Verksamhetsberättelse KFUK-KFUM Västsvenska regionen med Lägergården Sparreviken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013. KFUK-KFUM Västsvenska regionen med Lägergården Sparreviken"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 KFUK-KFUM Västsvenska regionen med Lägergården Sparreviken

2 Vision Värdegrund Verksamhetsidé Vision KFUM Västsvenska regionen står för en hållbar utveckling och har många aktiva medlemmar med Sparrevikens lägergård som en gemensam naturlig mötesplats. Regionen är en tydlig del av KFUM nationellt och internationellt där alla människors lika värde står i centrum. Värdegrund Inom KFUM ser vi till hela människan. Vi tror att människor har behov av fysisk aktivitet, mental stimulans och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar kropp, själ och ande. K:et i KFUM står för medmänsklighet och respekt. Hos oss ska alla bli sedda och rättvist behandlade. Oavsett vem du är eller vilken bakgrund du har, är du välkommen hos oss. För oss är kristligheten en grund för dialog och samarbete över religionsgränserna. Verksamhetsidé KFUM Västsvenska regionen är en ideell organisation som vill främja människors utveckling både individuellt och i grupp, genom learning by doing/upplevelsebaserat lärande.

3 Några ord från styrelsen I KFUM Västsvenska regionen är vår viktigaste strävan att få människor att mötas, växa och utvecklas. Inom regionen finns många former av verksamheter; man kan idrotta, vara ute och segla, träffas i en scoutstuga i skogen eller i en lokal mitt i storstadens brus. En del verksamheter bedrivs under höst, vinter och vår och blir en viktig del av vardagen medan andra verksamheter mer har formen av ett äventyr; en hajk, ett läger eller en ledarutbildning. Tillsammans bildar våra olika verksamheter ett pussel som vi hoppas kan locka såväl barn och ungdomar som vuxna att både delta i aktiviteter och bidra med ideellt arbete i olika former. På regionens egen lägergård, Sparreviken, möts många av våra verksamheter i en fantastisk miljö. Vi är en ideell förening med ett tusental medlemmar, varav många gör ovärderliga ideella insatser. Utan alla ideella som arbetar som ledare, målar, gräver och fixar eller diskuterar och planerar i styrelser, kommittéer och utskott skulle inte regionen existera. Vi är också en professionell organisation med duktiga medarbetare som brinner för sin uppgift att hjälpa unga människor att växa och utvecklas. Vi vill framföra ett stort tack till alla ideella, ledare, personal, bidragsgivare och samarbetspartners som medverkat till att 2013 års verksamhet kunnat genomföras. Er insats har gjort skillnad, många kommer i framtiden att kunna se tillbaka och säga att det var betydelsefullt för mitt liv. På följande sidor har vi sammanfattat och summera lite av det som hänt under Verksamhetsberättelsen är formad efter den verksamhetsplan som antogs på regionombudsmötet våren Här kan man läsa om det som hänt under året både i form av fysiska förändringar och mer verksamhetsmässiga aktiviteter. För den mer formella förvaltningsberättelsen hänvisas till Årsredovisningen. Vi hoppas att ni som bidrog till 2013 års verksamhet vill vara med oss även 2014 och i framtiden. Ungdomarna behöver ert engagemang och stöd. Tack, Styrelsen Ludvig Aust Anders Wihlborg Helen Engström Ida Karlström Amanda Björnerås Mikael Örn My Maniette Johan Gavare Leif Larsson

4 Medlemmar Gäster Kunder Vi vill att våra medlemmar, kunder och gäster ska bli flera, vara nöjda och vilja återkomma. Detta uppnår vi genom att: Aktivt arbeta med information och marknadsföring Stimulera till ökad delaktighet i regionen och i KFUM i stort Arbeta strategiskt med medlemsrekrytering Utveckla aktiviteter för nya målgrupper Medlemsföreningar och medlemmar Under 2013 ingick totalt 44 föreningar med cirka medlemmar i KFUM Västsvenska regionen. Av dessa föreningar hörde åtta stycken till Idrott och hade tillsammans cirka medlemmar. Två föreningar var knutna till Triangelverksamhet och dessa hade cirka 350 medlemmar. Slutligen ingick 35 föreningar knutna till tre scoutdistrikt med tillsammans cirka 1700 medlemmar. Geografiskt är regionens medlemsföreningar spridda från Åmål i norr till Frillesås i söder, från Tibro i öster till Orust i väster.

5 Ökad delaktighet Årsmötet som hölls den 25 mars samlade 32 deltagare varav 18 var ombud från regionens föreningar. Under hösten genomfördes en Regionshelg då medlemmar från regionens olika distrikt, föreningar, utskott, styrelser och arbetsgrupper hade möjlighet att träffas och diskutera aktuella frågor. Vid denna helg presenterades Vadslag/Hurslag, Vision 2014 presenterades av regionstyrelsen. Nya målgrupper Ännu en gång arrangerades helgen Action Out, en helg full med aktivitet för ungdomar i års ålder. Årets konfirmations grupp hade också sin återträff i samband med helgen. En populär seglartävling, Bahia cup arrangerades av de ideella ledarna. Inför sommaren 2013 fick lägergården ett bidrag av Stiftelsen Karin och Ernst Bångs minne för att arrangera ett tjejläger Syftet var att möta unga kvinnor och deras problemställning som de upplever i dagens samhälle. Ett mycket lyckat läger med 11 deltagare och positiva spirituella ledare. På prärien hade scouterna patrulltävling med över 200 deltagare från hela regionen.

6 Anställda och Ledare Anställda och ledare ska arbeta utifrån regionens vision. Vi vill ha ledare över gränserna; idrott, scout och triangel. Detta uppnår vi genom att: Bedriva en god personalpolitik med tydlighet kring ramar, målsättning och inriktning för regionens anställda Ge våra anställda och ideella ledare en god arbetsmiljö Tillsammans med distrikt, föreningar, lokala grupper och medlemmar inom Västsvenska regionen vidareutveckla ledarutbildning Uppmuntra till samarbete mellan anställda inom regionen Bedriva ett kreativt och ansvarsfullt styrelsearbete Anställda samt anställdas arbetsmiljö och samarbete Västsvenska regionen har under 2013 haft 3 helårsanställda, de anställdas arbetsuppgifter och mål finns dokumenterade i form av tjänstebeskrivningar. Var och en av våra anställda ska vara kulturbärare av regionens värdegrund och i samarbete med regionens övriga anställda driva och utveckla regionens verksamhet och anläggning utifrån regionens årsmötes och styrelses beslut och inriktning. Regionchef 100%, Tillsvidareanställning, Ansvarsområde: Chef för regionens anställda Regionsövergripande utveckling och samverkan Styrelseadministration Verksamhetsansvarig 100 %, Tillsvidareanställning. Ansvarsområde: Regionens vår- och höstverksamhet (lägerskolor, uthyrning, övrig verksamhet). Regionens sommarverksamhet (läger, uthyrning, övrig verksamhet). Regionssekreterare 100 %, Tillsvidareanställning. Ansvarsområde: Administration för regionen Föreningsservice till regionens medlemsföreningar (denna tjänst avslutades nov-13) Utöver de helårsanställda har regionen under 2013 haft säsongsanställd personal som arbetat i köket och som verksamhetsinstruktörer. Inom det sociala projektet har 9 personer arbetat som utvecklings- eller trygghetsanställda under handledning av regionchefen.

7 Ideella ledare och deras arbetsmiljö Ett hundratal ideella ledare har under kortare eller längre perioder varit engagerade i regionens verksamhet. Dessa ideella är avgörande för regionens verksamhet och dess fortlevnad. Verksamhetsansvarig har ett särskilt ansvar för de ideella ledarna i verksamheten på Sparreviken och att dessa får den utbildning och det stöd som de behöver. Ledarutbildning Alla ledare som arbetar i regionens verksamheter har erbjudits att delta i sammanlagt 13 dagars ledarutbildning. I dessa dagar ingår bland annat ledarskap, säkerhet och kunskap om KFUM. ELKOKAVL tillsammans med Kajakinstruktörsutbildningen har lockat 14 deltagare i år. De anställda instruktörerna inbjöds alla till en instruktörsledarutbildning på lägergården Sparreviken. Styrelsearbete Styrelsen för KFUM Västsvenska regionen har under året haft nio sammanträden. Vid styrelsens möten förs protokoll som justeras av ordföranden. Årets möten följer en nedskriven mötesplan och det finns dokumenterade rutiner kring styrelsens arbetsformer. Styrelsens ledamöter är ideella och har ansvar för olika arbetsområden.

8 Anläggning Vi vill bibehålla och utveckla lägergårdens standard och säkerhet samt minska dess belastning på naturen och miljön Detta uppnår vi genom att: Bibehålla och utveckla standard och kvalité på anläggningen samt förbrukningsmaterial Arbeta systematiskt med ett säkerhetsmedvetande inom brand- och stöldsäkerhet, maskin- och materialhantering Arbeta med ett miljömedvetande inom energi, avfallshantering och förbrukningsmaterial Arbeta för ökad tillgänglighet för funktionshindrade Lägergården Sparreviken KFUM Västsvenska regionen äger och driver Lägergården Sparreviken som ligger där skog och hav möts vid en vik i Hakefjorden vid Ljungskile i Bohuslän. Sparreviken ligger på ett ca 40 hektar stort markområde med ca 2,5 km strandlinje. Naturen som är omväxlande med klippor, stränder, skogsmark och öppna gräsmarker inbjuder till både små och stora läger, utflykter och äventyr. På gården finns åtta olika bostadsstugor av varierande storlek och standard med totalt cirka 100 sängplatser. Vi har också cirka 15 kajaker, 14 kanadensare, 10 mindre segelbåtar, en ravin att klättra i och en teambuildingbana. Tillsammans med ett väl fungerande storkök, samlingslokaler i olika storlekar, aktivitetsutrymmen, hamn och bastu gör detta att vistelsen på Sparreviken kan innehålla både god mat, givande möten och friska aktiviteter. Anläggningens standard och kvalité Under året har arbetslaget inom det sociala projektet under ledning av regionchefen arbetat såväl interiört som exteriört på lägergården. Matsal, stugor och inredning har fått ny färg och uppfräschning. Utomhus har arbetslaget skött om gräsklippning och även röjt sly. Stigar i skogen och utsiktsplatser har röjts fram av skogsteamet. Detta har bla gett oss ved för kommande år. Till hjälp har gården äntligen fått en egen traktor. Ett arbetsredskap som har ett stort användningsområde på gården. Den Gröna Skogsbruksplanen som tidigare har tagits fram, har under 2013 arbetats efter. Planen beskriver skogens beskaffenhet och användningsområde och ligger till grund för långsiktigt omhändertagande av den fantastiska natur och vegetation som finns vid Sparreviken. En ny trapp till samlingsrummet Optimisten har under året byggts, för brandsäkerhet och bättre tillgänglighet. På Prärien har arbetsgruppen Kom i Väst planerat och genomfört ett flertal arbeten, i syfte att göra området ännu mer ändamålsenligt och vackrare för alla besökare. Den stora tältängen har dränerats och uppbyggandet av ett mathus har påbörjats.

9 Verksamhet Bedriva verksamhet av god kvalité utifrån regionens vision och medlemmarnas, kundernas och gästernas efterfrågan. Detta uppnår vi genom att: Bibehålla och utveckla sommarverksamheten som är en av gårdens kärnverksamheter Bibehålla och utveckla lägerskol- och uthyrningsverksamheten Satsa på sjöverksamheten som inriktning för Sparrevikens verksamhet Tillsammans med distrikt, föreningar, lokala grupper och medlemmar inom Västsvenska regionen vidareutveckla program och lägerverksamhet Arrangera kurser Ha en aktiv dialog med medlemmar etc. kring efterfrågan om läger, kurser etc Inom KFUM och i samarbete med Ljungskile folkhögskola och andra organisationer verka för kurser, seminarier och försöksverksamhet i syfte att stimulera utbyte av erfarenhet och idéer samt att använda Sparreviken som ett idécentrum Sträva efter att samverka med kommuner, landsting/region och andra institutioner inom områdena skola, omsorgsverksamhet, friskvård och socialt arbete samt att sprida kunskap om våra verksamheter och arbetsmetoder. Arbeta systematiskt med säkerhet kring verksamheten Sommarverksamhet Under året 2013 fortlöpte sommarverksamheten enligt plan. 248 barn var anmälda till årets lägerutbud. En fortsatt satsning på prärielägren har ägt rum, Wildglis och Wildadventure, med kajak, segling och friluftsboende på Prärien. Dessa läger blev mycket uppskattade med totalt: 42 barn.

10 Följande läger har genomförts på Sparreviken under 2013 Profil Läger Målgrupp Sommarläger Lilla Sommarlägret 9-11 år Stora Sommarlägret år Sjöstjärnan Från 16 år- Tjejläger år Segling Bris år Kuling år Vildmark Wildglis 9-11 år Wildadventure år Livsåskådning Konfirmandläger 15 år Ledarutbildning Kajakinstruktörsutbildningen 17 år Elkokavl Från 17år- Lägerskola och uthyrning Vårens och höstens verksamheter med lägerskolor, besöktes av 23 klasser med ca 640 deltagare. Utvecklingsarbete pågår för att ta fram kompletterande aktiviteter för att locka barn och ungdomsgrupper till lägergården under vår och höst. Bland annat mobila kamratövningar och klättervägg. Sjöverksamheten Regionen har satsat på sjöverksamheten genom inköp av nya segelbåtar av märket Laser Bahia. Detta har lett till en seglingsverksamhet av helt annan klass och möjligheter till samarbete med andra föreningar som bedriver seglingsverksamhet. Vår flytbrygga har lyfts upp och renoverats, den har också fått ett starkare och säkrare bojfäste. Segelbåten Maxin har under sommaren 2013 använts av våra ledare som ledarrekreation. Personalen har i olika forum fört dialog med medlemsföreningar, medlemmar och kunder kring önskemål och behov av kurser, läger och annan verksamhet. Dessa önskemål har legat till grund för utveckling av regionens program, lägerverksamhet och även fysiska utrustning och fastighet. Kurser Utbildningshelgen under våren är regionens stora kurshelg när regionens alla ledare är välkomna ut till lägergården för olika utbildningar/ledarseminarium. Vi erbjuder också alla ledare en kurs i Trygga Möten, KFUM s ledarutbildning Helheten, George, Williams och Emma samt ELKOKAVL som är en ledarutbildning för ungdomar över 17 år. Alla sommarledare har erbjudits en möjlighet att få sjukvårdsutbildning. En Skepparutbildning anpassad för att utveckla skeppare som är experter på våra nya jollar och på allt praktiskt arbete runt omkring hamnen och våra båtar har genomförts.

11 Sparreviken som idécentrum Samarbete med Ljungskile Folkhögskola och Luleå universitet, kring äventyrspedagogik och uppförande av en äventyrsskog på Sparreviken har fortsatt. Äventyrspedagogik är en metod för socialpedagogiskt arbete som utvecklats vid Luleå tekniska universitet (LTU). Metoden bygger inte på de stora äventyren och är inte tävlingsinriktad, utan bygger på att vistas i skog och mark för personlig utveckling och social träning med syfte att utveckla ledarskap, ta eget ansvar och förstå sin och andras roll i gruppgemenskapen. Med denna verksamhet hoppas vi locka till oss nya kunder genom att erbjuda en ny verksamhet för barn-, ungdoms-, och vuxengrupper. Satsningen på Äventyrspedagogik kan förhoppningsvis leda till ett gemensamt Västsvenskt Center för Äventyrspedagogik med delat huvudmannaskap mellan regionen och Ljungskile Folkhögskola. Sparrevikens skog är en nyckel i detta centers verksamhet, i skogen har personalen tillsammans med ansvarig lärare byggt stigar, stegar och portar till nya sagovärldar. Ett årligt återkommande samarbete mellan Sparreviken, Folkhögskolan i Ljungskile, Rädda Barnen och Ljungskiles mellanstadiebarn har arrangerats. Med gemensamma krafter får barnen komma ut till gården en hel dag fylld med aktiviteter och friluftsliv. Drygt 100 barn och ca 25 ledare bidrog till en mycket lyckad dag. Samverkan och socialt arbete Genom samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Uddevalla har regionen kunnat erhålla stora resurser i form av arbetslösa som gjort arbetspraktik. Arbetspraktikanterna har gjort stor nytta inom fastighetsskötsel, naturvård, i köket och med administrativa arbetsuppgifter. Regionen har samtidigt kunnat bidra till deras personliga utveckling genom en positiv arbetsmiljö, ett gott arbetsklimat och meningsfull sysselsättning. Regionschefen har ansvarat för kontakter med Försäkringskassa och Arbetsförmedling och även fungerat som handledare. Säkerhet i verksamheten Säkerhetspärm inklusive säkerhetsföreskrifter för olika aktiviteter på lägerskola och inom sommarverksamheten uppdateras kontinuerligt under året.

12 Ekonomi Administration Regionen ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi. Regionen ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi. Detta Detta uppnår uppnår vi vi genom genom att: att: Öka Öka intäkterna intäkterna från från bidrag bidrag Representera Representera regionen regionen såväl såväl inom inom som som utom utom KFUK-KFUM KFUM Öka Öka intäkterna intäkterna från från sponsring, sponsring, gåvor gåvor och och fonder fonder Samordna Samordna och och samarbeta samarbeta kring kring administration administration med med andra andra inom inom KFUKKFUM KFUM Samordnad administration Regionssekreteraren har varit behjälplig med diverse administrativa tjänster för regionens medlemsföreningar. Löneadministrationen för regionens anställda hanteras av praktiska och ekonomiska skäl av Ljungskile folkhögskola. Bidrag, sponsring, gåvor och fonder En av regions sekreterarens uppgifter var att vara insatt i gällande regler och ansöka om landstingsbidrag och andra former av bidrag som är knutna till läger, träffar, aktiviteter och kurser. Utöver dessa bidrag har regionen under året också haft bidrag knutna till Sociala projektet som är ett samarbete mellan regionen och Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan. Stiftelsen Karin och Ernst Bångs minnesfond har bidragit med medel för projekt Tjejläger Erik och Lilly Philipsson Tält Stiftelsen Göteborgs barnhus Tält W o M Lundgren Fritidsmaterial Pro Patria Flytvästar Flottans Ungdomsstiftelse Flytvästar Samt bidrag för utbildningar för våra ledare ifrån KFUM Sverige och Triangelförbundet. KFUK-KFUM Västsvenska regionen Sparrevikens lägergård Dirhuvud Ljungskile Telefon:

Verksamhetsberättelse 2012. KFUK-KFUM Västsvenska regionen med Lägergården Sparreviken

Verksamhetsberättelse 2012. KFUK-KFUM Västsvenska regionen med Lägergården Sparreviken Verksamhetsberättelse 2012 KFUK-KFUM Västsvenska regionen med Lägergården Sparreviken Vision Värdegrund Verksamhetsidé Vision KFUM Västsvenska regionen står för en hållbar utveckling och har många aktiva

Läs mer

Lägerrapport 2015. KFUM Umeå. Nydala och Norrbyskär. Vi skapar möjligheter för unga människor

Lägerrapport 2015. KFUM Umeå. Nydala och Norrbyskär. Vi skapar möjligheter för unga människor Lägerrapport 2015 Nydala och Norrbyskär K F U M KFUM Umeå Vi skapar möjligheter för unga människor LÄGERSOMMAR PÅ NYDALA OCH NORRBYSKÄR 2015 KFUM Umeå har sedan 1953 bedrivit lägerverksamhet på Norrbyskär

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia

Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia Vänner i Kristus! När vi senast möttes till riksstämma och kyrkokonferens var en fråga särskilt livligt diskuterad, den som regionernas

Läs mer

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet DEN RÄTTA KÄNSLAN Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet ut. Attityder och värderingar som

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Upplägget för strategikonferensen 2011 kan sammanfattas såhär:

Upplägget för strategikonferensen 2011 kan sammanfattas såhär: KFUK-KFUM CENTRALS STRATEGIKONFERENS 2011 Plats: Helsingfors 21-23 oktober Moderator och protokoll: Hanna Hallin, Sektor3 Bilagor: Program, deltagarlista, utvärdering OM STRATKO 2011 Strategikonferensen

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Matfors IF Verksamhetsplan 2014. MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18

Matfors IF Verksamhetsplan 2014. MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18 MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18 Inledning Styrelsen som valdes på årsmötet 2013 bestod av samma personer som arbetade i styrelsen 2012. Vi

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

Stockholm Gotland (genom Tove Larsson, konsulent och 100% anställd) Nedre Norrland (genom styrelserep. Jörgen Ahlberg och Marie Holm Sherman)

Stockholm Gotland (genom Tove Larsson, konsulent och 100% anställd) Nedre Norrland (genom styrelserep. Jörgen Ahlberg och Marie Holm Sherman) Regionernas Råd den 2-3 februari 2013 Inledning Regionernas Råd 2013 inleddes med en presentationsrunda av samtliga deltagare. Efter presentationen var också en konstruktiv diskussion om att regionernas

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

Kämpingebacken 3 och Kämpingebacken 7

Kämpingebacken 3 och Kämpingebacken 7 Sid 1 (7) KVALITETSGARANTIER Freinetförskolorna: Fredsduvan och Maskrosen Kämpingebacken 3 och Kämpingebacken 7 Sammanordnat ledarskap: Grazyna Fredlund och Pia Andersson Vår profil: freinetpedagogik.

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Verksamhetsplan Falkenbergs Fontänhus 2012

Verksamhetsplan Falkenbergs Fontänhus 2012 Verksamhetsplan Falkenbergs Fontänhus 2012 Vision Falkenbergs Fontänhus erbjuder medlemmen en möjlighet att ingå i en gemenskap som den arbetsinriktade dagen innebär. Fontänhusideologi innebär att individen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 ställer upp Vår vision ett humant samhälle s vision är ett samhälle som tar tillvara på barn och unga som en resurs och där människovärdet

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy

KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy KFUK-KFUM (YMCA) är världens största och äldsta ungdomsrörelse. YMCA finns i 130 länder och har 70 miljoner medlemmar, varav 70 000 i Sverige. Bokstäverna i KFUK-KFUM

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! BODYMINDSPIRIT

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! BODYMINDSPIRIT VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! BODYMINDSPIRIT 1 Medlemskap i KFUM Central Välkommen som medlem i KFUM Central! Välkommen till KFUM Central. I föreningen finns det plats för både nya och gamla medlemmar och vi är

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår Verksamhetsberättelse 2010 för Varbergs NSF-scoutkår Styrelse och representanter Ordförande V ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Seniorscoutrepr. Revisorer Revisorsuppleant Stugvärd Repr. i föräldraföreningen

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013 Inledning VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013 Uppsala Gymnastikförening är en ideell förening som fyller 100 år, 2014! Föreningen har en stor bredd med aktiviteter för livets alla skiftningar

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med!

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Varför har vi ett distrikt? Distriktets syfte och uppgift är att stödja kårerna

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

SKOLARBETSPLAN FÖR EKSJÖ GYMNASIUM

SKOLARBETSPLAN FÖR EKSJÖ GYMNASIUM SKOLARBETSPLAN FÖR EKSJÖ GYMNASIUM Eksjö Gymnasium skall vara en miljö som stimulerar lusten och viljan att lära och utvecklar hela människan. Vårt samarbete skall präglas av stor delaktighet, ömsesidig

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Bräcke Östergårdsväg 15 Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bräcke Östergårdsväg 15 Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bräcke Östergårdsväg 15 Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan på Bräcke Östergårdsväg 15 i Göteborg Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter

Läs mer

HUR STYR VI MOT MÅLEN?

HUR STYR VI MOT MÅLEN? HUR STYR VI MOT MÅLEN? Verksamhetsinriktningen är en tvåårig deletapp som arbetar mot strategi 2025. Den ger styrelser i både förbund, distrikt och föreningar en riktning för att leda och prioritera verksamheten

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSPLAN OCH. Fastställd av årsmötet /11

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSPLAN OCH. Fastställd av årsmötet /11 VERKSAMHETSINRIKTNING OCH VERKSAMHETSPLAN Fastställd av årsmötet 2016 1/11 Verksamhetsidé SkBBF representerar och tar tillvara distriktets föreningars intressen. SkBBF samverkar med SBBF och stödjer föreningarna

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för 2008-2011 Reviderad och fastställd mars 2008. Pysslingförskolan Solängen

VERKSAMHETSPLAN för 2008-2011 Reviderad och fastställd mars 2008. Pysslingförskolan Solängen VERKSAMHETSPLAN för 2008-2011 Reviderad och fastställd mars 2008. Pysslingförskolan Solängen TID till LEK Plats för LÄRANDE! Vi ser lärandet som en naturlig del av lek och leken som en naturlig del av

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner?

Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner? Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner? Vill du uppleva ett sommaräventyr som skapar minnen för livet? Då är Ängsholmens Skärgårdsläger något för dig! ER

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 2014

Verksamhetsplan 2013 2014 Verksamhetsplan 2013 2014 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2013-2014 IKSU får människor att må bättre! STRATEGIER 2013 2014 Nöjdare medlemmar och kunder - Vi vill ha god kännedom om vad våra medlemmar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Västerbotten Ångermanlands Scoutdistrikt Vår vision Det här drömmer vi om: Unga som gör världen bättre If it isn t fun it isn t scouting, Robert Baden-Powell Vår uppgift: Vi ska

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1

Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1 Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1 Antal svarande: 5 730 Beställda: 6 859 Svarsfrekvens: 83,54% värde Stödjande arbetsförhållanden 66% 27% 7% 4,73 Min upplevelse av arbetet 75% 20% 5% 5,03 Påverkan 56% 34%

Läs mer

Göteborgs scoutdistrikt

Göteborgs scoutdistrikt Göteborgs scoutdistrikt Arrangemang 2014 Introduktion 2 Hej 2014 kommer sprudla av aktiviteter för dig som scout i Göteborgs scoutdistrikt! Här i arrangemangsfoldern finns de datum som redan är satta inför

Läs mer

Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS

Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS 1 Inledning 1.1 Styrelsen är organiserad i enlighet med stadgarna och är förutom Föreningsstämman det högsta beslutande organet i TBSS samt har det

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar.

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. 2015-01-23 Organisation Svenska Gymnastikförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund

Läs mer

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA AFFÄRSPLAN 2013-2015 1 VISION 3 2 VÄRDEGRUND 3 3 VERKSAMHETSBESKRIVING 3 3.1 PRODUKTPORTFÖLJ 3 3.2 SÄKERHET 4 3.3 GOD HÄSTHÅLLNING 4 3.4 UTBILDNING 4 3.5 PERSONAL

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2017 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2017 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 1 (5) Bilaga 3 Dnr 695-16 + Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2017 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Handlingsplanen har utarbetats i enlighet med

Läs mer

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi?

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi? Vilka är vi? Jag kommer att använda Gotland som exempel ibland Gotland har» 179 startande på DM lång distans (2 %)» 186 på Sverigelistan 16 år och äldre (1 %)» 0,3 % av Gotlänningarna finns på Sverigelistan»

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 SÖDERMALMS FRIVILLIGCENTRAL VILJAN Verksamhetsidé Viljan, Södermalms frivilligcentral, är en ideell förening bildad 1993. Föreningen är demokratiskt uppbyggd och politiskt

Läs mer

Idrottens organisation

Idrottens organisation Idrottens organisation Riksidrottsstyrelsen, RS Riksidrottsförbundet RF Förbundsstyrelsen, FS SISU Idrottsutbildarna SOK:s styrelse Sveriges Olympiska Kommitté SOK 71 Specialidrottsförbund SF Styrelser

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet

Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet MSSF är en del av Svenska Simförbundet SSF och vår inriktning framgår av Svenska Simförbundets stadgar. Vi ansluter oss till verksamhetsidén Simidrotten

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Vänner för livet Sommarläger 2013

Vänner för livet Sommarläger 2013 Vänner för livet Sommarläger 2013 På Brevik får många vänner för livet Våra läger Få ett välkomstkit till dig och din vän! Har du varit på Brevik tidigare? Tipsa en vän som inte varit här, så får ni båda

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 ESS Jolle MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 201 registrerade medlemmar som betalt medlemsavgift. STYRELSE Styrelsen har under året utgjorts av:

Läs mer

VÄRLDENS LÄGER! LÄGERVERKSAMHET FÖR NYANLÄNDA BARN OCH UNGDOMAR

VÄRLDENS LÄGER! LÄGERVERKSAMHET FÖR NYANLÄNDA BARN OCH UNGDOMAR Ansökan om lokalstöd för projektet VÄRLDENS LÄGER! LÄGERVERKSAMHET FÖR NYANLÄNDA BARN OCH UNGDOMAR Innehåll Ansökningsblankett Projektbeskrivning Kostnadskalkyl Ritningar Bilagor 1 Länsstyrelsens registreringsbevis

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Vad är Gustasbergs Gård?

Vad är Gustasbergs Gård? Vad är Gustasbergs Gård? Gustafsbergs Gård tillhandahåller sysselsättningsplatser för individer i behov av särskilt stöd och hjälper personer att skapa en meningsfull sysselsättning. Vi strävar efter en

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Uppföljning Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2016 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Uppföljning Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2016 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 1 (4) Bilaga 4 Dnr 550-15 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Uppföljning Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2016 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Handlingsplanen har utarbetats i enlighet

Läs mer

Den blå linjen. Spånga Hockeys policydokument

Den blå linjen. Spånga Hockeys policydokument Den blå linjen Spånga Hockeys policydokument Verksamhetsidé Spånga Hockeys verksamhetsidé är att som breddförening erbjuda högkvalitativ individuellt inriktad träning, i en välkomnande miljö som präglas

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Verksamhetsåret 2015

Verksamhetsåret 2015 Datum 2015-12-31 Verksamhetsberättelse 2015 för föreningen Sid 1 (6) Verksamhetsåret 2015 Bakgrund Årsmötet ägde rum på Hotell Swania i Trollhättan den 10/5-2015. Föreningen hade då verkat i fyra år efter

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

DATUM 2012-05-01. Verksamhetsplan KFUM Linköping 2012/2014 Slutgiltig version

DATUM 2012-05-01. Verksamhetsplan KFUM Linköping 2012/2014 Slutgiltig version Verksamhetsplan KFUM Linköping 2012/2014 Slutgiltig version 1. Verksamhetsidé Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenska Jeanneauklubben år 2014

Verksamhetsberättelse för Svenska Jeanneauklubben år 2014 Verksamhetsberättelse för Svenska Jeanneauklubben år 2014 Styrelse, valberedning och revisor under verksamhetsåret 2014 har bestått av: Jimmy Westerlund Christer Lindström Leif Tüll Ander Lindberg Göran

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson)

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson) DET HÄR GÖR VI Vilka är vi? Skogsstyrelsen är en statlig myndighet för frågor som rör skog. Vi är en lokalt förankrad myndighet vilket innebär att vi har kunskap om det område där du bor och de specifika

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Handledarguide. Tillsammans! Följ med på Wildas och Walters gruppäventyr.

Handledarguide. Tillsammans! Följ med på Wildas och Walters gruppäventyr. Handledarguide Tillsammans! Följ med på Wildas och Walters gruppäventyr. Inledning Vill du få barnen aktiva att själva lära och reflektera, vara involverade i planering och genomförande utifrån sina egna

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer