Nyhetsbrev 4 från det Västra nätverket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev 4 från det Västra nätverket"

Transkript

1 Nyhetsbrev 4 från det Västra nätverket Idéskolor: Birger Sjöberggymnasiet; Vänersborg BrobyGrafiska, Sunne Hammarö Utbildningscentrum, Hammarö Tjörns gymnasieskola, Skärhamn Viskastrandsgymnasiet, Borås Koordinator: Nyheter från koordinator Margaretha Allen: Vi är nu inne i en mycket spännande fas i nätverken i Väst och har kommit så långt att nätverken känns stabila och gemenskapen är god. Då sprids idéer och erfarenheter lättare. Nulägesbeskrivningarna ligger till grund för arbetet, men de områden som behandlas utökas allteftersom. Resultatet blir skolutveckling kring program med yrkesutbildning på en bred bas. Koordinatorsrollen vidgas till att också överföra idéer och erfarenheter mellan nätverken. Den interna kompetensen kompletteras med externa medverkande för att också lyfta blicken och gå på djupet i fler frågor. Vi har bland annat knutit upp oss mot två professorer med fokus på yrkesutbildning: professor Robert Höghielm, Lärarutbildningen i Stockholm och professor Lennart Nilsson, Göteborgs Universitet och Högskolan i Skövde. Senaste nytt är att projektet Idéskola presenterades vid en internationell konferens i Istanbul, Turkiet under temat Quality in training of teachers and trainers. Konferensen invigdes av Turkiets vice premiärminister Mr Abdullatif Sener. 200 delegater från 31 länder fick under två dagar ta del av projektets tankar och resultat såväl i utställningsform som under en workshop. 20 andra projekt från 10 länder presenterades samtidigt. En kort rapport på engelska delades ut till intresserade delegater liksom kopior av filmen På gång kring yrkesutbildning där 4 av idéskolorna i Väst medverkar. Konferensen arrangerades av de nationella programkontoren i Storbritannien och i Turkiet som ett led i kvalitetssäkringen av europeisk yrkesutbildning. Ett antal kontakter knöts med andra europeiska projekt för ev. kommande samarbete mellan olika länder inom de nya programmen för Livslångt lärande. Kanske har Idéskola som koncept nu exporterats till andra länder i Europa. Vidare info se under Idéskola. Temat för detta nyhetsbrev är exempel på betydelsefulla idéer och/eller erfarenheter som har uppkommit i mötet mellan idéskolan och anslutande skolor. 1

2 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg: Nyhetsbrev från Birger Sjöberggymnasiets idéprogram BP, FP, HR och HV, Vänersborg Idéer som vuxit fram i vårt nätverk från den 3 maj 2006: o att skapa ämnesintegrerade programarbetslag med yrkes- och kärnämnen i samma lokaler; o att bygga om för att främja detta; o att skapa lärarkontinuitet i programarbetslagen (minst 3 år); o att skapa mer tid tillsammans för programarbetslaget; o ett nytt ämnesintegrerat projekt för att ta emot nya elever på programmen; o ett stort organisations- och strukturomvandlingsprojekt med förändringar i arbetslag, schema, arbetsmetoder etc; o gemensam idé om att göra ett projekt runt bröllop där alla nätverkskolor medverkar. Exempel på ingående bidrag från olika program som bröllopskläder från HV, transport för brudpar med landå, limousin, veteranbil från NP och FP, romantisk dukning och mat från HR; o att med programmålen väva in ämnesintegration i APU; o att följa upp var våra före detta elever nu arbetar, för att ev placera APU-elever på deras företag/arbetsplatser; o att vi knutit professor Lennart Nilsson till idéskolan; o att inspirera såväl Göteborgs som Skövdes yrkeslärarutbildare genom tätare kontakter med idéskolorna och deras nätverk; o att visa på möjligheterna för att erbjuda yrkeslärare en Mastersutbildning; o att bidra med en möjlighet till särskild skolledarutbildning för dem som ska ansvara för yrkesutbildning; o att verka för att yrkesutbildningsfrågorna i så många forum som möjligt lyfts fram som tillväxtskapande i ett långsiktigt perspektiv; o att hitta intressanta uppgifter för studenter att gripa sig an inom idéskolenätverken, t ex i form av uppsatser och liknande. Hälsningar Idéskolegruppen, Birger Sjöberggymnasiet, Vänersborg 2

3 BrobyGrafiska, Sunne: Vi, BrobyGrafiska Utbildning, Baggium AB i Karlstad, Åsfjärdens Utbildningscenter i Grums, S:t Eskilsgymnasiet i Eskilstuna har träffats två gånger. Varje gång vi har träffats har det varit en ah-upplevelse. Det är så mycket som händer i varje skola, i vårt nätverk och mellan våra möten. Vi träffas alltid från lunch till lunch för att kunna umgås också på kvällen. Ni vet alla, att informella möten, kan ge mycket. Personerna berättar mera och plötsligt händer det att en ny idé är kläckt. Det är vad som händer i vårt nätverk. Vi har verkligen berättat och hjälpt varandra för att hitta nya former av marknadsföring, APU mm. T ex S:t Eskilsgymnasium har provat att ha prova-på-dagar med högstadieelever. BrobyGrafiska Utbildning har gjort detta i några år nu och S:t Eskils har provat på. Det fungerar! Bra marknadsföring och det märks sedan på intagningen av elever. APU platser kan vara svåra att hitta ibland. Nu kommer BrobyGrafiska Utbildning och S:t Eskilsgymnasium att samarbeta. Baggium i Karlstad som är en privat skola, har gett oss alla många tips. Förhållningssätt med gymnasieelever, hur vi kan skicka SMS till alla föräldrar som har ungdomar hemma. Ni vet din son/dotter är inte på skolan Idrott behöver inte vara endast på skolan och man bör satsa mera på hälsan. Listan kan vara lång. I vårt utvecklingsområde, har varje skola arbetat på sitt håll. Det som kunde vara bättre är hur vi arbetar och stödjer varandra under arbetets gång. Det måste vi vara bättre och vårt nätverk bestämde att använda sig av FirstClass. Intressant hur vi kommer att följa upp det. Men vi kommer att få hjälp med vår föreläsare Johan Plate nästa gång vi träffs. Att kunna lyssna på bra föreläsningar, få igång andra idéer, förbättra och utveckla den pedagogiska processen, lyssna på förvaltningschefer från andra kommuner, göra studiebesök, vara med i ett utvecklingsprojekt, äta goda middagar som hotell och restaurang programmets elever bjuder oss på, lyssna på elever som har varit utomlands, få veta om vad som händer inom skolan, från Skolmyndighet, är verkligen något som stärker, ge glädje, påverkar oss, och ge så mycket till oss alla inom nätverket och tillbaka i våra respektive skolor. Laurence Autard de Bragard Koordinator för BrobyGrafiska Utbildning 3

4 I nätverket har vi fått idéer och tips kring: * Programrådsverksamhet som en inspirerande samverkan * Elevmedverkan i programråd (eleverna är framtida kunder) * En företagare som ordförande i programrådet * Engagera näringslivsutvecklaren i kommunen * Arrangera miniseminarier med innehåll som branschen behöver och knyt kontakter då * Branschföreträdare intervjuar alla treor som en del i utvärderingen av deras studier * Att starta ett virtuellt kompetensråd som inom Göteborgsregionen * APU-platser på större företags informationsavdelningar * byta elever med varandra. Resultat att elever från en skola vågar flytta för att gå vidare på en KY-utbildning * som verktyg för samordning av platser * Hur man startar ett teknikcollege * Entreprenöriellt lärande * Sätta upp annonser på skolans anslagstavla för att eleverna ska se vilka kompetenser som krävs. * Skolan skickar nyhetsbrev till företagen en gång i månaden * Ta med skolans arbete med arbetslivet i kvalitetsredovisningen * En prova-på dag för elever i grundskolan som ska välja program * Vårsalonger där elevernas projektarbete visas upp 4

5 Hammarö Utbildningscenter, Hammarö: Här kommer exempel på betydelsefulla idéer och/eller erfarenheter som har uppkommit i mötet mellan idéskolan och anslutande skolor. Vårt huvudområde har varit att arbeta för ökad attraktivitet. * viktigt att tänka på hur man syns utåt ett första professionellt intryck kan vara av stor betydelse för framtiden (t ex hur svarar vi i telefon, vad skickar vi ut för papper och kuvert, hur ser vårt informationsmaterial ut) * viktigt att kunna anpassa innehållet till sin egen verksamhet. Även om det inte är skräddarsytt för just den verksamhet man själv bedriver gäller det att kunna sätta in det i ett sannat sammanhang. Detta utifrån att samtliga deltagarskolor har olika förutsättningar * viktigt att kunna arbeta flexibelt anpassa arbetet efter olika förutsättningar i synnerhet då förutsättningarna ändras under arbetets gång * fått närmare kontakt med andra skolor de olika skolorna kompletterar varandra med idéer och arbetssätt och arbetsformer, fått se hur olika skolor ser ut rent fysiskt tips på hur man löst olika saker på de andra skolorna * nätverket har gett en öppning om nätverket inte funnits hade man inte tagit kontakt med de deltagande skolorna * nätverket har fungerat som inspirationskälla det är annars lätt att stirra sig blind på enbart sin egen verksamhet nu har man fått influenser utifrån * samma frågeställningar och utmaningar finns på de olika deltagarskolorna det är skönt att veta att man inte är ensam om detta utan att man istället kan få tips och idéer ifrån varandra och tillsammans lösa eventuella problem och driva utvecklingen framåt * utbyte av elever en bra start ett arbete som går att utveckla ytterligare * har gett tid och utrymme att tänka till och reflektera över sin egen skola och över sin egen arbetssituation 5

6 Som ett komplement till Hammarös beskrivning bifogar Krokslättsgymnasiet i Mölndal några tankar till nyhetsbrevet: - Vi har fått idéer till förnyelse av vårt Omvårdnadsprogram gällande timplanering, teman och infärgning - allt för att eleverna skall uppleva helhet och sammanhang i utbildningen. - Vi har fått idéer kring marknadsföring - vikten av att kontinuerligt använda vår logotype och dess färger då vi på något sätt presenterar skolan. - Vi har sammanfört elever mellan våra skolor som har diskuterat vad som utmärker en attraktiv skola. - Vi (nätverksskolorna) planerar en gemensam studieresa till en skolan i Danmark för att få nya idéer från vårt grannland. Ewa Berhof, Krokslättsgymnasiet 6

7 Tjörns gymnasieskola, Skärhamn: Nyhetsbrev från Tjörns gymnasieskola Det centrala som flera av de deltagande skolorna pekar på är att få diskutera och utbyta erfarenheter kring hur man skall tänka såväl pedagogiskt som praktisk när man skall man arbetsplatsförlägga utbildning. Bredden har varit stor på de områden som diskuterats i nätverket; allt från pedagogik, handledarutbildning, den nya lärarrollen till ekonomi och avtalsskrivningar. Det skolorna pekar på som viktiga inslag i nätverksträffarna är att få ta del av konkreta exempel på hur man kan gå till väga och få förslag på olika lösningar som t ex Uddevallas och Skövdes lösningar med praktikkoordinatorer och Uddevallas lösning på branschråd. Flera skolor har pekat på att de har fått idéer kring handledarutbildningen och hur man på olika sätt kan vara ett stöd för handledarna. Många har kunnat plocka olika delar och idéer ur Tjörns handledarpärm. Ett annat område där skolorna har delat med sig av olika lösningar har varit avtalsskrivningar mellan skola och företag samt elev. Någon skola tänker kopiera idén om att bilda ett nätverk i den egna kommunen för att jobba vidare med det yrkesbaserade lärandet. Nösnäsgymnasiet i Stenungsund kompletterar med egna reflektioner: "När vi nu börjat tala med tänkta praktikplatser, så har en idé växt fram om att undersöka både eleven och företagets intresse för utbildning i arbetslivet. Här har vi tänkt oss ett samtal med eleven för att presentera yrket och det eventuella företaget. Sedan har vi planer på att eleven en period under vårterminen i 9:an skulle få vara på arbetsplatsen. Denna periods längd är beroende av hur eleven klarar sina grundskolestudier, förslagsvis allt från 2 dagar till en vecka. Via en sondering bland våra tänkta praktikplatser tycker man att förslaget är intressant och är mycket måna om att rätt inriktning på yrkesval och studier sker. År 2-3 kan det vara intressant om elever som gått en tid berättar hur de upplevt sitt yrkesval och studieformen vid elevsamtalet." Öckerö gymnasieskola skriver att: Vi har av Idéskolan (FFG, UCT på Tjörn) fått ta del av deras material när det gäller avtalsskrivning, handledarutbildning e t c.. Materialet är en mycket bra grund för oss nu när vi arbetar med att ta fram detta, anpassat efter våra utbildningar och vår skola. Uvengymnasiet, Uppsala säger följande: Vi på Praktikprogrammet har tagit intryck av Tjörns arbete med handledarna och kommer att utifrån deras modell försöka utveckla en individuell handledarutbildning. Vi kommer att ta de goda idérna i deras "handledarbok" och baka om den lite för att passa vår verksamhet. Vi vill även kopiera arbetet i nätverket och få igång ett eget nätverk i Uppsala för de kommunala skolorna med yrkesbaserat lärande, dels för erfarenhetsspridning samt för gemensam marknadsföring, budgetkrav etc. 7

8 Personligen tror jag även att vi kommer att använda oss av administrativa erfarenheter från andra skolor i nätverket, exempelvis praktikkoordinatorer som Skövde och Uddevalla har. Men det kanske kommer att ske på lite längre sikt. Praktikprogrammet vid Uvengymnsiet i Uppsala genom Johan Furenborn Skövde kommun: Vårt eget deltagande har satt press på oss själva att utveckla tankar kring lärlingsutbildning. Vi har anställt en lärlingscoach (from 1 april) som skall arbeta vidare med våra teoretiska funderingar och förhoppningsvis omsätta (eller revidera) dem till praktisk verklighet. Andra idéer som vi har tagit med oss är att elever inom lärlingsutbildningar har en egen dator för dokumentation samt att de för loggböcker varje vecka. Uddevalla gymnasieskola: Kontakten med Tjörn (även innan nätverket bildades) har varit till mycket bra stöd och hjälp i våra tankar innan starten av vårt lärlingsprogram både för koordinatorn och för yrkesläraren. Alla inbjudningar till andra utbildningar/seminarier t ex via Idéskole-koordinatorn har utgjort en positiv bieffekt av att vara med i nätverket. Deltagandet har skapat mycket positiva idéer för skolan som helhet. T ex har internationaliseringsarbetet kommit igång via tips och idéer. Vi har bidragit till nätverket med idéer inför lärlingsprogrammen med t ex loggböcker, praktikersättning (kostersättning), intagningsmodellen (betyg samt kryssruta för att markera intresse för lärlingsformen), nedbrytning av kurser, lärlingsråd. Maud och Robert från Uddevalla gymnasieskola 8

9 Viskastrandsgymnasiet, Borås: Det västra nätverket med Viskastrandsgymnasiet som idéskola består av ytterligare fem skolor: YTC Lindholmen, Göteborg Bräckegymnasiet, Göteborg Bäckadalsgymnasiet, Jönköping Åkrahällskolan, Nybro Nösnäsgymnasiet, Stenungsund Koordinator för nätverk väst är Margaretha Allen. I skrivande stund genomförs de sista förberedelserna inför nätverkets femte träff som kommer att hållas på Borås Arena vecka 9. Glädjande nog har vi många deltagare på våra träffar vilket torde tyda på att skolorna prioriterar dessa möten och att deltagarna tycker att nätverket känns meningsfullt. Påpassligt nog har en av våra bygglärare dokumenterat byggandet av Arenan i bild och kommer att på plats föreläsa kring hur man kan använda bild och film i undervisningen på byggprogrammet. Detta är en konkret idé som säkert kan anammas av andra skolor. Vårt fokusområde denna gång är betyg och bedömning. Vi kommer att få en föreläsning i ämnet samt en konkret information hur Borås stad gått till väga för att lärarna ska nå en så likartad bedömning som möjligt. Flera kommuner har visat intresse för metoden som Borås använt och det kommer med all säkerhet skapa ett liknande intresse bland skolorna som ingår i vårt nätverk. På vår fjärde nätverksträff höll personal från Bäckadalsgymnasiet, Jönköping, en presentation kring hur man samarbetat kring ett läsprojekt på byggprogrammet. Denna presentation skapade ett stort intresse för liknande projekt på andra skolor. På Viskastrandsgymnasiet fortsätter projektet med läsning 20 minuter varje morgon. Detta projekt kommer att presenteras utförligare på vår femte nätverksträff. Från en annan idéskola för yrkesutbildning, Utbildningscentrum Tjörn, har vi fått ett konkret tips som handlar om samarbetet mellan skolor och handledare. Vi har beställt ett exemplar till varje deltagande skola av UCT:s Handledarguide som ger en modell för gymnasial lärlingsutbildning. Denna pärm kommer att diskuteras på någon av nätverksträffarna framöver. Andra diskussionspunkter på skolorna har varit att det är viktigt att ge företagen feedback efter APU-perioder och Öppet hus-arrangemang. Frågor som kan tas upp med företagen är vad det hela ledde till och hur det påverkade eleverna. En tanke som kom upp var att bjuda in representanter från företagen till enkla (lunch)träffar där skolans vardag visas för några handledare och/eller APU-ansvariga, där vi poängterar vikten av deras engagemang. Som synes föds många idéer inom nätverket. Vi lär av varandra och vi ger och tar och vi ser fram mot det fortsatta samarbetet. För Viskastrandsgymnasiet och nätverk Väst, Björn Dahlbäck 9

10 Några punkter vi diskuterat på YTC, Lindholmen i Göteborg: Det är viktigt ge företagen feed-back efter APU-perioder och till exempel "Öppet hus" engagemang. Vad ledde det till? Hur påverkade och vad gav det eleven? Vad göra framåt? Ett sätt kan vara att bjuda in till enkla (lunch)träffar där skolans vardag (delta i lektion?) visas för några handledare och/eller APU-ansvariga på ett företag och vikten av deras engagemang påtalas/diskuteras. Vi vill sprida detta bland lärarna och inom "specialistgrupperna" vi har med branschrepresentanter inom de olika inriktningarna på elprogrammet. YTC Lindholmen gm Bengt 10

Nyhetsbrev 2 från nätverken i Väst

Nyhetsbrev 2 från nätverken i Väst Nyhetsbrev 2 från nätverken i Väst 061001 Till de fem nätverksskolorna i Väst; Tjörns utbildningscentrum, Viskastrandsgymnasiet i Borås, Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg, Hammarö utbildningscentrum

Läs mer

Yrkesutbildning i Fokus. Mötesplats för idéoch erfarenhetsutbyte Information om Gymnasieutredningen

Yrkesutbildning i Fokus. Mötesplats för idéoch erfarenhetsutbyte Information om Gymnasieutredningen Yrkesutbildning i Fokus Mötesplats för idéoch erfarenhetsutbyte Information om Gymnasieutredningen Göteborg måndag 21 april 2008 MÖTESPLATSEN YRKESUTBILDNING I FOKUS i Göteborg är en del av en konferensserie

Läs mer

Nyhetsbrev från Nätverken som bildats kring Idéskolor i Väst, Oktober 2007

Nyhetsbrev från Nätverken som bildats kring Idéskolor i Väst, Oktober 2007 Nyhetsbrev från Nätverken som bildats kring Idéskolor i Väst, Oktober 2007 Innehåll: - Koordinatorn har ordet - Birger Sjöberggymnasiet, Vänersborg - BrobyGrafiska, Sunne - Hammarö Utbildningscentrum,

Läs mer

Nyhetsbrev 3 från Nätverken i Väst Koordinator: Margaretha Allen

Nyhetsbrev 3 från Nätverken i Väst Koordinator: Margaretha Allen Nyhetsbrev 3 från Nätverken i Väst Koordinator: Margaretha Allen margaretha.allen@grutbildning.to Webbsida: www.grutbildning.to/pedagogisktcentrum 1. Koordinatorn i Väst Den viktigaste uppgiften i höst

Läs mer

Rivstart för Idéskolenätverk för yrkesutbildningen!

Rivstart för Idéskolenätverk för yrkesutbildningen! Nyhetsbrev Idéskola för yrkesutbildning nr 1:2006 Rivstart för Idéskolenätverk för yrkesutbildningen! Under en intensiv vårtermin har nu nästan alla 20 idéskolor startat ett nätverksarbete! Det har verkligen

Läs mer

Nyhetsbrev 5 i Västra nätverket

Nyhetsbrev 5 i Västra nätverket Nyhetsbrev 5 i Västra nätverket Idéskolor: Birger Sjöberggymnasiet; Vänersborg BrobyGrafiska, Sunne Hammarö Utbildningscentrum, Hammarö Tjörns gymnasieskola, Skärhamn Viskastrandsgymnasiet, Borås Koordinator:

Läs mer

Intresseanmälan avseende Teknikcollege

Intresseanmälan avseende Teknikcollege Till Industrikommittén 2007-05-11 Intresseanmälan avseende Teknikcollege sregionen är en näringsgeografiskt sammanhängande region med en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Därför är det nödvändigt att

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Teknikcollege - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Kriterier för Teknikcollege 1. Regionalt perspektiv 2. Infrastruktur för utbildningen 3. Tydlig profil 4. Samverkan med arbetslivet 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

Minnesanteckningar från nätverk för lärlingsutbildning 060513

Minnesanteckningar från nätverk för lärlingsutbildning 060513 GR Utbildning 060615 Minnesanteckningar från nätverk för lärlingsutbildning 060513 Deltagare: Sten Jansson Lerum, Gunilla Forsell Stenungsund, Magnus Haglund Ale, Lars Olsson Göteborg, Morgan Josefsson

Läs mer

Minnesanteckningar från nätverksträff 4 i BrobyGrafiskas nätverk 23/10-24/10

Minnesanteckningar från nätverksträff 4 i BrobyGrafiskas nätverk 23/10-24/10 Minnesanteckningar från nätverksträff 4 i BrobyGrafiskas nätverk 23/10-24/10 Rektor Ingalill Lindqvist hälsade välkommen och berättade att vi nu befann oss i den byggnad som delvis är ett resultat av ett

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling?

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Detta är en checklista och guide för dig som funderar på att ta emot en lärling i ditt företag. Checklistan är applicerbar på den nuvarande gymnasiala

Läs mer

I. Välkommen Ingalill Lindqvist, rektor på BrobyGrafiska Utbildning, hälsade välkomna. Hon pratade allmänt om Sunne och varför vi blev en idéskola.

I. Välkommen Ingalill Lindqvist, rektor på BrobyGrafiska Utbildning, hälsade välkomna. Hon pratade allmänt om Sunne och varför vi blev en idéskola. Anteckningar från Nätverkskonferens den 14 mars 2006, Sunne Närvarande: Luspengymnasiet, Storuman Roland Nilsson, Louis Liljedahl Duveholmsgymnasiet, Katrineholm Lars Halvarsson, Lars-Åke Flodmark S:t

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009 Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009 Utbildningens syfte Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Handläggare Anette Johansson Stensbergs förskola 070 5585332 Datum 13 2014-01-15 Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Teknikcentrum, förskolan som inspirerar

Läs mer

PROGRAMRÅDSGUIDEN. Elbranschens Centrala Yrkesnämnd 2010 03 02

PROGRAMRÅDSGUIDEN. Elbranschens Centrala Yrkesnämnd 2010 03 02 PROGRAMRÅDSGUIDEN ett hjälpmedel till dig i programrådet när du, och vi gemensamt, ska bevaka våra intressen i elteknikbranschen Elbranschens Centrala Yrkesnämnd 2010 03 02 Som ledamot i våra programråd

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009 Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009 Utbildningens syfte Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och en möjlighet

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Anteckningar till nätverksmöte för Lärande på arbetsplats

Anteckningar till nätverksmöte för Lärande på arbetsplats 081015 Anteckningar till nätverksmöte för Lärande på arbetsplats Datum: Onsdag 10 september Tid: 9.00-11.45 Plats: Arken konferenscenter, Oljevägen 3, Göteborg Nävarande: Stefan Heinz (tf ordförande) Mölndal,

Läs mer

FLER YRKESLÄRARE BÖR UPPMÄRKSAMMAS.

FLER YRKESLÄRARE BÖR UPPMÄRKSAMMAS. FLER BÖR UPPMÄRKSAMMAS. REGERINGEN OCH WORLDSKILLS SWEDEN SATSAR GEMENSAMT PÅ YRKESUTBILDNINGAR. Alla är överens, vi behöver fler som vill gå ett yrkesprogram. Intresset för yrkesutbildningar har minskat

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 Fokus på kunskap och förmågor Världen är i ständig förändring. Teknikutvecklingen, klimatutmaningen och globaliseringen påverkar vår vardag och förändringstakten ser inte ut

Läs mer

Skola för hållbar utveckling

Skola för hållbar utveckling Förnyad ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Förskolan Tanden www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Att utbilda för jobb.

Att utbilda för jobb. Att utbilda för jobb. Skolan kan finnas mitt i arbetslivet! Kiruna Luleå Skellefteå Umeå Örnsköldsvik Sundsvall Årjäng Uddevalla Trollhättan Orust Borås Göteborg Varberg Halmstad Helsingborg Malmö Falun

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Minnesanteckningar nätverksgrupp Lärande på arbetsplats

Minnesanteckningar nätverksgrupp Lärande på arbetsplats Minnesanteckningar nätverksgrupp Lärande på arbetsplats Datum: fredag 13 juni, kl. 09.00-12.00 Deltagare: Sten Jansson ordf Lerum, Lars Olsson UBF/Göteborg, Stefan Heinz Mölndal, Gunilla Forssell Stenungsund,

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Idéer och tankar kring Halländsk mat! Hur vill Du bidra?

Idéer och tankar kring Halländsk mat! Hur vill Du bidra? Wapnö Gård, Halmstad den 3 juni 2014 Idéer och tankar kring Halländsk mat! Hur vill Du bidra? DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Gastronomiska Samtal Halland Processledning och dokumentation:

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

Mönsterås kommun med ca 13000 innevånare är en vacker kustkommun vid E 22 med Öland som utsikt. För mer information om kommunen gå in på hemsidan

Mönsterås kommun med ca 13000 innevånare är en vacker kustkommun vid E 22 med Öland som utsikt. För mer information om kommunen gå in på hemsidan Mönsterås kommun med ca 13000 innevånare är en vacker kustkommun vid E 22 med Öland som utsikt. För mer information om kommunen gå in på hemsidan www.monsteras.se Aktuella Lärartjänster inför höstterminen

Läs mer

Yrkesbaserat lärande (YBL)

Yrkesbaserat lärande (YBL) Yrkesbaserat lärande (YBL) -en yrkesutbildning i förändring Jan-Olof Lundberg 2008-11-13 Stiftelsen STAR byggutveckling 1 1. Vad är yrkesbaserat lärande? 2. Samverkan näringsliv skola 3. Effekter av YBL

Läs mer

Nationell kraftsamling för kvalitet i yrkesprogrammen. Inbjudan till Nätverk för yrkesutbildning

Nationell kraftsamling för kvalitet i yrkesprogrammen. Inbjudan till Nätverk för yrkesutbildning Nationell kraftsamling för kvalitet i yrkesprogrammen Inbjudan till Nätverk för yrkesutbildning Nu bildas 20 Idéskolenätverk för att möta förändringar i gymnasieskolans yrkesprogram 2007 Förändringar i

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Från den 1 januari i år har vi lokala värdighetsgarantier för

Från den 1 januari i år har vi lokala värdighetsgarantier för Nyhetsbrev Nationell värdegrund i äldreomsorgen Information från vård och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad april 2015 Garantier för kvalitet Från den 1 januari i år har vi lokala värdighetsgarantier

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

molndal.se Skola- arbetsliv Sinntorpsskolan 4-9 Läsåret 2013/2014

molndal.se Skola- arbetsliv Sinntorpsskolan 4-9 Läsåret 2013/2014 Skola- arbetsliv Sinntorpsskolan 4-9 Läsåret 2013/2014 Vad säger styrdokumenten? 2.6 Skolan och omvärlden Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja

Läs mer

Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa. På gång! Nätverksträff för kontaktpersonerna. För mer information se sist i nyhetsbrevet!

Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa. På gång! Nätverksträff för kontaktpersonerna. För mer information se sist i nyhetsbrevet! Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa Nyheter! Hej! Här kommer det första nyhetsbrevet från Folkhögskolor för jämlik utbildning och hälsa. Jag, Mari Karlsson, kommer att som processledare på

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 Östrabo Yrkes Gymnasieskola A. Presentations- och resultatredovisningsdel Presentation av rektorsområdet Utbildningen vid rektorsområdet omfattar två nationella

Läs mer

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen 2015-04-16 Christina Jansson Internationalisering som utvecklingskraft Se och reflektera Utbyta metoder och arbetssätt Förändra Utveckla något

Läs mer

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Rapport från Förskolenätverket 2014-03-20 Johan Borvén Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Den 18 oktober 2013 gav Utbildningschefsnätverket följande uppdrag

Läs mer

Handledaren idag en av tre nyckelpersoner i AIL och LIA

Handledaren idag en av tre nyckelpersoner i AIL och LIA Handledaren idag en av tre nyckelpersoner i AIL och LIA Yrkesutbildning i brännpunkten 26 september 2012 Anna Bengtsson, butikschef MQ Gunilla Eek, gymnasielärare, handel Att ta tillvara på lärande i arbete

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Nytt från Skolverket. Särskolans Rikskonferens Bengt Weidow Undervisningsråd

Nytt från Skolverket. Särskolans Rikskonferens Bengt Weidow Undervisningsråd Nytt från Skolverket Särskolans Rikskonferens 2016 Bengt Weidow Undervisningsråd Disposition 1. Gymnasiesärskolearbetet 2. Gymnasiesärskola 2013 reformens syfte 3. Mottagande i gymnasiesärskolan hänvisning

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2014-2015 Bo förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förutsättningar för genomförande... 3 Metoder/verktyg som har använts för uppföljning

Läs mer

Pedagogiskt nätverk skolkultur

Pedagogiskt nätverk skolkultur Pedagogiskt nätverk skolkultur Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2013 Rapport Nätverksledare Linda Ireblad Harris 21013-12-07 08-594 213 60 Dnr: linda.irebladharris@vittra.se UBN/2014:15 Utbildningsnämnden

Läs mer

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande 1. PLE för livslångt lärande Västerås folkhögskola Projektledare Mathias Anbäcken e-postadress info@vfhsk.se Tel 021-14 07 05 Syfte och deltagare 2. Projektets syfte Idag styrs lärandet i våra folkhögskolekurser

Läs mer

Välkommen till Lärlingsprogrammet

Välkommen till Lärlingsprogrammet Välkommen till Motala I Motala bor drygt 42 000 personer. Motala ligger i den västra delen av Östergötland. Här finns sedan länge ett expansivt näringsliv som till stor del utgörs av tillverkningsindustri.

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Solbringens Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Samverkan skola och arbetsliv

Samverkan skola och arbetsliv Skolverket Samverkan skola och arbetsliv Vad säger gymnasieförordningen om apl? Arbetsplatsförlagt lärande, utdrag ur 4 kap. 12 Gymnasieförordningen (2010:2039) 12 Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma

Läs mer

Eventportfölj. Malvina 14/15

Eventportfölj. Malvina 14/15 Hej! Har du kommit så här långt är DU säkert nyfiken på vilket sätt din organisation kan samarbeta med Malvina? Malvina är nätverket för kvinnliga studenter på KTH och vi har över 1000 medlemmar som ni

Läs mer

Nätverksträff Vinnvård, 25 november

Nätverksträff Vinnvård, 25 november Nätverksträff Vinnvård, 25 november 2008-12-04 Forsknings- och utvecklingsprojektet ACTION arbete i partnerskap för att förbättra vård- och omsorgstjänster till äldre och deras anhörigvårdare via IKT har

Läs mer

Film och medier i undervisningen och lokal skolutveckling Slutrapport

Film och medier i undervisningen och lokal skolutveckling Slutrapport Film och medier i undervisningen och lokal skolutveckling Slutrapport AV-Media Kronoberg Mathias Ahrn Kungsmad Eva-Maria Johnsson Susanna Henningsson Iréne Wirdelöv Per-Håkan Jonestrand Teleborgs Centrum

Läs mer

Carl Adolph Agardhgymnasiet

Carl Adolph Agardhgymnasiet Carl Adolph Agardhgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet Humanistiska programmet Du behöver inte vara bäst när du kommer - du är det när du slutar Språk är mycket mer än glosor och grammatik,. Det märker

Läs mer

Minnesanteckningar från nätverksträffen för pedagogisk dokumentation

Minnesanteckningar från nätverksträffen för pedagogisk dokumentation Minnesanteckningar från nätverksträffen för pedagogisk dokumentation 160429 Vi välkomnas till skattkistan på ett härligt sätt där material fanns estetiskt uppdukat till oss Eva har konstruerat en vävram

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för Särvux

Redovisning av kvalitetsarbetet för Särvux Redovisning av kvalitetsarbetet för Särvux juni 2012 Ansvarig rektor Namn Elisabeth Wikberg Datum 2012-06-19 Tjörn Möjligheternas ö Verksamhetens namn Särvux särskild utbildning för vuxna Viktigaste lagar,

Läs mer

Teknikcollege. 27 godkända regioner 138 utbildningsanordnare. Teknikcollege Mitt (TC-Mitt) INDUSTRI TEKNIK BYGG

Teknikcollege. 27 godkända regioner 138 utbildningsanordnare. Teknikcollege Mitt (TC-Mitt) INDUSTRI TEKNIK BYGG Teknikcollege 27 godkända regioner 138 utbildningsanordnare Teknikcollege Mitt (TC-Mitt) Teknikcollege Strömsund invigdes hösten 2008 Teknikcollege Mitt TC-Mitt Hjalmar Strömerskolan Strömsund Teknikprogrammet

Läs mer

Informationsmöte/nätverksmöte om Vård- och omsorgscollege

Informationsmöte/nätverksmöte om Vård- och omsorgscollege Lars-Göran Jansson Informationsmöte/nätverksmöte om Vård- och omsorgscollege Tid: 4 september 2008 Plats: Närvarande: Burgårdens Utbildningscentrum, Göteborg Jane Cervell, Stenungsund, vux. Anita Johansson,

Läs mer

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande.

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande. Ebba Petterssons Privatskola Vad är det som gör att man väljer en skola egentligen? Läget, pedagogiken, lärarna eller kompisarna? Och vad är det som gör att man väljer Ebba Petterssons Privatskola? För

Läs mer

Anteckningar från möte i nätverket för lärande på arbetsplats

Anteckningar från möte i nätverket för lärande på arbetsplats 091026 Anteckningar från möte i nätverket för lärande på arbetsplats Datum: Torsdag 8 oktober Deltagare: Fredrik Ericsson Ale, Hillevi Sjöstedt-Lindkvist, Bengt Bohm, Birgitta Eriksson Göteborg, Christer

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 5

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

ACT- Att hantera stress och främja hälsa

ACT- Att hantera stress och främja hälsa ACT- Att hantera stress och främja hälsa (ACT = Acceptance and Commitment Training) Kollegial handledning För att kontinuerligt bli bättre i rollen som gruppledare är det viktigt att öva. Det här är ett

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

Samverkan. från studentarbeten. Anders Ingwald, anders.ingwald@lnu.se

Samverkan. från studentarbeten. Anders Ingwald, anders.ingwald@lnu.se Samverkan från studentarbeten Anders Ingwald, anders.ingwald@lnu.se Samverkan med näringslivet i form av bl.a. APU/APL har varit ett återkommande tema i enskilda för examensarbeten och enskillda arbeten

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Rätt förutsättningar och rätt förväntningar Utgångspunkt i Gy 2011 Exempel på problematik, diskussioner

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

La bella Italia på Fyrisskolan!

La bella Italia på Fyrisskolan! La bella Italia på Fyrisskolan! De kulturella inslagen bland eleverna på Fyrisskolan är stora. Personalens ambition är att ta vara på elevernas bakgrund och främja möten mellan olika kulturer genom språk,

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 1011

Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 1011 1 (5) 2011-12-29 Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 1011 A. PRESENTATION OCH REDOVISNINGSDEL Grundfakta om verksamheten Hösten 2004 startade det specialutformade programmet Teknik

Läs mer

Skolverkets lärlingscentrum

Skolverkets lärlingscentrum Skolverkets lärlingscentrum Hur går det? 21 nya huvudmän 16 lärlingar på gymnasiesär 48 Anställda lärlingar Piloter i Göteborg och Västerbotten Antal lärlingar sedan 2008 12000 10000 8000 6000 Antal lärlingar

Läs mer

PEDAGOGISK PLATTFORM FÖR FÖRSKOLAN TITTUT

PEDAGOGISK PLATTFORM FÖR FÖRSKOLAN TITTUT SYFTE: En tydlig beskrivning av hur Tittuts pedagoger och anställda arbetar professionellt utifrån barns lärande. Ett styrdokument som gäller över tid. Ett styrdokument som ska följas av alla anställda.

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Studie- och yrkesvägledning i undervisningen Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. I en vid definition innefattar studie- och yrkesvägledning

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan Barn- och Utbildningsnämnden Bilaga BoU-nämnden 2009-03-05 13 Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 2009-03-05 1 och riktlinjer för förskoleverksamheten Nulägesbeskrivning i förhållande

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

En handbok för företaget

En handbok för företaget En handbok för företaget Inledning Den här handboken vänder sig till er på företaget som är inblandade i PRAO-verksamheten. Det kommer nästan dagligen rapporter om den brist på arbetskraft som näringslivet

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2014-2015 Kalvhagens förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förutsättningar för genomförande... 3 Metoder/verktyg som har använts för

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 20 oktober 2004, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 335 Deltagare Jan Rösman, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau,

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

Sex och samlevnad i en modern skola

Sex och samlevnad i en modern skola Processbeskrivning Sex och samlevnad i en modern skola Januari 2004 Per Blanck och Eva Annerås Sex och samlevnad i en modern skola processbeskrivning Inledning Detta är en kortfattad redogörelse för arbetsprocessen

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer