ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s."

Transkript

1 ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.6

2 Välkommen till en ny kommun Under ett och ett halvt år har vi arbetat med att från grunden förändra hur vi arbetar. Utgångspunkten för detta arbete har varit att du som ängelholmare ska få bättre och snabbare service och att kontakterna med kommunen ska vara så enkla som möjligt. Den gamla organisationen delade vi med Sveriges övriga kommuner, och sedan den infördes för snart ett halvt sekel sedan har det blivit en självklarhet att organisera sig parvis i nämnder och förvaltningar. När varje nämnd har en egen budget, försvinner ibland helheten och för medborgarna är den interna organisationen egentligen ointressant. Vad det ska handla om är servicen till medborgarna, om att det finns enkla kontaktvägar och om att beslut fattas snabbt och på ett rättssäkert sätt. När vi började titta på en ny organisation satte vi ängelholmsborna i centrum; vilken service är det medborgarna faktiskt behöver i livets olika faser? Utifrån detta diskuterade vi de verksamheter som tillgodoser dessa behov. Vi kom fram till en organisation som är mer logisk och passar bättre överens med de uppgifter vi ska lösa. Gränsdragningarna som tidigare har försvårat samarbete är borttagna, och det har blivit lättare för ängelholmsborna att få en kontaktväg in i organisationen - vår kundtjänst tar direkt hand om och handlägger majoriteten av alla ärenden. Risken för att det ska haka upp sig i organisationen har minskat. Samtidigt måste vi vara ödmjuka inför att ingen organisation är perfekt. Omvärlden förändras och tid till annan kommer vi att ställas inför situationer vi inte förutsett. Därför har det varit viktigt för oss att skapa mekanismer för att kontinuerligt kunna utveckla och förbättra sättet vi arbetar på. Vi kallar det att arbeta agilt. Slutligen är den nya organisationen också en demokratifråga. De folkvalda i kommunen får nu möjlighet att ägna sig åt politiken och kan koncentrera sig på de vägval som kommunen ständigt ställs inför medan tjänstemännen i sin tur får större möjlighet att koncentrera sig på att verkställa politiken. /Lilian Eriksson, kommundirektör Kontaktinfo Ängelholms kommun Östra vägen Kundtjänst Fotograf: Jesper Rydberg Öppettider Kundtjänst Måndag - torsdag Fredag Lördag - söndag Stängt Mer information Kundtjänst Välkommen till Kundtjänst! När du vill ringa eller besöka kommunen är Kundtjänst din första kontakt. Vi hjälper dig med de flesta frågorna direkt och försöker lösa så mycket som möjligt utan att slussa dig vidare. Kundtjänst bemannas av 16 kundtjänsthandläggare med specialkunskap inom just sitt område. Kan vi inte svara på din fråga ser vi till att du blir guidad till rätt person/enhet inom kommunen. Vi har alla tystnadsplikt på Kundtjänst och kan ge dig information om regler och riktlinjer. Du är alltid välkommen att Sanija Celay, kundtjänsthandläggare kontakta oss via telefon, e-post eller besöka oss i Stadshuset. Företagslots Företagslotsen är en kostnadsfri service som förenklar och samordnar företagens kontakter med Ängelholms kommun. Du kan vända dig till företagslotsen i en rad olika frågor. Den förenklar och underlättar kommunikationen vid företagsärenden som berör mer än en förvaltning. Det handlar om praktisk rådgivning, information och samordning för att du som kund ska få en effektiv handläggning. De ärenden som hanteras av företagslotsen handlar i huvudsak om nyetablering, omlokalisering och expansion av Lars Wikström, kundtjänsthandläggare företag. Du når företagslotsen via Kundtjänst på eller Tävling Testa dina kunskaper om Ängelholms kommun. Tio vinnare får en gåva från kommunen. 1. Tredje ordet i det största huvuduppdraget. 2. En ny sådan införde Ängelholms kommun den 1 januari Samhällsutveckling har hand om bland annat bygglov och 4. Äldreomsorgen hör hit 5. Betyder att vara flexibel och lättrörlig, och beskriver hur Ängelholms kommun ska arbeta framöver Skicka ditt tävlingsbidrag via post till: Ängelholms kommun Ängelholm Märk kuvertet Tävling kommunikationsavdelningen Eller fota ditt ifyllda svar och mejla till 2

3 En medborgares väg genom livet Ängelholms medborgare möter en ny organisation hos kommunen från och med den första januari Den nya organisationen sätter medborgaren i fokus. Utgångspunkten i allt arbete är att på bästa sätt möta den enskilde medborgarens behov i olika situationer i livet. Kommunen har formulerat tre så kallade huvuduppdrag för koppla ett helhetsgrepp om de olika verksamheterna. Dessa huvuduppdrag är: Lärande och familj, Hälsa samt Samhällsutveckling. Med övergripande huvuduppdrag blir samordningen bättre och det går att skapa ett agilt arbetssätt. Nedan följer några exempel på hur en medborgares kontakt med kommunen kan se ut genom livet. Trygg miljö Anna är 15 år. Hon tycker skolan är ok, men om Anna fick välja själv skulle hon åka skateboard på heltid. Anna och hennes kompisar tillbringar mycket tid vid den nya skateboardparken i Ängelholm. Tyvärr upplever de att vägen till och från parken är mörk och känns lite otrygg på sina ställen. Anna ringer kundtjänst som vidareförmedlar detta till huvuduppdrag Samhällsutveckling. Trafikingenjör Ann-Kristin tittar närmre på vägen som Anna beskriver och gör en så kallad trygghetsvandring tillsammans med kollegorna med kompetens inom park och belysning. Utredningen visar att det behövs extra belysning på flera ställen och att man skulle kunna ta bort några buskar för att istället plantera blommor där. Förslaget tar sedan stadsträdgårdsmästare Maria ställning till. Hjälp att bo hemma Annas mormor som närmar sig 90 år glömmer ibland saker och får allt svårare att klara sig själv. Anna är orolig över att hennes mormor inte klarar att bo själv och ringer kommunens Äldrelots, som svarar på frågor och ser till att Anna kommer i kontakt med rätt person. Enkelt bygglov Anna är 30 år och efter några år i Stockholm och London vill hon och hennes sambo flytta tillbaka till Ängelholm. Paret driver ett företag som säljer urbant mode över nätet och letar nu lokaler för lager och distribution. Anna kontaktar kommunen för att få hjälp med var de kan hitta mark att bygga på. huvuduppdrag Samhällsutveckling hjälper Anna och hennes sambo att hitta lämplig mark. Två år efter att byggnaden är klar kommer Anna och hennes sambo på att de vill bygga ett skärmtak på byggnaden så att de kan lasta sina paket utan att det regnar på varorna. Annas sambo går till kommunen och får hjälp med bygglov direkt genom Bygglov över disk. Samlat stöd Anna är 6 år och går första terminen i förskoleklass. Hennes lärare uppfattar att Anna ofta har svårt att koncentrera sig och bidrar till att det ibland blir oroligt i klassen. När föräldrarna inte dyker upp på utvecklingssamtalet kontaktar Annas lärare sin närmaste chef, rektorn. Inom Lärande och familj finns skolans elevhälsoteam som informerar Individoch familjeomsorgen som i sin tur samlar den kompetens och de resurser i en så kallad Agil arena som möjliggör att Anna och hennes föräldrar får det stöd de behöver. Medarbetare inom huvuduppdrag Hälsa utreder Annas mormor och kommer fram till att mormor måste få extra hjälp och stöd, men att hon kan bo kvar hemma. 3

4 Ny organisation för ett förändrat politiskt engagemang STRATEGISK NIVÅ KOMMUNFULLMÄKTIGE Revision Fasta beredningar Tillfälliga beredningar VERKSTÄLLANDE NIVÅ Arbetsgrupp 1 KOMMUNSTYRELSEN Arbetsgrupp 2 Arbetsgrupp 3 Kommunstyrelsens myndighetsutskott Myndighetsnämnd Valnämnd Överförmyndarnämnd Krisledningsnämnd Välfärdsnämnd Välfärdsutskott Det politiska systemet bygger på att vi röstar på partier. Färre än fem procent av svenskarna är medlemmar i ett politiskt parti och medlemsantalet fortsätter att sjunka. Därför har Ängelholms kommun valt att göra om den politiska organisationen så att den ger möjlighet för fler att engagera sig i kommunens utveckling. Även om partiernas medlemslistor blir allt kortare, finns det ett politiskt engagemang hos många. Det kan till exempel handla om att ens livssituation gör det svårt att binda Kommunstyrelsens nye ordförande Namn: Lars Nyander Partillhörighet: S År inom politiken: Cirka 12 år inom Ängelholms kommun. Dessförinnan aktiv inom SSU. Om sin nya politiska roll: Det ska bli mycket roligt. Jag tar mig an den med ödmjukhet och lyhördhet. sig för ett långsiktigt engagemang, eller att alla delar av politiken inte intresserar lika mycket. Den nya politiska organisationen i Ängelholm har skapats för att tydligare definiera politikens roll: kommunfullmäktige och kommunfullmäktigeberedningarna har ett tydligt ansvar för de strategiska och långsiktiga frågorna och sätter målen för verksamheten. Politik innebär viljan att förändra och då måste vi politiker också vara beredda att förändras. Det som känns extra roligt är att de visionära Lars Nyander frågorna får lov att ta plats i kommunfullmäktige, säger Lars Nyander som är kommunstyrelsens ordförande från årsskiftet....ger möjlighet för fler att engagera sig i kommunens utveckling. I kommunfullmäktiges beredningar fördelas platserna mellan partierna efter valresultatet. Skillnaden är att partierna nu kan nominera personer att sitta på dessa platser under en kortare tid än hela mandatperioden. Framför allt gäller det tillfälliga beredningar och det krävs inte att de nominerade är partimedlemmar. Förhoppningen är att personer som annars inte hade engagerat sig politiskt nu kan bidra med sina erfarenheter och synpunkter. Det känns som en bra förändring, som är angelägen ur ett demokratiperspektiv. Den nya organisationen ger en närhet till kommunens medborgare, samtidigt som det blir väldigt tydligt vilket ansvar som ligger på politikerna respektive tjänstemännen, menar Lena Tebring, stadsjurist. Visste du att.....skillnaden mellan en beredning och en nämnd är att beredningarna jobbar med de strategiska frågorna, medan nämnderna är verkställande och ansvarar för driften?...kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ?...kommunfullmäktige består av 51 ledamöter?... Ängelholms kommun direktsänder samtliga kommunfullmäktigesammanträden via webb-tv?...ledamöter i beredningar väljs på 1 år i taget?...valnämnden och krisledningsnämnden endast aktiveras i samband med val respektive extraordinär händelse? 4

5 Ängelholm först i Sverige Agila arenor och agilt arbetssätt Arena för utveckling och service Samhällsutveckling Servicestöd Arena för utveckling och service Lednings uppdrag Lärande och familj Kommunens egna verksamheter Arena för utveckling och service Offentliga, ideella och privata samarbetspartners Privata och ideella utförare Ordet agilt förekommer ofta när Ängelholms nya organisation beskrivs. Men vad betyder agilt och vad ska det vara bra för? Ordet agilt betyder lättrörligt och anpassningsbart. Agilt förhållningssätt handlar framförallt om den nya organisationens förmåga att införliva ett snabbt, lättrörligt och anpassningsbart arbetssätt till en ständigt föränderlig verklighet. Hälsa Arena för utveckling och service Genom att vara agil vill kommunen kunna ställa om och snabbt fokusera på problem som dyker upp eller lösa komplicerade problem genom att samverka, inom och utom kommunens verksamheter, på otraditionella sätt. Från och med den 1 januari 2015 har Ängelholms kommun Sveriges första utvecklings- och serviceorganisation. I den är medborgarnas behov utgångspunkten och i den pågår ett ständigt förbättringsarbete av den kommunala servicen. Den nya tjänstemannaorganisationen byggs upp kring de tre huvuduppdragen Lärande & familj, Hälsa och Samhällsutveckling. Därtill kopplas en ledningsstab, servicestöd och agila arenor för utveckling & service. Vår nya organisation har ett tydligt fokus på samarbete. Vi ska samarbeta mer och bättre för att medborgarna ska få bättre service, säger kommundirektör Lilian Eriksson. Vi ska samarbeta mer och bättre för att medborgarna ska få bättre service Den nya organisationen är en utvecklings- och serviceorganisation. Det som särskiljer oss från andra är våra arenor för utveckling och service där vi löser medborgarbehov som kräver flera kompetenser i samverkan. Nytt blir också kvalificerat stöd till de politiska beredningarna i kommunfullmäktige, säger Lilian Eriksson. Arbetet med den nya organisationens utformning har pågått sedan Ungefär 200 av de anställda i kommunen har varit involverade i arbetet. En av de stora vinsterna med arbetssättet som använts är att många i organisationen kommit till insikt om att vi kan bli ännu bättre om vi samarbetar mer, säger projektledaren Hans-Börje Andersson. Lärande och familj Hälsa Samhällsutveckling Servicestöd Verksamheter Individ och familjeomsorg Personer med funktionsnedsättning Elevhälsan Gymnasieskola Vuxenutbildning och arbetsmarknad Förskola och grundskola Verksamheter Bo bra hemma Särskilt boende Uppdrag och stöd Kundtjänst Verksamheter Miljö och bygg Kultur och stad Arkitektur och teknik Måltidsservice Verksamheter Ekonomi HR Kommunikation Exempel på enheter som ingår - Integrationsenhet - Ung i Ängelholm - Skolhälsovården - Familjerådgivarna - Personlig assistans Uppdelning mellan uppdragen Exempel på enheter som ingår - Vårdboenden - Bemanningsenhet - Myndighetsenhet - Hemtjänst 5 Exempel på enheter som ingår - Bibliotek - Lokalvårdsservice - Intraprenad - Miljötillsyn - Allmänkultur - Planavdelning - VA-avdelning Exempel på enheter som ingår - Säkerhet - IT - Beredningsstöd - Upphandling - Medarbetarutveckling - Kvalitetsenhet

6 Våra tre huvuduppdrag Hälsa Övergripande målet för huvuduppdrag Hälsa är att skapa en helhetssyn på kommunens vårdoch omsorgstjänster för äldre. Ny chef för huvuduppdraget är Susann Pettersson, som tidigare var chef för kultur- och fritidsförvaltningen. Äldreomsorgen i kommunen är nu ett eget huvuduppdrag i stället för att som tidigare sortera under Socialförvaltningen. Detta innebär större fokus på frågan. Det betyder ökad service för kommunens medborgare. Vi kommer att ha lättare att lyfta fram våra specialistfunktioner inom organisationen, så att vi verkligen tar tillvara våra duktiga medarbetares kompetenser. Detta gynnar i sin tur medborgarna som förhoppningsvis upplever en bättre service i sin kontakt med kommunen och i sin vardag, säger Susann Pettersson. Ett exempel som redan funnits ett tag, men som ger en bra bild av hur den nya organisationen är tänkt att fungera, är kommunens äldrelotsar. Äldrelotsarna har till uppgift att ge stöd, information och vägledning i olika frågor som rör äldres livssituation och kommer i och med den nya organisationen att stötta ytterligare inom äldrefrågor. Fördelarna med äldrelotsar är många. Dels innebär det för den enskilde medborgaren att det finns en väg in till äldreomsorgen....upplever en bättre service i sin kontakt med kommunen och i sin vardag. Till oss ringer man utan att behöva göra knappval, vilket ju är en förenkling i sig. Sedan har ju vi till uppgift att ta kontakt med olika berörda så att den enskilde slipper ringa runt till alla möjliga för att få Hälsa Huvuduppdragschef: Susann Pettersson Antal medarbetare: Cirka 700 Fotograf: Jesper Rydberg Susann Pettersson information, säger äldrelots Inger Jensen. Till äldrelotsen ringer såväl äldre som anhöriga för att få hjälp med att komma rätt, fylla i en blankett eller framföra synpunkter. Boende på Viktoriagården Vi får också många frågor om vart man vänder sig den dag man behöver hjälp, och frågor kring olika typer av boende och vad som finns i Ängelholm, säger Maria Elevenes, äldrelots. Kommunens äldrelotsar är socionomer som dessutom har arbetat inom äldreomsorgen tidigare och som därför är väl insatta i verksamheten kring äldre. Maria Elvenes och Inger Jensen, äldrelotsar Samhällsutveckling Huvuduppdrag Samhällsutveckling har som övergripande mål att skapa livskvalitet för Ängelholms kommuns medborgare och att ge dem möjlighet att påverka sina levnadsförhållanden. Ny chef är Mikael Fritzon, som arbetat som Teknisk chef i kommunen sedan januari Jag ser många fördelar med den nya organisationen. Framförallt ser jag framför mig att vi nu kan ta tillvara på och utveckla kulturen som motor i samhällsutvecklingen. Kulturen svarar på frågan varför folk trivs och vill bo på en plats och det är genom kulturen som vi kan få saker att verkligen hända, säger Mikael Fritzon. Mikael Fritzon anser också att organisationen är mer logisk och kommer att innebära bättre service till medborgarna. Arbetet med att ta fram agila arenor har startat och målet är att ärenden som tidigare krävt flera olika kontakter med kommunen ska förenklas och att det ska räcka med en kontaktperson. Ett exempel på hur kommunen redan blivit mer serviceinriktad är bygglov över disk. På onsdagsef- Ljusinstallation under Kulturveckan 2012 termiddagar kan man gå till stadshuset och personligen lämna in sin bygglovsansökan. Så länge det handlar om enklare ärenden får den Mikael Frtizon sökande direkt besked om ansökan är komplett eller inte och i de flesta fall också ett förhandsbesked. forts. nästa sida 6

7 Åsa Öhrman Engvall är bygglovsarkitekt och poängterar att själva handläggningen av bygglov är densamma som tidigare, men att tiden för svar nu har kortats avsevärt för vissa typer av bygglovsansökningar...utveckla kulturen som motor i samhällsutvecklingen I de flesta fallen kan vi ge ett positivt besked på en gång. Två dagar senare är handläggningen helt klar och man kan antingen hämta beslutet hos oss eller få det hemskickat, berättar hon. Pontus Swahn är stadsarkitekt och är nöjd med hur bygglov över disk fungerar. För bygglovsansökningar som följer detaljplanen och där vi inte behöver godkännande från grannar kan vi göra handläggningen kort men intensiv. Visst blir det ett avbrott i arbetet för en handläggare som får in en ansökan och lägger allt annat åt sidan, men resultatet är att de som söker bygglov får en betydligt snabbare service, säger Pontus Swahn. Samhällsutveckling Huvuduppdragschef: Mikael Fritzon Antal medarbetare: Cirka 300 Lärande och Familj Huvuduppdraget för Lärande och Familj tar ett helhetsgrepp kring familj och skola. Ny chef för Lärande och Familj är Tony Mufic, som tidigare varit förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen. Inom huvuduppdraget kommer cirka personer att verka. dan i förskolan och där vi nu kan samarbeta i samma organisation med individ- och familjeomsorg. Det andra området är ungas utanförskap, där vi nu tar ett helhetsperspektiv och samlar alla delar som kan hjälpa till att bryta utanförskapet: utbildning, försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder. I huvuduppdraget ingår den tidigare barn- och utbildningsförvaltningen, delar som tidigare låg inom socialtjänsten samt arbetsmarknadsåtgärder. Dessa områden ligger nära varandra och när de samlas i ett huvuduppdrag blir det lättare att se helheten. Tony Mufic ger exempel på utmaningar som kommunen kommer att bli ännu bättre på att möta: Ett område är tidiga insatser för barn, där vi kan fånga upp dem re- Fotograf: Magnus Torle Tony Mufic Utanförskapet bland ungdomar är en prioriterad fråga där det agila arbetssättet prövas. Varje år är det ett antal ungdomar i Ängelholm som inte går vidare från grundskolan till gymnasiet och som inte heller har arbete. Att dessa ungdomar kommer i någon form av sysselsättning är mycket viktigt både för deras välbefinnande och för deras framtid Ängelholms kommun arbetar för att finna möjligheter att söka upp dessa ungdomar för att erbjuda aktiviteter och inte minst utbildning. Det är bra att vi har en agil arena kring den här frågan. Vi behöver samla våra kunskaper och erfarenheter tillsammans med starka aktörer utanför skolans väggar för att hitta lösningar som kan gynna den här målgruppen, säger Gunilla Ivarsson verksamhetschef för gymnasieskolan. Lärande och Familj Huvuduppdragschef: Tony Mufic Antal medarbetare: Cirka 1900 När vi arbetar tillsammans får vi större förståelse för varandras verksamhet och kompetenser och kan snabbare lösa frågor som annars hade tagit tid eller riskerat att falla mellan stolarna, säger Matilda Hedén som är en av de tre processledarna i en agil arena kring aktivitetsansvar för unga i utförandeskap....tar ett helhetsperspektiv och samlar alla delar som kan hjälpa till att bryta utanförskapet... Deltagandet på arenan är dynamiskt, vilket innebär att det inte alltid är samma personer som deltar. Det Matilda Hedén, processledare kan också innebära att externa parter som arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller barn- och ungdomspsykiatrin bjuds in att delta. För de ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap innebär vårt arbetssätt att vi snabbare kan sätta in rätt stöd, avslutar Matilda Héden. 7

8 FYRA MEDARBETARE OM NYA ORGANISATIONEN - vilka förväntning har du på den nya kommunorganisationen? Anna Persson Skolintendent, Södra Utmarkens Rektorsområde Torgny Handreck Personlig assistent, Verksamhetsområde för personer med funktionsnedsättning Johan Maniet Bygglovsarkitekt Ditte Monsén Samordnare, Hemtjänstområde centrum. En nyhet i den nya kommunorganisationen är att vi ska ha ett agilt arbetssätt och det har jag stora förhoppningar på. För mig är det förenat med att vara anpassningsbar. Det handlar framförallt om att vi ska samarbeta och lära av varandras kunskap och erfarenheter. Till exempel genom att samla kompetenser från olika verksamheter för att arbeta med en viss fråga. På så vis kan vi lättare utveckla nya metoder och arbetssätt som genererar ökad service till medborgarna. Vi kommer ingå i huvuduppdraget Lärande och familj och det kan innebära en ny kultur och andra rutiner än vad vi är vana vid från socialförvaltningen. Som personlig assistent tror jag inte att jag inledningsvis kommer märka någon skillnad. Mitt huvuduppdrag är brukaren och mitt arbete sker där brukaren befinner sig oavsett organisation. Jag hoppas att politikerna i den nya organisationen kommer engagera sig mer i vår arbetssituation. Jag hoppas och tror att man kommer att arbeta mer med att ta tillvara på alla kvaliteter och kompetenser som finns bland oss anställda. Tanken är ju att vi ska arbeta mer horisontellt, vilket innebär att man förhoppningsvis kommer att ha större kunskap om vad alla medarbetare kan bidra med. Jag talar till exempel flytande franska, kanske behövs min kunskap utanför mina vanliga arbetsuppgifter ibland. Jag ser fram emot att arbeta mer i grupp och lösa utmaningar tillsammans. Mina förväntningar på den nya organisationen är att vi inom kommunen ska samarbeta bättre för att ge våra kunder den bästa servicen. Vi vill ju alla göra ett bra jobb. URSÄKTA RÖRAN VI BYGGER OM! Självklart är det vårt mål att du som medborgare inte alls ska drabbas av att vi byter organisationsform. Om det trots allt skulle bli vissa inledande driftstörningar kommer vi att göra vårt bästa för att åtgärda dessa så snart som möjligt. På några områden vet vi att vi kan behöva lite extra tid på oss för att ställa om. Det gäller till exempel vår webbplats engelholm.se. I dagsläget består engelholm.se av cirka 4500 webbsidor. Alla dessa ska gås igenom och ses över så att deras innehåll stämmer överens med nya organisationen. Trots att vi är flera som jobbar med detta kommer det att ta ytterligare några veckor innan alla sidor är klara. I den nya organisationen har många medarbetare fått helt eller delvis nya uppdrag. Det kan innebära att det är andra personer du möter i dina kontakter med kommunen. Vi har dock gjort vårt yttersta för att se till att alla överlämningar sker på ett smidigt sätt och att detta inte är något som ska påverka dig som medborgare. Tycker du att vi har missat något eller är det något du undrar över? Tveka inte att kontakta oss: Du kan också lämna synpunkter och förslag via vår synpunktshantering Åsikten eller felanmäla saker på engelholm.se.

PENSIONÄRSRÅD 2015-09-07

PENSIONÄRSRÅD 2015-09-07 KALLELSE PENSIONÄRSRÅD Kallelse 1 KALLELSE Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429,, klockan 13:30 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Besök: Kl. 13:35 Peter Björkqvist, fritidsintendent,

Läs mer

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-04-27, 119 och är gällande för mandatperioden 2015-2018. Ängelholms kommun 262

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

En okänd kändis. Varumärkesplattform för Uppsala kommun Vård & bildning

En okänd kändis. Varumärkesplattform för Uppsala kommun Vård & bildning Alice 1,5 år Storvreta En okänd kändis. Varumärkesplattform för Uppsala kommun Vård & bildning Hur ska Vård & bildning se ut i framtiden? Och hur kan vi möta den allt större konkurrensen från andra alternativ?

Läs mer

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation Innehåll Inledning Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Välfärdsnämnden Myndighetsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Krisledningsnämnden

Läs mer

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar LIDKÖPINGS KOMMUN Antagen av Carina Bertilsson, chef för KAA, 160519 Innehåll HANDLINGSPLAN FÖR AKTIVITETSANSVARET... 3 Aktivitetsansvaret har tre

Läs mer

Frösundas fototävling.

Frösundas fototävling. > VD har ordet: Ett viktigt steg mot ett kundfokuserat Frösunda > Välkommen Mjölby! > Från personlig assistent till verksamhetschef Det här fotot av Maria Wahlgren är en av tre vinnare i Frösundas fototävling.

Läs mer

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret 2015-03-19 Eva Åström RAPPORT Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret Bakgrund I budget 2014 framgår att en satsning skulle göras för att öka tillväxten i kommunen genom en samlad strategi.

Läs mer

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-09 GSN-2014/1424.601 1 (4) HANDLÄGGARE Nyberg, Peter Peter.Nyberg@huddinge.se Grundskolenämnden Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

MEDBORGARDIALOG I HÄRRYDA KOMMUN. 1 2014-10-30 Administrativt stöd Copyright Härryda kommun

MEDBORGARDIALOG I HÄRRYDA KOMMUN. 1 2014-10-30 Administrativt stöd Copyright Härryda kommun MEDBORGARDIALOG I HÄRRYDA KOMMUN 1 2014-10-30 Administrativt stöd INNEHÅLL SKL:s projekt om medborgardialog Process för medborgardialog i Härryda kommun Dialog om framtida boende för personer med funktionshinder

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Digital delaktighet i Rättviks kommun. Brygga som möjlighet

Digital delaktighet i Rättviks kommun. Brygga som möjlighet Digital delaktighet i Rättviks kommun Brygga som möjlighet Foto: Elika Persson, Sara Hansson och Yvonné Öhrnell 3 3 Inledning Informationsteknik har blivit en självklar arena i dagens samhälle. Vi kan

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015 Tjänsteskrivelse 2015-06-08 Socialnämnden Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015 Bakgrund och ärendebeskrivning SKL och Socialstyrelsen genomför varje år olika

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Kvalitetsgarantier. Våra löften till Skaraborna. Omsorgsförvaltningen

Kvalitetsgarantier. Våra löften till Skaraborna. Omsorgsförvaltningen Kvalitetsgarantier Våra löften till Skaraborna Omsorgsförvaltningen Vad är omsorgsförvaltningen? I Skara kommun består omsorgsförvaltningen av tre avdelningar: individoch familjeomsorgen, avdelningen

Läs mer

För dig som är chef inom socialtjänsten

För dig som är chef inom socialtjänsten 2012-09- 12/86 Socialnämnden (motsv) För dig som är chef inom socialtjänsten Ansvar och befogenheter - vad är vad? Vem gör vad? BAKGRUND SYFTE MÅLGRUPP Det är mycket att hålla ordning på för den som är

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Tony Mufics rum, stadshuset Ängelholm, 2015-02-05, kl. 09:00-12:00

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Tony Mufics rum, stadshuset Ängelholm, 2015-02-05, kl. 09:00-12:00 Plats och tid: Tony Mufics rum, stadshuset Ängelholm, 2015-02-05, kl. 09:00-12:00 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handlingsplan KAA Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg 2016-08-15 Antagen av Svante Tolf ansvarig chef för KAA Framtagen av Petra Wallin HANDLINGSPLAN KAA BARN-

Läs mer

Fokus barn och unga. Anne-Charlotte Blomqvist. Stadsledningskontoret Fokus barn och unga

Fokus barn och unga. Anne-Charlotte Blomqvist. Stadsledningskontoret Fokus barn och unga Fokus barn och unga Anne-Charlotte Blomqvist Stadsledningskontoret Fokus barn och unga Barnperspektiv och barnets perspektiv i budget 2015 I Sundbyberg ska alla barn oavsett förutsättningar få en bra start

Läs mer

Processbeskrivning. Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur.

Processbeskrivning. Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur. Processbeskrivning Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur. Kommunchef Nicklas Bremefors har fått i uppdrag av politiken att ge förslag på ny organisation

Läs mer

Processbeskrivning. Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur.

Processbeskrivning. Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur. Processbeskrivning Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur. 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har fattat följande beslut: 1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges

Läs mer

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-08-20 Socialnämnden 161 Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd Dnr SN 2013/0448 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-08-09 Slutrapport

Läs mer

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Foto: IBL Bildbyrå Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Klagomål är gåvor Vi betraktar klagomål från våra kunder, externa som interna, som gåvor. Rätt hanterat kan ett klagomål förändra

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet i

Tillgänglighet och delaktighet i Socialdemokraterna i Värmdö Värmdö 2010 Tillgänglighet och delaktighet i Värmdö Socialdemokraternas program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i Värmdö 2010-2014 2

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr:

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr: För förvaltningschefsgruppen 1 (5) SKRIVELSE (Diskussionsunderlag) 2014-08-14 Roland Persson Socialchef Kommunstyrelsen Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning

Läs mer

Värdighetsgaranti för handläggarenheten Värdighetsgarantier beskriver vad du har rätt till och kan förvänta dig av Sandvikens kommuns tjänster, service och verksamheter. De följs upp årligen. Du som behöver

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Styrgrupp. Kommunen kommundirektör och kvalitetschef samt förvaltningschefer från utvecklingsförvaltningen och socialförvaltningen.

Styrgrupp. Kommunen kommundirektör och kvalitetschef samt förvaltningschefer från utvecklingsförvaltningen och socialförvaltningen. En väg in Många vägar ut Styrgrupp Kommunen kommundirektör och kvalitetschef samt förvaltningschefer från utvecklingsförvaltningen och socialförvaltningen. Arbetsförmedlingen chef för Arbetsförmedlingen

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 22 2013 06 08 Beteckning ENHETEN FÖR ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING KENNETH NILSSON ENHETSCHEF Kenneth Nilsson Ert datum Er beteckning Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 2014 I slutet på 1990

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för föräldrastöd Program för föräldrastöd 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Rutiner vid synpunkter och klagomål

Rutiner vid synpunkter och klagomål Sida 1(5) Rutin vid synpunkter, klagomål Version 2011-03-24 Socialförvaltningen Rutiner vid synpunkter och klagomål Sida 2(5) Synpunkt och klagomålshantering Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2006:11

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

FINSAM och Utvägen. Information den 30 maj Karina Andersson Monica Malmqvist. Social sektor Individ- och familjeomsorgen

FINSAM och Utvägen. Information den 30 maj Karina Andersson Monica Malmqvist. Social sektor Individ- och familjeomsorgen FINSAM och Utvägen Information den 30 maj 2012 Karina Andersson Monica Malmqvist vill arbetar för att skapa ett samhälle där alla har möjlighet till en meningsfull vardag med arbete och gemenskap, trots

Läs mer

Minnesanteckningar från AU för Rådet för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar från AU för Rådet för funktionshinderfrågor Eskilstuna kommun Minnesanteckningar Rådet för funktionshinder frågor 2013-01-16 Anna-Maarit Tirkkonen Tfn 016-710 24 28, 073-950 65 89 e-post: anna-maarit.tirkkonen@eskilstuna.se Närvarande Joel Hamberg

Läs mer

Mål för Överförmyndarnämnden mandatperioden 2015-2018

Mål för Överförmyndarnämnden mandatperioden 2015-2018 - OFN.2015.0013 I ESLÖVS KOMMUN 2015-04-28 Kommunledningskontoret Anette Persson Overförmyndarnämnden Mål för Överförmyndarnämnden mandatperioden 2015-2018 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har för mandatperioden

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 SUNNE KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Frågor och svar om evakueringen av förskolor

Frågor och svar om evakueringen av förskolor Uppdaterad 2014-03-10 Frågor och svar om evakueringen av förskolor Här sammanställer vi de frågor Nynäshamns kommun får om evakueringen av förskolor i Nynäshamns tätort. Vi fyller löpande på med nya frågor

Läs mer

Handikapprådet. Plats och tid: Grå Rummet, stadshuset Ängelholm, , kl. 17:

Handikapprådet. Plats och tid: Grå Rummet, stadshuset Ängelholm, , kl. 17: Plats och tid: Grå Rummet, stadshuset Ängelholm, 2015-03-05, kl. 17:00-18.20 ande: Ersättare: Susanne Jönsson, ordförande Elisabeth Sandberg Kullenberg Anders Bengtsson BrittMarie Hansson Conny Jansson

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015.

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre ALLA ÄR KOMMUNIKATÖRER Information

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering Bakgrund/problemformulering Ung resurs I Lycksele finns det idag ett stort antal arbetslösa ungdomar under 25 år som är helt arbetslösa, arbetar deltid eller har tillfälliga anställningar. Ett stort antal

Läs mer

Förslag på att införa sociala investeringsfonder

Förslag på att införa sociala investeringsfonder 2013-04-02 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förslag på att införa sociala investeringsfonder Beslutsunderlag Budget 2013 med plan för 2014 och 2015, beslutad i KF den 26 november 2012 Individ- och omsorgsförvaltningens

Läs mer

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2014-12-11, klockan 14:00 Ärenden:

Läs mer

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Projektledare 2015-10-07 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr: Sofia.gullberg@upplandsvasby.se SÄN/2015:186 34592 Social- och äldrenämnden Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa

Läs mer

Att utveckla processer, roller och IT tillsammans

Att utveckla processer, roller och IT tillsammans Att utveckla processer, roller och IT tillsammans FoU-projektet PROFET för kommunal näringslivsutveckling Göran Goldkuhl Forskningsgruppen VITS (www.vits.org) Institutionen för Ekonomisk och Industriell

Läs mer

Garantier. Förskola. Örebro kommun. Barnomsorg Örebro kommun garanterar att:

Garantier. Förskola. Örebro kommun. Barnomsorg Örebro kommun garanterar att: Garantier Det är viktigt att du som medborgare upplever att du får en bra och snabb service av oss som arbetar i Örebro kommun. Kvaliteten på våra tjänster ska vara god och du ska få ett gott bemötande

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Frågor och svar gällande att delar av socialnämndens verksamhet kan komma att bli helägt kommunalt bolag

Frågor och svar gällande att delar av socialnämndens verksamhet kan komma att bli helägt kommunalt bolag Datum 1 (8) Frågor och svar gällande att delar av socialnämndens verksamhet kan komma att bli helägt kommunalt bolag Du som har en fråga som du inte hittar svar på här kan höra av dig till bolagisering@hoganas.se.

Läs mer

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken Minnesanteckningar 2012-01-24 Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken 24 januari 2012 Medverkande: Stefan Bäckström, ordförande Lärande- och kulturnämnden Lennart Backlund, utredare Ingela Rauhala,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Om stöd och insatser enligt LSS. För dig som är barn med en funktionsnedsättning

Om stöd och insatser enligt LSS. För dig som är barn med en funktionsnedsättning Om stöd och insatser enligt LSS För dig som är barn med en funktionsnedsättning 1 Mötet med handläggaren Har du en funktionsnedsättning och vill ha stöd behöver du träffa en handläggare. Oftast är dina

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll barn och ungdom är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service

Läs mer

Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator

Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-29 Kommunfullmäktige KF 161 Dnr KS 2014/27 Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator Ärendebeskrivning Eva Kullenberg

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Motion att införa servicegarantier till näringslivet i Kristinehamn

Motion att införa servicegarantier till näringslivet i Kristinehamn Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson,0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-10-11 Ks/2016:176 Sida 1(5) Motion att införa servicegarantier till näringslivet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

vad är det för vits med samordningsförbund problemet lösningen vitsen

vad är det för vits med samordningsförbund problemet lösningen vitsen vad är det för vits med samordningsförbund? problemet lösningen vitsen Vi vänder oss till alla er som har intresse för välfärdsfrågor. Syftet är att uppnå större förståelse för samordningsförbundens verksamhet

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun David Emanuelsson Micaela Hedin Kontaktrevisorer Britta Svalfors Nils-Göran Strömberg Januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Uppdragsspecifikation

Uppdragsspecifikation Uppdragsspecifikation 2014-03-28 NP-center Omfattar stöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller problematik enligt: - Socialtjänstlagen (SoL) - Lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS , borgarrådssekreterare 2014-05-28 Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Så här fungerar Stockholms stad 868 000 invånare VÄLJER 38 500 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan KALLELSE 2012-10-11 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Kundtjänst/kontaktcenter för mindre kommuner 2015-06-05 1

Kundtjänst/kontaktcenter för mindre kommuner 2015-06-05 1 Kundtjänst/kontaktcenter för mindre kommuner 2015-06-05 1 Välkommen till Ängelholms kommun! Kommunfakta 431 km² Bra läge: Danmark 4 mil Malmö 9 mil Göteborg 19 mil Stockholm 55 mil Köpenhamn 13 mil Visby

Läs mer

Välkommen till Kungsbacka

Välkommen till Kungsbacka Framgångsrikt kvalitetsarbete i offentlig verksamhet En långsiktig och gemensam satsning på förbättringsarbete inom Kungsbackas äldreomsorg Välkommen till Kungsbacka 1 Kungsbacka en del av Halland och

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Råd- och Stödteamet. Information från Utbildningsförvaltningen

Råd- och Stödteamet. Information från Utbildningsförvaltningen 2014 Råd- och Stödteamet Information från Utbildningsförvaltningen Råd- och Stödteamet (RoS) Allmänt Råd- och Stödteamet (RoS) är en gemensam stödfunktion inom Utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun.

Läs mer

Uppföljning av Team trygg hemgång

Uppföljning av Team trygg hemgång Uppföljning av Team trygg hemgång Februari - september 2016 Handläggare: Hanna Henningsson Innehåll Bakgrund... 3 Effekter... 3 Inskrivning och vårdplanering... 3 Tillfälliga vistelser och betalningsansvar...

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

VaraLean Förbättringsarbete i vardagen

VaraLean Förbättringsarbete i vardagen VaraLean Förbättringsarbete i vardagen Maria Viidas, Kvalitetschef Kort om mig Pedagogen Göteborg Högskolan Väst Högskolan i Borås Karlstads Universitet Upplägg på dagen Vad är lean? Varför nu? (Hur) hänger

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013 1. Verksamheten

Läs mer