E 2015E 2016E E 2015E 2016E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E"

Transkript

1 E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 oktober 2014 Sammanfattning (dibs.st) Fortsatt stark utveckling i spännande marknad Q3-rapport var något bättre än våra förväntningar med en omsättning på 45,4 miljoner kronor (+13 procent), vi hade räknat med 44,7 miljoner kronor. EBITDA-marginalen kom in på 27,8 procent, vilket var i nivå med våra estimat. Bolaget har därmed nått sina finansiella mål på en årlig tillväxt över 10 procent och en EBITDAmarginal över 25 procent även i detta kvartal. Mest positivt var att alla geografiska marknader visade tillväxt i kvartalet samt att transaktionsvolymen ökade kraftigt bland de stora kunderna. Detta sker som resultat av en fortsatt ökande andel av mobila betalningar. Inga förändringar i ratingen. Lista: First North Börsvärde: 536 MSEK Bransch: Information Technology VD: Eric Wallin Styrelseordf: Staffan Persson OMXS okt 26-jan 26-apr 25-jul 23-okt Redeye Rating (0 10 poäng) Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 7.0 poäng 8.0 poäng 8.0 poäng 9.0 poäng 8.0 poäng Nyckeltal E 2015E 2016E Omsättning, MSEK Tillväxt 3% 3% 13% 9% 11% EBITDA EBITDA-marginal 19% 23% 26% 29% 31% EBIT EBIT-marginal 13% 17% 19% 23% 25% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 10% 12% 15% 18% 20% Utdelning/Aktie VPA P/E EV/S EV/EBITDA Fakta Aktiekurs (SEK) 56.0 Antal aktier (milj) 9.6 Börsvärde (MSEK) 536 Nettoskuld (MSEK) -51 Free float (%) 40 % Dagl oms. ( 000) 8 Analytiker: Alexander Sattelmaier Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Tillväxtutsikter Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 Strategier och affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Stark tillväxt, men lite information om Dibs Account Dibs har, som i föregående kvartal, överträffat både sina tillväxt- och lönsamhetsmål. Försäljningen uppgick till 45,4 miljoner kronor (+13 procent), vi hade räknat med 44,7 miljoner kronor. EBITDA-marginalen kom in på 27,8 procent, vilket var i nivå med våra estimat. Bolaget har därmed nått sina finansiella mål på en årlig tillväxt över 10 procent och en EBITDA-marginal över 25 procent även i detta kvartal. Mest positivt var att alla områden visade på tillväxt i kvartalet. Rörelseresultatet var dock lite svagare än våra förväntningar, som till stor del var en effekt av högre externa kostnader än vad vi räknat med. Rörelsemarginalen var dock ändå bättre än motsvarande kvartal Förväntat vs. utfall (SEKm) Q3'13 Q3'14E Utfall Diff Försäljning 40,1 44,7 45,3 1,5% EBITDA 9,5 12,3 12,5 2,1% EBIT 6,9 9,8 9,4-3,8% Periodens resultat 5,3 7,6 7,1-6,8% VPA, SEK 0,55 0,80 0,74-7,0% Försäljningstillväxt (YoY) 7,2% 11,4% 13,1% EBIT marginal 17,2% 21,9% 20,7% VPA tillväxt (YoY) 14,4% 43,7% 33,7% Källa: Dibs, Redeye Research Tillväxten inom mobila betalningar driver Dibs höga tillväxt i kvartalet Alla geografiska marknader visar tillväxt Tillväxten i Danmark är fortfarande hög på årsbasis, även om försäljningsvolymen var lite lägre än kvartalen innan, troligtvis på grund av säsongeffekter. Utvecklingen på den danska marknaden grundar sig framförallt i MobilePay, en lösning för överföringar mellan personer men även betalningar på nätet, i mobilen och fysiska butiker. Lösningen har fler än 1,4 miljoner användare och är ett samarbete mellan Dibs och Danske Bank. Vad som också är positivt är att Dibs visade en tillväxt på den norska marknaden under det tredje kvartalet jämfört med motsvarande perioden Utvecklingen i Sverige var i nivå med de senaste två kvartalen och tillväxten uppgick till 5,7 procent. 3

4 Omsättning och tillväxt per geografisk marknad (SEKm) Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4'11 Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Omsättning Sverige 18,4 19,0 18,7 18,8 20,9 20,8 20,6 20,6 21,0 21,6 22,0 21,3 22,4 23,0 23,2 Danmark 12,2 12,6 13,6 14,3 13,0 11,9 10,5 11,0 10,1 11,9 12,2 15,1 13,9 16,1 15,9 Norge 5,4 5,9 5,7 6,1 6,7 6,2 6,3 6,5 6,5 6,4 5,9 5,5 6,2 6,4 6,1 TOTALT 35,9 37,5 38,0 39,2 40,6 38,9 37,4 38,1 37,6 39,9 40,1 41,9 42,5 45,5 45,3 Tillväxt Sverige 13% 16% 7% 11% 14% 10% 10% 10% 0% 4% 7% 3% 7% 6% 6% Danmark -17% -20% 0% 5% 7% -5% -23% -23% -22% 0% 16% 37% 38% 35% 31% Norge 22% 20% -3% 25% 25% 6% 11% 6% -3% 2% -7% -15% -5% 0% 4% TOTALT 1% 1% 3% 11% 13% 4% -2% -3% -7% 2% 7% 10% 13% 14% 13% Källa: Dibs, Redeye Research Återkommande intäkter nu jämt fördelat mellan transaktions- och abonnemangsbaserat Transaktionsintäkterna nu i nivå med abonnemangsintäkterna Dibs fortsätter den stadiga utvecklingen med att öka andelen intäkter baserade på transaktionsvolym. Under det senaste året har transaktionsintäkterna ökat från 45 till 50 procent av återkommande intäkter. Totala volymen av transaktionsintäkterna ökade med 31 procent på årsbasis, medans kundernas transaktionsvolym uppgick till 38 procent. Detta visar utvecklingstempot i marknaden, och att Dibs har en bra position för att profitera på detta. Analys av återkommande intäkter (SEKm) Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4'11 Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Återkommande intäkter % av transaktionsvolym 0,16% 0,16% 0,17% 0,16% 0,16% 0,14% 0,15% 0,15% 0,14% 0,13% 0,15% 0,15% 0,14% 0,14% 0,13% % av försäljningen 90% 89% 89% 89% 89% 90% 90% 90% 94% 93% 92% 93% 94% 94% 94% varav abonnemang 57% 58% 58% 58% 54% 55% 56% 56% 55% 55% 55% 54% 52% 51% 50% varav transaktion 43% 42% 42% 42% 46% 45% 44% 44% 45% 45% 45% 46% 48% 49% 50% Källa: Dibs, Redeye Research Både etablerade och nya aktörer lanserar ett flertal olika alternativ för betalningar på nätet och i mobilen Online och mobila betalningar är en fortsatt dynamisk marknad Marknaden för betalningar på nätet och framförallt i mobiler är fortsatt mycket dynamiskt och växer starkt. ebay planerar att göra en spin-off av Paypal som många anser är en stark signal av Paypals satsning på mobila betalningar. Mastercard har med MasterPass lanserat en lösning för digitala, kortfria betalningar som används av fler och fler butiker, banker och andra aktörer runt hela världen. Dibs är en av de första samarbetspartners inför lanseringen i Norden under slutet av Även CDON Group har lanserat ett eget kreditbaserat betalningsalternativ som, likt klarna, ska bygga på att kunderna betalar efter att de har tagit emot varorna. I samband med detta kommer bolaget även byta namn till Qliro Payment Solutions, som är bevis på hur viktig de anser att satsningen på detta område är. 4

5 Många nya initiativ inom mobila betalningar etableras som utökar marknadspotential för Dibs Apple Pay kan bli det stora genombrottet för mobila betalningar Lanseringen av Apples betalsystem Apple Pay har varit en efterlängtad händelse i branschen. Konkurrenter som exempelvis Google har experimenterat med olika typer av e-wallets och NFC-baserade lösningar (near-field communication) under en längre tid men utan större framgång. Apple har istället intagit en mer avvaktande position och utvecklat sitt eget koncept som lanserades först nu vid deras stora konferens i september och som går under benämningen Apple Pay. Apple Pay ska lanseras i USA under oktober och är primärt en så kallad e- wallet service, som gör det lättare för konsumenterna att betala digitalt med sina Iphone 6 telefoner i både fysiska butiker och virtuellt i olika appar (men inte på mobila eller desktop webbsidor). Den underliggande tekniken bygger dock fortfarande på det traditionella upplägget där stora kreditkortutgivare som Visa eller Mastercard är inblandade i betalningstransaktionerna. En skillnad mot flera liknande lösningar som Google Wallet är att Apple inte ska lagra inköpsdata. Detta gör att lösningen inte bara förbättrar kundupplevelseen och enkelheten i betalningsprocessen, utan även ökar transaktionssäkerheten. Dessutom används så kallade token service providers (TSP) för exekveringen av betalningar med kreditkort. TSP tjänsterna gör att kreditkortsinformation ersätts med virtuella nummer ( tokens ) som även gör att dessa kan förses med exempelvis bäst-före-datum som ökar säkerheten och därmed även förtroendet för tjänsten. Apple själva ser troligtvis Apple Pay primärt som ett sätt att öka unikiteten i deras mobiltelefoner, och är sannolikt inte intresserad av att konkurrera direkt med operatörer av betalningstjänster. Vi tror därför att Apple Pay är en positiv drivkraft för bolag som och andra etablerade operatörer av betalningsexekveringar. Även om Apple tar en liten andel för att vara involverad i transaktionerna, så kommer lösningen bidra till att kraftigt öka acceptansen för digitala betalningar och därmed stödja hela marknaden. Frågan hur Apply Pay kommer påverka kundbeteende i Norden mest relevant för Dibs En nyckelfråga i detta för är hur Apple Pay kommer påverka kundbeteendet i Norden, där fördelningen mellan inköp genom desktop, mobilnät och självständiga ( native ) appar är mycket mindre fokuserat på appar än i USA idag. Reaktionen från nätbutiker och kunderna i Norden efter en lansering av Apple Pay i Norden kommer därför vara mycket intressant att följa. En potentiell och positiv utveckling skulle även vara ett framtida stöd av Apple Pay för betalningar på desktop eller mobilbaserade webbsidor. Detta har dock inte kommenterats av Apple hittills. 5

6 Lanseringen pågår, första informationen kring effekten på bolagets resultat förväntas Q Förväntar oss mer information om Dibs Account i början av 2015 Utvecklingen och lanseringen av Dibs nya erbjudandet Dibs Account verkar följa den planen som gällde vid vår senaste rapportuppdatering, även om bolaget är sparsamt med information i denna rapport. Mer information angående lanseringen av Dibs Account förväntar vi oss i rapporten för det första kvartalet 2015 då även de första intäkterna bör kunna ses. Lösningen innebär att Dibs kunder kan erbjuda flera betalningslösningar i deras butiker utan att skriva avtal med ett flertal inlösningsinstitut. Detta anses vara mycket attraktivt framför allt för nya, mindre och medelstora kunder som kan spara mycket administrativ tid och få bättre avtalsvillkor genom att gå med i Dibs Account. Detta öppnar därmed nya kundsegment för Dibs, och gör även att bolaget i framtiden kan erbjuda sina kunder lägre transaktionsavgifter genom att skapa en bättre förhandlingsposition gentemot de olika inlösningsinstituten. 6

7 Dibs överträffar sina finansiella mål och bibehåller en stark position i en dynamisk marknad Finansiella prognoser I likhet med det andra kvartalet visade Dibs både försäljning och EBITDAmarginaler över våra förväntningar. Att nettoresultatet var något svagare än vad vi räknade med var mest en effekt av något högre övriga externa kostnader. Vi ser det som mycket positivt att bolag återigen har överträffat sina egna finansiella målsättningar om att växa med mer än 10 procent och uppvisa en EBITDA-marginal som överstiger 25 procent. Samtidigt blir det spännande att se hur bolagets tillväxt kommer se ut framöver, baserat på utvecklingar i de olika områdena. Dibs verkar väl positionerat framför allt i Danmark för att kunna ta del av den starka ökningen i mobila betalningar. Vi ser positivt på att Dibs fortsätter med integreringar av andra tjänster som är kopplade till mobila betalningar, såsom Mastercards MasterPass. I den dynamiska marknaden vi ser just nu är detta ett sätt för Dibs att vara med som partner i ett konstant ökande antal av digitala betalningar via alla kanaler, både i nätbutiker, i mobilen och i fysiska butiker. Dibs lönsamhet baseras till stor del på en skalbar affärsmodell Precis som i det andra kvartalet har Dibs inte ökat antalet anställda och verkar riggat för att klara av större volymer på befintlig bemanning baserat på en etablerad teknisk plattform. Beroende på bolagets ambition och framgång med Dibs Account kan dock denna lösning göra att fler utvecklings- och försäljningsresurser behövs under de närmaste kvartalen. Dibs Account är fortsatt en spännande option i bolaget Men även med en fördröjning i lanseringen av Dibs Account kommer 2014 vara ett starkt år för Dibs, främst på grund av det stora genomslag MobilePay lösningen har fått i Danmark. Vi förväntar oss första resultat från en bredare lansering av nya erbjudandet Dibs Account i det första kvartalet 2015, och anser en framgångsrik lansering av denna lösning fortfarande som en trigger för aktien och således även värderingen av bolaget. Fram tills dess ser den befintliga verksamheten ut att rulla på i ett bra tempo vilket mer än väl motiverar dagens värdering. Andra potentiella triggers som kan få påverkan på aktien i närtid är pressreleaser om fler samarbeten likt den med Danske Bank på MobilePay i Danmark som bevisligen på kort tid kan öppna upp nya signifikanta intäktsströmmar. Baserat på det nuvarande informationsläget har vi inte gjort signifikanta förändringar på våra estimat. 7

8 : Detaljerade estimat SEKm Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4' Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14E 2014E 2015E Försäljning 144,8 153,3 155,5 37,6 39,9 40,1 41,9 159,5 42,5 45,5 45,3 46,9 180,2 196,7 Sverige 66,9 74,8 82,9 21,0 21,6 22,0 21,3 85,9 22,4 23,0 23,2 23,9 92,5 98,8 Danmark 57,8 52,7 46,4 10,1 11,9 12,2 15,1 49,3 13,9 16,1 15,9 17,4 63,3 72,8 Norge 20,1 23,2 25,8 6,5 6,4 5,9 5,5 24,3 6,2 6,4 6,1 5,7 24,4 25,1 EBITDA 47,1 35,2 29,8 6,9 9,9 9,5 10,4 36,8 9,3 11,9 12,5 12,5 46,2 56,4 EBIT 42,4 29,0 20,8 4,5 7,4 6,9 7,8 26,5 6,9 8,8 9,4 10,0 35,1 45,6 PTP 43,1 29,3 21,3 4,8 6,5 6,9 7,5 25,7 7,0 8,8 9,5 10,0 35,2 45,6 VPA, SEK 3,42 2,26 1,54 0,39 0,52 0,55 0,61 2,07 0,53 0,72 0,74 0,81 2,80 3,71 Försäljningstillv (YoY) 13% 6% 1% -7% 2% 7% 9% 3% 13% 14% 13% 12% 13% 9% EBITDA marginal 33% 23% 19% 18% 25% 24% 25% 23% 22% 26% 28% 27% 26% 29% EBIT marginal 29% 19% 13% 12% 19% 17% 19% 17% 16% 19% 21% 21% 19% 23% VPA tillväxt (YoY) 13% -34% -32% -31% -15% 14% na 34% 37% 37% 34% 33% 35% 33% Källa: Redeye Research Värdering Vår DCF-värdering motiverar ett värde på 62,6 kronor per aktie Vårt huvudscenario bygger på explicita prognoser mellan åren 2014 och 2015 där vi räknar med en årlig försäljningstillväxt på 11 procent. Rörelsemarginalen väntas under 2014 öka till 20 procent. Mellan år räknar vi med en genomsnittlig försäljningstillväxt på drygt 8,4 procent och en genomsnittlig rörelsemarginal på drygt 22 procent. Vårt motiverade värde uppgår till 63 kronor per aktie. Vi räknar med ett avkastningskrav på 9,5 procent för Dibs. I Bull case förutsätter vi en lyckad lansering av Dibs Account, vilket skulle motivera en kraftig uppvärdering av aktien Bull case I bull case skulle vi ha underskattat marknadspotentialen och etableringstempot i Dibs Account. Bolaget skulle få större möjligheter att kapitalisera på den stora transaktionsvolymen som passerar bolagets system genom ett större och snabbare genomslag med lösningen. Även Dibs erbjudande utanför traditionell e-handel underskattas i base case och får större genomslag på marknaden med fler affärer liknande MobilePay i Danmark. Enligt bull case värderar vi Dibs till 100 kronor per aktie och då räknar vi med stigande intäktsutveckling om i snitt 20 procent framöver och en långsiktig EBITDA-marginal om 25 procent. I Bear case tilltar konkurrensen och prispressen Bear case I vårt bear case utgår vi från att Dibs churn tilltar samtidigt som prispressen hårdnar. Dibs Account får inte det genomslag bolaget räknat med och bidrar därmed inte till varken tillväxt eller marginalförstärkning. Enligt bear case värderar vi Dibs till 35 kronor per aktie och räknar med en EBITDA-marginal på 15 procent och en stagnerad tillväxttakt. Oförändrad omsättning i Dibs aktie under perioden Aktien Genomsnittliga omsättningen i Dibs aktien på årsbasis har stannat på drygt aktier per dag. Det skedde en del mindre förändringar i ägarstrukturen. Rite Ventures köpte 3,7 procent och styrelseledamot Christoffer Häggblom 4,5% av aktierna under Q2, och Varenne reducerade innehavet med 5,4%. 8

9 Dibs är marknadsledande i Norden på en dynamisk och snabbt växande marknad Investment case Drivkrafterna bakom den förväntade tillväxten i Dibs är den snabbt växande marknaden för e-handel och spridningen av e-betalningar till nya användningsområden i samhället. Tillväxten på marknaden är strukturell genom övergången från traditionell handel till handel på internet samt traditionella fysiska betalningar till e-betalningar. Därtill har bolaget en intressant tillväxtmöjlighet i sin nya affärsmodell där målsättningen är att Dibs ska agera motpart för kundernas alla transaktioner och därmed kunna ta del av den totala volymen som passerar deras system. Det är i den nya affärsmodellen som den stora omvärderingspotentialen på aktiemarknaden ligger. Vi bedömer att satsning kan få en mycket stor effekt på tillväxten och värderingen av bolaget om den faller väl ut, vilket den har relativt goda förutsättningar att göra. Under 2013 uppgick transaktionsvolymen i Dibs system till ca 100 miljarder kronor, vilket visar på hur pass central bolagets betalningslösning är och ger även en fingervisning om potentialen i den nya affärsmodellen. Den stora osäkerheten i Dibs nya erbjudande ligger främst i två faktorer. Den första är hur stor del av Dibs befintliga kundbas som kommer att flytta över till Dibs Account och den andra är hur stor marginal bolaget kommer att ha i den affären. Även om bolaget endast skulle lyckas förflytta en mindre andel av de befintliga kunderna är potentialen stor i och med den centrala positionen Dibs betalningsväxel har tagit på marknaden. Den försiktiga väljer att köpa aktien först när man börjar se hur lanseringen av Dibs Account tas emot av marknaden. Dibs har en mycket skalbar affärsmodell och har varit lönsamma sedan Risken i verksamheten är samtidigt låg, då bolaget i dag inte tar någon finansiell risk utan endast hanterar ett transaktionsflöde. Detta kommer delvis att ändras med den nya affärsmodellen, men risknivån kommer fortsatt att vara begränsad. Andra risker för bolaget utgörs bland annat av en avtagande takt i den strukturella tillväxten på e- handelsmarknaden. Ökad konkurrens från såväl mindre lokala aktörer som större globala konkurrenter är också ett hot som kan pressa marginalerna, som till viss del redan har gått att se på den danska marknaden. 9

10 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Inga förändringar Ledning 7.0p Dibs har en kompetent ledning och en erfaren styrelse. Bolaget har levererat på deras lönsamhetsmål medan de inte lyckats nå sitt högt uppsatta tillväxtmål vilket drar ner ratingen något. Ägarskap 8.0p Dibs har en stark ägarlista där ordförande Staffan Persson som har lång erfarenhet av att investera och driva IT-bolag framgångsrikt är största ägare. Dibs har även institutionella ägare på listan över de största ägarna vilket stärker ägarbilden. Tillväxtutsikter 8.0p Dibs märker av en ökad konkurrens på marknaden inte minst i Danmark där bolaget till viss del framgånsrikt skruvat om sitt erbjudande. Den stora frågan i Dibs ligger i hur framgångsrik satsning på Dibs Account visar sig att bli. Blir omställningen av affärsmodell framgångsrik kommer det få stor påverkan på tillväxtmöjligheterna i bolaget. Lönsamhet 9.0p Dibs har levererat en hög och stabil lönsamhet under lång tid. Bolaget har dock genomfört satsningar som inte fallit väl ut och som påverkat resultatet negativt. Ett exempel på det är satsningen på att växa utanför Norden. Den senaste satsningen på Dibs Account som även påverkar bolagets affärsmodell har potential att få stor påverkan på lönsamheten över tid. Finansiell styrka 8.0p Dibs har en stark finansiell ställning med en obelånad balansräkning. Samtidigt har bolaget en bra överblick över kommande intäkter även om churnen har ökat något den senaste tiden. 10

11 Resultaträkning E 2015E 2016E Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar materiella tillg Avskrivningar immateriella tillg Goodwill nedskrivningar EBIT Resultatandelar Finansnetto Valutakursdifferenser Resultat före skatt Skatt Net earnings Balansräkning E 2015E 2016E Tillgångar Omsättningstillgångr Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättn Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Övriga finansiella tillg Goodwill Imm. tillg. vid förväv Övr. immater. tillg Övr. anlägg. tillg Summa anlägg Uppsk. skatteford Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kort. skuld Räntebr. skulder L. icke ränteb.skulder Konvertibler Summa skulder Uppskj. skatteskuld Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & E. Kap Summa skulder och E. Kap Fritt kassaflöde E 2015E 2016E Omsättning Sum rörelsekost Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Föränd. i rörelsekap Investeringar DCF värdering Kassaflöden, MSEK WACC 9.5 % NPV FCF ( ) 62 NPV FCF ( ) 162 NPV FCF (2023-) 349 Rörelsefrämmade tillgångar 26 Räntebärande skulder 0 Motiverat värde MSEK 600 Antaganden Genomsn. förs. tillv. 6.8 % Motiverat värde per aktie, SEK 62.6 EBIT-marginal 20.7 % Börskurs, SEK 56.0 Lönsamhet E 2015E 2016E ROE 14% 20% 27% 32% 32% ROCE 19% 27% 36% 40% 41% ROIC 25% 43% 55% 57% 57% EBITDA-marginal 19% 23% 26% 29% 31% EBIT-marginal 13% 17% 19% 23% 25% Netto-marginal 10% 12% 15% 18% 20% Data per aktie E 2015E 2016E VPA VPA just Utdelning Nettoskuld Antal aktier Värdering E 2015E 2016E Enterprise Value P/E P/S EV/S EV/EBITDA EV/EBIT P/BV Aktiens utveckling Tillväxt/år 12/14e 1 mån 2.8 % Omsättning 7.8 % 3 mån % Rörelseresultat, just % 12 mån 33.3 % V/A, just 34.6 % Årets Början 12.0 % EK -1.4 % Aktiestruktur % Röster Kapital Zimbrine Holding BV 20.7 % 20.7 % Fidelity Nordic Fund 10.0 % 10.0 % Nordea Placeringsfond Småbolagsfond 8.9 % 8.9 % Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 7.4 % 7.4 % Häggblom Christoffer 4.5 % 4.5 % AMF Försäkring & Fonder 4.0 % 4.0 % Rite Internet Ventures Holding AB 3.7 % 3.7 % Lazard Frères Gestion fonder 3.4 % 3.4 % Handelsbanken Fonder AB 3.4 % 3.4 % Svea Ekonomi 3.1 % 3.1 % Aktien Reuterskod Lista First North Kurs, SEK 56.0 Antal aktier, milj 9.6 Börsvärde, MSEK Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Eric Wallin Ninni Pramdell Staffan Persson Nästkommande rapportdatum FY 2014 Results February 12, 2015 Fritt kassaflöde Kapitalstruktur E 2015E 2016E Soliditet 81% 77% 77% 79% 83% Skuldsättningsgrad 0% 0% 2% 2% 0% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapit. oms. hastighet Tillväxt E 2015E 2016E Försäljningstillväxt 3% 3% 13% 9% 11% VPA-tillväxt (just) -32% 34% 35% 33% 20% Analytiker Alexander Sattelmaier Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 11

12 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) % 60 30% % 10% 8% 6% 4% 2% % 20% 15% 10% 5% E 2015E 2016E 0% E 2015E 2016E 0% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) % 3% % 82% 80% 3% 2% 2% % 76% 74% 1% 1% 0% E 2015E 2016E 0 72% E 2015E 2016E -1% VPA VPA (just) Soliditet Skuldsättningsgrad Produktområden Geografiska områden Sverige Danmark Norge Intressekonflikter Alexander Sattelmaier äger aktier i bolaget Dibs: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning är Nordens ledande oberoende leverantör av betalningslösningar för handel på Internet. Bolaget grundades 1998 och har lett utvecklingen sedan starten av den kommersiella e-handeln. Genom ett samgående mellan svenska DebiTech AB och danska A/S bildades Payment Services AB sommaren

13 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 13

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året.

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Står inför ett spännande år DIBS rapport för det fjärde kvartalet överträffade våra förväntningar för såväl försäljningen som resultatet. Tillväxten

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 5 maj 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Dibs blir allt mer intressant Dibs rapport för det första kvartalet var till stora delar som vi förväntat oss. Tillväxten uppgick till 13 procent vilket

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 april 2015 Sammanfattning West International (WINT) Förväntningarna höjs West International meddelade idag en omvänd vinstvarning för Q1 2015. Bolaget räknar

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 16 maj 214 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Tempot på väg uppåt Årets första kvartal var snarlikt samma period ifjol rent siffermässigt. Rekryteringar på marknadssidan medförde dock lite

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 september 2015 Sammanfattning (Genob.st) Medvind för nya produkter Försäljningen ökade med cirka 40 % i det andra kvartalet. De två nya produkterna har blivit

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 oktober 2015 Sammanfattning DGC One (dgc.st) Allt mer fokus på fiber DGC:s rapport för det tredje kvartalet var som väntat relativt svag lönsamhetmässigt jämfört

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 29 januari 2016 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Storshoppar i Danmark Utfallet i Q3 påminde mycket om kvartalet innan, där tillväxten mattades medan marginalerna

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 april 214 Sammanfattning Formpipe Software (fpip.st) Ljummen start på året Formpipes rapport för det första kvartalet överträffade våra relativt lågt ställda förväntningar. Försäljningen

Läs mer

E 2015E 2016E E 2015E 2016E

E 2015E 2016E E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 22 december 214 Sammanfattning (MYCR.ST) En tidig julklapp Detta är en kort uppdatering med anledning av s pressmeddelande om ändrad helårsprognos på grund av tidigare

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 25 september 2015 Sammanfattning (Exina.st) Radiotystnad råder Verksamheten fortsätter utvecklas svagt och andra kvartalet visade på klart lägre omsättningen än

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Avega Group (avegb.st)

Avega Group (avegb.st) BOLAGSANALYS 11 februari 214 Sammanfattning Avega Group (avegb.st) Överraskande svagt från Avega Group Avega Group avslutade året med en överraskande svag rapport där såväl försäljningen som resultat avvek

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 19 mars 215 Sammanfattning Allenex Tillväxten lyfts av valuta Allenex försäljning i Q4 var lägre än vi förväntat oss, men resultatet var betydligt bättre. Det berodde

Läs mer

Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till 35,5 kronor per aktie.

Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till 35,5 kronor per aktie. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 ju Sammanfattning Availo (Availo.st) IP-Only lägger bud Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Illinois öppnar för ny storaffär Opus meddelar att de förhandlar om ett nytt stort bilprovningskontrakt med delstaten Illinois. Detta är en

Läs mer

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget.

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget. BOLAGSANALYS 27 februari 2014 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Storstädningen slutförd Bokslutet från Geveko bjöd resultatmässigt inte på några stora överraskningar. Marknadsläget inför 2014 är lite ljusare

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 22 februari 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEG B) Säljfokus ger resultat Avega avslutar året starkt. Försäljningen uppgick till 117 miljoner kronor, vilket motsvarar

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

E 2017E 2018E

E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 30 augusti 2016 Sammanfattning (SYSR.ST) Bra drag på flera fronter Inledningen på bokslutsåret 2016/17 var upplyftande med dryga 7% organisk tillväxt och en skaplig

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Envirotest-affären i hamn Q4 var intäktsmässigt högre än vi hade räknat med, medan 45 MSEK i EBITDA justerat för e.o. poster, prickade

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 11 december 215 Sammanfattning Allenex Svagt Q3 men ljusning i sikte Försäljningen backade med,6 procent i Q3 trots medvinden från valutor. Både Europa och Nordamerika

Läs mer

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret.

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret. BOLAGSANALYS 7 februari 2014 Sammanfattning Acando (acanb.st) Bra direktavkastning i Acando 2013 blev ett år präglat av en volatil marknad för Acando. Året avslutades dock starkt och rörelsemarginalen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 november 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Marginallyft i USA Utfallet i Q3-rapporten var något bättre än väntat och ett kvitto på stabiliteten och den

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 26 februari 2016 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Turn-around i sikte Utfallet i Q4-rapporten var som väntat svagt. Försäljningen minskade 3% till 31,5 MSEK

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 juni 2015 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Marginallyft hägrar Avslutningen på bokslutsåret 2014/15 bjöd på stark organisk tillväxt: 8% är den högsta siffran

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 25 september 215 Sammanfattning Allenex Svagt Europa bör vända uppåt Försäljningen i Q2 kom in något under våra förväntningar och liksom tidigare kompenserar ett starkt

Läs mer

E 2017E 2018E

E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 28 november 2016 Sammanfattning (SYSR.ST) Små steg åt rätt håll s Q2-rapport visar fortsatt hälsosam tillväxt (5% organiskt) och en hyfsad resultatförbättring.

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 19 februari 2014 Sammanfattning Formpipe Software (fpip.st) Små steg i rätt riktning 2013 inleddes svagt av Formpipe men det andra halvåret har varit ett steg i rätt riktning. Försäljningen

Läs mer

Positiva indikationer gör att ett troligt intåg på fjäderfäfodermarknaden kan ske tidigare är förut aviserat.

Positiva indikationer gör att ett troligt intåg på fjäderfäfodermarknaden kan ske tidigare är förut aviserat. BOLAGSANALYS 1 mars 214 ju Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Möjligheter till en flygande start Positiva indikationer gör att ett troligt intåg på fjäderfäfodermarknaden kan ske tidigare är förut aviserat.

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 13 februari 2015 Sammanfattning (Exina.st) Siktet inställt mot Europa Under 2014 lyckades Exini för första gången visa positivt resultat i rörelsen, EBIT på 0,4

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 27 augusti 2015 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Vem tar över taktpinnen? Q2-rapporten visar tyvärr inget trendbrott utan följer det senaste årets utveckling

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 25 maj 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Med dollarn i ryggen Utfallet i Q1-rapporten påminner i flera avseenden om Q4-14. En starkare dollar lyfter intäkterna

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 maj 2015 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Norska marknaden pressar Addnode Group rapporterade en försäljning på 431,8 MSEK under det första kvartalet vilket

Läs mer

Crown Energys Q2-rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring Sydafrika kan komma i närtid.

Crown Energys Q2-rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring Sydafrika kan komma i närtid. BOLAGSANALYS 18 augusti 2014 Sammanfattning Crown Energy Möjlig uppvärdering framöver Crown Energys Q2rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 7 februari 2014 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Stark avslutning på utmanande år Addnode Group avslutar ett 2013 med flaggan i topp. Tillväxten uppgick till 10 procent i kvartalet

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 5 maj 2014 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) På väg åt rätt håll Prevas rapport för det första kvartalet var ett klart steg i rätt riktning. Vi hade förväntat oss att bolaget skulle vända till

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 augusti 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Återställare för lönsamheten Q2-rapporten var resultatmässigt ett klart styrkebesked. EBITDA nådde en ny toppnotering:

Läs mer

E 2015E 2016E E 2015E 2016E

E 2015E 2016E E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 22 augusti 214 Sammanfattning Caperio Holding (cape.st) Stora förändringar i Caperio Caperios rapport för det andra kvartalet var till stora delar enligt våra förväntningar.

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

Eurocine Vaccines (EUCI.ST)

Eurocine Vaccines (EUCI.ST) 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 3 september 2014 Sammanfattning (EUCI.ST) Dags för avtal? De pågående partnerdiskussionerna kring Immunose FLU är det allt kretsar kring i nuläget, både från internt

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 16 september 2014 Sammanfattning Spago Nanomedical (Spago.st) På jakt efter rätt partikel Fokus i verksamheten är inriktat på projektet Spago Pix, kontrastmedel vid MR-undersökningar, vilket

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning DGC One (dgc.st) Ett starkt år kröns med ökad utdelning DGC One avslutade 2013 med ett starkt kvartal försäljningsmässigt där omsättningen organiskt ökade med

Läs mer

Avegas rapport för det tredje kvartalet var i linje med vår prognos och bjöd inte på några större överraskningar.

Avegas rapport för det tredje kvartalet var i linje med vår prognos och bjöd inte på några större överraskningar. 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 21 december 2016 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Rekrytering är fokus Avegas rapport för det tredje kvartalet var i linje med vår prognos och bjöd inte på

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 november 2014 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Stabilt, trots tappet i Ryssland Q2-rapporten visade upp en fortsatt resultatförbättring och lönsamheten ser

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 maj 2014 Sammanfattning Avega Group (avegb.st) En viktig comeback av Avega Det viktigaste att ta med sig från Avegas rapport för det första kvartalet är att lönsamheten återgick till mer

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 maj 2015 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Tillväxt och budspekulationer Den svaga balansräkningen sänkte aktien under 2014, men efter nyemissionen har bolaget

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec BOLAGSANALYS 23 januari 2012 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec Vitecs bud motsvarar omkring 43 kr/aktie, vilket är i paritet med Redeyes DCF-värdering. Även om det finns begränsade

Läs mer

E 2015E 2016E E 2015E 2016E

E 2015E 2016E E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 19 november 2014 Sammanfattning Exini Diagnostics (Exina.st) Bra utveckling i Q3 Nettoomsättningen i det tredje kvartalet steg till 5,2 miljoner kronor från 1,7

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 10 november 2015 Sammanfattning Catella (Catb.ST) Listbyte 2016 Q3-rapporten var starkare än vi räknat med både avseende intäkter och resultat. Intäkterna ökade

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 november 2013 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Bra - men ingen kioskvältare Resultatmässigt tangerade Systemair fjolårets nivå under sitt andra kvartal. EBIT i Q2 blev 142 MSEK, medan

Läs mer

E 2018E 2019E E 2018E 2019E

E 2018E 2019E E 2018E 2019E 2015 2016 2017E 2018E 2019E BOLAGSANALYS 17 februari 2017 Sammanfattning (BOLJ.ST) Ett par ljusglimtar Avslutningen på fjolåret blev helt ok och utfallet i Q4- rapporten prickade denna gång våra förväntningar.

Läs mer

Vänligen notera att siffrorna inte är justerade ännu med anledning av avyttringen av Phonera Telefoni. Avyttring sker 31 mars 2014.

Vänligen notera att siffrorna inte är justerade ännu med anledning av avyttringen av Phonera Telefoni. Avyttring sker 31 mars 2014. BOLAGSANALYS 3 mars 2014 Sammanfattning Phonera (Phon.st) Nettokassa + Availo Försäljningen (Telefoni+Availo) kom in marginellt svagare än väntat, 98,2 miljoner mot väntat på 99,2 MSEK De operativa kostnaderna

Läs mer

Vi gör enbart några mindre prognosjusteringar och upprepar vårt motiverade värde, i Base-case, på 15 SEK per aktie E 2017E 2018E

Vi gör enbart några mindre prognosjusteringar och upprepar vårt motiverade värde, i Base-case, på 15 SEK per aktie E 2017E 2018E 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 22 december 2016 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Tar rätt grepp Prevas rapport för det tredje kvartalet visade inga större avvikelser från våra estimat. Konsultmarginalen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E E 216E 217E BOLAGSANALYS 9 november Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Utdelningsfest framöver Avegas rapport för det tredje kvartalet prickade våra estimat väldigt väl. Bolaget rapporterade en försäljning

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet BOLAGSANALYS 8 juni 2012 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Fortsatt ansträngd likviditet Getupdateds rapport Q1-rapport var svagare än väntat. Omsättningen ökade med 3,9 procent men

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 214 215 216E 217E 218E BOLAGSANALYS 28 april 216 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Ambitiöst kliniskt program De kliniska studierna fortskrider enligt plan. En är färdigrekryterad och en annan kommer

Läs mer

E 2018E 2019E E 2018E 2019E

E 2018E 2019E E 2018E 2019E 2015 2016 2017E 2018E 2019E BOLAGSANALYS 23 maj 2017 Sammanfattning (BOLJ.ST) Vinst på sista raden hade en bra inledning på året och redovisar svarta siffror även på sista raden. Omsättningen minskade

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 september 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Med bevisad effekt Axichem fortsätter arbetet med att ta sin produkt axiphen, ett syntetiskt, naturanalogt

Läs mer

Pledpharma (Pled.st) Partnerprocess i fokus

Pledpharma (Pled.st) Partnerprocess i fokus 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 16 mars 2016 Sammanfattning (Pled.st) Partnerprocess i fokus Sedan årsskiftet har arbetet att hitta en partner till huvudprojekt PledOx intensifierat. Insynen i

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 25 oktober 2016 Sammanfattning (VITR.ST) Fruktsamma förvärv s starka underliggande tillväxt har kompletterats med förvärv. De lyfter försäljning och resultat, men

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Överraskande starkt kvartal Elproduktionen i Q2 var hela 27% över budget och gav bra utväxling i resultatet trots att

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Eurocine Vaccines (EUCI.ST) Avtalsfrågan fortsatt i centrum

Eurocine Vaccines (EUCI.ST) Avtalsfrågan fortsatt i centrum BOLAGSANALYS 24 februari 2014 Sammanfattning Eurocine Vaccines (EUCI.ST) Avtalsfrågan fortsatt i centrum Senaste kvartalsrapport bjöd inte på några större siffermässiga överraskningar. Verksamheten fort

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 14 november 2014 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) BlackRock-affären i hamn Q3 präglades av svaga vindar men klart högre snittintäkter än väntat. Resultatet för segmentet

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 oktober 2015 Sammanfattning (Pled.st) Knackar på dörren till FDA Blickarna riktas nu helt mot det förestående end of phase II-mötet (PLIANT-studien) bolaget

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 13 juni 2014 Sammanfattning Acando (acanb.st) Djärvt drag av Acando Acando meddelade i veckan att de lägger bud på konkurrenten Connecta. Budet innebär att Connectas aktieägare erhåller tio

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 10 augusti 2015 Sammanfattning XVivo Perfusion (XVIVO.ST) Lever på hoppet Beskedet om att tre levertransplantationer genomförts med hjälp av Steen Solution lyfte

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 maj 214 Sammanfattning Karo Bio (KARO.ST) Det tuffar på Marknadens reaktion på Karo Bios Q1-rapport var att handla ned aktien med 5 procent. Vad vi kan se var det dock inget annat än uppskruvade

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 8 november 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Envirotest, en drömaffär Förvärvet av amerikanska Envirotest är en affär med flera positiva förtecken. Koncernen blir både större och stabilare

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 februari 2016 Sammanfattning Powercell (PCELL.ST) Stigande affärsaktivitet Under senare tid har Powercell presenterat ett antal nyheter som indikerar att man

Läs mer

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå!

Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! BOLAGSANALYS 6 mars 2013 Sammanfattning Eurocine Vaccines AB (EUCI.ST) Lampan blinkar blå! Tillfälligt ökade kostnader för utveckling av det nasala pneumokockvaccinet var väl det som var det mest dramatiska

Läs mer