el SVENSKA '~ÄNlADELSBANKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "el SVENSKA '~ÄNlADELSBANKEN"

Transkript

1 el SVENSKA '~ÄNlADELSBANKEN Kumla Tel. Kamrer 134, Kassa och bokföring.,34 g!can dinavi~!ca K 'C fl dita!c tifj. /'ola1flt. Avd.-kontor Oppet Telefon 50 Eg n a f o n d e r: 132,000,000 Ekonomiska husmödr'gr som vilja göra förståndiga inköp för sig och familjen kan med förtroende vända sig till oss. Vi ha ständigt bemödat oss om att föra gedigna kvalitetsvaror till verkligt låga priser. KULLBERGS EFTA. Kurnla Tryckeri 1938

2 Den främsta och mest spridda tidningen i Kumla med omnejd är NERIKES=JiDNINGEN Modernt redigerad, snabb, inneh611srik B~sta annonsorgan! Kontor i KUMlA vid torget (invid' Polisstationen). Oppet: Vardagar kl em. Tel. 367 Lördagar kl. 2-4 em. Läs Nerikes-Tidningen varje dag! Trädgårdsägare! För en ringa kostnad kan Ni öka trevnaden i Eder trädgård medelst trädgårdshällar å dess gångar. Låt det späda gräset och rör ändamålet lämpade blommor spira upp mellan hällarnas oregelbundna figurer! Dessa smala ränder av grönska och blomprakt komma gångarna att väl smälta tillsammans med trädgårdens grönska. Även å kyrkogårdarnas gravplalser göra dessa trädgårdshällar ett tilltalande intryck. Sätt Eder i förbindelse med Bröderna Jonassons Kalkbruk Mossby, KUMLA. Tel. Hällabrottet 8 a och 8 b 80m runtom i Sverige levererat trädgårdshällar till beliltna ktipare. KUMLA AORE55- OCH GATUKALENOER MED KARTA ÅRGÅNG I Utgivare: ÖVERKONSTAPEL SVEN ROSBY Kumla 1938 Kumla Tryckeri 1938

3 A. G. Anderssons A.-B. Personregister och adresser. 2 Kontor l Chefskontor 26 Lager... l Fabrik 26 S k o Fa b r i k - Kumla Bösta kvaliteer! Telefon: Linjeväljare A.-B. AGA 11.-1'1. Telefoner: Kontor. Direktörens bostad. Disponent. Konfektion 14, 104 6, Utför reparationer av autodäck och slangar Nya slitbanor påläggas. Välsor!. lager av: Fisk, Trelleborgs o. Goodrichs ringar m. fl. I -(Jutt>tinffirt I KW4UTET Af!!!!. PASSFORH I!II/I\~ Fabrikörens bostad... 6,26 Disp. Ernst Andersson 46 Disp. Helmer Andersson 41 Disp. Harry Andersson 71 Tel. 350 Manne Larsson Torget, Kumla A A.-B. Aga Konfektion, Drottningg., tel. 1~, 1O~ A.-H. A. G. Anderssons Skofabrik, Drottningg. Linjevälj. l. 26 A.-H. Elias Englunds Juvel- & Guldsmedsaffär, Inneh. Elias Englund, Elsass, Hagendalsv., postfack ~2, tel. 301 A.B.F:s Bibliotek, Folkets Hus, Skolvägen A.-B. Konrad Anderssons Skofabrik, L"lvsunda 2, K, arngat., fack 60, tel. 120 A.-B. Lasse Burens Skofabr. lager, Svea I, Sveav., tel. 42 A.-B. Skofabr. Drott, Dir. Elis Gustavsson, Viavägen, postfack 28, tel. ~20 Adolfsson, ~1artin, Skof.-arb., Erikslund, Villagat., box 166 Ahlstrand, Artur, Rörledn.-entrepr., Ljungbyhov 4, Kvarng., box 202, tel. 317 Alfredsson, Elly, SÖmm.-a, Mariedal, Villag., box ]74 Almgren, Ossian Ferdinand, Skof.-arb., Björkhaga n :1' 2, Hagagat., box 1765 Almroth, Martin, Skof.-arb., Erikslund 3, S. Kungsv., box 1017 Almström, Hilma Josefina, Ä.-fru, Loviseborg, Villag., box 125 And, E., Snickare, Stavgård, Skolgat., box 104 -»- Holger, Skof.-arb., MarieIund, Järnvägsgat., box 212 -»- Leon, Skof.-arb., Rosendal n:r 9, Villagat., box 153 Andersson, A. Henry, Skof.-arb., Sveaborg 2, Höganäsg., box 483 -})- Agnes E., Sömm.-a, Visborg n:r l, Kvarng., box 149 ->>-- Albertina, Ä.-fru, Skogstorp, S. Kvarng., box 351 ->>-- Alfred, Skof.-arb., Anneberg l, Korrmalmsg., box 617 ->>-- Alvar, Skof.-arb., Jakobsberg, Idrottsgat., box 725 -»- Ah'ar, Skof.-arb., Stjärnö, Vattug., box 452 -»- Amalia, Ä.-fru, Lunda 3. Annebergsg., box 630 -»- Amanda, Ä.-fru, Lilla Vissberga, Kvarng., box 1~, tel. 38 -»- Anders Gustaf, Fabr., Sofieberg, Järnvägsg., tel., kontor l, 26, bostad 6 -»- Anna Ingeborg, Nåtlerska, Fredriksberg n :r 3, "Mossballgat., box 611 RAK & FRISfRSAfONGfN å Köpmangatan Rekommenderas I Inneh.: SVEN ANDERSSON 3

4 Anderssons Bleck och Plåtslageri, Harry, Nordinslund, Hagag., box 575 _»_ Andreas, Gårdsäg., MarieIund, Kvarng., box 136, tel. 270 _»_ Anna Lovisa, Lägenh.-äg., Skuggan, Folkungag.. box 187 _»_ Anna Lovisa, Ä.-fru, Fredriksberg n:r 3, )'Iossbanegal., box 611 _»_ Anna Sofia, Ä.-fru, MarieIund 7, Kvarng., box 203 _>>-- Anna Viktoria, Ä.-fru, Skogshall, S. Mos, box 1627 _»_ Ann)" Yiktoria, Läg.hets-äg., Lind, n:r 2, Drottninggal., box ISO b _»_ Arne Herbert, Gasbel.-arb., Vänhem, K,-arng., box 140 _>>-- Artur, Skof.-arb., Lilla Fridhem 2. Stenevägen, box 300 _»_ Augusta, Ä.-fru, Edsvik, Kvarng., box 145 _»_ Axel, ),Iodellör, Eds"ik, Kvarng., box 145, tel. 175 _»_ Bernhard, Kafeinneh., Retretten, Kyrkog., box 9-1 c _>>-- Bernt, Radioförsälj., Alsnäs, S. Mos, box 1570 _»_ Bertil. )'Glare, Lillhaga 1, S. ),1 os, Ö. ]., box 1217 _»_ Birger, 1Iurare, Altorp, N. Kungs,'., box 44 Andersson, Conny, Skof.-arb., Hjärsta l, S. 110s, box 1226 _>>-- David Läg.hetsäg., Tillberga n:r l, S. Mos, box 1572 _»_ Edvin G., Skofabriksförm., Bernstorp 4, Stene,-ägen, box 184 _»_ Edvin, Skof.-arb., S. Mos, Idrottsgal., box 1606 _»_ Edvin, Möbelsnick., Rosenluncl, Vattug., box 28. Anderssons Eftr., A. F., Kafe & Bageri, Skolv. 9, box 207, tel. 111 Andersson, Einar, Agent, Varmbadhuset, Drottningg. _»_ Ellen Augusta, Lägenhetsäg., Furugård, Folkungag., box 368 _»_ Ellen, Kassörska, Adolfsro n:r l, Kvarng., box 142 _»_ Elin S. e, Lägenhetsäg., Viaborg, N. Via, box 3048 _»_ Elin Sofia, Lägenhetsäg., Eriksberg, Norrmalmsgal., box 625 b. _»_ Elias B. J.. Skof.-arb., Bengtsro, Steneväg.. box 707 _»_ Elis F. ),{ontör, 1Iarielund 7, Kvarng.. box 203, tel. 249 _»_ Elis, Chaufför, Hyddan, Stene"ägen, box 791 _>>-- Ell)", Konf.-arb :a, Lindegård, S, ea,., box 71 _»--'- Emma Kristina, Frök., Vänhem, Kvarng., box 1-10 _»- Emanuel, Köpman, Delch-ik, Köpmang., box 36 _»_ Emelia, )\.-fru, Ulvsunda n :r 2, K, arngat., fack 60, tel. 120 _>>-- Emil. Maskinist, Hasselbacken, Kungsv., box 450, tel. 79 _»_ Erik A., Skof.-arb., Yårgårda, Stenevägen, box 706 _>>-- Erik ~Iartin, Skof.-arb., Forsheda n:r 1, Idrottsgal., box 683 _»_ Erik An'id Skof.-arb., Björkhaga, S. Mos, box 1706 _>>-- Ernst, Disp.. Skogsborg, ]ärnvägsgal., fack 35, tel. 46 Nyvelius & (:0, BENSIN och alla slags SMORJOLJOR 4 Färghandel K U M L A Tel. 23 Andersson, Gustav, Lillebiläg'., L. Hellby, Hagendalsv., box 22 -»- Ester, 1\åtlerska, Kar!sborg, S. Kvarngal., box 370 ->>-- Evert, Cementarb., Kar!sgård, S. Kvarng., box 352 ->>-- E"ert, Lagerch., Granly, Sveav., box 920 -»- EvaId. Banarb., Retretten, Kyrkog., box 94 c -»- Filip, Snick., Annelund, Fridhemsg., box 510 ->>-- Folke, Köpman, Pellenäs, Hagendals\., box 19 ->>-- Greta, Sömm.-a, Skogsborg, 1\:a Via, box >>- GotthanI. Chauff., Lilla Hellby 2, Hagendalsv., box 22 -»- Gunnar Fridolf, Skof.-arb., Björkhaga, S. ),10s, Idrottsgat., box >>-- Gunnar, Rörlecln.-entrepr., "Trana, S. :Mos, box »- Gustav Albert, kof.-arb., Berga n :r 9, Idrottsgal., box 742 -»- Gustav Arvid, Lägenhetsäg., Granberga, N:a Via, box >>-- Gustav Herman, Skof.-förman, Tallholmen, S. ),10s, box >>-- Gusta,' Leonard, Fabr., Solö, S. Mos, fack 74 ->>-- Gustav Leonard, Skof.-arb., Gustavslund n:r 2, Källg., box 652 -»- Gustav, Handl., Haga 1, Odeng., postfack 77, tel. 3 -»- Gustav, Trädg.-arb., Fredriksdal, Vattug., box 455 -»- Gösta H., Köpman, Ulvsunda 2, Kvar ngat., fack 60, tel »- Gösta Hjalmar, Skof.-arb., Haga 2, S. Mos, box »- Hanna Mal"ia, f. d. Stickerska, Gustavsberg n:r 8, Folkungag., box 308 -»- Harry, Disponent, Odinsluncl 1, Köpm.-g., tel. 71 -»- Harry, Modellör, Bro 1, Vattug., box 32, fack 59 -»- Hedvig, Lägenhetsäg., Hyddan n:r 1, Hagagat, box 557 -»- Helclor, Skof.-arb., Lilla Edet, ]ärnvägsgal., box 644 -»- Helmer, Disp., Karlsholm 1, Köping, tel. 41 -»- Helmer, Skof.-arb., Lindåsen, S. Mos, box »- Henry, Rörmokare, Ekenäs, Kungsv., box 44 b ->>-- Hilma Maria, Ä.-fru, Haga, S. Mos, box »- Hjalmar, Skof.-arb., SkogaIund l,. Kungsv., box 500 -»- Hjalmar, Skof.-arb., Alsnäs, S. Mos box »- Hjalmar, Åkare, Lervik n:r l, Idrottsgat., box 739 -»- Hulda Augusta, Ä.-fru, Andersro n:r l, Villagat., box 164 -»- Hulda, Fröken, Framnäs, ]ärnvägsgat., box 129 ->>-- Hulda, Lägenhetsäg., Norrmalm n:r 7, Fabriksgat., box 626, tel >>-- Ida, Fastighetsäg., Skolvägen 9, box 217, tel »- Ingeborg, Baderska, Varmbadhuset, Drottningg. ->>-- Ivar, Skof.-arb., Larslund, Stenev., box 301 Vid köp av Rökvaror Pappersvaror o. Kem. tekn. artiklar rekommenderas Bertil Aronssons Cigarraffär Tel

5 Andersson, Joel, Grosshandl., Villingsberg, Torget, fack 30, tel »- Johanna, f. d. Kokerska, Almedal n:r 2, Drottninggat., box 116 -»- John F., Skof.-arb., Solbacka n:r 3. S. Mos, box J624 -»- John, Banvakt, Banvaktstug. n:r 309, Järnvägsgat., box 209 -»- John, Skof.-arb., Persberg J, Norrmalmsg., box 6J8 -»- John, Lijon, S. Kvarngat., box 367, tel. J20 -»- Josef & C :0, Skofabrik. Drottningg., box 150, tel >>-- Josef E., Skof.-arb., Solberga, N:a Via, box »- Josef, Fabr., Skolvägen 9, K\ arng., tel »- Judit Axelina, Lägenhelsäg., Furugård, Folkungag., box 368 -»- Karin Emclia. Handelsbitr., Furugård, Folkungag., box 368 ->>-- Karin, Damskrädderi, Adolfsberg J-2, Köpm.-g., box 60, tel »- Carl A., f. d. Lantbrukare, Larslund, Steneyägen, box 30J -»- Karl Daniel, Skom., Skogshyddan n:r 2, Mossbang., box 650 -»- Karl F., Fabr., Fylstalund 2, Nygatan, box 737, tel >>-- Karl G., Skof.-arb., Lo\"isero, Hagagat., box 56J -»- Kad Ivar, Skof.-arb., Linnelund, K:a Via, box »- Karl Johan, Lägenhelsäg., Vårgårda n :r 2, Idrottsgat., box 748 ->>-- Karl, Skof.-arb., Härvibe>, Snickareg., box 620 b, tel »- Karl, Möbelsnick., Ulriksdal 2, Kyrkog., box 86 b Andersson, K. O., Cykelrep., Pellenäs, Hagendalsv., box J9, tel. 70 -»- Karl Oskar L., Skof.-arb., Björkliden n :r 2, Hagagat., box J764 ->>-- Karolina, Hotellbitr., Ekeberga, S. Mos, box J5J4 ->>-- Lars Elis, Skof.-arb., Stensbo, Stenevägen, box 783 -»- Lm"isa, Fr., Edsvik, Kyarng., box J45 -»- Maria, Fru, Linnea, S. Mos, box J574 ->>-- 1argit, Ä.-fru, Margaretelund. S. Mos, box J700 b -»- Martin D., Reklamteck., Fylsta gård, Stenev., box 30J b -»- Martin, Köpman, Villingsberg, Hagendalsv., tel >>-- Martin, Köpman, Villingsberg. Torget, fack 11, tel. 98 ->>-- ~fartin, Lägenhetsäg., Skogsholm, Folkungag., box 317 -»- :;\1artin, Skof.-arb., Lilla Fridhem 2, Stenevägen, box 300 ->>-- Nanny V., SÖmm.-a, MarieIund 7, Kyarng., box 203 ->>-- Nils Bertil, Fabr., Dalbo, S. Mos, box 1650, tel »- Kils, Skof.-arb., Mariedam. Fridhemsg., box 510 -»- Olga, Fr., Kungsholm J, Kyrkog., box 89 ->>-- Olga, Ä.-fru, Olm"sborg 1, Steneyägen, box 302 ~ ;g 'lff'l n~ '{)timd'll~ 'llizf 6 Kumla Telefon 377 KALLUFTSPERMANENT Ändersson, Sven, FrisÖrmäst., Segolsdal, Kyrkog., box 87 _»_ Oscar E., Polism., Granly, Sveav., box 920 _»_ Paul Gabriel, Skof.-arb., Elsasro, Nygatan, box 140 b _»_ Rudolf, Fabrikör, Bro n :r 3, Parkgat., box 108 _>>-- R., Fabr., Lilla Hellby, N. Kungsv., box 18 b _»_ Rut L, SÖmm.-a, Gustavsdal, Mossbang., box 652 _» Selma, Ä.-fru, Karintorp 3, S. Kungsv., box 1013 _>>-- Sofia, Ä.-fru, GustaYSdal n:r J, Fabriksgat, box 124 _>>-- Sofia, Fröken, Skuggan, Folkungag., box 187 _»_ Sven Gösta, Skof.-arb., Steffanstorp, Idrottsgat., box 736 _»_ Sven Grovarb., Östergården, S. 110s, box 1252 _»- Sycn: Skomak., Eriksberg, Norrmalmsgat., box 625 b _:to- Vallentin, Målare, Elsasro, Nygatan, box 140 b _»_ \Vilhelm, Öyerförmyndare, Gärdhem, Vattug., box 31, te!. 278 Anström, Ida T., Lägenhetsäg., Västanborg n:r 1, Mossbang., box 609 _»_ Maria Karolina, Lägenhetsäg., Västanborg n:r 1, Mossbang., box 609 Apelkvist, Erika, Ä.-fru, Barrhaga n:r 2, Villag., box 172 b Apoteket Kronan, Odinslund J, Köpm.-g., fack 38, tel. 339 Arbin, Chades, Skof.-arb., Marielund n :r 8, Järnvägsgat, box 212 _»_ K., Rak- & Frisersalong, Eriksdal 1, Järnvägsg., box 212 Arnsholt, Arnold, Skof.-arb., Solhult, Mossbang., box 653 Arnholm, J. G., Bokhand!., Hagaberg, Sveav., tel. 565 Aronsson, Bertil, Cigarrhancl1., Skolväger: 9, Kvarngatan, te!. 452 Augustsson, Josef Harry, Skof.-arb., Karlsro n:r 1, Idrottsgat., box J575 _»_ Karl G., Maskinist, OskarsJund, Vattug., box 459 Autoringar, lnneh. Manne Larsson, Smedstorp, Torget, box 2, tel. 350 :Axelsson, Ingegerd, Frisörsbitr., Hagaborg, Hagagat, box 552 Axelsson, Karl F., Skof.-arb., Karlsro, S:a Mos, box >>-- Konrad, Ombudsman, Expedition, Gotthem, Lövstagat., box 678, tel »- Märta, Bageriidk.-a, Selmas n:r J, Stenev. ->>-- Per Axel, Gårdsäg., Ljungbyho,' n:r 4, K,"arng., box 202, tel. 25J o. E. Biörklunds Kol & Vedofför Tel. 109 K U M L A Bäst på platsen! 7

6 Tel. 13 Ljus- och värmebehandling. Kvartslampa , 8 Doktor SVEA BURELlUS-STRÖM Hagendalsvägen (intill järnvägen) Mottagningstid: Vardagar kl. 9-10,30 f. m. Ovriga tider efter överenskommelse. BENGTSONS HERRKONFEKTION Stort urval av moderna Herrkläder Välsorterad Herrekipering Prima varor. L. N. BRI N K låga priser. UR- & GULDSMEDSAFFÄR, KUMLA U R, G L A S Ö G O N Guld-, Silver- och Nysilvervaror Telefon 182 Tel. 262 Reparat. av Ur utföres omsorgsfullt under full garanti B Bccker, Axel, Eugen, Sofiero, S. :'10s, box J668»,-\xel Rudolf, SkoL-arb., Eriksll,1nd, Idrottsg., box 577 _»_ Knut, Skof-al'b., Nonmalm 7, Fabriksg., box 626 Beckman, Axel, GårdL-handl., Kumla by 6, S., Kungs\'., box JOJ:; Benjaminsson, David, Bryggeriäg., Retrettcn, Kyrkog., tel. J67, box 9-l c Bengtsson, Hcnning, Köpm., Solgånicn, Hagcndalsy., box 5 b, tel. 355 Bengtssons Herrkonfektion, Inneh. Henning Bcngtsson, Elsass, Hagendalsv., tel. J82 Bcrg, Ernst Gusta\', SkoL-arb., Gläntan, S. :'los, box J5-l3 Bergdal, Filip, SkoL-arb., Lilla Fridhem 2, Stenev.. box 300 -»- Karl, SkoL-arb., Ljungbyhov 2, Villag., box J39 Bergdal, Rut E., Frök., Charlottcnberg, Villag., box J73 Berggren, Agnes, Ä :fru, Tryggebo, N. Kungsv., box 535 -»- Erik Sixten, Frisörmäst., Björkhaga 3, Kvarng., tcl. 377 Berggren, Sixten, Frisörmäst., Västra Lunda J, Odeng., box 69 b Bergkvist, Signc E., Nåtl :a, Höganäs, Höganäsg., box 484 Berglund, David, Skoll :e, Kristinelunc!, Joh:s Kyrkog., box 51 b -»- John EIl1., Chauff., Dalvik, S. Mos, box 17JO -»- Karl Artur E., Skrädd., Välan, Ic!rottsg., box 668 Bergman, Edit, Kont., Magnolia, Drottningg., box 151 -»- Johan Artur, Chauff., Valtersborg, Drottningg., box 681 -»- Knut, Åkarc, Fylsta gård, Stenev., box 301, tel »- Turc, Cementarb., Säby, Annebergsg., box 631 Bergqvist, Augusta, Lägenhetsäg :a, Furuhall 2, KÖpll1.g., box 95, tel. 8 Bergqvist & C :0, Tohaksaff., Innch. Fru A. Bergenc!ahl, Ac!olfsberg 1-2, Köpmang., box 60 b Bergstranc!, Gustav E., SkoL-arb., Norrmalm 4, orrmalmstorg. box 628 Bergstedt, Anna, Ä :fru, Lindesro, Västra g., box 748 Bergsten, Gustav Ejnar, SkoL-arb., Gustavsc!al, Mossbang., box 652 -»-- Lars, F. d. Snick., Erstorp l, S. Kungsv., box 1Q6.1. Bernhard, Hanna, Nåtl :a, Loviselund, Lövstag., box 684 -»- Karl, Hen, Loviselund, Lövstag., box 684 Bergström, ElIcn, Söll1m :a, Linnea 1, J oh:s Kyrkog., box 66. tel >>-- Gustav A., Brevb., Frimont l, Stcnev., box 186 -»--]. Emil, :Målare, Brittenborg, S. Kungsv., box JOlO, tel. 577 l'1iudn;nf~lcott till födelsedagar, bröllop, begravningar K UM LA TRYC KERI - Tel. 81 9

7 Bergström, Karl Gottfrid, Linjearb.. Hyg-n., Idrottsg., box 661 -»- Rickard, Lägenhetsäg., Stjärnhov., Västra g.. box 723 Billren, Ida, Fr., Ängg. 7, box 1023 Björk, A., Frök., Kumla Hotell, tel. 37 -»- Bena 1faria, Bag.-idk :a, Ljungbyhov 5, Kvarng.. box 200, tel »- Allan, Bilrep., Granelicl, )J. '-ia, box )>- Elov, Snick., Granelid, '. Yia, Box )>- Carl]" Gårdsäg., Persbcrg, Stenev., box 190, tcj. 32~ -»- Xils. Lagerch., Roscnhal1, SveaL, box 76 b -»- Torgny, Hand.-förest., Korrmalm l, Fabriksg., box 626 Björkcgren, Gustav., F. d. Skol1., trömslund, '-ästra g., box 702 Björkholm, Gustav A., Chauff., Brunnsbcrg, Drottningg. box 123 Björklund, Elis, Stat.-karl, S. J. bostadshus, Järnvägsg., box 210 Björklund, O. E., V cdhandj., Belli\'Uc, Drottningg.. box 39, tcj. 109 Björkman, Anna, Ä :fru, Linnea 2, Joh:s Kyrkog., box 66, tel. 165 Björkman, A. V., Fru, '-ästra Lunda l, Odeng., box 98, tel. 384 Björkman, Elsa L, Frök., Högåsa, Kungsv., box >>- Knut, Chauff., Erikslund l, S. Kungsv., box 49 -»- K. Ivar, '-aktmäst., Dalen l, S. Kungsv., box 1059 Björkmans Konditori, Innch. Fru A. V. Björkman, Lothringcn, Torget, tel. 184 Ejörkman, Olle, Kassör, Linnea I, Joh:s Kyrkog., box 66, tel. 290 Björn, Anders Vilhelm, Skof.-arb., Björneborg, Mossbang., box 1640 Björnkvist, Selma, Ä :fru, Lövnäs l, Kyrkog., Box 82 Blad, Johan Ejnar, Skof.-arb., Nordanskog, Sportg. box 602 Blom, Ernst Paul, Skof.-arb., Nurmis, Mossbang., Box »- John P., Kont., Granly, S\'cav., box 920 -»- Karin, Hand.-bitr., Norrmalm 4, Norrmalmsg., box 628 Blomgren, Erik Torsten, Skof.-arb., Åkerbo, S. Mos,_box »- John, Skof.-arb., Värncrsborg., S. Mos, box b98 Blomhist, Bcrtil, ~Iurare, Vilan, Järl1\'ägsg., box 211 b -»- David, Trädskötarc, Västannäs 1, Snickareg., box 633, tel »- Ida, Ä.-fru, Östlunda 8, Vattug., box ~.:;7 -»- Josef, ~Iurarc, Vilan 3. Idrottsg., box »- Karl E., liurare, Ängaholm, Vattug., box ~58 -)>- Karl Oskar, Murare, Vilan 3, Idrottsg., box »- Ruth, Sömm :a, Roscnhill, Kyrkog., box 81 Blomsteraff., Inneh. Herbcrt Pettersson, Lothringen, Köpmang., box 4, tel. 1~ Blyckert, Vilhelm G., Trädg.-mäst., '-ilhelmsro, '-ästra g., box 662 VED 10 All slags hel- & huggen ved Från o B V d d Inneh. A. Nilsson rotorps e gar Tel. Fjugesta 18 Boc!c, Edvin, Apotckare, Odinslund 1, Köpman6-., fack 38, tel. 415 Boer, Artur, Herman, Skof.-arb., Björkcbo, ifvia, box 3044 Bokhandel, Ahrnholms, Inneh. J. G. Ahrnholm, Gustavsvik, Köpmang., tel. 265 Bokhandel, Dohlwitz, Inneh,: A. Dohlwitz, Odinslund, torget tel. 56 Borg, Anton Gustav, Murare, Löv'sta, )J. Via, box »- Gustav, Skoarb., Emylund, Ängg., box »- Gösta, Bitr., Landsfiskal, Karlsberg 1, S. Kungsv., box ~8, tel. 102 Borg, Martin, BilJ'cp., Vilhelmsborg, S. Kungs\., box 1012 Borg, Reinhold, Skof.-arb., Emylund 3, Ängg., box >>- '-ilhelmina, Ä.-fru, Adolfsberg 8, Kumlaby äg. Doström, Anna,.i\.-fru, Norra Lövnäs. Köpmang., box 79 b Eoström, Artur, Yaktm., Hagaskolan, Hagag., box 555 tcl »- John, Affärsinnch., Kungsholm 1, Kyrkog., box 89 -»- Knut F., Lokf., Gustavsborg,.l\. Via, box >>- Signe. Korra Lovnäs, Köpmang., box 79 C -»- Simon, Kartongarb., Linneeborg l, K. '-ia, box 3009, tel »- Snn Rudolf, Skof.-arb., Kristinelund, Idrottsg., box 701 -»- YilheJmina, Ä.-fru, Marieberg 8, '-if1ag., box 165, tel. 288 Brandström, Anna, Sömm :a, Näsgård, S. Mos, Box »- Birgcr, Snick., Strömslund, Västra g., box 702 -»- Ellen, Sömm :'1, Näsgård, S. Mos, box »- Henning Gottfrid, Packrnäst., Blomsterbo, S. Mos, box 1702 Brink, L. N., Ur-, Optik- och Guldsmedsaffär, Lothringen, Torgct B 6, tel. 262, Brottarklubbens lokal, Parkuddcn, Kvarng. Bruse, Karl Axel, F. d. Skof.-arb., Soficro 4, 1Iossbang., box 647 Brusevitz, Eva, Fru, Kvarntorp, Järnvägsg., box 214 Bröderna Sandbergs Mek. Verkstad, Fridhcm 1, S tenev., tel. 113 Bröderna Thörners Skofabrik, Stcnhammar, Löv'stag, box 659 Burelius-Ström, Svea, D:r, Hagendalsv., tel. 13 Eyman, Gertrud, A ff.-bitr., Lothringen, Torget, box 6 Byström, Gusta\' Bertil, Skof.-arb., Barrhaga l, Yillag. box 170 -)>- Helge, Skof.-fÖrm., Sorento, Hagag., box 564 b Bäck, Kristina, Ä.-fru. Gustav'sdal, Mossbang., box 652 Bäckmans Eftr., P. J., Skofabrik, Rydboholm, Hagag., box 565, tel. 28. Bäckman, Frans Oskar, F. d. Agent, Fridhem 1, liossbang., fack 44 -)>- Gunnar, Skof.-arb., Annelund nr 1, S. 110s, box 162~ -»- Hulda, Ä.-fru, Fredcn, Stenev., box 178 Björkmans Conditori & Cafe vid Torget Fritt hemkörd Levereras till KL/mia TEL. 184 REKOMMENDERAS! 11

8 12 Andersson & Borgs Reparationsverkstad Reparerar: Bilar och Radioapporater - Utför: Svetsningar och mekaniska arbeten av alla slag völ och billigt Försäljer: Bilförnödenheter, Cyklar, Radioapparater EN BIL Tel. 380 Kumla bjuder Eder tillfälle till en efter nutidens fordringar snabb och bekväm resa. Vördsamt Gust. Nilsson KUMLA Cementvaru- & Byggnadsmaterialafför Tel. 232 (OloF Wiren) Tel. 232 Medlem av Svenska Cementvarufabrikanternas Riksförbund Sveavägen Från Centraia Bi Istationen Tel. 380 Tillverkar maskinstampade muffrör och kulvert enligt Svenska Kommuoaltekniska Föreningens oormer, samt fördelar, gårds- och gatubrunnar brunnsringar, cenlenthålsten, nopsasten m. m. Försäljer alla slag av byggnadsmaterial: Cement, Taktegel, Papp av alla slag, Ankarboard, Masooite Torex, Jonit, Eternit, Plywood, Golv- o. Kakelplattor m. m. c»cafe och Bar». Inneh. ~1arit Karlsson, Hyddan 1, Odeng, B. 69 el Caf" & Matsal, Inneh. Aina Fransson, Lilla Granlunda, Hagendalsv., box 16, tel. 316 Cederblom, Adolf Harry, SkoL-förrn., Ljungtäppan, S. Mos, Hagagat., box 1758 _»_ Oskar V., SkoL-arb., Oskarsro, Hagagat, box 1762 Cementvaruindustri, Inneh. Olov Viren, KÖpm.g., tel. 232»Centrala Bilstation», Inneh. Gustav Kilsson, Solgården, Hagendals,-., tel Centrala 1Iodeaff., Inneh. Fru Ah'a Palm, Smedstorp, Torget, tel Ce,-erin, AlJi, FrisÖrbitr., Kyhem 3, S. 110s, box 1211 Ceder, Carl J., SkoL-arb., Östergården, Drottningg., box 476 Claesson, Carl, Fabr., Solåkel', Stene,'., fack 17, tel. 160 Cristiansson, C. Edvin, SkoL-arb., Brittenborg, S. Kungsv., box 1010 Christoffersson, E., Fotoatelje, Barken!und l, Hagendalsv., box 12, tel. 32 D Dahlberg, August, L d. Vaktmäst., Ljungby, Dalag., box 467 -»- David, Skam., Karlsro, S. Mos, box 491 Dalbäck, Filip 1'., Skrädd., Skuggan, Folkungag., box 187 Dahlbäcks Herrskrädderi, Berglunda, Hagendalsv., box 10, tel. 469 Dahlbäcks Skrädderi, OdinsJund, Hagendalsv. Dalkvist, G. )'l., Kontorist, Järnvägens hus, Järtwägsgat., box 210 Dahlman, Gudrun, Sömmerska, Sofieberg nr -1, Nygat., box 110 Dahlstein, Johan, Folkskoll., Fylsta Skola, VilJag., Box 168, tel. 287 Damfrisering, Inneh. Anna Forsberg-Yretman, Ljungbyhov nr 5, tel. 192, Kvarng., box 200, tel Damkonfektionen, Inneh. ).Iärta \Yigerell, Smedstorp, Hagendals"., tel. 522 Danielsson, Augusta, Fr.. Granliden, ).lossbang., box 147 -»- Karl Ed"in, Hand.-förest., Almby nr 2, Idrottsg., box 724, tel. 410 Dohlwitz, A., Bokhandl., Skoghem, ~Iagasjnsg., box 97 c, tel. 342 Dolk, Karl har. Ban.-arb., FuruIund, S. Mos, box 1694 b Arvid s p o r t Tel Broström a ff ä r Orebro Kungsgatan 14 Bilsadelmakeri, löder- och sportartiklar, Töltoch markisfabrik, Presenningar, Kylarskydd och bilklödselöverdrag 13

9 14 Ku mlofi lialen av Tel. /77, 477 Orebro läns lantmäns Centralförening Spannmål, Fröer, Stråfoder, Foderämnen, Gödselmedel, Utsäden, Betningsmedel m. m. Anna Forsberg-Wretmans Damfrisering Telefon Bostaden 440 REKOMMENDERAS! Salong för modern hårkultur Brudar klädas BESÖK Wretmans Cigarraffärer, Kumla Stenevägen och Norra Kungsvägen Där (inner Ni ett stort urval av in- o. utländska tobakssorter. Rökpipor i olika prislägen och märken. Stor sortering i pappersvaror och kem. tekn. artiklar. E EdenhoJm, Ed\'in, Skof.-arb., Lindesberg, Folkungag., box 315 _»- Einar, Förm., Göta 4, Leksandsg., box 518, tel. -\88 Edin, Elin, F., Ä.-fru, Haga 3--4, Yillag., box 155 b _»_ Gunnar Bertil, Skof.-arb., Haga 3-4, Villag., box 135 _»_ Gustav Artur, Skof.-arb., Haga 3--4, Villag., box 155 b _»_ Karl Johan, F. d. Skof.-arb., Rundelsborg l, Nyhemsg. box 613 Edström, Sven, GrO\'arb., Xytorp, Fabriksg., box 119 Ehlin, Albin K., Bag., Skogsborg. N. Via, box tel. 416 Ehlins Bageri & ~1.jölkaff., A. N., Skogsborg, Ko Via, box tel Ehrfeldt, Gustaf, FÖrsäkL-m., Ulvåsa, Svea,'" box 62 Ek, Axel T., Gårdsäg., Eriksberg 10, S. ~;[os, box 1301 _»_ Carl J" F. d. Banv., Alna 1, S. Kungsv., box 1010 _»_ Helmer, Skrädd., Berga 2, Joh. Kyrkog., box 52 b Ekberg, Karl Hj., SkoL-arb., Ekeberga, S. Mos, box 1514 _)>- Karl ~I., Skof.-arb., Ekeberga, S. Mos, box 1314 _»_ Per A., Lägenhetsäg" Hemmet n:r l, Hagag., box 558 Ekblad, Axel ~Iartin, SkoL-arb., Lövhaga, S. 110s, box 1701 Ekdahl, Erik F., Ö,'erlärare, Fylsta skola, Villag., box 168, tel. 86 Ekegren, Ester, Lär :a, Fylsta skola, Villag., box 168 Ekholm, Folke Oskar, Skrädd., Kvarng. 9, box 201 c _»_ Otto, Fastigh.-äg., Adolfsberg 1-2, Köpmang., box 60 Eklind, Erik Bertil V., Skof.-arb., Furubo, S. Mos, box 1652 _»_ Ingeborg, Sömm :a, Oskarshamn 2, Kvarng., box 365 Eklöv. Anna Elisabet, Hand.-bitL, Smultronet, Folkungag., box 372 Eklöf, Nils, Radioföl's., Sveaborg, S. Kungsv., box 1002 Eklö,', Oskar, Lägenhetsäg., Forsheda l, Idrottsg., box 683, tel. 5-\1 Ekman, Haglund C :0, Grossh.-firma. tel. 36. Odinslund, Torget. kontor, tel. 396, lager, tel. 36 ankn. Haglund, Henning 'vv., bostad, tel. 155 Haglund, Hugo, bostad, tel. 356 Ekmark, Elsa, Aff.-inneh., Sandtorp, Hagendalsv" box II, tel. 166 Ekström, K., \-aktmäst., Odinslund, Hagendals\'., box 100 b _»:- Karl, Lägenhetsäg., Bernstorp, tene,'., box 189 _»_ Karl J.. F. d. Stat.-förm., SofieIund lo, Fabriksg.. box 6-\1, tel. 498 Elektriska Maskin- & Belysningsbolaget, Inneh. S. Viallentin, Odinslund, Hagendalsv., fack 76, tel. 202 Engvalls Garn- o. Trikåaffär Hagendalsvägen T e I e f o n 34 REKOMMENDERAS! 15

10 Elmgren, Egon, Kond., Annedal l, Skolv.. box lo5, tel. 154 Elysten, Frans Aron, F. d. Stenh., Kummelnäs, Kvarng., box 141 Enancter, Valdemar, Resehandl., Röseholm, S. Mos, box 1559 Engberg, Henning Valfricl, Skrädd., Manhem, Stenev., box 180 Engdahl, G. Otto, Elektriker, Ekenäs, Kungsv., box 44 b Engkvist, Albin G., Skrädd.-mäst., Härbovi, Kvarng., box 'j>- Johan, Skof.-arb., Nackanäs 1, Idrottsg. box 745 Englund, Elias, Guldsmed, Elsass, Hagendalsv., postfack 42 Engmark, Ernst, Skom., Borås, N. Kungsv., box 485 Engvalls Carn- & Trikåaffär, Inneh. Fru Engvall, Örebro, Karlsborg, Hagendalsv., box 13, te!. 34 Engvall, Ida K., Ä.-fru, Ljungbyhov 1, Skolv., box 169, te!. 58 -»- Karl, Skrädd., Ljungtäppan: Hagag., box »- Lydia, Kont., Ljungbyhov 1, Skolv., box 169, te!. 58 -»- Maria, Bankbokh., Ljungbyhov 1, Skolv.. box 169, te!. 58 Emberg, E. M., Järnhand!', Haga 1, Sveav., tel. 335 Emberg, Fredrik, Järnhandl., Haga 1, Sveav., fack 26, tel. 335 Eriksson, Adolf, Fabr., Josefsdal 2-3, Park., box 118, tel. 274, 74 -»- Alma Matilcla, Fru, Fylsta skola, Villag., box 168 -»- Anders Ejnar, Skof.-förm., Furubo, Hagagat., box »- August, Lägenhetsäg., Stensätter n:r 3, Annebergsg., box 634 -»- August Ivar, Skof.-arb., Granliden, S. Mos, fack 58 -»- August Hjalmar, Skof.-arb., Marieberg n:r 2, Villagat., box 154 -»- Augusta O., Fru, Eriksberg 7, Höganäsg., box 482 -»- Axel, F. d. Skof.-arb., Marieberg, Villagat., box 157 -»- Axel Hjalmar, Skof.-arb., Asplunda, Drottningg. box 680 -»- Bertil, Handelsres., Skolv. 9, box 207, tel. 137 Erikssons Blomsterhandel, Inneh. Ernst Eriksson, Fylsta, Alunda, Köpmang., box 70, tel Eriksson, Bror Helge, Köpman, Rockford 1, Stenev., box 303, tel. 137 Erikssons Eftr., Manufakturaff., J B., Slätten 1, Köpmang., box 77, tel. 364 Ericsson, Eric, Köpman, Oljekällaren, N. Kungsv., box 486, tel. 398 Eriksson, Erik, Lägen hetsäg., Fredshyddan, N:a Via, box »- Erik, F. d. Förste kontorist, Ulvsunda, Kyrkog., box 83, tel »- El'ik G., Trafikbitr., Freden, Stenev., box 178 -»- Erik David, Hanclelsres., Skogshyddan, S. Mos, Idrottsv., box »- Erik Gustav, F d. Lantbruk., Södra Mos, fack 48 HER'K ULES MÖBELSNICKERI Tillverkar alla slag av möbler -"älg 16 ortorbete! Tel. Kumla 386 Eriksson, Erik Herbert, Installatör, Grums, Idrottsg., box 733, tel »- Erik Gustav., Väncl.-mak., Marieiund, Idrottsg., box 730, tel »- Erik Gunnar, Skof.-arb., Blomsterhult n:r 2, Iclrottsg., box 749 Eriksson, Erna, Sömm :a, Manilla, S. Kungsv., box 1061 _»- Ernst, Trafikbitr., Marieluncl n:r l, Järnvägsg., box 130 _»- Ernst, Chauff., Nyhem 1, Kyrkog., box 85 Eriksson, Ernst Albin, Trädg.m., Eclen, te!. 313, Västra g., box 70, tel. 253 Eriksson, Ernst, Emanuel, Skof.-arb., Rosenluncl n:r 3, Stene- "äg., box 777 -»- Eleonore, Lägenhetsäg., Lövsta, Nygat., box 128 -»- Elsa, Kafeinneh :a, Leksand, Leksandsg., box 527 -»- Elisabeth, Fru, G\Jstavsvik, Ocleng., tel »- Elisabet (Charkuteriaff.), Gustavsvik, Odeng., tel. 72 Eriksson & Son, Charkuteriaffär, Filial, Ljungbyhov 2, Villag., box 139, te!' 362 Eriksson, Elov Oskar, Skof.-arb., Källtorp, Källg., box 663 -»- Febe, Tel.-nist, Bro l, Vattug., box 32, tel. 340 Eriksson, Frans, Handl., Granlunda, Hagendalsv., box 3 -»- Fritiof, Skof.-arb., Graneluncl, S. Mos, box 493 -»- G., Köpm., Granluncla 2, Hagenclaisv., fack 64, tel. 95 -»- Georg V., Skof.-arb., Rosenluncl n:r 1, N:a Via, Box »- Gunnar, byggn.-snick., Folkungag. -»- Gustaf Adolf, F. d. Skof.-arb., Solvik, Parkgat., box 112 -»- Gustav Fritiof, Grov.-arb., Skogshill, S. Mos, Hagagat., box »- Gustav Joel, Fabr., Solvik, Parkg., box 112, tel »- Harald, skof.-arb., Karlsborg, S. Kvarng., box 370 -»- Henning, Skof.-arb., Hagaborg, Hagag., box 552 -»- Hilda, Stickerska, Ingenting, Joh:s Kyrkog., box 50 -»- Hilma, j.\.-fru, Fridhem. Stenev., box 302 -»- Ivar, Grov.-arb., Eriksberg, S:a Mos, box »- Ivar, Målaremäst., Västerclala, Steneväg., box 787, tel »- Johan 1'., Skomakaremäst., Hellby, Mossbangat., box 612 -»- John, 'NIurare, Lillebo n :1' 2, S. Mos, box »- John V., Skof.-arb., Amalicnborg, N:a Via, box »- John Valfrid, Kommunalarb., Restacl, Hagagat., box »- C. A., Träclg.-mäst., Rosen hill, Kyrkog., box 81, tel »- Karl, Skof.-arb., Solhem, S. Mos, box »- Carl, Köpm., Selmas 11:1' 1, Stenev., tel »- Karl Edvin, Skof.-arb., Rosenhill, S. Mos, box »- Karl Erik, Läghetsäg., Grums, Iclrottsg., box 733, tel. 239 Vid behov av Skoreparationer vända vi oss alltid till en fackman, Därför gå vi alltid till Skomakeriet vid Kvarngatan, bill. på platsen. Prima läder o, gummiklackar Vördsamt HEDBLADS SKOMAKERI 17

11 Erikssons Manufaktur & Herrekipering, Skolv. 9, box 207 T tel. 137 _!>_ Karl Helge, Chauff., Rolanclsborg, N:a Via, box 3041 _>>- Karl O., Hanc!.,bitr., Rosenlunc!, Dalag., box 477 _»_ Karl Olov, Schaktm., Tallmlden, N:a \~ia, box 3013 _»_ Klas, Vågm., Kumla Ångkvarn. Stene\., box 191 _>>- Klas Hugo, Skof.-arb., Kumla Ångb'arn, Stenev., box 191 _»- Lars, Skof.~arb., Svea 3. Joh:s Kyrkog., box 5-1- _!>_ Lars Henry, skof.-arb.. Björklunda, S. ~fos, box _»_ Lotten, F. d. hush., Hyddan n:r l. Hagag., box 557 Ericsson, ~i[anne, Charkuterihanc!l., box 986, tel , Lillht:tl1. v 1Ialmg., box 903, tel Eriksson, ~Iaria, Lägenhetsäg., L:a Fridhem n :r 2, Stenev., ho:c 300 _»_ :vlartin, Chauff., Lilla Yilla Rockeforcl, tene\., box 303 _>>- :\1e1issen, Fr.. Fylsta skola, Villag., box 168 _>>- Kils, Järl1\'.~tjänstem., BjörkeIid, K:a \~ia, box »- Ing., Kårdhaga, Idrottsg., box 673, tel. 580 _>>- Kils Torsten, Skof.~arb., ~t(ariehill, Yästrag., box 711 _!>_ Paul, :YIöb.~snick., Altorp, N. Kungsv., box -1-4 _>>- Per, Kassör, Furubo, Hagagat., box 1759 _»_ Per, Skrädd., Ljungbyhov n :r 4, K\ arng., box 202 _!>_ Per Erik, F. d. Skom., Fridhem n :r 5, :viossbang., 'box 65T _»_ Ragnar, Skof.~arb., Tomtebo. ;Zvarngat., box 354 _»_ Signe Elisabet, Lägenh.-äg., Hjälmsätter, S. Mos, box 1510 Ericssons Speceriaffär, Eric, Oljekällaren, tel. 398, N:a Kungs\.. box 486, tel. 499 Erikssons Speceriaffär, Frans, Smcc!storp, tel. 55, Hagendalsv., box 3 Eriksson, Sven O., Skof.-färm., Lijon, KYarngat., box 367, tel. 425 Erlandsson, Erik Erland, Skof.~arb.. Dalby 4, \~ästra g., box 70-1 _>>- ]. Valfrid, Fabr., \~ilhelmsborg, S. Kungsv., box te Y- 266 _!>_ Karl, Skof.-förm., Erikslund, K. \~ia, box 3014 Evertsson, Ella, Hand.-bitr., Skoglunda, Järnvägsg. Ewertsson, ~1artin F., Bokförare, Kvarng. 9, box 201 b, tel. 2 9 Håkanssons E/tr. Conditori Tele/on Allt inom branschen! Tårtor m. m. förmedlas över hela lanclet Municipalläkare Erland Franklin Mottagning: Var d a g a r 9-12 Sön- och helgdagar (endast för olycksfall och brådskande sjukdomsfall) I kl f. m. 1-'-- Tandläkare Gunnar Telefon 456, Kumla Mottagning: Frithioff Vardagar kl fm. och 5-7 em. Lörd. endast fm. Annan tid efter överenskom. Elektriska Maskin- & Belysningsbolaget Inneh. S. WALLENTlN Tel. 106 och 202 Utför alla slag av Installationer och Reparationer lager.~v Atmatur och Lampor, Strykjärn, Kokoch Varmeapparater Alla slag av Radiomaterial och Apparater 19

12 F Fagerström, AIgot, Skrädd., Karin torp, S. Kungs\.. box 1013 Fahlin, Karl H., skof.-arb., Falla n:r l, Hagagat., box 563 Fahlen, Hulda, Kafeidkerska, Fagersta 1, Mossbaneg., box 601, tcl. 273 Fahlens Kafe, Inneh. Hulda Fahlen, Fagersta n:r l, ~fossbang., box 601, tel. 273 Falström, Fritz Vidar D., Lägenh.-äg., Lundb)' n:r 2, Järn\"ägsg., box 127 -»- Harold, nickare, Vilan, Järm ägsg., box 211 b Falin, Ingrid, kokerska, Annedal n:r l, Skoh äg., box 105 Felix, Anelia, Ä.-fru, Roseniund, \-attug., box 28 Felt, Birger, Renhållningsentrepr., Sandås, Hagag., box 551, tel. 126 Fernström, Gotthard Valfrid, skof.-förman, Furudal, Folkungag., box 309 Filadelfiakyrkan, Fabriksgatan, box 639 Finnström, Johan Edvard, Åkare, Karlsborg, Kvarngatan, box 370, tel. 179 Finnström, Valborg, Hotellinneh :a, Kumla Hotell, tel. 37 Fjäder, Karl Gusta\" skof.-arb., Marieiund n:r 8, Järnvägsg., box 212 Floren, Emanuel Andreas, Skof.-arb., Gustavslund n:r 7, Villag., box 156 -»- Sven Olof, Kapten, Skogsgård, ]ännägsg., tel. 300 Fogelkvist, A. R., Verkst.-inneh., Norrbo 1, Viav., box 802 Folkets Hus Bio, Skolv., tel. 379 Forsberg-Vretman, Anna, Damfrisör, Ljungbyhov n:r 5, tel. 192, Knrng., box 200, tel. 440 Forsell, Natan, Trafikbitr., Gustavsborg n :r l, N:a Via, box 3016 Forssman, Rolf. Musikdir., Klockaregården, tel. 162 Franklin, Erland, ~1unicipalläk., Karlsholm 1, Köpmang., box 905, tel Fransen, Knut, ~Iål., Slät\"ik, Badhusg., box 524 Fransson, C. A., F. d. Barberare, Alunda l, Köpmang., box 70 -»- Greta, Frök.. Lilla Hellby, N. Kungsv., box 18 b -»- G. O. Evert, Rep., Smebo, ~1almg., box »- Joel, Komm.-arb.. Ljungbyho\', Skol\-. 9, box 205 ->>- Karl. Skof.-arb., Elsasro, ::\ygatan, Box 140 b ->>- Oskar, Trädg.-mäst., Sandtorp 2, Malmg., box 1038 Fransson, Paul, Skof.-arb., Lilla Granlunda, Hagendals\"., box 16, tel. 316 HARRY ANDERSSONS BLECK- & PLÅTSLAGERI Rekommendems! 20 Hagagatan, box 575 Franzen, Bengt., Skrädd., Gusta\"sberg n:r 6, Annebergsg., box 629 b FredelI, Allan E. G., Skoarb., Stjärnö, Vattug., box _»_ Axel, Skam., Frista l, Hagag., box 534 _»_.A.xel ~f., Skärare, Frista 1, Hagag., box 534 _»- Herman, Lägenh.-äg., Hellenelund, Drottningg., box 117 Fredlund, Eskil. Tillskär., Lundby n:r 1, Järm ägsg.. box 131 Fredriksson, John Sigfrid, Pastor, Ingeborg, Idrottsg., box 672, tel >>- Karl Erik, Skof.-arb., S. 110s, Iclrottsg., box 1606 Friberg, Lisa, Aff.-innneh., Karlstad, Hagendalsv., box 15, tel. 20 Fribergs Modeaff., Lisa, Friberga, Hagendals\., box 21, tel. 230 Frieberg, Harald, Bokh., Karlsholm l, Köpm.g., box 906, tel. 205 Frid. Erik Allan, Tillsk., Bernstorp n:r 3, Stene\., box 184 b Frithioff, Gunnar, Tandläk., Karlsholm 1, Köpm.g., fack 80, tel. 456 Froden, Selma M., Ä.-fru, Selmelund, Bergsg., box 468 Frodin. August, F. d. Skom., Johanneslund n:r 2, Järnvägsg., Box 552 ->>- C. H., Fabr., MarieIund, MarieIundsg., box 38 c, tel. 143 Frolin, Ernst]., F. d. Kamrer, Fylstaboda, Stenevägen, box 784 -»- Gustav Martin, Ingenjör, Fylstaboda, Stenevägen, box 784 Frälsningsarmen, Bro, Torget, box 34, tel. 168 Främling, Ida Kristina, F. d. Strykerska, Strömsborg, Villag., box 175 c Fröberg, Axel F., Skof.-arb., Ebeneserkyrkan, Kvarng., box 143 -»- Dina, Ä.-fru, Smedstorp, S. Mos, box 1253 Fägersten, Anders Gustav, F. d. Maskinist, Dalbo, S. Mos, box »- G. Artur, Smed, Skoglunda, Ängg., box >>- K. A., Skam., Fridhem l, Badhusg., box 507 ->>- Karl, Byggn.-arb., L. Hellby 2, Hagendalsv., box 22 -»- Paul, Tillskärare, Fridhem 1, Baclhusg., box 507 G Garn- & Trikåaffären, Inneh. Hildur Nilsson, Solgården, Hagendalsv., postf. 62, tel. 196 Gartz, J A., F. d. Fabr., Gustavsvik, Köpmang., box 33, tel. 599 Gelin, Ingrid, Sömm :a, Ljungbyhov 4, Kvarng., box 202 Gevert, John, Skof.-arb., Strömsborg 1, Stenev., box 185 Gevert, Karl Otto, Skof.-arb., Skogshyddan, S. Mos., fack 44 Gillberg & C:o Skofabrik, Parkudden, Kvarng., tel. 222 Gillberg, J G., Verkmäst., Lillebo, S. Mos., box 1219, tel. 125 Vid behov av Koppar-, Bleck- och Plåtslageri.. arbeten ring 531, Kumla och infordra offert KNUT G. JOHANSSON 21

13 Gissler, Berta, Ä.-fru, Tureberg, Västra g., box 703 Grahn, Adolf, Skofabr.-arb., Nyhcm 3, S. Mos., box 1211 Gran, Alma Aug., Lägenhetsäg., Perstorp 3, Idrottsg., box 746 Gullberg, K. E., F.abr., Dalby 3. Höganäsg., box 50S, tel. 152 Gusta\'sson, A.,. Lagenhetsag., Marieiund 9, MarieIundsg., box 38 -»- Adolf, DIsp., Persberg 1, Stene\., box 200. tel >>- Adolf Ejnar, Träd.g.-mäst.:. Paulinclund l, Kyarng. box 204 -»- Agnes ElVIra, Lagenhetsag:a Skoo-Iunda Idrottso- box 665 ' o I o'' -»- Albert, Fabr., Ingeborg, Idrottsg., box 672, tel »- Amanda, Ä.-fru, L. Hcllby 2, Hagendalsv., box 22 -»- Aug. Bertil, Skof.-arb., Lövsta, S. Mos., box »- Bengt, Byggn.-snick.. Annelund 1, S. :Ylas., box »- Bernhard, Gårdsäg., Fyl ta gård, Stenev., box 301 b, tel »- DavId, SkoL-arb., Erikslund, K. Via, box »- E. J., Byggn.-arb., Lugnet, Kyrkog. box 92 b -»- Emil, Gårdsäg., Ljungbyhov 2, Vi 11;0-. box 139 -»- Erik S., Lägenhetsäg., Oskarshamn f,'kyarng., box 376 ->>- Ernst F., SkoL-arb., Lugnet 1, Sportg., box 606 -»- ~skil, Lagerch., Ulvsunda, Kyrkog., box 83, tel »- l' reddy, p'astor, Råberga 1, Parkg., box 107, tel. 97 ->>- Gerda, Somm :a, Hemmet 1, Hagag., box 558 -»- Gulh, Scrv., Annedal 1, Skalv., box 105 -»- Gustav Edv., Skof.-arb., Hagalund, Källg., box 655 -»- GLIstav Holger, Skof.-arb., Hagalund, Källg., box 655 -»- Gata K., Folkskoll :a, Fylsta skola, Villag., box 168, tel »- Hern:an, Inkass :e, Annero, S. Mos., box 1213, tel »- Ida, A.-fru, Hyddan 1, Odeng., box 69 c -)>- Jacob, Skof.-arb., Jakobsberg, Idrottsg., box 725 -»- J enny, Fru, Skogshyddan, Idrottsg., box >>- Johan A.! F. d. Gruvarb., Fagersta 1, Mossbang., box 601 -»- Johan Hj., F. d. Lantbr., Grannäs 1, Villag., box 183 b Gustafsson, John, Vaktmäst., J ohanneskyrk., J oh. Kyrkog.. box 67 Gustaysson, Julius, Lägenhetsäg.. Parkudden, Kvarng., box 199 ->>- Karl, Lagenhetsag., ÖstILlI1da 8, '-attug., box 456 ->>- Knut Axel, Snick., Loviselund, Idrottsg., box 1611 b -»- Konrad, SkoL-arb., Alavik l. Parkg.. box 113, tel >>- Manne. SkoL-arb., Linnhaga 2, S. ~los., box 1216 Gustafsson, :Yl: in a, Frök., GranIiden 2, Torsg., box 902 -»- P. G., Gårdsäg., "Cl\"åsa, Sveav., box 62 -»- Richard, Snick., Gustavslund, Kumlaby äg., box 478 b -»- Rudolf, Lagerch., Tallbacka 1, Fabriksg., box 636 -»- Rune, Cykelrep., Ljungbyhov 1, '-iiiag. -»- SImon, Ele~tr., Korra LÖ\"lläs, Köpmang., box 79 b, tel »- Thure, Skol.-arb., G:a Alderd.-hem., S. Kungs,"-, box 1020 Nyvelius Färghandel, Kumla linoleumfernissa Bästa in- och utländska fabrikat 22 Te I. 23 'Gustavsson, Nils, Skof.-förm., Akerbo, Nyg., box 738 _>>- Valter, Köpman, Hyddan 1, Odeng., box 69 c, tel. 585 Viliam, Tillsk., Skogsholm, Folkungag., box 317 Gustavssons Vändskofabrik, Inneh. Valter Gusta\'sson, Hyddan 1, Odeng., box 69 c, tel GU\\'en, Emil, Grovarb., Lövholmen, Hagag., box 530 <Gödecke, Frida, Ä.-fru, Ingenting, J oh:s Kyrkog., box 50 H Hafström, Birger, Tillskär., Egebo, S. Mos, box 1571 _»_ J. Fabian, Skam., Ängsholm, Kumlaby äg., box 476 b Hag, C. E.,' Verkmäst., Svea, Sveay., Box 59 Haga Skofabrik, Mossbang., tel. 212 Hagaskolan, Hagag., box 555, tel. 458 Hagberg, Helge, Skof.-arb., Forsheda 2, Idrottsg., box 683 b Hagberg, Karl Th., Förm., Akernäs,' Köpmang., box 36 b Hagenstam, Knut Herman, Målare, Furubo, Mossbang., box 1663 Haggren, Daga, Telefonist, Västanås, Annebergsg.. box 637 Haglund, Agnes, SkoL-arb :a, Ljungmo, N:o Via, box 3040 _»_ Henning W., GrosshancII., Eltebo, Malmg., box 904, fack 16, tel. 396, 36, 155 -»- Hugo, Grossh., Karlsholm, Köpmang., tel »- Johan E., Skrädd., Kärret, Bergsg., box 473 _»_ Sven Erik, Skof.-arb., Ljungmo, N:o Via, box 3040 Hagman, Ake, Löjtn., Bro, Torget, box 34, tel. 168 Hagsjö, Gustaf, Folkskoll :e, Adolfsro n:r 1, Idrottsg., box 671, tel. 390 Hallden, Gustav Rudolf, SkoL-arb., Annelund, Källg., box 662 Halldin, Lars V., L el Vaktm., GraneIid, Skomakareg., box 669 Hallgren, Anna Greta, Handelsbitr.~ PaulineIund n:r 1, Kvarng., box 204 -»- Ernst Anders E., Handelsbitr., Paulineluncln:r 1, Kvarng., box 204 Hallin. Herta, Nåtl :a, Sandås, Hagag., box 557 -~ Hulda, Fr., Nyborg, '-attug., box 25 ->>- Karl, Skof.-arb., Erikslund. Kumlaby äg., box 488 -»- Oskar H., Skof.-arb., Oskarsberg 1, S. Mos, box 1557 Halling. Sigvard, Kont., Vänersborg, S. Mos, box 1598 HallkYist, Axel Mauritz, SkoL-arb., Bernstorp n:r 3, Stenev., box 184 b ->>- Karl, Chauff., Granliclen, Mossbang., box 147 -»- Karl Axel Lägenhetsäg., Mariedal, Villag., box 174 ELIS PERSSON - CYKELVERKSTAD SÖDRA MOS, KUMLA TEL. 543 Utför alla förekommande cykelreparationer Försäljer: Monark o~svalanvelocipeder m. fl. märken 23

14 Hammar, Nils, Folkskoll., Adolfsro n:r l, Idrottsg., box 671. tel. 390 Hamm"arberg, Johan Ture, Fabl'., Tureberg n:r l, Hagag., box: J64, tel »- Torsten, Skof.-arb., Tureberg 2, Mossbana. box 567 Hansson, Märta, Skof.-arb :a, Hellby 3, Folkun~;g., 'box 307 Hedblad, Helmer H., Skam., Skalv. 9, Kvarng., box 208 b Hedm, John, Verkm., Fridhem n:r 3, Stenev., box 181 b -»- Konrad, Skrädd., Vilan, Idrottsg., box »- Sven K., Skof.-arb., Vilan, Idrottsg., box 1685 Hedlund, Lars, Grovarb., Stegeborg, S:a Mos, box »- Per, Gårdsäg., MarieIund, Joh:s Kyrkog., box 55 Helander, Nils, Boktryck. Ellby n:r l Järnväasaat box 103,. tel. 81 ' 'b b" - Helgstedt, L., Förm., Skogshyddan, Höganäsg. box "503 Helling, Erik Hilmer, f. d. Banförm., Bäcklunda N:a Via bo:cc 3042 ', -»- Hilma, Lägenhetsäg., Granh1l1t. Kvarng., box 366, tel »- Hulda, Frk., Granhult, Kvarng., box 366, tel. 405 Hellmen, Alva, Skof.-arb :a, Strömsborg n:r l, Stenev., box 185 -»- Lilly, Nåtl :a, Fylsta gård, Stenev., box 301 b Hellsing, Klas F., Postassist., Ulriksdal, Kyrkog., box 86 Hellsten, Johannes, Förm., Vales n:r J, Stenev., box J92, tel. 129 Hellström, Ernst Edvard, Åkare, Ingelstorp, S:a Mos, box >>- Gunhild, FrÖk., Åvik, S. Kungsv., box J011 -»- Hugo, Skof.-arb., Åvik, S. Kungsv., box JOJJ -»- Karl, Chauff., Persborg, Sveav., box 63 -»- Margareta, Bageribitl'., Ljungbyhov n:r 5, Kvarng., box Herkules, Alvar, Möbelsnick., Davidsberg, Hagag., box 532, tel. 386 Herkules & C:o, Möbelfabrik, Magasinsg., tel. 386»Herr & Damfrisering», Irjneh. Einar Törnqvist, Karlsholm,. Köpm.-g., box 911, tel. 352»Herr- & Damfrisering», Inneh. Sixten Berggren, Västra Lunda J, Ocleng., box 69 b Hermansson, Erik G. E., Skof.-arb., Inzelstorp S:a Mos box 554 ~" -»- Erik Torsten, Chauff., Solsidan, N:a Via, box 3041 Hermen, Fritz, H., Verkst.-inneh., Almedal 2, Drottningg., box: 116, tel. 439 Hill, Anna, Aff.-inneh., Odinslund, Torget Hills Manuf.-aff., Anna, Lothringen, Torget, box 6 d, tel. 446 Hill, Verner, Målarem., Odinslund 1, Köpm.-g. Firma Johansson & Comp. Tel Rekommenderar sina tillverkningar av" Vält- och Sandalsydda Skodon Hjälm, Anna Sofia: Lägenhetsäg., Sofieberg n:r l, S:a Mos, box 1277 _»_ Edvin, Förm., Lilla Hellby, N. Kungsv., box 18 b Hofander. Hans. Smed, Skogsborg, N:a Via, box 3000 HoHner, Arne, Konfektionsarb., Fridmo, N:a Via, box 3046 _»- Knut Elov, Skof.-arb., Solelid, S. Mos, box 1508 Holmgren, Signe, Viktoria, Ä.-fru, Metodistkyrkan, Drottningg., box 677 Holm, Anna Matilda, ~åtl.-a, Gläntan, Västra g., box 712 _»- Bror, Fiskhancll., Hyddan, Stenev., box 79J, tel »- Ernst, Skof.-arb., Lillaboet, S. Mos, box J590 ->>- EvaId, Skof.-arb., Signedal, S. Mos, box J225 -»- Karl A., f. d. Järnv.-arb., AlmecIaI l, Kyrkog., box 97 -»- Karl Ivar, Målare, Strömsnäs n:r J, Stenev., box J82 -»- Lars F., f. d. Remmak., Lillaboet, S. Mos, box 1590 Holmer, Karl Oskar, Skof.-arb., Marieholm, S. Mos, box 1666 Holmkvist, Alma, Fru, Hammarsborg 1, Parkg., box 134 Holst, Arne Gottfrid, Försäkl'.-insp., FolkeIund, Stenev., fack 5, tel. JOS Hurtig, Britt, Bitl'., Annedal 1, Skalv., box 105 Hultkvist, Paul E., Skof.-arb., Solhälla, Hagag. box 576, tel. 357 Hultman, Holger, Skoarb., Vattug., box 454 Hultman, Karl Ingvar, Skof.-arb., Hagaberg, Iclrottsg., box 1689 Hultman, Per Gustav, Lägenhetsäg., Hagaberg, Idrottsg. box 1689 ' Håkansson, Axel, Handl., HasselbackcH, S. Kungsv., box 450 -»- Bror, Brevbär., Johannelund l, S. Kungsv., box J060 -»- Diverseaffär, A., Fylsta, Nordinslund, Hagag., box 575, tel »- Hilma, Fru, Nytorp, Fabriksg. box 119 Hård, Holger, Skof.-arb., Nyhem n:; 3, Norrmalmsg., box 619 Häger, Caleb, Prost, Prostgården, Kumla, tel. 311 Igelström, Oskar, Skof.-arb., Igelsborg, Mossbang., box 569 Isakssons Damskräclderi, Inneh. Frök.-a Isaksson, Vik, Vattug., tel. 257 Isaksson, Svea, Sömm.-a, Pettersburg n:r 1, Kvarng., box 209 Israclsson, A. Alvar, Köpman, Ljungby, Dalag., box 467 Nyvelius Färghandel, Kumla Välsorterat lag"er av såväl Finare som enklare TAPETER Te I

15 Tel. 55 Kumla. box 3 Fackmannen är bästa gamnti vid inköp av GULDSMEDSVAROR Vänd Speceriaffär Rekommenderas Goda Ka((eblcmdningar Nederlag (ör Porla Bordsvatten Varor hemsändas Eder med (örtroende till Hantverkaren Elias Englunds Guldsmedsaffär, Kumla, Tel,301 Allt inom Elektriska branschen Tel. 239 utföres av HERBERT ERIKSSON J~ B~ Erikssons Eftr~ Manufaktur-, Tapisseri- & Speceriaffär Köpmangatan, Kumla Tel. 364 Välsorterot loger ov: Tyger, Sybehör, Ritade o. sydda Handarbeten, Prima gott Kaffe, Konserver, God Ost Rel(ommenderas! Allt till billiga priser! Alla slags BILREPARATIONER brr,f~~~t bh~: och Hugo Johanssons Motorverkstad Kumla J James, Carl, Fabr., Skalv. 9, Kvarng., box 150, tel. 246 Jansson, Alf, SkoL-arb., Editsborg, S. Mos, box 1256 _~ Allan, Skof.-arb., Charlottenberg, Villag., box 173 _)_ Ah-ar. Skof.-arb., Lindåsen, S. Mos, box 1626 _})- Axel, Husäg., "V rana, S. Mos, box 1212 _»_ Betty :'.Iatilda, Bageriidk.-a, Skalv. 9, box 207, tel. 111 _})_ Celin, Skof.-arb.-a,. Kungs\"., box Ecl\'in Leandel', Rörarb., Gunnibarg, S. :\1os, box 1707 a _»- Elisabeth, Aff.-inneh., Lilla Hellby l, K. Kungsv., box 18 b, tel »- Elisabeth, Aff.-bitr., RosenIund 15, Vattug., box 28 ->>- Emil, SkoL-arb., Fridhem, S. Mos, box »- Folke, SkoL-arb., Solliden 2, Kvarng., box 357 ->>- Greta :\1., Kätl.-a, Säbydal, Idrottsg., box 728 -»- Gunhild, SÖmm.-a, Bäcklunda, N. Via, box })- Gösta, Skam., Cirele l, ]ärnvägsg., box 133 -»- Helmer, Grovarb., Röseholm, S. Mos, box })- Hugo, Skof.-arb., Pettersburg l, Kvarng., box 209 -»- Ida, f. d. Bad.-a, Editsborg, S. Mos, box })- Karl Erik, Lägenhetsäg., Karlberg l, ]ärnvägsg., box 148 -,>- Karl Helge, Skof.-arb., Skoglunda, S. Mos, box »- Leander, Fabr., Skogsliden, S. Mos, box »- Ludvig, Skam., Sofieiund l, N. Kungsv., box 42 Janssons Manufaktur- & Sybehörsaff., Elisabeth, Lilla Hellby 1, Kungsv., box 18 b, tel. 338 Jansson, Olle, Skof.-arb., Ljllngbyhov, Skak, box 205 ->>- Per Gunnar, Skof.-arb., LjungbyhO\' n:r 4, Kvarng., box 202 -»- Per Gösta, Skof.-arb., Visborg l, Kvarng., box 149, tel :>- Per L., SkoL-förm., Skoglunda, Kvarng., box 359 -»- Per Rolf, Skof.-arb., Ljungbyhov n:r 4, Kvarng., box 202 ->>- Rolf, SkoL-arb., Margaretelund, S. Mos, box 1700 b ->>- Sven G., Skof.-arb., Fylstalund 2, Nyg., box 737 Jakobsson, Ingrid, Bag.-a, Annedal l, Skalv., box 105 J,'ansson, Felix Gustav A., Skof.-arb., Borgvik, '-ästra g. j.jhansson, A. AuglIst, Skoarb., Berglunda, Bergsg., box 469 -»- Ada, Frök., LÖ"näs l, Kyrkog. Box 82 -})- Ada, Ä.-fru, Furuhall 3, Köpm.-g., box 96 b -»- Agnes, Ä.-fru, Fridmo, N. Via, box >>- Algat, Skof.-arb., Lilla Vissberga, Kvarng., box >>- Anna, Baderska, Varmbadhuset, Drottningg-. -»- Anna, Frök., Daliaborg, Malmg., box 1048 Telefon

16 Johansson & C:o, J. \V.. Speceriaffiir, Inneh. Köpm. ).1. Andersson, EJsass, Köpmang., postfack 11, tel. 98, 3-1-t -»- Anna, Ä.-fru, Brohy n:r l, Idrotlsg., box »- Anna Linnea, Ä.-fru, Strömsnäs n:r l. Steney., box 182 -»-.\nna Sofia, Ä.-fru, Hyddan l, Hagag., box 557 -»- Anton "ilhelm, Skof.-arb., Strandsherg, Hagag., box »- Arnold, Typograf, Cdde\ alla. Fridhemsg., box »-- Augusta, FrÖk., Katrinelund, '-illag.. hox 167 -»- Bror E., Skof.-arb., Suneiund, S. Kvarng., box 361 C -»- & C :0, Skofabrik, S. ~Ios. fack -1-8, tel. 323 Johansson, Da\-id Em., Skof.-arb., Barrhaga n:r l, '-illag.. box 170 -»- Eeh-ard, Skof.-arb.. Strömsborg, '-illag.. box 175 c -»- Efraim, Fabr., J ohannesjund 2, j ärtwägsg., box 552 -»- Ejnar R., Typ~graf, Skogshyddan, S. ~Ios, box 15-1-t -)>- EJin juliana, Frök., EJinsborg, Drottningg.. box 718 -)>- Ellen, FrÖk., Åsa l, Kumlaby äg., box d -)>- Elna, Fr., AnneJund. Kyrkog., box 82 b -»- Emanuel, Byggn.-snick., Lövstaborg, Lövstag., box 669 b -»- Emma Kristina, Lägenhetsäg.-a, Linneelund, Idrottsg., box 665 b -»- Emma M., Ä.-fru, Yårgårda, Stene\., box 750 -»- Engelbrekt, SkoL-arb., Stenstorp, Kvarng., box 138 -»- 'Erik Gunnar, Murare, Haga, S. Mos, box »- Erik Herman, Lägenhetsäg., Bjöl-klunda l, Idrottsg.. tel »- Erik O. V., SkoL-arb., Fylstaboda, Stenev., box »- Erik Olov, Banarb., Dalvik, S. Mos, box »- Ernst, Plåtslag.-mäst., Lincl 2, Drottningg., box ISO b Johansson, Ernst, Plåtslagareverkstad, Sveavägen, box 51 J ohansson, Eskil, Chauff., Marieiund, S. Mos, box »- Ester, Frök., Hagaberg. Svea\. -)>- Evald Teodor, Skrädd., BI-oby l, Idrottsg., box 741 -»- Evert, Byggm., Fridhem n:r l, Stenev., box 181, tel »- Frans Gunnar, Skof.-arb., Rosalie, Stenev., box 796 -)>- Folke, Chauff., Sveaborg l, S. Kungsv., box 1002, tel »- Gunhild, SkoL-arb :a, Högåsa, Kungs\., box )>- Gotthard, PJåtsJag., DaJhem, Stene\., box 793 -»- Gustav, Modellör, Bernstorp, Vattug., box 24 -»- Gustav, Åkare, Johannesberg 2, joh:s Kyrkog., box 65, tel »- Gustav Adolf, Lägenhetsäg., AJmby n:r 1, Idrottsg., box 722 -»-- Gustav Adolf, Skof.-arb., Högalid l, S. ~Ios, box »- Gustav Valdemar, Lägenhetsäg., Lövsta, X:a Via, box 3058 KUMLA LADFABRIK Inneh.: Karl Widlund 28 o Tel. 91 Smärgling av Sågklingor Tillverkning av Packlådor Johansson, Hugo, Yerkstadsinneh., Almnäs, Hagendals\.. hox S, tel. 88 _»_ Gösta, B. P.-FÖrest., Almnäs J. Hagendals\., box S, tel. 88 _»-- Hans, ~[urare, GlomsterhuJt 2, Iclrottsg.. box _»_ Helge, SkoL-arh., Daliahorg, :\.lajmg., box 1037 _»_ Hojger E., Skof.-arh., RosYik, S. ~Ios, hox 1528 _»-- J. Skom., Ingenting, Joh:s Kyrkog., box 50 _»_ J,-\rvid, Remlllak., Xyhem l, Kyrkog.. box 85 _»_ J. "'., Dir., Elsass, Hagendals\., tej 501 -t- J. "-., Ljunghyho\', Skoh'. 9, box 205, tel. 68 _»_ J. O. ~Ianfred, SkoL-arh., Tallbacken 1. Dalag., box -1-64, tel. 375 _»--- j enny, f. d. Hush.-a, Granliden, ).Iossbang., box _),_ johan E.. SkoL-arb., ~IariehO\', Xorrmalmsg., box 622 _»-- Johan Eeh in. SkoL-arh.. Skogsbo. ~Iossbang.. box HJ.:I5 _»-- John, Groyarb.,.:\Jvtomta, Kyarng., hox 377 _»_ John, Gårdsk., ~larieberg 1, Kungs\'., hox 1005 _>)-- John. Skof.-arb., RibhingsdaJ, Yattug., box 23 _»_ Jonas. Yaktmäst., Folkets Hus, Skol\., fack 88, tej. 379 _»_ Josef, Barnayanlsm., Yilmeluncl, Fylsta, postfack 28, tel. 226 _,_ josef, Skof.-arh., Strömborg, '-illag., box 175 c -»- Josef, SkoL-arb., Editsherg, Kyarng. -»- Josef ~[aurits, Skof.-arh., Björkenluncl, S. :iif os, box »- Karl, ),Iag.-arb., Tomtebo 18, :VIagasinsg., hox 97 g Johansson, C"r1, Trävaruhandl., OIO\'sborg 1, Stenev., box 193, tel. 66 -)>- Karl A., ~[urare, Björkcbo, S. ~Ios, hox 1542 _»_ Karl Artur,.MontÖr. Fylstaborg. Folkungag., box 371, tel »- Karl L, \'ägarb.. Solbacka 2, S. ~J os, box >- Karl O., Skof.-arb., Rosalie, Stene\'., box 796 -»- KJara, Frök., Skogstorp, Kyarng., box )>- Klas, Gro\ arb., SJät\'ik, Badhusg.. box »- Knut, Skoarb., Göta -1-, Leksandsg., box 518 -)>- Kristina, A.-fru, Sandhem, ),Ialmg., box 8, -»- Kristina LO\'isa, L el. Lär.-a. '-altersluncl, \-ästra g., box 700 ->>- Lars, :\rb., Asa 1, Kumlaby äg., box d -$- Lars Erik, Lägenhetsäg., Åkcrbo,?\yg., box 738, tel )>- ~r ajjis, Sömm.-a, Hellby 3, Folkungag., box 307 -»- ~rargit, Söml1l.-a, Hellby 3, Folkungag., box 307 Johanssons ~[atsel"\'ering, Hulda, BarkenJuncl 2, Hagenda!s\-., tel. 276 Nyvelius Färghandel, LINOLJA F Ä R G E R, P E N S L A R Kumla Te I 23 29

17 Johanssons Moc!eaffär, Elsa Jenny, Slättenl, Köpmang., box 78, tel. 197 Johanssons Motorverkstad, Hugo, Almnäs, Hagendalsv., box 5, tel. 88 Johansson, ~ils, Skof.-arb., Ulriksc!al, Kyrkog., box 86 -»- Kils Erik. Skof.-arb., BjörkeIid, S. Mos, box »- Oskar, Lägenhetsäg., Solliclen 2, Kvarng., box 357 -»- Oskar, Skof.-arb., Johanneskyrkan, J oh:s Kyrkog., box 67 -»- Oskar Bernhard, TrafikbitL, Stenstorp, Stenn., box 775 -»- Oskar F., Skof.-arb., Granäs l, Villag., box 183 b ->>- P. ]., Lantbr., Östergårclen 3, S. ~\1os, box »- Paul S., Fabr., Parken n:r l, Stenev., tel »- Petrus A., f. d. Lantbr., Hagaberg, Stcne\., box 179 Johanssons Plåtslageri, K. G., Mariedal, \'illagatan, box 176, tel. 53 l Johansson, Sigurd, FabL, Almedal l, Kyrkog., box 97, tel >>- Sigurd, Kontorist, RosencIai 9, Villag., box 153 -»- Stina, Sömm.-a, Marieiund, Kvarng., box 136 ->>- Sven, Skof.-arb., Annelund l, Joh:s Kyrkog., box 58 -})- Sven Helge A., Trädgårdsarb., Bernstorp n:r 4, Stelle\., box 184 -»-- Sven Valdemar, Livförs.-insp., Gunnebo, Villag., box 378 Johansson, Thorsten, Äkeri & Isaffär, Marieluncl 13, Joh:s Kyrkog., box 53, tel })- Uno, Fabe, Sandliden, Leksandsg., box 528, tel »- Valdemar, Vaktmäst., S. Mos, box »- Verner, Rörmok., Dalby 2, Höganäsg., box ,»- Vilhelm Albert, Lägenhetsäg., Skogsliden, S. Mos, hox 1275, tel })- Åke, Chauff., Johannesberg, Joh. Kyrkog., box 65 J onsson, Adolf, Adlersro, Köpm.-g., box 79 c -})- Almer, Skof.-förm., Bergluncla, Hagendalsv., box 10 ->>- Axel Elis, Skof.-arb., Hagalund n:r 30, :-'Iossbang., box 615 b -})- Bernhard, Verkmäst., Tomtebo l, :-1agasinsg., box 800 -»- C. A., Fabe, Idaholm, Hagag., fack 23, tel >>- C. A., Skofabrik, A.-B., Hagag., tel. 59, 159 -»- Elna, FrÖk., Sandbacken, :'1almg., box »- Erik Maurits, Skof.-arb.. Barrholma, S. :'1os. box >>- Gotthold, Skof.-arb., :'1anilla, S. Kungsv., box >>- Henrika,.~.-fru, Karintorp l, Badhusg., box 506 ->>- John, Köpm., Rosta 2,?\'orrl11all11sg., box 624 -»- Karl Jonas, Vändl11ak., Vilhell11sberg 3, :Ylossbang., box 610 -})- Konrad, Skrädd.-at'b., Rosenluncl 15, Vattug., box 28 RAGNAR LARSSON HATT-, MOSS- & PÄLSVARUAFFÄR Ring 56 A. DOHLWITZ BOKHANDEL FÖRSTA KLASS H E R R- och vid behov av Svenska och Engelska tyger Pappersvaror och Kontorsartiklar 1:JtJ.mlc~nU(llctl~n(ln (Märta Wigerell) Tel. 522 Klänningar, Sybehör m. m. Albin Engqvist Tricåvaror K u M L A Tel. 198 D A M S K R Ä D D E R I K. G. Larssons Kontorsmaskiner Köpmang. 27, Orebro Tel Representant för L. C. Smith skrivmaskiner, Burroughs och Original Ohdner räknemaskiner Hallsberg-Kumla Tel. 72 Tel. 321 Låga priser Reell behandling Aukt. reparatörer Fullständig verkstadsrörelse 30 31

18 Jonsson & Kjeilins Skofahrik, Mossbang., tej »- Leander, Remm.. Kakelfabriken, Hagag., box 566, tel »- Lennart, Disp., Skoglunda, Järnvägsg., box 213, tel. 59 -»- Maria, Frök., Eriksberg 9, Leksandsg., box 526 -»- MathiicIa, Ä.-fru, Katrineluncl, Malmg., box »- Selma, Ä.-fru, Sandbacken, Malmg., box »- Sigricl, Sömm.-a, Bengtsro, Stene\., box 707 -»- Sofia, Fr., SofieIund 11, Leksanclsg., box 520 -»- Uno, Fabr., Nynäs, Nyg., box III, tel. 261»Järnvägshotellet», Inneh. Vlilma Ström, Lundby 1, Järnvägsg., box 131, tej. 486 Jönsson, Gerda, Fastighetsäg.-a, }lianiila, S. Kungsv., box 1061 K Kafe & Bageri, Inneh.: Ester Gustavsson, Alavik 1, Parkg., box 113, tej. 284 Kafe»Gotthem», Inneh.: FrÖk. Märta Axelsson, Selmas 1, Stenev., tel. 491 Kafe»Leksand», Inneh.: Beda Karlsson, Leksand, Leksandsg., box 527 Kafe»Nordanskog», Inneh.: H. C. Blad, Nordanskog,. Sportg., box 602 Karlsson, Adolf Edvin, Vägarb., Västerhult, Mossbang., box '»- Alfred, Snick., Gustavslund, Höganäsg., box 502 -»- Algat, Lägenhetsäg., Frostnäs l, Fabriksg., box 124 b Carlsson, Alvar, SkoL-arb., Smedstorp 3, 2 tr., S. Mos, box 1255 Karlsson, Anna, Parkudden, S. Mos, box 1206, tej »- Anna Lovisa, Ä.-fru, Lindesberg, S:a Kvarng., box 361 b -»- Axel, Skam., Graneluncl n:r 5, Snickareg., box 632 -»- Axel Erik, SkoL-arb., Västå, Stenev., box 786 ->>- Axel 'IN., Chauff., Daliaborg, ivlalmg., box »- B. 'IV., Lär.-a, Klockaregården, tel »- Beda, Kafeinneh.-a, Leksand, Leksandsg., box 527 -»- Dagny, Konsumbitr., Fridhem 18, Ängg., box »- David A., ~.~Jgasinsarb., Nyluncla, Dalag., box 478 -»- E. Einar, Skof.-arb., Melltorp. l Kungsv., box 43 b ->>- Ebba, SkoL-arb :a, Meiltol'p, N. Kungs\., box 43 b -»- Edit Maria. Sömm.-a, Dalbo n:r l, K:a Via, Box »- Edla, Fr., Kyrkogatan, box 91 -»- Edvard, Lägenhetsäg., Karlsborg, S. :-1os, box »- Edvin, Brandmäst., Brandstationen, Drottningg., box 115 Nyvelius Färghandel, Kumla Tel Tvål. Såpa. Tvättpulver Obs.! Vi föra alltid högsta kvalitetssåpa Karlsson, Edvin, Gementarb. Dalby 2, Höganäsg., box 504 -»- Edvlll, Skof.-arb., Persberg, Stenev., box 190 ->>- Einar. Tillsk~ir., Ålunda l, Köpmang., box 70 _»_ Elin, Frök., Framnäs, Järnvägsg., box 129 ->>- Elin D., Lägenhetsäg., Oskarshamn 2, S:a Kvarng." box 365, tej. 326 _>>- Elin Kristina, Ä.-fru, Vårby 6. Villag., box 161 ->>- Elmy, AfL-bitr., Rosendal l, Joh:s Kyrkog., box 54 b -»- Eh'i, SkoL-arb :a. Rosta 2, Kormalmsg., box 624 -»- Emanuel~ SkoL-arb., Karlsgård, Kvarng., box 352 -»- Emma. A.-fru, Johannesluncl, Järnvägsg., box 552 ->>- Erik F., Skof.-arb., Österby, Dalag., box 474 ->>- Erik Konrad. ChaufL, Lindesborg, Kvarng., box 361 b -»- Erik L., SkoL-arb., aga, S. ~i[os, box >>- Erik :-1artin, Skof.-arb., Almby 2, Idrottsg., box 724 ->>- Erik Kapaieon, Byggn.-sniek., Björkebo, S. :Mos, box >>- Erik S., SkoL-arb., Xylunda, Dalag., box 478 ->>- Ernst Artur, SkoL-arb., Linneelund, S. Mos, box »- Ernst Ferdinand, Skof.-arb., Rosendal 9, Villag., box 153 ->>- Ester, Lägenhetsäg.. RosenIund, N. Via, box 305..J- ->>- Ester }I[aria, Fru, Lillebo 2, S. Mos, box 1701, tel »- Ester ~fatiida, örnm.-a, Asplunda, Drottningg., box 680 -»- Folke Lennart, Skof.-arb., Vårby 6, Villag., box 161 -»- Frans, Lägenhetsäg., Rosendal l, Joh:s Kyrkog., box 54 b -»- Gerda, Ä.~fru, Eriksdal 6, S. Mos, box »- Gottfricl, Verkm., Bergsg., fack 14, tel »- Greta, SÖl1111l.-a, Karlsro, S. Mos, box »- Gullmar, Målare, Marieberg 6, Mossbang, box 613 -»- Gunborg E., Fr., Persberg n:r 1. Stenev., box 200 -»- Gunnar, SkoL-arb., Odinslund, Hagendalsv., box 100 b ->>- Gustav, Banarb., S. J. bostadshus, Järnvägsg., box 210 -»- Gustav, Skof.-arb., Freden, Stenevägen, box 195 ->>- Gustav Adolf, Skof.-arb., Lövsta 9, Drottningg., box 679 -»- Gusta\' E., ~1ask.-arb., Solbringen, S. Mos, box 1563, tel »-- Gustav E., Snick., Gusta\'slund, Höganäsg., box 502 ->>- Gusta\' Erik, snick.. LovisaIund n:r 7, :N1ossbaneg., box 649 -»- Göta, Sömrn.-a, Karlsro, S. Mos, box »- Hed\'ig, L d. Lär.-a, Roekford 1, Stene\'., box 303 -»- Heclvi.!S Eleonora, Lägenhetsäg., Hedvigsberg n :r l, Källg., box 6;)6. ->>- Helena, Ä.-fru, Brunnsberg, Drottningg., box 123 ->>- Henning, Skam., Fridhem 2, S. Mos, box »- Henning, Skof.-arb., Lilla Edet, Järnvägsg., box 644 -»- Henning E., Fanj., Björkebo, Torsg., box 925 b, tel. 561 ELISABET JANSSONS Tel. 338 Manufaktur- & Kortvaruaffär Strumpor o. trikåvaror i stor sortering 33

19 Karlsson, John Samuel, Skof.-arb., Bäcklunda, N:a Via, box 3042: -»- Herbert, ~1öb.-snick., Björklunda, Hagag., box 562 -»- Hilda, FrÖk., Karlslund, Hagag., box 531 -»- Hildur Tvätterska Roseniund, Daiag., box »- Hulda: Ä.-fru, Sm~dstorp, 3, S. :Ylos, box J255 -»- Ingeborg, Nåtl.-a, Säbydal, Idrottsg., box 728 -»- Ingrid, Skof.-arb :a, l1elltorp, K Kungsv., box 43 b -»-- Ivar, Lägenhetsäg., Kristinelund 8, Folkungag., box 306 ->>-- J. Engelbrekt, Skof.-arb., Vårgårda, Mossbang., box J6-+L -»- Johan, f. d. Snick., Karlsborg,. ),10s, box J215, tel >>-- Johan A., Skrädd., BjörkeIund, Kygatan _ -»- Johan E., Skof.-förm., CharlottenIund, S:a ),10s, box J2/+ ->>-- Johan Fritiof, Skof.-arb., Kygård, )'lossbang., box J639 ->>-- Johan Ivar, Mag.-arb., Lindesborg, Kvarng., box 36J b -»- J ohanna, Ä.-fru, Parkudden, S. l1os, box J206, t~l. J63, ->>-- John, Jämv.-tj.-man, Karlsborg, S. ~los, ~ox.j2b, tel...jg2 -:»- John Herman, Skof.arb., '-ästanberg n:r :J. Kallg., box ~: Carlsson, John,Martin, Hand.-bitr., Glintebo, Hagag., box j/:j7 ->>-- Johan Ture, Stat.-karl, Dalbo n:r J, -:a Via, box >>-- Josef, Skof.-arb., Tillberga J, S. Mos, box J572 _.»- Karin, Konf.-arb.-a, Johannesberg, S. Kungsv., box JOJ8 -»- Karin, Sömm.-a, Gustavsberg n :r 6, Annebergsg., box 629 b -»- Karin, Skof.arb.-a, Hellby 3, Folkungag., box 307 -»- Karl E., Murare, Karlsborg 6, S. Kungsv., box J016 ->>-- Karl Erik, Skof.-arb., Norrmalm n:r 2, Nonnalmsg., box: 620 -»- Karl Ejnar, Skof.-arb., Backa 1, Mossbang., box »- Karl Georg, Skof.-arb., Ringsta 2, S. Mos, box 1700 a -»- Karl Gunnar, Bankkass., Ljungbyhov l, Skolv., box J69 -»- Karl Gunnar Lagerbitr., Höganäs, Höganäsg., box >>-- Karl Gunnar: Pressare, Smultronet, Folkungag., box 372 -»- Karl Gustav, f. d. Skof.-arb., Skogshem, Kvarng., box »- Karl )., Hancll., Sandliden, Kumlaby äg., box 478 c, tel. :J6 -»- Karl Johan, Kvarnarb., Hallsta, Stenev., box J91 ->>-- Carl Johan, Murare, Vilan 2, Lövstag., box 66~ -»- Karl Linus, Sniek., Björkängen, S. Mos, box b92 -»- Karl M., Vägarb., Solberga, N. Via, box >>-- Karl Oskar, Skof.-arb., Majtuna, S. Mos _»_ Karl Teodor, Chauff., Almby l, Idrottsg., box 722 -»- Klara Jenny, Ä.-fru, Erikelund, Yillag., box J66 ->>-- Klas, Stat.-karl, S. ). bostadshus, Järnvägsg., box 210 -»- Klas Helmer, Skof.-arb., Frostnäs J. Fabriksg., box J2-1 b -»- Clas Ingemar, Skof.-arb., Gunnebo, Villag., box 378 _ -»- Kristina Josefina, Ä.-fru, Kristinelund, Idrottsg., box /01 -»- Marit, Kafeidk.-a, Hyddan J, Odeng., box 69 d EKEBY Innehavare: L. LARSSON Telefon Nerikes Ekeby BILSTATION Rekommenderas Karlsson, Kils, Skofabr., Skogaholm, Vattug., box 30, tel »- ),1argit, Sömm.-a, PettersbUl'g n:r J, K\ arng., box 209 -»- ),1athilda, Sömm.-a, Karlberg J, S. Kungsv., box -18, tel »- )'lärtha, Sömm.-elev, Matildelund, Dalag., box 465 Carlsson, Kils, Förs.-insp., Lyckebo, Västrag., box 7J5, tel. -IJ3 Carlsson. Kils, Skof.-arb., ),1arielund 9, ),1arielundsgat., box 38 Karlsson, Nils Aug., Cementarb., Kristineluncl, Idrottsg., box 70J -»- Oskar, Skof.-arb., Roseniund, Källgat., box 658 b ->>-- Oskar Ejnar, Skof.-arb., BjörkeIid, S. Mos ->>- Ragnhild, Hancl.-bitr., Dalhem, Stenev.. box 793 ->>- Romanus, Byggn.-snick., Källtorp J, Dalagat., box 453 -»- Rudolf '-., Skof.-arb.,?\yhem 2, S. Mos, box 1611 b -»- Signe, Ä.-fru, Ekenäs, S. Kungsv., b 4-1 a ->>- Sigurd, Skof.-fönn., Hjärsta, Idrottsg., box 729 ->>- Sofia, Ä.-fru, Fridhem 1, Joh. Kyrkog., box 57 -»- Sten Artur, Skof.-arb., Tunbo, Kvarng. box 375 ->>- S\'en Gösta, Skof.-arb.. Linneelund, Idrottsg. box 665 b -»- Sven Hj., Skof.-arb., N. '-ia, box >>- Sven T., Skrivbitr., Gunnebo, S. ),,1os, box J597 ->>- Sven V.. Lägenhetsäg., Gullbacka, S. Mos, box J268 ->>- Tage, Skof.-arb., Steffanstorp, Iclrottsg., box 736 -»- TorvaId, Skof.-arb., Marieberg 6, Mossbang, box 613 -»- Ture, Skof.-arb., Tureberg 2, Mossbang, box 567 ->>- Vendla Ingeborg, Lägenhetsäg., Säbydal, Idrottsg., box 728 -»- Viktor, Lägenhetsäg., Foresta, Magasing., box 97 b, tel »- Viktor Vernet, Chauff., Brittenborg, Källgat., box 666 Carlsson, Vilhelm, Fabr., Lövåsen l, Badhusg., box 523 Karlström, Hjalmar B., Grovarb., MarieIund, Kvarng., box J36 -»- Elin Sofia, Fnl, Elinsberg, Drottninggat.. box 121 Kartongfabriken, Nya, Inneh. Fabr. Helmer Olsson o. ). V..Erlanclsson, Strömsnäs, Stenev. Postadr.: Kumla. tel. 285 Katrinelunds Handelsträdgård, Sörby, Kumla, tel. 39CJ Kempes Eftr., Herrekipering. Inneh. Elsa Ekmark, Sandtorp, Hagendalsv., box 11, tel. J66 Kempe, Karl F., Chauff., Kvarng. 9, box 201 b Kettesen, Rudolf, Handelsres., Skogsholm, Folkungag., box 317 Kilström, Ester, Hand.-bitr., Katrinelund, Villag., Box 167 -»- Karl, 'Taktm., Frista J, Hagendalsv., box 46, tel. 183 Kjellgren, S\'ante, Ing., Rosenhall. S\ eav., box 76 b tel. 369 Kjellin, Erik, Fabr., Stjärnvik l, Löntag., tel. 260' Klaessons ),1öbelaff. Filial. Förest. E. Danielsson, Odinslund, Hagendals\'.. box 100, tel. 149 Klang, Henning Gabriel, kof.-arb., Skogshydclan, Mossbang., box 1638 Nyvelius Färghandel, Kumla SJUKVÅRDS- och FORBANDSARTIKLAR Telefon 23 35

20 Klingberg, Anna, Frök., Vårby, Kungs\., box 45 -»- Vendela, Fru, Sveaborg l, S. :Mos, box 1209, tel. 131 _»_ Manfred, Skomodelh'erkstad, Sveaborg l, S. Mos, box 1209, tel Klingvall, Sperling, Skof.-arb., Trion, S. Mos. box »- Sven, Skof.-arb., Trion, S. Mos, box 1591»Konfekthörnan» (Inneh. Frök. l\traj Johansson, Örebro.), Karlsholm l, Köpmang., box 908, tel. 139 Konfektionsindustri (Gustaf Söderberg), Odinsluncl, Köpmang., tel. chef. 512, kont. 473 Konditori, Håkanssons Eftr., Anneclal l, Skolv., box JOS, tel. 154»Konditori & Kafb. Inneh. B. tenberg, Friberga, Hagendalsv., box 21 b. tel. 353 Konditori & Kafe. Inneh. I Larsson, Berga l, Hagendals\"., box 20, tel. 52»Konsumtionsföreningen, örebro». Affärshuset, Köpmang., box 72: b Charkuteriavd., tel. 293 Sko-, }''lanuf.- & Bosättn.-affär., tel. 374 Speceriavclelningen, tel. 174; _»_ Speceri 18, Forshaga l, Fylsta, Drottningg., box 148: Charkuteriavcl., tel. 406 Mjölkförsäljn., tel. 576 Speceriavdeln., tel. 90; _»_ Speceri 19, Pellenäs, Hagendalsv., box 19, tel. 49»Kostympress». Inneh. Kon rad Jonsson, Haga, Odeng. Kravattindustri. Inneh. Sven Floren, Annebergsg., tel. 258 Kristiansson, Edit, Fabr.-ch., Rosenhall, Svea\'. box 76 b Kullbergs Eftr. Inneh. A. Thyrman, Villingsberg l, Torget, fack 31, tel. 60 Kumb, Gotthard, Sten h., Slätvik, Badhusg., box 524 Kumla Bok & Pappershandel. Inneh. A. Dohlwitz, Hagendalsv., tel. 56 Kumla Brandstation, Drottninggat., tel. 27 Kumla Bryggeri, Da\'id Benjaminsson, Retretten, Kyrkog., box 94 c, tel. 167 Kumla Cafe & Hembageri. Inneh. Bernh. Andersson, Furuhall 2, Köpmang., box 95 Kumla Cementvarufabrik. Inneh. Olof \\'iren, Köpmang., tel. 232 Kumla Dispensärlokal. Läkare: E. Franklin, mottagning i KUIl1 la, tisdagar kl , Kyrkog., box 84, tel. 121 Kumla Erkända Sjukkassa, Folkets Hus, Skolv., tel. 29 Kumla Fastighetsbyrå, Rosta 2, Korrmalsmg., box 624 Ring Tel upp M. Ulvhammar får Ni premierna väsentligt reducerade! Städernas Allm. Brandstodsbolag, Försäkringsanst. Gothia, Livförsäkriogsaktiebolaget Thule Kumla Finbageri. Inneh. Bertil Tholsson, Leksand, Leksandsg., box 527, tel. 48 Kumla ~oder_ & Utsädesaktiebolag, :\1agasing., tel. Kamnanrop:»utsadesbolaget». Efter kontorstid 503 Kumla Folkbibliotek. Förest. Folkskoll. Ekdahl, Haga l, Svea\. Kumla Handelstradg. Inneh. C. A. Eriksson, Rosenhill, Kyrkog., box 81, tel. 292»Kumla Hembageri», Eclitsborg. Kvarng., box 143, tel. 411 Kumla Hotell. Inneh. Valborg Finnström, Gustavs\'ik, tel. 37 Kumla Idrottspark, Idrottsg., tel. 444 Kumla Järn & Redskapshandel. In':leh. Fredrik Emberg, Lothnngen, fack 26, tel. 25 & 32:l»Kumla Lillebil». Inneh. G. Andersson, Stationsplan, tel. 460 Kumla ~.df~bri~. Inneh. Karl Widlund, ~yhem, Viavägen, tel. 91 Kumla Lastandrmg & Skoblocksfabrik, Tallbo n:r 1, Viavägen, tel. 521 Kumla Mejeriförening. Postadr. Kumla, S. Kungs\". tel 33 Kumla Mejeriförenings affär, PaulineIund 1 tel. 533 ' Kvarn:". '", box 204, -»- Ljungbyhov 2, Villag., box 139 Kumla Modemagasin. Inneh. Fru Gun :Mikaelsson Stockholm. Förest. fröken Karin Andersson, Solgården, Hagensdalsv., box 99 b, tel. 511 Kumla Motor & Mekaniska verkstad. Inneh. A. R. Fogelkvist, Norrbo 1, Viav., box 802, tel. 351 Kumla Postkontor, Stationshuset, tel. 77 Kumla Skoarbetarefackförening, Hagendalsv., tel. 220 Kumla Skofabrik, Drottninggatan. Kontor, tel. 54 Lagret, tel. 305 Stängt Chefskontor, tel 54 Fabrikör Carl Nilssons bostad, tel. 57 Disp. Ragnwalcl Nilssons bostad, tel. 454 Kassör Herbert vvidens bostad, tel. 485 Verktnäst. Gottfricl Carlsons bostad, tel. 304 Kumla Sparbank, Skoglunda, Järnvägsg., tel. 12 Kumla Stuv- & Mönsteraffär. Inneh. Nils Fredriksson, Marie Iund 1, Joh:s Kyrkog., box 55, tel. 463 Kumla Tjänstebyrå. Förestånd. Köpman Anton Persson Linclegård, Sveav., box 71 d, tel. 455 ' Kumla Tryckeri. Inneh. Nils Helander, Ellby 1 Skolv. box 103 tel. 81 ',, Kumla Tvätt- och Strykinrättning, Inneh.: ]. Boström, Haga Sveav., tel. 288 Kumla Varmbadhus, Drottninggat., tel. 299 Nyvelius Färghandel, Kumla MUNKEDALS PAPP P A P P S P I K Telefon 23 37

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE 1215 GÄVLE Skala t lbonn NZ!", 1 1'\1.11:1! i i N!, wernammememar. I e.= G41-41e-DOldliår T1V,- vtrkn3'.icrer r.4wou. kor war \ '03 1 I i. I Kaserner Eric sonsk tifte-ia'e tat.jyn. v erkstad.er 333 t.

Läs mer

Invånare i Vaxholm enligt folkräkning 1930. Endast själva staden och undantagande Kastellet och militära förläggningar

Invånare i Vaxholm enligt folkräkning 1930. Endast själva staden och undantagande Kastellet och militära förläggningar Invånare i Vaxholm enligt folkräkning 1930. Endast själva staden och undantagande Kastellet och militära förläggningar Utskrivet av Carl-Uno Sjöblom april 2014 Namn Yrke Föd.år o.-ort Kvarteret Strand

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 4 KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 2 Tabell 6 från tab.2 INGRID JONASDOTTER 1733 hade ingen dotter Kari, det var broderns barn. 3 Tabell 29 från tab.11 NILS JANSSON 1768 dog i Mölnerud i Brunskog 28/11-1850.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Hälsa, miljö och trafik är ständigt aktuella ämnen med många beröringspunkter. Kunskaper inom dem ger verktyg att påverka vår gemensamma framtid.

Hälsa, miljö och trafik är ständigt aktuella ämnen med många beröringspunkter. Kunskaper inom dem ger verktyg att påverka vår gemensamma framtid. NAR öretag edverkande kala företag ch organisa- oner bidrar till tt Trafikkalen- erns material r gratis. Sam- digt hjälper e till att sprida formation om arns utsatthet trafiken bland na anställda. nder

Läs mer

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 SÅ GÖR ETT TRÄD NYTTA Löv från träden gödslar jorden och gör att den håller sig fuktig. Träd ger foder till djuren. Träd tar upp koldioxid från luften. Vissa träd har

Läs mer

Gott nytt År. Miljöalmanacka 2011

Gott nytt År. Miljöalmanacka 2011 Miljöalmanacka 2011 Gott nytt År Mat är en stor del av livet, både till vardag och till fest. Själv gillar jag både att äta gott och laga god mat. Att stöka runt i köket bland puttrande grytor och fräsande

Läs mer

Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet)

Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet) Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet) GE Aal, lektor, Dufveholm, Katrineholm Jonny Abeleen, tjänsteman, Anhaltsvägen 60, Helenelund Dagmar

Läs mer

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942)

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942) Riksföreningen Sverige-Tyskland: 5689 medlemmar 1938-42 Källa: Professor Hugo Odebergs arkiv (Lunds universitetsbibliotek), Riksföreningen Sverige-Tysklands arkiv (volym 1, Riksarkivet), Sverige-Tyskland

Läs mer

EMIGRANTER RAMSBERGS FÖRSAMLING 1850-1930

EMIGRANTER RAMSBERGS FÖRSAMLING 1850-1930 Efternamn Förnamn Föd.dat. Födelseförs. Bostadsort vid emigrationen Emigrations-församling Flyttbevis Emigr.dat. Destina-tion Källförteckning sid nr Abrahamsson Jan 1825 07 05 Ramsberg (T) HÖGFORS, Hörksviken,

Läs mer

Almanacka. Sidan. Dina personliga uppgifter Grupp för trädgårdsavfall Din kupong för Klimatsmart Schema 2015 för landsbygdshämtning

Almanacka. Sidan. Dina personliga uppgifter Grupp för trädgårdsavfall Din kupong för Klimatsmart Schema 2015 för landsbygdshämtning Sidan Almanacka 2015 Dina personliga uppgifter Grupp för trädgårdsavfall Din kupong för Klimatsmart Schema 2015 för landsbygdshämtning 47 Own the stage foto av Erica Karlsson EN NY KALENDER för Nässjö

Läs mer

...mer tid över KALENDRAR 2015

...mer tid över KALENDRAR 2015 ...mer tid över KALENDRAR Kalenderkollektion Efter att ha tillverkat kalendrar i över år, känner vi oss nu redo att lansera vår första digitala kalender: Planado en ny spännande kalenderapplikation som

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

Alfabetiskt ortsregister.

Alfabetiskt ortsregister. 1 Abisko (Norrbottens län) Alfabetiskt ortsregister. Årtalen inom parentes (1899, 1911) anger att de finns med i Svenska Fotografers Förteckning av anno 1899 resp. 1911. Borg Mesch Filial, se Kiruna. (1911)

Läs mer

Ett grönt år med Eskilstuna Energi och Miljö

Ett grönt år med Eskilstuna Energi och Miljö Almanacka 2014 Ett grönt år med Eskilstuna Energi och Miljö Information, öppettider, tips och svar på vanliga frågor om återvinning, el, värme, stadsnät, vatten och avlopp. Eskilstuna Energi och Miljö

Läs mer

Hela året med Eskilstuna Energi och Miljö

Hela året med Eskilstuna Energi och Miljö Almanacka 2013 Hela året med Eskilstuna Energi och Miljö Information, öppettider, tips och svar på vanliga frågor om återvinning, el, värme, stadsnät, vatten och avlopp. + =? 100 meter på ett bananskal

Läs mer

NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND

NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND 25 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare NEDERLULEÅ

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

PERSON- OCH ORTREGISTER

PERSON- OCH ORTREGISTER PERSON- OCH ORTREGISTER TILL SUNDSVALLS HISTORIA 1621-1888 VOL. I - V A Abbot V: 169 Abelli, Bengt Anders Eskil IV: 116 Abelli, Bo Gustaf Olof IV: 116 Abelli, Bror Carl Göte IV: 116 Abelli, Bror Edvard

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

Sakregisteruppgifter gällande Gudmundsgillets årsböcker

Sakregisteruppgifter gällande Gudmundsgillets årsböcker uppgifter gällande Gudmundsgillets årsböcker SAK register över Gudmundsgillets årsböcker 1930 1962, 1981 2006. Registret innehåller mer än 17500 poster. De två första siffrorna anger årgång och de två

Läs mer

MILJÖKALENDER. Emmaboda kommun. med viktig kommunal information. tema: Yrken inom Emmaboda kommunkoncern

MILJÖKALENDER. Emmaboda kommun. med viktig kommunal information. tema: Yrken inom Emmaboda kommunkoncern MILJÖKALENDER Emmaboda kommun med viktig kommunal information 2015 tema: Yrken inom Emmaboda kommunkoncern 1 tema: Yrken inom Emmaboda kommunkoncern. JOBB SOM GÖR SKILLNAD Genom satsningen Sveriges Viktigaste

Läs mer

Miljöalmanacka. Solenergi möter vattenkraft. Sjön Dovern. Fotograf: Lennart Persson.

Miljöalmanacka. Solenergi möter vattenkraft. Sjön Dovern. Fotograf: Lennart Persson. Miljöalmanacka 2014 Solenergi möter vattenkraft. Sjön Dovern. Fotograf: Lennart Persson. Kundtjänst Norrköpingsvägen 32 kundtjanst@finspangstekniskaverk.se 0122-851 80 måndag fredag 8 12, 13 15 Välkommen

Läs mer

Almanacka 2014. med information från Värmdö kommun. Samhällsinformation

Almanacka 2014. med information från Värmdö kommun. Samhällsinformation Samhällsinformation Almanacka 2014 med information från Värmdö kommun Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se Till alla hushåll i Värmdö kommun

Läs mer

Bi-lagan. extra- Läsårskalender september juli. Nationellt resurscentrum för

Bi-lagan. extra- Läsårskalender september juli. Nationellt resurscentrum för extra- Bi-lagan Nationellt resurscentrum för INSPIRATION OCH INFORMATION FÖR LÄRARE I FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH SKOLANS TIDIGA ÅR SEPTEMBER 2005 Läsårskalender september juli med idé-uppslag om bl.a: fåglar

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

32. Samråd 2007 Inbjudan till samråd

32. Samråd 2007 Inbjudan till samråd 32. Samråd 2007 Inbjudan till samråd Innehåller: Inbjudan Sändlistor Samrådsplan Annons Förteckning över införda annonser Förteckning över information på hemsida 2007-10-01 ENLIGT SÄNDLISTA STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer