Tema: Drycker & snacks. Femte benet test. Det blev St1. De öppnade ny mack. Hur blir det med sjömackarna? Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tema: Drycker & snacks. Femte benet test. Det blev St1. De öppnade ny mack. Hur blir det med sjömackarna? Nr 3 2009"

Transkript

1 Ny serie: Femte benet test Nr B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Det blev St1 De öppnade ny mack Hur blir det med sjömackarna? Tema: Drycker & snacks Merförsäljningskurs lyfte Skärblackamack Arbetsrätt och a-kassa

2 B&B INNEHÅLL Nr 3 Årgång 75 Maj 2009 Omslagsbild: Det blev St1 som köpte Statoilslatten och som därmed kraftigt ökar sin närvaro på den svenska marknaden. Om inget annat anges svarar redaktören för text och bild. Redaktion Rolf Karlsson, redaktör I nästa nummer: Redaktionskommitté Robert Dimmlich Lennart Olson Susanne Forslund Leif Ericsson Lennart Nilsson Susan Fritz 4 Ledaren PDF 6 St1 köper delar av Hydro och Jet PDF 8 Anna och Johan öppnar ny Shellstation PDF 10 Positiva vibbar från Shell Road Show 12 Från OKQ8s konvent i Skövde 14 Det aktuella läget för sjömackarna PDF 18 Bilistiska sidan från auto motor & sport 20 Nyheter från mässa i Birmingham PDF 24 I Stora Levene blomstrar verksamheten PDF Sid 8 Mer om organisationen för nya St1 Pumpsamlare i Skåne Han kör på gengas Tema Fast Food samt förstås mycket mer intressant läsning! 26 Norskt system för enklare släputhyrning PDF 28 Aktuella notiser 30 Hur man kan använda sig av Myster Shopper Tema: Dryck & snacks 32 Estrella står på egna ben 33 Rootfruit, ett lyxigare snacks 34 Firefly, engelsk funktionsdryck 35 Vitamin Well, svensk funktionsdryck Sid 20 Sid 36 Auto motor & sport förser oss med sidan 18. Svensk Bensinhandels sidor 36 Merförsäljningskurs gav nytt tänk i Skärblacka 37 Vi svarar på frågor om arbetsrätt och A-kassa 38 Nya medlemmar 39 Leverantörsregister Sid 24 FÖRTYDLIGANDE "I nummer av Tidningen Bensin och Butik finns ett reportage om SPIMFAB: s tusende sanering. Man kan få uppfattningen att det är Sofie Quant på SPI som är artikelförfattare, vilket inte är fallet. Sid 6 Sid 14 Svensk Bensinhandel vi gör branschen starkare! Svensk Bensinhandel är organisationen för dig som driver bensinstation som egen företagare. Med vår erfarenhet och kunskap kan vi ge dig stöd och hjälp vid förhandlingar med facken och oljebolagen samt i kontakter med andra företag och myndigheter. Förhandlingarna med oljebolagen kan t ex röra hyror, kontraktsvillkor, reparationer och underhåll. Förhandlingarna med fackföreningarna kan t ex handla om anställningar, löneuträkningar och uppsägningar. Branschinformation ges via tidningen Bensin&Butik, nyhetsbrev, informationsmöten samt hemsidan Förbundet erbjuder omfattande och varierande utbildning för medlemmarna och deras anställda samt också olika typer av försäkringar för företaget, företagaren och de anställda. Förbundsstyrelsen består av sju ledamöter som i så stor utsträckning som möjligt skall komma från olika oljebolag.

3 B&B LEDAREN St1 blir en större aktör i landet vilket kan BÄDDA FÖR NYA PRISKRIG En välkommen nyhet har så äntligen anlänt som ni kan läsa mer om på sidan 6. Det blir St1 som köper 40 JET-stationer samt Hydros stationsnät som till stora delar består av automater och som ibland också ackompanjeras av trafikbutiker. Det blir mycket intressant att se hur ägarskiftet påverkar den svenska marknaden. Grossistmarginalen är idag redan pressad (historiskt men också i jämförelse med övriga Europa), men en ny aktör måste profilera sig. Detta gör man tydligast och mest logiskt med priset. Statoil, som behåller över 120 JET-stationer, måste i sin tur skylta om inom ganska kort tid. Med ett nytt varumärke behöver även Statoil göra samma resa. Det är som upplagt för ett nytt priskrig. Det senaste priskriget som bredde ut sig över nästa hela landet pågick under 2005 och Om St1s intåg på marknaden innebär ett nytt priskrig måste oljebolagen ta sitt ansvar. Senast försökte oljebolagen få återförsäljarna att delta i priskrigen genom att bidra med sin marginal utan att de egentligen kunde påverka situationen. Många handlare har under årens lopp sett sina marginaler minskas från över 30 öre (nominellt) till hälften. Kakan har inte blivit större, men bensinhandlarens del av kakan har konstant minskat. Det finns inte längre något utrymme för de handlare som äger sina drivmedelslager att subventionera några priskrig. Med nästan lika stor spänning väntar hela branschen på hur Statoil skall skylta om sitt JETnät. En ytterligare komponent som kommer att avspeglas i den svenska bensinbranschen är vem som kommer att ta över rodret i Statoil. Den nu sittande VD:n Håkan Kirstein avgår och den som följer kommer att få tillgång till ett modernt nät av servicestationer och ett attraktivt automatnät. Min personliga förhoppning är att efterträdaren fortsätter se vikten av samverkan med handlarna och Svensk Bensinhandel det kommer nämligen att gynna även Statoil som oljebolag. Sammanfallande med ägar- och ledningsförändringar i branschen råder det ännu en lågkonjunktur som pressar alla. Även om branschen påbörjat en strukturrationalisering syns ännu inte effekten. Servicehandelsindex visar att servicehandeln förvisso gick upp 2,5 % sista kvartalet 2008, men för trafikbutikerna föll det med 1 %. Regeringens budgetproposition innehåller 10 miljarder kronor till aktiva åtgärder och för att täcka arbetslöshetsförsäkringen. Inte många kronor blev över för att stimulera och hjälpa småföretagarna. Istället för att sänka arbetsgivaravgifterna eller att hjälpa småföretagarna genom andra åtgärder (som bland annat Maud Olofsson talat sig varm för) ser vi att resurserna läggs på att hålla arbetslösa i åtgärder. Regeringen ger stimulanspaket till bankerna och stödjer industrin men vågar inte satsa på framtidens tillväxtskapare småföretagarna och entreprenörerna. Det tycks som om regeringen försöker bromsa sig ur krisen. I tilläggsbudgeten får sanering och återställande av förorenad mark minskat anslag med 15 Mkr. Dessa pengar ska istället bland annat gå till ökade anslag för regeringskansliet. Detta är en märklig prioritering, bland annat mot den bakgrund att Svensk Bensinhandel flera gånger uppvaktat regeringen om den latenta miljöbomb som alla osanerade bensinstationer utgör. Nu löser inte 15 Mkr alla problem, men pengarna hade kunna utgöra en tydlig politisk markering och ett startskott för att skapa en saneringsfond för nedlagda bensinstationer. Trots allt bidrar vår bransch med 60 miljarder kronor i skattemedel. Det är få branscher som har så många statliga pålagor som bensinbranschen, och som samtidigt får tillbaka så lite hjälp från statsmakterna. Robert Dimmlich, VD TS kontrollerad fackpressupplaga Ansvarig utgivare Robert Dimmlich, tel Redaktör Rolf Karlsson, tel Annonsbokning och material Ad4you, Nils-Erik Wickman Krukmakargatan 35C, Stockholm Tel , fax Register och prenumeration Susanne Forslund, tel Medlem av föreningen Sveriges Tidskrifter ISSN Art & Design TapeNet Reklam AB Tel Tryckning Trydells tryckeri Box Laholm Verkställande direktör: Robert Dimmlich Box 1763, Birger Jarlsgatan 37 3tr Stockholm Tel , fax Bankgiro Nummer 4 kommer den 15 juni. Manus till redaktionen senast den 18 maj. Prenumerationspris för 2009 helår 500:, lösnummer 80: Eftertryck av text och bild förbjuden utan överenskommelse med redaktionen.

4 B&B Oljebolagen Nu är det klart med Hydro/JET-affären - DET BLIR ST1 En förutsättning för att Statoil/Hydros köp av Jet skulle godkännas var att delar av stationsnätet måste säljas till en annan aktör för att inte Statoil skulle få för stor marknadsandel. Nu vet vi hur det blev! St1 kom in som ny aktör till Sverige för några år sedan för att ta upp kampen med Jet som då var i det närmaste ensam om lågpris på automater. Satsningen kom minst sagt olägligt, nämligen i samma veva som Shells automatkoncept Express introducerades. Jet hade som affärsidé att ligga lägre än konkurrenterna, och Shell Express kontrade med att deras automatkunder inte skulle kunna tanka billigare någon annan stans - och så var priskriget i full gång. Inte lätt för en ny aktör att hitta sin plats då! Nu tar St1 ny sats i Sverige i och med köpet av 118 Hydro- och 40 Jetstationer i Sverige samt 40 Jet i Norge. Eftersom denna nyhet når oss den 2 april och det är manusstopp för detta nummer den 6 april återkommer vi med intervjuer och ytterligare kommentarer i nästa nummer. Så här såg den ut, den pressrelease som släpptes den 2 april och som finns på hemsidan "Energibolaget St1 Oy har med ett avtal som undertecknats den första april överenskommit om köp av 198 automatstationer av StatoilHydro ASA i Sverige och Norge. Avsikten är att avsluta köpet före sommaren För att detta ska genomföras krävs ännu ett godkännande av de lokala myndigheterna och EU. De bensinmackar som förvärvas förstärker St1s redan existerande distributionsnät i Sverige till att omfatta hela landet och antalet platser överstiger redan tvåhundra. Det utökade bensinmacknätet i Sverige kompletterar väl en utökning utanför Finland av St1s koncept etanol av avfall. Ett starkt nät är för St1 en viktig länk till införsel av Refuel-bränsle med höginblandning av etanol först på den finska marknaden i början av april och senare också på den svenska marknaden. Refuel RE85 innehåller % bioetanol, som St1 producerar av bioavfall från livsmedelsindustrin med sitt Etanolix -koncept. I takt med etanolbilismen har det i Sverige redan länge funnits E85-etanol på marknaden. St1 har för avsikt att börja tillverka avfallsbaserad etanol i Sverige så fort som möjligt för att ersätta importetanol. Förhandlingar pågår om de första projekten. Det förvärvade stationsnätet är mycket modernt och passar därför bra in i St1s sätt att driva stationerna kostnadseffektivt med distansstyrning. En utvidgning av stationsnätet förbättrar bolagets kostnadseffektivitet ytterligare också i Finland. St1s marknadsandel av försäljningen av flytande bränsle kommer genom tillväxten att vara i Sverige ca 8 % och i Norge ca 5 %. Genom köpet växer St1 koncernens omsättning till ca 1,5 miljarder euro. + Svensk Bensinhandel kommenterar Det blev inte en ny aktör på den svenska marknaden, utan ST1, som redan är etablerad i Sverige, valde genom köpet av Hydro- och Jetstationer att öka sin marknadsandel. Vi får en kedja på över 200 anläggningar under varumärket ST1, som sannolikt kommer att vilja profilera sig som ett lågprismärke. När sedan Statoil blir tvingade att omprofilera resten av Jet-nätet blir det minst två bolag som vill vara prisledande. Med pressade grossistmarginaler skall det bli intressant att se vem som tar på sig ledartröjan och hur övriga bolag kommer att agera. För våra nuvarande Hydro-medlemmar, med bensinanläggningen kvar, är väntan över och framtiden ser positiv ut med ett varumärke som vill sticka ut! Lennart Olson, Vice VD Svensk Bensinhandel = 6

5

6

7 B&B Sjöstationer Finns det någon framtid FÖR SJÖSTATIONERNA? Så länge jag kan minnas har de funnits till hands för sjöfarande; sjömackarna, alltså. Men i dessa mackdödstider när oljebolagen allt hårdare ser till sina avkastningskrav har man gett sig på också detta verksamhetsområde. Bensin&Butik har undersökt saken närmare. Som var och en förstår handlar det här om betydligt mindre volymer än på land, och därtill är säsongen intensiv, men kort. Större delen av året måste sjöstationsägarna ägna sig åt annan verksamhet förutom de få som kan leverera till yrkessjöfarten. Ojämnt fördelade... En inventering av antalet sjöstationer ger vid handen att de är mycket ojämnt fördelade, och att det finns en klar Stockholmsdominans. Två rimliga orsaker finns; dels bor det flest människor i stockholmsområdet, och dels har Stockholms skärgård en utbredning som ingen annan skärgård i landet är i närheten av. Hur beståndet är idag kan du se på motstående sida, och L bakom betyder att stationen kan nås från land medan Ö betyder att stationen bara kan nås med båt....och ej komplett Den lista som redovisas på motstående sida är inte komplett eftersom det finns sjöstationer som får sina leveranser på annat sätt. Så kommer till exempel Göta Kanalbolaget att öppna två helt nya sjöstationer under 2009, och kanske finns det ett liv efter OKQ8 för de sju stationer som snart inte längre får leveranser därifrån. Det förekommer också att kommuner och båtklubbar driver mindre sjöstationer som en service till sina invånare/medlemmar. Oljebolagens syn Bensin&Butik ringde också runt till oljebolagen för att ta reda på deras inställning till sjömackar, och svaren varierade. Som en information kan nämnas att det av hävd varit så att handlaren äger sin utrustning till skillnad från landstationer, så bolagen har inga investeringsbekymmer där. Det handlar för deras del egentligen om man vill leverera bränsle eller inte och om man vill att det egna kortet också skall gälla. Det borde vara en god affär för oljebolagen att leverera till sjöstationerna eftersom möjligheten för kunden att välja och vraka bland stationerna inte är lika stor som på land samtidigt som prissättningen är fri, men de små volymerna gör ändå att flera bolag ser problem med lönsamheten. Statoil, Pär Widell Vi har sagt upp leveransavtalen med samtliga våra sjöstationer till utgången av Det innebär att alla får leveranser precis som vanligt under hela året, med sedan är det slut. Vi gör detta eftersom lönsamheten är för dålig. De sjöstationer som drabbas är fria att köra vidare om de så önskar, men måste då få leveranser på annat håll. Att Statoil skall sluta leverera till sjöstationer är ett centralt beslut, och anledningen är att det är svårt att få lönsamheten att gå ihop eftersom det rör sig om så små volymer. Preem, Thomas Ögren Vi håller på att utvärdera hur vårt framtida stationsbestånd skall se ut, och i den diskussionen har vi också med våra sjöstationer. Det verkar rimligt att anta att kraven på de befintliga stationerna inte kommer att bli mindre, snarare tvärt om med allt vad det betyder av framtida investeringar. Vi har idag inga konkreta planer på att sluta leverera till våra sjöstationer, utan vi får se vad vår utredning kommer fram till. Fram till dess levererar vi precis som vanligt till alla våra sjöstationer. Shell, Per Geber Vi har inga planer på att förändra vårt bestånd av sjöstationer. Vi tycker det är positivt att Shell-snäckan syns på många platser, också på sjön. Vi har avtal med Mikael Robell som har hand om alla våra sjöstationer så prata gärna med honom om du vill ha en närmare bild av situationen. OKQ8, Per-Erik Persson Få sjöstationer lever upp till det koncept som vi bestämt för våra stationer. På hemsidan finns idag 10 stationer, men redan under 2009 kommer vi att sluta leverera till 7 av dem. Anledningen är enkel - det kostar för mycket för oss. Ofta kan en sjöstation hitta alternativa leveranslösningar, men för oss blir det för dyrt. De sju stationer som inte längre får leveranser från oss äger allt på sina stationer och kan följaktligen ha sin verksamhet igång även om vi drar oss ur. På de tre stationer som vi har kvar äger vi själva utrustningen. 14

8 Sveriges sjömackar Den mest kompletta bilden av landets sjömackar torde man få genom att konsultera respektive oljebolags hemsidor. Den 30 mars fanns följande där. Men det finns också "vita" sjömackar som får leveranser på annat sätt och dessa finns inte med i denna lista. Preem, 10 st varav 9 land Västkusten Klövedal (L) Grundsund (L) Stockholm Djursholm (L) Hornstull (L) Dalarö (L) Vaxholm (L) Saltsjö-Boo (L) Stavsnäs (L) Stavsudda (Ö) Karlstad Kannikenäset (L) Statoil, 20 st varav 16 land Västkust Donsö (L) Havstenssund (L) Styrsö (L) Ostkust Arkösund (L) Stockholm Ålsten (L) Dalarö hotell (L) Dalarö varv (L) Sollenkroka (L) Gräddö (L) Klintsundet (L) Ornö (L) Sätra (L) Södertälje (L) Vaxholm (L) Bullandö (L) Ingmarsö (Ö) Möjaström (Ö) Kymendö (Ö) Utö (Ö) Mälaren Strängnäs (L) Shell, 18 st varav 14 land Västkust Bohus Malmön (L) Ostkust Lagnö, St Anna (L) Oxelösund (L) Trosa (L) Stockholm Furusund (L) Dalarö (L) Hölö (L) Saltsjöbaden (L) Solna, Karlberg (L) Solna, Bockholmen (L) Strandvägen (L) Strömma (L) Åkersberga (L) Fjäderholmarna (Ö) Lådna (Ö) Sandhamn (Ö) Nämdö (Ö) Norrland Sundsvall 15 OKQ8, 10 st varav 8 land Västkust Träslövsläge (L) Sydkust Höllviken (L), kvar efter 2009 Ostkust Färjestaden (L), kvar efter 2009 Stockholm Lidingö (L), kvarefter 2009 Möja, Berg (Ö) Möja, Långvik (Ö) Norrland Luleå (L) Kalix (L) Piteå (L) Vänern Kristinehamn (L)

9 Mikael Robell - SJÖMACKSGURUN Bensin&Butik tar Per Geber på orden och träffar Micke Robell för ett samtal om både sjömackar i allmänhet och Shellstationer i synnerhet. Micke har mycket lång erfarenhet av sjömackar och har i många år varit en länk mellan Shell och Shells sjömackar, något som fungerat utmärkt länge ända till juni För första gången i mitt yrkesliv stod jag inför en situation som jag själv inte kunde påverka, och det var ingen rolig upplevelse, berättar han. Men det är historia, och nu har jag kommit överens med Shell om att leverera bränsle till alla deras sjömackar till och med Hur det blir efter det datumet vet ingen, men jag har redan mina funderingar. Jag vill passa på att tacka Shell för att hela situationen har löst sig på bästa möjliga sätt, något som Per Geber skall ha all heder av. tioner har jag istället inriktat mig på att hjälpa dem, inte minst genom att leverera drivmedel till dem, berättar han. Jag har goda kontakter efter mina många år i branschen, och kan redan denna sommar erbjuda leveranser till alla sjöstationer, både de som kan få leverans från land och de som måste få leverans via tankbåt. I mitt bolag finns tankbåten Sjöbjörn som går i Stockholms skärgård, och jag har redan avtal med många av sjömackarna på öarna om leveranser och sitter i förhandlingar om ytterligare några. Mickes tankbåt Sjöbjörn fullbunkrad på väg till kunder i skärgården. Egna mackar Micke har själv drivit flera Shell-sjöstationer i stockholmsområdet, men det är numera ett passerat stadium i hans liv. Till och med kronjuvelen i samlingen, stationen i Sandhamn, är såld och Micke ser nu andra utmaningar i livet. - När jag nu inte längre driver några sta- Nyetableringar på gång På den stora båtmässan i Älvsjö hade Micke en monter där Shells sjömackar presenterades, och inte långt därifrån hade Svenska Båtunionen ett upprop i sin monter som hette: Rädda våra sjömackar, något som förvånade Micke storligen. - Jag försökte få en förklaring på vad de menade, börjar han. Vilka mackar skulle läggas ner? Det kunde de förstås inte svara på. Jag vet ju att det inte finns några planer alls på att lägga ner en endaste mack, men känner däremot till planer om nyetableringar där jag själv är involverad. Andra förutsättningar på sjön Att driva en sjöstation är något helt annat än att driva en station på land, och det är också helt andra förutsättningar för de båda. - Man måste komma ihåg att sjöstationer säljer små volymer om man jämför med sina kollegor på land, säger han. Stolt skeppare ombord på sitt eget tankfartyg. Dessutom är det mycket vanligt att handlare själv äger all utrustning. Lägg där till att säsongen är kort och intensiv riktig fart på bränsleförsäljningen är det bara under juni, juli och augusti. Sjömacksägare måste vara ännu mer tusenkonstnärer än sina landkollegor, och jag har under mina mackägar-år alltid försökt hjälpa de kollegor som så önskat med allt från tillståndshantering till leveranser. Eftersom jag inte längre driver egna mackar utan koncentrerar mig på leveranser har jag också möjlighet att hjälpa till i alla andra frågor som rör sjömackar, och jag ser verkligen fram emot denna nya fas i mitt bensinhandlar-liv. Sandhamnsmacken, skärgårdens största sjömack - och tillika skärgårdens bästa läge, alldeles i närheten av KSSS klubbhus. Nu får Micke Robell leverera bränslet hit istället för att driva den själv. 16

10 Statoils sjömackar tror på ETT LIV EFTER STATOIL Det oljebolag som har flest sjömackar är Statoil, och den som har flest Statoilstationer i stockholmsområdet är Lars Ohlson. Vad tror han om Statoilstationernas framtid? Vi träffade honom på en av hans anläggningar, den i Ålsten, en solig vårdag i april. På stationen rustas det för fullt inför den kommande säsongen. Lars mack tillhör en av de större, och här finns både en liten butik och en ordentlig restaurang med fullständiga rättigheter. Gammal i gemet Lars skall snart inleda sin 41a säsong som sjömacksägare, och för närvarande driver han fyra anläggningar; den vid Ålsten där vi sitter nu, en i Sätra på andra sidan vattnet, den i Sollenkroka på norra Värmdö och så den i Möja ström, i sundet mellan Möja och Södermöja. - Det här är min första mack, de andra har tillkommit med åren, berättar Lars. Jag är också en av de få som enbart försörjer mig som sjömacksägare. Det vanliga är att man har en annan verksamhet på vintern. I den här branschen jobbar man stenhårt under sommaren, men resten av året är det ganska lugnt. Började på mässan Statoil har under flera år haft en monter på den årliga Båtmässan i Älvsjö, och eftersom de flesta Statoilhandlarna bemannade montern i omgångar uppstod ett informellt nätverk som också fungerade i andra sammanhang än enbart mässan. - Av naturliga skäl har inte Statoil varit representerade på mässan de senaste två åren eftersom de inte längre skall leverera bränsle till oss av ekonomiska skäl, säger Lars och ser lite besviken ut. De har räknat ut att det inte lönar sig, och jag kan inte begripa deras resonemang. Men beslutet är taget och vi måste leva med det. Vi Statoilhandlare har träffats åtskilliga gånger den senaste tiden för att se hur vi skall hantera den situation som uppstått. Men vi har inga förbindelser åt något håll, så om någon vill profilera sig på annat sätt eller lösa frågorna om leveranser och kassasystem själva är de helt fria att göra så. Statoilhandlaren på Ingmarsö har exempelvis beslutat sig för att gå över till Shellgruppen. Två huvudfrågor En sak som Lars irriterat sig över är den debatt som förts i media där det påstås att Statoil skall stänga sina mackar i skärgården. - Det visar bara att journalisterna inte förstått vad det är frågan om, menar han. Statoil kan inte stänga några mackar, det är vi handlare som äger allt. Statoil slutar att leverera bränsle i september 2009, det är vad som hänt. För oss handlare medför det två stora frågetecken. För det första, hur skall vi få leveranser efter september 2009, och för det andra hur skall vi lösa kassaproblemet. Idag har vi kassasystem via Statoil, och det upphör också i september Vi måste hitta ett nytt system som inte är för dyrt och som klarar av att hantera betalning av bränslet och helst ta alla slags kort. Det optimala vore att kundens bolagskort också går att använda. I det läget vore det trevligt att få förhandla med Statoil om de är intresserade att vi accepterar Statoilkortet, kanske redan 2010! Profilering? En annan intressant fråga är profileringen av Statoilmackarna. När kassasystemet för Statoilkort försvinner finns det väl ingen anledning att flagga Statoil? Lasse bekvämt tillbakalutad på en av sina pumpar vid Ålstensmacken. - Nej, det gör det inte, bekräftar Lars. Det är en av de många mindre frågetecken som vi resonerar om i gruppen. Men klarar vi bara våra huvudfrågor så kan vi säkerligen hitta bra lösningar också på våra andra frågetecken. Kanske skall vi gå ihop under Skärgårdshandlarna? Eller hitta en samarbetsform tillsammans med Skärgårdsstiftelsen? Möjligheterna är många, men inga beslut är tagna i dagsläget och inga avtal är heller påskrivna åt något håll. Transportstöd? I förbifarten nämner Lars att det finns stöd för transporter till skärgården för de flesta produkter, men dock inte bränsle. Hittills har det inte spelat någon roll för handlaren eftersom oljebolaget gått in där, men nu blir situationen annorlunda. - Leveranspriserna kommer att bli betydligt mer differentierade, det vet vi redan nu, menar Lars. De stationer som får leverans via tankbil kommer billigast undan. De stora prisskillnaderna kommer att vara på sjön där de sjöstationer som har långa transportvägar får betala ett betydligt högre pris som förstås drabbar konsumenten. Hittills har inga diskussioner förts om det går att hitta något slags utjämningssystem Få och stannar länge Det finns en aspekt till i sammanhanget sjöstationsinnehavarna byts sällan, utan den som en gång börjat med sjömack tenderar att bli kvar i många år. - Det har gjort att vi blivit lite av en egen familj oavsett oljebolagstillhörighet, tycker Lars. Vi vet mycket om varandra och vi har för det mesta haft högt i tak när vi träffats. Vi vet dessutom mycket om varandras verksamheter, och det har vi nytta av i dagens situation. Av tradition har vi hittills inte haft särskilt mycket med varandra att göra rent affärsmässigt, så det som händer nu innebär en ny situation för oss. Tråkigt men kan bli bra Till sist undrar jag hur det känns att vara inne på sista året som Statoilhandlare. - Just nu känns det trist, det skall jag villigt erkänna, svarar Lars. Jag har tillhört ett bolag i hela mitt yrkesliv och har alltid haft ett bollplank, både på bolaget och via distriktschefen. Av hävd har alla sjöstationer legat under samma distriktschef som då kunnat vår verksamhet. Nu blir det annorlunda, men jag hoppas förstås att allt löser sig till det bästa. Nästa år kanske vi har en ny, egen profil och ett finurligt kassasystem som gör att vi kan ta ALLA oljebolagskort. I så fall blir saknaden av Statoil inte särskilt stor. 17

11 B&B Mässor Många nyheter på service- och bensinhandlarmässa I BIRMINGHAM Ibland är det nyttigt att rikta blickarna utanför vårt avlånga land för att se vilka trender och tendenser som gäller internationellt. Ett bra sådant tillfälle är att besöka de årligt återkommande mässorna CRS och IFFE som hålls i jätteanläggningen NEC strax utanför Birmingham. CRS står för Convenience Retailing Show och IFFE för International Forecourt & Fuel Equipment, så här kan man se nyheter inom båda dessa områden samtidigt, mycket praktiskt för en tidning med Bensin&Butiks inriktning. En nyhet för i år var dessutom att lågprisflygbolaget Ryanair numera trafikerar Birmingham och landar faktiskt på Birmingham International, samma flygplats som alla andra flygbolag och inte på någon avlagd mindre sådan flera mil därifrån. Därför behöver inte flygkostnaden avskräcka tur och retur gick biljetten på 300 kr, allt inkluderat. Som vanligt men mycket nyheter Bensin&Butik har besökt denna mässa tidigare, och en god anledning är att den hålls i England där man både kan förstå och göra sig förstådd. Man måste förstås också komma ihåg att våra marknader skiljer sig åt, men har man det i minnet finns mycket spännande att titta på. I år hade vi bara en dag till vårt förfogande, och det är i minsta laget. Minst två bör man sätta av om man skall hinna prata med utställarna också. Här följer ett urval av årets mässa. Elektroniska cigaretter Rökfria miljöer blir allt vanligare, och i England är numera till och med pubarna rökfria. Men med denna elektroniska cigarett går det bra att röka inomhus överallt om man nu kan kalla aktiviteten i fråga för att röka, förstås. Manicken ser ut som en cigarett och man laddar den med en ampull och suger i sig nikotinet. Lite rök bildas, men den består bara av vattenånga och är helt luktfri. Ingen aska bildas heller. En cigarett kostar 50 pund, och en laddning ampuller motsvarande 75 cigaretter kostar 7 pund så i längden blir det billigare än vanliga cigaretter. Batteriet i cigaretten måste laddas ibland, och laddare medföljer. En cigarrvariant visades också. Kan detta bli en pryl för innefolket? Den som lever får se. Mer info på www. gamucci.com. På skärmen ser vi att pump 1 totalt har temperaturkompenserat 40 liter positivt och 7 negativt, alltså 33 liter. Senaste fyllningen från samma pump var 9.86 liter, men med en positiv kompensation fick kunden ut 9,88 liter. Systemet garanterar volymer som om det alltid vore 15 grader celsius. Temperaturkompensation Ett problem med hanteringen av bränsle är temperaturen. Vätskor ökar i volym i värme, men nu finns en metod att komma tillrätta med det. I Belgien är det lag på att vätskeleveranser måste ske med temperaturkompensation, och det system som används där visades på mässan. Detta system har 15 grader som bas, och om temperaturen i den aktuella vätskan inte håller 15 grader kompenserar systemet och levererar mindre vätska när det är kallare och mer när det är varmare. Nu är det inga jättevolymer det rör sig om, men i vår bransch som hanterar stora volymer blir det ändå stora summor i slutändan. Systemet går att bygga in i efterhand och rekommenderas av vår engelska motsvarighet, PRA, Petrol Retailers Association. Någon hemsida som demonstrerar systemet finns dessvärre inte, men på www. meurs.nl kan man få kontakt med upphovsmannen Ronald Meurs. 20

12 Drivestop Smitningar, eller drive-offs som det kallas på engelska, verkar nu ha fått sin slutliga lösning. Systemet som lyckas med detta heter drivestop och består av en spikmatta som aktiveras om kunden inte betalar. Dock är det en snäll punktering som blir följden eftersom mattan aktiveras så snart framhjulen passerat. 20 sekunder senare är bakhjulen tomma vilket omöjliggör vidare färd. Tack vare att framhjulen är intakta är systemet helt trafiksäkert. Polisen har varit med och godkänt systemet som varnar bilisten vid flera tillfällen, både via högtalare som dånar ut över hela plattan samt blinkande rödljus där spikmattan finns. Detta eliminerar alla möjligheter att glömma betala för tankningen. Ett intressant initiativ som jag ändå har svårt att tro skall passa den svenska marknaden. Mer info på Bläckpåfyllare Tidigare på denna mässa har flera olika piratfärgpatroner visats, men i år har utvecklingen gått ännu längre. JT-219 Ink Refill Machine testar, fyller och rengör över 140 olika patronmodeller, självklart också färgpatroner. Maskinen uppges också vara mycket enkel att använda, och utbildning ingår vid köp eller leasing. Upp till patroner kan fyllas med den utrustning som levereras med maskinen, och marginalen är imponerande. Kunden betalar mellan 7 och 7.50 för en fyllning och handlarens kostnad är 80 pence (ett pund är drygt 11 kr när detta skrivs). En golvyta på 94 x 56 cm är allt som behövs och så ström, förstås. Maskinen kostar pund utan moms. Mer info på PRA Vår systerorganisation PRA (Petrol Retailers Association) fanns förstås på plats, både för att visa upp sig och kommunicera med gamla medlemmar - och så förstås också värva nya. I England är PRA en del av motsvarigheten till MRF, Motorbranschens RiksFörbund, och röster hörs för en delning för att bättre kunna fokusera på bensinhandlarnas specifika problem. Dock är det fortfarande relativt vanligt med bensinstation kombinerat med verkstad, även om utvecklingen mot servicebutik, snabbmat och kaffe växer snabbt. På skylten räknas alla fördelar upp som medlemskapet innebär, och de flesta är välkända också för deras svenska kollegor... 21