Års- plan för Förskolan Tallbacken Ht -10 Vt -11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Års- plan för Förskolan Tallbacken Ht -10 Vt -11"

Transkript

1 Mål att sträva mot Års- plan för Förskolan Tallbacken Ht -10 Vt -11 Annica Adelgren Elisabeth Edstrand Camilla Gustafsson Susann Nordin Birgitta Johannesson

2 Innehållsförteckning Välkommen till Tallbacken Inledning Arbetsåret Gruppindelning / Ansvarsområde Firande av högtider och födelsedagar Målsättning med Temat vår närmiljö Förskolans värdegrund / Utveckling och lärande / Hälsa Barns inflytande / Likabehandlingsplan / Barn i behov av särskilt stöd Arbetsplan för utvecklingssamtal Underlag för Tallbackens inskolningar och utskolningar

3 Inledning Förskolan tallbacken ligger i stadsdelen Hultet i Nässjö som tillhör Nyhems rektorsområde, Norråsa skolområde. Området består av villor/ radhus samt ett fåtal hyresfastigheter. Förskolan har gemensam gård med förskolan Mandelblomman och Ekbacken där det finns skogsparti och tillhörande uteleksredskap. Närheten till skogen gör att den utnyttjas i verksamheten. På vår hemsida, som kommer att ligga under Nässjö Kommuns kommer det att ligga information om förskolans verksamhet, Kvalitetsredovisning, Likabehandlingsplan m.m. Personalfördelning: Förskollärare 2 st 100% 1 st 77,5% Barnskötare 2 st 100% Kök: Mottagningskök med mottagningsbiträde + städ 65 % Barngruppen: Barngruppen är fr.o.m. ht -08 sammanslagen till en avdelning och består f.n. av 27 / 28 barn mellan 1-6 år. Som underlag till vår arbetsplan har vi använt oss av olika planeringar, PBS-material, dokumentationer och föräldrasynpunkter från vårt föräldramöte samt diskussioner kring vår tidigare kvalitetsredovisningar. Enligt våra politiker och vår läroplan för förskolan ska vi förbereda barnen en begynnande förståelse av skriftspråk och matematik. Under hösten 10 kommer hela personal gruppen genomgå en utbildning i matematik där vi läser litteratur och utför uppgifter med diskussioner ( litteratur Små barns matematik, Att förstå barns tankar.) I slutet av augusti genomgår vi en kvällsföreläsning i musik och lek.

4 Augusti Välkomna tillbaka Inskolningar Födelsedagsfirande ( för de som fyllt i sommar ) Teater för 3-5 år : Men, vart tog den vägen? ( På mariagården ) September Fortsätter med inskolningar Start skogen för grodorna tillsammans med Ekbacken Föräldrarådsmöte på Ängsviolen rep Maria Malmström och Ingela Klasson Start sångsamling Start sagoläsning i de olika grupperna Fotografering Skolutvecklingsgrupp ( pers ). Kompetensutvecklingsdag för personalen Föräldrarträff Start skogen myror och sniglar Folkfesten i stadsparken, grodorna. Nallens dag Brandövning för personal Oktober Start tema arbete : Närmiljön och det lokala kulturarvet. Rörelseaktivitetsdagar Fortsätter med skogsgrupper och övriga aktiviteter Höstutflykt Stormöte personal Prao elev åk 9 Norråsaskolan Skolutvecklingsgrupp ( personal ) November

5 Novemberlov skolan Alla aktiviteter förtsätter Ev, APU elev? Teater för sniglarna: Lilla syster kanin. Ev byte från skog gymnastik Skolutvecklingsgrupp ( personal ). December Adventskalender Pepparkaksbak Lucia med sångövningar Jul fest GOTT NYTT ÅR 2011 Januari Knut dans Start gymnastik för grodorna i Hultetskolan Gymnastik/ lekövningar för sniglar i Hultetskolan Rytmik / lek för myror Februari Teater/ buss till Brinellskolan Alla hjärtans dag Fettis dagen Sportlovs vecka- div. aktiviteter Pulka utflykt Mars Start Utvecklingssamtal Ev teater Våffeldagen Påskförberedelser April Samarbete / besök på skolan Skogsutflykter Påsk fest Valborg Maj Grodornas utflyktsresa Kristi himmelfärdsdag Förskolans dag Pingst

6 Juni Kompetensutvecklingsdag för personal Vårfest barn och föräldrar Sveriges nationaldag Midsommarfest GLAD SOMMAR.. Gruppindelningar / ansvarsområden: Grodorna 5-6 år Ansvariga: Annica och Birgitta Små grodorna 4-5 år Sniglarna 3-4 år Ansvariga: Elisabeth Myrorna 2 år Ansvariga: Susann och Camilla Sångsamling med alla barn på Tallbacken altinerande dagar Ansvarig : Birgitta Gymnastik 4-6 år startar under ht-10 Hultetskolan.

7 Svenska traditioner Advent : Vi gör en adventssak att ta hem Pepparkakshus Sångsamling Tänder ljus 1-4 Lucia: Övningar i början av december Barn och föräldrar bestämmer vad de skall ha för kläder Lucia morgon för föräldrarna ute på gården kl 7.00 Glögg och pepparkakor Julen: Dans kring granen Jultomten kommer Jul lunch Film Julgransplundring Påsk: Påskfest barnen kan klä ut sig Samling med lekar, sång, dans och överraskningar Påsk lunch Påsk saga / film Valborg: Skräp plockar dag i vår närmiljö Ritar och målar maj eldar, sjunger vårvisor

8 Midsommar: Vi plockar blommor och klär midsommarstången Vi dansar tillsammans med förskolan Ekbacken Jordgubbstårta Födelsedagar: Födelsedagsbarnet firas med flagga, ljus, ballong, sång och en liten present. Barnet får sitta i en guldstol med födelsedagshatt och fotograferas. En liten sångteater spelas för barnen. Barnet får berätta om sitt firande hemma.

9 Målsättning med temat Närmiljön: Vi har valt ett tema som vi tror ska inspirera barnen och oss, att vilja söka mera lärande tillsammans. Temat grundar sig på vår läroplan under utveckling och lärande. Att ge barnen möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet, samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet. LPfö 98 -Vi går på upptäcktspromenader i vår närmiljö och stad

10 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: Eftersom barnen visat intresse genom lek och frågor har vi valt att börja med järnvägen Torget Brandkår Lasarettet Polis NÄSSJÖ Ingsbergssjön Kyrkan Biblioteket Bageri Järnvägen

11 Värdegrundsfrågor hos oss. Uppdrag: Det är i och genom förskolans grundverksamhet som Lpös mål kan uppnås. För att vi ska genomföra detta måste vi ha en gemensam grundsyn som stämmer med Lpös strävandemål Organisationsklimat: Förskolans umgänge, rutiner, lek / lärande miljö Ett bra personalsamarbete är grunden för att driva vårt arbete framåt. Vi vill ta oss tid att diskutera våra synsätt och åsikter i olika sammanhang för att förstå varandra ( ex, ställa frågor som hur tänker du / menar du?) Att vi respekterar varandra även vid olika synsätt men att vi diskuterar oss fram till gemensamma lösningar som vi känner att alla kan stå för. Det skapar goda relationer och trygghet oss emellan. Att vi kommer fram till gemensamma nedskrivna rutiner då det gäller ansvarsfördelning och regler arbetssätt. Att vi förändrar förskolans lek och lärandemiljö så att den passar den barngrupp vi har nu.

12 Förskolans värdegrund Vår förskola arbetar för en demokratisk förskola där alla barn syns och hörs. Vi ger barnen möjligheter att vid olika tillfällen upptäcka vikten av att ta ansvar för sig själv och andra, sina och andras saker. Att jämställdhet är en självklarhet mellan pojkar och flickor. Arbetet i Förskolan: Vi strävar efter att koppla värdegrundsfrågor till livet. Vårt temaarbete ska hjälpa oss upptäcka en inre känsla av tillhörighet och förståelse. Direktupplevelsen kan väcka förundran och utveckla empatin. Vi pedagoger uppmuntrar till delaktighet och ansvar i olika viktiga aspekter, där allas kompetens, motivation och lust prioriteras. Vi diskuterar tillsammans hur den pedagogiska miljön kan utvecklas för att stärka jämställdheten Utveckling och lärande Skapa ett lustfyllt lärande som växlar mellan olika material och miljöer ute och inne, där leken är en väsentlig del i det aktiva lärandet. Vi erbjuder barnen en mångfald då det gäller språk och matematik. Med hjälp av sång, musik och rörelse strävar vi efter att barnen ska känna emotionell energi och stärka kontakten med andra människor. Arbetet i Förskolan: För ett framgångsrikt lärande är det viktigt att vi växlar mellan olika miljöer. Att flytta ut temaarbetet är ett möte med helheten. Vi sammanlänkar olika begrepp i lärandet (språkliga, matematiska, känslomässiga osv.)där en god, trygg, öppen och en tillåtande stämning ska råda. Vi hämtar inspiration till temat genom pedagogiska lekar, där närmiljön används i inlärningssyfte. Kulturupplevelserna blir en grund som hjälper oss att upptäcka inre känsla av förståelse och tillhörighet. Vi kommer att göra besök på bibliotek, kyrka, station osv i vår stad. Hälsa Målet är att barnen utvecklar motivation, lust och välbefinnande i våra aktiviteter, att ta vara på rörelsetillfällen i vardagen med barnen. Att vi hittar nya arbetssätt som skapar god ljudmiljö på vår förskola. Arbetet i Förskolan Genom att oftare använda oss av uterummet vill vi påverka hälsan i förväntad riktning. Tillsammans har vi förändrat innemiljön och bland annat tagit bort lekhallen som istället blivit vårt Matrum / Sysselsättningsrum. Detta för att slippa allt spring och BULLER inomhus. Lekrummen har förändrats till mindre aktivitets- och rolleksrum där ett visst antal barn kan leka tillsammans.

13 Vi satsar vidare på att hitta förbättringar och idéer för att vår innemiljö ska bli bättre på vår förskola. Barns inflytande Barnens delaktighet och ansvar är viktiga. Vi strävar efter att barnen ska komma till tals inom alla våra olika aktiviteter. Vi är lyhörda för föräldrarnas önskemål som framförs på föräldraträffar, utvecklingssamtal eller vid den dagliga kontakten. För att bättre förstå barnens värld krävs att vi pedagoger lyssnar, talar och ingår i ett samspel med barnen. Arbetet i Förskolan Det är viktigt att vi skapar en miljö i barnens dagliga aktivitet så att de känner sig ha betydelse och ges inflytande. Vårt arbete ska fungera så att barnet får göra sin röst hörd, och utveckla respekt för andra. Vi har förändrat vår inomhusmiljö så att barnen har fått mer inflytande över sin vardag bland annat genom att de har större möjlighet att fritt förflytta sig bland rummen på hela förskolan och välja lek och aktivitet. Miljön är ett viktigt redskap för att ge barnen inflytande. Materialets tillgänglighet och överskådlighet är avgörande hur barnen kan påverka sin vardag. Genom att vi för samtal och ställer frågor till barnen får vi veta vad som är roligt och intressant just nu. Det ger oss möjlighet för planering till ett anpassningsbart tema. Likabehandlingsplanen Vår målsättning med Likabehandlingsplanen är att skapa en förskola där vi tillsammans med barnen och föräldrarna ska känna gemenskap, trygghet och glädje under dagen. Vi i personalen arbetar mot All form av kränkning och diskriminering då det gäller oss alla. Det ska vara en självklarhet att alla barnen ska få utvecklas efter sina behov oavsett vilket kön de har. Arbetet i Förskolan Vi förebygger diskriminering genom att dagligen tillämpa lekar och övningar som leder till hänsynstagande och empati. Där rättvisa och turtagande blir ett självklart handlande för oss och barnen. Vi pedagoger är lyhörda och tar upp sådant som kan vara kränkandedirekt och diskuterar med barnen. Samtidigt som vi tänker på att själva vara goda förebilder. I vårt jämställdhetsarbete tycker vi det är viktigt att inte bara rikta uppmärksamheten mot oss vuxna och våra föreställningar, utan lyssnar på barnens föreställningar om manligt/ kvinnligt.

14 Arbetsplan för utvecklingssamtal Utvecklingssamtalen i förskolan görs för att ge föräldrarna en bild av hur barnet fungerar socialt, emotionellt och motoriskt i förskolan. De får också en insyn och möjlighet att påverka den dagliga verksamheten på förskolan. Inför varje utvecklingssamtal ställer vi frågor till barnen som vi använder som underlag för samtalet. En inbjudan med frågor till föräldrarna att tänka på inför utvecklingssamtalet lämnas till hemmet i god tid före samtalet. Tillvägagångssätt Föräldern börjar med att berätta om sitt barn. Om det finns en tidigare utvecklingsplan utvärderas den, exempelvis Tiden som gått, Var befinner sig barnet i sin utveckling och lärande nu, Hur ska arbetet fortsätta framåt med barnet. Vi berättar om vår syn på barnet, förmågor, talanger, intressen, behov osv. En enkel utvecklingsplan för barnet skrivs tillsammans med föräldern. Dokumentation av olika slag: skriva observationer fotografera teckningar skriven text Ringa in varje barns förmågor kompetenser behov intressen Vi håller naturligtvis en dialog mellan oss pedagoger. För att få en fullständig bild av barnet stämmer man av sina observationer med arbetslaget. Gruppen är indelade i ansvarsbarn mellan pedagogerna. Observationerna knyts till målen *Normer och värden, *Utveckling och lärande och *Barns inflytande. Genom att ställa sig frågan: - Hur visar barnet får man en bild som inte är värderande utan beskrivande. Utvecklingssamtalen ska hänga ihop med förskolans mål och leda till en utvecklingsplan som tydligt visar vad personalen och föräldrarna tillsammans kan göra för att stödja det enskilda barnet. Utvecklingsplanen ska sedan ligga till grund för den senare utformande plan av verksamheten. Blivande 6-åringarnas förberedelse för övergång till förskoleklass: * se specialpedagog Ann-Katrin Stranderuds lathund * se mappen Dokumentation om barnets utveckling vid överlämningsträff mellan förskolan och förskoleklass.

15 Ny gemensam A- plan för u- samtal har utarbetats i skolutv. Gr. ( se pärm skolutv. Grupp! ) Underlag för Tallbackens inskolningar Målet är att skapa ett bra förtroende mellan oss och föräldrarna som ska leda till trivsel och trygghet hos barnet under vistelsen hos oss. Vi pedagoger utövar ett sätt att bygga broar mellan hemmet och förskolan. Grunden för vår föräldrasamverkan är ett bra klimat där vi och föräldrarna blir ett team som skapar möjligheter för utveckling och lärande hos barnet. Inskolningsmodell När vi fått placeringsmeddelandet för barnet skickar vi ut ett Välkommen kort med tid för första besöket eller ringer. På detta första besök bestäms förutsättningarna för hur samarbetet kommer att se ut. Vi tittar runt i lokalerna, visar barnens plats att hänga kläder och lämnar vår folder Välkommen till Tallbacken. Ett inskolningsschema tillsammans med föräldern görs, det kan se ut ungefär så här: Onsdag besök och information Torsdag lek ute och inne Fredag frukost, samling och dyl Måndag lek, lunch och ev vila Tisdag frukost, aktivitet, lunch (ev. sin ordinarie tid) Under den avgiftsfria inskolningsveckan då barnet lämnas de tider som är anpassade för familjens förutsättningar ska föräldrarna alltid vara tillgängliga. Familjen får en tavelram av oss som de själva får sätta i fotografier och skriva något om sig själva. Tavlan ska sedan hänga över barnets kläd plats för att påvisa barnets identitet. Föräldrar information/ Tillvägagångssätt Föräldrarna får lämna barnets personuppgifter, adress, föräldrarnas telefonnummer till arbete, hem och mobil. Eventuellt någon annan anhörigs telefonnummer. Vi går igenom vårt dagsprogram med rutiner, mattider, utevistelse, vila, temasamlingar osv. Allergier? Vi visar vår informationstavla i hallen, berättar vilken målsättning för verksamheten, tema- samlingar m.m. Förskolans öppettider och ev. jour tas upp. Föräldern lämnar barnets schema och eventuella allergier, sovtider m.m. Barnets schema = föräldrarnas arbetstid + restid Regler på förskolan gås igenom inga leksaker hemifrån, däremot gosedjur. Det är viktigt att föräldern ringer och talar om när barnet är sjukt och likadant när det är tillräckligt piggt för att komma tillbaka till verksamheten. För att barnet skall komma tillbaka måste det orka delta i alla aktiviteter både inne och ute. Extrakläder, regnkläder och stövlar behövs! Viktigt att märka kläderna. Egna blöjor Föräldern skall meddela om någon annan lämnar eller hämtar. Vi berättar om säkerheten ute och inne, VIKTIGT att alla föräldrar låser och haspar grinden ut till parkeringen.

16 Under julen, vid klämdagar och sommarlovet är det en förskola som har jour öppet. Kompetensutvecklingsdagar förskolan stängd. Uppsägningstid av plats är 2 månader. Förskolan har en telefonsvarare som lyssnas av varje morgon. Tala gärna in! Vi har alla tystnadsplikt. Ny gemensam I- plan utarbetas av specialpedagogerna som kommer under ht-10. Föräldrarsamverkan på förskolan förutom den dagliga kontakten Föräldrarmöte Utvecklingssamtal Lucia Familjefest Eventuella fixarkvällar Föräldraråd Förskola och hem: I vårt tidigare arbete med att få föräldrarnas medverkan i våra planeringar med barnen har inte gett det resultat vi önskat. Då det gäller insyn i vår verksamhet och på de olika aktiviteterna märker vi föräldrarnas uppskattning och intresse, men deras tid och engagemang för att delta i planering o.d. verkar de överlåta till oss. Olika förhållningssätt då det gäller fostran och omsorg verkar vara mer intressant och diskuteras ofta med oss.

17 Utskolning av våra 6 åringar : Vårt mål är att hjälpa barnen känna sig trygga och nyfikna på att lämna förskolan och starta i förskoleklass. Genom samarbete med förskolan Ekbacken har barnen getts utvidgade möjligheter att bekanta sig med blivande kamrater. Tränats att våga tala i grupp delta i sysselsättningar och övrig lek. Vi går till Hultetskolan och har gymnastik / dusch. Under våra utvecklingssamtal samtalar vi med föräldrarna hur det varit och vad som kommer att hända under våren. Föräldrarna får en folder hemskickad med tider och besök i förskoleklass. En gemensam bussresa för alla 6- åringar i Hultet till Jönköping stadspark i maj. Barnen har egen matsäck och glasspeng med sig. Tallbacken genomför en sommaravslutning där barnen visar sina arbeten för föräldrarna genom utställning och uppträde.

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

Solglimtens verksamhetsplan

Solglimtens verksamhetsplan Solglimtens verksamhetsplan Väderlekens förskola Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Välkommen till Malsta förskola

Välkommen till Malsta förskola Välkommen till Malsta förskola 2010/2011 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk verksamhet där

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete Höjdens förskola Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Avdelningen Rosa avdelning har barn i åldern 1-3 år och ca:18-20 barn. Arbetslaget består av Eivor som är avdelningsansvarig, Melek,

Läs mer

Mål för förskolans arbete

Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 Augusti 15-16 planeringsdagar Inskolning introduktion av grundverksamhet APT onsd. 24/8 kl. 1615-1815 (enheten)

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 VÄLKOMMEN TILL ÅNÄSETS FÖRSKOLA Ånäsets förskola ligger i en underbar miljö där vi är omgiven av skog och sjö. Vi har nära till badplats, härliga skidspår,

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

Välkommen till familjedaghem i karlbo

Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogik är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

UTVÄRDERING VT-10. PLANERING HT-10 Gullvivans förskola. Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig

UTVÄRDERING VT-10. PLANERING HT-10 Gullvivans förskola. Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig UTVÄRDERING VT-10 PLANERING HT-10 Gullvivans förskola Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig Trygghet för barn och föräldrar Lpfö-98 Arbetslaget skall ansvara för att varje barn tillsammans

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Regnbågens Arbetsplan. Arbetsplanen för Regnbågens förskola gäller from 080916.

Regnbågens Arbetsplan. Arbetsplanen för Regnbågens förskola gäller from 080916. Regnbågens Arbetsplan Arbetsplanen för Regnbågens förskola gäller from 080916. På vår tre avdelnings förskola finns det ca 50 inskrivna barn mellan 1-6 år. Vi har en småbarnsavdelning Rönnen samt två syskonavdelningar

Läs mer

Välkommen till vår förskola!

Välkommen till vår förskola! 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Björkbackens förskola Björktjära förskola 2015-2016. Välkommen till vår förskola! Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN Blåbärsskogen är en avdelning med 20 barn i åldern 3-6 år. På Blåbärsskogen arbetar Anna Riseby, förskollärare 100%. Carina Gladh, förskollärare 100

Läs mer

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet 2013-06-03/Lena Mattisson 1 Innehåll Universums förskola... 3 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014 Blåbärets pedagogiska planering ht- 2013/v t - 2014 Normer och värden Mål från Läroplanen:. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan ska

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014 130909 Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN!

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! BARN OCH UTBILDNIGSFÖRVALTNINGEN BJÖRKTJÄRA FÖRSKOLA 2015-2016 VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! Det här med att börja i förskolan är naturligtvis en stor förändring i ert liv både för barn och vårdnadshavare.

Läs mer

Målen finns i läroplanen för förskolan (Lpfö98). Läroplanen kan laddas ned på Halmstads kommuns webbplats: www.halmstad.

Målen finns i läroplanen för förskolan (Lpfö98). Läroplanen kan laddas ned på Halmstads kommuns webbplats: www.halmstad. 1 Familjedaghemmens uppdrag Pedagogisk omsorg, som är det nya namnet för familjedaghem, styrs av andra kapitlet i skollagen. Verksamheten bedrivs enligt förskolans läroplan (Lpfö 98) med tillägg för familjedaghem.

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

till förskolan Talgoxen

till förskolan Talgoxen Välkommen till förskolan Talgoxen Förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet genom att verksamheten är lustfylld, trygg och lärorik för alla barn. Detta förutsätter att omsorg, fostran och

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer

Välkommen till Norrgårdens förskola

Välkommen till Norrgårdens förskola Välkommen till Norrgårdens förskola 2012/2013 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

Silverskattens förskola

Silverskattens förskola 1 (8) Silverskattens förskola Telefon: 08-591 265 14 Adress: Steningehöjdsvägen 18 195 65 STENINGEHÖJDEN Välkomna till Silverskattens förskola Förskolan startade i februari 2012. Förskolan har två avdelningar/hemvister.

Läs mer

Välkommen Till Familjedaghem I Avesta

Välkommen Till Familjedaghem I Avesta Välkommen Till Familjedaghem I Avesta Välkommen till familjedaghem i Avesta De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogik är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Edens lokala arbetsplan

Edens lokala arbetsplan Edens lokala arbetsplan Förskolan 2015-09-03 Innehållsförteckning för kristen inriktning och kulturprofil 2 Edens gemensamma värdegrund 3 Normer och värden 4 Utveckling och lärande 5 Barnens ansvar och

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Pedagogiska året förskolan skogsbäcken 2015

Pedagogiska året förskolan skogsbäcken 2015 Pedagogiska året förskolan skogsbäcken 2015 Traditioner kring och jul Sammanslagning av förskolor Projektarbetet återupptas Projektavslut Utvärdering av hösten Projektperiod Projektarbete Traditioner kring

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten BARN OCH UTBLIDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Junibacken Tallkotten Normer och värden Lpfö 98 Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA REVIDERAD SEPTEMBER 2010 PERSONAL: Malin Lundberg Förskollärare 100% Karin Persson Barnskötare 100% Kerstin Wihlborg Barnskötare 100% BARNGRUPPENS SAMMANSÄTTNING: Totalt

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att:

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att: 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen?

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen? Välkommen till Förskolan Äventyret! Snart är det dags för ditt barn att börja på Förskolan Äventyret. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den här texten vill vi ge information till

Läs mer

Välkommen till förskolan Bullerbyn

Välkommen till förskolan Bullerbyn Välkommen till förskolan Bullerbyn 1 Bullerbyn öppnade som Nässjös första daghem i december 1967. From hösten 1998 heter all barnomsorg 1 5 år Förskola. Förskolan Bullerbyn består idag av: Norrgården,

Läs mer

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORGANISATION... 4 Beskrivning av förskolans arbetslag... 4 Dagsrutiner... 4 Planering... 4 Barn i behov av särskilt stöd... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV Kvarndungens föräldrakooperativ ligger naturskönt beläget med dungen och Borgundaberget alldeles inpå knuten. Föräldrakooperativ startade 1988. Vår förskola har den lilla

Läs mer

Välkommen till Liljebackens förskola

Välkommen till Liljebackens förskola Utbildningsförvaltningen Liljegatan 12 343 34 Älmhult Myran 555 10, Nyckelpigan 552 89, Fjärilen 555 09 Sländan 555 12, Flugan 554 69, Snigeln 555 37, Skalbaggen 555 20, Humlan 555 18 Välkommen till Liljebackens

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola Resultatredovisning Läsåret 2013/2014 Bergakottens förskola Utvärdering av målen i Västerås utbildningsplan I Västerås hålls den pedagogiska utvecklingen levande och lägger grunden för barns lärande samt

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Montessoriförskolan Paletten / Dotorp Läsår 2010/2011 Sig-Britt Karlsson Rektor Normer och värden Mål: Att varje barn utvecklar: Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förmåga

Läs mer