info 1:04 Välkommen till Glimåkra Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari-April 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "info 1:04 Välkommen till Glimåkra Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari-April 2004"

Transkript

1 info 1:04 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari-April 2004 Välkommen till Glimåkra Möt våren i norra Skånes skogsbygd. Årsmötet äger rum i anslutning till en RP-helg på Glimåkra folkhögskola den april. Vi försöker förlägga årsmöten och RP-helger till olika delar av landet, för att på så sätt ge medlemmarna tillfälle att, med rimlig resväg, träffas och utbyta erfarenheter samt få information om forskning och behandling. Genom att samarbeta med de folkhögskolor som har speciella kurser för synskadade så uppnår vi flera fördelar. Lokalerna är hyggligt anpassade och personalen är van vid synskadade. Man har dessutom ett grundutbud av utbildning som kan användas i en sådan samverkanskurs. En annan väsentlig fördel är att kostnaden för den enskilde deltagaren blir väsentligt lägre än om vi ordnar motsvarande aktivitet på hotell. Tidigare år har du med det första numret av RP-info även fått verksamhetsberättelsen för det gångna året. Vi har haft problem att få fram verksamhetsberättelsen i tid till detta nummer och gör därför i år så att vi lägger ut den på webb-platsen ( när den är klar. Vill du ha den tryckta versionen eller kassettversionen så ringer du till Maija på kansliet, tfn , så skickar hon den till dig när den är klar. Alla som anmäler sig till årsmöteshelgen får verksamhetsberättelsen tillsammans med bekräftelsen på anmälan. Väl mött! Leif Pehrson, föreningsordförande

2 Svenska RP-föreningen Postadress: Box STOCKHOLM Besöksadress: SRF Stockholms stad Gotlandsgatan 44, 4 tr Administratör:Maija Hägerbäck adm (snabel-a) srpf.a.se Tfn: (säkrast kl 13-16) Postgiro Gåvor pg Webbplats: Ansvarig redaktör: Leif Pehrson, tfn , leif (snabel-a) srpf.a.se I redaktionen: Svante Anderson, tfn arb: , svante (snabel-a) srpf.a.se Egon Österbrand, tfn: , egon (snabel-a) srpf.a.se RP-info utkommer i början av mars, juni, september och december. Manusstopp är den 1:a i månaden före utgivningsmånaden. Innehåll info 1:04 Februari-April Välkommen till Glimåkra 3 Samverkanskurs och årsmöte i Skåne april 5 Program för RP-helgen april Dagordning vid årsmötet Reportagetidningen Panorama 6 Retina International världskongress FSDB-dagar om Usher 9 Vad är kliniska prövningar? 10 FN bör anta en handikappkonvention 11 Stargardts sjukdom 12 Stamcells transplantationer till näthinna 15 Föreningens informationsmaterial 16 Välj e-tidning i stället! OBS Vi har konstaterat att vi får mycket skräppost till de e-postadresser som publiceras i RP-info. Den främsta orsaken är troligen att de som lägger upp lager av e-postadresser skickar runt spioner som hämtar e-postadresser på webbplatser. Vi går därför nu, både på webbplatsen och i tidningen (som ju även publiceras på webbplatsen) över till att i stället skriva (snabel-a) i e-postadresserna. 2

3 Samverkanskurs och årsmöte i Skåne april Alla föreningens medlemmar är hjärtligt välkomna till en samverkanskurs med Glimåkra folkhögskola med årsmöte den april. Glimåkra ligger i Osby kommun, tre mil nordost om Hässleholm. I programmet ingår senaste nytt på forskningssidan med Sten Andréason och Karin Gjörloff från Lund, och intressanta programpunkter av Glimåkra Folkhögskolas lärare. Glimåkra Folkhögskola är en av de sex folkhögskolor som är specialiserade på kurser för synskadade. Helgen den april anordnar man en kurs i samarbete med RP-föreningen. Kursen är öppen för alla retinitiker oavsett var man bor i landet. I mån av plats är även anhöriga välkomna att deltaga. I samband med helgkursen kommer RP-föreningen att ha sitt årsmöte. Till Hässleholm tar man sig lätt med tåg eller buss från stora delar av södra Sverige. Vi ordnar med transport från Hässleholms station ca kl 12 på lördagen. Rum med ingång utan trappor och rum för ledarhund finns. Lokalerna är utrustade med hörselslinga. Vi hjälper varandra med att hitta på skolan och skolans personal finns till hands, men behöver du assistans därutöver måste du ordna det själv. 3 Föreningens stockholmsgrupp har fått ett resebidrag från Synskadades länsstiftelse och kan därmed erbjuda busstransport från Stockholm till Glimåkra och åter (kostnadsfri för deltagare från Stockholms och Gotlands län). I mån av plats är även andra deltagare välkomna att åka med bussen till en låg avgift (från Stockholm och åter 150 kr, Linköping 100 kr och Jönköping 75 kr). Ange önskemål vid anmälan. Du blir sedan kontaktad om tid och plats. För er som inte bor i Stockholms och Gotlands län kan det vara idé att lyssna med SRF-distriktet om det även för er finns möjligheter att få bidrag till

4 resa t.ex via Synskadades vänner eller någon stiftelse. Samtliga rum på skolan är dubbelrum, men önskar du enkelrum så bokas du in på Stora Hotellet i Osby (enkelrumstillägg 200 kr). Vi ordnar med transport mellan skolan och hotellet. I första hand bokar vi in er som vill bo i dubbelrum på skolan, men skulle det bli fullt så kommer vi att boka in er på hotellet också. Anmäl dig till RP-helgen genom att sätta in 250 kr/person samt eventuellt enkelrumstillägg och bussavgift) på föreningens postgiro senast onsdagen den 31 mars. Anmälan är bindande men om du blir sjuk återbetalas avgiften med avdrag på 100 kr/person. Om du inte vill övernatta men önskar delta på lördagen så anmäler du detta genom att betala in 100 kr för lunch på föreningens postgiro senast onsdagen 31 mars. Anmälan är bindande. Vi behöver följande information i anmälan: Namn, telefonnummer och personnummer. Om du vill bli upphämtad i Hässleholm ange vilken tid och med vilket tåg du kommer. Om du vill åka med bussen från Stockholm, Linköping eller Jönköping. Om du behöver specialkost. Om du medtager ledarhund. Personnummer behöver vi för att folkhögskolan ska ha möjlighet att ansöka om bidrag för att hålla kursen. Om du har några frågor ring Maija Hägerbäck på föreningens kansli Vi ses på Glimåkra! Program för RP-helgen april 2004 Lördagen den 17 april Lunch Årsmöte Karin Gjörloff RP-forskning Kaffe Sten Andréason klinisk forskning Diskussionstid Fria aktiviteter Middag Kaffe Söndagen den 18:e april Frukost Glimåkra Folkhögskolas programpunkt Kaffe Gruppdiskussioner Lunch Avslutning 4

5 Dagordning vid årsmötet Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordningen 5. Val av mötesfunktionärer (mötesordförande, protokollförare samt två justerare/rösträknare) 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för Revisorernas berättelse 8. Fastställande av balansräkningen samt beslut om disposition av resultatet 9. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 10. Ersättningar till styrelseledamöter, revisorer och valberedningens ledamöter 11. Budget och årsavgift för 2005 (Föreslås bordlagd till höstmötet.) 12. Val av a. ordförande på 1 år b. Kassör på 2 år c. 2 styrelseledamöter på 2 år d. 4 arbetande ersättare på 1 år 13. Val av grupp för verksamheten i Stockholms och Gotlands län 14. Val av en revisor och en revisorssuppleant på 2 år 15. Val av valberedning 16. Övriga frågor 17. Mötets avslutande Reportagetidningen Panorama av Åsa Nilsson, redaktör Synskadades Riksförbunds reportagetidning Panorama (f.d. Kassetten) utkommer på kassett tio gånger om året. Panorama vänder sig till alla synskadade i Sverige. Vad stavgång är, hur Harry Potter ser ut, hur Göran Persson beskriver sitt utseende, nya matvaror och varför Jenny Nyströms bilder ser ut som de gör är några exempel på vad Panorama kan innehålla. I Fråga ögondoktorn får läsarna svar på medicinska frågor av ledande ögonspecialister. Tidningen är kostnadsfri. Beställ från: Panorama Enskede Telefon: Fax

6 Retina International världskongress 2004 De senaste två världskongresserna, Tokyo 2002 och Toronto 2000, var förlagda långt från Sverige, men 2004 års världskongress kommer att äga rum i Nederländerna. Förhoppningsvis kan många RP-medlemmar från olika länder deltaga. Själva kongressorten är kuststaden Nordwijk, som är belägen mellan Haag och Amsterdam, endast 20 min från Schiphol Airport. Nordwijk erbjuder 12 km av sandstränder och är känd som Europas blomsterbadort på grund av närheten till de stora blomsterfälten. Utöver de två huvuddagarna inom konferensen Fokus på seende kommer andra arrangemang att pågå. Generalförsamlingen av Retina International, i vilken bara de officiella representanterna för respektive medlemsländer deltager, kommer att äga rum under två dagar före själva kongressen på fredag-lördag. Olika sociala arrangemang ordnas inklusive en galamiddag på fredag kväll. De flesta världsberömda forskarna brukar deltaga i denna och blanda sig med övrig publik. De allmänna föreläsningarna under kongressnamnet Fokus på seende äger rum fredag den 2 juli och lördag den 3 juli Många av världens mest kända forskare inom RP kommer att presentera sina rön och programmet är lagt så att besökarna hinner ta del av sina specialintressen. Flera föreläsningar förekommer i repris under de båda dagarna. Hinner man inte vid det ena tillfället, passar säkert nästa. De flesta typer av retinadegeneration täcks inom programmet men RP upptar största utrymmet. Förutom medicinska experter och deras sessioner förekommer diskussioner av sociala frågor och andra relevanta ämnen. Vid sidan av officiella föreläsningar och workshops kommer det också att arrangeras en utställning och ordnas andra parallella kringarrangemang. 6 Ett separat ungdomsprogram är organiserat. Retina Netherlands har ett starkt fokus på ungdomsaktiviteter och föreningen har organiserat ett femdagars ungdomsprogram från den 30 juni till den 4 juli. Programmet erbjuder en blandning av aktiviteter och avslutas med ett beach party sista dagen. En del av presentationerna kommer att vara särskilt designade för yngre medlemmar medan andra är länkade till huvudkongressen och dess program. Vid möte i Paris den 16 okt 2003 har Retina Europe Youth enligt protokoll bl.a. föreslagit följande ämnen: - kost och näringslära - dataworkshop - synförändringar (praktiska tips) - val av utbildning och yrke - att vara en ung förälder med RP

7 Kongressen kommer att äga rum på Hotels van Oranje, som är ett större hotellkomplex med stora konferensfaciliteter. Var och en som vill bevista kongressen kan välja mellan att bo på kongresshotellen eller på annat ställe i Nordwijk. Staden erbjuder ett stort sortiment, när det gäller inkvartering. Varför inte inkludera några extra dagar vid kusten eller i Amsterdam eller besöka några av de andra attraktionerna som landet har att erbjuda? Världskongresserna är en möjlighet att träffa forskare med RP som forskningsfokus. De erbjuder dessutom chansen att träffa människor i liknande RP-situationer som Du själv och sist men inte minst Retina International är en styrkedemonstration med stora möjligheter att påverka politiker och forskare på vägen mot en lösning av sjukdomen RP. FSDB-dagar om Usher av Caisa Ramshage I ett Göteborg så dimmigt att det inte gick att se från den ena sidan av Heden till den andra, så ordnade Föreningen Sveriges Dövblinda den februari en träff om RP-varianten Ushers. Ushers är en ärftlig sjukdom som innebär både hörselskada och RP. Professor Claes Möller vid Göteborgs Universitet inledde på lördagmorgon med att prata lite om dövblindhet i allmänhet och han gav också rådet att när man ska förklara hur ens syn- och hörselhandikapp fungerar för tjänstemän så ska man träffa dem på en mörk och stökig pub och inte på deras välupplysta och tysta kontor. 7 Han berättade också att gruppen dövblinda är heterogen, med olika diagnoser, där Ushers är den största gruppen. Av de som blir dövblinda så är genetiska faktorer den vanligaste orsaken. Så därför inledde han morgonen med en lite teoretisk sexualupplysning, vad är det egentligen som händer när ett ägg och en spermie smälter samman? Jo, det är en sisådär gener som ska kopieras inom loppet av ett par minuter. Det kan man ju tänka sig själv att om man ska kopiera pappersark på samma tid så kommer några att bli felvända och några kommer fastna i kopiatorn, och precis det är det som händer. Alla människor har en 8-10 genfel. De flesta är tämligen ofarliga, en del resulterar i allergier, andra i närsynthet. Claes Möller har tillsammans med sin kollega Medhi Sadeghi samlat in data om ushers-patienter för att kunna ge bättre diagnoser. Ushers kan delas upp grovt i tre olika typer beroende på hurdan hörselskada man har. Ushers typ I innebär medfödd dövhet. Ushers typ II innebär måttlig till svår hörselskada, man använder vanligtvis

8 hörapparat. Oftast ingen stor försämring av hörseln. Ushers typ III innebär att man inte har någon svår hörselnedsättning till att börja med, men man blir döv i vuxen ålder. Ushers typ I och Ushers typ II är ungefär lika vanliga i Sverige, medan Usher typ III är ovanlig i Sverige, men något vanligare i Finland. RP:en vid Usher ser lite annorlunda ut än klassisk RP. Har man klassisk RP är ett vanligt symptom problem med mörkerseendet, medan med Usher så är bländningskänslighet ett vanligt symptom. RP vid Ushers är oftast av en något mildare form, det är ganska vanligt att man har kikarseende kvar i 50-årsåldern. Idag kan man diagnosticera Ushers patienter mycket tidigt, ibland så tidigt som i 2-års åldern. Claes avslutade sitt föredrag med att prata om framtiden. Nästa steg inom forskningen är att finna ett enklare sätt att diagnosticera Ushers bara med hjälp av ett blodprov. Självklart vill man också på sikt hitta en behandling, något man tittar på är olika former av antioxidanter, där bland annat A-vitamin ingår. För mig som själv har klassisk RP utan hörselskada var det fascinerande att se hur lätt samtalen och föreläsningarna flöt trots att det många gånger satt en teckenspråkstolk emellan de som kommunicerade. Jag undrar om samtalen i EU flyter lika lätt mellan fransmän och engelsmän med en tolk emellan? 8 Vad hände då egentligen under helgen? Ja, det var mycket tid för mingel, en möjlighet att träffa andra med Ushers och många kände varandra sedan tidigare. Det var 45 deltagare under helgen, men nästan dubbelt så många närvarande eftersom det tillkom teckentolkar och ledsagare. På söndagen pratade Krister Inde om Se dåligt må bra och om Low Vision Enabling Lab ett forskningslaboratorium för synskadade i Lund. För de som är medlemmar i FSDB kan jag passa på att påminna om att det är årsmöte inom FSDB lördagen den 8 maj i Kalmar. Sist men inte minst skulle jag vilja tacka FSDB för inbjudan till helgen och tacka alla medlemmar som svarade på mina mer eller mindre dumma frågor om teckenspråk. Jag lärde mig oerhört mycket under helgen: Teckentolkar har alltid svarta eller mörka skjortor för då syns händerna bättre för den de tolkar för. En tolk sa att det inte är en rolig syn att titta in i en tolks garderob, bara en massa mörka kläder. Det finns dialekter inom teckenspråk också, en del saker tecknas lite olika beroende på varifrån i landet man kommer. Norrlänningar tecknar dock inte långsammare än stockholmare. Teckenspråk skiljer sig mycket mellan olika länder, svenskt och amerikanskt teckenspråk är precis lika olika som svenska och engelska.

9 Vad är kliniska prövningar? Översättning av artikel i Retina EuropeNewsletter No 6 June 2003 Kliniska prövningar är forskningsstudier, som utformas så att de testar säkerheten och effektiviteten hos experimentella behandlingar av patienter med en viss sjukdom. Klinisk prövning är den sista fasen i ett forskningsprojekt innan Läkemedelsmyndigheten godkänner en behandling för applicering på människor. Den kliniska prövningen av experimentella behandlingsformer utföres normalt i tre faser; varje följande fas involverar fler och fler människor. Fas 1 Studierna är primärt fokuserade på att utvärdera läkemedlets säkerhet och att fastställa maximumtoleransen hos medicinen vid dosering. Denna inledande fas vid utprövning på en mänsklig population görs i en mindre grupp av frivilliga. Ibland testas friska vuxna utan sjukdom. Vid andra tillfällen testas patienter med sjukdom i ett långt framskridet stadium. Till exempel har i inledande fas 1-utprövningar, när det gäller att undersöka säkerheten vid transplantation av retinaceller, bara patienter som redan var blinda varit involverade. På så sätt riskerar inte patienter med låg synförmåga att förlora synen. När ett läkemedel har befunnits vara säkert, måste dess effektivitet som nästa steg prövas i en fas 2-studie. 9 Fas 2 Hur långvarig fas 2 blir, beror i hög grad på vilken behandling det är fråga om och sjukdomens speciella karaktär. Fas 2-studier kan inbegripa stora mängder av patienter med flera centra runt landet eller i världen som deltager i utprövningen. Om av Läkemedelsmyndigheten godkända behandlingsformer redan finns för en sjukdom, är fas 3-studier nödvändiga för att jämföra den nya behandlingen med standardversionen för att utröna vilken behandling som är mest effektiv. Fas 3 Fas 3-studier ger också olika granskande instanser möjligheten att bättre utvärdera effektivitet och eventuella bieffekter av ett läkemedel, som ges till en stor population av olika patienter. Denna storskaliga utprövning ger läkemedelsföretagen och Läkemedelsmyndigheten en mer grundlig insikt i läkemedlets effektivitet, fördelar och vidden av möjliga biverkningar av icke önskad art. Ibland förekommer kombinationer. Till exempel kombineras ofta fas 1- och fas 2-undersökningar, när standardbehandlingar inte finns. I andra fall kombineras fas 1 och fas 2, när läkemedlets säkerhet och dosering redan är väl kända.

10 FN bör anta en handikappkonvention Av Kaj Nordquist, ersättare i RP-föreningens styrelse Artikeln bygger på det tal som Kaj höll i den utrikespolitiska debatten i Sveriges riksdag 11 februari Jag vill i detta sammanhang uttrycka mitt stöd för en konvention i handikappfrågor inom förenta Nationerna. I den fattiga delen av världen finns det cirka 800 miljoner människor som har någon form av handikapp. Det handlar inte enbart om synskadade, utan det kan vara rörelsehindrade eller folk med mentala eller medicinska funktionshinder. Vidare ska vi inte glömma den stora grupp av människor som har problem med sin hörsel i varierande grad. 10 Funktionshinder uppkommer genom bristande medicinsk behandling, genetiska arv eller genom skador. Krig, konflikter och katastrofer av olika slag skapar handikapp. Dessa människor ska självklart ha samma rätt till anständiga liv, personlig utveckling och möjlighet till deltagande i samhället som vi arbetar för i Sverige. Men tyvärr är det fortfarande inte en självklarhet att funktionshindrade människor är fullt integrerade i sina samhällen. Under de senaste åren har det på initiativ av Mexico pågått en process med att arbeta fram, skriva och anta en Handikappkonvention i Förenta Nationerna. På samma sätt som det finns både en barn- och en kvinnokonvention. Meningen med den sortens internationella fördrag är att precisera vad som gäller vad anbelangar handikappade människors situation i världen. Det Kaj Nordquist handlar om att skapa ett tydligt fungerande övervakningssystem. Tjänstemän och politiker med hög status och stor auktoritet kommer då att faktiskt undersöka, peka ut och anklaga stater som diskriminerar funktionshindrade. Ingen ska kunna inbilla sig att det är möjligt att medvetet behandla handikappade på ett icke människovärdigt sätt. Vi måste komma ihåg att i världen som helhet finns det fortfarande enorma lidanden. FN:s generalsekreterares specielle rapportör i handikappfrågor Bengt Lindqvist visade i sina rapporter att liv, frihet och egendom inte alls garanteras handikappade människor överallt. På många håll finns inte rättigheter som rösträtt, äganderätt eller juridiskt garanterad rätt till familjebildning. Det går till och med att ifrågasätta om likhet inför lagen faktiskt gäller på sina håll. Jag talar alltså här om att självklart se handikappades förhållanden i ljuset av principerna för de mänskliga rättig-

11 heterna. Därmed kan man använda och utöka den faktiskt existerande kompetensen för bevakning inom FNsystemet för mänskliga rättigheter. En handikappkonvention ger större status och tyngd i detta arbete, än vad som tidigare varit fallet. Sverige deltar nu aktivt i arbetet. Den svenska regeringen verkar intensivt för detta i samarbete med NGO:s, bland andra de internationella handikapporganisationerna. Det är logiskt att vi gör så. Politiskt har Sveriges riksdag bestämt att vi ska arbeta för en politik för global utveckling, PGU. Vi ska arbeta koherent, alltså samstämmigt, och inte tala med kluven tunga i våra relationer till de fattiga länderna. Vi ska ha samma linje i biståndsfrågor som i handelsfrågor osv. Sveriges riksdag tog det formella beslutet med den innebörden i december förra året. Sverige ska i sina relationer med de fattiga länderna arbeta utifrån de fattigas perspektiv. Fattiga människor ska ses som subjekt, alltså inte någon att tycka synd om, utan den som ska ta makten över sin tillvaro. Fattigdomen ska bekämpas genom rättvisa och utveckling. På samma sätt måste vår politik vara gentemot handikappade människor. Logiken bjuder vidare att samma politik som gäller i Sverige ska gälla internationellt. Handikappade i Sverige ska enligt den Nationella handlingsplan för handikappolitiken som gäller ha gått från patient till medborgare. Det är inte några få statliga instansers ansvar att så ska bli fallet, utan det är 11 allas ansvar att så ska ske. Den svenska staten ska aktivt förbättra sitt bemötande. De offentliga myndigheterna ska främja handikappades deltagande i samhället och samtidigt sträva efter att öka tillgängligheten. Sverige ska inta en världsledande position Eftersom vi i Sverige har stora ambitioner för vår handikappolitik, så är det logiskt att den svenska regeringen starkt arbetar för en handikappkonvention i FN och därmed i grunden förbättrar situationen för alla funktionshindrade i världen, inte minst de 800 miljoner människor i de fattiga länderna. Jag välkomnar att den svenska politiken inte talar med kluven tunga utan samtidigt går framåt både i Sverige och internationellt. Vi ska fortsätta att verka för utvecklandet och antagandet av en handikappkonvention i Förenta Nationerna. Stargardts sjukdom En av de ovanligare formerna av RP är Stargardts sjukdom. Vi vill gärna initiera ett nätverk för utbyte av information och erfarenheter om denna sjukdom och söker därför kontakt med Stargardtpatienter, anhöriga till Stargardtpatienter och andra som vet något om sjukdomen. Kontakta Svante Anderson, e-post: svante(snabela)srpf.a.se, tfn arb

12 Stamcellstransplantationer till näthinna Av doktorand Anita Blixt Wojciechowski, Lunds Universitetssjukhus Den 19 mars disputerar Anita Blixt Wojciechowski vid institutionen för oftalmologi vid Lunds Universitet på en avhandling som handlar om stam cellstransplantationer till näthinna. Handledare är docent Karin Warfvinge. Retinitis pigmentosa (RP) omfattar en grupp av ärftliga näthinnedegenerationer och den drabbar 1 av 3500 personer. Sjukdomen orsakar kraftig synnedsättning eller t.o.m blindhet p.g.a att de ljuskänsliga syncellerna eller fotoreceptorerna dör. Åldersrelaterad degeneration av gula fläcken (AMD) är en annan vanlig orsak till synnedsättning. Denna sjukdom drabbar ca 30% av människor över 75 år. Gemensamt för dessa sjukdomar är att det inte finns någon bra behandling. Man kan behandla en del typer av RP med speciell diet för att bromsa utvecklingen. När det gäller förändringar i gula fläcken finns det i de flesta fall ingen behandling, men vid vissa former kan man stoppa upp den sjukliga processen med laserbehandling. Bristen på behandlingsmetoder har lett till att forskare under flera decennier sökt utveckla metoder för att försöka rädda fotoreceptorerna eller att ersätta de sjuka cellerna med friska. Vid Institutionen för Oftalmologi vid Lunds universitet har man under ledning av professor Berndt Ehinger 12 utvecklat en transplantationsmetodik där delar av frisk näthinna transplanterats till olika försöksdjur. Man har kunnat konstatera att dessa transplanterade näthinnor överlever och till synes Anita Blixt Wojciechowski även skapar en del nervkontakter med värdnäthinnan. Emellertid har man inte kunnat visa om dessa transplantat fungerar. Under de senaste 5-10 åren har forskningen kring behandlingsmetoder av näthinnedegenerationer fokuserats kring transplantation av omogna celler, s.k stamceller. Dessa celler har förmåga att utveckla sig till mogna celler efter transplantation och har dessutom förmåga att skapa kontakt med existerande nervbanor. Dessa transplantationsförsök inspirerades av de tidigare lyckade transplantationerna av omogna celler som gjordes i djurmodeller med Parkinsons sjukdom. Vid denna sjukdom råder det brist på substansen dopamin i hjärnan vilket orsakar motoriska störningar. Numera transplanterar man fosterceller från hjärna till människor med Parkinsons sjukdom, med gott resultat i många fall. Den relativa bristen av humana fosterceller och den etiska problematiken

13 involverad i humana fostercellstransplantationer har resulterat i att man i stamcellsforskningen introducerat stamceller i olika mognadsfaser från djur. En cell som har nått en större mognadsgrad än en äkta stamcell kallas för precursorcell. Härstammar de från hjärnan kallas de neuronala precursorceller och kan då utveckla sig till typiska hjärnceller dvs neuron och gliaceller. Om stamcellerna utvecklas till neuron typiska för det område de transplanteras till, tex fotoreceptorer i näthinnan, är det teoretiskt möjligt att de kan fungera och vidarebefodra signaler till andra neuron. Om däremot de omogna cellerna utvecklas till gliaceller, dvs celler som har med support och ärrbildning att göra, är möjligheterna mer begränsade att utnyttja dem som hjälp vid degenerativa sjukdomar. I min avhandling redovisas transplantationer av neuronala precursorceller till vuxna råttnäthinnor. Målet med arbetet var att undersöka om dessa kunde överleva, integrera och mogna till de typer av nervceller man normalt finner i näthinnan och, optimalt, ersätta sjuka fotoreceptorer, men även få dessa celler att utsöndra faktorer som skulle kunna öka överlevnaden av de sjuka fotoreceptorerna. Precursorcellerna som använts kallas RN33B och är utvunna från 12,5 dagar gamla råttfosterhjärnor. Dessa celler har försetts med en gen, som gör att cellerna delar sig och kvarstår i en omogen fas vid 33 C. Vid 37 C slutar de att dela sig och börjar istället mogna till nervceller eller gliaceller. Sådana celler har transplanterats till hjärna på försöksdjur och då visat en enastående förmåga att utveckla sig till nervceller specifika för det område 13 de transplanterats till, men även att fungera som sådana. Följande resultat, redovisade i min avhandling, har uppnåtts: RN33B celler överlever upp till 4 månader i normal råttnäthinna. De integreras väl i värdnäthinnan och de migrerar varvid man efter 4 månader finner dessa celler i hela näthinnan. De transplanterade cellerna mognar i näthinnan och de ser ut som neuron, men när man vidare analyserar med olika markörer för näthinneneuron finner man att de mognat till gliaceller. RN33B celler överlever även i en råttmodell med ärftlig näthinnedegeneration (liknande en del typer av RP, men framför allt AMD). Fotoreceptorerna räddades till 2/3 inom en begränsad, men relativt stor yta då man transplanterade i ett tidigt stadium av sjukdomen. Till skillnad från försöken i frisk näthinna, så integrerades RN33B cellerna även bland fotoreceptorerna, vilket måste anses som ett betydelsefullt fynd då ett av målen var att ersätta sjuka eller döda fotoreceptorer. Emellertid uttrycker cellerna inte markörer för fotoreceptorer utan endast för gliaceller. För att vidare undersöka RN33B cellernas förmåga att migrera långa sträckor inom näthinnan, användes en datorbaserad analysmetod kopplad till mikroskop. Vid denna analys gjordes en beräkning av antalet överlevande celler och hur stor area av näthinnan dessa celler återfanns i 3 respektive 8 veckor efter transplantation. Det bekräftades att RN33B har en extremt god migrationsförmåga. Efter 8 veckor täcker de upp till 68% av en hel näthinna. Denna enastående förmåga att migrera inom värdnäthinnan är en för-

14 utsättning om man ska kunna behandla generella näthinnesjukdomar, som t.ex RP. Av största vikt vid transplantationer är att värden inte tar skada eller att sjukdomen inte förvärras. Därför undersöktes hur värden, dvs näthinnan, reagerar på RN33B. Det visade sig att värden reagerar med aktivering av gliaceller, som i sin tur kan leda till ärrbildning vilket inte är önskvärt. Trots dessa fynd tycks värdnäthinnan återhämta sig och den normala näthinnearkitekturen är välbevarad. Vidare beskrevs olika migrationsfaktorer i näthinnan, som skulle kunna förklara cellernas migrationsförmåga. Avsikten från början av arbetet var att i möjligaste mån undvika att använda substanser som trycker ner immunförsvaret. Det visade sig i de första arbetena att RN33B celler inte överlever i näthinnan om sådana substanser inte ges. För att vidare utröna om det fanns enklare och bättre alternativ till Cyclosporin, som använts under samtliga försök, gjordes en jämförelse mellan Cyclosporin och ett nytt immunförsvarshämmande medel FK506, som ska ges under en kort tidsperiod. Resultaten visade att man måste ge Cyclosporin under minst 4 veckor för att cellerna skall överleva och utvecklas. FK506 användes i 5-10 dagar, men RN33B cellerna överlevde bara i 1-6 dagar efter avslutad behandling. Ett annat fynd i detta arbete var att värdnäthinnan såg ut att må mycket bättre efter Cyclosporin-behandling. FK506-behandling resulterade i en disorganiserad och mer gliacellsaktiverad värdnäthinna. Sammanfattningsvis kan konstateras att resultaten efter transplantation av RN33B till hjärna och näthinna skiljer 14 sig åt. RN33B, transplanterad till näthinna, mognar inte till nervceller utan till enbart gliaceller. Detta talar för att den vuxna näthinnan saknar faktorer för att de omogna cellerna skall utvecklas till nervceller. Vid andra experiment då precursorceller av annat ursprung transplanterats till vuxen näthinna har cellerna visat tecken på nervcellsutveckling. Dock har våra försök visat att det går att få precursorceller att överleva upp till fyra månader, samt att de kan migrera över hela näthinnan och att de inte bildar tumörer. RN33B celler transplanterade till sjuk näthinna gör att fotoreceptorerna överlever längre. Dessutom om Cyclosporin används bevaras värdens normala arkitektur och gliacells-svaret blir moderat och förmodligen reversibelt. Det återstår mycket arbete innan man kan överväga att överföra denna metodik till den kliniska verksamheten. Valet av celltyp för transplantation är en viktig komponent, med hjälp av stamceller tillföra gener som saknas eller som kan bromsa sjukdomsförlopp är en annan viktig del i stamcellsforskningen. Av största vikt är också att använda fler och mer sofistikerade metoder för att undersöka de transplanterade cellerna respektive värdnäthinnan, samt att göra funktionsstudier för att få en uppfattning om dessa celler kan fungera och bidra till synförbättring. Denna avhandling har grundligt studerat RN33B celler efter transplantation till näthinna. Det är troligen så att dessa celler inte utgör ett alternativ i klinisk verksamhet, men avhandlingen visar på möjligheterna men även svårigheterna med stamcellstransplantationer till näthinnan.

15 Föreningens informationsmaterial VITAMIN A-INFORMATION är en sammanställning på 22 sidor med 37 frågor och svar beträffande vitamin A- tillskott som långtidsbehandling mot Retinitis Pigmentosa. Finns på storstil och kassett. KORT OM RP är skriven av leg. optiker Annika Jonsson. Skriften, som är på 24 sidor i storstil, ger en bra nulägesbeskrivning. Texten innehåller en del medicinska ord och uttryck, varav många är välkända för oss retinitiker, men de förklaras även i ett separat avsnitt. Finns på storstil och kassett. RP EN ÄRFTLIG HISTORIA Skriven av retinitiker för retinitiker och deras familjer. Den ställer alla de vanliga frågorna, och ger svaren kring RP och närbesläktade ögonsjukdomar. 32 sidor, storstil och kassett. MITT LIV En berg- och dalbana av Jörgen Forsåker. En självbiografisk skildring av hur det är att växa upp och leva med Ushers syndrom, dvs både hörselskada och RP. 60 sidor, storstil och kassett. HANDIKAPPERSÄTTNING FÖR OSS MED RP är speciellt anpassad för retinitiker. Skriften beskriver reglerna, tar upp begreppet Ledsyn, har en mall för att visa hur just din synförmåga ser ut och berättar om ansökningsblanketten och läkarutlåtandet, samt ger exempel på så kallade merkostnader. Den finns på storstil, 20 sidor och kassett. Våra informationsmaterial är kostnadsfria vid beställning av enstaka exemplar, annars 20 kr styck. Du beställer på föreningens telefon Leveranstid ca 2 veckor. Flera av materialen finns även att hämta på vår webbplats: STUDIECIRKELMATERIAL Synskadades Riksförbund, SRF, har i samråd med föreningen tagit fram två studiematerial om RP. Det första är ett faktamaterial om RP och det andra om hur det är att leva med RP. Båda materialen bör studeras i grupp. De är kostnadsfria och kan beställas från SRF på tfn

16 Returadress: Svenska RP-föreningen Box STOCKHOLM Återsändes därför att adressaten är okänd adressaten har avlidit adressaten har flyttat, ny adress på framsidan B FÖRENINGSBREV Porto betalt Port Payé Sverige BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING. Vid definitiv flyttning, återsänd med uppgift om nya adressen. Välj e-tidning i stället! Om du hellre vill ha RP-info som e- posttidning istället, så hjälper du oss att spara tryck- och portokostnader. Du får då ett e-brev med två bifogade filer. Den ena i Adobe.pdf-format och den lämpar sig kanske bäst för dig som läserpapperstidningen. I detta format finns layouten och bilderna från papperstidningen med. Den andra filen är i word.doc-format och är främst tänkt för dig som läser med hjälp av talsyntes.du får bägge filerna i samma e-brev, så det är bara att välja vilken du vill öppna.om du råkar radera e-tidningen så kan du hämta den från föreningens webbplats på För att få e-tidning i stället för pappers- eller kassettversionen, sänder du ett e-brev till leif(snabel-a)srpf.a.se. Glöm inte Ditt bidrag till vår forskningsfond, postgiro Tryck: Universitetsservice AB, US-AB Stockholm 2004

Svenska RP-föreningen, Brukarhuset Box 11054, 100 61 Stockholm. Telefon: 0751-40 46 00. Postgiro 62 21 08-9 Postgiro 24 75 19-2 (gåvor)

Svenska RP-föreningen, Brukarhuset Box 11054, 100 61 Stockholm. Telefon: 0751-40 46 00. Postgiro 62 21 08-9 Postgiro 24 75 19-2 (gåvor) 1 of 6 2009-11-04 19:37 info 2:98 Svenska RP-föreningen - söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa - Mars 1998 Innehåll Välkommen till Årsmötet Första testamentet Sällskapsresan 4 eller Blindstyren

Läs mer

Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa

Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa info 5:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Innehåll 3 Informationsdag och höstmöte lördag 1 december 3 Dagordning för höstmötet 2001 4 Nyinvigt forskningscenter vill

Läs mer

Retinanytt 1:10. 2010 blir ett händelserikt år. Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa. mars-maj

Retinanytt 1:10. 2010 blir ett händelserikt år. Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa. mars-maj Retinanytt 1:10 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa mars-maj 2010 blir ett händelserikt år Vi är numera en branschförening till SRF vilket än så länge inte har märkts

Läs mer

info 2:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa April 2001

info 2:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa April 2001 info 2:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Innehåll 3. Välbesökt årsmöte 5. Den nya styrelsen 5. Två nya hedersmedlemmar 6. Tillbaka 7. Ögonsjukdomar hittas i tid

Läs mer

Retinanytt 1:09. Nytt år och nya idéer. Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa. Mars Maj

Retinanytt 1:09. Nytt år och nya idéer. Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa. Mars Maj Retinanytt 1:09 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Nytt år och nya idéer Mars Maj När du läser detta håller du första numret av Retinanytt i din hand. Till att börja

Läs mer

info 3:04 Tankar om framtiden Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa September-november 2004

info 3:04 Tankar om framtiden Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa September-november 2004 info 3:04 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa September-november 2004 Tankar om framtiden När man deltar i en konferens, som den, som den internationella RPorganisationen

Läs mer

info 1:03 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa

info 1:03 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa info 1:03 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari/Mars 2003 Möt våren i Borlänge Helgen den 5-6 april ordnar vi en kombinerad helg för årsmöte och RP-nöjen för alla

Läs mer

Svenska RP-föreningen

Svenska RP-föreningen info 4:05 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa December 2005 - Februari 2006 Känner du någon retinitiker som inte är med i föreningen Påverkansarbete är inget som ger

Läs mer

Nyhetsbrev nr 2 2015 Från Synskadades Riksförbund Stockholms Stad

Nyhetsbrev nr 2 2015 Från Synskadades Riksförbund Stockholms Stad www.stoc Nyhetsbrev nr 2 2015 Från Synskadades Riksförbund Stockholms Stad Innehåll: Press Stopp: Kulturpris till SRF Stockholms Stad Kurs för nya medlemmar Ordföranden har ordet Rapport från årsmötet

Läs mer

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter RAPPORT Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter Förslag från arbetsgrupp: Olle Lindvall, Kungl. Vetenskapsakademien Ingemar Engström, Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

Glödlampan. hsod.se. Sörmland. I detta nummer. Ordförande har ordet. Ny mandatperiod i LRFF. Presentation Synskadades förening Sörmland.

Glödlampan. hsod.se. Sörmland. I detta nummer. Ordförande har ordet. Ny mandatperiod i LRFF. Presentation Synskadades förening Sörmland. Glödlampan December 2014 Sörmland Representanter till LRFF 2015-2018 I detta nummer Ordförande har ordet Lena Talman Solveig Fredriksson Ulf Nordström Helge Andersson Ny mandatperiod i LRFF Christer Arnrup

Läs mer

info 4:03 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa

info 4:03 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa info 4:03 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa December 2003 - Februari 2004 Du behövs som medlem! Tack vare ditt medlemskap kan Svenska RP-föreningen arbeta för att söka

Läs mer

Svenska RP-föreningen

Svenska RP-föreningen info 1:07 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Din arbetsinsats behövs! Februari Maj Att styra RP-föreningen är som att leda ett litet företag. Skillnaden är att vi som

Läs mer

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 2 (2002) Rollen för oberoende nationella institutioner för mänskliga rättigheter i arbetet med att främja och skydda barnets rättigheter Översättning december

Läs mer

Protokoll från lokala brukarrådets möte 2011-03-09 på Syncentralen, Borås.

Protokoll från lokala brukarrådets möte 2011-03-09 på Syncentralen, Borås. Protokoll från lokala brukarrådets möte 2011-03-09 på Syncentralen, Borås. Närvarande: Inga Aspehult, SRF Alingsås Eva-Karin Öhman Willberg, SRF Borås Sonja Jonsson, SRF Lerum Marita Johansson, SRF Mark

Läs mer

Information till patienten och patientens samtycke

Information till patienten och patientens samtycke Information till patienten och patientens samtycke Finlands muskelsjukdomsregister patientregister för personer med spinal muskelatrofi Information till patienten Innan du fattar beslut om att låta införa

Läs mer

Övervikt och fetma 2016

Övervikt och fetma 2016 Övervikt och fetma 2016 kunskap, vård och behandling kunskap utveckling inspiration Aktuell forskning om övervikt och fetma vad är det senast sagda gällande risker, genetisk känslighet och behandlingsmetoder?

Läs mer

Levnadsvillkor för människor med funktionshinder

Levnadsvillkor för människor med funktionshinder Levnadsvillkor för människor med funktionshinder En beskrivning av levnadsvillkoren i Västra Götaland och nationellt Lättläst version Handikappkommittén 2003-11-06 Innehåll Sida Inledning 2 Arbete 3 Hur

Läs mer

Forskning för människors hälsa med hjälp av djurförsök

Forskning för människors hälsa med hjälp av djurförsök 1 Forskning för människors hälsa med hjälp av djurförsök Ett hett politiskt område där många skrönor florerar och okunskapen är stor. Så sammanfattade Karin Sandström, Handikappförbundens samarbetsorgan,

Läs mer

INBJUDAN TILL KEMILÄRARE

INBJUDAN TILL KEMILÄRARE INBJUDAN TILL KEMILÄRARE Södra Cell Värö 2-3 november 2010 Välkommen till Skogsindustriernas fortbildning för kemilärare Den 2-3 november (v.44) arrangerar Skogsindustrierna fortbildningsdagar för kemilärare

Läs mer

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg!

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Du som själv har antikroppar eller om ditt barn har det är hjärtligt välkommen till denna träff/kurs. Detta är ett unikt tillfälle

Läs mer

Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett

Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett Klipp ur sidan, tejpa och sänd den till REV (portot betalt) eller faxa hela sidan till 08-20 74 78. Till REV, Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35-37

Läs mer

Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa

Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa info 1:02 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari 2002 Innehåll 3. Informationshelg och årsmöte i Alvesta 13-14 april 4. Dagordning vid årsmötet 2002 5. Program

Läs mer

Schack4an ur ett strategiskt perspektiv - en ungdomsledarkurs

Schack4an ur ett strategiskt perspektiv - en ungdomsledarkurs Schack4an ur ett strategiskt perspektiv - en ungdomsledarkurs 13-14 september 2008 i Växjö Sveriges schackförbunds utvecklingskommitté bjuder härmed in till framtidshelg med inriktning Schack4an. Platsen

Läs mer

TILL LÄRARE SOM UNDERVISAR PÅ TEKNIK- ELLER ELPROGRAMMET OCH VILL MÖTA FRAMTIDEN I SKOGSINDUSTRIERNAS SOMMARFORTBILDNING 2009

TILL LÄRARE SOM UNDERVISAR PÅ TEKNIK- ELLER ELPROGRAMMET OCH VILL MÖTA FRAMTIDEN I SKOGSINDUSTRIERNAS SOMMARFORTBILDNING 2009 TILL LÄRARE SOM UNDERVISAR PÅ TEKNIK- ELLER ELPROGRAMMET OCH VILL MÖTA FRAMTIDEN I SKOGSINDUSTRIERNAS SOMMARFORTBILDNING 2009 Karlstad 16 17 juni 2009 Välkommen till Skogsindustriernas fortbildning för

Läs mer

Norrköping 23-24 augusti 2011

Norrköping 23-24 augusti 2011 Inbjudan till lärare i samhällsvetenskapliga ämnen Norrköping 23-24 augusti 2011 Välkommen till Skogsindustriernas fortbildning för gymnasielärare i samhällvetenskapliga ämnen Skogsindustrierna och Holmen

Läs mer

Hälsa vid funktionsnedsättning

Hälsa vid funktionsnedsättning Folkhälsoskrift 2012:5 Hälsa vid funktionsnedsättning Av Sara Maripuu, Oktober 2012 2 (10) Landstinget Kronoberg Kontakt: Sara Maripuu, processledare, sara.maripuu@ltkronoberg.se 3 (10) Hälsa vid funktionsnedsättning

Läs mer

Minskad psykisk ohälsa hos äldre

Minskad psykisk ohälsa hos äldre Minskad psykisk ohälsa hos äldre Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 november 2008 TALARE Socialstyrelsen Susanne Rolfner Suvanto Sahlgrenska universitetssjukhuset Ingvar Karlsson Lidingö stad

Läs mer

! anordnat av Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem och Fritidshemmen vid Martinskolan, Stockholm Söders waldorfskola

! anordnat av Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem och Fritidshemmen vid Martinskolan, Stockholm Söders waldorfskola Vårseminarium 2014 25-27 april anordnat av Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem och Fritidshemmen vid Martinskolan, Stockholm Söders waldorfskola Nu är det dags igen Vårt stora och brokiga

Läs mer

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-20, 127 BAKGRUND I alla delar av världen, i varje land och på alla samhällsnivåer finns människor med funktionsnedsättningar. Handikappolitik

Läs mer

Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län

Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län Ett handlingsprogram för HSO i Stockholms län LättLäst Innehåll Förord... 5 Varför ett handlingsprogram?... 7 Tillgänglighet... 8 Bemötande...

Läs mer

Mår du psykiskt dåligt?

Mår du psykiskt dåligt? Mår du psykiskt dåligt? RSMH vägen tillbaka När man mår psykiskt dåligt är det mest läkande ofta vanlig medmänsklig kontakt. Psykisk ohälsa - vanligare än man tror. Det finns undersökningar som visar att

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv För att kunna ha tillräckligt med kunskap för att använda denna metod förutsätter det att man bekantat sig med text- och videomaterialen i kapitel 6 i studiepaketet FN:s konvention om barnets rättigheter

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 16/2012 Datum: 2012-11-30 Tid: 30 november 13:45 18:00 Plats: Scandic Hotel Västerås Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Ulf

Läs mer

En utmaning i Härnösand

En utmaning i Härnösand info 1:05 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari-april 2005 En utmaning i Härnösand Medlemmar ute i landet klagar ibland på att många RP-träffar äger rum i Stockholm.

Läs mer

Kvinnors rättigheter. på lättläst svenska. Sveriges Kvinnolobby

Kvinnors rättigheter. på lättläst svenska. Sveriges Kvinnolobby Kvinnors rättigheter på lättläst svenska Sveriges Kvinnolobby Om FN:s Kvinnokonvention Förenta Nationerna, FN, har bestämt att det ska finnas bestämmelser om mänskliga rättigheter. De mänskliga rättigheterna

Läs mer

Utbildning, miljö och funktionshinder

Utbildning, miljö och funktionshinder Handikappforskningens dag 26 november 2008 Utbildning, miljö och funktionshinder I samverkan med Program Lokal: Foajen, Ljusgården 09.30 VÄLKOMSTKAFFE Plenarsession (Lokal: D138) Docent Anna-Lena Tvingstedt

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Han har ett mörkt arbetsrum,

Han har ett mörkt arbetsrum, Vetenskapen lyfter Precis som läkare ska lärare ha en vetenskaplig grund att stå på i sitt jobb, säger didaktikprofessor Per-Olof Wickman. Vetenskapen ger ett professionellt språk, gör yrkets syften tydliga

Läs mer

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN GUIDE för barn och ungdomar med funktionsnedsättning Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning HÄLSO- OCH SJUKVÅRD...3 NP-centrum...3 Barn- och ungdomshabiliteringen...3

Läs mer

Strategi för forskningsdokumentation

Strategi för forskningsdokumentation Karolinska Institutet Dnr 5130/2010-600 Innehåll Sammanfattning... 3 Framtidsmål och strategi... 4 Information och utbildning... 4 Elektroniska system... 6 Forskningsstöd... 7 Avslutande kommentar... 8

Läs mer

APU UTOMLANDS: Erfarenheter och kontakter för livet

APU UTOMLANDS: Erfarenheter och kontakter för livet APU UTOMLANDS: Erfarenheter och kontakter för livet Att arbeta utomlands får eleven att växa mer än bara yrkesmässigt! Det kan vara en god idé att förlägga delar av den arbetsförlagda utbildningen utomlands,

Läs mer

Läs om. Astma- och Allergiföreningen i Stockholm. Nr 2 2013 maj. Följ med föreningen till Junibacken 1 juni Föräldraträffar Lägerhelg Ny styrelse vald

Läs om. Astma- och Allergiföreningen i Stockholm. Nr 2 2013 maj. Följ med föreningen till Junibacken 1 juni Föräldraträffar Lägerhelg Ny styrelse vald Astma- och Allergiföreningen i Stockholm Nr 2 2013 maj Läs om Följ med föreningen till Junibacken 1 juni Föräldraträffar Lägerhelg Ny styrelse vald Niklas Olin, föreningens nye ordförande, intervjuas av

Läs mer

Retinanytt 2:09. Idéerna börjar ta fastare form. Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa

Retinanytt 2:09. Idéerna börjar ta fastare form. Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Retinanytt 2:09 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa juni augusti Idéerna börjar ta fastare form Vi har nu tagit ett stort steg närmare Synskadades Riksförbund (SRF) i

Läs mer

INBJUDAN TILL KEMILÄRARE

INBJUDAN TILL KEMILÄRARE INBJUDAN TILL KEMILÄRARE Billerud Skärblacka 1-2 november 2011 Välkommen till Skogsindustriernas fortbildning för kemilärare Den 1-2 november (vecka 44) arrangerar Skogsindustrierna fortbildningsdagar

Läs mer

F7. Föregående mötesprotokoll godkänt och lägges till handlingarna.

F7. Föregående mötesprotokoll godkänt och lägges till handlingarna. Läkarsektionen 2009/01/29 Protokoll Årsmöte Tid. 17.00 Plats. Styrelserummet, övervåningen MF Närvarande. Paulina Arntyr, Sofi Asmundsen, Josefine Edner, Matti Eladhari, Mikael Finder, Anna Höög, Karin

Läs mer

Forskningsbokslut 2014

Forskningsbokslut 2014 HAND- & PLASTIKKIRURGISK KLINIK Forskningsbokslut 2014 Enhetschef/FoU-ansvarig: Mikael Wiberg Mail: mikael.pj.wiberg@umu.se Tfn: 070-576 06 52 Verksamhetschef: Per Wahlström Mail: per.wahlstrom@vll.se

Läs mer

Attraktiva fritidshem

Attraktiva fritidshem Kvalitetshöjande insikter och inspirerande praktikfall Attraktiva fritidshem Höjd status och samverkan med pedagogik och barnen i fokus Pedagogisk samverkan mellan skola, förskola och fritids så lyckas

Läs mer

SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta

SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta Synvinkeln Aug Okt 2015 SRF Uppsala - Knivsta Program Synvinkeln Augusti - Oktober Telefon kansliet Anmälningar görs på telefon: 018 56 09 21 eller 56 09 22

Läs mer

SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne

SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne Kurser: Träningsläger för styrelsen Plattformen Grundläggande tränarutbildning GTU Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom Idrottspsykologi för barn

Läs mer

Sjukgymnastens nya roll och funktion

Sjukgymnastens nya roll och funktion Sjukgymnastens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2010 TALARE FRÅN Ordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Sara Holm Primärvården Landstinget Uppsala län

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Sidan 1 av (13) INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Program: 18.00 18.30 Samling och registrering

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 18 JUNI 2011 KL 15.00 Föregås av miniseminarium 12.00: Myter, missförstånd och sanningar kring Aspergers syndrom med företrädare för OA och psykiatern Andreas Fries,

Läs mer

Glödlampan. hsod.se. December 2015. Innehåll detta nummer Handikappföreningarna. Besök oss på

Glödlampan. hsod.se. December 2015. Innehåll detta nummer Handikappföreningarna. Besök oss på Glödlampan December 2015 2010-02-15 SÖRMLAND Innehåll detta nummer Handikappföreningarna Sörmland 50-års Jubileum Att ta tag i inför 2016 Alla föreningar skall ha möjlighet att driva sina frågor i LRFF.

Läs mer

Synskadades egen organisation

Synskadades egen organisation Mer än du anar Synskadades egen organisation Att Synskadades Riksförbund kan erbjuda sina medlemmar mer än du anar, det får du veta i den här foldern. Du får också lite information om hur organisationen

Läs mer

Sömntutans förskola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsområde: Nissans vo GÄLLANDE FÖR OCH UPPRÄTTAD AV:

Sömntutans förskola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsområde: Nissans vo GÄLLANDE FÖR OCH UPPRÄTTAD AV: Verksamhetsområde: Nissans vo PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GÄLLANDE FÖR OCH UPPRÄTTAD AV: Sömntutans förskola Upprättad av: Pedagoger och förskolechef vid förskolan År 2015-16 Ansvarig

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-MÖTET

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-MÖTET Radisson Blu Linköping den 11 januari 2011 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-MÖTET Arrangör: Trafikverket Installationsenheten Processledning och dokumentation: Thomas Herrmann thomas@openspaceconsulting.com

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Hej alla fritidsmedarbetare runt om landet!

Hej alla fritidsmedarbetare runt om landet! Hej alla fritidsmedarbetare runt om landet! Vintern har rasat ut, vår dvala är över och alla kryper ur sina bon när solens strålar lockar. Vårflöden bryter alla dämningarna, ljuset och värmen släpper alla

Läs mer

Information till forskningsperson

Information till forskningsperson Information till forskningsperson En dosundersökande studie i två delar utförd på friska forskningspersoner med syfte att utvärdera säkerhet, tolerabilitet och effekter med LMW-DS infusionslösning efter

Läs mer

FÖRBUNDET Christer Johannesson har under året varit 2:e vice ordförande och Gerd Winoy Mowitz ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen.

FÖRBUNDET Christer Johannesson har under året varit 2:e vice ordförande och Gerd Winoy Mowitz ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E Styrelsen för Mag- och tarmföreningen i Skåne, avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2014. STYRELSEN Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Succékonferensen tillbaka nu med nytt innehåll! Bipolär sjukdom 2013 Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Lär dig mer om diagnostik, symtom och kännetecken Hur särskilja bipolär sjukdom från

Läs mer

info 3:02 Mycket nytt på forskningsfronten Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Juni-augusti 2002

info 3:02 Mycket nytt på forskningsfronten Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Juni-augusti 2002 info 3:02 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Juni-augusti 2002 Mycket nytt på forskningsfronten Det har hänt mycket på forskningsfronten det senaste året, säger professor

Läs mer

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen Planeringsverktyg för ekosystemtjänster Bild: WHITE Naturen i staden livsviktigt! Ekosystemtjänsters betydelse i planeringen Så får du beslutsfattarna att förstå nyttan med ekosystemtjänster Metoder och

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen i Östergötlands län LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2014. www.1177.se

Barn- och ungdomshabiliteringen i Östergötlands län LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2014. www.1177.se Barn- och ungdomshabiliteringen i LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2014 www.1177.se Kurser inom et Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp är barn och ungdomar upp till 18 år som på grund av funktionsnedsättning

Läs mer

Sammanträde med Forskningsplattformens Samordningsgrupp

Sammanträde med Forskningsplattformens Samordningsgrupp Sida 1 av 5 Sammanträde med Forskningsplattformens Samordningsgrupp Tid: 2012 11 30 kl. 09.00 11.00 Plats: 05 208 Närvarande: Övriga: Ej närvarande: Lena Persson, HKR ordförande Zada Pajalic Eva Björk,

Läs mer

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås För sjukgymnaster inom omsorg och habilitering Onsdag 15 oktober 11.30-12.00 Registrering 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.30 Konferensen öppnas Inledning

Läs mer

Varmt tack. Mars. Margareta Ingman för pengar till vår förening med anledning av Din make, Ivar Ingmans bortgång förra året.

Varmt tack. Mars. Margareta Ingman för pengar till vår förening med anledning av Din make, Ivar Ingmans bortgång förra året. PARKINSONBLADET Information till medlemmar i Parkinsonföreningen i Västra Götaland Mars 2014 Bladansvarig Inger Celion www.parkinsonforbundet.se Länsföreningar Västra Sverige Mars är den 3:e månaden enligt

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Representanter från funktionshindersrörelsen i Västerbottens län HSO Västerbotten Kjell-Åke Nilsson HSO Västerbotten Martin Vikgren

Representanter från funktionshindersrörelsen i Västerbottens län HSO Västerbotten Kjell-Åke Nilsson HSO Västerbotten Martin Vikgren Nämnden för funktionshinder och habilitering SAMMANTRÄDESANTECKNINGAR Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014 12 08 Samråd Tid: 2014 12 08 kel 10.00 12.00 Plats Närvarande Landstingshuset, Styrelserummet, Köksvägen

Läs mer

SVENSK GYMNASTIK HAR NÅGOT FÖR ALLA VÄLKOMMEN TILL GF NORRS INSPIRATIONSHELG MED ÅRSMÖTE 2016 VAR: MEDLEFORS, SKELLEFTEÅ NÄR: 19-20 MARS

SVENSK GYMNASTIK HAR NÅGOT FÖR ALLA VÄLKOMMEN TILL GF NORRS INSPIRATIONSHELG MED ÅRSMÖTE 2016 VAR: MEDLEFORS, SKELLEFTEÅ NÄR: 19-20 MARS TÄVLINGS GYMNASTIK BAMSEGYMPA - BARNGYMNASTIK DANS UPPVISNINGSGYMNASTIK - CHEERLEADING HOPPREP - PARKOUR TRICKING - TRAMPOLIN - TRUPPGYMNASTIK ARTISTISK GYMNASTIK - AEROBIC GYMNASTICS - RYTMISK GYMNASTIK

Läs mer

Arytmogen högerkammarkardiomyopati

Arytmogen högerkammarkardiomyopati Centrum för kardiovaskulär genetik Norrlands universitetssjukhus Information till patienter och anhöriga Arytmogen högerkammarkardiomyopati Den här informationen riktar sig till dig som har sjukdomen arytmogen

Läs mer

Kursprogram 2012. Kurser för människor för rovdjur!

Kursprogram 2012. Kurser för människor för rovdjur! Kursprogram 2012 Kurser för människor för rovdjur! Elstängsel för att förebygga angrepp från stora rovdjur Kursbeskrivning Denna tvådagarskurs genomförs i samarbete med Viltskadecenter på plats i Grimsö.

Läs mer

Ordföranden har ordet!

Ordföranden har ordet! Nr 1 2016 Ordföranden har ordet! Länsförening HjärtLung Västra Götaland har en aktiv roll i HjärtLungs verksamhet. Jag känner mig stolt och tacksam över det förtroende jag fått av medlemmarna att som ordf.

Läs mer

FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN

FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN augusti 2013 SOCIALFÖRVALTNINGEN Information om färdtjänst i Klippans kommun Du ska vara bosatt och folkbokförd i Klippans kommun, ha ett funktionshinder som inte endast

Läs mer

Rätten att ställa diagnos inom hälsooch sjukvården är inte reglerad i någon lag. I allmänhet är det dock läkare som gör det. Många av psykiatrins

Rätten att ställa diagnos inom hälsooch sjukvården är inte reglerad i någon lag. I allmänhet är det dock läkare som gör det. Många av psykiatrins Om diagnoser Rätten att ställa diagnos inom hälsooch sjukvården är inte reglerad i någon lag. I allmänhet är det dock läkare som gör det. Många av psykiatrins patienter har först kommit till primärvården.

Läs mer

Välkommen till ett nytt bedömningsår!

Välkommen till ett nytt bedömningsår! Sto och Unghästutskottet Informerar februari 2016 Välkommen till ett nytt bedömningsår! Bedömningsledarutbildning Den 15-16 januari var det bedömningsledarutbildning på Flyinge. Presentationerna och sammanfattningen

Läs mer

Spridningskonferens 2015 Mobilisering mot droger. Tillsammans gör vi skillnad! INBJUDAN

Spridningskonferens 2015 Mobilisering mot droger. Tillsammans gör vi skillnad! INBJUDAN INBJUDAN Spridningskonferens 2015 Mobilisering mot droger tillsammans gör vi skillnad!» Datum: 22 januari 2015» Tid: 08.30 16.00» Plats: OSD Kongress & Event, Östersund För nionde året bjuder styrgruppen

Läs mer

Protokoll. Läkarsektionen 2008/10/28

Protokoll. Läkarsektionen 2008/10/28 Läkarsektionen 2008/10/28 Protokoll Tid. 17.00 Plats. Puben, nedervåningen MF Närvarande. Paulina Arntyr, Mikael Finder, Martin Hult, Karin Johnsson, Madeleine Kronblad, Ulrika Liliemark, Astrid Moëll,

Läs mer

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Ansökan om rätt att utfärda socionomexamen Högskolan i Gävles ansökan om rätt att utfärda socionomexamen avslås. Ansökan

Läs mer

Tolka och förstå små barn

Tolka och förstå små barn 2013-09-26 13/113 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Tolka och förstå små barn BAKGRUND/ SYFTE De allra yngsta barnen har uttalade behov

Läs mer

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen 2007-02-15 07/14 Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen ATT ARBETA MED PROJEKT Utvecklingsprogrammet för dig som leder eller arbetar med projekt

Läs mer

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun FÖRFATTNINGSAMLING (7.16) Handikappolitiskt program för Orust kommun 2010 2014 Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan Dokumenttyp Planer Ämnesområde Handikappolitik Ägare/ansvarig Stabschef

Läs mer

Specialpedagogikdagarna

Specialpedagogikdagarna Träffa kollegor från hela landet! Specialpedagogikdagarna Senaste forskning Anpassningar och stöd Samverkan Fördjupande seminarium: Elever med funktionsnedsättningar, diagnoser och kognitiva svårigheter

Läs mer

PÅ STRIKE & CO, ÖREBRO

PÅ STRIKE & CO, ÖREBRO INBJUDAN till 5 7 NOVEMBER 2010 (OBS! Allahelgonahelgen) PÅ STRIKE & CO, ÖREBRO VI HÄLSAR ER ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL ACTION JUBAL OPEN! Välkomna till Action Jubal Open 2010 i Örebro Starttider: Fredag

Läs mer

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Halliwick-läger i Egypten 2008 1 STYRELSEN Viggen Tele,mail Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Vice ordförande Åsa Lundvall 08-580 172 55 asa.lundvall@comhem.se Kassör & Lägeransvarig Katarina Ejergård

Läs mer

Årsredogörelse. Org.nr 81 60 00-4357. Räkenskapsåret 2013 01 01 2013 12 31

Årsredogörelse. Org.nr 81 60 00-4357. Räkenskapsåret 2013 01 01 2013 12 31 Årsredogörelse Org.nr 81 60 00-4357 Räkenskapsåret 2013 01 01 2013 12 31 1 Vad hände 2013? När man blickar tillbaka på vad som hänt under 2013 så är vi nöjda med vad vi gjort under året. Mycket av vårt

Läs mer

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF).

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). STADGAR 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). 2 Förbundets ändamål och verksamhet Motorhistoriska Riksförbundet är en politiskt obunden ideell sammanslutning

Läs mer

Hjärt- och lungsjukas förening Svedala Vellinge Trelleborg

Hjärt- och lungsjukas förening Svedala Vellinge Trelleborg 2009 Hjärt- och lungsjukas förening Svedala Vellinge Trelleborg Innehåll Verksamhetsberättelse 2008 Sid 3 Sid 4-5 Sid 6-7 Sid 8-9 Sid 10 Verksamhetsberättelse Presentation av den nya styrelsen 2009 Program

Läs mer

FÖRSKOLEKLASSDAGARNA 2014

FÖRSKOLEKLASSDAGARNA 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2014 VÅRA TALARE Lärarförbundet Eva-Lis Sirén Ordförande Skolverket Bellita Torén Undervisningsråd Skolinspektionen Magdalena Molin Utredare Hanna

Läs mer

Nordplus-kurs, läsåret 2006-07: Food and learning in a changing society - food is not only nutrition

Nordplus-kurs, läsåret 2006-07: Food and learning in a changing society - food is not only nutrition 1 Nordplus-kurs, läsåret 2006-07: Food and learning in a changing society - food is not only nutrition Mat och lärande i ett föränderligt samhälle - mat är mera än näring Bakgrund De nordiska länderna,

Läs mer

Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PM2616 Kursnamn: Psykoterapi Provmoment: Psykoterapeutisk Teori PDT, Psykoterapeutisk Teori KBT Ansvarig lärare: Anders Wellsmo & Annika Björnsdotter Tentamensdatum: 2016-01-14 Tillåtna hjälpmedel:

Läs mer

MÖTESPLATS 2009. En arena full med möjligheter. 9-11 oktober, Hotell Nordica/Folkets Hus, Strömsund

MÖTESPLATS 2009. En arena full med möjligheter. 9-11 oktober, Hotell Nordica/Folkets Hus, Strömsund MÖTESPLATS 2009 En arena full med möjligheter 9-11 oktober, Hotell Nordica/Folkets Hus, Strömsund Det blåser positiva vindar! Aldrig tidigare har det blåst så positiva vindar i norrlands inland! Stora

Läs mer

Totalt finns det alltså 20 individer i denna population. Hälften, dvs 50%, av dem är svarta.

Totalt finns det alltså 20 individer i denna population. Hälften, dvs 50%, av dem är svarta. EVOLUTION Tänk dig att det på en liten ö i skärgården finns 10 st honor av den trevliga insekten långvingad muslus. Fem av dessa är gula med svarta fläckar och fem är helsvarta. Det är samma art, bara

Läs mer

Lathund. Att bilda ett kommun-hso

Lathund. Att bilda ett kommun-hso Lathund Att bilda ett kommun-hso Lathund Att bilda ett kommun-hso Innehåll Inledning... 5 Syftet med lathunden... 5 Viktigt med ett Kommun-HSO... 5 Koppling mellan Kommun-HSO och KHR... 5 Grundläggande

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Boende för äldre 2015

Boende för äldre 2015 Grupperbjudande: 1000 kr rabatt/person vid minst 3 anmälda! Boende för äldre 2015 Planera för framtidens äldreboende Behovsanpassad arkitektur för äldre Verktyg för att stimulera självständighet och delaktighet

Läs mer

Minnesanteckningar. Närvarande: Håkan Toresson (Lund) Monika Vestling (Umeå)

Minnesanteckningar. Närvarande: Håkan Toresson (Lund) Monika Vestling (Umeå) NOJS(Network of Junior Scientists) Minnesanteckningar 19 juni 2006 Närvarande: Håkan Toresson (Lund) Monika Vestling (Umeå) Karin Brännvall (U-A) Åsa Fex-Svenningsen (U-A) Anna Vallstedt (U-A) Anna Fahlgren

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer