Du vet väl om att du behövs... sid 6 Maria pastoratets nya präst...sid 8-9 Julspel i Burträsk och Bygdsiljum... sid 12.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du vet väl om att du behövs... sid 6 Maria pastoratets nya präst...sid 8-9 Julspel i Burträsk och Bygdsiljum... sid 12."

Transkript

1 vi alla Nyheter från Burträsk och Lövångers pastorat December Februari 2020 Foto: Eva Rönnlund Du vet väl om att du behövs... sid 6 Maria pastoratets nya präst...sid 8-9 Julspel i Burträsk och Bygdsiljum... sid 12

2 2 vi alla Välkommen till Burträsk Församling Kyrkogatan 1, Burträsk, Tel Expeditionen öppen: Måndag-torsdag Lövångers Församling Prästgårdsvägen 16, Lövånger, Tel Expeditionen öppen: Måndag, onsdag, fredag PERSONAL Kansli/ expedition Katarina Stigbo Präster Kyrkoherde Åke Lundgren Komminister Bettina Radler Diakon Karin Lundström Assistenter inom diakonin Marie Andersson Kyrkomusiker Madeleine Westblad Lars Långström Barn, ungdom och familj Linda Lind Hjördis Brännström Margareta Hägglund Vaktmästeri/lokalvård Carina Anklew Inre tjänst Rickard Ögren Kyrkogårdsförman Morgan Anklew (Bygdsiljum) Jan Erik Lundberg (Burträsk) Informatör Ulf Wikström PERSONAL Kansli/ expedition Ingalill Persson Präster Kyrkoherde Åke Lundgren Komminister Sara Pettersson Diakoni Diakon Karin Lundström Assistent Anna-Maria Larsson Kyrkomusiker Mikael Lindberg Barn, ungdom och familj Iris Sjöström Anna-Karin Andersson Vaktmästeri/lokalvård Rickard Ögren Kyrkogårdsförman Jonas Gustafsson Henrik Persson Språk och integration Projektassistent Lina Sandgren EFS-konsulent Miranda Birgersson Tel Informatör Ulf Wikström vi alla en tidning från Burträsk-Lövångers pastorat Adress: Kyrkogatan 1, Burträsk Mail: Ansvarig utgivare: Åke Lundgren Redaktion: Iris Sjöström, Bettina Radler, Ulf Wikström Produktion: AC Media Invest, Lövånger Vinter och pudersnö, så vill många att julen ska vara. Men julen handlar om något större och vad som händer i kyrkan kan du läsa på sidorna 14 och 15. Foto: Eva Rönnlund

3 vi alla Många goda möten i ögonhöjd Så har vi kommit till den tid på året då ljusen tänds, ljusstakar, stjärnor, girlander, ja väldigt mycket som lyser upp för oss i den mörkaste årstiden. Vi behöver det. Och i våra kyrkor så hör vi budskapet om honom som kommer till oss, Jesus, som föds i Betlehem. När det första ljuset tänds i Adventsljusstaken och vi sjunger Bereden väg för Herren så hör vi om Jesus som kommer till oss in i vår verklighet. Han kommer på ett annorlunda sätt. Han kommer ridande på en åsna. Det kan tyckas märkligt för en stor ledare att komma på en åsna, ett arbetsdjur. Men Jesus kommer till oss som vår bror och vän och som vår frälsare, vår befriare. Att han väljer åsnan tänker jag visar på detta för när han sitter upp det ganska lilla djuret och rider in i Jerusalem så kommer han i ögonhöjd med människorna. Det är så han vill komma till oss, i ögonhöjd, möta oss ansikte mot ansikte. Så får vi önska varandra ett gott nytt Kyrkoår med goda samtal, med många goda möten i ögonhöjd, med Jesus i centrum. Vi går in i ett nytt kyrkoår för Kyrkans år det börjar med 1:a söndagen i Advent. Han, Jesus, vår frälsare och vän vill möta oss i den situation där vi är. ÅKE LUNDGREN Kyrkoherde I boken dagboken så skriver Michael Bjerkhagen, präst på kungliga slottet, en bön så här: Herre, Tack för att du möter mig. Men inte på höga hästar utan i jämnhöjd, så att vi kan se varandra. Låt mig få låna åsnans långa öron så jag kan höra dig. Hennes envishet och tålamod så att jag kan arbeta i ditt rike. Låt alla adventsljus som nu tänds lysa där mörkret tycks ha segrat och ingjuta hopp. Ge mig ett ödmjukt sinne. Tack för att också jag, precis som åsnan, Får bära Kristus vidare till andra. Öppna mitt hjärtas dörr för dig så att du som är ärans konung kan komma in i mitt liv. Hosianna, välsignad är du som kommer också till mig.

4 4 vi alla Legenden om Lucia - om alla flickors rätt till ett värdigt liv Foto: Jesper Wahlström /Ikon Vid vårt Luciafirande i år kommer vi att samla in pengar till Act Svenska kyrkan - För alla flickors rätt till ett värdigt liv! Legenden om Lucia - om alla flickors rätt till ett värdigt liv Legenden om helgonet Lucia bär på många viktiga budskap. Ett budskap handlar om att en flicka ska få säga ja till det hon själv vill. En flicka har rätt till sin egen kropp och sitt eget liv. Hon ska kunna skriva sin egen historia. Berättelsen om Lucia är en berättelse om förfärliga övergrepp. Lucia blev bortlovad för att gifta sig redan som ung flicka. När hon övertalade sin mor att bryta förlovningen, straffades hon genom tortyr och sedan till ett liv på bordell. Hon uppges då ha sagt att eftersom hon inte gav sig frivilligt skulle hennes kyskhet bestå. Lucias motstånd väckte stor ilska hos omgivningen. Enligt vissa berättelser stack de ett svärd genom hennes hals, enligt andra stack de ut hennes ögon. Oavsett vilket våld hon utsattes för, så är en sak säker: Lucia straffades hårt för att hon trotsade samhällets normer. Runtom i världen utsätts flickor än idag för samma typ av övergrepp som Lucia utsattes för. Tvångsgifte, könsstympning, sexuellt våld och våld inom familjen är exempel på vanliga övergrepp mot flickor. Varje dag könsstympas över flickor. Varje dag gifts över flickor bort. Flickor får tidigt ta hand om barn och utföra oavlönat hushållsarbete, vilket begränsar deras möjligheter att utbilda sig och skaffa sig en egen försörjning. Flickors och kvinnors kroppar ses i många fall som mäns egendom. I vissa samhällen har kvinnor ingen rätt att äga mark eller egendom, ingen rätt att ha eget bankkonto och ingen rätt att rösta. Beroendeställningen leder till stor ohälsa. Som trosbaserad aktör har Act Svenska kyrkan ett unikt nätverk i samhällen där religiösa ledare har stort inflytande över människors liv och vardag. Det ger möjlighet att påverka kränkande normer och diskriminerande familjelagstiftning. När kyrkor tar ställning emot exempelvis könsstympning och barnäktenskap, kan en förändring ske i samhället. Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala krafter för att långsiktigt förändra. Det handlar om utbildning kring farorna med könsstympning, påverkan för att förbjuda barnäktenskap och projekt för att flickor ska tillåtas gå i skolan. Det handlar om att bryta tabun som rör jämställdhet och sexualitet och stå upp för alla människors lika värde. Legenden om Lucia ger hopp. Kanske är det just Lucias kamp för sitt liv, sin kropp och sin värdighet som gjort att vi idag firar henne med en stor ljushögtid. Att vi låter Lucia bli en symbol för ljuset i mörkret. Legenden om Lucia kan ses som en påminnelse om att värna alla flickors rätt att få bestämma över sina egna kroppar och kunna göra egna val. Tillsammans genom Act Svenska kyrkan kan vi ge fler flickor möjlighet att ta makten över sina egna liv. SUSANNA OLIVIN Visste Du att: Mer än 780 miljoner människor över 15 år kan inte läsa. 2/3 av dem är flickor och kvinnor flickor, under arton år blir bortgifta flickor könsstympas varje dag.

5 vi alla ACT-Alliansen är en av världens största utvecklingsallianser, ett nätverk med över 150 kyrkor och trosbaserade utvecklingsaktörer. ACT står för Action by Churches Together, och betyder att kyrkor agerar tillsammans. Tack vare detta samarbete kan vi agera snabbare vid katastrofer, arbeta ännu effektivare inom långsiktigt utvecklingssamarbete och tillsammans ha en stark påverkansröst. Foto: Kat Palasi/IKON FÖR ALLA FLICKORS RÄTT TILL ETT VÄRDIGT LIV FOTO: JESPER WAHLSTRÖM / IKON Flickor utsätts för diskriminering och orättvisor, bara för att de föds som flickor. I flera delar av världen anses flickor mindre värda än pojkar. Miljontals flickor saknar egna identitetshandlingar vilket innebär att de bland annat inte kan rösta eller öppna ett bankkonto. I många länder får de inte äga land eller ärva egendom. Därmed hamnar de i beroendeställning och får svårt att påverka sin egen situation. Rätten att erkännas som person påverkar tillgången till alla övriga rättigheter. Act Svenska kyrkan stödjer projekt över hela världen för att stärka flickors rätt till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv. Dessa fem rättigheter är grunden i vårt arbete: 1. RÄTTEN TILL MAT Allt fler människor i världen kan äta sig mätta. Men stora grupper får inte del av framstegen och fortfarande är var åttonde människa undernärd. Oftast är denna människa en flicka eller kvinna. I vissa kulturer är det tradition att svenskakyrkan.se/act Fem rättigheter i fokus mammor och systrar äter sist efter det att män och bröder har ätit. Vi arbetar för allas rätt till mat. 2. RÄTTEN TILL TRYGGHET OCH FÖRSÖRJNING Flickor och kvinnors möjlighet att ärva och äga mark och annan egendom påverkar deras möjlighet att försörja sig och ha inflytande på familjens ekonomi. De är ofta ansvariga för att ta hand om barn och utföra oavlönat hushållsarbete vilket ytterligare begränsar deras möjligheter att utbilda sig eller arbeta utanför hemmet. Vi arbetar för att stärka kvinnors tillgång till ekonomisk och social trygghet. 3. RÄTTEN TILL SIN KROPP Tvångsgifte, könsstympning, sexuellt våld och våld inom familjen är exempel på övergrepp som flickor utsätts för. Flickors och kvinnors kroppar ses i många fall som mäns egendom och deras främsta värde kopplas till reproduktion. Tidiga graviditeter kan leda till svåra skador eller till att flickor inte kan eller får gå i skolan. Vi arbetar för flickors och kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar. 4. RÄTTEN TILL HÄLSA OCH SJUK- VÅRD Flickor får sämre vård och omsorg än pojkar, trots att de löper högre risk att utsättas för sjukdomar på grund av undernäring, diskriminering och könsrelaterat våld. I många delar av världen får flickor inte tillgång till sexualupplysning och preventivmedel och kan inte skydda sig mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. Mens är ofta tabubelagt och skamligt. Genom uppsökande hälsoarbete i utsatta områden kan fler flickor ges den hälsokunskap och vård de har rätt till. 5. RÄTTEN TILL UTBILDNING Fattigdom och traditionella, kulturella och religiösa normer bidrar till att många familjer inte prioriterar skolgång för sina döttrar. Utbildning kan ge kunskap om rättigheter och ökar möjligheterna att kunna navigera i och påverka samhället. Vi arbetar för flickors rätt till utbildning för att de ska ha möjlighet till egen inkomst och ökad makt över sitt liv.

6 Foto: Anna-Maria Larsson Foto: Gustaf Hellsing/IKON 6 vi alla Benjamin är först att smaka av fikat som Ann-Kristin och andra ideella dukat fram. Vårt pastorat bärs till stor del av ideella medarbetare, verksamheten skulle inte kunna vara så omfattande och rik som den är idag om inte de frivilliga krafterna kanaliserades. Du vet väl om att du behövs Varje torsdag finns ett kvällscafé på Annagården. Några anställda från församlingen jobbar sammansvetsat tillsammans med dubbelt så många ideella. Trevliga spel plockas fram av Omar och Linda. Ella lägger upp hembakade småkakor som hon tagit med sig. Kristin, Ann-Kristin och Saba förbereder smörgåsar och kaffe. Just innan öppning slängs frågan fram till de som kommit i förväg för att hjälpa till just ikväll. Varför gör ni detta? De småskrattar och funderar - ja varför? - Jo men det känns som lite meningsfullt och är trevligt, dessutom har vi trevligt tillsammans säger de i mun på varandra. Saba och hennes bror Mohammed var först med på caféet som gäster men sedan föll det sig naturligt att de började hjälpa till. Caféet fylls snabbt, aktiviteter för barnen startas och fika serveras till de besökarna. Under kvällen börjar några av cafégästerna att fylla diskmaskinen på eget initiativ. Efter ett par intensiva timmar stänger caféet men nästa torsdag är det öppet igen tack vare de ideella. Vi behöver alltid fler händer både i caféverksamheten och i de övriga verksamheterna i församlingarna. Skulle du, liksom de frivilliga på caféet, vilja ha en uppgift? Idag finns ideella i alla nedanstående verksamheter men vi vill alltid bli fler. Tror du att något nedan skulle passa dig så tveka inte att prata med personalen så ska vi tillsammans söka en uppgift för dig. Gudstjänstvärd/kyrkvärd, serveringsgrupper, besöksgruppväntjänst, barnledare, scoutledare, praktiskt arbete, integration, internationellt arbete, kör, musik, konfirmand/ungdomsledare, gudstjänstvärd på äldreboenden, jul i gemenskap med mera. Tillsammans är vi kyrka. ANNA-MARIA LARSSON Musik i Lövånger under advent och jul Lövångers kyrka 30/11 kl. 18:00 Adventsvesper Traditionel advents konsert med Sångdraget, Fördejkören, Kyrkokören och våra musiker. 1/12 kl. 11:00 Adventsgudstjänst Fördejkören Kyrkokören, musiker 15/12 kl. 11:00 Familjegudstjänst Luciatåg, Sångdraget 21/12 Kl Julmusik Kyrkokören och musiker. Solist Maria Berggren, 24/12 kl. 11:00 Julbön Karolina Sjöström, Fördejkören och hemvändande sångare 25/12 kl. 07:00 Julotta Lövångers Kyrkokör 26/12 kl. 11:00 Gudstjänst Jul i gemenskap Sång Karolina Sjöström 31/12 kl 18:00 Nyårsbön Lars Långström, klarinett 6/1kl. 11:00 Trettondag jul Fördejkören EFS Lövånger 14/12 kl. 17:30 Julens sånger Fördejkören Hemgården 22/ Advents och Julsånger Kyrkokören, Mikael Lindberg

7 vi alla Gudstjänst mitt i veckan Julen är en tid att glädjas Foto: Anna-Maria Larsson Foto: Carina Andréasson Det är onsdag i Annagårdens samlingssal. Det är onsdag och vi befinner oss i Hemgårdens samlingssal. De ideella medarbetarna Sigrid och Fredrik har flyttat undan bord och ställt fram några stolsrader. Så vecklas den vackra altarduken ut, ljusen tänds, nattvardsfirande förbereds och psalmboksvagnen rullas fram. En efter en droppar gudstjänstdeltagarna in. Först från trygghetsboendet kommer Gösta, han kommer alltid i god tid före, precis som han gjorde till kyrkan alla år han gick dit. Sonja är en av flera som kommer ner från Hemgårdens avdelningar, hon tycker det betyder mycket att få träffas. Dagny och Dagny utifrån Nattvarden är förberedd. samhället sätter sig bland de boende och igenkännande varma blickar utbyts. Så börjar gudstjänsten och kantorn Mikael spelar välkända älskade psalmer och prästen Sara delar bibelord och tankar. Efter en dryg halvtimma går var och en åter till sitt, någon fortfarande nynnande på en liten psalmvers. Det är en liten fin gudstjänstgemenskap som på olika sätt samlas. På avdelningarna med psalmsång, en enkel andakt och kyrkkaffe, i samlingssalen när vi firar gemensam gudstjänst/ mässa, då ryms även anhöriga och vänner. Alla är välkomna! ANNA-MARIA LARSSON Julen är en tid att glädjas och fira tillsammans, därför fortsätter vi en god tradition med gemensamt firande under julhelgen. Jul i gemenskap Annandag jul den 26/12 kl i Lövångers kyrka och församlingshem Start med gudstjänst i kyrkan och fortsättning med julfirande för alla åldrar. Det kommer att serveras julmat, godsaker, julsånger, jul-evangeliet och finnas aktiviteter för barnen. Ingen föranmälan behövs Fin adventstid för alla Skänk en julkasse Varje månad söker flera familjer och ensamstående stöd från Kyrkans hjälpkassa i Lövånger. Nu kan du värma en medmänniskas hjärta genom att skänka en julkasse. Swisha 200 kronor till Kyrkans hjälpkassa märk JULKASSE Eller plocka själv ihop en matkasse på affären som vi kan dela vidare, (varorna måste kunna stå i rumstemperatur ett par dagar). Oftast ger vi baskassar men till jul skulle det kännas roligt att få sätta lite guldkant på kassen med t.ex. frukt eller choklad. Mer information om hur du kan ge till hjälpkassan eller söka hjälp ur den ges av Anna-Maria eller Linda Vi är så tacksamma för alla gåvor som generöst getts till hjälpkassan under 2019 och vill rikta vårt innerliga tack till alla givare! Foto: Anna-Maria Larsson

8 8 vi alla För Maria var Munkviken och diakonin avgörande Foto: Privat Maria Ekstedt heter pastoratets nya komminister och välkomnas officiellt i Lövånger den sista november och i Burträsk första advent. Hon kommer att vara placerad i Lövånger, där det diakonala arbetet och rollen som kaplan i Munkviken kommer att uppta stora delar av hennes vardag, Men många av oss kommer också att kunna stifta bekantskap med Maria i andra sammanhang, vid gudstjänster och kyrkliga handlingar runt om i pastoratet. Den 26 november gjorde Maria Ekstedt sin första arbetsdag som komminister inom Burträsk-Lövångers pastorat. Bakom sig har hon ett långt och omväxlande arbetsliv och närmast kommer hon från St. Örjans församling där hon arbetat som präst under åtta år. Det senaste året har jag dock varit tjänstledig i åtta månader för att arbeta inom Malå - Sorsele pastorat, berättar Maria. Men berättelsen om Maria tar sin början när hon föds i Mariestad. Efter bara några år gick flyttlasset till Norrköping och det var där hon växte upp. Hennes småländska morföräldrar hade en stark tro och var engagerade inom Nordöstra Smålands Missionsförening, inom Svenska kyrkan. Det var något som smittade av sig på Maria, som sedan barnsben haft en kristen tro. Och även om det skulle dröja många år innan hon vigdes till präst så fanns tidigt tankarna på att bli präst. En speciell händelse i de tidiga tonåren var det nog som på något sätt lade grunden till hennes framtida prästkall. I kyrkan på Torsö utanför Mariestad, den kyrka där Maria för övrigt är döpt, hittade hon en skrift i bokstället med titeln Att bli präst. Jag kände att den slog an i hjärtat. Min konfirmationspräst var också en inspirationskälla, säger Maria Ändå blev det inga teologistudier då. Den ungdomsgrupp som Maria tillhörde sedan hon konfirmerats fick ibland besök av personer som berättade om missionsarbetet i Afrika. Dessa berättelser gjorde stort intryck på Maria och så småningom växte en längtan att på något sätt få arbeta inom missionen. Det i sin tur krävde en passande utbildning, vilket förde henne till Umeå för medicinstudier. Där träffade hon sin man Bertil som även han studerat till läkare och som dessutom delade samma längtan att få tjänstgöra i missionssjukvården och samtidigt utforska andra delar av världen. Vi arbetade i Tanzania i två år och senare fyra år i Namibia. Jag hade också på egen hand varit ett halvår i Tanzania innan vi kom dit tillsammans. Efter tiden i Afrika blev Skellefteå familjen Ekstedts nya adress och för Marias del en tjänst inom barn- och ungdomsmedicin på Skellefteå Lasarett. Då hade familjen utökats med fyra barn;

9 vi alla Samuel, Elias, Anneli och Torbjörn. Så småningom väcktes åter tanken på prästkallet. En längtan som klarnade allt mer efter några kortare teologikurser i Umeå och Svenska kyrkans grundkurs på Mellansels folkhögskola. Under åren jag studerade till präst och gjorde praktik så kändes det som att jag gjort rätt val och när jag sedan prästvigdes i juni 2010 kändes det verkligen som att komma hem. Efter prästvigningen för Luleå stift väntade ett år som pastorsadjunkt i Bureå församling och under den tiden tjänstgjorde Maria emellanåt även i Lövånger. Sommaren 2011 vikarierade hon som kaplan i Munkviken och var då bland annat med om att starta projektet Växtplats Munkviken, ett projekt som sedan dess permanentats. Munkviken har funnits i mitt hjärta ända sen jag första gången var där och en av våra söner har också arbetat där som ledare, berättar Maria. Det faktum att Maria redan var väl förtrogen med Lövånger och Munkviken bidrog till att hon sökte komministertjänsten i Lövånger. En avgörande faktor var att tjänsten dessutom har en inriktning mot diakonalt arbete. Under sin tid i Skelleftehamn har hon inom ramen för diakonin arbetat med nyanlända och asylsökande, ett arbete som hon nu ser fram emot att få fortsätta med i Lövånger. ULF WIKSTRÖM Foto: Ulf Wikström Linda Sandgren. Klartecken för fortsatt integrationsarbete Under de senaste åren har Lövångers församling bedrivit olika projekt som syftat till att underlätta tillvaron för asylsökande. Vi årsskiftet avslutas nuvarande projekt men länsstyrelsen har beviljat projektmedel som möjliggör en fortsättning. I Lövånger har kyrkan under flera år bedrivit projekt som riktat sig till asylsökande och nyanlända och tidvis har flera projekt med olika inriktning bedrivits samtidigt. Verksamheten har varit uppskattad, men den sista december är satt som slutdatum för pågående projekt, det på grund av att de finansiella projektmedlen då tar slut. Under hösten har projektledaren Linda Sandgren jobbat intensivt med att försöka hitta en fortsatt finansiering och i september kom besked från Länsstyrelsen om nya projektpengar. Pengarna säkerställer att verksamheten kan bedrivas under hela 2020, om än i en delvis annan skepnad. Tidigare erfarenheter ligger till grund för den nya verksamheten där även delar av tidigare projekt kommer att återanvändas. Det nya projektet som börjar i januari 2020 heter Hopp en förkortning som står för Hälsa, Orientering, Påverkan och Personlig utveckling. Och förhoppningsvis ska vi kunna fylla hela året med just det, säger Linda Sandgren. Inom ramen för projektet kommer den svenskundervisning för kvinnor som bedrivs idag att fortsätta och på programmet återfinns även en dos lättare fysisk aktivitet. I samarbete med Folkets Hus i Lövånger kommer projektet även att kunna erbjuda bad för kvinnor. Det välbesökta Kvällscaféet på torsdagskvällarna fortsätter som tidigare med möjlighet till samtal, pyssel, lek, spel, och naturligtvis fika. Församlingen kommer att starta upp en ny verksamhet som heter Hantverkshörnan. Det kommer att finnas möjlighet att använda symaskiner, hantverksredskap och en del material. Tanken är att de som vill ska kunna skapa och återbruka tillsammans i en mysig miljö, berättar Linda. Projektet kommer även att lägga stor vikt vid hembesök och träffar där de nyanlända kan få hjälp och stöttning i asylprocessen. Det blir nog en hel del arbete bara med att samla ihop alla dokument som behövs, påpekar Linda Sandgren. ULF WIKSTRÖM Till vår hantverkshörna söker vi tyger, garn, knappar, pärlor, broderier, stickor, virknålar m.m. Har du något över tar vi gärna emot det. Allt är välkommet. Lina Sandgren

10 10 vi alla Välkommen på familjejulbord! Äntligen julbord på Munkviken Tomteverkstad för barnen, glöggmingel, härgjorda julrätter och julstämning i kapellet. Dukningar: 30 nov, 7, 8, 14, 15, 21 dec. kl Pris: Vuxna 450:- Barn upp till 10 år GRATIS i vuxens sällskap. Barn år halva priset. Platsbokning: tel eller via mail: Företag och grupper: kontakta oss för bokning andra datum. Korsordsvinnare De tre först öppnade rätta lösningarna i förra numret av Vi Alla inskickades av: Mona Wikström, Brönstjärn Birgit Öhman, Lövånger Eivor Eliasson, Burträsk Vi gratulerar vinnarna och skickar uppmuntringspriser. Lösningarna denna gång ska vara redaktionen till handa senast fredagen den 24 januari De tre först öppnade rätta lösningarna belönas som vanligt med uppmuntringspriser. Lösningarna skickas till: Vi alla Burträsk församling Kyrkogatan Burträsk Rätt lösning nr 3 ÄRKE- HJUL- DELAR KÄNDE SKALDE- PÅ SIG KONS- TEN FÖRDJUP- NING MÅNGA OM IS- DEL- FÄLLS JORD- RAELS STAT I OM LAGER LÄSER INDIEN HÖSTEN VI I GT K HÖST- RISKE- BLOMMA RAT OCH ELSAS KRUSAT DRÖM A S T E R FILMMAN GÖR JULEN SNART RÄLS- KÖR OF- SNATTA FORDON TA AM- T OSUND A BULANS LUFT N A L L O V TILL V E R K A R V A R A P Å LUNDELL, MUSIKER, FÖRFAT- TIL- BÖJLIG VAR DET TARE OCH JANS ATT DRA KONST- PÅ DET KARIN VINST- K A V L I NÄR STÄLLET V E K LOTTEN G MORMON- HELT STAT SLUT DES- U R L A K A D E M0ND U T A SJUNGA VARA I DEN BLIR UTAN DAGS- ALLT ORD FORM KORTA- L A L L A Ä R RE NU T U T F R A M S K R I D E R HÖLL FÖRE PSALMEN A N S KOMPA- VÅRD- RATIV- ANSTAL- ÄNDELSE TEN G METER A H E M M HAR SOM- MAREN SITT SLUT N Å T aaaa aaaaaaa aaaa i sin gång, nu gulna lund och lid. Farväl med all din lust och sång, du korta sommartid. Å R E T H U G G E T BOK 1903 HÅLA LEDDE ISRAEL UNDER FEM ÅR RUNT OLJA DE PAS- SAR TILL SÖT- GRÖTEN ÄR DINA ÖGON HOS KARL- FELDT BRONS GEOLO- GISK PERIOD KAN ETT NÖJE VARA VISA GOD MIN HET- SIGT ME- NINGS- UTBYTE SLÅ MOT LAGEN KONVEN- TION ANKRAS PÅ PSALMEN PETRO- LEUM- BOLAG KU- FISKA FREJA MONAR- KER Dig vare lov, o Jesus Krist, som mänska blev, dock utan brist. I oskuld dig en jungfru bar, stor aaaaa aaaaa aaaa änglar var. Ära vare Gud! SKOJAT FRID DIKT- BOK AV FERLIN SLOM GJORDE LOK FÖRR BELA BARTOKS LAND BROR TILL MOSES ALLT- JÄMT FICK IS- KRÄNGS OCH TRÄNGS DET PÅ ÄNGEL VAR- TOLV RAELS DAG- SÖNER PÅ BIL ANDRE RÖNT- BLEV M LIGT FRÅN FYN KUNG GEN MÅLLÖS R FÖR STRUNT- PRATET J I D D R E T ALLS FINSKT INGEN BOLAG DUM SÄVEN- GÅS A K K A BOM O Y MÅNGEN FORD- I BIBELN MODELL MER K A MAKLIGT V E R S MITT I KAOS P O E S I N T B L A D A N G O A D E GHANA- GRANNE TRIMMA HO- BURGS- GUBBEN Lös korsordet, skicka senast 24 januari 2020 till: VI ALLA, Burträsk församling, Kyrko g. 1, Burträsk. De tre först öppnade rätta lösningarna belönas med priser. MAGRA Namn: Adress: ÅRTA PRYDA PAR- DON VINNA BLIR KATT BAKOM ÖRAT LÖSER DU KORSORD CENT- RALT I ETIO- PIEN STRUTS- LIK- NANDE FÅGEL TVÅ I JAPAN RYGGMA- TERIAL? HELG- VITT SAMLAN- DET STEFFI, TENNIS- LEGEND FINNS FÖR SNÖ SANDELL MED PSAL- MERNA SÄDES- KÄRVE SKIVA RÖR FÖR OLJA KORT FÖR SILVER BLEV STEFA- NOS BUKT- STAD BURMES BLAND KATTER GÅTT TYST BOK 1904

11 vi alla Trots kärvare tider - alla bitar på plats När kyrkofullmäktige sammanträdde i början av november så stod framtiden i fokus. Budgeten för 2020 klubbades och tänkbara scenarier för en framtida utveckling presenterades. Men även om kärvare tider väntar så är läget långtifrån kritiskt. Under senhösten har vi mötts av nyheter om personalnedskärningar inom pastorat och församlingar i Västerbotten. När Burträsk-Lövångers pastorats kyrkofullmäktige sammanträde den 7 november beslutades om en budget för kommande verksamhetsår. Den pekar visserligen på ett mindre minusresultat, men någon förändring av personalstyrkan är inte aktuellt. Trots det budgeterade minusresultatet så har vi har valt att behålla kyrkoavgiften oförändrad på 123 öre. Vi måste se det på längre sikt och försöka hitta andra vägar för att nå målet om en budget i balans, menar kyrkorådets ordförande Wiveca Andersson. Fullmäktige synade inte bara kommande verksamhetsår i sömmarna utan blickade även några år längre bort i tiden. Enligt prognoserna kommer pastoratet de närmaste åren att få möta en viss ekonomisk motvind. Befolkningen förväntas minska en aning och även om kyrkotillhörigheten ligger på en hög nivå så kommer intäktssidan att minska. Jämför vi med riket i sin helhet så kommer andelen kyrkotillhöriga även fortsättningsvis att vara hög. Den minskning som skett kan delvis förklaras med den inflyttning som skett av personer som har en annan religiös bakgrund, påpekar kyrkofullmäktiges ordförande Lennart Ljung. I budgeten för 2020 går närmare hälften till kyrkans grundläggande uppgift, exempelvis diakoni, gudstjänster och förrättningar (dop, vigsel och begravning). Den näst största utgiftsposten i budgeten utgörs av begravningsverksamheten, som för 2020 landar på 28 procent. Det påverkar dock inte övrig verksamhet då den finansieras via en obligatorisk begravningsavgift. Alla som är folkbokförda i Sverige är med och bidrar till begravningsavgiften som fastställs av Kammarkollegiet och för närvarande är den på 25,3 öre av varje intjänad hundring, förklarar Lennart och fortsätter Vi måste arbeta med att det upplevs positivt att tillhöra kyrkan och att få äga en tro som vi kan dela tillsammans. I nuläget med klimatångest, flygskam, oro inför framtiden så har vi som kyrka en uppgift att förmedla hoppet som trotsar allt. Illustrationer: Carolina Renström/Servicebyrån Så här fördelas pengarna i budgeten för år Fördelning i % mellan olika verksamhetsområden

12 12 vi alla Julspel i Burträsk och Bygdsiljum Larsson som Maria. Bilden från ett tidigare julspel. Julmat och underhållning I samband med julaftonens julbön i Burträsks kyrka välkomnas barnen fram till krubban för att närmare stifta bekantskap med krubban och dess figurer. Den nyfödde Jesus, Maria och Josef, herdarna och de vise männen. De flesta figurerna återkommer även i julspelet där ensemble med lokala förmågor levandegör julevangeliet, under ledning av dramapedagogen Hjördis Brännström. Här nedan kan du läsa lite av hennes tankar inför årets upplag av julspelet. Att få börja julfirandet i kyrkan med hela familjen är ju en ynnest, som vi kan vara glada för. Årets juldramatik utgår från Kung Herodes situation där han sitter och har långtråkigt i sitt palats. Plötsligt tränger sig en främling in och söker efter en nyfödd kung, som ska vara den efterlängtade Messias. Herodes som inte vet något om den historiska berättelsen känner förvirring och irritation. Ja, tänk hur skulle Du själv reagera om någon kommer för att gratulera den nyfödde i familjen, och du inte fått barn? Herodes som är rädd att förlora sin makt sätter genast igång med planer att lura folket. Hur det går får ni veta när ni kommer till Burträsk kyrka kl den 24/12. Missar Ni den tiden eller vill se den en gång till så finns möjlighet att se julspelet i Bygdsiljums kyrka på trettondagen den 6/1 kl HJÖRDIS BRÄNNSTRÖM Har Du lust att vara med i årets julspel? Hör då av dig till församlings expeditionen eller direkt till Hjördis Brännström. Alternativ jul arrangeras i Burträsk församlingshem på julafton, den 24/12, kl Att det alternativa julfirandet i Burträsks församlingshem fyller en funktion är det nog många som kan skriva under på. Vid det här laget har arrangemanget återkommit varje jul i mer än två decennier. Arrangemanget vänder sig i första hand till de som firar jul i ensamhet och konceptet är lika enkelt som funktionellt. Trivsamt umgänge, god julmat och en dos underhållning, En ord på vägen hinns också med innan det är dags att vända hemåt. Och kanske då med ett litet julpaket i bagaget. I år svarar Madeleine och Aron Westblad för musik och sång och värd för kvällen är Bettina Radler Alternativ jul arrangeras av församlingen i samarbete med: Lyckostens festservice, Coop Burträsk, OkQ8 Burträsk, och Burträsk järn och färg.

13 Foto: Rickard Eriksson vi alla Kungen av gospel till Burträsk kyrka Han har kallats Sveriges souloch gospelkung och I slutet av december kommer Samuel Ljungblahd till Burträsk för en konsert i kyrkan som även rymmer en del lokala inslag. För den breda publiken blev nog Samuel Ljungblad ett känt namn först sedan han sjungit på prins Carl Philips och prinsessan Sofias bröllop. CajsaStina firar 25 framgångsrika år I år firar CajsaStina Åkerström, 25 år som artist. I början av december kommer hon till Burträsks kyrka, där hon framträder tillsammans med lokala kör. CajsaStina Åkerström debuterade för 25 år sedan med albumet CajsaStina som innehöll välkända spår som Fråga stjärnorna och Änglarna håller hov ikväll. Låtar som blev några det årets populäraste och som än idag nynnas i många stugor. Under advent turnerar CajsaStina med Jul i gemenskap en konsert som innehåller kända julklassiker, andra sånger och naturligtvis några av hennes egna och mest omtyckta hits. Den 1 advent landar Jul i gemenskap i Burträsks kyrka och då framträder CajsaStina tillsammans med sångare från fyra körer, Burträsk- och Bygdsiljums kyrkokörer, Morö-Backekören och PiteTon, som gör gemensam sak under ledning av Madeleine Westblad. Musiker är basisten Backa Hans Eriksson och pianisten Patrik Svedberg. Biljetter säljs av Nortick.se och Skellefteå turistcenter. ULF WIKSTRÖM Samuel är uppvuxen i Umeå och sin musikaliska skolning fick han till en början inom Frälsningsarmén. Efter att ha flyttat till Stockholm fick han möjlighet att utveckla sin sångtalang genom att bland annat sjunga i olika gospelkörer. Under slutet av 90-talet började en solokarriär ta fart och 2005 släppte Samuel sitt första soloalbum och i år kom femte albumet Witness. Det nya albumet tänker jag kan beskrivas som gospel 2.0. Jag har valt att behålla textinnehållet, de starka och lätta melodierna från gospeln men adderat en dimension influerad av r n b, hip hop och soul, skriver Samuel på sin hemsida. Den 28 december gäster Samuel Burträsk kyrka för en fullmatad konsert som även har en lokal inramning. Programmet inleds av kvällens konferenciär Andre Malmén, som i den inledande akten sjunger tillsammans med Tindra Åberg, Julia Lundmark och Emeli Pettersson. På programmet återfinns även Mats Bergqvist och Kurt Sundström från Skellefteå. Biljetter säljs av Ticketmaster.se och Skellefteå turistcenter. ULF WIKSTRÖM Mer musik Måndag 9/12 kl Lions Lucia i Burträsk kyrka. Lars Långström, Lisa, Fia, Maja och Stina Larsson. Kvällens värd: Bettina Radler. 8/12 kl Familjegudstjänst i församlingshemmet. Sångfåglarna, Miniklubben, Kids fokus m.fl. 25/12 kl Julotta i Burträsk kyrka, kyrkokören Madeleine Westblad 2/2 kl Musikmässa i Burträsk kyrka. Kyrkokören och Madeleine Westblad 30/11 kl Rotsjön SPF-kören, Gun Lundström 4/12 kl Lappvattnet Burträsk kyrkokör Madeleine Westblad 5/12 kl Västanträsk Bygdsiljums kyrkokör Madeleine Westblad. 11/12 kl Bjurfors Burträsk kyrkokör och Madeleine Westblad 12/12 kl S. Renbergsvattnet Bygdsiljums kyrkokör Madeleine Westblad.

14 14 vi alla GUDSTJÄNSTER I LÖVÅNGERS FÖRSAMLING Lövångers kyrka Lördag 30/11 kl Adventsvesper Åke Lundgren, Mikael Lindberg, församlingens körer och musiker. Ny prästen Maria Ekstedt välkomnas. Glögg och pepparkaka Söndag 1/12 1:a adv. kl Adventsgudstjänst Sara, Pettersson, Mikael Lindberg, Fördejkören, Kyrkokören och musiker. Röda Korset inbjuder till församlingshemmet, kyrkkaffe/varmkorv, chokladhjul m.m. Församlingen säljer till förmån för julkampanjen och Fairtrade. Söndag 8/12 2:a advent kl Mässa Maria Ekstedt, kaffe i kyrkan Söndag 15/12 3:e adv. kl Familjegudstjänst Sara Pettersson, Mikael Lindberg, Avslutning kyrkans barngrupper. Lucia, Sångdraget och barngrupperna. Lussefika, varmkorv, dans kring granen m.m. Lördag 21/12 kl Julmusik Maria Berggren, kyrkokören, Mikael Lindberg. Andakt Åke Lundgren Söndag 22/12 4:e advent kl Mässa Bettina Radler, Mikael Lindberg, kaffe i kyrkan Julafton 24/12 kl Julbön Sara Pettersson, Mikael Lindberg, Karoline Sjöström, Fördejkören och hemvändande sångare, Juldagen 25/12 kl Julotta Sara Pettersson, Mikael Lindberg, Kyrkokören Annandag Jul 26/12 kl Gudstjänst Maria Ekstedt, Mikael Lindberg, Karoline Sjöström kl Jul i gemenskap (se sidan 7) Söndag 29/12 kl Mässa Åke Lundgren, Lars Långström, kaffe i kyrkan Nyårsafton 31/12 kl Nyårsbön Maria Ekstedt, Mikael Lindberg, Ida Lindberg m.fl. Nyårsdagen 1/1 kl Kvällsmässa Maria Ekstedt, Lars Långström Söndag 5/1 kl Sammanlyst till Svarttjärn Måndag 6/1 Trettondedag jul. kl Gudstjänst Fördejkören, Maria Ekstedt, Mikael Lindberg, avslutning på julinsamlingen. Kyrkkaffe (ta gärna med julens överblivna kakor) Söndag 12/1 kl Mässa Åke Lundgren, Mikael Lindberg, kaffe i kyrkan Söndag 19/1 kl Mässa Sara Pettersson, Madeleine Westblad, kaffe i kyrkan Söndag 26/1 kl Kvällsgudstjänst Sara Pettersson, Mikael Lindberg m.fl. Söndag 2/2 kl Familjegudstjänst, dopfest Maria Ekstedt, Mikael Lindberg, Sångdraget, konfirmandernas gudstjänstgrupp, kyrklunch Söndag 9/2 kl Mässa Sara Pettersson, Mikael Lindberg, kaffe i kyrkan Söndag 16/2 kl Gudstjänst Sara Pettersson, Mikael Lindberg, Nysätrakören, kyrklunch Söndag 23/2 kl Kvällsmässa Middag på EFS kl Maria Ekstedt, Madeleine Westblad Söndag 1/3 kl Gudstjänst Åke Lundgren, Lars Långström, kaffe i kyrkan EFS Lövånger Lördag 14/12 Julgröt och Julens sånger kl julgröt, cirka 17:30 Julens sånger Fördejkören, Mikael Lindberg m.fl. Kaffe och kaka, lotteri och överraskning till barnen Andakt: Mats-Olof Löfroth och Miranda Birgersson 23/2 Söndag kl Middag med avslut Mässa i kyrkan Maria Ekstedt, Madeleine Westblad Lördag 27/ Gudstjänst Fredag 13/3 kl Årsmöte Gudstjänster i byarna Hemgården Söndag 22/12 kl Advents och Julsånger Kyrkokören, Mikael Lindberg Julafton 24/12 kl Julbön Sara Pettersson, Mikael Lindberg Broträsk Lördag 7/12 kl Barnens Luciatåg och Missionsauktion. Sara Pettersson m.fl. Hökmark Söndag 8/12 kl Adventsgudstjänst Maria Ekstedt Svarttjärn Söndag 15/12 kl Julfest med Lucia Barnen, ledarna, Åke Hägglund, servering. Söndag 5/1 kl Gudstjänst Maria Ekstedt, Erling Vallson Söndag 19/1 kl Söndagsskolan startar Torsdag 6/2 kl EFS och Saltföreningens årsmöte. Andakt: Åke Hägglund. Servering. Lördag 8/2 kl Kvällsgudstjänst. Sara Pettersson. Fördejkören, Mikael Lindberg. Servering Söndag 9/2 kl Gudstjänst Sång av Burviksgruppen. Servering. Vallen Söndag 8/12 kl Julgröt i kapellet Psalmsång, lotteri, pyssel för barn och försäljningsbord (kakor, sylt m.m.) till förmån för kapellet. Anmälan senast den 3 december till Birger Olsson /12 Juldagen Julotta Sara Pettersson, Mikael Lindberg Söndag 23/2 kl Kvällsandakt Sara Pettersson, fika. Kapellföreningens årsmöte Vebomark Söndag 12/1 kl Mat & Prat De vise männen och krubban, Sara Pettersson m.fl. Med reservation för ändringar. Se även predikoturer i Norran och Västerbottens Mellanbygd

15 vi alla GUDSTJÄNSTER I BURTRÄSKS FÖRSAMLING Burträsk kyrka Söndag 1/12 1:a advent kl Gudstjänst Bettina Radler, Maria Ekstedt, Madeleine Westblad, kyrkokören, Burträsk Kyrka 70 år Söndag 8/12 2:a advent kl Se församlingshemmet Måndag 9/12 kl Lions Lucia Lördag 14/12 kl Julkonsert Gammbyssa, se annons sidan 13 Söndag 3:e advent kl Mässa Bettina Radler, Lars Långström Söndag 4:e advent kl Mässa Åke Lundgren, Madeleine Westblad Julafton, 24/12 kl Julbön med julspel Bettina Radler, Madeleine Westblad, Hjördis Brännström m.fl. Juldagen, 25/12 kl Julotta Bettina Radler, Madeleine Westblad, kyrkokören Annandag jul, 26/12 se Bygdsiljum Lördag 28/12 kl Konsert Samuel Ljungblad Söndag, 29/12 se Lövånger Nyårsafton, 31/12 kl Nyårsbön Åke Lundgren, Lars Långström, sång Nyårsdagen, 1/1 kl Mässa Åke Lundgren, Lars Långström Trettondedagsafton, 5/1 kl Mässa Bettina Radler, Madeleine Westblad Trettondedag jul 6/1 se Bygdsiljum Söndag 12/1 kl Kvällsgudstjänst Åke Lundgren, Madeleine Westblad m.fl. Söndag 19/1 kl Mässa Maria Ekstedt, Lars Långström Söndag 26/1 kl Skapande gudstjänst Se församlingshemmet Kyndelsmässodagen, 2/2 kl Musikmässa Bettina Radler, Madeleine Westblad, kyrkokören Söndag 9/2 kl Kvällsgudstjänst med meditation. Åke Lundgren, Madeleine Westblad m.fl. Söndag 16/2 kl Mässa Maria Ekstedt, Lars Långström Söndag 23/2 kl Gudstjänst Bettina Radler, Madeleine Westblad, Hjördis Brännström, konfirmanderna Söndag 1/3 kl Mässa Bettina Radler, Madeleine Westblad Burträsk församlingshem Söndag 2:a adv. 8/12 kl Familjegudstjänst Julavslutning för alla barngrupper. Julgröt och skinksmörgås. Julpyssel. Bettina Radler, Madeleine Westblad, Hjördis Brännström, Margareta Hägglund, Linda Lind. Sångfåglarna, Miniklubben, Kids fokus. Julafton, 24/12 kl Alternativ jul Bettina Radler, Madeleine och Aron Westblad Söndag 26/1 kl Skapande gudstjänst Bettina Radler, Lars Långström, Linda Lind, Hjördis Brännström, Margaretha Hägglund. Kom och var med Bygdsiljums kyrka Söndag 2:a adv. 8/12 kl Familjegudstjänst Bettina Radler, Madeleine Westblad, Linda Lind, Miniklubben, kids i fokus. Fika. Julafton, 24/12 kl Julbön Samling vid krubban Åke Lundgren, Kerstin Linzander, m.fl. Annandag jul, 26/12 kl Julgudstjänst Bettina Radler, Nils Ekman Trettondedag jul, 6/1 kl Gudstjänst / julspel Bettina Radler, Madeleine Westblad, Hjördis Brännström m.fl. Kyndelsmässodagen, 2/2 kl Familjegudstjänst Bettina Radler, Madeleine Westblad, Linda Lind, Miniklubben, Kids i fokus, Kyrkokören Söndag 1/3 kl Mässa i Taizéton Maria Ekstedt, Madeleine Westblad Kalvträsks kyrka 1:a advent, 1/12 kl Adventsgudstjänst Åke Lundgren, Lars Långström Lördag 14/12 kl Julfest & Lucia Per Häggström, Gun Lundström Juldagen, 25/12 kl Julgudstjänst Bettina Radler, Madeleine Westblad m.fl. Kalvträsks församlingshem Söndag 19/1 kl Medan ljusen brinner Maria Ekstedt, Lars Långström Fredag 21/2 kl Matafton Åke Lundgren, Gun Lundström Adventsgudstjänster i byarna Rotsjöns bönhus Lördag 30/11 kl Adventsfest med julgröt och skinka. Bettina Radler, Gun Lundström, SPF-kör Lappvattnet Onsdag 4/12 kl adventsgudstjänst/ fika Maria Ekstedt, Madeleine Westblad, Burträsk kyrkokör Västanträsk Torsdag 5/12 kl adventsgudstjänst/fika Åke Lundgren, Madeleine Westblad, Bygdsiljums kyrkokör Bjurfors Onsdag 11/12 kl adventsgudstjänst/fika Bettina Radler, Madeleine Westblad, Burträsk kyrkokör Södra Renbergsvattnet Torsdag 12/12 kl adventsgudstjänst/fika Sara Pettersson, Madeleine Westblad, Bygdsiljums kyrkokör Ljusvattnets kapell Söndag 15/12 kl adventsgudstjänst/fika Bettina Radler, Lars Långström, ungdomarna Med reservation för ändringar. Se även predikoturer i Norran och Västerbottens Mellanbygd

16 16 vi alla Tänk att det redan är advent! Foto: Gustaf Hellsing/IKON - Hur många gånger har du hört, och kanske även sagt det? Tänk att det redan! Kanske med lite vemod över hur fort tiden går och samtidigt en påminnelse om hur viktigt det är att ta vara på den tid man har. Men förhoppningsvis också med stor glädje och förväntan över att få tända ljus och stjärnor mitt i vintermörkret. När konfirmanderna fick i uppdrag att baka tårtor med temat Bilder av Gud så släppte de verkligen fram sin kreativitet. Resultaten blev en god adventspredikan Gud är som ett ljus som ger oss ljus och värme och hjälper oss att se hur vi ska gå genom livet. Jesus, Guds son, sa också om sig själv Jag är världens ljus Inte bara världens ljus i allmänhet, utan även ditt och mitt ljus mitt i vår vardag. När det känns som att vi hamnat i det djupaste mörkret kan vi lita på att vi inte är ensamma. Jesus delar mörkret med oss. När Gud skulle visa oss sin kärlek och förverkliga sin plan, att skicka Jesus till jorden, hade änglarna en stor roll. En ängel berättade för Maria att hon skulle föda Guds son. En ängel kom till Josef och peppade honom att gifta sig med Maria när han tvekade. Och när Jesus hade fötts i Betlehem kom änglarna till herdarna och berättade. Tar du fram någon ängel under julen? Låt den påminna dig om att Gud vill skydda oss med sina änglar och skickar dem till oss. Ibland ser vi dem inte alls. Det blir bara tydligt att de är med oss. Ibland verkar människor som vi möter vara Guds änglar och ibland kanske vi själva får vara änglar för någon. Ett tecken på att Gud bryr sig om oss. En viktig bild av Gud är nattvarden. Vid nattvardsbordet möter vi Guds kärlek i bröd och vin. Vi får ta emot förlåtelse och dela gemenskapen med Gud och varandra. Det ger kraft att möta livet i vardag som fest och är den bästa gåva vi kan ge vidare till varandra. Låt oss frikostigt dela med oss av den under adventsoch jultiden! IRIS SJÖSTRÖM Adventstid kom till mitt ensamma hus. Jag sätter i staken ett sparat ljus. Något skall ske bortom frostig advent: Jag väntar en gåva som Herren sänt. Den gåvan är av ett helt annat slag. Än gåvor vi ger till varann var dag. Öppna din tillstängda dörr i ditt hus. Så lyser i mörkret ett litet ljus. CARL BERTIL AGNESTIG

FLUXEN Söndag 2 december kl Gudstjänst, Mattias Olofsson

FLUXEN Söndag 2 december kl Gudstjänst, Mattias Olofsson December 2018 Välkommen under Jul och nyår Den första advent börjar en tid av förväntan. Det är en glad tid då vi ser fram emot att få fira att Jesu födelse. Vi samlas till gudstjänster, konserter och

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN SÖDRA DAL December 2018 Februari 2019

FÖRSAMLINGSBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN SÖDRA DAL December 2018 Februari 2019 FÖRSAMLINGSBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN SÖDRA DAL December 2018 Februari 2019 Alla behövs! Hur ska det gå? Kommer vi att klara det här? Det är klart att vi ställer oss de frågorna, inte minst då utmaningarna

Läs mer

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling Advent, jul och nyår i Lagunda församling Händer i Lagunda församling 2014 Fredag 28 november 14 Gudstjänst inför helgen, i Giresta kyrka (obs platsen!) Kören Våga sjunga, Måns Godée och Mikael Dagobert.

Läs mer

Församlingsblad. Advent, Jul och Nyår Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam

Församlingsblad. Advent, Jul och Nyår Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam Församlingsblad Advent, Jul och Nyår 2016 Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam Till Dig Ett nytt nådens år från Herren ekonomiskt kanske Herren också bjuder in oss till något nytt. Nu behöver

Läs mer

Månadsblad DECEMBER sång & musik i adventstid... askims församling.

Månadsblad DECEMBER sång & musik i adventstid... askims församling. Månadsblad DECEMBER 2011 sång & musik i adventstid... askims församling www.svenskakyrkan.se/askim Gudstjänster DECEMBER Andra söndagen i Advent 4/12 Askims kyrka 11.00 Högmässa, Göran Ramsli 16.00 Ungdomskörens

Läs mer

PROGRAM 4 december februari

PROGRAM 4 december februari Wesleybladet 2018-5 PROGRAM 4 december 2018-25 februari 2019 www.wesleykyrkan.se Gudstjänster och samlingar 2018-5 Tisdag 4 december 14:00 Tisdagsträffen. Öppen gemenskap med kaffe, andakt, sång och musik

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Nr 1 Årg. 2 DECEMBER -08 FEBRUARI -09. Redaktion: Patrik Ahlmark Barbro Olofsson, S Andersson. FÖRSAMLINGSBLAD För Kyrkorna i och runt Garda

Nr 1 Årg. 2 DECEMBER -08 FEBRUARI -09. Redaktion: Patrik Ahlmark Barbro Olofsson, S Andersson. FÖRSAMLINGSBLAD För Kyrkorna i och runt Garda Nr 1 Årg. 2 DECEMBER -08 FEBRUARI -09 Redaktion: Patrik Ahlmark Barbro Olofsson, S Andersson Garde Församling Östra Missionsförsamlingen FÖRSAMLINGSBLAD För Kyrkorna i och runt Garda ÄR DU VÄVSUGEN? Vävstuga

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Program december - januari 2018/2019. Carlskyrkan. kom som du är

Program december - januari 2018/2019. Carlskyrkan. kom som du är Program december - januari 2018/2019 Carlskyrkan kom som du är KOM OCH VAR MED I Levande Julkrubban Barn och vuxna övar tillsammans och framför detta julspel på julafton. Vi övar lördag den 15/12 kl 10-12

Läs mer

Barn och familj hösten 2017

Barn och familj hösten 2017 Barn och familj hösten 2017 Välkommen! På bilden ovan syns barnhänder i olika storlekar som klipper, klistrar och skapar kring tema om tro och liv. Det finns också vuxenhänder som hjälper till samtidigt

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Kyrkfönstret. Mjölby församlings månadsblad december 2018 januari 2019

Kyrkfönstret. Mjölby församlings månadsblad december 2018 januari 2019 Kyrkfönstret Mjölby församlings månadsblad december 2018 2019 Väntan förväntan Advent betyder ankomst. Det brukar jag berätta för de flesta skolbarn som finner sin väg till Mjölby kyrka under adventstid.

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Veckobrev December Vecka 49. Gott nytt kyrkoår

Veckobrev December Vecka 49. Gott nytt kyrkoår Veckobrev December 2017 Vecka 49 Gott nytt kyrkoår I detta brev finns det med två hälsningar. Första hälsningen är ifrån Rebecka Andersson, som var vikarie för Ewah Sturesson ett tag. Hon reste sedan till

Läs mer

TRO HOPP KÄRLEK Ditt församlingsblad från Anderslövs församling!

TRO HOPP KÄRLEK Ditt församlingsblad från Anderslövs församling! TRO HOPP KÄRLEK Ditt församlingsblad från Anderslövs församling! 4/17 ANDERSLÖVS FÖRSAMLING Nu kommer ljuset! Förbanna inte mörkret utan tänd ett ljus. Och det gör vi! Vi nordbor har lärt oss den hårda

Läs mer

Vad längtar du efter?

Vad längtar du efter? Vad längtar du efter? Det drar ihop sig till adventstid med allt vad det innebär. För många av oss är det en intensiv tid av stökande, pyntande, fixande och en och annan julfest mellan varven. För en del

Läs mer

Gott Nytt År. Annandagen på EFS. Året slutar och börjar,ett nådens år. Nu är tiden vår! Nu har just vi en uppgift, ett liv och ett hjärta som slår.

Gott Nytt År. Annandagen på EFS. Året slutar och börjar,ett nådens år. Nu är tiden vår! Nu har just vi en uppgift, ett liv och ett hjärta som slår. Gott Nytt År Året slutar och börjar,ett nådens år. Nu är tiden vår! Nu har just vi en uppgift, ett liv och ett hjärta som slår. Hejsan alla! Vi är nu på väg att avrunda 2011 ett år som vi lägger till handlingarna,

Läs mer

Julbetraktelse. Med Guds rika välsignelse och önskan om en God Jul. Rebecka Gustafsson Komminister, Kållereds församling

Julbetraktelse. Med Guds rika välsignelse och önskan om en God Jul. Rebecka Gustafsson Komminister, Kållereds församling Centrumkyrkan Julbetraktelse För mig har advent och julen alltid främst handlat om tre saker. Traditionerna, familjen och lukten. Eller doften kanske jag ska säga. Pepparkakor, saffransbullar, granbarr,

Läs mer

Förändring är möjlig!

Förändring är möjlig! FÖRSAMLINGSBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN PÅ SÖDRA DAL December 2017 Februari 2018 Förändring är möjlig! Visst känner vi en viss tvekan inför det påståendet. Det är som att de sidor av vår erfarenhet som säger;

Läs mer

LERKIL. Hälsning från pastorn. Axplock ur innehållet: Varmt och hjärtligt välkommen till kyrkan. Alla samlingar är självklart öppna för alla.

LERKIL. Hälsning från pastorn. Axplock ur innehållet: Varmt och hjärtligt välkommen till kyrkan. Alla samlingar är självklart öppna för alla. LERKIL Hälsning från pastorn I bibeln i Predikaren kap. 3:11 så står det så här: Allt vad Gud har gjort är skönt i rättan stund. Han låter människor urskilja ett sammanhang, men aldrig kan de fatta Guds

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL GUDSTJÄNST!

VÄLKOMMEN TILL GUDSTJÄNST! VÄLKOMMEN TILL GUDSTJÄNST! 26 november Lördag 18.00 Grantändning Våga sjungakören se sid 16-17 27 november Första söndagen i advent Bibelutdelning till Sommarkonfirmanderna 10.00 Musikgudstjänst Kyrkokören,

Läs mer

På torsdag är det en Träffpunkt då Lena och Pelle Hellsing berättar med ord och bild om Island ett annorlunda landskap.

På torsdag är det en Träffpunkt då Lena och Pelle Hellsing berättar med ord och bild om Island ett annorlunda landskap. Veckobrev November 2017 Vecka 44 Pilgrimsorden för Huskvarna kyrkogård Imorgon onsdag 1/11 11.00 återinviger vi Pilgrimsorden, denna gång på Huskvarna kyrkogård. Välkommen med till en liten Allhelgonavandring

Läs mer

ÖRKELLJUNGA PASTORAT. Nr 12. Önskesånger vid församlingshemmet. Julkrubban i Örkelljunga kyrka. Månadsblad. Advent Jul Trettondag 2014/15

ÖRKELLJUNGA PASTORAT. Nr 12. Önskesånger vid församlingshemmet. Julkrubban i Örkelljunga kyrka. Månadsblad. Advent Jul Trettondag 2014/15 Nr 12 ÖRKELLJUNGA PASTORAT Julkrubban i Örkelljunga kyrka Önskesånger vid församlingshemmet Månadsblad Advent Jul Trettondag 2014/15 Veckonumren, som står angivna vid söndagen, gäller veckan som följer.

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Vad Hände 2008?

Vad Hände 2008? 1 av 22 2011-10-09 21:36 Vad Hände 2008? 2007 2009 Bildcolage från söndagens lucia och tomte samt av tackning av Erika Kågström. 2 av 22 2011-10-09 21:36 Söndagens tema var Bana väg för herren. En kyrka

Läs mer

JUL & NYÅR KÅLLERED 2014-2015 Varmt välkommen till Ekenkyrkan, Centrumkyrkan, Apelgårdens kyrka och Kållereds kyrka.

JUL & NYÅR KÅLLERED 2014-2015 Varmt välkommen till Ekenkyrkan, Centrumkyrkan, Apelgårdens kyrka och Kållereds kyrka. Max kom till Kyrkis i Apelgården och gav oss en fantastisk julängel med riktigt starka gröna vingar. JUL & NYÅR KÅLLERED 2014-2015 Varmt välkommen till Ekenkyrkan, Centrumkyrkan, Apelgårdens kyrka och

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

Irene Jonssons tankar om jul och advent

Irene Jonssons tankar om jul och advent Irene Jonssons tankar om jul och advent Att advent, jul och nyår är en väntan på något som ligger framför, tror jag alla vi kan känna emellanåt på olika sätt. Minns när jag växte upp i Kvillsfors att dessa

Läs mer

Onsd 13/ Luciagudstjänst, M Uddling, M Ivarsson. Lussebullar och pepparkakor Torsd 14/ Julbord. Se nedan.

Onsd 13/ Luciagudstjänst, M Uddling, M Ivarsson. Lussebullar och pepparkakor Torsd 14/ Julbord. Se nedan. DECEMBER Sönd 3/12 11.00 Första Adventsgudstjänst. Sångensemble, trumpet Joacim Andersson, M Ivarsson, EK Norberg. Glögg och pepparkaka. Försäljning av julkransar. Sönd 10/12 17.00 Mässa, B Eriksson. Kyrkkaffe

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Programblad för december 2015 & januari 2016

Programblad för december 2015 & januari 2016 Programblad för december 2015 & januari 2016 Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds

Läs mer

DECEMBER. Vi går mot juletider.

DECEMBER. Vi går mot juletider. Björksäterkyrkan december 2017 - februari 2018 Vi går mot juletider. Jesus blev människa, en av oss. Julens största kärlekshälsning är detta, att Jesus vill möta oss var och en. År efter år, dag efter

Läs mer

Mitt arbetshäfte om religion.

Mitt arbetshäfte om religion. Mitt arbetshäfte om religion. Centralt innehåll: Några högtider, symboler och berättelser ur kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Läs mer

God Jul och Gott nytt år!

God Jul och Gott nytt år! Tid och rum för inre upplevelse God Jul och Gott nytt år! Nr 4 2011 PROGRAM Jul och Nyår INFORMATION om förändring av Fjällkyrkans verksamhet INFORMATION TILL ALLA VÅRA BESÖKARE OM FÖRÄNDRING AV FJÄLLKYRKANS

Läs mer

September Vecka 36. Herre, förbarma dig!

September Vecka 36. Herre, förbarma dig! September 2018 Vecka 36 Herre, förbarma dig! Herre förbarma dig över Huskvarna, över oss som bor här, över våra skolor och över den situation som råder när en människa mördats i en av våra parker. Herre

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

SVENSKA KYRKAN. Fridlevstads församling Vintern Nr 4 Första Advent - Januari

SVENSKA KYRKAN. Fridlevstads församling Vintern Nr 4 Första Advent - Januari SVENSKA KYRKAN s församling Vintern 2016-2017 Nr 4 Första Advent - Januari Sillhövda 2. Brev från kyrkoherden. 3. Bilder från Tacksägelsegudstjänsterna. 4. Det här händer i juletid. 5. Det här händer i

Läs mer

Herden kommer med nya förslag inför fastan...sid 7

Herden kommer med nya förslag inför fastan...sid 7 vi alla 4-2015 1 December 2015 - Februari 2016 Gospel med André och Lisa...sid 4 Herden kommer med nya förslag inför fastan...sid 7 Hjälpande händer - ny förening i Burträsk...sid 13 2 vi alla 4-2015 Välkommen

Läs mer

Månadsbrev för januari

Månadsbrev för januari Månadsbrev för januari Välkommen till 2018! Jag har arbetat i Svenska kyrkan, New York, i snart 30 år. Mitt arbete som administratör har gett mig tillfälle att möta många olika slags människor. Jag trivs

Läs mer

Nyheter och aktuellt från Din församling 15 dec 2010

Nyheter och aktuellt från Din församling 15 dec 2010 Ansvarig utgivare: Christer Hugo, christer.hugo@svenskakyrkan.se Redaktör: Christer Klausberger, christer.klausberger@svenskakyrkan.se Nyheter och aktuellt från Din församling 15 dec 2010 Världens förtryckarregimer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 för Adelöv/Linderås kyrkokör

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 för Adelöv/Linderås kyrkokör VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 för Adelöv/Linderås kyrkokör Efter ett litet juluppehåll startade kören igen den 21/1 i Linderås. Helgen efter var det dags för Sångartinget, som den här gången hölls i Gripenbergs

Läs mer

Frälsningsarmén Trelleborg

Frälsningsarmén Trelleborg Offentliga Samlingar Frälsningsarmén Trelleborg December 2018- Februari 2019 En hälsning från kårledaren Så stundar åter juletid och vi är många som ser framemot julefrid och juleljusen som lyser upp vintermörkret.

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Här är det fest I advent Sång vid ljusbäraren Vi är så glada Marias advent Andra söndagen i advent

Läs mer

GRATTIS TILL DITT BARN

GRATTIS TILL DITT BARN GRATTIS TILL DITT BARN Information till er föräldrar inför ert barns dop från Vänersborg och Väne-Ryrs församling Jag vill lyckönska till ert barn och inbjuda till dop När vi står med ett nyfött barn i

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

komma och bo hos dig. I denna juletid vill Jesus komma till dig och fylla ditt liv med frid och glädje. Han ber dig: Släpp in mig! Låt mig inte bli st

komma och bo hos dig. I denna juletid vill Jesus komma till dig och fylla ditt liv med frid och glädje. Han ber dig: Släpp in mig! Låt mig inte bli st SÖNDAG Advent Jesus, den eviga kärleken går från dörr till dörr och väntar på att få komma in i våra hjärtan. Jesus känner dig och älskar dig. Han knackar på hos dig. Kan du höra hans stämma bland alla

Läs mer

Programblad Nov - Dec Frälsningsarmén Gävle

Programblad Nov - Dec Frälsningsarmén Gävle Programblad Nov - Dec 2017 Frälsningsarmén Gävle 2 November - December 2017 Halleluja! Vi har nu varit här några månader och trivs mycket bra i Gävle. Det har varit mycket nytt och en intensiv period med

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

PROGRAM 25 februari - 21 april

PROGRAM 25 februari - 21 april Wesleybladet 2019-1 PROGRAM 25 februari - 21 april 2019 www.wesleykyrkan.se Gudstjänster och samlingar 2019-1 Vad har du i dina händer? Bibeln om förvaltarskap Måndag 25 februari Tisdag 26 februari 14:00

Läs mer

Frälsningsarmén Trelleborg

Frälsningsarmén Trelleborg Offentliga Samlingar Frälsningsarmén Trelleborg December 2018- Februari 2019 En hälsning från kårledaren Så stundar åter juletid och vi är många som ser framemot julefrid och juleljusen som lyser upp vintermörkret.

Läs mer

Vecka Tänd ett ljus

Vecka Tänd ett ljus Vecka 49 2015 Tänd ett ljus Även om det kommer att bli mörkare ytterligare ett par veckor känns det ändå som om det vänt. I och med alla tända ljus blir det inte alldeles mörkt. Varje år påminns man om

Läs mer

Nr 4: 2014 Y R K N Y T T

Nr 4: 2014 Y R K N Y T T K Nr 4: 2014 Y R K N Y T T Frälsarkransen en livboj i vardagen 1995 satte biskop Martin Lönnebo ihop den första Frälsarkransen. Hans tanke var att den skulle bli ett redskap för bön, meditation och för

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

KALENDER. December 2015 augusti 2016. VECKA 50 Tis 8/12 09.00 Morgonmässa. VECKA 51 Tis 15/12 09.00 Morgonmässa

KALENDER. December 2015 augusti 2016. VECKA 50 Tis 8/12 09.00 Morgonmässa. VECKA 51 Tis 15/12 09.00 Morgonmässa 2015-12-08 med reservation för ändringar KALENDER December 2015 augusti 2016 _ VECKA 50 Tis 8/12 09.00 Morgonmässa Ons 9/12 14.00 Bön mitt i veckan Tors 10/12 11.30-12.30 Gottemat Sön 13/12, Daniel Svensson,

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna Tänd ett ljus Vi är så glada

Läs mer

Program för EFS i Töllsjö. Program för EFS i Töllsjö. Januari April Januari April 2018

Program för EFS i Töllsjö. Program för EFS i Töllsjö. Januari April Januari April 2018 Program för EFS i Töllsjö Program för EFS i Töllsjö Januari April 2018 Januari April 2018 Januari Vaktmästare Måndag 1/1 Töllsjö kl 17.00 Grupp 2 Jan Benjaminsson Jonas Ljunggren Viola mfl Iréne Olsson

Läs mer

November / december 2013

November / december 2013 November / december 2013 Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare

Läs mer

Välkommen till Tuvagården och Logkyrkan sommaren 2015

Välkommen till Tuvagården och Logkyrkan sommaren 2015 Välkommen till Tuvagården och Logkyrkan sommaren 2015 Sommaröppet 6 juni - 9 augusti Servering Mån-Fre 11.00-16.00, Lör-Sön 12.00-16.00, Tis 18.00-20.30 och Ons 18.00-20.00 Lunchbön Ons-Fre 12.00 I skön

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Här är det fest I advent Sång vid ljusbäraren Vi är så glada Juldagen Jesu födelse Julsång På natten

Läs mer

Programblad november december 2018 för UMEÅ KÅR

Programblad november december 2018 för UMEÅ KÅR Programblad november december 2018 för UMEÅ KÅR Frälsningsarmén Umeå Omslagsbild: Eva Zetterlund, Umeå. NOVEMBER Vecka 44 Lör 3/11 Sön 4/11 Vecka 45 Mån 5/11 Ons 7/11 Fre 9/11 Lör 10/11 Sön 11/11 Vecka

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Kyrkans. församlingsblad. Julens gemenskap. Nr 4 2013 Svenska

Kyrkans. församlingsblad. Julens gemenskap. Nr 4 2013 Svenska Abild Asige Eftra Slöinge Årstad Nr 4 2013 Svenska Kyrkans församlingsblad Julens gemenskap Julhelgerna innebär, för många, glädje och gemenskap. För den som känner sig ensam, eller som förlorat någon

Läs mer

Välkommen till våra verksamheter för. Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015

Välkommen till våra verksamheter för. Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015 Välkommen till våra verksamheter för Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015 Välkommen till vår hemsida Titta gärna på vår hemsida för telefonnummer, e-postadresser och aktuell information som t.ex. terminsstart

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Advent och jul Kristinehamns pastorat

Advent och jul Kristinehamns pastorat Advent och jul Kristinehamns pastorat Äntligen Advent! Tänd ljus, ett ljus ska brinna för hoppet på vår jord, den skinande planeten, den stjärna där vi bor. När många trotsar mörkret kan framtiden slå

Läs mer

Välkommen till 100% konfirmand

Välkommen till 100% konfirmand Välkommen! 2016-2017 2 Välkommen till 100% konfirmand Så här fungerar det! Du som konfirmand skall samla ihop minst 100 poäng! Det finns 4 olika block. se sida 5, blocken har mellan 40-50 möjliga poäng

Läs mer

FLUXEN Söndag 3 februari kl Gudstjänst, Stig Strömbergsson. Kyrkkaffe

FLUXEN Söndag 3 februari kl Gudstjänst, Stig Strömbergsson. Kyrkkaffe Februari 2019 GUDSTJÄNSTER 1-28 februari Gudstjänster firas varje söndag och ofta andra dagar i veckan. Gudstjänsten är alltid öppen för alla, oavsett vem du är, var du kommer ifrån eller vad du tror på.

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

Tranås. December 2018 Februari 2019

Tranås. December 2018 Februari 2019 Tranås December 2018 Februari 2019 Och ljuset lyser i mörkret.. Under dagarna och veckorna runt julen tänder vi ljus av alla de slag. Adventsljusen gör oss mer och mer förväntansfulla. Ljusstakarna och

Läs mer

KRISTUS ÄR VÅR KUNG KRISTUS KONUNGENS DAG (ÅRGÅNG A) 23 NOVEMBER 2014

KRISTUS ÄR VÅR KUNG KRISTUS KONUNGENS DAG (ÅRGÅNG A) 23 NOVEMBER 2014 KRISTUS ÄR VÅR KUNG KRISTUS KONUNGENS DAG (ÅRGÅNG A) 23 NOVEMBER 2014 Tidsram: 20-25 minuter. Matt 25:31-46 Människosonens dom När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar,

Läs mer

Program Oktober - december 2018

Program Oktober - december 2018 Program Oktober - december 2018 EFS-kyrkan Adress EFS-kyrkan Södra Gröngatan 43 A 831 35 Östersund Mejl & webb info@efsostersund.se www.efsostersund.se Swish EFS-kyrkan 123 223 84 18 Frösövallen 123 421

Läs mer

Program för EFS i Töllsjö. Program för EFS i Töllsjö. Januari April Januari April 2017

Program för EFS i Töllsjö. Program för EFS i Töllsjö. Januari April Januari April 2017 Program för EFS i Töllsjö Program för EFS i Töllsjö Januari April 2017 Januari April 2017 Januari Servering Vaktmästare Söndag 1/1 Töllsjö kl 17.00 Grupp 1 Lars Töllenius Jonas Ljunggren Solveig mfl Elisabeth

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Söndag plus. Mer än bara söndagar. "Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.

Söndag plus. Mer än bara söndagar. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Mer än bara söndagar Dec 2018 feb 2019 "Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." Programblad för EFS, Mission och Pingst Sollefteå1 Gud vill komma

Läs mer

December Vecka 48 Söndag 2/ Adventsgudstjänst. Henrik Bergenholtz. Sång av Adventskör.

December Vecka 48 Söndag 2/ Adventsgudstjänst. Henrik Bergenholtz. Sång av Adventskör. December Vecka 48 Söndag 2/12 10.00 Adventsgudstjänst. Henrik Bergenholtz. Sång av Adventskör. Vecka 49 Tisdag 4/12 10.00 Barnsång i Hamnkyrkan Onsdag 5/12 18.30 Bibel och bön Torsdag 6/12 10.00 Gemensam

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Programblad januari februari 2019 för UMEÅ KÅR

Programblad januari februari 2019 för UMEÅ KÅR Programblad januari februari 2019 för UMEÅ KÅR Frälsningsarmén Umeå Fullsatt lunchkonsert med Samuel Ljungblahd - till förmån för Frälsningsarméns sociala verksamhet. JANUARI Vecka 1 Tis 1/1 Lör 5/1 Sön

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL GUDSTJÄNST!

VÄLKOMMEN TILL GUDSTJÄNST! VÄLKOMMEN TILL GUDSTJÄNST! 28 november Lördag 15.00 Grantändning Våga sjunga-kören Kollekt till Lidköpings sociala kassa 29 november Första söndagen i advent Bibelutdelning till Sommarkonfirmanderna 16.00

Läs mer

Equmeniakyrkan ÅRJÄNG

Equmeniakyrkan ÅRJÄNG Equmeniakyrkan ÅRJÄNG dec 2015 - feb 2016 En av våra församlingsmedlemmar Amelie Länsberg Rylander, skriver många dikter som handlar om tro och livet. De handlar om tacksamhet, om att bli sårad, trygghet,

Läs mer

Programblad. En Fridfull Julhelg & Ett Välsignat Nytt År. Björkbackskyrkan Örbyhus, Missionskyrkan Österbybruk, Kyrksalen Tobo. Dec feb 2019

Programblad. En Fridfull Julhelg & Ett Välsignat Nytt År. Björkbackskyrkan Örbyhus, Missionskyrkan Österbybruk, Kyrksalen Tobo. Dec feb 2019 Programblad,, Kyrksalen Tobo Dec 2018 -feb 2019 Gläns över sjö och strand, stjärna ur fjärran, du som i Österland tändes av Herran! Stjärnan från Betlehem leder ej bort men hem. En Fridfull Julhelg & Ett

Läs mer

Tygelsjö och Västra Klagstorps kyrkor

Tygelsjö och Västra Klagstorps kyrkor Tygelsjö och Västra Klagstorps kyrkor Äntligen Bereden en väg för Herran står vi upp och sjunger om några dagar på första advent i kyrkan. Vi tänder det första adventsljuset och jublar över att Gud kommer

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Med resten av våra liv vill vi väl leva så att Gud, våra medmänniskor och vi själva blir glada!

Med resten av våra liv vill vi väl leva så att Gud, våra medmänniskor och vi själva blir glada! Januari 2019 Vecka 1 God fortsättning på 2019! Årets första brev innehåller egentligen bara en inbjudan till gudstjänst med små och stora nu på söndag 10.00. Denna söndag är Trettondag jul. Vi kommer att

Läs mer

BARN OCH UNGDOM. Höstterminen 2018

BARN OCH UNGDOM. Höstterminen 2018 BARN OCH UNGDOM Höstterminen 2018 0-6 BRÄMHULT. ÖPPEN FÖRSKOLA Start 10/9-18 Måndag kl 09.30-12.00 Barn och vuxna träffas och leker, målar, fikar och sjunger i Brämhults församlingshem. För mer info ring

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN SÖDRA DAL Mars - Maj 2019

FÖRSAMLINGSBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN SÖDRA DAL Mars - Maj 2019 FÖRSAMLINGSBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN SÖDRA DAL Mars - Maj 2019 De hör ihop! Två bilder tätt ihop. Vinter och vår sida vid sida och så nära varandra att gränsen nästan har suddats ut. De hör ihop, det kramade

Läs mer

WESLEYKYRKA. Malmö Metodistförsamling. PROGRAM 28 november februari en Oas på Limhamn.

WESLEYKYRKA. Malmö Metodistförsamling. PROGRAM 28 november februari en Oas på Limhamn. WESLEYKYRKA Malmö Metodistförsamling PROGRAM 28 november 2011-12 februari 2012 www.wesleykyrkan.se WESLEYKYRKAN Måndag 28 november Torsdag 1 december GUDSTJÄ STER OCH SAMLI GAR Söndag 4 december 11:00

Läs mer

December. Januari 2017

December. Januari 2017 December Vecka 48 Tisdag 29/11 18,30 Tonår Onsdag 30/11 19,00 Bibel och Bön Torsdag 1/12 10,00 Gemensam bön i Hamnkyrkan Söndag 4/12 10,00 Gudstjänst. Nattvard. Mats Sturesson Sång Annie Lennartsson, Sara

Läs mer

B. På årsdagen av dopet

B. På årsdagen av dopet B. På årsdagen av dopet På årsdagen av dopet kan man hålla andakt. Detta formulär kan i tillämpad form användas också i sådana situationer, där dopets betydelse betonas, t.ex. på läger vid andra församlingstillställningar.

Läs mer

En ton - en sång. Frälsningen kan beskrivas. bli stämd i himmelens ton.

En ton - en sång. Frälsningen kan beskrivas. bli stämd i himmelens ton. Församlingsblad Torestorp, Öxabäck & Älekulla Julen 2011 En ton - en sång 2 Sjung i kör 3 Kyrkklockans ton 4 Information 6 Döpta 7 Kontakt 7 Gudstjänster 8 Det är tiden mellan allhelgonahelg och advents-

Läs mer

Barn och träd är vänner

Barn och träd är vänner Kvartalsblad December 2013 februari 2014 Barn och träd är vänner Rubrikens ord finns inristade på en klockstapel i Uppsala och de passar så fint till det jag vill berätta. Äntligen är dopträdet färdigt

Läs mer

Program Dals-Eds Missionsförsamling

Program Dals-Eds Missionsförsamling Program Dals-Eds Missionsförsamling November 2018 Januari 2019 Kyrkoårets söndagar Söndag Rubrik Gammaltestamentlig läsning 11 nov Den yttersta Amos 4:12-13 tiden 18 nov Vaksamhet och väntan 25 nov Kristi

Läs mer

Vasakåren. Jul & Nyår

Vasakåren. Jul & Nyår Vasakåren Jul & Nyår 2017 HÄLSNING FRÅN KÅRLEDAREN Dagen är kommen! Kärlek triumferar! Hösten har inneburit många dagar. Många händelserika och olika dagar. Jag känner det, inte minst i min kropp. En innehållsrik

Läs mer

Program 6 dec jan. 2019

Program 6 dec jan. 2019 Program 6 dec. 2018-31 jan. 2019 Så här fin blev vår kyrka efter reparationen! Bilden tagen en solig novemberdag 2018 /KAA EFS-kyrkan Präst Jonatan Wolfbrandt. jonatan.wolfbrandt@efs.nu. 070-440 22 89

Läs mer