Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Sida 1 av 5 Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola och fritidshem a för planen, rektor Vår vision Ängaskolan skall vara en hälsofrämjande skola där elever efter avslutad skolgång känner att de har goda kunskaper och at fått utvecklas i en miljö där de mått bra. Planen gäller från Planen gäller till Elevernas delaktighet Planen remitteras för synpunkter i sin helhet till elevråd, kamratstödjargrupp och till alla klasser under januari månad 2014 Vårdnadshavarnas delaktighet Planen remitteras för synpunkter i sin helhet tlll föräldrarådet under januari månad Personalens delaktighet Planen förankras och förtydligas i samtliga arbetslag på studiedag i januari. Förankring av planen Planen fastställs den 1 februari Den publiceras sedan på hemsidan samt på respektive elevgrupps blogg. Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Trygghetsenkät för år 2-5. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Elever i samband med den kommunövergripande enkäten. Trygghetsteamet i samtal. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Planen är inte utvärderad och analyserad på ett tillförlitligt sätt. Nuvarande utvärderingar är gamla. Resultaten är därför int relevanta. Skolans insatser för ett tryggt klimat: * Föreläsning för all personal - etnisk tillhörighet * Samarbete med Friends - föreläsning för föräldrar och utbildning av personal och kamratstödjare * Trygghetsteam med regelbundna månadsmöten * Årlig kamratstödjarutbildning enligt strukturerad modell

2 Sida 2 av 5 Vid samtal med elever i kamratstödjargrupp och i elevråd samt vid samtal med föräldrar beskrivs en trygg skola. Få anmäln om kränkande behandlingar har inkommit till ledningen. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Intervjuer i elevråd, kamratstödjargrupp och föräldraråd. Trygghetsenkät i år 2or och 5or. Planens åtgärder på arbetslagsnivå följs upp i juni och utvärderas och analyseras i november. Utvärdering med analys i trygghetsteamet. för att årets plan utvärderas, rektor Främjande insatser Alla vuxna på skolan skall arbeta för att skapa och bibehålla en god relation till alla elever. Områden som berörs av insatsen Som elev får du alltid stöd och hjälp när du behöver. Insats Alla vuxna skall varje dag möta och bekräfta så många barn som möjligt på ett positivt sätt. Vid varje terminsstart skall så många vuxna som möjligt vara ute tillsammans med barnen på rast. All personal på skolan Elever, personal och vårdnadshavare skall känna till skolans förväntningar Områden som berörs av insatsen Förväntansdokument skapas för personal, elev och vårdnadshavare. Insats Trygghetsteamet respektive kamratstödjare och föräldraråd tar förväntansdokument för personal, elev och vårdnadshavare som synkas och sammanställs till ett dokument för Ängaskolan. Trygghetsteamet - Björn Bendroth. Kamratstödjargrupp - Niclas Cinthio och Tina Mårtensson Ström. Föräldraråd - Ev Månsson. Sammanställning Kartläggning Kartläggningsmetoder

3 Sida 3 av 5 Elevenkät år 2 och år 5 - kommunövergripande. Skolans enkät för förskoleklass, grundskolan 1-6 och fritidshem. Samtal i elevråd och kamratstödjargrupp. Samtal i trygghetsteamet. Samtal i respektive arbetslag. Sammanställning och analys av anmälan om kränkande behandling. Områden som berörs i kartläggningen Hur eleverna har involverats i kartläggningen Genom klassråd, elevråd och kamratstödjargrupp. Hur personalen har involverats i kartläggningen Genom arbetslagmöten och trygghetsteam. Granskning och analys av anmälan om kränkande behandling. Resultat och analys Förebyggande åtgärder Vidareutveckla fadderverksamheten Elever skall känna att de har en god relation till elev/-er utanför klassen. Minst en gång per månad ha en skolaktivitet tillsammans med sin faddergrupp. Goda relationer främjar lärande. Respektive kontaktlärare Ta fram trivselregler som alla kan efterleva Kränkande behandling Alla på skolan skall kunna beskriva vilka förväntningar som gäller. Alla elevgrupper skall ta fram trivselregler, 4-5 st, för gruppen skrivna på ett positivt och förväntansfullt sätt. Respektive kontaktlärare

4 Sida 4 av 5 Rutiner för kränkande behandling Kränkande behandling Alla skall känna till skolans rutiner för kränkande behandling Rutiner tas fram och implementeras i elev- och personalgrupp. Kollegialt lärande för personalen All personal skall känna kollegialt stöd i arbetet med likabehandling och diskriminering Varje månad ha lärande samtal, enligt särskild modell, i arbetslaget på arbetslagsmöte. Kollegialt stöd ger tryggare personal. Konsekvenstrappa En konsekvenstrappa för Ängaskolan skall vara välkänd för elever, personal och vårdnadshavare. En konsekvenstrappa som kan efterlevas arbetas fram och implementeras.

5 Sida 5 av 5 Rutiner för akuta situationer Policy Nolltolerans råder mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Ingen elev skall känna att han eller hon blir detta. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Rastvakter, skolvärd och elevassistenter är ute på rasterna. Kamratstödjare och trygghetsteam träffas varje månad för att delge varandra sina observationer. Terminsvisa utvecklingssamtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Regelbundna hälsosamtal med skolsköterska. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till All personal på skolan (lärare, förskollärare, fritidspedagoger, rektor, kurator, skolsköterska och annan personal) Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Rutiner för uppföljning Rutiner för dokumentation Ansvarsförhållande Rektor har det yttersta ansvaret för att likabehandlingsplanen är känd för alla inblandade. Rektor har även ansvar för att ru och regler följs. All personal har ansvar för att följa likabehandlingsplanen med tillhörande rutiner och regler.

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem a för planen Rektor Peter Gehlin

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström,

Läs mer

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för F -3, 4-6, Fritidshemmet & Särskolan Ht-2014 Vt 2015 Vår värdegrund Lärande Medvetet lärande Målrelaterat lärande Motiverat och

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 1 Vår vision På Bergsjö skola ska alla må bra och känna sig trygga. Alla ska accepteras för den man är och kunna vara sig själv. Alla på skolan känner

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling

Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem

Läs mer

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Granbergsskolan 7-9 Verksamhetsformer som omfattas av planen 7-9 a för planen och kuratorr Vår vision Granbergsskolan är en F-9-skola beläget i utkanten

Läs mer

Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Fritidsverksamhet a för planen Agnetha Svensson, huvudansvarig Eira Solberg

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING Domarringens vision är att vara En trygg mötesplats för lärande. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Förskola: Skola: Gymnasium: Annan pedagogisk verksamhet:

Läs mer

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015

Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Likabehandlingsgruppen: Sammankallande: Anette

Läs mer

Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015. Mål

Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015. Mål Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 För elever och personal i F 9 Mål Glunten är en frizon På Glunten är ingen diskriminerad eller trakasserad. På Glunten har alla

Läs mer

Realgymnasiet, Stockholms plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet, Stockholms plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet, Stockholms plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 2014/2015 1/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer