Välkommen till informationsträff om Locums kommande projekt, 5 mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till informationsträff om Locums kommande projekt, 5 mars 2015"

Transkript

1 Välkommen till informationsträff om Locums kommande projekt, 5 mars 2015

2 Informationsträff om Locums planerade projekt Agenda Mingel och förtäring Inledning Upphandling Information om projekten Frågor Avslut 2

3 Locum AB Bildades i december 1991 Ägs av Stockholm Läns Landsting En av Sveriges större fastighetsförvaltare Förvaltar 2 miljoner m² lokaler i Stockholms län 280 anställda Hyr dessutom in ca m² åt vården Ca byggprojekt/år 3

4 Vårt sätt att arbeta och vara Självklara värden för vården Vision 0 Värderingar Kundnytta Helhetsansvar Samverkan 4

5 Vårt sätt att arbeta Vi planerar noggrant, genomför effektivt, följer upp, kontrollerar och analyserar Ledningssystem 0 Vårt sätt att vara Präglar vår företagskultur och vårt agerande 5

6 Kompetens och erfarenhet viktigt för Locum Specialistkompetens krävs för utveckling av vårdens lokaler 6

7 Specialist medicinska gaser Specialist på hissar Om Locum Kompetens och erfarenhet viktigt för Locum Kunskapsföretag med spetskompetens Projektledare Specialist styr och regler BIM/CAD -specialist Specialist El Specialist VVS och Kylteknik Energicontroller Miljöcontroller Specialist säkerhet Specialist inomhusklimat Lokalutvecklare Specialist brand Tillgänglighetsspecialist 7

8 Våra kunder Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet, såväl offentliga som privata vårdgivare. 8

9 Våra kunder Kunskapsintensiva hyresgäster 9

10 Våra fastigheter 10

11 Berga naturbruksgymnasium Landstingshuset 11

12 Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Löwenströmska sjukhuset och Södersjukhuset 12

13 Locums geografiska marknad är Stockholms län Största hyresgäster Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms läns sjukvårdsområde SLSO Södersjukhuset AB Danderyds sjukhus AB Capio S:t Görans Sjukhus AB Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) Södertälje Sjukhus AB 13

14 Kund- och fastighetsavdelningen 14

15 Kund- och fastighetsavdelningen 2015 Fastighetsdirektör Marie Boestad Assistent Tea Lyijynen Driftstrateg Sören Hellbom Kundchef Karolinska Universitetssjukhuset Sam Höglund Kundchef SöS Charlotte Lundqvist Kundchef Danderyd/ Norrtälje Gustav Hanstad Kundchef St Göran/ Södertälje Stefan Säflund Kundchef SLSO, HSF och Externa lokaler Carin Kihlström Kundchef Privat vård, övriga SLL bolag Katarina Norberg Tf Karolina Adlers Kundchef Kommersiellt Björn Övermark 15

16 Fastighetsutvecklingsavdelningen 16

17 . Om Locum Fastighetsutveckling 2015 Direktör fastighetsutveckling Emma Kinch Fastighetsutvecklare Anna-Pia Lundberg Suzanne Odenstad Agneta Philipson Maria Ryberg David Segerlund Agneta Sjögren 17

18 Specialiststöd Detaljplaner och exploateringsavtal Fastighetsjuridiska frågor Bygglov Arkitektur- och gestaltningsfrågor Vårdhygienfrågor Tolkning av och ev avsteg från KP Tidiga skeden 18

19 Facility Management 19

20 FM tjänster Lokalvård Vaktmästeri/internservice Servicecenter/reception Telefoni Fastighetsnät för telefoni och data Parkering Frukt Växtinredning Utbildningar 20

21 Specialistavdelningen 21

22 Lokalutveckling Lokaler för god vård Ändamålsenliga lokaler Integritet för patienten Vårdpersonalens arbetsmiljö Konceptprogram lägsta godtagbara standard 22

23 Teknik Robusthet långsiktigt hållbart, Robusta sjukhuset, inom rimliga ramar Redundans smart och funktionell redundans där det behövs Flexibilitet för att kunna anpassa lokaler och teknik till vård i förändring Myndighetskrav säkerställande 23

24 CAD/BIM Visualisering underlättar för kund Fastighetsdatabas Modeller Databaser Krav på leveranser Utgår från BIM i staten Bygger på BIP (building information properties) Info till förvaltningen Stöd av databaser 24

25 Miljö och Energi Energikartläggningar Lokal energiproduktion solceller Byggvarubedömningen, Klara Alla typer av fastighetsföroreningar Bygg- och driftavfall Miljöbyggnad som verktyg 25

26 Projektavdelningen 26

27 Projektavdelningen Ca byggprojekt/år 65 Projektledare En av Sveriges större projektavdelningar Investeringsvolym 2,3 mdr 80 anställda 6 Projektområdeschefer 7 Projektchefer 27

28 Projektområdeschefer KS SÖS DS/NS StG/StS SLSO Privat Fredrik Hagel Malin Lövström Sten Odenrick Hulda Wickbom Joacim Lilja Erik Hirsch 28

29 Olika projekt Hyresgästanpassningar, Tekniska upprustningar, Projektunderhåll och Investeringar 29

30 Byggprocessens sex skeden 30

31 Investeringar 2014 Utfall mkr Löwenströmska Södertälje Huddinge garage 151 mkr 124 mkr 118 mkr 31

32 Utvecklingsgrupper Effektiv projektledning Tekniska hjälpmedel Genomförandeformer styrning Utvecklingstrappa Främsta projektavdelningen i branschen 32

33 Effektiv projektledning Big Room Visuell planering Skapa effektiva & starka projektteam 33

34 Goda exempel Lean Pulsmöten 34

35 Tekniska hjälpmedel Visualisering 360 vy 35

36 Riskhantering Rutin för riskhantering Risk i stora projekt Systematisk riskhantering 36

37 Uppföljning/mätning Byggprocessmätning Mållinje för Best Practice Kostnadsmedvetenhet Samverkan mellan parter Inspirerande ledarskap Exempel på ett väl fungerande projekt Tydliga tidsramar Exempel på ett projekt som fungerar mindre bra Projekt 1 Projekt 2 Best Practice 37

38 Arbetsmiljö Byggherrarna måste ställa krav på säkerhet Byggplats stängs efter olycka Dödsolycka på Citybanan igen 38

39 Svart arbetskraft ID06 -ett viktigt verktyg Samarbete med Skatteverket Personalliggare från

40 Framtidens vård 40

41 Bakgrund Okt 2011 Inriktningen för framtidens hälso- och sjukvård beslutas. Juni 2012 Första steget i genomförandet av beslutas. Juni 2013 Andra steget i genomförandet av beslutas. Dec 2014 Tredje steget i genomförandet av beslutas. 41

42 Förutsättningar för länet Stockholms Läns Landsting 2 miljoner invånare 26 kommuner 21% av Sveriges befolkning Ökar med drygt invånare per år 42

43 Utmaningar Ökat vårdbehov Befolkningen ökar Ändrade förväntningar på sjukvården Fler äldre Fler barn 43

44 Stockholms sjukhus Stockholms sjukhus har tjänat i många år Myndighetskrav Arbetsmiljöverkets krav år gamla sjukhus 44

45 Högspecialiserad vård driver ett utskifte av vård till akutsjukhus och sjukhus 45

46 st/år +90 st +850 st Utmaningen 46

47 25 mdr på 10 år Södertälje sjukhus, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset 47

48 25 mdr på 10 år St Görans sjukhus, Karolinska Huddinge, Karolinska Solna 48

49 Projektöversikt Bromma, Dalen och Jakobsberg 49

50 Projektöversikt Nacka, Sabbatsberg och Sollentuna 50

51 Total investering i LFS

52 Programchef Projektchefer DS SÖS S:t Göran Södertälje Kent Strömberg Peter Fristedt Tf Hulda Wickbom Fredrik Hagel Roland Nilsson Sjukhusen Karolinska HS Karolinska Solna Bo Ekenbro Magnus Nordberg Anders Nilsson 52

53 Strategisk rekrytering Projektledare Projektchefer Programchef Projektekonomer 53

54 Södertälje sjukhus Projektöversikt m² Nybyggnation 900 m² Tillbyggnad m² Ombyggnation mkr Total kostnadsram 54

55 Södertälje sjukhus Rivningar 55

56 Södertälje sjukhus Översiktsbild 56

57 Södertälje sjukhus Framtidsbilder 57

58 Södertälje sjukhus Framtidsbild 58

59 S:t Görans sjukhus Projektöversikt Cirka m² Nybyggnation Cirka m² Ombyggnation 2 405mkr Total kostnadsram 59

60 S:t Görans sjukhus Översiktsbild

61 Karolinska Solna Projektöversikt Thorax Kul 24/7 (lab) Astrid Lindgrens barnsjukhus (ALB) 1 251mkr Total kostnadsram 61

62 Upphandling - agenda Locums roll Upphandlingsprocessen & dialogen Några ord om samverkan Sll:s uppförandekod Samarbetet med Skatteverket Frågor & synpunkter? 62

63 Locums roll Vilket påstående är sant? Locum AB är en myndighet Locum AB är ett privat aktiebolag 63

64 Locums roll som offentlig aktör Våra intäkter är skattepengar Allt vi gör är offentligt - (beslut, korrespondens av värde, beställningar, kontrakt, mötesprotokoll bl a) Vi har många ögon på oss - Press, medborgare, politiker, tillsynsmyndigheter, revisorer (politiska,redovisnings-, kvalitets-) Vi har ett uppdrag att köpa och leverera 64

65 Upphandling - processen Före Annons Anbudstid Sista anbudsdag Utvärdering Tilldelning Avtalsspärr Avtal

66 Processen - kraven Krav på er - Krav vi måste ställa - Sll:s krav (uppförandekoden) - Våra egna krav (ekonomiska, tekniska etc.) - Krav på entreprenaden Synpunkter på våra krav - Så tidigt som möjligt i en upphandling!

67 Vad frågar vi om? Är det begripligt? Fråga annars Tidigt!

68 Samverkan Partnering och samverkan - Tidig upphandling av en organisation som hjälper oss att definiera och bygga (inte färdig produkt) Samverkan i alla entreprenader - Jmfr AB04 & ABT06 BKK:s förtydligande nr 2, Hur vi gemensamt driver projektet framåt

69 Mer krav Sll:s uppförandekod Samarbetet med Skatteverket - ID06 - Personalliggare - SKV 4820 på alla leverantörer löpande

70 Frågor? Synpunkter?

71 Södersjukhuset, strategiska Cirka m² BTA Cirka 100 projekt årligen 1 PoC 11 PL 1 PC-SI 1 Pek-SI Investeringsvolym inkl SI-projekt exkl DoU ca 1 Mdkr årligen 71

72 Södersjukhuset, Vårdbyggnad med slutenvårdsavdelningar Försörjningskvarter med godsmottagning och teknisk försörjning Behandlingsbyggnad med akut och operation 72

73 Södersjukhuset, SI By 70 och By 74 - By 70 och By 74 i en samverkansentreprenad - BTA, nybyggnad ca kvm. - Annonseras nu. - Produktion ca Q3, 2015 Q1, Försörjning, Operation, sterilc. Pat/Cyt (Lab), akutmottagning. 73

74 Södersjukhuset, SI By 72 - By 72, planerad totalentreprenad. - BTA, nybyggnad ca kvm. - Annonseras april/maj Produktion ca Q1, 2015 Q3, Vårdavdelningar. 74

75 Södersjukhuset, SI By 03, 04, 75, 76 - By 03, 04, 75, 76 genomförandestrategi ej klar. - BTA, nybyggnad/ombyggnad ej fastställt. - Akutentré, ambulanshall, pre- post-op, e t c. 75

76 SÖS Nybyggnad by 90 & kulvert by 91 Totalentreprenad Planerad färdigställande sep 2016 Total bruttoarea ca m² Behandlad tomtarea ca m² Huset har påbyggnadsmöjlighet med 3 plan Byggnad 90 innehåller: Tillagningskök för patientmat, plan 0 Ortopedisk verksamhet, plan -1 Redundant lastintag, plan -1 med tillhörande kulvert, by 91 Teknikutrymmen, plan -2 76

77 Danderyds sjukhus Projektöversikt Cirka m² Nybyggnation by m² Ombyggnation vårdavdelningar m² Ombyggnation by mkr Total kostnadsram 77

78 Danderyds sjukhus Översiktsbild 78

79 Danderyds sjukhus Upphandlingar Upphandlingsinformation Delprojekt Entreprenad Form Status Förfrågan Avtal Start Produktion Klart Produktion Shakt & grundläggning GE utf. Klar By 52 o 22 Stomme TE Pågår By 52 + Installationer GE sam. Ej startad By 22 GE sam. Ej startad By 07 GE sam. Ej startad By 38 GE sam. Ej startad DSVT By 39 GE sam. Ej startad By 42 GE sam. Ej startad By 41 GE sam. Ej startad By 40 GE sam. Ej startad Tider 79

80 Danderyds sjukhus Tidplan 80

81 Danderyds sjukhus Tidplan 81

82 Karolinska Huddinge Projektöversikt Cirka m² Nybyggnation Cirka m² Ombyggnation mkr Total kostnadsram 82

83 Karolinska Huddinge Projektöversikt ~ m² Nybyggnation CHOPIN Upphandling Q Klart 2018/2019 ~6.500 m² Ombyggnationer CHOPIN Upphandlingar 2016 Klart 2018/2019 ~7.000 m² Ombyggnationer Enkelrum för Allmänpsykiatrin Upphandlingar 2016 Klart 2020 ~5.000 m² Ombyggnationer Om- och tillbyggnad AKUTEN Upphandlingar 2018 Klart

84 Karolinska Huddinge Översiktsbild Centrum i Huddinge för operation och intervention (CHOPIN) 84

85 Karolinska Huddinge Upphandlingar Nybyggnad CHOPIN Upphandling Q Framtagande av FU pågår. Samverkan (ABT). Tre faser; 1) Entreprenören deltar i slutförande av programhandling (ABK) 2) Entreprenören ansvarar för framtagande av Systemhandling (ABK) 3) Entreprenören ansvarar för projektering och byggnation. Ombyggnad enkelrum (vårdum) Allmänpsykiatri Upphandling entreprenörer Q (AB) Ombyggnader CHOPIN Upphandling entreprenörer Q (AB) Om- och tillbyggnad av Akutmottagning Upphandling entreprenörer Q (AB) 85

86 Karolinska Huddinge Mera projekt Cirka m² BTA Cirka 100 projekt årligen Cirka 20 PL 300 mkr årligen 86

87 Karolinska Huddinge Projekt 2 dubbelavdelningar 2 mottagningar Bild & funktion (DT, MR, Angio, SpectCT, mm) Administration Media (brandlarm, styr, sprinkler, el, medgas mm) 87

88 Karolinska Huddinge Projekt Ny Huvud entréhall C1, C2 plan 5 Övergripande program pågår Flera olika verksamheter Kommersiella ytor Logistik och etapper under ombyggnationer 88

89 Karolinska Huddinge Projekt Entrétorg HS ny huvudentré Aktuell status: Förstudie avslutad genom Björn Övermark. Annonsering om arkitektuppdrag Avancerad samordning mht. logistik för parallella projekt, ombyggnad av centralhall, personalrestaurang, entrétorg, café och TFH:s 3D-fastighetsbildning. Alternativa lösningar av Logistik för gående och transporter till huvudentré samt sjukhusets akutentré måste säkerställas under byggproduktion. 89

90 Sollentuna Projektöversikt 230 moderna slutenvårdsplatser Vårdavdelningar Specialistcentrum 847 mkr Total kostnadsram 90

91 Sollentuna Översiktsbild 91

92 92

93 Sollentuna Upphandlingar Rivning Upphandling pågår Bygg (samordnad GE) ca 350 msek Annonseras Q Installationsentreprenader ca 250 msek Annonseras Q

94 Projekt Sjukhusen Projektchef Bo Ekenbro Styrningsgrupp Stöd Projektledare Bromma Projektledare Dalen Projektledare Jakobsberg Projektledare Nacka Projektledare Sabbatsberg Projektledare Sollentuna Helene Logren Vakant Vakant Thomas Stranneryd Helene Logren Mikael Trautmann 94

95 Projekt Sjukhusen Kommande projekt Total kostnadsram Planerad byggtid Nacka ca 600 msek Bromma ca 500 msek Dalen ca 900 msek? Sabbatsberg Jakobsberg Utreds Utreds 95

96 Informationsträff om Locums planerade projekt Agenda Mingel och förtäring Inledning Upphandling Information om projekten Frågor Avslut 96

97 Tack!

Stockholms läns landsting 1 (3)

Stockholms läns landsting 1 (3) Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1369 LS 1411-1409 LS1411-1410 Landstingsstyrelsen Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ombyggnad till vårdavdelningar,

Läs mer

SLL. Utvärdering av alternativa lösningar för finansiering och drift av Nya Karolinska Solna. Utkast till Rapport 12 oktober 2007

SLL. Utvärdering av alternativa lösningar för finansiering och drift av Nya Karolinska Solna. Utkast till Rapport 12 oktober 2007 SLL Utvärdering av alternativa lösningar för finansiering och drift av Nya Karolinska Solna Utkast till Rapport 12 oktober 2007 Innehållsförteckning Avsnitt 1 2 3 4 5 6 7 8 Sammanfattning Uppdrag, omfattning,

Läs mer

Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 5 februari 2015

Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 5 februari 2015 Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 5 februari 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 5 februari 2015 Plats: Hotell Radisson

Läs mer

Nr 1 2014. Storsatsning på nytt akutsjukhus i Södertälje IN3PRENÖR etablerar sig i Uppsala Möt Erik och Martin, våra två nya arbetschefer

Nr 1 2014. Storsatsning på nytt akutsjukhus i Södertälje IN3PRENÖR etablerar sig i Uppsala Möt Erik och Martin, våra två nya arbetschefer Nr 1 2014 Storsatsning på nytt akutsjukhus i Södertälje IN3PRENÖR etablerar sig i Uppsala Möt Erik och Martin, våra två nya arbetschefer LEDARE Flexibilitet och struktur I vår vision säger vi att IN3PRENÖR

Läs mer

Årsredovisning 2014. Till innehållsförteckningen. Kapitelnamn Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. Till innehållsförteckningen. Kapitelnamn Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning Kapitelnamn Årsredovisning 1 Innehåll Viktiga händelser under...4 Sammanfattning...6 Förvaltningsberättelse...9 Inledning...9 Den ekonomiska utvecklingen i världen... 10 Den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning 2008 Forsen

Årsredovisning 2008 Forsen Årsredovisning 2008 Forsen Forsen Projekt AB Kungsgatan 49, Box 208, 101 24 Stockholm. Tel 08-506 004 00. Fax 08-615 07 37. Kungsängsvägen 25, 753 23 Uppsala. Tel 018-430 18 80. Fax 018-430 18 90. Ängelholmsgatan

Läs mer

Framtidens Universitetssjukhus

Framtidens Universitetssjukhus Framtidens Universitetssjukhus Följ med till Sveriges mest spännande byggprojekt! DESIGN: KAMIS.SE Maj 2013 24 25 INLEDNING Vi bygger framtidens universitetssjukhus Nya Karolinska Solna 2010 Nya Karolinska

Läs mer

Om författaren. Anders Lundberg är läkare och forskare inom sjukvårdens organisation.

Om författaren. Anders Lundberg är läkare och forskare inom sjukvårdens organisation. Skandalen Nya Karolinska en granskning av sidas tidning Anders Lundberg timbro Februari 2013 Om författaren Anders Lundberg är läkare och forskare inom sjukvårdens organisation. Författaren och Timbro

Läs mer

Om författaren. Anders Lundberg är läkare och forskare inom sjukvårdens organisation.

Om författaren. Anders Lundberg är läkare och forskare inom sjukvårdens organisation. Skandalen Nya Karolinska en granskning av sidas tidning Anders Lundberg timbro Februari 2013 Om författaren Anders Lundberg är läkare och forskare inom sjukvårdens organisation. Författaren och Timbro

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Dags att investera för framtiden

Dags att investera för framtiden Stockholms läns landsting Socialdemokraternas förslag till budget 2016 och planering för 2017 och 2018 Dags att investera för framtiden Tillsammans bygger vi en stark, trygg och jämlik Stockholmsregion

Läs mer

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Vi tog flera kliv framåt 2 Varje medarbetare är en viktig resurs 3 Forsen är allt oftare med från början 4 Historiskt ansiktslyft för Naturhistoriska riksmuseet 6 Konsten

Läs mer

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn Samverkan i Byggsektorn SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA 2006 Innehåll 3 4 6 7 8 Styrelsen för SFK-bygg har ordet Förord Samverkan i byggsektorn nu med besked Samverkan i det offentliga Samverkan i byggbranschen Samverkan

Läs mer

SLUTRAPPORT Utvärdering av OPS som genomförande- och finansieringsform för NKS

SLUTRAPPORT Utvärdering av OPS som genomförande- och finansieringsform för NKS 1 (88) SLUTRAPPORT 2008-03-28 SLUTRAPPORT Utvärdering av OPS som genomförande- och finansieringsform för NKS 2 (88) Förord Ernst & Young AB är tacksamma över att ha fått förtroendet att genomföra en del

Läs mer

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Innehåll Fastighetschefen har ordet... 3 Verksamhetsidé, strategier och mål... 6 Organisation...

Läs mer

LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012

LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012 LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande 12 Marknad 18 Kunder

Läs mer

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Micartur AB Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Maj 2011 Dag Boman Anna Hedlin Mari Månsson Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING...

Läs mer

norrstyrelsen Fastighetsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Fastighetsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 29 Fastighetsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Stockholms läns landsting En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Mål och budget 2013 och plan för åren 2014- 1 Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 5 2. EN FRAMTIDSBUDGET FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLMS

Läs mer

4/13. Projekt. Affärer UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

4/13. Projekt. Affärer UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 4/13 UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP FOTO: PER-ERIK ADAMSSON UNITED BY OUR DIFFERENCE ELVA FANTASTISKA ÅR Som ni kan se på annan plats här i tidningen så kommer WSP Sverige

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning Detta är Bravida 1 2009 i korthet 3 VD-ord 4 Flerårssammanställning 6 Affärsidé, strategi och mål 8 Erbjudande 10 Marknad 12 Kunder 14 Hållbarhet 15 Medarbetare

Läs mer

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar HSNNYTT 04/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se Maj Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga Barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

HSNNYTT 03/14. Cancerupplysningen flyttar till Regionalt cancercentrum. Patientsäkerheten stärks genom direktåtkomsten

HSNNYTT 03/14. Cancerupplysningen flyttar till Regionalt cancercentrum. Patientsäkerheten stärks genom direktåtkomsten HSNNYTT 03/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se April Nya regler för hur högkostnadskortet ska stämplas De förändrade reglerna

Läs mer

Bättre budgetdisciplin och mer pengar in, gav mer pengar över

Bättre budgetdisciplin och mer pengar in, gav mer pengar över EJ SLUT FORM. SKULLE HA FÅTT PLATS PÅ EN SIDA... Bättre budgetdisciplin och mer pengar in, gav mer pengar över 2005 var ett framgångsrikt år på många sätt. Ekonomin gav ett överskott, den nya sjukvårdsstrukturen

Läs mer

Bakgrund till SMIL-projektet

Bakgrund till SMIL-projektet SMIL-projektet 2007 Bakgrund till SMIL-projektet Bakgrund SMIL är ett SLL-övergripande inköpsprogram som påbörjades i slutet av 2004 Målet med SMIL är att: Skapa förutsättningar för SLL att realisera kontinuerliga

Läs mer

Apotek Produktion & Laboratorier AB Årsredovisning

Apotek Produktion & Laboratorier AB Årsredovisning Apotek Produktion & Laboratorier AB Årsredovisning 2014 Innehåll 2 Vd-ord 4 2014 i korthet 6 Omvärld 7 Policyer, strategi och mål 10 APLs roll i samhället 12 APLs erbjudande 13 Intressentdialog och väsentlighetsanalys

Läs mer

Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011

Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011 Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011 Engagemanget och kompetensen hos Vasakronans medarbetare är nyckeln till vårt framgångsrika hållbarhetsarbete. styrning Vasakronans uppdrag från samheten

Läs mer

Personal- och utbildningsbokslut

Personal- och utbildningsbokslut Personal- och utbildningsbokslut 2013 1 Innehåll Personal- och utbildningsbokslut 2013...3 Kompetens och engagemang förutsättning för utveckling...4 Attraktiv arbetsgivare allt vi gör har betydelse...5

Läs mer

eslövs bostads ab 2012 års redovisning

eslövs bostads ab 2012 års redovisning eslövs bostads ab 2012 års redovisning 1 Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Eslövs Bostads AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2012-01-01-2012-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer