Tema: Drycker & snacks. Femte benet test. Det blev St1. De öppnade ny mack. Hur blir det med sjömackarna? Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tema: Drycker & snacks. Femte benet test. Det blev St1. De öppnade ny mack. Hur blir det med sjömackarna? Nr 3 2009"

Transkript

1 Ny serie: Femte benet test Nr B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Det blev St1 De öppnade ny mack Hur blir det med sjömackarna? Tema: Drycker & snacks Merförsäljningskurs lyfte Skärblackamack Arbetsrätt och a-kassa

2 B&B INNEHÅLL Nr 3 Årgång 75 Maj 2009 Omslagsbild: Det blev St1 som köpte Statoilslatten och som därmed kraftigt ökar sin närvaro på den svenska marknaden. Om inget annat anges svarar redaktören för text och bild. Redaktion Rolf Karlsson, redaktör I nästa nummer: Redaktionskommitté Robert Dimmlich Lennart Olson Susanne Forslund Leif Ericsson Lennart Nilsson Susan Fritz 4 Ledaren PDF 6 St1 köper delar av Hydro och Jet PDF 8 Anna och Johan öppnar ny Shellstation PDF 10 Positiva vibbar från Shell Road Show 12 Från OKQ8s konvent i Skövde 14 Det aktuella läget för sjömackarna PDF 18 Bilistiska sidan från auto motor & sport 20 Nyheter från mässa i Birmingham PDF 24 I Stora Levene blomstrar verksamheten PDF Sid 8 Mer om organisationen för nya St1 Pumpsamlare i Skåne Han kör på gengas Tema Fast Food samt förstås mycket mer intressant läsning! 26 Norskt system för enklare släputhyrning PDF 28 Aktuella notiser 30 Hur man kan använda sig av Myster Shopper Tema: Dryck & snacks 32 Estrella står på egna ben 33 Rootfruit, ett lyxigare snacks 34 Firefly, engelsk funktionsdryck 35 Vitamin Well, svensk funktionsdryck Sid 20 Sid 36 Auto motor & sport förser oss med sidan 18. Svensk Bensinhandels sidor 36 Merförsäljningskurs gav nytt tänk i Skärblacka 37 Vi svarar på frågor om arbetsrätt och A-kassa 38 Nya medlemmar 39 Leverantörsregister Sid 24 FÖRTYDLIGANDE "I nummer av Tidningen Bensin och Butik finns ett reportage om SPIMFAB: s tusende sanering. Man kan få uppfattningen att det är Sofie Quant på SPI som är artikelförfattare, vilket inte är fallet. Sid 6 Sid 14 Svensk Bensinhandel vi gör branschen starkare! Svensk Bensinhandel är organisationen för dig som driver bensinstation som egen företagare. Med vår erfarenhet och kunskap kan vi ge dig stöd och hjälp vid förhandlingar med facken och oljebolagen samt i kontakter med andra företag och myndigheter. Förhandlingarna med oljebolagen kan t ex röra hyror, kontraktsvillkor, reparationer och underhåll. Förhandlingarna med fackföreningarna kan t ex handla om anställningar, löneuträkningar och uppsägningar. Branschinformation ges via tidningen Bensin&Butik, nyhetsbrev, informationsmöten samt hemsidan Förbundet erbjuder omfattande och varierande utbildning för medlemmarna och deras anställda samt också olika typer av försäkringar för företaget, företagaren och de anställda. Förbundsstyrelsen består av sju ledamöter som i så stor utsträckning som möjligt skall komma från olika oljebolag.

3 B&B LEDAREN St1 blir en större aktör i landet vilket kan BÄDDA FÖR NYA PRISKRIG En välkommen nyhet har så äntligen anlänt som ni kan läsa mer om på sidan 6. Det blir St1 som köper 40 JET-stationer samt Hydros stationsnät som till stora delar består av automater och som ibland också ackompanjeras av trafikbutiker. Det blir mycket intressant att se hur ägarskiftet påverkar den svenska marknaden. Grossistmarginalen är idag redan pressad (historiskt men också i jämförelse med övriga Europa), men en ny aktör måste profilera sig. Detta gör man tydligast och mest logiskt med priset. Statoil, som behåller över 120 JET-stationer, måste i sin tur skylta om inom ganska kort tid. Med ett nytt varumärke behöver även Statoil göra samma resa. Det är som upplagt för ett nytt priskrig. Det senaste priskriget som bredde ut sig över nästa hela landet pågick under 2005 och Om St1s intåg på marknaden innebär ett nytt priskrig måste oljebolagen ta sitt ansvar. Senast försökte oljebolagen få återförsäljarna att delta i priskrigen genom att bidra med sin marginal utan att de egentligen kunde påverka situationen. Många handlare har under årens lopp sett sina marginaler minskas från över 30 öre (nominellt) till hälften. Kakan har inte blivit större, men bensinhandlarens del av kakan har konstant minskat. Det finns inte längre något utrymme för de handlare som äger sina drivmedelslager att subventionera några priskrig. Med nästan lika stor spänning väntar hela branschen på hur Statoil skall skylta om sitt JETnät. En ytterligare komponent som kommer att avspeglas i den svenska bensinbranschen är vem som kommer att ta över rodret i Statoil. Den nu sittande VD:n Håkan Kirstein avgår och den som följer kommer att få tillgång till ett modernt nät av servicestationer och ett attraktivt automatnät. Min personliga förhoppning är att efterträdaren fortsätter se vikten av samverkan med handlarna och Svensk Bensinhandel det kommer nämligen att gynna även Statoil som oljebolag. Sammanfallande med ägar- och ledningsförändringar i branschen råder det ännu en lågkonjunktur som pressar alla. Även om branschen påbörjat en strukturrationalisering syns ännu inte effekten. Servicehandelsindex visar att servicehandeln förvisso gick upp 2,5 % sista kvartalet 2008, men för trafikbutikerna föll det med 1 %. Regeringens budgetproposition innehåller 10 miljarder kronor till aktiva åtgärder och för att täcka arbetslöshetsförsäkringen. Inte många kronor blev över för att stimulera och hjälpa småföretagarna. Istället för att sänka arbetsgivaravgifterna eller att hjälpa småföretagarna genom andra åtgärder (som bland annat Maud Olofsson talat sig varm för) ser vi att resurserna läggs på att hålla arbetslösa i åtgärder. Regeringen ger stimulanspaket till bankerna och stödjer industrin men vågar inte satsa på framtidens tillväxtskapare småföretagarna och entreprenörerna. Det tycks som om regeringen försöker bromsa sig ur krisen. I tilläggsbudgeten får sanering och återställande av förorenad mark minskat anslag med 15 Mkr. Dessa pengar ska istället bland annat gå till ökade anslag för regeringskansliet. Detta är en märklig prioritering, bland annat mot den bakgrund att Svensk Bensinhandel flera gånger uppvaktat regeringen om den latenta miljöbomb som alla osanerade bensinstationer utgör. Nu löser inte 15 Mkr alla problem, men pengarna hade kunna utgöra en tydlig politisk markering och ett startskott för att skapa en saneringsfond för nedlagda bensinstationer. Trots allt bidrar vår bransch med 60 miljarder kronor i skattemedel. Det är få branscher som har så många statliga pålagor som bensinbranschen, och som samtidigt får tillbaka så lite hjälp från statsmakterna. Robert Dimmlich, VD TS kontrollerad fackpressupplaga Ansvarig utgivare Robert Dimmlich, tel Redaktör Rolf Karlsson, tel Annonsbokning och material Ad4you, Nils-Erik Wickman Krukmakargatan 35C, Stockholm Tel , fax Register och prenumeration Susanne Forslund, tel Medlem av föreningen Sveriges Tidskrifter ISSN Art & Design TapeNet Reklam AB Tel Tryckning Trydells tryckeri Box Laholm Verkställande direktör: Robert Dimmlich Box 1763, Birger Jarlsgatan 37 3tr Stockholm Tel , fax Bankgiro Nummer 4 kommer den 15 juni. Manus till redaktionen senast den 18 maj. Prenumerationspris för 2009 helår 500:, lösnummer 80: Eftertryck av text och bild förbjuden utan överenskommelse med redaktionen.

4 B&B Oljebolagen Nu är det klart med Hydro/JET-affären - DET BLIR ST1 En förutsättning för att Statoil/Hydros köp av Jet skulle godkännas var att delar av stationsnätet måste säljas till en annan aktör för att inte Statoil skulle få för stor marknadsandel. Nu vet vi hur det blev! St1 kom in som ny aktör till Sverige för några år sedan för att ta upp kampen med Jet som då var i det närmaste ensam om lågpris på automater. Satsningen kom minst sagt olägligt, nämligen i samma veva som Shells automatkoncept Express introducerades. Jet hade som affärsidé att ligga lägre än konkurrenterna, och Shell Express kontrade med att deras automatkunder inte skulle kunna tanka billigare någon annan stans - och så var priskriget i full gång. Inte lätt för en ny aktör att hitta sin plats då! Nu tar St1 ny sats i Sverige i och med köpet av 118 Hydro- och 40 Jetstationer i Sverige samt 40 Jet i Norge. Eftersom denna nyhet når oss den 2 april och det är manusstopp för detta nummer den 6 april återkommer vi med intervjuer och ytterligare kommentarer i nästa nummer. Så här såg den ut, den pressrelease som släpptes den 2 april och som finns på hemsidan "Energibolaget St1 Oy har med ett avtal som undertecknats den första april överenskommit om köp av 198 automatstationer av StatoilHydro ASA i Sverige och Norge. Avsikten är att avsluta köpet före sommaren För att detta ska genomföras krävs ännu ett godkännande av de lokala myndigheterna och EU. De bensinmackar som förvärvas förstärker St1s redan existerande distributionsnät i Sverige till att omfatta hela landet och antalet platser överstiger redan tvåhundra. Det utökade bensinmacknätet i Sverige kompletterar väl en utökning utanför Finland av St1s koncept etanol av avfall. Ett starkt nät är för St1 en viktig länk till införsel av Refuel-bränsle med höginblandning av etanol först på den finska marknaden i början av april och senare också på den svenska marknaden. Refuel RE85 innehåller % bioetanol, som St1 producerar av bioavfall från livsmedelsindustrin med sitt Etanolix -koncept. I takt med etanolbilismen har det i Sverige redan länge funnits E85-etanol på marknaden. St1 har för avsikt att börja tillverka avfallsbaserad etanol i Sverige så fort som möjligt för att ersätta importetanol. Förhandlingar pågår om de första projekten. Det förvärvade stationsnätet är mycket modernt och passar därför bra in i St1s sätt att driva stationerna kostnadseffektivt med distansstyrning. En utvidgning av stationsnätet förbättrar bolagets kostnadseffektivitet ytterligare också i Finland. St1s marknadsandel av försäljningen av flytande bränsle kommer genom tillväxten att vara i Sverige ca 8 % och i Norge ca 5 %. Genom köpet växer St1 koncernens omsättning till ca 1,5 miljarder euro. + Svensk Bensinhandel kommenterar Det blev inte en ny aktör på den svenska marknaden, utan ST1, som redan är etablerad i Sverige, valde genom köpet av Hydro- och Jetstationer att öka sin marknadsandel. Vi får en kedja på över 200 anläggningar under varumärket ST1, som sannolikt kommer att vilja profilera sig som ett lågprismärke. När sedan Statoil blir tvingade att omprofilera resten av Jet-nätet blir det minst två bolag som vill vara prisledande. Med pressade grossistmarginaler skall det bli intressant att se vem som tar på sig ledartröjan och hur övriga bolag kommer att agera. För våra nuvarande Hydro-medlemmar, med bensinanläggningen kvar, är väntan över och framtiden ser positiv ut med ett varumärke som vill sticka ut! Lennart Olson, Vice VD Svensk Bensinhandel = 6

5

6

7 B&B Sjöstationer Finns det någon framtid FÖR SJÖSTATIONERNA? Så länge jag kan minnas har de funnits till hands för sjöfarande; sjömackarna, alltså. Men i dessa mackdödstider när oljebolagen allt hårdare ser till sina avkastningskrav har man gett sig på också detta verksamhetsområde. Bensin&Butik har undersökt saken närmare. Som var och en förstår handlar det här om betydligt mindre volymer än på land, och därtill är säsongen intensiv, men kort. Större delen av året måste sjöstationsägarna ägna sig åt annan verksamhet förutom de få som kan leverera till yrkessjöfarten. Ojämnt fördelade... En inventering av antalet sjöstationer ger vid handen att de är mycket ojämnt fördelade, och att det finns en klar Stockholmsdominans. Två rimliga orsaker finns; dels bor det flest människor i stockholmsområdet, och dels har Stockholms skärgård en utbredning som ingen annan skärgård i landet är i närheten av. Hur beståndet är idag kan du se på motstående sida, och L bakom betyder att stationen kan nås från land medan Ö betyder att stationen bara kan nås med båt....och ej komplett Den lista som redovisas på motstående sida är inte komplett eftersom det finns sjöstationer som får sina leveranser på annat sätt. Så kommer till exempel Göta Kanalbolaget att öppna två helt nya sjöstationer under 2009, och kanske finns det ett liv efter OKQ8 för de sju stationer som snart inte längre får leveranser därifrån. Det förekommer också att kommuner och båtklubbar driver mindre sjöstationer som en service till sina invånare/medlemmar. Oljebolagens syn Bensin&Butik ringde också runt till oljebolagen för att ta reda på deras inställning till sjömackar, och svaren varierade. Som en information kan nämnas att det av hävd varit så att handlaren äger sin utrustning till skillnad från landstationer, så bolagen har inga investeringsbekymmer där. Det handlar för deras del egentligen om man vill leverera bränsle eller inte och om man vill att det egna kortet också skall gälla. Det borde vara en god affär för oljebolagen att leverera till sjöstationerna eftersom möjligheten för kunden att välja och vraka bland stationerna inte är lika stor som på land samtidigt som prissättningen är fri, men de små volymerna gör ändå att flera bolag ser problem med lönsamheten. Statoil, Pär Widell Vi har sagt upp leveransavtalen med samtliga våra sjöstationer till utgången av Det innebär att alla får leveranser precis som vanligt under hela året, med sedan är det slut. Vi gör detta eftersom lönsamheten är för dålig. De sjöstationer som drabbas är fria att köra vidare om de så önskar, men måste då få leveranser på annat håll. Att Statoil skall sluta leverera till sjöstationer är ett centralt beslut, och anledningen är att det är svårt att få lönsamheten att gå ihop eftersom det rör sig om så små volymer. Preem, Thomas Ögren Vi håller på att utvärdera hur vårt framtida stationsbestånd skall se ut, och i den diskussionen har vi också med våra sjöstationer. Det verkar rimligt att anta att kraven på de befintliga stationerna inte kommer att bli mindre, snarare tvärt om med allt vad det betyder av framtida investeringar. Vi har idag inga konkreta planer på att sluta leverera till våra sjöstationer, utan vi får se vad vår utredning kommer fram till. Fram till dess levererar vi precis som vanligt till alla våra sjöstationer. Shell, Per Geber Vi har inga planer på att förändra vårt bestånd av sjöstationer. Vi tycker det är positivt att Shell-snäckan syns på många platser, också på sjön. Vi har avtal med Mikael Robell som har hand om alla våra sjöstationer så prata gärna med honom om du vill ha en närmare bild av situationen. OKQ8, Per-Erik Persson Få sjöstationer lever upp till det koncept som vi bestämt för våra stationer. På hemsidan finns idag 10 stationer, men redan under 2009 kommer vi att sluta leverera till 7 av dem. Anledningen är enkel - det kostar för mycket för oss. Ofta kan en sjöstation hitta alternativa leveranslösningar, men för oss blir det för dyrt. De sju stationer som inte längre får leveranser från oss äger allt på sina stationer och kan följaktligen ha sin verksamhet igång även om vi drar oss ur. På de tre stationer som vi har kvar äger vi själva utrustningen. 14

8 Sveriges sjömackar Den mest kompletta bilden av landets sjömackar torde man få genom att konsultera respektive oljebolags hemsidor. Den 30 mars fanns följande där. Men det finns också "vita" sjömackar som får leveranser på annat sätt och dessa finns inte med i denna lista. Preem, 10 st varav 9 land Västkusten Klövedal (L) Grundsund (L) Stockholm Djursholm (L) Hornstull (L) Dalarö (L) Vaxholm (L) Saltsjö-Boo (L) Stavsnäs (L) Stavsudda (Ö) Karlstad Kannikenäset (L) Statoil, 20 st varav 16 land Västkust Donsö (L) Havstenssund (L) Styrsö (L) Ostkust Arkösund (L) Stockholm Ålsten (L) Dalarö hotell (L) Dalarö varv (L) Sollenkroka (L) Gräddö (L) Klintsundet (L) Ornö (L) Sätra (L) Södertälje (L) Vaxholm (L) Bullandö (L) Ingmarsö (Ö) Möjaström (Ö) Kymendö (Ö) Utö (Ö) Mälaren Strängnäs (L) Shell, 18 st varav 14 land Västkust Bohus Malmön (L) Ostkust Lagnö, St Anna (L) Oxelösund (L) Trosa (L) Stockholm Furusund (L) Dalarö (L) Hölö (L) Saltsjöbaden (L) Solna, Karlberg (L) Solna, Bockholmen (L) Strandvägen (L) Strömma (L) Åkersberga (L) Fjäderholmarna (Ö) Lådna (Ö) Sandhamn (Ö) Nämdö (Ö) Norrland Sundsvall 15 OKQ8, 10 st varav 8 land Västkust Träslövsläge (L) Sydkust Höllviken (L), kvar efter 2009 Ostkust Färjestaden (L), kvar efter 2009 Stockholm Lidingö (L), kvarefter 2009 Möja, Berg (Ö) Möja, Långvik (Ö) Norrland Luleå (L) Kalix (L) Piteå (L) Vänern Kristinehamn (L)

9 Mikael Robell - SJÖMACKSGURUN Bensin&Butik tar Per Geber på orden och träffar Micke Robell för ett samtal om både sjömackar i allmänhet och Shellstationer i synnerhet. Micke har mycket lång erfarenhet av sjömackar och har i många år varit en länk mellan Shell och Shells sjömackar, något som fungerat utmärkt länge ända till juni För första gången i mitt yrkesliv stod jag inför en situation som jag själv inte kunde påverka, och det var ingen rolig upplevelse, berättar han. Men det är historia, och nu har jag kommit överens med Shell om att leverera bränsle till alla deras sjömackar till och med Hur det blir efter det datumet vet ingen, men jag har redan mina funderingar. Jag vill passa på att tacka Shell för att hela situationen har löst sig på bästa möjliga sätt, något som Per Geber skall ha all heder av. tioner har jag istället inriktat mig på att hjälpa dem, inte minst genom att leverera drivmedel till dem, berättar han. Jag har goda kontakter efter mina många år i branschen, och kan redan denna sommar erbjuda leveranser till alla sjöstationer, både de som kan få leverans från land och de som måste få leverans via tankbåt. I mitt bolag finns tankbåten Sjöbjörn som går i Stockholms skärgård, och jag har redan avtal med många av sjömackarna på öarna om leveranser och sitter i förhandlingar om ytterligare några. Mickes tankbåt Sjöbjörn fullbunkrad på väg till kunder i skärgården. Egna mackar Micke har själv drivit flera Shell-sjöstationer i stockholmsområdet, men det är numera ett passerat stadium i hans liv. Till och med kronjuvelen i samlingen, stationen i Sandhamn, är såld och Micke ser nu andra utmaningar i livet. - När jag nu inte längre driver några sta- Nyetableringar på gång På den stora båtmässan i Älvsjö hade Micke en monter där Shells sjömackar presenterades, och inte långt därifrån hade Svenska Båtunionen ett upprop i sin monter som hette: Rädda våra sjömackar, något som förvånade Micke storligen. - Jag försökte få en förklaring på vad de menade, börjar han. Vilka mackar skulle läggas ner? Det kunde de förstås inte svara på. Jag vet ju att det inte finns några planer alls på att lägga ner en endaste mack, men känner däremot till planer om nyetableringar där jag själv är involverad. Andra förutsättningar på sjön Att driva en sjöstation är något helt annat än att driva en station på land, och det är också helt andra förutsättningar för de båda. - Man måste komma ihåg att sjöstationer säljer små volymer om man jämför med sina kollegor på land, säger han. Stolt skeppare ombord på sitt eget tankfartyg. Dessutom är det mycket vanligt att handlare själv äger all utrustning. Lägg där till att säsongen är kort och intensiv riktig fart på bränsleförsäljningen är det bara under juni, juli och augusti. Sjömacksägare måste vara ännu mer tusenkonstnärer än sina landkollegor, och jag har under mina mackägar-år alltid försökt hjälpa de kollegor som så önskat med allt från tillståndshantering till leveranser. Eftersom jag inte längre driver egna mackar utan koncentrerar mig på leveranser har jag också möjlighet att hjälpa till i alla andra frågor som rör sjömackar, och jag ser verkligen fram emot denna nya fas i mitt bensinhandlar-liv. Sandhamnsmacken, skärgårdens största sjömack - och tillika skärgårdens bästa läge, alldeles i närheten av KSSS klubbhus. Nu får Micke Robell leverera bränslet hit istället för att driva den själv. 16

10 Statoils sjömackar tror på ETT LIV EFTER STATOIL Det oljebolag som har flest sjömackar är Statoil, och den som har flest Statoilstationer i stockholmsområdet är Lars Ohlson. Vad tror han om Statoilstationernas framtid? Vi träffade honom på en av hans anläggningar, den i Ålsten, en solig vårdag i april. På stationen rustas det för fullt inför den kommande säsongen. Lars mack tillhör en av de större, och här finns både en liten butik och en ordentlig restaurang med fullständiga rättigheter. Gammal i gemet Lars skall snart inleda sin 41a säsong som sjömacksägare, och för närvarande driver han fyra anläggningar; den vid Ålsten där vi sitter nu, en i Sätra på andra sidan vattnet, den i Sollenkroka på norra Värmdö och så den i Möja ström, i sundet mellan Möja och Södermöja. - Det här är min första mack, de andra har tillkommit med åren, berättar Lars. Jag är också en av de få som enbart försörjer mig som sjömacksägare. Det vanliga är att man har en annan verksamhet på vintern. I den här branschen jobbar man stenhårt under sommaren, men resten av året är det ganska lugnt. Började på mässan Statoil har under flera år haft en monter på den årliga Båtmässan i Älvsjö, och eftersom de flesta Statoilhandlarna bemannade montern i omgångar uppstod ett informellt nätverk som också fungerade i andra sammanhang än enbart mässan. - Av naturliga skäl har inte Statoil varit representerade på mässan de senaste två åren eftersom de inte längre skall leverera bränsle till oss av ekonomiska skäl, säger Lars och ser lite besviken ut. De har räknat ut att det inte lönar sig, och jag kan inte begripa deras resonemang. Men beslutet är taget och vi måste leva med det. Vi Statoilhandlare har träffats åtskilliga gånger den senaste tiden för att se hur vi skall hantera den situation som uppstått. Men vi har inga förbindelser åt något håll, så om någon vill profilera sig på annat sätt eller lösa frågorna om leveranser och kassasystem själva är de helt fria att göra så. Statoilhandlaren på Ingmarsö har exempelvis beslutat sig för att gå över till Shellgruppen. Två huvudfrågor En sak som Lars irriterat sig över är den debatt som förts i media där det påstås att Statoil skall stänga sina mackar i skärgården. - Det visar bara att journalisterna inte förstått vad det är frågan om, menar han. Statoil kan inte stänga några mackar, det är vi handlare som äger allt. Statoil slutar att leverera bränsle i september 2009, det är vad som hänt. För oss handlare medför det två stora frågetecken. För det första, hur skall vi få leveranser efter september 2009, och för det andra hur skall vi lösa kassaproblemet. Idag har vi kassasystem via Statoil, och det upphör också i september Vi måste hitta ett nytt system som inte är för dyrt och som klarar av att hantera betalning av bränslet och helst ta alla slags kort. Det optimala vore att kundens bolagskort också går att använda. I det läget vore det trevligt att få förhandla med Statoil om de är intresserade att vi accepterar Statoilkortet, kanske redan 2010! Profilering? En annan intressant fråga är profileringen av Statoilmackarna. När kassasystemet för Statoilkort försvinner finns det väl ingen anledning att flagga Statoil? Lasse bekvämt tillbakalutad på en av sina pumpar vid Ålstensmacken. - Nej, det gör det inte, bekräftar Lars. Det är en av de många mindre frågetecken som vi resonerar om i gruppen. Men klarar vi bara våra huvudfrågor så kan vi säkerligen hitta bra lösningar också på våra andra frågetecken. Kanske skall vi gå ihop under Skärgårdshandlarna? Eller hitta en samarbetsform tillsammans med Skärgårdsstiftelsen? Möjligheterna är många, men inga beslut är tagna i dagsläget och inga avtal är heller påskrivna åt något håll. Transportstöd? I förbifarten nämner Lars att det finns stöd för transporter till skärgården för de flesta produkter, men dock inte bränsle. Hittills har det inte spelat någon roll för handlaren eftersom oljebolaget gått in där, men nu blir situationen annorlunda. - Leveranspriserna kommer att bli betydligt mer differentierade, det vet vi redan nu, menar Lars. De stationer som får leverans via tankbil kommer billigast undan. De stora prisskillnaderna kommer att vara på sjön där de sjöstationer som har långa transportvägar får betala ett betydligt högre pris som förstås drabbar konsumenten. Hittills har inga diskussioner förts om det går att hitta något slags utjämningssystem Få och stannar länge Det finns en aspekt till i sammanhanget sjöstationsinnehavarna byts sällan, utan den som en gång börjat med sjömack tenderar att bli kvar i många år. - Det har gjort att vi blivit lite av en egen familj oavsett oljebolagstillhörighet, tycker Lars. Vi vet mycket om varandra och vi har för det mesta haft högt i tak när vi träffats. Vi vet dessutom mycket om varandras verksamheter, och det har vi nytta av i dagens situation. Av tradition har vi hittills inte haft särskilt mycket med varandra att göra rent affärsmässigt, så det som händer nu innebär en ny situation för oss. Tråkigt men kan bli bra Till sist undrar jag hur det känns att vara inne på sista året som Statoilhandlare. - Just nu känns det trist, det skall jag villigt erkänna, svarar Lars. Jag har tillhört ett bolag i hela mitt yrkesliv och har alltid haft ett bollplank, både på bolaget och via distriktschefen. Av hävd har alla sjöstationer legat under samma distriktschef som då kunnat vår verksamhet. Nu blir det annorlunda, men jag hoppas förstås att allt löser sig till det bästa. Nästa år kanske vi har en ny, egen profil och ett finurligt kassasystem som gör att vi kan ta ALLA oljebolagskort. I så fall blir saknaden av Statoil inte särskilt stor. 17

11 B&B Mässor Många nyheter på service- och bensinhandlarmässa I BIRMINGHAM Ibland är det nyttigt att rikta blickarna utanför vårt avlånga land för att se vilka trender och tendenser som gäller internationellt. Ett bra sådant tillfälle är att besöka de årligt återkommande mässorna CRS och IFFE som hålls i jätteanläggningen NEC strax utanför Birmingham. CRS står för Convenience Retailing Show och IFFE för International Forecourt & Fuel Equipment, så här kan man se nyheter inom båda dessa områden samtidigt, mycket praktiskt för en tidning med Bensin&Butiks inriktning. En nyhet för i år var dessutom att lågprisflygbolaget Ryanair numera trafikerar Birmingham och landar faktiskt på Birmingham International, samma flygplats som alla andra flygbolag och inte på någon avlagd mindre sådan flera mil därifrån. Därför behöver inte flygkostnaden avskräcka tur och retur gick biljetten på 300 kr, allt inkluderat. Som vanligt men mycket nyheter Bensin&Butik har besökt denna mässa tidigare, och en god anledning är att den hålls i England där man både kan förstå och göra sig förstådd. Man måste förstås också komma ihåg att våra marknader skiljer sig åt, men har man det i minnet finns mycket spännande att titta på. I år hade vi bara en dag till vårt förfogande, och det är i minsta laget. Minst två bör man sätta av om man skall hinna prata med utställarna också. Här följer ett urval av årets mässa. Elektroniska cigaretter Rökfria miljöer blir allt vanligare, och i England är numera till och med pubarna rökfria. Men med denna elektroniska cigarett går det bra att röka inomhus överallt om man nu kan kalla aktiviteten i fråga för att röka, förstås. Manicken ser ut som en cigarett och man laddar den med en ampull och suger i sig nikotinet. Lite rök bildas, men den består bara av vattenånga och är helt luktfri. Ingen aska bildas heller. En cigarett kostar 50 pund, och en laddning ampuller motsvarande 75 cigaretter kostar 7 pund så i längden blir det billigare än vanliga cigaretter. Batteriet i cigaretten måste laddas ibland, och laddare medföljer. En cigarrvariant visades också. Kan detta bli en pryl för innefolket? Den som lever får se. Mer info på www. gamucci.com. På skärmen ser vi att pump 1 totalt har temperaturkompenserat 40 liter positivt och 7 negativt, alltså 33 liter. Senaste fyllningen från samma pump var 9.86 liter, men med en positiv kompensation fick kunden ut 9,88 liter. Systemet garanterar volymer som om det alltid vore 15 grader celsius. Temperaturkompensation Ett problem med hanteringen av bränsle är temperaturen. Vätskor ökar i volym i värme, men nu finns en metod att komma tillrätta med det. I Belgien är det lag på att vätskeleveranser måste ske med temperaturkompensation, och det system som används där visades på mässan. Detta system har 15 grader som bas, och om temperaturen i den aktuella vätskan inte håller 15 grader kompenserar systemet och levererar mindre vätska när det är kallare och mer när det är varmare. Nu är det inga jättevolymer det rör sig om, men i vår bransch som hanterar stora volymer blir det ändå stora summor i slutändan. Systemet går att bygga in i efterhand och rekommenderas av vår engelska motsvarighet, PRA, Petrol Retailers Association. Någon hemsida som demonstrerar systemet finns dessvärre inte, men på www. meurs.nl kan man få kontakt med upphovsmannen Ronald Meurs. 20

12 Drivestop Smitningar, eller drive-offs som det kallas på engelska, verkar nu ha fått sin slutliga lösning. Systemet som lyckas med detta heter drivestop och består av en spikmatta som aktiveras om kunden inte betalar. Dock är det en snäll punktering som blir följden eftersom mattan aktiveras så snart framhjulen passerat. 20 sekunder senare är bakhjulen tomma vilket omöjliggör vidare färd. Tack vare att framhjulen är intakta är systemet helt trafiksäkert. Polisen har varit med och godkänt systemet som varnar bilisten vid flera tillfällen, både via högtalare som dånar ut över hela plattan samt blinkande rödljus där spikmattan finns. Detta eliminerar alla möjligheter att glömma betala för tankningen. Ett intressant initiativ som jag ändå har svårt att tro skall passa den svenska marknaden. Mer info på Bläckpåfyllare Tidigare på denna mässa har flera olika piratfärgpatroner visats, men i år har utvecklingen gått ännu längre. JT-219 Ink Refill Machine testar, fyller och rengör över 140 olika patronmodeller, självklart också färgpatroner. Maskinen uppges också vara mycket enkel att använda, och utbildning ingår vid köp eller leasing. Upp till patroner kan fyllas med den utrustning som levereras med maskinen, och marginalen är imponerande. Kunden betalar mellan 7 och 7.50 för en fyllning och handlarens kostnad är 80 pence (ett pund är drygt 11 kr när detta skrivs). En golvyta på 94 x 56 cm är allt som behövs och så ström, förstås. Maskinen kostar pund utan moms. Mer info på PRA Vår systerorganisation PRA (Petrol Retailers Association) fanns förstås på plats, både för att visa upp sig och kommunicera med gamla medlemmar - och så förstås också värva nya. I England är PRA en del av motsvarigheten till MRF, Motorbranschens RiksFörbund, och röster hörs för en delning för att bättre kunna fokusera på bensinhandlarnas specifika problem. Dock är det fortfarande relativt vanligt med bensinstation kombinerat med verkstad, även om utvecklingen mot servicebutik, snabbmat och kaffe växer snabbt. På skylten räknas alla fördelar upp som medlemskapet innebär, och de flesta är välkända också för deras svenska kollegor... 21

13 Naturlig Viagra? Herbals2go visade några produkter som de tror stenhårt på och gärna i kombination med varandra. Det ena är ett piller de kallar Herbal V, ultimate pleasure och som företrädelsevis skall konsumeras av män. Ett slags ört-viagra som enligt försäljaren fungerar förträffligt. Den verkar snabbt och dessutom länge 24 timmar. För att effekten skall bli den rätta rekommenderas också att kvinnan tar ett piller, NRG now som skall ge mer energi på direkten. Det kan nog behövas om viagra-effekten är så stor som uppges. Ett tredje piller visades också, Party On som lär ge både energi och positiva vibbar. Efter ett piller är man redo för fest hela natten. Mer info på Pussy energidryck Energidrycker är populära också i England, och en av de nya har fått det i mitt tycke något osmakliga namnet Pussy. Finessen med denna dryck är att den framställs enbart av naturliga ämnen helt utan kemikalier eller smakämnen. Inte ens taurin finns, men den skall ändå ha samma egenskaper som andra energidrycker. Enligt säljaren kopplas namnet inte ihop med sex men den kvinnliga personalen i pressrummet hade en annan uppfattning. Mer information på Jet Wash Ont om plats och liten rörelse? En Jetwash-maskin finns det säkert plats för. Den behöver inte så stor yta, och man behöver bara koppla in vatten och el. I England finns inget krav på vattenrening för biltvättar vilket säkert förenklar etableringen. Mer info på Crips Chips heter Crisps på engelska, och när engelsmannen säger chips menar han pommes frites, som i nationalrätten fish & chips. Denna utställare lekte med ordet, kastade om de två sista bokstäverna och kallar sin produkt för Crips. Den är gjord av potatis men friteras inte, utan bakas och blir därför nyttigare. 75% mindre fett utlovas och fem smaker finns det. Mer info på Murco söker handlare Detta skulle väl knappast vara möjligt i Sverige? Ett oljebolag som raggar nya handlare på en branschmässa? Vi hoppas att de nya Murco-handlarna får bättre stöd än många av sina svenska kollegor 22

14 Energy shot En nyhet som kanske kommer till Sverige så småningom Energy Shot. Det är en koncentrerad energidryck som bara innehåller de energigivande ämnen som behövs för att pigga upp exempelvis trötta bilförare eller andra som bara vill åt energin och inte vätskan. 24 månaders hållbarhet utlovas liksom en marginal på 35%. Mer info på Car Wash Association För ett år sedan bildades en biltvättgrupp i England för att styra upp biltvättsverksamheten i landet. Ledande tvätt-tillverkare, oljebolag och enskilda handlare har också börjat agera mot den okontrollerade biltvättsverksamhet som breder ut sig i landet där biltvätt ofta erbjuds på många platser där bilar samlas som större parkeringsplatser och supermarkets. Den tvätt som erbjuds där kan vara av mycket varierad kvalitet och betalning sker nära nog alltid i kontanter utan kvitton. Lyckligtvis har vi inte det problemet i landet, och dessutom har biltvättsägare redan ett aktivt förbund som arbetar med dessa frågor Svensk Bensinhandel. Mer info finns på Simply coffee Ett av flera kaffekoncept med ungefär likartat budskap som presenterades på mässan var Simply Coffee. Eleganta modullösningar, kaffemaskin som sköts av kunden och kaffebrödet intill känner vi igen. I det här konceptet känner vi igen WMFs kaffemaskin, likadana som finns i Statoils Total Store-koncept. Väldoft på burk Väldoftare typ Wonderbaum är mycket populära i England och de finns i en mängd olika varianter, ofta med egna loggor. En ny sådan var väldoft på burk med ett variabelt plastlock. Burken passar i flaskstället, och när den väl öppnats räcker doften i upp till 90 dagar. Så snart burken öppnats klämmer man dit ett plastlock istället där öppningsgraden kan varieras, allt för att doften skall passa de egna preferenserna. Knappast en produkt för den svenska marknaden dofterna var väl syntetiska. Mer info på IKEA rules... Som svensk besökare på en mässa i Birmingham slog hjärtat ett extra slag när jag gick förbi en av montrarna - och en av besökarna bar en mycket välkänd kasse med ett utseende som man inte tar miste på. Det finns ett IKEA-varuhus också i Birmingham, och engelsmännen verkade också inse IKEA-kassens fördelar... Walls nyheter Unilever är störst i England på pinnglass, precis som i Sverige - men då förstås under annat varumärke, Walls. En av mässans mest besökta montrar var just Unilevers där det frikostigt bjöds att smaka på alla nyheter som just släppts. Men som besökare känns det lite trist att det är exakt samma nyheter som vi bjuds på här. 23

15

16

17 B&B Hyrsläp Släpvagnsuthyrning med självbetjäning SUCCÉ FRÅN DAG ETT Förr tog den manuella hanteringen av ett släpkontrakt runt fem minuter i kassan. Idag tar det två minuter för kunden första gången vid pekskärmen och därefter 30 sekunder. Det säger en nöjd Arild Grönstad, som slår fast att övergången till släputhyrning med självbetjäning varit en jättesuccé med en kraftig omsättningsökning sedan man satte igång i september Nu använder sig nio kunder av tio av självbetjäningssystemet när de skall hyra släp och andelen ökar. - Det enda vi gör i kassan är att lämna över kontakten och trycka utlevererad på en skärm, säger Arild. Unikt Systemet finns på Statoil i Storo i Norge, och såvitt Arild vet är systemet, som är patentskyddat, det enda i sitt slag i hela världen. Det är hans egen idé, och ett externt företag har hjälpt till med programmeringen. Användarvänlig På den stora pekskärmen får kunden upp en översikt med förklarande bilder, exempelvis det släputbud som finns med mått, vikter och priser. Systemet är logiskt och enkelt och steg-för-steg-sättet gör det snabbt och lätt att hyra släp. Systemet kräver mobiltelefon och Visa- eller Mastercard. När mobilnumret uppges får man ett SMS med en fyrsiffrig kod. Då kan kortet dras i kortläsaren och så är det bara att hämta ut vagnen. Har man inte kort kan man välja Gå till kassan där man kan betala kontant eller med Statoilkort. Tjänsten finns förstås också på internet, något som allt fler använder sig av. Störst i Norge Statoil Storo har också blivit största släputhyraren i hela norska Statoil-kedjan. En del av den framgången beror säkert också på marknadsföringen. Går man in på norska motsvarigheten till eniro, gulesider.no och söker på släputhyrning så kommer just Statoil Storo upp först med en länk direkt till den egna hemsidan. Det kostar en del, men Arild anser att det är väl investerade pengar och att omsättningen på släp ökade kraftigt när detta genomfördes. Arild Grönstad demonstrerar pekskärmen, hjärtat i det automatiska uthyrningssystem som hittills bara finns på hans egen Statoilstation i Storo i Norge. IT-konsult tidigare Innan han blev bensinhandlare jobbade Arild på en konsultfirma där IT-system var en naturlig del av vardagen. Det innebar också resor kors och tvärs över hela världen, något som de flesta tröttnar på efter en tid. Det gjorde Arild också, och så kom det sig att han istället blev bensinhandlare i Storo. Man förstår att hans tidigare yrkesbakgrund har medverkat till utvecklingen av släputhyrningssystemet, och han ser också fler möjligheter till att förbättra butiken med hjälp av moderna tekniska lösningar. Samtidigt slår han fast att han trivs med sin situation. - Jag har inte ångrat en dag att valet föll på bensinstation när jag bytte bana, menar han. Visst, dygnet har bara 24 timmar, men jobbet är så spännande och omväxlande att man inte märker hur tiden går! Effektiv rapportering Arilds system består av tre huvudområden: försäljning/ kundhantering, operation/ kontroll och logistikstyrning. Inte minst det sista är viktigt. Här kan man direkt se vagnparkens sammansättning i förhållande till efterfrågan och avkastning. En annan stark sida med systemet är den detaljerade rapporteringen på nära nog alla upptänkliga områden. Den möjliggör inte bara färsk statistik över tid, utan också en komplett översikt över vagnparkens 35 enheter. Sedan systemet införts har också skadefrekvensen minskat dramatiskt, och det händer alltmer sällan att vagnarna inte kommer in i tid. SMS-påminnelse Ett påminnelsesystem är också inbyggt som automatiskt sänder ett SMS till kunden 20 minuter före hyrestidens utgång; Glöm inte bort att lämna tillbaka släpet till Statoil Storo. Om inte släpet levererats tillbaka i tid kommer ytterligare en påminnelse. Ny prissättning I samband med systeminförandet har också stationen valt att ändra uthyrningstiderna. - Förut kunde man välja en, två eller tre timmars hyrtid alternativt helt dygn, förklarar Arild. Det ledde till att de flesta valde dygn eftersom det relativ sett var billigast. Nu har vi istället tre nivåer; sex eller tolv timmar eller helt dygn. Resultatet är att vi fördubblat hyrkapaciteten under helgerna. Mindre jobb har gett bättre service - Det fantastiska är att vi skapat en högre servicegrad till våra kunder samtidigt som vi reducerat vår arbetsinsats, förklarar en nöjd Arild Grönstad. Jag kan också tänka mig att dela med mig av systemet till mina kollegor i samma situation. Publicerad med tillstånd av Bensinforhandleren, vårt norska systerförbunds tidning. Text och foto Frank Williksen, översättning Rolf Karlsson. 26

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! Frågor och svar drivmedel Innan OK Masergatan

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Välkommen till oss i monter U:550!

Välkommen till oss i monter U:550! Nummer 1 2012 Tidningen du just nu läser är så aktuell som den kan bli. Vi producerade tidningen på plats på mässan under onsdagen. Den skickades till tryckeriet för tryck samma dag och började delas

Läs mer

Unik Mat- & Dryckmässa

Unik Mat- & Dryckmässa Unik Mat- & Dryckmässa I september 2015 kommer Svenska Smaker till Gasklockorna i Gävle för första gången någonsin. Du vill inte missa detta! Svenska Smaker är en mässa som sätter den lokala producenten

Läs mer

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist?

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Workshop 3 -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Energipolitiken utgår från en global liberal marknadsstrategi Marknaden ska lösa de energisäkerhetsproblem som kan uppkomma.

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM BAKGRUND Stockholm är en mötesplats för att skapa nya kontakter och därmed finna nya kunder och klienter. Det är här både stora och små inredningsprojekt tar

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Borås 20170522 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Redogörelse första kvartalet 2017 Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är vi nu äntligen

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Allt du behöver kunna för att sälja prenumerationer.

Allt du behöver kunna för att sälja prenumerationer. Frågor och svar: 1. Vem får prenumerera? Alla över 18 år, bosatta i Sverige. 2. Hur många lotter kan man prenumerera på? Hur många som helst, men minst en lott/vecka. 3. Hur hanterar BingoLotto personuppgifterna?

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

DÄR SERVICE HAR EN EXTRA TYNGD! Butikerna som finns där kunderna finns!

DÄR SERVICE HAR EN EXTRA TYNGD! Butikerna som finns där kunderna finns! DÄR SERVICE HAR EN EXTRA TYNGD! Butikerna som finns där kunderna finns! En historia om drivna entreprenörer! Välkommen till Frendo! Vi är en butikskedja som är skapad av entreprenörer för entreprenörer

Läs mer

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil!

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Sänk dina kostnader med ditt medlemsskap Som medlem i LRF,

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

IPv6. MarkCheck. April 2010

IPv6. MarkCheck. April 2010 IPv6 MarkCheck April 2010 1 Innehållsförteckning Länkarna nedan tar dig snabbt och enkelt till presentationens olika avsnitt! Sammanfattning Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar?

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? En intervjustudie med privatbilister och förmånsbilister, samt några leasingbolag 2014-05-02 FÖRORD Miljöförvaltningen i Stockholm stad vill ha ett underlag

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord.

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord. - Ger dig nya kunder Därför är EpostService så effektiv! EpostService gör dina kunder lönsammare genom att du håller dem informerad om vad ditt företag erbjuder. Detta gör du via nyhetsbrev och enkäter

Läs mer

FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA

FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA En av våra servicebilar FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA HISTORIA Freetrailer grundades i Danmark 2003 och kom till Sverige 2008. Bakom den rullande succén står ett par danska herrar med grundtanken

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

bästa stunden Tillsammans ger vi läsaren den på dagen

bästa stunden Tillsammans ger vi läsaren den på dagen AD&D Foto: Ingemar Lindewall / Helena Karlsson / Namn Namnssson Tillsammans ger vi läsaren den bästa stunden på dagen Postadress: Box 1121, 111 81 Stockholm Besöksadress: Terminalvägen 14 K2, 171 73 SOLNA

Läs mer

innovationsmyndigheten Vinnova. Jag förstår används. Läs mer om cookies här.

innovationsmyndigheten Vinnova. Jag förstår används. Läs mer om cookies här. (Di Digital/Silicon Valley) Hissen upp till 39:e våningen går snabbt och det slår lock för öronen. Här, i en av byggnaderna på San Franciscos huvudgata Market Street, håller den norska myndigheten Innovasjon

Läs mer

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg Möt en köpstark och intresserad målgrupp Barnvagnstestbana succén fortsätter Barnens Vän vi belönar hjältar med ett nytt pris 92% av besökarna skulle rekommendera andra att besöka Baby & Barn Källa: Detector

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

LIDINGÖ NYA SPORTMÄSSA 2014

LIDINGÖ NYA SPORTMÄSSA 2014 Välkommen till årets upplaga av LIDINGÖ NYA SPORTMÄSSA 2014 26-28 september Som arrangör av världens största terränglopp erbjuder vi människor och näringsidkare en spännande mötesplats för träning och

Läs mer

MONTER AGERANDE NÄSTAN ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ETT BÄTTRE - EN LITEN HANDBOK FRÅN FAIRLINK.SE -

MONTER AGERANDE NÄSTAN ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ETT BÄTTRE - EN LITEN HANDBOK FRÅN FAIRLINK.SE - MONTER NÄSTAN ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ETT BÄTTRE AGERANDE - EN LITEN HANDBOK FRÅN FAIRLINK.SE - Monter, monterpersonal och besökare är tre pusselbitar som tillsammans ska skapa det perfekta mötet på mässan.

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Underlag som använts är årsredovisningar för åren 2003 till 2013 för att få fram nyckeltal för verksamheten.

Underlag som använts är årsredovisningar för åren 2003 till 2013 för att få fram nyckeltal för verksamheten. Ransbergs Herrgård Inledning Ivero Business Development har haft uppdraget från Nykterhetsrörelens Scoutförbund att göra en genomlysning av Ransbergs Herrgård, som drivs i form av en stiftelse. Underlag

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Årsredovisning. Gunnarn Petrol Ek.för

Årsredovisning. Gunnarn Petrol Ek.för Årsredovisning 2006 Gunnarn Petrol Ek.för Inledning Avveckling av befintlig OK-Q8 station Vid ett stormöte påkallat av intresseföreningen informerades om OK-Q8:s planer på att avveckla stationen i Gunnarn.

Läs mer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Skrivträning skriv olika sorters texter

Skrivträning skriv olika sorters texter Skrivträning skriv olika sorters texter form Regler för stor bokstav - namn - ny mening Skiljetecken - punkt - frågetecken - utropstecken - kommatecken Stycken - lämna en tom rad innehåll Det ska synas

Läs mer

Robert Orajärvi. Reseledare i Kiruna som gillar action. Nummer 1/2011

Robert Orajärvi. Reseledare i Kiruna som gillar action. Nummer 1/2011 Nummer 1/2011 PEP på Stockholm Arlanda Succé med öppet hus Gyllene pris i Visby Nytänkande på Åre Östersund Robert Orajärvi Reseledare i Kiruna som gillar action Nya sidor av Swedavia Välkommen till Swedavia

Läs mer

Interzoo 2004. Världens största zoofackmässa

Interzoo 2004. Världens största zoofackmässa Världens största zoofackmässa Interzoo 2004 Text och foto: Kjell Fohrman V ä r l d e n s s t ö r s t a z o o f a c k m ä s s a g å r a v s t a p e l n v a r t a n n a t å r i Nürnberg, Tyskland - årets

Läs mer

ÖREBROS 40-milare 2010-06-05 av Mats Lundgren, Fornåsa

ÖREBROS 40-milare 2010-06-05 av Mats Lundgren, Fornåsa ÖREBROS 40-milare 2010-06-05 av Mats Lundgren, Fornåsa 40 mil på cykel låter himla långt när man börjar fundera på det. Det tycker jag också och bara fram till i fjol så skulle det varit något som vore

Läs mer

Svenska telefonkort. K-sök hösten 1998 Dagfolkhögskolan i Trollhättan. Av: Anneli Olofsson Klass 85.

Svenska telefonkort. K-sök hösten 1998 Dagfolkhögskolan i Trollhättan. Av: Anneli Olofsson Klass 85. Svenska telefonkort. K-sök hösten 1998 Dagfolkhögskolan i Trollhättan Av: Anneli Olofsson Klass 85. 1 SVENSKA TELEFONKORT. Samlandet av telefonkort har blivit en populär hobby i Sverige. Alla åldrar samlar,

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

hittaut.nu Hudiksvalls största och roligaste friskvårdsprojekt Exponera ditt företag och gör en insats för ett friskare Hudik!

hittaut.nu Hudiksvalls största och roligaste friskvårdsprojekt Exponera ditt företag och gör en insats för ett friskare Hudik! Nu drar vi igång hittaut.nu i Hudiksvall start aug-14! Exponera ditt företag och gör en insats för ett friskare Hudik! Vilket är Glada Hudiks friskaste företag? Anta utmaningen! hittaut.nu Hudiksvalls

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Mattor med valfri design.

Mattor med valfri design. Mattor med valfri design. Mörkare och ofta gråa nyanser på en entrématta är så klart bra under hösten och vintern när mattan tar mycket stryk. Det är smutsigt ute och vi drar in både snö, slask och grus

Läs mer

Investera i Dig själv & våga förändra!

Investera i Dig själv & våga förändra! Investera i Dig själv & våga förändra! Bli en av oss på Milook 1 Är Du redo att prova på något nytt, få in flärd och glamour i Din vardag? Som återförsäljare/stylist väntar spännande utmaningar och personlig

Läs mer

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil!

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Sänk dina kostnader med ditt medlemsskap Som medlem i LRF,

Läs mer

Halmstad behöver ha riktig glass

Halmstad behöver ha riktig glass Nummer 3, september Från Halmstads Energi och Miljö AB Halmstad behöver ha riktig glass - Riccardo Boggian Ny rapport visar HEM:s miljöpåverkan Företagare prisas för miljösatsningar Nr. 3 sept. 2014 Med

Läs mer

ATT SKAPA NÅGOT MAGISKT.. ER BERÄTTELSE

ATT SKAPA NÅGOT MAGISKT.. ER BERÄTTELSE ATT SKAPA NÅGOT MAGISKT.. ER BERÄTTELSE Portätt- & REPOTAGEfotografering EN DAG Jag vill berätta vem ni är som familj, jag vill skapa bilder som ger er ett fönster till en tid som är värd minnas. Som visar

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

GÅVAN ALLA VÄLJER. www.joyfulgiftcard.com

GÅVAN ALLA VÄLJER. www.joyfulgiftcard.com GÅVAN ALLA VÄLJER www.joyfulgiftcard.com VAD ÄR JOYFUL GIFTCARD EN ENKEL LÖSNING DÄR MOTTAGAREN SJÄLV VÄLJER SIN GÅVA MED STARKA VARUMÄRKEN & NÅGOT FÖR ALLA! Ett av Joyful Giftcards många styrkor är den

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO PeriScoop 1 /6 Ann Catrin tänker på dig För att ge våra kunder en möjlighet att lära känna oss på Perido lite bättre

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

En handelsplats och folkfest för alla

En handelsplats och folkfest för alla www.storanolia.se En handelsplats och folkfest för alla Välkommen till Sveriges största besöksmässa 6-14 augusti i Piteå. 100 000 besökare 500 utställare 400 mkr i omsättning Stora Nolia är Sveriges största

Läs mer

Antalet deltagare Vill man ha ett högt tempo så är 5 spelare idealiskt. Det är bättre att öka på antalet än att minska det.

Antalet deltagare Vill man ha ett högt tempo så är 5 spelare idealiskt. Det är bättre att öka på antalet än att minska det. Första gången ni spelar Idéspelet Här är en kortfattad vägledning för dig som ansvarar för den allra första spelomgången med idéspelet i er organisation. Börja med att läsa Quickstarten och därefter denna.

Läs mer

Det handlar inte om rör.

Det handlar inte om rör. Det handlar inte om rör. Det handlar om rätt rör. Rör på rätt sätt. Rör på nya sätt. Rör som förändrar. Rör som berör. Som ger frihet, trygghet och förtroende. Det handlar helt enkelt om Smarta Rör. 2

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

www.cumap.se CuMap support - angenäma problem

www.cumap.se CuMap support - angenäma problem Återigen dags för lite information från oss och i det här numret kan du läsa om våra bekymmer runt jul som då var tunga men som nu gjort oss mindre sårbara Inget ont utan något gott kommer fram brukar

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Inbjudan 25-27 mars 2011

Inbjudan 25-27 mars 2011 En tredagars publikmässa i Karlstad Inbjudan 25-27 mars 2011 Hej och välkommen! Varmt välkommen till Karlstad 25-27 mars 2011. Under tre dagar fyller vi för 7:e gången över 3 000 kvm med massor av shoppingsugna

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Fakta om undersökningen och om panelen Undersökningen genomfördes med webbenkäter, 14-19

Läs mer

Tio handfasta argument

Tio handfasta argument Tio handfasta argument varför kunden ska välja dig som är MRF-handlare Tryggare kan ingen vara När den privata begagnatmarknaden för bilar blir allt större ökar konkurrensen för den etablerade handeln.

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Vad krävs för en lyckad undervisning Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Vad krävs för en lyckad undervisning Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Vad krävs för en lyckad undervisning Av Henrik Johansen Det är viktigt som tränare att vi förstår vår uppgift fullständigt och på så sätt har de bästa möjliga förutsättningarna

Läs mer

bra sätt får vi en turboeffekt.

bra sätt får vi en turboeffekt. Vårt varumärke exponeras för mängder av opinionsbildare, som i sin tur påverkar ett antal vanliga användare. Om vi visar oss på ett bra sätt får vi en turboeffekt. Nu-gruppen 2009, utdrag ur utställarintervju

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-10-03 781 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Sällma AB (org.nr 556828-4722) Johannesgränd 1 111 30 Stockholm INNEHAVARE Affärsdoktorn AB (org.nr 556827-2008) Saltsjövägen

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA

FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA Allmänna fraser Inledning Om kunden är hos dig: Välkomna (hit) till XXY (företagets/avdelningens/enhetens namn). Jag önskar er välkomna hit till XXY. Ni är hjärtligt

Läs mer

news Ny webbplats lanseras under hösten Nu bygger vi för framtiden Nr

news Ny webbplats lanseras under hösten Nu bygger vi för framtiden Nr Nu bygger vi för framtiden Efter ett över 50 år långt samarbete sedan Trätrappor i Norsjö var med och grundade Skellefteå Snickercentral, SSC, har Trätrappor nu vuxit till den storlek där företaget väljer

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Modernt kassasystem för alla! EasyCashier är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda.

Modernt kassasystem för alla! EasyCashier är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda. Modernt kassasystem för alla! är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda. www.easycashier.se Funktioner i är ett mångsidigt kassasystem som används i en mängd olika branscher.

Läs mer

Hemlagade middagar till dörren

Hemlagade middagar till dörren Hemlagade middagar till dörren Det nystartade företaget Ellens gryta erbjuder vällagade middagar med fokus på traditionellt långkok, inspirerade av mormor Ellens goda grytor. Vi träffade grundaren Ann-Louise

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Goda råd för reklamköpare

Goda råd för reklamköpare Goda råd för reklamköpare Innehåll > Kommunicera din position > Gör fler flugor på smällen > Följ din målgrupp, inte konkurrenterna > Var lite wild & crazy > Våga vara ledande eller Stureplanseffekten

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Användarmanual PAK-50

Användarmanual PAK-50 Användarmanual PAK-50 SE För att kunna använda alarmknappen måste ett SIM-kort vara installerat (medföljer inte). Se den andra manualen Installation och inställningar. 1 SÄKERHETSÅTGÄRDER 1.1 OBS! Läs

Läs mer