Mikroorganismer i inomhusmiljöer, hälsoeffekter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mikroorganismer i inomhusmiljöer, hälsoeffekter"

Transkript

1 Alliss 2013, Hässleholm Mikroorganismer i inomhusmiljöer, hälsoeffekter Lennart Larsson Inst f labmedicin, Lund Univ Disposition 1. Kvalitativa samband: Fukt/mögel inomhus och hälsa. 2. Mikrober och hälsa --- bakterier, mögel --- infektion, inflammation, allergi, överkänslighet --- mätning av mikrober i inomhusmiljöer 3. Kvantitativa samband: Mikrober inomhus och hälsa. 1

2 Samband 100-tals publicerade originalartiklar Ett flertal översiktsartiklar Mendell et al. (Environ Health Perspect 2011): Analys av data från IOM (t.o.m från 45 originalartiklar) samt nya data från 103 originalartiklar (t.o.m. 2009) som uppfyllde ställda kriterier avseende studiedesign, statistik mm. Mendell: Med PubMed identifierades artiklar med tre grupper av keywords som analyserades mot varann: dampness, damp, water damage, moisture, humidity, fungi, fungus, mold, mould, bacteria, microorganisms mot health, asthma, hypersensitivity, wheeze, cough, respiratory, respiratory infection, lung, nasal, nose, alveolitis, allergy, hypersensitivity pneumonitis, eczema, bronchial, skin, inflammation mot building, house, home, residence, dwelling, office, school, day-care center 2

3 1. Resultat (Mendell) kvalitativa samband Positiva associationer (för vuxna, barn, atopiker, icke-atopiker) mellan observerad fukt/mögel (synligt mögel, kondens på insidan av fönster, mögellukt, vattenskada etc) och astmaattacker, hosta, pipande andning, övre luftvägssymptom, utveckling av astma, andnöd, luftvägsinfektioner, bronkit, allergisk rinit, eksem Man undrar Vilka fuktassocierade ämnen orsakar problemen? Bakterier/mögel? Kemikalier som bildas eller frigörs av fukt? 3

4 2. Mikrober och hälsa Mikrober har alltid funnits på jorden, långt innan det fanns människor. De är skadliga OCH nyttiga Mögel bildar antibiotika - men även dödliga toxiner, och kan ge allergi. Bakterier ger dödliga sjukdomar -men tillverkar vitaminer i tarmen. BAKTERIER Enkel struktur Cellväggen innehåller peptidoglykan för god stabilitet Fimbrier, flagella Kocker, stavar um Gram-negativer har ett yttre membran med endotoxin Gram-positiver saknar ett yttre membran och endotoxin 4

5 SVAMP Större än bakterier Separata enheter inneslutna i membran för olika uppgifter Innehåller kitin, ergosterol och glukan Jästceller är encelliga, äggformade Mögel är flercelliga, bildar hyfer Inhalation av luftburna mikroorganismer kan ge... infektion (levande mikrober) Levande mikrober förökar sig i värden. Kemoterapi. inflammation (levande och döda mikrober samt annat biologiskt material) Rodnad, svullnad, värme, smärta 5

6 Luftburna infektioner Virus (influensa, förkylning) Bakterier (tuberkulos, Legionella) mögelsvamp (Aspergillus) <5% av de luftburna mikroberna inomhus är levande!! Inflammation/överkänslighet: allergi Orsakas av onormal reaktion i immunsystemet. Antikroppar (proteiner: immunglobuliner, Ig) skyddar oss mot främmande ämnen IgG, IgA, IgE, IgM 6

7 Allergiska reaktioner 1. Atopisk allergi (typ 1 allergi): IgE-antikroppar produceras i stora mängder när man exponeras för vissa främmande ämnen (allergen) vilket leder till produktion av histamin. Astma, hosta... Ärftlig disposition, omedelbar reaktion. 2. Andra allergier (typ 2-4), t ex nickelallergi. IgE är inte involverat. Fördröjd reaktion. Icke-allergisk ( annan ) överkänslighet Liknande symptom som vid allergi men utan att immunförsvaret är inkopplat 7

8 Yrkesmässig exponering till luftburna mikrober kan ge hälsoproblem (lantbruk, slakterier, djurhållning, i metallindustrin...) Men kan de små mängderna luftburna mikrober som finns i ickelantbruks/industriella miljöer verkligen ge problem? Det är lätt att mäta kemikalier i luft men svårt att mäta mikroorganismer! Att studera mikroorganismer i inomhusmiljöer Odling... - kan bara påvisa levande mikrober - relevant för infektion - många mikrober dör under provtagningen - flera olika odlingsmedier o temperaturer... CFU=Colony Forming Units. Användbart vid artbestämning 8

9 Att studera mikrober i inomhusmiljöer 1. Flyktiga mikrobiella produkter luftprovtagning 2. Mikrobiella celler, cellkomponenter luftprovtagning? I damm på hyllor, på golv? I mögelfläckar på ytor inomhus?... - Direktmikroskopi - Proteiner (bakteriella toxiner, mögelallergener) -DNA - Kolhydrater (glukaner) - Lipider (steroler, mykotoxiner) -Antigen -Endotoxin Vilka analysmetoder? Immunologiska? Analytisk-kemiska?... Mikroskopi Snabb, sofistikerad...! Ger totalmängden (levande plus döda). Kan ge mycket information t ex då man använder olika färgningsmetoder. Immunoassays Antigen-antikroppsreaktioner vanligt i klinisk diagnostik. Man måste veta vad man letar efter! 9

10 Molekylärbiologi (polymerase chain reaction, PCR) Identifiering av specifikt DNA används mycket i klinisk diagnostik Man kan välja grad av specificitet Hög känslighet Problem med inhibitorer i miljöprov kan ge falskt negativa resultat Mycket lovande teknik för framtiden skiljer inte mellan levande och döda mikrober Kemiska markörer Bestämning av specifika mikrobiella komponenter: Ämne Källa Mikrobiellt ursprung Muraminsyra Peptidoglykan Bakterier 3-Hydroxyfettsyror Endotoxin Gram-negativer Ergosterol Cellmembran Svamp 10

11 Bakterier i fuktiga inomhusmiljöer Aktinomyceter, mykobakterier, Streptomyces Streptomyces kan vara lika aggressiva som olika toxiska mögel (Aspergillus, Stachybotrys) avseende inflammatorisk toxicitet, förstörande av DNA mm. Inflammatoriska, immunmodulerande d glykolipider, li id glykopeptider Bakterier i fuktiga inomhusmiljöer... VAD KAN VI MÄTA????!!!! 11

12 Endotoxin en familj av potenta bakteriekomponenter Höga koncentrationer ti av endotoxin i hemmiljöer förvärrar astmatikers besvär (Michel et al, Am J Respir Crit Care Med 1996) Koncentrationer av endotoxin i hemmiljöer korrelerar med förekomsten av pip i bröstet hos spädbarn (Milton et al, Am J Respir Crit Care Med 2001) Koncentrationer av endotoxin i madrassdamm för 812 barn (6-13 år) uppvisade en negativ korrelation med förekomst av hösnuva och atopisk astma (Braun-Fahrländer et al, N Engl J Med 2002). Endotoxin i miljöprov Mäts vanligen med det så kallade Limulus-testet Fördelar: Välkänd metod, låg detektionsgräns för fritt (icke partikelbundet) endotoxin Nackdelar: Skiljer inte mellan olika typer av endotoxiner, ej standardiserad, dålig reproducerbarhet mellan olika laboratorier. Vi har utarbetat en alternativ metod 12

13 Ämne Källa Mikrobiellt ursprung 3-Hydroxyfettsyror Endotoxin Gram-negativa bakterier Miljöprov innehåller många olika slags bakterier Endotoxiner från olika Gram-negativa bakterier har olika biologiska egenskaper De har också olika 3-hydroxyfettsyror (3-OH FAs) Med gaskromatografi/masspektrometri (GC-MS) kan man separera Med gaskromatografi/masspektrometri (GC MS) kan man separera dessa olika fettsyror 13

14 3-OH FAs (endotoxinmarkörer) i husdamm m/z 175 m/z 131 m/z 175 C10 m/z131 C12 C14 C16 C18 m/z 175 m/z 131 I.S. m/z 178 m/z minutes Endotoxin i husdamm (GC-MS) 1. Hemstudie i Finland (Hyvärinen et al. Arch Environ Occup Health 61: , 157, 2006) 2. Skolstudier i Kina (Zhao Z et al. Ped Allerg Immunol 19: , 2008; Zhang X et al. Science of the Total Environ 409: , 2011) 3. Skolstudie i Malaysia (manuskript) RESULTAT: 3-OH FAs med långa kedjelängder relaterar till luftvägsbesvär medan 3-OH FAs med korta kedjelängder relaterar till avsaknad av besvär. 14

15 80 70 pmol per mg of dust Jordan Poland Sweden OH C10 3-OH C12 3-OH C14 3-OH C16 3-OH C18 Mikrobiella markörer (GC-MS): Resultat från vår forskning 1. Vissa endotoxiner (från Gramnegativa bakterier) verkar hälsobefrämjande, andra inte. 2. Peptidoglykan (från bakterier) verkar skyddande 3. Mögelsvamp (ergosterol) ger ingen säker trend 15

16 Mögel Ett stort antal publikationer som visar på samband mellan mögel och symptom i luftvägarna. Också många rapporter om avsaknad av samband. Vissa forskare menar att de sporer man kan påvisa i luften är för få för att kunna orsaka negativa hälsoeffekter. Gorny et al, Appl Environ Microbiol 2002: En luftström sveptes över mögel (Aspergillus, Penicillium, Cladosporum) odlat på agarplatta samt olika byggmaterial. Resultat: Ultrasmå mögelfragment frisattes ut i luften, så små att de aldrig sedimenterar. Förekomst av dessa fragment kan innebära hundratals gånger Förekomst av dessa fragment kan innebära hundratals gånger större exponering än om man bara beaktar sporer. Fragmenten har samma antigen som sporer, och inehåller mykotoxiner. 16

17 Mykotoxiner Pikogram-mängder av vissa mykotoxiner (citrinin, gliotoxin samt patulin, som bildas av Aspergillus och Penicillium) sattes till mononukleära blodceller. Detta resulterade i en ökad kvot Th2/Th1 (Wichmann et al 2002) Th2/Th1-balansen: Th2-celler bildar IL-4 (leder till IgE-produktion) medan Th1-celler bildar IFN-gamma (motverkar IgE-produktion). Mätning av mykotoxiner i inomhusmiljöer (innan 2011 ) I luftburet husdamm: Brasel et al 2005, Charpin-Kadouch et al 2006 (ELISA); Gottschalk et al 2008 (tandem MS) I husdamm som sedimenterat I andningszonen: Bloom et al 2007a, 2007b, 2008 (tandem MS) I mattdamm: Engelhart et al 2002 (tandem MS) I byggmaterial: Få studier, mest från Danmark/Finland. 17

18 Mykotoxiner i vattenskadade byggnader Stachybotrys chartarum: Makrocylliska trikotecener såsom satratoxin G, H samt roridiner E och L-2, trikodermin Aspergillus: Sterigmatocystin, aflatoxiner, okratoxin A, orlandin, nigragillin Penicillium: Meleagrin, krysogin 3-metoxy-viridicatin, verrukosidin, verrukofortin Chaetomium: Chaetoglobosin A and C Alternaria: Alternariol samt alternariol monometylether Bloom & Larsson 67 % av alla byggmaterial med synlig mögelväxt (n=168) var positiva för de undersökta mykotoxinerna Material gipsskiva trä Inoleum- golv tapet övrigt 2 damm RCS odling Antal prov n= 80 n= 47 n=13 n= 13 n= 15 n= 39 n= Antal mykotoxin- positiva prov % mykotoxin- positiva prov

19 Luftburna mykotoxiner (Bloom/Larsson) Mykotoxiner från Stachybotrys chartarum och Aspergillus versicolor påvisades i damm som hade sedimenterat på ovansidan av en dörrkarm i en byggnad där mögelskadan inträffat på motsatta sidan av rummet. Framsteg i toxin/metabolitanalyser (Taubel et al. 2011, Peitzsch et al. 2012) HPLC-MSMS analys av damm från dammsugare samt extrakt av sedimenterat damm samt mögliga ytor av >150 mykotoxiner. Mer än 30 toxiner identifierades i skolbyggnader i Europa. Till exampel alamethicin, apicidin, beauvericin, emodin, enniatin A, equisetin, enniatin A1, enniatin B, enniatin B1, griseofulvin, meleagrin, penicillic acid, physcion, trichodermol, verrucarol, alternariol-methylether, dihydrosergol, fumigaclavin, 3-nitropropionic acid, roquefortine C, stachybotrylactam, sterigmatocystin, valinomycin, fumigaclavin, penicillic acid, ochratoxin A, satratoxin G and H,. Analyser av hälsorelevansen pågår... 19

20 3. Resultat (Mendell) kvantitativa samband mikrober/hälsa Motstridiga resultat med odling samt endotoxin (med Limulus) För få studier för endotoxin med GC-MS samt peptidoglykan För få studier med PCR Delvis motstridiga resultat för ergosterol För få studier av mykotoxiner ALLTSÅ... Starka samband mellan konstaterad fukt/mögelskada i hus och negativa hälsoeffekter, både bland atopiker och icke-atopiker samt bland barn och vuxna Alltså: Acceptera ej mögellukt eller synligt mögel inomhus! Inga säkra samband mellan mängd mikrobiella ämnen i fuktskadade/mögelskadade hus och hälsoeffekter. Forskning pågår! Fuktskada i byggnad ger ALDRIG några positiva hälsoeffekter utan alltid negativa effekter 20

21 En fuktskadad yta inomhus emitterar olika ämnen......nedbrytning/hydrolys av byggmaterial......flyktiga organiska ämnen, toxiner, mikrobiella partiklar sekundära reaktionsprodukter vattenånga mögelämnen vid golvvinklar Vad gör man åt problemet? Riv vägg o tak, riv upp golv, byt angripet material mot nytt: Ofta både dyrt och tidskrävande. Luftrenare och ökad ventilation: Billigare och enklare - men späder bara ut emissionerna och hindrar dem inte från att nå fram till människor i lokalerna! le 21

22 En ny uppfinning: en ytemissionsinfångare (surface emissions trap: ctrap) ctrap är en flexibel duk med fyra skikt: - ett inre skyddande skikt - ett adsorptionsskikt -ett semipermeabelt membran - ett yttre skyddande skikt En fuktskadad yta inomhus emitterar olika ämnen......nedbrytning/hydrolys av byggmaterial......flyktiga organiska ämnen, toxiner, mikrobiella partiklar sekundära reaktionsprodukter vattenånga mögelämnen vid golvvinklar 22

23 ctrap ctrap blockerar och binder samtliga emissioner förutom vattenånga Man löser problemet vid källan... vattenånga... Tack för uppmärksamheten! 23

UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN

UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kungliga Tekniska Högskolan UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN THE DRYING OUT POSSIBILITIES IN A WATER DAMAGED BATHROOM WITH THE

Läs mer

Symtom, individuell känslighet och prognos

Symtom, individuell känslighet och prognos Hälsobesvär av inomhusmiljön 1 Detta faktablad handlar om inomhusmiljöproblem på arbetsplatser, i allmänna lokaler och i bostäder. Med inomhusmiljöproblem menas att en eller flera personer upplever mer

Läs mer

Kemiska ämnen i inomhusmiljön

Kemiska ämnen i inomhusmiljön Kemiska ämnen i inomhusmiljön Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet.

Läs mer

Dammexponering vid hantering av spannmål på gården

Dammexponering vid hantering av spannmål på gården SLUTRAPPORT SLO-928 Dammexponering vid hantering av spannmål på gården en pilotstudie finansierad av SLO-fonden, KSLA Qiuqing Geng, Nils Jonsson och Claes Jonsson Box 7033, 750 07 Uppsala 2 Bakgrund Vid

Läs mer

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Astma En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den fristående forskningen kring hjärt-, kärl- och lungsjukdomar i

Läs mer

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor RAPPORT Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor Pär Fjällström, Erica Bloom, Bengt Christensson, Bo Sahlberg, Gabriella Östlund, Ann-Beth Antonsson B 2166 Januari 2014 Rapporten godkänd:

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:11 Utkom från trycket den 9 september 1994 ORGANISKT DAMM I LANTBRUK

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:11 Utkom från trycket den 9 september 1994 ORGANISKT DAMM I LANTBRUK ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1994:11 Utkom från trycket den 9 september 1994 ORGANISKT DAMM I LANTBRUK Beslutad den 15 juni 1994 AFS 1994:11 2 ORGANISKT DAMM I LANTBRUK Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning

Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning Pernilla Johansson, Ingemar Samuelson, Annika Ekstrand-Tobin, Kristina Mjörnell, Per Ingvar Sandberg, Eva Sikander Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning

Läs mer

Häftet sammanställt av Sivert Mässing

Häftet sammanställt av Sivert Mässing 2011-01-29 Häftet sammanställt av Sivert Mässing Foto: Sivert Mässing 1 Inledning I det här häftet har jag inledningsvis gjort en beskrivning av vad allergier är och vilka sjukdomssymptom den medför. På

Läs mer

INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2006

INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2006 INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2006 Konferens i Örebro 14-15 mars 2006 1 Konferensen är den åttonde i en serie beträffande inomhusklimat. Den första hölls i september 1985 och har därefter återkommit vart tredje

Läs mer

Födoämnesöverkänslighet hos förskolebarn i Halmstads kommun

Födoämnesöverkänslighet hos förskolebarn i Halmstads kommun Födoämnesöverkänslighet hos förskolebarn i Halmstads kommun Hälsorisker och hantering av kost vid förskolor Foto: Microsoft Office ClipArt Lunds Universitet Handledare: Nils-Bo Bo Nilsson Författare: Jovanka

Läs mer

Arbete Miljö Medicin. Ledare. Piloternas psykosociala arbetsmiljö påverkar hur de sover. Nr 2/2012 Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbete Miljö Medicin. Ledare. Piloternas psykosociala arbetsmiljö påverkar hur de sover. Nr 2/2012 Arbets- och miljömedicin Uppsala Nr 2/2012 Arbets- och miljömedicin Uppsala Ledare från I september 2005 tillträdde jag som verksamhetschef för Arbets- och miljömedicin i Uppsala. De drygt sex år som förflutit har varit mycket bra och

Läs mer

En tvärvetenskaplig studie på inomhusklimatet i Mölndals kommuns förskolor 1998.

En tvärvetenskaplig studie på inomhusklimatet i Mölndals kommuns förskolor 1998. En tvärvetenskaplig studie på inomhusklimatet i Mölndals kommuns förskolor 1998. Av: Mia Edofsson Håkan Gillbro Sören Runsteen Dan Norbäck 2002-11-04 VERSION 2 UTARBETAD 1999-11-04 Innehållsförteckning

Läs mer

Hälsoeffekter av partiklar

Hälsoeffekter av partiklar 2007:14 Hälsoeffekter av partiklar Tilläggsprogram 2006 SLB-ANALYS, MARS 2007 Förord Ett av Luftvårdsförbundets tilläggsprogram för 2006 har varit att redovisa kunskapsläget vad gäller partiklars hälsoeffekter

Läs mer

intraderma - vårt nya hudkoncept epigenetik kopplat till enzymer - dicqie fuller glutenspecialisten

intraderma - vårt nya hudkoncept epigenetik kopplat till enzymer - dicqie fuller glutenspecialisten maj 2015 intraderma - vårt nya hudkoncept epigenetik kopplat till enzymer - dicqie fuller glutenspecialisten leaky skin - ett nytt perspektiv Atopisk dermatit EksEm LEAKY SKIN OCH IMMUNFÖRSVAR Huden är

Läs mer

så sköter du om din astma & allergi under graviditeten

så sköter du om din astma & allergi under graviditeten så sköter du om din astma & allergi under graviditeten läkarnas bästa råd Under graviditeten ställs alla kvinnor inför frågor som man inte har haft anledning att fundera på tidigare. För dig med astma

Läs mer

HELTÄCKNINGSMATTOR OCH ALLERGI. En kunskapssammanställning om heltäckningsmattor i offentliga miljöer

HELTÄCKNINGSMATTOR OCH ALLERGI. En kunskapssammanställning om heltäckningsmattor i offentliga miljöer HELTÄCKNINGSMATTOR OCH ALLERGI En kunskapssammanställning om heltäckningsmattor i offentliga miljöer Förord Olika intressenter, bl a företag inom matt- och städbranschen, skyddsombud på arbetsplatser och

Läs mer

Jag vill också ha en hund...

Jag vill också ha en hund... UMEÅ UNIVERSITY MEDICAL DISSERTATIONS New Series 949 ISSN 0346-6612 From the Department of Nursing, Umeå University, Umeå Sweden Jag vill också ha en hund... EN STUDIE AV BARN OCH TONÅRINGAR MED ASTMA

Läs mer

Antibakteriell effekt

Antibakteriell effekt Antibakteriell effekt -Hur påverkas specifika bakterier av utvalda substanser? Linnéa Midefelt & Elma Nuhić Polhemsgymnasiet, Nv3d Projektarbete läsåret 12/13 Handledare: Ola Nordqvist Abstract Our project

Läs mer

9 orsaker till att snuvan aldrig går över

9 orsaker till att snuvan aldrig går över Textstorlek: Foto: JERKER IVARSSON Din sega förkylning kan vara lömsk bakterie 9 orsaker till att snuvan aldrig går över Lite snuva får man räkna med så här års. Men när förkylningen blir ett maraton av

Läs mer

MAT. och ÖVERKÄNSLIGHET. Ett kunskapsunderlag

MAT. och ÖVERKÄNSLIGHET. Ett kunskapsunderlag MAT och ÖVERKÄNSLIGHET Ett kunskapsunderlag Maj 2006 MAT och ÖVERKÄNSLIGHET Ett kunskapsunderlag Maj 2006 Författare till Kunskapsunderlaget: Ulf Bengtsson Magnus Borres Anders Dannaeus Ulla Edberg Nils

Läs mer

Renovering av golv i sjuka hus kan förvärra problemen

Renovering av golv i sjuka hus kan förvärra problemen Renovering av golv i sjuka hus kan förvärra problemen Det är inte säkert att renovering av ett golv med fukt- och emissionsskador avhjälper problemet. Orsaken är att skadliga kemiska ämnen som bildas när

Läs mer

Ett företag- 2 årtal-2 diisocyanater Gör det någon skillnad?!

Ett företag- 2 årtal-2 diisocyanater Gör det någon skillnad?! Ett företag- 2 årtal-2 diisocyanater Gör det någon skillnad?! Författare: Ulrik Edvinsson Handledare: Margareta Littorin Projektarbete vid Uppsala universitets företagsläkarutbildning 2012/13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Allergierna ökar i västvärlden var dröjer preventionen?

Allergierna ökar i västvärlden var dröjer preventionen? Allergierna ökar i västvärlden var dröjer preventionen? Mikael Kuitunen Orsakerna till den markanta ökningen av de allergiska sjukdomarna är fortfarande på det hela taget inte kända. Den mest omfattade

Läs mer

Entydiga termer skapar klarhet och undanröjer missförstånd

Entydiga termer skapar klarhet och undanröjer missförstånd rapport Läs mer Fullständig referenslista http://ltarkiv.lakartidningen.se Medicinsk kommentar sidan 361 Reviderad, global nomenklatur för allergi Entydiga termer skapar klarhet och undanröjer missförstånd

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport 2010 Arbets- och miljömedicin Lund Ögon och luftvägsbesvär vid arbete med mjuka träslag inom träindustrin Enkätundersökning utförd av Arbets- och miljömedicin, Lund Hösten 2009 Regionmiljösköterskor

Läs mer

Gaseldade hushållsspisar - hur påverkas hälsan?

Gaseldade hushållsspisar - hur påverkas hälsan? Gaseldade hushållsspisar hur påverkas hälsan? Hälsomässiga risker med användning av gasspis, med fokus på exponering för kvävedioxid (NO 2 ) Rapport från Arbets och miljömedicin 2004:4 Gunnel Emenius,

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR ALLERGOLOGI. Allergidagen 1999. Tema: Immunterapi teori och praktik. Referat: Hans Formgren

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR ALLERGOLOGI. Allergidagen 1999. Tema: Immunterapi teori och praktik. Referat: Hans Formgren SVENSKA FÖRENINGEN FÖR ALLERGOLOGI Allergidagen 1999 Tema: Immunterapi teori och praktik Referat: Hans Formgren 1 Allergidagen 1999 1 OKTOBER 1999, STOCKHOLM Immunterapi teori och praktik Referat: HANS

Läs mer

Poolwater Nordic, Bundet klor-trikloramin 1 (11)

Poolwater Nordic, Bundet klor-trikloramin 1 (11) Poolwater Nordic, Bundet klor-trikloramin 1 (11) Ett besök i ett badhus, gärna med en äventyrsdel och/eller en SPA-avdelning, är för de flesta en mycket uppskattad upplevelse. För de med barn är det en

Läs mer