:: hotpaper. Ansvarsfull hantering av resurser!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ":: hotpaper. Ansvarsfull hantering av resurser!"

Transkript

1 :: hotpaper Naturnära isolering Ansvarsfull hantering av resurser!

2 Innehåll Översikt produkter och användning 03 THERMOFLOC från Peter Seppele Gesellschaft Naturnära sprutisolering 04 Produktion - Kvalitetssäkring 05 m.b.h har under de senaste åren utvecklats från att enbart omfatta cellulosaisolering till att numera vara ett varumärke som står för ett helt Sprutisolering 06 system av naturnära isolering. Värmeskydd på sommaren 10 Fasförskjutning 11 THERMOBLOW-insprutningsteknik 12 THERMOFLOC isoleringssystem som består av komponenter som passar utmärkt till varandra. Detta bygger på en mångårig erfarenhet och praktiskt utprovade lösningar. Våra försäljningspartners över hela Europa Golvfyllning 14 Isoleringspellets 16 garanterar högsta kvalitet och service. Och är därmed på ett avgörande sätt ansvariga för den positiva utveklingen hos varumärket THERMOFLOC. Våra isoleringssystem ger Underlagstakduk 18 Ångbroms 20 från golv till tak naturnära isoleringslösningar både för nybyggnationer, som exempelvis inom lågenergi- eller passivhussektorn, och även för hållbar renovering och Limteknik 21 tillägs-isolering av gamla byggnader. Thermobag 22 Ny kvalitet 2

3 THERMOFLOC-ISOLERINGSSYSTEM Installationsöversikt ) THERMOFLOC-sprutisolering som Isolering mellan reglar i taket 06) THERMOFLOC-sprutisolering sprutas på undertaket i källaren 02) THERMOFLOC-sprutisolering sprutas öppet för isolering av vindsbjälklaget 07) Thermofloc-Tak-och väggduk för tak och Ytterväggar 03) THERMOFLOC-sprutisolering för isolering av yttervägg 08) Thermofloc-Ångbroms för tak och vägg 04) Thermofloc-Isoleringspellets som bärande golvunderlag 09) THERMOFLOC-sprutisolering för isolering av yttervägg 05) Thermofloc-Golvfyllning som isolering av bjälklag 10) Thermofloc-Thermobag Termisk renovering av takkonstruktioner 3

4 Thermofloc NATURNÄRA ISOLERING NATURNÄRA ISOLERING ekologisk / utan skarvar / inget spill Allt fler byggherrar satsar på Thermofloc sprutisolering Tack vare de utmärkta isoleringsegenskaperna satsar byggherrar över hela Europa allt mer på THERMOFLOC-sprutisolering oavsett om det gäller nybyggnationer eller renovering av gamla hus. Antalet genomförda byggprojekt stiger ständigt och varje år tillkommer tusentals nya byggherrer som har valt THERMOFLOC. Belåtenheten med avseende på isoleringsegenskaperna och de härmed förbundna energi- och kostnadsbesparingarna bekräftas entydigt av marknadsanalyser. Vår sprutisolering förbättras ständigt, inte bara när det gäller effektiviteten, utan även när det gäller dess byggnadsbiologiska och ekologiska egenskaper. Den senaste THERMOFLOCisoleringen är till 100 % boratfri och uppfyller alla aktuella europeiska normerer. Med THERMOFLOC-sprutisolering i kombination med THERMOFLOC-ångbroms, underlagstakduk, tejp-/limteknik bildas ett genomgående effektivt isoleringssystem, som motsvarar högsta kvalitetskrav. 4

5 THERMOFLOC-ISOLERINGSSYSTEM Produktion/ Kvalitetssäkring MED natureplus - KVALITETSMÄRKE! Certifierat för ett hållbart och hälsosamt byggande! Cellulosaisoleringsmaterialet Thermofloc är denförsta sprutisoleringen i Europa som får bära det eftertraktade natureplus -kvalitetsmärket. De oberoende experterna hos den internationella föreningen natureplus bekräftar Thermoflocisoleringens utmärkta ekologiska, hälsomässiga och tekniska egenskaper. Endast hållbara produkter, som till minst 85 % består av naturliga råämnen, certifieras. Dessa har bevisligen en positiv inverkan på inomhusklimatet. Härigenom kan å ena sidan skadliga emissioner förhindras och å andra sidan förbrukningen av fossila bränslen minimeras. Dessutom sörjer synnerligen stränga gränsvärden för att inga hälsofarliga ämnen avges. Isoleringsmaterialets höga användbarhet och långa livslängd bekräftas också med kvalitetsmärket. TestuTLÅTANDE MYCKET BRA FÖR tillverkning OCH KVALITETSSÄKRING Thermofloc isoleringsmaterial tillverkas av sorterat dagstidningspapper med tillsats av mineralämnen för konservering och brandskydd. Pappret strimlas grovt och bearbetas sedan vidare till fina, elastiska cellulosafibrer i en fiberkvarn. Den färdiga produkten förpackas sedan i PE-säckar och lastas på pallar. En certifierad intern och extern kvalitetsövervakning garanterar att produkten motsvarar högsta europeiska kvalitetskrav. Detta dokumenteras också genom ett europeiskt tekniskt godkännande ETA-05/0186. Isoleringsexpertinfo: 5

6 Thermofloc SPRUTISOLERING SPRUTISOLERING Installationen av THERMOFLOC görs med speciella isoleringsmaskiner. Cellulosaisoleringsmaterial transporteras med luft i slangar och fyller byggnadens hålrum och komprimeras där till rekommenderad densitet, så att ett skarvfritt och genomgående isoleringsskikt skapas. Den speciella bearbetningstekniken har avsevärda fördelar både för installatören och för byggherren. Byggherren drar nytta av ett skarvfritt isoleringsskikt som är fritt från köldbryggor. Äldre tak kan isoleras i efterhand utan att takpannorna tas bort. Genom att skapa ett diffusionsöppet isoleringsskikt får husägaren ett giftfritt och behagligt klimat i huset. 6

7 Thermofloc-DÄMMSYSTEM ekologisk & behaglig Takisolering Väggisolering Innertaksisolering Installatören kan med en enda produkt skapa isoleringsskikt på mellan 20 och 500 mm, vilket gör att lagerhållning av olika isoleringsmaterial och dimensioner (jämför isoleringsskivor och isoleringsfilt) inte längre behövs. Komprimeringsgraden av isoleringsmaterialet varierar beroende på användningsområde mellan 30 kg/m³ och 60 kg/m³. Inget spill förekommer, eftersom alltid endast exakt den erforderliga mängden isoleringsmaterial för respektive konstruktion sprutas in i byggnadsdelen. Dessutom förenklas logistiken på byggarbetsplatsen, eftersom isoleringsmaterial inte behöver transporteras och hanteras manuellt. Med spruttekniken kan alla högre liggande byggnadsdelar (flervåningshus) enkelt fyllas från markplanet. Det sparar tid och snabbar upp genomförandet av byggprojektet. ThermoFloc-Sprutisolering Godkännande och övervakning CE-märkning enligt ETA-05/0186 Värmekonduktivitet Vattenångdiffusionsmotstånd μ = 2,0 = 0,039 W/(m K) D Vattenupptagning Strömningsmotstånd Brandklass enligt EN /60 kg/m 3 14,5/44,0 kg/m 2 (100 mm) 6,1 kpa s/m² B-s2,d0 Resistans mot svampangrepp Klass 0 Metallkorrosion Hälsovådlighet Ingen potential för metallkorrosion fri från farliga ämnen enligt ETA-05/0186 7

8 Thermofloc NATRUNÄRA ISOLERING ANVÄNDNING SPRUTISOLERING TAK Isoleringstjocklek = mm U-värde = 0,21-0,11 W/(m K) ➋➌ ➍➎ ➏ ➐ ➑ Isoleringstjocklek = mm U-värde = 0,23-0,11 W/(m K) ➋➌ ➍➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➒ Takkonstruktion D1 Taktäckning ➋ Bärläkt ➌ Ströläkt ➍ THERMOFLOC Underlagstakduk ➎ Råspont ➏ Sparre/THERMOFLOC sprutisolering ➐ Thermofloc Ångbroms ➑ Glespanel ➒ Gipsskiva Takkonstruktion D5 Taktäckning ➋ Bärläkt ➌ Ströläkt ➍ THERMOFLOC Underlagstakduk ➎ Råspont ➏ Golvbjälke/THERMOFLOC sprutisolering ➐ Thermofloc Ångbroms ➑ Brandskyddsinklädnad ➒ Bjälke Isoleringstjocklek = mm U-värde = 0,25-0,12 W/(m K) ➋➌ ➍ ➎ Isoleringstjocklek = mm U-värde = 0,14-0,10 W/(m K) ➋➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➏ ➐ 8 Takkonstruktion D2 Taktäckning ➋ Bärläkt ➌ Konterlattung ➍ THERMOFLOC Underlagstakduk ➎ Sparre/THERMOFLOC sprutisolering ➏ Glespanel 2-6 cm ➐ Thermofloc Ångbroms ➑ Glespanel (installationsnivå) ➒ Gipsskiva Takkonstruktion D7 Taktäckning ➋ Bärläkt 4/5 ➌ Ströläkt 5/8 ➍ Bitumen. mjukfiberplatta ➎ Lättbalk/THERMOFLOC sprutisolering ➏ Plywood/OSB ➐ Gipsskiva

9 THERMOFLOC-INSTALLATION Bättre punkt för punkt Takisolering Väggisolering V Ä G G Isoleringstjocklek = mm U-värde = 0,23-0,12 W/(m K) ➋ ➌ ➍ ➎ Isoleringstjocklek = mm U-värde = 0,21-0,11 W/(m K) ➋ ➌ ➍ ➎ Väggkonstruktion W1 Träpanel ➋ Regelverk ➌ Träfiberisoleringsplatta ➍ Regel/Thermofloc sprutisolering ➎ Ströläkt ➏ Thermofloc Ångbroms ➐ Spjälverk (installationsnivå) ➑ Gipsskiva ➏ ➐ ➑ Väggkonstruktion W2 Kalkcementbruk ➋ Träullsplatta ➌ OSB Plywood ➍ Regel/Thermofloc sprutisolering ➎ Glespanel/Thermofloc sprutisolering ➏ Thermofloc Ångbroms ➐ Gipsskiva ➏ ➐ Isoleringstjocklek = mm U-värde = 0,24-0,12 W/(m K) ➋ ➌ Isoleringstjocklek = mm U-värde = 0,23-0,12 W/(m K) ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➍ ➎ ➏ ➐ Väggkonstruktion W15 Gipsskiva ➋ Gipsskiva ➌ Gipsskiva ➍ Regel/Thermofloc sprutisolering ➎ Thermofloc Ångbroms ➏ Gipsskiva Väggkonstruktion W10 Kalkcementbruk ➋ Träullsplatta ➌ Mjukfiberplatta ➍ Regel/Thermofloc sprutisolering ➎ OSB Plywood ➏ Glespanel/Thermofloc sprutisolering ➐ Gipsskiva 9

10 Thermofloc VÄRMESKYDD PÅ SOMMAREN VÄRMESKYDD PÅ SOMMAREN På grund av de mycket varma somrarna under de senaste åren har temat värmeskydd på sommaren blivit allt viktigare. Temperaturer på upp till 35 C och mer i vindsvåningar är inte sällsynta på sommaren. Vid en antagen takyta på m 2 uppstår lätt en extremt hög värmeeffekt på W/m². Allt efter takbeläggning uppstår en takyttemperatur på mellan C. De uppvärmda takpannorna utstrålar i sin tur denna värme mot takisoleringen. Genom en effektiv användning av moderna isoleringsmaterial med en hög ackumuleringskapacitet kan detta värmeflöde begränsas och en överhettning av vindsvåningens rum förhindras. THERMOFLOC cellulosaisolering uppvisar en 2,5 gånger högre värmeackumuleringskapacitet än andra konventionella isoleringsmaterial. Jämfört med mineraliskisolering uppvisar THERMOFLOC sprutisoleringen två till tre gånger högre densitet, samt en 2,5 gånger bättre värmeackumuleringskapacitet och ett mycket lågt temperaturledningstal. Jämfört med ett konventionellt tak med ångbroms, mineralfibrer och underlagsduk, har tak med cellulosaisolering och en undertaksskiva i träfiber en betydligt bättre värmeskyddseffekt. Detta visar sig genom fasförskjutningen och genom temperaturskillnaden på insidan av taket. Ju mindre gipsskivorna värms upp på insidan, desto mindre värms rummen upp. THERMOFLOC-sprutisoleringssystem ger året runt ett stabilt, behagligt och hälsosamt rumsklimat. 10

11 FASFÖRSKJUTNING i jämförelse Hur länge dröjer det tills hettan tränger in till husets innerutrymmen genom isoleringen på sommaren? 20 cm isolering mineralull = 3-4 timmar 20 cm cellulosaisolering = timmar temperatur i [ C] temperatur temperatur i [ C] i [ C] temperatur i [ C] TAKKONSTRUKTION MED MINERALISK ISOLERING Temperaturförlopp [cm] Temperatur kl. 15, 11 och 7 Temperatur kl. 19, 23 och 3 1 Gipsskiva (12,5mm) 2 Luftskikt (24mm) 3 THERMOFLOC ångbromsduk 4 Mineralfiber (240 mm) 5 THERMOFLOC underlagstakduk röd Inomhus Utomhus Temperatur kl. 15, 11 och Temperaturförlopp Temperatur kl. 19, 23 och 3 Vid användning av mineralisk isolering utgås från en omgivningstemperatur på 40 C, utan Temperatur kl. 15, 11 och att hänsyn tas till takpannornas värmestrålning. 32 Temperatur 1 Gipsskiva kl. (12,5mm) 19, 23 och 3 Inomhus Temperaturförlopp [ C] Yttemperaturens temperaturförlopp Utomhus Inomhus 14 fasförskjutning: 6.2h [ C] Yttemperaturens temperaturförlopp [Tid på dagen] Utomhus 34 Inomhus 32 [ C] Yttemperaturens temperaturförlopp 30 Det visar sig att ytans innertemperatur stiger med 4,5 C och Utomhus rummet inomhus värms upp motsvarande. Denna effekt förstärks Inomhus ytterligare 30 genom takpannornas värmestrålning Luftskikt (24mm) THERMOFLOC ångbromsduk Mineralfiber (240 mm) THERMOFLOC Gipsskiva (12,5mm) underlagstakduk röd fasförskjutning: 6.2h Luftskikt (24mm) [cm] THERMOFLOC ångbromsduk TAKKONSTRUKTION 16 MED ISOLERING 18 [Tid på dagen] Inomhus Utomhus4 cellulosaisolering THERMOFLOC undertaksskiva i träfiber 14 fasförskjutning: 13.0h 0 5 Temperaturförlopp [cm] [ C] Yttemperaturens temperaturförlopp [Tid på dagen] Inomhus 36 Utomhus 1 2 Temperatur kl. 15, 11 och Temperatur kl. 19, 23 och Gipsskiva (12,5mm) 22 2 Luftskikt (24mm) 20 3 THERMOFLOC ångbromsduk 18 4 cellulosaisolering THERMOFLOC [cm] 5 undertaksskiva i träfiber 14 fasförskjutning: 13.0h [Tid på dagen] Utomhus Utomhus Inomhus Vid användning av THERMOFLOC isolering och en undertaksskiva i träfiber når innertemperaturen sin höjdpunkt teoretiskt först vid 3-tiden på natten. Men eftersom ingen värmetillförsel förekommer efter solnedgången, svalnar isoleringsskiktet kontinuerligt igen vilket endast leder till en teoretisk temperaturökning på ca 1,6 C. Med THERMOFLOC-isolering kan man alltså bidra aktivt till värmeskyddet på sommaren och användningen av luftkonditioneringsanläggningar reduceras. 11

12 ThermoBLOW SPRUTTEKNOLOGI Thermoblow SPRUTTEKNOLOGI Modern maskin- och reläteknik innebär driftssäkra installationer, och lågt servicebehov. Tillbehör och reservdelar är snabbt tillgängliga. THERMOFLOC erbjuder i sitt sortiment 3 typer av sprutmaskiner, som har konstruerats på grundval av många års erfarenhet och som är beprövade i praktisk användning av sprutisoleringsmaterial. THERMOBLOW 300-2B är en modern, robust och kostnadseffektiv sprutmaskin för THERMOFLOC cellulosaisoleringsmaterial Installationsföretag uppskattar de korta riggningstiderna, behändigheten och effektiviteten. THERMOBLOW 500 Denna maskin lämpar sig särskilt för företag, som vill isolera sina egna byggnadsprojekt snabbare och ändå kostnadseffektivt. Även för isoleringsproffs är THERMOBLOW 500 en idealisk partner med sin robusta teknik, enkla användning och ett litet behov av underhåll. THERMOBLOW 1000 är den effektstarka sprutmaskinen för THERMOFLOC cellulosaisoleringsmaterial och TFPearls och alltså utmärkt lämpad för byggnadsprojekt vid vilka en tillförlitlig och robust sprutmaskin för maximala isoleringsmaterialmängder i permanent drift krävs. Extra tillbehör 50 m kabeltrumma för fjärrkontroll Spännen för säker slanganslutning Skumplast för förslutning av borrhål Luftfilter Tätningstrasor Sprutmunstycke 12

13 THERMOFLOC-INBLÅSNINGSTEKNIK billig och effektiv installation Yttertaksisolering Väggisolering Innertaksisolering ThermoBLOW 300-2B ThermoBLOW 500 ThermoBLOW 1000 Bearbetningsmängd (max. teoretisk bearbetningsmängd) 800 kg/h kg/h kg/h Radiofjärrkontroll räckvidd 100 m 100 m 200 m Drivmotor 1,56 kw 1,56 kw 3 kw Kabel för fjärrkontroll 60 m 60 m 50 m Fläkt 2 x 1,0 kw, 0,30 bar 190 m³/h 2 x 1,5 kw 0,30 bar 450 m³/h 4,0 kw Rotorcellmatare 24 x 24 cm 24 x 24 cm 36 x 30 cm Vikt (utan tillbehör) ca. 130 kg ca. 130 kg ca. 350 kg Mått (BxLxH) 660 x 970 x mm 660 x 970 x mm x x mm Slanganslutning 3 / 76 mm 3 / 76 mm 3 / 76 mm Anslutningseffekt 230V/16 A-1 fas 400V/16 A-3 fas 400V/16 A-3 fas Slang i dimensionerna 2,2,5, 3 Kopplingar för olika slangdimensioner Sugrör (Byggplatsrengöring) Utsugsfläkt (Byggplatsrengöring) Fläkt Slangtrumma 100 m Slangtrumma för ca 100 m slang med förregling och stålpall för transport med gaffeltruck Tryckslang för vatten Vattenpump Sprutset med vattenanslutning Radiostyrning Reservbrytare Fjärrstyrning Tryckmätare Storzkoppling Snabbkoppling för slangar Inblåsningsnål med lång slangmuff 63 mm 13

14 Thermofloc Golvfyllning Golvfyllning Till skillnad från sprutisoleringen installeras THERMOFLOC golvfyllning manuellt och uteslutande som lös isolering i det horisontella planet (översta bjälklaget/vindsbjälklaget). För att säkerställa en bättre manuell installation, är komprimeringsgraden lägre i förpackningen. THERMOFLOC golvisolering finns i 12 kg säck med 24 säckar/pall. Isoleringsmaterialet hälls enkelt på till önskad tjocklek och jämnas sedan ut. Åtgången är ca 35 kg/m 3 Tekniska data är identiska med THERMOFLOC sprutisolering. 14

15 THERMOFLOC-GOLVFYLLNING behaglig värme överallt Golvisolering & Innertaksisolering Isoleringstjocklek = mm U-värde = 0,22-0,11 W/m K ➋ Isoleringstjocklek = mm U-värde = 0,24-0,12 W/m K Isoleringstjocklek = mm U-värde = 0,24-0,12 W/m K ➌ ➍ ➎ ➏ ➋ ➌ ➍ ➎ ➋ ➌ Golvisolering DB1 Bindbjälke Träullsplatta ➋ Blindbotten/Råbotten ➌ Bindbjälke/Thermofloc sprutisolering ➍ Ströläkt ➎ Thermofloc Ångbroms ➏ Gipsskiva Golvisolering DB3 Bjälklag OSB/plywood ➋ Bjälke/Thermofloc sprutisolering ➌ Thermofloc Ångbroms ➍ Fjäderskenor ➎ Gipsskivor 2 st Isolering Betongbjälklag Bjälke/Thermofloc sprutisolering ➋ Thermofloc Ångbroms ➌ Betongtak ThermoFloc-Golvfyllning Godkännande och övervakning CE-märkning enligt ETA-05/0186 Värmekonduktivitet Vattenångdiffusionsmotstånd μ = 2,0 = 0,039 W/(m K) D Vattenupptagning Strömningsmotstånd Brandklass enligt EN /60 kg/m 3 14,5/44,0 kg/m 2 (100 mm) 6,1 kpa s/m² B-s2,d0 Resistans mot svampangrepp Klass 0 Metallkorrosion Hälsovådlighet Ingen potential för metallkorrosion fri från farliga ämnen enligt ETA-05/

16 Thermofloc Isoleringspellets Isoleringspellets THERMOFLOC-isoleringspellets är ett granulat av cellulosafiber som används för golvfyllning. Granulatet med en kornstorlek på 3 till 8 mm hälls helt enkelt på i önskad tjocklek och planas sedan ut. På detta sätt kan undergolvkonstruktioner med en tjocklek på 30 till 80 mm byggas. THERMOFLOC-isoleringspellets är på grund av den höga densiteten (500 kg/m³) perfekt lämpliga för bärande isoleringsskikt. Dessutom uppnår du med THERMOFLOC-isoleringspellets utmärkta ljudisoleringsvärden. Oavsett om det är ett betong- eller träbjälklag med THERMOFLOC- isoleringspellets kan båda konstruktionernas isoleringsegenskaper förbättras markant. 16

17 THERMOFLOC-ISOLERINGSPELLETS tramptåligt och ljuddämpande Innertaksisolering & Golvisolering Isoleringstjocklek = mm U-värde = 0,48-0,32 W/(m K) ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ Isoleringstjocklek = mm U-värde = 0,54-0,35 W/(m K) ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ Isoleringstjocklek = mm U-värde = 0,33-0,24 W/(m K) ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ Golvkonstruktion DB7 bjälklag Trägolv ➋ Mjukfiber N+F ➌ Mjukfiber täckplatta ➍ Thermofloc-isoleringspellets ➎ Vattenskydd ➏ Brandskyddsinklädnad Golvkonstruktion DB14 bjälklag Trägolv ➋ Mjukfiber N+F ➌ Mjukfiber täckplatta ➍ Thermofloc-isoleringspellets ➎ Betonginnertak ➏ Innertaksputs Golvkonstruktion DB15 bjälklag Stengods ➋ Gipsfiberplatta ➌ Mjuka träfiber ➍ Thermofloc-isoleringspellets ➎ Betonginnertak ➏ Innertaksputs ThermoFloc-isoleringspellets Kornstorlek Densitet Tjocklek Brandklass 3-8 mm 500 kg/m³ max. 80 mm per lager B2 Värmekonduktivitet Max. tryckbelastning Vattenångdiffusion μ = 1 Materialåtgång Leveransform: 40-liters säckar/36 säckar per pall/1,44m³ = 0,07 W/(m K) D kg bei 10 % komprimering 40 l pro m² (tjocklek 40 mm), 60 l pro m² (tjocklek 60 mm) 17

18 Thermofloc UNDERLAGSTAK och vägg UNDERLAGSTAKDUK Underlags- och underspännduk för takläggning THERMOFLOC-underlagsduk skyddar konstruktionen mot slagregn och förhindrar på så sätt att fukt tränger in i tak - eller väggkonstruktionen. Dukarna är UV-stabila, mycket draghållfasta och diffusionsöppna. Underlagsduken monteras med överlapp på utsidan av taket under taktäckningen, för att säkerställa en optimal vind- och regntäthet. Ströläkt spikas på underlagstakduken som fixeras på detta sätt. Tänk på att underlagstakduken inte får utsättas för väder och vind längre än tre månader. Senast efter två månader bör taket läggas på. 18

19 THERMOFLOC-UNDERSPÄNNDUK utmärkt kvalitetsprodukt takisolering & takrenovering Art. nr (bredd 150 cm) vitt tryck Art. nr underlagstakduk röd Tekniska data Råmaterial Draghållfasthet trelagers polypropylenduk 250 N / 5 cm Vikt per m g/m 2 Brott-töjning på längden/på tvären > 60 % / 80% SD-värde Brandklass Får utsättas för väder och vind Motstånd mot vattengenomgång Spikutdragningskraft, på längden/på tvären Rullbredd Rullängd 0,05 m, mycket diffusionsöppen E max. 3 månader Klass W1 MD: 240 N/50 mm / MC: 275 N/50 mm 150 cm 50 lpm Pall 24 rullar/1 800 m² 19

20 Thermofloc Ångbromsduk Ångbromsduk Vår THERMOFLOC-ångbromsduk är en ångbroms- och lufttätningsduk som säkert skyddar konstruktionen mot fukt. Användningsområden är vägg- och takkonstruktioner inomhus. Genom armeringen har ångbromsarna en hög draghållfasthet. Art. nr (bredd 150 cm) vitt tryck Tekniska data Råmaterial Draghållfasthet Vikt per m² Thermofloc-Ångbromsduk 150 cm Polypropylenduk med armering 100 N / 5 cm, förstärkt armering ca. 90 g/m² Brottöjning > 30 % SD-värde Brandklass Användning Rullbredd Rullängd 10 m B2 inomhus för tak och väggar 150 cm 50 lpm m 2 per rulle 75 m² Användningsområden: THERMOFLOC ångbromsdukar används inomhus vid ventilerade och ej ventilerade takkonstruktioner och på väggar på träregelkonstruktioner. Genom att använda THERMOFLOC ångbromsdukar förhindras luftrörelser i konstruktionen och sålunda att fukt kan tränga in i värmeisoleringen. Monteringsanvisning: THERMOFLOC ångbromsdukar fästs med häftklammer eller klistras fast på underkonstruktionen. Monteringen måste göras med foliesidan inåt, dvs. med duksidan mot värmeisoleringen. Vid Thermofloc sprutisolering kan ångbromsduken både läggas på längden och på tvären. Om monteringen görs på tvären, ska tejpställena täckas över med ett genomgående spjälverk, för att förhindra att tejpen lossnar på grund av spruttrycket. De tejpade ytorna måste vara fria från fett, damm, silikon och vara torra. 20

21 Thermofloc Limteknik Limteknik Våra tejp- och limprodukter är speciellt anpassade till vårt THERMOFLOC-system. Tejpen resp. universallimmet används för lufttätning av Thermofloc ångbroms, underlagstakduk och väggunderlagsdukar. Dessutom kan fogar på träplattor (t.ex. OSB-plattor, plywood osv.) tejpas lufttätt. Art. nr Art. nr Tekniska data Thermofloc-tejp 5 cm Thermofloc-tejp 14,6 cm Råmaterial Polyetentejp Polyetentejp Rullens bredd 5 cm 14,6 cm Rullens längd 25 lpm 25 lpm Kartong 12 st. 4 st. Pall 60 kartonger 60 kartonger Limskiktet består av akrylat som är fritt från lösningsmedel och mjukgörare Polyetenuniversaltejp med akrylatlim för lufttätning av genomföringar och skarvningar av THERMOFLOC ångbroms. Art. nr Tekniska data Material Temperaturbeständighet Bearbetningstemperatur Egenskaper Kartong/innehåll Pall Thermofloc-Universallim Akrylatlim -20 C till +80 C ab -10 C till max. +50 C kort torktid, hög elasticitet 20 st./310 ml 60 kartonger fritt från mjukgörare, lösningsmedel och halogenföreningar - tål ej frost Varaktigt och elastiskt akrylatlim för anslutningar av ångbromsar och ångspärrar av alla slag, även för PE, aluminium och PA på underlag som puts, trä, betong, heltäckningsmattor, kantlister osv. enligt DIN och SIA

22 Thermofloc VINDSISOLERING Thermobag THERMOFLOC THERMOBAG-systemet gör det möjligt att isolera tak kostnadseffektivt och utan smuts även i efterhand. Den enda förutsättningen är ett lämpligt tillträde till fackverket ovanför det översta innertaket. THERMOBAG består av en ångbroms på insidan (sd-värde ca 10,0 m) under ett diffusionsöppet (sd-värde <0,04 m) och vattenogenomsläppligt PP-membran på utsidan, för optimalt skydd av värmeisoleringen. THERMOBAG-systemet ersätter inte ett fungerande undertak, utan skyddar den inbyggda isoleringen mot fukt och luftflöden som orsakas av väderleken. Endast en fackmässigt utförd isolering och val av rätt fyllnadsmängd garanterar optimala isoleringsegenskaper. Isoleringens inflytande på den totala konstruktionens fysik måste bedömas och säkerställas av en fackman. THERMOFLOC-Thermobag Fördelar som övertygar: - en demontering av innerbeklädnaden eller taktäckningen är ej nödvändig - markant förbättring av värmeskyddet på sommaren - uppvärmningskostnaderna reduceras avsevärt - kostnadseffektiv renovering - kort avskrivning några år - isoleringsarbetet är i regel klart på en dag, därför mycket kundvänligt 22

23 Thermofloc-THERMOBaG enkel & effektiv takisolering & takrenovering Viktigt: Med Thermobagsystemet påverkas inte taktäckning noch inomhusbyggnationen! Thermofloc-sprutslang Thermobag-isoleringssäck Thermofloc-sprutisolering Kapa THERMOBAG och förslut en sida. När de förberedda Thermobagarna skurits till så ett de passar in i facken, viks de ihop och försluts på ena sidan med häftklammer. Lägg in THERMOBAG en i facktet. Med stor försiktighet och med hjälp av stänger skjuts sedan de tomma Thermobagarna in till optimal position i facket. Nu kan Thermobagarna fyllas med THERMOFLOC-sprutisolering, tills facket är helt utfyllt. Sedan försluts säckarna ordentligt med häftklammer och tejp. Isoleringen av sparrverket är klar. På grund av fackens fastlagda storlek är isoleringsskiktets tjocklek begränsad. (Maximal isoleringstjocklek 20 cm.) Art. nr THERMOBAG Ångbroms gul undersidan Ytterduk röd ovansidan Råmaterial två lager polypropenduk tre lager polypropenduk Avslitningskraft, på längden/på tvären 200 N / 5cm 210 N / 5cm 280 N / 5cm 230 N / 5cm Brott-töjning på längden/på tvären 60/50 60/43 Vikt per m g/m g/m 2 SD-värde >10 m 0,03 m Brandegenskaper E E Rullbredd 100 cm / rullens längd 50 löpmeter 15 rullar per pall/600 m² 23

24 SE generated at BeQRious.com Komfortmiljö i Sverige AB Televägen 1 SE Kristianstad Tel THERMOFLOC-Partner: TF-hotpaper Ref._SE: 03/09/2014 Peter Seppele Gesellschaft m.b.h. Bahnhofstraße 79 A-9710 Feistritz/Drau Tel.: +43(0) Fax: +43(0)

NY KVAlITeT. :: hotpaper. Systematisk isolering & renovering med naturliga byggnadsmaterial

NY KVAlITeT. :: hotpaper. Systematisk isolering & renovering med naturliga byggnadsmaterial NY KVAlITeT :: hotpaper Systematisk isolering & renovering med naturliga byggnadsmaterial Innehåll NY KVAlITeT Sida Översikt produkter och användning 02-03 Naturnära sprutisolering 04 Produktion - Kvalitetssäkring

Läs mer

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Krypgrundsisolering Monteringsanvisning MOT FUKT, MÖGEL OCH RADON I KRYPGRUND 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 o C och ger ett

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

Fördelar och Försäljningsargument

Fördelar och Försäljningsargument Fördelar och Försäljningsargument Miljövänligt Brandsäkert Fuktsäkerhet Mycket lägre energiförbrukning, 20 30% lägre än glasullsisolerade hus En skarvfri och tät isolering Bättre inomhusklimat Friskare

Läs mer

Halotex. Materialsystem för friskare hus

Halotex. Materialsystem för friskare hus Halotex Materialsystem för friskare hus Andningsaktiva material i kläder har blivit en självklarhet för oss. Nu finns de även för våra hus. Lars Runnevik, civilingenjör och produktutvecklare Täta hus kan

Läs mer

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering SYSTEM ROCKWOOL SVERIGE System En ny generation takisolering Nya direktiv innebär mer isolering Allt hårdare miljödirektiv och lagar gör att det ställs höga krav på de hus som byggs idag. För att nå de

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd vindskydd skarvband butylfogmassa rörmanschett plåtbeslag Icopal Windy Base och Windy Prima Icopal produktgrupp Windy är diffusionsöppna vindskydd för användning

Läs mer

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT!

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! ICOPAL MIRATEC Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! Yttertak byggs vanligtvis som en tvåskiktskonstruktion. Ytterst ligger den egentliga taktäckningen och under denna ett vattenavledande underlag.

Läs mer

Diffusionsöppet Underlagstak

Diffusionsöppet Underlagstak Diffusionsöppet Underlagstak - Torra och täta tak som låter huset andas 20 års produktgaranti TYVEK Supro Grid DuPont Tyvek Supro Grid är ett diffusionsöppet underlagstak som kombinerar en lång rad goda

Läs mer

Toprock system. - Takisolering på toppen. Effektiv montering Kostnadseffektivt Optimalt brandskydd Nu med justerade isoleringstjocklekar

Toprock system. - Takisolering på toppen. Effektiv montering Kostnadseffektivt Optimalt brandskydd Nu med justerade isoleringstjocklekar TOPROCK System Rockwool SVERIGE Toprock system - Takisolering på toppen Effektiv montering Kostnadseffektivt Optimalt brandskydd Nu med justerade isoleringstjocklekar Lätt att hantera nyutvecklat lamellsystem

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

Isola Underlagstak. Kompletta och säkra taksystem! Torra och sunda hus!

Isola Underlagstak. Kompletta och säkra taksystem! Torra och sunda hus! Isola Underlagstak Kompletta och säkra taksystem! Torra och sunda hus! Generellt om underlagstak Huvudfunktionen för ett undertak är att fånga upp och dränera ut nederbörd som blåser in genom skarvar och

Läs mer

NATURLIG & MILJÖVÄNLIG CELLULOSAISOLERING

NATURLIG & MILJÖVÄNLIG CELLULOSAISOLERING Insulation Technology TM Made in Sweden Grymt bra isolering, finns inget bättre. Matte Karlsson, snickare NATURLIG & MILJÖVÄNLIG CELLULOSAISOLERING - för varma, tysta och sunda hus med miljövänlig cellulosaisolering

Läs mer

Bilaga H. Konstruktiv utformning

Bilaga H. Konstruktiv utformning 82 B i l a g a H Bilaga H. Konstruktiv utformning Även om du beräknat dina värmeförluster teoretiskt helt korrekt så är det inte säkert att resultatet stämmer överens med verkligheten. Först och främst

Läs mer

MILJÖBYGGSYSTEM. Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus. isocell.se

MILJÖBYGGSYSTEM. Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus. isocell.se MILJÖBYGGSYSTEM Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus :: ISOCELL MILJÖBYGGSYSTEM - Tätskikt & Cellulosaisolering Med IsoCell miljöbyggsystem går det att bygga sunda hus eller hus som andas,

Läs mer

ISOVER VEMPRO R+ Underlagstak

ISOVER VEMPRO R+ Underlagstak ISOVER VEMPRO R+ Underlagstak Arbetsanvisning Produktbeskrivning ISOVER VEMPRO R+ Underlagstak är luft- och vattentät samt diffusionsöppen. Den består av en tunn polypropenfolie som på båda sidor är förstärkt

Läs mer

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Isover Vario Duplex är en ny intelligent ångbroms som genom att anpassa sig efter luftens relativa fuktighet minskar risken

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar

Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar Cellulosaisolering är energibesparande och ger samtidigt ett friskt och behagligt inomhusklimat. NYHET! icell

Läs mer

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering Version OPM 3-15 Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende. Utvändig isolering är bäst. Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering

Läs mer

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning ABC-Protect 60 Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02 Monteringsanvisning Användning/Utförande... sid 1 Innan montering... sid 2 Funktionskontroll... sid 3 Kanalmontage (ABC-Protect

Läs mer

Karlstads universitet. Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) För godkänt på tentamen se respektive del Tentamensresultat anslås på kurssidan på It s

Karlstads universitet. Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) För godkänt på tentamen se respektive del Tentamensresultat anslås på kurssidan på It s Karlstads universitet 1(7) Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) Tentamen Delar, byggmaterial och byggfysik Tid Torsdag 13/1 2011 kl 8.15-13.15 Plats Karlstads universitet Ansvarig Carina Rehnström 070 37 39

Läs mer

Isola Tätskikt. Säker taktäckning med lång livslängd. Isola Selvbygger 3 Isola Selvbygger 14 Isola A-Glass +14. Torra och sunda hus!

Isola Tätskikt. Säker taktäckning med lång livslängd. Isola Selvbygger 3 Isola Selvbygger 14 Isola A-Glass +14. Torra och sunda hus! Isola Tätskikt Säker taktäckning med lång livslängd Isola Selvbygger 3 Isola Selvbygger 14 Isola A-Glass +14 Torra och sunda hus! Isola Tätskikt Säker taktäckning med lång livslängd Isola Selvbygger 3

Läs mer

Isover Piano. Full kontroll på ljudet!

Isover Piano. Full kontroll på ljudet! Isover Piano Full kontroll på ljudet! Stoppa ljudet i väggen! Lika enkelt som det låter. Utan Med Utan isolering - I en regelvägg utan isolering kommer ljudet att studsa (reflekteras) mellan skivorna i

Läs mer

Med rätt underlag för varje tak. Ett komplett sortiment av underlagstak från Monier

Med rätt underlag för varje tak. Ett komplett sortiment av underlagstak från Monier Med rätt underlag för varje tak Ett komplett sortiment av underlagstak från Monier Monier är världsledande på tak Takpannor, underlagstak, kompletterande takprodukter. Vi arbetar med hela taket och erbjuder

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

Montering av Isover Plastfolie

Montering av Isover Plastfolie Arbetsanvisningar Montering av Isover Plastfolie Isover Plastfolie är en åldringsbeständig, transparent polyetenfolie som fungerar som luft- och ångspärr. För att undvika skador på plastfolien kan det

Läs mer

icell - i hjärtat av Dalarna!

icell - i hjärtat av Dalarna! icell - i hjärtat av Dalarna! Världens modernaste produktionsanläggning för miljövänlig isolering, cellulosalösull... 0200-210 300 www.icell.nu icell - från tidning till värme icell - Cellulosaisolering

Läs mer

MILJÖBYGGSYSTEM. Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus. ISOCELL cellulosaisolering - Made in Sweden. isocell.se

MILJÖBYGGSYSTEM. Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus. ISOCELL cellulosaisolering - Made in Sweden. isocell.se MILJÖBYGGSYSTEM Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus ISOCELL cellulosaisolering - Made in Sweden :: ISOCELL MILJÖBYGGSYSTEM - Tätskikt & Cellulosaisolering Med ISOCELL miljöbyggsystem går

Läs mer

Arbetsanvisning ISOVER Takisolering

Arbetsanvisning ISOVER Takisolering Arbetsanvisning ISOVER Takisolering Materialhantering Pallarna med material förvaras på torrt underlag. Låt plastöverdraget sitta kvar som väderskydd så länge som möjligt. Öppnade pallar ska förvaras under

Läs mer

Stenhus. I samarbete med

Stenhus. I samarbete med Stenhus I samarbete med Vi hjälper dig (att hitta) hem Att köpa ett nytt hus är en stor affär en av livets största. Detta ställer väldigt höga krav på oss som leverantör. Att vi håller vad vi lovar och

Läs mer

Släpp aldrig in radon i huset!

Släpp aldrig in radon i huset! Icopal Gas- och radonmembran Släpp aldrig in radon i huset! Unika lösningar från Icopal vid nybyggnation Radon är problemet Osynlig och luktfri radioaktiv gas Den finns nästan överallt; i marken, luften

Läs mer

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

BYGGNADSTÄTSKIKT. Underlagstäckning. värmeisolering. ångspärr. regnskydd. Lufttäthet

BYGGNADSTÄTSKIKT. Underlagstäckning. värmeisolering. ångspärr. regnskydd. Lufttäthet BYGGNADSTÄTSKIKT Underlagstäckning värmeisolering ångspärr regnskydd Lufttäthet Lufttäthet Lufttäthet: en energiprioritering Boverkets byggregler kräver speciell omsorg över lufttätheten i byggnader. För

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Referenstest av utvändig isolering på 1½-plans hus Bakgrund Monier har lång internationell erfarenhet av att arbeta med olika metoder för att isolera tak.

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Miljömedveten Isolering

Miljömedveten Isolering Linfiber isolering av märket Isolina Miljömedveten Isolering G&S Handel & Ekonomi AB Näset 213 705 94 Örebro Säte: Lekeberg, Örebro Email: maria@goshandel.se, lina@goshandel.se G&S Handel o Ekonomi AB

Läs mer

TBT FIRESTOP 50 MONTERINGSANVISNING

TBT FIRESTOP 50 MONTERINGSANVISNING INSTALLATION 1. Vid brandtätning av håldäckselement utförs brandtätningen i underkant av planet om det är risk för brandspridning via kanalerna. Då stoppas först stenull in i kanalerna med djup lika stort

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus Hårda skivor för brandskydd av stålkonstruktioner Hårdskiva Plus är en skiva för användning bland annat till brandskydd av bärande stålkonstruktioner. Skivorna består av kalciumsilikat förstärkt med cellulosafibrer

Läs mer

System för låglutande tak BauderTEC DUO kallsjälvklistrande system med variabel skarvförslutning (het och kall)

System för låglutande tak BauderTEC DUO kallsjälvklistrande system med variabel skarvförslutning (het och kall) System för låglutande tak BauderTEC DUO kallsjälvklistrande system med variabel skarvförslutning (het och kall) Säker kallsjälvklistring Inte bara när vädret passar Tätning med kallsjälvklistrande tätskiktsmattor

Läs mer

System för låglutande tak BauderTHERM En struktur sätter farten

System för låglutande tak BauderTHERM En struktur sätter farten System för låglutande tak En struktur sätter farten Tätskiktsmattor för topptider På taket är det snabbhet och kostnadseffektivitet som räknas idag. Just därför är en tidsenlig lösning för krävande tätningsuppgifter.

Läs mer

Yellow Line Monteringsanvisning

Yellow Line Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Yellow Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Nu kan du inte längre säga att luftspaltbildande material bygger

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy och Windy Plus vindskydd

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy och Windy Plus vindskydd MONTERINGSANVISNING Icopal Windy och Windy Plus vindskydd vindskydd skarvband butylfogmassa rörmanschett plåtbeslag Icopal Windy och Windy Plus Icopal Windy är ett diffusionsöppet vindskydd för användning

Läs mer

Intumex Wrap Montagevägledning

Intumex Wrap Montagevägledning Intumex Wrap Montagevägledning Grundförutsättningar för installation av brandtätning Tak- och väggkonstruktioner skall vara visuellt kontrollerade samt kontroll av bärighet och brandskydd skall vara utförd.

Läs mer

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner!

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! Den investerade kapital ger högre värdesättning i förhållande till hus byggda av konstruktioner i trä. Väggkonstruktionen

Läs mer

PRODUKTKATALOG 2013 KVALITET MED SYSTEM. Lufttäthetssystem WWW.ISOCELL.SE

PRODUKTKATALOG 2013 KVALITET MED SYSTEM. Lufttäthetssystem WWW.ISOCELL.SE PRODUKTKATALOG 2013 KVALITET MED SYSTEM 2 KVALITET MED SYSTEM Produkt - Utförande - Resultat ISOCELL [ KVALITET MED SYSTEM ] ISOCELL står för produkt, utförande och resultat. Genom systematiskt iakttagande

Läs mer

FONDA Universal. Fuktskyddssystem för källaryttervägg HÅLLER FUKTEN UTE

FONDA Universal. Fuktskyddssystem för källaryttervägg HÅLLER FUKTEN UTE FONDA Universal Fuktskyddssystem för källaryttervägg HÅLLER FUKTEN UTE Se om ditt hus Fukt är husets värsta fiende. Särskilt husets källaryttervägg utsätts ständigt för fukt från marken. Att åtgärda väggar

Läs mer

icell - i hjärtat av Dalarna!

icell - i hjärtat av Dalarna! icell - i hjärtat av Dalarna! Världens modernaste produktionsanläggning för miljövänlig isolering, cellulosalösull... 0200-210 300 www.icell.nu icell - från tidning till värme icell - Cellulosaisolering

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

Underlagstak DET EKONOMISKA ALTERNATIVET

Underlagstak DET EKONOMISKA ALTERNATIVET Underlagstak DET EKONOMISKA ALTERNATIVET Att välja Polynova underlagstak är ett både klokt och ekonomiskt val. Snabb montering och ett lågt pris gör att vi kan stå för det påståendet. Det har låg vikt

Läs mer

REFLEKTERANDE VÄRMEISOLERING

REFLEKTERANDE VÄRMEISOLERING REFLEKTERANDE VÄRMEISOLERING * Reflektion av mikrovågor uppmätt av Jan Boljang 2009-05-19 ThermoReflekt är en reflekterande isolering där värmen respektive kylan studsar tillbaka, men även mikrovågor*.

Läs mer

PIR Isolering - Terrasser. Kompletta lösningar för terrasser och balkonger

PIR Isolering - Terrasser. Kompletta lösningar för terrasser och balkonger PIR Isolering - Terrasser Kompletta lösningar för terrasser och balkonger Skräddarsydda isoleringssystem Bauder värmeisolering för terrasser och balkonger Välisolerade konstruktioner blir allt viktigare.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak AKVADEN BYGGFOLIE BUTYLTAPE UNIVERSAL FT Innehåll Användningsområde 3 Speciella byggnader 3 Akvaden luft- och ångspärr i flacka tak

Läs mer

1. Horisontella öppna vindsbjälklag alternativt svagt lutande öppna vindsbjälklag s.k. ryggåstak

1. Horisontella öppna vindsbjälklag alternativt svagt lutande öppna vindsbjälklag s.k. ryggåstak 1(5) Uppgifter som inhämtas från tillverkare eller leverantör av produkt med bedömda egenskaper Det är tillverkaren alternativt leverantören som ansvarar för riktigheten i underlaget. Observera att dessa

Läs mer

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM n 4 Biotech Solfångare BFK BIOTECH SOLFÅNGARE BFK SOLKRAFTVERKET Högsta kvalitetssäkerhet, flexibel tillverkning och kort leveranstid tack vare modern maskinpark

Läs mer

Har du koll på taket!

Har du koll på taket! Smarta taklösningar Har du koll på taket! Det finns smarta sätt att spara pengar Du ställer krav på taket Smarta taklösningar Som kan lösas Taket är kanske inte det första du tänker på när du ska renovera

Läs mer

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt Skivstorlek: 600 x 1200 mm Tjocklek: 30 mm Spont: helspont på alla kanter Ytbeläggning: aluminiumlaminat båda sidor av skivan SPU Sauna-Satu lämpar sig för isolering av bastuväggar och bastutak samt andra

Läs mer

Baumit StarSystem. Livskvalitet. Minskar kostnaderna och sparar energi För nybyggnation och renovering Reducerar effektivt CO2 utsläpp

Baumit StarSystem. Livskvalitet. Minskar kostnaderna och sparar energi För nybyggnation och renovering Reducerar effektivt CO2 utsläpp Baumit StarSystem Livskvalitet Minskar kostnaderna och sparar energi För nybyggnation och renovering Reducerar effektivt CO2 utsläpp Visioner för framtiden. Baumit Star KVALITET OCH KUNSKAP Investeringar

Läs mer

ARBETSANVISNING. Vindtät PAROC XMW 075 Vindskydd PAROC XMW 060

ARBETSANVISNING. Vindtät PAROC XMW 075 Vindskydd PAROC XMW 060 ARBETSANVISNING Vindtät PAROC XMW 075 Vindskydd PAROC XMW 060 Byggboken på Paroc.se April 2013 Vindtät PAROC XMW 075 och Vindskydd PAROC XMW 060 Används som vindskydd i ytterväggar. Vindskyddet ska täckas

Läs mer

Isola ProTop underlagstak

Isola ProTop underlagstak Isola ProTop underlagstak Diffusionsöppet underlagstak med klisterkant Torra och sunda hus Isola ProTop underlagstak Energieffektiv, stark och säker! Isola ProTop är ett diffusionsöppet underlagstak som

Läs mer

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt Skivstorlek: 600 x 2 600 mm Isoleringstjocklek: 30 eller 60 mm Spont: halv spont på långsidorna Ytbeläggning: 9 mm tjock gipsskiva med avfasade kanter SPU Gips skiva är färdigt belagd isoleringsskiva för

Läs mer

Knauf Danogips undertakssystem CD-2. Systembeskrivning och montagevägledning. innertak

Knauf Danogips undertakssystem CD-2. Systembeskrivning och montagevägledning. innertak Knauf Danogips undertakssystem CD-2 Systembeskrivning och montagevägledning innertak Flexibelt undertakssystem med knauf danogips CD-2 undertakssystem används där det önskas ett nedpendlat, ljudisolerande

Läs mer

EN GUIDE ÖVER SKYDDANDE MATERIALSKIKT I: TAK-VÄGG GOLV - GRUND

EN GUIDE ÖVER SKYDDANDE MATERIALSKIKT I: TAK-VÄGG GOLV - GRUND EN GUIDE ÖVER SKYDDANDE MATERIALSKIKT I: TAK-VÄGG GOLV - GRUND 1 Tak Tak Underlagsprodukter fungerar som ett skyddande och vattenavledande skikt under yttertak av exempelvis takpannor, plåt eller ytpapp.

Läs mer

1. Horisontella öppna vindsbjälklag alternativt svagt lutande öppna vindsbjälklag s.k. ryggåstak

1. Horisontella öppna vindsbjälklag alternativt svagt lutande öppna vindsbjälklag s.k. ryggåstak 1(13) Uppgifter som inhämtas från tillverkare eller leverantör av produkt med bestyrkta egenskaper Det är tillverkaren alternativt leverantören som ansvarar för riktigheten i underlaget. Observera att

Läs mer

Isola Pro Xtra underlagstak

Isola Pro Xtra underlagstak Isola Pro Xtra underlagstak Diffusionsöppet underlagstak med klisterkant och kondensfilt Torra och sunda hus Isola Pro Xtra underlagstak Fuktsäker, stark och effektiv! Isola Pro Xtra är ett diffusionsöppet

Läs mer

INSTALATIONS INSTRUKTIONER Reflekterande Värmeisolering

INSTALATIONS INSTRUKTIONER Reflekterande Värmeisolering INSTALATIONS INSTRUKTIONER Reflekterande Värmeisolering Gullregnsgatan 7 256 61 Helsingborg INNEHÅLL 1. TILLÄMPNINGAR 03 2. INSTALLATIONSMETOD 04 2.1. Allmänt 2.1.1. Impregnering och lufttäthet 04 2.1.2.

Läs mer

Konstruktionslösningar - Vindsbjälklag och snedtak

Konstruktionslösningar - Vindsbjälklag och snedtak I avsnittet om vindsbjälklag och snedtak redovisas U-värden för konstruktioner isolerade med skivor respektive lösull. Konstruktionerna har låga U-värden som lämpar sig väl för lågenergihus och i vissa

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Lösull i slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag

ARBETSANVISNING. PAROC Lösull i slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag ARBETSANVISNING PAROC Lösull i slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag Byggisolering Sverige Sept. 2013 Arbetsanvisning Slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag Dessa anvisningar

Läs mer

PROTEGAMETODEN FÖR STÅL & TRÄ

PROTEGAMETODEN FÖR STÅL & TRÄ PROTEGAMETODEN FÖR STÅL & TRÄ Att vara målare är inte bara ett arbete med estetiska värden, lika väsentliga är de mänskliga och mate riella. Du som arbetar med brandskyddsfärg har en avgörande roll för

Läs mer

BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005. Plannja TOR-tak. Teknisk Information

BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005. Plannja TOR-tak. Teknisk Information BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005 Plannja TOR-tak Plannja TOR-tak Teknisk Information 1 Innehållsförteckning Sid Plannja TOR-tak 2 Bärande profiler 2 Yttertaksprofil Plannja 40 2 Sidöverlapp 2 Brandförsäkringsklasser

Läs mer

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid fastigheter Lufttätning av i alla väder oavsett årstid Minskad energiförbrukning Visste du att svenska hus förlorar en betydande del av sin värme genom luftläckage? Med 3M 0E FAST F kan du snabbt och enkelt

Läs mer

NÄR SVETTNING KAN STÅDIG DYRT! AF/ARMAFLEX - den professionella kondens isoleringen.

NÄR SVETTNING KAN STÅDIG DYRT! AF/ARMAFLEX - den professionella kondens isoleringen. NÄR SVETTNING KAN STÅDIG DYRT! AF/ARMAFLEX - den professionella kondens isoleringen. Försprång genom kvalitet Tekniskt kompetent och ekologiskt värdefull Armacell har alltid lagt stor vikt vid forskning

Läs mer

TAKPRODUKTER. TJB Försäljning AB tel: 0512-199 59. e-post: info@tjb.se fax: 0512-196 60. hemsida: www.tjb.se

TAKPRODUKTER. TJB Försäljning AB tel: 0512-199 59. e-post: info@tjb.se fax: 0512-196 60. hemsida: www.tjb.se TAKPRODUKTER TJB Försäljning AB tel: 0512-199 59 e-post: info@tjb.se fax: 0512-196 60 hemsida: www.tjb.se TJB Takfot 15,6 m/kartong 1,2 m/st, svart 150020 39 kr/m Allt i ett, ersätter takfotsplåt, (13

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr Byggfolie säkerhetsväv BUTYLTAPE BUTYLFOGMASSA UNIVERSALtejp folielim rörmanschett KABELMANSCHETT Akvaden luft- och ångspärr Icopal Akvaden används

Läs mer

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518 Överallt där många människor träffas uppstår kravet på de viktigaste byggnadsfunktionerna, även vid brandrisk. Här gäller det att skydda utrymningsvägarna och att se till att strömförsörjningen fungerar

Läs mer

Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067. Täta anslutningar. Energiförbrukning

Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067. Täta anslutningar. Energiförbrukning Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067 Täta anslutningar förminskad Energiförbrukning 3M All Weather Flashing Tape 8067 Innehållsförteckning Allmänna anvisningar...3 Täta överlappningar

Läs mer

Släpp aldrig in radon i huset!

Släpp aldrig in radon i huset! Icopal Gas- och radonmembran Släpp aldrig in radon i huset! Unika lösningar från Icopal vid nybyggnation Radon är problemet Osynlig och luktfri radioaktiv gas Den finns nästan överallt; i marken, luften

Läs mer

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Icopal FONDA för källarytterväggar System FONDA Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Unika och säkra lösningar för din källaryttervägg Källarytterväggen den utsatta byggnadsdelen Fukt

Läs mer

Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt. För golvets mellanskikt

Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt. För golvets mellanskikt Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt För golvets mellanskikt Komplett golvskyddssystem Det som vi till vardags kallar golv består egentligen av flera lager. Ett underlag, olika mellanskikt med speciella

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER MONTAGEVÄGLEDNING FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER * NORGIPS TRYGGA SYSTEM cnfoto.se www.norgips.se/flex NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM I EN NIVÅ - FÅ KOMPONENTER. MÅNGA MÖJLIGHETER.

Läs mer

AKVEDUKT. skorstenar DINAK DW/TW MONTAGEANVISNING AKVEDUKT SKORSTENAR ALLTID I LAGER! SOLVÄRME - SKORSTENAR - DESIGNSPISAR

AKVEDUKT. skorstenar DINAK DW/TW MONTAGEANVISNING AKVEDUKT SKORSTENAR ALLTID I LAGER! SOLVÄRME - SKORSTENAR - DESIGNSPISAR AKVEDUKT SOLVÄRME - SKORSTENAR - DESIGNSPISAR skorstenar MONTAGEANVISNING DINAK DW/TW AKVEDUKT SKORSTENAR ALLTID I LAGER! EN SKORSTEN FRÅN AKVEDUKT SOLVÄRME AB PRODUKTINFORMATION DINAK DW/TW ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt Skivstorlek: 600 x 1200 mm Tjocklek: 30 mm Spont: helspont på alla kanter Ytbeläggning: aluminiumlaminat båda sidor av skivan SPU Sauna-Satu lämpar sig för isolering av bastuväggar och bastutak samt andra

Läs mer

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage Tekniskt datablad Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Hilti Brandskyddsbandage CFS-B European Technical Approval ETA N o 10 / 0212 Utgåva 09 / 2010 Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Utgåva 09/2010 sida 1 Brandskyddsbandage

Läs mer

ALLECO. Golvvärme för (k)alla golv. Installationsanvisning värmefolie 230V G O L V V Ä R M E

ALLECO. Golvvärme för (k)alla golv. Installationsanvisning värmefolie 230V G O L V V Ä R M E Golvvärme för (k)alla golv Installationsanvisning värmefolie 230V ALLECO G O L V V Ä R M E tfn: 0522-124 00 fax: 0522-124 50 info@alleco.se www.alleco.se Version 1.0 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

Neotherm varmvattenberedare

Neotherm varmvattenberedare ECOSKIN 2.0 ISOLERING Neotherm varmvattenberedare 36% energibesparing BROSHYR THE FLOW OF ENERGY BROSHYR 2 2 ECOSKIN 2.0 ISOLERING / NEOTHERM / 10 2014 2.0 -DEN NYA GENERATIONEN Isolering är inte bara

Läs mer

Halogeninfra ELIR. Halogeninfra ELIR. För utomhusmiljöer där stor flexibilitet önskas

Halogeninfra ELIR. Halogeninfra ELIR. För utomhusmiljöer där stor flexibilitet önskas Halogeninfra ELIR För utomhusmiljöer där stor flexibilitet önskas 3 1 modell 1200 W Elvärme Användningsområden ELIR:s intensiva värmeavgivning gör den lämplig för alla utomhusmiljöer och för tuff industrimiljö.

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED

TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED MINERAL TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED MINERAL A. MATERIALSPECIFIKATION B. PROJEKT OCH MONTAGEANVISNINGAR C. DETALJRITNINGAR Hägersten 2014 februari A. MATERIALSPECIFIKATION 1. TEKNISK BESKRIVNING 2. EGENSKAPSSPECIFIKATION

Läs mer

System Platon. RadonStop 400. Radon- och fuktspärr för golv och grund. Torra och sunda hus

System Platon. RadonStop 400. Radon- och fuktspärr för golv och grund. Torra och sunda hus System Platon RadonStop 400 Radon- och fuktspärr för golv och grund Torra och sunda hus Radon Stop Säkert och effektivt radonskydd! Radon och hälsofara Fara för hälsan orsakad av radon har under de senaste

Läs mer

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt MONTERINGSANVISNING Asfalt vindtät Förvaring/lagring Vindtätskivorna ska förvaras torrt och vara torra vid montering. Före montering bör skivorna acklimatiseras så att fuktigheten motsvarar genomsnittsfuktigheten

Läs mer

Roth Universal Spånskivesystem

Roth Universal Spånskivesystem Roth Universal Spånskivesystem Helspontade skivor för förläggning flytande eller på reglar GOLVVÄRMESYSTEM Beskrivning Roth Universal Spånskivesystem är utvecklat för användning både på vanligt träbjälklag

Läs mer

ISOVER InsulSafe lösull

ISOVER InsulSafe lösull ISOVER InsulSafe lösull ISOVER InsulSafe ISOVER InsulSafe är en ren lösull av glasull för värmeisolering av främst vindsbjälklag, snedtak och väggar. ISOVER InsulSafe tillverkas speciellt för installation

Läs mer

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar!

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar! Tilläggsisolera Tillägsisolera och spara pengar! Så enkelt det var att isolera Nu sparar vi pengar Tips, råd och monteringsanvisningar Det lönar sig att tilläggsisolera Att tilläggsisolera ditt hus är

Läs mer

Konstruktionslösningar - Ytterväggar

Konstruktionslösningar - Ytterväggar I avsnittet om ytterväggar redovisas U-värden för väggar med bärande stommar av träreglar, stålreglar och betong. Väggarna har låga U-värden som lämpar sig väl för lågenergihus och i vissa fall även för

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta FR Akryl

MONTERINGSANVISNING Protecta FR Akryl MONTERINGSANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Allmän produktbeskrivning Typisk detaljritning Protecta FR Akryl är framtagen för att förhindra spridning av brand, gas och rök genom öppningar och

Läs mer

Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion.

Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion. Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion. Produkt Tänk nytt & innovativt. Bygg ansvarsfullt & ekonomiskt. Wekla Colorit är en mångsidig ytterväggsskiva, gjord på naturliga material som ger

Läs mer

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar Underhåll Skyddar, bevarar och reparerar Klistra takpapp När du spikar papptäckning på träpanel måste skarvarna klistras ordentligt. Mataki Specialklister är framtaget speciellt för detta. Det är enkelt

Läs mer