World Beauceron Special i anslutning till World Dog Show 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "World Beauceron Special i anslutning till World Dog Show 2008"

Transkript

1 World Beauceron Special i anslutning till World Dog Show 2008 Kära Beauceronvänner! Svenska Beauceronklubben inbjuder härmed till den officiella rasspecialen torsdagen den 3 juli 2008 Sista anmälningsdag 5 maj 2008 Domare: Jeanine Anjoran Plats: Almare Stäkets Polo Country Club belägen i Kungsängen, nordväst om Stockholm E4 från Stockholm mot Uppsala Ta av vid Rotebro (COOP-varuhuset), håll vänster i rondellen och kör följaktligen Rotebroleden mot Enköping. Fortsätt rakt fram, över E18 (kör inte upp på E18) och ta höger vid första trafikljuset mot Stäket Södra. Kör igenom Stäket samhälle. Åk över bro och krön. Strax efter sväng vänster 180grader ner på en grusväg. Följ blå skyltar med texten POLO. E18 från Stockholm mot Enköping Sväng av vid avfarten mot Rotebro / Stäket. Håll vänster i rondellen så att du kör över E18. Ta höger vid första trafikljuset mot Stäket Södra. Kör igenom Stäket samhälle. Åk över bro och krön. Strax efter sväng vänster 180grader ner på en grusväg. Följ blå skyltar med texten POLO. Hur man anmäler, info om införsel av hund till Sverige, vaccinationer, utställningsregler och annan viktig information hittar du här:

2 Bedömningsklasser Juniorklass 9 18 månader Denna klass är öppen för hund som på utställningsdagen uppnått 9 månaders ålder men inte fyllt 18 månader. Tävlar om certifikat och BIR. Unghundsklass månader Denna klass är öppen för hund som på utställningsdagen uppnått 15 månaders ålder men inte fyllt 24 månader. Tävlar om certifikat och BIR. Öppen klass 15 månader Denna klass är öppen för hund som på utställningsdagen uppnått 15 månaders ålder. Tävlar om certifikat och BIR. Bruks- och jaktprovsklass 15 månader Denna klass är öppen för hund som på utställningsdagen uppnått 15 månaders ålder, tävlar om certifikat och BIR. Resultat som berättigar till deltagande i bruks- och jaktprovsklassen ska anges i anmälningsblanketten. För utlandsägda hundar krävs Working Class Certificate (WCC). Saknas resultat eller WCC överförs hunden automatiskt till öppen klass. Championklass 15 månader Denna klass är öppen för hund som erhållit svenskt, nationellt eller internationellt utställningschampionat. Hund som erhållit utställningschampionat får anmälas i championklass eller, om hunden på utställningsdagen uppnått 8 års ålder, i veteranklass. Tävlar om BIR (tävlar inte om certifikat). Veteranklass 8 år Denna klass är öppen för hund, som på utställningsdagen uppnått 8 års ålder. Tävlar inte om CACIB, men tävlar om certifikat och BIR. Den bästa hanhunden och tiken i veteranklassen, som tilldelats kvalitetspris excellent, deltar i tävlingen om bästa veteran. Parklass Denna klass är öppen för en hanhund och en tik, av samma rasvariant (hårlag och storlek), med samma ägare. Båda visas i ringen av en handler. De deltagande hundarna ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell klass och inte blivit diskvalificerade eller tilldelats kvalitetspris kan ej prisbelönas. Uppfödarklass Denna klass är öppen för en grupp om fyra hundar av samma ras eller rasvariant (storlek och/eller hårlag), som har samma kennelnamn eller är uppfödda av samma person/personer. Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell klass och inte blivit diskvalificerade eller tilldelats kvalitetspris kan ej prisbelönas. Prisband Bedömningsresultaten anges med följande färger: Excellent - rosa Mycket god - röd God - blå Godtagbar - gul Certifikat - blå/gul Reservcertifikat - ljusblå Championat - röd/grön

3 Placering De fyra bästa hundarna i varje klass placeras i rangordning, förutsatt att de minst har fått kvalitetspris mycket god. Bedömning Varje hund får en skriftlig kritik (gäller inte parklass och uppfödarklass). Kuperade hundar Öronkuperad hund född i Sverige eller i annat land där öronkuperingsförbud råder får inte delta. Öronkuperad hund fallen undan dansk-, finsk-, norsk- eller svenskägd tik får inte heller delta. Svanskuperad hund får delta endast under förutsättning att den uppfyller någon av följande förutsättningar: - är född i annat land än Sverige och norge, inte fallen undan svensk- eller norskägd tik och kuperingen då den företogs var tillåten i hundens födelseland. - är född i Sverige eller senare och kuperingen utförts av veterinärmedicinska skäl för att avhjälpa en efter födseln förvärvad skada, samt att intyg om detta på av SKK fastställt formulär (någon av blanketterna F145 Sveriges Veterinärförbund, Dolittle veterinärintyg, Trofast veterinärintyg eller Vetvision veterinärintyg) kan uppvisas i orginal såväl vid arrangemanget som senare. Svanskuperad hund av rasen dobermann eller rottweiler född eller senare i land där kuperingsförbud råder, får inte delta oavsett orsaken till kupering. Generalklausul och dispensmöjlighet Hund som förts ut ur Sverige och som blivit öronkuperad eller svanskuperad eller fått annan i Sverige otillåten åtgärd vidtagen, får efter återinförseln till Sverige inte delta. Detta gäller även valpar undan tik som förts ut ur Sverige, om valparna fötts inom ett år från dagen för utförseln av tiken. Från denna bestämmelse kan SKKs centralstyrelse medge undantag om det klart framgår att utförseln inte skett för att kringgå bestämmelserna om hinder för deltagande, eller om synnerliga skäl föreligger. Nationellt dopingreglemente för hund Behandling av päls, nos och hud Hund vars päls, nos eller hud behandlats med ämne som förändrar dess färg eller struktur, får inte delta på utställning. Detta innefattar användning av exempelvis färg, hårspray, gelé, mousse, krita och talk. Endast sådana preparat som uttryckligen är ämnade för att underlätta kamning/borstning (conditioner/balsam) och/eller ge antistateffekt får användas på en i övrigt obehandlad päls före deltagande på utställning.

4 Dopning och andra otillbörliga förhållanden Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på otillbörligt sätt, det vill säga den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka dess utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom. Detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som inte är tillåtna återfinns i Nationellt dopingreglemente för hund. Här finns också regler för dispensansökan. Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller annan åtgärd förvissa sig om vad detta kan innebära i fråga om hundens rätt att delta vid utställning, prov eller tävling. Då utställningsbestyrelse/provledning/tävlingsledning bestämt att prov för utrönande av eventuell dopning eller annan otillåten åtgärd ska tas, är den som är ansvarig för hunden skyldig att ställa aktuell hund till förfogande för provtagning och för de ytterligare undersökningar som kan föranledas därav. För eventuella frågor, samt information om karenstid efter medicinsk behandling, kontakta Svenska Kennelklubben eller skicka e-post till: Sista anmälningsdag: 5 maj 2008 Information om vilka ras- och specialklubbar som deltar, anmälningsavgifter, domare och utställningsplats hittar du på: Anmälningsavgiften betalas till Svenska Kennelklubbens konto PlusGirot Betalning från utlandet kan endast göras via bank enligt nedan, eventuell bankavgift betalas av utställaren: Danska utställare, SKKs konto hos Nordea i Danmark Finska utställare, SKKs konto hos Nordea i Finland Norska utställare, SKKs konto hos Nordea i Norge Utställare från övriga länder: Anmälningsavgiften betalas via SWIFT/BIC konto IBAN SE , PlusGirot, Stockholm, Sverige. SWIFT/BIC adress: NDEA SESS Hundens namn, registreringsnummer, ras och ägare ska framgå av kvittot. Betalningen ska vara SKK tillhanda senast sista anmälningsdag. Check accepteras inte. Anmälningsavgiften kan betalas med följande kreditkort vid anmälan via internet: Visa, Eurocard, American Express, Diners Club och MasterCard. Anmälan Anmälan görs på utställningens webbplats, adress Notera att för utlandsägda hundar ska en kopia av registreringsbevis och eventuella WCC-intyg sändas separat per post, fax eller e-post samt vara SKK tillhanda i god tid före sista anmälningsdag 5 majl Anmälan via post Har du inte tillgång till internet kan anmälan göras på den bifogade anmälningsblanketten. Anmälan godkänns endast om anmälningsavgiften betalats. Kvitto eller kopia på kvittot ska bifogas anmälan. Av kvittot ska framgå hundens ras, namn, bedömningsklass och ägare. Fyll i en anmälningsblankett för varje hund. Fler blanketter kan beställas från nedanstående adress. För hundar som inte registrerats hos Svenska Kennelklubben bifogas en kopia av stamtavlan från landets nationella kennelorganisation. Anmälningar som saknar kvitto eller kopia på stamtavla returneras. Hund som registrerats i ett utländskt register och anmälts till Bruks- och Jaktprovsklass ska bifoga ett Working Class Certificate (WCC) med anmälan. Om intyget saknas överförs hunden automatiskt till den öppna klassen. Sista anmälningsdag då anmälningsavgiften ska vara betald och mottagen är OBS! Avser alltså inte poststämpelns datum!

5 Anmälan/blankettbeställning sänds till följande adress: Svenska Kennelklubben World Dog Show Spånga eller fax Anmälningar bekräftas inte per telefon eller e-post. Förfrågningar Måndag, tisdag, torsdag kl Onsdag & Fredag kl Lunchstängt alla dagar kl Tel: E-post: Bekräftelse på anmälan samt PM Alla utställare* får ett PM med tider för veterinärbesiktning, ringkarta samt nummerlapp för hunden cirka 10 dagar före utställningen. * Ryska och utomeuropeiska utställare hämtar nummerlapp samt övrig information på utställningsplatsen. Allmänt Vid utställningen följs FCIs samt Svenska Kennelklubbens utställningsregler. Utställarna förbinder sig att följa dessa regler. Rätt att delta i utställningen har ras som är erkänd av FCI eller SKK och är registrerad i en kennelorganisation erkänd av FCI. Om utställningen måste ställas in av händelser eller orsaker som inte kan påverkas av arrangören, återbetalas inte anmälningsavgiften. Pengarna används för att täcka de kostnader som uppstått i samband med arrangemangen. Arrangören har rätt att utan särskild orsak vägra ta emot en hund till utställningen. Arrangören svarar inte för skada som orsakats av hund eller utställare. Obs! Det är förbjudet att med hjälp av annan person, som befinner sig i eller utanför ringen, försöka påverka uppvisningen av en hund. Utställare får inte inleda samtal med domaren under pågående bedömning. Alla hundar som deltar på utställningen ska vara id-märkta med mikrochip eller tatuering. Aktuell information om id-märkning av hund för införsel i Sverige finns på Jordbruksverkets webbplats Enligt svensk djurskyddslag är det inte tillåtet att använda så kallade stackel-halsband. Munkorg får användas vid in- och utpassering till utställningen, dock inte i ringen under pågående bedömning. Vaccinationsanvisningar för utställningen Vid utställningen följs de vaccinationsbestämmelser som fastställts av Svenska Kennelklubben. Utländska utställare är skyldiga att ta reda på vad som gäller för införsel av hund till Sverige och sitt hemland. Aktuell information om krav för införsel av hund till Sverige finns hos Jordbruksverket på Svenska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser Vid hundutställningar och prov samt andra massevenemang för hundar tillämpas de vaccinationsbestämmelser som fastställts av Svenska Kennelklubben. Arrangörerna är skyldiga att kontrollera samtliga hundars vaccinationsintyg. För att få delta på utställning eller prov ska hunden ha giltig valpsjukevaccination. Valpsjukevaccination Deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande: Hund under 1 års ålder: Vid lägst tio veckors ålder. Hund över 1 års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst cirka ett års ålder och därefter får den senast utförda vaccinationen inte vara utförd för mer än 4 år sedan. Förstagångsvaccination ska vara gjord minst 14 dagar före tävlingsdagen. Parvovirusvaccination Svenska Kennelklubben rekommenderar att hunden är vaccinerad mot parvo. Vilka rekommendationer som gäller för de olika parvovaccinerna, ber vi dig rådfråga din veterinär.

6 Rabiesvaccination Sverige är fritt från rabies och det är därför viktigt att alla hundar som förs in i landet är vaccinerade mot sjukdomen. Aktuell information finns på Jordbruksverkets webbplats Avmaskning Dvärgbandmaskar (Echinococcus) kan orsaka mycket allvarliga sjukdomar hos människor och hundar. Rävens dvärgbandmask kan spridas av smittade hundar till människan via bär eller svamp. Om rävens dvärgbandmask sprids till Sverige kan den hota det svenska friluftslivet och möjligheten att äta bär och svamp plockade i naturen. Det är därför mycket viktigt att hunden avmaskas innan den förs in i Sverige. Aktuell information finns på Jordbruksverkets webbplats Obs! Införselkraven till Sverige är strängare än vaccinationsanvisningarna för utställningen. Mer information om Svenska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser: Aktuell information om införselkraven se Jordbruksverkets webbplats: