:: hotpaper. Ansvarsfull hantering av resurser!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ":: hotpaper. Ansvarsfull hantering av resurser!"

Transkript

1 :: hotpaper Naturnära isolering Ansvarsfull hantering av resurser!

2 Innehåll Översikt produkter och användning 03 THERMOFLOC från Peter Seppele Gesellschaft Naturnära sprutisolering 04 Produktion - Kvalitetssäkring 05 m.b.h har under de senaste åren utvecklats från att enbart omfatta cellulosaisolering till att numera vara ett varumärke som står för ett helt Sprutisolering 06 system av naturnära isolering. Värmeskydd på sommaren 10 Fasförskjutning 11 THERMOBLOW-insprutningsteknik 12 THERMOFLOC isoleringssystem som består av komponenter som passar utmärkt till varandra. Detta bygger på en mångårig erfarenhet och praktiskt utprovade lösningar. Våra försäljningspartners över hela Europa Golvfyllning 14 Isoleringspellets 16 garanterar högsta kvalitet och service. Och är därmed på ett avgörande sätt ansvariga för den positiva utveklingen hos varumärket THERMOFLOC. Våra isoleringssystem ger Underlagstakduk 18 Ångbroms 20 från golv till tak naturnära isoleringslösningar både för nybyggnationer, som exempelvis inom lågenergi- eller passivhussektorn, och även för hållbar renovering och Limteknik 21 tillägs-isolering av gamla byggnader. Thermobag 22 Ny kvalitet 2

3 THERMOFLOC-ISOLERINGSSYSTEM Installationsöversikt ) THERMOFLOC-sprutisolering som Isolering mellan reglar i taket 06) THERMOFLOC-sprutisolering sprutas på undertaket i källaren 02) THERMOFLOC-sprutisolering sprutas öppet för isolering av vindsbjälklaget 07) Thermofloc-Tak-och väggduk för tak och Ytterväggar 03) THERMOFLOC-sprutisolering för isolering av yttervägg 08) Thermofloc-Ångbroms för tak och vägg 04) Thermofloc-Isoleringspellets som bärande golvunderlag 09) THERMOFLOC-sprutisolering för isolering av yttervägg 05) Thermofloc-Golvfyllning som isolering av bjälklag 10) Thermofloc-Thermobag Termisk renovering av takkonstruktioner 3

4 Thermofloc NATURNÄRA ISOLERING NATURNÄRA ISOLERING ekologisk / utan skarvar / inget spill Allt fler byggherrar satsar på Thermofloc sprutisolering Tack vare de utmärkta isoleringsegenskaperna satsar byggherrar över hela Europa allt mer på THERMOFLOC-sprutisolering oavsett om det gäller nybyggnationer eller renovering av gamla hus. Antalet genomförda byggprojekt stiger ständigt och varje år tillkommer tusentals nya byggherrer som har valt THERMOFLOC. Belåtenheten med avseende på isoleringsegenskaperna och de härmed förbundna energi- och kostnadsbesparingarna bekräftas entydigt av marknadsanalyser. Vår sprutisolering förbättras ständigt, inte bara när det gäller effektiviteten, utan även när det gäller dess byggnadsbiologiska och ekologiska egenskaper. Den senaste THERMOFLOCisoleringen är till 100 % boratfri och uppfyller alla aktuella europeiska normerer. Med THERMOFLOC-sprutisolering i kombination med THERMOFLOC-ångbroms, underlagstakduk, tejp-/limteknik bildas ett genomgående effektivt isoleringssystem, som motsvarar högsta kvalitetskrav. 4

5 THERMOFLOC-ISOLERINGSSYSTEM Produktion/ Kvalitetssäkring MED natureplus - KVALITETSMÄRKE! Certifierat för ett hållbart och hälsosamt byggande! Cellulosaisoleringsmaterialet Thermofloc är denförsta sprutisoleringen i Europa som får bära det eftertraktade natureplus -kvalitetsmärket. De oberoende experterna hos den internationella föreningen natureplus bekräftar Thermoflocisoleringens utmärkta ekologiska, hälsomässiga och tekniska egenskaper. Endast hållbara produkter, som till minst 85 % består av naturliga råämnen, certifieras. Dessa har bevisligen en positiv inverkan på inomhusklimatet. Härigenom kan å ena sidan skadliga emissioner förhindras och å andra sidan förbrukningen av fossila bränslen minimeras. Dessutom sörjer synnerligen stränga gränsvärden för att inga hälsofarliga ämnen avges. Isoleringsmaterialets höga användbarhet och långa livslängd bekräftas också med kvalitetsmärket. TestuTLÅTANDE MYCKET BRA FÖR tillverkning OCH KVALITETSSÄKRING Thermofloc isoleringsmaterial tillverkas av sorterat dagstidningspapper med tillsats av mineralämnen för konservering och brandskydd. Pappret strimlas grovt och bearbetas sedan vidare till fina, elastiska cellulosafibrer i en fiberkvarn. Den färdiga produkten förpackas sedan i PE-säckar och lastas på pallar. En certifierad intern och extern kvalitetsövervakning garanterar att produkten motsvarar högsta europeiska kvalitetskrav. Detta dokumenteras också genom ett europeiskt tekniskt godkännande ETA-05/0186. Isoleringsexpertinfo: 5

6 Thermofloc SPRUTISOLERING SPRUTISOLERING Installationen av THERMOFLOC görs med speciella isoleringsmaskiner. Cellulosaisoleringsmaterial transporteras med luft i slangar och fyller byggnadens hålrum och komprimeras där till rekommenderad densitet, så att ett skarvfritt och genomgående isoleringsskikt skapas. Den speciella bearbetningstekniken har avsevärda fördelar både för installatören och för byggherren. Byggherren drar nytta av ett skarvfritt isoleringsskikt som är fritt från köldbryggor. Äldre tak kan isoleras i efterhand utan att takpannorna tas bort. Genom att skapa ett diffusionsöppet isoleringsskikt får husägaren ett giftfritt och behagligt klimat i huset. 6

7 Thermofloc-DÄMMSYSTEM ekologisk & behaglig Takisolering Väggisolering Innertaksisolering Installatören kan med en enda produkt skapa isoleringsskikt på mellan 20 och 500 mm, vilket gör att lagerhållning av olika isoleringsmaterial och dimensioner (jämför isoleringsskivor och isoleringsfilt) inte längre behövs. Komprimeringsgraden av isoleringsmaterialet varierar beroende på användningsområde mellan 30 kg/m³ och 60 kg/m³. Inget spill förekommer, eftersom alltid endast exakt den erforderliga mängden isoleringsmaterial för respektive konstruktion sprutas in i byggnadsdelen. Dessutom förenklas logistiken på byggarbetsplatsen, eftersom isoleringsmaterial inte behöver transporteras och hanteras manuellt. Med spruttekniken kan alla högre liggande byggnadsdelar (flervåningshus) enkelt fyllas från markplanet. Det sparar tid och snabbar upp genomförandet av byggprojektet. ThermoFloc-Sprutisolering Godkännande och övervakning CE-märkning enligt ETA-05/0186 Värmekonduktivitet Vattenångdiffusionsmotstånd μ = 2,0 = 0,039 W/(m K) D Vattenupptagning Strömningsmotstånd Brandklass enligt EN /60 kg/m 3 14,5/44,0 kg/m 2 (100 mm) 6,1 kpa s/m² B-s2,d0 Resistans mot svampangrepp Klass 0 Metallkorrosion Hälsovådlighet Ingen potential för metallkorrosion fri från farliga ämnen enligt ETA-05/0186 7

8 Thermofloc NATRUNÄRA ISOLERING ANVÄNDNING SPRUTISOLERING TAK Isoleringstjocklek = mm U-värde = 0,21-0,11 W/(m K) ➋➌ ➍➎ ➏ ➐ ➑ Isoleringstjocklek = mm U-värde = 0,23-0,11 W/(m K) ➋➌ ➍➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➒ Takkonstruktion D1 Taktäckning ➋ Bärläkt ➌ Ströläkt ➍ THERMOFLOC Underlagstakduk ➎ Råspont ➏ Sparre/THERMOFLOC sprutisolering ➐ Thermofloc Ångbroms ➑ Glespanel ➒ Gipsskiva Takkonstruktion D5 Taktäckning ➋ Bärläkt ➌ Ströläkt ➍ THERMOFLOC Underlagstakduk ➎ Råspont ➏ Golvbjälke/THERMOFLOC sprutisolering ➐ Thermofloc Ångbroms ➑ Brandskyddsinklädnad ➒ Bjälke Isoleringstjocklek = mm U-värde = 0,25-0,12 W/(m K) ➋➌ ➍ ➎ Isoleringstjocklek = mm U-värde = 0,14-0,10 W/(m K) ➋➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➏ ➐ 8 Takkonstruktion D2 Taktäckning ➋ Bärläkt ➌ Konterlattung ➍ THERMOFLOC Underlagstakduk ➎ Sparre/THERMOFLOC sprutisolering ➏ Glespanel 2-6 cm ➐ Thermofloc Ångbroms ➑ Glespanel (installationsnivå) ➒ Gipsskiva Takkonstruktion D7 Taktäckning ➋ Bärläkt 4/5 ➌ Ströläkt 5/8 ➍ Bitumen. mjukfiberplatta ➎ Lättbalk/THERMOFLOC sprutisolering ➏ Plywood/OSB ➐ Gipsskiva

9 THERMOFLOC-INSTALLATION Bättre punkt för punkt Takisolering Väggisolering V Ä G G Isoleringstjocklek = mm U-värde = 0,23-0,12 W/(m K) ➋ ➌ ➍ ➎ Isoleringstjocklek = mm U-värde = 0,21-0,11 W/(m K) ➋ ➌ ➍ ➎ Väggkonstruktion W1 Träpanel ➋ Regelverk ➌ Träfiberisoleringsplatta ➍ Regel/Thermofloc sprutisolering ➎ Ströläkt ➏ Thermofloc Ångbroms ➐ Spjälverk (installationsnivå) ➑ Gipsskiva ➏ ➐ ➑ Väggkonstruktion W2 Kalkcementbruk ➋ Träullsplatta ➌ OSB Plywood ➍ Regel/Thermofloc sprutisolering ➎ Glespanel/Thermofloc sprutisolering ➏ Thermofloc Ångbroms ➐ Gipsskiva ➏ ➐ Isoleringstjocklek = mm U-värde = 0,24-0,12 W/(m K) ➋ ➌ Isoleringstjocklek = mm U-värde = 0,23-0,12 W/(m K) ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➍ ➎ ➏ ➐ Väggkonstruktion W15 Gipsskiva ➋ Gipsskiva ➌ Gipsskiva ➍ Regel/Thermofloc sprutisolering ➎ Thermofloc Ångbroms ➏ Gipsskiva Väggkonstruktion W10 Kalkcementbruk ➋ Träullsplatta ➌ Mjukfiberplatta ➍ Regel/Thermofloc sprutisolering ➎ OSB Plywood ➏ Glespanel/Thermofloc sprutisolering ➐ Gipsskiva 9

10 Thermofloc VÄRMESKYDD PÅ SOMMAREN VÄRMESKYDD PÅ SOMMAREN På grund av de mycket varma somrarna under de senaste åren har temat värmeskydd på sommaren blivit allt viktigare. Temperaturer på upp till 35 C och mer i vindsvåningar är inte sällsynta på sommaren. Vid en antagen takyta på m 2 uppstår lätt en extremt hög värmeeffekt på W/m². Allt efter takbeläggning uppstår en takyttemperatur på mellan C. De uppvärmda takpannorna utstrålar i sin tur denna värme mot takisoleringen. Genom en effektiv användning av moderna isoleringsmaterial med en hög ackumuleringskapacitet kan detta värmeflöde begränsas och en överhettning av vindsvåningens rum förhindras. THERMOFLOC cellulosaisolering uppvisar en 2,5 gånger högre värmeackumuleringskapacitet än andra konventionella isoleringsmaterial. Jämfört med mineraliskisolering uppvisar THERMOFLOC sprutisoleringen två till tre gånger högre densitet, samt en 2,5 gånger bättre värmeackumuleringskapacitet och ett mycket lågt temperaturledningstal. Jämfört med ett konventionellt tak med ångbroms, mineralfibrer och underlagsduk, har tak med cellulosaisolering och en undertaksskiva i träfiber en betydligt bättre värmeskyddseffekt. Detta visar sig genom fasförskjutningen och genom temperaturskillnaden på insidan av taket. Ju mindre gipsskivorna värms upp på insidan, desto mindre värms rummen upp. THERMOFLOC-sprutisoleringssystem ger året runt ett stabilt, behagligt och hälsosamt rumsklimat. 10

11 FASFÖRSKJUTNING i jämförelse Hur länge dröjer det tills hettan tränger in till husets innerutrymmen genom isoleringen på sommaren? 20 cm isolering mineralull = 3-4 timmar 20 cm cellulosaisolering = timmar temperatur i [ C] temperatur temperatur i [ C] i [ C] temperatur i [ C] TAKKONSTRUKTION MED MINERALISK ISOLERING Temperaturförlopp [cm] Temperatur kl. 15, 11 och 7 Temperatur kl. 19, 23 och 3 1 Gipsskiva (12,5mm) 2 Luftskikt (24mm) 3 THERMOFLOC ångbromsduk 4 Mineralfiber (240 mm) 5 THERMOFLOC underlagstakduk röd Inomhus Utomhus Temperatur kl. 15, 11 och Temperaturförlopp Temperatur kl. 19, 23 och 3 Vid användning av mineralisk isolering utgås från en omgivningstemperatur på 40 C, utan Temperatur kl. 15, 11 och att hänsyn tas till takpannornas värmestrålning. 32 Temperatur 1 Gipsskiva kl. (12,5mm) 19, 23 och 3 Inomhus Temperaturförlopp [ C] Yttemperaturens temperaturförlopp Utomhus Inomhus 14 fasförskjutning: 6.2h [ C] Yttemperaturens temperaturförlopp [Tid på dagen] Utomhus 34 Inomhus 32 [ C] Yttemperaturens temperaturförlopp 30 Det visar sig att ytans innertemperatur stiger med 4,5 C och Utomhus rummet inomhus värms upp motsvarande. Denna effekt förstärks Inomhus ytterligare 30 genom takpannornas värmestrålning Luftskikt (24mm) THERMOFLOC ångbromsduk Mineralfiber (240 mm) THERMOFLOC Gipsskiva (12,5mm) underlagstakduk röd fasförskjutning: 6.2h Luftskikt (24mm) [cm] THERMOFLOC ångbromsduk TAKKONSTRUKTION 16 MED ISOLERING 18 [Tid på dagen] Inomhus Utomhus4 cellulosaisolering THERMOFLOC undertaksskiva i träfiber 14 fasförskjutning: 13.0h 0 5 Temperaturförlopp [cm] [ C] Yttemperaturens temperaturförlopp [Tid på dagen] Inomhus 36 Utomhus 1 2 Temperatur kl. 15, 11 och Temperatur kl. 19, 23 och Gipsskiva (12,5mm) 22 2 Luftskikt (24mm) 20 3 THERMOFLOC ångbromsduk 18 4 cellulosaisolering THERMOFLOC [cm] 5 undertaksskiva i träfiber 14 fasförskjutning: 13.0h [Tid på dagen] Utomhus Utomhus Inomhus Vid användning av THERMOFLOC isolering och en undertaksskiva i träfiber når innertemperaturen sin höjdpunkt teoretiskt först vid 3-tiden på natten. Men eftersom ingen värmetillförsel förekommer efter solnedgången, svalnar isoleringsskiktet kontinuerligt igen vilket endast leder till en teoretisk temperaturökning på ca 1,6 C. Med THERMOFLOC-isolering kan man alltså bidra aktivt till värmeskyddet på sommaren och användningen av luftkonditioneringsanläggningar reduceras. 11

12 ThermoBLOW SPRUTTEKNOLOGI Thermoblow SPRUTTEKNOLOGI Modern maskin- och reläteknik innebär driftssäkra installationer, och lågt servicebehov. Tillbehör och reservdelar är snabbt tillgängliga. THERMOFLOC erbjuder i sitt sortiment 3 typer av sprutmaskiner, som har konstruerats på grundval av många års erfarenhet och som är beprövade i praktisk användning av sprutisoleringsmaterial. THERMOBLOW 300-2B är en modern, robust och kostnadseffektiv sprutmaskin för THERMOFLOC cellulosaisoleringsmaterial Installationsföretag uppskattar de korta riggningstiderna, behändigheten och effektiviteten. THERMOBLOW 500 Denna maskin lämpar sig särskilt för företag, som vill isolera sina egna byggnadsprojekt snabbare och ändå kostnadseffektivt. Även för isoleringsproffs är THERMOBLOW 500 en idealisk partner med sin robusta teknik, enkla användning och ett litet behov av underhåll. THERMOBLOW 1000 är den effektstarka sprutmaskinen för THERMOFLOC cellulosaisoleringsmaterial och TFPearls och alltså utmärkt lämpad för byggnadsprojekt vid vilka en tillförlitlig och robust sprutmaskin för maximala isoleringsmaterialmängder i permanent drift krävs. Extra tillbehör 50 m kabeltrumma för fjärrkontroll Spännen för säker slanganslutning Skumplast för förslutning av borrhål Luftfilter Tätningstrasor Sprutmunstycke 12

13 THERMOFLOC-INBLÅSNINGSTEKNIK billig och effektiv installation Yttertaksisolering Väggisolering Innertaksisolering ThermoBLOW 300-2B ThermoBLOW 500 ThermoBLOW 1000 Bearbetningsmängd (max. teoretisk bearbetningsmängd) 800 kg/h kg/h kg/h Radiofjärrkontroll räckvidd 100 m 100 m 200 m Drivmotor 1,56 kw 1,56 kw 3 kw Kabel för fjärrkontroll 60 m 60 m 50 m Fläkt 2 x 1,0 kw, 0,30 bar 190 m³/h 2 x 1,5 kw 0,30 bar 450 m³/h 4,0 kw Rotorcellmatare 24 x 24 cm 24 x 24 cm 36 x 30 cm Vikt (utan tillbehör) ca. 130 kg ca. 130 kg ca. 350 kg Mått (BxLxH) 660 x 970 x mm 660 x 970 x mm x x mm Slanganslutning 3 / 76 mm 3 / 76 mm 3 / 76 mm Anslutningseffekt 230V/16 A-1 fas 400V/16 A-3 fas 400V/16 A-3 fas Slang i dimensionerna 2,2,5, 3 Kopplingar för olika slangdimensioner Sugrör (Byggplatsrengöring) Utsugsfläkt (Byggplatsrengöring) Fläkt Slangtrumma 100 m Slangtrumma för ca 100 m slang med förregling och stålpall för transport med gaffeltruck Tryckslang för vatten Vattenpump Sprutset med vattenanslutning Radiostyrning Reservbrytare Fjärrstyrning Tryckmätare Storzkoppling Snabbkoppling för slangar Inblåsningsnål med lång slangmuff 63 mm 13

14 Thermofloc Golvfyllning Golvfyllning Till skillnad från sprutisoleringen installeras THERMOFLOC golvfyllning manuellt och uteslutande som lös isolering i det horisontella planet (översta bjälklaget/vindsbjälklaget). För att säkerställa en bättre manuell installation, är komprimeringsgraden lägre i förpackningen. THERMOFLOC golvisolering finns i 12 kg säck med 24 säckar/pall. Isoleringsmaterialet hälls enkelt på till önskad tjocklek och jämnas sedan ut. Åtgången är ca 35 kg/m 3 Tekniska data är identiska med THERMOFLOC sprutisolering. 14

15 THERMOFLOC-GOLVFYLLNING behaglig värme överallt Golvisolering & Innertaksisolering Isoleringstjocklek = mm U-värde = 0,22-0,11 W/m K ➋ Isoleringstjocklek = mm U-värde = 0,24-0,12 W/m K Isoleringstjocklek = mm U-värde = 0,24-0,12 W/m K ➌ ➍ ➎ ➏ ➋ ➌ ➍ ➎ ➋ ➌ Golvisolering DB1 Bindbjälke Träullsplatta ➋ Blindbotten/Råbotten ➌ Bindbjälke/Thermofloc sprutisolering ➍ Ströläkt ➎ Thermofloc Ångbroms ➏ Gipsskiva Golvisolering DB3 Bjälklag OSB/plywood ➋ Bjälke/Thermofloc sprutisolering ➌ Thermofloc Ångbroms ➍ Fjäderskenor ➎ Gipsskivor 2 st Isolering Betongbjälklag Bjälke/Thermofloc sprutisolering ➋ Thermofloc Ångbroms ➌ Betongtak ThermoFloc-Golvfyllning Godkännande och övervakning CE-märkning enligt ETA-05/0186 Värmekonduktivitet Vattenångdiffusionsmotstånd μ = 2,0 = 0,039 W/(m K) D Vattenupptagning Strömningsmotstånd Brandklass enligt EN /60 kg/m 3 14,5/44,0 kg/m 2 (100 mm) 6,1 kpa s/m² B-s2,d0 Resistans mot svampangrepp Klass 0 Metallkorrosion Hälsovådlighet Ingen potential för metallkorrosion fri från farliga ämnen enligt ETA-05/

16 Thermofloc Isoleringspellets Isoleringspellets THERMOFLOC-isoleringspellets är ett granulat av cellulosafiber som används för golvfyllning. Granulatet med en kornstorlek på 3 till 8 mm hälls helt enkelt på i önskad tjocklek och planas sedan ut. På detta sätt kan undergolvkonstruktioner med en tjocklek på 30 till 80 mm byggas. THERMOFLOC-isoleringspellets är på grund av den höga densiteten (500 kg/m³) perfekt lämpliga för bärande isoleringsskikt. Dessutom uppnår du med THERMOFLOC-isoleringspellets utmärkta ljudisoleringsvärden. Oavsett om det är ett betong- eller träbjälklag med THERMOFLOC- isoleringspellets kan båda konstruktionernas isoleringsegenskaper förbättras markant. 16

17 THERMOFLOC-ISOLERINGSPELLETS tramptåligt och ljuddämpande Innertaksisolering & Golvisolering Isoleringstjocklek = mm U-värde = 0,48-0,32 W/(m K) ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ Isoleringstjocklek = mm U-värde = 0,54-0,35 W/(m K) ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ Isoleringstjocklek = mm U-värde = 0,33-0,24 W/(m K) ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ Golvkonstruktion DB7 bjälklag Trägolv ➋ Mjukfiber N+F ➌ Mjukfiber täckplatta ➍ Thermofloc-isoleringspellets ➎ Vattenskydd ➏ Brandskyddsinklädnad Golvkonstruktion DB14 bjälklag Trägolv ➋ Mjukfiber N+F ➌ Mjukfiber täckplatta ➍ Thermofloc-isoleringspellets ➎ Betonginnertak ➏ Innertaksputs Golvkonstruktion DB15 bjälklag Stengods ➋ Gipsfiberplatta ➌ Mjuka träfiber ➍ Thermofloc-isoleringspellets ➎ Betonginnertak ➏ Innertaksputs ThermoFloc-isoleringspellets Kornstorlek Densitet Tjocklek Brandklass 3-8 mm 500 kg/m³ max. 80 mm per lager B2 Värmekonduktivitet Max. tryckbelastning Vattenångdiffusion μ = 1 Materialåtgång Leveransform: 40-liters säckar/36 säckar per pall/1,44m³ = 0,07 W/(m K) D kg bei 10 % komprimering 40 l pro m² (tjocklek 40 mm), 60 l pro m² (tjocklek 60 mm) 17

18 Thermofloc UNDERLAGSTAK och vägg UNDERLAGSTAKDUK Underlags- och underspännduk för takläggning THERMOFLOC-underlagsduk skyddar konstruktionen mot slagregn och förhindrar på så sätt att fukt tränger in i tak - eller väggkonstruktionen. Dukarna är UV-stabila, mycket draghållfasta och diffusionsöppna. Underlagsduken monteras med överlapp på utsidan av taket under taktäckningen, för att säkerställa en optimal vind- och regntäthet. Ströläkt spikas på underlagstakduken som fixeras på detta sätt. Tänk på att underlagstakduken inte får utsättas för väder och vind längre än tre månader. Senast efter två månader bör taket läggas på. 18

19 THERMOFLOC-UNDERSPÄNNDUK utmärkt kvalitetsprodukt takisolering & takrenovering Art. nr (bredd 150 cm) vitt tryck Art. nr underlagstakduk röd Tekniska data Råmaterial Draghållfasthet trelagers polypropylenduk 250 N / 5 cm Vikt per m g/m 2 Brott-töjning på längden/på tvären > 60 % / 80% SD-värde Brandklass Får utsättas för väder och vind Motstånd mot vattengenomgång Spikutdragningskraft, på längden/på tvären Rullbredd Rullängd 0,05 m, mycket diffusionsöppen E max. 3 månader Klass W1 MD: 240 N/50 mm / MC: 275 N/50 mm 150 cm 50 lpm Pall 24 rullar/1 800 m² 19

20 Thermofloc Ångbromsduk Ångbromsduk Vår THERMOFLOC-ångbromsduk är en ångbroms- och lufttätningsduk som säkert skyddar konstruktionen mot fukt. Användningsområden är vägg- och takkonstruktioner inomhus. Genom armeringen har ångbromsarna en hög draghållfasthet. Art. nr (bredd 150 cm) vitt tryck Tekniska data Råmaterial Draghållfasthet Vikt per m² Thermofloc-Ångbromsduk 150 cm Polypropylenduk med armering 100 N / 5 cm, förstärkt armering ca. 90 g/m² Brottöjning > 30 % SD-värde Brandklass Användning Rullbredd Rullängd 10 m B2 inomhus för tak och väggar 150 cm 50 lpm m 2 per rulle 75 m² Användningsområden: THERMOFLOC ångbromsdukar används inomhus vid ventilerade och ej ventilerade takkonstruktioner och på väggar på träregelkonstruktioner. Genom att använda THERMOFLOC ångbromsdukar förhindras luftrörelser i konstruktionen och sålunda att fukt kan tränga in i värmeisoleringen. Monteringsanvisning: THERMOFLOC ångbromsdukar fästs med häftklammer eller klistras fast på underkonstruktionen. Monteringen måste göras med foliesidan inåt, dvs. med duksidan mot värmeisoleringen. Vid Thermofloc sprutisolering kan ångbromsduken både läggas på längden och på tvären. Om monteringen görs på tvären, ska tejpställena täckas över med ett genomgående spjälverk, för att förhindra att tejpen lossnar på grund av spruttrycket. De tejpade ytorna måste vara fria från fett, damm, silikon och vara torra. 20

21 Thermofloc Limteknik Limteknik Våra tejp- och limprodukter är speciellt anpassade till vårt THERMOFLOC-system. Tejpen resp. universallimmet används för lufttätning av Thermofloc ångbroms, underlagstakduk och väggunderlagsdukar. Dessutom kan fogar på träplattor (t.ex. OSB-plattor, plywood osv.) tejpas lufttätt. Art. nr Art. nr Tekniska data Thermofloc-tejp 5 cm Thermofloc-tejp 14,6 cm Råmaterial Polyetentejp Polyetentejp Rullens bredd 5 cm 14,6 cm Rullens längd 25 lpm 25 lpm Kartong 12 st. 4 st. Pall 60 kartonger 60 kartonger Limskiktet består av akrylat som är fritt från lösningsmedel och mjukgörare Polyetenuniversaltejp med akrylatlim för lufttätning av genomföringar och skarvningar av THERMOFLOC ångbroms. Art. nr Tekniska data Material Temperaturbeständighet Bearbetningstemperatur Egenskaper Kartong/innehåll Pall Thermofloc-Universallim Akrylatlim -20 C till +80 C ab -10 C till max. +50 C kort torktid, hög elasticitet 20 st./310 ml 60 kartonger fritt från mjukgörare, lösningsmedel och halogenföreningar - tål ej frost Varaktigt och elastiskt akrylatlim för anslutningar av ångbromsar och ångspärrar av alla slag, även för PE, aluminium och PA på underlag som puts, trä, betong, heltäckningsmattor, kantlister osv. enligt DIN och SIA

22 Thermofloc VINDSISOLERING Thermobag THERMOFLOC THERMOBAG-systemet gör det möjligt att isolera tak kostnadseffektivt och utan smuts även i efterhand. Den enda förutsättningen är ett lämpligt tillträde till fackverket ovanför det översta innertaket. THERMOBAG består av en ångbroms på insidan (sd-värde ca 10,0 m) under ett diffusionsöppet (sd-värde <0,04 m) och vattenogenomsläppligt PP-membran på utsidan, för optimalt skydd av värmeisoleringen. THERMOBAG-systemet ersätter inte ett fungerande undertak, utan skyddar den inbyggda isoleringen mot fukt och luftflöden som orsakas av väderleken. Endast en fackmässigt utförd isolering och val av rätt fyllnadsmängd garanterar optimala isoleringsegenskaper. Isoleringens inflytande på den totala konstruktionens fysik måste bedömas och säkerställas av en fackman. THERMOFLOC-Thermobag Fördelar som övertygar: - en demontering av innerbeklädnaden eller taktäckningen är ej nödvändig - markant förbättring av värmeskyddet på sommaren - uppvärmningskostnaderna reduceras avsevärt - kostnadseffektiv renovering - kort avskrivning några år - isoleringsarbetet är i regel klart på en dag, därför mycket kundvänligt 22

23 Thermofloc-THERMOBaG enkel & effektiv takisolering & takrenovering Viktigt: Med Thermobagsystemet påverkas inte taktäckning noch inomhusbyggnationen! Thermofloc-sprutslang Thermobag-isoleringssäck Thermofloc-sprutisolering Kapa THERMOBAG och förslut en sida. När de förberedda Thermobagarna skurits till så ett de passar in i facken, viks de ihop och försluts på ena sidan med häftklammer. Lägg in THERMOBAG en i facktet. Med stor försiktighet och med hjälp av stänger skjuts sedan de tomma Thermobagarna in till optimal position i facket. Nu kan Thermobagarna fyllas med THERMOFLOC-sprutisolering, tills facket är helt utfyllt. Sedan försluts säckarna ordentligt med häftklammer och tejp. Isoleringen av sparrverket är klar. På grund av fackens fastlagda storlek är isoleringsskiktets tjocklek begränsad. (Maximal isoleringstjocklek 20 cm.) Art. nr THERMOBAG Ångbroms gul undersidan Ytterduk röd ovansidan Råmaterial två lager polypropenduk tre lager polypropenduk Avslitningskraft, på längden/på tvären 200 N / 5cm 210 N / 5cm 280 N / 5cm 230 N / 5cm Brott-töjning på längden/på tvären 60/50 60/43 Vikt per m g/m g/m 2 SD-värde >10 m 0,03 m Brandegenskaper E E Rullbredd 100 cm / rullens längd 50 löpmeter 15 rullar per pall/600 m² 23

24 SE generated at BeQRious.com Komfortmiljö i Sverige AB Televägen 1 SE Kristianstad Tel THERMOFLOC-Partner: TF-hotpaper Ref._SE: 03/09/2014 Peter Seppele Gesellschaft m.b.h. Bahnhofstraße 79 A-9710 Feistritz/Drau Tel.: +43(0) Fax: +43(0)

U-värde. Energikostnader. Rådgivaren kring taket. Energideklaration. Sommervärmen. Värmeisolering. för husägare och hantverkare

U-värde. Energikostnader. Rådgivaren kring taket. Energideklaration. Sommervärmen. Värmeisolering. för husägare och hantverkare U-värde Sommervärmen Energikostnader Värmeisolering Energideklaration Rådgivaren kring taket för husägare och hantverkare Innehåll Äldre hus Nybyggnad Ett tak presterar mer än du tror Sida 3 Naturens makt

Läs mer

MILJÖBYGGSYSTEM. Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus. isocell.se

MILJÖBYGGSYSTEM. Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus. isocell.se MILJÖBYGGSYSTEM Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus :: ISOCELL MILJÖBYGGSYSTEM - Tätskikt & Cellulosaisolering Med IsoCell miljöbyggsystem går det att bygga sunda hus eller hus som andas,

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial. www.sundolitt.se. E t t l ä t t va l m e d.

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial. www.sundolitt.se. E t t l ä t t va l m e d. Lätt att isolera www.sundolitt.se Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial E t t l ä t t va l m e d tunga argument Innehåll 4 Tunga argument att använda lätt isolering 6 Isolering och dränering

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Vägledning. Innan läggning

Vägledning. Innan läggning Vägledning Innan läggning Juni 2014 Ett Dinesen golv är en unik del av naturen. Det är ett levande material som ska behandlas med omsorg. Våra vägledningar förklarar i detalj hur man får det bästa resultatet

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV Gäller från augusti 2010 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se Bygg Automotive Industri Den här tekniska informationen

Läs mer

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters Handbok för yrkesmän Förord Handboken vänder sig till yrkesmän som skall montera in VELUX produkter. Boken beskriver framför

Läs mer

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar!

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar! Tilläggsisolera Tillägsisolera och spara pengar! Så enkelt det var att isolera Nu sparar vi pengar Tips, råd och monteringsanvisningar Det lönar sig att tilläggsisolera Att tilläggsisolera ditt hus är

Läs mer

Icopal Decra taksystem. Decra taksystem När taket ska vara livet ut.

Icopal Decra taksystem. Decra taksystem När taket ska vara livet ut. Icopal Decra taksystem Decra taksystem När taket ska vara livet ut. 2 Ett nytt och vackert tak ger huset ett lyft. Icopal Decra taksystem Taket ska inte bara ge skydd mot väder och vind. Det är kanske

Läs mer

Företagspresentation Roth Nordic AB

Företagspresentation Roth Nordic AB Företagspresentation Roth Nordic AB Administration Roth Nordic AB Regionskontor: - Söderhamn - Stockholm Roth Nordic AB ingår i den nordiska gruppen tillsammans med Danmark, Norge, Finland och Baltikum.

Läs mer

LEVANDE HUS. Tema: Isolering och klimatet. 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE

LEVANDE HUS. Tema: Isolering och klimatet. 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE LEVANDE HUS ISOLERA TIPS & RÅD INSPIRATION BYGGA NYTT RENOVERA 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar Tema: Isolering och klimatet ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE Apropå energieffektivitet! Effektivitet

Läs mer

RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING

RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING Titel Riktlinjer för lågenergirenovering Author Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Czech Republic (English) Erik Prejer,

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av miljonprogrammet (Drottninghög) LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper / Byggnadskonstruktion Examensarbete: Björn Liivo Egil Jansson Copyright Björn

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

PROFFSMAGASINET VÅR 2015

PROFFSMAGASINET VÅR 2015 PROFFSMAGASINET VÅR 2015 / Peab bygger i Lund / Optimerad e-handel / OrganoWood i Ängelholm / Kebony vid Slussen / JobbGeneratorn / Spara pengar med solenergi Hörmann släpper ytterligare utföranden till

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

Allmänt om golvvärme. Komfort och funktion. Kvalitet och enkelhet

Allmänt om golvvärme. Komfort och funktion. Kvalitet och enkelhet Luftburen Golvvärme Allmänt om golvvärme Komfort och funktion Att golvvärme är den mest bekväma formen av uppvärmning är de flesta överens om. Hela golvet fungerar som värmeavgivande yta. Värmen sprids

Läs mer

TermoDeck modern uppvärmning

TermoDeck modern uppvärmning TermoDeck modern uppvärmning 1 En kakelugn magasinerar värme tack vare sin tyngd och massa. Värmen avges sedan långsamt i rummet. De varma rökgaserna leds i kakelugnen via en labyrint av rökgångar som

Läs mer

TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak

TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak Rådgivningsavdelningen informerar om TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729)

Läs mer

Bygg så här 1. Tilläggsisolera vindsbjälklaget. paroc.se

Bygg så här 1. Tilläggsisolera vindsbjälklaget. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 1 Tilläggsisolera vindsbjälklaget paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

OBO:s kabelskott är godkända av Deutsches Institut für Bautechnik och uppfyller kraven i brandskyddsklassificeringarna S30, S90 och S120 Enkel

OBO:s kabelskott är godkända av Deutsches Institut für Bautechnik och uppfyller kraven i brandskyddsklassificeringarna S30, S90 och S120 Enkel OBO:s kabelskott är godkända av Deutsches Institut für Bautechnik och uppfyller kraven i brandskyddsklassificeringarna S30, S90 och S120 Enkel konstruktion, snabb montering med standardmetoder och problemfri

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Värmare för stora ytor. Perfekt klimat på hela arbetsplatsen. Värmare för stora ytor från Wacker Neuson.

Värmare för stora ytor. Perfekt klimat på hela arbetsplatsen. Värmare för stora ytor från Wacker Neuson. Värmare för stora ytor Perfekt klimat på hela arbetsplatsen. Värmare för stora ytor från Wacker Neuson. rojekt: Flygplatsbygge i S:t Petersburg, Ryssland Stora rum och hallar behöver mer än en värmare.

Läs mer