ghix DECEMBER 2013 KAN MAN LITA P A NYHETERNA?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ghix DECEMBER 2013 KAN MAN LITA P A NYHETERNA?"

Transkript

1 ghix DECEMBER 2013 KAN MAN LITA P A NYHETERNA?

2 ghix I DETTA NUMMER s MER PA NATET TON ARINGAR M ANADENS TEMA Kan man lita p a nyheterna? SIDAN 4 7 r Fa svar fran Bibeln pa manga fragor som unga staller sig, till exempel: Vad gor jag om andra pratar om mig? Vad behover jag veta om sexting? Se hur Bibeln kan hjalpa tonaringar att hantera svara situationer de kan raka ut for. (G a till BIBELNS PRAKTISKA V ARDE > TON ARINGAR.) 3 BLICK PA VARLDEN 8 LANDER OCH FOLK Ett besok i Brasilien 10 BIBELNS SYN Jesus 12 HJALP FOR FAMILJEN Hur man blir battre pa att lyssna 14 Tistelfjarilen mysteriet som fick sin losning 15 Ämnesregister for Vakna! SLUMP ELLER FORMGIVNING? Lagringskapaciteten hos DNA BARN r Las tecknade serier hamtade fran Bibeln. Anvand projektuppgifterna for att hjalpa dina barn att lara sig mer om personer och moralprinciper i Bibeln. (G a till BIBELNS PRAKTISKA V ARDE > BARN.) Vol. 94, No. 12 / Monthly / SWEDISH Upplaga: pa 99 sprak Den har publikationen far inte saljas. Den ges ut som en del av ett varldsvitt bibliskt undervisningsarbete som understods genom frivilliga bidrag (plusgiro ). Om inget annat anges ar bibelcitaten hamtade fran Nya varldens overs attning av Den heliga skrift studieutgava med fotnoter och parallellhanvisningar. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus. Vakna! (ISSN ) utges pa svenska av Jehovas vittnen, Stenhusvej 28, DK-4300 Holbæk, Danmark. Ansvarig utgivare: Lars-Erik Eriksson. Awake! (ISSN X). Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER:Send address changes to Awake!, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Printed in Germany. Vill du veta mer eller faengratisbibelkurs? Gainp a eller skriv till: JEHOVAS VITTNEN, Stenhusvej 28, DK-4300 Holbæk, Danmark. For lasare i FINLAND: PB 68, FI Vanda, Finland. En komplett lista over adresser finns pa

3 BLICK P A V ARLDEN USA En undersokning visar att nastan en tredjedel av alla fotgangare är okoncentrerade nar de korsar livligt trafikerade gator for att de lyssnar pa musik, talar i telefon och sa vidare. Det farligaste är att sms:a. Det tog 18 procent langre tid for dem som sms:ade att korsa en vag, och det var 4 ganger troligare att de gick mot rott ljus, gick över pa ett olampligt stalle eller gick över utan att titta åt bada hall. SPANIEN Mellan 5 och 10 procent av de langtidsarbetsl osa utelamnar universitetspoang och yrkeserfarenheter fran sina cv:n for att inte framsta som överkvalificerade for de jobb de soker. NIGERIA Kvinnor som hamtas fran Nigeria till Europa av manni- skohandlare tvingas svara en tystnadsed under en voodooliknande ritual. For att kunna styra kvinnorna och vara sakra pa deras lydnad som sexslavar utnyttjar manniskohandlare deras djupa fruktan for att straffas av onda andar. VARLDEN Rok fran primitiva eldstader inomhus anses vara en av de framsta dodsorsakerna i utvecklingslander, dar fyra miljoner årligen dor av sjukdomar i luftvagarna orsakade av rok. Forskare sager att de skadliga kemiska ämnen som frigors fran tra- eller koleldar är lika dodliga som gifterna i cigarettrok. 3 Eldstad: Ami Vitale.

4 M ANADENS TEMA Kan man lita p a nyheterna? MANGA är skeptiska till de nyheter som presenteras i tv, radio och dagspress. I en gallupundersok- ning som gjordes i USA 2012 fick deltagarna uppge i vilken utstrackning de litade pa att nyheterna var korrekta, objektiva och sakliga. Sex av tio valde antingen alternativet inte mycket eller inte alls. Finns det skal att vara sa skeptisk? Journalister och organisationer uppger i allmanhet att deras mal är att leverera korrekta och informativa nyheter. Men det finns and a anledning att vara uppmarksam. Har foljer nagra skal: MEDIEMOGULER De framsta nyhetsformedlarna ägs av ett litet antal maktiga bolag. Det är ofta dessa nyhetsmedier som styr vad som bevakas, hur det bevakas och vilken plats det far i rapporteringen. Eftersom de flesta bolag är vinstdrivande kan de beslut som fattas av nyhetsmedierna paverkas av ekonomiska intressen. Nyheter som skulle kunna sanka ägarnas vinsterkanske far gaobem arkt forbi. MYNDIGHETER Mycket av det som behandlas i medierna handlar om myndigheter. De vill ha allmanhetens stod for sina representanter och sin verksamhet. Och eftersom medierna behover uppgifter fran myndigheterna kan bada parter ibland tjana paatt samarbeta. r Hitta svar p a fler bibelfr agor p a

5 O ARLIGHET REKLAM I de flestalander behover nyhetsmedierna sjalva finansiera sin verksamhet, och majoriteten gor det genom reklam. I amerikanska tidskrifter star reklamen for mellan 50 och 60 procent av intakterna, i dagstidningar for 80 procent och i kommersiella tv- och radiokanaler for 100 procent. Annonsorer- na vill naturligtvis inte sponsra program som framstaller deras produkter eller verksamhet i dalig dager. Om de inte tycker om de nyheter som produceras kan de val- jaatt kopa reklamplats nagon annanstans. Detta gor att redaktorer ibland haller tillbaka nyheter som kan vara ofordelaktiga for annonsorerna. Allajournalister är inte ärliga. En del hittar pa sina nyheter. For nagra år sedan ville en japansk reporter dokumenterahurdykare forst orde korallerna i Okinawa. Nar han inte hittade nagra skadade koraller, for- storde han nagra sjalv och fotogra- ferade dem. Bilder kan dessutom manipuleras for att vilseleda allman- heten. Bildredigeringsprogrammen har blivit allt battre, och ibland ärdet sa gott som omojligt att se vad som är äkta och inte. VINKLING En nyhet kanvara hur val underbyggd som helst, men det är journalisten som avgor hur fakta presenteras. Vad skatas med, och vad skautelamnas? Ett fotbollslag kanske har forlorat en match med tva mal. Detta är ett faktum. Men narorsaken till forlusten ska forklaras kan journalistenvalja manga olikavinklingar. UTEL AMNADE FAKTA Naren journalist valjer huren story ska presenteras utelamnar han ofta detaljer som skulle gora den komplicerad eller vacka fragor. Detta gor atten del fakta överdrivs och andra tonas ner. Nyhetsankaren och reportrar har ofta bara nagon minut pasig att beratta en komplicerad historia, och darf or kan viktigadetaljer utelamnas. Vakna! december

6 KONKURRENS De senaste årtiondena har antalet tv-stationer ökat rejalt, och tittarna är inte langre beredda att se lika lange pa en och samma kanal. For att halla intresset uppe maste nyhetsstationerna darf or erbjuda nagot unikt och underhallande. Boken Media Bias kommenterar utvecklingen sa har: Tv-nyheterna blev ett enda langt bildspel som skulle locka ellerchocka, och inslagen blev forkortade for att matcha tittarnas allt kortare talamod. FELAKTIGA ANTAGANDEN Saklig rapportering är inte sal att som man kan tro. Det som tycks vara sant i dag kan avslojas som felaktigt i morgon. En gang trodde man att jorden lag i centrum av vart solsystem. Men nu vet vi att jorden kretsarkring solen. MISSTAG Även den basta journalist är bara manniska och gor misstag. En felstavning, ett felplacerat komma, ett grammatiskt fel allt detta kan for andra inneborden i en mening. Fakta kanske inte kontrolleras tillrackligt. Och siffror är luriga. En journalist som är stressad inforen deadline kan latt skriva i stallet for ghix DECEMBER 2013 KAN MAN LITA P A NYHETERNA? Om den h ar tidskriften Det ligger noggrann research bakom tidskriften Vakna! Vi bemodar oss om att verifiera varje uppgift, siffra och citat. Tidskriften är inte paverkad av kommersiella intressen, aktivister eller politiska krafter. Den finansieras genom frivilliga bidrag. Utgivarna anser att Bibeln är Guds ord och att man kan lita pa det som star dar.

7 Behovet av balans Även om det inte är forst andigt att tro pa allt man hor och laser, betyder inte det att inget gar att lita pa. Det basta är att vara lagom skeptisk samtidigt som man behaller ett öppet sinne. Bibeln sager: Provar inte örat orden, liksom gommen smakar pa maten? (Job 12:11) Har kommer nagra tips pa hur man kan prova det man hor och laser: NYHETSFORMEDLARE: Kommer nyheten fran en palitlig och sakkunnig person ellerorganisation? Har programmet eller publikationen rykte om sig att ägna sig åt serios rapportering eller skandaljournalistik? Vem finansierar nyhetsformedlingen? KALLOR: Framgar det att det liggermycket research bakom? Är det bara en kalla som ligger till grund? Är kallorna tillforlitliga, sakliga och objektiva? Är de balanserade, eller har de valts for att stodja en viss synvinkel? SYFTE: Fraga dig sjalv: Ar framsta syftet med inslaget eller artikeln att informera eller att underhal- la? Fors oker man framja eller sal- ja nagot? TON: Om tonen är upprord, sarkastisk eller mycket kritisk tyder det pa att inslaget är ett angrepp och inte en saklig analys. OVERENSSTAMMELSE: Stammer uppgifterna med det som sags i andra artiklar? Om olika rapporter skiljer sig åt finns det skal att vara misstanksam. AKTUALITET: Är informationen tillrackligt farsk for att vara relevant? Det som ansags vara sant for 20 år sedan kanske ifraga- satts i dag. Om det å andra sidan handlar om nagot som precis har hant kan informationen vara ofullstandig och osaker. Sa hur är det da? Kan man lita pa nyheterna? Den vise Salomo gav ett bra rad: Den oerfarne tror varje ord, men den kloke aktar pa sina steg. (Ordspraksboken 14:15) 7

8 L ANDER OCH FOLK BRASILIEN Ett bes ok i Brasilien Amazonas flodomr ade B R A S I L I E N BRAS ILIA Rio de Janeiro BRASILIEN befolkades ursprungligen av jordbrukare, jagare och samlare. Upptacktsresande fran Portugal tog med sig katolicismen, och med tiden byggdes manga kyrkor och kapell en del utsmyckade med trasniderier tackta med bladguld. Fran mitten av 1500-talet till mitten av 1800-talet skeppades omkring fyra miljoner afrikaner till Brasilien for att arbeta som slavar pa plantagerna. De for- de med sig sina ceremonier som med tiden utveckla- des till afro-brasilianska kulter som macumba och candombl e. De afrikanska influenserna marks tydligt i brasiliansk musik, dans och matkultur. Den traditionella ratten feijoada är en variant pa en portugisisk matratt. Det är en gryta som bestar av olika sorters kott och svarta bonor och som serveras med ris och kal. Pa och 1900-talet emigrerade miljontals manniskor fran bland annat Japan och Europa (huvudsakligen fran Italien, Polen, Spanien och Tyskland) och blev en del av befolkningen. Sidan 8 och 9: Rio de Janeiro: Johannes Mann/Corbis; feijoada: Marco Andras Est/age fotostock; flodomr ade: Juan Carlos Mu noz/age fotostock.

9 Feijoada är en traditionell brasiliansk matratt. En tukan. I Amazonas flodomrade finns varldens storsta regnskog. I dag finns det omkring Jehovas vittnen i Brasilien i mer än forsamlingar, och de leder tillsammans mer än bibelstudier. Det finns ocksa 31 resande byggteam som tillsammans med lokala vittnen årligen bygger och renoverar 250 till 300 moteslokaler, sa kallade Rikets salar. Sedan mars 2000 har 3647 sadana har projekt fardig- stallts. VISSTE DU? Amazonfloden är åtminstone 650 mil lang och har storre avrinningsomrade än nagon annan flod. SNABBFAKTA Folkm angd: Huvudstad: Bras ılia Sprak: Portugisiska och mer än 180 inhemska sprak. Namn: Landets namn kommer fran bresiljetra (Caesalpinia echinata), uppskattat for sin eldroda farg som man kan farga textilier med. Klimat: Varmt och fuktigt i norr, tempererat i soder, med enstaka snofall i bergen pa vintrarna. Areal: Brasilien tacker nastan halva Sydamerikas yta. Dess flodsystem är ett av varldens storsta. Vakna! december

10 BIBELNS SYN JESUS JESUS Är Jesus Gud? Ingen manniska har nagonsin sett Gud. (Johannes 1:18) VAD MANNISKOR SAGER Manga tror inte att Jesus är Gud. Andra daremot pekar pa verser i Bibeln dar det kan verka som att Jesus är jamlik Gud. VAD BIBELN SAGER Bibeln framstaller inte Jesus som den Allsmaktige eller som jamlik Gud. Tvartom visar den tydligt att Jesus är underordnad Gud. Dar kan man lasa Jesus egna ord: Fadern är storre än jag. (Johannes 14:28) Den sager ocksa: Ingen manniska har nagonsin sett Gud. (Johannes1:18) Jesus kan alltsa inte vara Gud eftersom manga manniskor faktiskt sag Jesus. Jesus forsta larjungar pastod inte att han var Gud. Evangelieskribenten Johannes sa till exempel om sina skildringar: Dessa har skrivits ner for att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son. (Johannes 20:31) Bibeln lar inte att Gud har fatt barn med en bokstavlig hustru. I stallet kallas Jesus for Guds Son darf or att han skapades direkt av Gud och har samma egenskaper som sin Far. r P a hittar du svaren p a fler bibliska fr agor.

11 VAD MANNISKOR SAGER Manga firar jul den 25 december eftersom man menar att Jesus foddes da. Andra firar hans fodelse i borjan av januari. VAD BIBELN SAGER Bibeln anger inte vilket datum Jesus fod- des. Men den berattar att vid tiden for hans fodelse fanns det... herdar som bodde utomhus och holl vakt om natten över sin hjord. (Lukas 2:8) Det är inte sarskilt troligt att de har herdarna lat sina hjordar vara utomhus i december eller januari. Varfor inte det? Omradet dar Jesus foddes är som kallast i decemberoch januari. Bibeln berattar att manniskor under den tiden pa året darrade... pa grund av det kraftiga regnet. (Esra 10:9, 13, Svenska Folkbibeln; Jeremia 36:22) Det var ingen tid da herdarna bodde utomhus med sina hjordar. N ar p a året f oddes Jesus? I samma trakt fanns det... herdar som bodde utomhus och holl vakt om natten över sin hjord. (Lukas 2:8) Kom Jesus verkligen tillbaka efter sin d od? VAD MANNISKOR SAGER Somliga menar att ingen, inte ens Jesus, kan komma tillbaka fran de doda. VAD BIBELN SAGER Jesus larde sina efterfoljare att han skulle fa utsta manga lidanden... och bli dodad och bli uppvackt pa tredje dagen. (Matteus 16:21) Bibeln berattar att han efter sin dod och uppstandelse visade sig for mer än 500 personer. (1 Korinthierna 15:6) Dessa ögonvittnen var helt övertygade om att han hade uppvackts fran de doda. De var till och med redo att do for den övertygelsen! (Apostlagarningarna 7:51 60; 12:1, 2) VAD DET HAR FOR BETYDELSE Bibeln lar att Jesus dod och uppstandelse gor det mojligt for alla manniskor att fa uppleva Guds lofte om ett paradis pa jorden. (Psalm 37:11, 29; Uppenbarelseboken 21:3, 4) Tack vare att Jesus och hansfar, den allsmaktige Guden, älskar oss har vi hoppet att fa leva lyckliga for evigt i det har paradiset. (Johannes3:16; Romarna 6:23) Gud uppvackte honom [Jesus] fran de doda. (Apostlag arningarna 3:15) Vakna! december

12 HJ ALP F OR FAMILJEN ÄKTENSKAP Hur man blir battre pa att lyssna UTMANINGEN Du lyssnar ju inte pa mig!, sager din partner. Det gor jag visst, tanker du. Hur som helst uppfattade du inte vad hon sa, och det leder till ännu ett gral. Du kan undvika sadana har gral. Men forst maste du forst a varfor du missar viktiga saker nar din partner pratar även om du tycker att du lyssnar. I I den har artikeln vander vi oss till man, men principerna galler naturligtvis bade man och kvinnor. VARFOR DET BLIR SA HAR Du är splittrad, trott eller bade och. Barnen skriker och tv:n skranar samtidigt som du funderar pa en sak som hande pa jobbet. Da borjar din fru prata med dig, nagot om att ni ska ha gaster i kvall. Du nickar och haller med, men horde du egentligen vad hon sa? Formodligen inte. Du drar forhastade slutsatser. Det har har kallats for en for odande form av tankelasning. Du utgar fran att det finns nagot mer bakom orden, nar det i sjalva verket kanske är du som laser in for mycket. Din fru kanske sager: Du har jobbat mycket övertid den har veckan. Du tar det som kritik och sager: Det är inte mitt fel! Det är for att du gor av med en massa pengar som jag maste jobba sa mycket. Det var faktiskt ingen anklagelse!, skriker hon, som egentligen bara ville foresl a en lugn helg tillsammans. Du fors oker komma med snabba losningar. Ibland vill jag bara beratta hur jag kanner det, sager Mia, men Micke vill hela tiden tala om hur jag ska losa problemet. Jag vill inte ha en losning. Jag vill bara att han ska for- sta hur jag kanner. Vad är problemet? Micke är helt in- riktad pa att tanka ut en losning. Det gor att han formod- ligen missar en del, eller allt, som Mia sager. Hur kan du bli en battre lyssnare, oavsett vad problemet beror pa? Vissa namn i artikeln har ändrats. r P a finns mer hj alp f or familjer.

13 VAD DU KAN GORA Lat inget stora din uppmarksamhet. Din fru har nagot viktigt att beratta, men är du uppmarksam? Kanske inte. Dina tankar kan vara nagon helt annanstans. Om det är sa, latsas inte lyssna. Lagg om mojligt allt annat åt sidan, eller ocksa kanske du kan fraga om det gar bra att prata om det lite senare. (Biblisk princip: Jakob1:19) Bestam er for att inte avbryta varandra. Motsta frestelsen att avbryta eller protestera nar det är din tur att lyssna. Du far prata sedan. Just nu ska du bara lyssna. (Biblisk princip: Ordspraksboken 18:13) Stall fragor. Det har kommer att gora att du battre for- star vad dinpartner menar. Mia, som citerades tidigare, sager: Jag tycker om nar Micke staller fragor. Det visar att han är intresserad av det jag sager. Lyssna efter det som inte sags. Lagg marke till kroppsspraket, blicken och tonfallet. Det är bra kanske egentligen betyder det är inte bra, beroende pa hur det sags. Du erbjuder dig aldrig att hjalpa till kan betyda jag kanner att jag inte betyder nagot for dig. Fors ok greppa det som inte sags. Annars kanske det slutar med att ni tjafsar om ord och formuleringar i stallet for vad ni egentligen menade. Fortsatt lyssna. Sla inte dov orat till eller ga i vag om du inte tycker om nagot som sags. Hur gor du till exempel om du far kritik? Fortsatt lyssna, sager Gregory, som varit gift i över 60 år. Tank verkligen över det din äktenskapspartner sager. Det kraver viss mognad, men det lonar sig. (Biblisk princip: Ordspraksboken 18:15) Visa uppriktigt intresse for din partner. Att lyssna aktivt är inte bara en fraga om teknik, utan en karlekshand- ling. Om du visar uppriktigt intresse for det din partner sager, kommer du att lyssna, inte for att du maste utan for att du vill. Da foljer du Bibelns rad: Tank pa varandras intressen och inte bara pa era egna. (Filipperna 2:4, GoodNews Translation) ANVANDBARA BIBELSTALLEN Varje manniska skall vara snar till att hora, sen till att tala. (Jakob 1:19) Nar nagon svarar innan han har hort vad saken galler, är det dar- skap fran hans sida och en for- ödmjukelse. (Ordspraksboken 18:13) Den vise lyssnar och lar. (Ordspraksboken 18:15, Bibel 2000) NAR DET ÄR DU SOM PRATAR Du kanske fors oker prata med din fru nar hon är i ett annat rum eller är upptagen med na- got annat. Men kan hon da hora vad du sager? Det kan vara batt- re att vanta tills hon är klar med det hon gor eller ta det vid ett annat tillfalle. (1 Petrus 3:8) Vi kan ta ett bibliskt exempel: Nar Jesus hade nagot viktigt att saga, kastade han inte bara ur sig det. Han vantade tills lar- jungarna hade foruts attningar att verkligen kunna lyssna. Da kallade han till sig dem och sa det han ville saga. (Markus 9: 33 35; 12:41 44) Vakna! december

14 Tistelfj arilen MYSTERIET SOM FICK SIN LOSNING Polcirkeln AFRIKA EUROPA D ET har lange varit en gata vad som hander med de farggranna tistelfjari- larna (Vanessa cardui) nar sommaren är slut i Europa. Dor de bara nar kylan kommer? Senaste årens forskning avslojar nagot mycket fascinerande. Fjarilen gor en årlig resa mellan norra Europa och Afrika. Forskare har analyserat data fran avancerad radarutrustning och tusentals observationer gjorda av fjarilssk adare Bernd Zoller/age fotostock. över hela Europa. Det sammanlagda resultatet visar att miljontals tistelfjarilar flyttar soderut i slutet av sommaren. Ofta flyger de pa mer än 500 meters hojd, och darf or har knappt nagon upptackt dem. Fjarilarna invantar gynnsamma vindar som kan fora dem med en medelhastighet pa 45 kilometer i timmen pa deras langa resa till Afrika. Deras årliga migration pa upp till mil kan borja ända uppe vid polcirkeln och sluta nere i det tropiska Vastafrika. Det är nastan dubbelt sa langt som den nordamerikanska monarkfjarilen flyttar. Det kravs sex generationer av tistelfjarilar innan de har tagit sig fran Afrika till norra Europa och tillbaka igen. Professor Jane Hill vid universitetet i York i England forklarar: Tistelfjarilen är standigt pa vag. Den fortplantar sig och fortsatter sedan sin flytt. Pa sa satt kan hela bestandet gora den har rundresan varje år. Den har lilla varelsen som vager mindre än ett gram, som har en hjarna stor som ett knappnalshuvud och som inte har nagon mojlighet att lara av äldre fjari- lar, gor en storslagen interkontinental mi- gration, sager Richard Fox, forskningsansvarig vid Butterfly Conservation. Han forklarar att man forut trodde att den har insekten flog helt planlost, utlamnad åt vinden, mot en evolutionar aterv andsgrand i den iskalla brittiska vintern. Men den har studien har visat att tistelfjarilar är varldsvana resenarer.

15 Ämnesregister for ghix 2013 ghix JANUARI 2013 Uppfostra omt anksamma barn iensj alvcentrerad v arld ghix FEBRUARI 2013 Immigration Dr ommar och verklighet ARBETE OCH EKONOMI Koper vi for mycket? 6/13 BIBELNS SYN Alkohol, 8/13 De fattiga, 2/13 Depression, 10/13 Djavulen, 6/13 Guds natur, 5/13 Guds rike, 7/13 Halsan, 4/13 Jesus, 12/13 Paradiset, 1/13 Pornografi, 3/13 Sex fore äktenskapet, 9/13 Äktenskapet, 11/13 DIVERSE Halloween, 9/13 Haller du standigt festmaltid? 11/13 Saker man inte kan kopa for pengar, 10/13 Ultimatum i Guds namn? 6/13 DJUR OCH VAXTER Sandkatten, 7/13 Tistelfjarilen, 12/13 Älgen, 3/13 HISTORISKA PERSONER Boyle, Robert, 3/13 Cyrus den store, 5/13 Platon, 2/13 Zheng He, 9/13 HALSA OCH MEDICIN Epilepsi, 10/13 Hur lange kan vi leva? 8/13 Klimakteriet, 11/13 INTERVJUER Biokemist (Chiozzi, P.), 1/13 Biokemist (Loos, D.), 10/13 Judinna (Hall, H.), 5/13 Miljokonsult (Schenck, B.), 4/13 Njurspecialist (Granolleras, C.), 9/13 Ortoped (Hof Laurenceau, I.), 8/13 Pianist (Nebolsin, E.), 11/13 Robotforskare (Tistarelli, M.), 2/13 JEHOVAS VITTNEN Snabb vag till webbmaterialet, 4/13 LANDER OCH FOLK Azerbajdzjan, 7/13 Brasilien, 12/13 Indonesien, 4/13 Kamerun, 1/13 Panama, 6/13 RELATIONER Barns raseriutbrott, 7/13 For nara vanner, 10/13 Hur du kan prata med din tonaring, 1/13 Hur man blir en bra pappa, 3/13 Hur man slutar braka, 2/13 Hur man tillrattavisar sin tonaring, 5/13 Hur man undviker sarande ord, 4/13 Konsten att forl ata, 9/13 Nar tystnaden blivit ett vapen, 6/13 Sexting, 11/13 Sjalvskadebeteende bland tonaringar, 8/13 Satta upp regler for tonaring, 3/13 Uppfostra omtanksamma barn, 1/13 Var en god lyssnare, 12/13 Vald i hemmet, 4/13 Varderingar som forb attrar livet, 11/13 RELIGION Är treenighetsl aran sann? 8/13 VETENSKAP Agamens svans, 2/13 Albatrossens flygteknik, 8/13 Arktiska siselns hjarna, 7/13 Hoppspindelns suddigasyn, 3/13 Kejsarpingvinens fjaderdr akt, 9/13 Knolvalens brostfenor, 6/13 Lagringskapaciteten hosdna, 12/13 Myrspovens navigationssystem, 1/13 Ormstjarnans seende skelett, 5/13 Vartbitarens horsel, 10/13 VARLDSF ORH ALLANDENA Immigration, 2/13 Nyhetsmedier, 12/13 Skydda dig mot brott! 5/13 Är protester losningen? 7/13 ghix MARS 2013 Hur man blir en bra pappa ghix MAJ 2013 Skydda dig mot brott! ghix JULI 2013 Ar protester losningen? ghix SEPTEMBER 2013 Sanningen om halloween ghix NOVEMBER 2013 ghix APRIL 2013 Ettslutp a vald i hemmet ghix JUNI 2013 K oper vi f or mycket? ghix AUGUSTI 2013 Hur l ange kan vi leva? ghix OKTOBER 2013 Tre saker man inte kan kopa for pengar ghix DECEMBER 2013 Har du missat nagot nummer? Ladda ner Vakna! fran jw.org. ( Varderingar som forb attrar livet KAN MAN LITA P A NYHETERNA? Vakna! december

16 SLUMP ELLER FORMGIVNING? Lagringskapaciteten hos DNA D ET framstalls enorma mangder digitalt material som behover lagras for framtiden. Forskare hoppas kunna revolutionera dagens metoder for digital lagring genom att ta efter naturens overl agsna datalagringssystem DNA. Intressanta fakta: DNA, som finns i alla levande celler, rymmer miljarder genetiska upplysningar. Vi kan extrahera det fran ben i mammutar... och sedan utlasa det, sager Nick Goldman vid European Bioinformatics Institute. DNA är ocksa otroligt litet och kompakt och kraver ingen energikalla for lagring, sa det är latt att skicka och forvara. Men kan man lagra digital information i DNA? Vetenskapsman sager ja. Forskare har kodat om texter, bilder och ljudfiler och sedan lagrat dem i konstgjort DNA pa i stort sett samma satt som man lagrar data i digitala medier. De kunde sedan aterst alla den lagrade informationen med hundraprocentig exakthet. Man hoppas att ett gram syntetiskt DNA i framtiden kommer att kunna lagra samma mangd data som cd-skivor och att den har informationen kan bevaras i hundratals, kanske tusentals, år. Det har systemet harpotential att kunnalagra alla digitala arkiv i hela varlden. Man kan forst a att DNA har kallats den ultimata harddisken. Vad tror du? Kan lagringskapaciteten hosdna hakommit till genom evolution? Eller finns det en Konstruktor? s n o Gratis nedladdning av den har tidskriften. p Bibeln online pa omkring 50 sprak. Ga in pa eller skanna koden. g13 12-Z

GODA NYHETER FR AN BIBELN!

GODA NYHETER FR AN BIBELN! GODA NYHETER FR AN BIBELN! Hur du kan anvanda den har broschyren: Den har broschyren kommer att hjalpa dig att fa svar pa olika fragor direkt fran Guds ord, Bibeln. Hanvisningarna i slutet av varje stycke

Läs mer

ghix JANUARI 2014 EN UNIK HEMSIDA

ghix JANUARI 2014 EN UNIK HEMSIDA ghix JANUARI 2014 EN UNIK HEMSIDA M ANADENS TEMA EN UNIK HEMSIDA ghix I DETTA NUMMER 7 BLICK PA VARLDEN 8 INTERVJU En mikrobiolog berattar om sin tro 10 HJALP FOR FAMILJEN Hur man klarar av kompistryck

Läs mer

ghix AUGUSTI 2013 Hur l ange kan vi leva?

ghix AUGUSTI 2013 Hur l ange kan vi leva? ghix AUGUSTI 2013 Hur l ange kan vi leva? ghix I DETTA NUMMER s MER PAN ATET www.jw.org TON ARINGAR M ANADENS TEMA Hur l ange kan vi leva? SIDAN 6 9 r UNGDOMAR FRAGAR: VARFOR SKAR JAG MIG SJALV? Varje

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

ghix FEBRUARI 2014 HUR MAN B AST ANV ANDER SIN TID

ghix FEBRUARI 2014 HUR MAN B AST ANV ANDER SIN TID ghix FEBRUARI 2014 HUR MAN B AST ANV ANDER SIN TID ghix I DETTA NUMMER MER PA NATET www.jw.org TON ARINGAR M ANADENS TEMA Hur man b ast anv ander sin tid SIDAN 6 9 r Fa svar fran Bibeln pa manga fragor,

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

ghix SEPTEMBER 2013 Sanningen om halloween

ghix SEPTEMBER 2013 Sanningen om halloween ghix SEPTEMBER 2013 Sanningen om halloween ghix I DETTA NUMMER s MER PAN ATET www.jw.org TON ARINGAR M ANADENS TEMA Sanningen om halloween SIDAN 6 9 r Fasvarfr an Bibeln pam anga fragor som unga staller

Läs mer

1OKTOBER2013. yz123 VAD HANDLAR BIBELN OM?

1OKTOBER2013. yz123 VAD HANDLAR BIBELN OM? 1OKTOBER2013 yz123 VAD HANDLAR BIBELN OM? 1OKTOBER2013 yz123 Vol. 134, No. 19 Semimonthly SWEDISH DEN HAR TIDSKRIFTEN, Vakttornet, arar Jehova Gud, som ar universums harskare. Tidskriften framhaller de

Läs mer

ghix MAJ 2013 Skydda dig mot brott!

ghix MAJ 2013 Skydda dig mot brott! ghix MAJ 2013 Skydda dig mot brott! ghix I DETTA NUMMER s MER PAN ATET www.jw.org TON ARINGAR M ANADENS TEMA Skydda dig mot brott! SIDAN 6 9 r UNGDOMAR FRAGAR: VAD KAN JAG GORA OM JAG HAR DALIG HALSA?

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt.

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. TV för kropp, tanke och själ 02 Tillbaka LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. Vi erbjuder ett brett utbud av program som vill berika och inspirera till en mera aktiv

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Amerikanerna och evolutionen

Amerikanerna och evolutionen KREATIONISM Amerikanerna och evolutionen Jesper Jerkert refererar några nya enkäter om amerikanernas inställning till kreationism och evolution. DÅ OCH DÅ publiceras resultaten från enkäter som undersökt

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet

OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT 2012-12-10 Dnr: 12/01582 SAKEN OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Policy för kontakter med massmedier

Policy för kontakter med massmedier Policy för kontakter med massmedier INNEHÅLLSFÖRTECKNING Så arbetar journalister... 6 Riktlinjer vid mediekontakter.... 7 Rutiner vid journalistkontakter.... 9 Kriskommunikation... 12 Offentlighet och

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Nothing but the truth

Nothing but the truth Nothing but the truth I avsnittet Nothing but the truth visas hur nyheter väljs ut och vinklas. Många vill föra fram sina budskap, paketerade som nyheter. Hur mycket av det media återger är färgat av journalisternas

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Varför måste Jesus dö?

Varför måste Jesus dö? Varför måste Jesus dö? "Jag gör så gott jag kan. Mer kan inte Gud begära" Så säger många människor när man för frågan om rättfärdighet på tal. Gud vill gripa in i ditt och mitt liv. Vi tvekar inte att

Läs mer

En Textnyckel till Nya Testamentet

En Textnyckel till Nya Testamentet En Textnyckel till Nya Testamentet En lista över utelämnanden och förändringar Av G. W. Anderson På senare år har mycket sagts och skrivits om överlägsenheten, noggrannheten och tillförlitligheten i de

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

www.mediataitokoulu.fi

www.mediataitokoulu.fi Detta material innehåller information om och uppgifter relaterade till klicknyheter som publiceras på nätet, hur digital journalistik genererar pengar samt den omvälvning som nyhetsmedia genomgår, något

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

yz123 ojliga av din bibellasning 3 9 juni Fautmestam 10 16 juni Anvand Bibeln for att hjalpa bade dig sjalv och andra Utg ava med stor stil DEL 1

yz123 ojliga av din bibellasning 3 9 juni Fautmestam 10 16 juni Anvand Bibeln for att hjalpa bade dig sjalv och andra Utg ava med stor stil DEL 1 15 APRIL 2013 yz123 3 9 juni Fautmestam ojliga av din bibellasning SIDAN 3 SANGER: 114, 113 10 16 juni Anvand Bibeln for att hjalpa bade dig sjalv och andra SIDAN 18 SANGER: 37, 92 Utg ava med stor stil

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

1 FEBRUARI 2014. yz123 KRIGET SOM FOR ANDRADE VARLDEN

1 FEBRUARI 2014. yz123 KRIGET SOM FOR ANDRADE VARLDEN 1 FEBRUARI 2014 yz123 KRIGET SOM FOR ANDRADE VARLDEN 1FEBRUARI2014 yz123 Vol. 135, No. 3 DEN HAR TIDSKRIFTEN, Vakttornet, arar Jehova Gud, som ar universums harskare. Tidskriften framhaller de goda nyheterna

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Del 2 Underhållning och kultur

Del 2 Underhållning och kultur Del 2 Underhållning och kultur 7. UNDERHÅLLNING Musik, film, radio, tv, böcker. Det är lätt att gå vilse bland alla medierelaterade sajter på Internet. Det här avsnittet guidar dig till några av skatterna.

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Apostladagen, 8/6 Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Dagens tema är sänd mig. Dagens text, som vi strax ska läsa, handlar bland annat om själva grunden

Läs mer

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 PÅSKKONFERENS - 17-20 APRIL 2014 - KUNGSPORTEN HUSKVARNA FÖR UNGT FOLK NYFIKNA PÅ VAD PÅSKEN HANDLAR OM 10 ÅR Detta enkla material vill ge ungdomsledare och ungdomsgrupper

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf Lyssna till herden Av: Johannes Djerf När vi skulle avsluta vår första alphakurs här i kyrkan så skulle vi avsluta vår termin med att be tillsammans, så som vi alltid brukade avsluta en kväll. Efter vår

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

1. Uppdrag (10 poäng) 1. Hitta någon med hög trovärdighet. 2. Ta en bild eller rita av. 3. Motivera. Spara. Uppdrag MIK

1. Uppdrag (10 poäng) 1. Hitta någon med hög trovärdighet. 2. Ta en bild eller rita av. 3. Motivera. Spara. Uppdrag MIK 1. Uppdrag (10 poäng) 1. Hitta någon med hög trovärdighet. 2. Ta en bild eller rita av. 3. Motivera. Spara. 2. Kryssfråga (5 poäng) Vad är sociala medier? 1. Personliga inlägg på bloggar. 2. När flera

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Kristendomen och andra livsåskådningar

Kristendomen och andra livsåskådningar Kristendomen och andra livsåskådningar Världens mest kända människa, eller var Han Guds Son? PLANERING AV SO: RELIGION, MOMENT: KRISTENDOMEN OCH ANDRA LIVSÅSKÄDNINGAR Klass: 8D HT 2012 LÄRARE: ROLF JOHNNY

Läs mer

Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson SYSTEMET förklarat:

Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson SYSTEMET förklarat: Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Jesus och Sackaios Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Inledning Lukt av intorkad svett och cigarettmättade kläder. Man känner även igen doften av gammal alkohol från mannen framför mig i kön

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se Bokashi Kökskompostering med Bokashi bokashi.se Gör jord av ditt matavfall Matjord istället för sopor Jord är något vi tar för givet, något som bara finns. Men egentligen har vi inte så mycket odlingsjord

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 Låt min tro växa! Svenska Kyrkans

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

En gång död alltid död. Eller?

En gång död alltid död. Eller? En gång död alltid död. Eller? En predikan kring historiska belägg för Jesus uppståndelse Ola Wingbrant 2014-05-11 Inledning Förra gudstjänsten behandlade vi lite kring frågan "Varför ska jag tro det som

Läs mer