Års- plan för Förskolan Tallbacken Ht -10 Vt -11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Års- plan för Förskolan Tallbacken Ht -10 Vt -11"

Transkript

1 Mål att sträva mot Års- plan för Förskolan Tallbacken Ht -10 Vt -11 Annica Adelgren Elisabeth Edstrand Camilla Gustafsson Susann Nordin Birgitta Johannesson

2 Innehållsförteckning Välkommen till Tallbacken Inledning Arbetsåret Gruppindelning / Ansvarsområde Firande av högtider och födelsedagar Målsättning med Temat vår närmiljö Förskolans värdegrund / Utveckling och lärande / Hälsa Barns inflytande / Likabehandlingsplan / Barn i behov av särskilt stöd Arbetsplan för utvecklingssamtal Underlag för Tallbackens inskolningar och utskolningar

3 Inledning Förskolan tallbacken ligger i stadsdelen Hultet i Nässjö som tillhör Nyhems rektorsområde, Norråsa skolområde. Området består av villor/ radhus samt ett fåtal hyresfastigheter. Förskolan har gemensam gård med förskolan Mandelblomman och Ekbacken där det finns skogsparti och tillhörande uteleksredskap. Närheten till skogen gör att den utnyttjas i verksamheten. På vår hemsida, som kommer att ligga under Nässjö Kommuns kommer det att ligga information om förskolans verksamhet, Kvalitetsredovisning, Likabehandlingsplan m.m. Personalfördelning: Förskollärare 2 st 100% 1 st 77,5% Barnskötare 2 st 100% Kök: Mottagningskök med mottagningsbiträde + städ 65 % Barngruppen: Barngruppen är fr.o.m. ht -08 sammanslagen till en avdelning och består f.n. av 27 / 28 barn mellan 1-6 år. Som underlag till vår arbetsplan har vi använt oss av olika planeringar, PBS-material, dokumentationer och föräldrasynpunkter från vårt föräldramöte samt diskussioner kring vår tidigare kvalitetsredovisningar. Enligt våra politiker och vår läroplan för förskolan ska vi förbereda barnen en begynnande förståelse av skriftspråk och matematik. Under hösten 10 kommer hela personal gruppen genomgå en utbildning i matematik där vi läser litteratur och utför uppgifter med diskussioner ( litteratur Små barns matematik, Att förstå barns tankar.) I slutet av augusti genomgår vi en kvällsföreläsning i musik och lek.

4 Augusti Välkomna tillbaka Inskolningar Födelsedagsfirande ( för de som fyllt i sommar ) Teater för 3-5 år : Men, vart tog den vägen? ( På mariagården ) September Fortsätter med inskolningar Start skogen för grodorna tillsammans med Ekbacken Föräldrarådsmöte på Ängsviolen rep Maria Malmström och Ingela Klasson Start sångsamling Start sagoläsning i de olika grupperna Fotografering Skolutvecklingsgrupp ( pers ). Kompetensutvecklingsdag för personalen Föräldrarträff Start skogen myror och sniglar Folkfesten i stadsparken, grodorna. Nallens dag Brandövning för personal Oktober Start tema arbete : Närmiljön och det lokala kulturarvet. Rörelseaktivitetsdagar Fortsätter med skogsgrupper och övriga aktiviteter Höstutflykt Stormöte personal Prao elev åk 9 Norråsaskolan Skolutvecklingsgrupp ( personal ) November

5 Novemberlov skolan Alla aktiviteter förtsätter Ev, APU elev? Teater för sniglarna: Lilla syster kanin. Ev byte från skog gymnastik Skolutvecklingsgrupp ( personal ). December Adventskalender Pepparkaksbak Lucia med sångövningar Jul fest GOTT NYTT ÅR 2011 Januari Knut dans Start gymnastik för grodorna i Hultetskolan Gymnastik/ lekövningar för sniglar i Hultetskolan Rytmik / lek för myror Februari Teater/ buss till Brinellskolan Alla hjärtans dag Fettis dagen Sportlovs vecka- div. aktiviteter Pulka utflykt Mars Start Utvecklingssamtal Ev teater Våffeldagen Påskförberedelser April Samarbete / besök på skolan Skogsutflykter Påsk fest Valborg Maj Grodornas utflyktsresa Kristi himmelfärdsdag Förskolans dag Pingst

6 Juni Kompetensutvecklingsdag för personal Vårfest barn och föräldrar Sveriges nationaldag Midsommarfest GLAD SOMMAR.. Gruppindelningar / ansvarsområden: Grodorna 5-6 år Ansvariga: Annica och Birgitta Små grodorna 4-5 år Sniglarna 3-4 år Ansvariga: Elisabeth Myrorna 2 år Ansvariga: Susann och Camilla Sångsamling med alla barn på Tallbacken altinerande dagar Ansvarig : Birgitta Gymnastik 4-6 år startar under ht-10 Hultetskolan.

7 Svenska traditioner Advent : Vi gör en adventssak att ta hem Pepparkakshus Sångsamling Tänder ljus 1-4 Lucia: Övningar i början av december Barn och föräldrar bestämmer vad de skall ha för kläder Lucia morgon för föräldrarna ute på gården kl 7.00 Glögg och pepparkakor Julen: Dans kring granen Jultomten kommer Jul lunch Film Julgransplundring Påsk: Påskfest barnen kan klä ut sig Samling med lekar, sång, dans och överraskningar Påsk lunch Påsk saga / film Valborg: Skräp plockar dag i vår närmiljö Ritar och målar maj eldar, sjunger vårvisor

8 Midsommar: Vi plockar blommor och klär midsommarstången Vi dansar tillsammans med förskolan Ekbacken Jordgubbstårta Födelsedagar: Födelsedagsbarnet firas med flagga, ljus, ballong, sång och en liten present. Barnet får sitta i en guldstol med födelsedagshatt och fotograferas. En liten sångteater spelas för barnen. Barnet får berätta om sitt firande hemma.

9 Målsättning med temat Närmiljön: Vi har valt ett tema som vi tror ska inspirera barnen och oss, att vilja söka mera lärande tillsammans. Temat grundar sig på vår läroplan under utveckling och lärande. Att ge barnen möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet, samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet. LPfö 98 -Vi går på upptäcktspromenader i vår närmiljö och stad

10 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: Eftersom barnen visat intresse genom lek och frågor har vi valt att börja med järnvägen Torget Brandkår Lasarettet Polis NÄSSJÖ Ingsbergssjön Kyrkan Biblioteket Bageri Järnvägen

11 Värdegrundsfrågor hos oss. Uppdrag: Det är i och genom förskolans grundverksamhet som Lpös mål kan uppnås. För att vi ska genomföra detta måste vi ha en gemensam grundsyn som stämmer med Lpös strävandemål Organisationsklimat: Förskolans umgänge, rutiner, lek / lärande miljö Ett bra personalsamarbete är grunden för att driva vårt arbete framåt. Vi vill ta oss tid att diskutera våra synsätt och åsikter i olika sammanhang för att förstå varandra ( ex, ställa frågor som hur tänker du / menar du?) Att vi respekterar varandra även vid olika synsätt men att vi diskuterar oss fram till gemensamma lösningar som vi känner att alla kan stå för. Det skapar goda relationer och trygghet oss emellan. Att vi kommer fram till gemensamma nedskrivna rutiner då det gäller ansvarsfördelning och regler arbetssätt. Att vi förändrar förskolans lek och lärandemiljö så att den passar den barngrupp vi har nu.

12 Förskolans värdegrund Vår förskola arbetar för en demokratisk förskola där alla barn syns och hörs. Vi ger barnen möjligheter att vid olika tillfällen upptäcka vikten av att ta ansvar för sig själv och andra, sina och andras saker. Att jämställdhet är en självklarhet mellan pojkar och flickor. Arbetet i Förskolan: Vi strävar efter att koppla värdegrundsfrågor till livet. Vårt temaarbete ska hjälpa oss upptäcka en inre känsla av tillhörighet och förståelse. Direktupplevelsen kan väcka förundran och utveckla empatin. Vi pedagoger uppmuntrar till delaktighet och ansvar i olika viktiga aspekter, där allas kompetens, motivation och lust prioriteras. Vi diskuterar tillsammans hur den pedagogiska miljön kan utvecklas för att stärka jämställdheten Utveckling och lärande Skapa ett lustfyllt lärande som växlar mellan olika material och miljöer ute och inne, där leken är en väsentlig del i det aktiva lärandet. Vi erbjuder barnen en mångfald då det gäller språk och matematik. Med hjälp av sång, musik och rörelse strävar vi efter att barnen ska känna emotionell energi och stärka kontakten med andra människor. Arbetet i Förskolan: För ett framgångsrikt lärande är det viktigt att vi växlar mellan olika miljöer. Att flytta ut temaarbetet är ett möte med helheten. Vi sammanlänkar olika begrepp i lärandet (språkliga, matematiska, känslomässiga osv.)där en god, trygg, öppen och en tillåtande stämning ska råda. Vi hämtar inspiration till temat genom pedagogiska lekar, där närmiljön används i inlärningssyfte. Kulturupplevelserna blir en grund som hjälper oss att upptäcka inre känsla av förståelse och tillhörighet. Vi kommer att göra besök på bibliotek, kyrka, station osv i vår stad. Hälsa Målet är att barnen utvecklar motivation, lust och välbefinnande i våra aktiviteter, att ta vara på rörelsetillfällen i vardagen med barnen. Att vi hittar nya arbetssätt som skapar god ljudmiljö på vår förskola. Arbetet i Förskolan Genom att oftare använda oss av uterummet vill vi påverka hälsan i förväntad riktning. Tillsammans har vi förändrat innemiljön och bland annat tagit bort lekhallen som istället blivit vårt Matrum / Sysselsättningsrum. Detta för att slippa allt spring och BULLER inomhus. Lekrummen har förändrats till mindre aktivitets- och rolleksrum där ett visst antal barn kan leka tillsammans.

13 Vi satsar vidare på att hitta förbättringar och idéer för att vår innemiljö ska bli bättre på vår förskola. Barns inflytande Barnens delaktighet och ansvar är viktiga. Vi strävar efter att barnen ska komma till tals inom alla våra olika aktiviteter. Vi är lyhörda för föräldrarnas önskemål som framförs på föräldraträffar, utvecklingssamtal eller vid den dagliga kontakten. För att bättre förstå barnens värld krävs att vi pedagoger lyssnar, talar och ingår i ett samspel med barnen. Arbetet i Förskolan Det är viktigt att vi skapar en miljö i barnens dagliga aktivitet så att de känner sig ha betydelse och ges inflytande. Vårt arbete ska fungera så att barnet får göra sin röst hörd, och utveckla respekt för andra. Vi har förändrat vår inomhusmiljö så att barnen har fått mer inflytande över sin vardag bland annat genom att de har större möjlighet att fritt förflytta sig bland rummen på hela förskolan och välja lek och aktivitet. Miljön är ett viktigt redskap för att ge barnen inflytande. Materialets tillgänglighet och överskådlighet är avgörande hur barnen kan påverka sin vardag. Genom att vi för samtal och ställer frågor till barnen får vi veta vad som är roligt och intressant just nu. Det ger oss möjlighet för planering till ett anpassningsbart tema. Likabehandlingsplanen Vår målsättning med Likabehandlingsplanen är att skapa en förskola där vi tillsammans med barnen och föräldrarna ska känna gemenskap, trygghet och glädje under dagen. Vi i personalen arbetar mot All form av kränkning och diskriminering då det gäller oss alla. Det ska vara en självklarhet att alla barnen ska få utvecklas efter sina behov oavsett vilket kön de har. Arbetet i Förskolan Vi förebygger diskriminering genom att dagligen tillämpa lekar och övningar som leder till hänsynstagande och empati. Där rättvisa och turtagande blir ett självklart handlande för oss och barnen. Vi pedagoger är lyhörda och tar upp sådant som kan vara kränkandedirekt och diskuterar med barnen. Samtidigt som vi tänker på att själva vara goda förebilder. I vårt jämställdhetsarbete tycker vi det är viktigt att inte bara rikta uppmärksamheten mot oss vuxna och våra föreställningar, utan lyssnar på barnens föreställningar om manligt/ kvinnligt.

14 Arbetsplan för utvecklingssamtal Utvecklingssamtalen i förskolan görs för att ge föräldrarna en bild av hur barnet fungerar socialt, emotionellt och motoriskt i förskolan. De får också en insyn och möjlighet att påverka den dagliga verksamheten på förskolan. Inför varje utvecklingssamtal ställer vi frågor till barnen som vi använder som underlag för samtalet. En inbjudan med frågor till föräldrarna att tänka på inför utvecklingssamtalet lämnas till hemmet i god tid före samtalet. Tillvägagångssätt Föräldern börjar med att berätta om sitt barn. Om det finns en tidigare utvecklingsplan utvärderas den, exempelvis Tiden som gått, Var befinner sig barnet i sin utveckling och lärande nu, Hur ska arbetet fortsätta framåt med barnet. Vi berättar om vår syn på barnet, förmågor, talanger, intressen, behov osv. En enkel utvecklingsplan för barnet skrivs tillsammans med föräldern. Dokumentation av olika slag: skriva observationer fotografera teckningar skriven text Ringa in varje barns förmågor kompetenser behov intressen Vi håller naturligtvis en dialog mellan oss pedagoger. För att få en fullständig bild av barnet stämmer man av sina observationer med arbetslaget. Gruppen är indelade i ansvarsbarn mellan pedagogerna. Observationerna knyts till målen *Normer och värden, *Utveckling och lärande och *Barns inflytande. Genom att ställa sig frågan: - Hur visar barnet får man en bild som inte är värderande utan beskrivande. Utvecklingssamtalen ska hänga ihop med förskolans mål och leda till en utvecklingsplan som tydligt visar vad personalen och föräldrarna tillsammans kan göra för att stödja det enskilda barnet. Utvecklingsplanen ska sedan ligga till grund för den senare utformande plan av verksamheten. Blivande 6-åringarnas förberedelse för övergång till förskoleklass: * se specialpedagog Ann-Katrin Stranderuds lathund * se mappen Dokumentation om barnets utveckling vid överlämningsträff mellan förskolan och förskoleklass.

15 Ny gemensam A- plan för u- samtal har utarbetats i skolutv. Gr. ( se pärm skolutv. Grupp! ) Underlag för Tallbackens inskolningar Målet är att skapa ett bra förtroende mellan oss och föräldrarna som ska leda till trivsel och trygghet hos barnet under vistelsen hos oss. Vi pedagoger utövar ett sätt att bygga broar mellan hemmet och förskolan. Grunden för vår föräldrasamverkan är ett bra klimat där vi och föräldrarna blir ett team som skapar möjligheter för utveckling och lärande hos barnet. Inskolningsmodell När vi fått placeringsmeddelandet för barnet skickar vi ut ett Välkommen kort med tid för första besöket eller ringer. På detta första besök bestäms förutsättningarna för hur samarbetet kommer att se ut. Vi tittar runt i lokalerna, visar barnens plats att hänga kläder och lämnar vår folder Välkommen till Tallbacken. Ett inskolningsschema tillsammans med föräldern görs, det kan se ut ungefär så här: Onsdag besök och information Torsdag lek ute och inne Fredag frukost, samling och dyl Måndag lek, lunch och ev vila Tisdag frukost, aktivitet, lunch (ev. sin ordinarie tid) Under den avgiftsfria inskolningsveckan då barnet lämnas de tider som är anpassade för familjens förutsättningar ska föräldrarna alltid vara tillgängliga. Familjen får en tavelram av oss som de själva får sätta i fotografier och skriva något om sig själva. Tavlan ska sedan hänga över barnets kläd plats för att påvisa barnets identitet. Föräldrar information/ Tillvägagångssätt Föräldrarna får lämna barnets personuppgifter, adress, föräldrarnas telefonnummer till arbete, hem och mobil. Eventuellt någon annan anhörigs telefonnummer. Vi går igenom vårt dagsprogram med rutiner, mattider, utevistelse, vila, temasamlingar osv. Allergier? Vi visar vår informationstavla i hallen, berättar vilken målsättning för verksamheten, tema- samlingar m.m. Förskolans öppettider och ev. jour tas upp. Föräldern lämnar barnets schema och eventuella allergier, sovtider m.m. Barnets schema = föräldrarnas arbetstid + restid Regler på förskolan gås igenom inga leksaker hemifrån, däremot gosedjur. Det är viktigt att föräldern ringer och talar om när barnet är sjukt och likadant när det är tillräckligt piggt för att komma tillbaka till verksamheten. För att barnet skall komma tillbaka måste det orka delta i alla aktiviteter både inne och ute. Extrakläder, regnkläder och stövlar behövs! Viktigt att märka kläderna. Egna blöjor Föräldern skall meddela om någon annan lämnar eller hämtar. Vi berättar om säkerheten ute och inne, VIKTIGT att alla föräldrar låser och haspar grinden ut till parkeringen.

16 Under julen, vid klämdagar och sommarlovet är det en förskola som har jour öppet. Kompetensutvecklingsdagar förskolan stängd. Uppsägningstid av plats är 2 månader. Förskolan har en telefonsvarare som lyssnas av varje morgon. Tala gärna in! Vi har alla tystnadsplikt. Ny gemensam I- plan utarbetas av specialpedagogerna som kommer under ht-10. Föräldrarsamverkan på förskolan förutom den dagliga kontakten Föräldrarmöte Utvecklingssamtal Lucia Familjefest Eventuella fixarkvällar Föräldraråd Förskola och hem: I vårt tidigare arbete med att få föräldrarnas medverkan i våra planeringar med barnen har inte gett det resultat vi önskat. Då det gäller insyn i vår verksamhet och på de olika aktiviteterna märker vi föräldrarnas uppskattning och intresse, men deras tid och engagemang för att delta i planering o.d. verkar de överlåta till oss. Olika förhållningssätt då det gäller fostran och omsorg verkar vara mer intressant och diskuteras ofta med oss.

17 Utskolning av våra 6 åringar : Vårt mål är att hjälpa barnen känna sig trygga och nyfikna på att lämna förskolan och starta i förskoleklass. Genom samarbete med förskolan Ekbacken har barnen getts utvidgade möjligheter att bekanta sig med blivande kamrater. Tränats att våga tala i grupp delta i sysselsättningar och övrig lek. Vi går till Hultetskolan och har gymnastik / dusch. Under våra utvecklingssamtal samtalar vi med föräldrarna hur det varit och vad som kommer att hända under våren. Föräldrarna får en folder hemskickad med tider och besök i förskoleklass. En gemensam bussresa för alla 6- åringar i Hultet till Jönköping stadspark i maj. Barnen har egen matsäck och glasspeng med sig. Tallbacken genomför en sommaravslutning där barnen visar sina arbeten för föräldrarna genom utställning och uppträde.

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kolhuggarens förskola Åstorp Granskning genomförd i november 2014 av Ann Jonsson och Maria Nord Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Kolhuggarens förskola är en kommunal

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2014 Utvecklingsplan 2015 Enskild verksamhet SE HELHETEN Kvalitets- OCH och årsredovisning FÖLJ DEN RÖDA TRÅDEN! 2014 Utvecklingspla Innehållsförteckning 1. Beskrivning

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH

KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Förskolechefens redovisning 2 Beskrivning av verksamheten 6 Verksamhetens förutsättningar

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens Kvalitetsrapport läsår 2012/2013 I Ur och Skur Vattendroppens Sammanfattning Det har varit ett spännande år med duktiga kollegor, vi har vilket har märkts på både barn och föräldrar. Vi hade en tredagarsinskolning

Läs mer

Förskolan Kärrspiran!

Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran ligger i ett naturskönt område, vi har en fin gård att både leka på och utforska och närhet till skogen. Förskolan består av 11 avdelningar. För tillfället är

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 2. Verksamhet: Fyrklöverns Montessoriförskola Ramlösa. Ansvarig förskolechef: Stellan Hagström 3. Förutsättningar Förskolan hyr lokaler belägna i Ramlösa Brunnshotell,

Läs mer

Information från förskolan Båten Augusti 2014

Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan Bergendahl 2011 Enhet Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolans/skolans namn samt ev logga Barnstugan Bergendal Förskolechefens/rektorns namn Carina

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Förskolorna Framtidsfolket AB 2010 2011, Rödklövern

Förskolorna Framtidsfolket AB 2010 2011, Rödklövern Natasa Bojić har skrivit och ritat. Förskolorna Framtidsfolket AB 2010 2011, Rödklövern Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Dagsrutiner på våra förskolor... 4 Föräldrasamverkan...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola

KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola Barn- och skolförvaltning Lund Öster KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola inom Barn- och skolförvaltning Lund Öster KVALITETSREDOVISNING 2010

Läs mer