Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna. Förbundskamrater!!!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna. Förbundskamrater!!!"

Transkript

1 Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna Förbundskamrater!!! Dom kallar sig Alliansen, de samlade högerpartierna. De har nu regerat Sverige i drygt åtta månader. Och det har hänt för mycket på denna korta tid. De beslut dom tagit kommer att förändra Sverige dramatiskt i en riktning som är förödande för många människor i Sverige. Dom hymlar inte heller om vilka de satsar på. Det är solklart vilka vinnarna är i vårbudgeten - välavlönade villaägare i storstadsområdena. Fokus ligger på Täby, Danderyd och Vellinge. Där bor de mest förmögna, de med högst löner och där finns flest barnflickor och pigor i hela Sverige. Det är dom som regeringen i första hand värnar om. Genom slopad förmögenhetsskatt, fastighetsskatt, avdrag för pigjobb och nu planerar även regeringen att slopa värnskatten. Det blir mer och mer tydligt att regeringen bedriver en politik för välbeställda. I en TEMO-undersökning som vi presenterade på första maj säger 70% av svenskarna att regeringen i första hand bedriver en politik för höginkomsttagare. Det är föga förvånande att deras opinionssiffror vänder kraftigt nedåt och att många av deras väljare känner sig besvikna. För visst var en av anledningarna till regeringsskiftet att många inte förväntade sig ett stort systemskifte. Vi var tidiga med att varna för detta i valrörelsen, men uppenbarligen var arbetarrörelsens trovärdighet lägre än alliansens. Analyser har gjorts varför valet gick som det gjorde. Så sent som igår behandlade vi i LO-styrelsen den valanalys som LO och förbunden gjort, vi har nu analyserat de misstag vi kunnat identifiera och hur vi ska gå vidare. Förbundskamrater, nu gäller det att komma tillbaka. I detta sammanhang är det viktig att understryka att den facklig-politiska samverkan är tveklöst ett av skälen till att Sverige har världens starkaste fackföreningar och att den svenska socialdemokratin kan räknas till ett av världens starkaste arbetarpartier. För att socialdemokraterna ska stå starka även i framtiden krävs det att fackföreningsrörelsen ger sitt fortsatta stöd. Vi avvisar den väg som våra systerorganisationer väljer i Norden, att fjärma sig från politiken och socialdemokratin. 1

2 Det socialdemokratiska partiet tillhör fackföreningsrörelsen, det var vi som en gång i tiden bildade partiet. Det vore ett oåterkalleligt misstag att avsäga sig ansvaret och inflytande över partiet. Partiet behöver fackföreningsrörelsen och fackföreningsrörelsen behöver partiet. Förbundskamrater, Högerregeringens skattepolitik är unik i Europa. De vill göra Sverige till ett skatteparadis. Regeringens beslut om att slopa förmögenhetskatten och fastighetsskatten har väckt många reaktioner. Sverige har redan idag låga fastighets-, kapital- och bolagsskatter sett ur ett internationellt perspektiv. I dag uppgår fastighetsskatten i Sverige till 1,6 procent av BNP. I de 15 gamla EU-länderna ligger snittet på 2,1 procent, enligt statistik från Skatteverket. Ett slopande av både fastighetsskatten och förmögenhetsskatten ger Sverige en särställning i Europa. Det är faktiskt förvånande att de är så extrema i sitt gynnande av kapitalet. Efter allt prat om att det ska löna sig för vanligt folk att arbeta satsar de ändå på ofinansierade skattesänkningar för de allra rikaste. Sverige är på väg att utvecklas till Europas nya Monaco. Vem har bett om det? Inte är det vi och inte väljarna i heller om man ska tro de senaste opinionsmätningarna. När det gäller våra viktiga frågor om statligt ägande och avregleringar har kartan också ritats om. Det framgångsrika arbete som vi, sedan kongressen 2003, har bedrivit i dessa frågor känns som bortblåst. Privatiseringsminister Odell har inrättat en särskild enhet som bara ska ägna sig åt att sälja statliga bolag. Sex statliga företag till ett värde av mer än 250 miljarder kronor står först i kön men regeringen har redan förklarat att detta bara är början. På sikt ska de flesta av statens företag, däribland Vattenfall och LKAB, säljas ut. Genom att använda utförsäljningsmiljarderna till att betala av på statsskulden minskar statens räntekostnader enligt vissa beräkningar med drygt fem miljarder kronor per år. Men samtidigt går staten också miste om stora utdelningar. Förra året delade bara TeliaSonera, Nordea, OMX, Vasakronan, SBAB och Vin & Sprit ut nästan tio miljarder kronor till staten och i år väntas utdelningarna från dessa sex företag stiga till över 16 miljarder kronor. De statliga företagens utdelningar ger varje år viktiga intäkter som kan användas till investeringar i vård, skola, omsorg eller infrastruktur, något som naturligtvis kommer att försvinna i och med att 2

3 de statliga företagen säljs ut. Allt görs utan någon analys av hur berörda branscher och marknader kan komma att påverkas. Också Riksrevisionen riktar nu skarp kritik mot utförsäljningarna. Myndigheten reagerar blanda annat på brister när det gäller regeringens motiv och underlag och menar att det underlag som finns inte är tillräckligt heltäckande för att riksdagens ska kunna fatta beslut i frågan. Riksrevisionen pekar också på allvarliga brister när det gäller beredningen. Det är en allvarlig kritik som riktas mot regeringen. Även flera borgerliga debattörer och riksdagsledamöter är upprörda. Men inte ens detta påverkar den ryggradslöse Odell. Vi kommer mot bakgrund av detta att skriva ett brev till samtliga borgerliga riksdagsledamöter och uppmana de att ta sitt ansvar för svenska folkets gemensamma tillgångar och rösta nej till utförsäljningarna den 20 juni i Riksdagen. Ett annat förslag i vårbudgeten är möjligheten att öka så kallad offentlig privat samverkan eller PPP vid infrastruktursatsningar. Det vill öppna upp för privata aktörer att finansiera vägbyggen och andra satsningar på infrastruktur. Genom att låta privata intressen låna ut pengar till att bygga våra vägar och broar - till hög ränta. Samtidigt säljer de ut statliga bolag och sänker skatter för de som redan har - pengar som kunde gått till infrastrukturinvesteringar. Istället bör staten låna av sin egen bank, Riksgälden, som kan erbjuda billigare lån än de privata finansiärerna. Det vore ett mer ansvarsfullt agerande gentemot skattebetalarna. Odell vill nu också bolagisera Ban- och Vägverket. I en intervju med tidningen Byggindustrin uttalar sig privatiseringsminister Odell om Banverkets och Vägverkets produktionsenheter med orden min uppfattning är att de bör bolagiseras och att de inte bör ägas av staten. Detta uttalande, entusiastiskt applåderat av privata byggföretag, visar att utredningen om myndigheternas framtida struktur är allt annat än en teknisk fråga. Det är en del av regeringens ideologiskt motiverade program för att sälja ut och privatisera vår gemensamma egendom. När nu regeringarna i många länder åternationaliserar järnvägens infrastruktur efter ett hårt tryck från den allmänna opinionen, det har helt enkelt blivit för dåligt, ja då är det naturligt att de multinationella företagen riktar sina blickar mot nya marknader. De flesta av de stora privata företag som bedriver banverksamhet i Sverige är också utländskt ägda, och har gott om pengar för att bedriva lobbying både i Bryssel och i 3

4 Stockholm. I vems intresse vill egentligen regeringen privatisera Banverkets produktionsenheter? Det utbredda utländska ägandet ger också anledning till ytterligare farhågor för vad en privatisering kan innebära för tryggheten på svenska järnvägar i framtiden. Om Banverkets produktions- och projekteringsresurser hamnar i händerna på ett multinationellt företag som väljer de marknader där lönsamheten är störst, vad är det då som säger att resurserna stannar i Sverige? Det är inte bara angeläget för SEKOs medlemmar utan ett samhällsintresse att vi har kvar stora statliga aktörer som kan se till medborgarintresset. Om staten inte längre har kvar förmågan att sköta den infrastruktur som är en förutsättning för att samhället ska fungera, lämnar den över kontrollen till marknaden. Och marknaden kanske skulle kunna vara en god tjänare, men den är en usel herre. SEKO anser att järnvägen är det enda långsiktiga miljövänliga alternativet för transporter på land. Vi behöver bygga ut järnvägsnätet för att komma tillrätta med flaskhalsproblem och miljöproblem. Vi behöver mer pengar till underhåll, nu ligger vi sämst till inom hela EU. Exemplet Storbritannien avskräcker. Vi trodde väl alla att detta kunde lämnas till historikerna, men Infrastrukturminister Åsa Torstensson, centerpartist som satt i Strömstad och skrek sig blå för en motorväg längs kusten, har snabbt grusat alla planer både väg- och järnvägsplaner. Vi säger, alla ska ha rätt till tåg och tågförbindelser, oavsett var man bor, och staten har det övergripande ansvaret för att tågen inte bara går i tid, det är minst lika viktig att de kommer fram i tid. Starka affärsintressen har mycket att vinna på en privatisering. Banarbetare och passagerare har bara en osäkrare tillvaro att se fram emot. Människoliv blir en av flera faktorer att ta hänsyn till i bolagens balansräkningar. De internationella exemplen avskräcker. Låt inte den svenska järnvägen bli en ny experimentverkstad. Vi i SEKO befinner oss mitt i 2007 års avtalsrörelse. Vi har nu skrivit på avtal för drygt hälften av våra medlemmar. Men vi har kvar ett prolongerat Spåravtal, avtalen på både postområdet och det statliga området under hösten. De kommande förhandlingarna på det statliga området förutsätter en ordentlig minröjning annars är risken stor att det briserar direkt med tanke på Arbetsgivarverkets chef, Göran Ekström, uttalande förra veckan. Avtalen på den privata sidan har träffats på för 4

5 hög nivå och utrymme i statsbudgeten når knappt en procent. Även för detta område har Odell det yttersta ansvaret, ska han gå till historien som mannen som sänkte Sverige Eller mannen som sänkte högerregeringen Reinfeldt. Vi har mellan LO;s förbund kommit överens om att se till att löneökningarna fördelas rättvist. Det innebär att avtalsområden med låga löner och områden som är kvinnodominerade ska få lite mer än övriga avtalsområden. Om det finns risk för ett inflationstryck så skapas det inte av våra löneavtal utan av regeringens vidlyftiga finanspolitik och av arbetsgivare som låter börsbolagen ledningar och högre tjänstemän få löneökningar långt utöver vad som är samhällsekonomiskt försvarbart. Mot denna bakgrund är det både ohederligt och orättfärdigt när Svenskt Näringsliv nu försöker framställa lågavlönades rättmätiga krav och vår strävan att jämna ut löneskillnaderna mellan mans- och kvinnodominerade avtalsområden som inflationsdrivande. Arbetsgivarna undergräver därmed sin egen roll. Löntagarna har rätt att kräva respekt och ansvar också från arbetsgivarna. Regering och svenskt Näringsliv pekar ut de lågavlönade som ansvariga för inflationsriskerna i en olustig Svarte Petter lik historia regisserad av samhällets ekonomiska och politiska makteliter. Detta sker samtidigt som vi alla kan se hur de ekonomiska klyftorna växer. Den som inte inser riskerna för framtida spänningar i samhället i det försök till skuldbeläggning av vanliga löntagare som nu sker, gör ett stort misstag! Urban Bäckström och framförallt Almegas VD, Jonas Milton är avtalsrörelsens stora förlorare. I upptakten till avtalsrörelsen pläderade Milton för lokallönebildning och nollavtal. Drömavtalet liknade han vid tunna schweizerostskivor med stora håll i. Vi har gjort vårt bästa för att bidra till att det inte skulle bli så, Teleavtalet, är ett bra exempel, det måste i Miltons ögon te sig som en tjock parmesanost, och dom har dessutom inga hål. I en intervju för en månad sedan utryckte Milton att avtalsrörelsen varit ett gigantiskt misslyckande för dom. Enligt Milton har arbetsgivarna inte uppnått ett enda av de mål de satte upp före förhandlingarna drog igång. Rean är inställd, med andra ord. 5

6 Men vägen har varit både krokig och backig. På till exempel väg- och banområdet tvingades vi lägga varsel för att nå en uppgörelse. Vi fick i medlingsförhandlingar till stånd ett avtal som innebär att våra säsongsanställda medlemmar inte längre tvingas ut i arbetslöshet en gång om året utan nu får möjlighet till en tillsvidareanställning. Med de nya hårdare a-kassereglerna kan inte detta betecknas på något annat sätt än en stor framgång för våra medlemmar på Vägområdet. Däremot blev vi av med granskningsavgifterna. Detta är givetvis ett problem. Till skillnad från Byggnads lyckades vi i alla fall behålla en del av de medel som granskningen inneburit i form av ett utvecklingsarvode, med det täcker inte på långa vägar intäktstappet. På sjöområdet blev vi återigen påminda om hur Urban Bäckströms Svenskt Näringsliv blandar sig i de enskilda arbetsgivarförbundens förhandlingar. Alla bud som vår motpart skulle lägga var tvungna att godkännas i Svenskt Näringslivs beredningsutskott. Svenskt Näringslivs nya toppstyrning får en att tänka på den forna Sovjetunionen. Tänk om vi skulle köra samma stuk. Då skulle vi kunna gå till arbetsgivarna och säga att vi har ett beslut i LO:s styrelse om att vi inte kan gå under 15 procent i ett treårsavtal. Vad skulle våra motparter säga då? Det är precis så här det går till på arbetsgivarsidan. Deras medlemsförbund har sträng order om att de inte får gå över 10,2%. Om de bryter mot reglerna kan de drabbas av skadestånd på mångmiljonbelopp. Svenskt Näringsliv har en idé om att marknaden ska sköta allt. Detta åberopar man ständigt i direktörslönedebatten. Men när det handlar om våra medlemmars villkor, då har marknaden spelat ut sin roll. Visst är det märkligt? Men man kan konstatera, att i Urban Bäckström möts den nyliberala kvartalskapitalismen och Stalinismen i en och samma figur, cirkeln är sluten och Östermalm har begåvats med sitt Kreml. Förbundskamrater, Den svenska modellen grundas av tradition på en stark fackföreningsrörelse, hög organisationsgrad, hög ersättning från en facklig a-kassa, en ekonomisk politik för full sysselsättning, aktiv arbetsmarknadspolitik, starkt anställningsskydd och socialförsäkringar med höga ersättningar vid föräldraledighet, sjukdom och pension. Den svenska modellen bygger på starka parter på arbetsmarknaden som tecknar rikstäckande kollektivavtal. I den svenska modellen regleras lönerna av kollektivavtalet. Det finns ingen statlig inblandning i löneförhandlingarna eller i implementeringen av kollektivavtalen. Det är 6

7 således arbetsmarknadens parter själva, via fack och arbetsgivare, som förhandlar fram kollektivavtalet och reglerar lönerna. Genom kollektivavtalet lovar arbetstagarna varandra att inte konkurrera med varandra och sälja sitt arbete för en lägre summa pengar än den lön som finns angiven i kollektivavtalet. Arbetsgivarna förbinder sig genom att teckna kollektivavtalatt betala de överenskomna lönerna till alla anställda, även till dom som inte är fackligt anslutna. I och med att arbetsgivaren förbinder sig till kollektivavtalet med löner och andra villkor får de alltså arbetsfred i utbyte. A-kassan är viktig inte bara för den arbetslöse, utan också för samhället och för dom som har arbete. Den arbetslöse får en möjlighet till en dräglig tillvaro med en ersättning i förhållande till sin tidigare lön. Den arbetslöse kan inte tvingas att ta jobb inom sitt yrkesområde till en lön som är lägre än den avtalsenliga lönen. Med en effektiv arbetsförmedling ges arbetslösa hjälp att finna nya jobb inom sitt yrke eller genom utbildning ges möjlighet att få kompetens inom andra yrken. En a-kasseersättning på hög nivå bidrar också till att konjunkturnedgångar dämpas eftersom konsumtion och efterfrågan kan upprätthållas. Med en höjd avgift för att tillhöra en a-kassa lämnar många a-kassan. Med lägre ersättningar vid arbetslöshet drabbas de arbetslösa svårt ekonomiskt. Med utebliven arbetsmarknadsutbildning försämras de arbetslösas möjligheter att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Med skyldighet att omgående ta jobb utanför det egna yrket och sin bostadsort kan man, om det inte finns möjlighet till ny utbildning, tvingas till arbeten med lägre kompetenskrav. Det blir en allmän press nedåt på lönerna. Även om kollektivavtalens täckning och juridiska styrka bibehålls, försämras, med de förändringar som nu sker i Sverige, möjligheterna för en fungerande svensk modell på arbetsmarknaden. Det finns ingen annan modell som gett svenska löntagare en sådan utdelning genom åren. Den är värd att slåss för! Förbundskamrater, När vi möttes för snart ett halvår sen på kongressen, valde vi att vänta med att avgöra flera viktiga frågor tills idag. Den största anledningen var 7

8 att vi ville se exakt hur den aviserade a-kassehöjningen skulle se ut och vilka effekter den skulle få. Idag ser vi effekterna tydligt. Den borgerliga regeringens försämringar av a-kassan har lett till att många medlemmar lämnar a-kassorna. Förbundets medlemsantal har också minskat kraftigt sen årsskiftet. Till detta ska läggas dom nästan 2500 aktiva medlemmar vi tappade under förra året. I år har vi för första gången under aktiva medlemmar. Nu, kamrater, måste vi ta tag i detta. Detta handlar inte bara om vår ekonomi. Lyckas vi inte vända utvecklingen, kommer förr eller senare vår legitimitet att urholkas och ifrågasättas. Därmed inte sagt att ekonomin inte är viktig. Det är den. Det budskapet gav ni med all önskvärd tydlighet till oss i förbundsstyrelsen på kongressen. Nu måste vi på allvar inse att vår kostym är anpassad för betydligt fler medlemmar. Det håller inte i längden. Handen på hjärtat kamrater. Nog kan vi alla hitta sätt att göra saker lite billigare, utan att dom för den skull behöver bli sämre? Men, tänker ni, vi kan väl inte spara oss till fler medlemmar? Mitt svar på den frågan är nej. Det kan vi inte. Jag tror att vi på allvar måste börja fundera över vad vi erbjuder medlemmarna. Är det vad dom vill ha eller gör vi bara som vi alltid har gjort? Eller gör vi rentav saker som ingen egentligen efterfrågar? Nu måste vi tillsammans hjälpas åt att använda våra resurser på bästa sätt. Hjälpas åt att vända på varenda liten sten och vara beredda på att slakta en och annan helig ko. För att vända trenden och öka intresset för det fackliga medlemskapet måste vi svara på följande frågor: Vad är det vi erbjuder? Till vem erbjuder vi det? Hur erbjuder vi det? Vi har nu inlett en diskussion i förbundsstyrelsen kring dessa frågor. Det är både en spännande och jobbig diskussion. Men helt nödvändig. Som ni vet har jag också gått ut med ett brev till samtliga förtroendevalda för att inbjuda till en bredare diskussion i förbundet. Att ni som sitter härinne kommer att delta i den diskussionen är förstås självklart. Både här, idag och i morgon, men också ute i er fackliga vardag. Jag är helt övertygad om att värdegrunderna från förra sekelskiftet håller än idag och att vi även i framtiden kan locka medlemmar. Med ett klart fokus på dom fackliga huvuduppgifterna och en klar strategi för medlemsvärvning, byggd på nutidens förutsättningar, ska vi tillsammans bli starkare. Fackföreningens styrka har hela tiden vilat på den lokala organisationen. Avdelningar, Klubbar, sektioner och kontaktombud är själva ryggraden i en lönekartells organisation. 8

9 Om inte den lokala organisationen fungerar bra är det svårt att upprätthålla avtalen, teckna nya och organisera nya medlemmar. Att många medlemmar arbetar på arbetsplatser, där den fackliga närvaron är sporadisk eller obefintlig, är inte ägnat att öka deras uppskattning för medlemskapets värde. För många framstår facket som ett konto dit man betalar in pengar, medan bilden av vad man kan ha för nytta av det är mer diffus. Oklarheter kan bara i begränsad utsträckning åtgärdas med trycksaker, massbrev och allmän information. Det är bättre än ingenting alls men ger inte medlemmen någon djupare känsla av att vara sedd och betydelsefull. Att erbjuda varje ny SEKO-medlem en kort introduktionsutbildning, en lightvariant av vår medlemsutbildning, kan kanske vara ett sätt, där man ges tillfälle att förstå både den kollektiva nyttan och de olika sätt, på vilka man som enskild kan dra nytta av sitt medlemskap. Vi i förbundsstyrelsen fick i uppdrag av er att föra en djupgående och heltäckande diskussion om SEKOs framtid. Det har vi börjat med. Vi fick också ett mycket tydligt uppdrag att få vår ekonomi i balans, att anpassa kostnaderna efter intäkterna. Det har vi arbetat med under en längre tid. Vi har idag inga enkla eller heltäckande lösningar men vi ser ett behov av att göra förändringar, både i klubb- och avdelningsstrukturerna. Vilket tidsperspektiv vi pratar om är beroende av hur väl vi lyckas vända på situationen med medlemstappet. Lyckas vi inte med det, kommer vi snart att bli tvungna att göra radikala förändringar. Det är det ena perspektivet vi ska se vårt förslag till nytt avgiftssystem i. Vår bedömning är det skulle skapa ett utgångsläge, som gör framtida förändringar av organisationen så smidiga som möjligt. Det andra perspektivet vi ska se förslaget i är att vi tar ett gemensamt grepp över en större del av resurserna genom att skapa ett gemensamt avgiftsuttag för förbund och avdelning. Ett gemensamt grepp över resurserna innebär också att vi kan ta ett gemensamt ansvar för alla medlemmar, på ett helt annat sätt än idag. Det är också i det perspektivet vi ska se förslaget till en annan fördelningsmodell, där vi använder oss av medlemmens bostadsort som underlag för finansiering av avdelningarnas verksamhet. Jag pratade förut om att vända på varenda liten sten. Här finns några rejäla bumlingar, tror jag. Om vi fortsätter våra diskussioner med det gemensamma greppet över resurserna som mål, finns det en hel del vi kan göra. 9

10 En livsviktig del av våra resurser är vår anställda personal. Idag förväntar vi oss att alla arbetsuppgifter ska utföras på alla avdelningar, oavsett hur många anställda man har. Här borde det finnas goda möjligheter att organisera arbetet på ett effektivare sätt, genom att se den anställda personalen just som en gemensam resurs. En gemensam resurs som kan förstärka där det behövs bäst och när det behövs bäst. Den här frågan har vi jobbat med i drygt ett år. Vi började med att se över och justera organisationen på förbundskontoret och håller nu på med organisationen för förbundsanställd personal på avdelningarna. När det nu blev som det blev med granskningsarvodena finns det alla skäl i världen att intensifiera det arbetet. Återigen kamrater, ni gav oss uppdraget att få vår ekonomi i balans. Ett nytt avgiftssystem löser verkligen inte alla problem men det ger oss möjligheter och förutsättningar. Låt oss ge oss själva dom förutsättningarna och tillsammans vända den nedåtgående spiralen. För elva år sen höll SEKO sitt förbundsmöte, här i samma lokal. Många av oss var med då. En av dom stora frågorna på det förbundsmötet var en obligatorisk hemförsäkring. Diskussionerna hade, då som nu, pågått i flera år. Då som nu var medlemskåren delad, även om dom allra flesta tyckte att själva försäkringen var både bra och billig. Lite förenklat kan man säga att ena lägret ville ha försäkringen, av solidariska och ekonomiska skäl. Andra lägret hade en rent principiell uppfattning att facket skulle ägna sig åt arbetsplatsen och låta var och en ta hand om sina egna hem. Den gången hölls ingen medlemsomröstning men väl en omfattande informations- och diskussionsrunda, som ledde till att vi till slut valde att säga nej. Idag har vi en liknande situation. Vi ska ta ställning till ett försäkringspaket som vi i förbundsstyrelsen tycker är mycket bra. Ändå har vi valt att föreslå att vi inte ska anta det. Hur går då det ihop? Ni har alla sett resultatet av medlemsomröstningen. Jag har hört en del besvikna röster över att bara 40 procent av medlemmarna röstade. Visst hade det känts betydligt bättre med ett högre röstdeltagande men jag 10

11 tycker ändå att det är ganska högt, med tanke på att det är betydligt färre medlemmar som brukar gå på medlemsmöten. Bekymret med resultatet av omröstningen är just att det var så jämnt. Hade 80 procent av dom som röstade varit överens, eller 90, eller till och med 60, hade frågan varit något enklare. Nu har vi det resultat vi har och det ska vi hantera. Kritik har framförts mot det brev som gick ut i samband med medlemsenkäten, med undertonen som man skriver får man svar. Jag skall på inget sätt skjuta ifrån oss den kritiken som bl.a. rörde paketets kostnad, den fanns det fog för. Men jag vill på det skarpaste protestera mot att förbundsstyrelsen skulle vara ute efter att få ett nej i medlemsenkäten. Ingen, ingen i förbundsstyrelsen har sagt att det är ett dåligt försäkringspaket. Det som fick oss i förbundsstyrelsen att bestämma oss för att föreslå er att säga nej, var dels att det faktiskt var en knapp majoritet av dom röstande medlemmarna som sa nej. Det andra skälet är att vi ser en risk för att vi tappar ännu fler medlemmar om vi ger oss in i ett obligatorium. Det har varit majoritetens bevekelsegrunder. Det är inte ofta vi röstar i förbundsstyrelsen. Vi brukar för det mesta komma fram till eniga beslut, även om diskussionens vågor kan gå höga. Den här gången gick det inga höga vågor. Vi var helt enkelt osäkra på vad som i nuläget är bäst för SEKO som organisation. Däremot var vi fullständigt överens om att låta er stå för det slutliga avgörandet av frågan här idag. Vi ska också ta ställning till en inkomstförsäkring. Där hade vi betydligt lättare att ta ställning eftersom vi ser en tydlig och direkt koppling till dom fackliga huvuduppgifterna. Kan vi med hjälp av denna försäkring få fler att stanna kvar både i facket och a-kassan, så är det en riktig investering enligt vår bedömning. Vi är väl medvetna om att det är medlemmar som inte kommer att omfattas av försäkringen och det är dom som har dom lägsta inkomsterna. Fanns det bara en möjlighet att teckna en försäkring för att höja även deras a-kassenivå, är jag övertygad om att vi hade haft en sådan lösning på bordet också. Nu har vi inte den möjligheten, tyvärr. Men vi har en möjlighet att stoppa flykten från a-kassan, vilket åtminstone innebär att de med högre löner än taket kommer att fortsätta att bidra till att hålla nere a-kasseavgifterna. Hade vi fått behålla alla de medlemmar vi hade A-kassan före årsskiftet, hade faktiskt funnits ett utrymme för att sänka grundavgiften. 11

12 På morgondagens A-kassestämma kommer styrelsen att begära att få ett mandat att höja avgiften, allt utifrån vad IAF kan komma fram till. Vi har funderat fram och tillbaka på hur en inkomstförsäkring finansieras på bästa sätt. Ett alternativ hade varit att låta dom över taket betala sina egna premier. Det är inte omöjligt att vi hade valt en sådan lösning om vi hade kunnat teckna försäkringen på längre sikt. Som det nu ser ut är framtiden minst sagt osäker för den här sortens lösningar. Vi vet också att regeringen har aviserat nästa halvårsskifte som startdatum för en obligatorisk a-kassa. Med all denna osäkerhet har vi valt att lägga förslaget att vi gemensamt ska finansiera premien. Vi har några väldigt strategiskt viktiga beslut att fatta under dom här två dagarna. Inte lätta. Men nödvändiga. Under den här kongressperioden kommer vi att sättas på prov vi aldrig kunnat ana. Det är mycket som står på spel. -Välfärdssamhället -Organisationsgraden -Kollektivavtalen -A-kassan Ska vi klara detta krävs också en organisation som fungerar och håller ihop när det stormar som värst, därför måste vi ta ett gemensamt ansvar, slå våra kloka huvuden ihop, hitta lösningar som grundar sig på ett medlemsperspektiv. Tillsammans kan vi flytta berg. Kan vi åstadkomma det, ja då ska vi också kunna flytta på en och annan arbetsgivare och framförallt en högerregering! Tack! 12