Folkpartiet Liberalerna. Kommunalt Handlingsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkpartiet Liberalerna. Kommunalt Handlingsprogram"

Transkript

1 Kommunalt Handlingsprgram för Folkpartiet Liberalerna i Älvdalen

2 Folkpartiet Liberalerna Kommunalt Handlingsprogram Konsten att styra en kommun Ja, att styra en kommun är inte det enklaste. Varje fråga man stöter på har minst tre svar. Ingenting är svart eller vitt. Det är många som vill få sin vilja igenom, och för att säga det kort: Det krävs många kompromisser. Men ibland kan man inte tillåta sig att kompromissa, utan måste styra med fast hand för att nå det mål man satt upp. Det mål man har presenterat inför valet. Det mål man blivit vald på. Oftast är det en krokig väg man måste gå för att få ett bra resultat. Man måste kanske offra ett eller annat för att kunna komma till ett övergripande mål, där kommunens ekonomi och utveckling går åt rätt håll. Vi vill ju alla att Älvdalen ska vara en bra kommun, en Bra bit av Dalarna inte bara geografiskt. Vi vill att våra barn utvecklas bra, ha en bra skola. Vi vill att vår äldre ska få en bra ålderdom, med god service. Och så vidare, och så vidare. Nu finns det inga lätta lösningar på hur det ska gå till, men man pratar ofta om att vi måste spara in på utgifterna, för att krympa in i kostymen. Men det vi vill göra är att, istället för att stirra oss blinda på kostnaderna, ska vi satsa på att öka intäkterna. Vi måste göra vår kommun attraktivare att bo i. Vi måste få mer inflyttning till kommunen, fler arbetstillfällen, vilket ger mer skatteintäkter. På så vis kan vi säkerställa vår offentliga verksamhet. Hur ska vi göra vår kommun mer attraktiv, då? Jo! Här presenterar Vi ett antal åtgärder som vi kommer att arbeta för, som vi anser löser många problem. Det här är det vi går till val på. De här punkterna ska vi arbeta för att verkställa om vi får ditt förtroende. Läs igenom dem och tänk efter. Lägg sedan Din röst på Folkpartiet Liberalerna den 17 september. Tack Peter Nygren för Folkpartiet Liberalerna Älvdalen Om ni röstar på Folkpartiet, kan framtidens nyheter se ut så här

3 Vi kommer att arbeta mycket med att förmedla en positiv bild av Älvdalen. Hur man uppfattar en kommun eller ett samhälle beror mycket på vad man läser i tidningar och annan media. Positiva nyheter har kanske inte samma nyhetsvärde för media som negativa har, av någon konstig anledning. Det är bara att se rubrikerna. Tidningarna vräker på när det är något som är fel, medan en positiv nyhet kan hamna i skymundan. Därför är det än viktigare att vi i kommunen har någon som kan mata media med allt det positiva som händer i kommunen. En informatör/pr-människa som har till uppgift att skicka ut positiva signaler. Det finns inget ont som inte har något gott med sig. Det är det vi ska sprida, och sedan ta hand om det onda på ett så positivt sätt som möjligt. Det ska även vara dit man vänder sig med klagomål för att få ett resultat som inte ger en så negativ bild av Älvdalen. Insändare i tidningarna kan vara på sin plats ibland, men oftast går det nog att lösa på ett smidigare sätt. Bilden av ett samhälle beror förståss även på hur det ser ut i samhället. Är det rent och snyggt eller slitet och ovårdat. Det är viktigt att det ser rent, snyggt och prydligt ut i första hand i centralorterna. Vi kommer att arbeta för en gemensam turismorganisation där alla medlemmar samarbetar och drar åt samma håll. Det finns ingen organisation eller näring som tjänar på att aktörerna inte har förtroende för varandra eller har inre stridigheter. Vi måste lägga energin på att dra turister till kommunen. Se hur det ser ut utifrån, vilken bild vi ger av Älvdalen. Huvudsaken att alla samarbetar och drar åt samma håll. Vi blir starkare tillsammans. Turismen är vår viktigaste näring. Alla invånare berörs av den, såväl snickare, sotare, lärare som skogsarbetare. Man kan säga att turismen är en del av Älvdalens infrastruktur. Likväl som turisterna åker till ett område, och inte en speciell kommun eller by, så letar de inte efter boende först, utan aktiviteter de är intresserade av. Turistbyrå är inte bara bokning av stugor utan så mycket mer. Först och främst information och marknadsföring av aktiviteter och händelser, upplevelser och sevärdheter. Vi kommer att arbeta för en gemensam turismorganisation som samlar alla intressenter. Företag, föreningar, enskilda näringsidkare, kommunen, osv. Som tillsammans sköter turistinformation, stugbokning, osv. Vi ska använda näringslivskontoret till att marknadsföra Älvdalens Kommun på företagsmarknaden. Idag bedriver Näringslivskontoret verksamhet inom områden som Företagsrådgivning, Affärsutveckling, EUfrågor, Konsumentfrågor med mera. Tillkommit har på senare tid även Turism- och Informationsfrågor. Vi skall renodla verksamheten inom Näringslivskontoret till i huvudsak företagsrådgivning, affärsutveckling och EU-frågor. På så vis frigör vi resurser till det vi anser ska vara en av de viktigaste verksamheterna som Näringslivskontoret ska syssla med. Nämligen att marknadsföra Älvdalens kommun externt som en bra kommun att etablera verksamhet i. Det finns hela tiden många företag som letar efter nya marknader eller andra platser för etablering. Vi kan inte bara sitta och vänta på att något företag hör av sig. Vi måste vara aktiva på företagsmarknaden och hålla ögonen öppna för vad som händer. Det finns flera exempel på tillfällen som passerat framför näsan på kommunen. Vi ska se till att vi har en hög kompetens och serviceanda inom kommunen, främst de som är vårt ansikte utåt, som först träffar de som är intresserade av att flytta hit. Våra kommunmedborgare ska jämföras med kunder för ett företag. Man ska inte som kommunmedborgare behöva komma i kläm mellan ex. två nämnders verksamhetsområden. Uppstår problem ska de lösas på bästa sätt för den enskilde först och främst. Sedan får ansvaret avgöras internt inom kommunen. Innan man lämnar kontoret skall man kunna se sig i spegeln och svara Ja på frågan: Har Älvdalens skattebetalare anledning att vara nöjda med vad jag presterat i dag? Det sätter fokus på att vi är till för skattebetalarna. Vi ska ta ett helhetsgrepp över bostadsmarknaden och tillsammans med bostadsföretagen öka beståndet av bostäder. Det råder bostadsbrist i Älvdalen, och den är i vissa fall skriande. Exempelvis studentboende är det akut brist på, men även annan typ av boende saknas. Vi har inga bostadsrätter i Älvdalen och hyresrätter är det väldigt dåligt med. Tyvärr är det förenat med stora kostnader och risker att bygga nya lägenheter, men vi måste se till att det finns boende om någon ska kunna flytta hit. Det finns trots allt exempel på hur man kan bygga billigare hyresbostäder och det finns många olika lösningar på billiga studentbostäder. Ett exempel är Karlshamnsbostäder som tillsammans med Skanska byggde 52 lägenheter. Upphandlingen skedde i s.k. partnerskap och genom det kunde man få till rekordlåga hyror.

4 Vi ska skapa attraktiva tomter för bebyggelse, och arbeta för att bankerna ska underlätta möjligheterna för privatpersoner att bygga. Genom att skapa attraktiva villatomter höjs intresset för att bygga eget. Idag är man mer noga med var man köper tomten. Det bör finnas tomter att välja bland som är strandnära, sjöutsikt, har nära till centrum, o.s.v. Men även om man hittar en passande intressant tomt, så är det inte säkert att det blir möjligt att bygga, eftersom bankerna vägrar låna ut pengar som täcker kostnaderna utan en säkerhet som är orimlig. Om ett nybyggt hus kostar nyckelfärdigt, värderar banken det till kanske 1 milj. eftersom det går inte att sälja ett hus för mer pengar i Älvdalen. Det innebär en omöjlig ekvation för den familj som vill bygga, med hypotekslån på 1 milj. och sedan ett topplån med hög ränta på Därför kommer vi att arbeta för att regeringen inför bostadslånegarantier, större kreditgarantier och viss subvention av garantiernas avgifter för hushållen via bankerna enligt ett förslag från statens bostadskreditnämnd. Detta behövs eftersom behovet av bostadskrediter bland landsbygdens invånare blir allt större. Den nya förmånsrätten hindrar dessutom bankernas kreditgivning, som förstärks i negativ riktning av de låga fastighetsvärdena på stora delar av landsbygden. Se över bostadsstiftelserna och hur de drivs. Ett av kommunens viktigaste ansikten utåt är våra bostadsstiftelser, som ofta blir den första kontakten en eventuell inflyttare får med kommunen. Hur denna service fungerar är oerhört viktigt eftersom man bara får en chans att göra ett gott första intryck. Mot bakgrund av detta är det med oro vi har tagit del av uppgifter om att stiftelsens kontakt med sina kunder inte är av bästa klass. Stiftelserna måste ses över när det gäller organisation, arbetssätt och kundbemötande. Vi måste se till att det finns en bra service för medborgarna, bl.a. måste det finnas en bostadskö där man kan se var i kön man befinner sig, servicen via internet förbättras. Vi ska utreda om vi kan avveckla stiftelserna och skapa ett bostadsbolag där kommunen kan ha mer insyn och styra verksamheten. Idag har kommunen ingenting att säga till om när det gäller stiftelsen. Det enda kommunen kan göra är att utse en styrelse för varje mandatperiod. En stiftelse är en egen juridisk person och stiftelsens styrelse kan i princip göra vad den vill utan att kommunen kan säga något. En bostadsförmedling för alla uthyrare i kommunen kan vara en annan lösning. Med den trygghet som finns i Älvdalen kan vi skapa seniorboende som kan attrahera landets blivande pensionärer (40-talisterna) Det finns många äldre som ännu är aktiva och vill ha ett boende i en miljö som känns trygg och nära till aktiviteter och naturen. Vi har mycket att erbjuda dem som vill avnjuta sin ålders höst i Älvdalen. Det ska vi utnyttja i vår marknadsföring av kommunen. Bättre kommunikationer. Vi vill undersöka möjligheterna för att rusta upp järnvägen till Mora. Bra kommunikationer krävs för att ett samhälle ska fungera. Kommunikationer och infrastruktur är grundbulten för utvecklingen i vår kommun. Ska vi få folk att i första hand flytta hit, måste vi se till så att de tar sig hit. Trafikströmmarna går ju till största delen i riktning mot Stockholm, men även i andra riktningar måste det finnas kommunikationer. Riksvägen till Idre Riksväg 70 kan vi anse vara godtagbar från Mora till Särnstugan efter den senaste upprustningen. Nästa steg är ju att förbättra hela vägen upp till Särna, Idre och Grövelsjön. Det arbetar kommunen med, och 15 större företag i kommunen anser också att det är så pass viktigt, att de vill ställa upp tillsammans med kommunen att låna ut pengar till Vägverket för att fortsätta. Kommunen lånar ut pengarna och företagen bidrar med räntan på lånet. Järnvägen till Mora Vi känner en oro för att Banverket helt skall lägga ned järnvägen till Älvdalen/Märbäck. Därför har Älvdalens Kommun begärt att få träffa Banverket för att diskutera saken. Idag behövs den för dels flistransporter från Wedde-sågen, dels militära transporter för skjutfältet. I framtiden ser vi ett behov av ökade transporter via järnväg. Bränslekostnaderna skjuter i höjden, så att det blir än dyrare att frakta på väg. Vi har en vision när det gäller järnvägen i framtiden: Wasa Sten börjar komma på fötter efter konkursen och behöver frakta sten. Älvdalens skjutfält öppnas även för internationell trupp för övningar, och behöver frakta sina fordon. Timmertransporter blir mer ekonomiska att köra på järnväg. I och med att behoven att bruka järnvägen till godstransporter ökar kan vi få till stånd en upprustning av banan. Då börjar det plötsligt att bli intressant ur persontrafikens synpunkt. Det blir bara dyrare för de som pendlar mellan Mora och Älvdalen, i båda riktningarna. Med en bana där motorvagnar kan köra i upp emot km/h blir restiden till Mora under halvtimmen. Idag slutar spåret vid södra änden av Mjågen, men banvallen finns kvar. Om man vid upprustning av banan drar fram spåret till Östängs kompani, har vi en naturlig hållplats där med stor parkering. Tanken är att motorvagnar går från Älvdalen via Gåsvarv, Blybergsvilan, Oxberg, Gopshus, Selja/ Långlet (där ansluter buss över älven till Östnor), MoraStrand (anslutning mot WIBE), Mora Jvstn (där gymnasieelever stiger av, vidare till Lasarettet och slutligen hela vägen till Orsa. Idag finns det dåligt med förbindelser mellan Älvdalen och Orsa. Här har vi nu plötsligt möjlighet att pendla till Orsa på 45 min. Därmed kan vi återigen ta tåget hela vägen till Stockholm, för hur det än är, tåget är det absolut bekvämaste sättet att resa.

5 En annan möjlighet är att man kan marknadsföra Älvdalen som vintersportort bättre i och med att man kan Ta tåget ända fram till backen på halva tiden jämfört med Åre. Med lite marknadsföring och service, t.ex. pollettering av bagage så att man inte behöver bekymra sig om att släpa med sig skidor mm mellan tågen och anslutningarna. För en rimlig penning ser man till att kunden får bagage hämtat i hemmet och levererat i stugan. Flyget till Mora Mora-Siljan flygplats är viktig för regionen och för affärskontakterna. Vi har trots allt en del företag med internationella kontakter som helst flyger så långt det går. Pressmaster är ett, Hotell Älvdalen är ett annat som har många kunder, speciellt till halkbanan, som gärna flyger. Nu är ju inte Älvdalens kommun ägare till flygplatsen, men vi vill ändå poängtera att den är viktig även för oss. Flygcharter till Idre Fjäll Det är inte omöjligt att vi inom en snar framtid har charterflyg från Europa till Idre och Idre Fjäll. Det vore en bra konkurrensfördel gentemot den övriga fjällvärlden. Gång- och Cykelvägar separerade från biltrafiken i tätorterna. Trafiksäkerheten längs våra vägar, speciellt riksväg 70, måste förbättras. Först och främst vill vi skapa möjlighet för fotgängare och cyklister att färdas längs vägen utan att riskera liv och lem. Det finns flera sträckor efter riksvägen i vår kommun som måste ses över. Vi ska genomföra en översyn av trafiksituationen för oskyddade trafikanter i hela kommunen. Det blir en prioriterad investering, speciellt med tanke på att staten ger 50% bidrag för sådana investeringar. Några exempel på farliga områden: Vägverket har hjälpt till att öka hastigheten på biltrafiken genom Gåsvarv när de breddade vägen utan att göra den ursprungligt planerade cykel- och gångbanan. Vid norra utfarten från Älvdalen uppför backen lär nog den oftast ommålade heldragna linjen i länet finnas. Det området är reserverat för cykel och gångtrafik, men används av alla fordon. Traktorer och andra långsamtgående fordon använder det för att släppa fram snabbare trafik, medan allt från bilar till timmerlastbilar alltid genar i kurvan. Längs vägen från Storbrottskrönet till Rot finns ingenting som skyddar. Där måste fotgängare och cyklister samsas med timmerbilarna om utrymmet. Barnens skolväg till skolan i Rot måste säkras. Ett avskiljande räcke över bron och sedan trafikljus vid övergångsstället skulle lösa det. Fortsätt med planarbetet RV70/Dalgatan Från Östängs Kompani upp till rondellen vid kommunhuset är det nu planlagt och klart. En ny sträckning kommer att gå där den gamla banvallen ligger idag, fram till korsningen Dalgatan Evertsbergsvägen där det blir en ny rondell. Vi kommer att fortsätta det arbete som avbröts tidigare, med att planera den fortsatta upprustningen av Dalgatan norrut från den befintliga rondellen. Först och främst av trafiksäkerhetsskäl, men även estetiskt blir Dalgatan en vackrare och mer attraktiv plats. Vi stöder projektet Tre Toppar Arbetstillfällena i Älvdalens Kommun är, som i alla landsortskommuner, sällsynta. Befolkningsminskningen är en direkt följd av detta. Under det senaste seklet har befolkningsminskningen drabbat Idre och Särna socknar i Älvdalens Kommun hårt, och de samhällena (även Älvdalens socken) har tappat en stor del av befolkningen. Sett till befolkningsmängden har Särna halverats från 50-talet. Idre hade samma kurva fast inte lika markant. Den branta kurvan från början av 60-talet bromsades dock upp i början på 70-talet. Framtidsprognoser visar dock på att om inget görs kommer minskningen att fortsätta. Att minskningen hejdades i början på 70-talet beror på att dåvarande Idre kommun och Friluftsfrämjandet tillsammans startade upp något som idag är ett av Sveriges mest kända varumärken, Idre Fjäll. Idre Fjäll som började i liten skala har succesivt byggts upp och expanderat till den stora anläggning som idag sysselsätter 226 årsarbeten. I och med den expansionen har man nu utnyttjat hela berget Gränjesvålen och kan inte utvecklas mera där. För att kunna stå sig i den knivskarpa konkurrensen från Sälenfjällen, Vemdalen och Åre måste Idre Fjäll utvecklas och kunna erbjuda mer, och bättre skidåkning. Tre Toppar är projektet som har förutsättningar att bryta den nuvarande trenden med avfolkning och utarmning av glesbygden i norra Dalarna. Satsningen, som är det största planerade turistprojektet i Skandinavien, får positiva effekter på arbetsmarknad och samhällsekonomi i hela Älvdalens kommun. Om detta projekt blir verklighet blir det ett lyft för hela Älvdalens kommun, och Särna Idre i synnerhet. Projektet beräknas ge ca 350 årsarbeten i anläggningen. Därtill ska man sedan lägga de arbetstillfällen som skapas i annan verksamhet som en spinn-off på projektet. Kommunal service, butiker, hantverkare, osv. Under uppbyggnaden skapas också många arbetstillfällen. Idre Fjäll är idag en stor motor i området. Utan den motorn skulle inte mycket finnas kvar. Om denna motor blir större skapas det ännu fler små företag i området som kan rida på den våg som Idre Fjäll och Tre Toppar skapar. Å ena sidan har vi ett naturreservat skyddat av Natura2000, ett fjäll som är en symbol för Dalafjällen. Å andra sidan har vi 350 nya arbetstillfällen i en by med 1600 invånare, en utveckling av bygden, framtidstro, flera småföretag, bygg- och entreprenörsföretag. Detta på en så liten del av naturreservatet som 2%! Det finns alltså fortfarande 98% kvar av Långfjällets naturreservat.

6 Vi ska aktivt driva arbetsmarknadspolitiska frågor och ha en genomtänkt strategi för att minska arbetslöshet och utslagning. Kommunen ska aktivt samverka med andra myndigheter och ideella aktörer för att bygga upp ett effektivt nätverk. Älvdalen har en alltför stor ungdomsarbetslöshet och därför vill vi betona vikten av tidiga ungdomssatsningar. Bygg en ny skola i Älvdalen. Den skola vi har i Älvdalen i dag är under all kritik både arbetsmiljömässigt och ur hälsosynpunkt. Därför måste vi så fort som möjligt bygga en ny skola. Den skolan skall då vara förutom skola, en samlingsplats för allehanda aktiviteter. Bibliotek, Kursverksamheter, osv. Ge skolan resurser att skapa jämlikhet i meningen att alla ska ha samma förutsättningar inför vuxenlivet oberoende av social bakgrund. Skolan ska utmana dem som inte får utmaningar hemma. Skolan ska ha höga förväntningar på dem som inte har några förväntningar på sig själva. Det är särskilt de barn som kommer från hemmiljöer utan studietradition som är betjänta av en skola med kunskapskrav. Arbetarklassens egna barn är de stora förlorarna på dagens skolpolitik. En del elever behöver hjälp och stöd för att nå utmaningarna. Men man hjälper ingen genom kravlöshet. Det faktum att man har höga förväntningar på närvaro, på respekt för andra och på kunskaper är ett uttryck för engagemang för eleverna. Elever som har problem måste tidigt identifieras genom nationella prov och andra utvärderingar, samtidigt som barn med mer läshuvud ska ges fler utmaningar. När vi ställer krav växer individen. Vi vill: Att ordningsomdöme ska införas i terminsbetygen. Införa en Läsa-skriva-räkna-garanti. Inget barn får lämna skolan utan tillräckliga kunskaper. Införa betyg från årskurs sex. Återinföra lågstadiet och lågstadieläraren. Ha obligatoriska nationella prov i läsning, räkning och skrivning från årskurs tre. Avskaffa det individuella programmet (IV) på gymnasiet och föra resurserna till grundskolan. Införa en lärlingsutbildning på gymnasiet för de mer praktiskt begåvade eleverna. Gymnasiet får därmed tre typer av utbildningar som avslutas med tre olika examina; studentexamen, yrkesexamen eller lärlingsexamen. Öka lärarnas befogenheter att till exempel ingripa vid bråk. Begränsa möjligheterna att läsa hobbykurser på gymnasiet. Att grundskolan ska garantera elever fysisk aktivitet vid minst tre tillfällen per vecka. Våra föreningar skall ersättas fullt ut för lokalhyrorna för ungdomsverksamhet. Sedan Älvdalens Kommun beslutade att införa hyror för utnyttjande av kommunens lokaler, har de redan tungt belastade idrottsföreningarna genom barnens föräldrar fått arbeta ännu mer för att få verksamheten att gå runt. När hyrorna infördes lovade BUN att se över lokalbidragssystemet för att ungdomsverksamheten skulle hållas skadelös. Detta har ännu inte skett. Det första året tog Älvdalens Kommun in kronor i hyror, varav kom från idrottsföreningarna. T.ex. Älvdalens Hockey betalade under år 2005 in i hyra kontant plus värde i arbete. Bidraget de kan få i form av lokalhyra är futtiga 2500:- Sammanfattningsvis kan man säga att det kommunen får in på bekostnad av ungdomarna är inte värt det arbete och den vånda föreningarna utsätts för. Vi kommer att förbättra lokalbidraget så att föreningarna kan få tillbaka den del av lokalhyran som härhör från ungdomsverksamheten. Förbereda framtida företagare i Älvdalen Vi ska införa Entreprenörsskap som enskilt ämne i årskurs 9. Eleverna ska ges en grundläggande insikt i vad som krävs för att starta och driva ett företag. Grundläggande företagsekonomi, marknadsföring produktutveckling mm. Samarbetet som redan finns med de lokala företagen skall vidareutvecklas och eventuellt skall eleverna kunna erbjudas praktikplats påföretagen för att på plats och ställe se hur det fungerar. Elever på Älvdalens Utbildningscenter ska kunna meedverka i Ung Företagsamhet. Ung Företagsamhet är en ideell organisation som sedan 1980 verkar för att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i det svenska utbildnings-systemet. Genom Ung Företagsamhets utbildningar ges ungdomar möjlighet att utveckla kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap.

7 För att skydda kulturen, fritiden och musikdskolan från att ständigt hotas av neddragningar ska vi bilda ett kultur- och fritidsutskott med egen budgetram. Dilemmat är, att så länge vi inte får inflyttning och bättre skatteunderlag är det svårt att utöka någon ram. Därför kommer, så länge de finns under BUN:s paraply, kultur, musikskola och fritidsverksamhet alltid att få stryka på foten när det blir fråga om besparingar. Vi ser det som ytterst viktigt att musikskolan ska leva och fortsätta producera duktiga musiker. Musiken är ett väldigt viktigt inslag i vår kultur och historia. Den är en stor del av Älvdalingens identitet, likväl som älvdalskan är. Vi har ett enormt utbud av musik för att vara en så liten kommun. Vi känner en stor oro för att om vi fortsätter att nagga i kanten på det har vi snart raserat allt som byggts upp under årens lopp. Eftersom de är så väl sammankopplade är det ju inte långt från musikskolan till all kulturverksamhet i kommunen. Den blir också gärna styvmoderligt behandlad när det skall diskuteras ekonomi. Om musiken är en del av älvdalingens identitet, så kan man med eftertryck säga att kulturen ÄR vår identitet. Kultur är inte bara knätofs. Det är vår historia, vårt språk, vår musik. Vi känner en stor oro för att om vi fortsätter att nagga i kanten på det har vi snart ingen kulturverksamhet kvar och därmed försvinner en attraktionskraft i kommunen. Fritidsverksamheten ser vi som en mycket viktig verksamhet. Vi måste kunna erbjuda alla en vettig fritidsverksamhet. Oavsett ekonomisk ställning. Vi måste bl.a. kunna erbjuda lokaler för olika, både idrottsliga och andra, fritidsaktiviteter. Vi känner en stor oro för att om vi fortsätter att nagga i kanten på det har vi snart ingen fritidsverksamhet kvar och därmed försvinner en attraktionskraft i kommunen. Inget av dessa tre verksamheter är lagstadgad verksamhet, men utgör en helhetsbild av en kommun. Presumtiva älvdalingar tittar på skola, fritids- kultur- och musikutbud i första hand innan de bestämmer sig för att flytta hit med sin familj. Det finns många olika föreningar i Älvdalen som gör ett oerhört stort arbete för att vi, våra barn och våra besökare ska trivas i Älvdalen. Men, det finns ju gränser för hur mycket de, alltid ideella, orkar med. Tänk på hur mycket ideell tid som läggs ned på olika verksamheter. För att skydda dessa verksamheter från att ständigt hotas av neddragningar skall vi arbeta för att bilda ett kultur- och fritidsutskott med egen budgetram. Det ska ju inte få obegränsat med resurser för det, men då kan utskottet prioritera sin verksamhet själv utan att hela tiden behöva slåss om pengarna mot en lagstadgad verksamhet. Likväl kan skolverksamheten renodla sin verksamhet och slippa ha de moraliska besvären att tvingas välja bort något som vi alla vet är nödvändigt för att kommunen ska vara attraktiv att bo i. Undersöka möjligheten för musikutbildning på gymnasienivå Den musiktradition vi har i Älvdalen borde borga för att ett musikprogram på gymnasienivå skulle bli ett populärt alternativ. Folkmusik och dragspelsmusik är starkt knutet till Älvdalen. Vi vill att musiktraditionen skall leva vidare och växa i Älvdalen. Maten till våra äldre skall lagas i kommunen, inte i Sala. För att klara transporten ut till våra pensionärer som bor ute i byarna utan hälsorisker bör maten kylas ner. Därför vill vi att en produktionslinje för kyld mat planeras in i något av kommunens produktionskök. Det är mest lämpligt att förlägga detta i Särna, både av arbetsmarknadspolitiska och transportmässiga skäl. En lokal produktion av maten gör det också möjligt att servera lokala maträtter som idag, till mångas besvikelse, helt saknas på menyn. Vi ska värna om, och försöka sprida, det privata alternativet när det gäller vårdcentralerna. Älvdalens vårdcentral är Dalarnas enda som drivs i privat regi. Den är även den enda vårdcentralen som inte har behov av att anlita stafettläkare. Det skapar en trygghet för patienterna som därmed kan få träffa samma läkare varje gång man besöker vårdcentralen. Vi slipper det riskmoment det trots allt är, att en ny stafettläkare kanske inte vet hela sjukdomshistorien hos patienten. Personalen trivs och vill fortsätta i nuvarande regi. Vi skall kämpa för att Älvdalens Vårdcentral även i fortsättningen drivs i privat regi. Vi skall även försöka införa det för Särna vårdcentral.

8 En äldreomsorg ska skapas som alla kan lita på så att vi känner en trygghet inför den tid som kommer när vi inte klarar oss själva. Det är något kusligt med ett samhälle som ger kor rätt till utevistelse men inte ger våra äldre rätt till en promenad. Som ger hästar rätt till sällskap men lämnar tusentals gamla som fångar i sina egna hem, oförmögna att ta sig ut och träffa andra människor. Kommunen ska garantera att de äldre har rätt till sådant som utevistelse, bra mat, värdigt omhändertagande och eget rum. Den som inte får vad kommunen har lovat ska få omsorgsavgifterna tillbaka. Det kallar vi omsorgsgaranti. De kommuner som inför omsorgsgarantier ska få statligt stöd för att hålla kvaliteten uppe och bygga fler platser i äldreboenden. Vi vill att... Varje äldreboende ska ha en medicinskt ansvarig läkare. En omsorgsgaranti ska ge rätt till ersättning om kommunen inte uppfyller högt ställda kvalitetskrav Alla ska kunna välja egen husläkare. Förbättra den nationella vårdgaranti som ger rätt att gå till annan vårdgivare. En äldreombudsman i varje kommun som oberoende av kommunen och landstinget arbetar för de äldres rättigheter. Alla som vill det ska ha rätt till eget rum i äldrevården. Mer valfrihet vid val av vårdgivare. Vi ska aktivt arbeta för att få tillbaks ambulansen/akutbilen till Älvdalen. Det är en fråga om trygghet att kunna lita på att om något händer ska man inte behöva vänta i kanske en timme på att få hjälp. Se över och effektivisera kommunens organisation Vi anser att Älvdalens Kommun drivs på ett sätt som är ineffektivt och onödigt kostsamt. Samtidigt är den interna kontrollen kraftigt eftersatt. För att avhjälpa detta kommer vi att i Älvdalens Kommun minimera allt onödigt arbete och alla onödiga kostnader genom att arbeta mer systematiskt. Detta gör vi genom att införa ett kvalitetssäkringssystem. Det innebär i korthet att man identifierar och dokumenterar alla processer och rutiner inom avdelningarna, samt deras kunder, deras krav och behov. Man kan sedan rationalisera bort onödiga processer. Alla rutiner och processer finns beskrivna i dokumentationen. Är det någon som inte vet hur eller vad han ska göra i en speciell situation, kan han gå till dokumentationen och läsa sig till hur det ska gå till. I dokumentationen finns även alla befattningsbeskrivningar där det står vilka befogenheter och vilket ansvar tjänstemän och chefer har. I korthet innebär det ordning och reda, effektivitet och rationalisering utan att tappa i kvalitet. Snarare höjs den. Satsa på vindkraft, bioenergi såsom pellets och flis samt fjärrvärme för att komma ifrån oljeberoendet och minska förbrukningen av fossila bränslen. Priset på el har under de senaste åren stigit mycket kraftigt. Vindkraft har blivit ett alltmer intressant alternativ, både prismässigt och speciellt som den mest miljövänliga energiformen. Vi kommer att aktivt verka för att Älvdalens Kommun och de kommuninnevånare som önskar ska kunna bli delägare i de vindkraftverk som kommer att byggas i Älvdalens Kommun. Vi vill medverka till att ge Älvdalens kommuninnevånare en ren och prisvärd energi. Vi vill införa lite sans och förnuft i Älvdalens politik. Med lite mera ödmjukhet mot varandra och enbart tanke på samarbete för Älvdalens bästa. Folkpartiet Liberalerna, G:a Näsvägen 31, Älvdalen, partiet,

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD)

Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD) Anteckningar från samrådsmöte företagare och politiker Särna 2014-09-04 Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD) Moderatorer:

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 4. Sollerön 4,%. Kön Antal Procent. Kvinna 6 8,%. Man 6 6,9% Totalt 4,% Medelvärde,6.

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Folkpartiet det självklara valet Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Projektet har bl.a. bidragit till att en vacker lekstuga blivit verklighet på Laxön. Projektägare: Destination Älvkarleby, ideell förening Projektledare: Sanna

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

För ett bättre Svedala

För ett bättre Svedala För ett bättre Svedala Trygghet Kvalitet och Respekt Handlingsprogram för Svedala kommun 2007-2010 Vår vision är ett samhälle där enskilda människor bestämmer mer och politiker och tjänstemän bestämmer

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern VALPROGRAM 2014 Ragundacentern Centerpartiet står för närodlad politik. Det betyder att beslut ska fattas av människorna själva eller så nära som möjligt de som berörs. Med människan i centrum arbetar

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Flygplatsens framtid riskeras... 2 1. Kritiken från TNT... 2 2. Flygplatsens nedprioritering... 2 3. Översiktsplan utan utveckling för flygplatsen...

Läs mer

Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509

Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509 Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509 Närvarande politiker: Ingvar Svensson (Fp) och Rolf Edvardsson (S) Närvarande tjänstemän: Ingvar TH Karlsson kommunchef, Robert Svensson samhällsbyggnadschef och

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Serviceplan för Säters kommun 2015-2018

Serviceplan för Säters kommun 2015-2018 Serviceplan för Säters kommun 2015-2018 Inledning Stöd till kommersiell service är ett av de ekonomiska verktyg som Länsstyrelsen kan använda för att stödja och stimulera tillgången till dagligvaror och

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge FJÄLKINGE BYPLAN Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge 1 BAKGRUND Fjälkinge är en så kallad basort i Kristianstad kommun med ca 1700 invånare. På orten

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. Sammanfattning Ett landsting får i dag sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Inskränkningar finns emellertid när

Läs mer

100 dagars-programmet

100 dagars-programmet 100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

KOMMUNIKATIONER. INTRESSEN OCH ANSPRÅK Kommunikationer. Allmänt. Vägar. Länsväg 162

KOMMUNIKATIONER. INTRESSEN OCH ANSPRÅK Kommunikationer. Allmänt. Vägar. Länsväg 162 KOMMUNIKATIONER Allmänt Kommunens utgångspunkter: Tillgång till goda kommunikationer är av yttersta betydelse för utvecklingen av näringslivet och för möjligheten att bo och leva i Lysekil. Det är därför

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19 VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2016 & PLAN FÖR 2017 2018 Innehål Sida 1 INLEDNING... 2 2 KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE... 3 3 SATSNINGAR I SKOLAN... 4 4 FOLKHÄLSA... 5 5 ATT LEVA OCH BO I KARLSHAMN... 6 6 KULTUR...

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

Historik INTRAPRENADEN RAMSJÖBYGDEN

Historik INTRAPRENADEN RAMSJÖBYGDEN INTRAPRENADEN RAMSJÖBYGDEN Historik 1952-1971 2500 invånare Egen kommun med god ekonomi. Inkomster från skog, järnväg och industri och Bolidens guldgruva Järnvägsstation. Skola, Barnomsorg. Äldreboende

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Enkät 1 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 1 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Enkät - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent. Sollerön 3,% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 33,33% 2. Man 22 66,67% Totalt 33,% Medelvärde,67

Läs mer

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb!

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! 1 Jimmy Baker Moderaterna är redo att axla ansvaret för ett Botkyrka som, i år, har styrts av Socialdemokraterna i tjugo år. En hel del fungerar lagom bra

Läs mer

Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14%

Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14% Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14% Vad har du för yrkesbakgrund? Egen företagare 11% Offentliganställd 47% Privatanställd 39% Övrigt 3% Som

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne! Vi är så här många som pendlar ut: 14 435

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden?

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? 1 ett metodexempel hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? Maria Hagelberg & Pernilla Jacobsson 12 utgångspunkter tema: attraktivitet boende 1 3 utgångspunkter tema: attraktivitet boende

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Malung Sälen Förslag till återuppbyggnad

Malung Sälen Förslag till återuppbyggnad Syftet med följande studie är att visa hur fortsättningen av den tidigare järnvägen upp till Sälen kan byggas upp igen och dessutom jämföra denna järnväg med planerna för en utvidgad flygplats i Sälen.

Läs mer

Handbok. För entreprenörer

Handbok. För entreprenörer Handbok För entreprenörer 1 Innehåll Vår vision och värdegrund 4 Välkommen 6 Om oss 8 Uppdrag och mål 10 Vårt varumärke 13 Vi tillsammans 14 Minneslista 15 Gott bemötande 16 Snyggt och städat 19 Sekretess

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Antagen KF 2014-05-26 105 1(5) Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Syfte 2 1.2 Avgränsning 2 2 Begrepp 2 3 Mål 3 4 Boende och fritid

Läs mer

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion Arjeplogs framtid - en uppmaning till gemensamma krafttag Populärversion Förord Utvecklingen i Arjeplog präglas av två, relativt motstående, tendenser. Dels utvecklas delar av näringslivet, främst biltestverksamheten

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Underlag Om undersökningen Cirka 20 frågor har ställts till gruppen unga svenskar 15 25 år, som har hittats via registret PAR Konsument.

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Kryssa Leiph Kandidat till Landstinget i Stockholm Leiph Berggren

Kryssa Leiph Kandidat till Landstinget i Stockholm Leiph Berggren Kryssa Leiph Kandidat till Landstinget i Stockholm Leiph Berggren Foto: Namn: Leiph Berggren Ålder: 48 Yrke: Inköpschef Kandiderar till: Landstinget i Stockholm Sverige måste avpolitiseras, allt måste

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

Norrbotten - Vi vill mer!

Norrbotten - Vi vill mer! Norrbotten - Vi vill mer! - Folkpartiet liberalerna i Norrbottens valmanifest 2014-2018 1 Vi vill mer! Det är ett viktigt val Sverige och Norrbotten står inför. På vissa håll i Norrbotten måste vi få fler

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Vision Angered Angered i ett tillväxtperspektiv. BILAGA: Bakgrundsinformation om Angered inkl diagram

Vision Angered Angered i ett tillväxtperspektiv. BILAGA: Bakgrundsinformation om Angered inkl diagram Vision Angered Angered i ett tillväxtperspektiv BILAGA: Bakgrundsinformation om Angered inkl diagram Ett stadsutvecklingsarbete i samverkan mellan SDN och SDN 2 (9) Innehåll Vision Angered Angered i ett

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

RING 17 HÖR ÖRRING. Uppföljningsdag på Andreasgården efter seniorernas Demokratidag 2011-05-17

RING 17 HÖR ÖRRING. Uppföljningsdag på Andreasgården efter seniorernas Demokratidag 2011-05-17 HÖR ÖRRING RING 2011-11 11-17 17 Uppföljningsdag på Andreasgården efter seniorernas Demokratidag 2011-05-17 Mona Sandberg, en rutinerad processledare i dessa sammanhang, hälsar alla deltagare välkomna.

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

År 2020 Fler rör sig i staden

År 2020 Fler rör sig i staden År 2020 Fler rör sig i staden Men färre skadas i trafiken Trafiksäkerhetsprogrammet 2010 2020 antogs av Trafiknämnden i december 2009. Programmet ger inriktningen för det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september.

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. FRAMTIDSPARTIET I VÄSTERVIKS KOMMUN FRAMTIDSP A R TIET I VÄSTERVIKS KOMMUN EN BÄTTRE

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer