MINGELMENY MED VÄRDAR MAKE IT HAPPEN! MÅNDAG 4 JUNI 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MINGELMENY MED VÄRDAR MAKE IT HAPPEN! MÅNDAG 4 JUNI 2012"

Transkript

1 KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I SKÅNE MINGELMENY MED VÄRDAR MAKE IT HAPPEN! MÅNDAG 4 JUNI 2012 Hur många gånger har du varit på en konferens utan att ha fått prata med just de personer som du tror kan ge dig stöd, råd och inspiration? Inför Make it Happen ger vi dig möjlighet att i lugn och ro förbereda ditt lunchminglande. Ur vår speciella meny kan du handplocka de lunchsällskap som passar för just dina motiv och behov under dagen. Lunchbordens värdar är: MEDIA EVOLUTION ALMI MINC/THE CREATIVE PLOT/IDEON INNOVATION TILLVÄXTVERKET REGION SKÅNE Värd: I samarbete med: Stöd av: Regionala Tillväxtnämnden Kulturnämnden

2 MEDIA EVOLUTION är ett mediekluster och en medlemsorganisation som jobbar för att stärka innovation och tillväxt i södra Sveriges mediebranscher. Vår mission är att undanröja hinder och att skapa förutsättningar för tillväxt genom att driva dialog, inspirera och synliggöra nya möjligheter i mediebranscherna. Vår vision är att södra Sverige ska utvecklas till Europas ledande innovationsplattform för mediebranscherna. Media Evolution samlar stora och små från olika mediebranscher, akademi och offentlig sektor. Genom att arbeta aktivt med mötesplatser, matchmaking, omvärldsbevakning, kompetensutveckling och marknadsskapande, skapar vi förutsättningar för tillväxt och innovation. Det vi lärt oss i byggandet av en samlingspunkt för mediebranscherna, kan översättas till andra områden inom kulturella och kreativa näringar. Vi är därför ofta en strategisk part för offentliga aktörer att samarbeta med, som vill växa inom media och KKN. Vi är också en plattform för stora som små organisationer att utveckla nya digitala eller interaktiva lösningar, tillsammans med våra medlemmar. Kom och prata med oss om vart ni vill och hur vi kan samarbeta för att ta er dit! CHRISTER MÅNSSON, VD MEDIA EVOLUTION Christer Månsson kommer tidigare från bl a Aspiro, Europolitan och Teknopol, där han haft roller som affärsutvecklare, marknadschef och VD. Som VD för Media Evolution ansvarar han för ledning och utveckling av verksamheten som helhet. Visionen är att skapa Europas ledande innovationsplattform för mediebranscherna. Christer arbetar också specifikt med att utveckla området Öppen Data, och de affärsmöjligheter det innebär då offentlig data öppnas för medborgare och mediaentreprenörer att bygga vidare på. KOMPETENSER: Finansiering/Öppen data/kluserutveckling/innovation och utvecklig/marknadsskapande/nya projekt och uppdrag Kontakt: Telefon: EMMA ESTBORN, STRATEGISK PROJEKTLEDARE, ANSVARIG KREATIVA NÄRINGAR Emma Estborn har en bakgrund som projektledare inom kreativa näringar och entreprenörskap, på Drivhuset, Rock City Hultsfred och Nätverket för Upplevelseindustrin (idag Generator). Sedan 2006 har hon arbetat med det som idag är Media Evolution, med fokus på att starta och utveckla projekt och arrangemang. Idag är Emma ansvarig för Media Evolutions uppdrag inom kreativa näringar, som strateg och projektledare. Hon arbetar även med att utveckla nya strategiska samarbeten med offentliga aktörer, inom media och kreativa näringar. KOMPETENSER: Projektledning/Kreativa näringar/innovation/mötesplatser Kontakt: Telefon: SARA PONNERT, AFFÄRSUTVECKLARE OCH MEDLEMSUTVECKLARE Sara Ponnert har en bakgrund inom dataspelsindustrin, där hon jobbat med exportförsäljning, produktansvar, partneransvar och utveckling av nya affärer via bla. mobila enheter hos företag som PAN Vision, Terraplay Systems och Sony Ericsson Mobile Communications. Sara arbetar idag med affärsutveckling och projektledning på Media Evolution. Genom att träffa medlemsföretag (ca 230 stycken) får de hjälp att via matchmaking hitta nya affärer och samarbetspartners. KOMPETENSER: Matchmaking/Medlemmar/Mötesplatser/Marknadsskapande/Affärsutveckling Kontakt: Telefon:

3 ALMI Almi Företagspartner har som mål att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Vi erbjuder finansiering och rådgivning. Sverige behöver fler djärva idéer och fler framgångsrika företag. Inom alla branscher. Men för att starta och driva ett företag behövs det mer än en bra idé. Det behövs också kapital och i många fall även stöd från erfarna rådgivare. Almis verksamhet omfattar lån, riskkapital och rådgivning i företagandets alla faser från idéer till framgångsrika företag. ANDERS NORMAN, VD ALMI FÖRETAGSPARTNER SKÅNE AB Anders är sedan 2009 VD för Almi Företagspartner Skåne AB. Anders har ett förflutet inom bankvärlden och har arbetat på SEB, Carnegie och JP Nordiska. Efter att ha arbetat många år inom aktiehandel övergick Anders till traditionell banking med ansvar för SEBs verksamhet i Nordvästra Skåne. Efter banken arbetade Anders ett par år som egenföretagare med fokus på organisation och management. Anders sitter i styrelsen för Teknopol samt LUGI Handboll. KOMPETENSER: Finansiering/Ledarskap/Entreprenörskap Kontakt: Telefon: JOHAN OLSÉN, CHEF INNOVATION ALMI FÖRETAGSPARTNER SKÅNE AB. Johan är sedan 2008 chef för Almis innovationsavdelning i Skåne. Han spenderar merparten av sin tid med innovationsrådgivning och -finansiering mot privatpersoner, start-ups och etablerade företag. Fokusområden är såddfinansiering, immaterialrätt och produktutveckling. Han har ett förflutet inom IT-branschen där han arbetat med sälj- och projektledning inom IT/telecom. Johan är civilingenjör inom Industriell Ekonomi från LiTH. Driver på fritiden en enskild firma i musikbranschen. KOMPETENSER: Såddfinansiering/Immaterialrätt/Produktutveckling/sälj/Coaching/Affärsmodellerande/Countrymusik Kontakt: Telefon:

4 MINC Minc är en dynamisk inkubator och kontorsmiljö med fokus på IT, digitala media och design. Minc ska vara regionens självklara centrum för utveckling av entreprenörsdrivna företag inom nischområden ICT, media, design och industri samt tjänstekoncept med högt kunskapsinnehåll. Minc är ett bolag ägt av Malmö stad som öppnade sina portar i januari Minc är en plattform för växande företag och personer med hög kompetens kopplat till olika branscher. Minc medverkar till att skapa värdefulla möten och diskussioner samt är en viktig länk mellan etablerade företag, entreprenörer och forskning. Minc är katalysatorn och entreprenörerna är motorn i Malmös och regionens framtida näringsliv. Minc startade sin verksamhet med fokus på att driva en företagsinkubator. I dag har verksamheten utvecklats till att omfatta ytterligare två delar: Minc/ Workspace och Minc/Meetings. BODIL ROSVALL, VD FÖR MINC Bodil Rosvall Jönsson är VD för Minc och har 6 års erfarenhet från att dagligen träffa entreprenörer, riskkapitalister, näringsliv och akademi. Hon vill förbättra villkoren för entreprenörer och har därför engagerat sig i styrelserna för SISP, Connect Skåne, Venture Cup och Drivhuset. Hon sitter även i styrelsen i ett tillväxtbolag Purple Scout. I bagaget finns även 11 år inom E.ON - Bodil gillar när det händer saker och är lltid nyfiken på att lära sig nytt KOMPETENSER: Inkubation/Affärsrådgivning/Coachning/Mötesrum Kontakt: Telefon: THE CREATIVE PLOT The Creative Plot är ett paraplyprojekt som initierats av näringslivsavdelningen och kultur- och fritidsförvaltningen i Lunds kommun. The Creative Plot at Ideon Innovation är en pilotinkubator för kultur- och kreativa näringar som drivs i form av ett partnerskap mellan The Creative Plot och Ideon Innovation i Lund. Utvalda företag inom kultur- och kreativa näringar får under ett års tid chansen att tillsammans med våra affärscoacher skräddarsy unika affärsstrategier. På Ideon Science Park får uppstartsföretagen tillgång till en kreativ kontorsmiljö, omfattande nationella och internationella nätverk, kurser och seminarier, medieträning och kontakter med strategiska partners. The Creative Plot at Ideon Innovations mål är att öka antalet företag inom kultur- och kreativa näringar som är innovativa, ekonomiskt livskraftiga, hållbara och konkurrenskraftiga både på nationell och internationell nivå. DEBORA VOGES, PROJEKTLEDARE THE CREATIVE PLOT Debora har mer än tio års professionell erfarenhet inom den kulturella sektorn och kreativa näringen och dessutom lika många års erfarenhet inom näringslivssektorn. Konsthistoriker i botten med utbildning inom förvaltning, strategi, politik och ledarskap. Hon har arbetat med organisationer som the Tate Gallery och the British Film Institute i London fick hon ett uppdrag av Lunds kommun att genomföra en förstudie för ett innovativt center och en kreativ inkubator i Lund. The Creative Plot grundar sig på idéer som utvecklades inom förstudien. KOMPETENSER: Kultur- och kreativ näring/inkubation/affärsstrategier Kontakt: Telefon:

5 LARS MATTIASSON, PROJEKTKOORDINATOR THE CREATIVE PLOT AT IDEON INNOVATION Lars kommer från Kamen Ltd där han arbetar som affärsutvecklare med fokus på hållbarhet inom mode, textil och reseindustrin. Han har mångårig erfarenhet från textilbranschen inom produktutveckling, import och marknadsföring. Intresset för socialt entreprenörskap och sociala innovationer är stort och han ingår i en projektgrupp som arbetar med nya affärsmodeller för ideell verksamhet. KOMPETENSER: Hållbarhet/Affärsutveckling/Mode/Musik/Coaching Kontakt: Telefon: IDEON INNOVATION Ideon Innovations mission är att bidra till att fler innovativa idéer utvecklas till livskraftiga företag med stor tillväxtpotential. Ideon Innovation vision är att vara en ledande och internationellt samverkande företagsinkubator i norra Europa. Ideon Innovation erbjuder en internationellt erkänd inkubatorprocess som hjälper entreprenörer att snabbare bygga tillväxtorienterade företag av hög kvalitet. Med stöd av våra värdeskapande aktiviteter inom bland annat strategi- och affärsutveckling, pr/marknadsföring, finansiering, affärsrådgivning, bolagsstyrning och nätverksbyggande skapar vi ideala förutsättningar för nystartade kunskapsintensiva bolag att bli framgångsrika, vilket ger nya jobb och skattekronor åt samhället. RICKARD MOSELL, VD FÖR IDEON INNOVATION I LUND Rickard Mosell är jurist och affärsutvecklare med koll på såddfinansiering, immaterialrätt, och licensiering. Han har flera års erfarenheter av affärsutveckling, projektledning och innovationsrådgivning i organisationer som Innovation Skåne, ik2, MINC, Almi Företagspartner och CONNECT Skåne, Malmö Högskola, IKS. Rickard har genomlyst mer än bolagsprojekt sedan Är delägare och styrelsemedlem i två startups, Silver Sands AB (Mediabolag) och Xintela AB (Life Scinece) och sitter i styrelsen för Crowd AB. Brinner för entreprenörskap och för att skapa ett effektiv och prestigelöst innovationssystem med tydligt kundfokus. KOMPETENSER: Finansiering/Projektledning/Affärsutveckling/Innovation/Immaterialrätt/ Licensiering/Entreprenörskap Kontakt: Telefon:

6 TILLVÄXTVERKET Tillväxtverket har till uppgift att utveckla och genomföra insatser som främjar entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och tillväxt i företag i alla delar av landet. För de kulturella och kreativa branscherna har Tillväxtverket en koordinerande och samverkande roll för ett antal nationella myndigheter och organisationer, för flera av de uppdrag som ingår i regeringens handlingsplan för om rådet. Med begreppet kulturella och kreativa branscher menas all verksamhet som har ett kulturellt och kreativt värde inom arkitektur, design, film och foto, konst, litteratur, media, mode, musik, måltid, scenkonst samt upplevelsebaserat lärande. Kulturella och kreativa näringar, kultur och kulturmiljöer har en betydande roll för regioners innovativa utveckling och attraktionskraft. Tillväxtverket stödjer utveckling som kan bidra till att ytterligare stärka denna roll, för att Sverige ur ett nationellt och internationellt perspektiv ska vara ett kreativt, öppet land där kultur och konstnärligt skapande tas tillvara. KLAS RABE, PROGRAMANSVARIG KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR Klas Rabe har haft flera olika befattningar inom kulturella och kreativa verksamheter, i såväl institutioner som företag. Han har producerat digitala medier och varit chef för utställningar och pedagogik på Nordiska museet i Stockholm. Inom Riksteatern har han arbetat som kommunikationsprojektledare, arrangörsutvecklare och producent. Därtill har han ansvarat för ledning av kundprojekt hos en expo- och eventdesignbyrå. Den röda tråden för Klas har handlat om att alltid sätta kunden/ mottagaren/ användaren i fokus. KOMPETENSER: Kreativitet/Entreprenörskap/Kommunikation/Media/Kulturarv/Scenkonst Kontakt: Telefon: NIKOLA LEIJON, MEDARBETARE KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR Nikola Leijon har en bakgrund som entreprenör och affärsutvecklare inom kulturella och kreativa näringar. I sitt entreprenörskap har han arbetat för att med avstamp i kreativa subkulturer utveckla nya tjänster och koncept för en djupare kundupplevelse. I grunden är han civilekonom och har flera års erfarenhet från den finansiella sektorn med fokus på analys samt mätning av marknadsdrivande parametrar. Idag jobbar Nikola som ansvarig för pilotprojektet med utvecklingscheckar för små och medelstora företag inom de kulturella och kreativa branscherna. KOMPETENSER: Kreativitet/Entreprenörskap/Affärsutveckling Kontakt: Telefon:

7 REGION SKÅNE Region Skåne ansvarar såväl för hälso- och sjukvård som för utvecklingen av näringsliv, turism och event, kultur, kommunikationer och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Samarbete med kommunerna samt andra regioner i och utanför Sverige är en viktig dimension i arbetet. Region Skånes roll är att verka som koordinator, inspiratör och samlande kraft för Skånes 33 kommuner, myndigheter, näringsliv, universitet och högskolor samt organisationer och individer. Kulturnämnden och Regionala Tillväxtnämnden inleder 2012 en satsning på ett utvecklingsarbete för att öka kompetensen kring Kulturella och kreativa näringar (KKN) i Skåne. Satsningen har alla de 33 skånska kommunerna i fokus. Sex kommuner knyts till projektet och ges ett särskilt utvecklingsansvar; Helsingborg, Kristianstad, Lund, Simrishamn, Landskrona och Trelleborg. Resursteam från Media Evolution, ALMI och Minc utgör särskilda stödresurser i det regionala utvecklingsarbetet. Projektet genomförs inom ramen för regeringens handlingsplan för Kulturella och kreativa näringar och med stöd av Tillväxtverket. JANE NILSSON, KULTUR SKÅNE. PROJEKTLEDARE FÖR REGION SKÅNES SATSNING PÅ KULTU RELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR. Alla är viktiga det är Jane Nilssons motto. Kommunikation och kunskap är A o O i utvecklingsarbete. Jane har tidigare bl a varit informationschef för Dunkers Kulturhus och tidigare kommunikationschef i NCC byggföretag. KOMPETENSER: Kulturella- och kreativa näringar/projektledning/kommunikation/utvecklingsarbete Kontakt: Telefon: MARIA TUSZYNSKI, NÄRINGSLIV SKÅNE. PROJEKTLEDARE FÖR REGION SKÅNES SATSNING PÅ KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR Maria Tuszynski är språkkunnig generalist och kommer tidigare från bl a Malmö stad, Universum Communication, Mondo Luxembourg, där hon haft roller som utvecklare, sälj- och marknadsansvarig för Skandinavien mm. Som utvecklare på Näringsliv Skåne arbetar Maria med att främja entreprenörskap hos skånska företag KOMPETENSER: Kulturella- och kreativa näringar/projektledning/projektutveckling Kontakt: Telefon:

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 ALMI IFS / ALMI Innovation Skåne 10 Arbetsförmedlingen i Malmö 12 Connect Skåne

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödssystemet i Skåne... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Innovation och Mångfald

Innovation och Mångfald Innovation och Mångfald Slutrapport Charlotte Lorentz Hjorth Isabel Andersson INNOVATION Innovation SKÅNE Skåne KUNSKAPSBRON Kunskapsbron www.ik2.se Innovation och mångfald Innehåll 1. Förord...2 2. Sammanfattning...3

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

Näringslivskontakter i Örebro

Näringslivskontakter i Örebro Näringslivskontakter i Örebro Bra kontakter för dig som företagare i Örebro Reviderad 2011-11-01 Innehåll Innehåll... 2 Almi... 3 Arbetsförmedlingen... 3 Cityakademin... 3 City Örebro... 4 Coompanion...

Läs mer

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt!

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt! 1 Råd och metoder Det räcker inte att testa sin innovationsförmåga, det gäller också att förbättra den. Här finner du en hel del råd, metoder och arbetsfrågor. Du kan arbeta med mycket av detta på egen

Läs mer

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Strategi för film och rörlig bild 2015-2020 Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Inledning... 3 Vision för film och rörlig bild... 6 Strategiska insatsområden... 6 Konstnärlig

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

SKÅNE CREATIVE BOARD!

SKÅNE CREATIVE BOARD! 1 SKÅNE CREATIVE BOARD! 2 3 REGION SKÅNE PRESENTERAR SKÅNE CREATIVE BOARD! Skåne ska ha de bästa förutsättningarna för att kulturella och kreativa entreprenörer ska kunna utveckla sina affärsidéer och

Läs mer

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12 SWEDEN NOVEMBER DECEMBER 2011 Svenska kluster Standardlogotype Logotype utan rastrerad skugga, används i stora storlekar och Standardlogotype Logotype när tekniken utan inte rastrerad tillåter rasterade

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

Krinova Incubator & Science Park. Affärsplan 2015-2018

Krinova Incubator & Science Park. Affärsplan 2015-2018 Krinova Incubator & Science Park Affärsplan 2015-2018 Innehåll Uppdrag Vision Historia Innovationsekosystem Möten och kontor InnovationsArena Profilområde Mat/Miljö/Hälsa Kommunikation Kompetens och organisation

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010 Främja Kvinnors företagande Projektrapport 2007 2010 Fler framgångsrika företag! Kvinnors företagande bidrar till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Statistik från Tillväxtverket visar att företag

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg Uppföljning av KKN Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, juni 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Studiens genomförande och rapportens disposition...4

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

INNOVATION & FORSKNING

INNOVATION & FORSKNING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! INNOVATION

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I JÖNKÖPINGS LÄN

STRATEGI FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I JÖNKÖPINGS LÄN Projektet har fått ekonomiskt stöd från Tillväxtverket STRATEGI FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I JÖNKÖPINGS LÄN CLAES BOMAN OCH PETER ENGLÉN SAMHÄLLSNYTTA AB 1(26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...

Läs mer

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag?

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag? 5TIPS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer