RAPPORT. Endimensionella fuktberäkningar Foamking Vindsbjälklag (3 bilagor) Uppdrag/bakgrund. Beräkningar och förutsättningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Endimensionella fuktberäkningar Foamking Vindsbjälklag (3 bilagor) Uppdrag/bakgrund. Beräkningar och förutsättningar"

Transkript

1 Kontaktperson Carl-Magnus Capener P (3) Energiteknik Foamking Sweden AB Peter Nilsson Sjöviksvägen 4 SE TRELLEBORG Endimensionella fuktberäkningar Foamking Vindsbjälklag (3 bilagor) Uppdrag/bakgrund SP Energiteknik har av Foamking Sweden AB fått i uppdrag att utföra endimensionella fuktberäkningar av vindsbjälklag med och utan deras produkt FL 2000 samt kommentera resultaten. Syftet med beräkningarna är att redovisa förväntat klimat för vindsutrymme/råspont. Konstruktionsritning med detaljer redovisas i Bilaga 2. Beräkningar och förutsättningar Beräkningar har utförts med programmet WUFI Pro 5.2 (endimensionell beräkning) för att studera konstruktionens hygrotermiska förhållanden. Materialdata har valts enligt Tabell B3.1 i Bilaga 3 och andra relevanta förutsättningar redovisas nedan. Övriga data som använts i beräkningarna är hämtade ur WUFI s materialdatabas. Nedanstående förutsättningar gäller för beräkningarna om inte annat anges. Uteklimat; klimatort är Oslo (NBI/NTNU Data). Nordlig riktning har studerats då den förväntas vara mest utsatt. Inneklimat enligt EN15026, Normal moisture load. (Treat as indoor surface). Min innetemperatur är då 20 grader men kan öka periodvis beroende på uteklimat. Vid utomhustemperaturer upp till 10 grader hålls en min temperatur av 20 grader inomhus, från 10 till 20 grader utomhus ökar inomhustemperaturen linjärt från 20 grader till 25 grader för att därefter stanna vid 25 grader. Även den relativa fuktigheten inomhus påverkas av utomhusklimatet enligt en algoritm som specificeras i EN Värmeöverföringskoefficienter; heat transfer coefficients, utsida 0,0588 [m 2 K/W] vindberoende, insida 0,125 [m 2 K/W]. Strålning; Short-Wave Radiation Absorptivity, 0.67 [-], Long-Wave Radiation Emissivity, 0.9 [-] för tak med röd kulör. Absorptionstal för regnvatten har uteslutits från beräkning. Luftomsättning i luftspalt vindsutrymme: 0-2 luftomsättningar per timma (ACH) beroende på tid på dygn, 0 ACH mellan kl och 2 ACH övrig tid. Beräkningstid motsvarande 2 års simulering. Begynnelsetemperatur och fukt i konstruktionen, 20 grader och 70 % relativ fuktighet. För den ursprungliga konstruktionen, Fall 1 samt för Fall 3 har ett luftläckage simulerats motsvarande ett q50 värde på 10 m 3 /m 2 h för att visa på effekten av en otät plast/ångspärr. Luftläckaget simuleras enligt Fraunhofers Air infiltration model IBP (Stack Height 5 m). Läckaget har placerats vid den Postadress Besöksadress Tfn / Fax / E-post Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg SP Box BORÅS Västeråsen Brinellgatan BORÅS skriftligen godkänt annat.

2 P (3) kallaste delen av konstruktionen, vid råsponten i vindsutrymmet, i beräknat fall 10 cm ovanför fiberisolering. Genomförande och resultat Beräkningarnas resultat redovisas i Bilaga 1. Bilaga 2 visar konstruktionsuppbyggnad. Tre fall har studerats för att undersöka konstruktionslösningens hygrotermiska egenskaper under klimatpåverkan; med och utan ytterligare isolering i vindsbjälklag. Endast höststart av beräkningar har simulerats, med beräkningsstart 1 oktober. Fall 1. Fall 2. Fall 3. Ursprunglig konstruktion; Vindsbjälklag: Gips/ (glespanel)/ råspont/ plast (intorkad, bidrar ej till lufttäthet)/ fiberisolering (mineralull) ca 20 cm. Med 7 cm FL 2000; Vindsbjälklag: Gips/ (glespanel)/ råspont/ plast (intorkad, bidrar ej till lufttäthet)/ FL cm /fiberisolering ca 20 cm. Med ytterligare fiberisolering, motsvarande samma U-värde som fall 2; Vindsbjälklag: Gips/ (glespanel)/ råspont/ plast (intorkad, bidrar ej till lufttäthet)/ fiberisolering (mineralull) ca 20 cm cm fiberisolering. I resultaten redovisas fukt- och temperaturförhållanden för råspontens inre del, d.v.s. den del som är närmast luftspalten. Position för mätpunkt redovisas även i Bilaga 2. Kommentarer Resultaten visar hur den relativa fuktigheten varierar i råsponten under den simulerade tiden. Konstruktionen utsätts för temperatur- och fuktvariationer under året och detta påverkar även mätpunktens fukttillstånd. Beräkningarna visar att råsponten utsätts för olika relativa fuktigheter under året. Beräknat fall motsvarar nödvändigtvis inte extremår, d.v.s. vissa år kan fuktbelastningen öka ytterligare mot vad beräkningarna visar. Med 7 cm FL 2000 fås en lägre relativ fuktighet i vindsutrymmet och råsponten jämfört med Fall 1 och även Fall 3. Den fuktiga luft som tidigare tog sig upp till råsponten via otät plast/ångspärr (konvektion) hindras nu av det lufttäta materialet FL 2000 och ett torrare klimat i vindsutrymmet uppnås. Genom en bättre lufttäthet fås även mindre energiförluster genom takkonstruktionen. Detta har dock inte studerats här. Nedan sammanfattas resultaten från beräkningarna för de olika fallen. Fall 1. Fall 2. Fall 3. Med luftläckage. Här fås periodvis relativa fuktigheter som överstiger 80 %. Utan läckage. Den relativa fuktigheten i råsponten minskar jämfört med Fall 1 och även Fall 3 under simuleringen. Det här beror på att det tidigare fukttillskottet genom konvektion nu försvunnit. Med ytterligare fiberisolering och fortsatt luftläckage. Här fås något högre relativa fuktigheter i råsponten genom att isoleringen sänker temperaturen ytterligare i vindsutrymmet utan att förbättra lufttätheten.

3 P (3) Energiteknik - Byggnadsfysik och innemiljö Utfört av Granskat av Carl-Magnus Capener Ingemar Nilsson Bilagor Bilaga 1. Redovisning av beräkningsresultat Bilaga 2. Konstruktionsritning med detaljer Bilaga 3. Materialdata för ingående komponenter

4 P (3) Bilaga 1 Redovisning av beräkningsresultat I resultaten nedan presenteras relativa fuktigheter och temperaturer för råsponten. Fall 1. Ursprunglig konstruktion; Vindsbjälklag: Gips/ (glespanel)/ råspont/ plast (intorkad, bidrar ej till lufttäthet)/ fiberisolering (mineralull) ca 20 cm. B1.1. Råspont, fall 1 Figur B1.1. Temperatur och relativ fuktighet för råspont. Den gröna kurvan visar relativ fuktighet i råspontens ytterkant under 2 års simulering. Den röda kurvan visar temperatur.

5 P (3) Bilaga 1 Fall 2. Med 7 cm FL 2000; Vindsbjälklag: Gips/ (glespanel)/ råspont/ plast (intorkad, bidrar ej till lufttäthet)/ FL cm /fiberisolering ca 20 cm. B1.2. Råspont, fall 2 Figur B1.2. Temperatur och relativ fuktighet för råspont. Den gröna kurvan visar relativ fuktighet i råspontens ytterkant under 2 års simulering. Den röda kurvan visar temperatur.

6 P (3) Bilaga 1 Fall 3. Med ytterligare fiberisolering, motsvarande samma U-värde som fall 2; Vindsbjälklag: Gips/ (glespanel)/ råspont/ plast (intorkad, bidrar ej till lufttäthet)/ fiberisolering (mineralull) ca 20 cm cm fiberisolering. B1.3. Råspont, fall 3 Figur B1.3. Temperatur och relativ fuktighet för råspont. Den gröna kurvan visar relativ fuktighet i råspontens ytterkant under 2 års simulering. Den röda kurvan visar temperatur.

7 P (2) Bilaga 2 Konstruktionsritning med detaljer Konstruktionsuppbyggnad redovisas i figurer nedan. Den rödmarkerade mätpunkten är den vars resultat redovisas i Bilaga 1. Figur B2.1. Konstruktionsuppbyggnad av vindsbjälklag med FL 2000 i WUFI Pro, motsvarande Fall 2. I Fall 1 har FL 2000 utelämnats och i Fall 3 har mineralullen utökats med ytterligare 112 mm, vilket ger totalt 312 mm isolering och samma teoretiska U-värde som i Fall 2 med 70 mm FL 2000.

8 P (2) Bilaga 2 Figur B2.2. Ingående material för Vindsbjälklag, motsvarande Fall 2.

9 P (1) Bilaga 3 Materialdata för ingående komponenter Tabell B3.1. Redovisning av materialegenskaper hos ingående material. Material Densitet, Porositet Värmekonduktivitet, Diffusionsmotståndsfaktor, ρ [kg/m 3 ] [-] λ [W/mK] μ [-] Underlagspapp [1] ,001 0, Scandinavian spruce [2] 430 0,73 0,14 83,3 Air layer 30 mm [3] 1,3 0,999 0,59 0,15 Mineral Wool [4] 60 0,95 0,040 1,3 Foamking FOAM-LOK 32 0,99 0,025 74,28 FL 2000 [5] PE-membran [6] 130 0,001 2, Gypsumboard [7] 625 0,73 0,2 8,33 [1]. Motsvarar Z = Skapat från Roof Membrane V13 bituminous felt, sd=100m, d=2 mm, membrane has to be inserted in component assembly using thickness of 1 mm! Default value for thermal-dependent thermal conductivity supplement. [2]. Gran, tangentiell. Gran från södra Sverige Ref: Hedenblad, G., 1996, Materialdata för fukttransportberäkningar, T19:1996, ISBN , Byggforskningsrådet, Stockholm. [3]. Materialdata hämtat ur WUFI s materialdatabas för generiska material, Air layer 100 mm; without additional moisture capacity. Effective basic material data include effect of convection and radiation. Air layer has to be inserted in component assembly using real thickness. För andra storlekar på luftspalter gäller andra värden. [4]. Materialdata hämtat ur WUFI s och Fraunhofer IBP s materialdatabas, referens IEA Annex 24. [5]. Based on Sprayed Polyurethane Foam; closed cell (North America Database). Data för lambda, densitet och ångmotstånd från tillverkare. Lambda: 0,0209 W/mK (ASTM C518), 0,025 W/mK (SITAC-typgodkännandebevis SC ). Water vapor permeance: ASTM E- 96; 53 2" (motsvarar my=62,62), 120 1" (motsvarar my=74,28) [6]. Från WUFI Generic material database. [7]. Gipsskiva invändig. Ref: Hedenblad, G., 1996, Materialdata för fukttransportberäkningar, T19:1996, ISBN , Byggforskningsrådet, Stockholm. Default value for thermaldependent thermal conductivity supplement

Lätt att bygga rätt Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus

Lätt att bygga rätt Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Lätt att bygga rätt Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus Eva Sikander, Svein Ruud Energiteknik SP Rapport 2013:14 Lätt att bygga rätt Klimatskal

Läs mer

Trådlösa sensorer för fuktindikering Moisture indication with wireless sensors

Trådlösa sensorer för fuktindikering Moisture indication with wireless sensors Trådlösa sensorer för fuktindikering Moisture indication with wireless sensors Erik Arvidsson Examensarbete i byggnadsteknik, KTH Byggvetenskap, Stockholm Förord Examensarbetet har utförts under 2011 på

Läs mer

Tak utan ventilationsspalt en riskkonstruktion?

Tak utan ventilationsspalt en riskkonstruktion? Tak utan ventilationsspalt en riskkonstruktion? Tak brukar ventileras. Både branta tak och tak med mindre lutning brukar förses med luftspalt. Särskilt branta tak med stor ventilerad luftvolym anses behöva

Läs mer

Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa

Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa , TD Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa Energy-saving measures for heating in a 70-century detached house Växjö Juni 2008 Examensarbete nr: TD 053/2008 Sebastian Wiberg-Bocek Organisation/

Läs mer

Provning av kapacitetsreglerad luft/luft-värmepump (5 bilagor)

Provning av kapacitetsreglerad luft/luft-värmepump (5 bilagor) 1002 ISO/IEC 17025 RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Handläggare, enhet Peter Lidbom Energiteknik 033-16 55 97, peter.lidbom@sp.se Ahlsell AB Lars

Läs mer

Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat

Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat - Analys av tillfälliga boenden i Växjö Kommun med avseende på fukt Hanna Svensson 2013 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds

Läs mer

Köldbryggor i lågenergihus

Köldbryggor i lågenergihus Byggnadssystemens inverkan på transmissionsförluster Mikael Danebjer Tomas Ekström Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet,

Läs mer

Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning

Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning Pernilla Johansson, Ingemar Samuelson, Annika Ekstrand-Tobin, Kristina Mjörnell, Per Ingvar Sandberg, Eva Sikander Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning

Läs mer

Mätning av temperatur och relativ luftfuktighet i två ishallar Slutrapport. Anders Gustafsson, Göran Berggren SP Trä

Mätning av temperatur och relativ luftfuktighet i två ishallar Slutrapport. Anders Gustafsson, Göran Berggren SP Trä Mätning av temperatur och relativ luftfuktighet i två ishallar Slutrapport Anders Gustafsson, Göran Berggren SP Trä 1 1 Mätningar av temperatur och relativ fuktighet i ishallar Föreliggande rapport har

Läs mer

SQUARE - Ett system för kvalitetssäkring vid ombyggnad av befintliga byggnader till energieffektiva byggnader

SQUARE - Ett system för kvalitetssäkring vid ombyggnad av befintliga byggnader till energieffektiva byggnader SQUARE - Ett system för kvalitetssäkring vid ombyggnad av befintliga byggnader till energieffektiva byggnader r och dess effekt på inomhusmiljön Finansierat av: SQUARE - Ett system för kvalitetssäkring

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Energieffektivisering av teknikhus. Johan Skoglund 2014. Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik

EXAMENSARBETE. Energieffektivisering av teknikhus. Johan Skoglund 2014. Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik EXAMENSARBETE Energieffektivisering av teknikhus Johan Skoglund 2014 Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för teknikvetenskap och matematik Förord Den här

Läs mer

Provning av en kapacitetsreglerad luft-luftvärmepump (5 bilagor)

Provning av en kapacitetsreglerad luft-luftvärmepump (5 bilagor) 1002 ISO/IEC 17025 RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Handläggare, enhet Peter Lidbom Energiteknik 033-16 55 97, peter.lidbom@sp.se Ahlsell AB Lars

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av miljonprogrammet (Drottninghög) LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper / Byggnadskonstruktion Examensarbete: Björn Liivo Egil Jansson Copyright Björn

Läs mer

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet Eva Sikander, Svein Ruud, Kristina Fyhr, Owe Svensson Energiteknik

Läs mer

JÄMFÖRELSE AV ENERGIBERÄKNINGSPROGRAM - MED HÄNSYN TILL EU-DIREKTIVET OM BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA

JÄMFÖRELSE AV ENERGIBERÄKNINGSPROGRAM - MED HÄNSYN TILL EU-DIREKTIVET OM BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA Examensarbete 10 poäng C-nivå JÄMFÖRELSE AV ENERGIBERÄKNINGSPROGRAM - MED HÄNSYN TILL EU-DIREKTIVET OM BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA Reg.kod: Oru-Te-EXA096-B105/05 Jonas Jansson och Mikael Wetterstrand Byggingenjörsprogrammet

Läs mer

Att uppnå god lufttäthet En studie av faktorer som påverkar byggnadens lufttäthet Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Att uppnå god lufttäthet En studie av faktorer som påverkar byggnadens lufttäthet Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Att uppnå god lufttäthet En studie av faktorer som påverkar byggnadens lufttäthet Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör EMMA ELIASSON Institutionen för Bygg- och miljöteknik Avdelningen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Gestaltning av ett passivhus anpassat för nordiskt klimat. Ida Hallebrand 2015. Teknologie kandidatexamen Arkitektur

EXAMENSARBETE. Gestaltning av ett passivhus anpassat för nordiskt klimat. Ida Hallebrand 2015. Teknologie kandidatexamen Arkitektur EXAMENSARBETE Gestaltning av ett passivhus anpassat för nordiskt klimat Ida Hallebrand 2015 Teknologie kandidatexamen Arkitektur Luleå tekniska universitet Institutionen för samhallsbyggnad och naturresurser

Läs mer

EkoDim - BERÄKNINGSPROGRAM LÖNAR DET SIG ATT ISOLERA MERA?

EkoDim - BERÄKNINGSPROGRAM LÖNAR DET SIG ATT ISOLERA MERA? Forskning och Utveckling FOU 2002:69 EkoDim - BERÄKNINGSPROGRAM LÖNAR DET SIG ATT ISOLERA MERA? Ulf Jarfelt, Chalmers Tekniska Högskola EkoDim BERÄKNINGSPROGRAM LÖNAR DET SIG ATT ISOLERA MERA? Ulf Jarfelt,

Läs mer

ENERGIUTREDNING AV KV. SALLADEN NR. 9

ENERGIUTREDNING AV KV. SALLADEN NR. 9 ENERGIUTREDNING AV KV. SALLADEN NR. 9 Caroline Ek EXAMENSARBETE 2008 Magister Byggnadsutformning inriktning Arkitektur ENERGY INVESTIGATION OF KV SALLADEN NR. 9 Caroline Ek Detta examensarbete är utfört

Läs mer

Energieffektivisering vilken åtgärd är mest lönsam? En studie om energieffektiviserande åtgärder på Maratonvägen i Halmstad

Energieffektivisering vilken åtgärd är mest lönsam? En studie om energieffektiviserande åtgärder på Maratonvägen i Halmstad Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet, år 3 Energieffektivisering vilken åtgärd är mest lönsam? En studie om energieffektiviserande åtgärder på Maratonvägen

Läs mer

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus.

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Fönsterrenovering med energiglas Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Innehåll Fönster & Energiglas 3 Fönster & Underhåll 4 Fönster, energi,

Läs mer

4.1.3 Effektutveckling och tillväxthastighet... 20 4.1.4 Kontrollvolymernas storlek... 23 4.1.5 Exempelfall... 24 4.1.6 Värmestrålning... 26 4.1.

4.1.3 Effektutveckling och tillväxthastighet... 20 4.1.4 Kontrollvolymernas storlek... 23 4.1.5 Exempelfall... 24 4.1.6 Värmestrålning... 26 4.1. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Mål... 4 1.3 Målgrupp... 4 1.4 Avgränsningar... 4 2 Arbetsmetodik... 6 2.1 Allmänt... 7 2.2 Förslag på tillvägagångsätt... 7 2.2.1 Analysens syfte och mål...

Läs mer

Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uppvärmningssystem i småhus

Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uppvärmningssystem i småhus Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uppvärmningssystem i småhus Richard Torssell Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola

Läs mer

UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN

UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kungliga Tekniska Högskolan UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN THE DRYING OUT POSSIBILITIES IN A WATER DAMAGED BATHROOM WITH THE

Läs mer

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata.

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata. Sida 1(6) 1. Förord Syftet med detta dokument är att beräkna och redovisa årsbaserade verkningsgrader för värmeåtervinnare med samma förutsättningar, så att man kan jämföra data från olika tillverkare.

Läs mer

Fuktskador på vindar - kondensskador

Fuktskador på vindar - kondensskador Sida 1(3) 2012-12-04 Fuktskador på vindar - kondensskador Fukt i luft Relativa fuktigheten i luft (% RF) anger hur mycket vattenånga luften innehåller i förhållande till vad den maximalt kan innehålla

Läs mer

MILJÖBYGGSYSTEM. Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus. isocell.se

MILJÖBYGGSYSTEM. Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus. isocell.se MILJÖBYGGSYSTEM Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus :: ISOCELL MILJÖBYGGSYSTEM - Tätskikt & Cellulosaisolering Med IsoCell miljöbyggsystem går det att bygga sunda hus eller hus som andas,

Läs mer

Analys av dimensionerande temperaturer från värmeåtervinningsbatteri till frånluftsvärmepump

Analys av dimensionerande temperaturer från värmeåtervinningsbatteri till frånluftsvärmepump Analys av dimensionerande temperaturer från värmeåtervinningsbatteri till frånluftsvärmepump Examensarbete i Energiteknik 30 hp Utfört vid Creanova AB och tekniska Högskolan vid Umeå Universitet BEATRICE

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer