ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s."

Transkript

1 ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.6

2 Välkommen till en ny kommun Under ett och ett halvt år har vi arbetat med att från grunden förändra hur vi arbetar. Utgångspunkten för detta arbete har varit att du som ängelholmare ska få bättre och snabbare service och att kontakterna med kommunen ska vara så enkla som möjligt. Den gamla organisationen delade vi med Sveriges övriga kommuner, och sedan den infördes för snart ett halvt sekel sedan har det blivit en självklarhet att organisera sig parvis i nämnder och förvaltningar. När varje nämnd har en egen budget, försvinner ibland helheten och för medborgarna är den interna organisationen egentligen ointressant. Vad det ska handla om är servicen till medborgarna, om att det finns enkla kontaktvägar och om att beslut fattas snabbt och på ett rättssäkert sätt. När vi började titta på en ny organisation satte vi ängelholmsborna i centrum; vilken service är det medborgarna faktiskt behöver i livets olika faser? Utifrån detta diskuterade vi de verksamheter som tillgodoser dessa behov. Vi kom fram till en organisation som är mer logisk och passar bättre överens med de uppgifter vi ska lösa. Gränsdragningarna som tidigare har försvårat samarbete är borttagna, och det har blivit lättare för ängelholmsborna att få en kontaktväg in i organisationen - vår kundtjänst tar direkt hand om och handlägger majoriteten av alla ärenden. Risken för att det ska haka upp sig i organisationen har minskat. Samtidigt måste vi vara ödmjuka inför att ingen organisation är perfekt. Omvärlden förändras och tid till annan kommer vi att ställas inför situationer vi inte förutsett. Därför har det varit viktigt för oss att skapa mekanismer för att kontinuerligt kunna utveckla och förbättra sättet vi arbetar på. Vi kallar det att arbeta agilt. Slutligen är den nya organisationen också en demokratifråga. De folkvalda i kommunen får nu möjlighet att ägna sig åt politiken och kan koncentrera sig på de vägval som kommunen ständigt ställs inför medan tjänstemännen i sin tur får större möjlighet att koncentrera sig på att verkställa politiken. /Lilian Eriksson, kommundirektör Kontaktinfo Ängelholms kommun Östra vägen Kundtjänst Fotograf: Jesper Rydberg Öppettider Kundtjänst Måndag - torsdag Fredag Lördag - söndag Stängt Mer information Kundtjänst Välkommen till Kundtjänst! När du vill ringa eller besöka kommunen är Kundtjänst din första kontakt. Vi hjälper dig med de flesta frågorna direkt och försöker lösa så mycket som möjligt utan att slussa dig vidare. Kundtjänst bemannas av 16 kundtjänsthandläggare med specialkunskap inom just sitt område. Kan vi inte svara på din fråga ser vi till att du blir guidad till rätt person/enhet inom kommunen. Vi har alla tystnadsplikt på Kundtjänst och kan ge dig information om regler och riktlinjer. Du är alltid välkommen att Sanija Celay, kundtjänsthandläggare kontakta oss via telefon, e-post eller besöka oss i Stadshuset. Företagslots Företagslotsen är en kostnadsfri service som förenklar och samordnar företagens kontakter med Ängelholms kommun. Du kan vända dig till företagslotsen i en rad olika frågor. Den förenklar och underlättar kommunikationen vid företagsärenden som berör mer än en förvaltning. Det handlar om praktisk rådgivning, information och samordning för att du som kund ska få en effektiv handläggning. De ärenden som hanteras av företagslotsen handlar i huvudsak om nyetablering, omlokalisering och expansion av Lars Wikström, kundtjänsthandläggare företag. Du når företagslotsen via Kundtjänst på eller Tävling Testa dina kunskaper om Ängelholms kommun. Tio vinnare får en gåva från kommunen. 1. Tredje ordet i det största huvuduppdraget. 2. En ny sådan införde Ängelholms kommun den 1 januari Samhällsutveckling har hand om bland annat bygglov och 4. Äldreomsorgen hör hit 5. Betyder att vara flexibel och lättrörlig, och beskriver hur Ängelholms kommun ska arbeta framöver Skicka ditt tävlingsbidrag via post till: Ängelholms kommun Ängelholm Märk kuvertet Tävling kommunikationsavdelningen Eller fota ditt ifyllda svar och mejla till 2

3 En medborgares väg genom livet Ängelholms medborgare möter en ny organisation hos kommunen från och med den första januari Den nya organisationen sätter medborgaren i fokus. Utgångspunkten i allt arbete är att på bästa sätt möta den enskilde medborgarens behov i olika situationer i livet. Kommunen har formulerat tre så kallade huvuduppdrag för koppla ett helhetsgrepp om de olika verksamheterna. Dessa huvuduppdrag är: Lärande och familj, Hälsa samt Samhällsutveckling. Med övergripande huvuduppdrag blir samordningen bättre och det går att skapa ett agilt arbetssätt. Nedan följer några exempel på hur en medborgares kontakt med kommunen kan se ut genom livet. Trygg miljö Anna är 15 år. Hon tycker skolan är ok, men om Anna fick välja själv skulle hon åka skateboard på heltid. Anna och hennes kompisar tillbringar mycket tid vid den nya skateboardparken i Ängelholm. Tyvärr upplever de att vägen till och från parken är mörk och känns lite otrygg på sina ställen. Anna ringer kundtjänst som vidareförmedlar detta till huvuduppdrag Samhällsutveckling. Trafikingenjör Ann-Kristin tittar närmre på vägen som Anna beskriver och gör en så kallad trygghetsvandring tillsammans med kollegorna med kompetens inom park och belysning. Utredningen visar att det behövs extra belysning på flera ställen och att man skulle kunna ta bort några buskar för att istället plantera blommor där. Förslaget tar sedan stadsträdgårdsmästare Maria ställning till. Hjälp att bo hemma Annas mormor som närmar sig 90 år glömmer ibland saker och får allt svårare att klara sig själv. Anna är orolig över att hennes mormor inte klarar att bo själv och ringer kommunens Äldrelots, som svarar på frågor och ser till att Anna kommer i kontakt med rätt person. Enkelt bygglov Anna är 30 år och efter några år i Stockholm och London vill hon och hennes sambo flytta tillbaka till Ängelholm. Paret driver ett företag som säljer urbant mode över nätet och letar nu lokaler för lager och distribution. Anna kontaktar kommunen för att få hjälp med var de kan hitta mark att bygga på. huvuduppdrag Samhällsutveckling hjälper Anna och hennes sambo att hitta lämplig mark. Två år efter att byggnaden är klar kommer Anna och hennes sambo på att de vill bygga ett skärmtak på byggnaden så att de kan lasta sina paket utan att det regnar på varorna. Annas sambo går till kommunen och får hjälp med bygglov direkt genom Bygglov över disk. Samlat stöd Anna är 6 år och går första terminen i förskoleklass. Hennes lärare uppfattar att Anna ofta har svårt att koncentrera sig och bidrar till att det ibland blir oroligt i klassen. När föräldrarna inte dyker upp på utvecklingssamtalet kontaktar Annas lärare sin närmaste chef, rektorn. Inom Lärande och familj finns skolans elevhälsoteam som informerar Individoch familjeomsorgen som i sin tur samlar den kompetens och de resurser i en så kallad Agil arena som möjliggör att Anna och hennes föräldrar får det stöd de behöver. Medarbetare inom huvuduppdrag Hälsa utreder Annas mormor och kommer fram till att mormor måste få extra hjälp och stöd, men att hon kan bo kvar hemma. 3

4 Ny organisation för ett förändrat politiskt engagemang STRATEGISK NIVÅ KOMMUNFULLMÄKTIGE Revision Fasta beredningar Tillfälliga beredningar VERKSTÄLLANDE NIVÅ Arbetsgrupp 1 KOMMUNSTYRELSEN Arbetsgrupp 2 Arbetsgrupp 3 Kommunstyrelsens myndighetsutskott Myndighetsnämnd Valnämnd Överförmyndarnämnd Krisledningsnämnd Välfärdsnämnd Välfärdsutskott Det politiska systemet bygger på att vi röstar på partier. Färre än fem procent av svenskarna är medlemmar i ett politiskt parti och medlemsantalet fortsätter att sjunka. Därför har Ängelholms kommun valt att göra om den politiska organisationen så att den ger möjlighet för fler att engagera sig i kommunens utveckling. Även om partiernas medlemslistor blir allt kortare, finns det ett politiskt engagemang hos många. Det kan till exempel handla om att ens livssituation gör det svårt att binda Kommunstyrelsens nye ordförande Namn: Lars Nyander Partillhörighet: S År inom politiken: Cirka 12 år inom Ängelholms kommun. Dessförinnan aktiv inom SSU. Om sin nya politiska roll: Det ska bli mycket roligt. Jag tar mig an den med ödmjukhet och lyhördhet. sig för ett långsiktigt engagemang, eller att alla delar av politiken inte intresserar lika mycket. Den nya politiska organisationen i Ängelholm har skapats för att tydligare definiera politikens roll: kommunfullmäktige och kommunfullmäktigeberedningarna har ett tydligt ansvar för de strategiska och långsiktiga frågorna och sätter målen för verksamheten. Politik innebär viljan att förändra och då måste vi politiker också vara beredda att förändras. Det som känns extra roligt är att de visionära Lars Nyander frågorna får lov att ta plats i kommunfullmäktige, säger Lars Nyander som är kommunstyrelsens ordförande från årsskiftet....ger möjlighet för fler att engagera sig i kommunens utveckling. I kommunfullmäktiges beredningar fördelas platserna mellan partierna efter valresultatet. Skillnaden är att partierna nu kan nominera personer att sitta på dessa platser under en kortare tid än hela mandatperioden. Framför allt gäller det tillfälliga beredningar och det krävs inte att de nominerade är partimedlemmar. Förhoppningen är att personer som annars inte hade engagerat sig politiskt nu kan bidra med sina erfarenheter och synpunkter. Det känns som en bra förändring, som är angelägen ur ett demokratiperspektiv. Den nya organisationen ger en närhet till kommunens medborgare, samtidigt som det blir väldigt tydligt vilket ansvar som ligger på politikerna respektive tjänstemännen, menar Lena Tebring, stadsjurist. Visste du att.....skillnaden mellan en beredning och en nämnd är att beredningarna jobbar med de strategiska frågorna, medan nämnderna är verkställande och ansvarar för driften?...kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ?...kommunfullmäktige består av 51 ledamöter?... Ängelholms kommun direktsänder samtliga kommunfullmäktigesammanträden via webb-tv?...ledamöter i beredningar väljs på 1 år i taget?...valnämnden och krisledningsnämnden endast aktiveras i samband med val respektive extraordinär händelse? 4

5 Ängelholm först i Sverige Agila arenor och agilt arbetssätt Arena för utveckling och service Samhällsutveckling Servicestöd Arena för utveckling och service Lednings uppdrag Lärande och familj Kommunens egna verksamheter Arena för utveckling och service Offentliga, ideella och privata samarbetspartners Privata och ideella utförare Ordet agilt förekommer ofta när Ängelholms nya organisation beskrivs. Men vad betyder agilt och vad ska det vara bra för? Ordet agilt betyder lättrörligt och anpassningsbart. Agilt förhållningssätt handlar framförallt om den nya organisationens förmåga att införliva ett snabbt, lättrörligt och anpassningsbart arbetssätt till en ständigt föränderlig verklighet. Hälsa Arena för utveckling och service Genom att vara agil vill kommunen kunna ställa om och snabbt fokusera på problem som dyker upp eller lösa komplicerade problem genom att samverka, inom och utom kommunens verksamheter, på otraditionella sätt. Från och med den 1 januari 2015 har Ängelholms kommun Sveriges första utvecklings- och serviceorganisation. I den är medborgarnas behov utgångspunkten och i den pågår ett ständigt förbättringsarbete av den kommunala servicen. Den nya tjänstemannaorganisationen byggs upp kring de tre huvuduppdragen Lärande & familj, Hälsa och Samhällsutveckling. Därtill kopplas en ledningsstab, servicestöd och agila arenor för utveckling & service. Vår nya organisation har ett tydligt fokus på samarbete. Vi ska samarbeta mer och bättre för att medborgarna ska få bättre service, säger kommundirektör Lilian Eriksson. Vi ska samarbeta mer och bättre för att medborgarna ska få bättre service Den nya organisationen är en utvecklings- och serviceorganisation. Det som särskiljer oss från andra är våra arenor för utveckling och service där vi löser medborgarbehov som kräver flera kompetenser i samverkan. Nytt blir också kvalificerat stöd till de politiska beredningarna i kommunfullmäktige, säger Lilian Eriksson. Arbetet med den nya organisationens utformning har pågått sedan Ungefär 200 av de anställda i kommunen har varit involverade i arbetet. En av de stora vinsterna med arbetssättet som använts är att många i organisationen kommit till insikt om att vi kan bli ännu bättre om vi samarbetar mer, säger projektledaren Hans-Börje Andersson. Lärande och familj Hälsa Samhällsutveckling Servicestöd Verksamheter Individ och familjeomsorg Personer med funktionsnedsättning Elevhälsan Gymnasieskola Vuxenutbildning och arbetsmarknad Förskola och grundskola Verksamheter Bo bra hemma Särskilt boende Uppdrag och stöd Kundtjänst Verksamheter Miljö och bygg Kultur och stad Arkitektur och teknik Måltidsservice Verksamheter Ekonomi HR Kommunikation Exempel på enheter som ingår - Integrationsenhet - Ung i Ängelholm - Skolhälsovården - Familjerådgivarna - Personlig assistans Uppdelning mellan uppdragen Exempel på enheter som ingår - Vårdboenden - Bemanningsenhet - Myndighetsenhet - Hemtjänst 5 Exempel på enheter som ingår - Bibliotek - Lokalvårdsservice - Intraprenad - Miljötillsyn - Allmänkultur - Planavdelning - VA-avdelning Exempel på enheter som ingår - Säkerhet - IT - Beredningsstöd - Upphandling - Medarbetarutveckling - Kvalitetsenhet

6 Våra tre huvuduppdrag Hälsa Övergripande målet för huvuduppdrag Hälsa är att skapa en helhetssyn på kommunens vårdoch omsorgstjänster för äldre. Ny chef för huvuduppdraget är Susann Pettersson, som tidigare var chef för kultur- och fritidsförvaltningen. Äldreomsorgen i kommunen är nu ett eget huvuduppdrag i stället för att som tidigare sortera under Socialförvaltningen. Detta innebär större fokus på frågan. Det betyder ökad service för kommunens medborgare. Vi kommer att ha lättare att lyfta fram våra specialistfunktioner inom organisationen, så att vi verkligen tar tillvara våra duktiga medarbetares kompetenser. Detta gynnar i sin tur medborgarna som förhoppningsvis upplever en bättre service i sin kontakt med kommunen och i sin vardag, säger Susann Pettersson. Ett exempel som redan funnits ett tag, men som ger en bra bild av hur den nya organisationen är tänkt att fungera, är kommunens äldrelotsar. Äldrelotsarna har till uppgift att ge stöd, information och vägledning i olika frågor som rör äldres livssituation och kommer i och med den nya organisationen att stötta ytterligare inom äldrefrågor. Fördelarna med äldrelotsar är många. Dels innebär det för den enskilde medborgaren att det finns en väg in till äldreomsorgen....upplever en bättre service i sin kontakt med kommunen och i sin vardag. Till oss ringer man utan att behöva göra knappval, vilket ju är en förenkling i sig. Sedan har ju vi till uppgift att ta kontakt med olika berörda så att den enskilde slipper ringa runt till alla möjliga för att få Hälsa Huvuduppdragschef: Susann Pettersson Antal medarbetare: Cirka 700 Fotograf: Jesper Rydberg Susann Pettersson information, säger äldrelots Inger Jensen. Till äldrelotsen ringer såväl äldre som anhöriga för att få hjälp med att komma rätt, fylla i en blankett eller framföra synpunkter. Boende på Viktoriagården Vi får också många frågor om vart man vänder sig den dag man behöver hjälp, och frågor kring olika typer av boende och vad som finns i Ängelholm, säger Maria Elevenes, äldrelots. Kommunens äldrelotsar är socionomer som dessutom har arbetat inom äldreomsorgen tidigare och som därför är väl insatta i verksamheten kring äldre. Maria Elvenes och Inger Jensen, äldrelotsar Samhällsutveckling Huvuduppdrag Samhällsutveckling har som övergripande mål att skapa livskvalitet för Ängelholms kommuns medborgare och att ge dem möjlighet att påverka sina levnadsförhållanden. Ny chef är Mikael Fritzon, som arbetat som Teknisk chef i kommunen sedan januari Jag ser många fördelar med den nya organisationen. Framförallt ser jag framför mig att vi nu kan ta tillvara på och utveckla kulturen som motor i samhällsutvecklingen. Kulturen svarar på frågan varför folk trivs och vill bo på en plats och det är genom kulturen som vi kan få saker att verkligen hända, säger Mikael Fritzon. Mikael Fritzon anser också att organisationen är mer logisk och kommer att innebära bättre service till medborgarna. Arbetet med att ta fram agila arenor har startat och målet är att ärenden som tidigare krävt flera olika kontakter med kommunen ska förenklas och att det ska räcka med en kontaktperson. Ett exempel på hur kommunen redan blivit mer serviceinriktad är bygglov över disk. På onsdagsef- Ljusinstallation under Kulturveckan 2012 termiddagar kan man gå till stadshuset och personligen lämna in sin bygglovsansökan. Så länge det handlar om enklare ärenden får den Mikael Frtizon sökande direkt besked om ansökan är komplett eller inte och i de flesta fall också ett förhandsbesked. forts. nästa sida 6

7 Åsa Öhrman Engvall är bygglovsarkitekt och poängterar att själva handläggningen av bygglov är densamma som tidigare, men att tiden för svar nu har kortats avsevärt för vissa typer av bygglovsansökningar...utveckla kulturen som motor i samhällsutvecklingen I de flesta fallen kan vi ge ett positivt besked på en gång. Två dagar senare är handläggningen helt klar och man kan antingen hämta beslutet hos oss eller få det hemskickat, berättar hon. Pontus Swahn är stadsarkitekt och är nöjd med hur bygglov över disk fungerar. För bygglovsansökningar som följer detaljplanen och där vi inte behöver godkännande från grannar kan vi göra handläggningen kort men intensiv. Visst blir det ett avbrott i arbetet för en handläggare som får in en ansökan och lägger allt annat åt sidan, men resultatet är att de som söker bygglov får en betydligt snabbare service, säger Pontus Swahn. Samhällsutveckling Huvuduppdragschef: Mikael Fritzon Antal medarbetare: Cirka 300 Lärande och Familj Huvuduppdraget för Lärande och Familj tar ett helhetsgrepp kring familj och skola. Ny chef för Lärande och Familj är Tony Mufic, som tidigare varit förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen. Inom huvuduppdraget kommer cirka personer att verka. dan i förskolan och där vi nu kan samarbeta i samma organisation med individ- och familjeomsorg. Det andra området är ungas utanförskap, där vi nu tar ett helhetsperspektiv och samlar alla delar som kan hjälpa till att bryta utanförskapet: utbildning, försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder. I huvuduppdraget ingår den tidigare barn- och utbildningsförvaltningen, delar som tidigare låg inom socialtjänsten samt arbetsmarknadsåtgärder. Dessa områden ligger nära varandra och när de samlas i ett huvuduppdrag blir det lättare att se helheten. Tony Mufic ger exempel på utmaningar som kommunen kommer att bli ännu bättre på att möta: Ett område är tidiga insatser för barn, där vi kan fånga upp dem re- Fotograf: Magnus Torle Tony Mufic Utanförskapet bland ungdomar är en prioriterad fråga där det agila arbetssättet prövas. Varje år är det ett antal ungdomar i Ängelholm som inte går vidare från grundskolan till gymnasiet och som inte heller har arbete. Att dessa ungdomar kommer i någon form av sysselsättning är mycket viktigt både för deras välbefinnande och för deras framtid Ängelholms kommun arbetar för att finna möjligheter att söka upp dessa ungdomar för att erbjuda aktiviteter och inte minst utbildning. Det är bra att vi har en agil arena kring den här frågan. Vi behöver samla våra kunskaper och erfarenheter tillsammans med starka aktörer utanför skolans väggar för att hitta lösningar som kan gynna den här målgruppen, säger Gunilla Ivarsson verksamhetschef för gymnasieskolan. Lärande och Familj Huvuduppdragschef: Tony Mufic Antal medarbetare: Cirka 1900 När vi arbetar tillsammans får vi större förståelse för varandras verksamhet och kompetenser och kan snabbare lösa frågor som annars hade tagit tid eller riskerat att falla mellan stolarna, säger Matilda Hedén som är en av de tre processledarna i en agil arena kring aktivitetsansvar för unga i utförandeskap....tar ett helhetsperspektiv och samlar alla delar som kan hjälpa till att bryta utanförskapet... Deltagandet på arenan är dynamiskt, vilket innebär att det inte alltid är samma personer som deltar. Det Matilda Hedén, processledare kan också innebära att externa parter som arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller barn- och ungdomspsykiatrin bjuds in att delta. För de ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap innebär vårt arbetssätt att vi snabbare kan sätta in rätt stöd, avslutar Matilda Héden. 7

8 FYRA MEDARBETARE OM NYA ORGANISATIONEN - vilka förväntning har du på den nya kommunorganisationen? Anna Persson Skolintendent, Södra Utmarkens Rektorsområde Torgny Handreck Personlig assistent, Verksamhetsområde för personer med funktionsnedsättning Johan Maniet Bygglovsarkitekt Ditte Monsén Samordnare, Hemtjänstområde centrum. En nyhet i den nya kommunorganisationen är att vi ska ha ett agilt arbetssätt och det har jag stora förhoppningar på. För mig är det förenat med att vara anpassningsbar. Det handlar framförallt om att vi ska samarbeta och lära av varandras kunskap och erfarenheter. Till exempel genom att samla kompetenser från olika verksamheter för att arbeta med en viss fråga. På så vis kan vi lättare utveckla nya metoder och arbetssätt som genererar ökad service till medborgarna. Vi kommer ingå i huvuduppdraget Lärande och familj och det kan innebära en ny kultur och andra rutiner än vad vi är vana vid från socialförvaltningen. Som personlig assistent tror jag inte att jag inledningsvis kommer märka någon skillnad. Mitt huvuduppdrag är brukaren och mitt arbete sker där brukaren befinner sig oavsett organisation. Jag hoppas att politikerna i den nya organisationen kommer engagera sig mer i vår arbetssituation. Jag hoppas och tror att man kommer att arbeta mer med att ta tillvara på alla kvaliteter och kompetenser som finns bland oss anställda. Tanken är ju att vi ska arbeta mer horisontellt, vilket innebär att man förhoppningsvis kommer att ha större kunskap om vad alla medarbetare kan bidra med. Jag talar till exempel flytande franska, kanske behövs min kunskap utanför mina vanliga arbetsuppgifter ibland. Jag ser fram emot att arbeta mer i grupp och lösa utmaningar tillsammans. Mina förväntningar på den nya organisationen är att vi inom kommunen ska samarbeta bättre för att ge våra kunder den bästa servicen. Vi vill ju alla göra ett bra jobb. URSÄKTA RÖRAN VI BYGGER OM! Självklart är det vårt mål att du som medborgare inte alls ska drabbas av att vi byter organisationsform. Om det trots allt skulle bli vissa inledande driftstörningar kommer vi att göra vårt bästa för att åtgärda dessa så snart som möjligt. På några områden vet vi att vi kan behöva lite extra tid på oss för att ställa om. Det gäller till exempel vår webbplats engelholm.se. I dagsläget består engelholm.se av cirka 4500 webbsidor. Alla dessa ska gås igenom och ses över så att deras innehåll stämmer överens med nya organisationen. Trots att vi är flera som jobbar med detta kommer det att ta ytterligare några veckor innan alla sidor är klara. I den nya organisationen har många medarbetare fått helt eller delvis nya uppdrag. Det kan innebära att det är andra personer du möter i dina kontakter med kommunen. Vi har dock gjort vårt yttersta för att se till att alla överlämningar sker på ett smidigt sätt och att detta inte är något som ska påverka dig som medborgare. Tycker du att vi har missat något eller är det något du undrar över? Tveka inte att kontakta oss: Du kan också lämna synpunkter och förslag via vår synpunktshantering Åsikten eller felanmäla saker på engelholm.se.

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Tryggare och tryggare för varje dag

Tryggare och tryggare för varje dag Tryggare och tryggare för varje dag Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken är ett nätverk av kommuner från norr till söder. I tio år har vi drivit på för att ge barnrättsfrågorna högre prioritet

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema.

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema. NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS Möt Per Johan Ingberg bloggar och föreningar Tema Men jag då - om att vara anhörig Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? MAJ VividaNytt nr 3 2012 Sid 1

Läs mer

Att förändra välfärden

Att förändra välfärden Att förändra välfärden nedtecknade erfarenheter av samverkan som medel Från försöksverksamheter med finansiell och politisk samordning. 1 Finansiell samordning?... det är när ett plus ett plus ett plus

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förenkla helt enkelt En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förord Ett bra näringslivsklimat med nya och växande företag är en förutsättning för att skapa sysselsättning

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03 STATISTIK OCH UTREDNINGAR Innehållsförteckning 1 Bakgrund 4 1.1 Syfte 4 1.2 Metod och målgrupp 4 1.3 Enkäten 5 1.4 Nöjd-Kund-Index 5 2 Resultat 6 2.1 De svarande 6 2.2 Betygsindex per frågeområde 10 2.3

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING Innehåll LÖSNINGSFOKUSERAT SYNSÄTT... 2 LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING - GRUNDTANKAR OCH INNEHÅLL -... 4 HUR SER MAN PÅ HANDLEDNING INOM DEN LÖSNINGSFOKUSERADE MODELLEN?... 4 VAD

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer