Auktion. 3 maj Tid: Visning: 3 maj Plats: Flottans män Lärkgatan 2 i Karlshamn (Vid Hamnparken och utvandrarmonumentet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Auktion. 3 maj 2008. Tid: 14.00. Visning: 3 maj 13.15. Plats: Flottans män Lärkgatan 2 i Karlshamn (Vid Hamnparken och utvandrarmonumentet)"

Transkript

1 Auktion 3 maj 2008 Tid: Visning: 3 maj Plats: Flottans män Lärkgatan 2 i Karlshamn (Vid Hamnparken och utvandrarmonumentet) Föremålen kommer från Sven Svenssons samling. SNF:s auktion 155

2 Auktionsvillkor 1. Endast medlemmar i Svenska Numismatiska Föreningen, nedan kallad SNF, eller i annan till Nordisk Numismatisk Union ansluten förening äger rätt att närvara och lämna bud. 2. Medlemmar i till SNF anslutna klubbar och föreningar ska gemensamt lämna bud i sin klubbs/förenings namn. 3. Katalogens uppgifter har utformats med största möjliga omsorg med reservation för smärre misstag eller fel som kan ha uppstått vid katalogens redigering. Korrigeringar kan komma att meddelas vid auktionstillfället. 4. Objekten säljs i vid klubbslaget befintligt skick. Då föremålen kan granskas vid angiven visningstid, och dessutom är avbildade i katalogen, accepteras normalt inte reklamationer från vid auktionen närvarande personer. Reklamationer från icke närvarande budgivare ska vara SNF tillhanda senast 14 dagar efter mottagandet. Reklamationer får inte beläggas med lösen. 5. Auktionsledningen avgör eventuella tvistefrågor i samband med auktionen och har rätt att slå samman, dela, utesluta och ändra ordningsföljden mellan objekten om så visar sig lämpligt. 6. Budgivare är alltid själv ansvarig för avgivet bud även om detta sker på en annan persons uppdrag. 7. Auktionsledningen avgör eventuella tvister rörande budgivningen och har också rätt att om den så bedömer lämpligt ta upp ett tidigare nummer till förnyat utrop. 8. Auktionsledningen bestämmer lägsta bud och hur buden ska höjas. 9. Inropsavgift på 10% på klubbslagets pris tillkommer och erläggs av köparen. 10. Inköpta objekt ska avhämtas omedelbart efter auktionen mot erläggande av full betalning. 11. Anbud från icke närvarande anbudsgivare bevakas av auktionsledningen kostnadsfritt och med största omsorg. Om två skriftliga anbud är lika äger det först inkomna företräde. Sista dag för anbud är den 30 april Ej närvarande budgivares inköpta objekt översänds mot postförskott varvid kostnader för försändelse och emballage samt postens avgifter tillkommer. 13. Äganderätten till objekten övergår till köparen först när full betalning är SNF tillhanda. 14. Tvister som kan uppkomma i samband med denna auktion ska hänskjutas till Stockholms tingsrätt vilken ska tillämpa svensk lagstiftning. 15. Angivna priser i katalogen är att betrakta som uppskattningspriser. Objekten kan säljas såväl över som under dessa priser. 16. Deltagande i auktionen är frivilligt och innebär att dessa villkor accepteras.

3 MYNT JOHAN III STOCKHOLM. 2 öre 1573, 3,08 g Jfr Lev 360, SM 65b, SS / Med Z R. 2. STOCKHOLM. ½ öre 1578, 1,44 g Lev 551, SM 87, SS / KARL IX STOCKHOLM. Öre 1609, 1,41 g Ant 420, SM 68, SS / Stjärna före och efter valören. JOHAN, hertig av Östergötland ( ) 4. SÖDERKÖPING. Öre 1617, 1,42 g Ant 447, Rundberg typ VI:2, SM 7a, SS / GUSTAV II ADOLF STOCKHOLM. Öre 1617, 1,45 g SM 70, SS 1863a 1/ SÄTER och NYKÖPING. ½ öre klipping 1627(?), 14,50 g SM 118, SS 2002 Delvis svagpräglad (1/1+) 600 Motvända sidor. Om myntningen av kopparklippingar, se SNT 1996 s 4 10 och

4 7. SÄTER. Öre 1629, 31,15 g Cav 50, HH 64var, SM 135, SS SÄTER. ½ öre 1628, 12,19 g Cav 126, HH 49, SM 141, SS NYKÖPING. Öre 1629, 29,01 g Cav 221, HH 190var, SM 153a, SS / Med årtalet MDCXXVIIII. KRISTINA STOCKHOLM. 4 mark 1649, 21,67 g SM 52a, SS 233 1/

5 11. STOCKHOLM. Öre 1637, 1,17 g SM 83, SS / SÄTER. ¼ öre 1642, 10,34 g Jfr HH 107, SM 129, SS KARL XI STOCKHOLM. 2 mark 1662, 9,77 g Bon 91, SM 90, SS 2873 De fyra första bokstäverna i SVECIAE något uppgraverade (1/1+) STOCKHOLM. 2 mark 1668, 9,56 g Bon 233, SM 118, SS 2939 Något rengjord (1/1+) STOCKHOLM. Mark 1692, 5,08 g Bon 451, SM 177, SS / STOCKHOLM. A) 2 öre 1666, 1,47 g, b) 2 öre 1667, 1,82 g SM 210 och 212, SS 3213 och ex. 1? STOCKHOLM. Öre 1666, 1,17 g SM 223, SS STOCKHOLM. A) Öre 1666, 1,09 g, b) öre 1667, 1,16 g SM 223 och 224, SS 3432 och ex. 1? 100

6 19. STOCKHOLM. A) Öre 1672, 1,06 g, b) öre 1673, 1,18 g SM 229a och 230, SS 3512 och ex. 1? 100 Öre 1672 myntmästarmärke FIRST. I NNÅ 1952 s 109 föreslår Lindgren att monogrammet skulle istället kunna tydas TRSFI nämligen Thesaurus Regni Sveciae Fieri Iussit. Sveriges Rikes bank har befallt att detta mynt ska slås. 20. STOCKHOLM. A) Öre 1688, 1,23 g, b) öre 1693, 1,08 g SM 241 och 247, SS 3571 och ex. 1/ KARL XII STOCKHOLM. 4 öre 1717/6, 2,91 g SM 117a, SS Sällsynt årtal. 22. STOCKHOLM. Öre 1709, 1,24 g SM 133, SS FREDRIK I STOCKHOLM. A) Öre 1723, 1,14 g, b) öre 1732, 1,19 g SMH 59:4 och 59:13, SM 158a och 167, SS 4408 och ex. 1/ Öre 1723 myntmästarmärke GZ. 24. STOCKHOLM. A) Öre 1722, 1,06 g, b) öre 1723, 1,05 g SMH 59:3 och 59:4, SM 157a och 158a, SS 4382 och ex. 1/ Öre 1722 myntmästarmärke LC. Öre 1723 myntmästarmärke GZ. KARL XIV JOHAN AVESTA. Skilling 1821, 15,72 g SM 101, SS OSCAR II STOCKHOLM. 20 kronor 1877, 8,98 g SM 6, JH 737, SS Med SVERIGES O. NORGES.

7 SEDLAR 27. Riksgäldskontoret. 2 riksdaler riksgälds 1812 Platbārzdis II s 31, Wallén s 137, SS Bläckskrift (1/1+) Insättningsbevis. Anvisning (10 riksdaler banco) i Rikets Ständers Banque 1811 för Götha Canal-Bolags Discontverks Räkning Platbārzdis II s 45 46, Wallén s , SS Blankett. Insättningsbevis. Anvisning (150 riksdaler banco) i Rikets Ständers Bank för Götheborgs Låne-Contor Wallén s 202, SS Denna typ av bevis fanns även med valörerna 1000, 500 och 100 riksdaler banco.

8 30. General Discont-Contoiret. Anvisning på 3000 riksdaler specie 1801 Platbārzdis II s 38 39, Wallén s 195, SS Rikets Ständers Banco. Blankett till insättningsattest 18 (1830-tal) SS

9 MEDALJER 32. GUSTAV VASA ( ). Silver 5,49 g, Hild 6, SS Lilla regentlängden ca Svensson köpte medaljen på Appelgrens auktion 22 (1913) nr 2, 2 kr 40 öre. 33. KARL XII ( ). Kungen mottar smörjelsen år Silver 6,80 g. Hild 20, SS Lilla regentlängden ca GUSTAV III ( ). Svenska Akademien. Gravör: Carl Gustaf Fehrman. Silver 12,95 g. Hild 109a, SS 9923 Repa (1+) GUSTAV III ( ). Kungens död. Gravör: Lars Grandel. Målat tenn 29,82 g. Hild 101, SS 9915 Repor, hack (1+) KARL XIII ( ). Neptuniorden. Silver 17,92 g. Hild 46, SS / Wedbergs exemplar som Svensson köpte på Appelgrens auktion 19 (1913) nr 321, 3 kr 10 öre.

10 37. KARL XIV JOHAN ( ). Ensidig minnespenning. Gravör: Carl Henrik Beurling. Tenn 9,38 g. Hild 116, SS Wedbergs exemplar som Svensson köpte på Appelgrens auktion 19 (1913) nr 385,7 kr 50 öre (i post). 38. KARL XV ( ). Patriotiska Sällskapet. Gravörer: Lea Ahlborn (åts) Gustaf Adolf Enegren (fråns). Silver 19,30 g. Hild 66, Olsén s 139, SS Rengjord Svensson köpte medaljen på Holmbergs auktion 125 (1922) nr 1134, 8 kr 25 öre. 39. KARL XV ( ). Världsutställningen för fiskeri och sjöfart i Le Havre år Napoleon III och kejsarinnan Eugénie. Gravör: Charles Trotin. Brons 77,71 g. Hyckert (NM XIII) s 65, SS Enligt Hyckert torde de flesta i Sverige befintliga präglingar av denna medalj ha skett på svenska myntverket år 1880 på uppdrag av mynthandlaren Selling.

11 40. OSCAR II ( ). Industriutställningen i Drammen, Norge. Tenn 38,31 g. Kvist 58, SS /0 200 Åtsidans bild visar utställningshallen. Sammanlagt personer besökte utställningen mellan juni och september OSCAR II ( ). Fortifikationsofficerarnes idrotts- och fältridtklubb. Gravör: Adolf Lindberg. Brons 13,51 g. Lilienberg (NM XIX) s 9 (åts), SS Medaljen utdelad år GUSTAV V ( ). Vinterspelen i Gimo. Gravör: Sven Kulle. Brons 91,75 g. SS / GUSTAV V ( ). Lidingö Idrottsförening. Gravör: Sven Kulle. Silver 46,45 g. SS Utförd efter en skiss av G Widholm. På frånsidan instämplat SILVER Göteborgs Arbetarförening Gravör: osignerad. Vitmetall 4,07 g. SS

12 Personmedaljer 45. Adolf Arnold Louis Palander af Vega ( ). Viceamiral & statsråd för Sjöförsvarsdep:et. Brons 19,34 g. Hyckert (NM XVII) II s 322, SS Präglad av belgiska kolonien i Paris genom A. Brichaut. Svensson köpte medaljen på Holmbergs auktion 140 (1927) nr 298, 4 kr. 46. Olaus Petri ( ). Reformator. Gravör: Lea Ahlborn. Silver 12,57 g. Hyckert (NM XVII) I s 14, Olsén s 216, SS Frånsidans fält något polerat (1+/01) 200 Slagen av Svenska Akademien år Frånsidan föreställer religionen med korsstaven och historien med griffel. Burmesters exemplar som Svensson köpte på Appelgrens auktion 44 (1922) nr 15, 3 kr 60 öre. 47. Ulrik Scheffer ( ). Universitetskansler i Åbo. Gravör: Gustaf Liungberger. Gjuten 10,21 g. Boström I s 49, Hallberg I s 72, Hyckert (NM XVII) I s 328, SS / Spelpenning slagen år Svensson köpte medaljen på Appelgrens auktion 23 (1914) nr 180, 6 kr 10 öre (post). 48. Gustaf Adolf Sparre ( ). Riksmarskalk och Justitie-statsminister. Gravör: Lea Ahlborn. Brons 62,15 g. Hyckert (NM XVII) II s 192, Olsén s 142, SS Slagen av Ridderskapet och Adeln vid års riksdag. Enligt samtida tidningspress var arbetet särdeles väl träffat och fint utfört. Svensson köpte medaljen på Appelgrens auktion 13 (1912) nr 405, 3 kr 25 öre.

13 49. Josef Wilhem Wallander ( ). Professor vid Konstakademien. Gravör: Adolf Lindberg. Silver 47,23 g. Hyckert (NM XVII) II s 204, SS Slagen på uppdrag av Wallander själv. Medaljen utdelades till vänner och elever då W slutade som lärare vid konstakademien. Wallander var omtyckt i sällskapslivet och var outtröttlig i att uppfinna muntra medel att få tiden att flyga enligt Nordensvan i Svensk Konst I 1919 s 532. Svensson köpte medaljen på Appelgrens auktion 10 (1911) nr 422, 1 kr 25 öre. POLLETTER Anmärkning. En del av de ensidiga polletterna har gammal bläckskrift på frånsidan. Detta har inte särskilt anmärkts i katalogen. BLEKINGE Transport 50. Karlskrona. Åts. F B. Ensidig. Rund. Förtennt järnbleck. Hål överst. NM IV 5:1, SS Polletten skulle användas på den sk Fortifikationsbåten mellan staden och Kungsholmen. Stenhuggeri 51. Tjurkö. På fältet överst 50. Därunder inom en pärlring: TSt. Ensidig. Rund. Förtennt järnbleck. NM IV 142:1, SS Polletten användes på talen. DALARNA 52. Wikmanshyttans järnverk. 1 SUP. Ensidig. Rund. Förtennt järnbleck. NM IV 70:17, NM XII 149, SS Polletten avser extra traktering vid leverans av kol. Inte använd efter ca GÖTEBORG 53. Henriksberg. 5 / H [instämplat]. Ensidig. Rund. Förtennt järnbleck. Se SNF auktion nr 60 (men där valören 15), SS

14 54. Wikens Skeppsvarv. SKIEPS WARFWET WIKEN/ No 636 [siffrorna instämplade]. Fråns. 2 / KANNOR / DRICKA. Rund. Koppar. Sti 194:1, SS MEDELPAD 55. SUNDSVALL. Hundskattemärke. På fältet mellan två hål: 2 / Ensidig. Rektangel med avhuggna hörn. Koppar. NM IV 55:4, SS STOCKHOLM / STOCKHOLMS LÄN Rakpollett 56. A. SVAHN [överst] STOCKHOLM [nederst]. På fältet 5 DROTTNINGGATAN 5 allt inom en repslinga. Fråns. SpNS. Oval. Mässing. NM XII 130:2, SS Hundskattemärke 57. Omskrift: HUNDSKATTEMÄRKE WERMDÖ. På fätet: No 70 [instämplade siffror] därunder 1901 [01 instämplat]. Kanten flätad. Ensidig. Spetsoval. Hål i ändarna. Koppar. Obeskriven, SS Matproduktion 58. Tanto Sockerbruk. På fältet: TANTO [instämplat]. Ensidig. Rund. Zink. Sti 241:123, SS Användes sedan år 1865 och gällde för 16 öre. Oljefatspollett 59. Omskrift: G. SOMMELIUS & Co. På fältet 5. En ring längs kanten. Ensidig. Rund. Mässing. NM 47:133, SS avser 5 kr för tomma ½ fat. Började användas år Värdshus 60. Stallmästargården. L. WELLANDER [inslagen nedsänkt stämpel] därunder instämplat 1 K. Ensidig. Rund. Koppar. NM XII 71:5, SS Restaurang Metropol. Åts. WILHELM STRANDBERG. På fältet instämplat 10. Fråns. SpNS. Rund. Mässing SS

15 Utskänkningsstället n:o 34; föreståndare R. Hirsch 62. Omskrift: MATPOLETT No 34 R.H. På fältet instämplat 20 allt inom en slät ring och en repslinga. Fråns. SpÄS. Rund. Mässing. NM XII 106:449, SS Transport 63. Omskrift: BRAGE / ÖRE. På fältet instämplat 50 runtom en pärlring. Längs kanten bladornament. Ensidig. Rund. Mässing. NM IV 42:51, SS Omskrift: ÅNGBÅTARNE tre rosor. Ensidig. Rund. Koppar. Hål i mitten. NM IV s 41 E, SS / Ångsluparna Frey och Freya användes år 1860 för trafik mellan Logårdstrappan och Allmänna Gränd på Djurgården. Denna pollett användes som barnpollett. 65. OMNIBUSSAR längs övre delen av kanten. På fältet GÖTHGATAN / S. A. Ensidig. Rund. Koppar. Sti. 223:15var, SS Polletten avsåg sträckan Södermalmstorg Skanstull. Verksamheten drevs en kort tid år 1861 av åkaren S Andersson. Stiernstedt anger endast en typ i mässing med krusad kant. SÖDERMANLAND 66. Eskilstuna. Åts. A: C. därunder 5 K. Ensidig. Vågfomig kant. Koppar. Obeskriven, SS Forssjö Järnverk. Z / IV. Instämplat. Ensidig. Rektangulär med ett avklippt hörn. Stj 62:3, SS Det avklippta hörnet innebar att polletten gällde för 9 tunnor mottaget kol. UPPLAND Carlholms Järnbruk 68. Åts. L. Fråns. I K A. Rund. Koppar. NM XII 8:1, SS Ullfors Järnverk 69. Åts. A M B / ½. Ensidig. Rund. NM XII 144, SS

16 Wattholma Bruk 70. Omskrift: WATTHOLMA BRUKs KOLMÄRKE. På fältet inom en pärlring: ½ LÄST Därunder ett kryss instämplat. Ensidig. Rund. Näver. Sti 190:3, SS Polletterna tillverkade på 1670-talet. 71. Omskrift: WATTHOLMA MJÖLK POLLETT med inslagna stämplar. Vid vänstra kanten en inslagen oval ring. Ensidig. Rund. Koppar. Jfr NM IV 68:6, SS Östhammar. Hotell Rydberg 72. Åts. VK / 100. Fråns. SpNS. Rund. Koppar. NM XII 154:1, SS Källarmästaren Wilhelm Karlsson började år 1889 använda denna kyparpollett. VÄRMLAND Gruvpollett 73. Persberg. Omskrift: PERSBERGS ALLMÄNNA GRUFVE BOLAG. På fältet 5. Fråns. På fältet: HANDELSBODS / POLETT. Längs kanten en bladkrans. Rund. Koppar. Sti 103:1, SS VÄSTMANLAND 74. Sala. Åts. SALA HYTTOR 1 ½ LASS WASK inom en pärlring. Ensidig. Rund. Ruträfflad rand. Koppar. NM XII 64:2, SS Se Norberg & Lagerqvist: Polletter vid Sala silvergruva i Daedalus Nora Gyttorp. Åts. Omskrift: SPRÄNGOLJA. NORA GYTTORPS KRUTBRUK. På fältet: PATENT. Ensidig. Rund. Koppar. Obeskriven?, SS / ÖSTERGÖTLAND Bryggeri 76. Norrköping. Bryggeri-Aktiebolaget. På fältet: 1/16. Därunder: Ns. Br. Akt. B. inom en liksidig triangel. Ensidig. Rektangulär med avhuggna hörn. Mässing. NM IV 28:7, SS Polletten avsåg gäst (1/16 kanna).

17 Vinhandel 77. Norrköping. O. D. i en inslagen liten oval upphöjd stämpel. Ensidig. Fyrkantig. Koppar. NM IV 31:34, SS Oscar Dahlbergs Vinhandel. Polletten användes för helbuteljer. 78. Norrköping. På fältet: JJT. Ensidig. Oval. Mässing. NM IV 32:63, SS / J. J. Tesdorphs Vinhandel. 79. Norrköping. Buteljpollett. Omskrift: CARL ALDERIN NORRKÖPING. Ensidig. Oval. Mässing. NM IV 30:24-25, SS Ovala polletter avsåg helbuteljer. Detta exemplar utan instämpling på fältet. Badpollett 80. Norrköping. Omskrift: BAD = POLETT. J. JOHNSON. På fältet inom en slät ring: 12 [instämplat] på en vågformig bakgrund. En pärlring längs kanten. Ensidig. Oval. Koppar. Sti 218:2, SS Polletten användes före år Brukspollett 81. Rejmyre. Åts. R. Ensidig. Rund med urklippt ¼ del. Koppar. Sti 105:2, SS Vedpollett för ¾ famn ved (1820-tal). 82. Åts. På fältet: ÅBY / SPINNERI. Ensidig. Rund. Mässing. Opublicerad? SS Spelpenningar 83. Svensk allmän spelpenning. 3,11 g Koppar. Holst 152, SS Svensk allmän spelpenning. 4,52 g. Koppar. Holst 159, SS Åtsidan visar en sk. Neapolitain i ruter (ess, tvåa och trea), trisettspel.

18 Referenser - förkortningar Ant Appelgren, T.G. & Tudeer, L.O.H.: Förteckning öfver Antellska myntsamlingen i Helsingfors svenska mynt, Helsingfors Bon Holmberg, B.: Beskrivning över Isidor Adolf Bonniers samling av Carl XI:s mynt. Stockholm 1931 Boström Boström, H. J.: Suomen Muistorahat. Helsingissa 1932 Cav Appelgren, T.G.: Gustav Cavallis efterlämnade samling af svenska kopparmynt (Bobergs auktionskatalog 5-9), Stockholm 1927 Hallberg Hallberg, M.: Minnespenningar öfver enskilda personer födda eller verksamma i Finland. Del 1. Helsingfors 1906 Hild HH Hildebrand, B.E.: Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar, praktmynt och belöningsmedaljer. Del I-II. Stockholm Hallborg, O. & Hartman, R.: Utkast till beskrifning öfver Gustav II Adolfs och Christinas kopparmynt (NM VIII Stockholm 1883) Holst Holst, G.: Spelpenningar avsedda för kortspel. Göteborg 1977 JH Samling Julius Hagander. Sveriges och dess forna besittningars guldmynt och riksdaler från Gustav I till Carl XIV Gustaf. Bern 1996 Kvist Kvist, M. & K., Medaljekatalogen Oslo 2002 Lev NM Levin, A.: Beskrifning af Johan III:s mynt. Stockholm 1887 (Numismatiska Meddelandem XI) Numismatiska Meddelanden Olsén Olsén, B. Lea Ahlborn. Stockholm 1962 Platbārzdis Platbārzdis, A.: Sveriges sedlar. Del II. Lund 1964 Rundberg Rundberg, J.: Hertig Johans av Östergötland myntning D-uppsats i arkeologi. Stockholm 2001 SM Ahlström, B., Almer, Y, Hemmingsson, B.: Sveriges mynt Stockholm 1977 SMH Den svenska mynthistorien. Frihetstiden och den gustavianska perioden Stockholm 2007 SNT SpNS SpÄS SS Svensk Numismatisk Tidskrift Sporrongs nyare stämpel Sporrongs äldre stämpel Sven Svenssons samling. Nummer hänvisar till Ulla S. Linder Welins förteckning över samlingen. Stockholm 1936 Sti Stiernstedt, A. W.: Beskrifning öfver Svenska kopparmynt och polletter. I-II Stockholm Wallén Wallén, L.: Sveriges sedlar med värderingspriser. Stockholm 1984 Katalogen har utarbetats av Göran Wahlquist. Kvalitetssättning och uppskattningspriser på objekten är satta av Hans Hirsch och Göran Wahlquist gemensamt. Foto: Gabriel Hildebrand.

19 ANBUD till Svenska Numismatiska Föreningens auktion Lördagen den 3 maj 2008 Anbuden skickas till: Göran Wahlquist Rönningevägen 19 B RÖNNINGE Namn... Gatuadress... Postadress... OBS! För att få bjuda på SNF:s auktioner måste du vara medlem i någon till Nordisk Numismatisk Union ansluten förening. Medlemmar i till SNF anslutna klubbar/föreningar måste gemensamt lämna bud i sin klubb/förenings namn. Ange medlemskap nedan med kryss. Anbudssedlar där markering saknas kommer ej att beaktas. Anbud ska vara SNF tillhanda senast 30 april Frågor angående auktionen besvaras på tel q Svenska Numismatiska Föreningen q Dansk Numismatisk Forening q Føroya Myntsafnarafelag q Myntsafnarafélag Íslands q Åbo Numismatiska Förening q Norsk Numismatisk Forening q Skånes Numismatiska Förening q Suomen Numismaattinen Yhdistys / q Numismatiska Föreningen i Finland Anbud ges i svenska kronor. All bids must be given in Swedish crowns (SEK). Föreningens plusgiro IBAN SE SWIFT: HAND.SE.SS Nr Kort beskrivning (Short description) Mitt högsta bud (My highest bid) Om du inte vill klippa sönder katalogen går det bra att kopiera sidan och skicka kopian istället.

20 Vid Strömma i Asarum fyra km norr om Karlshamn inrättades ett bomullsspinneri Det blev snart ett av Sveriges största som producent av bommullsgarner i olika storlekar och färger. Från 1885 tillverkade man även tyger och andra vävda produkter. Spinneriet las ned först år Aktiebrevet finns i Kungl. Myntkabinettets samlingar. Nya Brunns- och Badhusbolaget i Karlshamn bildades, som framgår av denna aktie, år 1847 och vittnar om att det redan tidigt fanns intresse för bad i staden. Karlshamn har länge med rätta kallats staden med de många badplatserna. Aktiebrevet finns i Kungl. Myntkabinettets samlingar.

Auktion. Lördagen den 8 april 2006. Tid: 15.00

Auktion. Lördagen den 8 april 2006. Tid: 15.00 Auktion Lördagen den 8 april 2006 Tid: 15.00 Plats: Kungl. Myntkabinettet Slottsbacken 6, Stockholm Visning: 8 april kl 12.30 14.00 i Lovisa Ulrikas bibliotek Föremålen kommer uteslutande från Sven Svenssons

Läs mer

SNF:s auktion nr 146

SNF:s auktion nr 146 SNF:s auktion nr 146 Söndagen den 25 april 2004 Tid: kl 14.30 Plats: Kungl. Myntkabinettet Slottsbacken 6, Stockholm Visning: 25 april kl 10.00-12.00, 13.00-14.00 i Lovisa Ulrikas bibliotek Föremålen kommer

Läs mer

Auktion. den 4 maj 2013. Tid: 15.30. Plats: Vetlanda Stadshotell, Stortorget 5. Visning: 4 maj kl. 13.45-15.30, Vetlanda Stadshotell

Auktion. den 4 maj 2013. Tid: 15.30. Plats: Vetlanda Stadshotell, Stortorget 5. Visning: 4 maj kl. 13.45-15.30, Vetlanda Stadshotell Auktion den 4 maj 2013 Tid: 15.30 Plats: Vetlanda Stadshotell, Stortorget 5 Visning: 4 maj kl. 13.45-15.30, Vetlanda Stadshotell Föremålen kommer från Sven Svenssons samling Svenska Numismatiska Föreningens

Läs mer

Auktion. Lördagen den 5 maj 2007. Tid: 16.00. Plats: Radisson SAS Hotel, Stora Torget 9, Linköping

Auktion. Lördagen den 5 maj 2007. Tid: 16.00. Plats: Radisson SAS Hotel, Stora Torget 9, Linköping Auktion Lördagen den 5 maj 2007 Tid: 16.00 Plats: Radisson SAS Hotel, Stora Torget 9, Linköping Visning: 5 maj kl 13.00 14.15 i Radisson SAS Hotel, konferensrum Hagdal Linköping Föremålen kommer från Sven

Läs mer

Auktion. Lördagen den 26 november 2005. Tid: 17.00

Auktion. Lördagen den 26 november 2005. Tid: 17.00 Auktion Lördagen den 26 november 2005 Tid: 17.00 Plats: Kungl. Myntkabinettet Slottsbacken 6, Stockholm Visning: 26 november kl 12.00 15.00 i Lovisa Ulrikas bibliotek Föremålen kommer uteslutande från

Läs mer

Auktion. den 21 november 2009. Tid: 16.00. Plats: Kungl. Myntkabinettet Slottsbacken 6, Stockholm

Auktion. den 21 november 2009. Tid: 16.00. Plats: Kungl. Myntkabinettet Slottsbacken 6, Stockholm Auktion den 21 november 2009 Tid: 16.00 Plats: Kungl. Myntkabinettet Slottsbacken 6, Stockholm Visning: 21 november kl. 12.00-15.00 i Lovisa Ulrikas bibliotek Föremålen kommer från Sven Svenssons samling

Läs mer

Auktion. den 3 maj 2014. Tid: 15.30. Plats: Hotell Lundia, Knut den Stores torg 2, Lund. Visning: 14.15-15.30, Hotell Lundia

Auktion. den 3 maj 2014. Tid: 15.30. Plats: Hotell Lundia, Knut den Stores torg 2, Lund. Visning: 14.15-15.30, Hotell Lundia Auktion den 3 maj 2014 Tid: 15.30 Plats: Hotell Lundia, Knut den Stores torg 2, Lund Visning: 14.15-15.30, Hotell Lundia Föremålen kommer från Sven Svenssons samling. Svenska Numismatiska Föreningens auktion

Läs mer

KARL XV 1859-1872. 148. STOCKHOLM. 2 öre 1865, 5,46 g SM 65, SS 5546 01 200

KARL XV 1859-1872. 148. STOCKHOLM. 2 öre 1865, 5,46 g SM 65, SS 5546 01 200 KARL XV 1859-1872 148. STOCKHOLM. 2 öre 1865, 5,46 g SM 65, SS 5546 01 200 149 OSKAR II 1872-1907 149. STOCKHOLM. Krona 1901, 7,53 g SM 76, SS 5637 01 1000 GUSTAV V 1907-1950 150. STOCKHOLM. 50 öre 1920,

Läs mer

SNF:s auktion. Söndagen den 30 november 2003. Tid: 13.30

SNF:s auktion. Söndagen den 30 november 2003. Tid: 13.30 SNF:s auktion Söndagen den 30 november 2003 Tid: 13.30 Plats: Kungl. Myntkabinettet Slottsbacken 6, Stockholm Visning: 29 november kl 12.00 15.00 och 30 november 9.00-12.00 i Lovisa Ulrikas bibliotek Föremålen

Läs mer

Auktion. den 25 november 2006. Tid: 16.00

Auktion. den 25 november 2006. Tid: 16.00 Auktion den 25 november 2006 Tid: 16.00 Plats: Kungl. Myntkabinettet Slottsbacken 6, Stockholm Visning: 25 november kl 12.00 15.00 i Lovisa Ulrikas bibliotek Föremålen kommer från Sven Svenssons samling

Läs mer

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING http://www.sknf.se INFORMATIONSBLAD FÖR foreningen@sknf.se KUNGSGATAN 38 A S-211 49 MALMÖ Bankgiro 350-9379 BIC ESSESESS SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING IBAN SE64 5000 0000 0550 2108 2329 Nr 3 Mars 2014 Nu

Läs mer

Pollettauktion nr 6. Svenska Pollettföreningen Anbudsauktion Torsdag den 3 december 2015. www.pollett.se

Pollettauktion nr 6. Svenska Pollettföreningen Anbudsauktion Torsdag den 3 december 2015. www.pollett.se Pollettauktion nr 6 Svenska Pollettföreningen Anbudsauktion Torsdag den 3 december 15 www.pollett.se Pollettauktion nr 6 Välkommen till Svenska Pollettföreningens sjätte auktion! Liksom vid förra auktionen

Läs mer

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING http://www.sknf.se INFORMATIONSBLAD FÖR foreningen@sknf.se KUNGSGATAN 38 A S-211 49 MALMÖ Bankgiro 350-9379 BIC ESSESESS SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING IBAN SE64 5000 0000 0550 2108 2329 Nr 4 September 2015

Läs mer

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Svenskmonetärhistoria Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Gustav Eriksson (Vasa) Gustav I (1521-1560) Erik XIV (1560-1568) Johan III (1568-1592) Sigismund (1592-1599) Karl IX

Läs mer

Samlarklubben Skilling

Samlarklubben Skilling Priser Auktion 11 December 2012 Nr Pris Nr Pris Nr Pris Nr Pris Nr Pris 1 = 20 36 = 120 71 = 45 106 = 40 Skinklotteriet 2 = 25 37 = 210 72 = 120 107 = ----- Auktion på 3 = 25 38 = 30 73 = 15 108 = 5 övriga

Läs mer

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING http://www.sknf.se INFORMATIONSBLAD FÖR foreningen@sknf.se KUNGSGATAN 38 A S-211 49 MALMÖ Bankgiro 350-9379 BIC ESSESESS SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING IBAN SE64 5000 0000 0550 2108 2329 Nr 4 April 2014

Läs mer

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING http://hem.bredband.net/b592100 INFORMATIONSBLAD FÖR sknf1931@hotmail.com SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING KUNGSGATAN 38 A S-211 49 MALMÖ PlusGiro 3 92 83-7 BIC NDEASESS IBAN SE73 9500 0099 6026 0039 2837

Läs mer

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING http://hem.bredband.net/b592100 INFORMATIONSBLAD FÖR sknf1931@hotmail.com SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING KUNGSGATAN 38 A S-211 49 MALMÖ PlusGiro 3 92 83-7 BIC NDEASESS IBAN SE73 9500 0099 6026 0039 2837

Läs mer

Myntlista juni 2012. Skarabé Mynt & Guld AB e-post: skarabe@telia.com Antikhallarna tel/fax 031-135088 Drottningg. 10 bg: 5036-5303 411 14 Göteborg

Myntlista juni 2012. Skarabé Mynt & Guld AB e-post: skarabe@telia.com Antikhallarna tel/fax 031-135088 Drottningg. 10 bg: 5036-5303 411 14 Göteborg Myntlista juni 2012 Skarabé Mynt & Guld AB e-post: skarabe@telia.com Antikhallarna tel/fax 031-135088 Drottningg. 10 bg: 5036-5303 411 14 Göteborg Gustav Wasa Daler 1543 varit hängd 1+ 13.500:- Daler 1544

Läs mer

Werners. Mynt & Tryck. Nätkatalog Februari 2014

Werners. Mynt & Tryck. Nätkatalog Februari 2014 Werners Mynt & Tryck Nätkatalog Februari 2014 Årets första katalog är även Werners Mynt & Trycks första nätkatalog. Formatet är samma som den tryckta versionen. Materialet fokuserar på modernare litteratur

Läs mer

JÄMJÖ 32. BINGA Binga by Ej inlöst Tid: Nyare tid Fyndår: Före 1828 Fyndtyp: Depåfynd Antal: 3 mynt Slutmynt: Tyskland, Braunschweig, Wilhelm

JÄMJÖ 32. BINGA Binga by Ej inlöst Tid: Nyare tid Fyndår: Före 1828 Fyndtyp: Depåfynd Antal: 3 mynt Slutmynt: Tyskland, Braunschweig, Wilhelm JÄMJÖ 32. BINGA Binga by Fyndår: Före 1828 Fyndtyp: Depåfynd Antal: 3 mynt Slutmynt: Tyskland, Braunschweig, Wilhelm (1603-1642), tåler u å (1620-31) Fyndomständigheter: "En Bonde uti Binga by fann också

Läs mer

Auktion 135. Medaljauktion. samt några dussin mynt. Plats: Katedralskolan, Skolgatan 2, Klassrum 207

Auktion 135. Medaljauktion. samt några dussin mynt. Plats: Katedralskolan, Skolgatan 2, Klassrum 207 Auktion 135 Medaljauktion med material ur Thomas Hernqvists samlingar samt några dussin mynt Numismatiska klubben i Uppsala Se även klubbens hemsida www.nku.nu Plats: Katedralskolan, Skolgatan 2, Klassrum

Läs mer

Samlarklubben Skilling

Samlarklubben Skilling Priser Auktion April 2012 Nr Pris Nr Pris Nr Pris Nr Pris Nr Pris 1 = 90 36 = 5 71 = 200 106 = 150 141 = 5 2 = 20 37 = - - - 72 = 130 107 = 100 142 = - - - 3 = 15 38 = - - - 73 = 90 108 = 260 143 = 25

Läs mer

Numismatiska klubben, Uppsala - Auktionsobjekt 11 maj 2013 i Eskilstuna

Numismatiska klubben, Uppsala - Auktionsobjekt 11 maj 2013 i Eskilstuna Numismatiska klubben, Uppsala - Auktionsobjekt 11 maj 2013 i Eskilstuna 1 Sverige Myntbok 8 blad pärm mörkgrön järn, brons, silv xxxxxxx x 1öre 2 öre 5 öre 10 öre 25 öre 50 öre vk Innehåll 277 mynt ett

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en konsument ( Kund ) gör ett köp

Läs mer

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING http://www.sknf.se INFORMATIONSBLAD FÖR foreningen@sknf.se KUNGSGATAN 38 A S-211 49 MALMÖ Bankgiro 350-9379 BIC ESSESESS SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING IBAN SE64 5000 0000 0550 2108 2329 Nr 2 Februari 2014

Läs mer

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING http://www.sknf.se INFORMATIONSBLAD FÖR foreningen@sknf.se KUNGSGATAN 38 A S-211 49 MALMÖ Bankgiro 350-9379 BIC ESSESESS SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING IBAN SE64 5000 0000 0550 2108 2329 Nr 7 November 2014

Läs mer

Alingsås 1 ALINGSÅS STADS ELEKTRICITETSVERK SÖNNERGRENS VERKSTÄDER GÖTEBORG. Gävle 2 ÅNGSLUPEN CARL GEFLE 100 ÖRE (Sti 205:1)

Alingsås 1 ALINGSÅS STADS ELEKTRICITETSVERK SÖNNERGRENS VERKSTÄDER GÖTEBORG. Gävle 2 ÅNGSLUPEN CARL GEFLE 100 ÖRE (Sti 205:1) Alingsås 1 ALINGSÅS STADS ELEKTRICITETSVERK SÖNNERGRENS VERKSTÄDER GÖTEBORG Gävle 2 ÅNGSLUPEN CARL GEFLE 100 ÖRE (Sti 205:1) 100 Göteborg 3 GÖTEBORGS ÅNGSLUPS AKTIEBOLAG 30 ÖRE (Sti 214:151) 4 GÖTEBORGS

Läs mer

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING http://hem.bredband.net/b592100 INFORMATIONSBLAD FÖR sknf1931@hotmail.com SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING KUNGSGATAN 38 A S-211 49 MALMÖ PlusGiro 3 92 83-7 Bankgiro 350-9379 BIC NDEASESS IBAN SE73 9500 0099

Läs mer

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING http://hem.bredband.net/b592100 INFORMATIONSBLAD FÖR sknf1931@hotmail.com SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING KUNGSGATAN 38 A S-211 49 MALMÖ PlusGiro 3 92 83-7 BIC NDEASESS IBAN SE73 9500 0099 6026 0039 2837

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en näringsidkare eller annan juridisk

Läs mer

KNÄRED 153. BLANKERED. Blankered 1:2. Ej inlöst. Fyndår: 1936 Fyndtyp: Ensamfunnet Antal: 1 mynt

KNÄRED 153. BLANKERED. Blankered 1:2. Ej inlöst. Fyndår: 1936 Fyndtyp: Ensamfunnet Antal: 1 mynt KNÄRED 153. BLANKERED Blankered 1:2 Ej inlöst Tid: Fyndår: 1936 Fyndtyp: Ensamfunnet Antal: 1 mynt Myntet hittades i samband med en provundersökning av en källare som upptäckts av en bonde vid kanten av

Läs mer

Stockholm - Marketenterier, Folkkök, Ångkök 8 Arbetarnas Ångkök, 4, 7, 20, 25, 30, 40, 50, 60öre Lot 8st (SP3E2.olika)

Stockholm - Marketenterier, Folkkök, Ångkök 8 Arbetarnas Ångkök, 4, 7, 20, 25, 30, 40, 50, 60öre Lot 8st (SP3E2.olika) Stockholm - Bad, Tvätt 1 Stockholms Stads bad och sim inrättning, St:Erik mässing, 5 öre mässing Södermalmsbadinrättning 25 vitmetall, vitmetall Lot 4st (SP7A3.1, SP7A3.5, SP7A6.var, SP7A3.5) Stockholm

Läs mer

Werners. Mynt & Tryck

Werners. Mynt & Tryck Werners Mynt & Tryck Katalog 1 Februari 2013 Werners Mynt & Trycks kataloger kommer publiceras ungefär en gång i månaden, med uppehåll för sommar och högtider. Katalogerna kommer till största delen innehålla

Läs mer

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING http://hem.bredband.net/b592100 INFORMATIONSBLAD FÖR sknf1931@hotmail.com SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING KUNGSGATAN 38 A S-211 49 MALMÖ PlusGiro 3 92 83-7 BIC NDEASESS IBAN SE73 9500 0099 6026 0039 2837

Läs mer

33 HA JORD OCH SKOG. Fastigheten Avesta Bodarne 12:1, del av. Bodarne 102, 774 98 Horndal. Belägen i Avesta kommun och By församling.

33 HA JORD OCH SKOG. Fastigheten Avesta Bodarne 12:1, del av. Bodarne 102, 774 98 Horndal. Belägen i Avesta kommun och By församling. Bodarne 12:1 del av 33 HA JORD OCH SKOG Fastighet Adress Arealer Fastigheten Avesta Bodarne 12:1, del av. Bodarne 102, 774 98 Horndal. Belägen i Avesta kommun och By församling. Arealuppgifter enligt

Läs mer

Fyndår: 1693 Fyndtyp: Depåfynd Antal: 38 mynt Slutmynt: Tyskland, Sachsen Wittenberg, Bernhard (1180-1212), okänd valör

Fyndår: 1693 Fyndtyp: Depåfynd Antal: 38 mynt Slutmynt: Tyskland, Sachsen Wittenberg, Bernhard (1180-1212), okänd valör NAVERSTAD 103 A. NAVERSTADS KYRKA KMK* Fyndår: 1693 Fyndtyp: Depåfynd Antal: 38 mynt Slutmynt: Tyskland, Sachsen Wittenberg, Bernhard (1180-1212), okänd valör Vid renovering av Naverstads kyrka år 1693

Läs mer

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING http://hem.bredband.net/b592100 INFORMATIONSBLAD FÖR sknf1931@hotmail.com SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING KUNGSGATAN 38 A S-211 49 MALMÖ PlusGiro 3 92 83-7 BIC NDEASESS IBAN SE73 9500 0099 6026 0039 2837

Läs mer

I enskilda fall och om särskilda skäl föreligger kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan.

I enskilda fall och om särskilda skäl föreligger kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan. Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på årsstämma den 28 augusti 2012 samt yttranden enligt 18 kap 4 och 19 kap 22 aktiebolagslagen 9 Disposition beträffande bolagets vinst enligt den

Läs mer

Urnegravar vid Augustenborg i Borrby sn., Skåne Arbman, Holger Fornvännen 29, 56-59 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1934_056 Ingår i:

Urnegravar vid Augustenborg i Borrby sn., Skåne Arbman, Holger Fornvännen 29, 56-59 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1934_056 Ingår i: Urnegravar vid Augustenborg i Borrby sn., Skåne Arbman, Holger Fornvännen 29, 56-59 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1934_056 Ingår i: samla.raa.se FYND 0( H FÖREMÅL I SVENSKA MUSEER URNEGRAVAR

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2008 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2008 Nr 126 127 INNEHÅLL Nr Sidan 126 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare.

KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. Innehåll. 1. Afhandlingar. Krigsfolks-Ordning. Första afdeln. Om utskrifning sid. 1. Af hvilka den förrättas,

Läs mer

DECEMBER 8 2005. Daniel och Berta Holmberg mynthandlare i Stockholm. Axel Oxenstiernas mynt och medaljer. Fattigmans julmarknad.

DECEMBER 8 2005. Daniel och Berta Holmberg mynthandlare i Stockholm. Axel Oxenstiernas mynt och medaljer. Fattigmans julmarknad. DECEMBER 8 2005 Daniel och Berta Holmberg mynthandlare i Stockholm Axel Oxenstiernas mynt och medaljer Fattigmans julmarknad Pris 20 kr Endast 600 exemplar kvar! Medaljen visar Greve Pehr Ambjörn Sparre,

Läs mer

Hvilan, Haga slott och Beylon tre byggnader med släktskap

Hvilan, Haga slott och Beylon tre byggnader med släktskap Hvilan, Haga slott och Beylon tre byggnader med släktskap av Michael Karlsson, Frescati Utbildning Genom palissaden av ekar längs Ulriksdalsvägen skymtar det rosa huset. Vandraren som väljer stigen i kanten

Läs mer

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare:

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare: VÄSTRA TOLLSTAD 157. ALVASTRA KLOSTER SHM/KMK 16374, 16811, 17033, 17237, 17555, 18401, 18802, 19149, 19415, 19675, 20095, 20106, 20395, 20748, 21068, 21530, 21855, 22111, 22416, 22617, 22959, 22972, 23127,

Läs mer

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING http://www.sknf.se INFORMATIONSBLAD FÖR foreningen@sknf.se SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING KUNGSGATAN 38 A S-211 49 MALMÖ Bankgiro 350-9379 BIC ESSESESS IBAN SE64 5000 0000 0550 2108 2329 Nr 1 Januari 2016

Läs mer

Tid: Nyare tid Fyndår: 1815 Fyndtyp: Depåfynd Antal: Fler än 30 mynt Slutmynt: Danmark, Kristian V (1670-99), skilling, okänt årtal

Tid: Nyare tid Fyndår: 1815 Fyndtyp: Depåfynd Antal: Fler än 30 mynt Slutmynt: Danmark, Kristian V (1670-99), skilling, okänt årtal STURKÖ 147. HÅLAN SHM/KMK 1453 Fyndår: 1815 Antal: Fler än 30 mynt Slutmynt: Danmark, Kristian V (1670-99), skilling, okänt årtal Fyndomständigheter: "Funne 1815 på Storko vid gården Hålan i en med ett

Läs mer

Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Prostatacancer.doc 1 Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Prostatacancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material

Läs mer

Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Bröstcancer.doc 1 Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Bröstcancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material och metod

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

Pollettauktion nr 3. Svenska Pollettföreningen Anbudsauktion Onsdagen 11 april 2012. www.pollett.se

Pollettauktion nr 3. Svenska Pollettföreningen Anbudsauktion Onsdagen 11 april 2012. www.pollett.se Pollettauktion nr 3 Svenska Pollettföreningen Anbudsauktion Onsdagen 11 april 2012 www.pollett.se 1 Pollettauktion nr 3 Välkommen till Svenska Pollettföreningens tredje auktion! Huvuddelen (de första 102

Läs mer

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING http://hem.bredband.net/b592100 INFORMATIONSBLAD FÖR sknf1931@hotmail.com SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING KUNGSGATAN 38 A S-211 49 MALMÖ PlusGiro 3 92 83-7 Bankgiro 350-9379 BIC NDEASESS IBAN SE73 9500 0099

Läs mer

BEST ÄMMELSER FOR ... SVERIGES CIVILFORSV ARSFORBUNDS . UTMÄRK.ELSER ANTAGNA VID RIKSST AMMAN I MAJ 1999

BEST ÄMMELSER FOR ... SVERIGES CIVILFORSV ARSFORBUNDS . UTMÄRK.ELSER ANTAGNA VID RIKSST AMMAN I MAJ 1999 \ BEST ÄMMELSER FOR.... SVERIGES CIVILFORSV ARSFORBUNDS. UTMÄRK.ELSER ANTAGNA VID RIKSST AMMAN I MAJ 1999 1 BEST ÄMMELSER FÖR SVERIGES CIVILFÖRSV ARSFÖRBUNDS UTMÄRKELSER Sveriges Civilförsvarsförbund,

Läs mer

MATEMATIK- OCH FYSIKDIDAKTISKA ASPEKTER

MATEMATIK- OCH FYSIKDIDAKTISKA ASPEKTER MATEMATIK- OCH FYSIKDIDAKTISKA ASPEKTER Xantcha 2013 2014 Examination. För godkänt betyg i kursen krävs: Samtliga skriftliga inlämningsuppgifter. Närvaro och aktivt deltagande under lektionerna. Frånvaro

Läs mer

LAHOLMS LANDSFÖRSAMLING

LAHOLMS LANDSFÖRSAMLING LAHOLMS LANDSFÖRSAMLING I77. ALA Alanr2 SHM/KMK 1621 Nyare tid Fyndår: 1850 Fyndtyp: Depåfynd Antal: 79 mynt Slutmynt: Okänt "Dessa 6 mynt utvaldes ur ett fynd, innehållande 79 små svenska silfvermynt

Läs mer

Blekinge 1 Karlskrona. Sjömanskårens Raksalong 14, ensidig, mässing. 25 mm. (MW 77:2)

Blekinge 1 Karlskrona. Sjömanskårens Raksalong 14, ensidig, mässing. 25 mm. (MW 77:2) Blekinge 1 Karlskrona. Sjömanskårens Raksalong 14, ensidig, mässing. 25 mm. (MW 77:2) 2 Ronneby. Ronneby Ångslupar 15 öre / S.n.s. mässing, 25x31 mm, hål 3 mm, (KS 700B/FB) 1+ 425 1+ 225 Bohuslän 3 Uddevala.

Läs mer

12 KVARNSVEDEN KOOP M. F. 3 L Ens, triangel med hål, vitmetall, 28mm, mjölkföreningspollett 1922-46

12 KVARNSVEDEN KOOP M. F. 3 L Ens, triangel med hål, vitmetall, 28mm, mjölkföreningspollett 1922-46 Pollettauktion nr 2 2011-09-15 1 Ångslup CARLSKRONA LYCKEBY Brakteat, mässing, rektangel, 49 x 29mm, Sti203.1, E347, stukad 2 KARLSKRONA SPÅRVÄGAR S.n.s., mässing, triangel med hål, 20mm, KS400AQ 3 KARLSKRONA

Läs mer

Pollettauktion nr 4. Svenska Pollettföreningen Anbudsauktion Söndagen den 27 januari 2013. www.pollett.se

Pollettauktion nr 4. Svenska Pollettföreningen Anbudsauktion Söndagen den 27 januari 2013. www.pollett.se Pollettauktion nr 4 Svenska Pollettföreningen Anbudsauktion Söndagen den 27 januari 2013 www.pollett.se 1 Pollettauktion nr 4 Välkommen till Svenska Pollettföreningens fjärde auktion! Liksom vid förra

Läs mer

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING http://hem.bredband.net/b592100 INFORMATIONSBLAD FÖR sknf1931@hotmail.com SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING KUNGSGATAN 38 A S-211 49 MALMÖ PlusGiro 3 92 83-7 BIC NDEASESS IBAN SE73 9500 0099 6026 0039 2837

Läs mer

Werners. Mynt & Tryck. Katalog 2 Mars 2013

Werners. Mynt & Tryck. Katalog 2 Mars 2013 Werners Mynt & Tryck Katalog 2 Mars 2013 Werners Mynt & Tryck presenterar denna gång ett urval referenslitteratur och äldre litteratur. Högt och lågt samt gammalt och nytt har utlovats till denna katalog.

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2013:9) om avgifter för ackrediterade eller godkända laboratorier, producenter av referensmaterial,

Läs mer

Nr 2 2001 Löpnr:69 Årgång 45. från Gustaf Westerlunds släktförening. Ansvarig utgivare: Inger Ingesson

Nr 2 2001 Löpnr:69 Årgång 45. från Gustaf Westerlunds släktförening. Ansvarig utgivare: Inger Ingesson Nr 2 2001 Löpnr:69 Årgång 45 Ansvarig utgivare: Inger Ingesson från Gustaf Westerlunds släktförening Släktmötet i Härnösand Så var det då genomfört det 20:de släktmötet. Det genomfördes i ett sommarfagert

Läs mer

132. Kvarteret HANDELSMANNEN 4-6 KMK 100151. Med. Ny.

132. Kvarteret HANDELSMANNEN 4-6 KMK 100151. Med. Ny. V A D S T E N A 131. Kvarteret BORGMÄSTAREN KMK 100742. Med. Fyndår: 1971-1972. Fyndtyp:E. Arkeologisk undersökning av senmedeltida gårdskomplex och gata, utförd under ledning av Torsten Bäck aug. 1971-febr.l972.

Läs mer

Sveriges DX-Förbund 1/6

Sveriges DX-Förbund 1/6 Sveriges DX-Förbund 1/6 STADGAR FÖR SVERIGES DX-FÖRBUND Antagna vid ordinarie årsmöte i Laholm 2007 och reviderade vid ordinarie årsmöten i Karlstad 2008, Göteborg 2009, Delsbo 2012, Göteborg 2013, Norrköping

Läs mer

AUKTION 66 AUKTION # 66. Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper. www.historiskavardepapper.com. Nr 4 - Årgång 33 - Nov 2012

AUKTION 66 AUKTION # 66. Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper. www.historiskavardepapper.com. Nr 4 - Årgång 33 - Nov 2012 AUKTION 66 Nr 4 - Årgång 33 - Nov 2012 Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper The Swedish Society of Historical Certificates www.historiskavardepapper.se AUKTION # 66 Svenska Föreningen för Historiska

Läs mer

FEBRUARI 1 2007. Om utdelade tapperhetstecken från freden i Wärälä 1790. Depå i Rickleå, Västerbotten, med enbart kvartsören

FEBRUARI 1 2007. Om utdelade tapperhetstecken från freden i Wärälä 1790. Depå i Rickleå, Västerbotten, med enbart kvartsören FEBRUARI 1 2007 Om utdelade tapperhetstecken från freden i Wärälä 1790 Depå i Rickleå, Västerbotten, med enbart kvartsören Stockholms Bell-Telefon AB SNT:s register 2006 Pris 20 kr SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT

Läs mer

Uppsala University Coin Cabinet

Uppsala University Coin Cabinet Uppsala University Coin Cabinet Working Papers 14 Hendrik Mäkeler och Harald Nilsson Om utställningen i Uppsala universitets myntkabinett Uppsala 2015 Edited by Hendrik Mäkeler This text may be downloaded

Läs mer

Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen

Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen För den ideella föreningen Svenska Motorklubben Centralförsamlingen med hemort i Örebro kommun. Bildat 1907 Författare Kenny Lagerlöf 019-22 62 35 Idrottsrörelsens

Läs mer

n SVENSKA SKOGSVÀRDSFÔRENINGENS FÖRLAG

n SVENSKA SKOGSVÀRDSFÔRENINGENS FÖRLAG ##8,ŠKOLSTVO,J:ŠVEDSKI ANVISNINGAR I SKOGSBRUK n SVENSKA SKOGSVÀRDSFÔRENINGENS FÖRLAG PRIS HAFT. 3:-, KART. 4:-. fielt #NNANVISNING I SKOGSBRUK Avsedda for iindervisning vid skogsvdrdskurser lantmannakurser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2002 Utgiven i Helsingfors den 17 juli 2002 Nr 70 72 INNEHÅLL Nr Sidan 70 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3018 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3018 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3018 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-Program av den 22 april 2003, jämte nedan

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Malmö Filatelistförening

Malmö Filatelistförening Malmö Filatelistförening STORAUKTION 2012-11-21 Objekten visas i klubblokalen onsdagarna 2012-10-31, 2012-11-07 och 12-11-14 klockan 16.00 19.00. Alla är välkomna att lämna bud. Inbjudan till auktionen

Läs mer

Sammanställning av klubbens möten och aktiviteter 1969-2009

Sammanställning av klubbens möten och aktiviteter 1969-2009 Sammanställning av klubbens möten och aktiviteter 1969-2009 237 Bilaga I Sammanställning av klubbens möten och aktiviteter 1969-2009 1969 26 mars Klubbens första möte. Val av interimsstyrelse. Bertel Tingström

Läs mer

fyra 5-skottsserier mot pistoltavla, avstånd 25 meter. Provserie tillåten.

fyra 5-skottsserier mot pistoltavla, avstånd 25 meter. Provserie tillåten. Del H. Nationell helmatch Skjuthandbok H.6 Genomförande Skytt får inte utföra övningsskjutning på tävlingsbanan den närmaste timmen före tävling. Detaljerna för genomförandet av en tävling i nationell

Läs mer

NOVEMBER 7 2010. Pris 30 kr

NOVEMBER 7 2010. Pris 30 kr NOVEMBER 7 2010 Haupts medaljskrin till den kungliga gåvan år 1780 Falskmyntning vid Kungl. Myntet på 1740-talet Upp och ner pollettsystemet vid Katarinahissen orsakade bekymmer för resenärerna Pris 30

Läs mer

Allmänna villkor: Köpare

Allmänna villkor: Köpare Allmänna villkor: Köpare Uppskattningar Uppskattningar av objektpris baseras på marknadsvärderingar. Slagpris kan skilja sig nämnvärt från uppskattning. Föremålens skick Objekt säljs "i befintligt skick"

Läs mer

eller verksamhet och lokaler

eller verksamhet och lokaler Anvisningar och blanketter för anmälan om ändringar i ägande och styrelse eller verksamhet och lokaler Innehåller Anvisningar till anmälan om ändringar i ägande och styrelse eller verksamhet och lokaler

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016 Kära Unionen-Senior, Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna vårens och sommarens aktiviteter intressanta! 20 januari: Information

Läs mer

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 )

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Handskriftssamlingen (på 4 hyllmeter) som har tagits om hand av Forskningsarkivet,

Läs mer

STADGAR. Stadgar för AIK Fotbollsförening, nedan kallad AIK Fotboll (beslutade vid möte 2002-12-18).

STADGAR. Stadgar för AIK Fotbollsförening, nedan kallad AIK Fotboll (beslutade vid möte 2002-12-18). STADGAR Stadgar för AIK Fotbollsförening, nedan kallad AIK Fotboll (beslutade vid möte 2002-12-18). ÄNDAMÅL AIK Fotboll skall bedriva fotbollsverksamhet för män och kvinnor i alla åldrar. Idrott är fysisk

Läs mer

GUSTAF MAURITZ ARMFELT

GUSTAF MAURITZ ARMFELT GUSTAF MAURITZ ARMFELT EFTER ARMFELTS EFTERLEMNADE PAPPER SAMT ANDRA HANDSKBIFNA OCH TRYCKTA KÄLLOR AF ELOF TEGNÉR ANDBA UPPLAGAN. I. ARMFELT OCH GUSTAF III. STOCKHOLM, F. & G. BEIJERS FÖRLAG Innehåll.

Läs mer

Anmäl din förpackningslösning till ScanStar Den gemensamma nordiska förpackningstävlingen som kombinerar kreativitet, teknik och material

Anmäl din förpackningslösning till ScanStar Den gemensamma nordiska förpackningstävlingen som kombinerar kreativitet, teknik och material Anmäl din förpackningslösning till ScanStar Den gemensamma nordiska förpackningstävlingen som kombinerar kreativitet, teknik och material ScanStar är en gemensam nordisk förpackningstävling, som sedan

Läs mer

Mynt ur Solbergaskatten

Mynt ur Solbergaskatten Mynt ur Solbergaskatten Stefan Håkansson, text Henrik Hultgren, foto Under Stockholms stadsmuseums 50-åriga verksamhetsperiod har vid de stadsarkeologiska undersökningarna gjorts bla många myntfynd. Har

Läs mer

Kvalitetsbedömning. Holmberg hade nu också beteckningar för högre kvalitet, nämligen:

Kvalitetsbedömning. Holmberg hade nu också beteckningar för högre kvalitet, nämligen: KVALITETSBEDÖMNING 91 Christian Hamrin Kvalitetsbedömning D et tidiga myntsamlandet i Sverige var inte så kvalitetsinriktat, utan snarare fokuserat på raritet. Då antalet samlare var lågt i förhållande

Läs mer

NUMISMATISKA!KLUBBEN! I!UPPSALA!

NUMISMATISKA!KLUBBEN! I!UPPSALA! NUMISMATISKAKLUBBEN IUPPSALA Storauktion Medaljer,mynt,sedlar,polletter,numismatisklitteraturm.m. 8oktober2015 AUKTION141 Plats:Sverkerskolansmatsal. Tid:8:eoktober,2015.Visningfrånkl.17:00,Förstautropkl.18:00

Läs mer

MAJ 4 2010. Pris 30 kr. 4 maj 2010.indd 73 10-04-15 11.44.22

MAJ 4 2010. Pris 30 kr. 4 maj 2010.indd 73 10-04-15 11.44.22 MAJ 4 2010 Guldbröllopsmyntet 1907 Johan III:s myntning 1568-1592 Medalj från SNF över Bertel Tingström Fredriksborg vindsfynd och vidlyftiga affärer i Västsverige Pris 30 kr 4 maj 2010.indd 73 10-04-15

Läs mer

SKOGSFASTIGHET SJÖBO

SKOGSFASTIGHET SJÖBO SKOGSFASTIGHET SJÖBO NYBRO SJÖBO 2:3, DEL AV Allmänt Skogsfastighet i ett sammanhängande skifte beläget i byn Sjöbo. Skiftet om totalt 72,1 ha domineras av ungskog i röjningsfasen. God bonitet och förväntad

Läs mer

KVALITETSAUKTION 134 19 MAJ 2012 MYNT

KVALITETSAUKTION 134 19 MAJ 2012 MYNT KVALITETSAUKTION 134 19 MAJ 2012 MYNT 1201 67 MYNT 1200 1201 1202 1203 Karl XII. Serie 10 olika nödmynt. Fredrik I. Plåtmynt. 1/2 daler SM 1747. SM 299. Bra ex 1+ med fin mörkbrun patina, dock fläck

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014 (Finlands författningssamlings nr 289/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av den nordiska konventionen om

Läs mer

Huseby - undersökning av en gränsbygd

Huseby - undersökning av en gränsbygd Bilaga 9 2 3 Huseby - undersökning av en gränsbygd Huseby bruk Skatelövs socken Alvesta kommun Pedagogiska enheten - Avdelningen för Kulturarv Smålands museum - Sveriges glasmuseum Omslagsbild: Årskurs

Läs mer

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING http://www.sknf.se INFORMATIONSBLAD FÖR foreningen@sknf.se KUNGSGATAN 38 A S-211 49 MALMÖ Bankgiro 350-9379 BIC ESSESESS SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING IBAN SE64 5000 0000 0550 2108 2329 Nr 7 November 2013

Läs mer

DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö

DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö Mål nr 1326-14 1 SÖKANDE Nordea Bank AB, 516406-0120 105 71 Stockholm Ombud: Karl Nilsson Tenders Sverige AB Nygatan 34 582 19 Linköping MOTPART Malmö stad 205

Läs mer

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt. 2013-04-10 ÄNGEUIOLMS Avtal Ljusfesten Ängelholms kommun 1 Avtal Ljusfesten 11 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt

Läs mer

Gårdarna runt Mörtsjön

Gårdarna runt Mörtsjön 1 Gårdarna runt Mörtsjön Uthuset Munter-Gustav byggde av locken från salttunnorna vid Morshyttans station 2 När farsan, Sten Bylén, fyllde 90 år, den 12 juni 2004, lovade jag honom en utflykt till Mörtsjön,

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om journal, anbudsförteckning och kundkännedom - grundläggande åtgärder. Prövning av om den av fastighetsmäklaren

Läs mer

S:t Erikskrönikan Information från brödralägret nr 24 S:t Erik HP Ruta september 2009 Kära bröder patriarker, Så är sommaren slut och hösten gör sig påmind genom att Lägerarbetet börjar så smått Vi i lägerkollegiet

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

Dewey för kart- och bildbibliotekarier Kartor - övningar

Dewey för kart- och bildbibliotekarier Kartor - övningar Dewey för kart- och bildbibliotekarier Kartor - övningar 1. Libers världsatlas 912 2. KAK bilatlas Sverige 912.485 3. Välkommen till Kalmar [Kartografiskt material] Kalmar kartor Genre: Turistkartor 912.

Läs mer