Boendeinformation. Välkommen till HSB:s Bostadsrättsförening Venus i Täby!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boendeinformation. Välkommen till HSB:s Bostadsrättsförening Venus i Täby!"

Transkript

1 Boendeinformation Välkommen till HSB:s Bostadsrättsförening Venus i Täby! I denna Boendeinformation finns Allmän information om Brf Venus Ordningsregler I Boendepärmen, som utdelas till alla bostadsrättshavare, finns förutom Boendeinformationen Stadgar med komplement Adress- och telefonlista Att tänka på när du flyttar Karta över gästparkeringar Prislista för reparationer och installationer All information finns också på vår hemsida på internet Information publiceras även i Venus-bladet, specialinformationer och affischer på anslagstavlorna i portarna. Informationen uppdateras vid behov. SPAR INFORMATIONEN! BYT NÄR NY, UPPDATERAD BOENDEINFORMATION UTDELAS! (Se datum längst ned på sidan!) Om du saknar Boendepärm eller Boendeinformationen beställ den från Brf Venus, Styrelsen, expeditionen, Kometvägen 1 nb, Täby eller via e-post: Styrelsen Boendeinformation 2015:2 Sida - 1

2 Du har köpt en bostadsrätt I Brf VENUS.. 3 Grindtorp.. 3 Bostadsrättsföreningen Venus.. 3 Styrelsen. 4 Förvaltning.. 4 Förvaltare Förvaltningsassistent Fastighetsskötare FELANMÄLAN. 4 Lokalvård 4 Trädgård. 4 Snöröjning.. 4 HSB Stockholm. 5 Försäkringar..5 Uthyrning i andra hand... 6 Sälja lägenheten..6 Besiktning.6 Låssystem med bokningsbrickor..6 Porttelefon..6 Bokningstavlor 6 Nyckeltuber...6 Utelåst.6 Trygghet och Säkerhet Grannsamverkan Källarförråd/Vindsförråd..7 Barnvagnsrum, cykelrum, cykelstall, cykelställ..7 Hissar...7 Hisskoder Om du fastnar i hissen När hissen inte går..7 Bredband..7-8 Radio & TV, ComHem 8 Trädgården..8 Parkeringsbestämmelser på gården...9 Besöksparkeringar Karta över besöksparkeringar (bilaga) Fritidsverksamhet, Galaxen och Grindtorpssalen...10 PannCentralen City...10 TÄNKER DU BYGGA OM ELLER RENOVERA DIN LÄGENHET?...11 Inglasning av balkong Målning av balkong 11 Parabolantenn Installationer, el, vvs.11 Spiskåpa och ventilation Byte av spis Värme och ventilation 12 Föreskrifter för badrumsrenovering Drift- & skötselinstruktioner för avlopp efter stamrenoveringen, byte av golvbrunn och golvmatta Inre fonden 14 Det här slipper Du betala själv Reparationer/installationer som kan köpas genom förvaltningen.15 Prislistor (se bilagor) Brf Venus reparationer (sedan 2007).15 Underhållsplan Brandskyddsregler...16 ORDNINGSREGLER: Allmänna Störande ljud..18 Störningar..18 för TVÄTTSTUGORNA 19 Piskställningar 19 för SOPRUM, MILJÖ- & ELEKTRONIKRUM för GARAGE & P-PLATSER..22 Boendeinformation 2015:2 Sida - 2

3 DU HAR KÖPT EN BOSTADSRÄTT I BRF VENUS Det betyder: Det betyder Därmed blir också Din bostad mer värd! Vet Du att om en bostadsrättsförening missköts kan den gå i konkurs och alla kan tvingas sälja sina bostadsrätter. GRINDTORP att Du äger en andel i den gemensamma fastigheten = husen på Kometvägen och Meteorvägen samt trädgården och viss mark runt omkring; att Du har rätt men också skyldighet - att sköta det mesta inuti Din lägenhet själv och på egen bekostnad. För vissa åtgärder fordras styrelsens godkännande och för vissa även kommunens bygglov. Se stadgarna 26 samt Bostadsrättslagen; att Du har skyldighet att tillsammans med övriga bostadsrättshavare sköta hela fastigheten, d.v.s. alla de gemensamma delarna (tak, fasader, stammar) och utrymmen (portar, trappor, hissar, tvättstugor, källare/ vindar, garage), utrustning och drift (el, värme, vatten, ventilation, fläktar, städning, sophämtning, snöskottning mm) samt trädgården och övrig mark (bl.a. parkeringsplatserna). I Grindtorp finns två bostadsrättsföreningar, Venus och Jupiter, med sammanlagt ca 1600 bostäder och lokaler, byggda av HSB åren Arkitekter: Curt Strehlenert, Olle Elgqvist. Brf Jupiter omfattar låghusen på Kometvägen (nr ) och höghuset på Grindtorpsvägen (nr 1-45) med mark, 844 bostadsrätter. Bostadsrättsföreningen (Brf) Venus, äger fastigheten bestående av byggnader med mark: höghuset på Kometvägen (nr 1 23) och låghuset på Meteorvägen (nr 2 64), 704 bostadsrätter. Kostnaderna för allt detta betalar Du med Din månadsavgift, som betalas in till HSB, som sköter vår ekonomiska förvaltning; att Du kan vara med och påverka Ditt eget boende genom att delta i besluten om ekonomi och skötsel samt val av styrelse vid föreningsstämmorna och själv ställa upp som förtroendevald i Brf Venus styrelse. Tillsammans kan vi göra vårt boende välskött! Boendeinformation 2015:2 Sida - 3 Varje bostadsrättslägenhet utgör en andel i bostadsrättsföreningen Venus. Brf Venus är medlem i HSB Stockholm. Vid köp av bostadsrätt i Brf Venus måste bostadsrättshavaren teckna medlemskap i HSB Stockholm (se HSB sid.5). Täby kommun äger och ansvarar för delar av marken runt omkring (bl.a. gatorna/körbanorna). STYRELSEN

4 består av bostadsrättshavare i Brf Venus valda av medlemmarna vid årsstämman samt en ledamot med suppleant utsedda av HSB Stockholm. Vilka som sitter i styrelsen framgår av anslag på namntavlan i varje port och adresslistan. Kontakta dem gärna om Du har frågor, synpunkter eller önskemål som rör vår förening. Styrelsen sammanträder i princip en gång i månaden (utom i juli). Om du vill att styrelsen ska behandla någon fråga, lämna då ett skriftligt underlag adresserat till styrelsen. Styrelsen beslutar om ekonomin (budget, månadsavgifter) samt större och övergripande frågor. Styrelsen har särskilda arbetsgrupper med ansvar för bl.a. ekonomi, byggfrågor, miljö, trädgård, lokalvård, säkerhet/ trygghet, information/webb. Brf Venus expedition (för styrelse, arbetsgrupper, Venus-bladet mm): Kometvägen 1 nb, Täby Telefon: E-post: Hemsida: Det löpande arbetet sköts av det förvaltningsbolag, som föreningen väljer att köpa tjänsterna av. Brf Venus förvaltning sköts genom HSB se nedan, nästa spalt och sidan 5. FÖRVALTNING HSB Stockholm, Lokalkontor Akalla Finlandsgatan 10, Akalla Telefon, vxl: FÖRVALTARE Mattias Karlsson tel: e-post: Förvaltaren träffas på Kometvägen 1 nb ingång från gården måndagar kl FÖRVALTNINGSASSISTENT För frågor som gäller kontrakt, överlåtelse av bostadsrätt, panter, hyror, lokaler, förråd, garage eller p-platser samt kö-platser till dessa kontaktas Jolanta Lennegran, tel e-post: träffas på Kometvägen 1 ingång från gården måndagar kl tisdagar kl och onsdagar kl Vice värd Ursula Starby tel: träffas på Kometvägen 1 (ingång från gården) tisdagar tid FASTIGHETSSKÖTARNA nås via: SERVICECENTER/FELANMÄLAN telefon dagtid: vardagar :30, dag före röd dag Dygnet runt: klicka på Felanmälan E-post: Akuta ärenden kvällar och helger endast brådskande ärenden: telefon: LOKALVÅRDEN av våra gemensamma utrymmen sköts av Samhall AB. TRÄDGÅRDEN sköts av HSB Mark. SNÖRÖJNING sköts av HSB Mark. Boendeinformation 2015:2 Sida - 4

5 HSB Stockholm Servicecenter tel: Postadress: Stockholm. Besöksadress: Flemingatan 41, Stockholm Tel växel: E-post: Hemsida: Medlemsavgiften till HSB (200 kr/år) betalas för samtliga bostadsrättshavare gemensamt över Brf Venus budget. Som medlem i HSB får Du flera medlemsförmåner: kostnadsfri juridisk rådgivning i boendefrågor och familjerättsjuridik vardagar kl på tel: , medlemstidningen Hemma i HSB med information, tips och idéer, flera olika medlemsrabatter hos firmor som HSB har avtal med, bl.a. för färg, tapeter, säkerhetsdörrar. Spis Ytterdörr Ytskikt (golv och tapet), m.m. Försäkringen erbjuder ett maxåldersavdrag på kr i skadelägenheten och INGET åldersavdrag på följdskadelägenheter. Dock betalar samtliga drabbade lägenheter en självrisk på 1500 kr. Att bostadsrättstillägget är kollektivt innebär en större trygghet, då alla är garanterat försäkrade. Dessutom underlättas skaderegleringen, då den hanteras av ett och samma försäkringsbolag även när flera lägenheter berörs. Om en skada skett på Din fasta inredning i lägenheten, kan Du själv ringa Gjensidige civilskador: Försäkrings nr: FÖRSÄKRINGAR 1) HEMFÖRSÄKRING BOSTADSRÄTTSTILLÄGG Brf Venus har tecknat en kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring med Gjensidige där föreningen har sin fastighetsförsäkring. Detta betyder att den betalas av oss alla gemensamt över föreningens budget. (Den som tidigare haft egen bostadsrättstilläggsförsäkring kan därmed säga upp denna men behåll hemförsäkringen.) Vid skada ersätter bostadsrättstillägget för återställandet av fast inredning i Din lägenhet. Ex på vad som ingår i br-tillägg (självrisk kr): Kyl/frys Diskmaskin Tvättmaskin/torktumlare Boendeinformation 2015:2 Sida - 5 2) FASTIGHETSFÖRSÄKRING Som delägare i Brf Venus har vi en gemensam fastighetsförsäkring som omfattar vattenskada (avlopp, radiatorer, ytskikt, m.m.): utrivning, uttorkning med fläktar och återställning fram till ytskikten vattenledningsskada (tappvattenledning): utrivning, uttorkning och återställning till och med ytskikten brandskada (sot-, rökskador): sanering i lägenheten. Dessutom utgår ersättning för återställande av gemensamma utrymmen som skadats (t.ex. trapphus, källare etc.)

6 UTHYRNING I ANDRA HAND Ansökan om att få hyra ut i andra hand måste göras till styrelsen i Brf Venus. Se Bostadsrättslagen Kap 7, 1. Tillstånd kan beviljas om det finns särskilda skäl och normalt endast för ett år i taget. Dock ej till företag. Ansökningsblankett beställes från förvaltaren eller finns att hämta på hemsidan. Tänk på att styrelsen sammanträder en gång i månaden. SÄLJA LÄGENHETEN? När Du ska sälja Din bostadsrätt måste Du kontakta förvaltningen: förvaltaren Mattias Karlsson eller Jolanta Lennegran se sidan 4. En del dokument måste fyllas i när bostadsrätten byter ägare. BESIKTNING Innan överlåtelsen kan ske skall lägenheten besiktigas. Detta utförs av förvaltaren, som skriver besiktningsprotokoll med uppgifter om datum, närvarande, status på ytskikt, maskiner mm. Precisering av nödvändiga reparationer samt vad som ska bekostas av bostadsrättshavaren respektive bostadsrättsföreningen enligt stadgarna. Detta för att skydda både säljare, köpare och bostadsrättsföreningen. Köparen ska se till att få besiktningsprotokoll. Köparen måste också godkännas som medlem i Brf Venus. Kontakta styrelsen. LÅSSYSTEM med PORTTELEFON och bokningsbrickor (s.k. tags/ taggar), som går till porten och till de allmänna utrymmen som ligger närmast De går också till källare (via hissen)/vind i höghuset samt till miljö- och elektronikrummen. På bokningstavlan i porten kan man boka tvättstugor och Galaxen samt läsa information. På PORTTELEFONEN kan man nå de boende mellan kl Övrig tid måste den besökande själv slå in telefonnumret till den boende. Den boende öppnar hemifrån genom att trycka 5 på sin telefon. Gammal portnyckel går till bom till gården. Obs. Bokningsbrickorna skall återlämnas till förvaltningskontor om Du säljer Din bostad. Har du tappat bricka eller vill köpa extra bricka. Kontakta vicevärden. NYCKELTUBER Brf Venus har låtit installera nyckeltuber i lägenhetsdörrarna. Om Du inte har en sådan kontakta förvaltaren. Du som redan har fått en nyckeltub installerad i din dörr, men tänker byta till en ny säkerhetsdörr måste kontakta vicevärden Ursula Starby angående nyckeltuben. Orsaken är att nyckeltuben i gamla dörrar är längre än i nya dörrar. Om du behöver byta till en ny, kortare tub på grund av dörrbytet, betalar Brf Venus för den nya tuben. UTELÅST? Dagtid: Täby Lås, Näsbydalsvägen 9, tel: Övrig tid: kontakta jourlåssmed. Kostnaden får Du stå för själv. TRYGGHET OCH SÄKERHET GRANNSAMVERKAN Vi har Grannsamverkan inom Brf Venus. Målet är att öka tryggheten, förebygga och minska brottslighet och därmed öka trivseln. De boende bör vara uppmärksamma och tipsa polis och trappvärd om de ser eller hör inbrott, brand, vattenläcka, skadegörelse, bil- eller cykelstöld, klotter eller främmande personer som söker nattlogi i trappuppgångarna. Boendeinformation 2015:2 Sida - 6

7 Vi har trappvärdar i flera uppgångar. Uppgift om vem som är trappvärd finns på anslagstavlan i porten. En av trappvärdarna är huvudkontaktombud och rapporterar till polisen och Brf Venus styrelse. Vid akut händelse ring 112. Anmäl alltid inbrott till polisen och till styrelsen! KÄLLARFÖRRÅD/VINDSFÖRRÅD finns till varje bostadsrätt. De ska vara märkta med lägenhetens nummer (står på Din dörrpost). Extra förråd kan finnas att hyra, men för närvarande råder kö. Kontakta Jolanta Lennegran se sidan 4. BARNVAGNSRUM, CYKELRUM I låghuset (Meteorvägen) finns gemensamma utrymmen för barnvagnar och cyklar i varje entréplan från gatusidan. Din kodbricka går till närmaste sådant utrymme. I höghuset (Kometvägen) finns speciella barnvagnsrum respektive cykelrum märkta med skyltar med ingång från gården. Där finns också några låsbara cykelburar att hyra. Din kodbricka går till de tre närmaste cykelrummen. CYKELSTÄLL och CYKELSTALL På gården finns cykelställ framför låghuset och cykelstall (med tak) framför höghuset. TVÄTTSTUGOR Se Ordningsregler för tvättstuga HISSAR Hissarna på Kometvägen är utrustade med känselorgan för nödstopp i både över- och underkant i hisskorgen. Hissen stannar alltså om något kommer i kläm mellan hisskorgen och dörren/väggen. Hiss till källaren För att komma till källaren måste du använda din kodbricka. Detta gäller även tillgång till miljö- och elektronikrummen. OM DU FASTNAR I HISSEN Den gula knappen, NÖDSIGNALEN går till jourcentralen och Du kan prata med jouren direkt från hissen. Men pröva först att trycka hissen till källaren (kv) med hjälp av din kodbricka. Pröva också att trycka upp den till våning 11. Detta kan ibland hjälpa. NÄR HISSEN INTE GÅR Kontrollera om möjligt först att det inte bara är en hissdörr som står uppställd eller att något fastnat så dörren inte går igen på någon annan våning. Hissen går inte heller om den är för tungt lastad. ANMÄL HISSTOPP i första hand till SERVICECENTER/ FELANMÄLAN Om båda hissarna eller stora hissen inte fungerar under kvällar, nätter, helger kan man kontakta hissjouren, tel: En jourutryckning kostar kr. De fem yttersta platserna i de yttre cykelstallen är reserverade för moped/mc Boendeinformation 2015:2 Sida - 7 BREDBAND Brf Venus har tecknat HSB:s speciella gruppanslutningsavtal med Bredbandsbolaget för internet och telefoni.

8 Månadsavgifterna för samtliga bostadsrättshavare betalas gemensamt över föreningens budget. Den som har telefoniavtalet betalar endast samtalskostnaderna själv. För internet är bredbandet upp till 100 Mb. Anslutning till detta gruppavtal är frivilligt, men bostadsrättshavaren måste själv teckna avtal direkt med Bredbandsbolaget. Den som så vill tecknar avtal med annan leverantör (t ex Telia, ComHem m.fl.) och står då också för de kostnaderna själv. För mer information kontakta Bredbandsbolaget. Bredbandsbolaget, tel: eller gruppavtal för Digital-TV Small. Efter beställning skickar ComHem ett programkort hem till Dig. För att kunna se de digitala kanalerna måste man själv köpa en digital-tvmottagare (box) eller en TV-modul. Dessa kan köpas genom ComHem eller via TV-handlare. ComHem tel: eller Antennfel eller annat fel? Kontakta ComHem. Obs. Om felet är i Din egen TV-apparat får Du betala kostnaderna själv. TRÄDGÅRDEN RADIO och TV RADIOKANALER P 1, P 2, P 3, P 4 samt inom området förekommande närradiostationer. TV Brf Venus är ansluten till ComHems ramavtal med HSB för analog- och digital-tv. Avtalet omfattar Analog-TV Digital-TV Small 17 kanaler 9 kanaler I trädgården finns lekplatser, bollplan, boulebana, pergola, grillar, bord och soffor samt cykelstall och cykelställ. Enligt Brf Venus långsiktiga trädgårdsplan ska det vara en vacker trädgård hela året. Den ska vara kostnadseffektiv och skötseln ska minimeras. Grundutbudet för de analoga och för de digitala kabel-tv-kanalerna betalas gemensamt av föreningen över budgeten. Nya kunder beställer kostnadsfritt Digital-TV Small genom ComHems kundservice (tel se nedan). Uppge Din adress och att Du omfattas av Styrelsen har en trädgårdsgrupp för planeringen och kontakterna med HSB Mark, som sköter vår trädgård. Boendeinformation 2015:2 Sida - 8

9 PARKERINGSBESTÄMMELSER PÅ GÅRDEN Bilkörning och parkering på gården är förbjuden av säkerhetsskäl och för att handikapp- och utryckningsfordon ska kunna komma fram. MC och mopedåkning på gården är inte tillåten. Hastighetsbegränsning på gården är 5 km. Bommarna skall alltid hållas stängda även dagtid. Stäng både när Du kör in och ut. Parkeringsövervakning av vår innegård samt våra förhyrda P- platser ska göras dagligen. Man kan ringa LA Parkering om någon har felparkerat på innegården eller på hyrd plats och anmäla felparkerade bilar på: Parkeringstillstånd för innegården för flyttbilar kan kvitteras ut på förvaltningskontoret. Tillstånden lämnas sedan tillbaka i postlådan på Kometvägen 1. Tillståndet kvitteras ut hos Mattias Karlsson, Jolanta Lennegran eller Ursula Starby. Flyttbussar och andra transportfordon, som får tillstånd att köra in på gården, får aldrig lämnas utan tillsyn utan måste snabbt kunna flyttas om så skulle behövas för utryckningsfordon. MC och mopeder De 5 yttersta platserna i de yttre cykel-stallen på gården är reserverade för motorcyklar och mopeder. Det är inte tillåtet att ställa mopeder och mc vid portarna eller på gräsmattorna. BESÖKSPARKERINGAR I GRINDTORP se karta bifogad Boendeinformationen. Gästparkeringar för besökande: Brf Jupiter/Venus gästparkeringar 3 timmar kl med p-skiva framför låghuset vid Kometvägen 25 och vid Grindtorpsvägen 1-11, 13-23, Bevakas av Jupiters parkeringsbolag. På Kometvägen finns 7 kommunala 30- minuters parkeringsplatser på gatan (men inte på trottoaren) kl se skyltar. (Mellan är platserna reserverade för sophämtningsbilarna). Boendeinformation 2015:2 Sida - 9

10 På Meteorvägen längst in finns 14 kommunala 4-timmars- parkeringar och 4 platser för besökande med handikapptillstånd (12 tim). Handikapplatser för besökande med handikapptillstånd finns också mittemot Kometvägen 13. I övrigt råder parkeringsförbud. Det är inte tillåtet att parkera på trottoaren eller att dubbelparkera. En kommunal parkering finns också vid Grindtorpsvägen nedanför Meteorvägen. Kostnad per bostadsrätt: för gymmet 100 kr per mån för en eller flera övriga aktiviteter 25 kr per mån För alla aktiviteter 125 kr per mån Bokning sker med din bokningsbricka. Bokningsbrickorna måste återlämnas vid avflyttning. Kontakta vicevärd Ursula Starby. Brf Venus har LOKAL för olika aktiviteter: De kommunala parkeringsplatserna övervakas av Täby kommuns parkeringsbolag. HUSVAGNSPARKERING gemensam för Brf Venus och Jupiter finns framför Grindtorpsvägen 45 se kartan. Platsbokning genom Jupiters Förvaltningskontor, Grindtorpsv.13, tel: Grindtorpssalen, (nkv) ingång från tunneln under Meteorvägen 12-14, som uthyres för privata fester mm för barn och vuxna, max 50 personer. Kontakta vicevärden för mer info. ORDNINGSREGLER FÖR BRF VENUS GARAGE OCH PARKERINGSPLATSER (som hyrs av de boende) se sid.22 FRITIDSVERKSAMHET GALAXEN fritidscentrum med gym, bastu, pingisrum, dart och inomhusbana för boule. Galaxen ligger i gångtunneln under Meteorvägen Bostadsrättshavare i Brf Venus har möjlighet att boka dessa aktiviteter enligt speciellt avtal. Boendeinformation 2015:2 Sida - 10 PANN-CENTRALEN CITY /PC CITY gemensam värmecentral En samfällighet bestående av Bostadsrättsföreningarna City (Näsbydal), Jupiter och Venus (Grindtorp) äger panncentralen vid Grindtorpsvägen 2. Den försörjer våra bostadsrätter med värme och varmvatten genom värmepumpar och eldning med pellets. I samfällighetens styrelse sitter representanter för de tre bostadsrättsföreningarna.

11 TÄNKER DU BYGGA OM ELLER RENOVERA DIN LÄGENHET? När det gäller bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter beträffande reparationer och underhåll av bostadsrätten se stadgarna, samt Komplement till stadgarna. Tänker Du ta upp ett nytt dörrhål i bärande betongvägg, bygga om badrummet eller göra om klädkammaren till duschrum, sätta in köksutrustning i uthyrningsrummet? Här nedan kommer en del information om vad som gäller för sådana arbeten. Tillstånd måste begäras hos bostadsrättsföreningen. Det gör Du enklast genom en ansökan till styrelsen. Där beskriver Du vad Du tänker göra, gärna med enklare ritningar och tekniska beskrivningar på den tilltänkta åtgärden. Sänd Din ansökan i god tid före planerad byggstart för att vara säker på Du hinner få styrelsens tillstånd. Styrelsen sammanträder i regel en gång i månaden. Om håltagning i bärande vägg planeras, skall en belastningsberäkning eller intyg om sådan, utförd av behörig konsult/byggföretag lämnas med ansökan till styrelsen. För att undvika onödiga kostnader, begär gärna ett förhandsbesked innan åtgärder med beräkningar görs, eftersom det inte går att ta hål i bärande vägg på alla våningar. Från 1 januari 1995 krävs inte byggnadslov från kommunen för arbeten av ovan nämnda art. Du gör endast en bygganmälan till Täby kommuns byggnadsnämnd. Bygganmälan bör vara byggnadsnämnden tillhanda minst tre veckor före beräknad byggstart. Boendeinformation 2015:2 Sida - 11 INGLASNING AV BALKONG För inglasning av balkong fordras byggnadslov från kommunen. Anmälan om inglasningen skall göras till bostadsrättsföreningens styrelse. Blankett finns hos förvaltaren och på Hemsidan. MÅLNING AV BALKONG Målning av balkonggolv, tak och väggar får utföras av bostadsrättshavaren själv. Kontakta förvaltaren angående färgval och vilken sorts färg som får användas till balkonggolvet. Färg till tak och väggar tillhandahålles av föreningen och kan hämtas hos Täby Färg & Tapet på Fogdevägen 4 mot uppvisande av legitimation och lgh.nr. PARABOLANTENN För parabolantenn som sticker ut från balkong/fönster fordras byggnadslov från kommunen. INSTALLATIONER, EL, VVS mm Elinstallationer, vvs-installationer (diskoch tvättmaskiner) och andra installationer måste göras fackmannamässigt för att försäkringar ska gälla. Spiskåpa - ventilation Den ventilation vi har i lägenheterna är frånluft, som sugs ut genom ventilerna i väggen över spisen och i badrummet och som är kopplad till en fläkt på vinden. Eftersom luften är reglerad med hjälp av dessa fläktar får du inte koppla en spisfläkt till ventilen i köket. Då rubbas ventilationssystemet. Däremot kan du ansluta en spiskåpa utan fläkt mot väggen runt om denna ventil. Det är alltså bara tillåtet med kolfilterfläkt eller spiskåpa utan fläkt i köket. Vid byte av spis tänk på att spisen måste vara anpassad till 1-fas 230 volt.

12 VÄRME OCH VENTILATION Under hösten och vintern är det många som klagar på värme i lägenheterna. Här kommer information och tips till er boende, så att ni får en bättre inomhusmiljö. Inomhustemperaturen ska vara 20 grader och mäts en meter från fönstret i bordshöjd. Enligt Boverket ska det vara 20 grader i en lägenhet under dagtid. Socialstyrelsens norm ligger på 18 grader under dagtid och 16 grader under nattetid. För att värme ska fungera måste man tänka på följande: Värmeelementens termostat ska vara inställd på max. Täck inte över elementen och ställ inte möbler och häng inte gardiner för dem. Ställ inte TV för nära termostaten. Det är viktigt att ventilerna som finns ovanför fönstret hålls öppna, annars blir inomhusluften dålig och värmen cirkulerar sämre. Observera att om elementen är kalla behöver det inte innebära att det är under 20 grader, eftersom elementen bara slås på om det är under 20 grader i rummet. Elementen känns kallare nere än uppe. När ni vill vädra så uppnår ni bäst resultat genom att öppna flera fönster i lägenheten en kort stund, stäng sedan samtliga fönster så det inte blir kallt i lägenheten. Om portar lämnas öppna kan det påverka värmen i lägenheterna. FÖRESKRIFTER FÖR BADRUMS-RENOVERING 1. I de ursprungliga originalbadrummen i Brf Venus - med kakel upp till 120 cm på väggen - innehåller kakelfixet och eventuell golvmatta asbest. Sanering av asbest måste därför utföras av auktoriserad entreprenör och får inte Boendeinformation 2015:2 Sida - 12 utföras av enskild boende på grund av risken att asbestdamm kan spridas. Asbest får endast dumpas vid vissa avfallsstationer. Hagby Återvinningscentral är inte godkänd för detta! Tänk också på att badrummen i sitt ursprungliga skick inte har något tät-skikt och alltså inte är avsedda för duschning. 2. Bjälklagen i våra hus är tunna, vilket innebär att det finns stor risk att bila genom golvet vid byte av golvbrunn.*) För att undvika problem ska din entreprenör kontakta din granne under för att stämpa taket i grannens badrum, vilket hindrar bitar av betong att falla ned om entreprenören bilar genom ditt golv. 3. Vid renovering av badrum ska alltid golvbrunnen bytas (även om den är relinad vid stamrenovering) för att alla garantier ska gälla. Byte av golvbrunn ersätts av Brf Venus med upp till kr +. moms dvs kr, och moms dvs kr för grodan mot inskickat kvitto på arbete och material. 4. Efter att allt gammalt vägg- och golvmaterial har avlägsnats, ska det kontrolleras att det inte finns fukt i golv eller väggar. Enklast är att anlita entreprenör som utför fuktmätning. Om fukt förekommer, kan det ta upp till 12 veckor att torka ur innan tätskiktet kan läggas på. 5. Efter utförd uttorkning av ditt badrum ska intyg utfärdas på att ingen fukt förekommer. Detta intyg är en värdehandling vid eventuell försäljning eller om framtida fuktskada skulle uppstå och en garanti att ingen fukt finns kvar under det nya tätskiktet.

13 6. Tätskiktet måste utföras enligt gällande föreskrifter och ett s.k. läckut med slitsbotten och kopplingar samt inspektionslucka monteras i väggen vid röranslutningen för att minska skadeverkningarna vid eventuell framtida vattenläckage. Branschregler Säker Vatteninstallation (VASKA) ska tillämpas. Arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. 7. Rördragningen till dusch och badkar ska dras vid taket och ner till blandaren, så att inga hål behöver borras för klammer på väggen under blandaren, där det rinner mycket vatten. Detta innebär också att badkaret kan placeras mot väggen. 8. Enligt Bostadsrättslagen kap.7 12 är bostadsrättshavaren skyldig att själv stå för det inre underhållet i lägenheten. Föreningen ansvarar för gemensamma ledningar för vatten och avlopp fram till lägenheten. Bostadsrättshavaren skall också följa de anvisningar som föreningen lämnar beträffande installationer avseende vatten, avlopp Se också stadgarna, 26. *) Obs. Om golvbrunnen ska flyttas måste förvaltaren kontaktas och bygganmälan göras till kommunen. Efter stamrenoveringen (reliningen) som genomförts åren gäller följande DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER När man byter golvbrunn eller flyttar ett avloppsrör efter reliningen eller kompletterar med ett nytt rör mot ett tidigare relinat rör är det viktigt att man Boendeinformation 2015:2 Sida - 13 följer dessa instruktioner, så att man inte spräcker rören. Spricker det nya (relinade) plaströret inuti det gamla röret finns risk för vattenskada. Vid BYTE AV GOLVBRUNN gäller: Friläggning Då man frilägger brunn ska brunnen borras ur. Vid friläggning av ledning skall spår sågas upp och ledningen friläggas försiktigt. Bilning ska utföras med stor försiktighet. Kapning av avloppsrör När avloppsröret från brunnen är frilagt, kapar man röret med en rondell (vinkelslip) alternativt med en tigersåg. Vanligtvis går det inte att få isär kopplingen mellan brunnen och avloppsröret, som normalt är blydiktad, och dessutom finns det nygjorda plaströret utan skarv inuti originalröret. Att slå sönder det gamla avloppsröret får absolut inte göras. Inmontage av ny brunn När röret har kapats bryts brunnen loss och den nya brunnen anpassas på plats. Inkoppling av brunn mot befintlig ledning sker, beroende på brunnens utloppsdimension, antingen med syrafast övergångskoppling eller med gumminippel avsedd för ändamålet. I de fall montage sker med gumminippel skall reliningen utföras innan gumminippel monteras. Då montage sker med gumminippel rekommenderas att tätning utförs mellan nymonterad gumminippel och relinat rör. Tätning utförs med Aqvatät eller likvärdigt. Instruktion för BYTE AV GOLVMATTA Vid byte av golvmatta SKALL brottavisering utföras under klämringen innan mattan demonteras. Brottaviseringen utförs med vinkelslip, dremel eller likvärdigt.

14 Detta utföres för att Proline-plasten inte skall spricka ner i brunnen. Klämring i befintlig brunn demonteras som tidigare. Ny klämring sättes enligt fabrikantens anvisningar. Brottaviseringen tätas med avsedd fogmassa. MONTAGE AV NY ANSLUTNINGS- PUNKT mot relinad ledning Då ny ledning skall monteras mot relinad ledning rekommenderas att del av ledningen demonteras och ersätts med nytt T-rör i anslutningspunkten. Vid avkap skall försiktighet iakttas så att relinad del inte spricker. Frilagda rörändar (gods) skall förseglas för att förhindra korrosion. Övrigt: propplösning Om Du får stopp i avlopp och använder kaustiksoda eller annan propp-lösning i relinade rör, är det mycket viktigt att rören spolas ur med mycket vatten. Obs. Proline lämnar inte garanti för de delar av rörsystemet som har utsatts för propplösare och inte spolats ur ordentligt. Alla installationer skall utföras av behörig installatör för att försäkringar och garantier skall gälla. INRE FONDEN Avsättningar till inre fonden upphörde år Om Du fortfarande har behållning på Din lägenhets inre fond, finns det angivet på hyres- och avgiftsavierna från Brf Venus, som Du får tillsammans med inbetalningskorten för månadsavgiften. Kontakt förvaltaren om Dina kvarstående pengar. Boendeinformation 2015:2 Sida - 14 DET HÄR SLIPPER DU BETALA SJÄLV Från vad som stadgas i Bostadsrättslagen och i Brf Venus stadgar med Komplement ( 26 och följande) om lägenhetens inre underhåll, som bostadsrättshavaren är skyldig att själv åtgärda och bekosta, har styrelsen i Brf Venus beslutat vissa undantag. Föreningen betalar gemensamt över budget för nedanstående åtgärder, som Du kan beställa via Servicecenter/Felanmälan: 1. Otäta fönster och dörrlister Där så kallat kallras kan konstateras byter/kompletterar föreningen med nya lister utan kostnad för bostadsrättshavaren. (Kallras påverkar föreningens uppvärmningskostnader). 2. Kranar/blandare/spolanordningar wc Droppande kranar & rinnande spolanordning i wc-stol, som beror på trasiga packningar, utbytes kostnadsfritt av föreningen. Om kran/blandare/spolanordning är trasig byter föreningen till en ny utan kostnad. (Sådant påverkar föreningens vattenkostnader). Föreningen använder och byter dock bara till följande (standard)märken: FM Mattsson och Mora som har garanti Den som vill ha annat märke/modell måste anlita egen rörmokare och betala installationen själv, men får mot uppvisande av kvitto en ersättning om maximalt kr för inköp av annat märke. 3. Fläktdon/frånluftsventiler Om fläktdon gått sönder på grund av ålder eller är otäta ersätter föreningen dessa utan kostnad för bostadsrättshavaren. (Påverkar föreningens ventilationssystem).

15 4. För vattenskador som orsakas av otäta tak, dålig ventilation, eller stamstopp, står föreningen för återställandet av ytskiktet med åldersavdrag. Vid tätskiktsskador eller synliga rör, slang- och kopplingsskador står föreningen endast för friläggning och uttorkning. REPARATIONER OCH INSTALLATIONER som kan köpas genom förvaltningen till fast pris Om du vill ha vatten avstängt för reparation/underhåll i kök eller våtutrymmen måste Felanmälan kontaktas i god tid. Enligt Bostadsrättslagen har Du som bostadsrättshavare ansvar för de flesta reparationer och installationer i Din lägenhet. Men Du kan köpa hjälp med vissa tjänster genom att kontakta våra fastighetsskötare via SERVICECENTER/FELANMÄLAN. Ring eller e-posta och tala om namn och telefonnummer och gör Din beställning, som Du efter att arbetet utförts får en räkning på. Se PRISLISTOR för Reparationer och installationer till fast pris som finns i Boendepärmen och på hemsidan. REPARATIONER och UNDERHÅLL av större omfattning, som Brf Venus genomfört sedan 2007: Renovering kostnad Ny papp & målning av taken på Meteorv (2007) Reparation av fasadsprickor (2007) Renovering av soprummen (2007) Fasad- & balkongreparationer (-2008) Renovering av varmvattencirkulationen ( ) Fläktbyten (2009) Isolering med lösull på vinden, Meteorv (2010) Byte galvade kallvattenrör (2010) Stamrenovering genom relining ( ) Asfaltering av Trottoarerna Galaxen (ombyggnad till fritidscenter 2011) Renovering av undercentralerna ( ) Asfaltering av trottoarer (2012) Underhåll av balkonger ( ) Renovering av Grindtorpssalen (2012) Byte av armaturer i trapphus och gångar (2013) Byte av serviceledningar inkommande vatten (2013) Ombygnad av undercentraler (2013) Pågående arbeten: Mark- & trädgård ( ) ca 2 milj Byte av tvättmaskiner Fönsterbyte ( ) ca 80 milj UNDERHÅLLSPLAN se Brf Venus årsredovisning Boendeinformation 2015:2 Sida - 15

16 BRANDSKYDDSREGLER Utrymningsvägar vid brand skall finnas markerade i varje trapphus. Automatbrandlarm finns på vinden i höghuset. Du bör vid inflyttningen ta reda på hur vind och källare ser ut och vilka vägar man kan ta sig fram i fastigheten och var Din kodbricka går. RÖKNING Det råder rökförbud i hissar, trapphus och andra gemensamma utrymmen utanför den egna bostaden. Kasta inte fimpar på marken och släng inte ut några fimpar från balkong/fönster. Använd askkopp. SKYDDA DIG OCH DINA GRANNAR MOT BRAND Ställ inget brännbart (barnvagn, torkmatta, möbler, tidningar etc) utanför Din dörr eller i porten. En brand där kan få svåra följder och röken är ofta giftig. Ställ inte heller andra föremål (som cyklar, kälkar o.dyl.) i porten/farstun/ trapphuset. TRAPPHUSET ÄR DIN VÄG UT OCH RÄDDNINGSTJÄNSTENS VÄG IN! I rök och mörker ser Du inget. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram. Håll källare, vind, portar och garage låsta! Det minskar risken för anlagda bränder. Använd inte garaget som förråd! Se vidare ordningsreglerna för garage. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt stanna i Din lägenhet. Larma 112 Räddningstjänsten hjälper Dig ut. Åk inte hiss om det brinner! Om strömmen går blir Du inlåst. Du är skyldig att ha minst en fungerande brandvarnare i Din lägenhet. Kolla batteriet ibland. Då ökar chansen att upptäcka branden i tid. Skaffa en brandsläckare En pulversläckare är mest effektiv. I lägenhet får endast förvaras sprayburkar/gasolflaska med högst 5 l. I källar-/vindsförråd får ingen brandfarlig vätska förvaras. I garage får endast fordon med tank och en reservdunk förvaras. Ingen annan brandfarlig gas eller vätska. ALLMÄNNA ORDNINGSREGLER För att allt ska fungera och alla ska kunna trivas i Brf Venus har vi vissa regler som gäller våra medlemmar och deras familjer samt eventuella hyresgäster och besökande. Stäng in branden! Brinner det i Din lägenhet ta Dig ut och stäng dörren. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken lika fort. Boendeinformation 2015:2 Sida Lägenheten med tillhörande utrymmen skall vårdas väl och begagnas med aktsamhet.

17 2. Anmäl omedelbart till felanmälan om ohyra förekommer inom lägenheten för eventuell sanering genom Anticimex. 3. Det är förbjudet att skaka eller piska mattor, lakan, kläder o dyl genom fönster eller från balkonger (Hälsovårdsstadgan). 4. Det är inte tillåtet att hänga upp tvättlinor och hänga tvätt eller mattor etc. ovanför eller över balkongräckets överkant. 5. Blomlådor får endast sättas upp på insidan av balkongfronten. Låt inte jord och vatten falla ned på balkongerna eller gångvägen under. Använd dammsugare vid städning av balkongen. 6. Matning av fåglar är förbjudet på balkongen och i trädgården. Fåglarnas avföring smutsar ner hos grannarna och kan sprida sjukdomar och fågelmat på marken drar till sig råttor. 7. Se till att inte radio, TV eller musikanläggning stör grannarna med för högt ljud, framför allt på kvällar och nätter. 8. Undvik att slå hårt i dörrar. Tänk på att trapphuset leder ljudet. 9. Undvik störande vattenspolning mellan kl I toaletterna får endast kastas toalettpapper. Det är förbjudet att spola ned bindor, tamponger, blöjor, bomull, tops, tidningspapper e.dyl. Den som förorsakar stopp blir ersättningsskyldig för rensningen. 11. Inga föremål får ställas i entré, trapphus eller källargångar. De hindrar städningen och utgör en fara vid brand. 12. Det är inte tillåtet att förvara andra föremål i källar- eller vindsförråd, garage och cykelrum etc. än vad utrymmena är avsedda för. 13. Använd cykelställ eller cykelrum för förvaring av cyklar. Parkera inte cykel mot husväggarna. 14. För mc och mopeder finns särskilda parkeringsplatser angivna samt moped- och mc-garage att hyra. 15. Håll ordning i såväl Ditt eget som gemensamma utrymmen. 16. Dörrar till källare, vind och andra gemensamma låsta utrymmen skall hållas stängda och låsta, så att inte obehöriga kan komma in och för att förhindra spridning av brand. Port (dörr till entré) skall alltid vara stängd med undantag vid in- och utflyttning. 17. Det är endast tillåtet att grilla med el grill på balkongen. En förutsättning är att det inte sprids grillrök till grannarna. 18. Det är absolut förbjudet att beträda fastigheternas tak. 19. Var rädd om planteringarna i trädgården. Låt träd, buskar, blommor växa i fred. Använd de anlagda gångarna. Släng inga fimpar och annat skräp på gården. Använd askkopparna och papperskorgarna. Boendeinformation 2015:2 Sida - 17

18 20. Rastning av hund är förbjuden på gården mellan husen. Låt inte hunden kissa på fasaderna. Hund måste hållas kopplad inom området. Plocka upp föroreningarna efter hunden. Se även Täbys lokala ordningsstadga, paragraferna Se till att Din katt inte förorenar i trädgården, framför allt inte i sandlådorna och på lekplatserna. 22. Det är absolut förbjudet att kasta ut julgran från balkong eller fönster. Granarna lämnas på gräsmattan vid gaveln på Kometvägen Skyltning och anslag på fastighetens väggar, i entréer, hissar, trappuppgångar eller anslagstavlor är inte tillåtet. (Undantag medges dock för bostadsrättshavarnas meddelanden, t ex om att man ska göra störande reparationer eller ha fest). 24. STÖRANDE LJUD Det är tillåtet att vid renovering i lägenheten bila, borra, hamra och spika i väggar och golv under följande tider: måndag fredag kl lördagar kl Övriga tider liksom sön- och helgdagar är sådana störande ljud inte tillåtna. STÖRNINGAR Vid akut, allvarlig störning som t.ex. bråk, störande hög musik eller alltför högljudda fester efter kl eller annan kraftigt störande verksamhet mellan kl RING POLISEN telefon 112. Störningsanmälan måste då också göras till vår förvaltare, så att rättelseanmaning kan sändas till den störande. Vid upprepade sådana brott mot ordningsreglerna kan den störande förlora rätten till sin lägenhet och bli tvungen att sälja den på exekutiv auktion och flytta. Övriga mindre störningar kan anmälas direkt till förvaltaren. Störningslista, som man kan registrera och anmäla återkommande störningar på, finns hos förvaltaren och på hemsidan. Störningsanmälan kan lämnas i brevlådan till styrelsens expedition, Kometvägen 1 nb. Vet du att om Du som är bostadsrättshavare inte följer lagar, regler och bestämmelser kan Du förlora rätten till Din lägenhet och tvingas sälja den på exekutiv auktion och flytta. Boendeinformation 2015:2 Sida - 18

19 ORDNINGSREGLER FÖR TVÄTTSTUGORNA Det finns tvättstuga i varje port i höghuset (Kometvägen) och i var 4:e port i låghuset (Meteorvägen). Din kodbricka går till en eller flera tvättstugor och en grovtvättstuga. 1. Grovtvättstugorna är till för mindre mattor, filtar, täcken, blåkläder mm och finns i höghuset på Kometvägen 1, 3, 13 och I låghuset på Meteorvägen i 12, 30 och Tvättstuga får endast användas av den som bor i Brf Venus och endast för eget behov. 3. Tvättning får ske alla dagar mellan kl Strömmen bryts kl Bokning av tvättstuga sker via bokningstavlan i entrén med bokningsbricka. Kan även bokas via dator. 5. Tvättstugedörren kan bara öppnas utifrån med din bokningsbricka under tvättiden. 6. Om Du tappat bort Din bokningsbricka måste en ny rekvireras och kvitteras ut hos vicevärden. Den kostar 100 kr. Anmäl förlust av bricka snarast till vicevärden så brickan kan spärras. 7. Två pass får bokas i taget. 8. Om markerat pass inte är påbörjat 30 minuter efter utsatt tid får annan boende använda resten av tiden. 9. Om Du inte tagit bort Din tvätt när nästa boende kommer för att tvätta på sin tid, kan det bli nödvändigt att avlägsna Din tvätt. Avgift för detta kommer i så fall att debiteras. 10. Tänk på allergikerna: Det är inte tillåtet att ta in sällskapsdjur i tvättstugorna. Använd grovtvättstugorna för mattor filtar, täcken, djurdynor o.dyl. Ställ alla luckor öppna efter tvätt. Då undviks mögel i maskinerna. 11. Tvättstuga markerad Dos är självdoserande maskiner. Tvätt- och sköljmedel tillsätts automatiskt. Tillsätt ej något tvättmedel i dessa maskiner. De blir då överdoserade. 12. Den som använt tvättstugan skall städa efter sig! (Våra lokalvårdare städar inte efter varje pass. De tömmer sopsäckarna en gång i veckan och rengör bakom maskinerna ibland). 13. Om något går sönder ring omedelbart till SERVICECENTER/ FELANMÄLAN. 14.Töm alla fickor, annars kan det bli skador på trumman och detta täcks inte av vår garanti eller försäkring! Allmänna ordningsregler för tvättstugan och bruksanvisningar för maskinerna finns i tvättstugan. PISKSTÄLLNINGAR för mattor o.dyl. finns på gården. Tillåten tid för piskning: vard. kl ,lörd. kl Ingen piskning på sön- och helgdagar. Boendeinformation 2015:2 Sida - 19

20 ORDNINGSREGLER FÖR SOPRUM, MILJÖ- OCH ELEKTRONIKRUM Till miljörum och elektronikrum går Din bokningsbricka. SOPNEDKAST för HUSHÅLLSSOPOR Endast hushållssopor = köksavfall köksavfall får kastas i sopnedkasten. Packa i plastpåsar och knyt ihop dem tack! Obs. pizzakartonger förorsakar stopp i sopnedkastet och måste lämnas i miljörummet. Hushållssoporna hämtas 2 gånger/vecka. MILJÖRUM ingång från gatan finns vid Kometvägen 1, 5, 13, 17, 21 Meteorvägen 6-8, 14-16, 46-48, Här kan man lämna i dem OLIKA CONTAINRARNA (se skyltar): Tidningar, tidskrifter, kataloger, papper (inga plast/papperskassar kuvert eller annat med lim) lämnas i containrar för tidningar. Kartonger av wellpapp (hopvikta! Då får fler plats!) Papperskartonger/ förpackningar, papperspåsar, papper (inte plast) Ett ton returpapper sparar ca 14 träd! Glas/burkar/flaskor (rengjorda, utan lock/kapsyler) lämnas i glascontainrar. Obs. skilj på färgat och ofärgat glas! Mindre grovsopor (av trä, plast, frigolit, textil, keramik, metall samt blomjord, kattsand (paketerad) lämnas i containern för mindre grovsopor. Obs! Inga plastsäckar med osorterade sopor! Alla sopor måste sorteras i respektive container. De mindre grovsoporna töms två gånger i veckan. Fyll inte sopcontainrarna så att det svämmar över och ställ inget på golvet! Det medför att föreningen får bekosta extra personal för att gå och städa i soprummen samt extra tömningar, som kostar föreningen ca 2000 kr per gång, vilket läggs på våra månadsavgifter. Vänta tills containern tömts eller kör själv till återvinningscentralen. STORA GROVSOPOR måste lämnas direkt till Hagby Återvinningscentral - se nästa sida. Att använda återvunnet material i stället för ny råvara minskar koldioxidutsläpp och sparar energi och naturresurser. Boendeinformation 2015:2 Sida - 20

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER EFTER RELINING MED PROLINE-METODEN.

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER EFTER RELINING MED PROLINE-METODEN. Sidan 1 av 5 DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER EFTER RELINING MED PROLINE-METODEN. Efter utförd relining med Prolinemetoden finns några viktiga punkter att tänka på vid fortsatt upprustning eller underhåll

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN

FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN VÄLKOMMEN TILL PORFYREN! Styrelsen för bostadsrättsföreningen Porfyren hälsar dig välkommen till ditt nya boende och som delägare i föreningen. Vi hoppas

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS

ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS Brandsäkerhet Brandmyndigheten tillåter inte brandfarliga föremål på trapplanen. På grund av brandfaran och för att hålla alla utrymningsvägar öppna

Läs mer

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD När man flyttar in i en ny bostad kan det vara mycket man funderar över. Om lägenheten, området, service m.m. Även om man tagit reda på en del i förväg så kan säkert många

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2013-02-14 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen Trivselregler Bostadsrättsföreningen Trivselregler från A till Ö Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får enbart ske med föreningens godkännande och max i två år. Att hyra ut sin lägenhet i andra hand

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Horisonten Kallebäck Örgryte nr 2 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER För bostadsrättsföreningen HSB Brf. Mörbylund 11-15 Ansvar för ordning och trivsel Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan UPPSLAGSBOK - Brf Yxan Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta och i föreningens stadgar finns mer att läsa. Vi i Styrelsen 2011/2012 är Ordförande Daniel Carlsson Uppg. 15, 070-675

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! God service Trivsamma miljöer Bra standard. Trevliga grannar

Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! God service Trivsamma miljöer Bra standard. Trevliga grannar Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! Trevliga grannar God service Trivsamma miljöer Bra standard Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya hem! Välkommen som hyresgäst hos oss! Fördelen med hyresrätt är

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

Ombyggnad av lägenhet

Ombyggnad av lägenhet Bostadsrättsföreningen Geten 30 Ombyggnad av lägenhet I allmänhet kräver ombyggnad i lägenhet tillstånd av föreningen. När vitala delar av huset berörs vid en planerad ombyggnad i lägenhet skall styrelsen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014

Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014 Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014 Inledning Brf Stadsparken i Lund bildades 1934 och inregistrerades 15 juni 1936. Föreningen

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen TALLEN 25 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordnings- och trivselregler Brf Sjökatten 15

Ordnings- och trivselregler Brf Sjökatten 15 Ordnings- och trivselregler Brf Sjökatten 15 Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Trivselregler. Allmänt

Trivselregler. Allmänt Trivselregler För att föreningen skall fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Ge därför dessa punkter en stunds eftertanke. Bostadsrättshavare och hyresgäster

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen.

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen. Från A till Ö i vår förening Andrahandsupplåtelse Om du vill hyra ut din lägenhet (så kallad andrahandsupplåtelse) måste du ha tillstånd av styrelsen. Lämna in din ansökan i god tid. Otillåten andrahandsuthyrning

Läs mer

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen Trivselregler Bostadsrättsföreningen Trivselregler från A till Ö Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får enbart ske med föreningens godkännande och max i två år. Att hyra ut sin lägenhet i andra hand

Läs mer

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen.

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen. Ordningsregler För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss som bor inom brf. Teleskopet. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor

Läs mer

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket Brf Loket Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Loket Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan 2 Varmt välkommen till bostadsrättföreningen Stenhällan i Vallentuna. Vi hoppas Ni kommer att trivas med Er lägenhet och med Era

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE INFORMATION TILL NYINFLYTTADE Varmt välkommen till Brf Måttbandet i Stockholm! Vi har här samlat information som ni kan tänkas behöva som nyinflyttade i Brf Måttbandet. Om det ändå skulle vara något ni

Läs mer

Välkommen. Några fakta om Brf Malmöhus 15. Husen är byggda 1964-1965

Välkommen. Några fakta om Brf Malmöhus 15. Husen är byggda 1964-1965 1 Välkommen Vår bostadsrättsförening - Malmöhus 15 - är ett bra och trivsamt bostadsområde. Vi hoppas att Ni skall trivas här och samtidigt bidra till att öka gemenskapen och den allmänna trevnaden i området.

Läs mer

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad 1 av (6) PM Råd och anvisningar vid ombyggnad Inledning Många vill bygga om sina bostadsrätter framför allt kök och våtutrymmen. Många bygger i egen regi med eget arbete, vänner, inhyrda hantverkare med

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2011 Bostadsrättsföreningen Minnet 15 Organisationsnummer 769621-1460 Innehåll 1 En handbok för föreningsmedlemmar... 3 2 Om föreningen och huset... 3 3 Allmänna

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkommen till din lägenhet!

Välkommen till din lägenhet! Välkommen till din lägenhet! Vi är glada att se Dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du skall trivas i din lägenhet och i miljön runtomkring. Vi försöker att göra huset och de närmaste

Läs mer

V ä l k o m m e n t i l l. BRF Marieberg. Hur vi tar hand om vårt boende. Denna broschyr kan med fördel finnas i din HSB-pärm

V ä l k o m m e n t i l l. BRF Marieberg. Hur vi tar hand om vårt boende. Denna broschyr kan med fördel finnas i din HSB-pärm V ä l k o m m e n t i l l BRF Marieberg Hur vi tar hand om vårt boende Denna broschyr kan med fördel finnas i din HSB-pärm 1 Välkommen till Brf Marieberg Information om hur vi tar hand om vårt boende Brf

Läs mer

Brf Diariet 6. Registervägen 28-36. Trivselregler Antagna 2015

Brf Diariet 6. Registervägen 28-36. Trivselregler Antagna 2015 Brf Diariet 6 Registervägen 28-36 Trivselregler Antagna 2015 Trivselregler och ordningsföreskrifter Att bo i en bostadsrättslägenhet innebär att du tillsammans med andra medlemmar äger en andel i en ekonomisk

Läs mer

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN INFLYTTNING Lägenheten blir tillgänglig för dig senast kl. 12.00 dagen efter att den tidigare hyresgästens kontrakt löper ut. Infaller den dag då lägenheten ska tillträdas

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Mars 2007. www.fabriken32.se

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Mars 2007. www.fabriken32.se Handbok Tips, regler och bestämmelser Mars 2007 www.fabriken32.se Innehåll En handbok för föreningsmedlemmar 5 Om föreningen och huset 5 Allmänna ordningsregler 6 Förvaltning 6 Att renovera 6 För vilka

Läs mer

Brf Hasselbacken i Knivstas ordningsregler

Brf Hasselbacken i Knivstas ordningsregler 1(7) Brf Hasselbacken i Knivstas ordningsregler Dessa ordningsregler skall förvaras på ett betryggande sätt, lämpligen tillsammans med föreningens stadgar. Det åligger var och en att ha god kunskap om

Läs mer