Välkomna till Snäckevarps Samfällighetsförening Snäckevarps Vägförening. Informationsmöte 6 juni 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna till Snäckevarps Samfällighetsförening Snäckevarps Vägförening. Informationsmöte 6 juni 2015"

Transkript

1 Välkomna till Snäckevarps Samfällighetsförening Snäckevarps Vägförening Informationsmöte 6 juni 2015

2 Informationsmötet Styrelsen informerar om verksamheten som varit och som planeras får synpunkter från medlemmarna Avlastar efterkommande årsmöte

3 Verksamhetsåret Styrelse Funktion Vald till år Ordf. Rosander Mats 2015 Vice ordförande Peder Ahlgren 2016 Sekreterare Amrén Anna 2015 Ledamot Rasmusson Thomas 2015 Ledamot Johnsson Ulf 2016 Ledamot Mattsson Sture 2016 Ledamot Sternö Axel 2015 Suppleant Alstander Stig 2015 Suppleant Mattsson Helena 2015 Suppleant Thelander Claes 2015

4 Dagordning vid årets informationsmöte 1. Styrelse, Revisorer, Valberedning, Funktionärer, Entreprenörer 2. Tillbakablick på året Hamnar Markvård Anläggningar Viltvård Dålig avrinning av dagvatten Väghållning 3. Ekonomi 4. Plan för kommande år 5. Övrigt

5 Uppdraget för styrelsen Förvalta och utveckla vårt Snäckevarp Förvalta och besluta enligt stadgarna Kontakter dialog ansikte utåt - service regler Bevara och höja värdet Trivsel

6 Styrelsearbetet Fungerar bra! Helhet med uppdelade ansvarsområden Styrelsearbete 6 styrelsemöte/år (driver, följer upp, beslutar) Informationsmöte och Årsstämma Planeringsmässigt jobbar vi med rullande planer Markvårdsplan Underhålls- och investeringsplan (from 2014)

7 Dagordning vid årets informationsmöte 1. Styrelse, Revisorer, Valberedning, Funktionärer, Entreprenörer 2. Tillbakablick på året Hamnar Markvård Anläggningar Viltvård Dålig avrinning av dagvatten Väghållning 3. Ekonomi 4. Plan för kommande år 5. Övrigt

8 Verksamhetsåret Styrelse, Valberedningens förslag Funktion Anm Ordf. Rosander Mats Omval tom 2016 Ledamot Ahlgren Peder Kvarstår tom 2016 Ledamot Amrén Anna Omval Ledamot Rasmusson Thomas Omval Ledamot Johnsson Ulf Kvarstår tom 2016 Ledamot Mattsson Sture Omval Suppleant Alstander Stig Omval tom 2016 Suppleant Sternö Axel Nyval tom 2016 Suppleant Maddison Elisabet Nyval tom 2016

9 Verksamhetsåret Revisorer, valberedningens förslag Funktion Revisor Bidenäs Rose-Marie Omval tom 2016 Revisor Klingensjö Rolf Omval tom 2016 Suppleant Levin Ingemar Omval tom 2016 Suppleant Olofsson Ann Omval tom 2016

10 Verksamhetsåren Anställda funktionärer Funktion Avtal Ekonomiassistent Adolfsson Margareta Ja Skötsel poolområdet Hagel Lars-Inge Ja Avbytare poolområdet Kratz Kurt Ja Hamnar, skog och väg Mattson Sture Ja

11 Dagordning vid årets informationsmöte 1. Styrelse, Revisorer, Valberedning, Funktionärer, Entreprenörer 2. Tillbakablick på året Hamnar Markvård Anläggningar Viltvård Dålig avrinning av dagvatten Väghållning 3. Ekonomi 4. Plan för kommande år 5. Övrigt

12 Hamnenkät genomförd under året Bra svarsfrekvens (198 svar 65%) Gav bra vägledning angående behov av båtplatser angående servicenivå och faciliteter i hamnarna angående prissättning av våra båtplatser Värdefulla fritext kommentarer

13 Hamnenkät önskemål om båtplats Total fördelning av båtplatser Rågetehamnen med Y-bom 5 35 Rågetehamnen utan Y-bom Rågetehamnen TOTALT : Alla inom samfälligheten som önskar båtplats på vårt vatten får det men Det är på gränsen så styrelsen vill gå vidare och projektera en stegvis utbyggnad av Rågetehamnen Bergsbryggan med Y-bom 0 5 Bergsbryggan utan Y-bom Bergsbryggan TOTALT 0 22 Fyrfjärden TOTALT 0 33 Saknar båtplats Önskar plats Ligger där nu Många önskar plats vid Bergsbryggan Iordningsställ max antal möjliga platser. På sikt finns behov av flera platser på egen vatten Utred potentialen för Rågetehamnen.

14 Hamnenkät synpunkter på prissättning Båtavgifter - totalt JA NEJ VET EJ 0 Samfällighetens båtplatsavgift ska baseras på driftskostnad Samfällighetens båtplatsavgift ska följa samma prislista som Kommunens vid Fyrfjärden Är det rimligt att båtplatsavgift varierar beroende på servicenivå Storlek Pris 2014 Pris 2015 Prislista Snäckevarp båtplatser 2015 <2,0m Plus ev. Y-bom Intäkter 2015 båtplatser ,0-2,6m Plus ev. Y-bom 2,6-3,2m Plus ev. Y-bom Kostnader 2015 båtplatser ,2-4,0m Plus ev. Y-bom

15 Hamnenkät prioriterade önskemål om hamnarna Tio i topp lista hamnservice Antal "MYCKET VIKTIGT" och SERVICE "VIKTIGT" 1 Låst grind obehörig trafik Namngiven hamn fogde P-plats för bil Sjösättningsramp Bagagevagnar Y-bommar P-plats för cykel Sophantering 96 9 Personligt utformad plats Färskvatten Belysning Eluttag Gästplatser Toalett Upplägggningsplats jollar Bord och bänkar Dusch 13 Sugtömning tank Ögla i bryggan låsbar kätting Gott underhåll av bryggor Anslagstavla Gruppera båtar efterstorlek Konstant ändtringshöjd (flytbrygga) Fri tilläggsled Städning av bryggor (fågelträck) P-plats för röreslehindrade Styrelsens slutsats Gröna rader har vi / utvecklar vi / skaffar vi Vita rader lämnas utan åtgärd

16 Hamnen vid Bergsbryggan 2015 (ägs av Snäckevarp) Gång och spång anordnad för att säkrare nå bryggan Anslagstavla uppsatt, bagagevagnar finns Bergsbrygga nr 1 (Inre) Antal platser med Y-bom: 23 (plus 2 st utan Y-bom) Antal outhyrda båtplatser: 0 Bergsbrygga nr 2 (Yttre) Ny bryggvinge (en befintlig modul till Jollebryggan) Antal båtplatser med Y-bom: 21 Antal outhyrda båtplatser: 0

17 Rågetehamnen 2015 Utfört underhåll ca 140 m av bryggan den fasta bryggan, ny märkning Gjutning av 5 fundament återstår (görs 2015) Byggt fikaplats med bord och soffor (ytterligare en plats under 2015) Förbättrat parkering Förbättrat belysning Ny anslagstavla Flyttat cykelställ och kompletterat med ett nytt Tagit bort träd runt vägen Plats för jollar på gräs Antal båtplatser totalt: 122 Antal outhyrda båtplatser: 10

18 Notbryggan Antal uthyrda båtplatser: 5 Antal outhyrda båtplatser : 0 Styrelsen kommer att ha en diskussion med dessa båtägare under året för att klargöra bryggans framtid

19 Dagordning vid årets informationsmöte 1. Styrelse, Revisorer, Valberedning, Funktionärer, Entreprenörer 2. Tillbakablick på året Hamnar Markvård Anläggningar Viltvård Dålig avrinning av dagvatten Väghållning 3. Ekonomi 4. Plan för kommande år 5. Övrigt

20 Markvård Ny markvårdsplan antogs av årsstämman Planen sträcker sig fyra år framåt tom Styrelsen följer denna plan

21 Genomförda åtgärder Tillsammans med Skogsstyrelsen har vi avverkat/restaurerat vår kustnära skog vid Rumpudden och Stugudden. Tur med vädret marken var frusen och maskinerna jobbade under ca 2 veckor. Timmer och massaved såld och bortforslad. Rishög på parkeringen vid boulebanan och på ristippen som avyttras Restaurering av betesmark vid infart A. 3. Röjt längs med väg 212 från ristipp mot Fyrudden. Bla röjdes en stengärdesgård fram. 4. Sedvanlig skötsel av Hagby äng 5. Besiktning tillsammans med Skogstyrelsen av återbeskogning av avverkningarna som gjordes Inga anmärkningar var samordnade med entreprenör för att arbeta effektivt. Södra Skogsägarna har köpt timmer och massaved. Skogstyrelsen godkänner att vi gör Rumpudden och Stugudden till Naturvårdsområden om vi vill. Skogens ekonomi: Intäkter (Skogsvårdstyrelsen, Södra skogsägarna, fastighetsägare) : SEK Kostnader (Bo Johansson röjning och avverkning) : SEK Överskott : SEK Enligt planen har vi nu gjort allt som var planerat fram till årsmötet Dvs ingen större aktivitet i skogen detta år

22 Dagordning vid årets informationsmöte 1. Styrelse, Revisorer, Valberedning, Funktionärer, Entreprenörer 2. Tillbakablick på året Hamnar Markvård Anläggningar Viltvård Dålig avrinning av dagvatten Väghållning 3. Ekonomi 4. Plan för kommande år 5. Övrigt

23 Anläggningar aktiviteter under året Norrtorpsladan: Renoverat herrarnas våtutrymme Norrtorpsladan: Bygge av WC med ingång utifrån pågår Norrtorp: Nya nät i fotbollsmålen Snäckevarpsladan: Alla uthyrningsbara lokaler är uthyrda Badstrand: Stora ansträngningar görs att få bort bottenväxter (men mer måste göras ) Installerat nya armaturer på hela området med moderna och energisnåla LED-lampor (Vissa stolparna kvar att rikta upp) Ristippen uppmärkning med skyltar LÄMNA RIS PÅ RÄTT STÄLLE!! Riset tuggas till flis och säljes Parkeringen av båtvagnar på Ristippen har fungerat väl Hagby äng har särskilda värden, slås manuellt, ger EU-bidrag Förbättring av vissa gångvägar genomförda

24 Övriga aktiviteter under året Midsommarfirande som vanligt under ledning av Thomas Starck. Jolleseglarläger v28 Tenniskurs för ungdomar v29 Bredband är på gång Stötta lokala de lokal näringarna och aktiviteterna i Gryt med omnejd!

25 Dagordning vid årets informationsmöte 1. Styrelse, Revisorer, Valberedning, Funktionärer, Entreprenörer 2. Tillbakablick på året Hamnar Markvård Anläggningar Viltvård Dålig avrinning av dagvatten Väghållning 3. Ekonomi 4. Plan för kommande år 5. Övrigt

26 Viltvårdskommitten Ny arbetsordning fastställd av styrelsen Uppgifter: Bistå vid sjuka och trafikskadade djur Bistå fastighetsägare vid förekomst av skadedjur Hålla viltstammen på lämplig nivå Stödutfordra vid behov Definitioner av vanlig jakt och skyddsjakt

27 Dagordning vid årets informationsmöte 1. Styrelse, Revisorer, Valberedning, Funktionärer, Entreprenörer 2. Tillbakablick på året Hamnar Markvård Anläggningar Viltvård Dålig avrinning av dagvatten Väghållning 3. Ekonomi 4. Plan för kommande år 5. Övrigt

28 Klagomål på dålig avrinning av dagvatten.. Befintligt system skapades av dåtidens dikesföretag Ingrepp och förändringar kan inte göras utan att regler och ansvar klarställs Är systemen skadade genom yttre påverkan? Är systemen underdimensionerade i förhållande till nuvarande väderlek och tillkommande dräneringar? Styrelsen har beslutat: Identifiera innehåll i vattendom och stadgar för dikesföretag Kontrollera dagvattenbrunnar i diken Filma dagvattenssysystem där så är möjligt

29 Dagordning vid årets informationsmöte 1. Styrelse, Revisorer, Valberedning, Funktionärer, Entreprenörer 2. Tillbakablick på året Hamnar Markvård Anläggningar Viltvård Dålig avrinning av dagvatten Väghållning 3. Ekonomi 4. Plan för kommande år 5. Övrigt

30 Snäckevarps Vägförening sammanfattning Ulf Johnsson har ansvarat för både sommar- och vinterväghållningen Plogning och sandning har skötts av Jens Magnusson, Olja och Entreprenad i Gryt Sopning av vägarna har gjorts av entreprenör från Söderköping Vägdiken och anslutande vägmark har på vissa avsnitt rensats på vegetation och grävts ur för att säkerställa dikens funktion Förberedelse inför asfaltering har gjorts med kantskärning brunnsbetäckningar har gjorts på Långviksvägen och Fyrtorpsvägen. Offerter har intagits på asfalteringen som genomförs i maj 2015 Reglering av antal andelar har skett med Valdemarsviks kommun gällande deras trafik på Långviksvägen och Fyrtorpsvägen. Samtidigt har överenskommelse slutits med kommunen angående 320 m av Ekövägen där kommun from 2015 står för drift och underhåll Statliga och kommunala bidrag kr (föregående år kr) Lån i Valdemarsviks Sparbank på kr har slutbetalats under året Styrelsen föreslår oförändrad avgift, 850 kr/år.

31 Dagordning vid årets informationsmöte 1. Styrelse, Revisorer, Valberedning, Funktionärer, Entreprenörer 2. Tillbakablick på året Hamnar Markvård Anläggningar Viltvård Dålig avrinning av dagvatten Väghållning 3. Ekonomi 4. Plan för kommande år 5. Övrigt

32 Ekonomin SSF och SVF har stabil ekonomi i god balans! SVF Intäkter i form av statsbidrag till vägarna förväntas minska framöver Planlagda projekt och löpande underhåll kan finansieras med oförändrad avgift, 850 kr/år under SSF Båtplats avgifterna är något sänkta 2015 Planlagda projekt och löpande underhåll kan finansieras med oförändrad avgift, 1750 kr/år under

33 Snäckevarps Samfällighetsförening Utfall Årsbudget Budgetförslag Summa intäkter: Summa kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Avsättning underhålls-och förnyelsefond Avsättning periodiseringsfond Överavskrivningar Summa bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Årets resultat

34 Investeringar Y-bommar 26kSEK Gångbrygga 49kSEK

35 Snäckevarps Vägförening Utfall Årsbudget Budgetförslag Medlemsavgifter Övriga intäkter Ersättning från stat och kommun Summa intäkter Styrelse- och personalkostnader Försäkring Vägunderhåll vinter Vägunderhåll sommar Adm kostnader/övriga kostnader Avskrivning inventarier Summa kostnader Resultat före finansiella intäkter och kostnader Avgifter bank o postgiro Ränteutgifter Ränteintäkter Finansiella intäkter och kostnader Resultat före bokslutsdispositioner Avsatt till fonderingskonto Årets resultat

36 Dagordning vid årets informationsmöte 1. Styrelse, Revisorer, Valberedning, Funktionärer, Entreprenörer 2. Tillbakablick på året Hamnar Markvård Anläggningar Viltvård Dålig avrinning av dagvatten Väghållning 3. Ekonomi 4. Plan för kommande år 5. Övrigt

37 Prio (1-5) (1=Viktigast) Uppskattad kostnad (kkr) exkl moms Omkost Invest Summa Omkost Invest Summa Omkost Invest Summa Omkost Invest Summa Omkost Invest Summa Omkost Invest Summa Uppgiftslämnare 5 års plan har utarbetats av styrelsen FÖRSLAG STYRELSE BESLUT Kort beskrivning av åtgärd Nr /projekt Motiv 1=Lagkrav 2=Normalt underhåll 3=Värde höjande 4=Trivsel 5=Övrigt kkr kkr kkr kkr kkr kkr Kommentar S Snäckevarpslada N Norrtorpslada och pool B Badplats och Jollebrygga V Vägar G Gångvägar H Hamnar SM Skog och övrig mark Ö Övrigt TOTAL SUMMA Kostnader uppskattade i SEK exklusive moms

38 5 års plan i ord (ca 600kSEK omkostnad och 170kSEK investering) Beläggning Långviksvägen och Fyrtorpsvägen Ny bryggvinge Bergsbryggan 2 (plus ny jollebrygga) Slutför förbättring Norrtorp med separat WC ingång utifrån Laga cementfundament Rågetehamnen Renovera uppsättningarna för våra postlådor Se över skyltning och byt ut dåliga skyltar på området Avrinningsproblem för dagvatten?? Förbereda inför nästkommande år Offerter - färgning av Norrtorpsladan Offerter staket Norrtorp Offerter - botten badstrand Projektera eventuell utbyggnad av Rågetehamnen

39 5 års plan i ord (ca 300kSEK omkostnad och 150 investering) Förbättra badet: Strand, bryggor, omklädning, nya idéer Målning Norrtorpsladan Norrtorp poolen förbättra staket Tennisbana? (ca 150kSEK omkostnad) Förbättra gångvägar (ca 250kSEK omkostnad) Nytt beläggningsprojekt (ca150ksek omkostnad) Målning Snäckevarpsladan

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Lördag 9 maj 2009 kl. 10.00 12.00 i Gräddö bygdegård

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för MYGGENÄS VÄG- OCH SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Organisationsnummer: 853300-3938

ÅRSREDOVISNING. för MYGGENÄS VÄG- OCH SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Organisationsnummer: 853300-3938 ÅRSREDOVISNING för MYGGENÄS VÄG- OCH SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Organisationsnummer: 853300-3938 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-04-01 2014-03-31 Innehåll Sida Verksamhetsberättelse

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Välkommen till årsstämman med SBSF, söndag 3 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag!

Välkommen till årsstämman med SBSF, söndag 3 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag! 1 Södra Bryggans Samfällighetsförening (SBSF), Vättersö, 6 juni 2005 Hej Vättersö- och Aspöbor, Framför oss ligger en kall juni månad och en het augusti - enligt vissa spåmän. Vi vet bara en sak säkert:

Läs mer

Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B

Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Förening Alnö Båtklubb Möte Årsmöte Datum 2014-02-18 Lokal Klubbstugan Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Benny Thörnlund x Mats Jakobsson x x Mikael Björklund x x Mårten Jolhed

Läs mer

Förutsättningar Verksamhetsplan 2013

Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 23 april 2013. Till den 1 februari 2013 vill vi gärna ha synpunkter på Förutsättningar

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11 PROTOKOLL STYRELSMÖTEN Brf Postsäcken 11 Protokoll vid styrelsemöte 1 Mars 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013

Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

LJUN GSKO GENS 19 64-2013

LJUN GSKO GENS 19 64-2013 LJUN GSKO GENS VARJEHANDA 19 64-2013 VARJEHANDA 1 Välkommen till Ljungskogens Varjehanda anno 2013, 49:e årsupplagan. Nästa år fyller alltså områdets informationsblad 50 år. Som alla 49-åringar vill vi

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Årgång 31 Nr.2 2012 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 GSH bjuder på kaffe OBS! Mötet kommer att behandla frågor av

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till årsmöte torsdagen den 24 april 2014.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till årsmöte torsdagen den 24 april 2014. Årgång 33 Nr.1 2014 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till årsmöte torsdagen den 24 april 2014. Plats: Folkets Hus, Varberg (GSH bjuder på kaffe) Tid kl. 19.00 Dagordning enligt stadgarna: 1. Mötets öppnande.

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Mörbyfjärdens Samfällighetsförening

Mörbyfjärdens Samfällighetsförening Mörbyfjärdens Samfällighetsförening ÅRSREDOVISNING FÖR ÅRET 2012 Mölbyfjärdens samfällighetsförening bildades 1974 och fick sin nuvarande form och stadgar 1999 då samfällighetsföreningen fusionerades med

Läs mer

Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Intäkter 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Medlemsavgifter och övriga bidrag 269 153 348 096 316505 312986 303954 597204 1) Kabel/*Tv-avgifter

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

LJUN GSKO GENS 19 64-2011

LJUN GSKO GENS 19 64-2011 LJUN GSKO GENS VARJEHANDA 19 64-2011 18/6 Årsmöte Bouleföreningen 24/6 Midsommarfirande Sollidenplan 2/7 Årsmöte Badhytternas Vänner 4/7 Inskrivning simskola 5/7 Årsmöte Vägföreningen 16/7 Årsmöte Bastuföreningen

Läs mer

Viola Olander, ordförande & kassör Susanne Pettersson, sekreterare. Valberedning bestod av vägfogdar med Margareta Bergdahl som sammankallande.

Viola Olander, ordförande & kassör Susanne Pettersson, sekreterare. Valberedning bestod av vägfogdar med Margareta Bergdahl som sammankallande. 1 Hållsta samfällighetsförening Organisationsnummer 716401-8280 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hållsta samfällighetsförening får härmed lämna berättelse för föreningens förvaltning under verksamhetsåret

Läs mer

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings ordinarie stämma 2010-03-14, klockan 15.00 i samfällighetslokalen Innehåll: Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget

Läs mer

Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på föreningens hemsida www.visingelund.se

Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på föreningens hemsida www.visingelund.se sida 1/18 Årsstämma 17 november 2011 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste den närvarande ha med en fullmakt från den andre

Läs mer