KONTROLLINSTRUKTION FÖR TVÄRVILLKORSKONTROLLER 2015 Version 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONTROLLINSTRUKTION FÖR TVÄRVILLKORSKONTROLLER 2015 Version 2"

Transkript

1 BESLUT Dnr / Stödprocessavdelningen KONTROLLINSTRUKTION FÖR TVÄRVILLKORSKONTROLLER 2015 Version 2 1

2 1 Nyheter Kontrollpunkter Kontrollpunkterna i foder flyttade och med nya nummer Tillagda delar Borttagna delar Tvärvillkoren omfattar verksamhetskrav och normer Viktigt att tänka på före, under och efter kontrollen Ta ställning till om du är jävig Tänk på sekretessen Förhindra smittspridning Informera lantbrukaren om hur kontrollen går till Lantbrukaren ska vara närvarande vid kontroll Force majeure-liknande händelse Hur du kan föranmäla kontroller och vad du ska göra om du inte kan genomföra kontrollen Det finns olika riktlinjer för olika kontroller Kontroller som du kan föranmäla Kontroller som du kan föranmäla max 14 dagar i förväg Kontroller som du får föranmäla max 48 timmar i förväg Kontroller som du ska föranmäla max 24 timmar i förväg Kontroller som du inte får föranmäla Registerkontroller av nötkreatur, får, get och gris Tvärvillkorskontroll av djurskydd, hormoner, TSE, anmälan av vissa djursjukdomar och foder Tvärvillkorskontroll av skötselvillkor, växtskydd, växtnäring och grundvatten Arealbaserade kontroller Kontroll av djur i miljöersättningarna Samordnade kontroller begränsar möjligheten att föranmäla Informera lantbrukaren vid föranmälan Om du inte kan genomföra kontrollen Om lantbrukaren inte tillåter stöd- eller tvärvillkorskontroll Regelverk om föranmälan Dokumentation av kontrollen Krav som ställs på dokumentationen Dokumentationen ska ge en objektiv beskrivning Dokumentationen ska vara ett bra beslutsunderlag Dokumentationen ska vara hållbar över tiden

3 5.1.4 Dokumentationen ska vara underlag vid överklagande Dokumentationen ska kunna hålla för en granskning Viktigt att tänka på när du dokumenterar Dokumentera noggrant Dokumentera fakta och iakttagelser Dokumentation av vilka dokument du granskar Skriv utförliga kommentarer Mer att tänka på när du dokumenterar Fotografier kompletterar dokumentationen Nyckelbegrepp Tvärvillkor och djur Företag med betesmark Djur i olika direktiv och förordningar som ingår i tvärvillkoren Växtnäring Foder: Livsmedel Förtydligande om ansvar Djurskydd Förtydligande om hästar i jordbruksverksamhet och djurskydd Djurmärkning Företag med enbart åkermark Tvärvillkor och foder Vem är foderföretagare? Vad är en foderanläggning? Undantag Krav på dokumentation och journalföring Vissa anläggningar behöver även ett godkännande för sin verksamhet Kontroll av foderanläggningar Rapportering av kontrollresultat Anvisningar om kontrollprotokoll och checklista Så här fyller du i kontrollprotokollet: A. Kontrollobjekt Specifikt för protokoll livsmedel Länk till vägledningen om riskklassificering B. Kontrollmyndighet C. Kontroll - allmänt D. Resultat E. Övriga kommentarer F. Underskrift G. Bedömning av överträdelse nr

4 9.2 Avsiktlighet bör utredas Mindre överträdelse enligt varningssystemet Specifikt för checklista djurskydd Typ av åtgärd som länsstyrelsen beslutar om a. Föreläggande eller annan form av påpekande (muntligt och/eller skriftligt) att åtgärda bristen inom 3 månader. Inga övriga åtgärder b. Föreläggande att åtgärda bristen inom utsatt tid, längre än 3 månader. Inga övriga åtgärder c. Omedelbara myndighetsåtgärder i form av omhändertagande och omedelbara beslut om förelägganden och förbud enligt 26 djurskyddslagen (1988:534) (kontrollanten bör ha delegationsrätt för sådant beslut). Beslut om förbud enligt 26 djurskyddslagen kan till exempel innebära att kontrollmyndigheten begränsar antalet djur som får hållas på en viss anläggning eller djurutrymme. Eller förbjuda djurhållaren att använda stallbyggnad eller visst utrymme för djur som inte är lämplig ur djurskydds- och även djurhälsosynpunkt. Åtalsanmälan är också en typ c Specifikt för checklista livsmedel Rapportering av genomförd kontroll (rapportering till kommissionen KOM enligt 882/2004) Fågel/habitat Fågel/habitat Instruktion Kommentar Fågel/habitat Instruktion Kommentar Fågel/habitat Instruktion Kontrollpunkter utarbetade efter nitratdirektivet Vnäring Vnäring Vnäring Vnäring Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring Vnäring Vnäring Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring Vnäring

5 Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring Vnäring Vnäring Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring Vnäring Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring Vnäring Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring Instruktion Bedömningsvägledning Vnäring Vnäring Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring Vnäring Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring Vnäring Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring

6 11.26 Vnäring Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring Vnäring Vnäring Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring Vnäring Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring Vnäring Vnäring Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring Instruktioner Kommentarer Bedömningsvägledning Vnäring Instruktioner Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring Instruktioner Kommentarer Bedömningsvägledning Vnäring Instruktioner Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring Instruktioner Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring Vnäring

7 Instruktioner Kommentar Bedömningsvägledning Vnäring Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Växtskydd Vskydd Kommentar Vskydd Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vskydd Instruktion Kommentar, allmänt om etiketter och villkor Bedömningsvägledning Vskydd Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vskydd Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vskydd Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vskydd Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vskydd Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vskydd Kommentar Bedömningsvägledning Vskydd Instruktion Kommentar

8 Bedömningsvägledning Vskydd Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Vskydd Instruktion Kommentar Hormoner Instruktion Vilka djurslag? Finns det tecken på att hormoner används? Endast hormoner i visst syfte Kontrollera att hormoner används i djurhållningen endast i syfte att förhindra befruktning, framkalla abort, stimulera ägglossning, verka sammandragande på livmoder eller synkronisera brunst Endast godkända preparat Kontrollera dokumentation Bedömningsvägledning journalföring Hormon 5,11,16, Kontrollera om tecken på avyttrande av hormonbehandlade djur Kontroll i medicinskåp Brunstsynkronisering Slaktdjur Kontrollera att karensregler följs Bedömningsvägledning karenstider Hormon Bedömning Anmälan och förebyggande av TSE-sjukdomar hos djur TSE TSE 2 se instruktion Foder Instruktion TSE TSE Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning TSE Instruktion Bedömningsvägledning TSE TSE TSE Instruktion Bedömningsvägledning TSE

9 14.10 TSE Instruktion Bedömningsvägledning TSE TSE Instruktion Bedömningsvägledning TSE TSE Instruktion Bedömningsvägledning TSE Instruktion Bedömningsvägledning TSE Kommentar Bedömningsvägledning TSE TSE TSE Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning TSE TSE Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning TSE TSE Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning TSE TSE Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning TSE TSE TSE Instruktion

10 Kommentar Bedömningsvägledning TSE TSE Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning TSE TSE Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning TSE TSE Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Livsmedel LVäxt Instruktion Kommentar Bilaga I del A punkt 5 f i förordning (EG) nr 852/ LVäxt Instruktion Kommentar Bilaga I del A punkt 5 f i förordning (EG) nr 852/ LVäxt Instruktion Kommentar LVäxt Instruktion Kommentar LVäxt Instruktion Kommentar

11 Bilaga I del A punkt 9 c i förordning (EG) nr 852/ LVäxt 6, 6.1 och Instruktion Kommentar Artikel 18 och 19 i förordning (EG) nr 178/ LAnimal Instruktion Kommentar Bilaga I del A punkt 4 g i förordning (EG) nr 852/ LAnimal Instruktion Kommentar Bilaga I del A punkt 4 g i förordning (EG) nr 852/ LAnimal Instruktion Kommentar Bestämmelserna omfattar livsmedelsproducerande djur som behandlats med Bestämmelser Bilaga I del A punkt 4 j i förordning (EG) nr 852/ LAnimal Instruktion Kommentar Bilaga I del A punkt 4 h i förordning (EG) nr 852/ LAnimal Instruktion Kommentar LAnimal Instruktion Kommentar

12 Bilaga I del A punkt 8 d i förordning (EG) nr 852/ LAnimal Instruktion Kommentar Bestämmelser Bilaga I del A punkt 8 e i förordning (EG) nr 852/ LAnimal 8, 8.1, Instruktion Kommentar Artikel 18 och 19 i förordning (EG) nr 178/ LMjölk Instruktion Kontrollera att det finns rutiner för att upptäcka sjukdomar och ätstörningar Kommentar Bilaga III, avsnitt IX, kapitel I, punkt 1 b i förordning (EG) nr 853/ LMjölk Instruktion Kommentar Bilaga III, avsnitt IX, kapitel I, punkt 1 c i förordning (EG) nr 853/ LMjölk Instruktion Kommentar Bilaga III, avsnitt IX, kapitel I, punkt 1 d i förordning (EG) nr 853/ LMjölk Instruktion Kommentar Bilaga III, avsnitt IX, kapitel I, punkt 1 e i förordning (EG) nr 853/ LMjölk Instruktion Kommentar

13 LMjölk Instruktion Kommentar Bilaga III, avsnitt IX, kapitel II A, punkt 3 i förordning (EG) nr 853/ LMjölk Instruktion Bilaga III, avsnitt IX, kapitel II A, punkt 4 i förordning (EG) nr 853/ LMjölk Instruktion Kommentar Dokumentationen ska omfatta Bilaga III, avsnitt IX, kapitel II A, punkt 2 i förordning (EG) nr 853/ LMjölk Instruktion Kommentar LMjölk Instruktion Kommentar LÄgg Instruktion Kommentar Bilaga III, avsnitt X, kapitel I, punkt 1 i förordning (EG) nr 853/ Bedömningsvägledning vid tvärvillkorsbrister livsmedel Foder Foder Instruktion Foder Instruktion Kommentar

14 Bedömningsvägledning Foder Foder Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Foder Instruktion Foder Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Foder Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Foder Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Foder Instruktion Foder Instruktion Foder Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Foder Instruktion Foder Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Foder Instruktion Foder Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Foder Instruktion

15 16.17 Foder Foder Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Foder Instruktion Foder Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Foder Instruktion Foder Instruktion Bedömningsvägledning Foder Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Foder Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Foder Instruktion Foder Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Foder Instruktion Foder Instruktion Bedömningsvägledning Foder Instruktion Bedömningsvägledning Foder Instruktion Foder Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning

16 16.32 Foder Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Foder Instruktion Foder Instruktion Kommentar Bedömningsvägledning Djurskydd Kontrollpunkter med bestämmelser för animalieproduktionens djur Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet Daglig tillsyn sker normalt av alla djur Automatiska system och anordningar ges daglig tillsyn Skadade eller sjuka djur ges nödvändig vård. Djur som behöver särskild vård kan tas om hand i särskilt utrymme Det finns journaler för minst 5 år tillbaka över djur som behandlats med karensbelagda läkemedel och antalet dödsfall i besättningen Utrymmen, inredning och utrustning Kraven på inredningens utformning med hänsyn till skaderisker etcetera är uppfyllda Stallet har en luftkvalitet och ett stallklimat som är anpassat till djurslaget och djurhållningsformen Mekaniskt ventilerade stallar har nödventilation Belysning finns så att tillsyn av djuren alltid kan ske utan svårigheter. Kravet på ljusinsläpp och/ eller belysning är uppfyllt Foder och vatten Kraven för hållande av utegångsdjur är uppfyllda. Kraven på stängsel är uppfyllda Avhorning och operativa ingrepp Hormoner och andra ämnen används endast på tillåtet sätt Avel innebär inte förlossningssvårigheter eller annat lidande Kontrollpunkter med särskilda bestämmelser för kalvar Kraven på tillsyn av kalvar är uppfyllda Utrymmen för kalvar är enligt gällande måttföreskrifter För kalvar är kraven på inredningens utformning med hänsyn till skaderisker etcetera uppfyllt Kalvar hålls lösgående och på ett sådant sätt att de kan ligga ner, vila, stå upp och hålla sig själva rena Kraven för att hålla kalvar i ensambox är uppfyllda Golv och liggytor har en jämn och halksäker yta Stallutrymmen rengörs och utgödslas på ett sätt som ger en god hygien och god djurhälsa Kravet på ströets kvalitet och användningen av strö på liggytor är uppfyllda Stallklimat och luftkvalitet är anpassat till djurslaget och mekaniskt ventilerade stallar har nödventilation och fungerande larmanordning Belysning finns så att tillsyn av kalvar alltid kan ske utan svårigheter och kravet på ljusinsläpp eller belysning är uppfyllt

17 Foder och vatten Kalvar utfodras minst 2 gånger per dag Nyfödda kalvar får råmjölk Kontrollpunkter med särskilda bestämmelser för grisar Daglig tillsyn sker av alla grisar Utrymme, inredning och utrustning Golv och liggytor har en jämn och halksäker yta Smågrisar har under den första levnadsmånaden en liggplats som är avskild från suggan Smågrisar avvänjs tidigast då de uppnått 4 veckors ålder Grisarna hålls normalt lösgående, aggressioner mellan grisar åtgärdas Grisarna hålls normalt i par eller grupp Kraven på ströets kvalitet och användningen av strö är uppfyllda Suggor och/ eller gyltor har tillgång till strömedel för bobyggnadsbeteende under veckan före grisning Liggytor hålls rena och torra samt är anpassade efter djurslag och stallklimat Fönster och belysning Buller Foder och vatten Reglerna kring reducering av smågrisars tänder är uppfyllda och operativa ingrepp utförs på ett djurskyddsmässigt acceptabelt sätt Normer Norm 1 Uppfylls kravet på en 2m bred gödslingsfri zon intill vattendrag och sjö? Instruktion Norm 2 Uppfylls kraven gällande uttag av bevattningsvatten? Instruktion Norm 3 Uppfylls kraven för att begränsa utsläpp av farliga ämnen i grundvatten Instruktion Kommentar Norm 4 Uppfylls krav på höst och vinterbevuxen mark? Instruktion Norm 5 Uppfylls kraven på bevuxen sluttande åkermark? Instruktion Norm 6 Uppfylls kravet på bibehållande av markens organiska material Instruktion Norm 7 Uppfylls kravet på bibehållande av tvärvillkorselement Instruktion Regelverk Fågel/habitat Lagring och spridning av gödsel samt höst- och vinterbevuxen mark inom känsligt område Lagring och spridning av gödsel samt höst- och vinterbevuxen mark utanför känsligt område Växtskydd Hormoner

18 Anmälan och förebyggande av TSE-sjukdomar hos djur Livsmedel Artikel 18 och 19 i förordning (EG) nr 178/ Foder Djurskydd Normer Bemyndiganden att utföra kontroller Direktstöd Stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder Bilaga 1 Tvärvillkorselement i åkermark i stödområde

19 1 Nyheter Kontrollpunkter Flera av kontrollpunkterna (växtnäring, växtskydd, foder, hormoner, TSE) har skrivits om så att de passar till en framtida mobil hantering och är skrivna efter de godkända regelträden. 1.2 Kontrollpunkterna i foder flyttade och med nya nummer Foder 9 har tillkommit och de andra punkterna är därför framflyttade ett nummer. Några foderfrågor har bytt nummer : Foder 5, 6 och Tillagda delar Avdragsvägledning för tvärvillkor är tillagd som bilaga till kontrollinstruktionen. Tanken med avdragsvägledningen är att den i praktiken ska fungera som kontrollinstruktionen. Syftet är att likrikta beräkningen av tvärvillkorsavdragen mellan länsstyrelserna. 1.4 Borttagna delar Vnäring 20 utgår. 19

20 2 Tvärvillkoren omfattar verksamhetskrav och normer Den här instruktionen riktar sig till dig som är kontrollant på länsstyrelsen. Detta dokument behandlar kortfattat några nyckelbegrepp om tvärvillkor. Mer information om till exempel begrepp och beräkningsprinciper om tvärvillkor finns via Handläggarstödet och på Jordbruksverkets webbplats Där finns även gällande versioner av kontrollprotokoll och kontrollinstruktion för utskrift. Tvärvillkoren har funnits sedan Tanken är att lantbrukare som inte följer vissa miljö-, hälso- och djurskyddsbestämmelser ska få avdrag på stödbeloppet. Kravet på lantbrukaren att följa tvärvillkoren omfattar jordbruksverksamheten och hela lantbruksföretagets jordbruksmark. Det är länsstyrelsen som kontrollerar tvärvillkoren. Tvärvillkoren består av två delar, verksamhetskrav och normer. Verksamhetskraven består av ett antal EU-direktiv och EU-förordningar som lantbrukare måste ta hänsyn till för att få fullt stöd. Normer (god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden) för jordbruksmark fastställs av medlemsstaten. Gemensamt för verksamhetskrav och normer är att den enskilda lantbrukaren drabbas av minskning av stödbeloppen i det fall länsstyrelserna konstaterar överträdelse av verksamhetskraven och normerna. 20

21 3 Viktigt att tänka på före, under och efter kontrollen 3.1 Ta ställning till om du är jävig Innan du gör en kontroll ska du ta ställning till om du kan vara jävig enligt förvaltningslagen. Det är heller inte lämpligt att du gör kontrollen, om du har utfört de två senaste fältkontrollerna på företaget, handlagt företaget eller gjort åtagandeplan, åtgärdsplan med mera. I sådana situationer ska du ta kontakt med den kontrollansvarige som i sin tur lämnar över kontrollen till en annan kontrollant. 3.2 Tänk på sekretessen Det är viktigt att tänka på gällande sekretessbestämmelser. I kontrollsammanhang är det särskilt viktigt när det gäller vilka lantbrukare som kommer att kontrolleras. 3.3 Förhindra smittspridning För att undvika smittspridning ska du använda lämpliga skyddskläder, till exempel ren overall och plastsockor, när du går in i stallar och andra djurutrymmen. Om det krävs ska du även använda desinfektionsmedel. Du ska också tillgodose lantbrukarens önskemål som handlar om smittskydd. Det ska göras så långt det är möjligt utan att kontrollkvaliteten blir sämre. 3.4 Informera lantbrukaren om hur kontrollen går till Innan du inleder kontrollen på gården ska du informera lantbrukaren om vad som ska kontrolleras och hur kontrollen kommer att gå till, det gäller även om du har informerat lantbrukaren när du föranmälde kontrollen. Du ska också upplysa lantbrukaren om de eventuella avvikelser som du konstaterar under kontrollen. Lantbrukaren ska bistå med nödvändig hjälp för att du ska kunna genomföra kontrollen. Om lantbrukaren inte gör det kan det bli avslag på ansökan eller så kan Jordbruksverket besluta om avdrag på stöden. Vid kontrollen har du möjlighet att upplysa lantbrukaren om de avdrag som finns inom regelverket och hur de tillämpas. Däremot får du inte upplysa lantbrukaren om länsstyrelsen kommer att tillämpa några avdrag i det aktuella fallet. Beslut om eventuella sanktioner ska fattas av någon annan person än den som utfört fältkontrollen. 3.5 Lantbrukaren ska vara närvarande vid kontroll Du ska inte gå in i några stallar eller andra djurutrymmen, om ingen på gården vet att en kontroll genomförs. Lantbrukaren eller dennes representant måste också finnas tillgänglig någon gång under kontrollen för att du ska kunna göra en kontroll av stalljournal och 21

22 annan dokumentation. Om lantbrukaren inte har möjlighet att närvara kan det bli aktuellt att avbryta kontrollen för att fortsätta vid ett senare tillfälle. 3.6 Force majeure-liknande händelse I vissa fall kan kontrollen inte genomföras eller man konstaterar att lantbrukaren inte kommer att kunna uppfylla villkoren för stöd beroende på att någon oförutsedd händelse har inträffat. Vissa händelser kan godkännas som force majeure eller force majeureliknande händelser, till exempel att lantbrukaren avlider eller under en längre tid inte är arbetsför, naturkatastrofer inträffar, djurstallar förstörs eller besättningen drabbas av en epizooti. Om det inträffar sådana händelser kan lantbrukaren ändå få behålla stödet i sin helhet eller delar av stödet. Även andra oförutsedda händelser kan leda till att Jordbruksverket ändå betalar ut stöd. Om du stöter på problem som kan kopplas till force majeure-liknande händelser, bör du diskutera dessa med den som är kontrollansvarig eller stödansvarig på din länsstyrelse. 22

23 4 Hur du kan föranmäla kontroller och vad du ska göra om du inte kan genomföra kontrollen 4.1 Det finns olika riktlinjer för olika kontroller Urvalskoden för kontrollen styr om du kan föranmäla kontrollen. Hur lång tid innan som du kan föranmäla kontrolen beror på vilken typ av kontroll det är. Djurstödskontroll, registerkontroll och tvärvillkorkontroll för märkning och journalföring av djur får du anmäla max 48 timmar i förväg. Tvärvillkorskontroller av foder och djur (ej märkning och journalföring) får du föranmäla max 24 timmar i förväg. Kontroll av arealbaserade stöd och arealbaserade tvärvillkor får du föranmäla max 14 dagar i förväg. När du samordnar kontroller är det den kontrollmed kortast tidsintervall för föranmälan som styr. Om du föranmäler kontrollen utanför satta tidsgränser för kontrollen ska du alltid skriva en motivering om orsaken. Det gäller även om du föranmäler en kontroll som egentligen ska vara oanmäld. 4.2 Kontroller som du kan föranmäla Du kan i normalfallet föranmäla kontroller. I avsnitt 4.3 finns en uppräkning av vilka kontroller som du inte får föranmäla, övriga kontroller kan du föranmäla om det inte är tydligt att syftet med kontrollen äventyras. Du bör vara restriktiv med att skjuta upp föranmälda kontroller. Om lantbrukaren eller dennes representant inte kan närvara ska du undersöka om kontrollen går att utföra med hjälp av en ersättare eller utan assistans Kontroller som du kan föranmäla max 14 dagar i förväg Följande kontroller kan du i normalfallet föranmäla max 14 dagar i förväg. Observera att det finns undantag, se stycke 4.3. Gårdstödskontroll Kontroll av miljöersättningar (areal) Kontroll av kompensationsbidrag (areal) Tvärvillkorkontroll av skötselvillkor Tvärvillkorkontroll av växtskydd Tvärvillkorskontroll av växtnäring Tvärvillkorskontroll av grundvatten 23

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Jordbruksinformation 18 2010 Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Innehåll Du är foderföretagare dessa regler gäller dig... 4 Så här läser du broschyren... 4 Vem är foderföretagare?... 5

Läs mer

Kraven kostar Jordbruksföretagarens administrativa kostnader för myndighets- och branschkrav

Kraven kostar Jordbruksföretagarens administrativa kostnader för myndighets- och branschkrav Kraven kostar Jordbruksföretagarens administrativa kostnader för myndighets- och branschkrav Är det inte mat snart? Tiden det tar att uppfylla branschens och myndigheternas administrativa krav för en representativ

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån III, N24

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån III, N24 PROTOKOLL Nummer 8 12.8.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån III, N24 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Landskapsagronom

Läs mer

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010 Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu Uppgifter om verksamheten 2010 För- och efternamn Fastighetsbeteckning (om brukning sker på flera

Läs mer

Miljöeffekter av tvärvillkoren

Miljöeffekter av tvärvillkoren Miljöeffekter av tvärvillkoren Lantbrukarnas extra kostnader för att uppfylla verksamhetskraven inom tvärvillkoren är låga samtidigt som den uppnådda miljönyttan är liten. Skötselkraven ger större miljönytta.

Läs mer

Diarium, tjänsteanteckningar och ärendehantering vid myndighetsutövning

Diarium, tjänsteanteckningar och ärendehantering vid myndighetsutövning Instruktion och handledning Diarium, tjänsteanteckningar och ärendehantering vid myndighetsutövning Utarbetad av: /GS/WE Gäller fr.o.m: 2011-05-01/RANI Sid 1 (17) Innehållsförteckning Diarium, tjänsteanteckningar

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Ingripanden, överklaganden

Ingripanden, överklaganden Kapitel 7 Ingripanden, överklaganden med mera I detta kapitel går vi igenom de olika verktyg tillsynsmyndigheten kan använda sig av för att få till stånd en rättelse av de brister som kan ha påträffats

Läs mer

Djurtransporter. Handbok för. Version 3-2014

Djurtransporter. Handbok för. Version 3-2014 Handbok för Djurtransporter Version 3-2014 1 Förord 2 Allmänt om djurtransporter 3 Planering 4 Befordran 5 Djurarter 6 Arbetsmiljö 7 Definitioner 8 Blanketter Projektansvarig: Håkan Hammarström, TYA Produktion:

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Kontrollhandbok för storhushåll Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Innehåll Inledning... 4 1 Kontrollmetoder... 5 1.1 Val av kontrollmetod och frekvens... 6 1.2 Kontrollmetoden

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Övervakning av tvärvillkor som gäller foderhygien

Övervakning av tvärvillkor som gäller foderhygien 1 / 12 "En myndighets verksamhet skall bygga på den befogenhet som föreskrivs i lag och lagen skall noggrants följas i myndighetens verksamhet. Myndighetens anvisningar är till sin rättsliga natur inte

Läs mer

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 ÄRENDEHANDBOKEN Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

Identifierade problemområden och förslag på förenklingar från Lantbrukarnas Riksförbund Nytt nummer i kolumn 1. Tidigare nummer i kolumn 2.

Identifierade problemområden och förslag på förenklingar från Lantbrukarnas Riksförbund Nytt nummer i kolumn 1. Tidigare nummer i kolumn 2. Identifierade problemområden och förslag på förenklingar från Lantbrukarnas Riksförbund Nytt nummer i kolumn 1. Tidigare nummer i kolumn 2. Nr Nytt Nr Tidigare Lagområde Förbättringsförslag Föreskrivande

Läs mer

Kontrollplan. Kontrollområde: Livsmedel. Verksamhetsår: 2011. Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun

Kontrollplan. Kontrollområde: Livsmedel. Verksamhetsår: 2011. Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 3/2011 Kontrollplan Kontrollområde: Livsmedel Verksamhetsår: 2011 Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller!

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöd till landsbygden Innehåll Innehåll Innehåll I år är det mycket nytt med jordbrukarstöden...5 Gårdsstöd...8 Förgröningsstöd...14 Stöd till unga jordbrukare...20

Läs mer

Remissammanställning Kommissionens förslag till ny EU-förordning om ekologisk produktion

Remissammanställning Kommissionens förslag till ny EU-förordning om ekologisk produktion 1(98) REMISSAMMANSTÄLLNING 2014-06-12 Dnr SJV 4.7.1335/14 Dnr SLV 1281-2014 Växt- och miljöavdelningen Ingrid Karlsson Göran Ekbladh Regelutvecklingsavdelningen Viveka Larsson Regeringskansliet Landsbygdsdepartementet

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer