Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna. Förbundskamrater!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna. Förbundskamrater!!!"

Transkript

1 Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna Förbundskamrater!!! Dom kallar sig Alliansen, de samlade högerpartierna. De har nu regerat Sverige i drygt åtta månader. Och det har hänt för mycket på denna korta tid. De beslut dom tagit kommer att förändra Sverige dramatiskt i en riktning som är förödande för många människor i Sverige. Dom hymlar inte heller om vilka de satsar på. Det är solklart vilka vinnarna är i vårbudgeten - välavlönade villaägare i storstadsområdena. Fokus ligger på Täby, Danderyd och Vellinge. Där bor de mest förmögna, de med högst löner och där finns flest barnflickor och pigor i hela Sverige. Det är dom som regeringen i första hand värnar om. Genom slopad förmögenhetsskatt, fastighetsskatt, avdrag för pigjobb och nu planerar även regeringen att slopa värnskatten. Det blir mer och mer tydligt att regeringen bedriver en politik för välbeställda. I en TEMO-undersökning som vi presenterade på första maj säger 70% av svenskarna att regeringen i första hand bedriver en politik för höginkomsttagare. Det är föga förvånande att deras opinionssiffror vänder kraftigt nedåt och att många av deras väljare känner sig besvikna. För visst var en av anledningarna till regeringsskiftet att många inte förväntade sig ett stort systemskifte. Vi var tidiga med att varna för detta i valrörelsen, men uppenbarligen var arbetarrörelsens trovärdighet lägre än alliansens. Analyser har gjorts varför valet gick som det gjorde. Så sent som igår behandlade vi i LO-styrelsen den valanalys som LO och förbunden gjort, vi har nu analyserat de misstag vi kunnat identifiera och hur vi ska gå vidare. Förbundskamrater, nu gäller det att komma tillbaka. I detta sammanhang är det viktig att understryka att den facklig-politiska samverkan är tveklöst ett av skälen till att Sverige har världens starkaste fackföreningar och att den svenska socialdemokratin kan räknas till ett av världens starkaste arbetarpartier. För att socialdemokraterna ska stå starka även i framtiden krävs det att fackföreningsrörelsen ger sitt fortsatta stöd. Vi avvisar den väg som våra systerorganisationer väljer i Norden, att fjärma sig från politiken och socialdemokratin. 1

2 Det socialdemokratiska partiet tillhör fackföreningsrörelsen, det var vi som en gång i tiden bildade partiet. Det vore ett oåterkalleligt misstag att avsäga sig ansvaret och inflytande över partiet. Partiet behöver fackföreningsrörelsen och fackföreningsrörelsen behöver partiet. Förbundskamrater, Högerregeringens skattepolitik är unik i Europa. De vill göra Sverige till ett skatteparadis. Regeringens beslut om att slopa förmögenhetskatten och fastighetsskatten har väckt många reaktioner. Sverige har redan idag låga fastighets-, kapital- och bolagsskatter sett ur ett internationellt perspektiv. I dag uppgår fastighetsskatten i Sverige till 1,6 procent av BNP. I de 15 gamla EU-länderna ligger snittet på 2,1 procent, enligt statistik från Skatteverket. Ett slopande av både fastighetsskatten och förmögenhetsskatten ger Sverige en särställning i Europa. Det är faktiskt förvånande att de är så extrema i sitt gynnande av kapitalet. Efter allt prat om att det ska löna sig för vanligt folk att arbeta satsar de ändå på ofinansierade skattesänkningar för de allra rikaste. Sverige är på väg att utvecklas till Europas nya Monaco. Vem har bett om det? Inte är det vi och inte väljarna i heller om man ska tro de senaste opinionsmätningarna. När det gäller våra viktiga frågor om statligt ägande och avregleringar har kartan också ritats om. Det framgångsrika arbete som vi, sedan kongressen 2003, har bedrivit i dessa frågor känns som bortblåst. Privatiseringsminister Odell har inrättat en särskild enhet som bara ska ägna sig åt att sälja statliga bolag. Sex statliga företag till ett värde av mer än 250 miljarder kronor står först i kön men regeringen har redan förklarat att detta bara är början. På sikt ska de flesta av statens företag, däribland Vattenfall och LKAB, säljas ut. Genom att använda utförsäljningsmiljarderna till att betala av på statsskulden minskar statens räntekostnader enligt vissa beräkningar med drygt fem miljarder kronor per år. Men samtidigt går staten också miste om stora utdelningar. Förra året delade bara TeliaSonera, Nordea, OMX, Vasakronan, SBAB och Vin & Sprit ut nästan tio miljarder kronor till staten och i år väntas utdelningarna från dessa sex företag stiga till över 16 miljarder kronor. De statliga företagens utdelningar ger varje år viktiga intäkter som kan användas till investeringar i vård, skola, omsorg eller infrastruktur, något som naturligtvis kommer att försvinna i och med att 2

3 de statliga företagen säljs ut. Allt görs utan någon analys av hur berörda branscher och marknader kan komma att påverkas. Också Riksrevisionen riktar nu skarp kritik mot utförsäljningarna. Myndigheten reagerar blanda annat på brister när det gäller regeringens motiv och underlag och menar att det underlag som finns inte är tillräckligt heltäckande för att riksdagens ska kunna fatta beslut i frågan. Riksrevisionen pekar också på allvarliga brister när det gäller beredningen. Det är en allvarlig kritik som riktas mot regeringen. Även flera borgerliga debattörer och riksdagsledamöter är upprörda. Men inte ens detta påverkar den ryggradslöse Odell. Vi kommer mot bakgrund av detta att skriva ett brev till samtliga borgerliga riksdagsledamöter och uppmana de att ta sitt ansvar för svenska folkets gemensamma tillgångar och rösta nej till utförsäljningarna den 20 juni i Riksdagen. Ett annat förslag i vårbudgeten är möjligheten att öka så kallad offentlig privat samverkan eller PPP vid infrastruktursatsningar. Det vill öppna upp för privata aktörer att finansiera vägbyggen och andra satsningar på infrastruktur. Genom att låta privata intressen låna ut pengar till att bygga våra vägar och broar - till hög ränta. Samtidigt säljer de ut statliga bolag och sänker skatter för de som redan har - pengar som kunde gått till infrastrukturinvesteringar. Istället bör staten låna av sin egen bank, Riksgälden, som kan erbjuda billigare lån än de privata finansiärerna. Det vore ett mer ansvarsfullt agerande gentemot skattebetalarna. Odell vill nu också bolagisera Ban- och Vägverket. I en intervju med tidningen Byggindustrin uttalar sig privatiseringsminister Odell om Banverkets och Vägverkets produktionsenheter med orden min uppfattning är att de bör bolagiseras och att de inte bör ägas av staten. Detta uttalande, entusiastiskt applåderat av privata byggföretag, visar att utredningen om myndigheternas framtida struktur är allt annat än en teknisk fråga. Det är en del av regeringens ideologiskt motiverade program för att sälja ut och privatisera vår gemensamma egendom. När nu regeringarna i många länder åternationaliserar järnvägens infrastruktur efter ett hårt tryck från den allmänna opinionen, det har helt enkelt blivit för dåligt, ja då är det naturligt att de multinationella företagen riktar sina blickar mot nya marknader. De flesta av de stora privata företag som bedriver banverksamhet i Sverige är också utländskt ägda, och har gott om pengar för att bedriva lobbying både i Bryssel och i 3

4 Stockholm. I vems intresse vill egentligen regeringen privatisera Banverkets produktionsenheter? Det utbredda utländska ägandet ger också anledning till ytterligare farhågor för vad en privatisering kan innebära för tryggheten på svenska järnvägar i framtiden. Om Banverkets produktions- och projekteringsresurser hamnar i händerna på ett multinationellt företag som väljer de marknader där lönsamheten är störst, vad är det då som säger att resurserna stannar i Sverige? Det är inte bara angeläget för SEKOs medlemmar utan ett samhällsintresse att vi har kvar stora statliga aktörer som kan se till medborgarintresset. Om staten inte längre har kvar förmågan att sköta den infrastruktur som är en förutsättning för att samhället ska fungera, lämnar den över kontrollen till marknaden. Och marknaden kanske skulle kunna vara en god tjänare, men den är en usel herre. SEKO anser att järnvägen är det enda långsiktiga miljövänliga alternativet för transporter på land. Vi behöver bygga ut järnvägsnätet för att komma tillrätta med flaskhalsproblem och miljöproblem. Vi behöver mer pengar till underhåll, nu ligger vi sämst till inom hela EU. Exemplet Storbritannien avskräcker. Vi trodde väl alla att detta kunde lämnas till historikerna, men Infrastrukturminister Åsa Torstensson, centerpartist som satt i Strömstad och skrek sig blå för en motorväg längs kusten, har snabbt grusat alla planer både väg- och järnvägsplaner. Vi säger, alla ska ha rätt till tåg och tågförbindelser, oavsett var man bor, och staten har det övergripande ansvaret för att tågen inte bara går i tid, det är minst lika viktig att de kommer fram i tid. Starka affärsintressen har mycket att vinna på en privatisering. Banarbetare och passagerare har bara en osäkrare tillvaro att se fram emot. Människoliv blir en av flera faktorer att ta hänsyn till i bolagens balansräkningar. De internationella exemplen avskräcker. Låt inte den svenska järnvägen bli en ny experimentverkstad. Vi i SEKO befinner oss mitt i 2007 års avtalsrörelse. Vi har nu skrivit på avtal för drygt hälften av våra medlemmar. Men vi har kvar ett prolongerat Spåravtal, avtalen på både postområdet och det statliga området under hösten. De kommande förhandlingarna på det statliga området förutsätter en ordentlig minröjning annars är risken stor att det briserar direkt med tanke på Arbetsgivarverkets chef, Göran Ekström, uttalande förra veckan. Avtalen på den privata sidan har träffats på för 4

5 hög nivå och utrymme i statsbudgeten når knappt en procent. Även för detta område har Odell det yttersta ansvaret, ska han gå till historien som mannen som sänkte Sverige Eller mannen som sänkte högerregeringen Reinfeldt. Vi har mellan LO;s förbund kommit överens om att se till att löneökningarna fördelas rättvist. Det innebär att avtalsområden med låga löner och områden som är kvinnodominerade ska få lite mer än övriga avtalsområden. Om det finns risk för ett inflationstryck så skapas det inte av våra löneavtal utan av regeringens vidlyftiga finanspolitik och av arbetsgivare som låter börsbolagen ledningar och högre tjänstemän få löneökningar långt utöver vad som är samhällsekonomiskt försvarbart. Mot denna bakgrund är det både ohederligt och orättfärdigt när Svenskt Näringsliv nu försöker framställa lågavlönades rättmätiga krav och vår strävan att jämna ut löneskillnaderna mellan mans- och kvinnodominerade avtalsområden som inflationsdrivande. Arbetsgivarna undergräver därmed sin egen roll. Löntagarna har rätt att kräva respekt och ansvar också från arbetsgivarna. Regering och svenskt Näringsliv pekar ut de lågavlönade som ansvariga för inflationsriskerna i en olustig Svarte Petter lik historia regisserad av samhällets ekonomiska och politiska makteliter. Detta sker samtidigt som vi alla kan se hur de ekonomiska klyftorna växer. Den som inte inser riskerna för framtida spänningar i samhället i det försök till skuldbeläggning av vanliga löntagare som nu sker, gör ett stort misstag! Urban Bäckström och framförallt Almegas VD, Jonas Milton är avtalsrörelsens stora förlorare. I upptakten till avtalsrörelsen pläderade Milton för lokallönebildning och nollavtal. Drömavtalet liknade han vid tunna schweizerostskivor med stora håll i. Vi har gjort vårt bästa för att bidra till att det inte skulle bli så, Teleavtalet, är ett bra exempel, det måste i Miltons ögon te sig som en tjock parmesanost, och dom har dessutom inga hål. I en intervju för en månad sedan utryckte Milton att avtalsrörelsen varit ett gigantiskt misslyckande för dom. Enligt Milton har arbetsgivarna inte uppnått ett enda av de mål de satte upp före förhandlingarna drog igång. Rean är inställd, med andra ord. 5

6 Men vägen har varit både krokig och backig. På till exempel väg- och banområdet tvingades vi lägga varsel för att nå en uppgörelse. Vi fick i medlingsförhandlingar till stånd ett avtal som innebär att våra säsongsanställda medlemmar inte längre tvingas ut i arbetslöshet en gång om året utan nu får möjlighet till en tillsvidareanställning. Med de nya hårdare a-kassereglerna kan inte detta betecknas på något annat sätt än en stor framgång för våra medlemmar på Vägområdet. Däremot blev vi av med granskningsavgifterna. Detta är givetvis ett problem. Till skillnad från Byggnads lyckades vi i alla fall behålla en del av de medel som granskningen inneburit i form av ett utvecklingsarvode, med det täcker inte på långa vägar intäktstappet. På sjöområdet blev vi återigen påminda om hur Urban Bäckströms Svenskt Näringsliv blandar sig i de enskilda arbetsgivarförbundens förhandlingar. Alla bud som vår motpart skulle lägga var tvungna att godkännas i Svenskt Näringslivs beredningsutskott. Svenskt Näringslivs nya toppstyrning får en att tänka på den forna Sovjetunionen. Tänk om vi skulle köra samma stuk. Då skulle vi kunna gå till arbetsgivarna och säga att vi har ett beslut i LO:s styrelse om att vi inte kan gå under 15 procent i ett treårsavtal. Vad skulle våra motparter säga då? Det är precis så här det går till på arbetsgivarsidan. Deras medlemsförbund har sträng order om att de inte får gå över 10,2%. Om de bryter mot reglerna kan de drabbas av skadestånd på mångmiljonbelopp. Svenskt Näringsliv har en idé om att marknaden ska sköta allt. Detta åberopar man ständigt i direktörslönedebatten. Men när det handlar om våra medlemmars villkor, då har marknaden spelat ut sin roll. Visst är det märkligt? Men man kan konstatera, att i Urban Bäckström möts den nyliberala kvartalskapitalismen och Stalinismen i en och samma figur, cirkeln är sluten och Östermalm har begåvats med sitt Kreml. Förbundskamrater, Den svenska modellen grundas av tradition på en stark fackföreningsrörelse, hög organisationsgrad, hög ersättning från en facklig a-kassa, en ekonomisk politik för full sysselsättning, aktiv arbetsmarknadspolitik, starkt anställningsskydd och socialförsäkringar med höga ersättningar vid föräldraledighet, sjukdom och pension. Den svenska modellen bygger på starka parter på arbetsmarknaden som tecknar rikstäckande kollektivavtal. I den svenska modellen regleras lönerna av kollektivavtalet. Det finns ingen statlig inblandning i löneförhandlingarna eller i implementeringen av kollektivavtalen. Det är 6

7 således arbetsmarknadens parter själva, via fack och arbetsgivare, som förhandlar fram kollektivavtalet och reglerar lönerna. Genom kollektivavtalet lovar arbetstagarna varandra att inte konkurrera med varandra och sälja sitt arbete för en lägre summa pengar än den lön som finns angiven i kollektivavtalet. Arbetsgivarna förbinder sig genom att teckna kollektivavtalatt betala de överenskomna lönerna till alla anställda, även till dom som inte är fackligt anslutna. I och med att arbetsgivaren förbinder sig till kollektivavtalet med löner och andra villkor får de alltså arbetsfred i utbyte. A-kassan är viktig inte bara för den arbetslöse, utan också för samhället och för dom som har arbete. Den arbetslöse får en möjlighet till en dräglig tillvaro med en ersättning i förhållande till sin tidigare lön. Den arbetslöse kan inte tvingas att ta jobb inom sitt yrkesområde till en lön som är lägre än den avtalsenliga lönen. Med en effektiv arbetsförmedling ges arbetslösa hjälp att finna nya jobb inom sitt yrke eller genom utbildning ges möjlighet att få kompetens inom andra yrken. En a-kasseersättning på hög nivå bidrar också till att konjunkturnedgångar dämpas eftersom konsumtion och efterfrågan kan upprätthållas. Med en höjd avgift för att tillhöra en a-kassa lämnar många a-kassan. Med lägre ersättningar vid arbetslöshet drabbas de arbetslösa svårt ekonomiskt. Med utebliven arbetsmarknadsutbildning försämras de arbetslösas möjligheter att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Med skyldighet att omgående ta jobb utanför det egna yrket och sin bostadsort kan man, om det inte finns möjlighet till ny utbildning, tvingas till arbeten med lägre kompetenskrav. Det blir en allmän press nedåt på lönerna. Även om kollektivavtalens täckning och juridiska styrka bibehålls, försämras, med de förändringar som nu sker i Sverige, möjligheterna för en fungerande svensk modell på arbetsmarknaden. Det finns ingen annan modell som gett svenska löntagare en sådan utdelning genom åren. Den är värd att slåss för! Förbundskamrater, När vi möttes för snart ett halvår sen på kongressen, valde vi att vänta med att avgöra flera viktiga frågor tills idag. Den största anledningen var 7

8 att vi ville se exakt hur den aviserade a-kassehöjningen skulle se ut och vilka effekter den skulle få. Idag ser vi effekterna tydligt. Den borgerliga regeringens försämringar av a-kassan har lett till att många medlemmar lämnar a-kassorna. Förbundets medlemsantal har också minskat kraftigt sen årsskiftet. Till detta ska läggas dom nästan 2500 aktiva medlemmar vi tappade under förra året. I år har vi för första gången under aktiva medlemmar. Nu, kamrater, måste vi ta tag i detta. Detta handlar inte bara om vår ekonomi. Lyckas vi inte vända utvecklingen, kommer förr eller senare vår legitimitet att urholkas och ifrågasättas. Därmed inte sagt att ekonomin inte är viktig. Det är den. Det budskapet gav ni med all önskvärd tydlighet till oss i förbundsstyrelsen på kongressen. Nu måste vi på allvar inse att vår kostym är anpassad för betydligt fler medlemmar. Det håller inte i längden. Handen på hjärtat kamrater. Nog kan vi alla hitta sätt att göra saker lite billigare, utan att dom för den skull behöver bli sämre? Men, tänker ni, vi kan väl inte spara oss till fler medlemmar? Mitt svar på den frågan är nej. Det kan vi inte. Jag tror att vi på allvar måste börja fundera över vad vi erbjuder medlemmarna. Är det vad dom vill ha eller gör vi bara som vi alltid har gjort? Eller gör vi rentav saker som ingen egentligen efterfrågar? Nu måste vi tillsammans hjälpas åt att använda våra resurser på bästa sätt. Hjälpas åt att vända på varenda liten sten och vara beredda på att slakta en och annan helig ko. För att vända trenden och öka intresset för det fackliga medlemskapet måste vi svara på följande frågor: Vad är det vi erbjuder? Till vem erbjuder vi det? Hur erbjuder vi det? Vi har nu inlett en diskussion i förbundsstyrelsen kring dessa frågor. Det är både en spännande och jobbig diskussion. Men helt nödvändig. Som ni vet har jag också gått ut med ett brev till samtliga förtroendevalda för att inbjuda till en bredare diskussion i förbundet. Att ni som sitter härinne kommer att delta i den diskussionen är förstås självklart. Både här, idag och i morgon, men också ute i er fackliga vardag. Jag är helt övertygad om att värdegrunderna från förra sekelskiftet håller än idag och att vi även i framtiden kan locka medlemmar. Med ett klart fokus på dom fackliga huvuduppgifterna och en klar strategi för medlemsvärvning, byggd på nutidens förutsättningar, ska vi tillsammans bli starkare. Fackföreningens styrka har hela tiden vilat på den lokala organisationen. Avdelningar, Klubbar, sektioner och kontaktombud är själva ryggraden i en lönekartells organisation. 8

9 Om inte den lokala organisationen fungerar bra är det svårt att upprätthålla avtalen, teckna nya och organisera nya medlemmar. Att många medlemmar arbetar på arbetsplatser, där den fackliga närvaron är sporadisk eller obefintlig, är inte ägnat att öka deras uppskattning för medlemskapets värde. För många framstår facket som ett konto dit man betalar in pengar, medan bilden av vad man kan ha för nytta av det är mer diffus. Oklarheter kan bara i begränsad utsträckning åtgärdas med trycksaker, massbrev och allmän information. Det är bättre än ingenting alls men ger inte medlemmen någon djupare känsla av att vara sedd och betydelsefull. Att erbjuda varje ny SEKO-medlem en kort introduktionsutbildning, en lightvariant av vår medlemsutbildning, kan kanske vara ett sätt, där man ges tillfälle att förstå både den kollektiva nyttan och de olika sätt, på vilka man som enskild kan dra nytta av sitt medlemskap. Vi i förbundsstyrelsen fick i uppdrag av er att föra en djupgående och heltäckande diskussion om SEKOs framtid. Det har vi börjat med. Vi fick också ett mycket tydligt uppdrag att få vår ekonomi i balans, att anpassa kostnaderna efter intäkterna. Det har vi arbetat med under en längre tid. Vi har idag inga enkla eller heltäckande lösningar men vi ser ett behov av att göra förändringar, både i klubb- och avdelningsstrukturerna. Vilket tidsperspektiv vi pratar om är beroende av hur väl vi lyckas vända på situationen med medlemstappet. Lyckas vi inte med det, kommer vi snart att bli tvungna att göra radikala förändringar. Det är det ena perspektivet vi ska se vårt förslag till nytt avgiftssystem i. Vår bedömning är det skulle skapa ett utgångsläge, som gör framtida förändringar av organisationen så smidiga som möjligt. Det andra perspektivet vi ska se förslaget i är att vi tar ett gemensamt grepp över en större del av resurserna genom att skapa ett gemensamt avgiftsuttag för förbund och avdelning. Ett gemensamt grepp över resurserna innebär också att vi kan ta ett gemensamt ansvar för alla medlemmar, på ett helt annat sätt än idag. Det är också i det perspektivet vi ska se förslaget till en annan fördelningsmodell, där vi använder oss av medlemmens bostadsort som underlag för finansiering av avdelningarnas verksamhet. Jag pratade förut om att vända på varenda liten sten. Här finns några rejäla bumlingar, tror jag. Om vi fortsätter våra diskussioner med det gemensamma greppet över resurserna som mål, finns det en hel del vi kan göra. 9

10 En livsviktig del av våra resurser är vår anställda personal. Idag förväntar vi oss att alla arbetsuppgifter ska utföras på alla avdelningar, oavsett hur många anställda man har. Här borde det finnas goda möjligheter att organisera arbetet på ett effektivare sätt, genom att se den anställda personalen just som en gemensam resurs. En gemensam resurs som kan förstärka där det behövs bäst och när det behövs bäst. Den här frågan har vi jobbat med i drygt ett år. Vi började med att se över och justera organisationen på förbundskontoret och håller nu på med organisationen för förbundsanställd personal på avdelningarna. När det nu blev som det blev med granskningsarvodena finns det alla skäl i världen att intensifiera det arbetet. Återigen kamrater, ni gav oss uppdraget att få vår ekonomi i balans. Ett nytt avgiftssystem löser verkligen inte alla problem men det ger oss möjligheter och förutsättningar. Låt oss ge oss själva dom förutsättningarna och tillsammans vända den nedåtgående spiralen. För elva år sen höll SEKO sitt förbundsmöte, här i samma lokal. Många av oss var med då. En av dom stora frågorna på det förbundsmötet var en obligatorisk hemförsäkring. Diskussionerna hade, då som nu, pågått i flera år. Då som nu var medlemskåren delad, även om dom allra flesta tyckte att själva försäkringen var både bra och billig. Lite förenklat kan man säga att ena lägret ville ha försäkringen, av solidariska och ekonomiska skäl. Andra lägret hade en rent principiell uppfattning att facket skulle ägna sig åt arbetsplatsen och låta var och en ta hand om sina egna hem. Den gången hölls ingen medlemsomröstning men väl en omfattande informations- och diskussionsrunda, som ledde till att vi till slut valde att säga nej. Idag har vi en liknande situation. Vi ska ta ställning till ett försäkringspaket som vi i förbundsstyrelsen tycker är mycket bra. Ändå har vi valt att föreslå att vi inte ska anta det. Hur går då det ihop? Ni har alla sett resultatet av medlemsomröstningen. Jag har hört en del besvikna röster över att bara 40 procent av medlemmarna röstade. Visst hade det känts betydligt bättre med ett högre röstdeltagande men jag 10

11 tycker ändå att det är ganska högt, med tanke på att det är betydligt färre medlemmar som brukar gå på medlemsmöten. Bekymret med resultatet av omröstningen är just att det var så jämnt. Hade 80 procent av dom som röstade varit överens, eller 90, eller till och med 60, hade frågan varit något enklare. Nu har vi det resultat vi har och det ska vi hantera. Kritik har framförts mot det brev som gick ut i samband med medlemsenkäten, med undertonen som man skriver får man svar. Jag skall på inget sätt skjuta ifrån oss den kritiken som bl.a. rörde paketets kostnad, den fanns det fog för. Men jag vill på det skarpaste protestera mot att förbundsstyrelsen skulle vara ute efter att få ett nej i medlemsenkäten. Ingen, ingen i förbundsstyrelsen har sagt att det är ett dåligt försäkringspaket. Det som fick oss i förbundsstyrelsen att bestämma oss för att föreslå er att säga nej, var dels att det faktiskt var en knapp majoritet av dom röstande medlemmarna som sa nej. Det andra skälet är att vi ser en risk för att vi tappar ännu fler medlemmar om vi ger oss in i ett obligatorium. Det har varit majoritetens bevekelsegrunder. Det är inte ofta vi röstar i förbundsstyrelsen. Vi brukar för det mesta komma fram till eniga beslut, även om diskussionens vågor kan gå höga. Den här gången gick det inga höga vågor. Vi var helt enkelt osäkra på vad som i nuläget är bäst för SEKO som organisation. Däremot var vi fullständigt överens om att låta er stå för det slutliga avgörandet av frågan här idag. Vi ska också ta ställning till en inkomstförsäkring. Där hade vi betydligt lättare att ta ställning eftersom vi ser en tydlig och direkt koppling till dom fackliga huvuduppgifterna. Kan vi med hjälp av denna försäkring få fler att stanna kvar både i facket och a-kassan, så är det en riktig investering enligt vår bedömning. Vi är väl medvetna om att det är medlemmar som inte kommer att omfattas av försäkringen och det är dom som har dom lägsta inkomsterna. Fanns det bara en möjlighet att teckna en försäkring för att höja även deras a-kassenivå, är jag övertygad om att vi hade haft en sådan lösning på bordet också. Nu har vi inte den möjligheten, tyvärr. Men vi har en möjlighet att stoppa flykten från a-kassan, vilket åtminstone innebär att de med högre löner än taket kommer att fortsätta att bidra till att hålla nere a-kasseavgifterna. Hade vi fått behålla alla de medlemmar vi hade A-kassan före årsskiftet, hade faktiskt funnits ett utrymme för att sänka grundavgiften. 11

12 På morgondagens A-kassestämma kommer styrelsen att begära att få ett mandat att höja avgiften, allt utifrån vad IAF kan komma fram till. Vi har funderat fram och tillbaka på hur en inkomstförsäkring finansieras på bästa sätt. Ett alternativ hade varit att låta dom över taket betala sina egna premier. Det är inte omöjligt att vi hade valt en sådan lösning om vi hade kunnat teckna försäkringen på längre sikt. Som det nu ser ut är framtiden minst sagt osäker för den här sortens lösningar. Vi vet också att regeringen har aviserat nästa halvårsskifte som startdatum för en obligatorisk a-kassa. Med all denna osäkerhet har vi valt att lägga förslaget att vi gemensamt ska finansiera premien. Vi har några väldigt strategiskt viktiga beslut att fatta under dom här två dagarna. Inte lätta. Men nödvändiga. Under den här kongressperioden kommer vi att sättas på prov vi aldrig kunnat ana. Det är mycket som står på spel. -Välfärdssamhället -Organisationsgraden -Kollektivavtalen -A-kassan Ska vi klara detta krävs också en organisation som fungerar och håller ihop när det stormar som värst, därför måste vi ta ett gemensamt ansvar, slå våra kloka huvuden ihop, hitta lösningar som grundar sig på ett medlemsperspektiv. Tillsammans kan vi flytta berg. Kan vi åstadkomma det, ja då ska vi också kunna flytta på en och annan arbetsgivare och framförallt en högerregering! Tack! 12

Janne Rudéns 1-majtal, Mellerud 1 maj 2007

Janne Rudéns 1-majtal, Mellerud 1 maj 2007 Janne Rudéns 1-majtal, Mellerud 1 maj 2007 demonstranter Alla ska med. Alla behövs. Under den parollen samlas vi idag till Första Maj-firande på över 350 platser i Sverige. Världen runt uppmärksammas denna

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

MITT SVERIGE VÅR FRAMTID

MITT SVERIGE VÅR FRAMTID MITT SVERIGE VÅR FRAMTID INNEHÅLL SAMMANFATTNING...4 BAKGRUND...5 INTERVJU: HEJ SEKO SÖDRA...6 RESULTAT...7 ARBETSGIVAREN SKA INTE KUNNA STAPLA KORTA VISSTIDSANSTÄLLNINGAR PÅ VARANDRA...7 NÄR MÄNNISKOR

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare Banar väg för tjänsteför etagen Innehåll 1 Förord...5 2 Sammanfattning...6 3 Lönebildning stämmer...7 4 Lönebildning, fråga för fråga...10 5 Nöjdhetsindex...17

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

A-kassan. frågor och svar

A-kassan. frågor och svar A-kassan frågor och svar Ett material om arbetslöshetskassan och vad den borgerliga regeringens förändringar av den kan få för konsekvenser. Materialet är i första hand avsett att användas av fackligt

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Ett år med Reinfeldt

Ett år med Reinfeldt Ett år med Reinfeldt Första pelaren: Arbetsmarknaden och partsrelationerna Politiken syftar till / leder till 1. Försvagning av fackföreningsrörelsen och rubbad maktbalans till kapitalets fördel 2. Etablering

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

Systemskifte pågår 2007-12-17

Systemskifte pågår 2007-12-17 2007-12-17 Systemskifte pågår En rapport som belyser konsekvenserna av den borgerliga regeringens försämringar i trygghetssystemen. Rapporten behandlar den första delen i det systemskifte i socialförsäkringarna

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning 2006-08-24 Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning Reinfeldt lovar att alla ska få behålla en tusenlapp mer av sin lön - men med alla nya avgifter tar han dubbelt tillbaka speciellt drabbade blir de

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

Inför avtalsrörelsen 2017

Inför avtalsrörelsen 2017 Inför avtalsrörelsen 2017 Avtalsrörelsens sex steg 1. Medlemmarnas inflytande I god tid innan en avtalsrörelse startar ska medlemmarna i samarbete med den lokala organisationen få möjlighet att påverka

Läs mer

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ett PM om konsekvenserna av en borgerlig regerings politik Dyrare och lägre a-kassa, fler otrygga jobb, skrotad rätt till heltid och uteblivna satsningar på arbetsmiljö

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

Telemarketing - Fördomar och verklighet

Telemarketing - Fördomar och verklighet Telemarketing - Fördomar och verklighet Att ringa i TM är ett enkelt och inte särskilt tidskrävande sätt att aktivera sig inom MUF. Arin Karapet är ansvarig för TM i Stockholm och arrangerar TM nästan

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Innehåll 1. Förord 2. Inledning 3. Prioriterade verksamheter 4. Övergripande mål 1. Förord Förhållningssätt och värderingar Medlemmar i Seko ska alltid känna att vi anstränger oss

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

Problem i byggbranschen Byggnads medlemsenkät våren 2006

Problem i byggbranschen Byggnads medlemsenkät våren 2006 Utredningsenheten Anders Bäckström Problem i byggbranschen Byggnads medlemsenkät våren 2006 Nästan var tionde medlem i Byggnads har blivit erbjuden svart betalning av sin arbetsgivare. Många vet om att

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen Byt regering för jobb och välfärd LO-förbundens medlemmar är elektriker, svetsare, undersköterskor, servitriser, murare och kassörskor. Vi serverar

Läs mer

2009-04. Välj din pension själv

2009-04. Välj din pension själv 6 2009-04 Välj din pension själv Välj din pension själv När du så småningom går i pension kommer den ålderspension som betalas ut till dig att komma från två håll: Allmän pension och avtals-/tjänstepension.

Läs mer

Förslag till riksdagsbeslut. Kommittémotion

Förslag till riksdagsbeslut. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2008/09:s12014 j av Tomas Eneroth m.fl. (s) med anledning av skr. 2007/08:120 2008 års redogörelse för företag med statligt ägande Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte 2 Sammanfattning Den här rapporten presenterar den första undersökning som på ett systematiskt sätt besvarar frågan hur

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Handlingslinjernas syfte är att formulera mål och strategier inom viktiga områden för IF Metall. Inom varje område anges konkreta mål och inriktningar för

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Unga röster om facket Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Lars Ericson, Swedbank September 2009 Innehåll INNEHÅLL...

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Medlemsavgift DAGORDNINGSPUNKT. nr 25

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Medlemsavgift DAGORDNINGSPUNKT. nr 25 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Medlemsavgift DAGORDNINGSPUNKT nr 25 Sid 2 Medlemsavgifter HEM Innehåll Dagordningspunkt 25... 3 Motion nr 16 Angående avgiftsklasser för medlemsavgifter... 3 Motion nr 17 Angående

Läs mer

Uppdraget. att värna löftet

Uppdraget. att värna löftet Uppdraget att värna löftet Författarna och Landsorganisationen i Sverige 2006 Författare: Ingemar Göransson och Anna Holmgren Foto: Denise Grünstein/Bildhuset Illustration: Ulf Lundkvist Grafisk form:

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag SEKO Branschorganisation Spårtrafik förslag Verksamhetsplan 2017 1 Branschorganisationens uppgifter Övergripande mål för Branschorganisationen; En effektiv demokratisk organisation som samordnar aktiviteter

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen 2006 Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen Av Jonas Bengtsson Denna rapport är framtagen på uppdrag av,

Läs mer

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar Faktablad TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar TCOs rapport jämför åtta länders statliga arbetslöshetsförsäkringar i olika inkomstnivåer. Tabellen nedan visar vilken ersättning olika

Läs mer

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av Kort om: kort om R apport 3 av 7 27 3 RappoRt 3 av 7 27 En sammanfattning av den tredje rapporten Omkring 157 LO-medlemmar har ett eller flera fackliga förtroende. Det fackliga arbetet bygger mycket på

Läs mer

Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner

Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner - En undersökning av svenska folkets inställning till lägstalöner

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Facklig introduktion på arbetsplatsen workshop

Facklig introduktion på arbetsplatsen workshop Facklig introduktion på arbetsplatsen workshop Syftet med den fackliga introduktionen är att öka den totala fackliga medvetenheten på arbetsplatsen och vara en första positiv kontakt med facket för att

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Det svenska politiska systemet. Svensk modell i förändring

Det svenska politiska systemet. Svensk modell i förändring Det svenska politiska systemet Svensk modell i förändring Uppläggning Kärnkraftsfrågan Striden om löntagarfonderna EU-medlemskapet Reformer av välfärdsstaten Kärnkraftsfrågan Kärnkraften central i svensk

Läs mer

Som sjöingenjör, skall man välja er framför *Den motsatta fackets namn* och i så fall varför? Vad är det för skillnad på SBF och SFBF helt enkelt?

Som sjöingenjör, skall man välja er framför *Den motsatta fackets namn* och i så fall varför? Vad är det för skillnad på SBF och SFBF helt enkelt? Fackförening Någonting för dig? En fackförening är en arbetstagarorganisation som sluter samman arbetstagare från en viss yrkeskår (yrkesförbundsprincipen) eller arbetsplats (industriförbundsprincipen)

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014 KONGRESSBLADET 14 juni 2014 Vi är alla Seko-iter idag sa Karl-Petter Thorwaldsson och fick rungande applåder. LO-ordföranden syftade givetvis på den pågående Sekostrejken mot otrygga anställningar. Nej

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen. Lars Calmfors Finanspolitiska rådet. Anförande på seminarium 14/2-2011.

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen. Lars Calmfors Finanspolitiska rådet. Anförande på seminarium 14/2-2011. Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen Lars Calmfors Finanspolitiska rådet Anförande på seminarium 14/2-2011. 2 Vi har blivit instruerade att ta upp tre punkter. Jag

Läs mer