Nyhetsbrev 4 från det Västra nätverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev 4 från det Västra nätverket"

Transkript

1 Nyhetsbrev 4 från det Västra nätverket Idéskolor: Birger Sjöberggymnasiet; Vänersborg BrobyGrafiska, Sunne Hammarö Utbildningscentrum, Hammarö Tjörns gymnasieskola, Skärhamn Viskastrandsgymnasiet, Borås Koordinator: Nyheter från koordinator Margaretha Allen: Vi är nu inne i en mycket spännande fas i nätverken i Väst och har kommit så långt att nätverken känns stabila och gemenskapen är god. Då sprids idéer och erfarenheter lättare. Nulägesbeskrivningarna ligger till grund för arbetet, men de områden som behandlas utökas allteftersom. Resultatet blir skolutveckling kring program med yrkesutbildning på en bred bas. Koordinatorsrollen vidgas till att också överföra idéer och erfarenheter mellan nätverken. Den interna kompetensen kompletteras med externa medverkande för att också lyfta blicken och gå på djupet i fler frågor. Vi har bland annat knutit upp oss mot två professorer med fokus på yrkesutbildning: professor Robert Höghielm, Lärarutbildningen i Stockholm och professor Lennart Nilsson, Göteborgs Universitet och Högskolan i Skövde. Senaste nytt är att projektet Idéskola presenterades vid en internationell konferens i Istanbul, Turkiet under temat Quality in training of teachers and trainers. Konferensen invigdes av Turkiets vice premiärminister Mr Abdullatif Sener. 200 delegater från 31 länder fick under två dagar ta del av projektets tankar och resultat såväl i utställningsform som under en workshop. 20 andra projekt från 10 länder presenterades samtidigt. En kort rapport på engelska delades ut till intresserade delegater liksom kopior av filmen På gång kring yrkesutbildning där 4 av idéskolorna i Väst medverkar. Konferensen arrangerades av de nationella programkontoren i Storbritannien och i Turkiet som ett led i kvalitetssäkringen av europeisk yrkesutbildning. Ett antal kontakter knöts med andra europeiska projekt för ev. kommande samarbete mellan olika länder inom de nya programmen för Livslångt lärande. Kanske har Idéskola som koncept nu exporterats till andra länder i Europa. Vidare info se under Idéskola. Temat för detta nyhetsbrev är exempel på betydelsefulla idéer och/eller erfarenheter som har uppkommit i mötet mellan idéskolan och anslutande skolor. 1

2 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg: Nyhetsbrev från Birger Sjöberggymnasiets idéprogram BP, FP, HR och HV, Vänersborg Idéer som vuxit fram i vårt nätverk från den 3 maj 2006: o att skapa ämnesintegrerade programarbetslag med yrkes- och kärnämnen i samma lokaler; o att bygga om för att främja detta; o att skapa lärarkontinuitet i programarbetslagen (minst 3 år); o att skapa mer tid tillsammans för programarbetslaget; o ett nytt ämnesintegrerat projekt för att ta emot nya elever på programmen; o ett stort organisations- och strukturomvandlingsprojekt med förändringar i arbetslag, schema, arbetsmetoder etc; o gemensam idé om att göra ett projekt runt bröllop där alla nätverkskolor medverkar. Exempel på ingående bidrag från olika program som bröllopskläder från HV, transport för brudpar med landå, limousin, veteranbil från NP och FP, romantisk dukning och mat från HR; o att med programmålen väva in ämnesintegration i APU; o att följa upp var våra före detta elever nu arbetar, för att ev placera APU-elever på deras företag/arbetsplatser; o att vi knutit professor Lennart Nilsson till idéskolan; o att inspirera såväl Göteborgs som Skövdes yrkeslärarutbildare genom tätare kontakter med idéskolorna och deras nätverk; o att visa på möjligheterna för att erbjuda yrkeslärare en Mastersutbildning; o att bidra med en möjlighet till särskild skolledarutbildning för dem som ska ansvara för yrkesutbildning; o att verka för att yrkesutbildningsfrågorna i så många forum som möjligt lyfts fram som tillväxtskapande i ett långsiktigt perspektiv; o att hitta intressanta uppgifter för studenter att gripa sig an inom idéskolenätverken, t ex i form av uppsatser och liknande. Hälsningar Idéskolegruppen, Birger Sjöberggymnasiet, Vänersborg 2

3 BrobyGrafiska, Sunne: Vi, BrobyGrafiska Utbildning, Baggium AB i Karlstad, Åsfjärdens Utbildningscenter i Grums, S:t Eskilsgymnasiet i Eskilstuna har träffats två gånger. Varje gång vi har träffats har det varit en ah-upplevelse. Det är så mycket som händer i varje skola, i vårt nätverk och mellan våra möten. Vi träffas alltid från lunch till lunch för att kunna umgås också på kvällen. Ni vet alla, att informella möten, kan ge mycket. Personerna berättar mera och plötsligt händer det att en ny idé är kläckt. Det är vad som händer i vårt nätverk. Vi har verkligen berättat och hjälpt varandra för att hitta nya former av marknadsföring, APU mm. T ex S:t Eskilsgymnasium har provat att ha prova-på-dagar med högstadieelever. BrobyGrafiska Utbildning har gjort detta i några år nu och S:t Eskils har provat på. Det fungerar! Bra marknadsföring och det märks sedan på intagningen av elever. APU platser kan vara svåra att hitta ibland. Nu kommer BrobyGrafiska Utbildning och S:t Eskilsgymnasium att samarbeta. Baggium i Karlstad som är en privat skola, har gett oss alla många tips. Förhållningssätt med gymnasieelever, hur vi kan skicka SMS till alla föräldrar som har ungdomar hemma. Ni vet din son/dotter är inte på skolan Idrott behöver inte vara endast på skolan och man bör satsa mera på hälsan. Listan kan vara lång. I vårt utvecklingsområde, har varje skola arbetat på sitt håll. Det som kunde vara bättre är hur vi arbetar och stödjer varandra under arbetets gång. Det måste vi vara bättre och vårt nätverk bestämde att använda sig av FirstClass. Intressant hur vi kommer att följa upp det. Men vi kommer att få hjälp med vår föreläsare Johan Plate nästa gång vi träffs. Att kunna lyssna på bra föreläsningar, få igång andra idéer, förbättra och utveckla den pedagogiska processen, lyssna på förvaltningschefer från andra kommuner, göra studiebesök, vara med i ett utvecklingsprojekt, äta goda middagar som hotell och restaurang programmets elever bjuder oss på, lyssna på elever som har varit utomlands, få veta om vad som händer inom skolan, från Skolmyndighet, är verkligen något som stärker, ge glädje, påverkar oss, och ge så mycket till oss alla inom nätverket och tillbaka i våra respektive skolor. Laurence Autard de Bragard Koordinator för BrobyGrafiska Utbildning 3

4 I nätverket har vi fått idéer och tips kring: * Programrådsverksamhet som en inspirerande samverkan * Elevmedverkan i programråd (eleverna är framtida kunder) * En företagare som ordförande i programrådet * Engagera näringslivsutvecklaren i kommunen * Arrangera miniseminarier med innehåll som branschen behöver och knyt kontakter då * Branschföreträdare intervjuar alla treor som en del i utvärderingen av deras studier * Att starta ett virtuellt kompetensråd som inom Göteborgsregionen * APU-platser på större företags informationsavdelningar * byta elever med varandra. Resultat att elever från en skola vågar flytta för att gå vidare på en KY-utbildning * som verktyg för samordning av platser * Hur man startar ett teknikcollege * Entreprenöriellt lärande * Sätta upp annonser på skolans anslagstavla för att eleverna ska se vilka kompetenser som krävs. * Skolan skickar nyhetsbrev till företagen en gång i månaden * Ta med skolans arbete med arbetslivet i kvalitetsredovisningen * En prova-på dag för elever i grundskolan som ska välja program * Vårsalonger där elevernas projektarbete visas upp 4

5 Hammarö Utbildningscenter, Hammarö: Här kommer exempel på betydelsefulla idéer och/eller erfarenheter som har uppkommit i mötet mellan idéskolan och anslutande skolor. Vårt huvudområde har varit att arbeta för ökad attraktivitet. * viktigt att tänka på hur man syns utåt ett första professionellt intryck kan vara av stor betydelse för framtiden (t ex hur svarar vi i telefon, vad skickar vi ut för papper och kuvert, hur ser vårt informationsmaterial ut) * viktigt att kunna anpassa innehållet till sin egen verksamhet. Även om det inte är skräddarsytt för just den verksamhet man själv bedriver gäller det att kunna sätta in det i ett sannat sammanhang. Detta utifrån att samtliga deltagarskolor har olika förutsättningar * viktigt att kunna arbeta flexibelt anpassa arbetet efter olika förutsättningar i synnerhet då förutsättningarna ändras under arbetets gång * fått närmare kontakt med andra skolor de olika skolorna kompletterar varandra med idéer och arbetssätt och arbetsformer, fått se hur olika skolor ser ut rent fysiskt tips på hur man löst olika saker på de andra skolorna * nätverket har gett en öppning om nätverket inte funnits hade man inte tagit kontakt med de deltagande skolorna * nätverket har fungerat som inspirationskälla det är annars lätt att stirra sig blind på enbart sin egen verksamhet nu har man fått influenser utifrån * samma frågeställningar och utmaningar finns på de olika deltagarskolorna det är skönt att veta att man inte är ensam om detta utan att man istället kan få tips och idéer ifrån varandra och tillsammans lösa eventuella problem och driva utvecklingen framåt * utbyte av elever en bra start ett arbete som går att utveckla ytterligare * har gett tid och utrymme att tänka till och reflektera över sin egen skola och över sin egen arbetssituation 5

6 Som ett komplement till Hammarös beskrivning bifogar Krokslättsgymnasiet i Mölndal några tankar till nyhetsbrevet: - Vi har fått idéer till förnyelse av vårt Omvårdnadsprogram gällande timplanering, teman och infärgning - allt för att eleverna skall uppleva helhet och sammanhang i utbildningen. - Vi har fått idéer kring marknadsföring - vikten av att kontinuerligt använda vår logotype och dess färger då vi på något sätt presenterar skolan. - Vi har sammanfört elever mellan våra skolor som har diskuterat vad som utmärker en attraktiv skola. - Vi (nätverksskolorna) planerar en gemensam studieresa till en skolan i Danmark för att få nya idéer från vårt grannland. Ewa Berhof, Krokslättsgymnasiet 6

7 Tjörns gymnasieskola, Skärhamn: Nyhetsbrev från Tjörns gymnasieskola Det centrala som flera av de deltagande skolorna pekar på är att få diskutera och utbyta erfarenheter kring hur man skall tänka såväl pedagogiskt som praktisk när man skall man arbetsplatsförlägga utbildning. Bredden har varit stor på de områden som diskuterats i nätverket; allt från pedagogik, handledarutbildning, den nya lärarrollen till ekonomi och avtalsskrivningar. Det skolorna pekar på som viktiga inslag i nätverksträffarna är att få ta del av konkreta exempel på hur man kan gå till väga och få förslag på olika lösningar som t ex Uddevallas och Skövdes lösningar med praktikkoordinatorer och Uddevallas lösning på branschråd. Flera skolor har pekat på att de har fått idéer kring handledarutbildningen och hur man på olika sätt kan vara ett stöd för handledarna. Många har kunnat plocka olika delar och idéer ur Tjörns handledarpärm. Ett annat område där skolorna har delat med sig av olika lösningar har varit avtalsskrivningar mellan skola och företag samt elev. Någon skola tänker kopiera idén om att bilda ett nätverk i den egna kommunen för att jobba vidare med det yrkesbaserade lärandet. Nösnäsgymnasiet i Stenungsund kompletterar med egna reflektioner: "När vi nu börjat tala med tänkta praktikplatser, så har en idé växt fram om att undersöka både eleven och företagets intresse för utbildning i arbetslivet. Här har vi tänkt oss ett samtal med eleven för att presentera yrket och det eventuella företaget. Sedan har vi planer på att eleven en period under vårterminen i 9:an skulle få vara på arbetsplatsen. Denna periods längd är beroende av hur eleven klarar sina grundskolestudier, förslagsvis allt från 2 dagar till en vecka. Via en sondering bland våra tänkta praktikplatser tycker man att förslaget är intressant och är mycket måna om att rätt inriktning på yrkesval och studier sker. År 2-3 kan det vara intressant om elever som gått en tid berättar hur de upplevt sitt yrkesval och studieformen vid elevsamtalet." Öckerö gymnasieskola skriver att: Vi har av Idéskolan (FFG, UCT på Tjörn) fått ta del av deras material när det gäller avtalsskrivning, handledarutbildning e t c.. Materialet är en mycket bra grund för oss nu när vi arbetar med att ta fram detta, anpassat efter våra utbildningar och vår skola. Uvengymnasiet, Uppsala säger följande: Vi på Praktikprogrammet har tagit intryck av Tjörns arbete med handledarna och kommer att utifrån deras modell försöka utveckla en individuell handledarutbildning. Vi kommer att ta de goda idérna i deras "handledarbok" och baka om den lite för att passa vår verksamhet. Vi vill även kopiera arbetet i nätverket och få igång ett eget nätverk i Uppsala för de kommunala skolorna med yrkesbaserat lärande, dels för erfarenhetsspridning samt för gemensam marknadsföring, budgetkrav etc. 7

8 Personligen tror jag även att vi kommer att använda oss av administrativa erfarenheter från andra skolor i nätverket, exempelvis praktikkoordinatorer som Skövde och Uddevalla har. Men det kanske kommer att ske på lite längre sikt. Praktikprogrammet vid Uvengymnsiet i Uppsala genom Johan Furenborn Skövde kommun: Vårt eget deltagande har satt press på oss själva att utveckla tankar kring lärlingsutbildning. Vi har anställt en lärlingscoach (from 1 april) som skall arbeta vidare med våra teoretiska funderingar och förhoppningsvis omsätta (eller revidera) dem till praktisk verklighet. Andra idéer som vi har tagit med oss är att elever inom lärlingsutbildningar har en egen dator för dokumentation samt att de för loggböcker varje vecka. Uddevalla gymnasieskola: Kontakten med Tjörn (även innan nätverket bildades) har varit till mycket bra stöd och hjälp i våra tankar innan starten av vårt lärlingsprogram både för koordinatorn och för yrkesläraren. Alla inbjudningar till andra utbildningar/seminarier t ex via Idéskole-koordinatorn har utgjort en positiv bieffekt av att vara med i nätverket. Deltagandet har skapat mycket positiva idéer för skolan som helhet. T ex har internationaliseringsarbetet kommit igång via tips och idéer. Vi har bidragit till nätverket med idéer inför lärlingsprogrammen med t ex loggböcker, praktikersättning (kostersättning), intagningsmodellen (betyg samt kryssruta för att markera intresse för lärlingsformen), nedbrytning av kurser, lärlingsråd. Maud och Robert från Uddevalla gymnasieskola 8

9 Viskastrandsgymnasiet, Borås: Det västra nätverket med Viskastrandsgymnasiet som idéskola består av ytterligare fem skolor: YTC Lindholmen, Göteborg Bräckegymnasiet, Göteborg Bäckadalsgymnasiet, Jönköping Åkrahällskolan, Nybro Nösnäsgymnasiet, Stenungsund Koordinator för nätverk väst är Margaretha Allen. I skrivande stund genomförs de sista förberedelserna inför nätverkets femte träff som kommer att hållas på Borås Arena vecka 9. Glädjande nog har vi många deltagare på våra träffar vilket torde tyda på att skolorna prioriterar dessa möten och att deltagarna tycker att nätverket känns meningsfullt. Påpassligt nog har en av våra bygglärare dokumenterat byggandet av Arenan i bild och kommer att på plats föreläsa kring hur man kan använda bild och film i undervisningen på byggprogrammet. Detta är en konkret idé som säkert kan anammas av andra skolor. Vårt fokusområde denna gång är betyg och bedömning. Vi kommer att få en föreläsning i ämnet samt en konkret information hur Borås stad gått till väga för att lärarna ska nå en så likartad bedömning som möjligt. Flera kommuner har visat intresse för metoden som Borås använt och det kommer med all säkerhet skapa ett liknande intresse bland skolorna som ingår i vårt nätverk. På vår fjärde nätverksträff höll personal från Bäckadalsgymnasiet, Jönköping, en presentation kring hur man samarbetat kring ett läsprojekt på byggprogrammet. Denna presentation skapade ett stort intresse för liknande projekt på andra skolor. På Viskastrandsgymnasiet fortsätter projektet med läsning 20 minuter varje morgon. Detta projekt kommer att presenteras utförligare på vår femte nätverksträff. Från en annan idéskola för yrkesutbildning, Utbildningscentrum Tjörn, har vi fått ett konkret tips som handlar om samarbetet mellan skolor och handledare. Vi har beställt ett exemplar till varje deltagande skola av UCT:s Handledarguide som ger en modell för gymnasial lärlingsutbildning. Denna pärm kommer att diskuteras på någon av nätverksträffarna framöver. Andra diskussionspunkter på skolorna har varit att det är viktigt att ge företagen feedback efter APU-perioder och Öppet hus-arrangemang. Frågor som kan tas upp med företagen är vad det hela ledde till och hur det påverkade eleverna. En tanke som kom upp var att bjuda in representanter från företagen till enkla (lunch)träffar där skolans vardag visas för några handledare och/eller APU-ansvariga, där vi poängterar vikten av deras engagemang. Som synes föds många idéer inom nätverket. Vi lär av varandra och vi ger och tar och vi ser fram mot det fortsatta samarbetet. För Viskastrandsgymnasiet och nätverk Väst, Björn Dahlbäck 9

10 Några punkter vi diskuterat på YTC, Lindholmen i Göteborg: Det är viktigt ge företagen feed-back efter APU-perioder och till exempel "Öppet hus" engagemang. Vad ledde det till? Hur påverkade och vad gav det eleven? Vad göra framåt? Ett sätt kan vara att bjuda in till enkla (lunch)träffar där skolans vardag (delta i lektion?) visas för några handledare och/eller APU-ansvariga på ett företag och vikten av deras engagemang påtalas/diskuteras. Vi vill sprida detta bland lärarna och inom "specialistgrupperna" vi har med branschrepresentanter inom de olika inriktningarna på elprogrammet. YTC Lindholmen gm Bengt 10

Yrkesutbildning i Fokus. Mötesplats för idéoch erfarenhetsutbyte Information om Gymnasieutredningen

Yrkesutbildning i Fokus. Mötesplats för idéoch erfarenhetsutbyte Information om Gymnasieutredningen Yrkesutbildning i Fokus Mötesplats för idéoch erfarenhetsutbyte Information om Gymnasieutredningen Göteborg måndag 21 april 2008 MÖTESPLATSEN YRKESUTBILDNING I FOKUS i Göteborg är en del av en konferensserie

Läs mer

Rivstart för Idéskolenätverk för yrkesutbildningen!

Rivstart för Idéskolenätverk för yrkesutbildningen! Nyhetsbrev Idéskola för yrkesutbildning nr 1:2006 Rivstart för Idéskolenätverk för yrkesutbildningen! Under en intensiv vårtermin har nu nästan alla 20 idéskolor startat ett nätverksarbete! Det har verkligen

Läs mer

Nyhetsbrev från Nätverken som bildats kring Idéskolor i Väst, Oktober 2007

Nyhetsbrev från Nätverken som bildats kring Idéskolor i Väst, Oktober 2007 Nyhetsbrev från Nätverken som bildats kring Idéskolor i Väst, Oktober 2007 Innehåll: - Koordinatorn har ordet - Birger Sjöberggymnasiet, Vänersborg - BrobyGrafiska, Sunne - Hammarö Utbildningscentrum,

Läs mer

Minnesanteckningar från nätverksträff 4 i BrobyGrafiskas nätverk 23/10-24/10

Minnesanteckningar från nätverksträff 4 i BrobyGrafiskas nätverk 23/10-24/10 Minnesanteckningar från nätverksträff 4 i BrobyGrafiskas nätverk 23/10-24/10 Rektor Ingalill Lindqvist hälsade välkommen och berättade att vi nu befann oss i den byggnad som delvis är ett resultat av ett

Läs mer

I. Välkommen Ingalill Lindqvist, rektor på BrobyGrafiska Utbildning, hälsade välkomna. Hon pratade allmänt om Sunne och varför vi blev en idéskola.

I. Välkommen Ingalill Lindqvist, rektor på BrobyGrafiska Utbildning, hälsade välkomna. Hon pratade allmänt om Sunne och varför vi blev en idéskola. Anteckningar från Nätverkskonferens den 14 mars 2006, Sunne Närvarande: Luspengymnasiet, Storuman Roland Nilsson, Louis Liljedahl Duveholmsgymnasiet, Katrineholm Lars Halvarsson, Lars-Åke Flodmark S:t

Läs mer

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling?

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Detta är en checklista och guide för dig som funderar på att ta emot en lärling i ditt företag. Checklistan är applicerbar på den nuvarande gymnasiala

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Rapport från Förskolenätverket 2014-03-20 Johan Borvén Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Den 18 oktober 2013 gav Utbildningschefsnätverket följande uppdrag

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Handläggare Anette Johansson Stensbergs förskola 070 5585332 Datum 13 2014-01-15 Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Teknikcentrum, förskolan som inspirerar

Läs mer

Mönsterås kommun med ca 13000 innevånare är en vacker kustkommun vid E 22 med Öland som utsikt. För mer information om kommunen gå in på hemsidan

Mönsterås kommun med ca 13000 innevånare är en vacker kustkommun vid E 22 med Öland som utsikt. För mer information om kommunen gå in på hemsidan Mönsterås kommun med ca 13000 innevånare är en vacker kustkommun vid E 22 med Öland som utsikt. För mer information om kommunen gå in på hemsidan www.monsteras.se Aktuella Lärartjänster inför höstterminen

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Lärlingskonferensen i Sundsvall 100920 - dokumentation

Lärlingskonferensen i Sundsvall 100920 - dokumentation Lärlingskonferensen i Sundsvall 100920 - dokumentation Pass 1 Ämne: Handledarutbildning och hur denna kan genomföras Det är viktigt med handledarutbildning, då det är en ny arbetsform för företagarna!

Läs mer

molndal.se Skola- arbetsliv Sinntorpsskolan 4-9 Läsåret 2013/2014

molndal.se Skola- arbetsliv Sinntorpsskolan 4-9 Läsåret 2013/2014 Skola- arbetsliv Sinntorpsskolan 4-9 Läsåret 2013/2014 Vad säger styrdokumenten? 2.6 Skolan och omvärlden Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja

Läs mer

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn!

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn! 080908 Till: Ansvariga för utbildningar inom Handel/Turism/Hotell o Restaurang inom gymnasieskolan samt motsvarande personer inom Vuxenutbildningen. Inbjudna: En skolledare och en lärare per ingående program

Läs mer

Samverkan. från studentarbeten. Anders Ingwald, anders.ingwald@lnu.se

Samverkan. från studentarbeten. Anders Ingwald, anders.ingwald@lnu.se Samverkan från studentarbeten Anders Ingwald, anders.ingwald@lnu.se Samverkan med näringslivet i form av bl.a. APU/APL har varit ett återkommande tema i enskilda för examensarbeten och enskillda arbeten

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

Film och medier i undervisningen och lokal skolutveckling Slutrapport

Film och medier i undervisningen och lokal skolutveckling Slutrapport Film och medier i undervisningen och lokal skolutveckling Slutrapport AV-Media Kronoberg Mathias Ahrn Kungsmad Eva-Maria Johnsson Susanna Henningsson Iréne Wirdelöv Per-Håkan Jonestrand Teleborgs Centrum

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:1

Referensgrupp möte 2010:1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand,

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Sex och samlevnad i en modern skola

Sex och samlevnad i en modern skola Processbeskrivning Sex och samlevnad i en modern skola Januari 2004 Per Blanck och Eva Annerås Sex och samlevnad i en modern skola processbeskrivning Inledning Detta är en kortfattad redogörelse för arbetsprocessen

Läs mer

Anteckningar från nätverksmöte kring Lärande på arbetsplats LPA

Anteckningar från nätverksmöte kring Lärande på arbetsplats LPA 081125 Anteckningar från nätverksmöte kring Lärande på arbetsplats LPA Datum: 081024 Deltagare: Arbiv Avichai Lerum, Gunnar Gisslow Lerum, Björn Johansson Lerum, Kerstin Lundh Kungsbacka, Bonny Wernersson

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

Välkommen till Lärlingsprogrammet

Välkommen till Lärlingsprogrammet Välkommen till Motala I Motala bor drygt 42 000 personer. Motala ligger i den västra delen av Östergötland. Här finns sedan länge ett expansivt näringsliv som till stor del utgörs av tillverkningsindustri.

Läs mer

La bella Italia på Fyrisskolan!

La bella Italia på Fyrisskolan! La bella Italia på Fyrisskolan! De kulturella inslagen bland eleverna på Fyrisskolan är stora. Personalens ambition är att ta vara på elevernas bakgrund och främja möten mellan olika kulturer genom språk,

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats

Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats 110211 Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats Datum: Fredag 11 februari Deltagare: Rune Löfstrand Alingsås, Birgitta Eriksson Göteborg, Jens Kultje Lindholmens Tekniska Gymnasium, Tommy

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Anteckningar från Framtidsseminarium i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från Framtidsseminarium i Vuxenutbildningsgruppen från inarium i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Måndag 14 juni2004, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 4, Göteborg, Rum Himalaya Deltagare Sten Janson, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

Gymnasienämnden 2002-01-21 1 (11)

Gymnasienämnden 2002-01-21 1 (11) Sammanträdesdatum 2002-01-21 1 (11) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, 2002-01-21, kl 15.00-19.30 Beslutande Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s), 1:e vice ordförande Peter

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen 2015-04-16 Christina Jansson Internationalisering som utvecklingskraft Se och reflektera Utbyta metoder och arbetssätt Förändra Utveckla något

Läs mer

ESP språkutvecklingsnivåer A1-A2, B1-B2, C1-C2

ESP språkutvecklingsnivåer A1-A2, B1-B2, C1-C2 Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålsundervisning Iákovos Demetriádes Europeisk Språkportfolio, verktygslådan för modersmål och svenska som andraspråk 3 ESP och modersmålsundervisningen ESP språkutvecklingsnivåer

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Pedagogiskt bokslut Prästgårdsskolan Särskola 1-8 år 1 Innehåll: Tidsperiod sidan 3 Grundfakta sidan 3 Underlag och rutiner för att ta fram Kvalitetsredovisningen sidan 4

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen Anita Ferm Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar Mina utgångspunkter Stärk elevens rätt till en god utbildning Förtydliga ansvar, struktur

Läs mer

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Denna enkät är gjord av Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VKF). VKF är ett samarbete inom flexibelt lärande mellan Göteborgs Universitet, Chalmers, Karlstads

Läs mer

Skola arbetsliv i samverkan i Leksand.

Skola arbetsliv i samverkan i Leksand. Nyhetsbrev September 2013 Skola arbetsliv i samverkan i Leksand. September månad har varit en spännande månad när det gäller skola-arbetslivsarbete här i vår kommun. Skola-arbetslivsgruppen har haft sitt

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 5

Läs mer

www.halmstad.se/larlingsutbildning

www.halmstad.se/larlingsutbildning Gymnasial lärlingsutbildning är en del av den gymnasiereform som trätt i kraft hösten 2011. Skälen att ta emot en lärling är många och goda. är en utmärkt rekryteringsväg som låter en ny medarbetare formas

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande 1. PLE för livslångt lärande Västerås folkhögskola Projektledare Mathias Anbäcken e-postadress info@vfhsk.se Tel 021-14 07 05 Syfte och deltagare 2. Projektets syfte Idag styrs lärandet i våra folkhögskolekurser

Läs mer

Traineegymnasiet i Hylte visade på hur deras regionala samarbete givit en framgångsrik väg inom försöket.

Traineegymnasiet i Hylte visade på hur deras regionala samarbete givit en framgångsrik väg inom försöket. NLK Den 28:e april genomfördes en konferens med tydlig regional prägel vid gamla Slagthuset i Malmö. Utbildningschef Matz Nilsson berättade om sin vision om hur Malmö stads unga befolkning ska beredas

Läs mer

Karlstads universitet och

Karlstads universitet och www.kau.se/ruc Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är ett formaliserat nätverk mellan universitetet och kommunerna i regionen med syfte att genom gemensam verksamhet utveckla och fördjupa det för parterna

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Vad är kvalitet i APU/APL?

Vad är kvalitet i APU/APL? Vad är kvalitet i APU/APL? IPK:sYrkesutbildningsdagar december 2011 Gymnasial lärlingsutbildning med fokus på kvalitet Slutbetänkande SOU 2011:72 Hur höjer vi kvaliteten i gymnasial lärlingsutbildning?

Läs mer

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd connect-extend-challange h"p://urplay.se/167553 Förutsättningarna och det stöd som ges rektor från förvaltningsledning och styrelse

Läs mer

Skola för hållbar utveckling

Skola för hållbar utveckling Förnyad ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Förskolan Tanden www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR

Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR Göteborg 00-02-20 Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR Datum och tid: 2000-02-10, kl.9.00-12.00 Plats: Ullevi konferenscentrum, lokal Alliansen 3 Närvarande: Harriet Lökholm,

Läs mer

YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9

YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9 YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9 MOTION YU 1 Byggnads Örebro-Värmland Våra arbetplatser blir mer och mer internationella. Det är oerhört viktigt våra medlemmar får den kompetenshöjning som krävs

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR GR Utbildning 040918 Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR Datum: torsdag 9 september Tid: 13.00-16.00 Närvarande: Bo Lundahl, Alingsås, Tom Haglund, Partille, Annika Vannerberg,

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Samarbetsrådet för enskilda arkiv Dnr RA 04-2015/754. Mötesprotokoll

Samarbetsrådet för enskilda arkiv Dnr RA 04-2015/754. Mötesprotokoll 1 Samarbetsrådet för enskilda arkiv Dnr RA 04-2015/754 Mötesprotokoll Mötesdatum: 2015-01-30 Plats: Riksarkivets styrelserum Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Inbjudna gäster: Förhinder: Björn Jordell,

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning (Mälargymnasiet, NT och YTC)

Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning (Mälargymnasiet, NT och YTC) Bilaga 2.1. Ärende: Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m. 2014-11-24 Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning

Läs mer

DIGITAL KOMPETENS I GRUNDSKOLAN

DIGITAL KOMPETENS I GRUNDSKOLAN ATT GÖRA EN SKILLNAD SOM GÖR EN SKILLNAD Lin Education lever efter mantrat Att göra en skillnad som gör en skillnad. För oss är det inte tekniken som utvecklar skolan, snarare är det så att förändrad pedagogik

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Våra rekommendationer är inom fyra huvudpunkter: Modellens utgångspunkt Organisering Pedagogens nya roll Marknadsföring till nya och befintliga målgrupper Men,

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 07/08

Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 07/08 1 (6) 2009-04-14 Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 07/08 A. PRESENTATION Verksamhet Hösten 2004 startade det specialutformade programmet Teknik och Företagsamhet. Programmet vänder

Läs mer

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare SACT och SAASDC arrangerade 2013-03-02-03 Squaredans-seminariet 2013. Detta är seminariegruppens rapport om planering, genomförande, innehåll, feedback och kommentarer för vårt arbete. Bakgrund Squaredansseminariet

Läs mer

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks.

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks. Framtidens lärande En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ Konferens arrangerad av: DIU Skolverket SKL KK-stiftelsen m.fl http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.skl.se/

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Tillhörighet. Sammanträdesrum OP-konf

Tillhörighet. Sammanträdesrum OP-konf 1 (6) Ärenden 1 Ekonomi-rapport/frågestund Info om dagsläget Varje program skall ha sitt budgetläge Avtal NVU Hedemora PU kort nulägesbeskrivning från alla program TE: positivt att Thomas kommit över till

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat gymnasiechef Pär Hyss om Viskastrandsgymnasiets samarbete med Vuxenutbildningen. Förbundsdirektör Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen,

Läs mer

Eventportfölj. Malvina 14/15

Eventportfölj. Malvina 14/15 Hej! Har du kommit så här långt är DU säkert nyfiken på vilket sätt din organisation kan samarbeta med Malvina? Malvina är nätverket för kvinnliga studenter på KTH och vi har över 1000 medlemmar som ni

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer