Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen Budget-SM (43) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt , 17:32 19:36 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat 17:32. 2 Formalia 1. Val av mötesordförande Petter Djupfeldt valdes till mötesordförande. 2. Val av mötessekreterare Eva Sokolova valdes till mötessekreterare. 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare Erik Lindström och Filip Schulze valdes till justeringspersoner tillika rösträknare. 4. Mötets behöriga utlysande Mötet förklarades behörigt utlyst. 5. Eventuella adjungeringar Lukas Häggström adjungerades med närvaro- och yttranderätt. 6. Anmälan av övriga frågor Inga övriga frågor. 7. Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställdes. 8. Tidigare mötens protokoll Protokoll för Val-SM lades till handlingarna. 3 Rapporter Se bilaga. 1. D-rektoratet Erik Lindström Filip Schulze Petter Djupfeldt, Erik Lindström

2 Konglig Datasektionen Budget-SM (43) (a) Presidiet (b) Kassör (c) Sekreterare (d) Ledamot för sociala frågor och relationer (e) Ledamot för utbildningsfrågor (f) Ledamot för studiemiljöfrågor 2. Övriga funktionärer (a) Datas Art Director (b) D.E.M.O.N (c) DIU (d) DKM (e) Fanbärare (f) Fenixorden (g) Ior (h) Jämlikhetsnämnden (i) KF-ledamöter (j) KÖN (k) Ljud- och ljusansvarig (l) METAdorerna (m) Mottagningen (n) Mulle/Mullerina (o) Näringslivsgruppen (p) Programansvarig student (q) Prylmånglaren (r) QN (s) Redaqtionen (t) Revisorer (u) Sektionshistoriker (v) Sektionsidrottsnämnden (w) Spexmästeriet (x) Studienämnden (y) STYFV (z) Valberedningens ordförande 3. Kåren 4. Projekt (a) dåre2013 (b) Jubileumsprojektet (c) METAspexet (d) studs Sektionen för Medieteknik Erik Lindström tar över som mötesordförande. Erik Lindström Filip Schulze Petter Djupfeldt, Erik Lindström

3 Konglig Datasektionen Budget-SM (43) 4 Bordlagda ärenden 1. Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen 2012 har inget nytt att rapportera på punkten. 2. Resultatrapport för 2012 Man har hittat all MKM:s bokföring för 2012, där finns det ett par saker kvar att justera. Allt beräknas vara klart till Glögg-SM. 3. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 Petter Djupfeldt la fram ett förslag om att bordlägga samtliga punkter i klump till Glögg-SM. SM beslutade att bordlägga punkterna till Glögg-SM. Petter Djupfeldt återtar rollen som mötesordförande. 5 Andra läsningen 1. Proposition angående projekt Proppen är till för att underlätta uppstart av återkommande projekt. Eftersom den innehåller en stadgeändring måste den genomgå en andra läsning. SM beslutade att bifalla propositionen om stadgeändring. 6 Beslutsärenden 1. Beslut angående Budget 2014 Frida Jansson yrkar för att lägga in Jennie Olssons förslag om ändringar i budgeten för NLG som resulterar i att NLG går mindre plus, vilket får resultatet att hela budgeten för 2014 landar på för hela året. Argumentet för att budgetera för överskott är att Datasektionen behöver en säkerhetsbuffer för nästa jubileum och en eventuell ny flytt. Det går bra sålänge vi inte går med vinst över en femårsperiod. D-rektoratet jämkar sig med yrkandet. SM beslutade att lägga budgeten för 2014 med ovanstående ändringar. 7 Propositioner 1. Proposition angående val vid Extra-SM Kristoffer Emanuelsson presenterar propositionen. Det har tidigare inte funnits möjlighet att utföra val vid Extra-SM enl. stadgarna, helt enkelt för att det förbisetts. Det ordnas i och med propositionen som ska genomgå en andra läsning vid Glögg-SM. SM beslutade att bifalla propositionen. Erik Lindström Filip Schulze Petter Djupfeldt, Erik Lindström

4 Konglig Datasektionen Budget-SM (43) 2. Proposition angående tillägg av sekreterare till Valberedningens intervjupersoner Eva Sokolova presenterar propositionen. Propositionen går ut på reglementesändringen att även sekreterarposten inkluderas bland de poster Valberedningen ska hålla intervjuer för inför Glögg-SM. Detta var något som översågs när Valberedningens motion behandlades på Val-SM. SM beslutade att bifalla propositionen. 3. Proposition angående nedläggning av Spexmästeriet Eva Sokolova presenterar propositionen. Spexmästeriet bör läggas ner p.g.a. inaktivitet och brist på intresse för att rusta upp nämnden. SM beslutade att bifalla propositionen. 4. Proposition angående upplösandet av Fenixorden Kristoffer Emanuelsson presenterar propositionen. Fenixorden bör läggas ner p.g.a. inaktivitet och brist på intresse för att rusta upp nämnden. SM beslutade att bifalla propositionen. 8 Motioner 1. Motion angående Redaqtionens införlivande i Informationsorganet Erik Lindström presenterar motionen. Kristoffer Emanuelsson presenterar motionssvaret. SM beslutade att bifalla motionen. 2. Motion angående Införandet av Datasektionens E-Sports Community Felix Qvarfordt, Simon Westerlind, Anton Jonasson presenterar motionen. Frågor till motionärerna: Fråga: Vilken typ av konton kommer Starcraftkontona och CS-kontona vara? Svar: Det kommer vara gästkonton. Fråga: Ni har en budgetpost för märken, kan inte det ligga under Prylmånglaren? Svar: Det är tänkt att vara eventmärken, vi vill ha en liten budget för det, vi vill kunna köpa in efter behov. Fråga: Har ni koll på om man får använda konton på det här sättet? Svar: Ja, i Starcraft, CS-kontona är inte bundna till en specifik person. Det är inte så noga som i t.ex. WOW. PAUS (Hedersmedlem Lena Edvardsson tilldelas en utmärkelse för sina insatser för Datasektionen) Frida Jansson presenterar motionssvaret. Erik Lindström Filip Schulze Petter Djupfeldt, Erik Lindström

5 Konglig Datasektionen Budget-SM (43) Motionssvaret innehåller bl.a formaliaändringar så att det ska stämma överens med allmänt vedertagen standard, och ett eget budgetförslag där bl.a. en streamingdator för är borttagen och utgifter för t.ex. webbdomän är trimmade. Streamingdatorn är tänkt att tas upp igen på Glögg-SM. Motionärerna jämkar sig med motionssvaret. SM beslutade att bifalla motionen med D-rektoratets ändringar. 3. Motion angående namnbyte av D.E.M.O.N Shayan Effati presenterar motionen. Filip Schulze presenterar motionssvaret. SM beslutade att bifalla motionen. 4. Motion angående utökad budget för DEMON Shayan Effati presenterar motionen. Frida Jansson presenterar motionssvaret. Motionssvaret innehåller tillägget att den utökade budgeten ska gälla för verksamhetsåret Motionären jämkar sig med motionssvaret. SM beslutade att bifalla motionen med D-rektoratets ändringar. 5. Motion angående Mer LOL Niklas Bäckström presenterar motionen. Eva Sokolova presenterar motionssvaret. Motionären jämkar sig med motionssvaret. SM beslutade att bifalla motionen med ovanstående ändringar. (PAUS 15 MIN)... (ANDRA AKTEN) 6. Motion angående Läskmaskin Robert Welin-Berger presenterar motionen. Benjamin Burvall presenterar motionssvaret. Frågor till motionären: Fråga: Kommer det inte bli så att det i slutändan blir DKM som får fixa läsk ändå eftersom det är vi som åker till MO och så? Svar: Nej, läsken beställs in och levereras. Fråga: Tomburkshanteringen är redan rätt jobbig, kommer inte en läskmaskin att göra problemet värre? Svar: Vi kanske ordnar det på annat sätt sen men skaffar vi en läskmaskin kommer de burkarna köras tillsammans med DKM:s, åtminstone i början. Sakupplysning: Kaoset med tomburkar är mottagningens fel i år, det är inte så det brukar vara. Fråga: Är 3000 kr hyra tänkt för ett år eller ska det gälla till slutet av detta år? Erik Lindström Filip Schulze Petter Djupfeldt, Erik Lindström

6 Konglig Datasektionen Budget-SM (43) Svar: Det är tänkt för ett år. Om det visar sig att det är för jobbigt att fylla på så kan vi betala lite extra så att företaget fyller på åt oss. Johan Stjernberg yrkar på att samtliga tidigare beslut gällande införskaffandet av en läskmaskin till META stryks. SM beslutade att bifalla yrkandet och motionen. 7. Motion angående Soffor till META Robert Welin-Berger presenterar motionen. Filip Schulze presenterar motionssvaret. Motionären jämkar sig med motionssvaret. SM beslutade att bifalla motionen med D-rektoratets ändringar. 9 Valärenden 1. Val av Spexmästare Kandidater saknas. 10 Övriga frågor 1. Presentation av handlingsplanen baserad på medlemsundersökningen VT2013 Förtydliganden: Punkten om D-funk städ ska strykas från handlingsplanen. Punkten om att uppmana D-funk att städa efter sig extra ska strykas. 2. Sektionsbilen TL;DR: Bilen har varit väldigt dyr. Budgeten för sektionsbilen uppgår till för hela året, den har kostat redan nu. Bilen är fortfarande trasig och svårhanterlig t.ex. så finns det luft i bromssystemet. Sektionen behöver dock en bil eftersom den används konstant av mottagningen, DKM och inför arrangemang. Mulle Schmeck (Rex) tar på sig att kolla på alternativ som leasing. 3. Krav på D-funk D-rektoratet: Vad tycker SM är rimligt att ställa för krav? Kommentar1: Utbildning är en bra idé, har man inget bättre för sig bör man gå. Fråga: Vad blir det för påföljd om man inte följer kraven? Kommentar2: Jag tycker att man kan ställa i princip vilka krav som helst om man klargör det på förhand. Kommentar3: Om jag förstått det rätt handlar det bara om att formalisera redan existerande krav på funktionärer. Kommentar4: Jag tycker inte att man ska straffa någon för att missa utbilding. D-rektoratet: Det finns inte så mycket vi kan göra. Vi kan utesluta funktionärer som inte sköter sig från teambuildingevent, avsätta hen, ställa dem till svars inför SM eller förvägra Erik Lindström Filip Schulze Petter Djupfeldt, Erik Lindström

7 Konglig Datasektionen Budget-SM (43) dem funktionärsmedaljen. Kommentar5: Jag hade gärna velat veta vad som förväntas av mig på förhand när jag blev vald. Kommentar6: Jag ser det mer som att funktionärer ska veta vad de ska göra, t.ex. att man ska svara på mail löpande. Kommentar7: Det vore bra att knyta ihop krav på funktionärer med funktionärsbeskrivningen som finns på hemsidan och verksamhetsplanen. 4. Hedersdeltat D-rektoratet: Om mindre än ett halvår är det dags att dela ut hedersdeltan, se till att nominera så att nästa års styrelse har något att arbeta med! 11 Nästa möte Glögg-SM är inplanerat att hållas den 12e december. 12 Mötets högtidliga avslutande Petter Djupfeldt förklarade mötet avslutat 19:36. Bilagor 1. Närvarolista 2. In- och utlista 3. Rapporter 4. D-rektoratets halvårsrapport 5. Proposition angående projekt 6. Budget Översikt 7. Budget Detaljbudget DKM 8. Proposition angående Undantagsval vid Extra-SM 9. Proposition angående tillägg av sekreterare till Valberedningens intervjupersoner 10. Proposition angående nedläggning av Spexmästeriet 11. Proposition angående upplösandet av Fenixorden 12. Motion angående Redaqtionens införlivande i Informationsorganet 13. Motionssvar angående Redaqtionens införlivande i Informationsorganet 14. Motion angående Införandet av Datasektionens E-Sports Community 15. Motionssvar angående Införandet av Datasektionens E-Sports Community 16. Motion angående namnbyte av D.E.M.O.N 17. Motionssvar angående namnbyte av D.E.M.O.N 18. Motion angående utökad budget för DEMON Erik Lindström Filip Schulze Petter Djupfeldt, Erik Lindström

8 Konglig Datasektionen Budget-SM (43) 19. Motionssvar angående utökad budget för DEMON 20. Motion angående Mer LOL 21. Motionssvar angående Mer LOL 22. Motion angående Läskmaskin 23. Motionssvar angående Läskmaskin 24. Yrkande angående Läskmaskin 25. Motion angående Soffor till META 26. Motionssvar angående Soffor till META 27. Handlingsplan baserat på medlemsundersökningen VT2013 Erik Lindström Filip Schulze Petter Djupfeldt, Erik Lindström

9 Generated by CamScanner from intsig.com

10 Generated by CamScanner from intsig.com

11 Generated by CamScanner from intsig.com

12 Generated by CamScanner from intsig.com

13 Generated by CamScanner from intsig.com

14 Rapporter Val-SM D-rektoratet (a) Halvårsrapport (b) Presidiet Ordförande har: Haft möte med Titel, DESC och Klubbmästare. Kollat upp izettle åt Prylis. Ordnat tillstånd åt djubileet. Fått löften om presenter och en present (tavla) på djubileumsbanketten. Vice ordförande har: Följt upp frågan om accesser så att nästkommande vice har översikt över vilka som har access vart. Ordnat D-rek hoodies till sittande D-rek och äldre D-wreck. Arbetat med frågan om ett organiserat jämlikhetsarbete på sektionen. Tanken var att använda Jon Karlfeldt men det får gå via THS. Har haft ett par möten. Arbetat med verksamhetsplanen som dock är bordlagd till Glögg-SM. Skrivit IOR/Redaq-motionen i samråd med Chefredaqteur och Infomästare. Arbetat med halvårsrapporten. (c) Kassör Kassören har: Fixat bankaccesser till de nya i D-rektoratet. Hjälpt till med bokföringen. Skött löpande bokföring, första halvåret är nästan klart. Skrivit en budget. Hjälp jubileet med pengar för lokalhyra. Svarat på frågor ang. bokföring. Övrigt: Första halvåret för Media ser bra ut, saknad bokföring för förra året saknas till stor del fortfarande. (d) Sekreterare Sekreteraren har: Skött posten. Ordnat med formalia inför, under och efter de DM som varit samt SM. Bokat in en pub för D-rektoratet med DKM i november. Stay tuned! Pratat med DAD ang. "Här är din sektion-utställningen - borde finnas en förslagslåda. Tagit upp frågan om alternativa lokaler åt våra nämnder när META är fullbokat. Varit på årets första KF-möte. Svarat på mail. (e) Ledamot för sociala frågor och relationer D-SFOR har:

15 Lämnat över ansvaret för en ny ordförandekedja till Maskin som vill ge en till Datasektionen i present. Närvarat under mötet med DKM. Haft möte med Prylis ang. de saknade sångböckerna. Tagit över ansvar för funktionärsutbildning i december. Börjat planera ett D-sfor-projekt. Mer info kommer. Arbetat med handlingsplanen baserat på medlemsundersökningen. Sett över alkoholpolicyn (Om vi faktiskt får sälja märken tillsammans med drinkar). (f) Ledamot för utbildningsfrågor D-UF har: Skrivit proposition om val vid Extra-SM. Försökt hitta ägaren till kassaskåpet i styrelserummet (om ägare inte hittas kommer kassaskåpet sågas upp). Ska prata med sektionshistorikern som har digitaliserade diabilder som ska in på stacken. Varit på ledningsgruppsmöte på CSC. (g) Ledamot för studiemiljöfrågor D-SMF har: Jobbat på handlingsplanen tillsammans med d-sfor. Representerat på n0llegasquer. Varit på möten med studiemiljö, fixa uttag i alla salar och förläningssalar, justerbar möblering etc. Lärt sig att bokföra. 2. Övriga funktionärer (a) Datas Art Director DAD har, tillsammans med Tag Monkeys: Träffat n0llan på sektionsrundvandringen och gett dem chansen att göra ett årskursporträtt. Satt upp årkursporträttet i META Hjälpt valberedningen med tryckmaterial till bla. sektionsrundvandringen Satt upp en fotovägg i META. Genomfört "Här är din sektion". Påbörjat en väggmålning mellan mötesrummet och Medias förråd i META. Påbörjat planeringen av ytterligare en målning på väggen mitt emot toaletterna i META. Sammanställt och hängt upp terminens funktionärstavla. Tryckt upp Tag Monkeys-väskor. Börjat hålla tecknings/pysselmöten varannan tisdag. Följt upp på ordförandekedje-projektet med D-rek Jagat på tryckeriet ang. diplom till djubileet Designat en projektlednings-medalj (motsvarande d-funkmedaljen) Designat Prylis logga Fortsatt arbetet med designen av den nya fanan Tillsammans med Prylis fått 3 olika designer av sektionströjor levererade Börjat förbereda för en photoshoot med sektionens profilmaterial Strukturerat om vårt uppdragshanteringssystem till Trello (b) D.E.M.O.N. It is on! Vi har hittills haft ett första stormöte. Där gick vi igenom våra planer och idéer inför läsåret, vilket bland annat innehöll att vi delade upp den praktiska verksamheten till två delar: den analoga, som rör instrument/band/spelningar osv, och den digitala, som rör DJing/producering osv. Det kommer även gemensamma aktiviteter, såsom att gå på bio/konserter eller anordna workshops. Framöver kommer vi ha flera mindre möten för ständig aktivitet.

16 (c) DIU Ej närvarande. (d) DKM Hjälpt djubileet, haft Reclaim, återupptagit ordinarie onsdagspubverksamhet. (e) Fanbärare Fanbärarna har representerat sektionen på nøllan i stadshuset. Arbetet med den nya fanan har även fortskridit, och vi är redo att lägga beställningen. Dock har vi valt att avstå med att göra detta tills efter djubileet och D-Dagen då det är en för stor utgift att ha precis innan dessa. Vi har även fått veta att vi troligtvis inte kommer att representera på Nobel i år, då det är ett roterande schema över vilka som får stå, och Data är i år tredje reserv. (f) Fenixorden Inget att rapportera. (g) Ior Haft två möten sedan förra SM, kodat en del, planerat framtida projekt. (h) Jämlikhetsnämnden Ej närvarande. (i) KF-ledamöter Första KF för året har hållits. (j) KÖN Ej närvarande. (k) Ljud- och ljusansvarig Mottagningen har gått bra. Det har byggts en dörr under catwalken i META som förhindrar att ljudutrustningen blir mosad/omställd. Några lampor har lagats. Det finns en ny DJ-mixer på catwalken som låter dig spela från flera datorer/enheter samtidigt. Framöver ska mer utrustning lagas och djubileets ljud och ljus fixas. (l) METAdorerna Ej närvarande. (m) Mottagningen I nuläget har vi precis genomfört en så kallad mottagning. På den binära skalan [jättedålig, inte jättedålig] finner vi att resultatet hamnar i den maximala änden av det spektrat. Det är givetvis någonting vi är mäkta stolta över. Nu återstår att ro skiten i hamn med tackfest, daddetack, ettans fest och en välplaneread, stokastisk avskedsfest. Nämnvärt i årets mottagning är alla skillnader mot de senaste åren. Traditionerså som LQ-spånarpub och LQ-sittning försvann helt och hållet, och har ersatts med de ännu mer traditionella Hurry Scurry-festen och NBF. I år var även första året ett faktiskt LAN anordnades i samband med mottagningen, som ett nytt samarbete med Fysiksektionen. W-sektionen ersatte Fysik som våra samarbetspartners på den klassiska nøllebanquetten, och även det är vi mäkta nöja med. Rent objektivt har vi genomfört den bästa mottagningen någonsin. Den var alltså INTE jättedålig. (n) Mulle/Mullerina Hittills år har bilen varit utlånad till mottagningen. Den har under tiden den varit utlånad städats och en ny stereo och nya högtalare har installerats. Framöver planerar jag att fixa de skavanker som finns på bilen (tex det bakre dörrhandtaget) och se till att bilen fortsatt hålls i ett så gott skick som möjligt. (o) Näringslivsgruppen Haft D-dagen. (p) Programansvarig student Under våren har PAS deltagit i en referensgrupp för ett projekt på matteinstitutionen som ska öka genomströmningen på mattekurser. Ett av resultaten från detta samarbete är att det har startat mindre övningsgrupper (max 25 personer)

17 för några mattekurser (envariabel, flervariabel, linjär algebra, numme) som ska ge extra stöd för de som har skrivit tentan minst två gånger. Är man intresserad av att delta ska man höra av sig till PAS har även varit på höstens första Utbildningsråd på THS där det bl.a. diskuterades kring en FAQ om utbildningsfrågor som THS jobbar på för deras hemsida. Där ska t.ex. frågor om vad som gäller vid rättning, examination etc. gå att hitta. THS håller även på att ta in nomineringar från sektionerna för deras pedagogiska pris Årets lärare PAS har tillsammans med SN samlat in nomineringar från data, i skrivande stund är det inte bestämt vem som kommer nomineras. Det behövs studentrepresentanter för ett antal organ på THS nämligen Disciplinnämnden, Centrala Tjänstelagsnämnden och Anställningsutskottet. Om någon är intresserad kan man läsa mer på THS hemsida. PAS kommer även delta i länkmöten och programråd innan SM. Varit på utbildningsmöten i tisdags. Fr.o.m. nästa år kommer numme och hållbar utveckling att byta plats (för att hösten i tvåan inte ska bli så labbtung) och datasäkerhet och operativsystem (operativsystem innehåler en del krav för datalogimastern) kommer också byta plats. Operativ blir obligatoriskt, Datasäkerhet > Datalogi. THS: Alla tentor kommer börja scannas in, så man kan kolla på en pdf istället för att hämta ut den. Man ska bara skriva på första sidan, annars får man inte med resten av sin lösning. (q) Prylmånglaren Prylis har sedan senaste SM inventerat sitt förråd och köpt in märken till 2013-års startkit samt uppdaterat all info online. Prylis har varit med och designat nya märken inför Sjöslaget som har tryckts och säljs nu. Prylis har under sommaren haft kontakt med IGO-POST för att fixa sektionströjor som anlände i mitten av september. En av tröjdesignerna fick skickas tillbaka p.g.a. feltryck men allt borde vara framme tills Budget-SM. Tröjor har även tryckts upp för KÖN. Tag Monkeys har kontaktas för design av fler profilprylar till Datasektionen. Flera personer är inblandade i sångboksprojektet och det går långsamt framåt. Sångböckerna har utlovats till oktober och bör ha gått i tryck till tiden för Budget- SM. Trots en hel del krångel med transport lyckades Prylis även detta år förse de flesta ettan med ovvar. De som inte har fått kommer att få, det är bara osäkert exakt när. Prylis har även deltagit under sektionsrundvandringen och assisterat ettan med Daddetacks-märket. Det ska med största sannolikhet ordnas ett cross-nämnd-evenemang med målet att göra något kul av ovvarna som Prylis inte kan sälja. Vill man alltså ha extra ovvetyg till sin ovve till fickor eller något annat går det jättebra att fråga. TYG FINNS. Konkret info om försäljning av djubileumsmärket kommer. (r) QN QN s tisdagskvällar har dragit igång med stora kvällar med runt 20 deltagare som spelar spel och delar qultur. Sektionsrundvandringen gav ett härligt tillskott i aktiva ettan som är alldeles för ambitiösa. Vi kommer ha haft när du läser detta, en pingiskväll med Medias idrottsnämd. Det planeras ett större LAN tillsammans med föreningen NitroXy i december. Inköpet av nya skåp väntar fortfarande på ikea-kortet men planerar på att åka tillsammans med lokalchef när det väll är fixat. Man planerar ett samarbete med Fysiks klubbmästeri en hittils ospecifierad tisdag. (s) Redaqtionen Börjat kolla efter open source-lösningar till dbuggen. Arbetat på motionen om Redaqtionens införlivande under IOR. (t) Revisorer Revisorerna har löpande granskat verksamheten och besvarat frågor.

18 (u) Sektionshistoriker Ej närvarande. (v) Sektionsidrottsnämnden Förnyat kontrakt med Frescati nu har man en tid på lördagar Match mot INDEK spelades förra helgen, det gick halvt bra. Man har haft möte ang. årets verksamhet och fixat en facebookgrupp. (w) Spexmästeriet Inget att rapportera. (x) Studienämnden Studienämnden har lanserat en facebook sida samt fått förstärkning i form av en årskursrepresentant till ettan. I början av terminen höll vi ett boksäljarevent där ettan fick köpa böcker av äldre studenter. (y) STYFV STYFV har hållt ett par möten och planerat hur vår verksamhet ska se ut den kommande tiden. Vi ska försöka hålla en pokerkväll i år, och så har vi lite coola saker planerat inför nästa år. (z) Valberedningens ordförande Valberedningen har sedan Val-SM uppdaterat interna dokument och börjat förbereda inför de val som sker vid Glögg-SM. Vi närvarade även vid sektionsrundvandringen under mottagningen och har lyst fyllnadsvalet till Spexmästare. 3. Kåren Ej närvarande. 4. Projekt (a) dåre2014 Ej närvarande. (b) Jubileumsprojektet djubileumsfirandet har gått bra. Det kommer en jubileumsdbugg under året. djubileumsstaben har en massa kvarglömda nycklar kvar från jubileumsslutfesten. (c) METAspexet Hittills sedan jag (Daniel Jendeberg, red. anm.) blev vald har jag mest börjat gräva ned mig i alla uppgifter som tidigare års direktioner lämnat efter sig och börjat planera. Det tar dock lite mer tid än väntat, troligtvis mest på att jag är ensam på denna position, till skillnad från tidigare år. Jag har även börjat söka andra eldsjälar att dela med (min kära chefsgrupp) som nu börjat att ta form, endast någon enstaka person till och sen är det klappat och klart. Härnäst så kommer jag att fortsätta att försöka få folk att söka, detta genom att sätta igång lite möten med de i chefsgruppen och titta på hur vi kan hjälpas åt och vi ska även planera en kväll då vi informerar om spexet, försöker att hitta något datum som blir bra efter tentaperioden. Sedan så börjar nog denna boll att rulla och då blir det svårstoppat. (d) Studs2014 Ej närvarande. 5. Sektionen för Medieteknik Bokföringen för vårterminen 2013 är klar.

19 D-Rektoratets halvårsrapport VT 2013 Vad är det här? Det här är D Rektoratets halvårsrapport för VT Vi har försökt sammanfatta vad som hänt under den första halvan av verksamhetsåret 2013 för att ni (sektionen) ska få veta vad som händer och ha en möjlighet att ställa frågor om hur läget ser ut. Om ni har åsikter och förslag på vad D Rektoratet ska göra under den andra halvan av året så får ni väldigt gärna skicka mail, brev, röksignaler eller brevduvor år vårt håll så ska vi göra vårt bästa att ta tillvara på allas åsikter! tl:dr D Rektoratet anser att verksamheten rullade på rätt bra på de allra flesta fronter under våren (en rapport på hösten kommer till Rev SM 2014). Det finns ett par saker som vi anser att vi bör nämna för att de inte blev riktigt som planerat, ni kan överlag anta att det mesta andra som vi inte nämner gick a okay. D rektoratet har valt att inte prioritera D Funkmiddagarna i verksamheten. Vi har upplevt att de inte varit tillräckligt givande för att motivera den arbetsbörda för styrelsen som de medför. Redaqtionen har under våren på grund av bristande medlemsengagemang inte lyckats fullfölja sitt uppdrag. Spexmästeriet har sedan Maj inte haft en orförande och deras verksamhet (bland annat skifvan) har därför avstannat. Bilagor 1. Genomgång och uppföljning av verksamhetsplanen 2013

20 Andra sektioner och systerprogram D-Rektoratet (skall) Ekonomi Löpande arbete Sektionens mål Halvårsrapport VT 2013 Avsnitt i VP Färgnyckel: Mål beräknas uppnås under året, Mål beräknas delvis uppnås under året, Mål beräknas inte uppnås under året, Uppgift eller möjlighet att bedöma målet saknas Mål i verksamhetsplanen Verksamhet under våren Kommentar synliggöra kårens och sektionens arbete i samarbete med Informationsorganet. Under våren gjorde grafikergruppen Tag Monkeys en utställning för att synliggöra sektionens nämnder. Notiser från THS kulturföreningar och grupper har satts upp i sektionslokalen och på sektionens hemsida. D-rektoratet kommer under hösten att fortsätta förmedla information från THS centralt. TM planerar ytterligare en utställing under året. D- Rektoratet beräknar att målet kommer att uppfyllas under verksamhetsåret. öka antalet medlemmar för att behålla sektionens trovärdighet gentemot skolan, målet är att över 75% av de studerande vid datateknikprogrammet på CSC skall vara medlemmar till årsskiftet 2013/2014. Datasektionen hade under våren ca 700 medlemmar (826 nu). Det borde vara typ 75%. D-Rektoratet planenerar att under hösten försöka nå ut med mer information om varför man ska betala sin kåravgift och uppmuntra dataloger att bli kårmedlemmar. D-Rektoratet beräknar att målet kommer att uppfyllas under verksamhetsåret. minst två gånger i månaden genomföra arbetsmöten där aktivt styrelsearbete sker gemensamt. D-Rektoratet har hållt veckoliga arbetsmöten under våren. D-Rektoratet kommer att fortsätta hålla veckoliga möten under hösten. D-Rektoratet beräknar att målet kommer att uppfyllas under verksamhetsåret. en gång i veckan träffas under lunchen och diskutera styrelsefrågor. D-Rektoratet höll inga lunchmöten under våren. D-Rektoratet kommer uunder hösten att hålla lunchmöte minst en gång per vecka. D- Rektoratet beräknar att målet kommer att uppfyllas under verksamhetsåret. lämna återkoppling på frågor och funderingar från medlemmarna inom en arbetsdag. D-Rektoratet har strävat efter att ge snabb återkoppling. Vi tror att vi i de allra flesta fall lyckats väl. D-Rektoratet kommer under hösten att fortsätta att lämna återkoppling på samma sätt som under våren. D-Rektoratet beräknar att målet kommer att uppfyllas under verksamhetsåret. minst en gång i månaden ha ett D-rektoratsmöte. D-Rektoratet höll ett DM under varje månad under våren. D-Rektoratet kommer att hålla DM regelbundet under våren, vi kommer dock att anpassa det efter arbetsbörda och behov snarare än kalendermånader. Vi anser att DMs formaliabörda gördet till ett opraktiskt arbetsredskap som bör utvärderas och revideras till kommande år. D-Rektoratet beräknar att målet kommer att uppfyllas under verksamhetsåret. sköta den löpande bokföringen med hjälp av kassören. D-Rektoratet ligger (hyfsat) i fas med den centrala bokföringen och ekonomiska förvaltningen. Se Kassörens ekonomiska halvårsrapport. arbeta för att behålla och vidareutveckla Team CSC. Ordförande har vart på middag med TeamCSC. aktivt arbeta för att hitta frågor som kan drivas gemensamt av flera sektioner och ta initiativ till sådana samarbeten över sektionsgränserna. verka för att ha ett nära samarbete med andra sektioners styrelser. Sektionen har samverkat med andra sektioner inom ramarna för THS råd. D-rektoratet anser att alla dessa punkter är illa förankrade i verksamheten och bör utvärderas inför kommande år. D-Rektoratet beräknar att målen inte kommer att uppfyllas under verksamhetsåret. Vi tror inte att detta kommer att åsamka sektionen någon skada. besöka andra sektioners styrelser och diskutera aktuella händelser på KTH. Detta görs med fördel under avslappnade former. Styrelsen har representerat sektionen vid avslappnade festillfälen.

21 Nämnder (skall) Idrottsnämnden METAdorerna D-Rektoratet (skall) Övrigt D-Rektoratet (skall) Ökat Sektionens Sektionsengagemang mål Halvårsrapport VT 2013 Avsnitt i VP Färgnyckel: Mål beräknas uppnås under året, Mål beräknas delvis uppnås under året, Mål beräknas inte uppnås under året, Uppgift eller möjlighet att bedöma målet saknas Mål i verksamhetsplanen Verksamhet under våren Kommentar finna tillfällen för nämnderna att synas även efter mottagningen. Under våren gjorde TM en utställning för att synliggöra sektionens nämnder. TM kommer att anordna ytterligare en nämndutställning under hösten. D-Rektoratet beräknar att målet till viss del kommer uppfyllas under året och kommer att lämna frågan vidare till kommande års styrelser. anordna minst fyra D-funkmiddagar för att öka kommunikation mellan funktionärer och nämnder. Under våren hölls två dfunk-middagar. D-Rektoratet är osäkra på om det nuvarande utseendet på dfunk-middagarna är såpass givande att det är motiverat att D-Rektoratet ska lägga arbetstid på att genomföra dem. Vi kommer att utvärdera andra former av teambuilding och kommunikation under året och lämna frågan vidare till kommande års styrelser. Målet kan komma att endast delvis uppnås under verksamhetsåret. anordna två teambuilding-events för Datasektionens funktionärer i syfte att öka sammanhållningen mellan nämnderna. Under våren hölls ett teambuilding-event för sektionens funktionärer. D-Rektoratet planerar att under hösten anordna ytterligare ett teambuilding-event för sektionens funktionärer. D-Rektoratet beräknar att målet kommer att uppfyllas under verksamhetsåret. anordna en Skiftesgasque för att tacka sektionsaktiva medlemmar. D-Rektoratet anordnade en skiftesgasque strax efter Val-SM D-Rektoratet anser målet uppfyllt men kommer att försöka anordna ett överlämning och utbildningstillfälle i samband med Glögg-SM. D- Rektoratet beräknar att målet kommer att uppfyllas under verksamhetsåret. anordna två styrelseöverlämningar, en efter varje SM som enligt stadgarna ska behandla styrelseval. Styrelsen har anordnat en styrelseöverlämmning i samband med valet av styrelsens ledamöter vid Val-SM. D-Rektoratet kommer att anordna överlämning efter Glögg-SM. D-Rektoratet beräknar att målet kommer att uppfyllas under verksamhetsåret. regelbundet genomföra underhåll av de maskiner och delar av sektionslokalen som kräver löpande underhåll och tillsyn. regelbundet kontrollera att alla inventarier i sektionslokalen är hela och rena samt ersätta, reparera eller ta bort trasiga inventarier. METAdorerna underhöll under våren sektionslokalen. D-Rektoratet beräknar att målet kommer att uppfyllas under verksamhetsåret. se till att sektionslokalen städas regelbundet. anordna en tackfest en gång per termin för dem som hjälpt till att städa sektionslokalen. En tackfest hölls under våren. D-Rektoratet beräknar att målet kommer att uppfyllas under verksamhetsåret. ha ett samarbete med motsvarande nämnd på Sektionen för Medieteknik. METAdorerna är en delad nämnd melan sektionerna. D-Rektoratet anser målet uppfyllt. samordna sektionens deltagande i relevanta sporttävlingar Sektionen deltog under våren i ett antal tävlingar, därav en baskettävling och en volleybolltävling D-Rektoratet anser målet uppfyllt. annonsera och synliggöra nämndens aktiviteter för sektionens medlemmar. Verksamheten rapporterades på sektionsmötena och på sektionens webplats. D-Rektoratet beräknar att målet kommer att uppfyllas under verksamhetsåret. anordna regelbundna träningstillfällen för sektionens medlemmar. Det splades under våren fotboll i frescatihallen på söndagar. Målet är starkt beroende av intresse från sektionens medlemmar. D-Rektoratet beräknar att målet kommer att uppfyllas om intresse finns.

22 Jämlikhetsnämnden Datas Internationella Utskott Nämnder D-Rektoratet (skall) (skall) Informationsorganet Sektionens mål Halvårsrapport VT 2013 Avsnitt i VP Färgnyckel: Mål beräknas uppnås under året, Mål beräknas delvis uppnås under året, Mål beräknas inte uppnås under året, Uppgift eller möjlighet att bedöma målet saknas Mål i verksamhetsplanen Verksamhet under våren Kommentar hjälpa D-rektoratet och övriga nämnder med informationsspridning. TM gjorde under våren en utställning i sektionslokalen för att synliggöra sektionens nämnder. TM håller under hösten på att anordna ytterligare en utställning. Informationsorganet och D- Rektoratet kommer även att genomföra en revision av sektionens informationsspridningsguidelines. D-Rektoratet beräknar att målet kommer att uppfyllas under verksamhetsåret. underhålla och vidareutveckla sektionens webbplats. ansvara för drift och underhåll av sektionens datorresurser. IOR arbetade löpande under våren med sektionens webplats. Informationsorganet planerar att byta ut sektiones hemsida mot en mindre trasig modell. D- Rektoratet beräknar att projektet kommer att löpa över flera verksamhetsår men att befintliga digitala resurser kommer att underhållas tillräckligt under tiden. D-Rektoratet anser att målet kommer kunna anses uppfyllt under året. ha en samordnande roll för sektionens informationsöden. ha regelbunden kontakt med sektionens nämnder i syfte att höja kvalitén på informationsspridningen. Infomationsorganet har sett mycket litet intresse under året för att bistå med informationsspridning. Det har inte funnits någon regelbunden kontakt med alla nämnder. D-Rektoratet är osäkra på om utformningen på Informationsorganets nuvarande uppdrag är det bästa sättet att öka informationsspridning på sektionen. Informationsorganet genomgår just nu en period av omorganisering och förändring, D- Rektoratet anser att nämndens uppdrag och målsättningar måste noga utvärderas och revideras inför kommande år. D-Rektoratet anser att målen i sina nuvarande former endast delvis kommer att uppfyllas under året. hålla en serie grafikrelaterade workshops främja grafisk medvetenhet på sektionen TM arrangerade pysselkvällar, teckningskvällar samt hjälpte olika nämnder med grafisk design. TM komer under hösten att fortsätta sin verksamhet på samma sätt som under våren. D- Rektoratet beräknar att målet kommer att uppfyllas under verksamhetsåret. samordna sektionens internationella verksamhet. Detta inkluderar att hålla kontakten med ISS ordförande på THS och ansvariga för utbytesstudier på CSC:s kansli och institutionerna. DIU har haft en löpande kontakt med THS international under våren. hålla sektionsmedlemmarna informerade om den internationella verksamheten på sektionen. hjälpa till i THS centrala mottagningsverksamhet för utländska studenter. Detta inkluderar att rekrytera faddrar och koordinera fadderverksamheten. Oregelbunden information har givits på sektionsmöten och sektionens webplats under våren. DIU (nämndens orförande samt en grupp andra dataloger) har deltagit under THS internationella motagning under våren (planering) och senatre under hösten. D-rektoratet anser att samtliga mål samt nämndens övergripande syfte kommer kunna anses uppfyllt under verksamhetsåret men upplever också att nämnden har dålig förankring bland sektionens medlemmar på grund av brisktande generellt intresse. Vi anser att hur nämndens uppdrag formuleras och målsätts bör utvärderas inför kommande år för att bättre kunna fånga sektionsmedlemmarnas intresse. fungera som kontaktyta för utländska studenter på sektionen. DIU har sett mycket litet kontaktsökande från interationella studenter. expandera sin verksamhet och rekrytera medlemmar till nämnden Ett antal dataloger har deltagit i THS internationella mottagning. D-Rektoratet anser att detta enligt sktionens reglemente kan likställas med medlemskap i DIU. genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. D-Rektoratet genomförde en mendlemsundersökning under våren som innehöll en del om jämställdhet och jämlikhet utformad i samarbete med Jämlikhetsnämnden. D-Rektoratet ser målet uppfyllt. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera dessa för Drektoratet och sektionens medlemmar. Ett utkast till handlingsplan utaretades under våren D-Rektoratet kommer tillsamman med Jämlikhetsnämnden att följa upp och färdigställa de påbörjade handlingsplanen under hösten. D- Rektoratet beräknar att målet kommer att uppfyllas under verksamhetsåret. upprätta en tydlig kontakt dit medlemmar kan vända sig med jämlikhetsfr ågor. D-Rektoratet anser det svårt att bedöma om detta mål är eller blir uppfyllt. D-Rektoratet anser det svårt att bedöma om detta mål är eller blir uppfyllt. verka för att utöka ett samarbete mellan jämlikhetsnämnden och jämlikhetsgruppen på CSC. Inget sådant arbete har påbörjats under våren. D-Rektoratet beräknar att målet inte kommer att uppfyllas under verksamhetsåret.

23 Studienämnden Nämnder D-Rektoratet (skall) (skall) Mottagningen DKM Sektionens mål Halvårsrapport VT 2013 Avsnitt i VP Färgnyckel: Mål beräknas uppnås under året, Mål beräknas delvis uppnås under året, Mål beräknas inte uppnås under året, Uppgift eller möjlighet att bedöma målet saknas Mål i verksamhetsplanen Verksamhet under våren Kommentar arrangera onsdagspubar. DKM arrangerade en serie onsdagspubar under våren. D-Rektoratet beräknar att målet kommer att uppfyllas under verksamhetsåret. arrangera Plums. DKM arrangerade Plums i början av våren. D-Rektoratet ser målet uppfyllt. arrangera minst fyra fester för sektionens medlemmar. Inga fester arrangerades under våren. Då det är jubileumsår anser D-Rektoratet att målsättningens syfte och anda kommer att uppfylas då en mängd festligheter kommer att hållas under året oavsett att det strikt inte är DKM som arrangerar festligheterna. bokföra sin verksamhet regelbundet. DKM har bokfört (större delen av) sin verksamhet under våren. D-Rektoratet beräknar att målet kommer att uppfyllas under verksamhetsåret. bistå med råd/erfarenhet när andra nämnder på sektionen arrangerar stora evenemang. Under våren visdes mycket lite intresse för hjälp från DKM. Klubbmästeriet bistod vid efterfrågan. D-Rektoratet beräknar att målet kommer att uppfyllas under verksamhetsåret. anordna tentapub efter varje tentaperiod DKM arrangerade en tentapub under våren. Då vi delar sektionslokal med Sektionen för Medieteknik arrangetat Datasektionen endast varannan tentapub. D-Rektoratet beräknar att målets anda kommer att uppfyllas under verksamhetsåret. hålla en mottagning för de nya studenterna som börjar till hösten med syftet att få dem att känna sig välkomna och introducera dem till KTH, THS och sektionen. eftersträva att få n0llan att vilja bli medlemmar i sektionen och THS. informera n0llan om THS centralts funktion och verksamhet. Mottagningen planerade och rekryterade en mottagning under våren. (Mottagningen hålls alltid i början av hösten.) D-Rektoratet beräknar att målen kommer att uppfyllas under verksamhetsåret. fungera som en naturlig inkörsport till sektionsengagemang och socialt umgänge med andra studenter. ta in feedback från nøllan och sammanställa informationen skriftligt i syftet att förbättra mottagningen från nøllans synvinkel. regelbundet begära ut de kursvärderingar som skolan enligt högskoleförordningen är skyldig att göra. Dessa ska användas som diskussionsunderlag på studienämndens möten och följas upp. Kursutvärderingar publicerades på eget initiativ direkt av instututionerna. Anmärkningsvärda kursutvärderingar behandlades på möten. D-Rektoratet beräknar att målet kommer att uppfyllas under verksamhetsåret. arbeta för att det ska utses minst två årskursrepresentanter från årskurs ett till tre. Det bör också finnas en representant från varje masterprogram. Studienämnden har vid möjlighet utnämnt reprentanter för alla årskurser och masterprogram. Det har dock saknats vissa representanter på grund av att kandidater saknats. D-Rektoratet beräknar att målet kommer att uppfyllas under verksamhetsåret. regelbundet lägga upp renskrivna mötesanteckningar på hemsidan. Mötesanteckningar publicerades inte på sketionens webplats under våren. D-Rektoratet beräknar att målet delvis kommer att uppfyllas under verksamhetsåret. uppdatera sin hemsida med relevant information så att den på ett bra sätt representerar Studienämndens del av sektionens webplats har studienämndens syfte och arbete samt att det nns updaterats löpande under våren. aktuell information för studenterna. D-Rektoratet beräknar att målet kommer att uppfyllas under verksamhetsåret.

24 D-Rektoratet Nämnder (skall) (skall) Spexmästeriet Redaqtionen Qulturnämnden Närningslivsgruppen Sektionens mål Halvårsrapport VT 2013 Avsnitt i VP Färgnyckel: Mål beräknas uppnås under året, Mål beräknas delvis uppnås under året, Mål beräknas inte uppnås under året, Uppgift eller möjlighet att bedöma målet saknas Mål i verksamhetsplanen Verksamhet under våren Kommentar anordna D-Dagen. D-Dagen planerades. (D-Dagen hålls under hösten) D-dagen kommer att hållas under hösten. D- Rektoratet beräknar att målet kommer att uppfyllas under verksamhetsåret. ge företag annonsmöjligheter för event och jobb tillhandahålla annonseringsmöjlighet för företag. NLG arbetade löpande under våren med att sätta upp anonser från företag i sektionslokalen och på hemsidan samt med att skapa lunchföreläsningar. En ny jobbportal skapades på hemsidan för att ge anonseringsmöjligheter för företag. D-Rektoratet beräknar att målet kommer att uppfyllas under verksamhetsåret. administrera lunchföreläsningar. anordna regelbundna qulturella aktiviteter för sektionsmedlemmar såsom spelkvällar och filmvisningar. sträva efter att med jämna mellanrum arrangera qulturella event utanför sektionslokalen. Quturnämnden arrangerade uner våren en mindre verksamhet, spelkvällar arrangerades regelbundet. Qulturnämnden kommer under våren att försöka återgå till en mer regelbunden verksamhet efter visat intresse från ettan. D-Rektoratet beräknar att målet kommer att uppfyllas under verksamhetsåret. aktivt och kontinuerligt utveckla och anpassa sin verksamhet i linje med sektionsmedlemmarnas intressen och efterfrågan. ha ett löpande samarbete med motsvarande nämnd inom Sektionen för medieteknik. QN är en delad nämnd mellansektionerna. D-Rektoratet anser målet uppfyllt. ge ut en nølledbuggen under mottagningen. ge ut minst en dbuggen utöver nølledbuggen. träffas regelbundet för att arbeta fram en ny dbuggen. N0lledbuggen ges inte ut under våren. (Skrivet i framtiden: den gavs inte ut.) Ingen dbugg gavs ut under våren. Nämndorförande kallade två gånger till möten under våren. Redaqtionen har på grund av bristande deltagande från medlemmar inte kunnat uppfylla sit syfte och producera dbuggar. Redaqtionen tillsammans med D-Rektoratet och Informatonsorganet har arbetat gemensamt för att finna en lösning som kommer att inkomma till Budget-SM i form av en motion. ge ut ett nytt album! Ett djubileumsalbum planerades men gavs inte ut. D-Rektoratet beräknar att målet inte kommer att uppfyllas under verksamhetsåret. se till att andra har roligt ibland också. Spexmästeriet gycklade under ett antal fester under våren. D-Rektoratet beräknar att målet kommer att uppfyllas under verksamhetsåret. vinna Sångartäfvlan på THS. Målet är sådant att det enast kan uppfyllas under hösten. D-Rektoratet kan för närvarande inte avgöra huruvidamålet kommer att uppfyllas under året. synas. se roliga ut. Målen är svåra att kvanifiera men Spexmästeriet syntes en del vid festligheter under början av våren. D-Rektoratet beräknar att målet kommer att uppfyllas under verksamhetsåret. ha roligt. gyckla under mottagningen! Målet är sådant att det enast kan uppfyllas under våren. D-Rektoratet beräknar att målet inte kommer att uppfyllas under verksamhetsåret.

25 D-Rektoratet (skall) Nämnder (skall) Fenixorden Prylis Sektionens mål Halvårsrapport VT 2013 Avsnitt i VP Färgnyckel: Mål beräknas uppnås under året, Mål beräknas delvis uppnås under året, Mål beräknas inte uppnås under året, Uppgift eller möjlighet att bedöma målet saknas Mål i verksamhetsplanen Verksamhet under våren Kommentar utfodra datasektionens medlemmar med märken och dylikt. hålla lämpligt antal försäljningstillfällen. Prylis hade föräljningar under våren. vara till hands för alla sektionsmedlemmar. ta fram nya prylar. Men även fixa fram så det finns av gamla. Prylis och DAD tog tillsammans fram sektionströjor under våren. D-Rektoratet beräknar att målen kommer att uppfyllas under verksamhetsåret. se till att ovvarna är framme till Första möjliga tillfälle för Ettan. Målet är sådant att det enast kan uppfyllas under hösten. ska vara behjälplig vid framtagandet av årets årskursmärke. Målet är sådant att det enast kan uppfyllas under hösten. söka sponsring till ovvarna. Målet är sådant att det enast kan uppfyllas under hösten. Prylmånglaren sökte inte spons till årets overaller. anordna Fifafredagar. Uppgift saknas. ha kafferep. piffa upp SM. Styrelsen tog över uppgiften att göra mat till sektionsmötena. D-Rektoratet kan inte avgöra om målen kommer uppnås under året. alltid främja skapandet av nya nämnder. Fenixorden upppmuntrade till nya nämnder på SM under våren. varje år ge en medalj till en lämplig kandidat. Ingen medalj delades ut under våren.

26 Proposition angående projekt Val-SM Bakgrund Datasektionen har idag flera omtyckta projekt som återkommit senaste åren (t.ex. dåre, studs, METAspexet). Tyvärr är det onödigt krångligt att starta upp dessa projekt då det krävs två SM innan projekten kan dra igång; ett SM för att starta upp projektet och ett för att välja projektledare. Detta har den senaste tiden medfört en del problem då projekt inte har startats upp i tid. På grund av detta vill D-rektoratet göra en stadgeändring för att skilja på uppstartande av nya projekt och så kallade återkommande projekt. Ändringen innebär att nya projekt startas på samma vis som tidigare men återkommande projekt ska kunna startas genom beslut på DM. Det är upp till D-rektoratet att avgöra vilka projekt som är återkommande. Projektledare för både nya och återkommande projekt väljs som tidigare på SM. Vi vill även att avslutning av projekten sker mer formellt än det har gjorts tidigare och vill därför införa att projekt avslutas genom beslut på DM. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-rektoratet att hela 5.3 i stadgarna byts ut mot följande: 5.3 Projekt Ändamål Ett projekt är ett tillfälligt sektionsorgan med syfte att genomföra för projektet avsatt ändamål. Projekt driver sin verksamhet självständigt inom ramen för av SM och D- rektoratet fattade beslut Uppstart Nya projekt Nya projekt startas genom SM-beslut. I förslag till beslut ska projektnamn, syfte, budget, verksamhetsplan och en ungefärlig tidsplan finnas med. Projektledare kan antingen väljas direkt av SM genom fri nominering eller genom val med samma procedur som för övriga funktionärsposter på nästkommande SM Återkommande projekt Projekt som D-rektoratet anser är regelbundet återkommande kan startas utan SMbeslut. De startas då istället genom beslut på DM med en kort motivering innehållande referens till minst ett väldigt likartat tidigare projekt samt en uppskattning av

27 de uppgifter, bortsett från budget, som krävs för att starta ett nytt projekt. Val av projektledare ska ske på nästkommande SM enligt samma procedur som för övriga funktionärsposter. Vald projektledare åläggs att inkomma med motion innehållandes budget för projektet till första möjliga SM efter valet, såvida SM inte redan beslutat om budget för denna projektomgång. Om projektledarposten vakantsätts läggs aktuell projektomgång automatiskt ned. D-rektoratet ansvarar för att en förteckning över återkommande projekt finns tillgänglig för alla sektionens medlemmar på dess hemsida Avslutning Efter att projektets verksamhet är genomförd ska projektledare snarast möjligt överlämna avslutad bokföring och verksamhetsberättelse till D-rektoratet. På nästkommande DM ska fråga om formellt avslutande av projektet tas upp. DM äger rätt att besluta om avslutande av projekt även om projektledare inte överlämnar bokföring och verksamhetsberättelse inom skälig tid Projektledare För varje projekt skall det finnas en eller flera personer som är projektledare. Som projektledare kan bara räknas sektionsmedlem som tillsatts av SM. Projektledare kan formellt ha en annan titel såsom direqteur, marskalk, general eller liknande om denna titel har godkänts av SM eller DM Skyldigheter Projektledare är ansvarig för projektets verksamhet, ekonomi, bokföring samt val av projektmedlemmar om inte annat beslutas av SM. Projektledare är skyldig att på anmodan från D-rektoratet eller SM fullständigt redovisa projektets verksamhet och ekonomi för densamme Rättigheter D-rektoratet ansvarar för att projektledare i aktiva projekt får ta del av samma information som sektionens funktionärer samt att även dessa bjuds in till funktionärsmiddagar och liknande tillställningar. D-rektoratet äger rätt att fritt bedöma vilka projekt som anses vara aktiva. D-rektoratet, genom Frida Jansson Kassör

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(14) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-27, 17:49 00:20 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2013-02-11 1(25) Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01 Styrelsemöte 2 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:21. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 24 februari,

Läs mer

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-03-16 1(26) Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10 Styrelsemöte 10 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-10-08 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-08, 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-05-24 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-05-24, 17:26 19:15 Plats 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande, D-09 Ledamot

Läs mer

Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2013-04-22 1(34) Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06 Stockholm 2015-05-06 Styrelsemöte 6 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:26 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Budget 2016 - Rambudget

Budget 2016 - Rambudget Budget 2016 - Rambudget Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 156,200.00 kr 136,200.00 20,000.00 (109,600.00)

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25 Styrelsemöte 25 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:18 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:35. 1.2. Val av mötesordförande Matilda

Läs mer

Dagordning Glögg-SM 2015-12-07 Konglig Datasektionen

Dagordning Glögg-SM 2015-12-07 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2015-12-07 1(44) Dagordning Glögg-SM 2015-12-07 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-14

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-14 Styrelsemöte 15 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:30. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 14 mars,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Styrelsemöte 10 februari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2013-12-11. Anton Warnhag och Lukas Häggström utses till justerare.

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2013-12-11. Anton Warnhag och Lukas Häggström utses till justerare. Styrelsemöte 11 december 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 18:43. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Samtliga styrelsemedlemmar är närvarande.

Läs mer

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 20131008 1(18) Dagordning DM 20131008 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad 5 000,00 kr. Skiftes Biljetter 1 800,00 kr

Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad 5 000,00 kr. Skiftes Biljetter 1 800,00 kr D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad MUTA D-Funk Middag 4 400,00 kr Överlämning D-rektoratet Sektionsmöten Kontorsmaterial Representation Subsubtotalt 0,00 kr 53 900,00 kr 53 900,00 kr Skiftes 1 800,00 kr

Läs mer

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-07- 23 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice

Läs mer

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 250,000.00 kr 235,000.00 kr 15,000.00 kr -203,400.00 kr -191,000.00

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion

Konglig Samhällsbyggnadssektion Konglig Samhällsbyggnadssektion Föredragningslista Sektionsmöte 2, 2014-04-24, kl. 17.00, oasen 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Revisionsberättelse 2011

Revisionsberättelse 2011 Revisionsberättelse 2011 Rapportens utseende Enligt sektionens reglemente ska en revision bestå av två dokument, en revisionsberättelse och en revisionsrapport (se 3.3.6.3.1 i sektionens reglemente). Revisonsrapporten

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

Kallelse till årsmöte för LÄSK 2016-02-29 kl. 18.00 Karlstad Universitet: återkommer med sal.

Kallelse till årsmöte för LÄSK 2016-02-29 kl. 18.00 Karlstad Universitet: återkommer med sal. Kallelse till årsmöte för LÄSK 2016-02-29 kl. 18.00 Karlstad Universitet: återkommer med sal. Dagordning 1 Mötets öppnande - Ordförande Malin Öström öppnar mötet och hälsar alla välkomna 2 Mötets behörighet

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP52. 00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare

00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP52. 00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Närvarande: Philip Karlsson, Ordförande Mike Persson, Festerichef Alexander Lagerbielke, Rekrytering Erik Wetterin, Webb/Tryck/PR Elias Olsson, Näringsliv Jerry Sundin, SnOrdf Niklas Bohman, Vice SnOrdf

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(4) Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2009-03-24 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-03-24, 17.20 20.24 Plats Närvarande K2, KTH se bifogad lista 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-12-09 Stadgar Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 1.1 NAMN... 3 1.2 ÄNDAMÅL... 3 1.3 SAMMANSÄTTNING... 3 1.4 GRUNDPRINCIPER... 3 1.5 SÄTE... 3 1.6 VERKSAMHETSÅR...

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-04-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-04-23 Styrelsemöte 23 april 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 19.28. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 21 april, i enlighet med

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Christoffer Bator, P13 Johanna Dolk, P11 Erik Hedin, M13 Gustav Johansson,

Läs mer

Föredragningslista 2012-10-03

Föredragningslista 2012-10-03 Sida 1 av 22 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande Johan Lundh Heindstedt förklarar mötet öppnat kl.17.41 1.2 Val av mötesordförande Johan Lundh Heindstedt väljs till mötesordförande

Läs mer

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-28 Tid: 17:00 Plats: Tryggheten, plan 1 i Samhällsvetarhuset plan Närvarande med rösträtt (röstlängd): Närvarande utan rösträtt: FORMALIA Punkt Ärende

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2002-05-15 1(8) Val-SM, 2002-05-15

Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2002-05-15 1(8) Val-SM, 2002-05-15 Kongl. Datasektionen vid THS Val-SM 2002-05-15 1(8) Val-SM, 2002-05-15 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 17.41 med 39 teknologer närvarande. För närvarolista, se bilaga

Läs mer

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 Kongl. Datasektionen vid THS Extra Sektionsmöte 2000-11-09 1(5) Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 17:21 med 26 teknologer närvarande.

Läs mer

Föredragningslista extrainkallat KF 2003/2004

Föredragningslista extrainkallat KF 2003/2004 NYMBLE, 03-10-24 SIDA 1 (1) Föredragningslista extrainkallat KF 2003/2004 * = bilaga finnes Kårfullmäktigemöte Datum 2003-10-27 Tid 18.00-23.00 Plats sal E2 1 Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

d-phunktionärsintropholdr

d-phunktionärsintropholdr d-phunktionärsintropholdr Introduktion till d-funktionärsskap, inte riktigt 60 hp Grattis till din post som funktionär på Datasektionen! Med din nya roll som sektionsfunktionär följer både privilegier

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 Senast reviderad: 2012-11-25 STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS-SEKTIONEN Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2013-10-10

Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2013-10-10 Styrelsemöte no 5 2013/2014, 10 oktober2013, kl. 19.15 Örat Närvarande: Märta Kron, Liisa Andersson, Anna Jadelind, Jonas Lundgren, Boris Keselman, Fredrik Rabén, Albin Thorén, Julia Fagergren Ekholm,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2014-12-01 1(45) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-12-01, 18:00 23:02 Plats Närvarande B2, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob

Läs mer

Motion 1- Motion om ST

Motion 1- Motion om ST Motion 1- Motion om ST Motion till Sektionen för Energi och miljö Till SM6 2014/2015 Motivering/bakgrund: Det har tidigare varit tal om att masterprogrammet Sustainable technology (på svenska Teknik och

Läs mer

HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS FÖREDGRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2011-11-08 kl 17.17 i Sal M3 * = Bilaga finns 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08 Senast reviderad: 2015-07-15 Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

Vårterminsmöte 25 april 2013

Vårterminsmöte 25 april 2013 Lund, 2013-04-18 Vårterminsmöte 25 april 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Fråga angående mötets behöriga utlysande 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2011-03-29 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-29, 17:51 20:21 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-09-20 1(9) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-20, 17:37 22:07 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Seeterare Frida Jansson, D-09 Ledamot för sociala frågor

Läs mer

Stadgar för ISACA Sweden Chapter. Gäller fr.o.m. 2014/05/26

Stadgar för ISACA Sweden Chapter. Gäller fr.o.m. 2014/05/26 Stadgar för ISACA Sweden Chapter Gäller fr.o.m. 2014/05/26 Artikel I. Namn och Säte Namnet på denna ideella organisation ska vara; ISACA Sweden Chapter, (Information Systems Audit and Control Association),

Läs mer

PROTOKOLL HÖSTMÖTE THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN. THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 L1 2012-10-25 KLOCKAN 17:30

PROTOKOLL HÖSTMÖTE THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN. THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 L1 2012-10-25 KLOCKAN 17:30 THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 PROTOKOLL HÖSTMÖTE 2012 THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN L1 KLOCKAN 17:30 NÄRVARANDE UR STYRELSEN: ADAM BERG ERIKA KLINGMARK JONAS HÄGGMARK ERIK FLOGVALL BJÖRN MAGNUSSON

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-05-23, 09:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-05-23, 09:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-05-23, 09:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Onsdagen den 2/11 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Johan Suvanen öppnar mötet 17.06. 1.2

Läs mer

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige torsdag den 29 september kl 17.30 Rönnen

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige torsdag den 29 september kl 17.30 Rönnen Protokoll FUM 2011-09-29 Protokoll från s Fullmäktige torsdag den 29 september kl 17.30 Rönnen Sammanträdande organ: Linköping Kallade: Kursrepresentanter, Styrelsen, MF:s Inspektor och samtliga övriga

Läs mer

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2014-05-14 Styrelsemöte 2014, 14 maj 2014, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta K, Boris K, Ebba D, Hanna Maria N, Hannah E, Fredrik Ro, Julia FE, Melinda P, Julia M, Albin T, Hanna

Läs mer

Datum: 2014-04-08 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet

Datum: 2014-04-08 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet Sid 1(4) Protokoll fört vid styrelsemöte 11 13/14 Datum: 2014-04-08 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet F13-11 FORMALIA F13-11.1 Mötets öppnande Ordförande Linnea Kyrö Stenlund

Läs mer

Fysikteknologsektionen

Fysikteknologsektionen Fysikteknologsektionen Protokoll fört vid styretmöte 26 september 2013 Tid: 12:00 Plats: Styretrummet Närvarande Vice ordförande Kassör Ledamot DP F6 FnollK SNF Foc FARM Vice ordförande FARM Karl Netto

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda

Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda Innehåll: Vice SNO... 2 Vice NLG... 2 Den som säljer grejer (DSSG)... 3 Sektionslokalsansvarig... 3 Valberedning... 3 Boll-Kalle... 3 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Postbeskrivningar inför SM-1

Postbeskrivningar inför SM-1 Postbeskrivningar inför SM-1 Innehåll Styrelsen... 2 Ettans representant... 2 Klubbmästare... 3 Andra förtroendevalda... 3 Vice SNO... 3 Sektionslokalsansvarig... 4 Valberedning... 4 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2010

Dagordning Årsmöte 2010 DAGORDNING Kårhuset Lund, 12 november 2010 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2010 Tid: Torsdag 2 december 2010 klockan 18.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1

Läs mer

Protokoll från styreslemöte 2015-03-26

Protokoll från styreslemöte 2015-03-26 Protokoll från styreslemöte 2015-03-26 1. Mötets öppnande Mötet öppnades av Love Silfwerplatz kl. 17:04 2. Formalia a. Val av mötessekreterare Matilda Karlsson valdes till mötessekreterare. b. Fråga om

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

QMM #6 2015-05-26. 1.7 Anmälan av övriga frågor Felanmälan Qmisk.com, tidigare felanmälda fel har fortplantat sig

QMM #6 2015-05-26. 1.7 Anmälan av övriga frågor Felanmälan Qmisk.com, tidigare felanmälda fel har fortplantat sig QMM #6 2015-05-26 1 Formalia 1.1 Mötets högtidliga öppnande Mötet öppnades kl.18.12. 1.2 Val av mötesordförande Mötet valde John Å till mötesordförande. 1.3 Val av mötessekreterare Mötet valde Madeleine

Läs mer

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Antagna VT 1995 Senaste revidering 2015-11-24 Innehållsförteckning 1 Benämning och ändamål.. 3 2 Medlemskap.. 3 3 Organisation.....3 4 Stormöte.....4 5 Valberedning..

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22

Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22 Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22 1. VERKSAMHETSOMRÅDE OCH ÄNDAMÅL 1.1. Verksamhetsområde Konstkåren verkar vid konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet. Konstkåren

Läs mer

Oj. En halvårsrapport! För första gången i sektionens historia (så vitt jag vet) lämnar styrelsen en halvårsrapport till sektionsmötet.

Oj. En halvårsrapport! För första gången i sektionens historia (så vitt jag vet) lämnar styrelsen en halvårsrapport till sektionsmötet. Halvårsrapport 2012 Förord Oj. En halvårsrapport! För första gången i sektionens historia (så vitt jag vet) lämnar styrelsen en halvårsrapport till sektionsmötet. Det har varit ett spännande halvår. Flera

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen Verksamhetsplan 2015 Konglig Datasektionen Inledning Syfte Utformning 1. Utbildningspåverkan 1.1. Synliggöra verksamheten 1.2. Övervakning 1.3. Övergripande 2. Studiesocialt 2.1. Internationellt 2.2. Jämlikhet,

Läs mer

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-05-02 1(14) Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt Protokoll Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande... 17.23 1.2 Mötets behöriga utlysande... Ja 1.3 Val av sekreterare.. Sara Cecilia Lempiäinen 1.4 Närvarande... Tove

Läs mer

Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15

Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15 1 Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnas 17:20. 1.2 Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund väljs till

Läs mer

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista Konglig samhällsbyggnad Föredragningslista 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 1.5 Adjungeringar

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Dagordning DM 2015-01-26 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-01-26 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-01-26 1(2) Dagordning DM 2015-01-26 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04 Styrelsemöte 4 augusti 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat klockan 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Emma Klint

Läs mer

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Föredragningslista SM1 2012-09-23 Föredragningslista SM1 2013/2014 *=bilaga finns 1 Formalia

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2006-10-10 1(9) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2006-10-10, 17:20 20:06 Plats E2, KTH Närvarande Sektionsordförande Jakob Bergendahl, D-03

Läs mer

Stadgar för Logopedsektionen

Stadgar för Logopedsektionen Stadgar för Logopedsektionen Fastslagna 2004/04/20 Reviderade 2014/05/07 1 Kapitel 1, Ändamål... 3 Kapitel 2, Medlemskap... 3 Kapitel 3, Organisation... 3 Kapitel 4, Verksamhetsår... 4 Kapitel 5, Sektionsfullmäktige...

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4 Verksamhetsdokument 2012/2013 1. Inledning... 4 2. Sektionsstyrelsen... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ansvarsområden... 4 2.2.1. Ordförande... 4 2.2.2. Vice Ordförande... 4 2.2.3. Kassör... 5 2.2.4. Sekreterare...

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2016-03-23

Protokoll Styrelsemöte 2016-03-23 Protokoll Styrelsemöte 2016-03-23 Telefon: 08-16 16 82 E-post: info@disk.su.se Hemsida: www.disk.su.se Org.nr: 802401-9047 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Mötets öppnande... 1 2 Formalia... 1 2.1 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2013-12-12 1(113) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-12, 17:42 21:30 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Ordförande

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer