Nyhetsbrev 4 från det Västra nätverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev 4 från det Västra nätverket"

Transkript

1 Nyhetsbrev 4 från det Västra nätverket Idéskolor: Birger Sjöberggymnasiet; Vänersborg BrobyGrafiska, Sunne Hammarö Utbildningscentrum, Hammarö Tjörns gymnasieskola, Skärhamn Viskastrandsgymnasiet, Borås Koordinator: Nyheter från koordinator Margaretha Allen: Vi är nu inne i en mycket spännande fas i nätverken i Väst och har kommit så långt att nätverken känns stabila och gemenskapen är god. Då sprids idéer och erfarenheter lättare. Nulägesbeskrivningarna ligger till grund för arbetet, men de områden som behandlas utökas allteftersom. Resultatet blir skolutveckling kring program med yrkesutbildning på en bred bas. Koordinatorsrollen vidgas till att också överföra idéer och erfarenheter mellan nätverken. Den interna kompetensen kompletteras med externa medverkande för att också lyfta blicken och gå på djupet i fler frågor. Vi har bland annat knutit upp oss mot två professorer med fokus på yrkesutbildning: professor Robert Höghielm, Lärarutbildningen i Stockholm och professor Lennart Nilsson, Göteborgs Universitet och Högskolan i Skövde. Senaste nytt är att projektet Idéskola presenterades vid en internationell konferens i Istanbul, Turkiet under temat Quality in training of teachers and trainers. Konferensen invigdes av Turkiets vice premiärminister Mr Abdullatif Sener. 200 delegater från 31 länder fick under två dagar ta del av projektets tankar och resultat såväl i utställningsform som under en workshop. 20 andra projekt från 10 länder presenterades samtidigt. En kort rapport på engelska delades ut till intresserade delegater liksom kopior av filmen På gång kring yrkesutbildning där 4 av idéskolorna i Väst medverkar. Konferensen arrangerades av de nationella programkontoren i Storbritannien och i Turkiet som ett led i kvalitetssäkringen av europeisk yrkesutbildning. Ett antal kontakter knöts med andra europeiska projekt för ev. kommande samarbete mellan olika länder inom de nya programmen för Livslångt lärande. Kanske har Idéskola som koncept nu exporterats till andra länder i Europa. Vidare info se under Idéskola. Temat för detta nyhetsbrev är exempel på betydelsefulla idéer och/eller erfarenheter som har uppkommit i mötet mellan idéskolan och anslutande skolor. 1

2 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg: Nyhetsbrev från Birger Sjöberggymnasiets idéprogram BP, FP, HR och HV, Vänersborg Idéer som vuxit fram i vårt nätverk från den 3 maj 2006: o att skapa ämnesintegrerade programarbetslag med yrkes- och kärnämnen i samma lokaler; o att bygga om för att främja detta; o att skapa lärarkontinuitet i programarbetslagen (minst 3 år); o att skapa mer tid tillsammans för programarbetslaget; o ett nytt ämnesintegrerat projekt för att ta emot nya elever på programmen; o ett stort organisations- och strukturomvandlingsprojekt med förändringar i arbetslag, schema, arbetsmetoder etc; o gemensam idé om att göra ett projekt runt bröllop där alla nätverkskolor medverkar. Exempel på ingående bidrag från olika program som bröllopskläder från HV, transport för brudpar med landå, limousin, veteranbil från NP och FP, romantisk dukning och mat från HR; o att med programmålen väva in ämnesintegration i APU; o att följa upp var våra före detta elever nu arbetar, för att ev placera APU-elever på deras företag/arbetsplatser; o att vi knutit professor Lennart Nilsson till idéskolan; o att inspirera såväl Göteborgs som Skövdes yrkeslärarutbildare genom tätare kontakter med idéskolorna och deras nätverk; o att visa på möjligheterna för att erbjuda yrkeslärare en Mastersutbildning; o att bidra med en möjlighet till särskild skolledarutbildning för dem som ska ansvara för yrkesutbildning; o att verka för att yrkesutbildningsfrågorna i så många forum som möjligt lyfts fram som tillväxtskapande i ett långsiktigt perspektiv; o att hitta intressanta uppgifter för studenter att gripa sig an inom idéskolenätverken, t ex i form av uppsatser och liknande. Hälsningar Idéskolegruppen, Birger Sjöberggymnasiet, Vänersborg 2

3 BrobyGrafiska, Sunne: Vi, BrobyGrafiska Utbildning, Baggium AB i Karlstad, Åsfjärdens Utbildningscenter i Grums, S:t Eskilsgymnasiet i Eskilstuna har träffats två gånger. Varje gång vi har träffats har det varit en ah-upplevelse. Det är så mycket som händer i varje skola, i vårt nätverk och mellan våra möten. Vi träffas alltid från lunch till lunch för att kunna umgås också på kvällen. Ni vet alla, att informella möten, kan ge mycket. Personerna berättar mera och plötsligt händer det att en ny idé är kläckt. Det är vad som händer i vårt nätverk. Vi har verkligen berättat och hjälpt varandra för att hitta nya former av marknadsföring, APU mm. T ex S:t Eskilsgymnasium har provat att ha prova-på-dagar med högstadieelever. BrobyGrafiska Utbildning har gjort detta i några år nu och S:t Eskils har provat på. Det fungerar! Bra marknadsföring och det märks sedan på intagningen av elever. APU platser kan vara svåra att hitta ibland. Nu kommer BrobyGrafiska Utbildning och S:t Eskilsgymnasium att samarbeta. Baggium i Karlstad som är en privat skola, har gett oss alla många tips. Förhållningssätt med gymnasieelever, hur vi kan skicka SMS till alla föräldrar som har ungdomar hemma. Ni vet din son/dotter är inte på skolan Idrott behöver inte vara endast på skolan och man bör satsa mera på hälsan. Listan kan vara lång. I vårt utvecklingsområde, har varje skola arbetat på sitt håll. Det som kunde vara bättre är hur vi arbetar och stödjer varandra under arbetets gång. Det måste vi vara bättre och vårt nätverk bestämde att använda sig av FirstClass. Intressant hur vi kommer att följa upp det. Men vi kommer att få hjälp med vår föreläsare Johan Plate nästa gång vi träffs. Att kunna lyssna på bra föreläsningar, få igång andra idéer, förbättra och utveckla den pedagogiska processen, lyssna på förvaltningschefer från andra kommuner, göra studiebesök, vara med i ett utvecklingsprojekt, äta goda middagar som hotell och restaurang programmets elever bjuder oss på, lyssna på elever som har varit utomlands, få veta om vad som händer inom skolan, från Skolmyndighet, är verkligen något som stärker, ge glädje, påverkar oss, och ge så mycket till oss alla inom nätverket och tillbaka i våra respektive skolor. Laurence Autard de Bragard Koordinator för BrobyGrafiska Utbildning 3

4 I nätverket har vi fått idéer och tips kring: * Programrådsverksamhet som en inspirerande samverkan * Elevmedverkan i programråd (eleverna är framtida kunder) * En företagare som ordförande i programrådet * Engagera näringslivsutvecklaren i kommunen * Arrangera miniseminarier med innehåll som branschen behöver och knyt kontakter då * Branschföreträdare intervjuar alla treor som en del i utvärderingen av deras studier * Att starta ett virtuellt kompetensråd som inom Göteborgsregionen * APU-platser på större företags informationsavdelningar * byta elever med varandra. Resultat att elever från en skola vågar flytta för att gå vidare på en KY-utbildning * som verktyg för samordning av platser * Hur man startar ett teknikcollege * Entreprenöriellt lärande * Sätta upp annonser på skolans anslagstavla för att eleverna ska se vilka kompetenser som krävs. * Skolan skickar nyhetsbrev till företagen en gång i månaden * Ta med skolans arbete med arbetslivet i kvalitetsredovisningen * En prova-på dag för elever i grundskolan som ska välja program * Vårsalonger där elevernas projektarbete visas upp 4

5 Hammarö Utbildningscenter, Hammarö: Här kommer exempel på betydelsefulla idéer och/eller erfarenheter som har uppkommit i mötet mellan idéskolan och anslutande skolor. Vårt huvudområde har varit att arbeta för ökad attraktivitet. * viktigt att tänka på hur man syns utåt ett första professionellt intryck kan vara av stor betydelse för framtiden (t ex hur svarar vi i telefon, vad skickar vi ut för papper och kuvert, hur ser vårt informationsmaterial ut) * viktigt att kunna anpassa innehållet till sin egen verksamhet. Även om det inte är skräddarsytt för just den verksamhet man själv bedriver gäller det att kunna sätta in det i ett sannat sammanhang. Detta utifrån att samtliga deltagarskolor har olika förutsättningar * viktigt att kunna arbeta flexibelt anpassa arbetet efter olika förutsättningar i synnerhet då förutsättningarna ändras under arbetets gång * fått närmare kontakt med andra skolor de olika skolorna kompletterar varandra med idéer och arbetssätt och arbetsformer, fått se hur olika skolor ser ut rent fysiskt tips på hur man löst olika saker på de andra skolorna * nätverket har gett en öppning om nätverket inte funnits hade man inte tagit kontakt med de deltagande skolorna * nätverket har fungerat som inspirationskälla det är annars lätt att stirra sig blind på enbart sin egen verksamhet nu har man fått influenser utifrån * samma frågeställningar och utmaningar finns på de olika deltagarskolorna det är skönt att veta att man inte är ensam om detta utan att man istället kan få tips och idéer ifrån varandra och tillsammans lösa eventuella problem och driva utvecklingen framåt * utbyte av elever en bra start ett arbete som går att utveckla ytterligare * har gett tid och utrymme att tänka till och reflektera över sin egen skola och över sin egen arbetssituation 5

6 Som ett komplement till Hammarös beskrivning bifogar Krokslättsgymnasiet i Mölndal några tankar till nyhetsbrevet: - Vi har fått idéer till förnyelse av vårt Omvårdnadsprogram gällande timplanering, teman och infärgning - allt för att eleverna skall uppleva helhet och sammanhang i utbildningen. - Vi har fått idéer kring marknadsföring - vikten av att kontinuerligt använda vår logotype och dess färger då vi på något sätt presenterar skolan. - Vi har sammanfört elever mellan våra skolor som har diskuterat vad som utmärker en attraktiv skola. - Vi (nätverksskolorna) planerar en gemensam studieresa till en skolan i Danmark för att få nya idéer från vårt grannland. Ewa Berhof, Krokslättsgymnasiet 6

7 Tjörns gymnasieskola, Skärhamn: Nyhetsbrev från Tjörns gymnasieskola Det centrala som flera av de deltagande skolorna pekar på är att få diskutera och utbyta erfarenheter kring hur man skall tänka såväl pedagogiskt som praktisk när man skall man arbetsplatsförlägga utbildning. Bredden har varit stor på de områden som diskuterats i nätverket; allt från pedagogik, handledarutbildning, den nya lärarrollen till ekonomi och avtalsskrivningar. Det skolorna pekar på som viktiga inslag i nätverksträffarna är att få ta del av konkreta exempel på hur man kan gå till väga och få förslag på olika lösningar som t ex Uddevallas och Skövdes lösningar med praktikkoordinatorer och Uddevallas lösning på branschråd. Flera skolor har pekat på att de har fått idéer kring handledarutbildningen och hur man på olika sätt kan vara ett stöd för handledarna. Många har kunnat plocka olika delar och idéer ur Tjörns handledarpärm. Ett annat område där skolorna har delat med sig av olika lösningar har varit avtalsskrivningar mellan skola och företag samt elev. Någon skola tänker kopiera idén om att bilda ett nätverk i den egna kommunen för att jobba vidare med det yrkesbaserade lärandet. Nösnäsgymnasiet i Stenungsund kompletterar med egna reflektioner: "När vi nu börjat tala med tänkta praktikplatser, så har en idé växt fram om att undersöka både eleven och företagets intresse för utbildning i arbetslivet. Här har vi tänkt oss ett samtal med eleven för att presentera yrket och det eventuella företaget. Sedan har vi planer på att eleven en period under vårterminen i 9:an skulle få vara på arbetsplatsen. Denna periods längd är beroende av hur eleven klarar sina grundskolestudier, förslagsvis allt från 2 dagar till en vecka. Via en sondering bland våra tänkta praktikplatser tycker man att förslaget är intressant och är mycket måna om att rätt inriktning på yrkesval och studier sker. År 2-3 kan det vara intressant om elever som gått en tid berättar hur de upplevt sitt yrkesval och studieformen vid elevsamtalet." Öckerö gymnasieskola skriver att: Vi har av Idéskolan (FFG, UCT på Tjörn) fått ta del av deras material när det gäller avtalsskrivning, handledarutbildning e t c.. Materialet är en mycket bra grund för oss nu när vi arbetar med att ta fram detta, anpassat efter våra utbildningar och vår skola. Uvengymnasiet, Uppsala säger följande: Vi på Praktikprogrammet har tagit intryck av Tjörns arbete med handledarna och kommer att utifrån deras modell försöka utveckla en individuell handledarutbildning. Vi kommer att ta de goda idérna i deras "handledarbok" och baka om den lite för att passa vår verksamhet. Vi vill även kopiera arbetet i nätverket och få igång ett eget nätverk i Uppsala för de kommunala skolorna med yrkesbaserat lärande, dels för erfarenhetsspridning samt för gemensam marknadsföring, budgetkrav etc. 7

8 Personligen tror jag även att vi kommer att använda oss av administrativa erfarenheter från andra skolor i nätverket, exempelvis praktikkoordinatorer som Skövde och Uddevalla har. Men det kanske kommer att ske på lite längre sikt. Praktikprogrammet vid Uvengymnsiet i Uppsala genom Johan Furenborn Skövde kommun: Vårt eget deltagande har satt press på oss själva att utveckla tankar kring lärlingsutbildning. Vi har anställt en lärlingscoach (from 1 april) som skall arbeta vidare med våra teoretiska funderingar och förhoppningsvis omsätta (eller revidera) dem till praktisk verklighet. Andra idéer som vi har tagit med oss är att elever inom lärlingsutbildningar har en egen dator för dokumentation samt att de för loggböcker varje vecka. Uddevalla gymnasieskola: Kontakten med Tjörn (även innan nätverket bildades) har varit till mycket bra stöd och hjälp i våra tankar innan starten av vårt lärlingsprogram både för koordinatorn och för yrkesläraren. Alla inbjudningar till andra utbildningar/seminarier t ex via Idéskole-koordinatorn har utgjort en positiv bieffekt av att vara med i nätverket. Deltagandet har skapat mycket positiva idéer för skolan som helhet. T ex har internationaliseringsarbetet kommit igång via tips och idéer. Vi har bidragit till nätverket med idéer inför lärlingsprogrammen med t ex loggböcker, praktikersättning (kostersättning), intagningsmodellen (betyg samt kryssruta för att markera intresse för lärlingsformen), nedbrytning av kurser, lärlingsråd. Maud och Robert från Uddevalla gymnasieskola 8

9 Viskastrandsgymnasiet, Borås: Det västra nätverket med Viskastrandsgymnasiet som idéskola består av ytterligare fem skolor: YTC Lindholmen, Göteborg Bräckegymnasiet, Göteborg Bäckadalsgymnasiet, Jönköping Åkrahällskolan, Nybro Nösnäsgymnasiet, Stenungsund Koordinator för nätverk väst är Margaretha Allen. I skrivande stund genomförs de sista förberedelserna inför nätverkets femte träff som kommer att hållas på Borås Arena vecka 9. Glädjande nog har vi många deltagare på våra träffar vilket torde tyda på att skolorna prioriterar dessa möten och att deltagarna tycker att nätverket känns meningsfullt. Påpassligt nog har en av våra bygglärare dokumenterat byggandet av Arenan i bild och kommer att på plats föreläsa kring hur man kan använda bild och film i undervisningen på byggprogrammet. Detta är en konkret idé som säkert kan anammas av andra skolor. Vårt fokusområde denna gång är betyg och bedömning. Vi kommer att få en föreläsning i ämnet samt en konkret information hur Borås stad gått till väga för att lärarna ska nå en så likartad bedömning som möjligt. Flera kommuner har visat intresse för metoden som Borås använt och det kommer med all säkerhet skapa ett liknande intresse bland skolorna som ingår i vårt nätverk. På vår fjärde nätverksträff höll personal från Bäckadalsgymnasiet, Jönköping, en presentation kring hur man samarbetat kring ett läsprojekt på byggprogrammet. Denna presentation skapade ett stort intresse för liknande projekt på andra skolor. På Viskastrandsgymnasiet fortsätter projektet med läsning 20 minuter varje morgon. Detta projekt kommer att presenteras utförligare på vår femte nätverksträff. Från en annan idéskola för yrkesutbildning, Utbildningscentrum Tjörn, har vi fått ett konkret tips som handlar om samarbetet mellan skolor och handledare. Vi har beställt ett exemplar till varje deltagande skola av UCT:s Handledarguide som ger en modell för gymnasial lärlingsutbildning. Denna pärm kommer att diskuteras på någon av nätverksträffarna framöver. Andra diskussionspunkter på skolorna har varit att det är viktigt att ge företagen feedback efter APU-perioder och Öppet hus-arrangemang. Frågor som kan tas upp med företagen är vad det hela ledde till och hur det påverkade eleverna. En tanke som kom upp var att bjuda in representanter från företagen till enkla (lunch)träffar där skolans vardag visas för några handledare och/eller APU-ansvariga, där vi poängterar vikten av deras engagemang. Som synes föds många idéer inom nätverket. Vi lär av varandra och vi ger och tar och vi ser fram mot det fortsatta samarbetet. För Viskastrandsgymnasiet och nätverk Väst, Björn Dahlbäck 9

10 Några punkter vi diskuterat på YTC, Lindholmen i Göteborg: Det är viktigt ge företagen feed-back efter APU-perioder och till exempel "Öppet hus" engagemang. Vad ledde det till? Hur påverkade och vad gav det eleven? Vad göra framåt? Ett sätt kan vara att bjuda in till enkla (lunch)träffar där skolans vardag (delta i lektion?) visas för några handledare och/eller APU-ansvariga på ett företag och vikten av deras engagemang påtalas/diskuteras. Vi vill sprida detta bland lärarna och inom "specialistgrupperna" vi har med branschrepresentanter inom de olika inriktningarna på elprogrammet. YTC Lindholmen gm Bengt 10

Nyhetsbrev från Nätverken som bildats kring Idéskolor i Väst, Oktober 2007

Nyhetsbrev från Nätverken som bildats kring Idéskolor i Väst, Oktober 2007 Nyhetsbrev från Nätverken som bildats kring Idéskolor i Väst, Oktober 2007 Innehåll: - Koordinatorn har ordet - Birger Sjöberggymnasiet, Vänersborg - BrobyGrafiska, Sunne - Hammarö Utbildningscentrum,

Läs mer

Minnesanteckningar från nätverksträff 4 i BrobyGrafiskas nätverk 23/10-24/10

Minnesanteckningar från nätverksträff 4 i BrobyGrafiskas nätverk 23/10-24/10 Minnesanteckningar från nätverksträff 4 i BrobyGrafiskas nätverk 23/10-24/10 Rektor Ingalill Lindqvist hälsade välkommen och berättade att vi nu befann oss i den byggnad som delvis är ett resultat av ett

Läs mer

Idéskola för yrkesutbildning

Idéskola för yrkesutbildning Utvärderingen av Idéskola för yrkesutbildning -slutrapport Joakim Nilsson 2008-10-31 Innehållsförteckning Ett Inledning...3 Projektets bakgrund och den omgivande verkligheten... 3 Metod och material...

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden: januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden: januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden: januari 2009-juni 2010 Tjörns gymnasieskola Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Gunilla Lövström Malin Haugen Stefan Karlsson Ninja Wängde Anders

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

I. Välkommen Ingalill Lindqvist, rektor på BrobyGrafiska Utbildning, hälsade välkomna. Hon pratade allmänt om Sunne och varför vi blev en idéskola.

I. Välkommen Ingalill Lindqvist, rektor på BrobyGrafiska Utbildning, hälsade välkomna. Hon pratade allmänt om Sunne och varför vi blev en idéskola. Anteckningar från Nätverkskonferens den 14 mars 2006, Sunne Närvarande: Luspengymnasiet, Storuman Roland Nilsson, Louis Liljedahl Duveholmsgymnasiet, Katrineholm Lars Halvarsson, Lars-Åke Flodmark S:t

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Lärlingskonferensen i Sundsvall 100920 - dokumentation

Lärlingskonferensen i Sundsvall 100920 - dokumentation Lärlingskonferensen i Sundsvall 100920 - dokumentation Pass 1 Ämne: Handledarutbildning och hur denna kan genomföras Det är viktigt med handledarutbildning, då det är en ny arbetsform för företagarna!

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009/2010

Verksamhetsberättelse 2009/2010 Verksamhetsberättelse 2009/2010 Öppna programmet Gymnasial lärlingsutbildning Individuella programmet Uddevalla Gymnasieskola Del 1 Öppna programmet verksamhetsbeskrivning sid 3 VUV-kort för Öppna programmet

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Vart är du på väg? Kompetensutveckling

Vart är du på väg? Kompetensutveckling Kompetensutveckling 2011 Vart är du på väg? Det vet varken du eller jag helt säkert. Världen förändras allt snabbare och mänskligheten ställs inför frågor som gårdagens kunskap och kompetens inte kan besvara.

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer