Tema: Drycker & snacks. Femte benet test. Det blev St1. De öppnade ny mack. Hur blir det med sjömackarna? Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tema: Drycker & snacks. Femte benet test. Det blev St1. De öppnade ny mack. Hur blir det med sjömackarna? Nr 3 2009"

Transkript

1 Ny serie: Femte benet test Nr B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Det blev St1 De öppnade ny mack Hur blir det med sjömackarna? Tema: Drycker & snacks Merförsäljningskurs lyfte Skärblackamack Arbetsrätt och a-kassa

2 B&B INNEHÅLL Nr 3 Årgång 75 Maj 2009 Omslagsbild: Det blev St1 som köpte Statoilslatten och som därmed kraftigt ökar sin närvaro på den svenska marknaden. Om inget annat anges svarar redaktören för text och bild. Redaktion Rolf Karlsson, redaktör I nästa nummer: Redaktionskommitté Robert Dimmlich Lennart Olson Susanne Forslund Leif Ericsson Lennart Nilsson Susan Fritz 4 Ledaren PDF 6 St1 köper delar av Hydro och Jet PDF 8 Anna och Johan öppnar ny Shellstation PDF 10 Positiva vibbar från Shell Road Show 12 Från OKQ8s konvent i Skövde 14 Det aktuella läget för sjömackarna PDF 18 Bilistiska sidan från auto motor & sport 20 Nyheter från mässa i Birmingham PDF 24 I Stora Levene blomstrar verksamheten PDF Sid 8 Mer om organisationen för nya St1 Pumpsamlare i Skåne Han kör på gengas Tema Fast Food samt förstås mycket mer intressant läsning! 26 Norskt system för enklare släputhyrning PDF 28 Aktuella notiser 30 Hur man kan använda sig av Myster Shopper Tema: Dryck & snacks 32 Estrella står på egna ben 33 Rootfruit, ett lyxigare snacks 34 Firefly, engelsk funktionsdryck 35 Vitamin Well, svensk funktionsdryck Sid 20 Sid 36 Auto motor & sport förser oss med sidan 18. Svensk Bensinhandels sidor 36 Merförsäljningskurs gav nytt tänk i Skärblacka 37 Vi svarar på frågor om arbetsrätt och A-kassa 38 Nya medlemmar 39 Leverantörsregister Sid 24 FÖRTYDLIGANDE "I nummer av Tidningen Bensin och Butik finns ett reportage om SPIMFAB: s tusende sanering. Man kan få uppfattningen att det är Sofie Quant på SPI som är artikelförfattare, vilket inte är fallet. Sid 6 Sid 14 Svensk Bensinhandel vi gör branschen starkare! Svensk Bensinhandel är organisationen för dig som driver bensinstation som egen företagare. Med vår erfarenhet och kunskap kan vi ge dig stöd och hjälp vid förhandlingar med facken och oljebolagen samt i kontakter med andra företag och myndigheter. Förhandlingarna med oljebolagen kan t ex röra hyror, kontraktsvillkor, reparationer och underhåll. Förhandlingarna med fackföreningarna kan t ex handla om anställningar, löneuträkningar och uppsägningar. Branschinformation ges via tidningen Bensin&Butik, nyhetsbrev, informationsmöten samt hemsidan Förbundet erbjuder omfattande och varierande utbildning för medlemmarna och deras anställda samt också olika typer av försäkringar för företaget, företagaren och de anställda. Förbundsstyrelsen består av sju ledamöter som i så stor utsträckning som möjligt skall komma från olika oljebolag.

3 B&B LEDAREN St1 blir en större aktör i landet vilket kan BÄDDA FÖR NYA PRISKRIG En välkommen nyhet har så äntligen anlänt som ni kan läsa mer om på sidan 6. Det blir St1 som köper 40 JET-stationer samt Hydros stationsnät som till stora delar består av automater och som ibland också ackompanjeras av trafikbutiker. Det blir mycket intressant att se hur ägarskiftet påverkar den svenska marknaden. Grossistmarginalen är idag redan pressad (historiskt men också i jämförelse med övriga Europa), men en ny aktör måste profilera sig. Detta gör man tydligast och mest logiskt med priset. Statoil, som behåller över 120 JET-stationer, måste i sin tur skylta om inom ganska kort tid. Med ett nytt varumärke behöver även Statoil göra samma resa. Det är som upplagt för ett nytt priskrig. Det senaste priskriget som bredde ut sig över nästa hela landet pågick under 2005 och Om St1s intåg på marknaden innebär ett nytt priskrig måste oljebolagen ta sitt ansvar. Senast försökte oljebolagen få återförsäljarna att delta i priskrigen genom att bidra med sin marginal utan att de egentligen kunde påverka situationen. Många handlare har under årens lopp sett sina marginaler minskas från över 30 öre (nominellt) till hälften. Kakan har inte blivit större, men bensinhandlarens del av kakan har konstant minskat. Det finns inte längre något utrymme för de handlare som äger sina drivmedelslager att subventionera några priskrig. Med nästan lika stor spänning väntar hela branschen på hur Statoil skall skylta om sitt JETnät. En ytterligare komponent som kommer att avspeglas i den svenska bensinbranschen är vem som kommer att ta över rodret i Statoil. Den nu sittande VD:n Håkan Kirstein avgår och den som följer kommer att få tillgång till ett modernt nät av servicestationer och ett attraktivt automatnät. Min personliga förhoppning är att efterträdaren fortsätter se vikten av samverkan med handlarna och Svensk Bensinhandel det kommer nämligen att gynna även Statoil som oljebolag. Sammanfallande med ägar- och ledningsförändringar i branschen råder det ännu en lågkonjunktur som pressar alla. Även om branschen påbörjat en strukturrationalisering syns ännu inte effekten. Servicehandelsindex visar att servicehandeln förvisso gick upp 2,5 % sista kvartalet 2008, men för trafikbutikerna föll det med 1 %. Regeringens budgetproposition innehåller 10 miljarder kronor till aktiva åtgärder och för att täcka arbetslöshetsförsäkringen. Inte många kronor blev över för att stimulera och hjälpa småföretagarna. Istället för att sänka arbetsgivaravgifterna eller att hjälpa småföretagarna genom andra åtgärder (som bland annat Maud Olofsson talat sig varm för) ser vi att resurserna läggs på att hålla arbetslösa i åtgärder. Regeringen ger stimulanspaket till bankerna och stödjer industrin men vågar inte satsa på framtidens tillväxtskapare småföretagarna och entreprenörerna. Det tycks som om regeringen försöker bromsa sig ur krisen. I tilläggsbudgeten får sanering och återställande av förorenad mark minskat anslag med 15 Mkr. Dessa pengar ska istället bland annat gå till ökade anslag för regeringskansliet. Detta är en märklig prioritering, bland annat mot den bakgrund att Svensk Bensinhandel flera gånger uppvaktat regeringen om den latenta miljöbomb som alla osanerade bensinstationer utgör. Nu löser inte 15 Mkr alla problem, men pengarna hade kunna utgöra en tydlig politisk markering och ett startskott för att skapa en saneringsfond för nedlagda bensinstationer. Trots allt bidrar vår bransch med 60 miljarder kronor i skattemedel. Det är få branscher som har så många statliga pålagor som bensinbranschen, och som samtidigt får tillbaka så lite hjälp från statsmakterna. Robert Dimmlich, VD TS kontrollerad fackpressupplaga Ansvarig utgivare Robert Dimmlich, tel Redaktör Rolf Karlsson, tel Annonsbokning och material Ad4you, Nils-Erik Wickman Krukmakargatan 35C, Stockholm Tel , fax Register och prenumeration Susanne Forslund, tel Medlem av föreningen Sveriges Tidskrifter ISSN Art & Design TapeNet Reklam AB Tel Tryckning Trydells tryckeri Box Laholm Verkställande direktör: Robert Dimmlich Box 1763, Birger Jarlsgatan 37 3tr Stockholm Tel , fax Bankgiro Nummer 4 kommer den 15 juni. Manus till redaktionen senast den 18 maj. Prenumerationspris för 2009 helår 500:, lösnummer 80: Eftertryck av text och bild förbjuden utan överenskommelse med redaktionen.

4 B&B Oljebolagen Nu är det klart med Hydro/JET-affären - DET BLIR ST1 En förutsättning för att Statoil/Hydros köp av Jet skulle godkännas var att delar av stationsnätet måste säljas till en annan aktör för att inte Statoil skulle få för stor marknadsandel. Nu vet vi hur det blev! St1 kom in som ny aktör till Sverige för några år sedan för att ta upp kampen med Jet som då var i det närmaste ensam om lågpris på automater. Satsningen kom minst sagt olägligt, nämligen i samma veva som Shells automatkoncept Express introducerades. Jet hade som affärsidé att ligga lägre än konkurrenterna, och Shell Express kontrade med att deras automatkunder inte skulle kunna tanka billigare någon annan stans - och så var priskriget i full gång. Inte lätt för en ny aktör att hitta sin plats då! Nu tar St1 ny sats i Sverige i och med köpet av 118 Hydro- och 40 Jetstationer i Sverige samt 40 Jet i Norge. Eftersom denna nyhet når oss den 2 april och det är manusstopp för detta nummer den 6 april återkommer vi med intervjuer och ytterligare kommentarer i nästa nummer. Så här såg den ut, den pressrelease som släpptes den 2 april och som finns på hemsidan "Energibolaget St1 Oy har med ett avtal som undertecknats den första april överenskommit om köp av 198 automatstationer av StatoilHydro ASA i Sverige och Norge. Avsikten är att avsluta köpet före sommaren För att detta ska genomföras krävs ännu ett godkännande av de lokala myndigheterna och EU. De bensinmackar som förvärvas förstärker St1s redan existerande distributionsnät i Sverige till att omfatta hela landet och antalet platser överstiger redan tvåhundra. Det utökade bensinmacknätet i Sverige kompletterar väl en utökning utanför Finland av St1s koncept etanol av avfall. Ett starkt nät är för St1 en viktig länk till införsel av Refuel-bränsle med höginblandning av etanol först på den finska marknaden i början av april och senare också på den svenska marknaden. Refuel RE85 innehåller % bioetanol, som St1 producerar av bioavfall från livsmedelsindustrin med sitt Etanolix -koncept. I takt med etanolbilismen har det i Sverige redan länge funnits E85-etanol på marknaden. St1 har för avsikt att börja tillverka avfallsbaserad etanol i Sverige så fort som möjligt för att ersätta importetanol. Förhandlingar pågår om de första projekten. Det förvärvade stationsnätet är mycket modernt och passar därför bra in i St1s sätt att driva stationerna kostnadseffektivt med distansstyrning. En utvidgning av stationsnätet förbättrar bolagets kostnadseffektivitet ytterligare också i Finland. St1s marknadsandel av försäljningen av flytande bränsle kommer genom tillväxten att vara i Sverige ca 8 % och i Norge ca 5 %. Genom köpet växer St1 koncernens omsättning till ca 1,5 miljarder euro. + Svensk Bensinhandel kommenterar Det blev inte en ny aktör på den svenska marknaden, utan ST1, som redan är etablerad i Sverige, valde genom köpet av Hydro- och Jetstationer att öka sin marknadsandel. Vi får en kedja på över 200 anläggningar under varumärket ST1, som sannolikt kommer att vilja profilera sig som ett lågprismärke. När sedan Statoil blir tvingade att omprofilera resten av Jet-nätet blir det minst två bolag som vill vara prisledande. Med pressade grossistmarginaler skall det bli intressant att se vem som tar på sig ledartröjan och hur övriga bolag kommer att agera. För våra nuvarande Hydro-medlemmar, med bensinanläggningen kvar, är väntan över och framtiden ser positiv ut med ett varumärke som vill sticka ut! Lennart Olson, Vice VD Svensk Bensinhandel = 6

5

6

7 B&B Sjöstationer Finns det någon framtid FÖR SJÖSTATIONERNA? Så länge jag kan minnas har de funnits till hands för sjöfarande; sjömackarna, alltså. Men i dessa mackdödstider när oljebolagen allt hårdare ser till sina avkastningskrav har man gett sig på också detta verksamhetsområde. Bensin&Butik har undersökt saken närmare. Som var och en förstår handlar det här om betydligt mindre volymer än på land, och därtill är säsongen intensiv, men kort. Större delen av året måste sjöstationsägarna ägna sig åt annan verksamhet förutom de få som kan leverera till yrkessjöfarten. Ojämnt fördelade... En inventering av antalet sjöstationer ger vid handen att de är mycket ojämnt fördelade, och att det finns en klar Stockholmsdominans. Två rimliga orsaker finns; dels bor det flest människor i stockholmsområdet, och dels har Stockholms skärgård en utbredning som ingen annan skärgård i landet är i närheten av. Hur beståndet är idag kan du se på motstående sida, och L bakom betyder att stationen kan nås från land medan Ö betyder att stationen bara kan nås med båt....och ej komplett Den lista som redovisas på motstående sida är inte komplett eftersom det finns sjöstationer som får sina leveranser på annat sätt. Så kommer till exempel Göta Kanalbolaget att öppna två helt nya sjöstationer under 2009, och kanske finns det ett liv efter OKQ8 för de sju stationer som snart inte längre får leveranser därifrån. Det förekommer också att kommuner och båtklubbar driver mindre sjöstationer som en service till sina invånare/medlemmar. Oljebolagens syn Bensin&Butik ringde också runt till oljebolagen för att ta reda på deras inställning till sjömackar, och svaren varierade. Som en information kan nämnas att det av hävd varit så att handlaren äger sin utrustning till skillnad från landstationer, så bolagen har inga investeringsbekymmer där. Det handlar för deras del egentligen om man vill leverera bränsle eller inte och om man vill att det egna kortet också skall gälla. Det borde vara en god affär för oljebolagen att leverera till sjöstationerna eftersom möjligheten för kunden att välja och vraka bland stationerna inte är lika stor som på land samtidigt som prissättningen är fri, men de små volymerna gör ändå att flera bolag ser problem med lönsamheten. Statoil, Pär Widell Vi har sagt upp leveransavtalen med samtliga våra sjöstationer till utgången av Det innebär att alla får leveranser precis som vanligt under hela året, med sedan är det slut. Vi gör detta eftersom lönsamheten är för dålig. De sjöstationer som drabbas är fria att köra vidare om de så önskar, men måste då få leveranser på annat håll. Att Statoil skall sluta leverera till sjöstationer är ett centralt beslut, och anledningen är att det är svårt att få lönsamheten att gå ihop eftersom det rör sig om så små volymer. Preem, Thomas Ögren Vi håller på att utvärdera hur vårt framtida stationsbestånd skall se ut, och i den diskussionen har vi också med våra sjöstationer. Det verkar rimligt att anta att kraven på de befintliga stationerna inte kommer att bli mindre, snarare tvärt om med allt vad det betyder av framtida investeringar. Vi har idag inga konkreta planer på att sluta leverera till våra sjöstationer, utan vi får se vad vår utredning kommer fram till. Fram till dess levererar vi precis som vanligt till alla våra sjöstationer. Shell, Per Geber Vi har inga planer på att förändra vårt bestånd av sjöstationer. Vi tycker det är positivt att Shell-snäckan syns på många platser, också på sjön. Vi har avtal med Mikael Robell som har hand om alla våra sjöstationer så prata gärna med honom om du vill ha en närmare bild av situationen. OKQ8, Per-Erik Persson Få sjöstationer lever upp till det koncept som vi bestämt för våra stationer. På hemsidan finns idag 10 stationer, men redan under 2009 kommer vi att sluta leverera till 7 av dem. Anledningen är enkel - det kostar för mycket för oss. Ofta kan en sjöstation hitta alternativa leveranslösningar, men för oss blir det för dyrt. De sju stationer som inte längre får leveranser från oss äger allt på sina stationer och kan följaktligen ha sin verksamhet igång även om vi drar oss ur. På de tre stationer som vi har kvar äger vi själva utrustningen. 14

8 Sveriges sjömackar Den mest kompletta bilden av landets sjömackar torde man få genom att konsultera respektive oljebolags hemsidor. Den 30 mars fanns följande där. Men det finns också "vita" sjömackar som får leveranser på annat sätt och dessa finns inte med i denna lista. Preem, 10 st varav 9 land Västkusten Klövedal (L) Grundsund (L) Stockholm Djursholm (L) Hornstull (L) Dalarö (L) Vaxholm (L) Saltsjö-Boo (L) Stavsnäs (L) Stavsudda (Ö) Karlstad Kannikenäset (L) Statoil, 20 st varav 16 land Västkust Donsö (L) Havstenssund (L) Styrsö (L) Ostkust Arkösund (L) Stockholm Ålsten (L) Dalarö hotell (L) Dalarö varv (L) Sollenkroka (L) Gräddö (L) Klintsundet (L) Ornö (L) Sätra (L) Södertälje (L) Vaxholm (L) Bullandö (L) Ingmarsö (Ö) Möjaström (Ö) Kymendö (Ö) Utö (Ö) Mälaren Strängnäs (L) Shell, 18 st varav 14 land Västkust Bohus Malmön (L) Ostkust Lagnö, St Anna (L) Oxelösund (L) Trosa (L) Stockholm Furusund (L) Dalarö (L) Hölö (L) Saltsjöbaden (L) Solna, Karlberg (L) Solna, Bockholmen (L) Strandvägen (L) Strömma (L) Åkersberga (L) Fjäderholmarna (Ö) Lådna (Ö) Sandhamn (Ö) Nämdö (Ö) Norrland Sundsvall 15 OKQ8, 10 st varav 8 land Västkust Träslövsläge (L) Sydkust Höllviken (L), kvar efter 2009 Ostkust Färjestaden (L), kvar efter 2009 Stockholm Lidingö (L), kvarefter 2009 Möja, Berg (Ö) Möja, Långvik (Ö) Norrland Luleå (L) Kalix (L) Piteå (L) Vänern Kristinehamn (L)

9 Mikael Robell - SJÖMACKSGURUN Bensin&Butik tar Per Geber på orden och träffar Micke Robell för ett samtal om både sjömackar i allmänhet och Shellstationer i synnerhet. Micke har mycket lång erfarenhet av sjömackar och har i många år varit en länk mellan Shell och Shells sjömackar, något som fungerat utmärkt länge ända till juni För första gången i mitt yrkesliv stod jag inför en situation som jag själv inte kunde påverka, och det var ingen rolig upplevelse, berättar han. Men det är historia, och nu har jag kommit överens med Shell om att leverera bränsle till alla deras sjömackar till och med Hur det blir efter det datumet vet ingen, men jag har redan mina funderingar. Jag vill passa på att tacka Shell för att hela situationen har löst sig på bästa möjliga sätt, något som Per Geber skall ha all heder av. tioner har jag istället inriktat mig på att hjälpa dem, inte minst genom att leverera drivmedel till dem, berättar han. Jag har goda kontakter efter mina många år i branschen, och kan redan denna sommar erbjuda leveranser till alla sjöstationer, både de som kan få leverans från land och de som måste få leverans via tankbåt. I mitt bolag finns tankbåten Sjöbjörn som går i Stockholms skärgård, och jag har redan avtal med många av sjömackarna på öarna om leveranser och sitter i förhandlingar om ytterligare några. Mickes tankbåt Sjöbjörn fullbunkrad på väg till kunder i skärgården. Egna mackar Micke har själv drivit flera Shell-sjöstationer i stockholmsområdet, men det är numera ett passerat stadium i hans liv. Till och med kronjuvelen i samlingen, stationen i Sandhamn, är såld och Micke ser nu andra utmaningar i livet. - När jag nu inte längre driver några sta- Nyetableringar på gång På den stora båtmässan i Älvsjö hade Micke en monter där Shells sjömackar presenterades, och inte långt därifrån hade Svenska Båtunionen ett upprop i sin monter som hette: Rädda våra sjömackar, något som förvånade Micke storligen. - Jag försökte få en förklaring på vad de menade, börjar han. Vilka mackar skulle läggas ner? Det kunde de förstås inte svara på. Jag vet ju att det inte finns några planer alls på att lägga ner en endaste mack, men känner däremot till planer om nyetableringar där jag själv är involverad. Andra förutsättningar på sjön Att driva en sjöstation är något helt annat än att driva en station på land, och det är också helt andra förutsättningar för de båda. - Man måste komma ihåg att sjöstationer säljer små volymer om man jämför med sina kollegor på land, säger han. Stolt skeppare ombord på sitt eget tankfartyg. Dessutom är det mycket vanligt att handlare själv äger all utrustning. Lägg där till att säsongen är kort och intensiv riktig fart på bränsleförsäljningen är det bara under juni, juli och augusti. Sjömacksägare måste vara ännu mer tusenkonstnärer än sina landkollegor, och jag har under mina mackägar-år alltid försökt hjälpa de kollegor som så önskat med allt från tillståndshantering till leveranser. Eftersom jag inte längre driver egna mackar utan koncentrerar mig på leveranser har jag också möjlighet att hjälpa till i alla andra frågor som rör sjömackar, och jag ser verkligen fram emot denna nya fas i mitt bensinhandlar-liv. Sandhamnsmacken, skärgårdens största sjömack - och tillika skärgårdens bästa läge, alldeles i närheten av KSSS klubbhus. Nu får Micke Robell leverera bränslet hit istället för att driva den själv. 16

10 Statoils sjömackar tror på ETT LIV EFTER STATOIL Det oljebolag som har flest sjömackar är Statoil, och den som har flest Statoilstationer i stockholmsområdet är Lars Ohlson. Vad tror han om Statoilstationernas framtid? Vi träffade honom på en av hans anläggningar, den i Ålsten, en solig vårdag i april. På stationen rustas det för fullt inför den kommande säsongen. Lars mack tillhör en av de större, och här finns både en liten butik och en ordentlig restaurang med fullständiga rättigheter. Gammal i gemet Lars skall snart inleda sin 41a säsong som sjömacksägare, och för närvarande driver han fyra anläggningar; den vid Ålsten där vi sitter nu, en i Sätra på andra sidan vattnet, den i Sollenkroka på norra Värmdö och så den i Möja ström, i sundet mellan Möja och Södermöja. - Det här är min första mack, de andra har tillkommit med åren, berättar Lars. Jag är också en av de få som enbart försörjer mig som sjömacksägare. Det vanliga är att man har en annan verksamhet på vintern. I den här branschen jobbar man stenhårt under sommaren, men resten av året är det ganska lugnt. Började på mässan Statoil har under flera år haft en monter på den årliga Båtmässan i Älvsjö, och eftersom de flesta Statoilhandlarna bemannade montern i omgångar uppstod ett informellt nätverk som också fungerade i andra sammanhang än enbart mässan. - Av naturliga skäl har inte Statoil varit representerade på mässan de senaste två åren eftersom de inte längre skall leverera bränsle till oss av ekonomiska skäl, säger Lars och ser lite besviken ut. De har räknat ut att det inte lönar sig, och jag kan inte begripa deras resonemang. Men beslutet är taget och vi måste leva med det. Vi Statoilhandlare har träffats åtskilliga gånger den senaste tiden för att se hur vi skall hantera den situation som uppstått. Men vi har inga förbindelser åt något håll, så om någon vill profilera sig på annat sätt eller lösa frågorna om leveranser och kassasystem själva är de helt fria att göra så. Statoilhandlaren på Ingmarsö har exempelvis beslutat sig för att gå över till Shellgruppen. Två huvudfrågor En sak som Lars irriterat sig över är den debatt som förts i media där det påstås att Statoil skall stänga sina mackar i skärgården. - Det visar bara att journalisterna inte förstått vad det är frågan om, menar han. Statoil kan inte stänga några mackar, det är vi handlare som äger allt. Statoil slutar att leverera bränsle i september 2009, det är vad som hänt. För oss handlare medför det två stora frågetecken. För det första, hur skall vi få leveranser efter september 2009, och för det andra hur skall vi lösa kassaproblemet. Idag har vi kassasystem via Statoil, och det upphör också i september Vi måste hitta ett nytt system som inte är för dyrt och som klarar av att hantera betalning av bränslet och helst ta alla slags kort. Det optimala vore att kundens bolagskort också går att använda. I det läget vore det trevligt att få förhandla med Statoil om de är intresserade att vi accepterar Statoilkortet, kanske redan 2010! Profilering? En annan intressant fråga är profileringen av Statoilmackarna. När kassasystemet för Statoilkort försvinner finns det väl ingen anledning att flagga Statoil? Lasse bekvämt tillbakalutad på en av sina pumpar vid Ålstensmacken. - Nej, det gör det inte, bekräftar Lars. Det är en av de många mindre frågetecken som vi resonerar om i gruppen. Men klarar vi bara våra huvudfrågor så kan vi säkerligen hitta bra lösningar också på våra andra frågetecken. Kanske skall vi gå ihop under Skärgårdshandlarna? Eller hitta en samarbetsform tillsammans med Skärgårdsstiftelsen? Möjligheterna är många, men inga beslut är tagna i dagsläget och inga avtal är heller påskrivna åt något håll. Transportstöd? I förbifarten nämner Lars att det finns stöd för transporter till skärgården för de flesta produkter, men dock inte bränsle. Hittills har det inte spelat någon roll för handlaren eftersom oljebolaget gått in där, men nu blir situationen annorlunda. - Leveranspriserna kommer att bli betydligt mer differentierade, det vet vi redan nu, menar Lars. De stationer som får leverans via tankbil kommer billigast undan. De stora prisskillnaderna kommer att vara på sjön där de sjöstationer som har långa transportvägar får betala ett betydligt högre pris som förstås drabbar konsumenten. Hittills har inga diskussioner förts om det går att hitta något slags utjämningssystem Få och stannar länge Det finns en aspekt till i sammanhanget sjöstationsinnehavarna byts sällan, utan den som en gång börjat med sjömack tenderar att bli kvar i många år. - Det har gjort att vi blivit lite av en egen familj oavsett oljebolagstillhörighet, tycker Lars. Vi vet mycket om varandra och vi har för det mesta haft högt i tak när vi träffats. Vi vet dessutom mycket om varandras verksamheter, och det har vi nytta av i dagens situation. Av tradition har vi hittills inte haft särskilt mycket med varandra att göra rent affärsmässigt, så det som händer nu innebär en ny situation för oss. Tråkigt men kan bli bra Till sist undrar jag hur det känns att vara inne på sista året som Statoilhandlare. - Just nu känns det trist, det skall jag villigt erkänna, svarar Lars. Jag har tillhört ett bolag i hela mitt yrkesliv och har alltid haft ett bollplank, både på bolaget och via distriktschefen. Av hävd har alla sjöstationer legat under samma distriktschef som då kunnat vår verksamhet. Nu blir det annorlunda, men jag hoppas förstås att allt löser sig till det bästa. Nästa år kanske vi har en ny, egen profil och ett finurligt kassasystem som gör att vi kan ta ALLA oljebolagskort. I så fall blir saknaden av Statoil inte särskilt stor. 17

11 B&B Mässor Många nyheter på service- och bensinhandlarmässa I BIRMINGHAM Ibland är det nyttigt att rikta blickarna utanför vårt avlånga land för att se vilka trender och tendenser som gäller internationellt. Ett bra sådant tillfälle är att besöka de årligt återkommande mässorna CRS och IFFE som hålls i jätteanläggningen NEC strax utanför Birmingham. CRS står för Convenience Retailing Show och IFFE för International Forecourt & Fuel Equipment, så här kan man se nyheter inom båda dessa områden samtidigt, mycket praktiskt för en tidning med Bensin&Butiks inriktning. En nyhet för i år var dessutom att lågprisflygbolaget Ryanair numera trafikerar Birmingham och landar faktiskt på Birmingham International, samma flygplats som alla andra flygbolag och inte på någon avlagd mindre sådan flera mil därifrån. Därför behöver inte flygkostnaden avskräcka tur och retur gick biljetten på 300 kr, allt inkluderat. Som vanligt men mycket nyheter Bensin&Butik har besökt denna mässa tidigare, och en god anledning är att den hålls i England där man både kan förstå och göra sig förstådd. Man måste förstås också komma ihåg att våra marknader skiljer sig åt, men har man det i minnet finns mycket spännande att titta på. I år hade vi bara en dag till vårt förfogande, och det är i minsta laget. Minst två bör man sätta av om man skall hinna prata med utställarna också. Här följer ett urval av årets mässa. Elektroniska cigaretter Rökfria miljöer blir allt vanligare, och i England är numera till och med pubarna rökfria. Men med denna elektroniska cigarett går det bra att röka inomhus överallt om man nu kan kalla aktiviteten i fråga för att röka, förstås. Manicken ser ut som en cigarett och man laddar den med en ampull och suger i sig nikotinet. Lite rök bildas, men den består bara av vattenånga och är helt luktfri. Ingen aska bildas heller. En cigarett kostar 50 pund, och en laddning ampuller motsvarande 75 cigaretter kostar 7 pund så i längden blir det billigare än vanliga cigaretter. Batteriet i cigaretten måste laddas ibland, och laddare medföljer. En cigarrvariant visades också. Kan detta bli en pryl för innefolket? Den som lever får se. Mer info på www. gamucci.com. På skärmen ser vi att pump 1 totalt har temperaturkompenserat 40 liter positivt och 7 negativt, alltså 33 liter. Senaste fyllningen från samma pump var 9.86 liter, men med en positiv kompensation fick kunden ut 9,88 liter. Systemet garanterar volymer som om det alltid vore 15 grader celsius. Temperaturkompensation Ett problem med hanteringen av bränsle är temperaturen. Vätskor ökar i volym i värme, men nu finns en metod att komma tillrätta med det. I Belgien är det lag på att vätskeleveranser måste ske med temperaturkompensation, och det system som används där visades på mässan. Detta system har 15 grader som bas, och om temperaturen i den aktuella vätskan inte håller 15 grader kompenserar systemet och levererar mindre vätska när det är kallare och mer när det är varmare. Nu är det inga jättevolymer det rör sig om, men i vår bransch som hanterar stora volymer blir det ändå stora summor i slutändan. Systemet går att bygga in i efterhand och rekommenderas av vår engelska motsvarighet, PRA, Petrol Retailers Association. Någon hemsida som demonstrerar systemet finns dessvärre inte, men på www. meurs.nl kan man få kontakt med upphovsmannen Ronald Meurs. 20

12 Drivestop Smitningar, eller drive-offs som det kallas på engelska, verkar nu ha fått sin slutliga lösning. Systemet som lyckas med detta heter drivestop och består av en spikmatta som aktiveras om kunden inte betalar. Dock är det en snäll punktering som blir följden eftersom mattan aktiveras så snart framhjulen passerat. 20 sekunder senare är bakhjulen tomma vilket omöjliggör vidare färd. Tack vare att framhjulen är intakta är systemet helt trafiksäkert. Polisen har varit med och godkänt systemet som varnar bilisten vid flera tillfällen, både via högtalare som dånar ut över hela plattan samt blinkande rödljus där spikmattan finns. Detta eliminerar alla möjligheter att glömma betala för tankningen. Ett intressant initiativ som jag ändå har svårt att tro skall passa den svenska marknaden. Mer info på Bläckpåfyllare Tidigare på denna mässa har flera olika piratfärgpatroner visats, men i år har utvecklingen gått ännu längre. JT-219 Ink Refill Machine testar, fyller och rengör över 140 olika patronmodeller, självklart också färgpatroner. Maskinen uppges också vara mycket enkel att använda, och utbildning ingår vid köp eller leasing. Upp till patroner kan fyllas med den utrustning som levereras med maskinen, och marginalen är imponerande. Kunden betalar mellan 7 och 7.50 för en fyllning och handlarens kostnad är 80 pence (ett pund är drygt 11 kr när detta skrivs). En golvyta på 94 x 56 cm är allt som behövs och så ström, förstås. Maskinen kostar pund utan moms. Mer info på PRA Vår systerorganisation PRA (Petrol Retailers Association) fanns förstås på plats, både för att visa upp sig och kommunicera med gamla medlemmar - och så förstås också värva nya. I England är PRA en del av motsvarigheten till MRF, Motorbranschens RiksFörbund, och röster hörs för en delning för att bättre kunna fokusera på bensinhandlarnas specifika problem. Dock är det fortfarande relativt vanligt med bensinstation kombinerat med verkstad, även om utvecklingen mot servicebutik, snabbmat och kaffe växer snabbt. På skylten räknas alla fördelar upp som medlemskapet innebär, och de flesta är välkända också för deras svenska kollegor... 21

13 Naturlig Viagra? Herbals2go visade några produkter som de tror stenhårt på och gärna i kombination med varandra. Det ena är ett piller de kallar Herbal V, ultimate pleasure och som företrädelsevis skall konsumeras av män. Ett slags ört-viagra som enligt försäljaren fungerar förträffligt. Den verkar snabbt och dessutom länge 24 timmar. För att effekten skall bli den rätta rekommenderas också att kvinnan tar ett piller, NRG now som skall ge mer energi på direkten. Det kan nog behövas om viagra-effekten är så stor som uppges. Ett tredje piller visades också, Party On som lär ge både energi och positiva vibbar. Efter ett piller är man redo för fest hela natten. Mer info på Pussy energidryck Energidrycker är populära också i England, och en av de nya har fått det i mitt tycke något osmakliga namnet Pussy. Finessen med denna dryck är att den framställs enbart av naturliga ämnen helt utan kemikalier eller smakämnen. Inte ens taurin finns, men den skall ändå ha samma egenskaper som andra energidrycker. Enligt säljaren kopplas namnet inte ihop med sex men den kvinnliga personalen i pressrummet hade en annan uppfattning. Mer information på Jet Wash Ont om plats och liten rörelse? En Jetwash-maskin finns det säkert plats för. Den behöver inte så stor yta, och man behöver bara koppla in vatten och el. I England finns inget krav på vattenrening för biltvättar vilket säkert förenklar etableringen. Mer info på Crips Chips heter Crisps på engelska, och när engelsmannen säger chips menar han pommes frites, som i nationalrätten fish & chips. Denna utställare lekte med ordet, kastade om de två sista bokstäverna och kallar sin produkt för Crips. Den är gjord av potatis men friteras inte, utan bakas och blir därför nyttigare. 75% mindre fett utlovas och fem smaker finns det. Mer info på Murco söker handlare Detta skulle väl knappast vara möjligt i Sverige? Ett oljebolag som raggar nya handlare på en branschmässa? Vi hoppas att de nya Murco-handlarna får bättre stöd än många av sina svenska kollegor 22

14 Energy shot En nyhet som kanske kommer till Sverige så småningom Energy Shot. Det är en koncentrerad energidryck som bara innehåller de energigivande ämnen som behövs för att pigga upp exempelvis trötta bilförare eller andra som bara vill åt energin och inte vätskan. 24 månaders hållbarhet utlovas liksom en marginal på 35%. Mer info på Car Wash Association För ett år sedan bildades en biltvättgrupp i England för att styra upp biltvättsverksamheten i landet. Ledande tvätt-tillverkare, oljebolag och enskilda handlare har också börjat agera mot den okontrollerade biltvättsverksamhet som breder ut sig i landet där biltvätt ofta erbjuds på många platser där bilar samlas som större parkeringsplatser och supermarkets. Den tvätt som erbjuds där kan vara av mycket varierad kvalitet och betalning sker nära nog alltid i kontanter utan kvitton. Lyckligtvis har vi inte det problemet i landet, och dessutom har biltvättsägare redan ett aktivt förbund som arbetar med dessa frågor Svensk Bensinhandel. Mer info finns på Simply coffee Ett av flera kaffekoncept med ungefär likartat budskap som presenterades på mässan var Simply Coffee. Eleganta modullösningar, kaffemaskin som sköts av kunden och kaffebrödet intill känner vi igen. I det här konceptet känner vi igen WMFs kaffemaskin, likadana som finns i Statoils Total Store-koncept. Väldoft på burk Väldoftare typ Wonderbaum är mycket populära i England och de finns i en mängd olika varianter, ofta med egna loggor. En ny sådan var väldoft på burk med ett variabelt plastlock. Burken passar i flaskstället, och när den väl öppnats räcker doften i upp till 90 dagar. Så snart burken öppnats klämmer man dit ett plastlock istället där öppningsgraden kan varieras, allt för att doften skall passa de egna preferenserna. Knappast en produkt för den svenska marknaden dofterna var väl syntetiska. Mer info på IKEA rules... Som svensk besökare på en mässa i Birmingham slog hjärtat ett extra slag när jag gick förbi en av montrarna - och en av besökarna bar en mycket välkänd kasse med ett utseende som man inte tar miste på. Det finns ett IKEA-varuhus också i Birmingham, och engelsmännen verkade också inse IKEA-kassens fördelar... Walls nyheter Unilever är störst i England på pinnglass, precis som i Sverige - men då förstås under annat varumärke, Walls. En av mässans mest besökta montrar var just Unilevers där det frikostigt bjöds att smaka på alla nyheter som just släppts. Men som besökare känns det lite trist att det är exakt samma nyheter som vi bjuds på här. 23

15

16

17 B&B Hyrsläp Släpvagnsuthyrning med självbetjäning SUCCÉ FRÅN DAG ETT Förr tog den manuella hanteringen av ett släpkontrakt runt fem minuter i kassan. Idag tar det två minuter för kunden första gången vid pekskärmen och därefter 30 sekunder. Det säger en nöjd Arild Grönstad, som slår fast att övergången till släputhyrning med självbetjäning varit en jättesuccé med en kraftig omsättningsökning sedan man satte igång i september Nu använder sig nio kunder av tio av självbetjäningssystemet när de skall hyra släp och andelen ökar. - Det enda vi gör i kassan är att lämna över kontakten och trycka utlevererad på en skärm, säger Arild. Unikt Systemet finns på Statoil i Storo i Norge, och såvitt Arild vet är systemet, som är patentskyddat, det enda i sitt slag i hela världen. Det är hans egen idé, och ett externt företag har hjälpt till med programmeringen. Användarvänlig På den stora pekskärmen får kunden upp en översikt med förklarande bilder, exempelvis det släputbud som finns med mått, vikter och priser. Systemet är logiskt och enkelt och steg-för-steg-sättet gör det snabbt och lätt att hyra släp. Systemet kräver mobiltelefon och Visa- eller Mastercard. När mobilnumret uppges får man ett SMS med en fyrsiffrig kod. Då kan kortet dras i kortläsaren och så är det bara att hämta ut vagnen. Har man inte kort kan man välja Gå till kassan där man kan betala kontant eller med Statoilkort. Tjänsten finns förstås också på internet, något som allt fler använder sig av. Störst i Norge Statoil Storo har också blivit största släputhyraren i hela norska Statoil-kedjan. En del av den framgången beror säkert också på marknadsföringen. Går man in på norska motsvarigheten till eniro, gulesider.no och söker på släputhyrning så kommer just Statoil Storo upp först med en länk direkt till den egna hemsidan. Det kostar en del, men Arild anser att det är väl investerade pengar och att omsättningen på släp ökade kraftigt när detta genomfördes. Arild Grönstad demonstrerar pekskärmen, hjärtat i det automatiska uthyrningssystem som hittills bara finns på hans egen Statoilstation i Storo i Norge. IT-konsult tidigare Innan han blev bensinhandlare jobbade Arild på en konsultfirma där IT-system var en naturlig del av vardagen. Det innebar också resor kors och tvärs över hela världen, något som de flesta tröttnar på efter en tid. Det gjorde Arild också, och så kom det sig att han istället blev bensinhandlare i Storo. Man förstår att hans tidigare yrkesbakgrund har medverkat till utvecklingen av släputhyrningssystemet, och han ser också fler möjligheter till att förbättra butiken med hjälp av moderna tekniska lösningar. Samtidigt slår han fast att han trivs med sin situation. - Jag har inte ångrat en dag att valet föll på bensinstation när jag bytte bana, menar han. Visst, dygnet har bara 24 timmar, men jobbet är så spännande och omväxlande att man inte märker hur tiden går! Effektiv rapportering Arilds system består av tre huvudområden: försäljning/ kundhantering, operation/ kontroll och logistikstyrning. Inte minst det sista är viktigt. Här kan man direkt se vagnparkens sammansättning i förhållande till efterfrågan och avkastning. En annan stark sida med systemet är den detaljerade rapporteringen på nära nog alla upptänkliga områden. Den möjliggör inte bara färsk statistik över tid, utan också en komplett översikt över vagnparkens 35 enheter. Sedan systemet införts har också skadefrekvensen minskat dramatiskt, och det händer alltmer sällan att vagnarna inte kommer in i tid. SMS-påminnelse Ett påminnelsesystem är också inbyggt som automatiskt sänder ett SMS till kunden 20 minuter före hyrestidens utgång; Glöm inte bort att lämna tillbaka släpet till Statoil Storo. Om inte släpet levererats tillbaka i tid kommer ytterligare en påminnelse. Ny prissättning I samband med systeminförandet har också stationen valt att ändra uthyrningstiderna. - Förut kunde man välja en, två eller tre timmars hyrtid alternativt helt dygn, förklarar Arild. Det ledde till att de flesta valde dygn eftersom det relativ sett var billigast. Nu har vi istället tre nivåer; sex eller tolv timmar eller helt dygn. Resultatet är att vi fördubblat hyrkapaciteten under helgerna. Mindre jobb har gett bättre service - Det fantastiska är att vi skapat en högre servicegrad till våra kunder samtidigt som vi reducerat vår arbetsinsats, förklarar en nöjd Arild Grönstad. Jag kan också tänka mig att dela med mig av systemet till mina kollegor i samma situation. Publicerad med tillstånd av Bensinforhandleren, vårt norska systerförbunds tidning. Text och foto Frank Williksen, översättning Rolf Karlsson. 26

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! Frågor och svar drivmedel Innan OK Masergatan

Läs mer

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist?

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Workshop 3 -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Energipolitiken utgår från en global liberal marknadsstrategi Marknaden ska lösa de energisäkerhetsproblem som kan uppkomma.

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Stationen

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Stationen Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Stationen Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! Varför finns det inte avställningsytor i de omgjorda

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg Möt en köpstark och intresserad målgrupp Barnvagnstestbana succén fortsätter Barnens Vän vi belönar hjältar med ett nytt pris 92% av besökarna skulle rekommendera andra att besöka Baby & Barn Källa: Detector

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Unik Mat- & Dryckmässa

Unik Mat- & Dryckmässa Unik Mat- & Dryckmässa I september 2015 kommer Svenska Smaker till Gasklockorna i Gävle för första gången någonsin. Du vill inte missa detta! Svenska Smaker är en mässa som sätter den lokala producenten

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil!

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Sänk dina kostnader med ditt medlemsskap Som medlem i LRF,

Läs mer

HAR MAN FÖLJT APSIS, FÖRETAGET SOM ÄR

HAR MAN FÖLJT APSIS, FÖRETAGET SOM ÄR PLATS 05 TILLVÄXTPROCENT 68,96 % Apsis byter VD inte målsättning När Anders Frankel drog in sin tidigare konkurrent Kim Mortensen i Apsis visste han inte exakt vilken roll Kim skulle ha i företaget. Men

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

Robert Orajärvi. Reseledare i Kiruna som gillar action. Nummer 1/2011

Robert Orajärvi. Reseledare i Kiruna som gillar action. Nummer 1/2011 Nummer 1/2011 PEP på Stockholm Arlanda Succé med öppet hus Gyllene pris i Visby Nytänkande på Åre Östersund Robert Orajärvi Reseledare i Kiruna som gillar action Nya sidor av Swedavia Välkommen till Swedavia

Läs mer

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN Ett nyckelfärdigt koncept Det stora praktiska arbetet som det innebär att skapa en egen solstudio har hindrat många duktiga människor från att våga

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

GÅVAN ALLA VÄLJER. www.joyfulgiftcard.com

GÅVAN ALLA VÄLJER. www.joyfulgiftcard.com GÅVAN ALLA VÄLJER www.joyfulgiftcard.com VAD ÄR JOYFUL GIFTCARD EN ENKEL LÖSNING DÄR MOTTAGAREN SJÄLV VÄLJER SIN GÅVA MED STARKA VARUMÄRKEN & NÅGOT FÖR ALLA! Ett av Joyful Giftcards många styrkor är den

Läs mer

Årsredovisning. Gunnarn Petrol Ek.för

Årsredovisning. Gunnarn Petrol Ek.för Årsredovisning 2006 Gunnarn Petrol Ek.för Inledning Avveckling av befintlig OK-Q8 station Vid ett stormöte påkallat av intresseföreningen informerades om OK-Q8:s planer på att avveckla stationen i Gunnarn.

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

LIDINGÖ NYA SPORTMÄSSA 2014

LIDINGÖ NYA SPORTMÄSSA 2014 Välkommen till årets upplaga av LIDINGÖ NYA SPORTMÄSSA 2014 26-28 september Som arrangör av världens största terränglopp erbjuder vi människor och näringsidkare en spännande mötesplats för träning och

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Ren nytta x4 MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Vi sätter kundnyttan i fokus HFAB är ett av Halmstads kommun helägt bostadsföretag som äger och förvaltar ca 10 000 hyreslägenheter och 300 lokaler. Vi omsätter

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Rune Tennesmed] [Göran Hultgren] Profil Kön Ålder Arbete/roll [Kund] [Man] [46 år] [Sågverksoperatör] Personlighet

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Spegeln. RFSL Norrköpings medlemstidning. Nummer 4-2006 Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl.

Spegeln. RFSL Norrköpings medlemstidning. Nummer 4-2006 Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl. Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl.se Styrelsen har ordet... 1 Lavinartad spridning...1 Samkönat partnervåld... 1 Rockfesten... 2 HBT-filmtävlingen

Läs mer

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR.

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD Att delta på mässor är en investering, och som med alla investeringar ska den naturligtvis ge resultat. Vi på L-Konsult Exhibition är specialister

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Svenska telefonkort. K-sök hösten 1998 Dagfolkhögskolan i Trollhättan. Av: Anneli Olofsson Klass 85.

Svenska telefonkort. K-sök hösten 1998 Dagfolkhögskolan i Trollhättan. Av: Anneli Olofsson Klass 85. Svenska telefonkort. K-sök hösten 1998 Dagfolkhögskolan i Trollhättan Av: Anneli Olofsson Klass 85. 1 SVENSKA TELEFONKORT. Samlandet av telefonkort har blivit en populär hobby i Sverige. Alla åldrar samlar,

Läs mer

Joyful. Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. vad är. giftcard. nya

Joyful. Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. vad är. giftcard. nya vad är Joyful giftcard Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. Med starka varumärken & något för alla! Ett av Joyful Giftcards många styrkor är den bredd av starka internationella

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Joyful giftcard. Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. vad är. nya

Joyful giftcard. Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. vad är. nya vad är Joyful giftcard Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. Med starka varumärken & något för alla! Ett av Joyful Giftcards många styrkor är den bredd av starka internationella

Läs mer

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial?

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Jag älskar att skriva! Säljbrev. Annonser. E-postkampanjer. Nyhetsbrev. Banners. Broschyrer. Flyers. Direktreklam. Tackbrev. Enkäter. Landningssidor. Hemsidor.

Läs mer

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil!

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Sänk dina kostnader med ditt medlemsskap Som medlem i LRF,

Läs mer

KOM IGÅNG-GUIDE GENERELLT TÄVLINGSINSTÄLLNINGAR

KOM IGÅNG-GUIDE GENERELLT TÄVLINGSINSTÄLLNINGAR KOM IGÅNG-GUIDE Varmt välkommen till Guldfemman! Denna guide utgår från att du har fått ett inlogg som administratör och att du är redo att börja jobba med era sidor. Genom att följa punkterna här säkerställer

Läs mer

CODAB - Företagspresentationen

CODAB - Företagspresentationen CODAB - Företagspresentationen När du vill ha full kontroll. CODAB är ett väletablerat företag inom drivmedelssektorn. Vi kallar oss själv specialister på registrering av drivmedel efter med mer än 30

Läs mer

Globala Upplevelser. Las Vegas CES VIP 2008

Globala Upplevelser. Las Vegas CES VIP 2008 Las Vegas CES VIP 2008 Las Vegas med Ciceron Las Vegas är en stad som måste upplevas. Ingen stad i världen erbjuder den kombination av nöje, lyx, solsemester och shopping som Vegas. På dagarna kan man

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

EN RIKTIGT GOD JUL MED GÅVOKORT 15% RABATT. på din julklappsorder t.o.m. 30/11

EN RIKTIGT GOD JUL MED GÅVOKORT 15% RABATT. på din julklappsorder t.o.m. 30/11 EN RIKTIGT GOD JUL MED GÅVOKORT 15% RABATT på din julklappsorder t.o.m. 30/11 VAD ÄR OLSSON&CO GÅVOKORT? En genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. MED STARKA VARUMÄRKEN & NÅGOT FÖR

Läs mer

Nordic Transport Convention

Nordic Transport Convention Nordic Transport Convention den 5 oktober 2006 Nordic Transport Convention genomförs parallellt med Tekniska Mässan, Nordens största industrimässa Östersjöfrågorna hetare och hetare - transportflödena

Läs mer

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM BAKGRUND Stockholm är en mötesplats för att skapa nya kontakter och därmed finna nya kunder och klienter. Det är här både stora och små inredningsprojekt tar

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

2015 Bolagsstiftarna AB

2015 Bolagsstiftarna AB 2015 Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lämna ditt bolag i trygga händer Efter mer än 20 år i branschen har vi på Bolagsstiftarna blivit experter inom bolagsjuridik. Vi

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

Helsingborg: 2003-06-11

Helsingborg: 2003-06-11 Helsingborg: 2003-06-11 Nedan följer svar på allmänna frågor vi fått in i samband med vårt Nyhetsbrev (nr 11), samt delaårsrapport (Q1), Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare.

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Allt du behöver kunna för att sälja prenumerationer.

Allt du behöver kunna för att sälja prenumerationer. Frågor och svar: 1. Vem får prenumerera? Alla över 18 år, bosatta i Sverige. 2. Hur många lotter kan man prenumerera på? Hur många som helst, men minst en lott/vecka. 3. Hur hanterar BingoLotto personuppgifterna?

Läs mer

Tvättkoder i Washmatic

Tvättkoder i Washmatic Tvättkoder i Washmatic 13-01-27 Översikt I tvättsystemet kan kunderna använda koder för ett antal olika funktioner. Detta är ett tillägg under samlingsnamnet Tvättkoder. Hittills finns följande varianter:

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Euro-500TE Handy Snabbguide

Euro-500TE Handy Snabbguide Euro-500TE Handy Snabbguide Version 1.1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Modernt kassasystem för alla! EasyCashier är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda.

Modernt kassasystem för alla! EasyCashier är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda. Modernt kassasystem för alla! är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda. www.easycashier.se Funktioner i är ett mångsidigt kassasystem som används i en mängd olika branscher.

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Bok 4. Marknadsföringens verktyg Personlig försäljning. Starta eget

Bok 4. Marknadsföringens verktyg Personlig försäljning. Starta eget Starta eget Bok 4 Marknadsföringens verktyg Personlig försäljning HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662 23 73 0910-72

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

VD har ordet; Våren har äntligen kommit! NEWS

VD har ordet; Våren har äntligen kommit! NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 4 1 NEWS VD har ordet; Våren har äntligen kommit! Efter en ovanligt lång och kall vinter, har vårsolen äntligen tittat fram. I samband med påsk och lite ledigt, fick de flesta av

Läs mer

Handbok för entreprenörer

Handbok för entreprenörer Handbok för entreprenörer Hej! Att trivas och må bra i sitt hem är för de flesta av oss en av de viktigaste och mest betydelsefyllda delarna i livet. Mitt hem är min borg, som det så bekant heter. Vetskapen

Läs mer

SETPEMBER 2015 VARJE MÅNAD FÖR DIG MED VOLVOKORT ELLER RENAULTKORT TRE NYANSER AV STORSTADSLIV

SETPEMBER 2015 VARJE MÅNAD FÖR DIG MED VOLVOKORT ELLER RENAULTKORT TRE NYANSER AV STORSTADSLIV SETPEMBER 2015 KORT GOTT VARJE MÅNAD FÖR DIG MED VOLVOKORT ELLER RENAULTKORT TRE NYANSER AV STORSTADSLIV RENAUKTUELLT ETT RENODLAT RENAULTKORT Känner du till att det nu finns ett renodlat Renaultkort som

Läs mer

Välkommen som medlem i ditt valda Affärsnätverk, Business Edition, Ladies Edition eller om du valt att bli medlem i båda nätverken.

Välkommen som medlem i ditt valda Affärsnätverk, Business Edition, Ladies Edition eller om du valt att bli medlem i båda nätverken. Välkommen som medlem i ditt valda Affärsnätverk, Business Edition, Ladies Edition eller om du valt att bli medlem i båda nätverken. Genom att acceptera medlemsvillkoren vilka du godkänner genom att både

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

Beskrivning av Ulyss nya verksamhet

Beskrivning av Ulyss nya verksamhet 2009-11-30 Beskrivning av Ulyss nya verksamhet På Ulyss årsstämma i oktober fattades beslut om förvärv av inkråmet i Y.C.O Business Partners, som blir Ulyss nya verksamhet. På stämman beslutades även att

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Höstmöte 26 november med gåsamiddag. Inbjudan kommer senare

Höstmöte 26 november med gåsamiddag. Inbjudan kommer senare Malmöavdelningen ETTAN nr 5 I det här numret: Höstmöte 26 november med gåsamiddag. Inbjudan kommer senare Ordförande har ordet 2 Klämdagen 2 Tvisteärende 3 AB 3 Stockholmsbesök 4 Övrigt 5 30 november Har

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Gå inte i däck på pumpen

Gå inte i däck på pumpen Sida 1 av 6 PÅSTAN.NU ALLTOMMOTOR.SE KUNDSERVICE Torsdag 14 maj 2009 Ekonomi - hem Din Ekonomi Jobb & Karriär Sök jobb Börs Fonder Min portfölj Årsredovisningar EUR USD +3 öre 10,75 kr +4 öre 7,91 kr NIKKEI

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:30 2002-12-03 Dnr C 19/01

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:30 2002-12-03 Dnr C 19/01 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:30 2002-12-03 Dnr C 19/01 KÄRANDE Poolia AB, 556447-9912, Box 30081, 104 25 STOCKHOLM Ombud: jur.kand. Göran Starkebo och jur.kand. Susanne Ståhlberg, Albihns Stockholm AB, Box

Läs mer

Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv. Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator

Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv. Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator 2030 Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator OKQ8 Direktdivisionen 2030 - UR ETT DETALJHANDELSBOLAGS PERSPEKTIV Vilka är OKQ8 idag och var står vi? Vad

Läs mer

Frågor och svar angående investering i Tegeliften

Frågor och svar angående investering i Tegeliften Frågor och svar angående investering i Tegeliften Varför ska bostadsrättsföreningarna satsa pengar? Räcker det inte om de privatpersoner som vill bli aktieägare blir det? En del av finansieringen kommer

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

Fantasia Fairy tale open I

Fantasia Fairy tale open I Fantasia Fairy tale open I 9-10 November, 2013 Tegs Centralskola, Aula Umeå, Sverige Www.fantasiaweb.se Biljetter kostar 300:-, mer information om anmälan hittar ni på sidan 2 1 Innehållsförteckning: Välkommen

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år Öppet Hus 15 17 maj 2013 1963 grundades Svenska Traub AB som ett helägt dotterbolag till TRAUB AG. Över 4500 kurvstyrda och långt mer än 1000 CNC-styrda verktygsmaskiner

Läs mer

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänsten Syd når normalt samtliga Sevesoanläggningar i Malmö Stad inom 10 minuter. Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Thermoplan Black&White

Thermoplan Black&White Thermoplan Black&White Thermoplan BLACK&WHITE DET SENASTE INOM KAFFEMASKINER Två bönbehållare: möjlighet att erbjuda specialkaffe och bryggkaffe eller två olika sorters espresso. Modellen med två kvarnar

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer