ghix DECEMBER 2013 KAN MAN LITA P A NYHETERNA?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ghix DECEMBER 2013 KAN MAN LITA P A NYHETERNA?"

Transkript

1 ghix DECEMBER 2013 KAN MAN LITA P A NYHETERNA?

2 ghix I DETTA NUMMER s MER PA NATET TON ARINGAR M ANADENS TEMA Kan man lita p a nyheterna? SIDAN 4 7 r Fa svar fran Bibeln pa manga fragor som unga staller sig, till exempel: Vad gor jag om andra pratar om mig? Vad behover jag veta om sexting? Se hur Bibeln kan hjalpa tonaringar att hantera svara situationer de kan raka ut for. (G a till BIBELNS PRAKTISKA V ARDE > TON ARINGAR.) 3 BLICK PA VARLDEN 8 LANDER OCH FOLK Ett besok i Brasilien 10 BIBELNS SYN Jesus 12 HJALP FOR FAMILJEN Hur man blir battre pa att lyssna 14 Tistelfjarilen mysteriet som fick sin losning 15 Ämnesregister for Vakna! SLUMP ELLER FORMGIVNING? Lagringskapaciteten hos DNA BARN r Las tecknade serier hamtade fran Bibeln. Anvand projektuppgifterna for att hjalpa dina barn att lara sig mer om personer och moralprinciper i Bibeln. (G a till BIBELNS PRAKTISKA V ARDE > BARN.) Vol. 94, No. 12 / Monthly / SWEDISH Upplaga: pa 99 sprak Den har publikationen far inte saljas. Den ges ut som en del av ett varldsvitt bibliskt undervisningsarbete som understods genom frivilliga bidrag (plusgiro ). Om inget annat anges ar bibelcitaten hamtade fran Nya varldens overs attning av Den heliga skrift studieutgava med fotnoter och parallellhanvisningar. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus. Vakna! (ISSN ) utges pa svenska av Jehovas vittnen, Stenhusvej 28, DK-4300 Holbæk, Danmark. Ansvarig utgivare: Lars-Erik Eriksson. Awake! (ISSN X). Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER:Send address changes to Awake!, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Printed in Germany. Vill du veta mer eller faengratisbibelkurs? Gainp a eller skriv till: JEHOVAS VITTNEN, Stenhusvej 28, DK-4300 Holbæk, Danmark. For lasare i FINLAND: PB 68, FI Vanda, Finland. En komplett lista over adresser finns pa

3 BLICK P A V ARLDEN USA En undersokning visar att nastan en tredjedel av alla fotgangare är okoncentrerade nar de korsar livligt trafikerade gator for att de lyssnar pa musik, talar i telefon och sa vidare. Det farligaste är att sms:a. Det tog 18 procent langre tid for dem som sms:ade att korsa en vag, och det var 4 ganger troligare att de gick mot rott ljus, gick över pa ett olampligt stalle eller gick över utan att titta åt bada hall. SPANIEN Mellan 5 och 10 procent av de langtidsarbetsl osa utelamnar universitetspoang och yrkeserfarenheter fran sina cv:n for att inte framsta som överkvalificerade for de jobb de soker. NIGERIA Kvinnor som hamtas fran Nigeria till Europa av manni- skohandlare tvingas svara en tystnadsed under en voodooliknande ritual. For att kunna styra kvinnorna och vara sakra pa deras lydnad som sexslavar utnyttjar manniskohandlare deras djupa fruktan for att straffas av onda andar. VARLDEN Rok fran primitiva eldstader inomhus anses vara en av de framsta dodsorsakerna i utvecklingslander, dar fyra miljoner årligen dor av sjukdomar i luftvagarna orsakade av rok. Forskare sager att de skadliga kemiska ämnen som frigors fran tra- eller koleldar är lika dodliga som gifterna i cigarettrok. 3 Eldstad: Ami Vitale.

4 M ANADENS TEMA Kan man lita p a nyheterna? MANGA är skeptiska till de nyheter som presenteras i tv, radio och dagspress. I en gallupundersok- ning som gjordes i USA 2012 fick deltagarna uppge i vilken utstrackning de litade pa att nyheterna var korrekta, objektiva och sakliga. Sex av tio valde antingen alternativet inte mycket eller inte alls. Finns det skal att vara sa skeptisk? Journalister och organisationer uppger i allmanhet att deras mal är att leverera korrekta och informativa nyheter. Men det finns and a anledning att vara uppmarksam. Har foljer nagra skal: MEDIEMOGULER De framsta nyhetsformedlarna ägs av ett litet antal maktiga bolag. Det är ofta dessa nyhetsmedier som styr vad som bevakas, hur det bevakas och vilken plats det far i rapporteringen. Eftersom de flesta bolag är vinstdrivande kan de beslut som fattas av nyhetsmedierna paverkas av ekonomiska intressen. Nyheter som skulle kunna sanka ägarnas vinsterkanske far gaobem arkt forbi. MYNDIGHETER Mycket av det som behandlas i medierna handlar om myndigheter. De vill ha allmanhetens stod for sina representanter och sin verksamhet. Och eftersom medierna behover uppgifter fran myndigheterna kan bada parter ibland tjana paatt samarbeta. r Hitta svar p a fler bibelfr agor p a

5 O ARLIGHET REKLAM I de flestalander behover nyhetsmedierna sjalva finansiera sin verksamhet, och majoriteten gor det genom reklam. I amerikanska tidskrifter star reklamen for mellan 50 och 60 procent av intakterna, i dagstidningar for 80 procent och i kommersiella tv- och radiokanaler for 100 procent. Annonsorer- na vill naturligtvis inte sponsra program som framstaller deras produkter eller verksamhet i dalig dager. Om de inte tycker om de nyheter som produceras kan de val- jaatt kopa reklamplats nagon annanstans. Detta gor att redaktorer ibland haller tillbaka nyheter som kan vara ofordelaktiga for annonsorerna. Allajournalister är inte ärliga. En del hittar pa sina nyheter. For nagra år sedan ville en japansk reporter dokumenterahurdykare forst orde korallerna i Okinawa. Nar han inte hittade nagra skadade koraller, for- storde han nagra sjalv och fotogra- ferade dem. Bilder kan dessutom manipuleras for att vilseleda allman- heten. Bildredigeringsprogrammen har blivit allt battre, och ibland ärdet sa gott som omojligt att se vad som är äkta och inte. VINKLING En nyhet kanvara hur val underbyggd som helst, men det är journalisten som avgor hur fakta presenteras. Vad skatas med, och vad skautelamnas? Ett fotbollslag kanske har forlorat en match med tva mal. Detta är ett faktum. Men narorsaken till forlusten ska forklaras kan journalistenvalja manga olikavinklingar. UTEL AMNADE FAKTA Naren journalist valjer huren story ska presenteras utelamnar han ofta detaljer som skulle gora den komplicerad eller vacka fragor. Detta gor atten del fakta överdrivs och andra tonas ner. Nyhetsankaren och reportrar har ofta bara nagon minut pasig att beratta en komplicerad historia, och darf or kan viktigadetaljer utelamnas. Vakna! december

6 KONKURRENS De senaste årtiondena har antalet tv-stationer ökat rejalt, och tittarna är inte langre beredda att se lika lange pa en och samma kanal. For att halla intresset uppe maste nyhetsstationerna darf or erbjuda nagot unikt och underhallande. Boken Media Bias kommenterar utvecklingen sa har: Tv-nyheterna blev ett enda langt bildspel som skulle locka ellerchocka, och inslagen blev forkortade for att matcha tittarnas allt kortare talamod. FELAKTIGA ANTAGANDEN Saklig rapportering är inte sal att som man kan tro. Det som tycks vara sant i dag kan avslojas som felaktigt i morgon. En gang trodde man att jorden lag i centrum av vart solsystem. Men nu vet vi att jorden kretsarkring solen. MISSTAG Även den basta journalist är bara manniska och gor misstag. En felstavning, ett felplacerat komma, ett grammatiskt fel allt detta kan for andra inneborden i en mening. Fakta kanske inte kontrolleras tillrackligt. Och siffror är luriga. En journalist som är stressad inforen deadline kan latt skriva i stallet for ghix DECEMBER 2013 KAN MAN LITA P A NYHETERNA? Om den h ar tidskriften Det ligger noggrann research bakom tidskriften Vakna! Vi bemodar oss om att verifiera varje uppgift, siffra och citat. Tidskriften är inte paverkad av kommersiella intressen, aktivister eller politiska krafter. Den finansieras genom frivilliga bidrag. Utgivarna anser att Bibeln är Guds ord och att man kan lita pa det som star dar.

7 Behovet av balans Även om det inte är forst andigt att tro pa allt man hor och laser, betyder inte det att inget gar att lita pa. Det basta är att vara lagom skeptisk samtidigt som man behaller ett öppet sinne. Bibeln sager: Provar inte örat orden, liksom gommen smakar pa maten? (Job 12:11) Har kommer nagra tips pa hur man kan prova det man hor och laser: NYHETSFORMEDLARE: Kommer nyheten fran en palitlig och sakkunnig person ellerorganisation? Har programmet eller publikationen rykte om sig att ägna sig åt serios rapportering eller skandaljournalistik? Vem finansierar nyhetsformedlingen? KALLOR: Framgar det att det liggermycket research bakom? Är det bara en kalla som ligger till grund? Är kallorna tillforlitliga, sakliga och objektiva? Är de balanserade, eller har de valts for att stodja en viss synvinkel? SYFTE: Fraga dig sjalv: Ar framsta syftet med inslaget eller artikeln att informera eller att underhal- la? Fors oker man framja eller sal- ja nagot? TON: Om tonen är upprord, sarkastisk eller mycket kritisk tyder det pa att inslaget är ett angrepp och inte en saklig analys. OVERENSSTAMMELSE: Stammer uppgifterna med det som sags i andra artiklar? Om olika rapporter skiljer sig åt finns det skal att vara misstanksam. AKTUALITET: Är informationen tillrackligt farsk for att vara relevant? Det som ansags vara sant for 20 år sedan kanske ifraga- satts i dag. Om det å andra sidan handlar om nagot som precis har hant kan informationen vara ofullstandig och osaker. Sa hur är det da? Kan man lita pa nyheterna? Den vise Salomo gav ett bra rad: Den oerfarne tror varje ord, men den kloke aktar pa sina steg. (Ordspraksboken 14:15) 7

8 L ANDER OCH FOLK BRASILIEN Ett bes ok i Brasilien Amazonas flodomr ade B R A S I L I E N BRAS ILIA Rio de Janeiro BRASILIEN befolkades ursprungligen av jordbrukare, jagare och samlare. Upptacktsresande fran Portugal tog med sig katolicismen, och med tiden byggdes manga kyrkor och kapell en del utsmyckade med trasniderier tackta med bladguld. Fran mitten av 1500-talet till mitten av 1800-talet skeppades omkring fyra miljoner afrikaner till Brasilien for att arbeta som slavar pa plantagerna. De for- de med sig sina ceremonier som med tiden utveckla- des till afro-brasilianska kulter som macumba och candombl e. De afrikanska influenserna marks tydligt i brasiliansk musik, dans och matkultur. Den traditionella ratten feijoada är en variant pa en portugisisk matratt. Det är en gryta som bestar av olika sorters kott och svarta bonor och som serveras med ris och kal. Pa och 1900-talet emigrerade miljontals manniskor fran bland annat Japan och Europa (huvudsakligen fran Italien, Polen, Spanien och Tyskland) och blev en del av befolkningen. Sidan 8 och 9: Rio de Janeiro: Johannes Mann/Corbis; feijoada: Marco Andras Est/age fotostock; flodomr ade: Juan Carlos Mu noz/age fotostock.

9 Feijoada är en traditionell brasiliansk matratt. En tukan. I Amazonas flodomrade finns varldens storsta regnskog. I dag finns det omkring Jehovas vittnen i Brasilien i mer än forsamlingar, och de leder tillsammans mer än bibelstudier. Det finns ocksa 31 resande byggteam som tillsammans med lokala vittnen årligen bygger och renoverar 250 till 300 moteslokaler, sa kallade Rikets salar. Sedan mars 2000 har 3647 sadana har projekt fardig- stallts. VISSTE DU? Amazonfloden är åtminstone 650 mil lang och har storre avrinningsomrade än nagon annan flod. SNABBFAKTA Folkm angd: Huvudstad: Bras ılia Sprak: Portugisiska och mer än 180 inhemska sprak. Namn: Landets namn kommer fran bresiljetra (Caesalpinia echinata), uppskattat for sin eldroda farg som man kan farga textilier med. Klimat: Varmt och fuktigt i norr, tempererat i soder, med enstaka snofall i bergen pa vintrarna. Areal: Brasilien tacker nastan halva Sydamerikas yta. Dess flodsystem är ett av varldens storsta. Vakna! december

10 BIBELNS SYN JESUS JESUS Är Jesus Gud? Ingen manniska har nagonsin sett Gud. (Johannes 1:18) VAD MANNISKOR SAGER Manga tror inte att Jesus är Gud. Andra daremot pekar pa verser i Bibeln dar det kan verka som att Jesus är jamlik Gud. VAD BIBELN SAGER Bibeln framstaller inte Jesus som den Allsmaktige eller som jamlik Gud. Tvartom visar den tydligt att Jesus är underordnad Gud. Dar kan man lasa Jesus egna ord: Fadern är storre än jag. (Johannes 14:28) Den sager ocksa: Ingen manniska har nagonsin sett Gud. (Johannes1:18) Jesus kan alltsa inte vara Gud eftersom manga manniskor faktiskt sag Jesus. Jesus forsta larjungar pastod inte att han var Gud. Evangelieskribenten Johannes sa till exempel om sina skildringar: Dessa har skrivits ner for att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son. (Johannes 20:31) Bibeln lar inte att Gud har fatt barn med en bokstavlig hustru. I stallet kallas Jesus for Guds Son darf or att han skapades direkt av Gud och har samma egenskaper som sin Far. r P a hittar du svaren p a fler bibliska fr agor.

11 VAD MANNISKOR SAGER Manga firar jul den 25 december eftersom man menar att Jesus foddes da. Andra firar hans fodelse i borjan av januari. VAD BIBELN SAGER Bibeln anger inte vilket datum Jesus fod- des. Men den berattar att vid tiden for hans fodelse fanns det... herdar som bodde utomhus och holl vakt om natten över sin hjord. (Lukas 2:8) Det är inte sarskilt troligt att de har herdarna lat sina hjordar vara utomhus i december eller januari. Varfor inte det? Omradet dar Jesus foddes är som kallast i decemberoch januari. Bibeln berattar att manniskor under den tiden pa året darrade... pa grund av det kraftiga regnet. (Esra 10:9, 13, Svenska Folkbibeln; Jeremia 36:22) Det var ingen tid da herdarna bodde utomhus med sina hjordar. N ar p a året f oddes Jesus? I samma trakt fanns det... herdar som bodde utomhus och holl vakt om natten över sin hjord. (Lukas 2:8) Kom Jesus verkligen tillbaka efter sin d od? VAD MANNISKOR SAGER Somliga menar att ingen, inte ens Jesus, kan komma tillbaka fran de doda. VAD BIBELN SAGER Jesus larde sina efterfoljare att han skulle fa utsta manga lidanden... och bli dodad och bli uppvackt pa tredje dagen. (Matteus 16:21) Bibeln berattar att han efter sin dod och uppstandelse visade sig for mer än 500 personer. (1 Korinthierna 15:6) Dessa ögonvittnen var helt övertygade om att han hade uppvackts fran de doda. De var till och med redo att do for den övertygelsen! (Apostlagarningarna 7:51 60; 12:1, 2) VAD DET HAR FOR BETYDELSE Bibeln lar att Jesus dod och uppstandelse gor det mojligt for alla manniskor att fa uppleva Guds lofte om ett paradis pa jorden. (Psalm 37:11, 29; Uppenbarelseboken 21:3, 4) Tack vare att Jesus och hansfar, den allsmaktige Guden, älskar oss har vi hoppet att fa leva lyckliga for evigt i det har paradiset. (Johannes3:16; Romarna 6:23) Gud uppvackte honom [Jesus] fran de doda. (Apostlag arningarna 3:15) Vakna! december

12 HJ ALP F OR FAMILJEN ÄKTENSKAP Hur man blir battre pa att lyssna UTMANINGEN Du lyssnar ju inte pa mig!, sager din partner. Det gor jag visst, tanker du. Hur som helst uppfattade du inte vad hon sa, och det leder till ännu ett gral. Du kan undvika sadana har gral. Men forst maste du forst a varfor du missar viktiga saker nar din partner pratar även om du tycker att du lyssnar. I I den har artikeln vander vi oss till man, men principerna galler naturligtvis bade man och kvinnor. VARFOR DET BLIR SA HAR Du är splittrad, trott eller bade och. Barnen skriker och tv:n skranar samtidigt som du funderar pa en sak som hande pa jobbet. Da borjar din fru prata med dig, nagot om att ni ska ha gaster i kvall. Du nickar och haller med, men horde du egentligen vad hon sa? Formodligen inte. Du drar forhastade slutsatser. Det har har kallats for en for odande form av tankelasning. Du utgar fran att det finns nagot mer bakom orden, nar det i sjalva verket kanske är du som laser in for mycket. Din fru kanske sager: Du har jobbat mycket övertid den har veckan. Du tar det som kritik och sager: Det är inte mitt fel! Det är for att du gor av med en massa pengar som jag maste jobba sa mycket. Det var faktiskt ingen anklagelse!, skriker hon, som egentligen bara ville foresl a en lugn helg tillsammans. Du fors oker komma med snabba losningar. Ibland vill jag bara beratta hur jag kanner det, sager Mia, men Micke vill hela tiden tala om hur jag ska losa problemet. Jag vill inte ha en losning. Jag vill bara att han ska for- sta hur jag kanner. Vad är problemet? Micke är helt in- riktad pa att tanka ut en losning. Det gor att han formod- ligen missar en del, eller allt, som Mia sager. Hur kan du bli en battre lyssnare, oavsett vad problemet beror pa? Vissa namn i artikeln har ändrats. r P a finns mer hj alp f or familjer.

13 VAD DU KAN GORA Lat inget stora din uppmarksamhet. Din fru har nagot viktigt att beratta, men är du uppmarksam? Kanske inte. Dina tankar kan vara nagon helt annanstans. Om det är sa, latsas inte lyssna. Lagg om mojligt allt annat åt sidan, eller ocksa kanske du kan fraga om det gar bra att prata om det lite senare. (Biblisk princip: Jakob1:19) Bestam er for att inte avbryta varandra. Motsta frestelsen att avbryta eller protestera nar det är din tur att lyssna. Du far prata sedan. Just nu ska du bara lyssna. (Biblisk princip: Ordspraksboken 18:13) Stall fragor. Det har kommer att gora att du battre for- star vad dinpartner menar. Mia, som citerades tidigare, sager: Jag tycker om nar Micke staller fragor. Det visar att han är intresserad av det jag sager. Lyssna efter det som inte sags. Lagg marke till kroppsspraket, blicken och tonfallet. Det är bra kanske egentligen betyder det är inte bra, beroende pa hur det sags. Du erbjuder dig aldrig att hjalpa till kan betyda jag kanner att jag inte betyder nagot for dig. Fors ok greppa det som inte sags. Annars kanske det slutar med att ni tjafsar om ord och formuleringar i stallet for vad ni egentligen menade. Fortsatt lyssna. Sla inte dov orat till eller ga i vag om du inte tycker om nagot som sags. Hur gor du till exempel om du far kritik? Fortsatt lyssna, sager Gregory, som varit gift i över 60 år. Tank verkligen över det din äktenskapspartner sager. Det kraver viss mognad, men det lonar sig. (Biblisk princip: Ordspraksboken 18:15) Visa uppriktigt intresse for din partner. Att lyssna aktivt är inte bara en fraga om teknik, utan en karlekshand- ling. Om du visar uppriktigt intresse for det din partner sager, kommer du att lyssna, inte for att du maste utan for att du vill. Da foljer du Bibelns rad: Tank pa varandras intressen och inte bara pa era egna. (Filipperna 2:4, GoodNews Translation) ANVANDBARA BIBELSTALLEN Varje manniska skall vara snar till att hora, sen till att tala. (Jakob 1:19) Nar nagon svarar innan han har hort vad saken galler, är det dar- skap fran hans sida och en for- ödmjukelse. (Ordspraksboken 18:13) Den vise lyssnar och lar. (Ordspraksboken 18:15, Bibel 2000) NAR DET ÄR DU SOM PRATAR Du kanske fors oker prata med din fru nar hon är i ett annat rum eller är upptagen med na- got annat. Men kan hon da hora vad du sager? Det kan vara batt- re att vanta tills hon är klar med det hon gor eller ta det vid ett annat tillfalle. (1 Petrus 3:8) Vi kan ta ett bibliskt exempel: Nar Jesus hade nagot viktigt att saga, kastade han inte bara ur sig det. Han vantade tills lar- jungarna hade foruts attningar att verkligen kunna lyssna. Da kallade han till sig dem och sa det han ville saga. (Markus 9: 33 35; 12:41 44) Vakna! december

14 Tistelfj arilen MYSTERIET SOM FICK SIN LOSNING Polcirkeln AFRIKA EUROPA D ET har lange varit en gata vad som hander med de farggranna tistelfjari- larna (Vanessa cardui) nar sommaren är slut i Europa. Dor de bara nar kylan kommer? Senaste årens forskning avslojar nagot mycket fascinerande. Fjarilen gor en årlig resa mellan norra Europa och Afrika. Forskare har analyserat data fran avancerad radarutrustning och tusentals observationer gjorda av fjarilssk adare Bernd Zoller/age fotostock. över hela Europa. Det sammanlagda resultatet visar att miljontals tistelfjarilar flyttar soderut i slutet av sommaren. Ofta flyger de pa mer än 500 meters hojd, och darf or har knappt nagon upptackt dem. Fjarilarna invantar gynnsamma vindar som kan fora dem med en medelhastighet pa 45 kilometer i timmen pa deras langa resa till Afrika. Deras årliga migration pa upp till mil kan borja ända uppe vid polcirkeln och sluta nere i det tropiska Vastafrika. Det är nastan dubbelt sa langt som den nordamerikanska monarkfjarilen flyttar. Det kravs sex generationer av tistelfjarilar innan de har tagit sig fran Afrika till norra Europa och tillbaka igen. Professor Jane Hill vid universitetet i York i England forklarar: Tistelfjarilen är standigt pa vag. Den fortplantar sig och fortsatter sedan sin flytt. Pa sa satt kan hela bestandet gora den har rundresan varje år. Den har lilla varelsen som vager mindre än ett gram, som har en hjarna stor som ett knappnalshuvud och som inte har nagon mojlighet att lara av äldre fjari- lar, gor en storslagen interkontinental mi- gration, sager Richard Fox, forskningsansvarig vid Butterfly Conservation. Han forklarar att man forut trodde att den har insekten flog helt planlost, utlamnad åt vinden, mot en evolutionar aterv andsgrand i den iskalla brittiska vintern. Men den har studien har visat att tistelfjarilar är varldsvana resenarer.

15 Ämnesregister for ghix 2013 ghix JANUARI 2013 Uppfostra omt anksamma barn iensj alvcentrerad v arld ghix FEBRUARI 2013 Immigration Dr ommar och verklighet ARBETE OCH EKONOMI Koper vi for mycket? 6/13 BIBELNS SYN Alkohol, 8/13 De fattiga, 2/13 Depression, 10/13 Djavulen, 6/13 Guds natur, 5/13 Guds rike, 7/13 Halsan, 4/13 Jesus, 12/13 Paradiset, 1/13 Pornografi, 3/13 Sex fore äktenskapet, 9/13 Äktenskapet, 11/13 DIVERSE Halloween, 9/13 Haller du standigt festmaltid? 11/13 Saker man inte kan kopa for pengar, 10/13 Ultimatum i Guds namn? 6/13 DJUR OCH VAXTER Sandkatten, 7/13 Tistelfjarilen, 12/13 Älgen, 3/13 HISTORISKA PERSONER Boyle, Robert, 3/13 Cyrus den store, 5/13 Platon, 2/13 Zheng He, 9/13 HALSA OCH MEDICIN Epilepsi, 10/13 Hur lange kan vi leva? 8/13 Klimakteriet, 11/13 INTERVJUER Biokemist (Chiozzi, P.), 1/13 Biokemist (Loos, D.), 10/13 Judinna (Hall, H.), 5/13 Miljokonsult (Schenck, B.), 4/13 Njurspecialist (Granolleras, C.), 9/13 Ortoped (Hof Laurenceau, I.), 8/13 Pianist (Nebolsin, E.), 11/13 Robotforskare (Tistarelli, M.), 2/13 JEHOVAS VITTNEN Snabb vag till webbmaterialet, 4/13 LANDER OCH FOLK Azerbajdzjan, 7/13 Brasilien, 12/13 Indonesien, 4/13 Kamerun, 1/13 Panama, 6/13 RELATIONER Barns raseriutbrott, 7/13 For nara vanner, 10/13 Hur du kan prata med din tonaring, 1/13 Hur man blir en bra pappa, 3/13 Hur man slutar braka, 2/13 Hur man tillrattavisar sin tonaring, 5/13 Hur man undviker sarande ord, 4/13 Konsten att forl ata, 9/13 Nar tystnaden blivit ett vapen, 6/13 Sexting, 11/13 Sjalvskadebeteende bland tonaringar, 8/13 Satta upp regler for tonaring, 3/13 Uppfostra omtanksamma barn, 1/13 Var en god lyssnare, 12/13 Vald i hemmet, 4/13 Varderingar som forb attrar livet, 11/13 RELIGION Är treenighetsl aran sann? 8/13 VETENSKAP Agamens svans, 2/13 Albatrossens flygteknik, 8/13 Arktiska siselns hjarna, 7/13 Hoppspindelns suddigasyn, 3/13 Kejsarpingvinens fjaderdr akt, 9/13 Knolvalens brostfenor, 6/13 Lagringskapaciteten hosdna, 12/13 Myrspovens navigationssystem, 1/13 Ormstjarnans seende skelett, 5/13 Vartbitarens horsel, 10/13 VARLDSF ORH ALLANDENA Immigration, 2/13 Nyhetsmedier, 12/13 Skydda dig mot brott! 5/13 Är protester losningen? 7/13 ghix MARS 2013 Hur man blir en bra pappa ghix MAJ 2013 Skydda dig mot brott! ghix JULI 2013 Ar protester losningen? ghix SEPTEMBER 2013 Sanningen om halloween ghix NOVEMBER 2013 ghix APRIL 2013 Ettslutp a vald i hemmet ghix JUNI 2013 K oper vi f or mycket? ghix AUGUSTI 2013 Hur l ange kan vi leva? ghix OKTOBER 2013 Tre saker man inte kan kopa for pengar ghix DECEMBER 2013 Har du missat nagot nummer? Ladda ner Vakna! fran jw.org. ( Varderingar som forb attrar livet KAN MAN LITA P A NYHETERNA? Vakna! december

16 SLUMP ELLER FORMGIVNING? Lagringskapaciteten hos DNA D ET framstalls enorma mangder digitalt material som behover lagras for framtiden. Forskare hoppas kunna revolutionera dagens metoder for digital lagring genom att ta efter naturens overl agsna datalagringssystem DNA. Intressanta fakta: DNA, som finns i alla levande celler, rymmer miljarder genetiska upplysningar. Vi kan extrahera det fran ben i mammutar... och sedan utlasa det, sager Nick Goldman vid European Bioinformatics Institute. DNA är ocksa otroligt litet och kompakt och kraver ingen energikalla for lagring, sa det är latt att skicka och forvara. Men kan man lagra digital information i DNA? Vetenskapsman sager ja. Forskare har kodat om texter, bilder och ljudfiler och sedan lagrat dem i konstgjort DNA pa i stort sett samma satt som man lagrar data i digitala medier. De kunde sedan aterst alla den lagrade informationen med hundraprocentig exakthet. Man hoppas att ett gram syntetiskt DNA i framtiden kommer att kunna lagra samma mangd data som cd-skivor och att den har informationen kan bevaras i hundratals, kanske tusentals, år. Det har systemet harpotential att kunnalagra alla digitala arkiv i hela varlden. Man kan forst a att DNA har kallats den ultimata harddisken. Vad tror du? Kan lagringskapaciteten hosdna hakommit till genom evolution? Eller finns det en Konstruktor? s n o Gratis nedladdning av den har tidskriften. p Bibeln online pa omkring 50 sprak. Ga in pa eller skanna koden. g13 12-Z

GODA NYHETER FR AN BIBELN!

GODA NYHETER FR AN BIBELN! GODA NYHETER FR AN BIBELN! Hur du kan anvanda den har broschyren: Den har broschyren kommer att hjalpa dig att fa svar pa olika fragor direkt fran Guds ord, Bibeln. Hanvisningarna i slutet av varje stycke

Läs mer

ghix JANUARI 2014 EN UNIK HEMSIDA

ghix JANUARI 2014 EN UNIK HEMSIDA ghix JANUARI 2014 EN UNIK HEMSIDA M ANADENS TEMA EN UNIK HEMSIDA ghix I DETTA NUMMER 7 BLICK PA VARLDEN 8 INTERVJU En mikrobiolog berattar om sin tro 10 HJALP FOR FAMILJEN Hur man klarar av kompistryck

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Frälsningsarmémärket gäller för scoutverksamheten i Frälsningsarméns Ungdomsförbund

Frälsningsarmémärket gäller för scoutverksamheten i Frälsningsarméns Ungdomsförbund Frälsningsarmémärket gäller för scoutverksamheten i Frälsningsarméns Ungdomsförbund Spårarscout Scouterna ska få höra berättas om det som nämns i punkterna nedan. Den som berättar kan vara en scoutledare

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp.

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. Markus 16 (16:1-8) Jesus uppstår ur graven 1 När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. 2 Mycket tidigt på första dagen

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Narrow Minded. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och på så

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker.

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker. Dopet i vatten Inledning Det är viktigt att läsa Bibeln och lära sig vad Gud vill säga till sitt folk. Jag tror på att noggrant studera Skriften så att man vet exakt vad Gud har för oss. Han säger att

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 19Dina döda skall få liv igen, deras kroppar skall uppstå. Vakna och jubla, ni som vilar i mullen! Ty din dagg är en ljusets dagg, du låter den falla över

Läs mer

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 15 söndagen efter Trefaldighet Psalmer: 67, L63, 243, 249, 400, 207:1-3 Texter: 5 Mos 6:4-7, Gal 5:25-6:10, Matt 6:24-34 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Läs mer

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Av Christer Åberg Mormon-kyrkan är en mycket farlig villolära som för dig bort från Jesus och rakt ner till helvetet! Joseph Smith startade Mormonerna runt

Läs mer

ghix AUGUSTI 2013 Hur l ange kan vi leva?

ghix AUGUSTI 2013 Hur l ange kan vi leva? ghix AUGUSTI 2013 Hur l ange kan vi leva? ghix I DETTA NUMMER s MER PAN ATET www.jw.org TON ARINGAR M ANADENS TEMA Hur l ange kan vi leva? SIDAN 6 9 r UNGDOMAR FRAGAR: VARFOR SKAR JAG MIG SJALV? Varje

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln Unparadonable Sin. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder,

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Kärleken till nytta. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!)

Kärleken till nytta. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!) Kärleken till nytta Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!) När någon bjuder dig på bröllop, ta då inte den främsta platsen vid bordet. Kanske någon

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007

Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007 Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007 INLEDNING Kärlek är något underbart! Säkert det finaste vi kan uppleva! Vi längtar alla efter att vara riktigt älskade och få bli överösta av någons uppmärksamhet.

Läs mer

Lev inte under Lagen!

Lev inte under Lagen! "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Don t Be Under the Law. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Dina första steg på trons väg

Dina första steg på trons väg Dina första steg på trons väg En liten hjälp för dig som precis har tagit emot Jesus och blivit frälst! Av Christer Åberg Inledning Till att börja med vill jag gratulera dig över att du har tagit emot

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Välkommen till 100% konfirmand

Välkommen till 100% konfirmand Välkommen! 2016-2017 2 Välkommen till 100% konfirmand Så här fungerar det! Du som konfirmand skall samla ihop minst 100 poäng! Det finns 4 olika block. se sida 5, blocken har mellan 40-50 möjliga poäng

Läs mer

Predikotext: Luk 9: 46-48

Predikotext: Luk 9: 46-48 Predikotext: Luk 9: 46-48 Att mäta sig och jämföra sig med andra är väl något vi ständigt ägnar oss åt. De senaste veckorna har de idrottsintresserade kunnat följa EM i både friidrott och simning. Vältränade

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

136 Var bon om riket. (Uppenbarelseboken 11:15; 12:10)

136 Var bon om riket. (Uppenbarelseboken 11:15; 12:10) 136 Var bon om riket (Uppenbarelseboken 11:15; 12:10) 1. Du alltid har funnits, var Gud, for evigt du bestar. Du insatt din son som var kung, av dig han makten far. I himlen nu din vilja sker, och darf

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

Söndag efter Alla helgons dag

Söndag efter Alla helgons dag 1/5 Söndag efter Alla helgons dag Psalmer: 3, L187:1-4, L187:5-8, 300, 1:3-7 Texter: Jos 1:10-11, Hebr 11:13-16, Luk 20:37-38 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Psalm Inledningsord Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han

Läs mer

ghix JANUARI 2013 Uppfostra omt anksamma barn iensj alvcentrerad v arld

ghix JANUARI 2013 Uppfostra omt anksamma barn iensj alvcentrerad v arld ghix JANUARI 2013 Uppfostra omt anksamma barn iensj alvcentrerad v arld ghix I DETTA NUMMER s MER PAN ATET www.jw.org TON ARINGAR TEMAARTIKEL Uppfostra omtanksamma barn iensj alvcentrerad varld SIDAN 8

Läs mer

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING Vigselgudstjänst i Grytnäs församling Några ord på vägen Vi gläds mer er i era vigselplaner och vi tycker det är särskilt roligt att ni planerar att gifta er i Grytnäs

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

PATRULLTID & PYJAMASBÖN

PATRULLTID & PYJAMASBÖN PATRULLTID & PYJAMASBÖN Till dig ledare Det viktigaste under lägret är kanske samlingen i den lilla gruppen/patrull? Här finns möjligheten att varje morgonen och kväll på ett särskilt sätt se varandra,

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Begravnings- gudstjänst

Begravnings- gudstjänst Begravnings- gudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Klockringning Musik Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn.vi är samlade för att ta avsked av NN och för

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Alla bibeltexter är hämtade från Svenska Folkbibeln 2015

Alla bibeltexter är hämtade från Svenska Folkbibeln 2015 Alla bibeltexter är hämtade från Svenska Folkbibeln 2015 Mat 4:23 Jesus vandrade omkring i hela Galileen, och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags

Läs mer

ghix APRIL 2013 Ettslutp a v ald i hemmet

ghix APRIL 2013 Ettslutp a v ald i hemmet ghix APRIL 2013 Ettslutp a v ald i hemmet ghix I DETTA NUMMER s MER PAN ATET www.jw.org TON ARINGAR M ANADENS TEMA Ettslutp av ald i hemmet SIDAN 8 11 r UNGDOMAR FRAGAR: VAD SKA JAG GORA OM JAG BLIR MOBBAD?

Läs mer

Kristendomen. Inför provet

Kristendomen. Inför provet Kristendomen Inför provet Kristendomen Allt började med Jesus. Från Jesus första lärjungar spreds läran. Kristna tror på en Gud. Kristna tror att Jesus vad Guds son. Gud kan visa sig på tre olika sätt:

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

Ett andligt liv i frihet.

Ett andligt liv i frihet. Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. År 2013 Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. Foto: Tobias Lindberg Eva Söderström Konstnär, Religionsvetare Kulturvetare Mobil +46 (0)70-686

Läs mer

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Vigselgudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Musik Under musiken går brudparet in i kyrkan. Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn. P: Vi har samlats till vigsel

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo 1 L = Ledaren A = Alla *Kort paus **Längre paus L I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. A Kristus, gå med oss. L Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,

Läs mer

Spår Första samlingen Lärjungar

Spår Första samlingen Lärjungar Inledande bön Gud, vår Fader, vi tackar dig för att du alltid söker efter oss. I skapelsen ser vi spår av din kärlek; kom och befria oss från allt som hindrar vårt gensvar på din godhet. Herre Jesus Kristus,

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

ghix NOVEMBER 2013 Varderingar som forb attrar livet

ghix NOVEMBER 2013 Varderingar som forb attrar livet ghix NOVEMBER 2013 Varderingar som forb attrar livet ghix I DETTA NUMMER s MER PAN ATET www.jw.org TON ARINGAR M ANADENS TEMA V arderingar som f orb attrar livet SIDAN 6 9 r Hitta svar fran Bibeln pam

Läs mer

Vad händer med det barn som dör i mammas mage eller utanför den?

Vad händer med det barn som dör i mammas mage eller utanför den? Vad händer med det barn som dör i mammas mage eller utanför den? Går han till himlen eller till helvetet? Av Christer Åberg På grund av att frågan har dykt upp ett antal gånger på apg29 och på grund av

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

Texter till Predikan

Texter till Predikan Texter till Predikan 2016 05 01 Luk 11:1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."

Läs mer

Berättelsen vi befinner oss i

Berättelsen vi befinner oss i Berättelsen vi befinner oss i Ola Wingbrant 2014-11-08 Introduktion Det känns roligt och inspirerande att få stå här igen. Att åter ha fått förtroendet. Jag som står här heter Ola Wingbrant och predikar

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den Halvmånsformade ärr Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den kalla luften. Det är inte så varmt längre. Dagen har börjat sjunka in i natten. Mamma talar

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN 15:e läxan - Sabbaten den 11 april 2009 Vi ser det stora behovet av missionsverksamhet att förkunna sanningen inte endast i fjärran länder, utan till dem som är nära oss. I vår nära omgivning finns städer

Läs mer

Vem är Gud? Nr 2 i serien Kristusvägen

Vem är Gud? Nr 2 i serien Kristusvägen Vem är Gud? Nr 2 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet TRO OCH TVIVEL "Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se." (Hebreerbrevet 11:1). Tron på Gud innebär inte

Läs mer

Sångpostillan - Första söndagen i Fastan

Sångpostillan - Första söndagen i Fastan Sångpostillan - Första söndagen i Fastan Bidrag från Bengt Pleijel 2009-02-17 Senast uppdaterad 2015-02-15 Bibelskolan.com Första söndagen i Fastan Invocavit Prövningens stund Låt oss be om nåden att med

Läs mer

Avigajl. 1 Sam 25:6b-11

Avigajl. 1 Sam 25:6b-11 Avigajl Förra söndagen sa jag att denna söndag skulle det handla om Avigail och de flesta av er såg ut som frågetecken. Och vem vet, det kanske ni kommer att göra idag också efter den här predikan. Jag

Läs mer

ghix FEBRUARI 2014 HUR MAN B AST ANV ANDER SIN TID

ghix FEBRUARI 2014 HUR MAN B AST ANV ANDER SIN TID ghix FEBRUARI 2014 HUR MAN B AST ANV ANDER SIN TID ghix I DETTA NUMMER MER PA NATET www.jw.org TON ARINGAR M ANADENS TEMA Hur man b ast anv ander sin tid SIDAN 6 9 r Fa svar fran Bibeln pa manga fragor,

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer