el SVENSKA '~ÄNlADELSBANKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "el SVENSKA '~ÄNlADELSBANKEN"

Transkript

1 el SVENSKA '~ÄNlADELSBANKEN Kumla Tel. Kamrer 134, Kassa och bokföring.,34 g!can dinavi~!ca K 'C fl dita!c tifj. /'ola1flt. Avd.-kontor Oppet Telefon 50 Eg n a f o n d e r: 132,000,000 Ekonomiska husmödr'gr som vilja göra förståndiga inköp för sig och familjen kan med förtroende vända sig till oss. Vi ha ständigt bemödat oss om att föra gedigna kvalitetsvaror till verkligt låga priser. KULLBERGS EFTA. Kurnla Tryckeri 1938

2 Den främsta och mest spridda tidningen i Kumla med omnejd är NERIKES=JiDNINGEN Modernt redigerad, snabb, inneh611srik B~sta annonsorgan! Kontor i KUMlA vid torget (invid' Polisstationen). Oppet: Vardagar kl em. Tel. 367 Lördagar kl. 2-4 em. Läs Nerikes-Tidningen varje dag! Trädgårdsägare! För en ringa kostnad kan Ni öka trevnaden i Eder trädgård medelst trädgårdshällar å dess gångar. Låt det späda gräset och rör ändamålet lämpade blommor spira upp mellan hällarnas oregelbundna figurer! Dessa smala ränder av grönska och blomprakt komma gångarna att väl smälta tillsammans med trädgårdens grönska. Även å kyrkogårdarnas gravplalser göra dessa trädgårdshällar ett tilltalande intryck. Sätt Eder i förbindelse med Bröderna Jonassons Kalkbruk Mossby, KUMLA. Tel. Hällabrottet 8 a och 8 b 80m runtom i Sverige levererat trädgårdshällar till beliltna ktipare. KUMLA AORE55- OCH GATUKALENOER MED KARTA ÅRGÅNG I Utgivare: ÖVERKONSTAPEL SVEN ROSBY Kumla 1938 Kumla Tryckeri 1938

3 A. G. Anderssons A.-B. Personregister och adresser. 2 Kontor l Chefskontor 26 Lager... l Fabrik 26 S k o Fa b r i k - Kumla Bösta kvaliteer! Telefon: Linjeväljare A.-B. AGA 11.-1'1. Telefoner: Kontor. Direktörens bostad. Disponent. Konfektion 14, 104 6, Utför reparationer av autodäck och slangar Nya slitbanor påläggas. Välsor!. lager av: Fisk, Trelleborgs o. Goodrichs ringar m. fl. I -(Jutt>tinffirt I KW4UTET Af!!!!. PASSFORH I!II/I\~ Fabrikörens bostad... 6,26 Disp. Ernst Andersson 46 Disp. Helmer Andersson 41 Disp. Harry Andersson 71 Tel. 350 Manne Larsson Torget, Kumla A A.-B. Aga Konfektion, Drottningg., tel. 1~, 1O~ A.-H. A. G. Anderssons Skofabrik, Drottningg. Linjevälj. l. 26 A.-H. Elias Englunds Juvel- & Guldsmedsaffär, Inneh. Elias Englund, Elsass, Hagendalsv., postfack ~2, tel. 301 A.B.F:s Bibliotek, Folkets Hus, Skolvägen A.-B. Konrad Anderssons Skofabrik, L"lvsunda 2, K, arngat., fack 60, tel. 120 A.-B. Lasse Burens Skofabr. lager, Svea I, Sveav., tel. 42 A.-B. Skofabr. Drott, Dir. Elis Gustavsson, Viavägen, postfack 28, tel. ~20 Adolfsson, ~1artin, Skof.-arb., Erikslund, Villagat., box 166 Ahlstrand, Artur, Rörledn.-entrepr., Ljungbyhov 4, Kvarng., box 202, tel. 317 Alfredsson, Elly, SÖmm.-a, Mariedal, Villag., box ]74 Almgren, Ossian Ferdinand, Skof.-arb., Björkhaga n :1' 2, Hagagat., box 1765 Almroth, Martin, Skof.-arb., Erikslund 3, S. Kungsv., box 1017 Almström, Hilma Josefina, Ä.-fru, Loviseborg, Villag., box 125 And, E., Snickare, Stavgård, Skolgat., box 104 -»- Holger, Skof.-arb., MarieIund, Järnvägsgat., box 212 -»- Leon, Skof.-arb., Rosendal n:r 9, Villagat., box 153 Andersson, A. Henry, Skof.-arb., Sveaborg 2, Höganäsg., box 483 -})- Agnes E., Sömm.-a, Visborg n:r l, Kvarng., box 149 ->>-- Albertina, Ä.-fru, Skogstorp, S. Kvarng., box 351 ->>-- Alfred, Skof.-arb., Anneberg l, Korrmalmsg., box 617 ->>-- Alvar, Skof.-arb., Jakobsberg, Idrottsgat., box 725 -»- Ah'ar, Skof.-arb., Stjärnö, Vattug., box 452 -»- Amalia, Ä.-fru, Lunda 3. Annebergsg., box 630 -»- Amanda, Ä.-fru, Lilla Vissberga, Kvarng., box 1~, tel. 38 -»- Anders Gustaf, Fabr., Sofieberg, Järnvägsg., tel., kontor l, 26, bostad 6 -»- Anna Ingeborg, Nåtlerska, Fredriksberg n :r 3, "Mossballgat., box 611 RAK & FRISfRSAfONGfN å Köpmangatan Rekommenderas I Inneh.: SVEN ANDERSSON 3

4 Anderssons Bleck och Plåtslageri, Harry, Nordinslund, Hagag., box 575 _»_ Andreas, Gårdsäg., MarieIund, Kvarng., box 136, tel. 270 _»_ Anna Lovisa, Lägenh.-äg., Skuggan, Folkungag.. box 187 _»_ Anna Lovisa, Ä.-fru, Fredriksberg n:r 3, )'Iossbanegal., box 611 _»_ Anna Sofia, Ä.-fru, MarieIund 7, Kvarng., box 203 _>>-- Anna Viktoria, Ä.-fru, Skogshall, S. Mos, box 1627 _»_ Ann)" Yiktoria, Läg.hets-äg., Lind, n:r 2, Drottninggal., box ISO b _»_ Arne Herbert, Gasbel.-arb., Vänhem, K,-arng., box 140 _>>-- Artur, Skof.-arb., Lilla Fridhem 2. Stenevägen, box 300 _»_ Augusta, Ä.-fru, Edsvik, Kvarng., box 145 _»_ Axel, ),Iodellör, Eds"ik, Kvarng., box 145, tel. 175 _»_ Bernhard, Kafeinneh., Retretten, Kyrkog., box 9-1 c _>>-- Bernt, Radioförsälj., Alsnäs, S. Mos, box 1570 _»_ Bertil. )'Glare, Lillhaga 1, S. ),1 os, Ö. ]., box 1217 _»_ Birger, 1Iurare, Altorp, N. Kungs,'., box 44 Andersson, Conny, Skof.-arb., Hjärsta l, S. 110s, box 1226 _>>-- David Läg.hetsäg., Tillberga n:r l, S. Mos, box 1572 _»_ Edvin G., Skofabriksförm., Bernstorp 4, Stene,-ägen, box 184 _»_ Edvin, Skof.-arb., S. Mos, Idrottsgal., box 1606 _»_ Edvin, Möbelsnick., Rosenluncl, Vattug., box 28. Anderssons Eftr., A. F., Kafe & Bageri, Skolv. 9, box 207, tel. 111 Andersson, Einar, Agent, Varmbadhuset, Drottningg. _»_ Ellen Augusta, Lägenhetsäg., Furugård, Folkungag., box 368 _»_ Ellen, Kassörska, Adolfsro n:r l, Kvarng., box 142 _»_ Elin S. e, Lägenhetsäg., Viaborg, N. Via, box 3048 _»_ Elin Sofia, Lägenhetsäg., Eriksberg, Norrmalmsgal., box 625 b. _»_ Elias B. J.. Skof.-arb., Bengtsro, Steneväg.. box 707 _»_ Elis F. ),{ontör, 1Iarielund 7, Kvarng.. box 203, tel. 249 _»_ Elis, Chaufför, Hyddan, Stene"ägen, box 791 _>>-- Ell)", Konf.-arb :a, Lindegård, S, ea,., box 71 _»--'- Emma Kristina, Frök., Vänhem, Kvarng., box 1-10 _»- Emanuel, Köpman, Delch-ik, Köpmang., box 36 _»_ Emelia, )\.-fru, Ulvsunda n :r 2, K, arngat., fack 60, tel. 120 _>>-- Emil. Maskinist, Hasselbacken, Kungsv., box 450, tel. 79 _»_ Erik A., Skof.-arb., Yårgårda, Stenevägen, box 706 _>>-- Erik ~Iartin, Skof.-arb., Forsheda n:r 1, Idrottsgal., box 683 _»_ Erik An'id Skof.-arb., Björkhaga, S. Mos, box 1706 _>>-- Ernst, Disp.. Skogsborg, ]ärnvägsgal., fack 35, tel. 46 Nyvelius & (:0, BENSIN och alla slags SMORJOLJOR 4 Färghandel K U M L A Tel. 23 Andersson, Gustav, Lillebiläg'., L. Hellby, Hagendalsv., box 22 -»- Ester, 1\åtlerska, Kar!sborg, S. Kvarngal., box 370 ->>-- Evert, Cementarb., Kar!sgård, S. Kvarng., box 352 ->>-- E"ert, Lagerch., Granly, Sveav., box 920 -»- EvaId. Banarb., Retretten, Kyrkog., box 94 c -»- Filip, Snick., Annelund, Fridhemsg., box 510 ->>-- Folke, Köpman, Pellenäs, Hagendals\., box 19 ->>-- Greta, Sömm.-a, Skogsborg, 1\:a Via, box >>- GotthanI. Chauff., Lilla Hellby 2, Hagendalsv., box 22 -»- Gunnar Fridolf, Skof.-arb., Björkhaga, S. ),10s, Idrottsgat., box >>-- Gunnar, Rörlecln.-entrepr., "Trana, S. :Mos, box »- Gustav Albert, kof.-arb., Berga n :r 9, Idrottsgal., box 742 -»- Gustav Arvid, Lägenhetsäg., Granberga, N:a Via, box >>-- Gustav Herman, Skof.-förman, Tallholmen, S. ),10s, box >>-- Gusta,' Leonard, Fabr., Solö, S. Mos, fack 74 ->>-- Gustav Leonard, Skof.-arb., Gustavslund n:r 2, Källg., box 652 -»- Gustav, Handl., Haga 1, Odeng., postfack 77, tel. 3 -»- Gustav, Trädg.-arb., Fredriksdal, Vattug., box 455 -»- Gösta H., Köpman, Ulvsunda 2, Kvar ngat., fack 60, tel »- Gösta Hjalmar, Skof.-arb., Haga 2, S. Mos, box »- Hanna Mal"ia, f. d. Stickerska, Gustavsberg n:r 8, Folkungag., box 308 -»- Harry, Disponent, Odinsluncl 1, Köpm.-g., tel. 71 -»- Harry, Modellör, Bro 1, Vattug., box 32, fack 59 -»- Hedvig, Lägenhetsäg., Hyddan n:r 1, Hagagat, box 557 -»- Helclor, Skof.-arb., Lilla Edet, ]ärnvägsgal., box 644 -»- Helmer, Disp., Karlsholm 1, Köping, tel. 41 -»- Helmer, Skof.-arb., Lindåsen, S. Mos, box »- Henry, Rörmokare, Ekenäs, Kungsv., box 44 b ->>-- Hilma Maria, Ä.-fru, Haga, S. Mos, box »- Hjalmar, Skof.-arb., SkogaIund l,. Kungsv., box 500 -»- Hjalmar, Skof.-arb., Alsnäs, S. Mos box »- Hjalmar, Åkare, Lervik n:r l, Idrottsgat., box 739 -»- Hulda Augusta, Ä.-fru, Andersro n:r l, Villagat., box 164 -»- Hulda, Fröken, Framnäs, ]ärnvägsgat., box 129 ->>-- Hulda, Lägenhetsäg., Norrmalm n:r 7, Fabriksgat., box 626, tel >>-- Ida, Fastighetsäg., Skolvägen 9, box 217, tel »- Ingeborg, Baderska, Varmbadhuset, Drottningg. ->>-- Ivar, Skof.-arb., Larslund, Stenev., box 301 Vid köp av Rökvaror Pappersvaror o. Kem. tekn. artiklar rekommenderas Bertil Aronssons Cigarraffär Tel

5 Andersson, Joel, Grosshandl., Villingsberg, Torget, fack 30, tel »- Johanna, f. d. Kokerska, Almedal n:r 2, Drottninggat., box 116 -»- John F., Skof.-arb., Solbacka n:r 3. S. Mos, box J624 -»- John, Banvakt, Banvaktstug. n:r 309, Järnvägsgat., box 209 -»- John, Skof.-arb., Persberg J, Norrmalmsg., box 6J8 -»- John, Lijon, S. Kvarngat., box 367, tel. J20 -»- Josef & C :0, Skofabrik. Drottningg., box 150, tel >>-- Josef E., Skof.-arb., Solberga, N:a Via, box »- Josef, Fabr., Skolvägen 9, K\ arng., tel »- Judit Axelina, Lägenhelsäg., Furugård, Folkungag., box 368 -»- Karin Emclia. Handelsbitr., Furugård, Folkungag., box 368 ->>-- Karin, Damskrädderi, Adolfsberg J-2, Köpm.-g., box 60, tel »- Carl A., f. d. Lantbrukare, Larslund, Steneyägen, box 30J -»- Karl Daniel, Skom., Skogshyddan n:r 2, Mossbang., box 650 -»- Karl F., Fabr., Fylstalund 2, Nygatan, box 737, tel >>-- Karl G., Skof.-arb., Lo\"isero, Hagagat., box 56J -»- Kad Ivar, Skof.-arb., Linnelund, K:a Via, box »- Karl Johan, Lägenhelsäg., Vårgårda n :r 2, Idrottsgat., box 748 ->>-- Karl, Skof.-arb., Härvibe>, Snickareg., box 620 b, tel »- Karl, Möbelsnick., Ulriksdal 2, Kyrkog., box 86 b Andersson, K. O., Cykelrep., Pellenäs, Hagendalsv., box J9, tel. 70 -»- Karl Oskar L., Skof.-arb., Björkliden n :r 2, Hagagat., box J764 ->>-- Karolina, Hotellbitr., Ekeberga, S. Mos, box J5J4 ->>-- Lars Elis, Skof.-arb., Stensbo, Stenevägen, box 783 -»- Lm"isa, Fr., Edsvik, Kyarng., box J45 -»- Maria, Fru, Linnea, S. Mos, box J574 ->>-- 1argit, Ä.-fru, Margaretelund. S. Mos, box J700 b -»- Martin D., Reklamteck., Fylsta gård, Stenev., box 30J b -»- Martin, Köpman, Villingsberg, Hagendalsv., tel >>-- Martin, Köpman, Villingsberg. Torget, fack 11, tel. 98 ->>-- ~fartin, Lägenhetsäg., Skogsholm, Folkungag., box 317 -»- :;\1artin, Skof.-arb., Lilla Fridhem 2, Stenevägen, box 300 ->>-- Nanny V., SÖmm.-a, MarieIund 7, Kyarng., box 203 ->>-- Nils Bertil, Fabr., Dalbo, S. Mos, box 1650, tel »- Kils, Skof.-arb., Mariedam. Fridhemsg., box 510 -»- Olga, Fr., Kungsholm J, Kyrkog., box 89 ->>-- Olga, Ä.-fru, Olm"sborg 1, Steneyägen, box 302 ~ ;g 'lff'l n~ '{)timd'll~ 'llizf 6 Kumla Telefon 377 KALLUFTSPERMANENT Ändersson, Sven, FrisÖrmäst., Segolsdal, Kyrkog., box 87 _»_ Oscar E., Polism., Granly, Sveav., box 920 _»_ Paul Gabriel, Skof.-arb., Elsasro, Nygatan, box 140 b _»_ Rudolf, Fabrikör, Bro n :r 3, Parkgat., box 108 _>>-- R., Fabr., Lilla Hellby, N. Kungsv., box 18 b _»_ Rut L, SÖmm.-a, Gustavsdal, Mossbang., box 652 _» Selma, Ä.-fru, Karintorp 3, S. Kungsv., box 1013 _>>-- Sofia, Ä.-fru, GustaYSdal n:r J, Fabriksgat, box 124 _>>-- Sofia, Fröken, Skuggan, Folkungag., box 187 _»_ Sven Gösta, Skof.-arb., Steffanstorp, Idrottsgat., box 736 _»_ Sven Grovarb., Östergården, S. 110s, box 1252 _»- Sycn: Skomak., Eriksberg, Norrmalmsgat., box 625 b _:to- Vallentin, Målare, Elsasro, Nygatan, box 140 b _»_ \Vilhelm, Öyerförmyndare, Gärdhem, Vattug., box 31, te!. 278 Anström, Ida T., Lägenhetsäg., Västanborg n:r 1, Mossbang., box 609 _»_ Maria Karolina, Lägenhetsäg., Västanborg n:r 1, Mossbang., box 609 Apelkvist, Erika, Ä.-fru, Barrhaga n:r 2, Villag., box 172 b Apoteket Kronan, Odinslund J, Köpm.-g., fack 38, tel. 339 Arbin, Chades, Skof.-arb., Marielund n :r 8, Järnvägsgat, box 212 _»_ K., Rak- & Frisersalong, Eriksdal 1, Järnvägsg., box 212 Arnsholt, Arnold, Skof.-arb., Solhult, Mossbang., box 653 Arnholm, J. G., Bokhand!., Hagaberg, Sveav., tel. 565 Aronsson, Bertil, Cigarrhancl1., Skolväger: 9, Kvarngatan, te!. 452 Augustsson, Josef Harry, Skof.-arb., Karlsro n:r 1, Idrottsgat., box J575 _»_ Karl G., Maskinist, OskarsJund, Vattug., box 459 Autoringar, lnneh. Manne Larsson, Smedstorp, Torget, box 2, tel. 350 :Axelsson, Ingegerd, Frisörsbitr., Hagaborg, Hagagat, box 552 Axelsson, Karl F., Skof.-arb., Karlsro, S:a Mos, box >>-- Konrad, Ombudsman, Expedition, Gotthem, Lövstagat., box 678, tel »- Märta, Bageriidk.-a, Selmas n:r J, Stenev. ->>-- Per Axel, Gårdsäg., Ljungbyho,' n:r 4, K,"arng., box 202, tel. 25J o. E. Biörklunds Kol & Vedofför Tel. 109 K U M L A Bäst på platsen! 7

6 Tel. 13 Ljus- och värmebehandling. Kvartslampa , 8 Doktor SVEA BURELlUS-STRÖM Hagendalsvägen (intill järnvägen) Mottagningstid: Vardagar kl. 9-10,30 f. m. Ovriga tider efter överenskommelse. BENGTSONS HERRKONFEKTION Stort urval av moderna Herrkläder Välsorterad Herrekipering Prima varor. L. N. BRI N K låga priser. UR- & GULDSMEDSAFFÄR, KUMLA U R, G L A S Ö G O N Guld-, Silver- och Nysilvervaror Telefon 182 Tel. 262 Reparat. av Ur utföres omsorgsfullt under full garanti B Bccker, Axel, Eugen, Sofiero, S. :'10s, box J668»,-\xel Rudolf, SkoL-arb., Eriksll,1nd, Idrottsg., box 577 _»_ Knut, Skof-al'b., Nonmalm 7, Fabriksg., box 626 Beckman, Axel, GårdL-handl., Kumla by 6, S., Kungs\'., box JOJ:; Benjaminsson, David, Bryggeriäg., Retrettcn, Kyrkog., tel. J67, box 9-l c Bengtsson, Hcnning, Köpm., Solgånicn, Hagcndalsy., box 5 b, tel. 355 Bengtssons Herrkonfektion, Inneh. Henning Bcngtsson, Elsass, Hagendalsv., tel. J82 Bcrg, Ernst Gusta\', SkoL-arb., Gläntan, S. :'los, box J5-l3 Bergdal, Filip, SkoL-arb., Lilla Fridhem 2, Stenev.. box 300 -»- Karl, SkoL-arb., Ljungbyhov 2, Villag., box J39 Bergdal, Rut E., Frök., Charlottcnberg, Villag., box J73 Berggren, Agnes, Ä :fru, Tryggebo, N. Kungsv., box 535 -»- Erik Sixten, Frisörmäst., Björkhaga 3, Kvarng., tcl. 377 Berggren, Sixten, Frisörmäst., Västra Lunda J, Odeng., box 69 b Bergkvist, Signc E., Nåtl :a, Höganäs, Höganäsg., box 484 Berglund, David, Skoll :e, Kristinelunc!, Joh:s Kyrkog., box 51 b -»- John EIl1., Chauff., Dalvik, S. Mos, box 17JO -»- Karl Artur E., Skrädd., Välan, Ic!rottsg., box 668 Bergman, Edit, Kont., Magnolia, Drottningg., box 151 -»- Johan Artur, Chauff., Valtersborg, Drottningg., box 681 -»- Knut, Åkarc, Fylsta gård, Stenev., box 301, tel »- Turc, Cementarb., Säby, Annebergsg., box 631 Bergqvist, Augusta, Lägenhetsäg :a, Furuhall 2, KÖpll1.g., box 95, tel. 8 Bergqvist & C :0, Tohaksaff., Innch. Fru A. Bergenc!ahl, Ac!olfsberg 1-2, Köpmang., box 60 b Bergstranc!, Gustav E., SkoL-arb., Norrmalm 4, orrmalmstorg. box 628 Bergstedt, Anna, Ä :fru, Lindesro, Västra g., box 748 Bergsten, Gustav Ejnar, SkoL-arb., Gustavsc!al, Mossbang., box 652 -»-- Lars, F. d. Snick., Erstorp l, S. Kungsv., box 1Q6.1. Bernhard, Hanna, Nåtl :a, Loviselund, Lövstag., box 684 -»- Karl, Hen, Loviselund, Lövstag., box 684 Bergström, ElIcn, Söll1m :a, Linnea 1, J oh:s Kyrkog., box 66. tel >>-- Gustav A., Brevb., Frimont l, Stcnev., box 186 -»--]. Emil, :Målare, Brittenborg, S. Kungsv., box JOlO, tel. 577 l'1iudn;nf~lcott till födelsedagar, bröllop, begravningar K UM LA TRYC KERI - Tel. 81 9

7 Bergström, Karl Gottfrid, Linjearb.. Hyg-n., Idrottsg., box 661 -»- Rickard, Lägenhetsäg., Stjärnhov., Västra g.. box 723 Billren, Ida, Fr., Ängg. 7, box 1023 Björk, A., Frök., Kumla Hotell, tel. 37 -»- Bena 1faria, Bag.-idk :a, Ljungbyhov 5, Kvarng.. box 200, tel »- Allan, Bilrep., Granelicl, )J. '-ia, box )>- Elov, Snick., Granelid, '. Yia, Box )>- Carl]" Gårdsäg., Persbcrg, Stenev., box 190, tcj. 32~ -»- Xils. Lagerch., Roscnhal1, SveaL, box 76 b -»- Torgny, Hand.-förest., Korrmalm l, Fabriksg., box 626 Björkcgren, Gustav., F. d. Skol1., trömslund, '-ästra g., box 702 Björkholm, Gustav A., Chauff., Brunnsbcrg, Drottningg. box 123 Björklund, Elis, Stat.-karl, S. J. bostadshus, Järnvägsg., box 210 Björklund, O. E., V cdhandj., Belli\'Uc, Drottningg.. box 39, tcj. 109 Björkman, Anna, Ä :fru, Linnea 2, Joh:s Kyrkog., box 66, tel. 165 Björkman, A. V., Fru, '-ästra Lunda l, Odeng., box 98, tel. 384 Björkman, Elsa L, Frök., Högåsa, Kungsv., box >>- Knut, Chauff., Erikslund l, S. Kungsv., box 49 -»- K. Ivar, '-aktmäst., Dalen l, S. Kungsv., box 1059 Björkmans Konditori, Innch. Fru A. V. Björkman, Lothringcn, Torget, tel. 184 Ejörkman, Olle, Kassör, Linnea I, Joh:s Kyrkog., box 66, tel. 290 Björn, Anders Vilhelm, Skof.-arb., Björneborg, Mossbang., box 1640 Björnkvist, Selma, Ä :fru, Lövnäs l, Kyrkog., Box 82 Blad, Johan Ejnar, Skof.-arb., Nordanskog, Sportg. box 602 Blom, Ernst Paul, Skof.-arb., Nurmis, Mossbang., Box »- John P., Kont., Granly, S\'cav., box 920 -»- Karin, Hand.-bitr., Norrmalm 4, Norrmalmsg., box 628 Blomgren, Erik Torsten, Skof.-arb., Åkerbo, S. Mos,_box »- John, Skof.-arb., Värncrsborg., S. Mos, box b98 Blomhist, Bcrtil, ~Iurare, Vilan, Järl1\'ägsg., box 211 b -»- David, Trädskötarc, Västannäs 1, Snickareg., box 633, tel »- Ida, Ä.-fru, Östlunda 8, Vattug., box ~.:;7 -»- Josef, ~Iurarc, Vilan 3. Idrottsg., box »- Karl E., liurare, Ängaholm, Vattug., box ~58 -)>- Karl Oskar, Murare, Vilan 3, Idrottsg., box »- Ruth, Sömm :a, Roscnhill, Kyrkog., box 81 Blomsteraff., Inneh. Herbcrt Pettersson, Lothringen, Köpmang., box 4, tel. 1~ Blyckert, Vilhelm G., Trädg.-mäst., '-ilhelmsro, '-ästra g., box 662 VED 10 All slags hel- & huggen ved Från o B V d d Inneh. A. Nilsson rotorps e gar Tel. Fjugesta 18 Boc!c, Edvin, Apotckare, Odinslund 1, Köpman6-., fack 38, tel. 415 Boer, Artur, Herman, Skof.-arb., Björkcbo, ifvia, box 3044 Bokhandel, Ahrnholms, Inneh. J. G. Ahrnholm, Gustavsvik, Köpmang., tel. 265 Bokhandel, Dohlwitz, Inneh,: A. Dohlwitz, Odinslund, torget tel. 56 Borg, Anton Gustav, Murare, Löv'sta, )J. Via, box »- Gustav, Skoarb., Emylund, Ängg., box »- Gösta, Bitr., Landsfiskal, Karlsberg 1, S. Kungsv., box ~8, tel. 102 Borg, Martin, BilJ'cp., Vilhelmsborg, S. Kungs\., box 1012 Borg, Reinhold, Skof.-arb., Emylund 3, Ängg., box >>- '-ilhelmina, Ä.-fru, Adolfsberg 8, Kumlaby äg. Doström, Anna,.i\.-fru, Norra Lövnäs. Köpmang., box 79 b Eoström, Artur, Yaktm., Hagaskolan, Hagag., box 555 tcl »- John, Affärsinnch., Kungsholm 1, Kyrkog., box 89 -»- Knut F., Lokf., Gustavsborg,.l\. Via, box >>- Signe. Korra Lovnäs, Köpmang., box 79 C -»- Simon, Kartongarb., Linneeborg l, K. '-ia, box 3009, tel »- Snn Rudolf, Skof.-arb., Kristinelund, Idrottsg., box 701 -»- YilheJmina, Ä.-fru, Marieberg 8, '-if1ag., box 165, tel. 288 Brandström, Anna, Sömm :a, Näsgård, S. Mos, Box »- Birgcr, Snick., Strömslund, Västra g., box 702 -»- Ellen, Sömm :'1, Näsgård, S. Mos, box »- Henning Gottfrid, Packrnäst., Blomsterbo, S. Mos, box 1702 Brink, L. N., Ur-, Optik- och Guldsmedsaffär, Lothringen, Torgct B 6, tel. 262, Brottarklubbens lokal, Parkuddcn, Kvarng. Bruse, Karl Axel, F. d. Skof.-arb., Soficro 4, 1Iossbang., box 647 Brusevitz, Eva, Fru, Kvarntorp, Järnvägsg., box 214 Bröderna Sandbergs Mek. Verkstad, Fridhcm 1, S tenev., tel. 113 Bröderna Thörners Skofabrik, Stcnhammar, Löv'stag, box 659 Burelius-Ström, Svea, D:r, Hagendalsv., tel. 13 Eyman, Gertrud, A ff.-bitr., Lothringen, Torget, box 6 Byström, Gusta\' Bertil, Skof.-arb., Barrhaga l, Yillag. box 170 -)>- Helge, Skof.-fÖrm., Sorento, Hagag., box 564 b Bäck, Kristina, Ä.-fru. Gustav'sdal, Mossbang., box 652 Bäckmans Eftr., P. J., Skofabrik, Rydboholm, Hagag., box 565, tel. 28. Bäckman, Frans Oskar, F. d. Agent, Fridhem 1, liossbang., fack 44 -)>- Gunnar, Skof.-arb., Annelund nr 1, S. 110s, box 162~ -»- Hulda, Ä.-fru, Fredcn, Stenev., box 178 Björkmans Conditori & Cafe vid Torget Fritt hemkörd Levereras till KL/mia TEL. 184 REKOMMENDERAS! 11

8 12 Andersson & Borgs Reparationsverkstad Reparerar: Bilar och Radioapporater - Utför: Svetsningar och mekaniska arbeten av alla slag völ och billigt Försäljer: Bilförnödenheter, Cyklar, Radioapparater EN BIL Tel. 380 Kumla bjuder Eder tillfälle till en efter nutidens fordringar snabb och bekväm resa. Vördsamt Gust. Nilsson KUMLA Cementvaru- & Byggnadsmaterialafför Tel. 232 (OloF Wiren) Tel. 232 Medlem av Svenska Cementvarufabrikanternas Riksförbund Sveavägen Från Centraia Bi Istationen Tel. 380 Tillverkar maskinstampade muffrör och kulvert enligt Svenska Kommuoaltekniska Föreningens oormer, samt fördelar, gårds- och gatubrunnar brunnsringar, cenlenthålsten, nopsasten m. m. Försäljer alla slag av byggnadsmaterial: Cement, Taktegel, Papp av alla slag, Ankarboard, Masooite Torex, Jonit, Eternit, Plywood, Golv- o. Kakelplattor m. m. c»cafe och Bar». Inneh. ~1arit Karlsson, Hyddan 1, Odeng, B. 69 el Caf" & Matsal, Inneh. Aina Fransson, Lilla Granlunda, Hagendalsv., box 16, tel. 316 Cederblom, Adolf Harry, SkoL-förrn., Ljungtäppan, S. Mos, Hagagat., box 1758 _»_ Oskar V., SkoL-arb., Oskarsro, Hagagat, box 1762 Cementvaruindustri, Inneh. Olov Viren, KÖpm.g., tel. 232»Centrala Bilstation», Inneh. Gustav Kilsson, Solgården, Hagendals,-., tel Centrala 1Iodeaff., Inneh. Fru Ah'a Palm, Smedstorp, Torget, tel Ce,-erin, AlJi, FrisÖrbitr., Kyhem 3, S. 110s, box 1211 Ceder, Carl J., SkoL-arb., Östergården, Drottningg., box 476 Claesson, Carl, Fabr., Solåkel', Stene,'., fack 17, tel. 160 Cristiansson, C. Edvin, SkoL-arb., Brittenborg, S. Kungsv., box 1010 Christoffersson, E., Fotoatelje, Barken!und l, Hagendalsv., box 12, tel. 32 D Dahlberg, August, L d. Vaktmäst., Ljungby, Dalag., box 467 -»- David, Skam., Karlsro, S. Mos, box 491 Dalbäck, Filip 1'., Skrädd., Skuggan, Folkungag., box 187 Dahlbäcks Herrskrädderi, Berglunda, Hagendalsv., box 10, tel. 469 Dahlbäcks Skrädderi, OdinsJund, Hagendalsv. Dalkvist, G. )'l., Kontorist, Järnvägens hus, Järtwägsgat., box 210 Dahlman, Gudrun, Sömmerska, Sofieberg nr -1, Nygat., box 110 Dahlstein, Johan, Folkskoll., Fylsta Skola, VilJag., Box 168, tel. 287 Damfrisering, Inneh. Anna Forsberg-Yretman, Ljungbyhov nr 5, tel. 192, Kvarng., box 200, tel Damkonfektionen, Inneh. ).Iärta \Yigerell, Smedstorp, Hagendals"., tel. 522 Danielsson, Augusta, Fr.. Granliden, ).lossbang., box 147 -»- Karl Ed"in, Hand.-förest., Almby nr 2, Idrottsg., box 724, tel. 410 Dohlwitz, A., Bokhandl., Skoghem, ~Iagasjnsg., box 97 c, tel. 342 Dolk, Karl har. Ban.-arb., FuruIund, S. Mos, box 1694 b Arvid s p o r t Tel Broström a ff ä r Orebro Kungsgatan 14 Bilsadelmakeri, löder- och sportartiklar, Töltoch markisfabrik, Presenningar, Kylarskydd och bilklödselöverdrag 13

9 14 Ku mlofi lialen av Tel. /77, 477 Orebro läns lantmäns Centralförening Spannmål, Fröer, Stråfoder, Foderämnen, Gödselmedel, Utsäden, Betningsmedel m. m. Anna Forsberg-Wretmans Damfrisering Telefon Bostaden 440 REKOMMENDERAS! Salong för modern hårkultur Brudar klädas BESÖK Wretmans Cigarraffärer, Kumla Stenevägen och Norra Kungsvägen Där (inner Ni ett stort urval av in- o. utländska tobakssorter. Rökpipor i olika prislägen och märken. Stor sortering i pappersvaror och kem. tekn. artiklar. E EdenhoJm, Ed\'in, Skof.-arb., Lindesberg, Folkungag., box 315 _»- Einar, Förm., Göta 4, Leksandsg., box 518, tel. -\88 Edin, Elin, F., Ä.-fru, Haga 3--4, Yillag., box 155 b _»_ Gunnar Bertil, Skof.-arb., Haga 3-4, Villag., box 135 _»_ Gustav Artur, Skof.-arb., Haga 3--4, Villag., box 155 b _»_ Karl Johan, F. d. Skof.-arb., Rundelsborg l, Nyhemsg. box 613 Edström, Sven, GrO\'arb., Xytorp, Fabriksg., box 119 Ehlin, Albin K., Bag., Skogsborg. N. Via, box tel. 416 Ehlins Bageri & ~1.jölkaff., A. N., Skogsborg, Ko Via, box tel Ehrfeldt, Gustaf, FÖrsäkL-m., Ulvåsa, Svea,'" box 62 Ek, Axel T., Gårdsäg., Eriksberg 10, S. ~;[os, box 1301 _»_ Carl J" F. d. Banv., Alna 1, S. Kungsv., box 1010 _»_ Helmer, Skrädd., Berga 2, Joh. Kyrkog., box 52 b Ekberg, Karl Hj., SkoL-arb., Ekeberga, S. Mos, box 1514 _)>- Karl ~I., Skof.-arb., Ekeberga, S. Mos, box 1314 _»_ Per A., Lägenhetsäg" Hemmet n:r l, Hagag., box 558 Ekblad, Axel ~Iartin, SkoL-arb., Lövhaga, S. 110s, box 1701 Ekdahl, Erik F., Ö,'erlärare, Fylsta skola, Villag., box 168, tel. 86 Ekegren, Ester, Lär :a, Fylsta skola, Villag., box 168 Ekholm, Folke Oskar, Skrädd., Kvarng. 9, box 201 c _»_ Otto, Fastigh.-äg., Adolfsberg 1-2, Köpmang., box 60 Eklind, Erik Bertil V., Skof.-arb., Furubo, S. Mos, box 1652 _»_ Ingeborg, Sömm :a, Oskarshamn 2, Kvarng., box 365 Eklöv. Anna Elisabet, Hand.-bitL, Smultronet, Folkungag., box 372 Eklöf, Nils, Radioföl's., Sveaborg, S. Kungsv., box 1002 Eklö,', Oskar, Lägenhetsäg., Forsheda l, Idrottsg., box 683, tel. 5-\1 Ekman, Haglund C :0, Grossh.-firma. tel. 36. Odinslund, Torget. kontor, tel. 396, lager, tel. 36 ankn. Haglund, Henning 'vv., bostad, tel. 155 Haglund, Hugo, bostad, tel. 356 Ekmark, Elsa, Aff.-inneh., Sandtorp, Hagendalsv" box II, tel. 166 Ekström, K., \-aktmäst., Odinslund, Hagendals\'., box 100 b _»:- Karl, Lägenhetsäg., Bernstorp, tene,'., box 189 _»_ Karl J.. F. d. Stat.-förm., SofieIund lo, Fabriksg.. box 6-\1, tel. 498 Elektriska Maskin- & Belysningsbolaget, Inneh. S. Viallentin, Odinslund, Hagendalsv., fack 76, tel. 202 Engvalls Garn- o. Trikåaffär Hagendalsvägen T e I e f o n 34 REKOMMENDERAS! 15

10 Elmgren, Egon, Kond., Annedal l, Skolv.. box lo5, tel. 154 Elysten, Frans Aron, F. d. Stenh., Kummelnäs, Kvarng., box 141 Enancter, Valdemar, Resehandl., Röseholm, S. Mos, box 1559 Engberg, Henning Valfricl, Skrädd., Manhem, Stenev., box 180 Engdahl, G. Otto, Elektriker, Ekenäs, Kungsv., box 44 b Engkvist, Albin G., Skrädd.-mäst., Härbovi, Kvarng., box 'j>- Johan, Skof.-arb., Nackanäs 1, Idrottsg. box 745 Englund, Elias, Guldsmed, Elsass, Hagendalsv., postfack 42 Engmark, Ernst, Skom., Borås, N. Kungsv., box 485 Engvalls Carn- & Trikåaffär, Inneh. Fru Engvall, Örebro, Karlsborg, Hagendalsv., box 13, te!. 34 Engvall, Ida K., Ä.-fru, Ljungbyhov 1, Skolv., box 169, te!. 58 -»- Karl, Skrädd., Ljungtäppan: Hagag., box »- Lydia, Kont., Ljungbyhov 1, Skolv., box 169, te!. 58 -»- Maria, Bankbokh., Ljungbyhov 1, Skolv.. box 169, te!. 58 Emberg, E. M., Järnhand!', Haga 1, Sveav., tel. 335 Emberg, Fredrik, Järnhandl., Haga 1, Sveav., fack 26, tel. 335 Eriksson, Adolf, Fabr., Josefsdal 2-3, Park., box 118, tel. 274, 74 -»- Alma Matilcla, Fru, Fylsta skola, Villag., box 168 -»- Anders Ejnar, Skof.-förm., Furubo, Hagagat., box »- August, Lägenhetsäg., Stensätter n:r 3, Annebergsg., box 634 -»- August Ivar, Skof.-arb., Granliden, S. Mos, fack 58 -»- August Hjalmar, Skof.-arb., Marieberg n:r 2, Villagat., box 154 -»- Augusta O., Fru, Eriksberg 7, Höganäsg., box 482 -»- Axel, F. d. Skof.-arb., Marieberg, Villagat., box 157 -»- Axel Hjalmar, Skof.-arb., Asplunda, Drottningg. box 680 -»- Bertil, Handelsres., Skolv. 9, box 207, tel. 137 Erikssons Blomsterhandel, Inneh. Ernst Eriksson, Fylsta, Alunda, Köpmang., box 70, tel Eriksson, Bror Helge, Köpman, Rockford 1, Stenev., box 303, tel. 137 Erikssons Eftr., Manufakturaff., J B., Slätten 1, Köpmang., box 77, tel. 364 Ericsson, Eric, Köpman, Oljekällaren, N. Kungsv., box 486, tel. 398 Eriksson, Erik, Lägen hetsäg., Fredshyddan, N:a Via, box »- Erik, F. d. Förste kontorist, Ulvsunda, Kyrkog., box 83, tel »- El'ik G., Trafikbitr., Freden, Stenev., box 178 -»- Erik David, Hanclelsres., Skogshyddan, S. Mos, Idrottsv., box »- Erik Gustav, F d. Lantbruk., Södra Mos, fack 48 HER'K ULES MÖBELSNICKERI Tillverkar alla slag av möbler -"älg 16 ortorbete! Tel. Kumla 386 Eriksson, Erik Herbert, Installatör, Grums, Idrottsg., box 733, tel »- Erik Gustav., Väncl.-mak., Marieiund, Idrottsg., box 730, tel »- Erik Gunnar, Skof.-arb., Blomsterhult n:r 2, Iclrottsg., box 749 Eriksson, Erna, Sömm :a, Manilla, S. Kungsv., box 1061 _»- Ernst, Trafikbitr., Marieluncl n:r l, Järnvägsg., box 130 _»- Ernst, Chauff., Nyhem 1, Kyrkog., box 85 Eriksson, Ernst Albin, Trädg.m., Eclen, te!. 313, Västra g., box 70, tel. 253 Eriksson, Ernst, Emanuel, Skof.-arb., Rosenluncl n:r 3, Stene- "äg., box 777 -»- Eleonore, Lägenhetsäg., Lövsta, Nygat., box 128 -»- Elsa, Kafeinneh :a, Leksand, Leksandsg., box 527 -»- Elisabeth, Fru, G\Jstavsvik, Ocleng., tel »- Elisabet (Charkuteriaff.), Gustavsvik, Odeng., tel. 72 Eriksson & Son, Charkuteriaffär, Filial, Ljungbyhov 2, Villag., box 139, te!' 362 Eriksson, Elov Oskar, Skof.-arb., Källtorp, Källg., box 663 -»- Febe, Tel.-nist, Bro l, Vattug., box 32, tel. 340 Eriksson, Frans, Handl., Granlunda, Hagendalsv., box 3 -»- Fritiof, Skof.-arb., Graneluncl, S. Mos, box 493 -»- G., Köpm., Granluncla 2, Hagenclaisv., fack 64, tel. 95 -»- Georg V., Skof.-arb., Rosenluncl n:r 1, N:a Via, Box »- Gunnar, byggn.-snick., Folkungag. -»- Gustaf Adolf, F. d. Skof.-arb., Solvik, Parkgat., box 112 -»- Gustav Fritiof, Grov.-arb., Skogshill, S. Mos, Hagagat., box »- Gustav Joel, Fabr., Solvik, Parkg., box 112, tel »- Harald, skof.-arb., Karlsborg, S. Kvarng., box 370 -»- Henning, Skof.-arb., Hagaborg, Hagag., box 552 -»- Hilda, Stickerska, Ingenting, Joh:s Kyrkog., box 50 -»- Hilma, j.\.-fru, Fridhem. Stenev., box 302 -»- Ivar, Grov.-arb., Eriksberg, S:a Mos, box »- Ivar, Målaremäst., Västerclala, Steneväg., box 787, tel »- Johan 1'., Skomakaremäst., Hellby, Mossbangat., box 612 -»- John, 'NIurare, Lillebo n :1' 2, S. Mos, box »- John V., Skof.-arb., Amalicnborg, N:a Via, box »- John Valfrid, Kommunalarb., Restacl, Hagagat., box »- C. A., Träclg.-mäst., Rosen hill, Kyrkog., box 81, tel »- Karl, Skof.-arb., Solhem, S. Mos, box »- Carl, Köpm., Selmas 11:1' 1, Stenev., tel »- Karl Edvin, Skof.-arb., Rosenhill, S. Mos, box »- Karl Erik, Läghetsäg., Grums, Iclrottsg., box 733, tel. 239 Vid behov av Skoreparationer vända vi oss alltid till en fackman, Därför gå vi alltid till Skomakeriet vid Kvarngatan, bill. på platsen. Prima läder o, gummiklackar Vördsamt HEDBLADS SKOMAKERI 17

11 Erikssons Manufaktur & Herrekipering, Skolv. 9, box 207 T tel. 137 _!>_ Karl Helge, Chauff., Rolanclsborg, N:a Via, box 3041 _>>- Karl O., Hanc!.,bitr., Rosenlunc!, Dalag., box 477 _»_ Karl Olov, Schaktm., Tallmlden, N:a \~ia, box 3013 _»_ Klas, Vågm., Kumla Ångkvarn. Stene\., box 191 _>>- Klas Hugo, Skof.-arb., Kumla Ångb'arn, Stenev., box 191 _»- Lars, Skof.~arb., Svea 3. Joh:s Kyrkog., box 5-1- _!>_ Lars Henry, skof.-arb.. Björklunda, S. ~fos, box _»_ Lotten, F. d. hush., Hyddan n:r l. Hagag., box 557 Ericsson, ~i[anne, Charkuterihanc!l., box 986, tel , Lillht:tl1. v 1Ialmg., box 903, tel Eriksson, ~Iaria, Lägenhetsäg., L:a Fridhem n :r 2, Stenev., ho:c 300 _»_ :vlartin, Chauff., Lilla Yilla Rockeforcl, tene\., box 303 _>>- :\1e1issen, Fr.. Fylsta skola, Villag., box 168 _>>- Kils, Järl1\'.~tjänstem., BjörkeIid, K:a \~ia, box »- Ing., Kårdhaga, Idrottsg., box 673, tel. 580 _>>- Kils Torsten, Skof.~arb., ~t(ariehill, Yästrag., box 711 _!>_ Paul, :YIöb.~snick., Altorp, N. Kungsv., box -1-4 _>>- Per, Kassör, Furubo, Hagagat., box 1759 _»_ Per, Skrädd., Ljungbyhov n :r 4, K\ arng., box 202 _!>_ Per Erik, F. d. Skom., Fridhem n :r 5, :viossbang., 'box 65T _»_ Ragnar, Skof.~arb., Tomtebo. ;Zvarngat., box 354 _»_ Signe Elisabet, Lägenh.-äg., Hjälmsätter, S. Mos, box 1510 Ericssons Speceriaffär, Eric, Oljekällaren, tel. 398, N:a Kungs\.. box 486, tel. 499 Erikssons Speceriaffär, Frans, Smcc!storp, tel. 55, Hagendalsv., box 3 Eriksson, Sven O., Skof.-färm., Lijon, KYarngat., box 367, tel. 425 Erlandsson, Erik Erland, Skof.~arb.. Dalby 4, \~ästra g., box 70-1 _>>- ]. Valfrid, Fabr., \~ilhelmsborg, S. Kungsv., box te Y- 266 _!>_ Karl, Skof.-förm., Erikslund, K. \~ia, box 3014 Evertsson, Ella, Hand.-bitr., Skoglunda, Järnvägsg. Ewertsson, ~1artin F., Bokförare, Kvarng. 9, box 201 b, tel. 2 9 Håkanssons E/tr. Conditori Tele/on Allt inom branschen! Tårtor m. m. förmedlas över hela lanclet Municipalläkare Erland Franklin Mottagning: Var d a g a r 9-12 Sön- och helgdagar (endast för olycksfall och brådskande sjukdomsfall) I kl f. m. 1-'-- Tandläkare Gunnar Telefon 456, Kumla Mottagning: Frithioff Vardagar kl fm. och 5-7 em. Lörd. endast fm. Annan tid efter överenskom. Elektriska Maskin- & Belysningsbolaget Inneh. S. WALLENTlN Tel. 106 och 202 Utför alla slag av Installationer och Reparationer lager.~v Atmatur och Lampor, Strykjärn, Kokoch Varmeapparater Alla slag av Radiomaterial och Apparater 19

12 F Fagerström, AIgot, Skrädd., Karin torp, S. Kungs\.. box 1013 Fahlin, Karl H., skof.-arb., Falla n:r l, Hagagat., box 563 Fahlen, Hulda, Kafeidkerska, Fagersta 1, Mossbaneg., box 601, tcl. 273 Fahlens Kafe, Inneh. Hulda Fahlen, Fagersta n:r l, ~fossbang., box 601, tel. 273 Falström, Fritz Vidar D., Lägenh.-äg., Lundb)' n:r 2, Järn\"ägsg., box 127 -»- Harold, nickare, Vilan, Järm ägsg., box 211 b Falin, Ingrid, kokerska, Annedal n:r l, Skoh äg., box 105 Felix, Anelia, Ä.-fru, Roseniund, \-attug., box 28 Felt, Birger, Renhållningsentrepr., Sandås, Hagag., box 551, tel. 126 Fernström, Gotthard Valfrid, skof.-förman, Furudal, Folkungag., box 309 Filadelfiakyrkan, Fabriksgatan, box 639 Finnström, Johan Edvard, Åkare, Karlsborg, Kvarngatan, box 370, tel. 179 Finnström, Valborg, Hotellinneh :a, Kumla Hotell, tel. 37 Fjäder, Karl Gusta\" skof.-arb., Marieiund n:r 8, Järnvägsg., box 212 Floren, Emanuel Andreas, Skof.-arb., Gustavslund n:r 7, Villag., box 156 -»- Sven Olof, Kapten, Skogsgård, ]ännägsg., tel. 300 Fogelkvist, A. R., Verkst.-inneh., Norrbo 1, Viav., box 802 Folkets Hus Bio, Skolv., tel. 379 Forsberg-Vretman, Anna, Damfrisör, Ljungbyhov n:r 5, tel. 192, Knrng., box 200, tel. 440 Forsell, Natan, Trafikbitr., Gustavsborg n :r l, N:a Via, box 3016 Forssman, Rolf. Musikdir., Klockaregården, tel. 162 Franklin, Erland, ~1unicipalläk., Karlsholm 1, Köpmang., box 905, tel Fransen, Knut, ~Iål., Slät\"ik, Badhusg., box 524 Fransson, C. A., F. d. Barberare, Alunda l, Köpmang., box 70 -»- Greta, Frök.. Lilla Hellby, N. Kungsv., box 18 b -»- G. O. Evert, Rep., Smebo, ~1almg., box »- Joel, Komm.-arb.. Ljungbyho\', Skol\-. 9, box 205 ->>- Karl. Skof.-arb., Elsasro, ::\ygatan, Box 140 b ->>- Oskar, Trädg.-mäst., Sandtorp 2, Malmg., box 1038 Fransson, Paul, Skof.-arb., Lilla Granlunda, Hagendals\"., box 16, tel. 316 HARRY ANDERSSONS BLECK- & PLÅTSLAGERI Rekommendems! 20 Hagagatan, box 575 Franzen, Bengt., Skrädd., Gusta\"sberg n:r 6, Annebergsg., box 629 b FredelI, Allan E. G., Skoarb., Stjärnö, Vattug., box _»_ Axel, Skam., Frista l, Hagag., box 534 _»_.A.xel ~f., Skärare, Frista 1, Hagag., box 534 _»- Herman, Lägenh.-äg., Hellenelund, Drottningg., box 117 Fredlund, Eskil. Tillskär., Lundby n:r 1, Järm ägsg.. box 131 Fredriksson, John Sigfrid, Pastor, Ingeborg, Idrottsg., box 672, tel >>- Karl Erik, Skof.-arb., S. 110s, Iclrottsg., box 1606 Friberg, Lisa, Aff.-innneh., Karlstad, Hagendalsv., box 15, tel. 20 Fribergs Modeaff., Lisa, Friberga, Hagendals\., box 21, tel. 230 Frieberg, Harald, Bokh., Karlsholm l, Köpm.g., box 906, tel. 205 Frid. Erik Allan, Tillsk., Bernstorp n:r 3, Stene\., box 184 b Frithioff, Gunnar, Tandläk., Karlsholm 1, Köpm.g., fack 80, tel. 456 Froden, Selma M., Ä.-fru, Selmelund, Bergsg., box 468 Frodin. August, F. d. Skom., Johanneslund n:r 2, Järnvägsg., Box 552 ->>- C. H., Fabr., MarieIund, MarieIundsg., box 38 c, tel. 143 Frolin, Ernst]., F. d. Kamrer, Fylstaboda, Stenevägen, box 784 -»- Gustav Martin, Ingenjör, Fylstaboda, Stenevägen, box 784 Frälsningsarmen, Bro, Torget, box 34, tel. 168 Främling, Ida Kristina, F. d. Strykerska, Strömsborg, Villag., box 175 c Fröberg, Axel F., Skof.-arb., Ebeneserkyrkan, Kvarng., box 143 -»- Dina, Ä.-fru, Smedstorp, S. Mos, box 1253 Fägersten, Anders Gustav, F. d. Maskinist, Dalbo, S. Mos, box »- G. Artur, Smed, Skoglunda, Ängg., box >>- K. A., Skam., Fridhem l, Badhusg., box 507 ->>- Karl, Byggn.-arb., L. Hellby 2, Hagendalsv., box 22 -»- Paul, Tillskärare, Fridhem 1, Baclhusg., box 507 G Garn- & Trikåaffären, Inneh. Hildur Nilsson, Solgården, Hagendalsv., postf. 62, tel. 196 Gartz, J A., F. d. Fabr., Gustavsvik, Köpmang., box 33, tel. 599 Gelin, Ingrid, Sömm :a, Ljungbyhov 4, Kvarng., box 202 Gevert, John, Skof.-arb., Strömsborg 1, Stenev., box 185 Gevert, Karl Otto, Skof.-arb., Skogshyddan, S. Mos., fack 44 Gillberg & C:o Skofabrik, Parkudden, Kvarng., tel. 222 Gillberg, J G., Verkmäst., Lillebo, S. Mos., box 1219, tel. 125 Vid behov av Koppar-, Bleck- och Plåtslageri.. arbeten ring 531, Kumla och infordra offert KNUT G. JOHANSSON 21

13 Gissler, Berta, Ä.-fru, Tureberg, Västra g., box 703 Grahn, Adolf, Skofabr.-arb., Nyhcm 3, S. Mos., box 1211 Gran, Alma Aug., Lägenhetsäg., Perstorp 3, Idrottsg., box 746 Gullberg, K. E., F.abr., Dalby 3. Höganäsg., box 50S, tel. 152 Gusta\'sson, A.,. Lagenhetsag., Marieiund 9, MarieIundsg., box 38 -»- Adolf, DIsp., Persberg 1, Stene\., box 200. tel >>- Adolf Ejnar, Träd.g.-mäst.:. Paulinclund l, Kyarng. box 204 -»- Agnes ElVIra, Lagenhetsag:a Skoo-Iunda Idrottso- box 665 ' o I o'' -»- Albert, Fabr., Ingeborg, Idrottsg., box 672, tel »- Amanda, Ä.-fru, L. Hcllby 2, Hagendalsv., box 22 -»- Aug. Bertil, Skof.-arb., Lövsta, S. Mos., box »- Bengt, Byggn.-snick.. Annelund 1, S. :Ylas., box »- Bernhard, Gårdsäg., Fyl ta gård, Stenev., box 301 b, tel »- DavId, SkoL-arb., Erikslund, K. Via, box »- E. J., Byggn.-arb., Lugnet, Kyrkog. box 92 b -»- Emil, Gårdsäg., Ljungbyhov 2, Vi 11;0-. box 139 -»- Erik S., Lägenhetsäg., Oskarshamn f,'kyarng., box 376 ->>- Ernst F., SkoL-arb., Lugnet 1, Sportg., box 606 -»- ~skil, Lagerch., Ulvsunda, Kyrkog., box 83, tel »- l' reddy, p'astor, Råberga 1, Parkg., box 107, tel. 97 ->>- Gerda, Somm :a, Hemmet 1, Hagag., box 558 -»- Gulh, Scrv., Annedal 1, Skalv., box 105 -»- Gustav Edv., Skof.-arb., Hagalund, Källg., box 655 -»- GLIstav Holger, Skof.-arb., Hagalund, Källg., box 655 -»- Gata K., Folkskoll :a, Fylsta skola, Villag., box 168, tel »- Hern:an, Inkass :e, Annero, S. Mos., box 1213, tel »- Ida, A.-fru, Hyddan 1, Odeng., box 69 c -)>- Jacob, Skof.-arb., Jakobsberg, Idrottsg., box 725 -»- J enny, Fru, Skogshyddan, Idrottsg., box >>- Johan A.! F. d. Gruvarb., Fagersta 1, Mossbang., box 601 -»- Johan Hj., F. d. Lantbr., Grannäs 1, Villag., box 183 b Gustafsson, John, Vaktmäst., J ohanneskyrk., J oh. Kyrkog.. box 67 Gustaysson, Julius, Lägenhetsäg.. Parkudden, Kvarng., box 199 ->>- Karl, Lagenhetsag., ÖstILlI1da 8, '-attug., box 456 ->>- Knut Axel, Snick., Loviselund, Idrottsg., box 1611 b -»- Konrad, SkoL-arb., Alavik l. Parkg.. box 113, tel >>- Manne. SkoL-arb., Linnhaga 2, S. ~los., box 1216 Gustafsson, :Yl: in a, Frök., GranIiden 2, Torsg., box 902 -»- P. G., Gårdsäg., "Cl\"åsa, Sveav., box 62 -»- Richard, Snick., Gustavslund, Kumlaby äg., box 478 b -»- Rudolf, Lagerch., Tallbacka 1, Fabriksg., box 636 -»- Rune, Cykelrep., Ljungbyhov 1, '-iiiag. -»- SImon, Ele~tr., Korra LÖ\"lläs, Köpmang., box 79 b, tel »- Thure, Skol.-arb., G:a Alderd.-hem., S. Kungs,"-, box 1020 Nyvelius Färghandel, Kumla linoleumfernissa Bästa in- och utländska fabrikat 22 Te I. 23 'Gustavsson, Nils, Skof.-förm., Akerbo, Nyg., box 738 _>>- Valter, Köpman, Hyddan 1, Odeng., box 69 c, tel. 585 Viliam, Tillsk., Skogsholm, Folkungag., box 317 Gustavssons Vändskofabrik, Inneh. Valter Gusta\'sson, Hyddan 1, Odeng., box 69 c, tel GU\\'en, Emil, Grovarb., Lövholmen, Hagag., box 530 <Gödecke, Frida, Ä.-fru, Ingenting, J oh:s Kyrkog., box 50 H Hafström, Birger, Tillskär., Egebo, S. Mos, box 1571 _»_ J. Fabian, Skam., Ängsholm, Kumlaby äg., box 476 b Hag, C. E.,' Verkmäst., Svea, Sveay., Box 59 Haga Skofabrik, Mossbang., tel. 212 Hagaskolan, Hagag., box 555, tel. 458 Hagberg, Helge, Skof.-arb., Forsheda 2, Idrottsg., box 683 b Hagberg, Karl Th., Förm., Akernäs,' Köpmang., box 36 b Hagenstam, Knut Herman, Målare, Furubo, Mossbang., box 1663 Haggren, Daga, Telefonist, Västanås, Annebergsg.. box 637 Haglund, Agnes, SkoL-arb :a, Ljungmo, N:o Via, box 3040 _»_ Henning W., GrosshancII., Eltebo, Malmg., box 904, fack 16, tel. 396, 36, 155 -»- Hugo, Grossh., Karlsholm, Köpmang., tel »- Johan E., Skrädd., Kärret, Bergsg., box 473 _»_ Sven Erik, Skof.-arb., Ljungmo, N:o Via, box 3040 Hagman, Ake, Löjtn., Bro, Torget, box 34, tel. 168 Hagsjö, Gustaf, Folkskoll :e, Adolfsro n:r 1, Idrottsg., box 671, tel. 390 Hallden, Gustav Rudolf, SkoL-arb., Annelund, Källg., box 662 Halldin, Lars V., L el Vaktm., GraneIid, Skomakareg., box 669 Hallgren, Anna Greta, Handelsbitr.~ PaulineIund n:r 1, Kvarng., box 204 -»- Ernst Anders E., Handelsbitr., Paulineluncln:r 1, Kvarng., box 204 Hallin. Herta, Nåtl :a, Sandås, Hagag., box 557 -~ Hulda, Fr., Nyborg, '-attug., box 25 ->>- Karl, Skof.-arb., Erikslund. Kumlaby äg., box 488 -»- Oskar H., Skof.-arb., Oskarsberg 1, S. Mos, box 1557 Halling. Sigvard, Kont., Vänersborg, S. Mos, box 1598 HallkYist, Axel Mauritz, SkoL-arb., Bernstorp n:r 3, Stenev., box 184 b ->>- Karl, Chauff., Granliclen, Mossbang., box 147 -»- Karl Axel Lägenhetsäg., Mariedal, Villag., box 174 ELIS PERSSON - CYKELVERKSTAD SÖDRA MOS, KUMLA TEL. 543 Utför alla förekommande cykelreparationer Försäljer: Monark o~svalanvelocipeder m. fl. märken 23

14 Hammar, Nils, Folkskoll., Adolfsro n:r l, Idrottsg., box 671. tel. 390 Hamm"arberg, Johan Ture, Fabl'., Tureberg n:r l, Hagag., box: J64, tel »- Torsten, Skof.-arb., Tureberg 2, Mossbana. box 567 Hansson, Märta, Skof.-arb :a, Hellby 3, Folkun~;g., 'box 307 Hedblad, Helmer H., Skam., Skalv. 9, Kvarng., box 208 b Hedm, John, Verkm., Fridhem n:r 3, Stenev., box 181 b -»- Konrad, Skrädd., Vilan, Idrottsg., box »- Sven K., Skof.-arb., Vilan, Idrottsg., box 1685 Hedlund, Lars, Grovarb., Stegeborg, S:a Mos, box »- Per, Gårdsäg., MarieIund, Joh:s Kyrkog., box 55 Helander, Nils, Boktryck. Ellby n:r l Järnväasaat box 103,. tel. 81 ' 'b b" - Helgstedt, L., Förm., Skogshyddan, Höganäsg. box "503 Helling, Erik Hilmer, f. d. Banförm., Bäcklunda N:a Via bo:cc 3042 ', -»- Hilma, Lägenhetsäg., Granh1l1t. Kvarng., box 366, tel »- Hulda, Frk., Granhult, Kvarng., box 366, tel. 405 Hellmen, Alva, Skof.-arb :a, Strömsborg n:r l, Stenev., box 185 -»- Lilly, Nåtl :a, Fylsta gård, Stenev., box 301 b Hellsing, Klas F., Postassist., Ulriksdal, Kyrkog., box 86 Hellsten, Johannes, Förm., Vales n:r J, Stenev., box J92, tel. 129 Hellström, Ernst Edvard, Åkare, Ingelstorp, S:a Mos, box >>- Gunhild, FrÖk., Åvik, S. Kungsv., box J011 -»- Hugo, Skof.-arb., Åvik, S. Kungsv., box JOJJ -»- Karl, Chauff., Persborg, Sveav., box 63 -»- Margareta, Bageribitl'., Ljungbyhov n:r 5, Kvarng., box Herkules, Alvar, Möbelsnick., Davidsberg, Hagag., box 532, tel. 386 Herkules & C:o, Möbelfabrik, Magasinsg., tel. 386»Herr & Damfrisering», Irjneh. Einar Törnqvist, Karlsholm,. Köpm.-g., box 911, tel. 352»Herr- & Damfrisering», Inneh. Sixten Berggren, Västra Lunda J, Ocleng., box 69 b Hermansson, Erik G. E., Skof.-arb., Inzelstorp S:a Mos box 554 ~" -»- Erik Torsten, Chauff., Solsidan, N:a Via, box 3041 Hermen, Fritz, H., Verkst.-inneh., Almedal 2, Drottningg., box: 116, tel. 439 Hill, Anna, Aff.-inneh., Odinslund, Torget Hills Manuf.-aff., Anna, Lothringen, Torget, box 6 d, tel. 446 Hill, Verner, Målarem., Odinslund 1, Köpm.-g. Firma Johansson & Comp. Tel Rekommenderar sina tillverkningar av" Vält- och Sandalsydda Skodon Hjälm, Anna Sofia: Lägenhetsäg., Sofieberg n:r l, S:a Mos, box 1277 _»_ Edvin, Förm., Lilla Hellby, N. Kungsv., box 18 b Hofander. Hans. Smed, Skogsborg, N:a Via, box 3000 HoHner, Arne, Konfektionsarb., Fridmo, N:a Via, box 3046 _»- Knut Elov, Skof.-arb., Solelid, S. Mos, box 1508 Holmgren, Signe, Viktoria, Ä.-fru, Metodistkyrkan, Drottningg., box 677 Holm, Anna Matilda, ~åtl.-a, Gläntan, Västra g., box 712 _»- Bror, Fiskhancll., Hyddan, Stenev., box 79J, tel »- Ernst, Skof.-arb., Lillaboet, S. Mos, box J590 ->>- EvaId, Skof.-arb., Signedal, S. Mos, box J225 -»- Karl A., f. d. Järnv.-arb., AlmecIaI l, Kyrkog., box 97 -»- Karl Ivar, Målare, Strömsnäs n:r J, Stenev., box J82 -»- Lars F., f. d. Remmak., Lillaboet, S. Mos, box 1590 Holmer, Karl Oskar, Skof.-arb., Marieholm, S. Mos, box 1666 Holmkvist, Alma, Fru, Hammarsborg 1, Parkg., box 134 Holst, Arne Gottfrid, Försäkl'.-insp., FolkeIund, Stenev., fack 5, tel. JOS Hurtig, Britt, Bitl'., Annedal 1, Skalv., box 105 Hultkvist, Paul E., Skof.-arb., Solhälla, Hagag. box 576, tel. 357 Hultman, Holger, Skoarb., Vattug., box 454 Hultman, Karl Ingvar, Skof.-arb., Hagaberg, Iclrottsg., box 1689 Hultman, Per Gustav, Lägenhetsäg., Hagaberg, Idrottsg. box 1689 ' Håkansson, Axel, Handl., HasselbackcH, S. Kungsv., box 450 -»- Bror, Brevbär., Johannelund l, S. Kungsv., box J060 -»- Diverseaffär, A., Fylsta, Nordinslund, Hagag., box 575, tel »- Hilma, Fru, Nytorp, Fabriksg. box 119 Hård, Holger, Skof.-arb., Nyhem n:; 3, Norrmalmsg., box 619 Häger, Caleb, Prost, Prostgården, Kumla, tel. 311 Igelström, Oskar, Skof.-arb., Igelsborg, Mossbang., box 569 Isakssons Damskräclderi, Inneh. Frök.-a Isaksson, Vik, Vattug., tel. 257 Isaksson, Svea, Sömm.-a, Pettersburg n:r 1, Kvarng., box 209 Israclsson, A. Alvar, Köpman, Ljungby, Dalag., box 467 Nyvelius Färghandel, Kumla Välsorterat lag"er av såväl Finare som enklare TAPETER Te I

15 Tel. 55 Kumla. box 3 Fackmannen är bästa gamnti vid inköp av GULDSMEDSVAROR Vänd Speceriaffär Rekommenderas Goda Ka((eblcmdningar Nederlag (ör Porla Bordsvatten Varor hemsändas Eder med (örtroende till Hantverkaren Elias Englunds Guldsmedsaffär, Kumla, Tel,301 Allt inom Elektriska branschen Tel. 239 utföres av HERBERT ERIKSSON J~ B~ Erikssons Eftr~ Manufaktur-, Tapisseri- & Speceriaffär Köpmangatan, Kumla Tel. 364 Välsorterot loger ov: Tyger, Sybehör, Ritade o. sydda Handarbeten, Prima gott Kaffe, Konserver, God Ost Rel(ommenderas! Allt till billiga priser! Alla slags BILREPARATIONER brr,f~~~t bh~: och Hugo Johanssons Motorverkstad Kumla J James, Carl, Fabr., Skalv. 9, Kvarng., box 150, tel. 246 Jansson, Alf, SkoL-arb., Editsborg, S. Mos, box 1256 _~ Allan, Skof.-arb., Charlottenberg, Villag., box 173 _)_ Ah-ar. Skof.-arb., Lindåsen, S. Mos, box 1626 _})- Axel, Husäg., "V rana, S. Mos, box 1212 _»_ Betty :'.Iatilda, Bageriidk.-a, Skalv. 9, box 207, tel. 111 _})_ Celin, Skof.-arb.-a,. Kungs\"., box Ecl\'in Leandel', Rörarb., Gunnibarg, S. :\1os, box 1707 a _»- Elisabeth, Aff.-inneh., Lilla Hellby l, K. Kungsv., box 18 b, tel »- Elisabeth, Aff.-bitr., RosenIund 15, Vattug., box 28 ->>- Emil, SkoL-arb., Fridhem, S. Mos, box »- Folke, SkoL-arb., Solliden 2, Kvarng., box 357 ->>- Greta :\1., Kätl.-a, Säbydal, Idrottsg., box 728 -»- Gunhild, SÖmm.-a, Bäcklunda, N. Via, box })- Gösta, Skam., Cirele l, ]ärnvägsg., box 133 -»- Helmer, Grovarb., Röseholm, S. Mos, box })- Hugo, Skof.-arb., Pettersburg l, Kvarng., box 209 -»- Ida, f. d. Bad.-a, Editsborg, S. Mos, box })- Karl Erik, Lägenhetsäg., Karlberg l, ]ärnvägsg., box 148 -,>- Karl Helge, Skof.-arb., Skoglunda, S. Mos, box »- Leander, Fabr., Skogsliden, S. Mos, box »- Ludvig, Skam., Sofieiund l, N. Kungsv., box 42 Janssons Manufaktur- & Sybehörsaff., Elisabeth, Lilla Hellby 1, Kungsv., box 18 b, tel. 338 Jansson, Olle, Skof.-arb., Ljllngbyhov, Skak, box 205 ->>- Per Gunnar, Skof.-arb., LjungbyhO\' n:r 4, Kvarng., box 202 -»- Per Gösta, Skof.-arb., Visborg l, Kvarng., box 149, tel :>- Per L., SkoL-förm., Skoglunda, Kvarng., box 359 -»- Per Rolf, Skof.-arb., Ljungbyhov n:r 4, Kvarng., box 202 ->>- Rolf, SkoL-arb., Margaretelund, S. Mos, box 1700 b ->>- Sven G., Skof.-arb., Fylstalund 2, Nyg., box 737 Jakobsson, Ingrid, Bag.-a, Annedal l, Skalv., box 105 J,'ansson, Felix Gustav A., Skof.-arb., Borgvik, '-ästra g. j.jhansson, A. AuglIst, Skoarb., Berglunda, Bergsg., box 469 -»- Ada, Frök., LÖ"näs l, Kyrkog. Box 82 -})- Ada, Ä.-fru, Furuhall 3, Köpm.-g., box 96 b -»- Agnes, Ä.-fru, Fridmo, N. Via, box >>- Algat, Skof.-arb., Lilla Vissberga, Kvarng., box >>- Anna, Baderska, Varmbadhuset, Drottningg-. -»- Anna, Frök., Daliaborg, Malmg., box 1048 Telefon

16 Johansson & C:o, J. \V.. Speceriaffiir, Inneh. Köpm. ).1. Andersson, EJsass, Köpmang., postfack 11, tel. 98, 3-1-t -»- Anna, Ä.-fru, Brohy n:r l, Idrotlsg., box »- Anna Linnea, Ä.-fru, Strömsnäs n:r l. Steney., box 182 -»-.\nna Sofia, Ä.-fru, Hyddan l, Hagag., box 557 -»- Anton "ilhelm, Skof.-arb., Strandsherg, Hagag., box »- Arnold, Typograf, Cdde\ alla. Fridhemsg., box »-- Augusta, FrÖk., Katrinelund, '-illag.. hox 167 -»- Bror E., Skof.-arb., Suneiund, S. Kvarng., box 361 C -»- & C :0, Skofabrik, S. ~Ios. fack -1-8, tel. 323 Johansson, Da\-id Em., Skof.-arb., Barrhaga n:r l, '-illag.. box 170 -»- Eeh-ard, Skof.-arb.. Strömsborg, '-illag.. box 175 c -»- Efraim, Fabr., J ohannesjund 2, j ärtwägsg., box 552 -»- Ejnar R., Typ~graf, Skogshyddan, S. ~Ios, box 15-1-t -)>- EJin juliana, Frök., EJinsborg, Drottningg.. box 718 -)>- Ellen, FrÖk., Åsa l, Kumlaby äg., box d -)>- Elna, Fr., AnneJund. Kyrkog., box 82 b -»- Emanuel, Byggn.-snick., Lövstaborg, Lövstag., box 669 b -»- Emma Kristina, Lägenhetsäg.-a, Linneelund, Idrottsg., box 665 b -»- Emma M., Ä.-fru, Yårgårda, Stene\., box 750 -»- Engelbrekt, SkoL-arb., Stenstorp, Kvarng., box 138 -»- 'Erik Gunnar, Murare, Haga, S. Mos, box »- Erik Herman, Lägenhetsäg., Bjöl-klunda l, Idrottsg.. tel »- Erik O. V., SkoL-arb., Fylstaboda, Stenev., box »- Erik Olov, Banarb., Dalvik, S. Mos, box »- Ernst, Plåtslag.-mäst., Lincl 2, Drottningg., box ISO b Johansson, Ernst, Plåtslagareverkstad, Sveavägen, box 51 J ohansson, Eskil, Chauff., Marieiund, S. Mos, box »- Ester, Frök., Hagaberg. Svea\. -)>- Evald Teodor, Skrädd., BI-oby l, Idrottsg., box 741 -»- Evert, Byggm., Fridhem n:r l, Stenev., box 181, tel »- Frans Gunnar, Skof.-arb., Rosalie, Stenev., box 796 -)>- Folke, Chauff., Sveaborg l, S. Kungsv., box 1002, tel »- Gunhild, SkoL-arb :a, Högåsa, Kungs\., box )>- Gotthard, PJåtsJag., DaJhem, Stene\., box 793 -»- Gustav, Modellör, Bernstorp, Vattug., box 24 -»- Gustav, Åkare, Johannesberg 2, joh:s Kyrkog., box 65, tel »- Gustav Adolf, Lägenhetsäg., AJmby n:r 1, Idrottsg., box 722 -»-- Gustav Adolf, Skof.-arb., Högalid l, S. ~Ios, box »- Gustav Valdemar, Lägenhetsäg., Lövsta, X:a Via, box 3058 KUMLA LADFABRIK Inneh.: Karl Widlund 28 o Tel. 91 Smärgling av Sågklingor Tillverkning av Packlådor Johansson, Hugo, Yerkstadsinneh., Almnäs, Hagendals\.. hox S, tel. 88 _»_ Gösta, B. P.-FÖrest., Almnäs J. Hagendals\., box S, tel. 88 _»-- Hans, ~[urare, GlomsterhuJt 2, Iclrottsg.. box _»_ Helge, SkoL-arh., Daliahorg, :\.lajmg., box 1037 _»_ Hojger E., Skof.-arh., RosYik, S. ~Ios, hox 1528 _»-- J. Skom., Ingenting, Joh:s Kyrkog., box 50 _»_ J,-\rvid, Remlllak., Xyhem l, Kyrkog.. box 85 _»_ J. "'., Dir., Elsass, Hagendals\., tej 501 -t- J. "-., Ljunghyho\', Skoh'. 9, box 205, tel. 68 _»_ J. O. ~Ianfred, SkoL-arh., Tallbacken 1. Dalag., box -1-64, tel. 375 _»--- j enny, f. d. Hush.-a, Granliden, ).Iossbang., box _),_ johan E.. SkoL-arb., ~IariehO\', Xorrmalmsg., box 622 _»-- Johan Eeh in. SkoL-arh.. Skogsbo. ~Iossbang.. box HJ.:I5 _»-- John, Groyarb.,.:\Jvtomta, Kyarng., hox 377 _»_ John, Gårdsk., ~larieberg 1, Kungs\'., hox 1005 _>)-- John. Skof.-arb., RibhingsdaJ, Yattug., box 23 _»_ Jonas. Yaktmäst., Folkets Hus, Skol\., fack 88, tej. 379 _»_ Josef, Barnayanlsm., Yilmeluncl, Fylsta, postfack 28, tel. 226 _,_ josef, Skof.-arh., Strömborg, '-illag., box 175 c -»- Josef, SkoL-arb., Editsherg, Kyarng. -»- Josef ~[aurits, Skof.-arh., Björkenluncl, S. :iif os, box »- Karl, ),Iag.-arb., Tomtebo 18, :VIagasinsg., hox 97 g Johansson, C"r1, Trävaruhandl., OIO\'sborg 1, Stenev., box 193, tel. 66 -)>- Karl A., ~[urare, Björkcbo, S. ~Ios, hox 1542 _»_ Karl Artur,.MontÖr. Fylstaborg. Folkungag., box 371, tel »- Karl L, \'ägarb.. Solbacka 2, S. ~J os, box >- Karl O., Skof.-arb., Rosalie, Stene\'., box 796 -»- KJara, Frök., Skogstorp, Kyarng., box )>- Klas, Gro\ arb., SJät\'ik, Badhusg.. box »- Knut, Skoarb., Göta -1-, Leksandsg., box 518 -)>- Kristina, A.-fru, Sandhem, ),Ialmg., box 8, -»- Kristina LO\'isa, L el. Lär.-a. '-altersluncl, \-ästra g., box 700 ->>- Lars, :\rb., Asa 1, Kumlaby äg., box d -$- Lars Erik, Lägenhetsäg., Åkcrbo,?\yg., box 738, tel )>- ~r ajjis, Sömm.-a, Hellby 3, Folkungag., box 307 -»- ~rargit, Söml1l.-a, Hellby 3, Folkungag., box 307 Johanssons ~[atsel"\'ering, Hulda, BarkenJuncl 2, Hagenda!s\-., tel. 276 Nyvelius Färghandel, LINOLJA F Ä R G E R, P E N S L A R Kumla Te I 23 29

17 Johanssons Moc!eaffär, Elsa Jenny, Slättenl, Köpmang., box 78, tel. 197 Johanssons Motorverkstad, Hugo, Almnäs, Hagendalsv., box 5, tel. 88 Johansson, ~ils, Skof.-arb., Ulriksc!al, Kyrkog., box 86 -»- Kils Erik. Skof.-arb., BjörkeIid, S. Mos, box »- Oskar, Lägenhetsäg., Solliclen 2, Kvarng., box 357 -»- Oskar, Skof.-arb., Johanneskyrkan, J oh:s Kyrkog., box 67 -»- Oskar Bernhard, TrafikbitL, Stenstorp, Stenn., box 775 -»- Oskar F., Skof.-arb., Granäs l, Villag., box 183 b ->>- P. ]., Lantbr., Östergårclen 3, S. ~\1os, box »- Paul S., Fabr., Parken n:r l, Stenev., tel »- Petrus A., f. d. Lantbr., Hagaberg, Stcne\., box 179 Johanssons Plåtslageri, K. G., Mariedal, \'illagatan, box 176, tel. 53 l Johansson, Sigurd, FabL, Almedal l, Kyrkog., box 97, tel >>- Sigurd, Kontorist, RosencIai 9, Villag., box 153 -»- Stina, Sömm.-a, Marieiund, Kvarng., box 136 ->>- Sven, Skof.-arb., Annelund l, Joh:s Kyrkog., box 58 -})- Sven Helge A., Trädgårdsarb., Bernstorp n:r 4, Stelle\., box 184 -»-- Sven Valdemar, Livförs.-insp., Gunnebo, Villag., box 378 Johansson, Thorsten, Äkeri & Isaffär, Marieluncl 13, Joh:s Kyrkog., box 53, tel })- Uno, Fabe, Sandliden, Leksandsg., box 528, tel »- Valdemar, Vaktmäst., S. Mos, box »- Verner, Rörmok., Dalby 2, Höganäsg., box ,»- Vilhelm Albert, Lägenhetsäg., Skogsliden, S. Mos, hox 1275, tel })- Åke, Chauff., Johannesberg, Joh. Kyrkog., box 65 J onsson, Adolf, Adlersro, Köpm.-g., box 79 c -})- Almer, Skof.-förm., Bergluncla, Hagendalsv., box 10 ->>- Axel Elis, Skof.-arb., Hagalund n:r 30, :-'Iossbang., box 615 b -})- Bernhard, Verkmäst., Tomtebo l, :-1agasinsg., box 800 -»- C. A., Fabe, Idaholm, Hagag., fack 23, tel >>- C. A., Skofabrik, A.-B., Hagag., tel. 59, 159 -»- Elna, FrÖk., Sandbacken, :'1almg., box »- Erik Maurits, Skof.-arb.. Barrholma, S. :'1os. box >>- Gotthold, Skof.-arb., :'1anilla, S. Kungsv., box >>- Henrika,.~.-fru, Karintorp l, Badhusg., box 506 ->>- John, Köpm., Rosta 2,?\'orrl11all11sg., box 624 -»- Karl Jonas, Vändl11ak., Vilhell11sberg 3, :Ylossbang., box 610 -})- Konrad, Skrädd.-at'b., Rosenluncl 15, Vattug., box 28 RAGNAR LARSSON HATT-, MOSS- & PÄLSVARUAFFÄR Ring 56 A. DOHLWITZ BOKHANDEL FÖRSTA KLASS H E R R- och vid behov av Svenska och Engelska tyger Pappersvaror och Kontorsartiklar 1:JtJ.mlc~nU(llctl~n(ln (Märta Wigerell) Tel. 522 Klänningar, Sybehör m. m. Albin Engqvist Tricåvaror K u M L A Tel. 198 D A M S K R Ä D D E R I K. G. Larssons Kontorsmaskiner Köpmang. 27, Orebro Tel Representant för L. C. Smith skrivmaskiner, Burroughs och Original Ohdner räknemaskiner Hallsberg-Kumla Tel. 72 Tel. 321 Låga priser Reell behandling Aukt. reparatörer Fullständig verkstadsrörelse 30 31

18 Jonsson & Kjeilins Skofahrik, Mossbang., tej »- Leander, Remm.. Kakelfabriken, Hagag., box 566, tel »- Lennart, Disp., Skoglunda, Järnvägsg., box 213, tel. 59 -»- Maria, Frök., Eriksberg 9, Leksandsg., box 526 -»- MathiicIa, Ä.-fru, Katrineluncl, Malmg., box »- Selma, Ä.-fru, Sandbacken, Malmg., box »- Sigricl, Sömm.-a, Bengtsro, Stene\., box 707 -»- Sofia, Fr., SofieIund 11, Leksanclsg., box 520 -»- Uno, Fabr., Nynäs, Nyg., box III, tel. 261»Järnvägshotellet», Inneh. Vlilma Ström, Lundby 1, Järnvägsg., box 131, tej. 486 Jönsson, Gerda, Fastighetsäg.-a, }lianiila, S. Kungsv., box 1061 K Kafe & Bageri, Inneh.: Ester Gustavsson, Alavik 1, Parkg., box 113, tej. 284 Kafe»Gotthem», Inneh.: FrÖk. Märta Axelsson, Selmas 1, Stenev., tel. 491 Kafe»Leksand», Inneh.: Beda Karlsson, Leksand, Leksandsg., box 527 Kafe»Nordanskog», Inneh.: H. C. Blad, Nordanskog,. Sportg., box 602 Karlsson, Adolf Edvin, Vägarb., Västerhult, Mossbang., box '»- Alfred, Snick., Gustavslund, Höganäsg., box 502 -»- Algat, Lägenhetsäg., Frostnäs l, Fabriksg., box 124 b Carlsson, Alvar, SkoL-arb., Smedstorp 3, 2 tr., S. Mos, box 1255 Karlsson, Anna, Parkudden, S. Mos, box 1206, tej »- Anna Lovisa, Ä.-fru, Lindesberg, S:a Kvarng., box 361 b -»- Axel, Skam., Graneluncl n:r 5, Snickareg., box 632 -»- Axel Erik, SkoL-arb., Västå, Stenev., box 786 ->>- Axel 'IN., Chauff., Daliaborg, ivlalmg., box »- B. 'IV., Lär.-a, Klockaregården, tel »- Beda, Kafeinneh.-a, Leksand, Leksandsg., box 527 -»- Dagny, Konsumbitr., Fridhem 18, Ängg., box »- David A., ~.~Jgasinsarb., Nyluncla, Dalag., box 478 -»- E. Einar, Skof.-arb., Melltorp. l Kungsv., box 43 b ->>- Ebba, SkoL-arb :a, Meiltol'p, N. Kungs\., box 43 b -»- Edit Maria. Sömm.-a, Dalbo n:r l, K:a Via, Box »- Edla, Fr., Kyrkogatan, box 91 -»- Edvard, Lägenhetsäg., Karlsborg, S. :-1os, box »- Edvin, Brandmäst., Brandstationen, Drottningg., box 115 Nyvelius Färghandel, Kumla Tel Tvål. Såpa. Tvättpulver Obs.! Vi föra alltid högsta kvalitetssåpa Karlsson, Edvin, Gementarb. Dalby 2, Höganäsg., box 504 -»- Edvlll, Skof.-arb., Persberg, Stenev., box 190 ->>- Einar. Tillsk~ir., Ålunda l, Köpmang., box 70 _»_ Elin, Frök., Framnäs, Järnvägsg., box 129 ->>- Elin D., Lägenhetsäg., Oskarshamn 2, S:a Kvarng." box 365, tej. 326 _>>- Elin Kristina, Ä.-fru, Vårby 6. Villag., box 161 ->>- Elmy, AfL-bitr., Rosendal l, Joh:s Kyrkog., box 54 b -»- Eh'i, SkoL-arb :a. Rosta 2, Kormalmsg., box 624 -»- Emanuel~ SkoL-arb., Karlsgård, Kvarng., box 352 -»- Emma. A.-fru, Johannesluncl, Järnvägsg., box 552 ->>- Erik F., Skof.-arb., Österby, Dalag., box 474 ->>- Erik Konrad. ChaufL, Lindesborg, Kvarng., box 361 b -»- Erik L., SkoL-arb., aga, S. ~i[os, box >>- Erik :-1artin, Skof.-arb., Almby 2, Idrottsg., box 724 ->>- Erik Kapaieon, Byggn.-sniek., Björkebo, S. :Mos, box >>- Erik S., SkoL-arb., Xylunda, Dalag., box 478 ->>- Ernst Artur, SkoL-arb., Linneelund, S. Mos, box »- Ernst Ferdinand, Skof.-arb., Rosendal 9, Villag., box 153 ->>- Ester, Lägenhetsäg.. RosenIund, N. Via, box 305..J- ->>- Ester }I[aria, Fru, Lillebo 2, S. Mos, box 1701, tel »- Ester ~fatiida, örnm.-a, Asplunda, Drottningg., box 680 -»- Folke Lennart, Skof.-arb., Vårby 6, Villag., box 161 -»- Frans, Lägenhetsäg., Rosendal l, Joh:s Kyrkog., box 54 b -»- Gerda, Ä.~fru, Eriksdal 6, S. Mos, box »- Gottfricl, Verkm., Bergsg., fack 14, tel »- Greta, SÖl1111l.-a, Karlsro, S. Mos, box »- Gullmar, Målare, Marieberg 6, Mossbang, box 613 -»- Gunborg E., Fr., Persberg n:r 1. Stenev., box 200 -»- Gunnar, SkoL-arb., Odinslund, Hagendalsv., box 100 b ->>- Gustav, Banarb., S. J. bostadshus, Järnvägsg., box 210 -»- Gustav, Skof.-arb., Freden, Stenevägen, box 195 ->>- Gustav Adolf, Skof.-arb., Lövsta 9, Drottningg., box 679 -»- Gusta\' E., ~1ask.-arb., Solbringen, S. Mos, box 1563, tel »-- Gustav E., Snick., Gusta\'slund, Höganäsg., box 502 ->>- Gusta\' Erik, snick.. LovisaIund n:r 7, :N1ossbaneg., box 649 -»- Göta, Sömrn.-a, Karlsro, S. Mos, box »- Hed\'ig, L d. Lär.-a, Roekford 1, Stene\'., box 303 -»- Heclvi.!S Eleonora, Lägenhetsäg., Hedvigsberg n :r l, Källg., box 6;)6. ->>- Helena, Ä.-fru, Brunnsberg, Drottningg., box 123 ->>- Henning, Skam., Fridhem 2, S. Mos, box »- Henning, Skof.-arb., Lilla Edet, Järnvägsg., box 644 -»- Henning E., Fanj., Björkebo, Torsg., box 925 b, tel. 561 ELISABET JANSSONS Tel. 338 Manufaktur- & Kortvaruaffär Strumpor o. trikåvaror i stor sortering 33

19 Karlsson, John Samuel, Skof.-arb., Bäcklunda, N:a Via, box 3042: -»- Herbert, ~1öb.-snick., Björklunda, Hagag., box 562 -»- Hilda, FrÖk., Karlslund, Hagag., box 531 -»- Hildur Tvätterska Roseniund, Daiag., box »- Hulda: Ä.-fru, Sm~dstorp, 3, S. :Ylos, box J255 -»- Ingeborg, Nåtl.-a, Säbydal, Idrottsg., box 728 -»- Ingrid, Skof.-arb :a, l1elltorp, K Kungsv., box 43 b -»-- Ivar, Lägenhetsäg., Kristinelund 8, Folkungag., box 306 ->>-- J. Engelbrekt, Skof.-arb., Vårgårda, Mossbang., box J6-+L -»- Johan, f. d. Snick., Karlsborg,. ),10s, box J215, tel >>-- Johan A., Skrädd., BjörkeIund, Kygatan _ -»- Johan E., Skof.-förm., CharlottenIund, S:a ),10s, box J2/+ ->>-- Johan Fritiof, Skof.-arb., Kygård, )'lossbang., box J639 ->>-- Johan Ivar, Mag.-arb., Lindesborg, Kvarng., box 36J b -»- J ohanna, Ä.-fru, Parkudden, S. l1os, box J206, t~l. J63, ->>-- John, Jämv.-tj.-man, Karlsborg, S. ~los, ~ox.j2b, tel...jg2 -:»- John Herman, Skof.arb., '-ästanberg n:r :J. Kallg., box ~: Carlsson, John,Martin, Hand.-bitr., Glintebo, Hagag., box j/:j7 ->>-- Johan Ture, Stat.-karl, Dalbo n:r J, -:a Via, box >>-- Josef, Skof.-arb., Tillberga J, S. Mos, box J572 _.»- Karin, Konf.-arb.-a, Johannesberg, S. Kungsv., box JOJ8 -»- Karin, Sömm.-a, Gustavsberg n :r 6, Annebergsg., box 629 b -»- Karin, Skof.arb.-a, Hellby 3, Folkungag., box 307 -»- Karl E., Murare, Karlsborg 6, S. Kungsv., box J016 ->>-- Karl Erik, Skof.-arb., Norrmalm n:r 2, Nonnalmsg., box: 620 -»- Karl Ejnar, Skof.-arb., Backa 1, Mossbang., box »- Karl Georg, Skof.-arb., Ringsta 2, S. Mos, box 1700 a -»- Karl Gunnar, Bankkass., Ljungbyhov l, Skolv., box J69 -»- Karl Gunnar Lagerbitr., Höganäs, Höganäsg., box >>-- Karl Gunnar: Pressare, Smultronet, Folkungag., box 372 -»- Karl Gustav, f. d. Skof.-arb., Skogshem, Kvarng., box »- Karl )., Hancll., Sandliden, Kumlaby äg., box 478 c, tel. :J6 -»- Karl Johan, Kvarnarb., Hallsta, Stenev., box J91 ->>-- Carl Johan, Murare, Vilan 2, Lövstag., box 66~ -»- Karl Linus, Sniek., Björkängen, S. Mos, box b92 -»- Karl M., Vägarb., Solberga, N. Via, box >>-- Karl Oskar, Skof.-arb., Majtuna, S. Mos _»_ Karl Teodor, Chauff., Almby l, Idrottsg., box 722 -»- Klara Jenny, Ä.-fru, Erikelund, Yillag., box J66 ->>-- Klas, Stat.-karl, S. ). bostadshus, Järnvägsg., box 210 -»- Klas Helmer, Skof.-arb., Frostnäs J. Fabriksg., box J2-1 b -»- Clas Ingemar, Skof.-arb., Gunnebo, Villag., box 378 _ -»- Kristina Josefina, Ä.-fru, Kristinelund, Idrottsg., box /01 -»- Marit, Kafeidk.-a, Hyddan J, Odeng., box 69 d EKEBY Innehavare: L. LARSSON Telefon Nerikes Ekeby BILSTATION Rekommenderas Karlsson, Kils, Skofabr., Skogaholm, Vattug., box 30, tel »- ),1argit, Sömm.-a, PettersbUl'g n:r J, K\ arng., box 209 -»- ),1athilda, Sömm.-a, Karlberg J, S. Kungsv., box -18, tel »- )'lärtha, Sömm.-elev, Matildelund, Dalag., box 465 Carlsson, Kils, Förs.-insp., Lyckebo, Västrag., box 7J5, tel. -IJ3 Carlsson. Kils, Skof.-arb., ),1arielund 9, ),1arielundsgat., box 38 Karlsson, Nils Aug., Cementarb., Kristineluncl, Idrottsg., box 70J -»- Oskar, Skof.-arb., Roseniund, Källgat., box 658 b ->>-- Oskar Ejnar, Skof.-arb., BjörkeIid, S. Mos ->>- Ragnhild, Hancl.-bitr., Dalhem, Stenev.. box 793 ->>- Romanus, Byggn.-snick., Källtorp J, Dalagat., box 453 -»- Rudolf '-., Skof.-arb.,?\yhem 2, S. Mos, box 1611 b -»- Signe, Ä.-fru, Ekenäs, S. Kungsv., b 4-1 a ->>- Sigurd, Skof.-fönn., Hjärsta, Idrottsg., box 729 ->>- Sofia, Ä.-fru, Fridhem 1, Joh. Kyrkog., box 57 -»- Sten Artur, Skof.-arb., Tunbo, Kvarng. box 375 ->>- S\'en Gösta, Skof.-arb.. Linneelund, Idrottsg. box 665 b -»- Sven Hj., Skof.-arb., N. '-ia, box >>- Sven T., Skrivbitr., Gunnebo, S. ),,1os, box J597 ->>- Sven V.. Lägenhetsäg., Gullbacka, S. Mos, box J268 ->>- Tage, Skof.-arb., Steffanstorp, Iclrottsg., box 736 -»- TorvaId, Skof.-arb., Marieberg 6, Mossbang, box 613 -»- Ture, Skof.-arb., Tureberg 2, Mossbang, box 567 ->>- Vendla Ingeborg, Lägenhetsäg., Säbydal, Idrottsg., box 728 -»- Viktor, Lägenhetsäg., Foresta, Magasing., box 97 b, tel »- Viktor Vernet, Chauff., Brittenborg, Källgat., box 666 Carlsson, Vilhelm, Fabr., Lövåsen l, Badhusg., box 523 Karlström, Hjalmar B., Grovarb., MarieIund, Kvarng., box J36 -»- Elin Sofia, Fnl, Elinsberg, Drottninggat.. box 121 Kartongfabriken, Nya, Inneh. Fabr. Helmer Olsson o. ). V..Erlanclsson, Strömsnäs, Stenev. Postadr.: Kumla. tel. 285 Katrinelunds Handelsträdgård, Sörby, Kumla, tel. 39CJ Kempes Eftr., Herrekipering. Inneh. Elsa Ekmark, Sandtorp, Hagendalsv., box 11, tel. J66 Kempe, Karl F., Chauff., Kvarng. 9, box 201 b Kettesen, Rudolf, Handelsres., Skogsholm, Folkungag., box 317 Kilström, Ester, Hand.-bitr., Katrinelund, Villag., Box 167 -»- Karl, 'Taktm., Frista J, Hagendalsv., box 46, tel. 183 Kjellgren, S\'ante, Ing., Rosenhall. S\ eav., box 76 b tel. 369 Kjellin, Erik, Fabr., Stjärnvik l, Löntag., tel. 260' Klaessons ),1öbelaff. Filial. Förest. E. Danielsson, Odinslund, Hagendals\'.. box 100, tel. 149 Klang, Henning Gabriel, kof.-arb., Skogshydclan, Mossbang., box 1638 Nyvelius Färghandel, Kumla SJUKVÅRDS- och FORBANDSARTIKLAR Telefon 23 35

20 Klingberg, Anna, Frök., Vårby, Kungs\., box 45 -»- Vendela, Fru, Sveaborg l, S. :Mos, box 1209, tel. 131 _»_ Manfred, Skomodelh'erkstad, Sveaborg l, S. Mos, box 1209, tel Klingvall, Sperling, Skof.-arb., Trion, S. Mos. box »- Sven, Skof.-arb., Trion, S. Mos, box 1591»Konfekthörnan» (Inneh. Frök. l\traj Johansson, Örebro.), Karlsholm l, Köpmang., box 908, tel. 139 Konfektionsindustri (Gustaf Söderberg), Odinsluncl, Köpmang., tel. chef. 512, kont. 473 Konditori, Håkanssons Eftr., Anneclal l, Skolv., box JOS, tel. 154»Konditori & Kafb. Inneh. B. tenberg, Friberga, Hagendalsv., box 21 b. tel. 353 Konditori & Kafe. Inneh. I Larsson, Berga l, Hagendals\"., box 20, tel. 52»Konsumtionsföreningen, örebro». Affärshuset, Köpmang., box 72: b Charkuteriavd., tel. 293 Sko-, }''lanuf.- & Bosättn.-affär., tel. 374 Speceriavclelningen, tel. 174; _»_ Speceri 18, Forshaga l, Fylsta, Drottningg., box 148: Charkuteriavcl., tel. 406 Mjölkförsäljn., tel. 576 Speceriavdeln., tel. 90; _»_ Speceri 19, Pellenäs, Hagendalsv., box 19, tel. 49»Kostympress». Inneh. Kon rad Jonsson, Haga, Odeng. Kravattindustri. Inneh. Sven Floren, Annebergsg., tel. 258 Kristiansson, Edit, Fabr.-ch., Rosenhall, Svea\'. box 76 b Kullbergs Eftr. Inneh. A. Thyrman, Villingsberg l, Torget, fack 31, tel. 60 Kumb, Gotthard, Sten h., Slätvik, Badhusg., box 524 Kumla Bok & Pappershandel. Inneh. A. Dohlwitz, Hagendalsv., tel. 56 Kumla Brandstation, Drottninggat., tel. 27 Kumla Bryggeri, Da\'id Benjaminsson, Retretten, Kyrkog., box 94 c, tel. 167 Kumla Cafe & Hembageri. Inneh. Bernh. Andersson, Furuhall 2, Köpmang., box 95 Kumla Cementvarufabrik. Inneh. Olof \\'iren, Köpmang., tel. 232 Kumla Dispensärlokal. Läkare: E. Franklin, mottagning i KUIl1 la, tisdagar kl , Kyrkog., box 84, tel. 121 Kumla Erkända Sjukkassa, Folkets Hus, Skolv., tel. 29 Kumla Fastighetsbyrå, Rosta 2, Korrmalsmg., box 624 Ring Tel upp M. Ulvhammar får Ni premierna väsentligt reducerade! Städernas Allm. Brandstodsbolag, Försäkringsanst. Gothia, Livförsäkriogsaktiebolaget Thule Kumla Finbageri. Inneh. Bertil Tholsson, Leksand, Leksandsg., box 527, tel. 48 Kumla ~oder_ & Utsädesaktiebolag, :\1agasing., tel. Kamnanrop:»utsadesbolaget». Efter kontorstid 503 Kumla Folkbibliotek. Förest. Folkskoll. Ekdahl, Haga l, Svea\. Kumla Handelstradg. Inneh. C. A. Eriksson, Rosenhill, Kyrkog., box 81, tel. 292»Kumla Hembageri», Eclitsborg. Kvarng., box 143, tel. 411 Kumla Hotell. Inneh. Valborg Finnström, Gustavs\'ik, tel. 37 Kumla Idrottspark, Idrottsg., tel. 444 Kumla Järn & Redskapshandel. In':leh. Fredrik Emberg, Lothnngen, fack 26, tel. 25 & 32:l»Kumla Lillebil». Inneh. G. Andersson, Stationsplan, tel. 460 Kumla ~.df~bri~. Inneh. Karl Widlund, ~yhem, Viavägen, tel. 91 Kumla Lastandrmg & Skoblocksfabrik, Tallbo n:r 1, Viavägen, tel. 521 Kumla Mejeriförening. Postadr. Kumla, S. Kungs\". tel 33 Kumla Mejeriförenings affär, PaulineIund 1 tel. 533 ' Kvarn:". '", box 204, -»- Ljungbyhov 2, Villag., box 139 Kumla Modemagasin. Inneh. Fru Gun :Mikaelsson Stockholm. Förest. fröken Karin Andersson, Solgården, Hagensdalsv., box 99 b, tel. 511 Kumla Motor & Mekaniska verkstad. Inneh. A. R. Fogelkvist, Norrbo 1, Viav., box 802, tel. 351 Kumla Postkontor, Stationshuset, tel. 77 Kumla Skoarbetarefackförening, Hagendalsv., tel. 220 Kumla Skofabrik, Drottninggatan. Kontor, tel. 54 Lagret, tel. 305 Stängt Chefskontor, tel 54 Fabrikör Carl Nilssons bostad, tel. 57 Disp. Ragnwalcl Nilssons bostad, tel. 454 Kassör Herbert vvidens bostad, tel. 485 Verktnäst. Gottfricl Carlsons bostad, tel. 304 Kumla Sparbank, Skoglunda, Järnvägsg., tel. 12 Kumla Stuv- & Mönsteraffär. Inneh. Nils Fredriksson, Marie Iund 1, Joh:s Kyrkog., box 55, tel. 463 Kumla Tjänstebyrå. Förestånd. Köpman Anton Persson Linclegård, Sveav., box 71 d, tel. 455 ' Kumla Tryckeri. Inneh. Nils Helander, Ellby 1 Skolv. box 103 tel. 81 ',, Kumla Tvätt- och Strykinrättning, Inneh.: ]. Boström, Haga Sveav., tel. 288 Kumla Varmbadhus, Drottninggat., tel. 299 Nyvelius Färghandel, Kumla MUNKEDALS PAPP P A P P S P I K Telefon 23 37

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rotenäs Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rotenäs, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Resande till eller från USA.

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Foto omkring 1900, Maria Lindblom.

Foto omkring 1900, Maria Lindblom. Foto omkring 1890. Järnvägsgatan eller som den kallades före år 1900, Stationsgatan. Till vänster ser man det gamla stationshuset. Stationshuset var klart i samband med järnvägens öppnande den 1 september

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

NJC / SCANDIC CUP STAFETT

NJC / SCANDIC CUP STAFETT Start : 09:45 Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition Assistant TD Nat. Jury Information EKBLOM Gudrun MARTINSSON Hans ÅBERG Gabriel CAN Name: Height Difference (HD): Maximum

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

2015-05-29 Sida 1. Tabell 1

2015-05-29 Sida 1. Tabell 1 2015-05-29 Sida 1 Tabell 1 Johannes Gill (Andreasson) (85:290). Född 1825-04-27 i Vitakulla, Sjöarp, Möne. Levde i Vitakulla, Sjöarp, Möne (AI:2s25,AI:3s83). Levde från 1837 i Sörgården, Möne (AI:3s107).

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN 2014-06-05 Nr Namn F 102 Gislaveds Jaktvårdsförening F 104 Nässjöortens Jaktvårdsförening F 105 Värnamoortens Jaktvårdsförening F 108 Hookortens Jaktvårdsförening

Läs mer

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html Sida 1 av 10 Resultat SM i Mångkamp 2014 SM i Mångkamp 2014 MÄN TIOKAMP 100 M LÄNGD KULA HÖJD 400 M 110 M H DISKUS STAV SPJUT 1500 M POÄNG 1 Fabian Rosenquist -91 GoIF Tjalve 11.41 7.17 11.90 1.92 49.31

Läs mer

Makulerade försäkringsbrev - Östgöta Brandstodsbolag

Makulerade försäkringsbrev - Östgöta Brandstodsbolag Makulerade försäkringsbrev - Östgöta Brandstodsbolag 102 Skönberga socken, Söderköpings kommun Objektsnamn Volym Sida Försäkringsnr Nyteckning Förnyelse/Överlåtelse Makulering Anmärkning Försäkringstagare

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta..

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Abrahamstorp Trismålen Sida 1 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Sven Torsson (1792-08-06- ), Katrina Jönsdotter (1781-05-08- ). Änkan Märta

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true Sida 1 av 3 LVC. Region / Landsdelsfinal Götaland Regionalt/Landsdel 2008-03-14 10:00 Hestra Skid O Sportklubb Tillbaka till tävlingskalendern Skriv ut Super-G - Alpint Damer 10-11 21 anmälda, 21 startande,

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens vice ordförande Michael Janfjord förklarade mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande valdes Daniel

Läs mer

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen Bokslut 2014-12-31 SKÅNEVÅRD KRYH Lämnade bidrag 2014 Utdelningsbart kapital 2015 Bokfört värde Eget Kapital Marknadsvärde Eget Kapital Centralsjukhuset

Läs mer

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2.

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2. Avskrift. År 1942 den 7 februari förrättades arvskifte i boet efter änkomannen Anders Vilhelm Karlsson från Bredgård Egna-Hem nr 48 l Ekeby socken, vilken avlidet den 6 april 1939, och därvid så som dödsbodelägare

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N

Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N : 3 # Grade Club 1 2 3 Wins Pts 1 Linnea GRÖNBERG 6.kyu Kalmar Budoklubb 2 Nelly SANDBLAD 6.kyu Kalmar Budoklubb 3 Jenna NYSTRÖM 6.kyu Kalmar Budoklubb 7 2 17

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - brutto:

Resultatlista, enskild rond - brutto: Resultatlista, enskild rond - brutto Klass Placering Flickor Namn Rond 1 Spelform Klubb S-HCP Datum Resultat 1 Mia Landegren Kungl. Drottningholms GK 0 79 2 Mathilda Byqvist Uddeholms GK 0 82 3 Johanna

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

BOUPPTECKNINGSREGISTER 1963 Namn Födelse/alt. namn Yrke/civilstånd Skriven i församl. Avliden datum Hänvisning, År:Nr Abrahamsson Johan Eugen

BOUPPTECKNINGSREGISTER 1963 Namn Födelse/alt. namn Yrke/civilstånd Skriven i församl. Avliden datum Hänvisning, År:Nr Abrahamsson Johan Eugen Abrahamsson Johan Eugen trädgårdsmästare Limhamn 1963-06-25 1963:1200 Adamsson Brandt Gustaf Peter möbelsnickare S:t Pauli 1963-02-21 1963:977 Adler Herman Otto riksbanksrevisor Slottsstaden 1963-02-13

Läs mer

Olstorpssläkten från Stora Mellby - Bärebergsgrenen

Olstorpssläkten från Stora Mellby - Bärebergsgrenen Olstorpssläkten från Stora Mellby - Bärebergsgrenen Tabell 1 Britta Larsdotter. Stammoder till Bärebergsgrenen. Född 1762 i Olofstorp (Olstorp), Stora Mellby (P). Död 1802-03-28 i Knutstorp, Stora Mellby

Läs mer

Namn Telefon E-post Roll Domarnr Akyol Jonatan. Hem: Mobil: +4672226415 6. Hem: 0738122220 Jobb: 0738122220 Mobil: 0738122220.

Namn Telefon E-post Roll Domarnr Akyol Jonatan. Hem: Mobil: +4672226415 6. Hem: 0738122220 Jobb: 0738122220 Mobil: 0738122220. Namn Telefon E-post Roll Domarnr Akyol Jonatan jonatanakyol@gmail.com Regiondomare 2119 3 555 +4672226415 6 Alm Fredrik Mattias Alms juridik, Storgatan 120 90333 Umeå 0738122220 0738122220 0738122220 mattias.jansson@vbidrott.rf.se

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen?

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Annica Henelund Åsa Holmdahl Gunnar Selberg Ansvaret ska ligga på kommunen, alltså om ingen annan bygger så måste kommunen bygga. Under

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén

Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén Bild Bildtext Byline Emblem Frälsningsarméns emblem vapen Fanan Frälsningsarméns fana Fatmomakke Frälsningssoldater, Bagare Frälsningsarméns Bönekåta,

Läs mer

BOUPPTECKNINGSREGISTER 1955 Namn Födelse/alt. namn Yrke/civilstånd Skriven i församl. Avliden datum Hänvisning, År:Nr Abrahamsson Karl Ivar

BOUPPTECKNINGSREGISTER 1955 Namn Födelse/alt. namn Yrke/civilstånd Skriven i församl. Avliden datum Hänvisning, År:Nr Abrahamsson Karl Ivar Abrahamsson Karl Ivar väveriförman Fosie 1955-02-03 1955:295 Abrahamsson Nils möbelfabrikör förre S:t Johannes 1954-11-18 1955:149 Adlerberth Herman Mattias smidesarbetare f. S:t Pauli 1955-07-04 1955:1267

Läs mer

Resultat Lillhage Cup 2008 försök

Resultat Lillhage Cup 2008 försök mhtml:file://\\sskansli\ss (e)\ss\tävlingsgrupper\tävlingar\res... Page 1 of 6 Resultat Lillhage Cup 2008 försök Resultat Totalt - Officiell Tävling Lillhage Cup Utskriftsdatum 26 april 2008 Tävlingsort

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 7-9 AUGUSTI 2009 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior samt

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer

STJERNSUND 1900. ( Församlingsbok 1900 län 20 förs.16 # 2 s.93 )

STJERNSUND 1900. ( Församlingsbok 1900 län 20 förs.16 # 2 s.93 ) STJERNSUND 1900 ( Församlingsbok 1900 län 20 förs.16 # 2 s.93 ) Komminister Daniel Johansson f. 1866 i Hellefors g. hustru Anna Falk f.1872 i Norn son Folke Daniel f.1895 dotter Anna Margareta f.1896 dotter

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

2013-01-22 HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 438 96 HÄLLINGSJÖ BERGLUND,SIGNHILD BRITT MARIE HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 435 80 MÖLNLYCKE KÄRRETVÄGEN 40 438 94 HÄRRYDA

2013-01-22 HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 438 96 HÄLLINGSJÖ BERGLUND,SIGNHILD BRITT MARIE HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 435 80 MÖLNLYCKE KÄRRETVÄGEN 40 438 94 HÄRRYDA 2013-01-22 Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, Adress Övrigt FASTIGHETER INOM OMRÅDET KYRKHULT 3:1 BERGLUND,ALF MÅRTEN HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 BERGLUND,SIGNHILD BRITT MARIE HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 RYDET 1:1 VILLINGSGÄRDE

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

Resultatlista. Rexroth Cup 2005-10-21/22

Resultatlista. Rexroth Cup 2005-10-21/22 Resultatlista Rexroth Cup 2005-10-21/22 Final Sitt Anton Nielsen Växjö 10,8 10,6 10,5 10,8 10,2 10,4 10,5 10,5 10,5 10,4 10,7 10,6 10,4 4 Martin Lönn Dädesjö 10,4 10,5 10,6 10,6 10,5 10,5 10,9 10,7 10,2

Läs mer

EU-frukost! Samlade projekterfarenheter - exempel från INTERREG-programmen

EU-frukost! Samlade projekterfarenheter - exempel från INTERREG-programmen Abrahamsson Pär BRG - Business Region Göteborg AB par.abrahamsson@businessregion.se Abrahamsson Suzana Externa Relationer VGR suzana.abrahamsson@vgregion.se Adolfsson Solveig Afolter Danijel solveig.adolfsson@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen 3a 14 Gunilla Andersson & Karl-Erik Olsson / Stala PRO

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Sedan föregående redogörelse inflyttad från. Påförd grundavgift. Event befrielse orsak. Tilläggsavgift. Civilstånd

Sedan föregående redogörelse inflyttad från. Påförd grundavgift. Event befrielse orsak. Tilläggsavgift. Civilstånd Sedan föregående redogörelse inflyttad från Påförd grundavgift Event befrielse orsak Bostad innevarande år Yrke eller titel Efternamn Förnamn Född Födelseort Civilstånd Tilläggsavgift Berg 1 Hemmansägare

Läs mer

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK Herling Hilda Maria Persson Gunnar Bonde i Herrljunga Arvidsgården Svensdotter Helena Herrljunga Sigrid Maria Vilhelmina Eriksson Alfred Trädgårdsmästare i Herrlj. Nästegården Andersdotter Anna Sofia Stina

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Delegationsbeslut Perioden 2013-09-10-2013-10-07

Delegationsbeslut Perioden 2013-09-10-2013-10-07 Anläggnade av enskild avloppsanläggning 37 Beviljad ÖRSBY 1:3 Johnsson, Ragnhild Maria Ny anläggning 2013-09-19 38 Beviljad SUNNERBY 1:15 ANEFUR,ERIK SIMON ANDREAS Ny anläggning 2013-09-19 39 Beviljad

Läs mer

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista Ungdom 1 1 U Albin Nordh Fredric Nordh Astra G 1:59,4 1:55,6 1:54,6 5:49,6 Gr.E. A-B-C förare 1 4 B Mattias Lindqvist Linus Lindqvist Astra 1:58,4 1:55,6 1:54,9 5:48,9 2 2 A Mats Adolfsson Roger Andersson

Läs mer

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 Placering S.nr F.kl T.kl Förare / kartläsare Klubb Bil Anmälare Övrigt Totaltid 1 29 A 4 Mikael Lundberg / Anders Lundberg SMK Gävle / SMK Gävle VW Golf 03:40,60 2

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 ns ko ir«kallelse/underrättelse 2014-09-02 1 Valnämnden kallas härmed till sammanträde 2014-09-08. Plats: Tid: Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 Ersättarna underrättas om sammanträdet

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

BÖRJE* HELMER AUGUSTSSON

BÖRJE* HELMER AUGUSTSSON En Släktforskningrapport För BÖRJE* HELMER AUGUSTSSON Skapad den 25 oktober 2012 "The Complete Genealogy Reporter" 2006-2011 Nigel Bufton Software under license to MyHeritage.com Family Tree Builder INNEHÅLL

Läs mer

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F.

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F. Lag-USM P/F17 lördag 16 augusti 2014 Arrangörer: Tanums IF med hjälp av BDFIF Sparvallen, Tanumshede Tävlingsledare: Bo Stalefors Väder: Mestadels soligt +20 grader, sydvästlig vind P17 200m heat 1 Vind

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

Bra genomförd tävling

Bra genomförd tävling I lördags arrangerade DCSW:s Dansföreing och DansCenter Sofia Westlund sin första regionstävling i Åmål. Drygt 350 dansare från Åmål, Tidaholm, Lidköping, Göteborg, Kalmar och Helsingborg deltog i disciplinerna

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Elis Johansson Bertil Wallberg Folke Gustavsson. Folke Gustavsson Valdemar Magnusson Folke Gustavsson

Elis Johansson Bertil Wallberg Folke Gustavsson. Folke Gustavsson Valdemar Magnusson Folke Gustavsson 1931 Ernst Rosenberg Seel Johansson Klubben bildas 15 mars 1931 En fotboll och fotbollströjor inköps En hoppställning, en diskus, ett spjut och en kula inköps Inköp av ett dussin bandyklubbor Årsfest Årsavgiften

Läs mer

Västsvenska FotoExpon 2011 Klass A Enstaka bild digital, färg/svartvitt

Västsvenska FotoExpon 2011 Klass A Enstaka bild digital, färg/svartvitt Klass A Enstaka bild digital, färg/svartvitt Jury: Maria Steén Inlämnade bilder: 270 Borås FK Alexander Hansson IMG_8433 Mariestads FK Sten Åke Sahlberg Gräshoppa FK Pan Gunnar Aus Vågen Mariestads FK

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer