Års- plan för Förskolan Tallbacken Ht -10 Vt -11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Års- plan för Förskolan Tallbacken Ht -10 Vt -11"

Transkript

1 Mål att sträva mot Års- plan för Förskolan Tallbacken Ht -10 Vt -11 Annica Adelgren Elisabeth Edstrand Camilla Gustafsson Susann Nordin Birgitta Johannesson

2 Innehållsförteckning Välkommen till Tallbacken Inledning Arbetsåret Gruppindelning / Ansvarsområde Firande av högtider och födelsedagar Målsättning med Temat vår närmiljö Förskolans värdegrund / Utveckling och lärande / Hälsa Barns inflytande / Likabehandlingsplan / Barn i behov av särskilt stöd Arbetsplan för utvecklingssamtal Underlag för Tallbackens inskolningar och utskolningar

3 Inledning Förskolan tallbacken ligger i stadsdelen Hultet i Nässjö som tillhör Nyhems rektorsområde, Norråsa skolområde. Området består av villor/ radhus samt ett fåtal hyresfastigheter. Förskolan har gemensam gård med förskolan Mandelblomman och Ekbacken där det finns skogsparti och tillhörande uteleksredskap. Närheten till skogen gör att den utnyttjas i verksamheten. På vår hemsida, som kommer att ligga under Nässjö Kommuns kommer det att ligga information om förskolans verksamhet, Kvalitetsredovisning, Likabehandlingsplan m.m. Personalfördelning: Förskollärare 2 st 100% 1 st 77,5% Barnskötare 2 st 100% Kök: Mottagningskök med mottagningsbiträde + städ 65 % Barngruppen: Barngruppen är fr.o.m. ht -08 sammanslagen till en avdelning och består f.n. av 27 / 28 barn mellan 1-6 år. Som underlag till vår arbetsplan har vi använt oss av olika planeringar, PBS-material, dokumentationer och föräldrasynpunkter från vårt föräldramöte samt diskussioner kring vår tidigare kvalitetsredovisningar. Enligt våra politiker och vår läroplan för förskolan ska vi förbereda barnen en begynnande förståelse av skriftspråk och matematik. Under hösten 10 kommer hela personal gruppen genomgå en utbildning i matematik där vi läser litteratur och utför uppgifter med diskussioner ( litteratur Små barns matematik, Att förstå barns tankar.) I slutet av augusti genomgår vi en kvällsföreläsning i musik och lek.

4 Augusti Välkomna tillbaka Inskolningar Födelsedagsfirande ( för de som fyllt i sommar ) Teater för 3-5 år : Men, vart tog den vägen? ( På mariagården ) September Fortsätter med inskolningar Start skogen för grodorna tillsammans med Ekbacken Föräldrarådsmöte på Ängsviolen rep Maria Malmström och Ingela Klasson Start sångsamling Start sagoläsning i de olika grupperna Fotografering Skolutvecklingsgrupp ( pers ). Kompetensutvecklingsdag för personalen Föräldrarträff Start skogen myror och sniglar Folkfesten i stadsparken, grodorna. Nallens dag Brandövning för personal Oktober Start tema arbete : Närmiljön och det lokala kulturarvet. Rörelseaktivitetsdagar Fortsätter med skogsgrupper och övriga aktiviteter Höstutflykt Stormöte personal Prao elev åk 9 Norråsaskolan Skolutvecklingsgrupp ( personal ) November

5 Novemberlov skolan Alla aktiviteter förtsätter Ev, APU elev? Teater för sniglarna: Lilla syster kanin. Ev byte från skog gymnastik Skolutvecklingsgrupp ( personal ). December Adventskalender Pepparkaksbak Lucia med sångövningar Jul fest GOTT NYTT ÅR 2011 Januari Knut dans Start gymnastik för grodorna i Hultetskolan Gymnastik/ lekövningar för sniglar i Hultetskolan Rytmik / lek för myror Februari Teater/ buss till Brinellskolan Alla hjärtans dag Fettis dagen Sportlovs vecka- div. aktiviteter Pulka utflykt Mars Start Utvecklingssamtal Ev teater Våffeldagen Påskförberedelser April Samarbete / besök på skolan Skogsutflykter Påsk fest Valborg Maj Grodornas utflyktsresa Kristi himmelfärdsdag Förskolans dag Pingst

6 Juni Kompetensutvecklingsdag för personal Vårfest barn och föräldrar Sveriges nationaldag Midsommarfest GLAD SOMMAR.. Gruppindelningar / ansvarsområden: Grodorna 5-6 år Ansvariga: Annica och Birgitta Små grodorna 4-5 år Sniglarna 3-4 år Ansvariga: Elisabeth Myrorna 2 år Ansvariga: Susann och Camilla Sångsamling med alla barn på Tallbacken altinerande dagar Ansvarig : Birgitta Gymnastik 4-6 år startar under ht-10 Hultetskolan.

7 Svenska traditioner Advent : Vi gör en adventssak att ta hem Pepparkakshus Sångsamling Tänder ljus 1-4 Lucia: Övningar i början av december Barn och föräldrar bestämmer vad de skall ha för kläder Lucia morgon för föräldrarna ute på gården kl 7.00 Glögg och pepparkakor Julen: Dans kring granen Jultomten kommer Jul lunch Film Julgransplundring Påsk: Påskfest barnen kan klä ut sig Samling med lekar, sång, dans och överraskningar Påsk lunch Påsk saga / film Valborg: Skräp plockar dag i vår närmiljö Ritar och målar maj eldar, sjunger vårvisor

8 Midsommar: Vi plockar blommor och klär midsommarstången Vi dansar tillsammans med förskolan Ekbacken Jordgubbstårta Födelsedagar: Födelsedagsbarnet firas med flagga, ljus, ballong, sång och en liten present. Barnet får sitta i en guldstol med födelsedagshatt och fotograferas. En liten sångteater spelas för barnen. Barnet får berätta om sitt firande hemma.

9 Målsättning med temat Närmiljön: Vi har valt ett tema som vi tror ska inspirera barnen och oss, att vilja söka mera lärande tillsammans. Temat grundar sig på vår läroplan under utveckling och lärande. Att ge barnen möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet, samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet. LPfö 98 -Vi går på upptäcktspromenader i vår närmiljö och stad

10 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: Eftersom barnen visat intresse genom lek och frågor har vi valt att börja med järnvägen Torget Brandkår Lasarettet Polis NÄSSJÖ Ingsbergssjön Kyrkan Biblioteket Bageri Järnvägen

11 Värdegrundsfrågor hos oss. Uppdrag: Det är i och genom förskolans grundverksamhet som Lpös mål kan uppnås. För att vi ska genomföra detta måste vi ha en gemensam grundsyn som stämmer med Lpös strävandemål Organisationsklimat: Förskolans umgänge, rutiner, lek / lärande miljö Ett bra personalsamarbete är grunden för att driva vårt arbete framåt. Vi vill ta oss tid att diskutera våra synsätt och åsikter i olika sammanhang för att förstå varandra ( ex, ställa frågor som hur tänker du / menar du?) Att vi respekterar varandra även vid olika synsätt men att vi diskuterar oss fram till gemensamma lösningar som vi känner att alla kan stå för. Det skapar goda relationer och trygghet oss emellan. Att vi kommer fram till gemensamma nedskrivna rutiner då det gäller ansvarsfördelning och regler arbetssätt. Att vi förändrar förskolans lek och lärandemiljö så att den passar den barngrupp vi har nu.

12 Förskolans värdegrund Vår förskola arbetar för en demokratisk förskola där alla barn syns och hörs. Vi ger barnen möjligheter att vid olika tillfällen upptäcka vikten av att ta ansvar för sig själv och andra, sina och andras saker. Att jämställdhet är en självklarhet mellan pojkar och flickor. Arbetet i Förskolan: Vi strävar efter att koppla värdegrundsfrågor till livet. Vårt temaarbete ska hjälpa oss upptäcka en inre känsla av tillhörighet och förståelse. Direktupplevelsen kan väcka förundran och utveckla empatin. Vi pedagoger uppmuntrar till delaktighet och ansvar i olika viktiga aspekter, där allas kompetens, motivation och lust prioriteras. Vi diskuterar tillsammans hur den pedagogiska miljön kan utvecklas för att stärka jämställdheten Utveckling och lärande Skapa ett lustfyllt lärande som växlar mellan olika material och miljöer ute och inne, där leken är en väsentlig del i det aktiva lärandet. Vi erbjuder barnen en mångfald då det gäller språk och matematik. Med hjälp av sång, musik och rörelse strävar vi efter att barnen ska känna emotionell energi och stärka kontakten med andra människor. Arbetet i Förskolan: För ett framgångsrikt lärande är det viktigt att vi växlar mellan olika miljöer. Att flytta ut temaarbetet är ett möte med helheten. Vi sammanlänkar olika begrepp i lärandet (språkliga, matematiska, känslomässiga osv.)där en god, trygg, öppen och en tillåtande stämning ska råda. Vi hämtar inspiration till temat genom pedagogiska lekar, där närmiljön används i inlärningssyfte. Kulturupplevelserna blir en grund som hjälper oss att upptäcka inre känsla av förståelse och tillhörighet. Vi kommer att göra besök på bibliotek, kyrka, station osv i vår stad. Hälsa Målet är att barnen utvecklar motivation, lust och välbefinnande i våra aktiviteter, att ta vara på rörelsetillfällen i vardagen med barnen. Att vi hittar nya arbetssätt som skapar god ljudmiljö på vår förskola. Arbetet i Förskolan Genom att oftare använda oss av uterummet vill vi påverka hälsan i förväntad riktning. Tillsammans har vi förändrat innemiljön och bland annat tagit bort lekhallen som istället blivit vårt Matrum / Sysselsättningsrum. Detta för att slippa allt spring och BULLER inomhus. Lekrummen har förändrats till mindre aktivitets- och rolleksrum där ett visst antal barn kan leka tillsammans.

13 Vi satsar vidare på att hitta förbättringar och idéer för att vår innemiljö ska bli bättre på vår förskola. Barns inflytande Barnens delaktighet och ansvar är viktiga. Vi strävar efter att barnen ska komma till tals inom alla våra olika aktiviteter. Vi är lyhörda för föräldrarnas önskemål som framförs på föräldraträffar, utvecklingssamtal eller vid den dagliga kontakten. För att bättre förstå barnens värld krävs att vi pedagoger lyssnar, talar och ingår i ett samspel med barnen. Arbetet i Förskolan Det är viktigt att vi skapar en miljö i barnens dagliga aktivitet så att de känner sig ha betydelse och ges inflytande. Vårt arbete ska fungera så att barnet får göra sin röst hörd, och utveckla respekt för andra. Vi har förändrat vår inomhusmiljö så att barnen har fått mer inflytande över sin vardag bland annat genom att de har större möjlighet att fritt förflytta sig bland rummen på hela förskolan och välja lek och aktivitet. Miljön är ett viktigt redskap för att ge barnen inflytande. Materialets tillgänglighet och överskådlighet är avgörande hur barnen kan påverka sin vardag. Genom att vi för samtal och ställer frågor till barnen får vi veta vad som är roligt och intressant just nu. Det ger oss möjlighet för planering till ett anpassningsbart tema. Likabehandlingsplanen Vår målsättning med Likabehandlingsplanen är att skapa en förskola där vi tillsammans med barnen och föräldrarna ska känna gemenskap, trygghet och glädje under dagen. Vi i personalen arbetar mot All form av kränkning och diskriminering då det gäller oss alla. Det ska vara en självklarhet att alla barnen ska få utvecklas efter sina behov oavsett vilket kön de har. Arbetet i Förskolan Vi förebygger diskriminering genom att dagligen tillämpa lekar och övningar som leder till hänsynstagande och empati. Där rättvisa och turtagande blir ett självklart handlande för oss och barnen. Vi pedagoger är lyhörda och tar upp sådant som kan vara kränkandedirekt och diskuterar med barnen. Samtidigt som vi tänker på att själva vara goda förebilder. I vårt jämställdhetsarbete tycker vi det är viktigt att inte bara rikta uppmärksamheten mot oss vuxna och våra föreställningar, utan lyssnar på barnens föreställningar om manligt/ kvinnligt.

14 Arbetsplan för utvecklingssamtal Utvecklingssamtalen i förskolan görs för att ge föräldrarna en bild av hur barnet fungerar socialt, emotionellt och motoriskt i förskolan. De får också en insyn och möjlighet att påverka den dagliga verksamheten på förskolan. Inför varje utvecklingssamtal ställer vi frågor till barnen som vi använder som underlag för samtalet. En inbjudan med frågor till föräldrarna att tänka på inför utvecklingssamtalet lämnas till hemmet i god tid före samtalet. Tillvägagångssätt Föräldern börjar med att berätta om sitt barn. Om det finns en tidigare utvecklingsplan utvärderas den, exempelvis Tiden som gått, Var befinner sig barnet i sin utveckling och lärande nu, Hur ska arbetet fortsätta framåt med barnet. Vi berättar om vår syn på barnet, förmågor, talanger, intressen, behov osv. En enkel utvecklingsplan för barnet skrivs tillsammans med föräldern. Dokumentation av olika slag: skriva observationer fotografera teckningar skriven text Ringa in varje barns förmågor kompetenser behov intressen Vi håller naturligtvis en dialog mellan oss pedagoger. För att få en fullständig bild av barnet stämmer man av sina observationer med arbetslaget. Gruppen är indelade i ansvarsbarn mellan pedagogerna. Observationerna knyts till målen *Normer och värden, *Utveckling och lärande och *Barns inflytande. Genom att ställa sig frågan: - Hur visar barnet får man en bild som inte är värderande utan beskrivande. Utvecklingssamtalen ska hänga ihop med förskolans mål och leda till en utvecklingsplan som tydligt visar vad personalen och föräldrarna tillsammans kan göra för att stödja det enskilda barnet. Utvecklingsplanen ska sedan ligga till grund för den senare utformande plan av verksamheten. Blivande 6-åringarnas förberedelse för övergång till förskoleklass: * se specialpedagog Ann-Katrin Stranderuds lathund * se mappen Dokumentation om barnets utveckling vid överlämningsträff mellan förskolan och förskoleklass.

15 Ny gemensam A- plan för u- samtal har utarbetats i skolutv. Gr. ( se pärm skolutv. Grupp! ) Underlag för Tallbackens inskolningar Målet är att skapa ett bra förtroende mellan oss och föräldrarna som ska leda till trivsel och trygghet hos barnet under vistelsen hos oss. Vi pedagoger utövar ett sätt att bygga broar mellan hemmet och förskolan. Grunden för vår föräldrasamverkan är ett bra klimat där vi och föräldrarna blir ett team som skapar möjligheter för utveckling och lärande hos barnet. Inskolningsmodell När vi fått placeringsmeddelandet för barnet skickar vi ut ett Välkommen kort med tid för första besöket eller ringer. På detta första besök bestäms förutsättningarna för hur samarbetet kommer att se ut. Vi tittar runt i lokalerna, visar barnens plats att hänga kläder och lämnar vår folder Välkommen till Tallbacken. Ett inskolningsschema tillsammans med föräldern görs, det kan se ut ungefär så här: Onsdag besök och information Torsdag lek ute och inne Fredag frukost, samling och dyl Måndag lek, lunch och ev vila Tisdag frukost, aktivitet, lunch (ev. sin ordinarie tid) Under den avgiftsfria inskolningsveckan då barnet lämnas de tider som är anpassade för familjens förutsättningar ska föräldrarna alltid vara tillgängliga. Familjen får en tavelram av oss som de själva får sätta i fotografier och skriva något om sig själva. Tavlan ska sedan hänga över barnets kläd plats för att påvisa barnets identitet. Föräldrar information/ Tillvägagångssätt Föräldrarna får lämna barnets personuppgifter, adress, föräldrarnas telefonnummer till arbete, hem och mobil. Eventuellt någon annan anhörigs telefonnummer. Vi går igenom vårt dagsprogram med rutiner, mattider, utevistelse, vila, temasamlingar osv. Allergier? Vi visar vår informationstavla i hallen, berättar vilken målsättning för verksamheten, tema- samlingar m.m. Förskolans öppettider och ev. jour tas upp. Föräldern lämnar barnets schema och eventuella allergier, sovtider m.m. Barnets schema = föräldrarnas arbetstid + restid Regler på förskolan gås igenom inga leksaker hemifrån, däremot gosedjur. Det är viktigt att föräldern ringer och talar om när barnet är sjukt och likadant när det är tillräckligt piggt för att komma tillbaka till verksamheten. För att barnet skall komma tillbaka måste det orka delta i alla aktiviteter både inne och ute. Extrakläder, regnkläder och stövlar behövs! Viktigt att märka kläderna. Egna blöjor Föräldern skall meddela om någon annan lämnar eller hämtar. Vi berättar om säkerheten ute och inne, VIKTIGT att alla föräldrar låser och haspar grinden ut till parkeringen.

16 Under julen, vid klämdagar och sommarlovet är det en förskola som har jour öppet. Kompetensutvecklingsdagar förskolan stängd. Uppsägningstid av plats är 2 månader. Förskolan har en telefonsvarare som lyssnas av varje morgon. Tala gärna in! Vi har alla tystnadsplikt. Ny gemensam I- plan utarbetas av specialpedagogerna som kommer under ht-10. Föräldrarsamverkan på förskolan förutom den dagliga kontakten Föräldrarmöte Utvecklingssamtal Lucia Familjefest Eventuella fixarkvällar Föräldraråd Förskola och hem: I vårt tidigare arbete med att få föräldrarnas medverkan i våra planeringar med barnen har inte gett det resultat vi önskat. Då det gäller insyn i vår verksamhet och på de olika aktiviteterna märker vi föräldrarnas uppskattning och intresse, men deras tid och engagemang för att delta i planering o.d. verkar de överlåta till oss. Olika förhållningssätt då det gäller fostran och omsorg verkar vara mer intressant och diskuteras ofta med oss.

17 Utskolning av våra 6 åringar : Vårt mål är att hjälpa barnen känna sig trygga och nyfikna på att lämna förskolan och starta i förskoleklass. Genom samarbete med förskolan Ekbacken har barnen getts utvidgade möjligheter att bekanta sig med blivande kamrater. Tränats att våga tala i grupp delta i sysselsättningar och övrig lek. Vi går till Hultetskolan och har gymnastik / dusch. Under våra utvecklingssamtal samtalar vi med föräldrarna hur det varit och vad som kommer att hända under våren. Föräldrarna får en folder hemskickad med tider och besök i förskoleklass. En gemensam bussresa för alla 6- åringar i Hultet till Jönköping stadspark i maj. Barnen har egen matsäck och glasspeng med sig. Tallbacken genomför en sommaravslutning där barnen visar sina arbeten för föräldrarna genom utställning och uppträde.

Arbetsplan/Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan/Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan/Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Tallbacken 2010/2111 Vi på Tallbacken vill genom vårt temaarbete ge barnen möjlighet: Att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Gruppens sammansättning Vi har 8 barn. 7 flickor och 1 pojke 3 barn födda 12 1 barn födda 11 3 barn födda 10 1 barn födda 09 Personal Liselott Karlsson

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem Gruppens sammansättning Vi har 12 barn, 10 flickor och 2 pojkar 3 barn födda 14 1 barn födda 13 4 barn födda 12 1 barn födda 11 3 barn födda 10 Personal

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Förskolan Klockarängens Arbetsplan

Förskolan Klockarängens Arbetsplan Förskolan Klockarängens Arbetsplan 1. Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området NORMER OCH VÄRDEN Varje enhet har ett väl fungerande och förebyggande likabehandlingsarbete och en väl dokumenterad likabehandlingsplan

Läs mer

TEAMPLAN FÖR HT 2010 VT 2011

TEAMPLAN FÖR HT 2010 VT 2011 TEAMPLAN FÖR HT 2010 VT 2011 Avdelning - Lilla My Teamplanen beskriver den pedagogiska verksamheten utifrån de mål och målområden som anges i den lokala arbetsplanen. Den lokala arbetsplanen gäller för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan: Birger Jarlsgatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Avdelningen Rosa avdelning har barn i åldern 1-3 år och ca:18-20 barn. Arbetslaget består av Eivor som är avdelningsansvarig, Melek,

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Välkommen till Torneusgårdens Förskola Pedagogisk planering för 2015-2016

Välkommen till Torneusgårdens Förskola Pedagogisk planering för 2015-2016 Välkommen till Torneusgårdens Förskola Pedagogisk planering för 2015-2016 Torneusgårdens Förskola Stationsvägen 6 957 31 ÖVERTORNEÅ Tel:0927-72150, 070-2705763 E:mail: torneusgarden@utb.overtornea.se Organisation

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Förskolan Akleja K V A L I T E T S G A R A N T I

Förskolan Akleja K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Förskolan Akleja Förskolan Akleja ligger mitt i Herrängens villaområde, med närhet till Herrängens skola. Förskolan ryms i ett fristående hus med ljusa lokaler.

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Förskolan Björnen FÖRSKOLAN BJÖRNENS VISION Vi vill varje dag ta till vara och uppmuntra allas förmågor 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens

Läs mer

Solglimtens verksamhetsplan

Solglimtens verksamhetsplan Solglimtens verksamhetsplan Väderlekens förskola Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda

Läs mer

för Havgårdens förskola

för Havgårdens förskola Verksamhetsplan för Havgårdens förskola H.t.2012- v.t.2013 Beskrivning av vår verksamhet Havgårdens förskola ingår i Nättraby rektorsområde och är den äldsta förskolan i området. Förskolan ligger centralt

Läs mer

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande.

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande. Kvalitetsberättelse Vår förskola/förskoleklass/fritidshem/skola Vår förskola ligger i ett centralt villaområde nära älven och med gångavstånd till kommunala anläggningar. Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Pedagogisk planering Jordgubbens förskola

Pedagogisk planering Jordgubbens förskola Pedagogisk planering Jordgubbens förskola År 2016-2017 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Lena Hannu Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1 Birgitta

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan Förskolans verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö-98 och Nässjö skolplan. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Förskolan Rödkulla K V A L I T E T S G A R A N T I

Förskolan Rödkulla K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Dnr 1,2.1.11-2012 Förskolan Rödkulla Förskolan som utvecklar miljön utifrån barns idéer och tankar Förskolan Rödkulla ligger mitt i Herrängens villaområde med

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete Höjdens förskola Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk

Läs mer

Gläntans förskola. Varje dag serverar våra kokerskor hemlagad mat.

Gläntans förskola. Varje dag serverar våra kokerskor hemlagad mat. Gläntans förskola Gläntans förskola är en del av intraprenaden Emiliaförskolorna 1 12 år. Vi består av två avdelningar, Häggen och Syrenen, med barn i åldrarna 1 5 år. För att främja varje barns lärande

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Hunnebostrands förskola

Hunnebostrands förskola Hunnebostrands förskola Välkommen till vår förskola! Vår verksamhet skall vara rolig, trygg och lärorik. Barnen skall erbjudas en pedagogisk verksamhet anpassad efter barnets behov. Leken är grunden för

Läs mer

Arbetsplan för Ängabo förskola, avdelning Älgen. Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Ängabo förskola, avdelning Älgen. Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Ängabo förskola, avdelning Älgen. Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 VÄLKOMMEN TILL ÅNÄSETS FÖRSKOLA Ånäsets förskola ligger i en underbar miljö där vi är omgiven av skog och sjö. Vi har nära till badplats, härliga skidspår,

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Välkommen till. Malsta förskola

Välkommen till. Malsta förskola Välkommen till Malsta förskola 2013/2014 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98/10) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk verksamhet

Läs mer

Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016

Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016 Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016 Gruppens sammansättning Vi har 14 barn. 7 pojkar och 7 flickor. 1 barn födda 14 3 barn födda 13 9 barn födda 12 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Carina Johansson

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibacken Nyckelpigan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Mål för förskolans arbete

Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Orange Centrals Förskola

Orange Centrals Förskola Orange Orange Centrals Förskola Vi som arbetar på Orange heter Ulrica, Sara, Lisbeth och Hafije. Telefonnumret till avdelningen är 044-13 49 62. Arbetslaget består av två förskollärare, två barnskötare.

Läs mer

2013-09-18 Delfinens Arbetsplan HT 2013 VT 2014

2013-09-18 Delfinens Arbetsplan HT 2013 VT 2014 2013-09-18 Delfinens Arbetsplan HT 2013 VT 2014 Vi som arbetar på Forellen är; Kristina Lindqvist Taban Hama Saeed Elisabet Hammare Mariam Hammoud 35h/v Barngruppen består just nu av 11 barn. Det finns

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 2 2. Mål och riktlinjer sida 3 2.1 Normer och värden sida 3 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Välkommen till Malsta förskola

Välkommen till Malsta förskola Välkommen till Malsta förskola 2010/2011 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk verksamhet där

Läs mer

Välkommen till Torneusgårdens Förskola Pedagogisk plan för

Välkommen till Torneusgårdens Förskola Pedagogisk plan för Välkommen till Torneusgårdens Förskola Pedagogisk plan för 2014-2015 Torneusgårdens Förskola Stationsvägen 6 957 31 ÖVERTORNEÅ Tel:0927-72150, 72147 E:mail: torneusgarden@edu.overtornea.se Organisation

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun

Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun FAMILJEDAGHEM/ FAMILJEFRITIDSHEM Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. och riktlinjer... 4 2.1 Normer och värden... 4 2.2 Utveckling och lärande... 5 2.3 Barns inflytande...

Läs mer

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 BARNGRUPPEN BESTÅR AV: KANINGRUPPEN: Anki ansvarar för dessa barn. EKORRGRUPPEN: Elisabeth ansvarar för dessa barn. BJÖRNGRUPPEN: Monika ansvarar för dessa barn.

Läs mer

Arbetsplan Verkö förskola

Arbetsplan Verkö förskola Arbetsplan Verkö förskola Hösten 2009 Våren 2011 Lyckeby skolområde Välkommen till oss! Verkö förskola består av 1,5 avdelning med barn i åldrarna 2-5 år. På förskolan arbetar 5 pedagoger och en städ/köksansvarig.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. AVD. Fjärilen

VERKSAMHETSPLAN. AVD. Fjärilen VERKSAMHETSPLAN AVD. Fjärilen 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Solvägens förskola består av 2 avdelningar Junibacken 1år-2,5år 15 barn Saltkråkan 2,5år-5år 22 barn På Junibacken arbetar: Maria 100%, barnskötare Kicki 100

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ 2016 VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ Vi hälsar er välkomna till oss på: Smedjans Förskola Betesvägen 1 574 34 VETLANDA Telefon: Bamse: 0383-967 16 Lille Skutt: 0383-967 17 Köket: 0383-188 37 Förskolan har två avdelningar.

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken.

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Bergabacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014

Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014 Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014 Arbetsplan Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98 och

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för Liatorps förskola

Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för Liatorps förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Liatorps förskola 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskolan... 3 2. Årets utvecklingsområden... 4 3. Normer och värden... 4 4. Utveckling och lärande...

Läs mer

Reviderad i juni 2016 ARBETSPLAN. Förskolan Kullalyckan

Reviderad i juni 2016 ARBETSPLAN. Förskolan Kullalyckan Reviderad i juni 2016 ARBETSPLAN Förskolan Kullalyckan 2(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 4 Föräldrasamverkan 4 Rutinsituationer 4 Barns inflytande

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN

IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN Ht 2012- Vt 2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SÖDERBRINKENS FÖRSKOLA

VÄLKOMMEN TILL SÖDERBRINKENS FÖRSKOLA VÄLKOMMEN TILL SÖDERBRINKENS FÖRSKOLA Söderbrinkens förskola består av 2 avdelningar. Solen för barn 1-3 år samt Månen för barn 3-5 år. Här finns plats för ca 35 barn. Vår adress: Söderbrinkens förskola

Läs mer

IGELKOTTENS Arbetsplan

IGELKOTTENS Arbetsplan STENBITENS FÖRSKOLA IGELKOTTENS Arbetsplan LÄSÅRET 2014-2015 Dessi Kerstin Irina Sofie Arbetsplan för Igelkotten Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Välkommen till familjedaghem i karlbo

Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogik är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara

Läs mer

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 En vanlig vecka på Blomman: Vi går ut varje morgon efter frukost, kl.9.30 äter vi frukt tillsammans ute. Efter detta går vi in i våra grupper och arbetar till 10.45.

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016

Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016 Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Draken 2015-2016 Enhet Borgens förskola Draken 1-5 år Förutsättningar 23 barn

Läs mer

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Nyckelpigan Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Normer och värden Avsnittet Normer och värden i läroplanen handlar om att vi som personal ska se till att barnen får träna sig i att förstå att man

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Presentation Lilla Solen, pedagogisk omsorg, kommer att erbjuda barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Solens hemvist är en lokal på Domarvägen i Huddinge

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ 2017 VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ Vi hälsar er välkomna till oss på: Smedjans Förskola Betesvägen 1 574 34 VETLANDA Telefon: Bamse: 0383-967 16 Lille Skutt: 0383-967 17 Förskolan har två avdelningar. Lille Skutt

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Verksamhetsplan ht och vt Inledning:

Verksamhetsplan ht och vt Inledning: Verksamhetsplan ht - 2010 och vt -2011 Avdelning Ekorren, Förskolan Frida Inledning: Verksamheten bygger på fyra mål och riktlinjer ur skriften Läroplan för Förskolan Lpfö 98 1. Normer och värden 2. Utveckling

Läs mer

Arbetsplan Dingle förskola

Arbetsplan Dingle förskola Arbetsplan Dingle förskola Inledning Förskolans värdegrund och viljeriktning Förskolans arbete vilar på en demokratisk grund som tydliggörs i våra dagliga aktiviteter. Vi arbetar aktivt med att alla människor

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning 2016-2017 Organisation Avdelning: Sörgården Antal barn: 15 Åldersfördelning:1st född 2016, 9st född 2015, 2st född 2014, 3st född 2013 Antal pojkar: 9 Antal flickor:

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2015/2016 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 2 Läroplansmål - normer och värden... 3 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor

Verksamhetsplan för Malmens förskolor Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Skriven av Elisabeth Fors, Ulrika Söderström Normer och värden - Förskolan ska sträva efter att varje barn utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

NYCKELPIGANS VERKSAMHETSPLAN

NYCKELPIGANS VERKSAMHETSPLAN NYCKELPIGANS VERKSAMHETSPLAN Mål och inriktning För oss på Nyckelpigan är leken viktig. Barn söker och erövrar kunskap genom lek. Utevistelsen och att röra sig skog och mark är en viktig del i vår verksamhet.

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan. Mellegårdens förskola

Verksamhetsplan för förskolan. Mellegårdens förskola Verksamhetsplan för förskolan Mellegårdens förskola 2016-2017 Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé Förskolorna

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer