DAGHEM VIKTORIAS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DAGHEM VIKTORIAS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014"

Transkript

1 DAGHEM VIKTORIAS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.VÄRDEGRUNDEN 1.2 VERKSAMHETS IDE 2. GENOMFÖRANDE AV SMÅBARNSFOSTRAN 2.1 INLÄRNINGSMILJÖN 2.2 BARNET GLÄDS ÖVER ATT LÄRA SIG 2.3 BARNETS LEK 2.4 SPRÅKETS BETYDELSE FÖR INLÄRNING OCH UTVECKLING 2.5 BARNET SOM AKTIV UTFORSKARE 3 FÖRÄLDRARNAS ROLL I SMÅBARNSFOSTRAN 3.1 FOSTRINSGEMENSKAP,Egenvårdar modell. 3.2 MJUKLANDNING 3.3 VÅRDPLAN 4. BARN MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD BEAKTAS 4.1 INDIVIDUELL VÅRDPLAN 4.2 HABILITERINGSPLAN 4.3 STÖDÅTGÄRDER 5. SAMARBETE MED OLIKA NÄTVERK. 6. UPPFÖLjNING OCH UTVÄRDERING BILAGA MJUKLANDNINGSPLAN INFORMATION OM GRUPPERNA OCH PRAKTISKA ÄRENDEN FÖR FÖRÄLDRARNA

3 1.VIKTORIAS VÄRDEGRUND Barnets bästa : Vårt mål och vår prioritering är att jobba för barnets bästa.i all planering och praktisk verksamhet skall det vara vårt utgångsläge. Med barnets bästa menar vi att barnet får vistas i en trygg miljö,både ute och inne. : Daghemmet ser till att det inte finns vassa eller farliga föremål framme eller i inredningen. Materialen vi använder i pyssel och dylikt är barnvänliga. Leksakerna är ändamålsenliga och ofarliga. Hygienen är viktig och handtvätt på på barn och vuxna en daglig rutin. I parken där vi är ute kontrollerar vi varje dag att det inte finns något opassande eller farligt för barnen liggande omkring och att leksakerna fungerar så att ingen skadar sig. Vi informerar parkavdelningen om hål i staketen eller andra fel i de fasta delarna av parken. Med barnens bästa menar vi att barnen har trygga människorelationer : Vi strävar till att ha samma personal i grupperna. Vi ändrar inte på rutinerna utan orsak. I småbarnsgruppen,0-2 år har personalen samma matplats med samma barn i bordet. De vuxna är konsekventa och ärliga i sitt sätt mot barnen och föräldrarna. Personalen har egna ansvarsbarn(egenvårdare), och vi försöker ordna med bekanta vikarier så långt det är möjligt. Tillräcklig personal i barngruppen skapar lugn och trygghet, varje barn skall bli uppmärksammad och hjälpt där det behövs. Barnen bästa är ett gott föräldra- personal samarbete. Personalen samarbetar med föräldrarna med målsättningen att varje barn får den individuella vård det behöver och familjens önskemål beaktas. Det gör vi genom egenvårdarsystem, föräldrasamtal 1-2 gånger /år, tamburdiskussioner på morgon och kväll och föräldramöten. Personalen bjuder in föräldrarna i verksamheten, vi har t.ex morsdagskaffe/ farsdagskaffe, och en öppna dörrars princip så,att föräldrarna är välkomna med i gruppen. Barnets bästa innebär en rätt att utvecklas i en harmonisk miljö. Varje barn har rätt till lugn och ro och det stöder vi genom gemensamma regler och gränser. Varje barn ges stimulans enligt ålder och utvecklingsnivå. Varje barn skall känna att hon lyckas och är uppskattad. Barnens bästa är att bli uppmärksammade enligt ålder och utveckling :

4 Vi planerar pyssel och aktiviteter anpassade för barnets ålder. Gruppen med 3-5 åringar har åldersindelade samlingar och vilostunder. Vi går också på utfärder i åldersgrupper med den målsättningen att varje barn skall ha glädje av aktiviteten enligt sina egna förutsättningar och mognad. Barnen får specialstöd i den mån det behövs Vi samarbetar med områdets specialbarnträdgårdslärare. Vi följer uppgjorda habiliteringsplaner och möjliga andra överenskomna hjälp åtgärder. Personalen får handledning av eventuella andra instanser, t.ex Folkhälsan, synskadades, hörselskadades förbund osv.. Vi har kontakt med familjerådgivningen och får konsultation hjälp av dem och framför allt för regelbundna samtal med föräldrarna om barnets situation. Barnets bästa är att egen kultur, modersmål, religion och livsåskådning beaktas. Om familjen kommer från en annan kultur gör vi så här : Vi respekterar barnens bakgrund genom att i ett tidigt skede komma överens med föräldrarna om spelregler vid olika situationer. Barnens matvanor uppmärksammas.(egen mat för t.ex muslimer eller andra etiska skäl). Barnen får stanna på dagis vid kyrko-besök om föräldrarna så önskar. Vi har t.ex tema dagar då vi bekantar oss med barnets kultur och språk etc. 1.2 DAGHEMMETS VERKSAMHETSIDE Vi vill ha ett daghem där barn och vuxna kan trivas och utvecklas tillsammans i glädje, vänskap,trygghet och öppenhet. Vi vill utveckla en stark självkänsla så att vi kan acceptera varandras olikheter och ta ansvar för varandra. Vi vill också arbeta för den finlandssvenska kulturen och språket. 2. GENOMFÖRANDE AV SMÅBARNSFOSTRAN 2.1 Inlärningsmiljön Daghemmet Viktoria befinner sig i centrum i ett höghus på första våningen. Vår fysiska miljö är en stadsmiljö med alla de möjligheter en storstad erbjuder. Daghemmet är indelat i två grupper enligt åldern 0-2 år och 3-5 år. Daghemmet har inte förskoleverksamhet i den här byggnaden. Förskola erbjuds i närliggande förskolor på området. Grupperna har två stora rum till sitt förfogande + varsitt mindre rum där verksamheten flexibelt ändrar enligt behov. Rummen är ljusa, höga och rätt moderna. Vi har höga bord o. stolar för båda grupperna. Barnen och personalen äter sina måltider i det rum där också den övriga pedagogiska verksamheten sker. Material, spel och leksaker står framme på öppna hyllor. Köket tillräder frukost och mellanmål emedan lunchen beställs via catering. Barnen vistas två gånger om dagen ute i en närbelägen park. Det är en allmän park, stor men dock med få lekredskap. Bredvid parken finns en liten sportplan för ledda lekar, idrottsaktiviteter, tävlingar etc.

5 2.2 Barnen gläds över att lära sig Vi har en öppen-famn princip. Vi ger närhet och kroppskontakt när barnet vill ha det och har behov av det. Personalen är aktivt närvarande.vi är lyhörda för barnens behov och gruppens möjligheter. Vi ger möjlighet till skapande verksamhet som vi tillsammans med barnen och personalen planerar och förverkligar. Vi tar fasta på barnens egna initiativ och intressen och bygger teman och projekt utgående från dem. Vi använder oss av smågruppsarbete. Vi introducerar konst, musik och litteratur utgående från barnets ålder.vi använder oss av kulturfondens stöd paket kultur på dagis.i år handlar det om musik..vi följer konsekvent de regler och tillvägagångssätt vi kommit överens om för att göra den sociala omgivningen trygg och klar för alla. 2.3 Barnets lek är lekens år Barn återger allt de upplevt i leken. Leken är barnets viktigaste redskap när hon bygger sig en uppfattning om världen. Därför är det viktigt att vi ger tid och rum för barnets lek. På morgonen då barnen anländer har barnen möjlighet till lek.vissa barn startar leken genast emedan andra äter frukost först.vi är inne till I Elefant-gruppen stannar en grupp inne och har lek förmiddag varje tisdag medan resten går ut.likadant är det i panda -gruppen fast på torsdagar.under den tiden har vi indelat gruppen i smågrupps-verksamhet, lek eller ledda aktiviteter för barnen. I leken är den vuxna med som aktiv deltagare eller som passiv iakttagare. Ibland är vi endast lek-startare och drar oss undan när leken börjat,allt enligt stundens och barnens behov. Vi vuxna är också material tillförare och utrymmes ordnare om barnen så vill. Med olika material, möbler, rollkläder, leksaker osv. varierar vi lekmöjligheterna och inspirerar barnen till lek. Vi sporrar deras fantasi genom att själva vara flexibla och öppna för nya lek-variationer.vi kommer ihåg att ge tid att avsluta leken, genom att säga till när det snart är tid att sluta. Från 9.30 till fortsätter leken ute. Där uppmuntrar vi till motoriska lekar där barnen får pröva mera fysiska aktiviteter.ute leker vi också ledda grupplekar som Gäddan kommer,tjärubytta och många fler gårdslekar. Klockan finns det god tid till fri lek där igen den vuxna är aktivt medveten om stundens behov. På dagen finns också tid för spel och pussel med vuxna och barn tillsammans.den tiden används också för småpyssel,handarbete och bords-uppgifter. 2.4 Språk och interaktion Viktoria använder boken Språkstrategi för dagvården från A-Ö som riktlinje. Vi utökar barnets ordförråd med hjälp av sagor, rim, spel, lekar och drama och sagotering. Vi har som målsättning att väcka barnets språkliga medvetenhet. Vi jobbar för att barnen skall förstå språket, kunna ta emot instruktioner och kommunicera på svenska. Praktisk verksamhet: Barnen väljer ramsor vid varje mellanmål, Vi har samling varje dag, indelad i tre grupper. I samlingen utforskar vi olika teman med böcker,bilder och lekar. Vi diskuterar och debatterar,vi sjunger och improviserar.alla barn skall ha rätt att höras,

6 därför övar vi konversations-konst ( att vänta på sin tur, tala en i gången osv.). Vi har sångstunder med hela daghemmet varannan vecka, då sjunger och leker vi sånger för alla åldrar. Vi har en sagostund före utevistelsen (eftermiddag).i sagostunden delar vi igen gruppen enligt ålder och mognad.då har vi två sagosamlingar i varsitt rum där vi berättar eller läser framför barnen och med barnen.vi har sagoläsning vid vilan varje dag. Små barns gruppen har mini-samling före maten och innan de går ut och mycket famn-läsning. Personalens målsättning är att prata en ren svenska, använder ord som är tydliga och klara i samtal med barnen.vid sagoläsningen väljer vi sagor som passar för gruppen i fråga, tar med andra ord i beaktande ålder och mognad. Vi benämner saker med dess rätta namn och undviker babyspråk. Barnen kan ta med sig böcker hemifrån som vi läser tillsammans.vi lånar också hem böcker ifall någon vill från daghemmets familjebibliotek som finns i tamburen.under dagen kan barnen själv titta i böcker. Böckerna finns samlade på några bokhyllor i rummen där barnen vistas. Vi läser vid borden och när boken är färdigt läst lämnar vi böckerna tillbaka där man tog dem..daghemmet använder närliggande bibliotek. Viktoria deltar i Bok-biten projektet. Vi deltar i kultur evenemang och har en egen kulturkoordinator som tillför oss information om händelser och projekt i stan. 2.5 BARNET SOM AKTIV UTFORSKARE Begreppsuppfattning och matematik Vårt mål är : Att barnet kan räkna från 1-5, uppfatta antal 0-5, mängduppfattning(en, många, några, mycket, lite). Att kunna jämföra, avstånd, tid- rumsuppfattning.fundera logiskt på saker. Vi genomför det via spel, ledd lek, ute ledd lek, uppgifter osv. Några exempel: Med småbarnen ramsar vi ofta ramsor fingerramsor med siffran ett fem, fem små apor, fem vilda ungar, fem fina fåglar osv. Vi använder oss av böcker med siffror. Vi står i kö i längdordning,åldersindelat, alla eller några osv. Barnen får ordna, sortera, dela. Vi använder utfärder i naturen, parken och närmiljön som hjälp i vår forskning. Social kompetens och emotionell utveckling Vi arbetar för att barnen skall lära sig att kunna vänta på sin tur, regler-,konfliktlösning, Stegvis- metoden. VI övar kamratrelationer ( stegvis- metoden ),att fungera i grupp och kunna uttrycka sina känslor och klara av motgångar. Det är också bra att kunna ta emot och förstå instruktioner. De här färdigheterna övas som tidigare nämnts i samlingen, matsituationen, tamburen, toaletten, praktiskt alla situationer under dagen tränar dessa färdigheter då barnen vistas i grupp. Natur-och miljökunskap Viktoria ligger i centrum så vi har många möjligheter

7 Barnen upptäcker sin närmiljö när vi besöker post, bibliotek, butik etc. Barnen undersöker, forskar naturen genom små utfärder till närbelägna natur områden som Drumsö strand eller central parken. Vi upptäcker våra vanligaste djur, växter och bär genom bilder, utfärder till salutorget eller någon av saluhallarna. Barnen får baka, smaka och konkret känna på olika naturmaterial. Etik och livsåskådning Daghemmet Viktoria uppmärksammar högtider och traditioner. Vi tar upp rätt och fel, mitt eller ditt, diskussioner om ansvar, hänsyn och omtanke. Viktoria besöker kyrkan vid julen och påsken. Personalen för diskussion med föräldrar om familjens val ifråga om religion och etik. Gymnastik och rörelse ( Fysisk fostran ) Daghemmet har ingen jumppa sal men vi har mycket rörelselekar utomhus och inomhus. Sportdag på sandplanen utanför. I år den 14.9 på förmiddagen Bollspel och andra sportsliga aktiviteter för att utveckla kroppsuppfattning, grov- fin motorik och rörelsekontroll. Vi för diskussioner,har tema arbeten kring kondition och vill genom positiva upplevelser av fysisk aktivitet väcka barnets intresse för motion och sport. Skapande verksamhet Vi arbetar med olika material och använder olika färgämnen och tekniker. När vi målar undersöker man grundfärgerna tillsammans med barnen De större barnen har ett sy projekt under året som de jobbar på mitt på dagen då de mindre barnen vilar. Musik Musik och sång hör också till barnens vardag på Viktoria. Vi har sångstund för hela dagiset varannan vecka på onsdagar. Vi sjunger i samlingen och spelar instrument. Barnen får uppleva traditionella barnsånger och nyare. Musiken spelar också en viktig roll i lekar som ofta är sånglekar som leks tillsammans med hela gruppen t.ex ringlekar till julen, rollspel som Törnrosa eller Bockarna Bruse och många många fler.sång och musik kan också födas spontant i olika situationer som i påklädning eller pottträning.

8 Konst,kultur.och estik Viktoria ligger i centrum vilket gör att vi har nära till konst museer. Vi introducerar olika konst former genom att prova på olika material och sätt att skapa när vi har aktivitet och pyssel stunder på förmiddagen.genom understöd som t.ex kultur på dagis projektet kan vi erbjuda konst på en djupare plan.i år keramik för 3-5 åringar och Bonuspaket:dansteater Hurjaruuths vintercirkus på Kabelfabriken. 3. FÖRÄLDRARNAS ROLL I SMÅBARNSFOSTRAN 3.1 Fostringsgemenskap MED BARNAÖGON MODELL Egenvårdare och hembesök : Varje nytt barn får en från personalen utsedd egenvårdare som har hand om familjens föräldrasamtal och ansvarar för det barnets vård.trots detta är också de övriga i personalen ansvariga och i samarbete med familjen. Den första kontakten med barnet och familjen sker då egenvårdaren och föreståndaren kommer och bekantar sig med barnet och familjen i barnets egen miljö.vi presenterar oss själva och daghemmet.innan barnet börjar på dagis har familjen fått hem ett mjuklandnings program. När barnet börjar är någondera eller båda föräldrarna med på daghemmet, då introducerar vi vår verksamhet mera i detalj.föräldrarna får också hem ett informations kompendie där vi samlat praktisk information om vården på Viktoria. Under mjuklandnings perioden har föräldrar, barn och personalen en möjlighet att bekanta sig med varandra och komma överens om barnets vård. Vi ger tid till frågor och rapportering vid avhämtnings tillfällena, på morgonen och eftermiddagen. Föräldrarna kan också komma in och följa med verksamheten under dagens lopp. Varje familj har ett till två föräldra samtal per år som genomförs i samråd med familjen. Daghemmet har ett kvälls föräldra-möte på hösten och ett på våren. Daghemmet har en föräldra-förening som tillsammans med personalen utvecklar och stöder verksamheten på dagis. 3.2 VÅRDPLAN Familjerna har föräldrasamtal med personalen 1-2 ggr / år. I samband med föräldrasamtalet gör vi upp en vårdplan för varje barn.i vårdplanen kommer vi överens om barnets vård och barnets egna önskemål beaktas så långt det går. Den är ett arbetsredskap som vi följer och uppdaterar varje år.vårdplanen följer med barnen när de byter grupp. 4. Barn i behov av särskilt stöd Gruppen med barn som har behov av särskilt stöd är mycket heterogen. Stödåtgärderna måste utformas individuellt trots att en stor del av stödåtgärderna sker i grupp. I det dagliga arbetet tas hänsyn till barnets behov av träning utöver det vanliga programmet. Arbetssituationerna planeras så att barnets behov av tid och stöd beaktas. Daghemmet samarbetar regelbundet med områdets specialbarnträdgårds-lärare, för konsultation och praktiska arrangemang kring olika barn med speciella behov. Dessutom samarbetar daghemmet med föräldrar och andra instanser som är berörda

9 från fall till fall. Varje barn med specialbehov har en egen vårdplan och habiliteringsplan som planeras och uppföljs vid varje ny termin. Vi anlitar assistent eller minskar barngruppen vid behov. Personalen får utbildning, deltar i kurser gällande olika spec.områden. Samarbete med den övriga småbarnspedagogiken. Samarbete sker främst med andra närliggande daghem, närmast familjedagvårdsgruppen Säven och och de andra grann daghemmen. Vi besöker också regelbundet lekparken i Gräsviken som kallas lastentalo parken. 5. Samarbete med olika nätverk Språk barnträdgårdslärare, Med barna ögon mentorer Rådgivningen (4 års blankett och Vasu samtal) Barnets blivande skola Norra svenska församlingen familjelinjen familjerådgivningen.stödtjänster för daghemmet och samarbete med övriga sakkunniga habiliteringsmöten med spec.lärare. talterapeut, spec.btl., Folkhälsan, Barnets borg osv. Barnets kommande förskola, skollärare. 6. Uppföljning och utvärdering Under daghemsvistelsen följer personalen med barnets utveckling och dokumenterar framsteg samt eventuella brister. Med hjälp av personalen bygger barnet upp en egen portfolio som fungerar som redskap för barnets egen utvärdering. Med hjälp av t.ex. intervjuer och samtal i den dagliga samlingen får personalen värdefull information om hur barnet upplever sin daghemsvistelse. Samtidigt får personalen information om vad barnet gjort framsteg i och vad som eventuellt behöver stödjas. I samband med utvecklingssamtalen som hålls varje år får personalen utbyta åsikter och funderingar kring barnets utveckling tillsammans med föräldrarna som sedan dokumenteras i vårdplanen. Daghemmet har också regelbundna utvärderingsmöten och 1-2 planeringsdagar per år där personalen utvärderar daghemmets verksamhet. Personalmöten hålls en gång i veckan där också lämnas möjlighet för utvärdering av veckans händelser. Personalen för personliga utvecklingssamtal med daghemsföreståndaren och får stöd i sitt arbete också via t.ex. spec.barnträdgårdsläraren..intyg över deltagande i daghemmets verksamhet : Alla barn får som minne en ros, och sin portfolio när de slutar på daghemmet.

10 DAGHEM VIKTORIAS MJUKLANDNINGS PROGRAM FÖR ATT BARNETS START PÅ DAGIS SKALL BLI SÅ TRYGG OCH BRA SOM MÖJLIGT ÖNSKAR OCH REKOMMENDERAR VI ATT MAN RESERVERAR TVÅ VECKOR TILL ATT MJUKLANDA SITT BARN.DET HAR VISAT SIG ATT BARNEN LÄTT BLIR MYCKET OROLIGA,GRÅTIGA OCH LEDSNA OM DE UPPLEVER EN FÖR STOR OMSTÄLLNING FÖR SNABBT. PÅ VIKTORIA GÖR VI DÄRFÖR SÅ HÄR DEN FÖRSTA VECKAN ÄR FÖRÄLDERN MED BARNET PÅ DAGIS. DE TVÅ,TRE FÖRSTA DAGARNA BARA PÅ FÖRMIDDAGEN MELLAN KL FÖLJANDE DAGAR STANNAR BARNET PÅ LUNCH MEN GÅR HEM NÄR DAGIS BARNEN GÅR I VILAN. DEN ANDRA VECKAN KAN MAN STEGVIS FÖRLÄNGA DAGARNA OCH FÖRÄLDERN LÄMNAR BARNET KORTA STUNDER MED PERSONALEN,I PARKEN ELLER INNE PÅ DAGIS. MJUKLANDNINGS PERIODEN ÄR EN YPPERLIG TID FÖR FÖRÄLDRAR,BARN OCH PERSONAL ATT BYTA INFORMATION OCH BEKANTA SIG MED VARANDRA.UNDER MJUKLANDNINGEN FÅR NI EN VÅRDPLAN DÄR NI FÅR FYLLA I ERA ÖNSKEMÅL OCH TILLSAMMANS MED PERSONALEN KOMMA ÖVERENS OM HUR ERT BARN SKALL FÅ DEN VÅRD HON BEHÖVER. Med hopp om en bra och trevlig dagis start, personalen på Viktoria!

Plan för småbarnsfostran

Plan för småbarnsfostran Plan för småbarnsfostran Hembacka daghem 1 Hembacka daghem är ett daghem i Liljendal, Lovisa. Daghemmet har två avdelningar, lilla sidan med 12 platser för 1-3 åringar och stora sidan med 20 platser för

Läs mer

PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013

PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013 PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013 DAGHEMMET LILLBONDEN PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ENHETENS VERKSAMHETSIDE 2. BESKRIVNING AV ENHETENS INLÄRNINGSMILJÖ 3. FOSTRINGSGEMENSKAPEN 4. BARNETS

Läs mer

GRANNSTUGAN. Läroplan av småbarnsfostran

GRANNSTUGAN. Läroplan av småbarnsfostran GRANNSTUGAN Läroplan av småbarnsfostran 1. VEM ÄR VI? 1.1 Målsättning 2. SMÅBARNSFOSTRAN 2.1 Värdegrund 3. GENOMFÖRANDET AV SMÅBARNSFOSTRAN 3.1 Vård, fostran och undervisning som helhet 3.2 Inlärningsmiljön

Läs mer

1. Enhetens verksamhets idé

1. Enhetens verksamhets idé 1. Enhetens verksamhets idé Daghemmet Arken är ett heldagsdaghem på kristen grund. Vår uppgift är att stödja föräldrarna i deras uppfostrande roll. Daghemmet vill erbjuda en positiv och trygg miljö för

Läs mer

Personalen i daghemmet finns till för barnet.

Personalen i daghemmet finns till för barnet. 2. VÅR VÄRDEGRUND 2.1 TRYGGHET Vi strävar till att erbjuda barnet en god vård och en trygg miljö. Varaktiga människoförhållande och strukturerad dagsrytm. Att barnet och familjen ska känna sig varmt välkomna

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN FÖRSKOLANS LÄROPLAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN FÖRSKOLANS LÄROPLAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN FÖRSKOLANS LÄROPLAN 2011-2012 1. ENHET Daghemmet Äppelgården Piennarlenkki 6 01840 Klaukkala tel. 040 317 2644 paivakoti.appelgarden@nurmijarvi.fi 2. TIDSPERIOD FÖR VERKSAMHETEN Verksamhetsplanen

Läs mer

BOX BARNTRÄDGÅRD PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN - 1 - (14)

BOX BARNTRÄDGÅRD PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN - 1 - (14) BOX BARNTRÄDGÅRD PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN - 1 - (14) Innehållsförteckning 1 ENHETENS VERKSAMHETSIDÉ... 3 1.1 PRIMÄR UPPGIFT... 3 1.2 VÄRDEN... 3 1.3 INLÄRNINGSSYN... 3 1.4 SPECIALDRAG, STYRKA, TYNGDPUNKTER

Läs mer

STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014

STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 1. Gruppfamiljedaghemmet Storstugan Storstugan är en gruppfamiljedagvårdsenhet med plats för 12 barn och tre vuxna. Vi är belägna i Lillhoplax på Korpasbackavägen

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN 1. CENTRALA PRINCIPER 1.1 VÄRDEGRUND Vi vårdar och uppfostrar barnen, i samarbete med föräldrarna i en trygg och stödjande miljö. Vi värdesätter barnens

Läs mer

Barn och föräldrar har också på sitt sätt bidragit till vårt arbete. De är våra kunder och det är samverkan med dem som fått oss att arbeta.

Barn och föräldrar har också på sitt sätt bidragit till vårt arbete. De är våra kunder och det är samverkan med dem som fått oss att arbeta. Inledning Planen för småbarnsfostran är en guide som omfattar vårt daghems syn på fostran. Vi vill åskådliggöra vår verksamhet och våra principer och hur en vardag på daghemmet fungerar. Vi vill fästa

Läs mer

Planen för småbarnsfostran

Planen för småbarnsfostran Planen för småbarnsfostran Isnäs daghem Det här är Isnäs daghems plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Daghemmets personal gör i samråd med föräldrarna upp

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Munksnäs Småbarnsskola Stiftelsen Sedmigradsky Grundvägen 39 00330 Helsingfors 050 406 52 03 munksnas@sedmigradsky.fi Presentation av Stiftelsen Sedmigradsky och Munksnäs Småbarnsskola

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN 2014-2015 1. ENHET Daghemmet Äppelgården Piennarlenkki 6 01840 Klaukkala tel. 040 317 4704 paivakoti.appelgarden@nurmijarvi.fi 2. TIDSPERIOD

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Gruppens sammansättning Vi har 8 barn. 7 flickor och 1 pojke 3 barn födda 12 1 barn födda 11 3 barn födda 10 1 barn födda 09 Personal Liselott Karlsson

Läs mer

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN ÄNGSKULLENS DAGHEM OCH FÖRSKOLA. Målsättning och värdegrund

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN ÄNGSKULLENS DAGHEM OCH FÖRSKOLA. Målsättning och värdegrund PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN ÄNGSKULLENS DAGHEM OCH FÖRSKOLA Målsättning och värdegrund Vår målsättning är att ge barnen en trygg och meningsfull dag på daghemmet. För att det ska kunna förverkligas finns

Läs mer

Lovisa stads plan för småbarnsfostran

Lovisa stads plan för småbarnsfostran Det här är Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på de riksomfattande grunderna för småbarnsfostran. Planen uppdateras vart annat år och godkänns av bildningsnämnden. Dagvårdsenheterna

Läs mer

Verksamhetsplan för småbarnsfostran. Garantiföreningen för Kallbäck Barnträdgård r.f

Verksamhetsplan för småbarnsfostran. Garantiföreningen för Kallbäck Barnträdgård r.f Verksamhetsplan för småbarnsfostran. Garantiföreningen för Kallbäck Barnträdgård r.f Kallbäck Lekis grundades 1.9.1968. Lekiset startade vid Eriksnäsvägen. Sedan 1.9.1994 finns lekiset vid Kuusvägen 19

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

Planen för småbarnsfostran Isnäs daghem.

Planen för småbarnsfostran Isnäs daghem. Planen för småbarnsfostran Isnäs daghem. Det här är Isnäs daghems plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Daghemmets personal gör i samråd med föräldrarna upp

Läs mer

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 En vanlig vecka på Blomman: Vi går ut varje morgon efter frukost, kl.9.30 äter vi frukt tillsammans ute. Efter detta går vi in i våra grupper och arbetar till 10.45.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibacken Nyckelpigan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem Gruppens sammansättning Vi har 12 barn, 10 flickor och 2 pojkar 3 barn födda 14 1 barn födda 13 4 barn födda 12 1 barn födda 11 3 barn födda 10 Personal

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området NORMER OCH VÄRDEN Varje enhet har ett väl fungerande och förebyggande likabehandlingsarbete och en väl dokumenterad likabehandlingsplan

Läs mer

Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016

Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016 Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016 Gruppens sammansättning Vi har 14 barn. 7 pojkar och 7 flickor. 1 barn födda 14 3 barn födda 13 9 barn födda 12 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Carina Johansson

Läs mer

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Nyckelpigan Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Normer och värden Avsnittet Normer och värden i läroplanen handlar om att vi som personal ska se till att barnen får träna sig i att förstå att man

Läs mer

SOLÅKER PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

SOLÅKER PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN SOLÅKER PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 1 DAGHEMMET SOLÅKER TUSENFOTINGARNA 10.12.2013 PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Innehållsförteckning 1 Enhetens verksamhetsidé... sid 3 2 Beskrivning av enhetens inlärningsmiljö...

Läs mer

GRUPPFAMILJEDAGHEMMET BYSTUGAN LÄROPLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

GRUPPFAMILJEDAGHEMMET BYSTUGAN LÄROPLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN GRUPPFAMILJEDAGHEMMET BYSTUGAN LÄROPLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Innehållsförteckning Verksamhetsmiljö 3 sida Bystugans mål och värderingar: Grundtrygghet 4 Glädje och gemenskap 5 Språket 5 Naturen och miljöfostran

Läs mer

IGELKOTTENS Arbetsplan

IGELKOTTENS Arbetsplan STENBITENS FÖRSKOLA IGELKOTTENS Arbetsplan LÄSÅRET 2014-2015 Dessi Kerstin Irina Sofie Arbetsplan för Igelkotten Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Grovplanering för Strålsnäs förskola. Hösten 2011

Grovplanering för Strålsnäs förskola. Hösten 2011 Grovplanering för Strålsnäs förskola Utifrån Läroplan för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Hösten 2011 Oktober 2011; Anna Bratz, Britt Thudén, Helené Svanström, Maria Lööke, Anita Andersson, Åsa Holm,

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Solglimtens verksamhetsplan

Solglimtens verksamhetsplan Solglimtens verksamhetsplan Väderlekens förskola Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda

Läs mer

Villekulla daghems plan för småbarnsfostran

Villekulla daghems plan för småbarnsfostran Villekulla daghems plan för småbarnsfostran 1 Innehåll Villekulla daghem... 3 Småbarnsfostrans värdegrund och mål... 4 Fostringsgemenskap... 4 Inriktningar... 4 Samarbetsparters... 6 Villekullas årsklocka...

Läs mer

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014 Vår vision På förskolan Solstrålen ska vi arbeta för att få trygga barn som är glada, positiva, har upptäckarglädje och trivs tillsammans med varandra och oss

Läs mer

Kvalitetsdokument för Djur & Skur 2014/2015, Pedagogisk omsorg

Kvalitetsdokument för Djur & Skur 2014/2015, Pedagogisk omsorg Kvalitetsdokument för Djur & Skur 2014/2015, Pedagogisk omsorg Beskrivning av verksamheten Djur och Skur drivs som AB av Lena Borg som har pedagogisk utbildning i form av idrottslärarexamen. Jag har nästan

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Presentation Lilla Solen, pedagogisk omsorg, kommer att erbjuda barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Solens hemvist är en lokal på Domarvägen i Huddinge

Läs mer

MÅLET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN FÖR KORSHOLMS FAMILJEDAGVÅRD

MÅLET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN FÖR KORSHOLMS FAMILJEDAGVÅRD MÅLET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN FÖR KORSHOLMS FAMILJEDAGVÅRD Korsholms familjedagvård erbjuder småbarnsfostran i en hemlik och trygg miljö. Målet med en kvalitativ vård och fostran är att ge barnen en lycklig

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

SÖDRA PAIPIS GRUPPIS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

SÖDRA PAIPIS GRUPPIS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN SÖDRA PAIPIS GRUPPIS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2009-2010 SÖDRA PAIPIS GRUPPIS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2009-2010 ENHETENS VERKSAMHETSIDE FÖR 2-5 ÅRINGAR Vår verksamhet bygger på: - Att vi ger tid, uppmärksamhet,

Läs mer

Stjärnans plan för småbarnsfostran. Innehållsförteckning. 1. Gruppfamiljedaghemmet Stjärnan. 2. Målsättning och värdegrund

Stjärnans plan för småbarnsfostran. Innehållsförteckning. 1. Gruppfamiljedaghemmet Stjärnan. 2. Målsättning och värdegrund Stjärnans plan för småbarnsfostran Innehållsförteckning 1. Gruppfamiljedaghemmet Stjärnan 2. Målsättning och värdegrund 3. Egenvårdarmodellen - Med barnaögon 4. Gruppfamiljedagvårdarens roll inom småbarnsfostran

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN FÖRSKOLANS ARBETSTIDER MÅL OCH ARBETSSÄTT FÖR VERKSAMHETEN

HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN FÖRSKOLANS ARBETSTIDER MÅL OCH ARBETSSÄTT FÖR VERKSAMHETEN HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016 FÖRSKOLANS ARBETSTIDER Höstterminen 18.8-22.12 2015 Vårterminen 7.1 4.6 2016 Måndag - Fredag kl. 8.15-12.15 LOVDAGAR Höstlov 15.10-16.10 2015 Sportlov 22.2-26.2

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Inskolning. Lämning. Hämtning. Barnens egna lekar

Inskolning. Lämning. Hämtning. Barnens egna lekar Inskolning Mål: Barnet skall introduceras på avdelningen för att lära känna lokaler, barn och personal. Barnet visas runt på avdelningen. Barnet får bekanta sig med de andra barnen och personal. De gamla

Läs mer

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN på daghemmet Lyan

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN på daghemmet Lyan PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN på daghemmet Lyan TRADITIONER Jul, påsk m.m. Vår kultur och andras SAMARBETE Föräldrar, nätverk, mångprofessionalitet, stödnivåer, fostringsgemenskap, utvecklingssamtal RUTINER

Läs mer

Kuggom daghem Planen för småbarnsfostran 2012

Kuggom daghem Planen för småbarnsfostran 2012 Kuggom daghem Planen för småbarnsfostran 2012 Kuggom daghem Kuggom daghem är ett tvåspråkigt daghem. I daghemmet finns två heldagsgrupper; Mymlan är för 0-3 årigar och 3-6 åringarna har en egen heldagsgrupp.

Läs mer

GROV-PLANERING VÅRTERMINEN 2013 LILL-MYRAN APRIKOS

GROV-PLANERING VÅRTERMINEN 2013 LILL-MYRAN APRIKOS GROV-PLANERING VÅRTERMINEN 2013 LILL-MYRAN APRIKOS GROVPLANERING - APRIKOS AVDELNING VT 2013 Vi är fyra pedagoger som arbetar på avdelning Aprikos på Lill-Myran. Vår barngrupp består av ca: 23 barn. Majoriteten

Läs mer

Verksamhetsplan Intraprenad Hybo-Ämbarbo Emiliaskolorna 1-12 år Ringblomman pedagogisk omsorg 2014-2015

Verksamhetsplan Intraprenad Hybo-Ämbarbo Emiliaskolorna 1-12 år Ringblomman pedagogisk omsorg 2014-2015 Verksamhetsplan Intraprenad Hybo-Ämbarbo Emiliaskolorna 1-12 år Ringblomman pedagogisk omsorg 2014-2015 ljusdal.se Ringblomman är en pedagogisk omsorg som är Reggio Emilia inspirerad. Vi har öppet dygnet

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Välkomna till Midgårds förskola!

Välkomna till Midgårds förskola! Välkomna till Midgårds förskola! Midgårds förskola är en förskola för barn i åldern 1-5 år. Vi finns på Östergatan 24 som ligger centralt med närhet till allt. Förskolans verksamhet bedrivs i stora ljusa

Läs mer

DAGHEMMET ARKEN PLAN FÖR SMÅBARNS FOSTRAN

DAGHEMMET ARKEN PLAN FÖR SMÅBARNS FOSTRAN DAGHEMMET ARKEN PLAN FÖR SMÅBARNS FOSTRAN INLEDNING Daghemmet Arken är ett köpservice daghem som startades hösten 2000. Vi har 21 platser att erbjuda kommunen. Vi har en barngrupp i åldern 1-5 år. Personalen

Läs mer

Överby daghems arbetsplan 2015-2016

Överby daghems arbetsplan 2015-2016 Överby daghems arbetsplan 2015-2016 KONTAKTINFORMATION: Adress: Överby Daghem Överbyvägen 62 22150 Jomala Telefon: +358 18 31240 Mobil: +358 457-382 83 56 Mailadress: overbydaghem@jomala.ax Vid Överby

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

TEAMPLAN FÖR HT 2010 VT 2011

TEAMPLAN FÖR HT 2010 VT 2011 TEAMPLAN FÖR HT 2010 VT 2011 Avdelning - Lilla My Teamplanen beskriver den pedagogiska verksamheten utifrån de mål och målområden som anges i den lokala arbetsplanen. Den lokala arbetsplanen gäller för

Läs mer

Förskoleklassens verksamhetsplan

Förskoleklassens verksamhetsplan Förskoleklassens verksamhetsplan Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande citat

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

NYCKELPIGANS VERKSAMHETSPLAN

NYCKELPIGANS VERKSAMHETSPLAN NYCKELPIGANS VERKSAMHETSPLAN Mål och inriktning För oss på Nyckelpigan är leken viktig. Barn söker och erövrar kunskap genom lek. Utevistelsen och att röra sig skog och mark är en viktig del i vår verksamhet.

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Forsby daghems plan för småbarnsfostran

Forsby daghems plan för småbarnsfostran Forsby daghems plan för småbarnsfostran Beskrivning av Forsby daghem Forsby daghem är ett tvåspråkigt daghem som byggdes 1995. Tretton år senare, 2008, förstorades daghemmet. Daghemmet finns i Forsby sågs

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Handlingsplan för. Tallåsgårdens förskola 2012/2013

Handlingsplan för. Tallåsgårdens förskola 2012/2013 2012-06-27 Sid 1 (10) Handlingsplan för Tallåsgårdens förskola 2012/2013 I detta dokument kan du som besökare eller vårdnadshavare läsa om hur hela Tallåsgården tillsammans arbetar för att säkerställa

Läs mer

DAGHEMMET FYRKLÖVERN. Arbetsplan för förskolan

DAGHEMMET FYRKLÖVERN. Arbetsplan för förskolan DAGHEMMET FYRKLÖVERN Arbetsplan för förskolan 2015-2016 Enhet: Daghemmet Fyrklövern Munkvikvägen 31 21600 Pargas 044 788 3698 Gruppens namn: Gruppens storlek: Personal: Trollsländorna 20 barn (15 pojkar

Läs mer

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN DAGHEMMET KILLINGEN

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN DAGHEMMET KILLINGEN 0 PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN DAGHEMMET KILLINGEN Uppdaterad 30.05.13 INNEHÅLL Inledning 1 1 Målsättning och värdegrund 1 2. Med barnaögon 2 2.2 Egenvårdarmodell 3 2.1 Fostringsgemenskap 3 2.3 Smågruppsverksamhet

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Sörgården 2014-2015

Lokal Arbetsplan för Sörgården 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Sörgården 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3. 2. Mål och riktlinjer sida 3 2.1 Normer och värden sida 3 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

2013-09-18 Delfinens Arbetsplan HT 2013 VT 2014

2013-09-18 Delfinens Arbetsplan HT 2013 VT 2014 2013-09-18 Delfinens Arbetsplan HT 2013 VT 2014 Vi som arbetar på Forellen är; Kristina Lindqvist Taban Hama Saeed Elisabet Hammare Mariam Hammoud 35h/v Barngruppen består just nu av 11 barn. Det finns

Läs mer

Handlingsplan för Ladan, Måns och Loftet

Handlingsplan för Ladan, Måns och Loftet Månsagårdens förskola Handlingsplan för Ladan, Måns och Loftet Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Orange Centrals Förskola

Orange Centrals Förskola Orange Orange Centrals Förskola Vi som arbetar på Orange heter Ulrica, Sara, Lisbeth och Hafije. Telefonnumret till avdelningen är 044-13 49 62. Arbetslaget består av två förskollärare, två barnskötare.

Läs mer

IGELKOTTENS Arbetsplan

IGELKOTTENS Arbetsplan STENBITENS FÖRSKOLA IGELKOTTENS Arbetsplan LÄSÅRET 2016-2017 Dessi Kerstin Irina Mattias Arbetsplan för Igelkotten Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Förskolan. Mål och arbetsplan 2008/09

Förskolan. Mål och arbetsplan 2008/09 Förskolan Mål och arbetsplan 2008/09 1 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR SVENSKA FÖRSKOLAN I NAIROBI. Vi skall bedriva en god pedagogisk verksamhet enligt läroplanen för förskolan. Vi skall utnyttja det faktum att

Läs mer

Barn med behov av särskilt stöd... 16

Barn med behov av särskilt stöd... 16 Målsättning Innehållsförteckning Verksamhetens innehåll och pedagogiska mål... 3 Normer och värden... 3 Barns utveckling och lärande... 5 Barnens inflytande... 7 Förskola och hem... 9... 15 Barn med behov

Läs mer

Planen för småbarnsfostran

Planen för småbarnsfostran Planen för småbarnsfostran Daghemmet Alexia 2012-2013 Innehållsförteckning 1. Tankar kring planen för småbarnsfostran 3 2. Beskrivning av daghemmen Alexia och Skatan 3 3. Vår barnsyn och värdegrund 4 4.

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde 2012-10-10 Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde Fritidshemmets uppdrag Det är viktigt att personalen utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och

Läs mer

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Innehållsförteckning 1. Småbarnsfostran 2 2. Småbarnsfostran i Korsholms kommun 3 2.1. Syftet med småbarnsfostran 4 2.2. Målet för småbarnsfostran 4 2.3. Korsholms kommuns organisation

Läs mer

BARNABO DAGHEM. Plan för Småbarnsfostran

BARNABO DAGHEM. Plan för Småbarnsfostran BARNABO DAGHEM Plan för Småbarnsfostran INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vad är småbarnsfostran 1.1 Värdegrund 1.2 Pedagogisk grundsyn 2 Verksamhetsidé Målsättning 3 Barnet är det centrala 4 Inlärningsmiljön 4.1

Läs mer

Arbetsplan för förskolegruppen Blåbär

Arbetsplan för förskolegruppen Blåbär Arbetsplan för förskolegruppen Blåbär Knattebo daghem 2014-2015 Allmänna uppgifter om förskolan Enhet: Knattebo daghem Grupp: Blåbär Gruppstorlek: 11 barn (6 flickor och 5 pojkar) Förskolelärare: Annika

Läs mer

Arbetsplan för Linneans förskola 2010/11 avd Myran

Arbetsplan för Linneans förskola 2010/11 avd Myran Arbetsplan för Linneans förskola 2010/11 avd Myran 5.1. Normer och värden Alla barn och vuxna som kommer till förskolan ska bli sedda och bekräftade av all personal som arbetar på förskolan. Målet är uppnått

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 l okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 2 Innehåll Familjedaghemmens organisation sid. 3 Familjedaghemmens uppgift sid. 4 Värdegrunden sid. 5 Barns inflytande sid. 6 Samverkan med

Läs mer

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 BARNGRUPPEN BESTÅR AV: KANINGRUPPEN: Anki ansvarar för dessa barn. EKORRGRUPPEN: Elisabeth ansvarar för dessa barn. BJÖRNGRUPPEN: Monika ansvarar för dessa barn.

Läs mer

Arbetsplan för Pjukala förskola 2015-16

Arbetsplan för Pjukala förskola 2015-16 Arbetsplan för Pjukala förskola 2015-16 Allmänna uppgifter: Gruppens namn: Svalorna Elevantal: Personal: 16, 10 flickor och 6 pojkar Anne Mikkonen, barnträdgårdslärare Daglig arbetstid: 9-13 Kaati Drugg,

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Pedagogisk planering. Älvbackens förskola

Pedagogisk planering. Älvbackens förskola Pedagogisk planering Älvbackens förskola 2016-2017 Organisation BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Lena Hannu Tel. 0927-72050 FÖRSKOLECHEF Birgitta Nilsson Tel. 0927-72051 ÄLVBACKENS FÖRSKOLA Ekmansväg 12 G 957

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Arbetsplan Älvbackens förskola

Arbetsplan Älvbackens förskola Arbetsplan Älvbackens förskola 2013/2014 Organisation BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tel. 0927-72050 FÖRSKOLECHEF Birgitta Nilsson Tel. 0927-72051 ÄLVBACKENS FÖRSKOLA Ekmansväg 12 G 957 93 Pello

Läs mer

Förskolan Mullvaden. Humlans Verksamhetsmål 2013

Förskolan Mullvaden. Humlans Verksamhetsmål 2013 Förskolan Mullvaden Humlans Verksamhetsmål 2013 Innehållsförteckning 1. personalgrupp och barngrupp 2. lpfö 98 och förhållningssätt 3. Humlans dagliga rutiner: in och överskolning 4. lämning och hämtning

Läs mer

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER Trollkojans föräldrakooperativa förskola och fritidshem bedriver barnomsorgsverksamhet för barn i åldrarna 1 12 år. Förskolan följer statens läroplan för förskolan

Läs mer

PLANEN PÅ SMÅBARNS- FOSTRAN (0-5 ÅR)

PLANEN PÅ SMÅBARNS- FOSTRAN (0-5 ÅR) PLANEN PÅ SMÅBARNS- FOSTRAN (0-5 ÅR) En gemensam plan gjord av Dragsfjärd, Kimito och Västanfjärd kommun. I arbetsgruppen har suttit tjänstemän från daghemmen, familjedagvården och rådgivningarna på ön.

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 2 2. Mål och riktlinjer sida 3 2.1 Normer och värden sida 3 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Arbetsplan. KILSMYRANS förskola 2014/2015. Barn och utbildning

Arbetsplan. KILSMYRANS förskola 2014/2015. Barn och utbildning Arbetsplan KILSMYRANS förskola 2014/2015 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och

Läs mer

Förskoleklass en trygg skolvärld. Förskoleklassens arbetssätt. Språk

Förskoleklass en trygg skolvärld. Förskoleklassens arbetssätt. Språk Förskoleklass en trygg skolvärld Det år ditt barn fyller sex är det dags att välja plats i förskoleklass. De flesta föräldrar låter sitt barn gå i förskoleklass eftersom det ger en mjuk och trygg övergång

Läs mer

Arbetsplan för Molnet 2015/2016

Arbetsplan för Molnet 2015/2016 Arbetsplan för Molnet 2015/2016 Gruppens sammansättning Vi har 20 barn 3 barn är födda 14 6 barn födda 13 6 barn födda 12 4 barn födda 11 1 barn fött 10 Personal Carina Addén - förskollärare Susanne Evergren

Läs mer

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN DAGHEMMET SOCKENSTUGAN

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN DAGHEMMET SOCKENSTUGAN PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN DAGHEMMET SOCKENSTUGAN INNEHÅLL VERKSAMHETSTANKE VÄRDERINGAR BARNETS VARDAG ALLMÄNT OM SOCKENSTUGAN INLÄRNINGSMILJÖN RÖRELSE OCH FYSISK AKTIVITET SPRÅK OCH KOMMUNIKATION MATEMATIK,

Läs mer

Profil. Naturvetenskap och teknik

Profil. Naturvetenskap och teknik Profil Naturvetenskap och teknik Vi på Kompassens förskola sätter naturvetenskap och teknik i fokus. Vi vill uppmuntra barnens nyfikenhet och intresse för olika naturvetenskapliga och tekniska fenomen.

Läs mer