HR-transformation på svenska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HR-transformation på svenska"

Transkript

1 HR-transformation på svenska Lärdomar från ett forskningsprojekt om en HR-trend Frukostseminarier med: Anders Boglind/ Freddy Hällsten/ Per Thilander Februari 2014 Nyhet: Centrum för Global HRM 1

2 Innehåll HRM:s historiska utveckling HR-transformation mål, medel och modell Forskningsprojektets metod och genomförande Resultat utifrån tre forskningsfrågor Teoretisk reflektion Hur gick det sen? Framtidsspaning

3 Personalarbete/HRM historisk utveckling Globala förändringstrender Processer och värdeskapande HR-transformation Privatisering och marknadslösningar Decentraliseringar Stordrift Personaladministration HRM, varianter Demokrati H R M Social välfärd/humanism 1900-tal tal (Se även Eriksson et al., 2013) 3

4 Arbetsmarknad HRM: personalarbete (anställningsresan) + kollektiva relationer (lagar och avtal) + organisation/management Kollektiva relationer: Arbetsmarknad. Arbetsrätt. Fackliga relationer m.m. Personaladministration/personarbete: Intro, lönesättning Kompetensutveckling Rehab. Utveckling RekryteringUtbildning Sjukfrånvaro Avveckling Strategi Management Chefs- och ledarskap Omplacering Organisationsteori Arbetsmarknad/pension

5 HR-transformation idealmodell/koncept (teorin) MÅL: o Ny attityd kund och värdeskapande i fokus o HR-funktionen som strategisk partner o Mer kostnadseffektivt HR-arbete MEDEL: o Kundstyrning av HR-utbudet o Differentiering och specialisering av roller o IT-stöd som möjliggör för self-service o Serviceleveransmodell, shared service-organisation ( pallen )

6 The HR Service Delivery Model Webbverktyg Chefer, medarbetare Självservice via HRportal (webb) Servicecenter/ Help desk Experter Processutveckling HR Partners Avtal Business Service Centers 19/02/2014 6

7 Transformationskoncepets resa i Sverige

8 Forskningsprojektet HR-transformation det förändrade personalarbetets konsekvenser för chefer och medarbetare Verkstadsföretag Försäkringsbolag Myndigheten Lilla Sjukhuset Stora Sjukhuset Verket Kommunen Några stora bolag, informantintervjuer, konsultbolag Övergripande fallstudiearbete/process HR-chefer Projektledare Informantintervjuer Dokumentstudier Processer Linjechefer HR Business Partners, strateger Medarbetare på HR Service Center Observationer Företagsspecifika dokument, roll/befattning/ funktionsbeskrivningar Rapporter inkl Arbetstagarorganisationer utvärderingar Utredningar Medarbetare Direktiv Konsulter Policies Intervjuer Workshop Fokusgrupper Linjechefer HR Business Partners, strateger Uppföljning intervjuer (efter ca 3 år) HR-chefer Projektledare

9 Forskningsprojektet HR-transformation Tre frågor: 1. Hur gick det med HRs omfokusering mot ett kundstyrt, strategiskt och värdeskapande arbete? 2. Hur har linjechefernas uppfattat transformationsidéerna, och hur har deras arbete med HR-frågor förändrats? 3. Varför har transformationsidéerna fått ett så kraftfullt genomslag i Sverige?

10 1. Omfokusering specialiserat, strategiskt, värdeskapande? En ny leveransmodell, med ibland kraftfull omfördelning av arbetsuppgifter, men med oförändrat innehåll. Förstärkt fokus på HR:s interna arbete, initialt konfliktfyllt. Kostnadseffektivisering (oftast) viktigare än värdeskapande Större enhetlighet genom standardisering och centralisering, färre arbetar verksamhetsnära

11 2. Har linjechefernas arbete med HR-frågor förändrats? Varierar, men oftast mindre än förväntat därför att: Transformationen har haft fokus på HR, inte på personalansvariga linjechefer Lokalt och personligt stöd till chefen undervärderat Alla supportfunktioner delegerar uppgifter till linjen: Överbelastning, felanvändning av chefers kompetens? Konsekvens: behov av chefstransformation!

12 3. Transformationsidéerna varför stort genomslag? Det som slagit igenom är shared serviceorganisationen, en modell för rationalisering av supportfunktioner som stämmer med rådande marknadsrationalistisk trend Spridningen har drag av modeföljande, men genomförandet anpassas till lokala förhållanden Den lokala anpassningen blir ibland ett återtåg

13 Teoretisk reflektion Rationalismen mer en ideologi än en praktik Path dependency HR beroende av tidigare beslut och generella trender inom både kärnverksamhet och supportfunktioner (marknadsrationalism, New Public Management, BPR..) Lättare förklara stabilitet än förändring Relationistiskt perspektiv saknas

14 Hur gick det sen? Shared service centers består, och får bättre ITstöd, men internmarknadsidén har övergivits eller modifierats Partnerrollen under korstryck, divergerar: återgår ofta till mer traditionell roll. Controllerrollen allt viktigare Linjecheferna får mer operativt stöd Lean-satsningar överallt, men utan HRs aktiva medverkan 14

15 Framtiden Rundgång: Gamla frågor får nya svar ( inte alltid så nya) Reaktioner: Ifrågasättande av de nyliberala idéerna? Mer fokus på relation och etik? Genderfrågan? Fortsatt fokus på chefer och the happy few i storbolagen? Innovationer: IT-utveckling påverkar leveransmodellen? Risker och möjligheter för HR-professionen! Polarisering?

16 Personalarbetets utveckling nästa steg? PA HR(M) HRT HR Relations Human Resources 16

17 Forskargruppen HR-transformation Freddy Hällsten, Fil dr, projektledare Anders Boglind, Fil dr Per Thilander, Fil dr 17

18 Centrum för Global Human Resource Management vid Göteborgs universitet Mötesplatsen för HR-frågor Forskning Organisationer Forskare Yrkesutövare Utbildning Snart: 2 Per Thilander Erfarenheter

19 Centrum för Global Human Resource Management vid Göteborgs universitet Ett nationellt forskningscentrum för global HRM: o Stärka svensk konkurrenskraft o Bidra till utveckling av mänskliga resurser samt främjande av god personalpolitik. o Arbeta för en balanserad och hållbar utveckling av arbetslivet, både lokalt och globalt. o Vara en kunskapsbank kring frågor om HRM, lokalt, nationellt och globalt. Kontaktyta för näringsliv och offentliga organisationer Initiera och driva forskningsprojekt Arrangera seminarier, workshops och utbildningar m.m

Svenska HR-trender. Rapport från Cranet-undersökningen 2014. Tina Lindeberg och Bo Månson Maj 2015

Svenska HR-trender. Rapport från Cranet-undersökningen 2014. Tina Lindeberg och Bo Månson Maj 2015 Svenska HR-trender Rapport från Cranet-undersökningen 14 Tina Lindeberg och Bo Månson Maj 15 IPF Institutet för Personal- & Företagsutveckling AB Bredgränd 18, 753 Uppsala Tel 018-5750 www.ipf.se Innehållsförteckning

Läs mer

HR-trender i Sverige

HR-trender i Sverige HR-trender i Sverige Rapport från CRANET-undersökningen -2009 Tina Lindeberg och Bo Månson Maj 2010 IPF Institutet för Personal- & Företagsutveckling AB Bredgränd 18, 753 20 Uppsala Tel 018-572050 www.ipf.se

Läs mer

Chefen - generalist, administratör och ledare?

Chefen - generalist, administratör och ledare? UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska institutionen Sociologi C med inriktning på arbetsliv, organisation och personal Kandidatuppsats 15 hp, höstterminen 2012 Chefen - generalist, administratör och ledare?

Läs mer

HR som en värdeskapande del av organisationen

HR som en värdeskapande del av organisationen HR som en värdeskapande del av organisationen Chefers uppfattning om hur HR kan leverera värde till organisationen. Lisa Stål och Lina Svensson Pedagogiska Institutionen Examensarbete 15 hp Pedagogik PAO-programmet,

Läs mer

Support, kunskapsresurs eller strateg? HR-konsultens balansgång mellan olika roller

Support, kunskapsresurs eller strateg? HR-konsultens balansgång mellan olika roller Support, kunskapsresurs eller strateg? HR-konsultens balansgång mellan olika roller Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Josefin Hansson Karin Johansson Handledare: Leif Denti Juni,

Läs mer

Hur långt har företagen kommit när det gäller att positionera HR som en naturlig del av affären?

Hur långt har företagen kommit när det gäller att positionera HR som en naturlig del av affären? 3 februari 2010 Hur långt har företagen kommit när det gäller att positionera HR som en naturlig del av affären? Jag ser HR som en partner till ledningen Birgit Gadde, Personalchef, Sigtuna kommun Generationsskiftet

Läs mer

ATT VARA CHEF MED ELLER UTAN HR-STÖD * Saskia Meyer van Voorthuijsen

ATT VARA CHEF MED ELLER UTAN HR-STÖD * Saskia Meyer van Voorthuijsen ATT VARA CHEF MED ELLER UTAN HR-STÖD * Saskia Meyer van Voorthuijsen Human Resource Management (HRM) handlar om att leda mänskliga resurser. Det blir det allt vanligare att personalansvaret delegeras till

Läs mer

En kvalitativ studie om strategi och HR-förändring genom teknologi

En kvalitativ studie om strategi och HR-förändring genom teknologi Kandidatuppsats Bachelor s thesis Sociologi Sociology Modern HR-Förändring En kvalitativ studie om strategi och HR-förändring genom teknologi Hugo Jobring & Sandra Johansson Modern HR Förändring Strategi

Läs mer

Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning

Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning Sammanfattning av dokumentation från workshop den 7 april 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning programförklaring till ett HR-Center...

Läs mer

En studie av prefekters upplevelser av HR-stödet inom Umeå universitet

En studie av prefekters upplevelser av HR-stödet inom Umeå universitet En studie av prefekters upplevelser av HR-stödet inom Umeå universitet Hanna Nilsson & Linnéa Östensson 2012 Examensarbete i pedagogik, med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 15 hp ABSTRACT

Läs mer

Den kompetenta arbetsplatsen

Den kompetenta arbetsplatsen Den kompetenta arbetsplatsen Forskning om lärande i arbetslivet nuläge och framåtblick 1 Nuläget för den svenska forskningen om lärande och kompetensförsörjning i arbetslivet var utgångspunkten för konferensen

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

ISM-rapport 15. New Public Management i kommunal praktik

ISM-rapport 15. New Public Management i kommunal praktik ISM-rapport 15 New Public Management i kommunal praktik En studie om chefers möjlighet att hantera styrning inom verksamheterna Vatten, Gymnasium och Äldreomsorg Tina Forsberg Kankkunen Eva Bejerot Lisa

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer. Chefen har en avgörande inverkan på verksamheters effektivitet, produktivitet, innovationsförmåga och arbetsmiljö.

Läs mer

Högre utbildning och arbete med personaloch arbetslivsfrågor om professionalisering och utveckling av anställningsbarhet

Högre utbildning och arbete med personaloch arbetslivsfrågor om professionalisering och utveckling av anställningsbarhet Högre utbildning och arbete med personaloch arbetslivsfrågor om professionalisering och utveckling av anställningsbarhet Pedagogiska institutionen 2008 COPYRIGHT Maria Löfgren Martinsson 2008 TRYCK E-HUSETS

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

STRATEGISKT HR-ARBETE OCH VARUMÄRKESUTVECKLING

STRATEGISKT HR-ARBETE OCH VARUMÄRKESUTVECKLING STRATEGISKT HR-ARBETE OCH VARUMÄRKESUTVECKLING En undersökning om ledande befattningshavares uppfattningar om sambanden mellan HR-arbete och varumärkesutveckling Av Framgångsrika Friska Företag, 3F i samverkan

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Styrelsen för teknik och service 1 teknik & service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Innehållsförteckning VÅRT UPPDRAG... 3 VÅR OMVÄRLD... 4 POLICYER... 6 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN Fastighet och anläggning...

Läs mer

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten KANDIDATUPPSATS Sammanfattning Titel: Ledaren är den våg som driver skeppet framåt En kvalitativ studie om ledarskap, där kompetensutveckling av produktionsledare, en ledarskapsmodell och en medarbetarundersökning

Läs mer

Gemensam HR (PA)- funktion i Hälsingland

Gemensam HR (PA)- funktion i Hälsingland - Gemensam HR (PA)- funktion i Hälsingland Utredning och förslag i första fasen av projektet Else-Marie Nilsson 2014-06-24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utredning om gemensam HR (PA)-funktion i Hälsingland Rubrik

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005 05 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005 Sign On blir Wise Group I slutet av januari bytte Sign On namn till Wise Group. Namnbytet var efterlängtat och fullföljer den strategiförändring som påbörjades redan 2003.

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer