyror - donationer och bidrag - intäkter av försäljning av inventarier - ersättningar för material som sålts till studeranden - företagssponsorering - avgifter av privatstuderande och av studerande som genomför specialiseringsstudier. FUNKTIONERNA K1 - K10 Kostnaderna och inkomsterna för varje yrkeshögskoleexamen, och/eller för det graderade utbildningsprogrammet (finansieringslagen 12) eller för specialiseringsstudier och påbyggnadsaexamina anmäls i punkterna K1 - K10 samt 2004 års andel av den projektfinansiering och resultatbaserade finansiering som använts för verksamheten sammanlagt i punkt K8. Funktionshelheterna är: K1. Undervisning K2. Fastigheter K7. Yrkeshögskolans förvaltning och gemensamma funktioner K10. Verksamhet som räknas till statsandelsgrunden sammanlagt M1. Internationell verksamhet (ingår också i punkterna K1 - K10) M2. Avgiftsbelagd verksamhet M3. Internationell verksamhet (ingår också i punkt M2) M4. Investeringar

13 M5 Avskrivningar M6. Reserveringar och överföringar till fonder M9. Totalkostnader och totalfinansiering 4 K1. UNDERVISNING K1.1 Undervisningsverksamhet K1.1.1 Egentlig undervisning K1.1.2 Arbetspraktik Här anmäls t.ex. löner o.a. kostnader för lärare och föreläsare, studiematerial samt köp av utbildningstjänster samt erhållna inkomster. Här anmäls kostnader som uppstått av den arbetspraktik som hör till utbildningen oberoende av om arbetspraktiken har fullgjorts i hemlandet eller i utlandet. I inkomsterna anmäls i punkt K1.1.2 den andel av statsunderstödet som har använts år K Handledning, övervakning, planering och övriga kostnader med anledning av arbetspraktik Här anmäls kostnaderna för planering och genomförande av arbetspraktik såsom - resekostnader för lärarna - resunderstöd som betalats åt studerande som rest utomlands för att fullgöra arbetspraktiken (anmäls också i punkt M1) - kostnaderna för anskaffning av praktikplats. K Ersättningar till arbetsgivaren Här anmäls de kostnader som uppstått vid anställning av studeranden som arbetspraktikanter. Här anmäls också den ersättning som betalats åt inhemsk arbetsgivare för arbetspraktik inom social- och hälsovårdsbranschen. Undervisningsministeriets statsunderstöd för de lönekostnader som praktiken har åsamkat arbetsgivaren anmäls som inkomst i punkt (R2). K1.1.3 Forsknings- och utvecklingsarbete och regionalt utvecklingsarbete En yrkeshögskola kan bedriva tillämpande forsknings- och utvecklingsverksamhet som betjänar yrkeshögskoleundervisningen och som stöder arbetslivet och den regionala utvecklingen och beaktar den regionala näringsstrukturen. Forsknings- och utvecklingsarbete definieras på samma sätt som i Statistikcentralens datainsamling: Med forsknings- och utvecklingsverksamhet avses systematisk verksamhet som syftar till att öka kunskapen och till att använda den för att hitta nya tillämpningar. Ett kriterium är att målet för verksamheten är någonting väsentligt nytt. I forsknings- och utvecklingsverksamheten ingår grundforskning, tillämpad forskning och utvecklingsarbete. Här anmäls forsknings- och utvecklingsprojekt, och arvoden för handledning och granskning av examensarbeten i samband med dessa. Utgifterna för den egentliga utvecklingen av undervisningen anmäls i punkt K Vidare anmäls den andel av kostnaderna som förorsakas av att företagskuvösverksamhet (kurser) innefattats i studier som leder till yrkeshögskoleexamen. Forsknings- och utvecklingsarbete inom ramen för den avgiftsbelagda verksamheten anmäls i ifrågavarande punkt i den avgiftsbelagda verksamheten.

14 5 K1.2 Undervisningens stödfunktioner K1.2.1 Undervisningsförvaltning Här anmäls utgifterna och inkomsterna för den förvaltning som ordnandet av undervisningen kräver, t.ex. lönekostnaderna för utbildningsprogrammens föreståndare, studiehandledarna och studerandeförvaltningens personal samt övriga kostnader och inkomster för verksamheten. Löne- och övriga kostnader för yrkeshögskolans rektor ja prorektor anmäls i punkt K7.1 K1.2.2 Undervisningspersonalens och stödpersonalens behörighets- och tilläggsutbildning Här anmäls - lönekostnader som uppstått på grund av lärarnas behörighets- och tilläggsutbildning - kostnader och inkomster för utvecklandet och upprätthållandet av undervisningspersonalens och stödpersonalens (t.ex. undervisningsförvaltnings- och bibliotekspersonalens) yrkesskicklighet Personalens löner indelas inte separat i utbildning och egentligt arbete, utan här anmäls de tilläggskostnader som uppstått av denna verksamhet. K1.2.3 Biblioteks- och datainformationstjänster Här anmäls - kostnader och inkomster i anslutning till bl.a. biblioteks- och datainformationspersonal - anskaffningar av inventarier och apparatur, tidningar, litteratur, dataprogram, datakommunikationskostnader osv. - böcker, tidningar som används gemensamt, samt gemensamma programanskaffningar K1.2.4 Dataadministrations- och datatekniska tjänster Anmäls kostnaderna och inkomsterna för undervisningens dataadministrations- och datatekniska tjänster. K1.2.5 Marknadsföring och informationsverksamhet Här anmäls kostnaderna och inkomsterna i anslutning till marknadsföring av de utbildning som leder till YH-examen/specialiseringsstudier för potentiella studerande och intressentgrupper. K1.2.9 Övriga stödfunktioner Har anmäls alla kostnader och inkomster som hör till statsandelsgrunden och som inte har anmälts i de andra i K1-punkterna. K1.3 Karriärplanerings- och rekryteringstjänster Karriärplanerings- och rekryteringstjänsterna innehåller tjänster för de studerande- och arbetsgivarna. Dessa syftar till att förbättra yrkeshögskolans arbetslivskontakter och sysselsättningen av de utexaminerade. I tjänsterna för de studerande ingår tjänster både i anslutning till planering av arbetskarriären, arbetssökande och rekrytering. Här anmäls till exempel anskaffning av arbetspraktikplatser, upprätthållande och utveckling av kontakterna med arbetslivet. Kostnader i anslutning till utveckling av karriärs- och rekryteringspersonalen anmäls emellertid i punkt K1.2.2 och marknadsföringskostnaderna anmäls i punkt K1.2.5.

15 6 Då karriärs- och rekryteringstjänster säljs till utomstående, anmäls kostnaderna och inkomsterna till denna del i punkt M2, avgiftsbelagd verksamhet. K1.0 Undervisning sammanlagt (K1.1 + K1.2 + K1.3) K2.FASTIGHETER Kostnaderna och hyresinkomsterna för lärar- och andra personalbostäder som är belägna i skolans fastigheter samt kostnaderna och inkomsterna för de elevhemsplatser som huvudmannen har hyrt ut till yrkeshögskolans studerande och utomstående anmäls i punkt M Kapitalersättningar på hyresvärdet anmäls inte som inkomster. Fastighetskostnader som hänför sig till avgiftsbelagd verksamhet anmäls i punkt M2. K2.1 Underhåll av fastigheter K2.1.1 Egna lokaler Här anmäls fastighetspersonalens löner och dylika utgifter, inköp av material och tjänster, anskaffning av maskiner och inventarier till fastigheten, underhållskostnader samt övriga utgifter i anslutning till skötseln och underhåll av fastigheten. Här anmäls också kostnaderna för s.k. små grundreparationer (20a finansieringsförordningen). Fastighetens inkomster anmäls i punkt 2.1. Om en annan förvaltningsenhet sköter fastighetens underhåll och utgifterna fördelas i relation till tjänstens användning, anmäls den fördelade posten enligt användningsgraden dock utan räntor eller avskrivningar (avskrivningar anmäls i punkt M5). De så kallade kalkylerade räntorna anmäls i punkt M De egna lokalerna är lokaler som yrkeshögskolans huvudman äger. Här anmäls kostnader för ordnande av verksamhet som räknas till statsandelsgrunden samt grundrenoveringar i de egna fastigheterna, om helhetskostnaderna för projektet understiger euro (20a finansieringsförordningen). K2.1.3 Lokaler som ligger till grund för förhöjt pris per enhet Här anmäls hyreskostnaderna för de lokaler som använts för sådan verksamhet som berättigar till statsandel och som ligger till grund för förhöjt pris per enhet för yrkeshögskolan år Lokalernas lägenhetsyta anmäls i punkten S2.2 enligt utbildningsområde/graderingsfaktor, specialiseringsstudier och påbyggnadsexamina. Över de hyreskostnader som rapporteras i denna punkt skall även ifyllas blanketten Utredning av hyror som ligger till grund för förhöjt pris per enhet år Blanketten har postats tillsammans med denna förfrågan till de yrkeshögskolor vilkas pris per enhet har höjts år 2004 på grund av lokaler som hyrts av utomstående. Blanketten skall sändas in per post eller fax till Utbildningsstyrelsen senast Nya ansökningar om en förhöjning av priset per enhet på grund av lokaler hyrda av utomstående skall inlämnas till undervisningsministeriet senast K Hyreskostnader till utomstående K Övriga underhållskostnader för fastigheterna Övriga underhållskostnader för fastigheten än hyrorna anmäls.

16 K2.1.4 Övriga av utomstående hyrda lokaler 7 K Hyreskostnader, kvadratmeterbaserade hyror Hyreskostnaderna för övriga lokaler som hyrts av utomstående. Lokalernas lägenhetsyta anmäls i punkt S2.9. Om det har skett betydande förändringar i det antal lokaler som använts under året, anmäls den genomsnittliga lägenhetsyta i denna punkt. K Hyreskostnader, timbaserade hyror K Övriga underhållskostnader för fastigheterna K2.2 Fastighetsskatt Övriga underhållskostnader för lokaler hyrda av utomstående anmäls här. K2.3.9 Tomter/landområden (utan arrendeavgifter) Här anmäls utgifter för underhåll av tomt och gata som betjänar fastigheterna med undantag av elevhem och personalbostäder. Landområdens arrendeavgifter anmäls i punkt M Utgifter för anskaffning av markområden (tomter) anmäls i punkt M K2.0 Fastigheter sammanlagt (K2.1 + K2.2 + K2.3) S2. FASTIGHETERNAS PRESTATIONER (LÄGENHETSYTOR) S2.1 Egna lokaler Om det under året har skett betydande förändringar i fråga om de lokaler som huvudmannen har till sitt förfogande, uppges den genomsnittliga lägenhetsytan. Här anmäls de lokaler som motsvarar kostnaderna i punkt K2.1.1 exklusive lokaler som används för inkvartering samt lokaler som använts för avgiftsbelagd verksamhet. S2.2 Hyreslokaler som ligger till grund för förhöjt pris per enhet Lokaler som enligt särskilt beslut ligger till grund för förhöjt enhetspris rapporteras. Om dessa hyreslokaler ges en särskild utredning (se punkt K ). S2.9 Övriga lokaler som hyrts av utomstående (således inte timbaserade lokaler) K7. YRKESHÖGSKOLANS FÖRVALTNING OCH GEMENSAMMA FUNKTIONER Till statsandelsgrunden räknas utgifterna och inkomsterna för yrkeshögskolans inre förvaltning och gemensamma funktioner. Till statsandelsgrunden räknas inter sådana i 23 finansieringslagen nämnda förvaltningskostnader, som inte direkt hänför sig till av ordnandet av yrkeshögskolans verksamhet. De gemensamma funktionerna är andra funktioner än undervisning och fastigheter. K7.1 Yrkeshögskolans förvaltning Mötesarvoden till direktion enligt 11 yrkeshögskolelagen som sköter yrkeshögskolans inre förvaltning, revisionsarvoden, löne- och andra kostnader för rektor och prorektor samt eventuella kostnader för delegation och för den övriga förvaltningen till den del som dessa omedelbart ansluter sig till yrkeshögskolans verksamhet.

17 K7.2 Gemensamma funktioner: 8 K7.2.1 Allmän förvaltning Här anmäls kostnader för yrkeshögskolans förvaltning, såsom t.ex. kostnader för sektioner, ledningens sekreterare, informationssekreterare, utveckling av verksamheten, material, apparatur och tjänster för den allmänna förvaltningen och andel av kostnader för underhåll och användning av telefonväxel. Kostnader för förvaltningspersonalens utveckling och upprätthållande av yrkesskickligheten anmäls i punkt K K7.2.2 Ekonomiförvaltning K7.2.3 Personalförvaltning Här anmäls lönekostnaderna för ekonomiförvaltningspersonalen (ekonomichefen, övrig ekonomiförvaltningspersonal) och övriga kostnader för verksamheten, såsom t.ex. kostnader för inköp av apparatur och program samt eventuella inkomster. Kostnader för ekonomiförvaltningspersonalens utveckling och upprätthållande av yrkesskickligheten anmäls i punkt K Anmäls lönekostnaderna för personalförvaltningen och löneuträkningen samt övriga kostnader för verksamheten, såsom t.ex. kostnader för inköp av apparatur och program samt eventuella inkomster. Utvecklingskostnader och kostnader i samband med upprätthållande av yrkesskickligheten för personalen inom personalförvaltningen anmäls i punkt K K7.2.4 Dataadministrations- och datatekniska tjänster för förvaltningen Kostnader och inkomster för skötsel av dataadministration och datateknik som hänför sig till huvudmannaförvaltningen, såsom t.ex. avlöningskostnader ADB-sakkunniga, persondatorkonsulenter och dataadministrationschef. Kostnader för dataadministrationspersonalens utveckling och upprätthållande av yrkesskickligheten anmäls i punkt K Kostnaderna för undervisningens dataadministration anmäls i punkt K K7.2.5 Upprätthållande av förvaltningspersonalens yrkesskicklighet K7.2.9 Övriga utgifter Rapporteras kostnaderna för utveckling och upprätthållande av yrkesskickligheten hos förvaltningspersonalen (t.ex. fortbildning och eventuella extra kostnader som den förorsakat) Personalen lönekostnader delas inte upp mellan utbildning och egentligt arbete. Rapporteras övriga utgifter och inkomster för huvudmannaförvaltningen och de gemensamma funktionerna t.ex. arbetsskydd, samarbetsförfarande och förtroendemannaverksamhet. K7 Punkt K7 sammanlagt (K7.1 + K7.2) K10. Verksamhet som räknas till statsandelsgrunden sammanlagt (K1.0 + K2.0 + K7.0) K8. PROJEKTFINANSIERING OCH RESULTATBASERAD FINANSIERING Här anmäls den andel av det extra statsunderstöd som beviljats enligt 33 1 och 2 momentet yrkeshögskolelagen och som yrkeshögskolan använt under år Andelen

18 9 anmäls enligt examen/utbildningsprogram/specialiseringsstudier/påbyggnadsexamina. Motsvarande kostnader och inkomster, som fördelas enligt upphovsprincipen, skall också anmälas ovan i punkterna K1 - K10 och R2 i kolumnen särskild statsfinansiering. M1. INTERNATIONELL VERKSAMHET (ingår även i punkterna K1 - K10) (kostnader som beaktas vid uträkningen av enhetspriser) Yrkeshögskolan kan inte ordna utomlands en utbildning, som motsvarar ett helt utbildningsprogram och som leder till en finländsk yrkeshögskoleexamen. Därför kan inte heller kostnader som skulle uppstå enligt ovan anmäls i punkterna K1 - K10 och i inte heller i punkt M1 (se brevet till yrkeshögskolorna om tillvägagångssätten gällande internationellt samarbete ). M1.1 Verksamhet i hemlandet som stöder internationaliseringen: M1.1.1 Undervisning på främmande språk I utbildningen på främmande språk ges undervisningen på ett annat/andra språk (tvåspråkiga läroanstalter) än på yrkeshögskolans undervisningsspråk. Här anmäls sådana kurser, som enligt utbildningsprogrammet borde ges på undervisningsspråket men där undervisningen sker på ett annat än yrkeshögskolans undervisningsspråk. Som exempel kan nämnas svensk- eller engelskspråkiga kurser eller studieperioder i ett annars finskspråkigt utbildningsprogram. Kostnaderna för egentliga språkstudier, d.v.s. undervisning i det andra inhemska språket eller annat främmande språk anmäls i punkt K1.1. M1.1.2 Språkutbildning för personalen M1.1.9 Övrig verksamhet Anmäls kostnaderna för sådan verksamhet i hemlandet som syftar till att utveckla och underhålla personalens språkkunskaper samt eventuella inkomster som erhållits för verksamheten. Här anmäls utgifterna och inkomsterna för övrig internationell verksamhet som hör till statsandelsgrunden, t.ex. lönekostnaderna för koordinatorer, sekreterare och kontaktpersoner för internationella ärenden samt kostnaderna för ett internationellt kontor (också om kontoret finns utomlands). M1.2 Utbyte av studerande och arbetspraktikanter I punkterna M1.2.1 och M1.2.9 anmäls det resestöd som betalats åt studerande som fullgjort sin arbetspraktik utomlands. Andel av projektunderstöd för internationalisering som använts år 2004, anmäls i kolumnen särskild statsfinansiering. M1.2.1 Utbyte av studerande och praktikanter som EU finansierar Med sådan verksamhet som EU finansierar avses i denna punkt alla utbyten av studerande förutom sådana som genomförs inom ramen för de avgiftsbelagda verksamheten. Här anmäls också kostnaderna och inkomsterna för utbyte av studerande som sker inom ramen för gemensamma projekt. M1.2.9 Övrig utbyte av studerande och arbetspraktikanter M1.3 Personalutbyte

19 M1.3.1 Personalutbyte som EU finansierar 10 Med EU-finansierad verksamhet avses i denna punkt alla andra personalutbyten utom sådana som genomförs inom ramen för den avgiftsbelagda verksamheten. Här anmäls också personalutbyte som har skett inom ramen för gemensamma projekt, lönekostnaderna för de personer som deltagit i personalutbytet samt övriga eventuella kostnader och inkomster. M1.3.9 Annat personalutbyte M1.4 Övriga internationella projekt M1.4.1 Projekt som EU finansierar Med verksamhet som EU finansierar avses i denna punkt alla andra internationella projekt förutom sådana som genomförs inom ramen för den avgiftsbelagda verksamheten. Här uppges projekt, där yrkeshögskolan fungerar som koordinator eller deltar i ett projekt som koordineras av någon annan. Erhållet understöd anmäls i inkomsterna. Till den del projekten inkluderar utbildning som leder till examen, skall kostnaderna och inkomsterna (utom finansiering enligt enhetspris) också anmälas i punkterna K1 - K10. M1.4.9 Övriga internationella projekt Anmäls till exempel sådan verksamhet i utlandet vars målsättning är att utveckla och upprätthålla personalens språkkunskaper. M1.9 Övrig internationell verksamhet M1.0 Internationell verksamhet sammanlagt (M1.1 + M1.2 + M1.3 + M1.4 + M1.9) M2. AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET Dessa kostnader och inkomster ingår inte i punkterna K1 - K10 ovan. Den avgiftsbelagda verksamheten innefattar sådan verksamhet som yrkeshögskolan bedriver på en marknad, där motsvarande produkter och tjänster erbjuds av företag. Den avgiftsbelagda verksamheten innebär, att yrkeshögskolan fakturerar utomstående köpare för utbildning och övriga tjänster. Utbildnings-, forsknings- och utvecklingsarbete och andra tjänster som ordnas som avgiftsbelagd verksamhet skall hållas avskilt från den verksamhet som beaktas då enhetspriset räknas ut (finansieringslagen 23). M2.1 Utbildning som staten köpt M2.1.1 Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning M2.2 Utbildning som understötts genom annan offentlig finansiering: M2.2.1 Projekt som understötts genom EU-finansiering Här rapporteras den avgiftsbelagda verksamheten som helt eller delvis genomförs med EU- och nationella anslag. Verksamheten hänför sig i sin helhet eller delvis till EUprojektet och yrkeshögskolan kan verka som koordinator eller rapporterande projektpartner i projektet.

20 M2.2.2 Öppen yrkeshögskola 11 Om avgifter för den öppna yrkeshögskoleundervisningen stadgas i undervisningsministeriets förordning (354/2003) om grunderna för avgifter för undervisning vid yrkeshögskolor. Trots att erhållet statsbidrag (stödfinansiering) beaktas som avdrag då avgiften bestäms, skall kostnaderna anmälas som bruttokostnader. De avgifter som studerande har avlagt anmäls i kolumnen övrig särskild finansiering och det erhållna statsunderstödet i kolumnen särskild statsfinansiering. M2.2.9 Övriga utbildningsprojekt som understötts genom offentlig finansiering Anmäls bland annat utvecklingsbiståndsprojekt. M2.9 Övrig avgiftsbelagd verksamhet Om prissättning av elevarbeten samt om nyttigheter som produceras av utbildningsinstitutioner har getts en rekommendation (se avgiftsbelagd verksamhet). Enligt rekommendationen skall prissättningen av andra produkter och tjänster än elevarbeten täcka de genomsnittliga totalkostnaderna för produkterna samt ge hygglig avkastning på det investerade kapitalet. Totalkostnaderna för de nyttigheter som prissatts på ovannämnda sätt samt kravet på avkastningen på kapitalet samt motsvarande inkomster får följaktligen inte anmäls i punkterna K1 - K10. Anvisningar om elevarbetens prissättning, kostnader och avkastning ges i punkt M M2.9.1 Försäljning av utbildning Till exempel personalutbildning som sålts till utomstående organisationer anmäls här. M2.9.2 Försäljning av annat kunnande Anmäls bland annat försäljning av konsultationstjänster. M2.9.3 Undervisningsjordbruk och övningsskog Den andel av kostnaderna för undervisningsjordbruket och övningsskogen, som entydigt kan definieras som undervisningskostnader, anmäls i punkterna K1 - K10. Övriga kostnader och inkomster anmäls här. Uppgifter om undervisningsjordbruket och övningsskogen skall också ges på en skild blankett. Blanketten har tillsammans med denna kostnads- och inkomstförfrågan skickats till de yrkeshögskolor, som har haft kostnader för undervisningsjordbruk och övningsskog år M2.9.4 Studerandes arbetsverksamhet Här anmäls den arbets- och serviceverksamhet som sker i samband med undervisningen och som utgör en del av yrkeshögskoleutbildningen. I prissättningen av dessa arbeten kan man ta hänsyn till arbetens art, den eventuella lägre kvaliteten, de längre leveranstiderna och den eventuellt sämre yrkesskickligheten (i jämförelse med utexaminerade). Här anmäls de kostnader som täcks genom ovan nämnda prissättning samt hit hörande inkomster. Resten av kostnaderna anmäls i punkterna K1 - K10. M2.9.5 Företagskuvösverksamhet Här anmäls - företagskuvösverksamhetens kostnader och inkomster - driftskostnader för skapande av förutsättningar för verksamheten - driftskostnader för utveckling av verksamheten

21 - understöd och bidrag som erhållits för verksamheten 12 M2.9.6 Forsknings- och utvecklingsarbete samt regionalt utvecklingsarbete Forsknings- och utvecklingsarbete definieras på samma sätt som i Statistikcentralens datainsamling: Med forsknings- och utvecklingsverksamhet avses systematisk verksamhet som syftar till att öka kunskapen och till att använda den för att hitta nya tillämpningar. Ett kriterium är att målet för verksamheten är någonting väsentligt nytt. I forsknings- och utvecklingsverksamheten ingår grundforskning, tillämpad forskning och utvecklingsarbete. M2.9.9 Övrig avgiftsbelagd verksamhet Här anmäls kostnader och eventuell inkomster som till exempel - uthyrning till utomstående (t.ex. kvällsanvändning av gymnastiksal, elevhemsplatser och bostäder som uthyrts till lärare och övrig personal) - kostnader och inkomster för personalmåltider. M2.0 Avgiftsbelagd verksamhet sammanlagt (M2.1 + M2.2 + M2.9) M3. INTERNATIONELL VERKSAMHET (ingår i punkt M2) (avgiftsbelagd verksamhet) Yrkeshögskolan kan inte utomlands ordna ett helt utbildningsprogram som leder till en finländsk yrkeshögskoleexamen. Därför kan inte dylika kostnader anmälas i punkterna M2 och M3 (se brevet till yrkeshögskolorna om tillvägagångssätten i internationellt samarbete ). M3.0 Internationell verksamhet Här anmäls internationell verksamhet i anslutning till de avgiftsbelagda tjänsterna sammanlagt specificerade i följande underpunkter: M3.1 Internationell verksamhet som EU finansierar M3.2 Internationell verksamhet som andra finansierar M3.9 Övrig internationell verksamhet M3. Internationell verksamhet sammanlagt (M3.1 + M3.2 + M3.9) M4. INVESTERINGAR Investeringarna indelas i anläggningsprojekt och övriga projekt. Ett projekt för byggande, förvärv eller grundlig reparation av verksamhetslokaler inom ramen för ett anläggningsprojekt utgör en funktionell helhet som omfattar kostnaderna för köpet och för inredningen av byggnaden/lokalen. De totala kostnaderna för projektet avgör om det är fråga om ett anläggnings- eller ett annat projekt. På samma sätt utgör anskaffning av inventarier och apparater som utgör en funktionell helhet ett anläggningsprojekt, om de totala kostnaderna för projektet uppgår till minst det belopp som statsrådet fastställt. Som anläggningsprojekt anmäls därför projektkostnaderna för såväl byggnadsarbeten som anskaffning av anläggningstillgångar, om de totala kostnaderna för projektet överstiger minimigränsen för anläggningsprojekt, fastän kostnaderna för byggnadsarbetena och /eller anskaffningarna som separata kostnader inte skulle nå upp till nämnda gräns. Samma princip skall följas när uppgifterna i punkterna K1-K10 anmäls.

22 13 Räkenskapsårets investeringar anmäls enligt prestationsprincipen. För att insamlingen av uppgifterna enligt det nuvarande statsandelssystemet skall kunna jämföras med det system där avskrivningarna beaktas, bör avskrivningarna för de investeringar som gjorts under räkenskapsåret dessutom anmälas i punkt M5. Här anmäls också de avskrivningar som under räkenskapsåret har gjorts för investeringar från tidigare år. Som inkomster anmäls endast särskild finansiering, såsom t.ex. statsandel för anläggningsprojekt (inte investeringstillägg). Investeringarna anmäls utan avdragen för avskrivningarna som gjorts under räkenskapsåret. Exempel 1: Yrkeshögskolan köper ADB-apparatur för undervisningen till ett belopp av euro (utan moms) år I punkterna K1 - K10 och i underpunkterna till M4 anmäls inköpspriset, d.v.s euro. I avskrivningarna i punkt M5 innefattas dessutom den planenliga avskrivningen för år Exempel 2: Yrkeshögskolan köper ADB-apparatur för undervisningen till ett belopp av euro (utan moms) år I underpunkterna till M4 anmäls inköpspriset, d.v.s euro. I avskrivningarna i punkt M5 innefattas dessutom den planenliga avskrivningen för år M4.1 Byggnadsinvesteringar M4.1.1 Anläggningsprojekt (minst euro) Här anmäls byggande, anskaffning eller grundreparation eller motsvarande åtgärder i fråga om lokaler enligt 31 1 momentet finansieringslagen, vilkas uppskattade totalkostnader uppgår till minst euro (utan moms) (20 a finansieringsförordningen). Rapporteringen görs oberoende av om särskild statsandel eller annat extra understöd erhållits för anläggningsprojektet. De utgifter som hänför sig till år 2004 samt eventuella särskilda inkomster som erhållits för projektet (t.ex. särskild statsandel för anläggningsprojekt) anmäls. Dessa utgifter och inkomster anmäls inte i punkterna K1 - K10 och M2 ovan. M Andelen avgiftsbelagd verksamhet av kostnaderna i punkt M4.1.1 M4.1.9 Andra byggnadsinvesteringar än anläggningsprojekt (under euro) Här anmäls byggande, anskaffning eller grundreparation av lokaler som understiger euro (s.k. liten grundreparation) samt anskaffning av lösegendom i samband med sådana åtgärder. De utgifter som hänför sig till år 2004 och eventuella särskilda inkomster för projektet anmäls. Dessa utgifter och eventuella inkomster anmäls dessutom i punkterna K1 - K10 eller M2 ovan. M Andelen avgiftsbelagd verksamhet av kostnaderna i punkt M4.1.9 M4.9 Övrig anskaffning av anläggningstillgångar M4.9.1 Anläggningsprojekt (minst euro) Här anmäls annan anskaffning av anläggningstillgångar (maskin- och apparaturanskaffning) enligt 31 1 momentet finansieringslagen, vars uppskattade helhetskostnader uppgår till minst euro (20 a finansieringsförordningen). Rapporteringen görs oberoende av om särskild statsandel eller annat extra understöd erhållits för anläggningsprojektet. De utgifter som hänför sig till år 2004 och eventuella särskilda inkomster som erhållits för projektet såsom t.ex. statsandel för anläggningsprojekt anmäls. Dessa utgifter och inkomster anmäls inte i punkterna K1 - K10 eller M2 ovan.

23 M Andelen avgiftsbelagd verksamhet av kostnaderna i punkt M M4.9.9 Andra anskaffningar än anläggningsprojekt (under euro) Här anmäls kostnaderna för anskaffning av anläggningstillgångar som understiger euro och eventuella särskilda inkomster. Dessa utgifter och eventuella inkomster anmäls dessutom ovan i punkterna K1 - K10 eller M2. M Andelen avgiftsbelagd verksamhet av kostnaderna i punkt M4.9.9 M4.0 Investeringar sammanlagt (M4.1 + M4.9) M5. AVSKRIVNINGAR Här anmäls de planenliga avskrivningarna för anläggningsprojekten samt avskrivningarna för övriga projekt och anskaffningar. Avskrivningarna inkluderas inte i statsandelsgrunden (d.v.s. inte i punkterna K1 - K10 eller M2). Utgifterna för investeringar under euro anmäls i statsandelsgrunden som en engångskostnad eller som en kostnad inom den avgiftsbelagda serviceproduktionen oberoende av hur yrkeshögskolan behandlar dem i sitt bokslut. Se punkt M4, investeringar. Även planenliga avskrivningar för anskaffningar från tidigare år anmäls här. Vi ber er också uppskatta indelningen mellan verksamheten som hör till statsandelsgrunden och den avgiftsbelagda verksamheten för år M5.1 Byggnader M5.1.1 Anläggningsprojekt (minst euro) M5.1.9 Andra byggnadsinvesteringar än anläggningsprojekt (under euro) M5.9 Övrig anskaffning av anläggningstillgångar M5.9.1 Anläggningsprojekt (minst euro) M5.9.9 Andra anskaffningar än anläggningsprojekt (under euro) M5.0 Avskrivningar sammanlagt (M5.1 + M5.9) M6. RESERVERINGAR OCH ÖVERFÖRINGAR TILL FONDER M6.1 Investeringsreserveringar M6.1.1 Byggnader M6.1.2 Inventarier M6.1.3 Maskiner och anordningar M6.1.9 Övriga anläggningstillgångar M6.2 Övriga reserveringar M6.3 Överföringar till investeringsfonder M6.4 Överföringar till andra fonder M6.0 Reserveringar och överföringar till fonder sammanlagt (M6.1 + M6.2 + M6.3 + M6.4) M9. TOTALKOSTNADER OCH TOTALFINANSIERING, I EURO (innehåller inte anläggningsprojektens kostnader eller finansiering) Totalfinansieringen ger information om yrkeshögskolornas inkomster under räkenskapsåret. Totalkostnaderna ger information om hur pengarna har använts. Använda och tillförda medel bör utgöras av faktiska poster som erhållits, betalats eller investerats. Här anmäls inte räkenskapsperiodens resultat, avskrivningar samt kostnader och inkomster från fonder. Utgifter och finansieringskällor för investeringar som är anläggningsprojekt, huvudmannens finansiering medräknad, anmäls endast i punkt M4, och således inte mer i helhetskostnaderna och helhetsfinansieringen i punkt M9.

24 TOTALKOSTNADER 15 M9.1.1 Kostnader som räknas till statsandelsgrunden (K10) Kostnader sammanlagt från punkterna K1 - K10 M9.1.2 Kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten (M2) Kostnader sammanlagt från punkt M2 M9.1.3 Arrendeavgifter Ingår inte i punkterna K1 - K10 M9.1.9 Övriga kostnader (övriga än sådana som anmälts i punkterna K10, M2, eller M9.1.3) -utgifter för skötsel av lån -utgifter för anskaffning av landområden -kalkylerade räntor -finansieringsvederlag -förvaltningskostnader som inte har uppgetts i punkterna K1 - K10 M9.1 Totalkostnader sammanlagt TOTALFINANSIERING Punkterna M M9.1.9 sammanlagt M Särskild statsfinansiering (K10) Särskild statsfinansiering i punkterna K1 - K10 M EU-finansiering (K10) EU-finansiering i punkterna K1 - K10 M Annan särskild finansiering (K10) Annan särskild finansiering i punkterna K1 - K10 sammanlagt M Inkomster från den avgiftsbelagda verksamheten (M2) Inkomsterna i punkterna M2 sammanlagt M9.2.4 Enhetsprisfinansiering Enhetsprisfinansiering enligt finansieringslagen utan investeringstillägg, men innehållande den behovsprövade förhöjningen av enhetspriset, annan förhöjning av enhetspriset eller hyror av utomstående (yrkeshögskolans pris per enhet x antalet studerande) M9.2.5 Huvudmannens finansiering Huvudmannens understöd/särskild finansiering (anslag) till exempel t.ex. för utvecklingsprojekt eller investeringar på mindre än euro (för annat än anläggningsprojekt). Även kommuners extra satsningar på/extra finansiering av yrkeshögskoleverksamheten

25 M9.2.9 Övrig finansiering 16 Annan finansiering än den som anmälts i punkterna M M Till exempel - en donation som yrkeshögskolan fått (om donationen inte kan hänföras till examina o.dyl. och inte har fonderats) -ett lån som yrkeshögskolan har tagit för att finansiera verksamheten under räkenskapsåret M9.2. Totalfinansiering sammanlagt BILAGA 1 Punkterna M M9.2.9 sammanlagt De uppgifter som anmäls i yrkeshögskolornas kostnads-, inkomst- och prestationsförfrågan 2004 bör anmälas indelade i följande yrkeshögskoleexamina/graderingsfaktorer (punkterna K1 - K10) Naturbruk Kod 110 YH-examen inom naturbruk Teknik och kommunikation Kod 220 YH-examen i sjöfart YH-examen i teknik : 215 Utbildningsprogrammet för brandbefäl 219 Övriga utbildningsprogram Administration och handel Kod YH-examen i företagsekonomi: 311 Utbildningsprogrammet i informationsbehandling 319 Övriga utbildningsprogram Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen Kod 410 Yrkeshögskoleexamen inom turism- och kosthållsbranschen Social- och hälsovårdsbranschen Kod 570 Yrkeshögskoleexamen i skönhetsvård Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området: 533 Utbildningsprogrammet i tandteknik 536 Utbildningsprogrammet för brottspåföljd 539 Övriga utbildningsprogram Kultur Kod Yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen: 675 Utbildningsprogrammet inom musik 676 Utbildningsprogrammet för scenkonst 677 Utbildningsprogrammen för danslärare 679 Övriga utbildningsprogram Humanistisk och pedagogisk utbildning

Yrkeshögskolans kostnader enligt utbildningsområde år 2009

Yrkeshögskolans kostnader enligt utbildningsområde år 2009 Yrkeshögskolans kostnader enligt utbildningsområde år 2009 UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PL 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktinformation Yrkeshögskolans huvudman Kontaktpersonens

Läs mer

YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT. IFYLLNADSANVISNING 1(14) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013

YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT. IFYLLNADSANVISNING 1(14) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013 IFYLLNADSANVISNING 1(14) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013 YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT Enligt 58 lagen (1705/2009) om finansiering av undervisning och kulturverksamhet (nedan finansieringslagen)

Läs mer

Utgifter och inkomster som hör till statsandelsgrunden

Utgifter och inkomster som hör till statsandelsgrunden KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2010 GYMNASIEUTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 GYMNASIEUTBILDNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationer i de statliga skolorna

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING IFYLLNADSANVISNING 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING Musikläroanstalter och andra läroanstalter som ordnar konstundervisning På blanketten ges uppgifter

Läs mer

Fax 00530 Helsingfors 040 348 7766. Telefon. E-post

Fax 00530 Helsingfors 040 348 7766. Telefon. E-post KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2008 Musikläroanstalt och annan läroanstalt som ordnar konst UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering Hagnäskajen 6 Fax 00530 Helsingfors 040 348 7766 Konstområde

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2015 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Enligt 21 1 momentet i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) ska huvudmännen för läroanstalterna

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Uppgifter om kostnaderna för yrkespedagogisk lärarutbildning begärs separat på egen blankett 8401.

Uppgifter om kostnaderna för yrkespedagogisk lärarutbildning begärs separat på egen blankett 8401. IFYLLNADSANVISNING 1(13) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2014 YRKESHÖGSKOLOR ALLMÄNT Enligt 58 lagen (1705/2009) om finansiering av undervisning och kulturverksamhet (nedan finansieringslagen)

Läs mer

Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Undervisning K010. Inkvartering och skolskjuts K020.

Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Undervisning K010. Inkvartering och skolskjuts K020. ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER I EURO ENLIGT FUNKTION ÅR 2006 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation PB 380 Telefax 00531 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktuppgifter

Läs mer

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET 12.11.2010 AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 GEMENSAMMA MÅLSÄTTNINGAR

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766 ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2007 GYMNASIEUTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 Telefax 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktuppgifter

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2013 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Med denna förfrågan insamlas uppgifter om sommaruniversitet och privata medborgarinstitut.

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 140/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav11och43 lagenomfinansieringav undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Egentlig verksamhet. Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Utgifter (i euro) Undervisning K010.

Egentlig verksamhet. Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Utgifter (i euro) Undervisning K010. KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2010 FÖRSKOLEUNDERVISNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktuppgifter Undervisningsanordnare Undervisningsanordnarens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2007 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten.

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten. IFYLLNADSANVISNINGAR 1(5) Basuppgifter 20.9.2015 FOLKHÖGSKOLOR På blanketten samlas uppgifter om antalet studerandeveckor som grund för statsandelsfinansiering för den utbildning som lyder under lagen

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2011 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Allmän avgränsning av kostnadsuppgifterna

Allmän avgränsning av kostnadsuppgifterna IFYLLNADSANVISNING 1(8) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationen inom den grundläggande utbildningen

Läs mer

UPPGIFTSINSAMLING OM KOSTNADERNA FÖR YRKESUTBILDNINGEN ÅR 2013

UPPGIFTSINSAMLING OM KOSTNADERNA FÖR YRKESUTBILDNINGEN ÅR 2013 IFYLLNADSANVISNINGAR Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013 UPPGIFTSINSAMLING OM KOSTNADERNA FÖR YRKESUTBILDNINGEN ÅR 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läroavtal som slutits för unga som

Läs mer

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010. Telefonnummer.

BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010. Telefonnummer. UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2010 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2008 Läroanstaltstyp Utlandsskola Folkhögskola

Läs mer

Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar

Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar 1(6) Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar Insamlingen gäller Uppgifterna samlas in om de studerande

Läs mer

MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR

MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR IFYLLNADSANVISNING 1(8) Anmälan om driftskostnader och prestationer år 2014 MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR ALLMÄNT Med denna förfrågan samlas uppgifter om museers, teatrars och orkestrars kostnader, årsverken

Läs mer

FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL

FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL UTBILDNINGSSTYRELSEN 2001 1 Oy Edita Ab Helsingfors 2001 ISBN

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 12 november 1998 Nr 804 807 INNEHÅLL Nr Sidan 804 Förordning om skatteredovisning... 2195 805 Förordning om fritt bildningsarbete... 2197 806

Läs mer

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : I den kompletterande budgetpropositionen har statsandelarna inom undervisningsministeriets förvaltningsområde dimensionerats

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

FÖRESKRIFT 35/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 35/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 35/011/2007 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR PRODUKTUTVECKLARE 2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR PRODUKTUTVECKLARE 2008 FÖRESKRIFT 35/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Utgifterna under momentet föranleds huvudsakligen av statsandelen för driftskostnaderna för socialoch

Läs mer

Understödet omfattar högst 75 % av projektets totala kostnader och sökandens självfinansieringsandel är därmed minst 25 %.

Understödet omfattar högst 75 % av projektets totala kostnader och sökandens självfinansieringsandel är därmed minst 25 %. ANSÖKNINGSMEDDELANDE 24.2.2014 14/2014 Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning Internationalisering av yrkesutbildningen Bakgrund Författningsgrund Statsunderstödslagen (688/2001) Statsbudgeten

Läs mer

I forskningsbidraget ingår en omkostnadsandel på 12,5 procent som är primärt avsedd att täcka kostnader för forskningens basresurser.

I forskningsbidraget ingår en omkostnadsandel på 12,5 procent som är primärt avsedd att täcka kostnader för forskningens basresurser. ALLMÄNNA VILLKOR TILL UNIVERSITET, STATENS FORSKNINGSINSTITUT OCH ÄMBETSVERK SAMT ANSVARIGA LEDARE FÖR FORSKNINGSPROJEKT OM FINLANDS AKADEMIS FINANSIERINGSBESLUT (5.9.2006) Forskningsfinansiering som beviljats

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 31 oktober 2001 Nr 872 874 INNEHÅLL Nr Sidan 872 Statsrådets förordning om ändring av 1 förordningen om när vissa beslut som fattas vid statsrådets

Läs mer

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar 1 Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i yrkeshögskolelagen av den 9 maj 2003 (351/2003) 8 1 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 1

Läs mer

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2011

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2011 1(24) Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2011 Statistikcentralen har förnyat höstens datainsamling gällande anordnar- och läroanstaltsnivå. Blanketten Uppgifter på anordnarnivå

Läs mer

INLÄMNING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING OCH UTBETALNING AV STÖDET

INLÄMNING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING OCH UTBETALNING AV STÖDET 1(5) ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT 3317 ANSÖKAN OM UTBETALNING AV VERKSAMHETSPENNING TILL AKTIONSGRUPP Blnr 3316A EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna byrån, N1

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna byrån, N1 PROTOKOLL Nummer 10 12.4.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna byrån, N1 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Camilla Gunell Finansieringshandläggare

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN

ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN SMDno-2015-1965 ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN Giltighetstid 15.10.2014 - Författningar: Lagen om brandskyddsfonden (306/2003) Statsunderstödslagen (688/2001) Förvaltningslagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 6/2015 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 19.11.2015

Helsingfors stad Protokoll 6/2015 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 19.11.2015 Helsingfors stad Protokoll 6/2015 Tid 17:00-18:05, avbrutet 18:04-18:05 Plats Arbis, Dagmarsgatan 3, 00100 Helsingfors Närvarande Ledamöter Stormbom, Peter von Martens, Christel Tiusanen, Pekka Työrinoja,

Läs mer

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 68 3.5.2005 Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland 1 Begäran om utlåtande

Läs mer

ANSÖKAN OM ENERGISTÖD FÖR ETT UTREDNINGSPROJEKT Statsrådets förordning om energistöd (1063/2012), mom. 32.60.40

ANSÖKAN OM ENERGISTÖD FÖR ETT UTREDNINGSPROJEKT Statsrådets förordning om energistöd (1063/2012), mom. 32.60.40 Stödet kan sökas endast om det på ett betydande sätt anses bidra till att projektet inleds. Energistöd för utredningsprojekt ska sökas innan projektet inleds. Utredningsprojektet anses ha blivit inlett

Läs mer

Tjänstekollektivavtal om anställningsvillkoren för landskapets undervisningspersonal bilaga 13 a i landskapets tjänstekollektivavtal

Tjänstekollektivavtal om anställningsvillkoren för landskapets undervisningspersonal bilaga 13 a i landskapets tjänstekollektivavtal Dokumentnamn Nr Sidnr INFO 1 (1) Datum 25.6.2015 Dnr Ärende Utbytesblad Tjänstekollektivavtal om anställningsvillkoren för landskapets undervisningspersonal bilaga 13 a i landskapets tjänstekollektivavtal

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

NYA BEGRÄNSNINGAR I TILLSTÅNDEN ATT ORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

NYA BEGRÄNSNINGAR I TILLSTÅNDEN ATT ORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING 30.1.2001 6/400/2001 Till anordnare av yrkesutbildning NYA BEGRÄNSNINGAR I TILLSTÅNDEN ATT ORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Enligt 9 2 mom. lagen om yrkesutbildning (630/1998) anges i tillståndet att

Läs mer

Den ändrade föreskriften skall följas fr.o.m. 1.8.2005.

Den ändrade föreskriften skall följas fr.o.m. 1.8.2005. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnr 28/011/2004 FÖRESKRIFT Lagstadgad, bör iakttas Datum 27.8.2004 Yrkesutbildningsanordnarna Examenskommissionerna GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN

Läs mer

EFFEKTERNA AV KOMPETENSUTVECKLINGEN FÖR UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONAL

EFFEKTERNA AV KOMPETENSUTVECKLINGEN FÖR UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONAL EFFEKTERNA AV KOMPETENSUTVECKLINGEN FÖR UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONAL Syftet med kompetensutvecklingen för undervisningsväsendets personal är att förstärka ett kunnande som är konkurrenskraftigt och

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 27 december 2000 Nr 1144 1152 INNEHÅLL Nr Sidan 1144 Lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna... 3065 1145 Lag om ändring av lagen

Läs mer

Tabell 41. Kostnaderna för förskoleundervisning, grundläggande. utbildning och gymnasieutbildning INNEHÅLLSBESKRIVNING

Tabell 41. Kostnaderna för förskoleundervisning, grundläggande. utbildning och gymnasieutbildning INNEHÅLLSBESKRIVNING 2015 Tabell Kostnaderna för förskoleundervisning, grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning och gymnasieutbildning INNEHÅLLSBESKRIVNING 1(37)

Läs mer

Anstaltsbibliotek Ett anstaltsbibliotek är ett bibliotek som är verksamt på ett sjukhus eller en vårdinrättning.

Anstaltsbibliotek Ett anstaltsbibliotek är ett bibliotek som är verksamt på ett sjukhus eller en vårdinrättning. Statistik för de allmänna biblioteken Termer Nedanom definieras i alfabetisk ordning de begrepp som har använts i databasens tabeller, tabellrubriker och nyckeltal, och innebörden av de olika regionindelningarna

Läs mer

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK Bestämmelser, tillämpningar och reformförslag Gustav Wikström Grundskolans specialundervisning är lagstadgad GrUL 17 : Elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter

Läs mer

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004). Uppgifterna

Läs mer

1. Statistik över kommunens/samkommunens ekonomi och verksamhet 2002

1. Statistik över kommunens/samkommunens ekonomi och verksamhet 2002 Offentlig ekonomi PB 6C, 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, fax (09) 1734 3662 E-postadress för leverans av uppgifter: Kommuner: kuntien.talous@stat.fi Samkommuner: ky.talous@stat.fi E-postadress

Läs mer

L. Eskelinen 3.3.2011 4153/90/2011. utlåtande angående förslagen från arbetsgruppen som bereder åtgärder för utveckling av gymnasieutbildningen

L. Eskelinen 3.3.2011 4153/90/2011. utlåtande angående förslagen från arbetsgruppen som bereder åtgärder för utveckling av gymnasieutbildningen L. Eskelinen 3.3.2011 4153/90/2011 Undervisnings- och kulturministeriet/ Enheten för allmänutbildning PB 29 00023 STATSRÅDET Referens: Er begäran om utlåtande 21.12.2010/45/040/2010 utlåtande angående

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014

Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014 1(9) Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014 ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV FINREP- TABELLBILAGORNA 2014... 1 Allmänt... 2 FA-tabellbilaga... 3 FA11A Ränteintäkter... 3 FA11B Räntekostnader...

Läs mer

lastbils- och bussförare

lastbils- och bussförare Brev UKM/232/531/2015 7.10.2015 Enligt sändlista Referens Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet uppdaterar

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

INSTRUKTION FÖR TEKNISKA CENTRALEN

INSTRUKTION FÖR TEKNISKA CENTRALEN INSTRUKTION FÖR TEKNISKA CENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige 17.12.2002 Ändring godkänd av stadsfullmäktige 09.09.2004 Ändring godkänd av stadsfullmäktige 14.12.2004 Ändring godkänd av stadsfullmäktige

Läs mer

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter RP 28/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av universitetslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att universitetslagen ändras så att

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1602 VM/22/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokslutet för statliga fonder utanför budgeten och de uppgifter som ska ingå i bilagorna

Läs mer

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett 1 (6) Projektet är ett Regionalt utvecklingsprojekt Projekt som förbereder för ett EU-finansierat projekt Gäller En ny ansökan Ansökan om fortsatt

Läs mer

OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen

OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen Sökandeorganisation Sökandeorganisationens namn * Svenska Österbottens Förbund för utbildning och

Läs mer

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 12/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 FÖRESKRIFT 12/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR ANLÄGGNINGSPROJEKT SOM AVSER IDROTTSANLÄGGNING (JFR IDROTTSLAGEN 1054/1998, 8 )

ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR ANLÄGGNINGSPROJEKT SOM AVSER IDROTTSANLÄGGNING (JFR IDROTTSLAGEN 1054/1998, 8 ) LHSIV032_SV_20060404 Dnr Ifylls av myndigheten UVM:S BLANKETT NR 12 ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR ANLÄGGNINGSPROJEKT SOM AVSER IDROTTSANLÄGGNING (JFR IDROTTSLAGEN 1054/1998, 8 ) 1. Sökande Sökandens namn

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, av 25 i lagen om finansiering av undervisningsoch

Läs mer

TILLÄGGSVILLKOR FÖR PROJEKTSTÖDET FÖR KOMMUNIKATION OCH GLOBAL FOSTRAN

TILLÄGGSVILLKOR FÖR PROJEKTSTÖDET FÖR KOMMUNIKATION OCH GLOBAL FOSTRAN TILLÄGGSVILLKOR FÖR PROJEKTSTÖDET FÖR KOMMUNIKATION OCH GLOBAL FOSTRAN Statsunderstödets belopp Stödbeloppet som beviljats av utrikesministeriet kan årligen uppgå till högst 90 procent av de totala kostnaderna

Läs mer

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010 Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår STATSKONTORET Layout: Pirkko Ala-Marttila /FM, informationen Helsingfors 2011 Till finansministeriet Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar

Läs mer

Utbildningsprogrammet ljuddesign

Utbildningsprogrammet ljuddesign Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Utbildningsprogrammet för ljuddesign Treårig utbildning, 180 sp Utbildningsprogrammet för ljuddesign Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften

Läs mer

STUDERANDE, examensinriktad utbildning

STUDERANDE, examensinriktad utbildning 2 Yrkeshögskolorna AMMATTIKORKEAKOULUT Innehåll 4 Förord 6 Utbildningssystemet STUDERANDE, examensinriktad utbildning 8 Nybörjare, studerande och examina 1997-2003 10 Nybörjare, studerande och examina

Läs mer

Folkbildningsrådet Dec 2000 Hjälpredan Flik 3

Folkbildningsrådet Dec 2000 Hjälpredan Flik 3 1 Folkbildningsrådet Dec 2000 Hjälpredan Flik 3 REGLER OCH DEFINITIONER KURSER OCH DELTAGARE Med utgångspunkt från behovet av en gemensam verksamhets-, studiestöds- stats- och landstingsbidragsredovisning

Läs mer

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Understödsreglemente för ungdomsföreningar från och med den 1.1.2010 UNDERSTÖDSREGLEMENTE FÖR UNGDOMSFÖRENINGAR Understödsreglementet är godkänt på ungdomsnämndens möte

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 26 augusti 2014 676/2014 Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice Utfärdad i Helsingfors den 22 augusti 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK

Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK TEMPORÄRT NATIONELLT TILLÄGGSSTÖD Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK Merparten av de begärda

Läs mer

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget:

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget: Kostnadsförslag och finansieringsplan Sökandes namn: Projektets namn: Projekttid: Moms ingår i beloppen, ja/nej: Kostnadsförslag per år Lönekostnader Xbefattning anställd på xx % av heltid: Bruttolön/månad

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

Utbildning som inte leder till examen vid läroanstalten år 2013 Läroanstaltskod 12345

Utbildning som inte leder till examen vid läroanstalten år 2013 Läroanstaltskod 12345 Utbildning som inte leder till examen vid läroanstalten år 2013 Läroanstaltskod 12345 Läroanstaltens namn Ifyllarens släktnamn Ifyllarens förnamn Telefon t.ex. 015-12345678 Telefax t.ex. 015-12345678 Datum

Läs mer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2011 951/2011 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE

TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE Datum 12.6.2007 Anordnare av grundläggande yrkesutbildning Dnr och yrkesinriktad tilläggsutbildning 146/530/2007 TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 18 9.7.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 23 december 2002 Nr 1133 1140 INNEHÅLL Nr Sidan 1133 Lag om social kreditgivning... 4635 1134 Lag om ändring av socialvårdslagen... 4638 1135

Läs mer

Beställaransvarslagen. Beställarens ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft

Beställaransvarslagen. Beställarens ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft Beställaransvarslagen Beställarens ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) ålägger den

Läs mer

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten Lagförslag 1. Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde I denna lag föreskrivs om den klientavgift som tas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 7 april 2015 351/2015 Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor Utfärdad i Helsingfors den 2 april 2015 I enlighet med statsrådets

Läs mer

RP 177/2004 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

RP 177/2004 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård RP 177/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om specialiserad

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 24 april 2012 182/2012 Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 Anvisningar för deklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteår 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 INNEHÅLL AKTUELLT 3 ATT DEKLARERA 3 BETALNING OCH ÅTERBÄRING AV

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET 2 TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016. Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016. Nämnden för serviceproduktion 28.01.

Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016. Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016. Nämnden för serviceproduktion 28.01. Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016 Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016 Nämnden för serviceproduktion 28.01.2016 5 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) 2 VERKSTÄLLANDE AV EXAMENSGRUNDERNA INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2.1 Uppgörandet av läroplanen och dess innehåll Enligt lagen om yrkesutbildning

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriet kungör att ett anslag på totalt 1 100 000 euro kan sökas för följande ändamål:

Social- och hälsovårdsministeriet kungör att ett anslag på totalt 1 100 000 euro kan sökas för följande ändamål: MEDDELANDE OM ATT ANSLAG KAN SÖKAS Under moment 33.03.63, Vissa specialprojekt, läggs 1 100 000 euro till för riksomfattande verksamhet som riktar sig till klienter som behöver särskilt stöd (t.ex. långtidsarbetslösa

Läs mer