HR I HÖGSKOLAN Stockholm den januari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HR I HÖGSKOLAN Stockholm den 28-29 januari 2015"

Transkript

1 inbjudan till konferens i Stockholm den januari 2015 KEYNOTE SPEAKER University of Leeds Jenny Creagh Head of Reward, Recruitment and Resourcing TALARE SULF Barbro Biström Universitetsadjunkt & ordförande i SULF-föreningen i Umeå Fürst & Partners Gustaf Dyrssen Advokat Hanken Svenska Handelshögskolan Elina Stadigh Personalchef doubleloop Magnus Anttila Konsult inom metod-, organisationsoch kompetensutveckling Noden Niklas Lång Konsult inom krishantering, förändringsarbete och etik i arbetslivet Högskolan i Jönköping Maria Isaksson HR- och kommunikationschef Linnéuniversitetet Yael Tågerud Utvecklingskonsult, personalavdelningen Identitetsakademin Mia Hultman Konsult inom värderingsoch förändringsprocesser Nyckeltalsinstitutet Personalstrategiska nyckeltal i akademin Anders Johrén och Tina Ekström Strategisk kompetensförsörjning i akademin Attrahera rätt kompetens Strategier för tydliga karriärsvägar Organisationsutveckling och förändringsarbete HR & den akademiska kulturen i samspel Keynote; The UHR awards winner! KOMPETENS DIALOG PROFIL

2 Stockholm den januari 2015 En föränderlig omvärld kräver en högpresterande HR-avdelning Som personalvetare inom högskolan ställs du ständigt inför stora utmaningar. Det krävs både mod och kompetens att driva ett strategiskt HR-arbete i en värld med starka professioner, starka parallella organisationskulturer, och många starka individer. Konkurrensen ökar och det är du som positionerar organisationen för framtiden. Har du tillräckligt agila metoder för att kunna parera i en ständigt föränderlig omvärld? Och hur får du isåfall ihop dessa med realiteten att du verkar i en trögrörlig, byråkratisk förvaltningsorganisation? Hur skapar du ett klimat där de akademiska värderingarna kan samsas med verksamhetens övergripande mål? Hur tacklar du utmaningen med omställning och avveckling? Hur får du den positiva effekten för både verksamhet och medarbetare att maximeras och samtidigt ske i enighet till högskolesektorns specifika förutsättningar vad gäller lagar och avtal? TA DEL AV FRAMGÅNGSRIKA ARBETSSÄTT FÖR: Så gör du den akademiska karriären attraktiv Att leda en förändring & hantera kriser Utveckla ledare som lyfter verksamheten till den nivå som krävs DU FÅR BL.A. LYSSNA TILL: The UHR awards winner of excellence in HR Organisational Impact HR s role for a successful People Management Framework Jenny Creagh, head of Reward, Recruitment and Resourcing, University of Leeds Att leda en förändring erfarenheter från ett stort omställningsarbete Maria Isaksson, HR- och kommunikationschef, Högskolan i Jönköping Så kan du använda kommunikation medvetet för att nå goda resultat Yael Tågerud, utvecklingskonsult, personalavdelningen, Linnéuniversitetet Stärk din roll som strategisk resurs och ta del av nya, effektiva arbetssätt som skapar värde bortom verktyg, policys och manualer. Stina Åkerstedt Projektledare

3 ONSDAG 28 JANUARI :00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Stina Åkerstedt, Conductive, hälsar välkommen The UHR awards winner of excellence in HR Organisational Impact 09:35 HR s role for a successful People Management Framework How do you ensure a consistent, strategically connected and measurable high quality approach to people management, based on your university values? How to create an effective collaboration between the HR services, faculty and professional service leaders and others How could other institutions or HR professionals learn from this work and use it in their own organization? Jenny Creagh Head of Reward, Recruitment and Resourcing University of Leeds 10:40 Förmiddagsfika 11:00 Avancerad arbetsrätt för dig som personalvetare i högskolan SAM Systematisk arbetsmiljöarbete Om visstids- och korttidsanställningar vad gäller egentligen? Nyheter inom arbetsrätten som påverkar dig som arbetar inom högskolan Gustaf Dyrssen Advokat Fürst & Partners 12:00 Nätverkslunch med dina branschkollegor från hela Sverige 13:00 Så gör du den akademiska karriären attraktiv Att hantera en föränderlig omvärld universitetsreform i Finland, konkurrens och ökade krav Så hanterar du utmaningen att rekrytera och behålla rätt och kompetent personal Internationell rekrytering effektiva processer inom personaladministrationen och institutioner Så utvecklar vi karriärstruktur, karriärsplanering & Tenure Track Elina Stadigh Personalchef Hanken Svenska Handelshögskolan 14:00 Eftermiddagsfika 14:20 HR i vetenskapens värld Akademins arbetsmiljö vad är det som gör den så annorlunda? HR i akademin så hanterar du motstånd och möjligheter Vad är akademiskt ledarskap, hur utövas det och vem är ansvarig? Så styr du verksamheten utan att riskera att det betraktas som ett ingrepp i den akademiska friheten Barbro Biström Universitetsadjunkt & ordförande i SULF-föreningen i Umeå 15:00 Bensträckare 15:10 Så kan du använda kommunikation medvetet för att nå goda resultat Vad innebär att vara en kommunikativ ledare i universitets- och högskolevärlden? Hur kan du utveckla ditt chefsstöd för att utveckla ett kommunikativt arbetsklimat för alla medarbetare på lärosätet? Så kan du utveckla ett konsultativt förhållningssätt som skapar dialog för lärande Hur kan du få fart på samarbetet mellan HR- och kommunikationsavdelningen och vad finns det för mervärde i det? Yael Tågerud Utvecklingskonsult, personalavdelningen Linnéuniversitetet 15:50 Bensträckare 16:00 Strategisk kompetensförsörjning i akademin synsätt, arbetssätt och verktyg för att utveckla arbetet Så skapas en tydligare koppling till verksamhetsutvecklingen och ledarskapet Hur breddar du ägarskapet för kompetensförsörjningen till ledning, ledare och medarbetare? Så gör du arbetet med kompetensförsörjning begripligt, meningsfullt och hanterligt Hur kan man översätta verksamhetsplanen till en kompetensstrategi? Magnus Anttila arbetar med kompetens- och verksamhetsutveckling sedan 25 år med fokus på hur man utvecklar verksamheten genom dess medarbetare och använder kompetensförsörjning som ett aktivt verktyg för att möta förändringar. 17:00 Konferensens första dag avslutas

4 TORSDAG 29 JANUARI :00 Att hantera framtidens utmaningar så blir krisen en hävstång för utveckling Vardagens verklighet effektiva verktyg för att hantera vanliga tankefällor och dess konsekvenser Går det att bygga värdegrundsarbete där kritiskt tänkande är kultur? Så förvandlar du möten till en möjlighet och ett viktigt chefsverktyg Kris och utveckling så tar du vara på krisens möjligheter för såväl individen som för organisationen Niklas Lång, konsult inom krishantering, förändringsarbete och etik i arbetslivet teol kand och fil kand med etik och pedagogik som huvudämnen under många år präst och chef inom Svenska kyrkan. 10:00 Förmiddagsfika 10:20 Att leda en förändring erfarenheter från ett stort omställningsarbete Så lägger du en tydlig plan från start + allt det där jag önskar att vi gjorde annorlunda Så identifierar du behov för allt tänkbart särskilt stöd vad är svårast och vad är viktigast Hur skapar du motivation, trygghet och arbetsro i en tid av oro? Så använder du dig av förändringskraften för att ta tillvara möjligheten till en positiv nystart Maria Isaksson HR- och kommunikationschef Högskolan i Jönköping 11:20 Bensträckare 11:30 En värdefull ledare så bygger du framtidens ledarskap i akademin Hur skapas intresse för chefs- och ledarskapsfrågor och hur får vi cheferna att ta sitt ledarskap på allvar? Förändringsarbete så utvecklar du ett starkt stöd till ledningsgruppen och till övriga ledare i akademin Hur skapar du varaktig förändring, konkreta resultat och vad krävs för att du som ledare ska nå dit du vill? Mia Hultman har arbetat med kommunikation, värdegrund och förändringsprocesser sedan Som en av Sveriges ledande experter på värderings- och förändringsprocesser förmedlar hon ett positivt tänk kring värderingar, förändring och organisationsstruktur. 12:30 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:30 Lunch för workshopens deltagare 13:30-16:30 Separat bokningsbar workshop Personalstrategiska nyckeltal i akademin Under ledning av Anders Johrén och Tina Ekström, Nyckeltalsinstitutet Vi reserverar oss för eventuella ändringar. TID & PLATS Konferens januari 2015 Workshop 29 januari 2015 Garnisonen Konferens Karlavägen 100, Stockholm Är ni fyra eller fler? Kontakta oss för grupprabatt! PRIS T.o.m. 14 nov T.o.m. 19 dec Fr.o.m. 20 dec Konferens kr kr kr Workshop kr kr kr ANMÄLAN Telefon Bokningslinje Hemsida Mail Konferenskod Con683 Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser. I konferenspriset ingår kaffe, lunch och digital dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Konferensens utställare tilldelas en deltagarlista. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avboknings regler se vår hemsida

5 Separat bokningsbar TORSDAG 29 JANUARI 2015 Att identifiera tydliga och relevanta nyckeltal i ditt HR-arbete som sedan kan mätas och bidra till en framgångsrik verksamhetsstyrning är inte alltid så lätt. På denna workshop får du effektiva verktyg för hur du kan styra verksamheten med nyckeltalslogik och ekonomiska argument som gör resultaten för dina förändringsarbeten tydliga. Du får arbeta praktiskt med den många gånger svåra uppgiften att bryta ner den övergripande strategin till praktik för din vardag. Problemet är oftast inte att mäta utan att veta vad som skall mätas och hur det skall presenteras. Du får lära dig: TORSDAG 29 JANUARI KL.13:30-16:30 Personalstrategiska nyckeltal som styrmedel för HR inom akademin Nyckeltal olika syften och användningsområden Bra nyckeltal för styrning kännetecknande och nyckeltalstekniska aspekter Tillämpningar effektiva mätningar och styrning Så skapar du engagemang kring personalstrategiska nyckeltal i akademin Vilka nyckeltal inom personalekonomin använder andra företag och organisationer? Därför bör du gå på workshopen Nyttan med att avsluta konferensen med denna workshop är att du får konkreta verktyg som du direkt kan applicera på din egen verksamhet. Du får konstruera användbara nyckeltal som tydliggör vikten av ett strategiskt HR-arbete i din verksamhet! Du får träning i att översätta konsekvenser av verksamhetsbeslut till ekonomiska termer. Dessutom får du möjlighet att i en mindre grupp diskutera frågor som har dykt upp under konferensen eller som du brottas med regelbundet i din egen verksamhet. EN LEDS AV Anders Johrén och Tina Ekström från Nyckeltalsinstitutet, som sedan 1996 gör årliga systematiska mätningar av personalekonomiska nyckeltal. Mätningarna har även mynnat ut i en svensk standard för personalnyckeltal. Anders är civilekonom, författare och arbetar i Labora Konsultforum, framförallt med ekonomiska argument kring personalfrågor. Tina, försäljningschef på Nyckeltalsinstitutet, har många års erfarenhet av olika chefspositioner med såväl personal- som ekonomiansvar

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare. HR I HÖGSKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den januari 2015 TALARE University of Leeds Jenny Creagh SULF Barbro Biström Fürst & Partners Gustaf Dyrssen Hanken Svenska Handelshögskolan Elina Stadigh doubleloop Magnus Anttila Noden Niklas Lång Högskolan i Jönköping Maria Isaksson Linnéuniversitetet Yael Tågerud Identitetsakademin Mia Hultman Nyckeltalsinstitutet Personalstrategiska nyckeltal i akademin Anders Johrén och Tina Ekström Hur skapar du en miljö där människor kan göra sitt bästa? Framtidens HR-strategier för högskolan Avancerad arbetsrätt för personalvetare i akademin Effektiva metoder för förändringsarbete i en komplex organisation Personalstrategiska nyckeltal i akademin Så tydliggör du vikten av ett strategiskt HR-arbete Hur säkerställs en framgångsrik mätning av HR-arbetet? Så kommunicerar du för att skapa engagemang och förändring Under ledning av Anders Johrén och Tina Ekström FÖLJ OSS PÅ AB Conductive conductives Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729. Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con683

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 maj 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Stockholms universitet Olle Högberg Årets HR-visionär 2009! Apoteksakademin Pia

Läs mer

FRAMTIDENS HR. HR:s framgång kräver agila förhållningssätt. Utveckla feedback-kultur Engagemang & medarbetaransvar Självstyrande team

FRAMTIDENS HR. HR:s framgång kräver agila förhållningssätt. Utveckla feedback-kultur Engagemang & medarbetaransvar Självstyrande team inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 VÅRA TALARE Vasakronan Cecilia Söderström Avanza Örjan Johnsson Skandia, Bank Cecilia Bernström HR:s framgång kräver agila förhållningssätt Håkan

Läs mer

BOLAGSJURISTFORUM 2014

BOLAGSJURISTFORUM 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 november 2014 VÅRA TALARE Konkurrensverket Per Karlsson TeliaSonera Michaela Ahlberg Chief Ethics and Compliance Officer Setterwalls Agnes Andersson Hammarstrand

Läs mer

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2015 VÅRA TALARE Advokatfirman MarLaw Katarina Ladenfors Advokat & partner Huddinge kommun Martina Nygren PR-ansvarig Statistiska centralbyrån Sara

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Digital teknik för optimala processer FRAMTIDENS SAMHÄLLSBYGGNAD FOKUS: EFFEKTIVA PROCESSER. Nya metoder för:

Digital teknik för optimala processer FRAMTIDENS SAMHÄLLSBYGGNAD FOKUS: EFFEKTIVA PROCESSER. Nya metoder för: inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2014 VÅRA TALARE PBL-överklagandeutredningen Susanne Bagge Särskild utredare Sveriges Kommuner och Landsting Daniel Antonsson Programansvarig samhällsbyggnad,

Läs mer

Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012

Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 EXPERTER KommunLex AB Jonas Reinholdsson Arbetsmiljöverket Agneta Karlström PRAKTIKFALL Praktisk arbetsledning

Läs mer

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth Generaldirektör Lars Werner Skoljuridik Lars Werner Jurist Stockholms universitet

Läs mer

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 DU FÅR MÖTA Karl-Johan Kallenberg Business Navigator Group Shared Services Tele2 Shared Service Center Jelena Uljankina Group Manager, Postpaid Billing

Läs mer

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN FOKUS: NYCKELTAL inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 VÅRA TALARE Isabell Landström Programdirektör Elisabeth Nordin Hammarö kommun Mia Hernell Blomqvist Kvalitetscontroller Upplands

Läs mer

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2014 SPECIELLT INBJUDEN: Torbjörn Wikland PRAKTIKFALL FRÅN: Upplands-Bro kommun Lena Jande Kvalitetsstrateg Nacka kommun Carina Legerius Utvärderingsexpert

Läs mer

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 MODERATORER Växjö kommun Eric Haraldsson Skolbibliotekarie- & samordnare Rebecca Borg Skolbibliotekarie- & samordnare VÅRA TALARE ps Arkitektur

Läs mer

Specialpedagogen & Lgr 11

Specialpedagogen & Lgr 11 Specialpedagogen & Lgr 11 Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 januari 2012 TALARE Keynote speaker University College London Brian Butterworth Högskolan Dalarna Désirée von Ahlefeld Nisser Björkestaskolan

Läs mer

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst Arbetsledning för Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Södermalms hemtjänst AB Sonja Gaugl Malmö stad södra innerstaden Kristina Stern TimeFinder Maria Breitholtz Söderström

Läs mer

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2015 MODERATOR Inge Hansson Karlstads kommun DU FÅR MÖTA Datainspektionen Magnus Bergström IT-säkerhetsspecialist Projectplace Maria Nordborg Director

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

FRAMTIDENS NÄRINGSLIVSKOMMUN

FRAMTIDENS NÄRINGSLIVSKOMMUN FRAMTIDENS inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2014 NAT ION E L LT P E R S P E KT IV Arena för tillväxt Katrien Vanhaverbeke Chef Tillväxtverket Therese Lindberg Projektledare, Besöksnäringsprogrammet

Läs mer

UTVECKLA DITT KÖPCENTRUM

UTVECKLA DITT KÖPCENTRUM inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 mars 2014 SPECIELLT INBJUDEN Storo Storsenter Unni Merethe Aasgaard PRAKTIKFALL FRÅN Emporia Frederik Ekelund Erikslunds Shopping Center Jessica Alenbring

Läs mer

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 MT + IT = patientsäkerhet Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 TALARE SIS Git Eliasson Salvatore Capizzello IT i Region Skåne Lennart Wallén Västra Götalandsregionen

Läs mer

Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan

Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 november 2013 KEyNOTE SPEAKER Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Västerbottens läns landsting Sara Lundberg Umeå kommun Petra Henriksson Patientsäkerhet,

Läs mer

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 PRAKTIKFALL Marie K Johansson Tomas Hallqvist Verket för högskoleservice Sara Raneke Centrala studiestödsnämnden

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 maj 2014 VÅRA TALARE Regeringskansliet Maria Hansson Departementssekreterare, arbetsmarknadsdepartementet Nowa kommunikation Christer Hallerby F.d. statssekreterare,

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

KUNDNÄRA PRODUKTUTVECKLING

KUNDNÄRA PRODUKTUTVECKLING KUNDNÄRA inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 april 2014 VÅRA TALARE Daniel Åhlström Technical Center Director Fredrik Christiansen Project Department Manager Ricoh Per Nordbrandt Product Development

Läs mer