Innovation. strategisk. Standard Magazine. Strukturer öppnar för nytänkande. bioenergi. Tydligt nödstopp kurs för ordförande IT-standardisering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovation. strategisk. Standard Magazine. Strukturer öppnar för nytänkande. bioenergi. Tydligt nödstopp kurs för ordförande IT-standardisering"

Transkript

1 Standarder får världen att fungera Standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute Tema Innovation Standard Magazine Nr 4 December 2014 Pris 65 kr Magnus Karlsson arbetar med innovations ledningssystem, internationellt och nationellt, inom både produktions- och tjänstesammanhang. Strukturer öppnar för nytänkande Livscykelperspektiv på bioenergi Innovation strategisk påericsson fråga Tydligt nödstopp kurs för ordförande IT-standardisering

2 innehåll nr Tema: Innovation Standard Magazine 03 Standardiserat Nödstopp ska bli tydligare med ny standard. 04 Noterat SIS talade om innovativt byggande på ISO-konferens. 06 Reportage Systematiskt arbete med innovation ger resultat på Ericsson. 10 Utblick Internationell standard kan ge hållbar bioenergiproduktion. 13 Tre frågor till Forskare om sambandet standarder och konkurrenskraft. 14 Trend Innovation handlar om att bryta det konventionella tänkandet SIS Inside Utbildning för ordförande. Seminarium Rätt Säkerhet. Visste du att? SIS samordnar IT-standardiseringen på uppdrag av regeringen. standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute Struktur är granne med kreativitet Vittnesmålen är många i det här numret av Standard Magazine: standardisering underlättar innovation. Förhoppningsvis kan vi bidra till att avliva den seglivade myten om att struktur hämmar kreativitet. Ett vittne är Magnus Karlsson, New Business Development & Innovation på Ericsson (s. 7). Han talar om standardisering som ett verktyg för att effektivare organisera, leda och strukturera innovationsarbetet. Det finns även andra aspekter; Barbro Lagerholm, projektledare på forskningsinstitutet Swerea IVF (s. 8), framhåller att standarder kring innovationsledning bland annat gör det lättare att mäta en organisations förmåga till innovation. Det gör i sin tur att riskkapitalet lättare kan hitta de innovativa företagen, något som långsiktigt stärker ett lands konkurrenskraft. Och det handlar inte bara om vittnesmål i ord: forskarna Niklas Hallberg och Magnus Johansson vid Lunds universitet (s. 13) ser i sina studier att företag som har en formaliserad arbetsprocess kring standarder på chefsnivå har en konkurrensfördel. Forskarna är knutna till SRC, Standardisation Research Centre i Lund, som SIS startat ett samarbete med. Även om Sverige brukar ligga i topp i rankningar av länders innovationskraft finns mycket att göra. En undersökning visar till exempel att hälften av Sveriges ingenjörer ser brister både vad gäller tid för innovation och hur innovationer följs upp inom företagen. Standarder både frigör tid och ger bättre uppföljning, vilket ingenjörstunga Scania är ett exempel på. På sidan 16 kan du läsa om hur lastbilsföretaget utvecklat sitt innovationsarbete genom ett strukturerat arbetssätt R&D Factory. Många av våra kunder är redan övertygade om att standardisering underlättar innovation, och det är jag också. Trevlig läsning! Elisabeth Darius, t.f. VD SIS Ansvarig utgivare Per Norstedt Chefredaktör Lovisa Krebs Form och produktion Appelberg Publishing Group. Projektledare Petra Lodén. Art Director Johan Nohr. omslag Kristofer Samuelsson Tryck Alloffset pris 65 kr. Prenumeration 240 kr/år telefon Adress Stockholm BesöksAdress Sankt Paulsgatan 6 webbadress sis.se standard magazine ges ut av SIS, Swedish Standards Institute. Den utkommer fyra gånger per år och är en av förmånerna kopplade till medlem skapet i SIS. SIS huvuduppgift är att driva svenskt deltagande i internationellt standardiseringsarbete så att svenska företag, myndigheter och andra organisationer får möjlighet att påverka innehållet i internationella standarder. facebook.com/svenskstandard Förhoppningsvis kan vi bidra till att avliva den seglivade myten om att struktur hämmar kreativitet. 2 Standard Magazine

3 Standardiserat Stopp utan tvivel Nödstopp Den globala standarden för konstruktionsprinciper av nödstopp, Maskinsäkerhet Nödstoppsutrustning Konstruktionsprinciper (EN ISO 13850) beräknas vara klar Den första utgåvan kom Standarden tar också upp symboler för nödstoppsanordningar, stoppkategorier, krav på själva manöverdonet och användning av linor. För mer information, kontakta Sofia Palmberg, SIS projektledare, Läs mer på sis.se/tk282 Nödstoppsknappar behövs i många olika sammanhang, från rulltrappor till tunga industrimaskiner. Om något går fel måste maskinen förstås stoppas omedelbart. För att säkerställa att det inte råder några tvivel hur man ska få stopp på maskinen måste stoppknappen vara tydligt och enhälligt utformad. Enligt maskin direktivet ska nödstoppsutrustning finnas på alla maskiner där det minskar eller undanröjer risken för skador. Nödstoppstandarden är en av de viktigaste maskinsäkerhetsstandarderna. Alla som konstruerar eller bygger ihop maskiner berörs av den, säger Sofia Palmberg, projektledare för den tekniska kommittén för maskinsäkerhet. En reviderad version av standarden för nödstopp kommer inom kort. Arbetet har pågått sedan 2012 då SIS startade revideringen, och Sverige har haft en aktiv roll genom hela processen. Från maskinsäkerhetskommittén har vi deltagit aktivt under hela arbetet och våra svenska experter har haft stort inflytande med den nya standarden, säger Sofia Palmberg. Det är viktigt att få en användbar och tydlig standard. Bland annat har vi jobbat med att se över relationen till andra maskinsäkerhetsstandarder för att undvika överlappningar och tydliggöra vilka nödstoppsdon som uppfyller standarden. Teknikutvecklingen går allt snabbare och det kommer nya produkter på marknaden, ibland har det uppstått oklarheter när nödstoppet är ett vred, istället för en knapp som ska tryckas in. I en akut situation ska man inte behöva fundera hur man använder nödstoppet. Ett annat viktigt område som förtydligas i den nya standarden är vad som omfattas av nödstoppet. Det kan finnas exempel inom industrin där det finns flera nödstoppsknappar på en yta. Det måste vara tydligt vad som stängs av. Standarden vänder sig till alla som arbetar med specifikation, konstruktion eller upphandling av maskiner. Standarden är harmoniserad mot EU:s maskindirektiv. Text: Lovisa Krebs. Illustration: Getty Images Standard Magazine 3

4 Noterat Hallå där! Navid Gohardani, projektledare på SIS och teknologie doktor i byggvetenskap, som höll ett föredrag om innovativa metoder inom grönt byggande på ISO:s konferens om standardisering och innovation. Den hölls på CERN, världens största partikelfysiklaboratorium, i Genève, den 14 november i år. Vad tog du upp i ditt föredrag? Jag pratade om hur standardisering kan främja innovation, framför allt inom grönt och hållbart byggande och visade på fördelarna med standardisering. Det känns kanske som att innovation och standardisering inte borde gå hand i hand, den ena är en snabb process, den andra relativt långsam. Jag visade några exempel på hur innovatörer kan vara med i standardiseringsprocessen och samtidigt vara konkurrenskraftiga och lansera sina produkter på marknaden. Hur kan standardisering främja innovation inom grönt byggande? Innovation måste gå före standardisering. Innovationer i dag kommer att utgöra framtidens standard. I samband med översyn och revision av standarder ser man till att förbättringar och teknologiska framsteg införlivas. Grönt byggande är ett väldigt brett begrepp. Det gäller att beakta byggnadens miljöpåverkan under hela dess livscykel. Hur ligger Sverige till internationellt med nya tekniker inom byggande? Sverige är ledande inom standardisering av energieffektivisering i byggnader. SIS har ansvar för de båda internationella sekretariaten inom CEN och ISO, som båda är inriktade på energieffektivisering av byggnader, byggnadskomponenter och den byggda miljön. Vi ligger långt fram men måste beakta det som händer i världen för att kunna hänga med. Då är innovation något som hjälper oss att vara ledande, men framför allt hjälper det oss att uppnå de gemensamma målen för Europa och övriga världen. Är vi duktiga på standardisering kan vi nå ut till hela världen, eftersom standardisering ofta utgör en förutsättning för att nå den internationella marknaden. Vad ser du som den största utmaningen för ett grönare byggande? Det har med beslutsfattare att göra. De finns i många led, från politiker till ansvariga för fastighetsskötsel. Det gäller att kunna motivera dem till genomtänkta beslut om hållbart byggande. Oftast handlar det om politiska beslut eller ekonomiska incitament, som skattelättnader. Om du ser till att din fastighet är energioch miljöeffektiv vill du känna att du får någonting tillbaka. Brandsäkert med sprinkler Vintertider betyder ökat antal bränder, men allt fler installerar sprinklersystem i hemmet, vilket innebär färre farliga bränder. I stora delar av USA och Kanada är sprinkler obligatoriska i alla boenden, även privatvillor. På 20 år har ingen dött i en brand i ett sprinklerutrustat hem och många räddnings tjänster i Sverige ställer krav på installation av sprinklersystem i flerfamiljshus i trä och i specialboenden. SIS kommitté Brand och räddning, SIS/TK 360, arbetar med bland annat sprinklers, brandlarm och släckredskap. Standarden Boendesprinkler SS , togs fram genom ett nordiskt standardiseringsarbete. Den här standarden fungerar som ett underlag till en ny europeisk standard som håller på att utarbetas. Sverige deltar aktivt i det arbetet. För mer information, kontakta Läs mer på sis.se/tk360 4 Standard Magazine

5 Vinnande innovation! En återcirkulerande dusch, en super absorbent och höghastighetsradiolänk för trådlös dataöverföring, det är några av de uppfinningar som nyligen prisbelönades under Innovationsgalan i Stockholm, arrangerad av Stiftelsen SKAPA. Första pris, SKAPA Utvecklingsstipendium, fick Mehrdad Mahdjoubi från Skåne. Han har utvecklat en återcirkulerande dusch som fortlöpande återanvänder och renar duschvattnet. Andrapriset gick till Mattias Karls och Sara Frykstrand som tagit fram en superabsorbent ett material som har en stor yta inom en liten volym och därmed absorberar fukt mycket bra. Även framtidens innovatörer, det vill säga personer mellan 19 och 30 år, belönades. Här gick första pris till Jens Kellerup, Simon Zhongxia He samt Dzana Damjanovic från Västra Götaland för deras höghastighetsradiolänk för trådlös dataöverföring som ersätter all sorts fiberkablar vid evenemang och medieproduktion. Thomas Idermark ny VD för SIS 44 procent PATENTERAD TEKNOLOGI Innovation som minskar vattenåtgången. Styrelsen för SIS, Swedish Standards Institute, har utsett Thomas Idermark till ny VD. Han kommer närmast som VD från SKL Kommentus. Tidigare har Thomas Idermark arbetat inom industrin men också under lång tid inom bank och finans. Han har även arbetat som managementkonsult. Thomas Idermark tillträder i februari/mars Vi är mycket glada att vi har kunnat knyta Thomas Idermark till SIS. Vi har haft högt ställda krav på den nye VD:n, vilket har gjort att rekryterings processen har dragit ut något på tiden. Men nu är vi i mål och vi är mycket nöjda med resultatet, säger Jan Byfors, styrelseordförande i SIS. Det ska bli stimulerande att få vara med och vidareutveckla standardiseringsverksamheten inom SIS. Allt tyder på att standarder inom olika områden kommer att få en allt större betydelse både nationellt, internationellt och inom nya framväxande områden, till exempel välfärdssektorn, säger Thomas Idermark. Noterat Filmtips Den 30 oktober samlades experter och intresserade inom standardisering i Bryssel för att diskutera och utbyta erfarenheter. På konferensen diskuterades bland annat hur standarder stöder innovation och konkurrenskraft, hur standardisering kan underlätta spridningen av kunskap och hur standarder kan överbrygga klyftan mellan innovation och marknaden. I samband med konferensen lanserade arrangören, den europeiska standardiseringsorganisationen CEN, en film som på ett enkelt sätt förklarar hur standarder har förenklat företagande och våra dagliga liv genom historien, från standardiserad tid och A4-papper till säkra leksaker, standardiserade mobilladdare och nanoteknik. Se filmen på Youtube via QRkoden nedan eller sök på Standards: Your innovation bridge. Så många av Sveriges ingenjörer säger att de saknar tid för att utveckla idéer till nya produkter och tjänster. 57 procent anser dessutom att det långsiktiga arbetet med innovationer inte följs upp inom företagen. Det visar en enkät som gjorts på uppdrag av Sveriges Ingenjörer. Det här är en överlevnadsfråga eftersom industriföretagen bygger sina framgångar på kreativitet, säger Peter Larsson, samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer, i ett pressmeddelande Standard Magazine 5

6 Innovationsarbete vinner på att det sker strukturerat. Det menar Magnus Karlsson på Ericsson. Ökad innovationsförmåga stärker dessutom konkurrenskraften. Nu kommer nya standarder inom systematisk innovationsledning. Text Lena Lidberg Foto Kristofer Samuelsson Ericsson har en vision om the Networked Society och ett fokus på systematisk innovationsledning är en viktig komponent för att nå målet, säger Magnus Karlsson. 6 Standard Magazine

7 Reportage Innovationsledning Innovationsarbete ger mätbara resultat I Svenska Akademiens ordlista definieras ordet innovation som införande av nyhet; förnyelse. I en tid då produkters och tjänsters livscykler krymper och kraven från kunder och användare ökar gäller det för alla organisationer att ständigt leta utvecklingsmöjligheter. Antingen kan det ske genom finslipningar av det befintliga utbudet, eller genom satsningar på nya, kreativa idéer. Frågor som dessa är vad som engagerar Magnus Karlsson på Ericssons huvudkontor i Kista. Han jobbar med New Business Development & Innovation, som är en del av företagets koncernfunktion för strategifrågor. Min uppgift är att stötta innovation i hela Ericssons organisation, både nationellt och globalt, förklarar Magnus Karlsson. Vid sidan av jobbet på Ericsson är han även adjungerad professor i innovationsledning vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Dessutom är han ordförande i SIS/TK 532 för Innovation Management. Han deltar som svensk expert på både europeisk och global standardiseringsnivå. Innovation Management inom CEN och ISO De senaste åren har den europeiska kommittén CEN/TC 389 Innovation Management arbetat med att ta fram standarder för innovationsledning publicerades den första delen, en teknisk specifikation för ett ledningssystem för innovation. Ytterligare fem delar kommer att ges ut nu i vinter. Sekretariatet leddes av Spanien, som i likhet med till exempel Storbritannien och Portugal redan hade nationella standarder framtagna inom detta område. I takt med att arbetet inom CEN avrundas har i stället ISO tagit över stafettpinnen startade det internationella arbetet i kommittén ISO/TC 279 Innovation Management. Sekretariatet leds av Frankrike och Sverige är ett av de 20-tal länder som deltar. För närvarande koncentreras ISO-arbetet på tre delområden: ledningssystem för innovation, termer och definitioner samt metoder och verktyg. Lär mer på sis.se/tk532 eller kontakta Den svenska kommittén deltar både i CEN- och ISO-arbetet. Vi har fått till en mycket bred och allsidig grupp, men vi tar gärna emot ännu fler deltagare inom det här viktiga området, säger Magnus Karlsson. Innovation Management kallas på svenska för innovationsledning och uppfattas inte sällan som ett något oväntat ämne för standardisering. Magnus Karlsson ser dock klara fördelar med det vägledande innovationsledningssystem som nu håller på att utvecklas internationellt. Det handlar inte om att standardisera själva innovationen, eller ens innovationsprocessen. Fokus ligger på vad man bör tänka på för att organisera, leda och strukturera sin verksamhet för att kunna maximera sin innovationsförmåga. Målet är att få fram fler innovationer, av så hög kvalitet som möjligt. Där är standarder ett bra verktyg för alla organisationer som vill jobba systematiskt. Magnus Karlsson påpekar samtidigt att innovationsledningssystemet är en vägledningsstandard, inte en kravstandard. Systemet fungerar som ett ramverk eller en checklista. Målgruppen är mycket bred. I dagens hårda, globala konkurrens behöver organisationer i både privat och offentlig sektor, oavsett storlek eller bransch, löpande förbättra sig och skapa nytt värde. Förnyelsen kan antingen ske mer eller mindre slumpmässigt, eller genom medvetna insatser. Forskning visar att innovationsarbetet blir bättre när det sker på ett strukturerat vis. Han säger att standardiseringen bland annat leder till att det skapas en gemensam terminologi inom en disciplin där det tidigare har funnits stor språkförbistring. Nu lanseras enhetliga begrepp som beskriver till exempel processer, metoder och arbetssätt. En annan fördel är att jämförbarheten ökar, vilket gagnar de organisationer som vill mäta sig med andra. Dessutom uppstår det alltid lite större legitimitet för ett ämne om det finns en internationell standard att förhålla sig till. Det är bättre och enklare än att var och en skapar sina egna ramverk och system Standard Magazine 7

8 Reportage Innovationsledning Magnus Karlsson tycker dock att den största vinsten med standardiseringen är att betydelsen av innovationsledning nu får ökad uppmärksamhet i stort. Hans förhoppning är att fler företag och organisationer än i dag får skäl att blicka framåt och fråga sig själva: Hur gör vi för att främja innovation? Vad kan vi göra för att förbättra oss? Med hjälp av standarderna går det att identifiera sin organisations svaga punkter och se vad som behöver förstärkas. Det handlar också om att få verktyg för att kunna mäta resultaten av innovationsarbetet i förhållande till insatserna. En ledningsfråga där är till exempel hur många medarbetare som ska avsättas för att arbeta med nya idéer och hur organisationen kring nya affärsmodeller ska se ut. Hittills har en första del av CEN-standarden publicerats. Den kom i fjol och är en teknisk specifikation för ett ledningssystem för innovation. Inom Ericsson används specifikationen som ett vägledande referensramverk. Standarden fungerar som en intern, informell checklista som används både i produktions- och tjänstesammanhang. Vi speglar oss i standarden och ser hur vi kan bli bättre. Utfallet kan mätas på olika sätt, beroende på vad organisationen vill uppnå. Inriktningen kan gälla allt från ökad försäljning av nya produkt- och tjänsteerbjudanden till ökad produktivitet i interna processer. Men det går även att mäta till exempel graden av nöjda kunder eller organisationens besparingar, säger Magnus Karlsson. I SIS/TK 532 ingår både producerande företag och tjänsteföretag av olika storlek, myndigheter, institut, lärosäten och konsulter. En av deltagarna som har varit med sedan 2009 är Cassandra Marshall, programledare för innovationsledning och innovativ organisering på innovationsmyndigheten Vinnova. En av våra uppgifter är att arbeta med innovationsförmåga och hur det kan stärka organisationers konkurrenskraft. Vi finansierar projekt som utvecklar och sprider forskningsbaserad kunskap om innovationsledning. Från både forskning och praktik vet vi att det än så länge är få företag som arbetar systematiskt med innovationsledning, säger Cassandra Marshall. Hon ser det som positivt att frågor kring innovation och innovationsledning får en mer framskjuten plats, både i näringsliv och i offentlig sektor. Hon tror att standarder bli en referens för vad innovationsledning kan vara, ett ramverk och ett stöd som bland annat bidrar med gemensamma ord och begrepp. Nu för tiden är det min uppmaning till alla som arbetar med inno vationsledning: se till att du är med och påverkar utvecklingen. Magnus Karlsson, Ericsson I Ericsson Studio visas den senaste kommunikationsteknologin som tillsammans med företagets lösningar och tjänster skapar förutsättningar för Ericssons vision om the Networked Society. Forskning visar att innovationsarbetet blir bättre när det sker på ett strukturerat vis. 8 Standard Magazine

9 Innovationsledning breddar synfältet Satsningar på systematisk innovationsledning skulle kunna höja hela Sveriges konkurrenskraft. Det säger Barbro Lagerholm, projektledare på forskningsinstitutet Swerea IVF. Text Lena Lidberg Standarder kring innovations ledning är inget som man bara rullar ut. Mycket kommer nog att handla om att experimentera och testa. Varje organisation behöver pröva och fundera över hur de bäst kan förhålla sig till och tillämpa en standard utifrån egna förutsättningar. Generellt tror jag att omvärlden betraktar Sverige som ett land med god förmåga till innovation. Vår ledningstradition och inställning till hur man leder och organiserar verksamheter beskrivs ofta som en styrka. Däremot kan vi bli bättre på att jobba systematiskt med innovation och innovationsledning, säger hon. SIS ser hon som en viktig samlingspunkt för att driva den svenska standardiseringen. Hon får medhåll av Ericssons Magnus Karlsson. SIS är en helt avgörande fokalpunkt för det svenska standardiseringsengagemanget. Det är SIS som initierar och skapar medvetenhet kring dessa frågor, säger Magnus Karlsson. Han har ingått i SIS/TK 532 sedan starten i slutet av år Han fick snabbt frågan om att bli ordförande och bestämde sig för att tacka ja. Jag och många med mig hade inte jobbat med standardisering tidigare, men vi har fått bra vägledning och utbildning av SIS. På så sätt fick jag chans att upptäcka hur givande det här arbetet är, både på nationell och på internationell nivå. Samtidigt har jag insett hur oerhört viktigt det är att engagera sig i de standarder som tydligt berör ens företag. Nu för tiden är det min uppmaning till alla som arbetar med innovationsledning: Se till att du är med och påverkar utvecklingen! säger Magnus Karlsson. Barbro Lagerholm har sin bas hos Swerea IVF i Mölndal och är forskare och projektledare inom innovation och innovationsledning. Hon är även en av deltagarna i SIS/TK 532 Innovation Management och hoppas på ett stort genomslag för de standarder som nu tas fram. Den allmänna kunskapen om systematisk innovationsledning behöver ökas. Här finns en stor och outnyttjad potential i många länder, även i Sverige, påpekar Barbro Lagerholm. Hon säger att ett av dagens problem är att många organisationer har en alltför snäv syn på innovation. Av tradition hamnar fokus ofta på teknisk innovation, patent och hårdvara, trots att det i vår tid kan vara väl så givande att satsa på till exempel tjänsteinnovationer och nya affärsmodeller. Många gånger finns de nya affärerna i dolda vinkeln. Det är därför som det är så viktigt att bredda sitt synfält och vända på alla möjliga stenar. Enligt Barbro Lagerholm ligger ansvaret i första hand på ledningsnivå. Allt hänger samman med kulturen i en organisation: Hur bedrivs arbetet med produkt- och affärsutveckling och strategiskt tänkande? Hur används och samordnas resurserna? I det arbetet tycker hon att standarder är ett konkret och enhetligt verktyg, som bidrar till att ge en nödvändig helhetsbild. Inte ens alla storföretag har samma holistiska synsätt på innovationsledning som standarden har. Standarder, särskilt internationella, är en väldigt bra måttstock, som ofta får organisationer att bli mer medvetna. Standarder kring innovationsledning gör det lättare att mäta en organisations förmåga till innovation. På sikt kan det bli en stor fördel för både privata investerare och offentliga finansiärer som vill bedöma om ett företags innovations förmåga verkar långsiktig eller inte. Jag tänker till exempel på affärsänglar som vill undersöka om en innovation är något av en engångshändelse eller om den bygger på systematiskt arbete, eller på statliga organisationer Swerea Swerea IVF är ett av fem institut som ingår i forskningskoncernen. Swerea-koncernen ägs till 57 procent av fem ägarföreningar som i sin tur representerar cirka 450 företag. Resterande 43 procent ägs av det statliga bolaget RISE AB. Barbro Lagerholm, Swerea IVF. som vill försäkra sig om att skattepengarna används där de kan gro och växa. Swerea fungerar ofta som en länk mellan akademi, näringsliv och samhälle. Barbro Lagerholm ser stor potential i de gränsöverskridande samarbetsformerna. Olika sektorer har mycket att lära av varandra. Sverige behöver nya samarbeten, kreativa processer och nya arbetssätt. Systematisk innovationsledning skulle kunna höja hela den svenska konkurrenskraften. Här finns väldigt många spännande möjligheter för alla som är beredda att satsa, säger Barbro Lagerholm.

10 Skogsråvara Kraft/värme Standarden ISO omfattar alla olika typer av bioenergi och processer i deras värdekedjor. Den omfattar indikatorer för sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsaspekter. Standarden erbjuder ett globalt gemensamt sätt att ta fram information om hållbarhet men avgör inte om en produkt är hållbar eller inte. Pump Biodrivmedel Jordbruksråvara Slam Reningsverk 10 Standard Magazine

11 Funktion Bioenergi Pelletsfabrik Fjärrvärme Avfall Globala standarder ger råg i ryggen Enligt de svenska klimatmålen ska 50 procent av energin vara förnybar till 2020 och hela fordonsflottan fossiloberoende till Bioenergi är en viktig pusselbit i detta så länge den är hållbart producerad. Det finns en mängd system och märkningar, men hittills har det saknats en global överenskommelse som gäller alla former av bioenergi. Text Karin Strand IllustraTIon Nils-Petter Ekwall Standard Magazine 11

12 Funktion Bioenergi Med bioenergi menas förnybar energi från biomassa. Biomassa definieras i sin tur som material av biologiskt ursprung förutom sådant material som är inneslutet i geologiska formationer eller som är omvandlat till fossil. Råvaran kan komma från jord- och skogsbruk, utgöras av restprodukter eller avfall från exempelvis skogsindustrin och livsmedelsindustrin eller bestå av returträ, hushållsavfall och avloppsslam. Trots att bioenergi framställs och används över praktiskt taget hela världen har det hittills inte funnits någon global standard för hållbar produktion av energin. I stället har det vuxit fram frivilliga certifieringssystem, men de är oftast fokuserade på enskilda produktsegment eller anpassade till enskilda länders förutsättningar. Det är som att jämföra äpplen och päron. Med en internationell standard skaffar vi oss ett gemensamt språk som visar hur man kan möta de sociala och miljömässiga kraven på en hållbar produktion av bioenergi, säger Emmi Jozsa, expert på hållbarhet för bioenergi på Energimyndigheten. Han är även en av Sveriges representanter i den internationella kommitté som tagit fram en ISOstandard för hållbarhet för bioenergi. Standarden kommer, om allt går planenligt, att publiceras under tidig höst Den nya ISO-standarden spelar en stor roll i strävan att nå klimatmålen. Bioenergi är en viktig del i arbetet för en fossilfri energiförsörjning, men det krävs att bioenergin tas fram på ett bra sätt, både miljömässigt och socialt. En ökad användning av bioenergi är ett sätt att komma bort från beroendet av fossila bränslen och därmed minska utsläppen av växthusgaser, säger Mikael Ekhagen, miljöexpert på Vattenfall och ordförande för den svenska kommittén med ansvar för växthusgasberäkningar, samt expert i motsvarande internationella grupp. Effektiviteten vid förbränning av biobränsle är beroende av vatteninnehållet. All råvara till bioenergi innehåller en viss procent vatten och ju mer vätska, desto mindre verkningsgrad. Därför förädlas oftast råvaran för att minska vätskeinnehållet. Förädlingsprocessen kräver ett visst mått av energi, samtidigt som det är ett faktum att ju mer man förädlar, desto mer effektiv blir transporten mellan producent och köpare. Det gäller med andra ord att hitta den optimala graden av förädling. Mot bakgrund av detta är det viktigt med ett livscykelperspektiv på råvaran allt för att minimera utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser, konstaterar Mikael Ekhagen. Både miljö och social hållbarhet Arbetet med standarden Hållbarhetskriterier för bioenergi, ISO 13065, som påbörjades 2010, har bedrivits av 35 länder och 12 observatörsländer. Standarden tar upp både miljömässiga och sociala hållbarhetsfrågor, exempelvis utsläpp, biologisk mångfald och barnarbete. Syftet med standarden är att underlätta möjligheterna att jämföra olika bioenergiprocesser och produkter. Den svenska kommittén, SIS/TK 526 bestående av ett stort antal intressenter, har arbetat parallellt med den internationella ISO-kommittén och svenskarna har spelat en viktig roll i det internationella arbetet, säger Maria Gustafsson, projektledare på SIS. De svenska intressenterna och experterna har lagt ner mycket tid på att genomarbeta olika frågor, vilket har gett Sverige stort inflytande på resultatet, till och med större än vad som är motiverat utifrån landets storlek, säger hon. ISO kommer att publiceras i början av hösten Vill du veta mer? Kontakta SIS projektledare Maria Gustafsson, eller läs mer på Standarder underlättar handeln med bioenergi i världen. Det finns så många typer av biobränslen och värdekedjorna skiljer sig åt standarder ger en gemensam grund att stå på. Maria Gustafsson är projektledare på SIS och sekreterare i den ISO-grupp som leds av Sverige och Brasilien och som har tagit fram indikatorerna i standarden. Den nya standarden sätter inga tröskelvärden eftersom det inte finns några som är relevanta för samtliga länder eller samtliga råvaruslag. Det skulle slå snett och skapa marknadsfördelar för vissa råvaruslag. Däremot kan man lämna sin hållbarhetsinformation i enlighet med standarden, säger Maria Gustafsson. Standarden kan användas för hela värdekedjan och för alla steg i produktionen. Producenter som använder sig av standarden informerar om hur exempelvis ett skogsbruk sköts utifrån aspekter som miljö och biologisk mångfald, hur transporterna fungerar samt hur arbetsförhållandena ser ut, hur stor energiåtgången är och vilka ämnen som släpps ut vid produktionen. På så sätt får inköparen möjlighet att göra jämförelser mellan olika producenter. Standarden är viktig för inköparen, men också för producenten som kan hänvisa till den. Det är alltid bra med gemensamma spelregler och standarden skapar ökad transparens, säger Maria Gustafsson. Standarden innebär även en fördel för lagstiftaren eftersom den gör det möjligt att använda standardiserade metoder för att kontrollera att lagkraven uppfylls, säger Emmi Jozsa. Hon betecknar arbetet med standarden som en stor framgång. Dels eftersom vi fått med så många aspekter och dels eftersom den kan tillämpas globalt allt från en afrikansk savann till en svensk granskog. Maria Gustafsson är av samma åsikt. Det har varit en lång process för att bygga en stabil konsensus, men det ligger en styrka i det långa arbetet och framför allt är det värdefullt att alla världsdelar och många utvecklingsländer finns representerade, säger hon. 12 Standard Magazine

informationssäkerhet

informationssäkerhet Standarder får världen att fungera Standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute Tema informationssäkerhet Anders Gustafsson, informationssäkerhetsansvarig hos Folksam, ser många fördelar

Läs mer

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 1 mars 2013 Pris 65 kr Ett internationellt samarbete kring vägtrafiksäkerhet har resulterat

Läs mer

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE 14 sidor om bygg och anläggning Standard Magazine Nr 4 December 2013 Pris 65 kr BYGGBRANSCHEN Alla talar

Läs mer

Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården

Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården nr 1, mars 2009 pris 65 kr standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute, www.sis.se Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården Historisk utblick Svenska och engelska testpionjärer Bli bättre

Läs mer

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD NR 2, JUNI 2006 PRIS 60 KR EXKL MOMS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE KUNDEN I FOKUS vid finansiell rådgivning SÅ KAN ÖKAD TILLVÄXT SKAPAS I SVERIGE KRISKVARTETTEN

Läs mer

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1 / Maj 2009 EFFEKTIVISERING AV OFFENTLIG SEKTOR 4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR Lean i sjukvården Ökad produktivitet genom lean

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Verktygslåda för innovation

Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Innovation och förnyelse är viktigt för att Kronoberg ska kunna stärka sin välfärdsnivå. Vill vi bo och verka i en konkurrenskraftig region som kännetecknas

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Välj de bästa. Tema. Koll på hjärtat. minskat spill blodflöde i realtid kalendarium. forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt

Välj de bästa. Tema. Koll på hjärtat. minskat spill blodflöde i realtid kalendarium. forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt Koll på hjärtat e n k e lt t r y c k m e d tummen möjliggör diagnos för patienter med hjärtflimmer Välj de bästa Tema Göran sandberg har fokus på

Läs mer

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12 SWEDEN NOVEMBER DECEMBER 2011 Svenska kluster Standardlogotype Logotype utan rastrerad skugga, används i stora storlekar och Standardlogotype Logotype när tekniken utan inte rastrerad tillåter rasterade

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

entreprenörskap innovation småföretagande

entreprenörskap innovation småföretagande entreprenörskap innovation småföretagande 4 2012 ETHEL BRUNDIN:»I Sverige är vi lite bortskämda«dessutom Agenda för forskning Ridskolor Närhet till kreativitet 150 Estrad Smådriftsfördelar Genus Demokratiskt

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård 2009-2010 Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover Smarta fönster spar energi Idéer för bättre vård Lansering på Nasdaq OMX Affärscoacher adderar affärsmannaskap

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 7 LEAN LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN Länspolismästare Christina Forsberg: Min

Läs mer

Den mest använda standarden någonsin

Den mest använda standarden någonsin Nr 157 oktober 2007 årgång 19 INNEHÅLL Aktuellt 2 ISO 9000 20 år 4 Förmåga att förbättra och bredda organisationens kompetens 6 Fokus på företag: Teknotrans AB 8 Ledningssystem och Ledarskapet 12 Korta

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 2 APRIL 2012 nytt Från idé till eget företag Böcker som byter skepnad UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA LUFT VATTEN blir Jonas och Fredrik mjölkar luften LEDARE Ung innovation

Läs mer

»Jag tänker både. hjärna« med hjärta och TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN. Gisele Mwepu, IT-entreprenör

»Jag tänker både. hjärna« med hjärta och TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN. Gisele Mwepu, IT-entreprenör FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 5 DEC 2014nytt»Jag tänker både med hjärta och hjärna«gisele Mwepu, IT-entreprenör TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN LEDARE

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

UTNYTTJA AFFÄRSMÖJLIGHETERNA I SOCIALA MEDIER

UTNYTTJA AFFÄRSMÖJLIGHETERNA I SOCIALA MEDIER ISMAgazine Nr 2/2011 EN KUNDTIDNING FRÅN VISMA Ny fakturalösning: Registrera fakturan på nätet Sociala medier: Att vara eller inte vara Bättre beslut med Business Intelligence Mediagurun Maggie Fox: UTNYTTJA

Läs mer

Mistras årsrapport 2004. Forskning med användarvärde för hållbar utveckling

Mistras årsrapport 2004. Forskning med användarvärde för hållbar utveckling Mistras årsrapport 2004 Forskning med användarvärde för hållbar utveckling Innehåll Mistras Årsrapport 2004 4 5 6 8 10 Mistras vision Att arbeta för framtiden Mistras ordförande: 2004 har bäddat för bra

Läs mer

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 KVALITETS- Öppna system ger stora vinster Det öppna systemet är en rationell metod för att organisera kontrollverksamhet.

Läs mer