KONTROLLINSTRUKTION FÖR TVÄRVILLKORSKONTROLLER 2015 Version 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONTROLLINSTRUKTION FÖR TVÄRVILLKORSKONTROLLER 2015 Version 2"

Transkript

1 BESLUT Dnr / Stödprocessavdelningen KONTROLLINSTRUKTION FÖR TVÄRVILLKORSKONTROLLER 2015 Version 2 1

2 1 Nyheter Kontrollpunkter Kontrollpunkterna i foder flyttade och med nya nummer Tillagda delar Borttagna delar Tvärvillkoren omfattar verksamhetskrav och normer Viktigt att tänka på före, under och efter kontrollen Ta ställning till om du är jävig Tänk på sekretessen Förhindra smittspridning Informera lantbrukaren om hur kontrollen går till Lantbrukaren ska vara närvarande vid kontroll Force majeure-liknande händelse Hur du kan föranmäla kontroller och vad du ska göra om du inte kan genomföra kontrollen Det finns olika riktlinjer för olika kontroller Kontroller som du kan föranmäla Kontroller som du kan föranmäla max 14 dagar i förväg Kontroller som du får föranmäla max 48 timmar i förväg Kontroller som du ska föranmäla max 24 timmar i förväg Kontroller som du inte får föranmäla Registerkontroller av nötkreatur, får, get och gris Tvärvillkorskontroll av djurskydd, hormoner, TSE, anmälan av vissa djursjukdomar och foder Tvärvillkorskontroll av skötselvillkor, växtskydd, växtnäring och grundvatten Arealbaserade kontroller Kontroll av djur i miljöersättningarna Samordnade kontroller begränsar möjligheten att föranmäla Informera lantbrukaren vid föranmälan Om du inte kan genomföra kontrollen Om lantbrukaren inte tillåter stöd- eller tvärvillkorskontroll Regelverk om föranmälan Dokumentation av kontrollen Krav som ställs på dokumentationen Dokumentationen ska ge en objektiv beskrivning Dokumentationen ska vara ett bra beslutsunderlag Dokumentationen ska vara hållbar över tiden

3 5.1.4 Dokumentationen ska vara underlag vid överklagande Dokumentationen ska kunna hålla för en granskning Viktigt att tänka på när du dokumenterar Dokumentera noggrant Dokumentera fakta och iakttagelser Dokumentation av vilka dokument du granskar Skriv utförliga kommentarer Mer att tänka på när du dokumenterar Fotografier kompletterar dokumentationen Nyckelbegrepp Tvärvillkor och djur Företag med betesmark Djur i olika direktiv och förordningar som ingår i tvärvillkoren Växtnäring Foder: Livsmedel Förtydligande om ansvar Djurskydd Förtydligande om hästar i jordbruksverksamhet och djurskydd Djurmärkning Företag med enbart åkermark Tvärvillkor och foder Vem är foderföretagare? Vad är en foderanläggning? Undantag Krav på dokumentation och journalföring Vissa anläggningar behöver även ett godkännande för sin verksamhet Kontroll av foderanläggningar Rapportering av kontrollresultat Anvisningar om kontrollprotokoll och checklista Så här fyller du i kontrollprotokollet: A. Kontrollobjekt Specifikt för protokoll livsmedel Länk till vägledningen om riskklassificering B. Kontrollmyndighet C. Kontroll - allmänt D. Resultat E. Övriga kommentarer F. Underskrift G. Bedömning av överträdelse nr

4 9.2 Avsiktlighet bör utredas Mindre överträdelse enligt varningssystemet Specifikt för checklista djurskydd Typ av åtgärd som länsstyrelsen beslutar om a. Föreläggande eller annan form av påpekande (muntligt och/eller skriftligt) att åtgärda bristen inom 3 månader. Inga övriga åtgärder b. Föreläggande att åtgärda bristen inom utsatt tid, längre än 3 månader. Inga övriga åtgärder c. Omedelbara myndighetsåtgärder i form av omhändertagande och omedelbara beslut om förelägganden och förbud enligt 26 djurskyddslagen (1988:534) (kontrollanten bör ha delegationsrätt för sådant beslut). Beslut om förbud enligt 26 djurskyddslagen kan till exempel innebära att kontrollmyndigheten begränsar antalet djur som får hållas på en viss anläggning eller djurutrymme. Eller förbjuda djurhållaren att använda stallbyggnad eller visst utrymme för djur som inte är lämplig ur djurskydds- och även djurhälsosynpunkt. Åtalsanmälan är också en typ c Specifikt för checklista livsmedel Rapportering av genomförd kontroll (rapportering till kommissionen KOM enligt 882/2004) Fågel/habitat Fågel/habitat Instruktion Kommentar Fågel/habitat Instruktion Kommentar Fågel/habitat Instruktion Kontrollpunkter utarbetade efter nitratdirektivet Vnäring Vnäring Vnäring Vnäring Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring Vnäring Vnäring Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring Vnäring

5 Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring Vnäring Vnäring Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring Vnäring Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring Vnäring Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring Instruktion Bedömningsvägledning Vnäring Vnäring Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring Vnäring Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring Vnäring Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring

6 11.26 Vnäring Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring Vnäring Vnäring Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring Vnäring Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring Vnäring Vnäring Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring Instruktioner Kommentarer Bedömningsvägledning Vnäring Instruktioner Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring Instruktioner Kommentarer Bedömningsvägledning Vnäring Instruktioner Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring Instruktioner Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring Vnäring

7 Instruktioner Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Växtskydd Vskydd Kommentar Vskydd Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vskydd Instruktion Kommentar, allmänt om etiketter och villkor Bedömningsvägledning Vskydd Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vskydd Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vskydd Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vskydd Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vskydd Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vskydd Kommentar Bedömningsvägledning Vskydd Instruktion Kommentar

8 Bedömningsvägledning Vskydd Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vskydd Instruktion Kommentar Hormoner Instruktion Vilka djurslag? Finns det tecken på att hormoner används? Endast hormoner i visst syfte Kontrollera att hormoner används i djurhållningen endast i syfte att förhindra befruktning, framkalla abort, stimulera ägglossning, verka sammandragande på livmoder eller synkronisera brunst Endast godkända preparat Kontrollera dokumentation Bedömningsvägledning journalföring Hormon 5,11,16, Kontrollera om tecken på avyttrande av hormonbehandlade djur Kontroll i medicinskåp Brunstsynkronisering Slaktdjur Kontrollera att karensregler följs Bedömningsvägledning karenstider Hormon Bedömning Anmälan och förebyggande av TSE-sjukdomar hos djur TSE TSE 2 se instruktion Foder Instruktion TSE TSE Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning TSE Instruktion Bedömningsvägledning TSE TSE TSE Instruktion Bedömningsvägledning TSE

9 14.10 TSE Instruktion Bedömningsvägledning TSE TSE Instruktion Bedömningsvägledning TSE TSE Instruktion Bedömningsvägledning TSE Instruktion Bedömningsvägledning TSE Kommentar Bedömningsvägledning TSE TSE TSE Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning TSE TSE Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning TSE TSE Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning TSE TSE Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning TSE TSE TSE Instruktion

10 Kommentar Bedömningsvägledning TSE TSE Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning TSE TSE Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning TSE TSE Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Livsmedel LVäxt Instruktion Kommentar Bilaga I del A punkt 5 f i förordning (EG) nr 852/ LVäxt Instruktion Kommentar Bilaga I del A punkt 5 f i förordning (EG) nr 852/ LVäxt Instruktion Kommentar LVäxt Instruktion Kommentar LVäxt Instruktion Kommentar

11 Bilaga I del A punkt 9 c i förordning (EG) nr 852/ LVäxt 6, 6.1 och Instruktion Kommentar Artikel 18 och 19 i förordning (EG) nr 178/ LAnimal Instruktion Kommentar Bilaga I del A punkt 4 g i förordning (EG) nr 852/ LAnimal Instruktion Kommentar Bilaga I del A punkt 4 g i förordning (EG) nr 852/ LAnimal Instruktion Kommentar Bestämmelserna omfattar livsmedelsproducerande djur som behandlats med Bestämmelser Bilaga I del A punkt 4 j i förordning (EG) nr 852/ LAnimal Instruktion Kommentar Bilaga I del A punkt 4 h i förordning (EG) nr 852/ LAnimal Instruktion Kommentar LAnimal Instruktion Kommentar

12 Bilaga I del A punkt 8 d i förordning (EG) nr 852/ LAnimal Instruktion Kommentar Bestämmelser Bilaga I del A punkt 8 e i förordning (EG) nr 852/ LAnimal 8, 8.1, Instruktion Kommentar Artikel 18 och 19 i förordning (EG) nr 178/ LMjölk Instruktion Kontrollera att det finns rutiner för att upptäcka sjukdomar och ätstörningar Kommentar Bilaga III, avsnitt IX, kapitel I, punkt 1 b i förordning (EG) nr 853/ LMjölk Instruktion Kommentar Bilaga III, avsnitt IX, kapitel I, punkt 1 c i förordning (EG) nr 853/ LMjölk Instruktion Kommentar Bilaga III, avsnitt IX, kapitel I, punkt 1 d i förordning (EG) nr 853/ LMjölk Instruktion Kommentar Bilaga III, avsnitt IX, kapitel I, punkt 1 e i förordning (EG) nr 853/ LMjölk Instruktion Kommentar

13 LMjölk Instruktion Kommentar Bilaga III, avsnitt IX, kapitel II A, punkt 3 i förordning (EG) nr 853/ LMjölk Instruktion Bilaga III, avsnitt IX, kapitel II A, punkt 4 i förordning (EG) nr 853/ LMjölk Instruktion Kommentar Dokumentationen ska omfatta Bilaga III, avsnitt IX, kapitel II A, punkt 2 i förordning (EG) nr 853/ LMjölk Instruktion Kommentar LMjölk Instruktion Kommentar LÄgg Instruktion Kommentar Bilaga III, avsnitt X, kapitel I, punkt 1 i förordning (EG) nr 853/ Bedömningsvägledning vid tvärvillkorsbrister livsmedel Foder Foder Instruktion Foder Instruktion Kommentar

14 Bedömningsvägledning Foder Foder Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Foder Instruktion Foder Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Foder Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Foder Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Foder Instruktion Foder Instruktion Foder Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Foder Instruktion Foder Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Foder Instruktion Foder Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Foder Instruktion

15 16.17 Foder Foder Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Foder Instruktion Foder Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Foder Instruktion Foder Instruktion Bedömningsvägledning Foder Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Foder Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Foder Instruktion Foder Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Foder Instruktion Foder Instruktion Bedömningsvägledning Foder Instruktion Bedömningsvägledning Foder Instruktion Foder Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning

16 16.32 Foder Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Foder Instruktion Foder Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Djurskydd Kontrollpunkter med bestämmelser för animalieproduktionens djur Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet Daglig tillsyn sker normalt av alla djur Automatiska system och anordningar ges daglig tillsyn Skadade eller sjuka djur ges nödvändig vård. Djur som behöver särskild vård kan tas om hand i särskilt utrymme Det finns journaler för minst 5 år tillbaka över djur som behandlats med karensbelagda läkemedel och antalet dödsfall i besättningen Utrymmen, inredning och utrustning Kraven på inredningens utformning med hänsyn till skaderisker etcetera är uppfyllda Stallet har en luftkvalitet och ett stallklimat som är anpassat till djurslaget och djurhållningsformen Mekaniskt ventilerade stallar har nödventilation Belysning finns så att tillsyn av djuren alltid kan ske utan svårigheter. Kravet på ljusinsläpp och/ eller belysning är uppfyllt Foder och vatten Kraven för hållande av utegångsdjur är uppfyllda. Kraven på stängsel är uppfyllda Avhorning och operativa ingrepp Hormoner och andra ämnen används endast på tillåtet sätt Avel innebär inte förlossningssvårigheter eller annat lidande Kontrollpunkter med särskilda bestämmelser för kalvar Kraven på tillsyn av kalvar är uppfyllda Utrymmen för kalvar är enligt gällande måttföreskrifter För kalvar är kraven på inredningens utformning med hänsyn till skaderisker etcetera uppfyllt Kalvar hålls lösgående och på ett sådant sätt att de kan ligga ner, vila, stå upp och hålla sig själva rena Kraven för att hålla kalvar i ensambox är uppfyllda Golv och liggytor har en jämn och halksäker yta Stallutrymmen rengörs och utgödslas på ett sätt som ger en god hygien och god djurhälsa Kravet på ströets kvalitet och användningen av strö på liggytor är uppfyllda Stallklimat och luftkvalitet är anpassat till djurslaget och mekaniskt ventilerade stallar har nödventilation och fungerande larmanordning Belysning finns så att tillsyn av kalvar alltid kan ske utan svårigheter och kravet på ljusinsläpp eller belysning är uppfyllt

17 Foder och vatten Kalvar utfodras minst 2 gånger per dag Nyfödda kalvar får råmjölk Kontrollpunkter med särskilda bestämmelser för grisar Daglig tillsyn sker av alla grisar Utrymme, inredning och utrustning Golv och liggytor har en jämn och halksäker yta Smågrisar har under den första levnadsmånaden en liggplats som är avskild från suggan Smågrisar avvänjs tidigast då de uppnått 4 veckors ålder Grisarna hålls normalt lösgående, aggressioner mellan grisar åtgärdas Grisarna hålls normalt i par eller grupp Kraven på ströets kvalitet och användningen av strö är uppfyllda Suggor och/ eller gyltor har tillgång till strömedel för bobyggnadsbeteende under veckan före grisning Liggytor hålls rena och torra samt är anpassade efter djurslag och stallklimat Fönster och belysning Buller Foder och vatten Reglerna kring reducering av smågrisars tänder är uppfyllda och operativa ingrepp utförs på ett djurskyddsmässigt acceptabelt sätt Normer Norm 1 Uppfylls kravet på en 2m bred gödslingsfri zon intill vattendrag och sjö? Instruktion Norm 2 Uppfylls kraven gällande uttag av bevattningsvatten? Instruktion Norm 3 Uppfylls kraven för att begränsa utsläpp av farliga ämnen i grundvatten Instruktion Kommentar Norm 4 Uppfylls krav på höst och vinterbevuxen mark? Instruktion Norm 5 Uppfylls kraven på bevuxen sluttande åkermark? Instruktion Norm 6 Uppfylls kravet på bibehållande av markens organiska material Instruktion Norm 7 Uppfylls kravet på bibehållande av tvärvillkorselement Instruktion Regelverk Fågel/habitat Lagring och spridning av gödsel samt höst- och vinterbevuxen mark inom känsligt område Lagring och spridning av gödsel samt höst- och vinterbevuxen mark utanför känsligt område Växtskydd Hormoner

18 Anmälan och förebyggande av TSE-sjukdomar hos djur Livsmedel Artikel 18 och 19 i förordning (EG) nr 178/ Foder Djurskydd Normer Bemyndiganden att utföra kontroller Direktstöd Stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder Bilaga 1 Tvärvillkorselement i åkermark i stödområde

19 1 Nyheter Kontrollpunkter Flera av kontrollpunkterna (växtnäring, växtskydd, foder, hormoner, TSE) har skrivits om så att de passar till en framtida mobil hantering och är skrivna efter de godkända regelträden. 1.2 Kontrollpunkterna i foder flyttade och med nya nummer Foder 9 har tillkommit och de andra punkterna är därför framflyttade ett nummer. Några foderfrågor har bytt nummer : Foder 5, 6 och Tillagda delar Avdragsvägledning för tvärvillkor är tillagd som bilaga till kontrollinstruktionen. Tanken med avdragsvägledningen är att den i praktiken ska fungera som kontrollinstruktionen. Syftet är att likrikta beräkningen av tvärvillkorsavdragen mellan länsstyrelserna. 1.4 Borttagna delar Vnäring 20 utgår. 19

20 2 Tvärvillkoren omfattar verksamhetskrav och normer Den här instruktionen riktar sig till dig som är kontrollant på länsstyrelsen. Detta dokument behandlar kortfattat några nyckelbegrepp om tvärvillkor. Mer information om till exempel begrepp och beräkningsprinciper om tvärvillkor finns via Handläggarstödet och på Jordbruksverkets webbplats Där finns även gällande versioner av kontrollprotokoll och kontrollinstruktion för utskrift. Tvärvillkoren har funnits sedan Tanken är att lantbrukare som inte följer vissa miljö-, hälso- och djurskyddsbestämmelser ska få avdrag på stödbeloppet. Kravet på lantbrukaren att följa tvärvillkoren omfattar jordbruksverksamheten och hela lantbruksföretagets jordbruksmark. Det är länsstyrelsen som kontrollerar tvärvillkoren. Tvärvillkoren består av två delar, verksamhetskrav och normer. Verksamhetskraven består av ett antal EU-direktiv och EU-förordningar som lantbrukare måste ta hänsyn till för att få fullt stöd. Normer (god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden) för jordbruksmark fastställs av medlemsstaten. Gemensamt för verksamhetskrav och normer är att den enskilda lantbrukaren drabbas av minskning av stödbeloppen i det fall länsstyrelserna konstaterar överträdelse av verksamhetskraven och normerna. 20

21 3 Viktigt att tänka på före, under och efter kontrollen 3.1 Ta ställning till om du är jävig Innan du gör en kontroll ska du ta ställning till om du kan vara jävig enligt förvaltningslagen. Det är heller inte lämpligt att du gör kontrollen, om du har utfört de två senaste fältkontrollerna på företaget, handlagt företaget eller gjort åtagandeplan, åtgärdsplan med mera. I sådana situationer ska du ta kontakt med den kontrollansvarige som i sin tur lämnar över kontrollen till en annan kontrollant. 3.2 Tänk på sekretessen Det är viktigt att tänka på gällande sekretessbestämmelser. I kontrollsammanhang är det särskilt viktigt när det gäller vilka lantbrukare som kommer att kontrolleras. 3.3 Förhindra smittspridning För att undvika smittspridning ska du använda lämpliga skyddskläder, till exempel ren overall och plastsockor, när du går in i stallar och andra djurutrymmen. Om det krävs ska du även använda desinfektionsmedel. Du ska också tillgodose lantbrukarens önskemål som handlar om smittskydd. Det ska göras så långt det är möjligt utan att kontrollkvaliteten blir sämre. 3.4 Informera lantbrukaren om hur kontrollen går till Innan du inleder kontrollen på gården ska du informera lantbrukaren om vad som ska kontrolleras och hur kontrollen kommer att gå till, det gäller även om du har informerat lantbrukaren när du föranmälde kontrollen. Du ska också upplysa lantbrukaren om de eventuella avvikelser som du konstaterar under kontrollen. Lantbrukaren ska bistå med nödvändig hjälp för att du ska kunna genomföra kontrollen. Om lantbrukaren inte gör det kan det bli avslag på ansökan eller så kan Jordbruksverket besluta om avdrag på stöden. Vid kontrollen har du möjlighet att upplysa lantbrukaren om de avdrag som finns inom regelverket och hur de tillämpas. Däremot får du inte upplysa lantbrukaren om länsstyrelsen kommer att tillämpa några avdrag i det aktuella fallet. Beslut om eventuella sanktioner ska fattas av någon annan person än den som utfört fältkontrollen. 3.5 Lantbrukaren ska vara närvarande vid kontroll Du ska inte gå in i några stallar eller andra djurutrymmen, om ingen på gården vet att en kontroll genomförs. Lantbrukaren eller dennes representant måste också finnas tillgänglig någon gång under kontrollen för att du ska kunna göra en kontroll av stalljournal och 21

22 annan dokumentation. Om lantbrukaren inte har möjlighet att närvara kan det bli aktuellt att avbryta kontrollen för att fortsätta vid ett senare tillfälle. 3.6 Force majeure-liknande händelse I vissa fall kan kontrollen inte genomföras eller man konstaterar att lantbrukaren inte kommer att kunna uppfylla villkoren för stöd beroende på att någon oförutsedd händelse har inträffat. Vissa händelser kan godkännas som force majeure eller force majeureliknande händelser, till exempel att lantbrukaren avlider eller under en längre tid inte är arbetsför, naturkatastrofer inträffar, djurstallar förstörs eller besättningen drabbas av en epizooti. Om det inträffar sådana händelser kan lantbrukaren ändå få behålla stödet i sin helhet eller delar av stödet. Även andra oförutsedda händelser kan leda till att Jordbruksverket ändå betalar ut stöd. Om du stöter på problem som kan kopplas till force majeure-liknande händelser, bör du diskutera dessa med den som är kontrollansvarig eller stödansvarig på din länsstyrelse. 22

23 4 Hur du kan föranmäla kontroller och vad du ska göra om du inte kan genomföra kontrollen 4.1 Det finns olika riktlinjer för olika kontroller Urvalskoden för kontrollen styr om du kan föranmäla kontrollen. Hur lång tid innan som du kan föranmäla kontrolen beror på vilken typ av kontroll det är. Djurstödskontroll, registerkontroll och tvärvillkorkontroll för märkning och journalföring av djur får du anmäla max 48 timmar i förväg. Tvärvillkorskontroller av foder och djur (ej märkning och journalföring) får du föranmäla max 24 timmar i förväg. Kontroll av arealbaserade stöd och arealbaserade tvärvillkor får du föranmäla max 14 dagar i förväg. När du samordnar kontroller är det den kontrollmed kortast tidsintervall för föranmälan som styr. Om du föranmäler kontrollen utanför satta tidsgränser för kontrollen ska du alltid skriva en motivering om orsaken. Det gäller även om du föranmäler en kontroll som egentligen ska vara oanmäld. 4.2 Kontroller som du kan föranmäla Du kan i normalfallet föranmäla kontroller. I avsnitt 4.3 finns en uppräkning av vilka kontroller som du inte får föranmäla, övriga kontroller kan du föranmäla om det inte är tydligt att syftet med kontrollen äventyras. Du bör vara restriktiv med att skjuta upp föranmälda kontroller. Om lantbrukaren eller dennes representant inte kan närvara ska du undersöka om kontrollen går att utföra med hjälp av en ersättare eller utan assistans Kontroller som du kan föranmäla max 14 dagar i förväg Följande kontroller kan du i normalfallet föranmäla max 14 dagar i förväg. Observera att det finns undantag, se stycke 4.3. Gårdstödskontroll Kontroll av miljöersättningar (areal) Kontroll av kompensationsbidrag (areal) Tvärvillkorkontroll av skötselvillkor Tvärvillkorkontroll av växtskydd Tvärvillkorskontroll av växtnäring Tvärvillkorskontroll av grundvatten 23

Checklista. Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet. Ej aktuell.

Checklista. Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet. Ej aktuell. Checklista 1(6) Fjäderfä övriga Personal 3 Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet. DL 3-4, L100 1kap. 5 Kontroll 4 Daglig tillsyn sker normalt

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Jordbruksinformation 18 2010 Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Innehåll Du är foderföretagare dessa regler gäller dig... 4 Så här läser du broschyren... 4 Vem är foderföretagare?... 5

Läs mer

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Anmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om provtagning på djur, m.m.; SFS 2006:815 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

En 30-minuters resa från Bryssel (via Stockholm) till Jan Petersons gårdsplan

En 30-minuters resa från Bryssel (via Stockholm) till Jan Petersons gårdsplan ontrollsystemet: regelverket, riskbaserade kontroller, handläggning, bondens rättigheter och skyldigheter Regelverket ontrollsystemet ontroll, handläggn ing Hemma hos bonden Efter kontrollen En 30-minuters

Läs mer

Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård. Katja Korkalainen Fodersektionen

Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård. Katja Korkalainen Fodersektionen Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård Katja Korkalainen Fodersektionen Neuvo 2020 December 2014 Allmänt om foderkontroll på djurgårdar Foder Ämnen och produkter som är avsedda för utfodring av djur

Läs mer

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskydds- och foderkontroller

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskydds- och foderkontroller Nyhetsbrev projekt ELOF djurskydds- och foderkontroller Det här nyhetsbrevet riktar sig till dig på som, på ett eller annat sätt, berörs av att länsstyrelsen tog över kommunernas ansvar för kontroller

Läs mer

Projekt ELOF Nr 1, sep 2008

Projekt ELOF Nr 1, sep 2008 Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller mm Det här nyhetsbrevet riktar sig till dig på kommunen som, på ett eller annat sätt, berörs av att länsstyrelserna tar över kommunernas ansvar för kontroller

Läs mer

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller m m

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller m m Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller m m Det här nyhetsbrevet riktar sig till dig som, på ett eller annat sätt, berörs av att länsstyrelsen tar över kommunernas ansvar för kontroller av djurskydd

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Övervakningen av tvärvillkor hänför sig till fodersäkerhet och spårbarhet för foder:

Övervakningen av tvärvillkor hänför sig till fodersäkerhet och spårbarhet för foder: 4 Foder Övervakningen av tvärvillkor hänför sig till fodersäkerhet och spårbarhet för foder: avfall, farliga ämnen, växtskyddsmedel, biocider, utsäde, gödselmedel och läkemedelsfoder förvarats och hanterats

Läs mer

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 )

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 ) Föredragande Virva Valle Sida/sidor 1 / 5 Anvisning till foderblandningscentraler och andra aktörer, bl.a. förmedlare, om import av animaliska biprodukter från en annan EU-medlemsstat, Norge eller Schweiz

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

Journalföring för får och getter

Journalföring för får och getter Journalföring för får och getter Kravet på att journalföra får och getter finns för att myndigheterna snabbt ska kunna förhindra smittspridning i händelse av en smittsam djursjukdom i Sverige. Det är därför

Läs mer

KONTROLLINSTRUKTION FÖR AREALBASERADE KONTROLLER Nya stöden 2015 VERSION 2

KONTROLLINSTRUKTION FÖR AREALBASERADE KONTROLLER Nya stöden 2015 VERSION 2 BESLUT Dnr 3.4.20-5266/15 2015-06-24 Stödprocessavdelningen KONTROLLINSTRUKTION FÖR AREALBASERADE KONTROLLER Nya stöden 2015 VERSION 2 Jordbruksverket 551 82 Jönköping www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se

Läs mer

Nya regler om hygien för säkerhets skull

Nya regler om hygien för säkerhets skull Nya regler om hygien för säkerhets skull Information till företagare som hanterar livsmedel Ny lag Ingredienser: Ansvar, spårbarhet (öppenhet), egenkontroll (grundförutsättningar, HACCP), flexibilitet

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Försäljning av små mängder. Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument

Försäljning av små mängder. Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument Försäljning av små mängder Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument Att sälja små mängder I den här broschyren kan du som ska sälja små mängder primärprodukter

Läs mer

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskydds- och foderkontroller

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskydds- och foderkontroller Nyhetsbrev projekt ELOF djurskydds- och foderkontroller Det här nyhetsbrevet riktar sig till dig som, på ett eller annat sätt, berörs av att länsstyrelsen tog över kommunernas ansvar för kontroller av

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Omfattning 1

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning... 5. 1 Lagförslag... 7. 1.2 FörslagT TtillT TlagT TomT TändringT TiT T(2006:805)T TomT. TdjurskyddslagenT.

Innehåll. Sammanfattning... 5. 1 Lagförslag... 7. 1.2 FörslagT TtillT TlagT TomT TändringT TiT T(2006:805)T TomT. TdjurskyddslagenT. Tkorthet TlagenT TdjurskyddslagenT Innehåll Sammanfattning... 5 1 Lagförslag... 7 1.1 FörslagT TtillT TlagT TomT TändringT TiT T(1988:534)...7 1.2 FörslagT TtillT TlagT TomT TändringT TiT T(2006:805)T

Läs mer

Anvisningar Förprövning av häststall Förhandsanmälan

Anvisningar Förprövning av häststall Förhandsanmälan Enheten för länsveterinärer Anvisningar Förprövning av häststall Förhandsanmälan Foto: Marie Lundin Vid ny-, till- eller ombyggnationer av djurstall, hägn eller annat förvaringsutrymme för djur kan en

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Del 1 Introduktion till den nationella kontrollplanen Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

Animaliska biprodukter

Animaliska biprodukter Animaliska biprodukter (temadag med Avfall Sverige) 3 feb. 2015 Av Susanne Liljenström (enheten för CITES, foder och djurprodukter) Enheten för CITES, foder och djurprodukter (avdelningen Djurskydd och

Läs mer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION SVIN I 48 i djurskyddslagen (247/1996) avsedd utredning om iakttagande av minimikraven för skydd av svin enligt

Läs mer

Revisionsprojekt riktat mot restauranger

Revisionsprojekt riktat mot restauranger MILJÖFÖRVALTNINGEN Revisionsprojekt riktat mot restauranger En rapport från Miljöförvaltningen Karina Alvarez och Jenny Weimer Juni 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Restaurangenheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.09.2003 KOM(2003)546 slutlig KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Om läget när det gäller förbuden mot utfodring av animalieproduktionens djur med animaliskt

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

Sprutjournal. År:... Företag:... Odlare:...

Sprutjournal. År:... Företag:... Odlare:... Sprutjournal År:... Företag:... Odlare:... Syfte Att föra sprutjournal är ett verktyg för egenkontroll genom att medvetenheten i och omkring bekämpningsarbetet ökar i och med att mått och steg antecknas.

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

RiR 2008:11. Tvärvillkorskontroller i EU:s jordbruksstöd

RiR 2008:11. Tvärvillkorskontroller i EU:s jordbruksstöd RiR 2008:11 Tvärvillkorskontroller i EU:s jordbruksstöd ISBN 978 91 7086 150 5 RiR 2008:11 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2008 Till regeringen Jordbruksdepartementet Datum: 2008-06-03 Dnr: 31-2007-0007

Läs mer

Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller

Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller Kurser i djurskyddsbedömning våren 2010 samt januari 2011 Björn Dahlén Djurskyddschef 1 Den svenska modellen Samtal,

Läs mer

Anvisningar. Förprövning av djurstall Förhandsanmälan. Förprövning innan byggnationen kan påbörjas. Enheten för länsveterinärer

Anvisningar. Förprövning av djurstall Förhandsanmälan. Förprövning innan byggnationen kan påbörjas. Enheten för länsveterinärer Enheten för länsveterinärer Anvisningar Förprövning av djurstall Förhandsanmälan (För info om förprövning av byggnationer för häst Se separat infoblad) Vid ny-, till- eller ombyggnationer av djurstall,

Läs mer

Livsmedelspolicy för Vänersborgs kommun

Livsmedelspolicy för Vänersborgs kommun 2008-02-06 1 (1) Livsmedelspolicy för Vänersborgs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-6, 6. För samtliga livsmedel som upphandlas till kommunala kök i Vänersborgs kommun ska ställas grundläggande

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Livsmedelskontroll i primärproduktionen

Livsmedelskontroll i primärproduktionen Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Livsmedelskontroll i primärproduktionen Fastställd: 2010-05-17 av P. Brådenmark, avdelningschef Innehåll 1 Inledning... 5 1.1 Syftet med vägledningen... 5 1.2

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om fastställande av djurhälsoregler

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet jordbruksföretag

Anmälan av miljöfarlig verksamhet jordbruksföretag Anmälan av miljöfarlig verksamhet jordbruksföretag Anmälan ska lämnas till miljöförvaltningen senast sex veckor före verksamheten ska påbörjas. Avgift för handläggning av anmälan kommer att tas ut enligt

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Riskklassificering av livsmedelsföretag och foderföretag inom primärproduktionen

Riskklassificering av livsmedelsföretag och foderföretag inom primärproduktionen Vägledning Riskklassificering av livsmedelsföretag och foderföretag inom primärproduktionen Fastställd: 2010-12-21 Ersätter: 2009-01-12 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Syfte och omfattning... 5 2.1 Syfte...

Läs mer

Korta fakta om. svensk grisuppfödning. Så skapas en hållbar. svensk grisuppfödning

Korta fakta om. svensk grisuppfödning. Så skapas en hållbar. svensk grisuppfödning Så skapas en hållbar svensk grisuppfödning lever upp till de gemensamma regler och lagar som beslutats. gör upp handlingsplaner för att skapa hög djurhälsa. säkerställer en minskad antibiotikaanvändning.

Läs mer

Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014

Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014 Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014 Helena Hamvall Malin Liss-Lundeberg Lis Ryberg Samhällsbyggnad - Tillsynsavdelningen Informationsträffens innehåll 0 Resultat från livsmedelskontrollen

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Länsprojekt 2013 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV SPÅRBARHET OCH REDLIGHET

Länsprojekt 2013 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV SPÅRBARHET OCH REDLIGHET Länsprojekt 2013 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV SPÅRBARHET OCH REDLIGHET 1 PIK-gruppen Fredrik Holm, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Blekinge län Per

Läs mer

Yttrande över Generella krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning på jordbruksföretag eller annan djurhållande verksamhet

Yttrande över Generella krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning på jordbruksföretag eller annan djurhållande verksamhet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Animalieproduktion 2011

Animalieproduktion 2011 Animalieproduktion 2011 JO0701 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Jordbrukets produktion A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Produkten

Läs mer

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR om förståelsen av vissa bestämmelser om flexibilitet i hygienpaketet Vanliga frågor Riktlinjer för livsmedelsföretagare Europeiska

Läs mer

Yttrande över förslag till ändring av vägledning Godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar

Yttrande över förslag till ändring av vägledning Godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar 1 (5) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Maria Wegscheider Telefon 018-727 43 41 2014-09-06 2014-004702- LI Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 1 oktober 2014

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Telefon Mobiltelefon E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress

Telefon Fax E-postadress. Telefon Mobiltelefon E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress Information Sida 1 av 3 Gällande regler: LIVSFS 2005:20 (föreskrifter om hygien) och 2001:30 (föreskrifter om dricksvatten) Mer information om tillämpningen av reglerna återfinns i bilaga till blanketten.

Läs mer

Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013

Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013 Statistikenheten 2015-01-12 1(11) Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013 JO 0109 Innehållsförteckning A Administrativa och legala uppgifter... 2 A.1 Ämnesområde... 2 A.2 Statistikområde... 2 A.3 SOS-klassificering...

Läs mer

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning LAGFÖRSLAG I enlighet med riksdagens beslut upphävs i livsmedelslagen (23/2006) 3 4 mom., sådant det lyder i lag 352/2011, ändras 3 1 mom. 19 punkten, 6 28 och 29 punkten, 9 4 mom., 22, 30 9 punkten, 34

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl.

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. 1(22) 2009-02-19 Version 1.0 Dnr 31-2401/09 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Bilaga Nötkreatur Fastställd: 19 februari 2009 Jordbruksverket, 551 82 Jönköping

Läs mer

Offentlig livsmedelskontroll på förskolor och skolor i Trelleborg 2010

Offentlig livsmedelskontroll på förskolor och skolor i Trelleborg 2010 Offentlig livsmedelskontroll på förskolor och skolor i Trelleborg 2010 Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16 Miljönämndens rapport nr 8/2010 1 (8) Offentlig livsmedelskontroll på förskolor och skolor i Trelleborgs

Läs mer

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket 1(6) JORDBRUKSVERKETS INTERNA REGLER Dnr 5.1.17-4405/15 2015-05-21 Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket Jordbruksverkets interna regler är bindande och måste följas

Läs mer

CIRKUS Kontroll enligt djurskyddslagen (1988:534)

CIRKUS Kontroll enligt djurskyddslagen (1988:534) 1 (26) CIRKUS Kontroll enligt djurskyddslagen (1988:534) Datum Diarienummer Cirkusens namn Plats för kontroll Cirkusens adress i hemlandet Cirkusens adress under föreställningssäsong i Sverige Kontaktperson

Läs mer

Vad kan en EU-revision kosta?

Vad kan en EU-revision kosta? Vad kan en EU-revision kosta? Anders Elfström, enhetschef Regelutvecklingsenheten Stödavdelningen Jordbruksverket Regelutvecklingsenheten, ca 75 personer Regelarbete Förvaltning av Multikuben Ajourhållning

Läs mer

Djurskyddspolisen i Stockholms län

Djurskyddspolisen i Stockholms län Djurskyddspolisen i Stockholms län Den här satsningen leder till mindre lidande för både människor och djur. Det går att använda flera mjuka instrument som förelägganden och tillsyn. Det gör att vi kan

Läs mer

GOD PRAXIS FÖR MÄRKNING AV FODERLAGER PÅ HUSDJURSGÅRDAR

GOD PRAXIS FÖR MÄRKNING AV FODERLAGER PÅ HUSDJURSGÅRDAR GOD PRAXIS FÖR MÄRKNING AV FODERLAGER PÅ HUSDJURSGÅRDAR LIVSMEDELSINDUSTRIFÖRBUNDET FODERINDUSTRIFÖRENINGEN ARBETSGRUPPEN FÖR LAGERMÄRKNING HELSINGFORS 25.3.2011 1 ANVISNINGEN GOD PRAXIS FÖR MÄRKNING AV

Läs mer

Spridningsareal Tillgänglig spridningsareal Ägd (ha) Arrenderad/ Summa (ha) Behov (ha) Kontrakterad (ha) Åkermark (ej träda)

Spridningsareal Tillgänglig spridningsareal Ägd (ha) Arrenderad/ Summa (ha) Behov (ha) Kontrakterad (ha) Åkermark (ej träda) ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN JORDBRUKSFÖRETAG Sida 1(5) Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Avgift för handläggning av anmälan kommer att tas ut enligt fastställd taxa. Anmälan ska vara inlämnad minst

Läs mer

Kraven kostar Jordbruksföretagarens administrativa kostnader för myndighets- och branschkrav

Kraven kostar Jordbruksföretagarens administrativa kostnader för myndighets- och branschkrav Kraven kostar Jordbruksföretagarens administrativa kostnader för myndighets- och branschkrav Är det inte mat snart? Tiden det tar att uppfylla branschens och myndigheternas administrativa krav för en representativ

Läs mer

Övervakning av tvärvillkor som gäller foderhygien

Övervakning av tvärvillkor som gäller foderhygien 1 / 12 "En myndighets verksamhet skall bygga på den befogenhet som föreskrivs i lag och lagen skall noggrants följas i myndighetens verksamhet. Myndighetens anvisningar är till sin rättsliga natur inte

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer 201002 Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer Bakgrund Aktuell lagstiftning I Socialtjänstlagens 11kap. 5 framgår att handläggningen av ärenden som rör

Läs mer

Jämtlands läns författningssamling

Jämtlands läns författningssamling Utkom från trycket 2012-12-03 Länsstyrelsen Jämtlands län Jämtlands läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN Utgivare: Enhetschef Marina Wallén Mattsson Kungörelse om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bräcke

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik

Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik Vision för livsmedelskontrollen Professionell livsmedelskontroll för konsumenternas och företagens bästa Gemensamma nationella mål Exempel Mer omfattande kontroll

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012. Livsmedelskontroll av kosttillskott. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah

VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012. Livsmedelskontroll av kosttillskott. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012 Livsmedelskontroll av kosttillskott Lena Lidö och Haileselassie Yibrah Livsmedelskontroll av kosttillskott Lena Lidö och Haileselassie

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22 NoSoy - 1 Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter NoSoy - 2 Exempel på lagstiftning som styr foder & utfodring: (EG) nr 178/2002 om allm. principer

Läs mer

Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik]

Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik] SFS 1971:810 Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik] Inledande bestämmelser 1 I förordningen meddelas bestämmelser för länsveterinärer, för distrikts- och besiktningsveterinärorganisationerna

Läs mer

Nyheter och översikt 2012

Nyheter och översikt 2012 Nyheter och översikt 2012 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden Innehåll Vad kan du läsa om i broschyren?... 4 Nyheter år 2012... 5 Viktiga datum... 19 Tycker du att det är svårt att söka stöd? Använd

Läs mer

Husdjursbyggnader, byggnader för svinhushållning C 1.2.3

Husdjursbyggnader, byggnader för svinhushållning C 1.2.3 Jord- och skogsbruksministeriets byggnadsbestämmelser och -anvisningar Bilaga 4 till JSM:s förordning om byggnadsbestämmelser och - rekommendationer för byggande som stöds (100/01) JSM-BBA Husdjursbyggnader,

Läs mer

Ta bort blinkers: Sammanfattning. Hälsa och välbefinnande hos europeiska hästdjur 2015. En rapport om World Horse Welfare och Eurogroup for Animals

Ta bort blinkers: Sammanfattning. Hälsa och välbefinnande hos europeiska hästdjur 2015. En rapport om World Horse Welfare och Eurogroup for Animals Ta bort blinkers: Hälsa och välbefinnande hos europeiska hästdjur 2015 Sammanfattning En rapport om World Horse Welfare och Eurogroup for Animals Sammanfattning och kommentarer Denna rapport syftar till

Läs mer

Sveriges första femton år som medlem i EU

Sveriges första femton år som medlem i EU Sveriges första femton år som medlem i EU Djurskydd Sverige hade redan före inträdet i EU en hög djurskyddsnivå, och har i de flesta fall kunnat bibehålla denna. Utvecklingen har dock gått mot fler EU-regelverk

Läs mer

Nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget = LFA-tillägg

Nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget = LFA-tillägg Nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget = LFA-tillägg Stödutbildning 2009 Avd. för landsbygdsnäringar / Mavi Maija Kyrö Allmänt Man kan förbinda sig vid LFA-tillägget bara samtidigt som en ny

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga

om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga Sista dag för ansökan 31 december 2014 Skicka ansökan till: Ersättningsnämnden Box 2089 103 12 Stockholm Blankett för ansökan om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av

Läs mer

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om startstöd;

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Författningskunskap. Lagstiftningens krav på dig som djursjukskötare. Presentation av Anne Zedén Yverås Avdelningschef, avdelningen för djuromvårdnad

Författningskunskap. Lagstiftningens krav på dig som djursjukskötare. Presentation av Anne Zedén Yverås Avdelningschef, avdelningen för djuromvårdnad Författningskunskap Lagstiftningens krav på dig som djursjukskötare Presentation av Avdelningschef, avdelningen för djuromvårdnad Varför författningskunskap? Skyldigheter som ställs på er genom legitimationen

Läs mer

Vårdhund på äldreboende tänk efter före! Vad ska man tänka på?

Vårdhund på äldreboende tänk efter före! Vad ska man tänka på? Vårdhund på äldreboende tänk efter före! Vad ska man tänka på? Hallå! Ni har kommit till Vårdhygien. Ja hallå! Nu har dom släpat hit en hund igen nu får ni göra nåt!!! Vårdhund? Livsmedelslag Personalhundar

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer