K A T A L O G 77 C E N T R A L A N T I KVA R I A T E T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K A T A L O G 77 C E N T R A L A N T I KVA R I A T E T"

Transkript

1 C E N T R A L A N T I KVA R I A T E T K A T A L O G 77 Varia All prices in this catalogue are without deductable VAT. Postage is extra. Please make checks payable without charges on Svenska Handelsbanken, Upplandsgatan 4, S Stockholm, bank account: Mastercard, Visa & American Express are welcome: Please quote card number, expiry date and name. Österlånggatan 53 S Stockholm Tel: Bankgiro Medlem i Svenska antikvariatföreningen. Member of ILAB.

2 1. ANDRÉN, Erik. Aktiebolaget Arvid Böhlmarks lampfabrik Illustrerad. Stockholm, Nordisk Rotogravyr, :o. 224 s. Med 56 planschsidor i pagineringen. Häftad och oskuren, något nött och flammig rygg. Dedikation till Gösta Berg. 950: Bilagd utställningskatalog till Lamputställningen på Liljevalch 1928, Ljuset i människans tjänst. Böhlmarks lampfabrik låg på Högbergsgatan i Stockholm. 2. Annaler for nordisk oldkyndighed, udgivne af Det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab Köpenhamn, (1837)-63. 8:o. Något nötta, uniforma bruna halvmarokängband, ryggarna med skrapmärken. 23 volymer. 9500: Fiske s. 13. År 1891 utkom ett register till sviten, vilken utgör årgång Serien föregicks av Nordisk tidskrift for oldkyndighed, som utkom mellan 1833 och 1836, och den fortsattes av Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie. 3. AREEN, Ernst E. & LEWENHAUPT, Sten. De nordiska ländernas riddarordnar Illustrerade. Stockholm, AB Svensk litteratur, :o. (2),+ XXXV,+ (blank),+ 319 s.+ färgplanscher; VI,+ (2), ,+ (blank),+ 227; VIII,+ 138,+ (2, blanka),+ 55,+ (blank),+ 170 s,+ planscher. Välbevarade blå ohfrbd med rikt guldornerade ryggar. Tre volymer, liten nötning på tredje delens kapitäl. Fint exemplar. 3000: Band 1-2: Sveriges kungliga riddarordnar. Band 3: Finlands, Islands och Norges kungliga riddarordnar. 4. ARRHÉN von KAPFELMAN, Erik Jacob AT- TERBOM, P. D. A. Blommorna. Poesien af Atterbom. Musiken af E. J. Arrhén von Kapfelman. Stockholm, C. Müller, (ca. 1830). Folio. Litogr. titel,+ (1), litogr. s. Sammanbunden med: BERWALD, Johan Fredrik. Six romances avec accompagnement de piano composées & très humblement dédieés à son altesse royale monseigneur le prince royale de Suède & de Norvège par Iean Frédric Berwald. Stockholm, C. Müller, (1820). Folio. Litogr. titel,+ (10) litogr. s. Sammanbunden med: CRUSELL, Bernhard TEGNÈR, Frithiof. Tio sånger ur Frithiof saga, satta i musik och tillegnade Frithiofs skald af B. Crusell. Stockholm, C. Müller, (1826). Folio. Litogr. titel,+ (1), litogr. s. Genomgående med fuktrand i övre hörn, lagerfläckar på titelbladen samt genomgående lagerfläckig i det sista arbetet. Titelbladet till Crusell lagat och förstärkt i innermarginal. Samtida blåpappomslag. Namnteckning i bläck på andra bladet. 8500: Fint samlingsband med tre ovanliga utgåvor av sångstycken. Arrhén von Kapfelman ( ) blev tonsättare efter att ha varit jurist och statstjänsteman. Hans solosånger till texter av bl. a. Tegner och Atterbom skattades högt av samtiden. Hans större verk nådde dock ingen vidare populäritet. Johan Fredrik Berwald ( ) var kusin till Franz och mer framgångsrik under sin levnad än denne. Han var bl. a. hovkapellmästare mellan 1823 och Crusell: KMA nr 21, s. 214 & 251. Första upplagan av den första av Crusells Tegnértonsättningar. Den utökades 1827 med ytterligare två sånger och kom ut som "Tolv sånger...". Innehåller: Frithiof och Ingeborg, Frithiof spelar schack, Frithiofs lycka, Ingeborgs klagan, Frithiof går i landsflyckt, Vikingabalk, Frithiof och Björn, Frithiof kommer till kung Ring, Kung Rings död, Konungavalet. 5. BEECHER-STOWE, Harriet. Onkel Toms stuga eller negerlifvet i amerikanska slafstaterna. Öfvers. från 15:de uppl. af Uncle Tom s Cabin af S. J. Callerholm. Stockholm, Albert Bonniers förlag, :o. 527 s. Tidningsbevillningsstämplar. Enstaka obetydliga fläckar. Liten fläck på s En del sidor med spår av invikta hörn. Lätt nött men trevligt hfrbd med blind- och guldornerad rygg. Grönsprängda snitt. (Europeiska följetongen, 1853 häfte 1-9.) 2500: Första svenska utgåvan, tryckt samma år som originalet. 6. BERGMAN, Sten. De tusen öarna i fjärran östern. Skildringar från en forskningsfärd till Kurilerna. Med 1 karta och 159 bilder. Stockholm, Albert Bonniers förlag, :o. Front.,+ X,+ 345,+ (3) s.+ utvikbar karta. Välbevarat hfrbd, med sparsamt guldornerad rygg, övre guldsnitt och med främre omslag medbundet (Östermalms bokbinderi). 800: 7. BERWALD, Franz. Musikalisk-journal. Häfte 1-6. Stockholm, stentryck af Fehr & Müller, ( ). Folio. Litogr. titel, litogr. s; litogr. titel, litogr. s.; litogr. titel, litogr. s.; litogr. titel, litogr. s.; litogr. titel, litogr. s.; litogr. titel, litogr. s. Första titelbladet med reva lagad med en pappersremsa, som förorsakat en textförlust. Denna har ersatts av nära samtida handskrift. Genomgående solkig, en svag fuktrand i delar av tredje och femte häftena, titelbladen till fjärde och sjätte häftet med bläckplumpar och med ett litet hål i det fjärde, sidan 7 i andra häftet hårt skuret i ytterkant med förlust av notkant. Nött samtida hfrbd, med skada på övre kapitäl : Nisser s. 46f. Wiberg s Andersson, Franz Berwald (1970), s Allt som utkom av Franz Berwalds första i tryck utkomna arbete, både som tonsättare och utgivare. Mycket sällsynt! Det är dessutom Sveriges första musiktidskrift och ett tidigt svenskt litografiskt arbete. Första delen har underrubriken 1. Häftet af Franz Berwald, densamma har - med resp. häftesnummer - även tredje och sjätte häftet. Det andra, tredje och femte häftet har istället, efter häftesnumret, underrubriken...af Åtskillige. Efter studieår och anställning vid hovkapellet debuterade den 21-årige Franz Berwald som tonsättare med en konsert den 10 januari Stärkt av framgången beslöt han sig för att säga upp sig som violinist i hovkapellet och istället försörja sig som oberoende tonsättare. Samtidigt planlade han utgivandet av en musikalisk tidskrift. Han tog kontakt med Ludvig Fehr och Carl Müller, vilka just startat ett litografiskt tryckeri för noter, där Berwald troligen även kom att fungera som musikaliskt sakkunnig. Hans syfte med utgivningen var, bortsett från att försörja sig, enligt honom själv - i en tidningsartikel 21 september att förse publiken, både den i konsten bewandrade som den mindre skicklige, ett werkligt musikaliskt nöje. Enligt Andersson fanns dock även ett klart pedagogiskt syfte med utgivandet (Andersson s. 38). På våren 1819 reste dock Berwald på konsertresa till St. Petersburg och tidskriften fick ta en paus efter det sjätte numret. Då han dröjde längre än väntat tog Carl Müller, som nu ensam förestod tryckeriet, istället kontakt med Laur. Westerberg för en ny tidskrift, Musikalisk journal för damer. Då Berwald återkom till Sverige tog han ånyo kontakt 2

3 med Müller och de förberedde istället en internationell tidskrift, Journal de musique, av vilken dock endast fyra nummer utkom, Musikalisk journal innehåller åtskilliga småstycken av Berwald, både i de häften som anger så i titeln och vilka enbart innehåller verk av honom (dvs. nummer ett, tre och sex), och i de häften som anger af åtskiliga. Enligt faktasammanställningen i Franz Berwald. Die Dokumente seines Leben (1979) återfinns i Journalen 28 bidrag av Berwald. Då endast ca. 43 av Berwalds kompositioner, huvudsakligen saker av ringa omfång, överhuvudtaget trycktes under hans livstid, utgör detta är en stor del. Bland övriga tonsättare som representeras i Journalen återfinns bl.a. Du Puy och Bernhard Romberg. 8. Bihang till Kongl. svenska vetenskapsakademiens handlingar 1-11:2. Stockholm, P. A. Norsted & söner, :o. Lätta lagerfläckar. Häftade, oskurna och ouppsprättade. 22 volymer. Del 9:2 sprucken i ryggen och del 1:2 med liten nötning, annars i fint skick. 7500: Allt som utkom i denna form av de innehållsrika bihangen till vetenskapsakademiens handlingar. Dessa innehåller uppsatser av mindre omfång än de i handlingarna, vilka från denna period utkom i stora 4:o volymer. Från år 1886 och fram till 1903 utgavs bihangen uppdelade i olika ämnesserier. 9. Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män Uppsala, Örebro och Lund, Samt: Svenskt Biografiskt lexikon. Ny följd Örebro och Stockholm, :o. Samtida hkbd med något blekta guldornerade ryggar i fint skick. Exlibris Johan Wretman resp. Wathier de Besche. 5000: Fin svit av biografiskt lexikon med delarna 1 till 8 i första sviten i andra reviderade upplagan. 10. BONSDORFF, Carl von. Om donationerna och förläningarna samt frälseköpen i Finland under drottning Kristinas regering. Ak. avh. Helsingfors, J. C. Frenckell & son, :o. (4),+ VIII,+ 155,+ (1) s. Samtida hkbd, guldornerad rygg med röd titeletikett. Ur Carl Gustaf Malmströms bibliotek, med hans namnstämpel. Stämpel och utgallringsstämpel från Södermanlands-Nerikes nations bibliotek. 600: Setterwall (BRAY, Franois Gabriel.) Essai critique sur l histoire de la Livonie suivi d un tableau de l ètat actuel de cette province. Par L.C.D.B Dorpat, J. C. Schünemann, vo. (12),+ XXXII,+ 345,+ (3); 357,+ (2); 426 pp.+ 2 fold. printed tabs. Foxing, damp stain mainly in part two, and a minor hole through half titel to part two. Worn original marbled paper boards, gilt spines with green edges. Three volumes. Rear board and part of spine to volume two with repair. 6000: Winckelmann François-Gabriel comte de Bray ( ) was a Russian diplomat. 12. CALONIUS, Mathias. Om de forna trälarnes rätt i Swerige. Akademisk avhandling. Öfversättning af J. W. Liffman. Jönköping, J. P. Lundström, :o. (2),+ 262,+ (2) s. Häftad och oskuren i tryckt omslag. Ryggen med en liten reva. Bläcknotering på bakre omslagets insida. 500: Setterwall Det latinska originalet De prisco in patria servorum jure utkom i fem dissertationer, Åbo CARLSON, Victor. Maritime Telegraph Systems. Buoys, Beacons, Tidal Signals etc. compiled by Victor Carlson, Captain in the Merchant Navy. Stockholm, P. A Norstet & Söner, Folio. Lith. title,+ (4),+ 3-10,+ (12) pp.+ 44 colour lith. plates, of which one is double page. Publ. red cloth spine with lith. paper boards. Small stains on front board, otherwise fine. 3500: The fine coloured plates are made at Generalstabens litografiska anstalt. The double page plate (nr. 44) is a chart depicting the West Coast of Sweden and the entrance to Gothenburg with the swedish system of buoyage and its applications. 14. COHAUSEN, A. v. Die Altertümer im Rheinland. Ein Wegweiser durch das Alte zum Neuen für Geistliche, Lehrer, Forst- und Landwirte. Mit 170 Abbildungen. Wiesbaden, Rud. Bechtold & Comp., (1891). 8vo. 80 pp.+ 19 plates. Contemporary green half cloth with gilt spine. With the book plate of Anna Kempff and stamp from the library of Södermanlands-Nerikes nation. 750: 15. CONESTABILE, Giancarlo. Iscrizioni etrusche e etrusco-latine in monumenti che si conservando nell I. E. R. Galleria degli Uffizi di Firenze. Edite a fac-simile con tavolo litografiche. Florence, M. Cellini, to. CVIII,+ 300; (4) pp.+ 2 engr. plates,+ 73 lith. plates, partly printed in red. Modern black half linen with all wrappers preserved (Johanna Röjgård). 8000: Conte Giancarlo Conestabile della Staffa ( ) was professor in archaeology at the university at Perugia, and specialist in etruscan studies. His main work is the four volume, Dei monumenti di Perugia etrusca e romana, published between 1855 and CORTEZ, Ferdinand FLAVIGNY, Gratian-Jean- Baptiste-Louis de (Ed.) Correspondance de Ferdnand Cortés avec l empereur Charles-Quint, sur la conquête de Mexique. Traduit par m. le vicomte de Flavigny. (Paris?), Les libraires associés, vo. Engr. front,+ xvi,+ 471 pp. Contemporary marbled paper boards, red spine label. From the library of L. F. Rääf, with its exlibris. 900: Later edition. This french translation of the three letters from Cortez to Charles V was first printed in Paris in CRONHOLM, Abraham. Forn-Nordiska minnen, af Abraham Cronholm Lund, C. W. K. Gleerup, :o. (8),+ 460; (2),+ X,+ 472 s. Lagerfläckig. Något nötta senare hfrbd, guld- och blindpräglad ryggar och marmorerade pärmar. Från biblioteket på Trolleholm, med Carl Trolle Bondes förgyllda ryggstämpel och exlibris. 1200: Setterwall 719. Fiske s. 92. Innehåller del 1: Nordboarne i Vesterviking, del 2: Nordboarne i Austervegr. Andra delen avslutas med Finn Magnusens recension av första delen. 18. DAL, Björn. Bröderna von Wrights fågelverk. Anteckningar om bröderna von Wrights publicerade fågelbilder, särskilt utgivningshistoria och bibliografiska uppgifter för planschverken Magnus och Wilhelm von Wright 3

4 Svenska foglar, och Einar Lönnberg Svenska fåglar efter naturen och på sten ritade af M., W. och F. von Wright, Illustrerad. Kjuge, Orbis Pictus, :o. VI,+ 166 s. Häftad. (Utsökte saker. Första flocken.) 280: 19. DANIELSON, Joh. Rich. Die Nordische Frage in den Jahren Mit einer Darstellung russischschwedisch-finnischer Beziehungen Helsingfors, J. C. Frenckell & Sohn, vo. (8),+ 455,+ (blank),+ 215 pp. Contemporary half calf, slightly faded gilt spine and with front wrapper preserved. Dedication to Carl Gustaf Malmström. Library- and ex-library stamp from Södermanlands-Nerikes nations bibliotek. 900: Setterwall DANIELSON, Joh. Rich. Finlands förening med ryska riket. Med anledning af K. Ordins arbete Finlands underkufvande. Andra upplagan. Borgå, Werner Söderströms förlag, :o. (4),+ 201,+ (2) s. Samtida hkbd, guldornerad rygg och med främre omslaget medbundet. Dedikation till historikern Carl Gustaf Malmström och med dennes namnstämpel. Stämpel och utgallringsstämpel från Södermanlands-Nerikes nations bibliotek. 800: Setterwall Ordins arbete utkom i St. Petersburg DANIELSON, Joh. Rich. Viborgs läns återförening med det öfriga Finland. Öfversättning från finskan af V. Jelm. Helsingfors, Wellin & Göös, :o. (4),+ 166 s. Samtida vinrött hkbd med guldornerad rygg och omslaget medbundet på slutet. Dedikation till Carl Gustaf Malmström på främre omslaget. Stämpel och utgallringsstämpel från Södermanlands-Nerikes nations bibliotek. 600: Setterwall DANNSTRÖM, Johan Isidor. Vier Lieder zum Pianoforte componirt und ihrer Königl. Hoheit der Frau Herzogin Auguste von Leuchtenberg in tiefster Verehrung gewidmet von dem schwedischen Componisten Isedor Dannström. Op. 3. Berlin, C. A. Chalier & co, (ca. 1840). Tvär 4:o. Grav. titel,+ (blank),+ 3-6 grav. sidor,+ (2, blanka). Plåtnummer 249. Fläckar och veck. Oskuren i lösa ark, något nötta hörn. Med handskriven dedikation i bläck på titelbladet: Herr Magister Böttiger som minne af Compositeuren. 2500: Innehåller dikterna Der Färhmann, Die Lerche, Die Entfernte och Die Ungetreu, i tyska översättningar av Zeune. Dannström själv är författare till Lärkan och Färjekarlen, vilka publicerades på svenska 1836 i Fyra sånger av E. Drake och I. Dannström. Dikten I afskedets stund (Die Entfernte) är skriven av Carl Wilhelm Böttiger. Magister Böttiger är med stor sannolikhet skalden Carl Wilhelm Böttiger ( ), vars dikter ofta tonsattes av dåtidens svenska kompositörer. Johan Isidor Dannström ( ), svensk sångare, tonsättare och pedagog. Han utbildade sig bl.a. i Berlin 1837, och vidare i Tyskland framtill Han var högt skattad av samtiden och turnerade åren i USA. Han komponerade ett antal sånger, ofta i folkviseton och skrev även operetter, som vann stor popularitet. Han hade under ett antal år även en egen musikhandel i Stockholm. 4 Ur Charlotte von Kraemers samling. Charlotte von Kraemer ( ) i Uppsala, den musikaliska makan till landshövdingen Robert Fredrik von Kramer, och som musicerade tillsammans med Geijer och Josephson och övriga Uppsalaromantiken. Hon spelade själv flera instrument. 23. Danske sange, romancer og folkesange, ældre, nyere og nye Köpenhamn, Bianco Lunos boktrykkeri, :o. (4),+ 208; (4),+ 208; (4),+ 80 s. Lagerfläckiga. Samtida hfrbd, guldornerade ryggar och marmorerade pärmpapper. Tre volymer. 800: 24. DARDEL, Fritz von. Swenska och norska arméerna samt flottorna i deras nuvarande uniformering; under hans maj:t konungens höga beskydd af Fr. v. Dardel. Med en text innefattande hvarje regementes historik m.m., utarbetad under ledning af h.k.h. prins Oskar Fredrik.) (Stockholm, Adolf Bonnier, ) Folio. (12) s.+ 36 färglitogr. planscher med delvis handkolorering. Lätta lagerfläckar på ca. 10 planscher, i början och mot slutet. Nära samtida blått hkbd. Ur Ericsbergs bibliotek, med dess exlibris : Colas 802. Linnström I, s. 42. Allt som utkom. Det trycktes aldrig något svenskt titelblad. Verket utkom i åtta häften, texten trycktes i Stockholm och planscherna av Lemercier i Paris, utförda av Bayot, Bureau och Vernier efter Dardels teckningar. 25. DARGAUD, J.-M. Histoire de la liberté religieuse en France et de ses fondateurs Paris, Charpentier, vo. (4),+ VIII,+ 447; (4),+ 476; (4),+ 431; (4),+ 485 pp. Contemporary black half morocco, richly gilt spines with raised bands, marbles edges. Four volumes. Fine copy from the library at the Biby mansion. 2500: 26. DAVIDSSON, David (utg.) Ekonomisk tidskrift. Årg 1 (1899) Stockholm, Hugo Gebers förlag, :o. Något nötta uniforma hfrbd, guldornerade ryggar. 17 volymer. Med stämpel och utgallringsstämpel från Södermanlands-Nerikes nations bibliotek : Mycket innehållsrik och intressant tidskrift med artiklar av Gustav Cassel, Knut Wicksell, I. Hechscher, Ernest Thiel m.fl. 27. (DEFOE, Daniel?) The History of the Wars, of his present Majesty Charles XII. King of Sweden; from his first Landing in Denmark, to his Return from Turkey to Pomerania. By a Scots Gentleman in the Sweedish Service. London, A. Bell, vo. (4),+ 192, pp. Spotting. Modern half calf, gilt spine (Johanna Röjgård). 5000: ESTC: T Moore 322. Warmholtz First edition, a second was published in 1720 with the title changed to...his late Majesty Charles XII. The attribution to Daniel Defoe is disputed. Only the second edition has a portrait. Warmholtz ansåg att även om den anonyme författaren kan ha varit i svensk tjänst så visar alla missuppfattningar på att framställningen är uppdiktad och bygger på pamfletter. Huruvida upphovsmannen till verket är Defoe eller inte har varit omtvistat, men det är idag allmänt accepterat. Under några år efter sina mer politiskt kontroversiella ungdomsverk skrev Defoe en rad historiska böcker med utnyttjande av pamflettlitteratur som källa, innan han 1719 började skriva romaner

5 såsom Robinson Crusoe. Även denna historik över Karl XII är dock till en del skönlitterär och är delvis skriven i jagform. Den andra upplagan utökades fram till kungens död. 28. DES ROCHES, J. B. Histoire de Dannemarc, avant et depuis l etablissement de la monarchie Amsterdam, Jean Pauli, :o. Grav. porträtt,+ (14),+ CIV,+ (6),+ 418,+ (47); (8),+ 575,+(32): (6),+ 530,+ (32); (6),+ 547,+ (36); (6),+ 446,+ (42); (7),+ (blank),+ 490,+ (38) s. Samtida pergamentband med handtextade ryggtitlar, röda snitt. Sex volymer. 4500: Fint exemplar av första upplagan. Ett appendix med titeln Journal historique des faits arrivez depuis la mort de Christian V, utkom 1732, samma år som en andra upplaga. Den franske historikern Jean- Baptiste Des Roches de Parthenay ( ) var hugenott och flydde från Frankrike till Nederländerna, och kom slutligen till Danmark. Han dog i Köpenhamn. Vid sidan av denna danska historia skrev han den stora Mémoires historiques pour le siècle courant i 42 volymer, men även bl.a. en historik över Polen under August II:s tid och han översatte Hans Egedes bok om Grönland till franska. 29. DUSE, S. A. Bland pingviner och sälar. Minnen från svenska Sydpolsexpeditionen Stockholm, Beijers bokförlagsaktiebolag, (8),+ 269 s.+ planscher,+ karta. Sidorna lösa. Samtida hfrbd, guldornerad rygg med upphöjda bind, marmorerade snitt och med främre omslaget medbundet (J. Mattson Eskilstuna). 1800: Klassisk skildring av Otto Nordenskjölds sydpolsexpedition, med Duses berättelse om hans övervintring tillsammans med J. G. Andersson och Grundén. Illustrerad efter fotografier och efter Duses teckningar. Samuel A. Duse ( ) var egentligen militär men är mest känd för denna expediton och som deckarförfattare. Han skrev 14 böcker om privatdetektiven Leo Carring. 30. DYBECK, Richard. Runa. En skrift för Nordens fornvänner, utgiven af Richard Dybeck. (1)-2 samlingen. Stockholm, J. & A. Riis, Folio. 102 s.+ 23 litogr. planscher, varav 2 i färg och 9 tonade; 42, s.+ 8 litogr. planscher, varav 2 i färg. Liten fläck s. 49 i första delen. Samtida svart hfrbd, guldornerad rygg och blåa marmorerade pärmpapper, handskriven nummerlapp på främre pärmen, nött övre kapitäl med liten skada. 9500: Fiske, Runic literature, s. 20. Montelius Allt som utkom av Richard Dybecks ( ) sista fortsättning på sin periodiska följetong Runa, som tidigare utkommit i olika serier åren Denna sista är dock i helt annat format och utseende än de tidigare och även med annat namn. Första delen utkom i sex häften och den andra i tre. Den innehåller liksom de tidigare Runa en blandning av fornminnen, runstenar, folksånger med musik, folkdräkter och andra minnen från skilda delar av Sverige. Övriga Norden verkar trots titelns ändring från Fäderneslandets fornvänner till Nordens fornvänner inte vara representerade. Färgbilderna är litograferade av Strömmer, annars är en mängd olika litografer inblandade. Färgbilderna föreställer Glasruta med inbränd målning. Från 1300 talet, Skogjänta. Jerfsö socken Helsingland, Öja buss i vinterdrägt (1750), väggmålning i Wästerås domkyrka. 31. (EBERHARDT, Johan Hartman & WALLMARK, Peter Adam.) Försök till en historia om Sveriges adel, ifrån de äldsta tider intill regementsförändringen Med bilagor. Stockholm, Ecksteinska boktryckeriet, :o. (4),+ 426 s. Lätta lagerfläckar. Samtida hfrbd, guldornerad rygg, marmorerade pärmpapper och blå snitt. Fint exemplar. Ur L. F. Rääfs bibliotek, med dess exlibris. 900: Setterwall Den utökade fortsättningen. Eberhardts arbete, med titeln Försök till en pragmatisk historia om frälse-ståndet i Sverige, ifrån de äldsta til våra tider, utkom första gången Upplagan på vilken Wallmark bygger vidare trycktes i Köpenhamn 1795, ehuru han anger 1793 i sitt förord. Wallmarks fortsättning fr.o.m. s EICHHORN, Christoffer & MONTELIUS, Oscar (utg.) Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift (häfte 1-37). Illustrerad. Stockholm, hos J. &. A. Riis, / P. A. Norstedt & söner, :o. (4),+ 287,+ (1) s.+ 4 litogr. planscher, varav 2 utvikbara; (4),+ 301 s.+ 11 litogr. planscher, varav 2 utvikbara; (4),+ XXII,+ 304,+ 4 s.+ litogr. plansch; (4),+ 296,+ 4,+ 4,+ 4; (4),+ XVIII,+ (2),+ 287; (4),+ 4,+ 282; (4),+ 20,+ 4,+ 86,+ 4, ; (8),+ 317 s.+ ljustryckplansch,+ 3 litogr. planscher, varav 2 i hela uppslag; (8),+ 350; (8),+ 344; (8),+ 354; (8),+ 366 s. Fuktrand genom första häftet i första bandet. Senare bruna hfrbd med upphöjda bind och svart titeletiketter, marmorerade snitt och med samtliga häftesomslag medbundna. Sex volymer. 8000: Lundstedt II, 465. Allt som utkom. Andre amanuenen vid KB, Eichhorn fick utgivningstillstånd 1871 och från och med 1875 redigerades tidskriften av Oscar Montelius. Samtliga dåtidens arkeologiska storheter medverkade. 33. ENGSTRÖM, Jon. Dramatiska dikter. Första häftet. Hjalmar och Ingeborg. Sorgespel. Stockholm, N. H. Thomson, :o. Litogr. front.+ (4),+ 95 s. Litet skrapmärke på titelbladet. Häftad, i blått pappersomslag. 800: Klemming, Dramatisk litteratur s Troligen allt som utkom av Dramatiska dikter. Planschen efter G. Sandberg och litograferad av Gjöthström och Magnusson. Andra upplagan av det romantiska dramat Hjalmar och Ingeborg, vars handling bygger på sagan om Orvar Odd och Hervararsagan. Den publicerade först i samlingen Eolsharpan FAHLBECK, Pontus E. Sveriges adel. Statistisk undersökning öfver de å Riddarhuset introducerade ätterna Lund, C. W. K. Gleerups förlag, :o. XII,+ 574; VIII,+ 334 s. Ljusbruna halvmarokängband, guldornerade ryggar med fyra upphöjda bind, med gyllene kronor på binden, marmorerade pärmpapper med guldlinjer, och med främre omslagen medbundna (G. Hedberg). Två volymer, ryggarna någor blekta. Ur biblioteket på Biby, med Elof von Celsings namnteckning daterad : Del 1: Ätternas demografi. Del 2: Den lefvande adeln i Sverige och Finland. 35. Fersen. CARNEGY, Mildred. A Queens Knight. The Life of Count Axel de Fersen. With twelve illustrations. London, Mills and Boon, (1912). 8vo. xii,+ 308,+ 32 pp. Publ. cloth. from the library of Biby mansion, with the owner s signature of Elof von Celsing, march : 5

6 A very romantic biography of Axel von Fersen and Marie Antoinette. A Swedish translation by H. Flygare was published in FORKEL, Johann Nicolaus. Allgemeine Litteratur der Musik oder Anleitung zue Kenntniss musikalischer Bücher, welche von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten bey den Griechen, Römern und den meisten neuern europäischen Nationen sind geschrieben worden. Systematisch geordnet. Leipzig, Schickertschen Verlage, vo. XXIV,+ 540 pp. Foxing at the beginning and at the, minor spotting. Somewhat worn contemporary half calf, gilt spine with red label, torn at upper hinge. Book plate of Palle Alsfelt. 7500: Eitner IV, p 29. Wolffheim I, 221. Hirsch IV, First edition of this still important bibliography on music literature. 37. Fornvännen. Meddelanden från K. Svenska Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (årg. 1) :3. Blå hkbd, med omslag medbundna, t.o.m. 1972, därefter i häften. Från 1956 med undertiteln: Tidskrift för svensk antikvarisk forskning / Journal of Swedish Antiquarian Research. Inbundna serien med Vitterhetsakademiens exlibris och stämpel : 38. FORSSELL, Hans. Bidrag till historien om Sveriges förvaltning under Gustaf den förste. Ak. avh. Stockholm, Josef Seligmann, (1866). 8:o. (2),+ 102 s. Opappbd med tryckta pärmar. Ryggen defekt. Dedikation till Lektor C. af Wiberg den vördade lärare tacksamligen af förf, Med Anna Kempffs donationsexlibris. Stämpel och utgallringsstämpel från Södermanlands-Nerikes nations bibliotek. 450: Setterwall Hans Forssells avhandling, vilket är en förstudie till hans stora arbete om Sveriges inre historia under Gustaf I, som utkom (FRISCH, Carl Friedrich.) Stockholm mit seinen Umgebungen. Eine historisch-topographische Darstellung, so wie Beschreibung von Schweden, der Städte und anderer Sehenswürdigkeiten des Landes, angabe der Reisetouren sämmtlicher Dampfschiffe und Wegweiser durch das ganze Reich. Ein Handbuch für Reisende. Stockholm. A. Bonniers, :o. (2),+ 150,+ (2) s. Något nött opappband med tryckta pärmar, handskriven nött rygg. Titelbladet med O. G. Wiklunds biblioteksstämpel. Stockholms stadsmuseums exlibris. Tryckt av L. J. Hierta. 950: 40. GALPIN, Francis W. The Music of the Sumerians and their immediate successors the Babylonians and Assyrians. Described and illustrated from original sources. Cambridge, University Press, to. xvi,+ 110,+ (2) pp.+ plates. Publ. cloth with worn dustwrapper. Library stamp from Musikmuseet Stockholm. 1200: 41. GEIJER, Erik Gustaf & AFZELIUS, Arvid August. Svenska folk-visor från forntiden, samlade och utgifna af Er. Gust. Geijer och Arv. Aug. Afzelius musikbilaga. Stockholm, Strinnholm & Haeggström resp. Zacharias Haeggström, 1814-(18). 8:o. Litogr. extratitel,+ LXVIII,+ 249,+ (1); (4),+ 304,+ (2); 254,+ (2) s. Stockholm, Kongl. privilegierade nottryckeriet, ( ). 8:o. 31; 28; 30 grav. s. med noter. Något senare uniforma mörkgröna halvmarokängband, oxiderat guldornerade ryggar. Fyra volymer. Från biblioteket på Biby med Elof von Celsings namnteckning, daterad 1894, och anteckningar om minne efter hans farmor. Även med O von Celsings namnteckning : Första delen inleds med en lång inledning av Geijer, och tredje delen, som har underrubriken Öfversättningar af motsvarande skottska folksånger, innehåller uppsatsen Om omqvädet i de skandinaviska folkvisorna också av Geijer. Efterskrift av Afzelius. Musiken är huvudsakligen bearbetad av hovkapellmästaren J. C. F. Haeffner. 42. GEIJER, Erik Gustaf; LINDBLAD, Adolf Fredrik & NORDMAN, Johan Erik. Bragurmannen. Sånger vid forte piano af Geijer, Lindblad och Nordblom jemte deras porträtter och facsimiler. Stockholm, L:s Gust. Rylander, (1845). Folio. Litogr. titel,+ (blank), litogr. s. med musik,+ 3 litogr. porträttplanscher. Häftad, i tryckt gult omslag, något nött rygg, lätta fläckar på främre omslaget. Det bakre omslaget med förlagsreklam från L:s Gust. Rylander, Bazarn å Norrbro. 1600: Var och en av tonsättarna är representerad med två sånger, Geijer av dikterna Tålamod och Harmoniens makt, Lindblad med Fosterländsk sång och Vallhions-sång och Nordblom med Synen och Fannys sång. Första upplagan, en andra utan porträtten utkom på 1850-talet. Norlind (s. 189) tvekar mellan tryckåret 1845 och 1846, men åtminstone omslaget är tryckt GJERSTAD, Einar a.o. The Swedish Cyprus Expedition. Finds and results of the Excavations in Cyprus I-IV:1(A,C,D)-3. Texts and plates. Stockholm, The Swedish Cyprus Expedition, to. III- L,+ (2),+ 577,+ (1) pp.+ 16 folding plans; (2),+ 155 plates, of which 4 in colour; XLV,+ (3),+ 861 pp.+ 30 folding plans (1 large in pocket),+ 3 folding tabs; (2) pp plates, of which 4 in colour; XXVII,+ (3),+ 675 pp.+ 35 plans (2 large in pocket); (2) pp plates, of which 4 in colour. The rest of the plans in pagination; XLV,+ (blank),+ (2),+ 401 pp,+ (156) pp. illustrations.; XVII,+ (blank),+ 471,+ (2),+ 23 plates [nr. figs. XLI-LXXXVI]. The rest of the figures is in the pagination; IX,+ (blank), pp; XL,+ 543,+ (3) pp.+ fold. map,+ 18 plates [nr. plate I-XVIII],+ 36 plates [nr. fig. I-LXXI]; XXIII,+ (blank),+ 264 pp.+ 24 plates [nr. I-XXIV],+ 12 plates. Publ. dec. linen and plates to part I-III in publ. dec. linen portfolios. 11 volumes. Fine, but volume IV, 3 with minor rubbing on top of hinge. Volume IV, part 1A (Dikaios & Stewart 1962) inscribed by Paul [Åström]. Texts mainly by Einar Gjerstad, John Lindros, Erik Sjöqvist, Alfred Westholm, Olof Vessberg, Porphyrios Dikaios, James R. Stewart and Paul Åström. Part IV:1b by Paul Åström published in 1972 is missing but is replaced with its first edition: ÅSTRÖM, Paul. The Middle Cypriote Bronze Age. Diss. Lund, to. XVIII,+ 307 pp.+ 20 ll. with illustrations. Minor pencil underlinings. Sewn as issued, somewhat worn wrapper. Owner s signature of E. Klass. Later issued in 1972 as vol. IV, part 1b of The Swedish Cyprus Expedition : 6

7 A fine and complete set of the large publication series of The Swedish Cyprus Expedition, the largest Swedish archaological untertaking in the Mediterranean ever, and also the fundament of Cypriotic archeology. 44. Gothus. LUNDSTRÖM, Herman. Laurentius Paulinus Gothus. Hans lif och verksamhet ( ). Med bilagor. I-II. Ak. avh. Uppsala, :o. Porträtt,+ VIII,+ 333,+ (1),+ (2, blanka),+ 22 s. Sammanbunden med: LUNDSTRÖM, Herman. Laurentius Paulinus Gothus. Hans lif och verksamhet ( ). III. Paulinus såsom ärkebiskop och prokansler ( ). Med bilagor. Uppsala, :o. IV,+ 170,+ (2),+ 55 s. Något nött hfrbd, med något blekt guldornerad rygg med upphöjda bind och främre omslagen medbundna. Dedikation till A. L. Bygdén. Stämpel och etikett från Stockholms stadsarkiv. 600: 45. GRAPE, Zacharias (förf. & resp.) SCHRÖDER, J. H. (pres.) Öfversigt af culturens tillstånd i Norrland under catholska tidehvarfvet. Diss. Uppsala, Wahlström & c, (1851). 8:o. 16 s. Häftad, oskuren och ouppsprättad. 400: Marklin 156. Setterwall Disputationen ska enligt titelbladet ha ägt rum 7 juni 1851, men variant finns som anger den 6 juni. 46. [Gustav III.] Journal abrégé concernant le passage de monsieur le comte de Hagha en Hollande, particulièrement à la Haye, avec un précis de la revolution de Suède en 1772, quelques réflexions sur l état de ce royaume, & des pièces intéressantes qui peuvent servir à faire connaître le caractère de Gustave III. A la Haye, vo. 64 s. Enstaka lätta fläckar. Oskuren, i samtida gråpappersomslag. 2500: Setterwall Ovanlig skildring av Gustav III:s resa, trontillträde och statskupp. 47. GUSTAV VASA. Konung Gustaf den förstes registratur Stockholm, P. A. Norstedt & söner, :o. Lätta lagerfläckar i inledande delar. Något nötta, uniforma ljusbruna hfrbd, guldornerade ryggar med svarta titeletiketter (Levins bokbinderi vol 1-12, därefter Öhmansson). 28 volymer (del 1-2 sammanbundna), del sex trasig i bakre fals, lagad. (Handlingar rörande Sveriges historia. Första serien.) Med stämpel och utgallringsstämpel från Södermanlands-Nerikes nations bibliotek : Komplett svit med de ofta saknade tredje och sjätte delarna, och ovanlig inbunden. 48. GUTKE, M. Georg. Disputationes practicæ generales ventilatæ in academia Wittenbergensi anno 1615 nunc revisæ. Editio tertia auctior. Berlin, Johannis Kally, vo. A8-P8. [A1 recto= engr. title]. A few underlininges in green ink. Bound together with: MATTHIAE, Christian. Systema politicum in tres libros distributum, et sub forma theorematum, quæstionum et axiomatum, pertractatum, & exemplis historicis, vitæ civili commodis, illustratum. Editio secunda correctior & emaculatior locupleti item, indice adornata. Giessen, Caspari Chemlini, vo. (8),+ 51, ,+ (10) pp.+ 2 fold. printed tabs. Bound together with: ALTHAMER, Andreas. Commentaria: In P. Cornelii Taciti equitus romani libellum de situ et moribus et populis Germaniæ. Amberg, Michael Forster, vo. (16),+ 569,+ (blank),+ (30) pp. Ink stain on title and minor stain in upper margin. Contemporary vellum, title in ink on spine, blue edges. Book plate : Sammelband with three different works. Third edition of Gutkius collection of dissertations at the university of Wittenberg. Georg M. Gutke (or Gutkius) ( ), was rector for the gymnasium in Berlin. Christian Matthiae ( ), theologian and teatcher at several universities, for a short time also teatcher at Sorø in Denmark. Second edition of his important contribution to the development of the Political Science, first published in He made three systematical studies in 1618; on ethic, logic and this on politics. Finally a later edition of Althamer s important comments on Tacitus Germania, first published in Andreas Althamer (c ) was a Swiss theologian. 49. GUTZKOW, Karl. Briefe aus Paris Leipzig, F. A. Brockhaus, vo. 291,+ (5); 260 pp. Fine near contemporary half calf, gilt spine with raised bands and black labels. hfrbd, partly uncut. From the library of Ericsberg, with the book plate of Carl Jedvard Bonde. 2500: 50. (GYLLENSVÄRD, Vilhelm.) Vattenpass och skönhetslinier eller Karl Svergessons Stockholmsbesök år Teckning af Gert Holm. Stockholm, Kôersners Boktryckeri-Aktiebolag, :o. 35 s. Häftad, i tryckt omslag. Författarens namn utskrivet med bläck på främre omslaget, i övrigt mycket välbevarad. 350: Erik Hufvudstadius guidar sin från Ångermanland tillreste vän Karl Svergesson i den brusande storstaden Stockholm. 51. HASSELROT, Berndt. Handelsbalken jemte dithörande författningar med förklarande anmärkningar och belysande prejudikat till praktiska juristers och affäremäns tjenst Stockholm, P. A. Norstedt & söner, :o. Uniforma bruna hkbd, guldornerade ryggar med svarta titeletiketter (G. Hedberg). 11 volymer. 1500: Första upplagan, en andra utkom Berndt Hasselrot ( ) var ämbetsman och konservativ politiker, justiteminister mellan 1914 och HEBBE, Per Magnus. Den svenska lantbrukslitteraturen från äldsta tid t.o.m. år Bibliografisk förteckning. Faksimilutgåva med korrigeringar, kompletteringar och tillägg av Olof Kåhrström. Stockholm, Kungl. Lantbruksakademien, :o. 848 s. Förlagets gröna pappband. (Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden nr 62.) 350: Originalet utkom i två delar. Den första utgavs 1939 och den andra efter författarens efterlämnade anteckningar av Carl Björkbom Det är fortfarande ett användbart referensverk som här är kompletterat med ett förord och en inledning av Janken Myrdal, en mycket utökad litteraturförteckning av Olof Kåhrström och en mängd "korrigeringar, kompletteringar och tillägg av densamme. 7

8 53. HEDVIG ELISABETH CHARLOTTA. Dagbok. Öfversatt och utgifven av Carl Carlsson Bonde [... översatt och redigerad av Cecilia af Klercker] Stockholm, P. A. Norstedt & söner, :o. Vita hkbd, guldornerade ryggar med röd titeletikett, röda övre snitt. Nio volymer, några med lätta skrapmärken på etiketterna. 9500: Trevlig, komplett och uniformt bunden svit av Hedvig Elisabeth Charlottas dagböcker, vilka är en av de viktigaste källorna till den inre politiska historien under perioden 1775 till Hedvig Elisabeth Charlotta ( ) var gift med Gustav III:s bror Karl och var drottning från Originalet är skrivet på franska och ingår i Ericsbergsarkivet på Riksarkivet. De första tre delarna översattes och utgavs av Carl Carlsson Bonde och de resterande av Cecilia af Klercker. 54. HELLQUIST, Elof. Etymologische Bemerkungen. Sonderabdruck aus Redogörelse för allmänna läroverken i Gefle och Söderhamn under läsåret Gävle, Gefle-postens tryckeri, :o. (2),+ XV,+ (1) s. Samtida vinrött hkbd, guldornerad rygg och med främre omslaget medbundet. Dedikation till Karl Hjalmar Kempff från förf. och med Anna Kempffs donationsexlibris. Stämpel och utgallringsstämpel från Södermanlands-Nerikes nations bibliotek. 450: 55. (HIERTA, Fredrik Georg Larsson.) Journal hållen ofver kongl. svenska örlogs flottans krigs-rörelser uti Östersjön år Stockholm, Anders Zetterberg, :o. (4),+ 51,+ (7) s. Modernt halvpergamentband med röd titeletikett (Johanna Röjgård). 5000: Setterwall Fredrik Georg Hierta ( ) deltog i örlogsflottans kampanj som sekundmajor. Hans båda ögonvittnesskildringar, denna och en över 1788-års kampanj, som utkom året innan, blev snabbt populära. Denna, som är något mer ovanlig, avslutas med Förteckning på skeppen som utgjorde Kongl. svenska örlogsflottan, jämte deras chefers namn. 56. Historisk tidskrift. Utgiven av Svenska Historiska Föreningen :2. Stockholm, :o. Fram till 1940 inbundna i bruna hkbd med guldornerade ryggar, i beige kbd med rödtiteletikett, övriga i häften. 1971:1 med trasigt omslag. Delvis med stämplar från Kiruna stadsbibliotek. 7500: 57. HJERTA, Gustaf. Tankar i anledning af thron-talet vid riksdagens slut år Stockholm, L. J. Hjerta, :o. 23 s. Häftad, oskuren och ouppsprättad. Liten reva på titelbladet. Första upplagan, en andra utkom samma år. 600: Johan Gustaf Hjerta ( ) var militär men liksom sysslingen Lars Johan även publicist och politiker. Han tillhörde vid sidan av C. H. Anckarsvärd riddarhusoppositionen 1823 och var senare aktiv inom finansförvaltningen såsom medlem av Stats- och Konstitutionsutskottet och bankstyrelsen. Han gav själv ut tidningen Medborgaren som flera gången indrogs, men han medverkade även i Lars Johan Hiertas Aftonbladet. Hela livet drogs han med spelskulder HOLM, Carl Johan. Anteckningar öfver fälttågen emot Ryssland åren 1808 och Stockholm, P. A. Norstedt & söner, :o. IV,+ 146,+ (1) s.+ stor utvikbar grav. karta. Fuktrand inledningsvis. Kartan förstärkt men med liten reva. Sammanbunden med: (DÖBELN, Napoleon von.) Bidrag till historien om åren 1808, 9 och 13, i anledning af professor Arndts, generalerne grefve van Suchtelens och friherre Lagerbrings arbeten; af N-v-n. Stockholm, Carl Deleen, :o. 74 s. Modernt marmorerat pappband, ryggen med skinnetikett (Johanna Röjgård). 5000: Setterwall 3760 & Kartan till Holm är graverad av C. G. Lundgren, den är inbunden sist i boken. Prosten Carl Johan Holms arbete om års krig är en av de viktigaste samtidsskildringarna. Holm föddes 1781 i Helsingfors, tog examen i Åbo 1805, och prästvigdes två år senare. Han blev bataljonspredikant vid Savolax jägarregemente och följde detta under kriget Efter kriget blev Holm präst vid Hälsinge regemente och senare i Själevad, där han bedrev omfattande social verksamhet till sin död Hans bok om kriget kritiserades från många håll, bl.a. av Gustaf Magnus Adlercreutz, men han försvarades av Runeberg. Det påstås i förordet till faksimilupplagan av anteckningarna (1977) att Runeberg lät sig inspireras av Holms bok. De båda träffades åtminstone Napoleon von Döbeln ( ) var son till Georg Carl von Döbeln, och hans ovanliga bok bygger mycket på faderns uppgifter. 59. HOMEROS POPE, Alexander (transl.) The Iliad of Homer. Translated from the Greek by Alexander Pope. Edinburgh, A. Donaldson, vo. 484 pp. Some spotting. Contemporary half calf with richly gilt spine, yellow label and red edges, front fly-leaf missing. From the library of Nya elementarskolan i Stockholm, with its library stamp. 1200: A later text edition of Pope s famous English translation of Homer s Ilias, first published in HYLTÉN-CAVALLIUS, Gunnar Olof (utg.) Sagan om Didrik af Bern. Efter svenska handskrifter utgifven av Gunnar Olof Hyltén-Cavallius, Stockholm, P. A. Norstedt & söner, :o. (4),+ XLV,+ (blank),+ (2),+ 487 s. Senare blått hkbd (E. Hanssons bokbinder). (Samlingar utgifna av Svenska fornskrift-sällskapet, del 5.) 1200: 61. HYLTÉN-CAVALLIUS, Gunnar Olof. Wärend och Wirdarne. Ett försök i svensk ethnologi af Gunnar Olof Hyltén-Cavallius Illustrerad med trägravyrer. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, :o. (6),+ 234,+ (3); (4), ,+ (blank),+ XIII; (8),+ 466,+ (19,+ (blank),+ LIX s. Delvis lagerfläckig i marginalerna. Häftade, oskurna, i nötta tryckta omslag (omslaget till första delens andra häfte saknas), Gustaf Landéns stämpel på de bevarade främre häftesomslagen. Andra delen loss i häftningen mellan s. 384 och 385. Tre volymer. 1500: Första upplagan. Gustaf Landén var vice häradshövding i Växjö. 62. IGNATIUS, Karl Emil Ferdinand. Finlands historia under Karl X Gustafs regering. Af K. E. F. Ignatius. Helsingfors, G. W. Edlunds Förlag, :o. XII,+ 211, s. Trevligt vinrött hkbd med lätt blekt rygg. Med Carl Gustaf Malmströms namnstämpel. Stämpel och utgallringsstämpel från Södermanlands-Nerikes nations bibliotek. 500: Setterwall 7099.

9 63. JAKOBSSON, Theodor. Artilleriet under Karl XII:s-tiden. Illustrerad. Stockholm, Generalstabens litografiska anstalt, :o. (2),+ 746 s. Ett antal utvikbara planschblad i pagineringen. Dek. olinneband. (Armémusei skrifter 1.) 2000: 64. Karl X Gustaf. HALLENDORFF, Carl. Minnesskrift på 250 årsdagen af freden i Roskilde. Carl X Gustaf på Själland Med 23 illustrationsbilagor. Stockholm, Justus Cederquists förlag, :o. 36 s.+ 24 planscher, varav en utvikbar. Blått marokängryggsband med rikt guldornerad rygg, klotpärmar med guldlinje (G. Hedberg). Fint exemplar från biblioteket på Biby, med Elof von Celsings namnteckning. 1200: 65. KERMODE, P. M. C. Catalogue of the Manks Crosses with the Runic Inscriptions and various readings and renderings compared. Isle of Man, J. Craine, vo. 36 pp.+ errata slip. Printed paper boards, worn spine. 1500: Fiske, Runic literature p. 36. First edition. A second enlarged was printed in KLEEN, Emil A. G. Ströftåg och irrfärder hos min vän Yankee Doodle (samt annorstädes) Stockholm, Nordin & Josephson, 1904 respekrive :o. (8),+ 226; 268 s. Första delen i fjärde upplagan. Lätt nött rött halvmarokängbd med ryggdekor i guld och svart samt marmorerade snitt. Ryggen blekt. Första delens främre omslag medbundet. Från biblioteket på Biby, med Elof von Celsings namnteckning på det medbundna omslaget. 300: 67. KNÖPPEL, Arvid. Jaktskyttekonsten med hagelgevär. Med 164 teckningar af Eric Ericsson m.fl. Stockholm, A. V. Carlsons bokförlag, :o. Front,+ (2),+ VIII,+ 400 s. Fint grönt halvmarokängband, guldornerad rygg med upphöjda bind, marmorerade snitt (Bernhard Andersson). 1200: 68. KOLTHOFF, Gustaf & JÄGERSKIÖLD, L. A. Nordens fåglar. Andra upplagan. Under medverkan av Rud. Söderberg. Med 170 tavlor av Olof Gylling. Illustrerad. Stockholm, Albert Bonniers förlag, Stor folio. XXXII,+ 524 s.; (4) s kol. planscher [numr ]. Något nötta gröna dek. okbd, främre omslag medbundna. Två volymer. Från biblioteket på Biby, med kommentarer på försättsbladen av Elof von Celsing. 2500: Dal s Utgivningen av denna andra upplaga tog hela 16 år. Den har ett helt nytt bildmaterial av Gylling och är enligt Dal det första större svenska arbetet med bilder av en svensk konstnär som visar djuren i sin naturliga miljö. 69. KOTZEBUE, August von. L annee la plus remarquable de ma vie; suivie d une réfutation des mémoires secrets sur la Russie. Par Auguste de Kotzbuë. Traduit de l allemand par G...d-P...c et J. B. D...s Paris, Buisson, Bertrandet, Levrault, Mongie, vo. Engr. portrait,+ iii-xii, ; engr. portrait,+ iii-viii, ,+ 47,+ (1) pp. Slight foxing. Contemporary half calf, gilt spines, marbled boards and blue edges. Two volumes. From the library of Nils Gyldenstolpe, with his book plate and library stamp N.v.D. 2500: Carlander III, 170f. Two French editions were published in 1802, the same year as the German original, one in Berlin and this in Paris. A Swedish translation was published in The playwright Kotzebue s interesting description of his year as exiled in Siberia and Tobolsk and about the theater life in the Baltic States and in S:t Petersburg, where he became director of the German theater. Nils Gyldenstolpe ( ), generalmajor och landshövding i Örebro län. 70. [Kreuger.] Målet Bergström/ Kreuger i Högsta domstolen. Dilléns föredragningspromemoria. Stockholm, :o. 679 s. Något nött blått okbd. Dedikation från Torsten Kreuger och med ett bilagt signerat tackkort från densamme. Tillsammans med Namnregister. 8:o. 8 s. Klammerhäftad. 800: 71. (La PEYRÈRE, Isaac de.) Prae-Adamitae sive exercitatio super versibus duodecimo, decimoterti, & decimoqvarto, capitis quinti Epistolae d. Pauli ad Romanos. Quibus inducuntur primi hominis ante Adamum conditi. No place, mo. 52,+ (14),+ 260,+ (7) pp.+ engr. fold. map. Minor spotting. 19th-century half vellum, gilt spine with red label. Contemporary annotations on verso of title and with authors name in ink on title. Owner s signature of Lorens Niemane on front flyleaf. From the library of Bengt Löw, with his signature. 6000: VD17 14:649973Q, but with extra pagination! Contains the Exercitatio... (52 pp), Systema theologicum, ex Prae-Adamitarum hypothesi (260 pp) and Synagogis Judaeorum universis (7 pp.). Isaac de la Peyrère ( ) was a calvinistic lawyer who later converted into catholicism. In 1654 he lived in a house in the Southern Netherlands adjoining that of the recently abdicated Queen Christina of Sweden. Christina is said to have financed the anonymous publication of Prae-Adamitae. La Peyrère s explanation of St. Paul s words in Chapter 5, verses of his Epistle to the Romans that the world was inhabited before Adam, and that it therefore must have been two creations raised in 1656 a storm of indignation. The Prae-Adamitae was condemned and burned in public in Paris and La Peyrère was imprisoned, but released after he regretting his views. His theory have had an impact on later polygenism and racism. 72. LAGRELIUS, A. & PETRELLI, T. J. (utg.) Narvatroféer i statens trofésamling. Några blad vid Nordiska Museets öppnande. Illustrerad. Uppsala & Stockholm, Almqvist & Wiksell, :o. (4),+ 22,+ (1) s.+ 17 planscher, varav 6 utvikbara samt 12 i färg. Häftad och oskuren. Tillsammans med: PETRELLI, T. J. & LAGRELIUS, A. Tillägg till Narvatroféer i Statens trofésamling. Ryska gardesfanor. Uppsala & Stockholm, Almqvist & Wiksell, :o. (2), ,+ (1) s.,+ plancher; (3),+ 18,+ 3 färgplanscher. Blått marokängryggsband med rikt guldornerad rygg, klotpärmar med guldlinje (G. Hedberg). Fint exemplar från biblioteket på Biby, med Elof von Celsings namnteckning. 1800: 73. (LILJEGREN, Johan Gustaf.) Monumenta runica. Run-urkunder. Tillägg till Svenskt diplomatarium. 1. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, :o. (4),+ IV,+ 9

10 120,+ VI,+ (2) s.+ litogr. plansch. Något fläckig, och nästan genomgående med en äldre papperslagning i övre marginal, titelbladet med veck. Modernt marmorerat pappband med skinnetikett (Johanna Röjgård). 4000: Fiske, Runic literature s. 42. Geete 149. Allt som utkom av Liljegrens rundel av Svensk diplomatarium. Den innehåller 3000 translittereringar av runtexter. Vid sidan av runtexter från vanliga runstenar innehåller den även texter från runböcker, runstavar, runristningar på hushållsföremål, på kyrkotillhörigheter, mynt m.m. Även runristningar från övriga Norge, Danmark, Island och England tas med, liksom pireuslejonen i Venedig. Innehåller även Jungfru Marias klagan, med omskriven text och med nysvensk översättning. 74. LOCCENIUS, Johannes. Lexicon juris sueo-gothici labore & studio Johannis Loccenii IC. Ex variorum juris patrii peritorum propriisque observationibus collectum & conscriptum. Editio tertia, multo emendatior & auctior. Accedit appendix seu explicatio verborum gothoteutonicorum juris feudalis. Stockholm, Henrici Keysers, :o. 186,+ (2) s. Enstaka småfläckar. Tryckt på bättre papper. Samtida skinnband, blindpräglad rygg med upphöjda bind, liten skada på övre främre fals. Med Carl von Hausswolffs namnteckning på titelbladet, Carl Gustav Sjöstens och Nils Edlings på försättsbladet, den sista daterad : Collijn sp Almquist s Tredje upplagan. Det finns två varianter av rättelsebladet, vilka Collijn felaktigt anger som två blad. Första upplagan utkom 1651 och en utökad andra Johannes Loccenius ( ) som föddes i Holstein blev jur. dr. i Leiden 1625 och inkallad till Sverige av Gustav II Adolf till en professur i historia i Uppsala samma år blir han professor Skytteanus, 1648 universitsbibliotekarie, rikshistoriograf 1651 och assessor i antikvitetskollegiet Som forskare i svensk rätt och som lärare introducerade Loccenius rättsvetenskapen i Sverige, och behovet av ett lexikon som definierade och översatte det ålderdomliga svenska rättsspråket till latin var stort. Loccenius arbetade även ständigt vidare på detta lexikon och varje ny upplaga innebar förbättringar. 75. LUKIANOS. Valda skrifter. Från grekiskan af Hans Hult. Stockholm, P. A. Norstedt & söners förlag, :o. (8),+ 153,+ (1) s. Titel tryckt i rött och svart. Tillsammans med: LUKIANOS. Valda skrifter. Från grekiskan af Hans Hult. Ny följd. Stockholm, P. A. Norstedt & söners förlag, :o. VII,+ (blank),+ 175 s. Titel tryckt i rött och svart. Hfrbd, guldornerade ryggar med något blekta gröna titel- och deltiteletiketter, övre guldsnitt och främre omslag medbundna (Nordiska kompaniet). Två volymer. 1200: 76. LUND, Sigurd Harald. Scheikens saga. Dikt af Sigurd Lund. Stockholm, Sam. Rumstedt, :o. 35 s. Häftad, i enkelt pappersomslag. 600: Sigurd Harald Lund ( ), koreograf och balettdansör. Han fick sin dansutbildning i Köpenhamn hos Bournonville och anammade dennes smak för sydländsk romantik och exotiska effekter. Utgav även diktverket Drömbilder, MAGNÚSSON, Eiríkr. On a Runic Calender found in Lapland in Communicated to the Cambridge Antiquarian Society, March 20, (From the Cambridge Antiquarian Society s Communications, vol. IV, no 1.) Cambridge, University Press, :o. (2), s.+ utvikbar fotogravyr med runstaven. Samtida brunt hkbd. Ur Karl Hjalmar Kempffs bibliotek, med Anna Kempffs donationsexlibris. 2000: Fiske, Runic literature, s. 44. Runkalendern som är gjord av renhorn dateras av Magnússon till mellan år 1230 och MALMSTRÖM, Carl Gustaf. Smärre skrifter rörande sjuttonhundratalets historia. Stockholm, P. A. Norstedt & söners förlag, :o. (4),+ 356 s. Rött halvmarokängband, guldornerad eygg med upphöjda bind. Med Uno Söderbergs exlibris. 500: Setterwall 205. Innehåller följande uppsatser: Om riksstyrelsen under de tio första åren af Karl XII:s frånvaro, Ständernas utskottsmöte 1710, Några ord om Karl XII och enväldet, Om konventikelplakatets uppkomst, Om ämbetsmännens ställning till riksdagen under frihetstiden, Axel Fersen såsom memoarförfattare, Minne af öfverståthållaren frih. J. A. v. Lantingshausen och Den nittonde augusti MAUGHAN, John. The Runic Rock at Barnspike, Cumberland, England. [=Rubrik.] Reprinted from Memoires de la société Royale des Antiquaries du Nord, année Illustrerad. Utan ort, (1877?). 8vo. 12 pp. Brown half cloth. From the library of Hjalmar Kempff, with the book plate of Anna Kempff. 1500: Fiske, Runic literature p. 46. The runic inscription of Barnspike is a known English 19th-century fake. This is the first publication of them after their discovery in 1864 by a shepard. John Maugham was the local clerc and rector of Bewcastle, and he was, among many other, fooled by the inscription and believed them to be Norse [Scandinavian] from the 12th-century. 80. MELLIN, G. H. Den skandinaviska Nordens historia. I-II:1-2. Illustrerad. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1850-(55). 8:o. (4),+ 248 s.+ 10 planscher; (4),+ 271 s.+ 8 planscher; 72 s.+ 7 planscher. Enstaka blad hårt lagerfläckade. Något nött nära samtida hfrbd, guld- och blindpräglad rygg och marmorerade pärmar. Från biblioteket på Trolleholm, med Carl Trolle Bondes förgyllda ryggstämpel och exlibris. Andra delens andra hälft med de tre främre häftesomslagen medbundna. 2000: Setterwall 423. Med de ofta saknade tre häftena (nummer 23 till 25) till andra delens andra hälft, vilket var allt som utkom. Den slutar mitt i en mening på sidan 72, och inget titelblad till denna del utkom. Totalt finns 25 planscher, vilket är några fler än vad Setterwall och Linnström anger. Dessa är tecknade av Otto Henrik Wallgren ( ) och galvanografierade av J. A. Kullberg. Den flitige redaktören Gustaf Henrik Mellins ( ) stort upplagda nordiska historia, uppdelad i del 1 hedniska tidevarvet och del 2 katolska tidevarvet, sträcker sig endast fram till 1200-talet. Den börjar å andra sidan mycket ambitiöst redan med Nordens geologiska perioder, följt av en noggrann redogörelse för folkvandringsfolken, kimbrer, teutoner, götar och svear, med - i Sven Nilssons efterföljd - betoning på det forntida samhällslivet. 81. MESSENIUS, Johannes. Scondia illustrata, seu chronologia de rebus Sconiæ, hoc est, Sueciæ, Daniæ, Norvegiæ, atque una Islandiæ, Gronlandiæque, tam ecclesiasticis quam politicis; â mundi cataclysmo, usque annum Christi MDCXII gestis. Primum edita et observationibus

11 aucta â Johanne Peringskiöld. Stockholm, Olavi Enæi, Folio. Grav. porträtt,+ (6),+ 98,+ (4),+ 96,+ (4),+ 79,+ (blank),+ (4),+ 91,+ (1),+ (4),+ 120,+ (4),+ 59,+ (blank),+ (4),+ 104,+ 116,+ (6),+ 82,+ (6),+ 44,+ (2),+ 44,+ 260,+ (8),+ 87,+ (blank),+ (8),+ 156,+ (113) s. Enstaka småfläckar, något fler i sjunde och nionde delen. Lagerfläckar del och s. 7-8 i 12:e delen liksom s i 15:e med litet brännhål. Samtida pergamentband, ryggen med handtextad titel, röda snitt. Äldre proveniens ur Nathan Alfvings bibliotek, sedan ur landshövdingen S. V. Gynthers bibliotek, med hans namnteckning och ur August Stiernstedts, som köpt den på auktionen efter Gynther Med C. Fr. Waerns biblioteksstämpel. Bilagt finns en 1800-talsavskrift i bläck Utur Erici Johannis Schroderi Berättelse om Messenii Scondia illustrata, af d. 11 Dec Folio. (2) s. Något nötta kanter, reva längs ned med förlust av ett ord : Warmholtz Första upplagan av Johannes Messenius mycket viktiga svenska historieverk, postumt utgiven av Johan Peringskiöld. Här med det nästan alltid saknade porträttet av Messenius, graverad av Truls Arwidsson. Utgiven i 14 delar, numrerade 1 till 15 (nummer 14 utkom aldrig) av planerade 20. De första åtta utgör första delen och de övriga andra. Johannes Messenius ( ) var sin tids mest betydande svenska historiker, med ett tragiskt livsöde. Han blev professor i juridik och politik vid Uppsala universitet Men efter stridigheter med Johannes Rudbeckius flyttade han sitt eget kollegium till Stockholm och till en tjänst vid kansliet. Stridigheter fortsatte dock, nu med Nils Chesnecopherus och Erik Jöransson Tegel, och år 1616 blev han dömd till döden för papistiska stämplingar, vilket dock mildrades till livstids deportation till Kajaneborgs fästning i Finland. Där bodde han sedan i tjugo år (år 1635 mildrades dock straffet till förvisning till Österbotten, och han bosatte sig i Uleåborg), och där skrev han detta sitt livsverk, Scondia illustrata. Detta verk bildade epok. Han införde en viss kritik mot Johannes Magnus och dennes sagohistoria, men framförallt använde han sig av mycket arkivmaterial i sin medeltida del, och behandlade detta kritiskt, och för den äldre historien förde han in ett helt nytt källmaterial, den isländska sagokretsen. Det sistnämnda, inte minst historien om Oden-Othinus som vandrade till Sverige från Troja och grundade Uppsala, fick för den efterföljande svenska historieskrivningen en stor betydelse, ända fram till E. G. Geijer. Eric Johannes Schroderus ( ) fick efter sin magisterpromotion 1635 order av förmyndarregeringen att besöka Messenius i Uleåborg och skaffa information om arbetet med Scondia illustrata. Han anlände i januari 1636 och stannade till Messenius död i november samma år. Han rapporterade regelbundet hem och skickade avskrifter ur arbetet. Dessa brev finns dock ej bevarade. Efter återkomsten till Stockholm, lämnade Schroderus den 11 december in sin slutrapport, Relation om D. Johannis Messenii Scondia illustrata. Denna finns bevarad i sammanlagt 4 avskrifter, tre på KB och en i UB. Rapporten sammanfattar kort innehåller i de 20 banden, av vilka han hunnit läsa tio. Avskriften som återfinns här innehåller sammanfattningen av delarna 14 och 16-20, dvs de som ej blev tryckta. 82. MICRANDER, Eric E. (pres.) & (BLIXENSTI- ERNA) ANDERSEN, Thomas Th. (resp.) Disputatio philosophica de atheismo. Stockholm, Nicolaus Wankijff, (1682). 4:o. (4),+ A4-L4,+ (1) s. Disputationsdatum rättat med bläck, med litet hål. Sista bladet med papperslagning. Tagen ur band, titelbladet skuret med förlust av namnteckning. Ägarnamnteckning av Claudius O. von Linge [n] Gothlandus. Det sista bladet är ett rättelseblad. 2000: Lidén s Disputationen ägde rum i Uppsala 4 mars Den enda avhandlingen ventilerad under Eric E. Micranders presidium. Denne ( ) är möjligen bror till Julius och Lars Micrander. Thomas Andersen Blixenstierna ( ), adlad 1693, blev assessor i Svea hovrätt 1696, revisionssekreterare 1702 och slutligen statssekreterare vid handelsexpeditionen Han är begravd i Munsö kyrka. Claudius Olai von Lingen föddes i Visby Han var handlande men tröttnade på dess dåliga lönsamhet och blev i stället präst. Han prästvigdes 1692 och fick ett pastorat på Gotland, och dog MOLLERUP, W. Danmarks forhold til Lifland fra salget af Estland til ordensstatens opløsning ( ) Köpenhamn, Jacob Erslevs forlag, :o. (4),+ 171,+ (1) s. Klotryggband med tryckt titeletikett. Stämpel och utgallringsstämpel från Södermanlands-Nerikes nations bibliotek. 300: 84. Montelius. [LINDENSCHMIT, Ludwig. Die Alterthümer unserer heidnischen Vorzeit. Del 5 planscher. Mainz, ] 8:o. 218 plancher,+ (28) s. med egenhändiga bläckanteckningar av Oscar Montelius. Planscherna är försedda med löpande blyertssnumrering och föremål är försedda med kommentarer i blyerts, ibland rikliga. Hårt nött samtida hfrbd. Med Oscar Montelius namnteckning. Med kommentar på frampärmens insida i rött och blått bläck att detta handexemplar som Montelius brukade ha med sig på utgrävningar blev kvarglömt i det Warnstedska huset i Vadstena och att det hittades på vinden : Montelius anteckningar är i katalogform och ger provenienser för de olika föremålen som avbildas, redovisat häftsvis, dessutom har han gjort en konkordans över häftena. Montelius har även troligen låtit binda in planscherna i annan ordning än de kommit ut, och således rättat Lindenschmit! Ludwig Lindenschmit ( ) var en av de ledande tyska arkeologerna och en av motståndarna till det nordiska treperiodsystemet som det upparbetats av C. J. Thomsen och vidareutvecklats av bl.a. Montelius. I detta omfångsrika bildverk, Die Alterthümer unserer heidnischen Vorzeit, är dock materialet uppställt i tre avdelningar som motsvarar perioderna sten-, brons- och järnåldern. 85. MOZART, Wolfgang Amadeus. Ariette, salve tu Domine avec variations pour le clavecin ou piano forte par Mr. W. A. Mozard. Berlin & Amsterdam, J. J. Hummel. (1791). Folio. Engr. title,+ blank,+ 3-7 engr. pp with music. Platenr Köchel 416e. RISM M7045. First published in 1786 by Artaria and composed in Bound together with: SMITH, Theodore. Trois sonates à quatre mains pour le clavecin ou le piano forte. Composés par T. Smith. Oeuvre II. Berlin & Amsterdam, J. J. Hummel, (). Folio. Engr. title, engr. pp with music. Platenr RISM S3777. Second part, with three sonates, these are numbered 4-6. A third set with another three was also published. Bound together with: NEUMAN. George. Ouverture detachée de Henri IV. Accomode pour le clavecin ou le piano forte, avec l accompagnement d un violon, ad libitum. Par G. Neuman. 11

12 Berlin & Amsterdam, J. J. Hummel, no date. Folio. Engr. title,+ 2-7 engr. pp with music; 2-3 engr. pp with music. Spotting, with one larger through both parts. The violin part loose. Platenr 358. RISM N501. Bound together with: HONAÜER, Leontzi. Six sonates pour le clavecin, dont la derniére est accompagnée d un violon. Composées par L. Honaüer. Oeuvre premier. Amsterdam, J. J. Hummel, no date. Folio. Engr. title, engr. pp with music. The violonpart included. Platenr RISM H Bound together with: HAYDN, Franz Joseph. Fÿra menuetter utur Haijdns sinfonier lämpade för claver. Stockholm, (Kongl. privilegierade not-tryckeriet), Folio. Engr. title,+ 2-8 engr. pp. with music. Spotting on the title and the last page.not in RISM. Contains four menuets: 1: D, from symphony 53 (Hob. I:53); 2: C, not found; 3: D, from symphony 53 (Hob. I:62); 4: F, from symphony 79 (Hob. I:79). Early engraved music by Olof Åhlström. Bound together with: MSS music. Folio. (3) pp. with music for piano and song. Near contemporary green marbled paperwrapper, the front with an oval white label, red marbled edges. From the library of M. C. Söderberg, with his signature on the front wrapper label : 86. NATT OCH DAG, S. Jorden rundt under svensk örlogsflagg. Ögonblicksbilder från fregatten Vanadis verldsomsegling samlade av S. Natt och Dag, och i brefform återgifna av Richard Melander. Illustrationerna, delvis efter fotografier, utförda af Ottilia Adelborg. Stockholm, Albert Bonniers förlag, :o. Front,+ (4),+ 184 s. Något nött samtida hfrbd, guldornerad rygg med upphöjda bind, med det litograferade omslaget medbundet. Ur Anna Kempffs bibliotek, med hennes donationsexlibris och med stämpel och utgallringsstämpel från Södermanlands-Nerikes nations bibliotek. 1600: Det bakre omslaget med en karta över färden NORDENSKÖLD, Gustaf. Ruiner af klippboningar i Mesa Verde s cañons af G. Nordenskiöld. Med talrika illustrationer efter originalfotografier af författaren. Stockholm, P. A. Norstedt & söners förlag, Folio. (6),+ 193,+ (blank),+ IV s.+ litogr. karta,+ 5 litogr. planscher,+ 9 heliogravyrer, varav en dubbelsidig,+ 3 planscher efter fotografi. Illustrationer i texten. Titel tryckt i rött och svart. Förlagets dek. marokängryggsband med rikt dek. gröna klotpärmar, övre guldsnitt. Från biblioteket på Biby, med Elof von Celsings namnteckning och hans notering om att han och Gustaf Nordensköld var skolkamrater på Beskowska skolan : Fint exemplar av den svenska upplagan av den viktiga arkeologiska undersökningen i Colorado som Nordenskiöld utförde En rngelsk upplaga publicerades samma år, Cliff Dwellers of the Mesa Verde. Gustaf Nordenskiöld ( ) var son till Adolf N. och äldre bror till Erland. Inriktad på mineralogi deltog han 1890 tillsammans med Axel Klinckowström i en resa till Spetsbergen. Direkt efter hemkomsten kände han symptom av lungtuberkulos och efter behandling i Berlin begav han sig 1891 iväg på rekreationsresa till Nordamerika. Han besökte geologisk intressanta trakter, bl.a. i södra Colorado och Mesa Verdes kanjonbildningar, där han fascinerades av ruinerna efter klippboningar av sedan länge utdöda indianstammar. Han stannade och dokumenterade dessa under sommaren och hösten Hemkommen till Sverige 1892 bearbetade han sitt material och gav ut dels en populär reseskildring från resan, Från fjärran västern, 1892, och dels, året därpå, denna vetenskapliga rapport insjuknade han dock åter i tuberkulos och dog på sommaren Nordisk tidskrift for oldkyndighed, udgivet af det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab Köpenhamn, J. D. Qvist, :o. (6),+ 446 s.+ 4 utvikbara litogr. planscher; (4),+ 368 s.+ utvikbar tryckt tabell,+ 3 utvikbara litogr. planscher; (4),+ 395 s.+ utvikbar tryckt tabell,+ 2 utvikbara litogr. planscher. Med trägravyrer i texten. Nötta bruna halvmarokängband från slutet av talet. Tre volymer. Ur Karl Hjalmer Kempffs bibliotek, med Anna Kempffs donationsexlibris. Stämpel och utgallringsstämpel från Södermanlands-Nerikes nations bibliotek. 2000: Fiske s Allt som utkom med denna titel, och med en imponerande rad bidragsgivare; P. E. Müller, N. M. Petersen, J. F. W. Schlegel, E. C. Werlauff, Finn Magnusen m.fl. Den fortsattes sedan av Annaler for nordisk oldkyndighed och så småningom av Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie. Den föregicks av två delar Tidskrift for oldkyndighed. 89. Norsk historisk tidsskrift udgivet af Den norske historiske forening. Række 1-5, Kristiania [Oslo], :o. Trevliga, uniforma grå hkbd med guldornerade ryggar. 24 volymer. Stämpel och utgallringsstämpel från Södermanlands-Nerikes nations bibliotek : Innehåller række 1: 1-4, række 2: 1-6, række 3: 1-5, række 4: 1-6, række 5: NYERUP, Rasmus. Rejser til Stockholm i aarene 1810 og 1812, eller hans paa disse reiser holdte dagbøger, med tilhørande bilag. Köpenhamn, J. H. Schubothes forlag, trykt i Thieles bogtrykkeri, :o. (10),+ 222 s. Genomgående lagerfläckig. Delvis oskuren i samtida stänkmarmorerat pappband med nött röd titeletikett. Med stämpel och exlibris från Stockholms Stadsarkiv, samt utgallringsstämpel. 2000: Bring 389. Första upplagan av den danske litteraturhistorikern Nyerups ( ) resa genom Sverige. Han reser genom Hälsingborg, Värnamo, Linköping till Stockholm och samma väg tillbaka. Med flera bilagor, huvudsakligen innehållande exkurser över anträffade handskrifter, men även t.ex. en förteckning över de fornsaker som Jonas Hallenberg hade i sitt förvar i Stockholm. 91. Oxenstierna. (SONDÉN, Per Adolf.) Minne af Christiana Juliana Oxenstjerna. Stockholm, H. G. Nordström, :o. 100 s.+ utvikbar genealogisk tabell. Lagerfläckar och fuktränder. Häftad i samtida pappersomslag. Ur L. F. Rääfs bibliotek, med dess exlibris insatt på titelbladet baksida, varför det finns märken av lim på titeln. 1200: Enligt uppgift är detta till stor del en omarbetning av N. Bergius Kort beskrifning af fru Christiana Juliana Oxenstiernas lefwernes lopp från Minnet innehåller bl.a. en stor mängd brev. Christiana Juliana Oxenstierna ( ), dotter till riksmarskalken Gabriel

13 Gabrielsson Oxenstierna, försorsakade en stor skandal då hon mot sina föräldrars vilja 1691 gifte sig med den ofrälse prästen Nicolaus Bergius. 92. PETREJUS, Nicolaus, M. Cimbrorum et gothorum origines, migrationes, bella, atque coloniæ, libris duobus à M. Nicolao Petreio, quondam præposito Synderaas & pastore in Aas, recensitæ, nunc vero primum in lucem editæ. Leipzig, Johann Melchior Lieben, :o. Graverat extra titelblad,+ (14),+ 64, s. Lite fläckigt titelblad och enstaka samtida understrykningar med bläck. Samtida halvpergamentband, ryggen med handskriven titel, marmorerat pärmpapper och röda snitt. Fint exemplar ur Bernhard Emanuel Rosenblads bibliotek, men hans tillörig -anteckning samt en anteckning om att den givits som gåva av fadern Nils Rosenblad. 6000: Warmholtz Bibl. danica III, sp. 33. Thesaurus 593. Fiske 459. Första upplagan av Petrejus arbete. En dansk översättning utkom 1706 och tysk Nicolaus Petrejus var dansk prästman och skrev verket på 1570-talet. Han hävdade att cimbrerna och goterna härstammade från Gotland, d.v.s. Danmark, och verket mottogs mycket väl i Danmark medan svenska fornforskare som Verelius och Hadorph förkastade hans, enligt Warmholtz, ogrundade satser. Denna tryckta del av Petrejus arbete lär, också enligt Warmholtz, endast vara en mindre del av hans bok. Nils Rosenblad ( ) var militär. Han deltog i kriget i Finland 1788 och kommenderades därefter till Turkiet som rådgivare i kriget mot Ryssland. Far till Bernhard Emanuel Rosenblad ( ). Denne var legationssekreterare i Berlin, kommersråd, riksdagsman m.m. och känd som en framstående boksamlare. Av för Carlander okänd anledning, möjligen penningbehov, skulle han hösten 1844 sälja sin boksamling efter tryckt förteckning. Därav blev dock intet, då hela samlingen såldes under hand och en stor del inköptes av engelske legationssekreteraren Gordon. 93. PIPPING, Rolf (utg.) Erikskrönikan enligt cod. holm. D2 jämte avvikande läsarter ur andra handskrifter. Uppsala, Almqvist & Wiksell, :o. (4),+ XIX,+ (blank),+ 259 s. Blått hkbd (E. Hanssons bokbinderi). (Samlingar utgivna av Svenska Fornskrift- Sällskapet, häfte 231 band 68). 450: 94. Psalmbok. Den svenska psalmboken Faksimiledition efter 1697 års originalupplaga. Stockholm, Bokförlaget natur och Kultur, :o. (24),+ 1150,+ (23) s. Oskinnband, guldornerad rygg med upphöjda bind, frampärmen med kungligt monogram, röda snitt. Något blekt rygg. 1500: 95. (PURE, Abbé Michel de.) Histoire du marechal de Gassion. Où l on voit diverses particuliarités remarquables qui se sont passées soûs le ministére des cardinaux de Richelieu, & de Mazarin, & soûs le rêgne de Gustave Adolphe roi de Suéde Amsterdam, J. Louis de Lorme, & Estienne Roger, mo. Engr. front.+ (12),+ 176 pp.+ fold. printed genealogical tab.; engr. front pp.; engr. front.+ 118, pp.; engr. front pp. The titles are printed in red and black. Some spotting on pp 13, in part 3. Contemporary vellum, spines with brown gilt labels, marbles edges. Two volumes. 6500: Oettinger Warmholtz Andra upplagan. Den första utkom 1673 med titeln La vie du maréchal du Gassion. Militären Jean de Gassion ( ) kom från en protestantisk släkt i Béarn och trädde 1631 i Gustav II Adolfs tjänst, där han blev ryttmästare och satte upp ett eget regemente. Efter kungen död övergick han i fransk tjänst, troligen efter osämja med Axel Oxenstierna och Bernhard av Weimar, där han hade stora framgångar. Han hade stor betydelse för den franska segern vid Rocroi 1643, vilket även erkändes av Condé, och han dog som fransk marskalk. Warmholtz är kritisk till boken. Enlig honom är den föga trovärdig, och Gassions relation till Gustav II Adolf förstorad liksom hans roll i kriget. Mycket liknar enligt Warmholtz snarare gasconnader. Michael de Pures ( ) skildring bygger på efterlämnade anteckningar av den franske hugenottministern Du Prat, som även var Gassions välgörare. Verket avslutas med en hyllningsdikt till segern vid Rocroi, Ex pugna Rocroia av R. P. Cossart och med ett utdrag ur första delen av Jean de Silhons bok om Mazarin som handlar om Du Prat. 96. (RADSTOCK, William Waldegrave.) The British Flag Triumphant! or the Wooden Walls of old England: Being copies of the London Gazettes, containing the Accounts of the Great Victories and Gallant Exploits of British Fleets, during the last and present war, together with correct lists of the admirals and captains in the several engagements: To which is prefixed, an adrss to the officers, seamen, and marines, of His Majesty s fleets. London, F. C. & J. Rivington, J. Hatchard & J. Asperne, vo. 108,+ (6) pp. Spotting. Later calf spine, over printed original paper boards, new end papers. With a supplement, Public Funeral of Lord Viscount Nelson, pp : Probably a second enlarged edition. William Waldegrave Radstock ( ). 97. RANEKE, Jan. Bergshammarvapenboken - en medeltidsheraldisk studie. (1-2.) Ak. avh. Illustrerad. Lund, :o. (2),+ 387 s.+ utvikbar plansch. Häftade. Två volymer, nötta, första delen lös i ryggen. Med stämpel från Genealogiska föreningen. Ur Lars Wikströms bibliotek, och rikligt försedd med dennes anteckningslappar. 1500: Första delen utgör avhandlingen. 98. RAQUETTE, Gustaf. Svenska arméens kaserner och mötesplatser. Rikt illustrerad med fotografiska vyer. Stockholm, Hasse W. Tullbergs boktryckeri, Tvär 4:o. 122 s. Samtida blått hkbd, med främre omlaget medbundet. Från biblioteket på Biby, med Elof von Celsings namnteckning. 750: 99. [Representationsreformen.] Riddarskapet och adelns den 4, 5, 6, och 7 december 1865 hållna öfverläggning angående kongl. Maj:ts förslag till ny riksdagsordning, jemte de emot ståndets beslut afgifna reservationer samt förteckning öfver de vid beslutets fattande till säte och stämma å Riddarhuset antecknade ledamöter. Enligt Ridderskapet och Adelns beslut den 5 januari 1866 å trycket utgifvet. Stockholm, E. Westrell, :o. 270,+ 23 s. Enstaka blyertsmarkeringar. Samtida hfrbd med guldornerad rygg, blå stänksnitt, ryggen något flammig. Från biblioteket på Ökna, med Carl Åkerhielms namnteckning. 1500: 13

14 Setterwall 3880 not års avgörande i Riddarhuset, för avskaffandet av ståndsriksdagen och införande av den nya tvåkammarriksdagen. Då prästeståndet valde att avvakta ridderskapets beslut blev denna omröstning på riddarhuset avgörande. Friherre Carl Åkerhielm ( ) var själv närvarande vid omröstningen. Han har såvitt vi kunnat se inte reserverat sig mot beslutet. Han blev även 1870 invald till den nya representationens första kammare ROPP, G. von der. Zur Deutsch-Skandinavischen Geschichte des XV. Jahrhunderts. Leipzig, Duncker und Humblot, vo. IV,+ 187 pp. Contemporary half cloth. From the library of Carl Gustaf Malmström, with his signature. With library- and ex-library stamp from Södermanlands-Nerikes nations bibliotek. 400: Setterwall 396. Goswin Freiherr von der Ropp ( ), from Kuldiga in Kurland (Latvia), was from 1882 professor at history in Dresden SAHLGREN, Jöran & STRÖMBÄCK, Dag (red.) Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok Uppsala, Lundequistska, :o. Fyra röda hkbd fram till 1957, därefter häftade och oskurna. 2500: Årgång 1974 innehåller ett generalregister. Årsbok för Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Sahlgren var redaktör för denna mycket innehållsrika årsbok fram till 1965, då Dag Strömbäck tog över (SAINT-ELME, Ida.) La contemporaine en Égypte. pour faire suite aus Souvenirs d une femme, sur les principaux personnages de la république, du consulat, de l empire et de la restitution Paris, chez Ladvocat, vo. (2),+ xvi,+ 384; (2),+ 419; (2),+ 399; (2),+ 391; (2),+ 397; (2),+ 400 pp. Browning and slight foxing. Somewhat later 19th-century half calf, gilt spines with red and blue labels. Six volumes. 3500: Ida Saint-Elme ( ), born as Maria Johanna Elselina Versfelt, was a Dutch writer and stage actress with an adventurous life, including a love affair with General Michel Ney whom she followed during the napoleonic wars. Her nowaday fame is mainly due to her memoires, Mémoires d une contemporaine published under the pseudonym Contemporaine. After the napoleonic wars she made a carrer as actress ans writer. She visited Egypt in Her memoires caused some scandal and made her called a Casanova femelle SALLANDER, Hans (utg.) Uppsala universitet. Akademiska konsistoriets protokoll. På universitetets uppdrag utgivna av Hans Sallander. I-XXII. Uppsala, :o. VIII,+ 354 s.+ planscher; 339; 255 s.+ plansch; 357 s.+ plansch; 307 s.+ plansch; 309 s.+ plansch; 419 s.+ plansch; 528 s.+ planscher; 373; 301,+ (1); 429 s.+ planscher; 413; 489; 516; 298,+ (1); 436; 377; 511; 543; 477; 451; 375,+ (1) s. Häftade, delvis ouppskurna. Några av ryggarna blekta. Dedikation från förf. till Sven [Almqvist] på främre omslagen, och med dennes understrykningar och anteckningar. Rättelser till vol. I-IX sist i vol. X; till X-XIV sist i vol. XV; till vol. XV-XXII sist i vol. XXII. (Skrifter rörande Uppsala universitet. I. Texter. I. Konsistorieprotokoll. C. Organisation och historia 18:1-22.) 2500: 14 Utgivningen omspänner åren Komplett svit av ett av 1900-talets mest ambitiösa utgivningsprojekt vad beträffar äldre juridiska och akademiska handlingar. Inte oviktig som lärdoms- och kulturhistorisk kunskapskälla, men ett ymnighetshorn ur rätts- och ekonomihistoriska, politiska och personhistoriska synvinklar (SANDAHL, Alfred.) Stockholm om hundra år härefter. Med tio perspectivbilder och karta. Framtidsdröm upptecknad af E. N. Antilithander f.d. grosshandlare i Stockholm, presumt. Ridd. af K.N.O. Stockholm, G. Walfrid Wilhelmssons boktryckeri, :o. (2),+ 15,+ (1) s.+ utvikbar litogr. karta,+ 10 litogr. planscher på blått papper. Naggad i kanten. Häftad, med tryckt omslag. Omslaget med revor och med spår av gammal tejplagning, fr.a. det bakre, främre omslaget fläckigt. 2500: Mycket skör, och mycket ovanlig utopi om ett framtida Stockholm där all gammal bebyggelse är riven och blivit ersatt med moderna rutiga stadskvarter och med bebyggelse á la Strandvägen. En man besläktad med 1960-talets omdanare av Stockholm! Om sådana planer var Sandhahl dock inte ensam under 1800-talet och först omkring år 1900 började man inse Gamla stans historiska värden (SCHANTZ, C. L. von.) Matrikel öfwer Sweriges rikes ridderskap och adel. Stockholm, J. H. Werner, :o. (4),+ 120,+ 44 s. Titel- och deltitel tryckta inom ram. Genomgående lagerfläckig, fuktrand mot slutet och med enstaka bläckplumpar. Rött halvsaffianband från mitten av 1800-talet, oxiderat guldornerad rygg, röda marmorerade pärmpapper och gröna snitt. Mindre marskhål i ryggen. Fint exemplar ur L. F. Rääfs bibliotek. 2500: Warmholtz Ågren 1383, not. Innehåller släkter introducerade fram till år De sista 44 sidorna utgör register till matrikeln, med eget titelblad. Carl Ludvig von Schantz ( ) var assessor i Antikvitetsarkivet och författare till genealogiska arbeten, och bl.a. inblandad i nidskriften Wahrhafter Beweis von des uhralten adelischen Fersenischen Geschlechts mot familjen von Fersen SEITZ, Heribert. Svärdet och värjan som armévapen. The History of the Swedish Army Sword Captions and Summary in English. Illustrerad. Stockholm, Hörsta Förlag, Stor 8:o. 400 s. Blått marokängband, guldornerad rygg och fram pärm, inre förgylld bordure och helt guldsnitt, med främre omslaget medbundet (Herzog & söner). I originalkassett. Något blekt rygg. (Kungl. Armémuseums handböcker.) 2000: Bibliofilupplaga i 150 numrerade exemplar tryckta på bättre papper, varav detta är nummer SJÖDIN, Lars (utg.) Handlingar till Nordens historia I-II:1-2-III. Stockholm, Kungl. Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia, :o. XVI,+ 852 s.+ planscher; 144; (2),+ XII, ; 608 s. Häftade, oskurna och ouppsprättade. Fyra volymer. (Historiska Handlingar ) 800: Dessa tre delar går fram till december SJÖGREN, Wilhelm (utg.) Förarbetena till Sverige rikes lag efter offentlig granskning utgifna av Wilhelm Sjögren Uppsala, Almqvist & Wiksell,

15 Stor 8:o. VIII,+ (2),+ 509; VI,+ (2),+ 379,+ (1); (2),+ IV,+ (2),+ 413; (2),+ XXVI,+ (2),+ 470; (2),+ X,+ 450; (2),+ XII,+ 589; XII,+ 666; VIII,+ 361 s. Något nötta samtida röda hfrbd med guldornerade ryggar och med de främre omslagen medbundna i slutet av resp. volym. Åtta volymer. Med stämpel och utgallringsstämpel från Södermanlands-Nerikes nations bibliotek. 3000: Almquist 5 (s. 270). Innehåller protokollen från den stora lagkommissionen; dess olika lagförslag och andra handlingar som berör kommissionens verksamhet SPRINCHORN, Gustaf. Osmanernas historia, sammandragen af Gustaf Sprinchorn. Första delen. Stockholm, A. Gadelius, :o. (8),+ 246,+ (1) s. Nytt marmorerat pappband, ryggen med röd skinnetikett (Johanna Röjgård). 4000: Allt som utkom av Sprinchorns ovanliga historik över det osmanska riket. Den går fram till och med Suleiman den store och år Gustaf Ernst Sprinchorn ( ) var legationspredikant vid den svenska beskickningen i Konstantinopel mellan 1805 och 1811, under N. G. Palin, och han översatte bl.a. Seid Mustaphas Kort afhandling om wetenskapernes, krigs- och ingenieur-konstens tillstånd i Constantinopel år 1803 till svenska, utgiven Hemkommen från Turkiet blev Sprinchorn först fältprost i armén och slutligen 1817 kyrkoherde i Sunnersbergs pastorat i Skara stift STENMAN, Magnus. Marcher uppförde vid Riksdagspredikan i St. Nicolai kyrka, år 1818 författade och lämpade för piano forte af M. Stenman. Stockholm, Stentryck af C. Müller, (1818). Folio. Litogr. titel,+ 2-4 litogr. sidor. Fläckar och en fuktrand i övre hörn. Tagen ur band. Äldre namnteckning. 1500: Nisser s Magnus Stenman ( ) STEUCHIUS, Elof (pres.) HASSELBOM, Niklas (resp.) De pharis. Diss. Uppsala, Wernerianis, (1722). 8:o. (10),+ 64,+ (2) s.+ utvikbar plansch med träsnitt. Häftad, med marmorerad ryggremsa. Äldre namnteckning. 4000: Lidén s Warmholtz 227. Svensk gradualavhandling om fyrar framlagd 1722 av den kunglige stipendiaten från Västergötland Nicolaus, eller Nils, Hasselbom ( ) under professor Elof Steuchius ( ) presidium. Den är en av äldsta svenska skrifterna om fyrar och beskriver fyrbåkarna i Östersjön, Skagerack och Kattegatt, och mer ingående fyren i Örskär, eller Gräsö fyr, som Hasselbom själv besökt. Den behandlar dock framförallt fyrar och ljus ur matematisk synpunkt och refererar till den senaste forskningen, bl.a. till Isaac Newton. En svensk översättning utgavs 2005 av svenska fyrsällskapet. Nils Hasselbom blir så småningom matematikprofessor vid Åbo akademi, senare rektor, och 1750 vice lagman i Söderfinne lagsaga. Hans son adlas Fredensköld STIERNSVÄRD, Gustaf Mauritz. Anförande hos ridderskapet och adeln, riksdagen 1847 och 1848, med förslag till förändrad organisation af landtförsvaret, af G. M. Stiernsvärd. Jemte tillägg af: Stats- och ekonomi-utskottens öfwer förslaget afgifna betänkande samt författarens deraf föranledda beriktigande och reservation. Stockholm, Hörbergska Boktryckeriet, :o. VI,+ 68,+ (1),+ (blank),+ 29 s.+ 25 tabeller, varav 22 utvikbara. Tabellerna numrerade Adlersparres namnteckning på titelbladet. Rester av blått häftesomslag på första och sista sidorna. Samtida brandgult kbd med sparsamt guldornerad rygg, sprängda snitt. 600: Gustaf Mauritz Stiernsvärd ( ), major i armén, författare och debattör tjänstgjorde han i den franska krigsmakten och deltog bland annat i de algeriska fälttågen. I försvarsdebatten kring mitten av 1800-talet hörde han, med sina radikala, men genomtänkta förslag om nydaningar av krigsmakten, till de tongivande STURLASSON, Snorre. Kongesagaer. Oversat af Dr. Gustav Storm. Med illustrationer av Halfdan Egedius, Christian Krogh, Gerhard Munthe, Eilif Petersen, Erik Werenskiöld, Wilhelm Wetlesen. Kristiania [Oslo], J. M. Stenersen & co, :o. (4),+ XXXII,+ (2),+ 683 s.+ 2 utvikbara kartor. Titel tryckt i rött och svart. Förlagets dekorerade skinnryggsband med klotpärmar, röda snitt. Från biblioteket på Biby, med Elof von Celsings namnteckning. 1500: 114. Svenskt teater galleri. [=Omslagstitel.] Häfte 1-6. Stockholm, Percy F. Luck, Stor 4:o. 56 s.+ 24 färglitografier uppmonterade på styvt kartongpapper med tryck. Två textblad med liten reva. Dek. brunt okbd, något nött rygg och frampärmen något solkig. Med det tredje främre häftesomslaget medbundet. 2500: Allt som utgavs, och i det ovanliga förlagsbandet. Något separat titelblad trycktes förmodligen aldrig. Texten till detta potpurri över talets berömda svenska skådespelare skrevs av A. Flodmark, J. A. Björklund och O. Kleveström. De fina färgplanscherna är tryckta av Vincent Brook, Day & Son i London, och texten av Ivar Haeggström i Stockholm. Bland de avbildade berömdheterna finns som grupp deltagarna i vaudevillen Nya Garnision och som enskilda Fredrika Stenhammar, Elise Hvasser, Anders Willman, Edvard Swartz, Wilhelmine Stedingk, Carl Johan Uddman, Betty och Knut Almlöf, Charlotte Strandberg, Oscar Arnoldsson, Gurli Åberg, Axel Elmlund, Signe Hebbe, Victor Hartman, Fredrik Deland, Kristina Nilsson, Robert Ohlsson, Bertha Tammerlin, Edvard Stjernström, Olefin Torsell, Gustaf Fredrikson, Clementine Swartz och Johan Jolin Sverges traktater med främmande magter, jämte andra dit hörande handlingar. Traités de la Suéde. I- VI:1,+ VIII,+ X-XIII [ny följd 1-4]. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, :o. Del 1-5 och i ljusa hfrbd med guld- och svartornerade ryggar med upphöjda bind (Öhmansson), första volymen nött, delarna 6 och 8 häftade och oskurna. 10 band och 4 häften. Med stämpel och utgallringsstämpel från Södermanlands-Nerikes nations bibliotek. Samt: HALLENDORF, Carl (utg.) Sverges traktater med främmande makter. Gränskartor och Stockholm, P. A. Norstedt & söner, Folio. (2),+ 30 s.+ 66 huvudsakligen utvikbara kartor, lösa i originalhalvklotmapp. 9000: Allt som utkommit i den första följden, med traktater t.o.m samt , och de fyra första delarna av nya följden, med titeln Sverges och Norges traktater med främmande magter, täckande perioden Ytterligare två delar av den nya följden har utkommit. Utgivare har varit O. S. Rydberg, Carl Hallendorff, B. Boëthius, Oscar Alin m.fl. 15

16 116. Sveriges Rikes ridderskaps och adels riksdagsprotokoll med tillhörande handlingar, från sjuttonde århundradet. Enligt högloflige ståndets beslut från trycket utgifna ( ). Stockholm, E. Westrell, Samt personregister utarbetad av Severin Bergh. Stockholm, Häftade, oskurna och delvis ouppsprättade. 20 volymer, några omslag nötta. 6000: 117. SÖDERWALL, K. F. Studier öfver Konunga-styrelsen. Ur Lunds Univ. Årsskrift. Tom. XV. (Lund, 1880). 4:o. 76 s. Sammanbunden med: SÖDERWALL, K. F. Om främmande ords behandling i fornsvenskan. Ur Lunds Univ. Årsskrift. Tom. III. (Lund, 1867.) 4:o. 19 s. Sammanbunden med: SÖDERWALL, K. F. Några anmärkningar öfver de svenska kasusformerna under medeltiden. Ur Lunds Univ. Årsskrift. Tom. II. (Lund, 1865.) 4:o. 17,+ (1) s. Sammanbunden med: SÖDERWALL, K. F. Undersökningar i svensk språkhistoria. Om verbens rektion i fornsvenskan. Ak. avh. Lund, Berlingska boktryckeriet, :o. (2),+ 37,+ (1) s. Sista bladet med papperslagning. Lätt nött samtida hfrbd med röd titeletikett (med texten: Söderwall. Skrifter. ), guldornerad rygg och marmorerade snitt. Med Anna Kempffs donationsexlibris och med stämpel och utgallringsstämpel från Södermanlands-Nerikes nations bibliotek. 800: 118. Tidskrift för jägare och naturforskare utgifven af Jägare-Förbundet Stockholm, Joh. Hörberg, :o. Litogr. titelblad,+ 384 s.+ 12 litogr. planscher, varav 7 kolorerade och en utvikbar; litogr. titelblad, , , s.+ 12 litogr. planscher, varav 7 kolorerade,+ 1 utv. tabell; litogr. titelblad, s.,+ 9 litogr. planscher, varav 7 kolorerade. Genomgående med småfläckar och små revor i marginalen. I första bandet en fläck i yttermarginal s och en större reva s I andra har en tabell reva. I tredje finns en reva s. 787 och 949, s. 799 är delvis lös och planschen hare är lös. Nötta samtida ljusbruna hfrbd, guldornerade ryggar och med alrotsmarmorerade pärmpapper. Tre volymer, liten skada på första delens övre kapitäl liksom tredje delens övre bakre fals. Ur G. Nystedts bibliotek, med hans exlibris : Schreeber 380. Kjellberg Dal, Sveriges zoologiska litteratur, s. 200f. Komplett exemplar av Sveriges kanske finaste jaktpublikation, den svenska jaktlitteraturens höjdpunkt (Björn Dal). Redaktionen bestod av B. Fries, Carl Ulrik Ekström och Abr. Roman, men många artiklar skrevs även av Magnus och Wilhelm von Wright. Den innehåller 3 litograferade titelblad och 33 litograferade planscher, varav 21 handkolorerade. 18 av de kolorerade och 4 av de okolorerade planscherna samt två av titelbladen är av Wilhelm von Wright, medan Magnus gjort två av de kolorerade planscherna. Upplagan lär ha varit 450 exemplar av första årgången och 500 för de följande Torstensson. GUSTAV III. Äreminne öfver riksrådet och fältmarskalken Lennart Torstenson, grefve till Ortala af Gustaf III. Skrift, som vunnit stora priset i Svenska academien Illustrerad. Stockholm, Bröderna Lagerström, ,+ (2) s. Tryckt på handgjort papper. Guldornerat opergamentband med övre guldsnitt. Främre omslaget medbundet. Tryckt i en upplaga om 600 numrerade exemplar, varav detta är nummer 140. (Mästerstycken ur Sveriges literatur V.) Fint exemplar från biblioteket på Biby, med Elof von Celsings namnteckning. 1200: 120. TROIL, Uno von. Bref rörande en resa til Island MDCCLXXII. Uppsala, Magnus Swederus, :o. Grav. titelblad,+ 20,+ (2),+ 376,+ (3) s.+ utvikbar grav. karta,+ 12 grav. planscher,+ utvikbar tryckt tabell. Med en inklistrad graverad vinjett. Med det extra rättesebladet. Något nött samtida skinnband, rikt guldornerad rygg med fem upphöjda bind, beige titeletikett. Ur Thorild Wulffs bibliotek, med hans exlibris och namnteckning, och med tillskrift till Dr. G. T. Hallgrimsson från Wulff till minne af svenska vänner, Siglufjord : Fiske s Cox i, 185. Resan till Island företog den blivande ärkebiskopen Uno von Troil ( ) i en expedition ledd av Joseph Banks och Daniel Solander Troil berättar i breven om islänningarnas kultur, religion m.m., men framförallt om naturvetenskapliga iaktagelser. I boken finns även avtryckt ett brev av Torbern Bergman, s , där han redogör för sina åsikter om de eldsprutande bergen, de heta källorna och basalten, liksom ett brev av Johan Ihre om den isländska Eddan. Fin proveniens. Botanisten Thorild Wulff ( ) reste 1911 tillsammans med Albert Engström, och Karl Daniel till Island, vilket finns skildrat av Engström i boken Åt Häcklefjäll (1913). Gudmundur T. Hallgrimsson dyker upp i boken på sidan 70, presenterad av Engström som den unge, ovanligt sympatiske läkaren på platsen.... Albert Engström och Karl Daniel bör således vara de övriga svenska vännerna Trulls och Anna Stinas minnen från utställningen 1897 upptecknade på nyaste nysvenska af T. N. [=Omslagstitel.] Illustrerad. Stockholm, Axel Eliassons Konstförlag, u. å. Tvär 8:o. (35) litogr. s. Litograferad i rött och svart. Klammerhäftad. Främre omslaget med reva upptill och ett par nagg i nedre kanten. 1500: Humoristiskt album om ett landsortspars besök på industrutställningen i Stockholm 1897, förmodligen tryckt samma år. Bakom signaturen T.N. döljer sig troligen Tage Nilsson, alternativt journalisten Karl Emil Thure Nyberg ( ) TYNELL, Lars. Skånes medeltida dopfuntar. Illustrerad. (1-4.) Stockholm, Cederquists grafiska aktiebolag, :o. 204 s.+ 53 planscher. En del tillägg och anteckningar i blyerts. Lätt nött men ståtligt hfrbd med röd och grön titeletikett, guldornerad, rygg, upphöjda bind och infärgade snitt. Ur Johhny Roosvals bibliotek, med hans depositionsstämpel och med exlibris. 1500: 123. Uppsala universitets biblioteks minnesskrift Med bidrag av bibliotekets forna och nuvarande tjänstemän. Uppsala, Stor 8:o. Porträtt,+ IX,+ (blank),+ 622 s.+ planscher. Hfrbd, rikt guldornerad rygg med röd titeletikett och omslaget medbundet. 600: Innehåller bl.a.: C. Annerstedt, "Förteckning å Upsala universitetsbiblioteks ledare jämte korta upplysningar rörande deras verksamhet"; I. Collijn: "Paul Grijs. Uppsalas förste boktryckare "; A. Nelson: "Peder Swarts Gensvar Ett bidrag till kännedomen om 1500-talets svenska politiska litteratur"; O. Walde: "En svensk bok- 16

17 samlare från Vasatiden. Hogenskild Bielke och hans bibliotek", Eugène Lewenhaupt: "Rosenhaneska handskriftssamlingen i Uppsala universitetsbibliotek"; H. J. Heyman: "Stiernhielms skrifter om mått och vikt"; A. Grape: "Riksråd - språkforskare. Med anledning av ett par nyfunna brottstycken av Bengt Skyttes etymologiska verk"; G. Rudbeck: "Uppsala universitetsbiblioteks exlibris"; E. von Döbeln: "Björkholms samlingen i Uppsala universitetsbibliotek. Några ord om von Döbelnska släktarkivet"; M. Hulth: "Uppsala universitetsbiblioteks förvärv av Linneanska originalmanuskript"; S. Ågren: "Om Nordinska handskriftssamlingen i Uppsala universitetsbibliotek"; A. B. Carlsson: "Jonas Hallenbergs anteckningar och samlingar till Gustaf II Adolfs historia i Uppsala universitetsbibliotek" Wagner. GRAND-CARTERET, John. Richard Wagner en caricatures. 130 reproductions de caricatures françaises, allemandes, anglaises, italiennes. Portrait, autographes (lettre et musique). Dessins originaux de J. Blass, Moloch et Tiret-Bognet. Paris, Librairie Larousse. 8vo. 336 pp. Red half morocco, gilt spine with raised bands. From the library of Bengt Gustaf Adolf Julius Lilliehöök with his book plate. Library stamps from the Museum of Music History on the inside of the front cover and on the title page. 1500: 125. WEIBULL, Lauritz. De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Frankrike Ett bidrag till Gustaf II Adolfs och kardinal Richelieus historia. Ak. avh. Lund, E. Malmström, :o. (4),+ 90,+ (3) s. Senare brunt kbd. (Lunds Universitets Årsskrift 1899.) 600: Setterwall 843. Lauritz Weibulls doktorsavhandling WEIDENHIELM, C. H. Samling af gällande föreskrifter angående rustnings- och roteringsbesvärens effektiva utgöranden vid indelta armén. Enligt nådigt uppdrag utarbetad. Stockholm, Ivar Hæggströms boktryckeri, :o. V,+ (blank),+ 583,+ (1) s. Samtida blått hkbd med guldornerad rygg. 450: Mycket innehållsrik samling, uppdelad regementsvis WEISS, Edmund. Stjernhimmeln i bilder. Astronomisk atlas. Öfversättning af Edvard Jäderin. Stockholm, Oscar L. Lamms förlag, Folio. 59 s.+ slip med anvisning för bokbindaren,+ 39 litogr. planscher, delvis tvåsidiga och huvudsakligen i färg. Rikt dekorerat okbd. Från biblioteket på Biby, med Elof von Celsings namnteckning daterad 1925, och med kommentaren: Biby, 1888?, i alla fall erhållit denna bok i min ungdom. 1200: Edmund Weiss var föreståndare för observatoriet och professor vid universitetet i Wien WIBLING, Carl. Sveriges förhållande till Siebenbürgen Ak. avh. Lund, Collin & Rietz, :o. (4),+ IV,+ 211 s. Häftad med tryckt omslag. Ryggen med handskriven titel och med pappersförlust nedtill. Stämpel och utgallringsstämpel från Södermanlands-Nerikes nations bibliotek. 500: Setterwall WILSON, Daniel. Holy Island, and the Runic Inscriptions of St. Molio s Cave, County of Bute. [=Heading.] From the Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, volume VII. (Edinburgh, 1883.) 8vo pp. Half cloth, with printed wrapper preserved. Dedikcation to Karl Hjalmar Kempff, and with the donation book plate of Anna Kempff. 600: Fiske, Runic literature p WINROTH, Alfred Ossian. Svensk civilrätt Lund, Gleerupska/ Stockholm, P. A. Norstedt & söner, :o. XII,+ 290; XXXII,+ 879; XVI,+ 188; X,+ 480; XII,+ 359 s. Uniforma ljusbruna hfrbd, guldornerade ryggar med röda resp. gröna titel- och deltiteletiketter (G. Hedberg). Fem volymer, del två något lös i främre fals. 1200: Del 1. Äktenskapets ingående och upplösning; 2: Äktenskaps rättsverkningar; 3: Föräldrarätt; 4: Förmyndarskap och kuratel; 5: Arf och danaarf. Alfred Ossian Winroth ( ), jurist och rättsvetenskapsman, professor i romersk rätt, framförallt rättshistoria och civilrätt. Hans stora insatser låg på det pedagogiska planet - det omfattande, av rättshistoria präglade, författarskapet fick mindre betydelse. Detta brett anlagda, men ofullbordade verk Svensk civilrätt (I-V) är hans största arbete. I förorden framträder han i personligt hållen ton, med sarkastisk samhällskritik VOLTAIRE, F. M. Arouet de. Istoria di Carlo XII, re di Svezia, del signor di Voltaire. Terza edizione tradotta dall ultima di Ollanda, la quale su riveduta, corretta, e accresciuta dall autore: Con le note del Signor della Motraye, e le risposte del signor di Voltaire Venedig, Francesco Pitteri, :o. Grav. porträtt,+ iii-xxiv,+ 199; 117,+ (1), s. Lagerfläckig. Något nött samtida pergamentband, ryggen med guldornerad beige titelfält. Rester av stämpel på porträttets baksida. 2500: Jmf Warmholtz 5946 noten, som dock inte känner till någon italiensk översättning. Detta är den tredje upplagan av den italienska översättningen av Voltaires klassiska verk om Karl XII. Det franska originalet utkom 1731 och överättningar till engelska, holländska och tyska utkom inom några få år, liksom den första italienska som kom Den andra kom År 1744 utkom ytterligare en upplaga, även den kallad för tredje. Porträttet i helfigur är graverat av Gioseffo Filosi, verksam i Venedig mellan 1732 och 1744, och återfinns troligen endast i den italienska upplagan WOYNAR, Karl. Österrikes förhållande till Sverige och Danmark under åren Hufvudsakligen dess politik vid Norges förening med Sverige. Öfversättning af F. U. W. Stockholm, Samson & Wallin, :o. (4),+ 180 s. Häftad och oskuren, men något nött tryckt omslag. Stämpel och utgallringsstämpel från Södermanlands-Nerikes nations bibliotek. 300: Setterwall 2541 not. Svenska översättningen gjord av F. U. Wrangel. Det österrikiska originalet utkom Wrangel. KARSTEN, H. A. Karl Gustav Wrangel. Hans ungdomstid och första krigarbana Ak. avh. Åbo, :o. XVI,+ 272 s. + plansch. Hkbd, något blekt rygg med svart titeletikett, främre omslag medbundet. 250: 17

18 134. WYCKOFF, Walter A. Bland arbetare i Amerika Illustrerad. Bemyndigad öfversättning från engelskan af August Carr. Med förord af rektor Natanael Beskow. Uppsala, W. Schultz, :o. (4),+ 176; (4), s. Samtida grönt halvmarokängband, blekt guldornerad rygg med upphöjda bind (J. Mattssons bokbinderi Eskilstuna). Ryggen har blivit brun av solblekning. Från biblioteket på Biby, med Elof von Celsings namnteckning. 450: 135. (ÅHLSTRÖM, Olof?) Claver-utdrag af musiken till comedien de begge Crispinerne. Stockholm, Kongl. privilegierade not-tryckeriet, (ca. 1801). Folio. Grav. titel, grav. s. med noter. Hårt lagerfläckig, titeln med bläckanteckningar. Sammanbunden med: (ÅHLSTRÖM, Olof NORDFORSS, C. G.) Arier utur comedien tand-doktorn. Stockholm, Kongl. privilegierade not-tryckeriet, (1800). Folio. Grav. titel, grav. s. med noter. Lagerfläckar, fuktrand i övre hörn. Nött samtida gråpappband. 6000: Dahlgren 187. Musiken till opera buffan De bägge Crispinerne eller tvillingbröderne skall enligt Dahlgren vara av Lemière, men skall även finnas med musik av Åhlström. Med Lemiéres musik skall den ha givits i Stockholm , och med musik av Åhlström 1862! Dahlgren sätter dock frågetecken kring Åhlström, och det troliga är väl att det är en bearbetning av Åhlström av Lemiéres musik. Tanddoktorn: RISM A503. Klemming 182. Tanddoktorn med text av C. G. Nordforss och musik (till större delen) av Olof Åhlström blev en succé och gavs 76 gånger mellan 1800 och 1825, och den tryckta texten trycktes i två upplagor, den andra något förändrad och förkortad. 18

19 19

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ title: Autor(in)/ author: Riddar S:t Jöran, Ett Quodlibet Stephan Michael Schröder Kapitel/»Litteraturhänvisningar«chapter In: Clas Livjin: Riddar S: t Jöran,

Läs mer

LUDVIG NORMAN 1831 1885

LUDVIG NORMAN 1831 1885 LUDVIG NORMAN 1831 1885 Suite i kanonform för två violiner Suite in Canon Style for two violins Opus 26 Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med LevandeMusikarv

Läs mer

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840)

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Fredrika Christina (Fanny) Linder var komminister J.A. Linders andra

Läs mer

vilhelm moberg: dedikationsexemplar givna till kristina odelberg/hedenblad.

vilhelm moberg: dedikationsexemplar givna till kristina odelberg/hedenblad. vilhelm moberg: dedikationsexemplar givna till kristina odelberg/hedenblad. 1. Inom Baggemosa ägogränser. Bygdehistorier av Ville i Momåla. Växjö, 1923. Originalupplaga. Samtida halvklotband med marmorerade

Läs mer

Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun

Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun Av Anna Lena Holm Holger Nyblom redogör i en del av sin artikel "Dans och dansmusik i Stockholm på 1760-talet"' för sina undersökningar kring melodien till Bellmans

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 128:1 2008

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 128:1 2008 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 128:1 2008 Utgivningen av Zacharias Topelius Skrifter Brevskrivaren och opinionsbildaren Zacharias Topelius Zacharias Topelius (1818 1898) var Finlands mest produktiva publicist

Läs mer

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794.

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794. Förlagskataloger 1794 - ca 1900. Kronologisk förteckning 1794 [Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 259 litteratur- & lärdomshistoria 21 april 2015 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: rehnstroem@svaf.se www.matsrehnstroem.se

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3 Tabell 1 Ander Gustaf Malmström. Född 11.7.1819 Sibbo, Pigby, Petas. Bonde. Död 25.8.1890 Sibbo, Box, Storbengts. Bonde på Petas, och från 1852 på Storbengts, som tydligen inköpts för hans räkning. Anders

Läs mer

CENTRALANTIKVARIATET

CENTRALANTIKVARIATET CENTRALANTIKVARIATET Centralantikvariatet Österlånggatan 53 SE-111 31 Stockholm +46-8 411 91 36 info@centralant.se www.centralant.se Nyhetslista 11 1 BRINGÉUS, Nils-Arvid. Årets festseder. Illustrerad.

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Rydbergsbilder. Den 28 september 1895, en vecka efter Rydbergs död, presenterades hans bild på omslaget av Ny Illustrerad Tidning.

Rydbergsbilder. Den 28 september 1895, en vecka efter Rydbergs död, presenterades hans bild på omslaget av Ny Illustrerad Tidning. Veritas 27(2011) s. 57-64 Rydbergsbilder Den 28 september 1895, en vecka efter Rydbergs död, presenterades hans bild på omslaget av Ny Illustrerad Tidning. 57 Tore Lund Originalet var just det fotografi

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN SAMLADE SKRIFTER AV OLOF VON DALIN UNDER REDAKTION AV BARBRO STÅHLE SJÖNELL OCH PETRA SÖDERLUND SJUNDE DELEN BREV, SKRIVELSER M.M. UTGIVNA AV INGEMAR CARLSSON, JAMES MASSENGALE OCH GUN CARLSSON UNIV.ERSITÄTSBiBUOTH

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 28 april, 1873 Malmö Caroli, Malmöhus län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 28 april, 1873 Malmö Caroli, Malmöhus län Utskriftsdatum: 2012-04-11 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 31 Alma Sofia Charlotta Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 28 april, 1873 Malmö Caroli, Malmöhus län

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-01-15 1 1 (1+27) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ

Läs mer

LENNART LUNDBERG 1863 1931

LENNART LUNDBERG 1863 1931 LENNART LUNDBERG 1863 1931 Polonäs för piano Polonaise for piano Opus 57 Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med LevandeMusikarv är att tillgängliggöraden

Läs mer

KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare.

KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. Innehåll. 1. Afhandlingar. Krigsfolks-Ordning. Första afdeln. Om utskrifning sid. 1. Af hvilka den förrättas,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Stormaktstiden fakta

Stormaktstiden fakta Stormaktstiden fakta 1611-1718 Stormaktstiden varade i ca 100 år. Sverige var stort och hade en miljon invånare. Som levde i ett stånd samhälle. Under denna tid skaffade Sverige sig mycket makt och erövrade

Läs mer

Stormaktstiden- Frihetstiden

Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden- Frihetstiden Lpp Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden del 2 => Förklara hur Karl XI och Karl XII försökte göra Sverige till ett Östersjörike (reduktionen, ny krigsmakt, envälde)

Läs mer

TANKEN. gruset= det jordiska

TANKEN. gruset= det jordiska TANKEN TEXT: Johan Ludvig Runeberg (1804-1877). Finlandssvensk skald, redaktör, präst och psalmdiktare. Under åren 1832-1837 var han redaktör för Helsingfors Morgonblad. Då angrep han bl.a. den rikssvenska

Läs mer

Berattelser Ur Svenska Historien: Till Ungdomens Tjenst Volume (Swedish Edition) By Anders Fryxell

Berattelser Ur Svenska Historien: Till Ungdomens Tjenst Volume (Swedish Edition) By Anders Fryxell Berattelser Ur Svenska Historien: Till Ungdomens Tjenst Volume 40940 (Swedish Edition) By Anders Fryxell If you are searched for a ebook by Anders Fryxell Berattelser Ur Svenska Historien: Till Ungdomens

Läs mer

AUGUST SÖDERM AN 1832 1876

AUGUST SÖDERM AN 1832 1876 AUGUST SÖDERM AN 1832 1876 Digte og sange I II för röster och piano Poems and Songs I II for voices and piano Källkritiskutgåvaav/Criticaledition by AxelHelmer digitalisering av/digitisation of monumenta

Läs mer

Romanen som vardagsvara

Romanen som vardagsvara Romanen som vardagsvara Förläggare, författare och skönlitterära häftesserier i Sverige 1833-1851 från Lars Johan Hierta till Albert Bonnier Gunnel Furuland STOCKHOLM Innehåll Bibliografisk anmärkning

Läs mer

IKA PEYRON 1845 1922. Drei Lieder för röst och piano. Three Songs for voice and piano. Emenderadutgåva/Emendededition

IKA PEYRON 1845 1922. Drei Lieder för röst och piano. Three Songs for voice and piano. Emenderadutgåva/Emendededition IKA PEYRON 1845 1922 Drei Lieder för röst och piano Three Songs for voice and piano Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med LevandeMusikarv är att tillgängliggöraden

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov A. Elevens namn och klass/grupp

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov A. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Delprov A Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Historiska tidsbegrepp När vi studerar historia använder vi tidsbegrepp för att sortera det som hände i olika tidsperioder.

Läs mer

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Svenskmonetärhistoria Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Gustav Eriksson (Vasa) Gustav I (1521-1560) Erik XIV (1560-1568) Johan III (1568-1592) Sigismund (1592-1599) Karl IX

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Tabell 4 (generation 3) (Från Tabell 3)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Tabell 4 (generation 3) (Från Tabell 3) 2009 Sida 1 Tabell 1 Karl XIV Johan Bernadotte. Sveriges kung 1818-44. Född 1763. Död 1844. Gift 1798 med Desirée (Desideria) Clary. Född 1777. Död 1861. Oscar I Bernadotte. Född 1799. Död 1859. Se tabell

Läs mer

Tryckta skrifter utgivna av Georg Hafström

Tryckta skrifter utgivna av Georg Hafström 86 Tryckta skrifter utgivna av Georg Hafström En autobibliografi Kommendörkapten Georg Hafström är den tilllevnadsären äldste av Sjöhistoriska samfundets ännu levande stiftare. Han är fortfarande aktiv

Läs mer

Örnberg, Victor. Konung Oscar II:s härstamning från sina företrädare i Sverige och Norge : Två slägtledningar. Stockholm : Beijer 1897

Örnberg, Victor. Konung Oscar II:s härstamning från sina företrädare i Sverige och Norge : Två slägtledningar. Stockholm : Beijer 1897 Örnberg, Victor Konung Oscar II:s härstamning från sina företrädare i Sverige och Norge : Två slägtledningar Stockholm : Beijer 1897 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+30) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

The Hahlin Family fron Dorotea Sweden. Tommy Ekdahl

The Hahlin Family fron Dorotea Sweden. Tommy Ekdahl The Family fron Dorotea Sweden by Tommy Table of Contents Register Report of Michael Aron Håkansson...2 Hourglass Tree of Enar...5 Hourglass Tree of Yvonne Berith...6 Introduction...7 Index...8 1 The Family

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Selma Josefina gifte sig med Sven i Holmia.

Selma Josefina gifte sig med Sven i Holmia. Buchau - Bochou Carlsson Christiansson Johansson Eriksson Det sägs att det kom två vandrande gesäller någon gång på 1600-tal från Tyskland med efternamnet Buchau. Senare troligen stavat både Buchou, Bouchow

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett nytt imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014 KANSKE ÄR DET ALLT DU BEHÖVER VETA E. LOCKHART

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-10-31 1 1 (1+14) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA SKRIFTER I

NATURVETENSKAPLIGA SKRIFTER I August Strindbergs Samlade Verk 35 SUB Hamburg A/636619 NATURVETENSKAPLIGA SKRIFTER I ANTIBARBARU S SYLVA SYLVARUM JARDIN DES PLANTES Texten redigerad och kommenterad av Per Stam (De franska texterna redigerad'e

Läs mer

Domsagohistorik Gävle tingsrätt

Domsagohistorik Gävle tingsrätt Domsagohistorik Gävle tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Gävle tingsrätt Mellan 1671 och

Läs mer

100-årsminnet av Oscar Montelius födelse Nerman, Birger Fornvännen s Ingår i: samla.raa.

100-årsminnet av Oscar Montelius födelse Nerman, Birger Fornvännen s Ingår i: samla.raa. 100-årsminnet av Oscar Montelius födelse Nerman, Birger Fornvännen s. 1-4 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1944_001 Ingår i: samla.raa.se loo-arsminnet AV OSCAR MONTELIUS' FÖDELSE Oscar Montelius

Läs mer

AFTONBÖN INGEN STUND ÄR SÅSOM DENNA

AFTONBÖN INGEN STUND ÄR SÅSOM DENNA AFTONBÖN INGEN STUND ÄR SÅSOM DENNA TEXT: Karin Boye (1900-1941). Svensk författare och lärare. Fadern var civilingenjör med tyska anor. Modern var religiöst inriktad och särskilt intresserad av indisk

Läs mer

GUSTAF MAURITZ ARMFELT

GUSTAF MAURITZ ARMFELT GUSTAF MAURITZ ARMFELT EFTER ARMFELTS EFTERLEMNADE PAPPER SAMT ANDRA HANDSKBIFNA OCH TRYCKTA KÄLLOR AF ELOF TEGNÉR ANDBA UPPLAGAN. I. ARMFELT OCH GUSTAF III. STOCKHOLM, F. & G. BEIJERS FÖRLAG Innehåll.

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Läsarnas nöje : kommersiella lånbibliotek i Stockholm 1783?1809 PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Läsarnas nöje : kommersiella lånbibliotek i Stockholm 1783?1809 PDF ladda ner Läsarnas nöje : kommersiella lånbibliotek i Stockholm 1783?1809 PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Margareta Björkman. Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Avdelningen

Läs mer

Stora Halängen och Konrad och Arne Beurling

Stora Halängen och Konrad och Arne Beurling Stora Halängen och Konrad och Arne Beurling Egna minnen och uppgifter från internet och berättelser. Sammanställt av Håkan Hultman Våren 2010 Mangårdsbyggnaden på Stora Halängen 1906 Byggd på 1870-talet

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2013 årgång 17

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2013 årgång 17 tidskrift för politisk filosofi nr 2 2013 årgång 17 Bokförlaget thales πdiskussion Sven Ove Hansson svarar Robert Callergård Jag vill börja med att tacka Robert Callergård för en tänkvärd och konstruktiv

Läs mer

Lars Melander - CV. Represented. Nationalmuseum, Stockholm. Moderna Museet, Stockholm. Statens Konstråd / Public Art Agency, Sweden

Lars Melander - CV. Represented. Nationalmuseum, Stockholm. Moderna Museet, Stockholm. Statens Konstråd / Public Art Agency, Sweden Lars Melander - CV Represented Nationalmuseum, Stockholm Moderna Museet, Stockholm Statens Konstråd / Public Art Agency, Sweden Postmuseum, Stockholm Kungliga Biblioteket / Royal Library, Stockholm Landskrona

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2009-02-27 Sida 1 Tabell 1 Sveno Jonae. Född 1592 i Almundsryd (G) (VS Hmin p 337-341). Gift med Agatha Stensdotter. Född 1594 (VS Hmin p 337-341). Far: Steno Magni. Jonas Svensson. Död 1677 (VS

Läs mer

Yaria. Viktor Rydberg

Yaria. Viktor Rydberg Yaria Viktor Rydberg Innehåll Förord 9 Förra avdelningen Om Buddah återvände 15 Inledning till Victor Pfeiffs översättning av Edwin Arnolds dikt»asiens ljus». 1888. Den mekaniska världsteorien 50 Inledande

Läs mer

18 ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN

18 ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN 18 ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN Förr var jag mer slaviskt bunden till hur djuren exakt såg ut men det är skönt att idag kunna frigöra sig och jobba mera enligt fantasin, även om jag lägger stor vikt vid att

Läs mer

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Denna bok tillägnas förre överbibliotekarien Lars-Erik Sanner för hans insatser som ordförande i akademiens biblioteksnämnd 1991 98, då akademiens bibliotek

Läs mer

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt.

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. kontakt: forskargruppen@telia.com www.håtuna-håbo-tibble.se TORPET KURN, FICK SENARE NAMNET KARLSLUND Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. Inger Löfstedt

Läs mer

J A Lundins morfars släkt

J A Lundins morfars släkt 84 RALLATORP J A Lundins morfars släkt Skylten utanför Rallatorps gård i Forshem 84 RALLATORP... 1 Anor till Stina Johansdotter... 2 Olof Göransson... 3 Johannes Olofsson... 3 Lars Olofsson... 4 Rallatorp

Läs mer

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 1. Omkring år 1500 skedde stora förändringar i människornas liv. Därför har historikerna bestämt att det är omkring år 1500 som Den nya tiden börjar. Berätta kort vilka

Läs mer

Hammarstens lärobok: upplagor registrerade i LIBRIS

Hammarstens lärobok: upplagor registrerade i LIBRIS Hammarstens lärobok: upplagor registrerade i LIBRIS Som framgår nedan tycks beståndet av förstaupplagor i våra vetenskaliga bibliotek vara skralt. En följd av missriktad utgallringsnit? Svenska upplagor

Läs mer

46 von Johnstone. Ätten Johnstones vapen. Gunnar Tonnquists släktbok 46. Flenshult i Kalstorp. 46_v johnstone.docx Sidan 1 2010-08-18

46 von Johnstone. Ätten Johnstones vapen. Gunnar Tonnquists släktbok 46. Flenshult i Kalstorp. 46_v johnstone.docx Sidan 1 2010-08-18 Gunnar Tonnquists släktbok 46 46 von Johnstone Ätten Johnstones vapen 46 von Johnstone 1 Släktträd Bergman Drake - Johnstone 2 von Johnstone 3 James Johnstone... 3 Fredrik Richard von Johnstone... 3 Fredrik

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7886-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-02-27 1 1 (1+17) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

Bibliografier, årsberättelser, rapporter och annat

Bibliografier, årsberättelser, rapporter och annat 1. KB-publikationer Bibliografier, årberätteler, rapporter och annat För betällning kontakta: E-pot: butiken[nabela]kb.e Telefon: 08-463 40 00 Alla prier är inkluive mom (o/p: out of print) Titel ISBN

Läs mer

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning)

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) Selma Lagerlöf-samlingen 334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) 334:1 Icke om Selma Lagerlöf 334:2 Icke om Selma Lagerlöf 334:3 Tidningsklipp om Selma Lagerlöf samlade av Esaias

Läs mer

Emil Sjögren I sin samtid var Emil Sjögren (1853 1918) mest bekant för sitt orgelspel, allra helst för sina improvisationer på instrumentet. Han förknippas med Johannes kyrka i Stockholm, där han var verksam

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper

Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper 1 Lunds universitetsbibliotek Handskriftsavdelningen Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper Paul Wilstadius (1905-1978) Tandläkare i Lund. Fil. hedersdr vid Lunds universitet.

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Kyle Stamtabell för sedermera adliga ätten nr 5

Kyle Stamtabell för sedermera adliga ätten nr 5 Kyle Stamtabell för sedermera adliga ätten nr 5 Tabell 1 Herman Kyle (Glotzow) (7:2730). Död mellan 1405 och 1407. Nämnd 1394 som markägare i östra Småland Johan Kyle (7:2722). Död tidigast 1490. Se tabell

Läs mer

Historik nationalbibliografin

Historik nationalbibliografin Historik nationalbibliografin Monografier 1953 2003 Svensk bokförteckning = The Swedish National Bibliography. Stockholm: Svensk bokhandel, 1954 2004. ISSN 0039 6443 Svensk bokförteckning (SvB) var en

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Göran Behre Lars -Olof Larsson Eva Österberg ESSELTE STUDIUM. historia Stormaktsdröm och. småstatsrealiteter

Göran Behre Lars -Olof Larsson Eva Österberg ESSELTE STUDIUM. historia Stormaktsdröm och. småstatsrealiteter Göran Behre Lars -Olof Larsson Eva Österberg ESSELTE STUDIUM historia 1521-1809Stormaktsdröm och småstatsrealiteter Innehåll Regentlängd Förord 1 Vasatiden och stormaktstiden av Lars-Olof Larsson och Eva

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

KARL ANDERSSON & SÖNER

KARL ANDERSSON & SÖNER SHELL DESIGN NOTE 2015 Pallen Shell karakteriseras av de rena linjerna och spännande materialmöten som starkt förknippas med skandinavisk design. Shell har likt en stol, en tydlig riktning med en antydan

Läs mer

Utställningskataloger För beställning kontakta (e-post) butiken@kb.se eller (telefon) 010-709 30 00 Alla priser är inklusive moms

Utställningskataloger För beställning kontakta (e-post) butiken@kb.se eller (telefon) 010-709 30 00 Alla priser är inklusive moms Utställningskataloger För beställning kontakta (e-post) butiken@kb.se eller (telefon) 010-709 30 00 Alla priser är inklusive moms NR Titel/författare Antal sidor 160 Svensk Bokkonst 2013 112 s., färg -

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa. Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.se 378 S M A II li E M E D D E I. A N D E N Det är korta och enkla

Läs mer

ATT»STOPPA MUNNEN TILL PA BESPOTTARE»

ATT»STOPPA MUNNEN TILL PA BESPOTTARE» Per Nilsen ATT»STOPPA MUNNEN TILL PA BESPOTTARE» Den akademiska undervisningen i svensk statsratt under frihetstiden LUND 2001 Innehallsforteckning Forord Forkortningar Innehallsforteckning VII IX XI I.

Läs mer

von Friesendorffs släktarkiv.

von Friesendorffs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning von Friesendorffs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Historik för Släkten. (1771-1915) Släkten von Friesendorffs släktarkiv inkom till Örebro stadsarkiv som en deposition

Läs mer

Hans E Skölds släktarkiv.

Hans E Skölds släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Hans E Skölds släktarkiv. 2014-10-07 Historik Historik för Hans E Skölds släktforskningshandlingar. Sida 1 av 1 Innehållsförteckning F F1a F1b F2 F3 F5 Ämnesordnade handlingar

Läs mer

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Linköping 2010-12-12 1 Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Det var mitt efternamn som gjorde att jag påbörjade min släktforskning år 1994. Från flera håll hade jag hört att namnet Fagerstedt

Läs mer

Werners. Mynt & Tryck. Nätkatalog Februari 2014

Werners. Mynt & Tryck. Nätkatalog Februari 2014 Werners Mynt & Tryck Nätkatalog Februari 2014 Årets första katalog är även Werners Mynt & Trycks första nätkatalog. Formatet är samma som den tryckta versionen. Materialet fokuserar på modernare litteratur

Läs mer

Christian Wilhelm Emil Flors Brevsigill

Christian Wilhelm Emil Flors Brevsigill 18 april 2013 Lasse Ericssons Släkt Sida 1 Christian Wilhelm Emil Flor. Brukspatron på Haddebo Bruk från 1857 till 22 se tember 1879. Christian Wilhelm Emil Flors Brevsigill Född 7 augusti 1829 i Kiel.

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2013-09-30 Sida 1 Philip Oterdahl. Handlande. Död 1753. Tabell 1 Gift med Johanna Christina Böker. Ägare Särö säteri. Död 1786. Anders Philipson Oterdahl. Grosshandlare. Född 1726 i Domkyrkoförs I Gbg

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 31 januari, 1833 Katarina, Stockholm

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 31 januari, 1833 Katarina, Stockholm Utskriftsdatum: 2012-04-11 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 62 Axel (August) Wilhelm Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 31 januari, 1833 Katarina, Stockholm

Läs mer

Domsagohistorik Enköpings tingsrätt

Domsagohistorik Enköpings tingsrätt Domsagohistorik Enköpings tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos 1 Enköpings tingsrätt Tings-

Läs mer

Svenska kärleksbrev. Urval och introduktioner av Kaj Attorps. Lind & Co

Svenska kärleksbrev. Urval och introduktioner av Kaj Attorps. Lind & Co Svenska kärleksbrev Urval och introduktioner av Kaj Attorps Lind & Co INNEHALL 11 Förord 13 Hugo Alfvén Till Alice Nordin, 30/_5 1898 Till Alice Nordin, 3/6 1898 Till Alice Nordin, odaterät, 1898 Ur Alice

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

en soldat till häst som dubbats av kungen en av kungen utsedd man som ansvarade bland annat för att samla in tionden en kvinnlig medlem av ett kloster

en soldat till häst som dubbats av kungen en av kungen utsedd man som ansvarade bland annat för att samla in tionden en kvinnlig medlem av ett kloster en soldat till häst som dubbats av kungen en av kungen utsedd man som ansvarade bland annat för att samla in tionden en manlig medlem av ett kloster en manlig lantarbetare som var anställd hos en bonde

Läs mer

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare:

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare: VÄSTRA TOLLSTAD 157. ALVASTRA KLOSTER SHM/KMK 16374, 16811, 17033, 17237, 17555, 18401, 18802, 19149, 19415, 19675, 20095, 20106, 20395, 20748, 21068, 21530, 21855, 22111, 22416, 22617, 22959, 22972, 23127,

Läs mer

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986)

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986) Astrid Hallström var född i Göteborg som dotter till kulturhistorikern Wilhelm Berg och hans hustru Emy Gumaelius. Efter utbildningen arbetade hon som

Läs mer

De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide

De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide Östra Karups kyrka 0 Ale-utflykt med buss i södra Halland Laholmsbygden

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1432

SVENSK STANDARD SS-EN 1432 SVENSK STANDARD SS-EN 1432 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-09-19 1 1 (1+37) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

1700-talets svenska kungar och deras kritpipor.

1700-talets svenska kungar och deras kritpipor. 1700-talets svenska kungar och deras kritpipor. Väl känt är att Gustav III lät tillverka kritpipor till minne av sin så kallade revolution eller stadskupp som skedde den 19 augusti 1772 och vid några efterkommande

Läs mer

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad.

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Hemmansägare Nils Pehrsson Öhlen (Född 15/8, 1826 i Östanå. Död 21/12, 1887) Brita Christina Andersdotter (Född 3/11, 1833 i Överkovland. Död 1/12, 1912)

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

Vol. 1 Excerpter och förarbeten till drottning Kristinas historia: Appelman. Underhållsländerna. Diverse källor.

Vol. 1 Excerpter och förarbeten till drottning Kristinas historia: Appelman. Underhållsländerna. Diverse källor. Universitetsbiblioteket Lunds universitet CURT WEIBULLS SAMLING CW = Excerpter och förarbeten av Curt Weibull MW = Excerpter och förarbeten av Martin Weibull Vol. 1 Appelman. Underhållsländerna. Diverse

Läs mer