U L F Idrottslyftet INNEHÅLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "U L F Idrottslyftet INNEHÅLL"

Transkript

1 INNEHÅLL sid Beskrivning av Idrottslyftet 8:1 ULF-arens roll 8:2 Verksamhetsplan :3 Tidigare Idrottslyftsprojekt 8:7 Exempel på Ansökningsmall 8:14

2 8:1 Idrottslyftet regeringsmedel till ungdomsidrotten Idrottslyftet är ett riktat stöd från nya alliansregeringen till ungdomsidrotten med för närvarande 2 miljarder om året. Till föreningslivets ungdomsidrott och uppgår till 2 miljarder per år. Säsongen innebär att det är Idrottslyftet år 2 Idrottslyftet började under den socialdemokratiska regeringen och benämndes då Handslaget och omfattade då 1 miljard om året. Svenska Ishockeyförbundet har tilldelats drygt 11 miljoner för innevarande verksamhetsår att fördela på olika projekt som föreningarna kan söka genom speciella ansökningsmallar. Speciella ansökningsmallar Förbundet listar och beskriver ett antal projekt som föreningarna kan söka genom att använda speciella ansökningsmallar. Det finns två ansökningsdatum beroende vilket projekt det gäller före den 1 juni eller 15 september. För att erhålla medel och resurser till beviljat projekt krävs En namngiven projektansvarig i föreningen som deltar i en 1-dagars Idrottslyfts-utbildning. Utbildningsmaterial för föreningen erhålles vid denna utbildning. Projektet ska genomföras enligt angiven projektbeskrivning i ansökan. Efter deltagande i den obligatoriska 1 dagarsutbildningen utbetalas projektbidrag enligt ansökan till föreningens postgirokonto. Samtidigt skickas en faktura från SIF till föreningen på kursavgift för utbildningen samt på tilldelat utbildningsmaterial. Kostnaden för detta ingår med angivna summor i de utbetalda projektmedlen. Förening som ej reglerat sina skulder från föregående år kan ej söka Idrottslyftsmedel påföljande år. Varje beviljat projekt ska återrapporteras på speciellt tillsänd blankett. Om projekt ej återrapporteras återkrävs utbetalat projektbidrag. Projekt säsongen För säsongen ingår följande projekt: Ungdomsutvecklingscamper U15, Utvecklingscamper Tjejer U11-U16, Målvaktsutveckling i föreningen År 1, Målvaktsutveckling i föreningen År 2, Tre Kronors Hockeyskola, Domarutveckling i föreningen År 1, Domarutveckling i föreningen År 2, Klubbtränarutbildning, Vägen till Elit del 4, Vägen till Damelit FÖRENINGSUTVECKLING Kvalitetssäkring i distrikt : Praktisk ISTRÄNING 16 år och yngre, Praktisk ISTRÄNING 16 år och äldre, Fair Play & Respekt, Utbildningsledare i föreningen År 1, Utbildningsledare i föreningen År 2, Mera bidrag, Evenemangsutbildning i föreningen. För säsongen ingick följande projekt: Ungdomsutvecklingscamper U15 & U16, Fair Play & Respekt, Domarutveckling i föreningen, ULF-are (utbildningsledare i föreningen), Klubbtränarutbildning U-16, Klubbtränarutbildning U-17, Målvaktsutveckling i föreningen, Backspel, Skinners skridskoskola, Vägen till Damelit, Vägen till Elit del 3 Distriktens speciella rekryteringsprojekt Fr.o.m. säsongen ingår även ett rekryteringsprojekt som drivs av Distriktsförbunden, som ingår i Idrottslyftet så att föreningarna kan söka medel för sina omkostnader. Under säsongen kommer varje distriktsidrottsförbund i samarbete med SIF att genomför ett Idrottslyftsseminarium för klubbarna i mars / april månad. Vill du veta mer om varje projekt kan du gå in på Två intressanta saker som görs för att integrera Idrottslyftskurser med utbildningar i Utbildningsstegen är att: 1. Ledare som ingår i projektet Målvaktsutveckling i förening auktoriseras som genomgången kurs i Målvaktstränarkurs Alla som utbildas till ledare i Tre Kronors Hockeyskola får instuderingsfrågor för ABC-pärmen. Om de skickar in svaren så får de en CHECK på 500 kronor som gäller som rabatt när de ska gå GRUNDKURSEN. Rabattchecken gäller i ett år.

3 8:2 När det gäller Idrottslyftet har ULF-aren en viktig roll när det gäller att Söka lämpliga Idrottslyftsprojekt till föreningen Utse ansvariga i föreningen Följa upp arbetet i föreningen Återrapportera Besluta om vilka projekt er förening tänker genomföra. Fyll i respektive idrottslyftsansökan och skicka in inom tidsramen för ansökan. Tillsätt ansvariga personer för respektive projekt i er förening samt informera dessa personer om projektet. Sprid all information om utbildningen och utbildningsdagen till dessa personer. Följ upp deras arbete på föreningsnivå. Återrapportera med dessa personers hjälp inom tidsramen för återrapporteringen. Tips! Fundera på vilka projekt ni vill genomföra samt har möjlighet att utföra inom ramen för Idrottslyftet. Idrottslyftet är ett ekonomiskt stöd från regeringen till idrotten för att gagna utbildning av ungdomsledare och projekt för att utveckla ungdomsverksamheten i föreningarna. Bidrag till föreningar via Idrottslyftet är uppdelat i 3 olika delar och kan erhållas på 3 olika sätt. 1 RF har hand om bidrag för anläggningsstöd. Detta söks direkt från RF. Se 2 Distriktsidrottsförbundets uppgift är att göra Idrottslyft med idrottsföreningar när det gäller ökat samarbete mellan idrott och skola. Detta söks direkt via Distriktsidrottsförbundet. Se speciell adresslista. 3 Specialförbunden har hand om den del som gäller ishockeyföreningarna. SIF har valt att ta fram ansökningsmallar för olika projekt. Sist i denna flik finns en typisk ansökningsmall.

4 8:3 IDROTTS lyftet år2 Föreningsutveckling nya inslag säsongen 08/09 Idrottslyftet år 2 har utvecklats i sin uppläggning för att tillföra en ny dimension som samlats under begreppet Föreningsutveckling. Det har tillförts för att utveckla distriktsförbundens kompetens för att kunna stödja föreningarna i deras organisatoriska och praktiska utveckling när det gäller ekonomi, organisation och verksamhetsplanering. Vi har kommit långt när det gäller utbildningen av tränare och spelare i det som sker innanför sargen - det innebär att genomförandet av denna form av projekt kommer att lyftas över på SDF när det gäller genomförandet på föreningsnivå. För att ge SDF den möjligheten kommer minst 2 instruktörer att utbildas centralt för varje projekt så att verksamheten ute i föreningarna kan kvalitetssäkras. SIF fortsätter dock med en central administration av ansökningar och distribution av utbildningsmaterial för att säkerställa att alla föreningar får samma möjligheter och ger sitt stöd till distriktsverksamheten. Samtidigt kommer vi att strama upp beviljandet av ansökningar när det avser hur många ansökningar varje förening kan bedömas klara av att genomföra. Bredden på utbudet är avsedd för ökad valfrihet och inte avsedd för att maximera antalet projekt i varje förening. TOMMY BOUSTEDT Utvecklings- och Landslagschef

5 8:4 Tre Kronors Hockeyskola Tre Kronors Hockeyskola är en bred satsning från Svenska Ishockeyförbundet på rekryteringsarbetet. Det är en uppgradering av den klassiska Björnligan. Det innebär att utbildning av ledare införs, utökat informations- och utbildningsmaterial. TKH - materialpaket kommer också att innehålla läckra Tre Kronor-tröjor till spelarna. Dessutom speciell föräldra- och utrustningsfolder. Övningsexempel och utbildningstips kommer att finnas på en DVD och handledning för ledarna på en speciell CD. Till detta kommer dekaler, affischer och speciella ledarmärken. Kompletterande material kommer att finnas för beställning på Sista ansökningsdatum 1 juni Målvaktsutveckling i föreningen Målvaktsutveckling i föreningen innebär att 5 unga målvakter och 2 målvaktstränare och en verksamhetsledare får stöd av en målvaktsutvecklare. Målvaktsutvecklarna utbildas av SIF och finns i var sitt geografiska utvecklingsområde. Projektet går in på sitt andra år vilket innebär att de som genomförde projektet ifjol kan fylla i speciell ansökan för fortsättning under år 2. Sista ansökningsdatum 1 juni Utvecklingscamper för flickor U 11-U 16 (födda 98-93) I årets Idrottslyft har tillkommit utvecklingscamper för flickor U11-U16 år. Det är en satsning på breddhockey för flickor för att stimulera många av de flickor som i stort antal sökt sig till ishockeyn de senaste åren. Totalt 160 flickor får chansen på fyra regionala camper i landet. Sista ansökningsdatum 1 juni U 15- och U 16-camp I var och ett av de 11 utvecklingsområdena genomförs både U 15- och U 16-camper för totalt c:a 900 ungdomar - både spelare och domare. När det gäller U 15 är det en utpräglad breddverksamhet där klubbarna själva anmäler deltagare. När det gäller U 16-camper nomineras deltagarna av Hockeykonsulenterna tillsammans med distriktets ungdomsansvarige. Från dessa U 16-camper nomineras sedan deltagarna till de fyra regionala R 16-camperna. Sista ansökningsdatum 1 juni. Klubbtränarutbildning Klubbtränarutbildning för tränare på U nivå har varit en återkommande succé. 4x15 klubbtränare får möjlighet till specialutbildning i samband med Regionscamper R 16. En möjlighet att prova på praktisk isträning med bra spelare och goda instruktörer. Sista ansökningsdatum 15 september Domarprojekt i föreningen Domarprojekt i föreningen genomförs för andra året. Det innebär att föreningen genomför en utbildning av sex unga domare med en ansvarig ledare med stöd av en domarutvecklare som besöker föreningen två gånger. De är svenska elitdomare som ställer upp för att trygga en framtida domarrekrytering. Det är andra året som projektet genomförs och det innebär att det finns en speciell ansökan för de som vill följa upp fjolårets grupp med ett nytt steg i utvecklingen. De föreningar som inte var med första året kan anmäla sitt deltagande i år och börja med steg 1. Sista ansökningsdatum 15 september Vägen till Elit 4 Vägen till Elit genomförs för fjärde året hösten Det riktar sig till Juniortränare (2 personer) och Hockeygymnasietränare (1 person) vilka deltar i ett juniortränarsymposium i tre dagar, som samlar ca 200 deltagare från ett 70-tal föreningar. För att kunna delta krävs att man tränar och coachar ett lag. Årets Vägen till Elit kommer att beröra spelförståelse, skadeförebyggande träning, spelet kring sarger och mål, spelsystem, videoanalyser, datateknik och målvaktsspel. Sista ansökningsdatum 15 september Vägen till Elit damer Projektet omfattar 40 deltagare från drygt 30 föreningar när det gäller tränare som tränar damlag. Varje förening får anmäla en tränare för damlaget och en tränare för damhockeygymnasium. Kursen omfattar regelskillnader, fysiologi, målvaktsspel, skridskoteknik, målskytte, ledarskap och teknik och taktik. Anmälan kan ske av tränare som inte tidigare gått utbildningen. Sista ansökningsdatum 15 september Katarina Timglas

6 8:5 FÖRENINGS- UTVECKLING Kvalitetssäkring i distrikt Mera bidrag Föreningsarbetet inom hockeyn behöver en starkare organisation när det gäller ekonomi och ledarutveckling. Projektet Mera bidrag är inriktad på ökad kunskap om LOK-stöd, SISU-samarbete, Idrottslyftet och försäkringsfrågor kring spelarlicensen. LOK-stödet är en viktig ekonomisk grund för allt ungdomsarbete. För varje träning, match eller annan fysisk aktivitet kan ett hockeylag räkna in 500:- per gång, SISU har samverkansstöd i olika varianter för föreningar att tillgodogöra sig, Idrottslyftet skapar ekonomi och utbildningsresurser specialanpassade för ishockey. Ishockeylicensen innebär ett försäkringsskydd som med rätt organisation ger både föräldrar försäkringsskydd, lägre resekostnader, bättre miljö och bättre trafiksäkerhet. Allt ger möjligheter för en större och bättre ungdomsverksamhet. Två distriktsinstruktörer utbildas i varje distrikt som ska genomföra Idrottslyftsutbildningar för föreningarna när det gäller Mera bidrag. Sista ansökningsdatum 15 september Praktisk isträning över och under 16 år Praktisk isträning har varit ett efterfrågat begrepp länge och som efter ett första försöksår kommit för att stanna. Det innebär att huvuddelen av utbildningen genomförs på is och att den teoretiska delen genomförs i förväg med hjälp av instuderingsfrågor på hemmaplan kring utbildningsmaterialet. Det ena utbildningsmaterialet avser de som tränar spelare 16 år och yngre (i varje utvecklingsområde) och det andra utbildningsmaterialet avser tränare som utbildar spelare 16 år och äldre (på fyra ställen i landet). Projektet beräknas utbilda tränare med hjälp av specialutbildade distriktsinstruktörer i distriktens regi inom Idrottslyftets ram. Sista ansökningsdatum 15 september Utbildningsledare i förening (ULF:are) Projektet Utbildningsledare i förening (ULF:are) går in på sitt andra år. Parallellt har en speciell utbildnings/uppslagspärm producerats som handledning för ULF:aren i dennes föreningsarbete. Varje ULF:are genomgår en endagarsutbildning i Idrottslyftets regi. I år genomförs dessutom en vidareutbildning av fjolårets kursdeltagare genom att de kan genomgå projektet Mera bidrag som indirekt berör deras roll i föreningen. Satsningen på ULF:are ska ge föreningarna en extra administrativ styrka och dessutom kvalitetssäkra föreningens utbildningsnivå. Sista ansökningsdatum 15 september Fair Play & Respekt FP&R går in på sitt tredje år. Efter en rivstart inledningsåret med ett stort antal deltagande föreningar så har i princip efter år två samtliga ungdomsföreningar genomfört FP&R. Totalt har närmare 1500 lag genomfört projektet som fortsätter löpande eftersom det hela tiden tillkommer spelare och lag i de yngre åldrarna. Projektmaterial i form av affischer, Hockeyns Lilla Blå, DVD-skiva och kortlek ingår i det som tillställs föreningen genom Idrottslyftsmedel. Sista ansökningsdatum 15 september Evenemangsutbildning En specialanpassad utbildning för föreningar som vill genomföra förbundsarrangemang eller egna cuper och turneringar. En speciell evenemangspärm finns framtagen där allt från programblad till sponsring berörs liksom organisation och sportsliga krav. Speciell tonvikt läggs på att göra evenemang till en upplevelse och fest samt något som genererar god ekonomi till föreningen. Sista ansökningsdatum 15 september SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och landslagsavdelningen

7 8:6 Tre Kronors Hockeyskola och Mera Bidrag nyheter i Idrottslyftet Idrottslyftet går in på sitt andra år efter att ha tagit över efter Handslagets fyra år. En stafettväxling som innebär att ishockeyn helt plötsligt fick dubbelt så mycket medel att röra sig med. Under de gångna fem åren har många olika projekt passerat revy och många erfarenheter gjorts. Den här gången finns en hel del efterfrågade projekt som kommer att fylla viktiga funktioner i föreningsverksamheten. Tre Kronors Hockeyskola Ett sådant där speciellt efterfrågat och efterlängtat projekt är Tre Kronors Hockeyskola. Det är ett rekryteringsprojekt som är en utveckling av legendariska Björnligan. Nu i former med matchtröjor med Tre Kronors symboler på bröstet med ett gediget Handledningsmaterial och en speciell ledarutbildning. U 16-camp i Utvecklingsområden Uttagningen av deltagarna i U 16-camper i de 11 utvecklingsområdena i Idrottslyftet kommer att ske genom Hockeykonsulenterna i samarbete med distriktens ungdomsansvarige och de kommer att vara kontaktpersoner gentemot föreningarna i detta avseende. Däremot fortsätter formen med föreningarnas egna ansökningar för deltagare i U 15 precis som förra året. Praktisk isträning i två dimensioner Två lika efterfrågade projekt är Praktisk Isträning som finns i två dimensioner. Ett projekt för tränare som dels har hand om ungdomar under 16 år och ett projekt för tränare som har hand om spelare 16 år och äldre. Kurser som ska genomföras av SDF med hjälp av specialutbildade distriktsinstruktörer. Nytt för utvecklingscamperna är dessutom tillkomsten av 4 utvecklingscamper för flickor 16 år och nedåt. Välkommen fortsättning blir det också på: Målvaktsprojektet i förening som 108 föreningar genomfört ett uppskattat första år och som nu kan sökas för första året av de som inte hann med i fjol och för ett andra år av de som vill följa upp sitt första verksamhetsår. Domarutvecklingsprojektet i förening som rönt stort gensvar hos de föreningar som förstod att hänga på redan första året. Med elitdomarna som domarhandledare har det varit en positiv upplevelse både för elitdomarna och deras adepter. Föreningsutvecklingsprojekt Idrottslyftet år 2 är också debutåret för Föreningsutveckling - projekt som berör föreningens utbildning utanför sargen. Hittills har de flesta projekten rört spelarnas individuella färdigheter på isen. Projektet Mera Bidrag handlar om hur föreningarna kan stärka sin ekonomi genom LOK-stöd, kommunala bidrag, SISU, Idrottslyftet och försäkringsinformation. Utbildning i praktisk hantering om hur varje spelad ishockeymatch kan ge ett bidrag på 500 kronor - per match! I anslutning till Ansökningsmallarna finns också en anmälningskupong för de som vill ha mer information eller stöd och hjälp från Distriktsidrottsförbunden om LOK-stöd eller när det gäller SISU. Under Föreningsutveckling har också sorterats in de Idrottslyftsprojekt som har sportslig profil men som genomförs av distriktsförbunden. Det gäller Praktisk Isträning och är en kompetenshöjning av distrikten genom den specialutbildning som riktats till Distriktsinstruktörerna under april månad. Informera kassören! Till sist men inte minst - var snäll och informera kassören när ni skickar in ansökningsmallarna. Då slipper han stå frågande när pengarna eller fakturor dimper ner. Välj med omsorg Välj sedan med omsorg vilka projekt som föreningen söker. Det är inte meningen att man ska söka alla - det orkar ingen genomföra! En handfull projekt är lämpligt - knappast mer Med hockeyhälsningar SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Idrottslyftet JAN LEONARDSSON Projektledare Ring eller skicka ett mail om Du har några frågor!

8 (tidigare års projekt) 8:7 Rekrytering inom Idrottslyftet Rekrytering av nya spelare till vår idrott är en grundpelare för utvecklingen av Svensk Ishockey. Det är mycket viktigt att vi aktivt arbetar med att nå ut med vårt budskap till denna målgrupp, så att vi hela tiden får nya utövare till våra hockeyskolor m.m. De senaste åren har Idrottslyftet/Handslaget varit en viktig del i detta arbete. Syftet är att få fler utövare till vår idrott. ULF-arens roll är att följa upp arbetet med rekrytering i Er förening, använd gärna det materiel och de idéer som finns framtaget i resp. projekt nedan. Kontakta Din Hockeykonsulent för att få information hur du kan få tag på material. En del material finns att beställa på Tips! En väl fungerande hockeyskola är nyckeln till en aktiv verksamhet underifrån. Speciella projekt inom området via Idrottslyftet: Björnligan, Bra-Bättre-Bredare Ishockey, Skolambassadörer samt Mer och Fler Tjejishockey. Björnligaledare Hur tar vi hand om de yngsta spelarna? Björnligan är en viktig inkörsport till vår idrott. Uppgiften är att barn och föräldrar får en positiv bild av vår verksamhet för de yngsta spelarna. Den viktigaste uppgiften i en Björnligaledares roll är att se till så deltagarna tycker att det är roligt att spela ishockey. ABC-pärmen Bra, Bättre och Bredare Ishockey Projektet tar upp frågan om hur vi hanterar begagnad utrustning och skapar ett forum i föreningen för försäljning av begagnade prylar. Det skall vara billigt att spela ishockey! Tillverkarna anpassar skydden efter storlek på våra spelare, det är viktigt att detta budskap kommer fram. Teknik och säkerhet är en viktig punkt i denna utbildning. Bra, Bättre och Bredare Affisch i storlek A1 resp. A4 Bra, Bättre och Bredare - Dekal De goda exemplen - Speciellt framtagen handbok. DVD - Uffes utrustningstips DVD - Handledning för utbildning i föreningen Skolambassadörer Projektet Skolambassadörer genomförs under 3 år och är ett samarbete mellan Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Hockeyligan, Allsvenska Hockeyföreningen, IOGT-NTO, Socialstyrelsen och RF (Idrottslyftet). Projektet går ut på att en föreningsrepresentant besöker skolor och informerar om föreningens verksamhet. Samtidigt arbetar man med viktiga frågor: information kring alkohol och vilka skador det kan medföra. För information om alkohol används materialet Attityd. Vi vill skapa en positiv bild av ishockeyn och samtidigt hjälpa till med att förebygga tidig alkoholdebut. I samband med ett besök i skolan genomförs en s.k. prova på aktivitet, så att eleverna får möjlighet att praktiskt prova på ishockey. Mer och Fler Tjejhockey Projektet genomfördes under 2 år och handlar om att nå ut till fler tjejer och sprida budskapet att tjejer är välkomna till ishockeyn i allmänhet och till respektive förening i synnerhet. Till sin hjälp i detta arbete kan men använda en spelare ur Damkronorna, som kommer på besök under en aktivitetsdag i föreningen. Kontakta er Hockeykonsulent om du har frågor!

9 (tidigare års projekt) 8:8 Fair Play& Respekt inom Idrottslyftet Svenska Ishockeyförbundet har yttersta ansvaret för våra gemensamma värderingar om vad som är rätt eller fel inom ishockeyn. För att förankra detta har projektet Fair Play & Respekt inletts. Arbetsverktygen som är framtagna skall hjälpa oss att tydligt ta ställning för rent spel och mot fusk, våld, mobbning, rasism, grovt språkbruk, dopning, alkohol och droger. Detta för att utveckla hela människan och inte bara idrottsprestationen. Vi vill på alla nivåer bedriva ishockey så att ishockeysporten positivt inverkar och påverkar både fysiskt och psykiskt, på och utanför rinken. Ett mål som vi behöver sträva mot tillsammans! Ishockeyns gemensamma värderingar sammanfattas i foldern Ishockeyns Lilla Blågula. Syftet med projektet är att man i föreningarna skall arbeta aktivt med ishockeyns värdegrund och materialet Fair Play&Respekt. ULF-arens roll kan vara att följa upp arbetet angående Fair Play&Respekt i föreningen. Använd gärna det materiel och de idéer som finns framtagna. Kontakta din Hockeykonsulent för att få information hur du kan få tag på material. En del material finns att beställa på Tips! Genomför projektet Fair Play& Respekt med en åldersgrupp tillsammans med föräldragruppen. Kontakta er Hockeykonsulent om du har frågor! Fair Play och Respekt Projektets syfte är att man skall arbeta med värdegrundsfrågor i föreningen. Det skall hjälpa oss att tydligt ta ställning för rent spel och mot fusk, våld, mobbning, rasism, grovt språkbruk, dopning, alkohol och droger. Fair Play = Rent spel. Individanpassat. Hur JAG hanterar regelsystemet inom sport, skola och fritid. Respekt = Hur jag bemöter ANDRA INDIVIDER, både nära och främmande. FairPlay&Respekt Kortlek FairPlay&Respekt Kortleksaffisch A1 FairPlay&Respekt Promotionsaffischer FairPlay&Respekt Dekal Informationshäfte Hockeyns Lilla Blågula DVD Handledning för utbildning i föreningen

10 (tidigare års projekt) 8:9 Tjejhockey inom Idrottslyftet Tjejhockeyn i Sverige utvecklas i fler och fler föreningar. Svenska Ishockeyförbundet försöker samla så mycket information som möjligt i olika projekt för att vägleda respektive förening inom området. Syftet med denna insats är att få fler tjejer att börja spela ishockey samt utveckla verksamheten inom den tjejverksamhet som finns idag. ULF-arens roll kan vara att följa upp hur utvecklingsarbetet med tjejhockey fungerar i föreningen. Har föreningen tjejer i verksamheten idag? Hur tas dessa om hand? Är det rena tjejlag eller spelar tjejerna tillsammans med killar? Kontakta din Hockeykonsulent för att få information hur du kan få tag på material. En del material finns att beställa på Tips! En aktiv plan för hur man arbetar med tjejhockeyn i föreningen är positivt i många sammanhang. Mer och Fler Tjejhockey Projektet genomfördes under 2 år och handlar om att nå ut till fler tjejer och sprida budskapet att tjejer är välkomna till ishockeyn i allmänhet och till respektive förening i synnerhet. Till sin hjälp i detta arbete kan man använda en spelare ur Damkronorna, som kommer på besök under en aktivitetsdag i föreningen. Skolambassadörer Projektet Skolambassadörer genomförs under 3 år och är ett samarbete mellan Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Hockeyligan, Allsvenska Hockeyföreningen, IOGT-NTO, Socialstyrelsen och RF (Handslaget). Projektet går ut på att en föreningsrepresentant besöker skolor och informerar om föreningens verksamhet. Samtidigt arbetar men med viktiga frågor om information kring alkohol och vilka skador det kan medföra. För information om alkohol används materialet Attityd. Vi vill skapa en positiv bild av Vägen till Damelit ishockeyn och samtidigt hjälpa till med att förebygga tidig alkoholdebut. I samband med ett besök i skolan genomförs en s.k. prova på aktivitet, så att eleverna får möjlighet att praktiskt prova på ishockey. Projektet är en kurs för damutveckling inom ishockeyn mot bättre och fler lag och spelare samt bättre ledar- och tränarskap. Vägen till damelit är ett damtränarsymposium på 3 dagar Kursinnehåll: Regelskillnader, Fysiologi, Landslagsorganisation, Målvaktsspel, Skridskoteknik, Målskytte, Att spela back & Ledarskap. Vägen till Damelit-pärm ABC-pärmen Kontakta er Hockeykonsulent om du har frågor!

11 (tidigare års projekt) 8:10 Ledarutbildning inom Idrottslyftet Det finns idag en gedigen ledarutbildning inom svensk ishockey mycket kommer genom Idrottslyftet/Handslaget samt via Hockeykonsulentens arbete ute i föreningarna. Syftet med dessa insatser är att utveckla ledare för att i sin tur utveckla föreningens verksamhet. ULF-aren skall dels känna till att det finns mycket materiel m.m. framtaget som skall underlätta ledarnas arbete i föreningen och dels förmedla materiel samt inbjudningar vidare till aktuella tränare. Kontakta din Hockeykonsulent för att få information hur du kan få tag på material. En del material finns att beställa på Tips! Se till så att så många ledare som möjligt får ta del av de utbildningstillfällen som erbjuds via Idrottslyftet m.m. Ju fler som aktivt arbetar med att utveckla spelarna m.m. desto bättre är det. Nedan följer en kort beskrivning av de olika projekten. Projekt ABC-pärmen En läroplan i Ishockey för alla åldersgrupper mellan 7-16 år Rollen som tränare/ledare innebär krav från både förening, föräldrar och ungdomarna själva. Krav som inte alla gånger är så lätta att motsvara. Resultatet av ansträngningarna har blivit en helt åldersanpassad läroplan i ishockey för 7-16 år i form av en pärm med namnet ABC i ishockey. ABC-pärmen finns idag i samtliga ungdomsföreningar och är ett mycket uppskattat verktyg i ledet att utveckla ledare och spelare inom vår idrott. ABC-pärmen ger tränarna en extra trygghet i sitt arbete på och utanför isen och i pärmen hittar man åldersanpassade flikar om t.ex. träningsupplägg, träningsmängd, barns utveckling och vad barnen är bäst mottagliga för i de olika åldrarna. Även ålderanpassade övningar finns i pärmen både vad gäller isövningar och off-ice övningar. ABC-pärmen; Utbildning Klubbtränare En utbildning i samband med utvecklingscamper hösten Ungdomstränare tog del av innehållet på campen och deltog samtidigt som assisterande tränare. Kursinnehåll: Skridskoåkning, Passning/Mottagning, Närkampsspel, Att Göra Mål samt Fair Play&Respekt. ABC-pärmen Pärmen - Vägen till Elit del 1 Kontakta er Hockeykonsulent om du har frågor!

12 (tidigare års projekt) 8:11 Ledarutbildning inom Idrottslyftet Klubbtränarutbildning U-16 En utbildning i samband med Regionscamper för U16. Ungdomstränare tar del av innehållet på campen och deltar samtidigt som assisterande tränare. Kursinnehåll: Skridskoåkning, Passning/Mottagning, Närkampsspel, Att Göra Mål samt Fair Play&Respekt Pärmen - Vägen till Elit del 1 och 2 Klubbtränarutbildning U-17 En utbildning i samband med Regionscamper för U17. Ungdomstränare tar del av innehållet på campen och deltar samtidigt som assisterande tränare. Kursinnehåll: Skridskoåkning, Passning/Mottagning, Närkampsspel, Att Göra Mål samt Fair Play&Respekt Pärmen - Vägen till Elit del 1 och 2 Innehåll kurs 1: Tester, Kost för ishockeyspelare, Självkontroll i ishockey, Coaching by Scotty, Målskytte, Närkampsspel samt Målvaktsträning. Innehåll kurs 2: Försvarsspel, Powerplay & Penalty Killing, Att spela back, Anfallsspel/Målskytte, Offensivt målvaktsspel, Praktisk styrketräning samt Skridskoteknik Innehåll kurs 3: Cirkelträning och skicklighetsbanor, Spelet runt mål, Träningsplanering, Målvaktsspel, Klubbteknik, Hockeyspecifik barmarksträning, Anfallsspel, Ledarskap. Pärmar: Vägen till Elit del 1, 2 och 3 samt tillhörande DVD. Närkampsspel Ett projekt under 2 år som var riktat mot teknik och syfte inom närkampsspel. Varför utbilda i närkampsspel? Kroppskontakt och tacklingar är en naturlig del av ishockeyn. Juniorutredningen visade att detta var ett viktigt område där vi låg efter. Tacklingar infördes fr.o.m. 12 år säsongen 03/04. Pärmen - Vägen till Elit del 1 och 2 Vägen till Elit En utbildning som är uppdelad på tre kurser under 3 år. Målgruppen är junior- och hockeygymnasietränare. Kontakta er Hockeykonsulent om du har frågor!

13 (tidigare års projekt) 8:12 Ledarutbildning inom Idrottslyftet Målvaktsutveckling i Föreningen Ett projekt som riktar sig till målvaktsutvecklare i föreningen. Materiel som används inom detta projekt: Μålvaktspärm och DVD-skivor DVD-Handledning för arbete i föreningen Att Göra Mål Ett projekt för att öka förståelsen om hur man gör mål. Syfte med övningar, målvaktens luckor, skott m.m. Pärmen - Vägen till Elit del 1 DVD-Att göra mål Skinners Skridskoskola Ett projekt för en ökad förståelse hur man utvecklar spelarens skridskoteknik. Pärmen - Vägen till Elit del 2 DVD- Skinners Skridskoskola Backspel Ett projekt för utbildning av klubbinstruktörer i backspel. Pärmen - Vägen till Elit del 2 DVD-Tre Kronors Backskola Ishockeyledarens 10 BUDORD: 1) Se varje spelare 2) Lyssna med uppmärksamhet 3) Skapa trygghet, längtan, lust och glädje 4) Visa förtroende och tillit 5) Uppmuntra kreativitet 6) Undvik ironi och tråkningar 7) Bedriv individuella samtal 8) Se till spelarens totala utveckling 9) Inse din roll som föredöme 10) Vilja, lidelse och engagemang är nr 1 Kontakta er Hockeykonsulent om du har frågor!

14 (tidigare års projekt) 8:13 Föräldrar inom Idrottslyftet Utan föräldrar skulle inte en hockeyförening fungera. Föräldrar har en stor del i föreningens utveckling. Det är viktigt med en positiv föräldraverksamhet i föreningen. Runt lagen är det självklart en stor fördel om föräldrars engagemang är på rätt nivå. Föräldrar bör stötta och peppa sina och andras barn på bästa sätt och samtidigt vara ett stöd i verksamheten. Syftet med denna insats är att i föreningen aktivt arbeta med att engagera föräldrar i verksamheten runt själva ishockeyn. Det är dessutom bra om föräldrarna tillsammans med sitt barn aktivt arbetar med materialet Fair Play & Respekt. ULF-arens roll är att se till att föreningens lag utvecklar föräldraverksamheten på ett positivt sätt samt att man ger tydlig information till föräldrarna om klubbens verksamhet. Kontakta din Hockeykonsulent för att få information hur du kan få tag på material. En del material finns att beställa på Tips! Låt en åldersgrupp genomföra projektet Fair Play&Respekt tillsammans med föräldragruppen. Föräldrarollen budord om Din roll som förälder: 1 Informera Dig om Er förenings mål med sin verksamhet. Detta kan ge svar på om Du vill delta eller ej med Ditt barn. 2 Föräldraambition kan lätt bli en fallgrop för ungdomarna. Ett led i utbildningen som ishockeyspelare är att så tidigt som möjligt klara sina åtaganden på egen hand (kommunikationen med ledarna, skötsel av sin utrustning, dagsplanering m.m.). 3 Stötta Ditt barn och ledarna i laget. Problem kan Du bäst lösa genom att kommunicera med ledarna i laget utan att ungdomarna nns med. Splittring mellan ledarna och föräldragruppen går alltid ut över ungdomarna. 4 Låt ungdomarna (så långt som det är möjligt) uppleva sin ishockey på egen hand. 5 Attityder och värderingar är viktiga. Ditt barn får naturligtvis lära sig respekt och rent spel, vikten av kamratskap och ett idrottsriktigt leverne. 6 Uppfostra Dina barn så att de i sin idrottsmiljö själva vågar uttrycka och visa sina känslor. Besvikelser kan då hanteras på ett godtagbart sätt. 7 Älska Ditt barn som det är. Utan krav på prestation, var positiv och lyssna på funderingar om spelet, kamraterna och ledarna. Barn vill ha något att berätta när de kommer hem. 8 Se till att Ni i laget enas kring normer och regler som är viktiga för Era barns utveckling som människor och ishockeyspelare. 9 Stötta domarna i deras svåra och viktiga roll som matchledare. 10 Hetsa aldrig fram resultat i matcher. Var sak har sin tid! Utbildningen till ishockeyspelare är en lång process. Varje spelare är unik! 11 Variera Ditt barns idrottande under hela ungdomsperioden. VARIATION ÄR BÄTTRE INLÄRNING! 12 Tänk på att Ditt barn idrottar för att få uppleva: Gemenskap Utveckla skicklighet Spänning Tävling / framgång / status Fysisk form Utlopp för energi 13 Under träning lär man sig nya saker. Under match praktiserar spelarna kunskapen. ÖVERVÄRDERA ALDRIG MATCHENS BETY- DELSE UNDER UNGDOMSPERIODEN. 14 Informera Dig om ledarnas principer när det gäller laguttagningar. När tas laget ut? Efter vilka principer? Riktlinjer vid femmans indelning? Spelarnas ambition, träningsdeltagande, vilja m.m. Alla spelar lika innebär att: DOM SOM VILL MEST - SPELAR MEST! 15 Se till att Ditt barn äter rätt och vilar i tillräcklig mängd. Stötta Ditt barn i skolan och idrotten. Låt ungdomarna (så långt det är möjligt) uppleva sin idrott på egen hand. w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u I S H O C K E Y N S A B C b l a d 9 Kontakta er Hockeykonsulent om du har frågor! 9 Föräldrautbildning Projektet innehåller en utbildning där syftet är att sprida budskapet om att utbilda föräldrarna. Föräldrarna är en viktig resurs inom föreningens verksamhet. De kan också vara en faktor som hämmar utvecklingen för barn och ledare. Svenska Ishockeyförbundet har tagit fram en handlingsplan med 15 budord, som kan vara bra att arbeta med under t.ex. ett föräldramöte. ABC-pärmen Studiematerial Att vara Hockeyförälder Fair Play&Respekt Projektets syfte är att man skall arbeta med värdegrundsfrågor i föreningen. Det skall hjälpa oss att tydligt ta ställning för rent spel och mot fusk, våld, mobbning, rasism, grovt språkbruk, dopning, alkohol och droger. Fair Play = Rent spel. Individanpassat. Hur JAG hanterar regelsystemet inom sport, skola och fritid. Respekt = Hur jag bemöter ANDRA INDIVIDER, både nära och främmande. Fair Play&Respekt Kortlek Fair Play&Respekt Kortleksaffisch A1 Fair Play&Respekt Promotionaffisch Fair Play&Respekt - Dekal Informationshäfte Hockeyns Lilla Blågula DVD - Handledning för utbildning i föreningen

15 8:14 Exempel på ansökningsmall för ULF:are 1 Utbildning för Utbildningsledare i förening (ULF:are) - Idrottslyftet Till Idrottslyftet Svenska Ishockeyförbundet Att. Jan Leonardsson Torsvägen 7 A Örebro Ansökan om bidrag från Idrottslyftet för PROJEKT Utbildningsledare i föreningen (ULF:are). Senaste ansökningsdag 15 september Totalt kommer cirka 200 st. ansökningar om Utbildningsledare i föreningen i den ordning de inkommer. (föreningens namn) söker medel från Idrottslyftet hos Svenska Ishockeyförbundet för projekt Utbildningsledare i föreningen. Ansökan om bidrag från IDROTTSLYFTET för projekt Utbildningsledare i förening (ULF:are) kan sökas med nedanstående ansökningsmall. Totalt har föreningarna möjligheter att söka 200 utbildningsplatser dock max 2 personer per förening. Om föreningen har damishockeyverksamhet kan man anmäla en 3:e person som ska verka inom damishockeyn i föreningen. Föreningen kan ansöka om medel i nedanstående ansökningsmall till: Ersättning för kursavgift för upp till 3 personer (varav 1 representerar damishockeyn) till 1 dags speciell Idrottslyftsutbildning för ULF:are. Ersättning för handledningsmaterial i form av ett antal av den speciella pärmen för ULF: are som tagits fram, som en guide i föreningsarbetet. Medel till föreningen för att vid minst 3 tillfällen utbilda och informera olika grupper i föreningen (ex. styrelse, kommitté och tränargrupp). KURSEN Varje Hockeykonsulent i sitt Utvecklingsområde kallar deltagare från alla klubbar, som sökt och beviljats Idrottslyftsmedel till en 1- dagskurs där ULF:are. På så sätt erhåller de utbildning i hur man ska genomföra sitt uppdrag i föreningen. HANDLEDARPÄRM ULF:arens handledarpärm har en flik för varje område som denne behöver till stöd för att kunna vara utbildningsledare i sin förening. Där kan han finna alla de fakta han behöver om allt från SISU, Idrottslyftet, Utbildningsprogram till utbildningslitteratur o.s.v. Pärmen kan sedan löpande kompletteras genom att gå in på eller distriktsförbundets hemsida och skriva ut nyheter och tillägg.

16 8:15 KURS Exempel på ansökningsmall för ULF:are 2 Utbildning av Utbildningsledare i föreningen. Vi kommer att anmäla st (max 3) deltagare (varav en ska representera damishockeyn) till 1-dagskurs för Utbildningsledare i föreningen, som arrangeras i vart och ett av Hockeykonsulenternas 11 Utvecklingsområden. Kursen genomförs 1/10 30/ i Svenska Ishockeyförbundets regi med Hockeykonsulenterna som kursarrangörer / administratörer och med speciellt utbildade instruktörer som ansvarar för utbildningens innehåll. Utbildningen av Utbildningsledare i föreningen genomförs med utgångspunkt från en speciell Handledarpärm som ingår i en beviljad Handslags ansökan.. Ersättning för kursavgiften och utbildningsmaterial kan erhållas genom denna ansökan (se nedan). Utbildningsledaren i föreningen ska efter 1-dagskursen ansvara för utbildning av styrelse, kommittéer och andra lämpliga grupperingar i den egna föreningen vid minst 3 träffar. I samband med denna kurs erhåller föreningsrepresentanterna det utbildningsmaterial som föreningen ska använda i sitt föreningsarbete. VERKSAMHETEN I FÖRENINGEN Efter denna ledarutbildning ska Utbildningsledaren i föreningen genomföra utbildning av ledare i olika grupperingar inom föreningen. Ersättning för denna föreningsverksamhet och utbildningsmaterial kan erhållas genom denna ansökan (se nedan). Bidrag till fyra grupper Följande antal grupper beräknas delta i föreningens interna utbildning i Utbildningsledare i föreningen Grupp 1 Styrelsen Grupp 2 Damhockey Grupp 3 (fyll i grupp) Grupp 4 (fyll i grupp) Antal ledare: Antal ledare: Antal ledare: Antal ledare: Totalt antal grupper: Antal ledare: Bidrag kan sökas för max 4 lag/grupper men inget hindrar att man genomför utbildningen för flera lag/grupper med de utbildade ledarna. Extra utbildningsmaterial kan beställas utan bidrag. Verksamheten i föreningen kan med fördel bedrivas som SISU verksamhet. Ta kontakt!

17 8:16 Exempel på ansökningsmall för ULF:are 3 FÖRSLAG TILL TIDSPLAN Före 15 september 2008 Ansök om bidrag för Idrottslyftsmedel. Förberedelser och planering av praktiskt genomförande i föreningen. Informera styrelsen och grupper som anmäls. Efter 1 oktober Utbildning av Utbildningsledare i föreningen vid Idrottslyftskurs (speciell kallelse skickas till deltagarna och föreningen). Efter genomgången kurs Utbildning av ledare i den egna föreningen. Före April 2009 Återrapportering sker på speciellt formulär som översändes i januari Detta ska ifyllas och återsändas senast 30 april. Utebliven återrapportering innebär återbetalning av erhållna medel för internutbildningen i föreningen. Följande personer anmäls till Idrottslyftsutbildningen Namn Postadress Telefon E-post Funktion i klubben Namn Postadress Telefon E-post Funktion i klubben Damrepresentant Namn Postadress Telefon E-post Funktion i klubben

18 8:17 BUDGET för ANSÖKAN Exempel på ansökningsmall för ULF:are 4 Förutsättningar för kurs: - Varje klubb får utbilda max 3 personer (varav 1 representerar damishockeyn). - Genomförandebidraget kan maximalt baseras på 4 grupper. - Med grupp avses grupper som handhas var för sig. För utbildning av Utbildningsledare i föreningen vid Pris Antal Summa Idrottslyftskurs söker vi bidrag för Kursavgift för ULF-are, 1 dag 2500 kr kr Kursavgift för damishockeyrepresentant, 1 dag 2500 kr kr Utbildningsmaterial Litteraturpaket: 2 Handledarpärmar för ULF:are + 1 ABC- pärm (samma antal som kursdeltagare) 1. Deltotal kursavgifter + kurslitteraturpaket: ( faktureras av SIF efter att ansökta medel utbetalts till föreningen) Verksamhet i föreningen 1650 kr Genomförandebidraget får maximalt omfatta 4 grupper Varje grupp ska genomföra utbildning enligt intentioner i ovanstående beskrivna programförslag. För omkostnader kring aktiviteter söker vi bidrag till genomförandeomkostnader enligt nedanstående Resor för ledarteam Antal grupper: x 150kr kr Förberedelser, sammankomst Antal grupper: x 200kr kr Föreningsinformation lokal, förtärning Antal grupper: x 200kr kr Paket Utbildningsmaterial till föreningen (2 handledarpärmar för ULF:are + 1 ABC-pärm) Antal grupper: x 1650kr kr kr kr Arvoden 400 kr Återredovisning 300 kr 2. Deltotal genomförandebidrag i föreningen kr 1. Deltotal kursavgifter och kurslitteraturpaket: (överför belopp från punkt 1 ovan) + kr Vi ansöker härmed om ett bidrag på TOTALT (deltotal kursavgifter och utbildningsmaterial + deltotal genomförande bid Vi beställer dessutom UTAN BIDRAG st Utbildningspaket enligt ovan à 1650 kr Totalt för SIF att fakturera (fakturering från SIF sker direkt efter att föreningen erhållit sitt bidrag utbetalt) = kr = kr = kr

ÅR 5. Arrangör /utförare. Nr Projektområde År 5. Sidan. SIF 15 november 14

ÅR 5. Arrangör /utförare. Nr Projektområde År 5. Sidan. SIF 15 november 14 ÅR 5 Nr Projektområde År 5 3 Arrangör /utförare Sista ansökningsdatum FÖRORD Idrottslyftet År 5 2 1 Ungdomsutvecklingscamper U15 - Pojkar SIF 1 juni 4 2 Utvecklingscamper Flickor U13 U16 SIF 15 november

Läs mer

ÅR 5 del 2. Ansökningshandlingar för tidsperioden 1 januari - 31 december 2012 Idrottslyftet ÅR 5 sträcker sig från 1 juli 2011-31 december 2012

ÅR 5 del 2. Ansökningshandlingar för tidsperioden 1 januari - 31 december 2012 Idrottslyftet ÅR 5 sträcker sig från 1 juli 2011-31 december 2012 ÅR 5 del 2 Ansökningshandlingar för tidsperioden 1 januari - 31 december 2012 Idrottslyftet ÅR 5 sträcker sig från 1 juli 2011-31 december 2012 Projektområde År 5 Arrangör /utförare Sista ansökningsdatum

Läs mer

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T MÅLDOKUMENTET Ishockeyn Vill SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen INNEHÅLL Sid 3 Sid 4 Presentation Ishockey för barn Ishockey för ungdom Ishockey för juniorer Sid 5 Sid 6 Ishockey

Läs mer

U L F Tränarutbildning

U L F Tränarutbildning INNEHÅLL sid Utbildningsstegen 4:1 Tränarlegitimationer 4:6 Övergångar från gamla Stegen 4:7 Fortbildningskurser 4:8 Tränarrapport 4:9 4:1 UTBILDNINGSSTEGEN En förteckning över alla kurser i Sverige hittar

Läs mer

U L F Utbildningsledare

U L F Utbildningsledare 5: Brynäs IF:s juniormålvakt Jacob Markström, född 3 januari 990, har utsetts till kandidat nummer ett till titeln Årets Rookie i Elitserien 008-009. Innehållsförteckning AKTIVITETSLISTA SDF kvalitetssäkring

Läs mer

Föräldrautbildning. Handledning. Svenska Ishockeyförbundet

Föräldrautbildning. Handledning. Svenska Ishockeyförbundet Föräldrautbildning Handledning Svenska Ishockeyförbundet Välkommen! Ni står inför den stimulerande uppgiften att genom Idrottslyftet genomföra utbildningen: Ishockeyns - Föräldrautbildning. Den här handledningen

Läs mer

Selectverksamhet. Kvalitetssäkring av. Varför kvalitetssäkring? Vad säger tävlingsbestämmelserna? Auktorisationsbestämmelser

Selectverksamhet. Kvalitetssäkring av. Varför kvalitetssäkring? Vad säger tävlingsbestämmelserna? Auktorisationsbestämmelser Kvalitetssäkring av Selectverksamhet Information från Svenska Ishockeyförbundet 1 Varför kvalitetssäkring? 2 Vad säger tävlingsbestämmelserna? 3 Auktorisationsbestämmelser 4 Ansökningsblankett för auktorisation

Läs mer

Damtemautredningen På uppdrag av Svenska Ishockeyförbundets styrelse

Damtemautredningen På uppdrag av Svenska Ishockeyförbundets styrelse Damtemautredningen På uppdrag av Svenska Ishockeyförbundets styrelse Bakgrund Förbundsstyrelsen i Svenska Ishockeyförbundet har gett i uppdrag till Utvecklings- och landslagsavdelningen att senast den

Läs mer

Norrbottens Ishockeyförbund

Norrbottens Ishockeyförbund DISTRIKTSLAGSVERKSAMHET Verksamhet och målsättning Innehåll Bakgrund och syfte Övergripande inriktning Målsättning U 14 Målsättning U 15 Målsättning U 16 Övrigt Bilaga 1: Verksamhetsplaner för U 14 U 16

Läs mer

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 MEDIAINFORMATION RIKTLINJER DJURGÅRDENS 2014/2015 IF UNGDOM Innehåll Föreningsmål Vision Riktlinjer Spelide Träning Nivåanpassning Närvaro Seriespel Cupspel Träningsmatcher Uppflyttning/Nedflyttning av

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

Ishockeyns Föräldrautbildning Svenska Ishockeyförbundet

Ishockeyns Föräldrautbildning Svenska Ishockeyförbundet Ishockeyns Föräldrautbildning Svenska Ishockeyförbundet Inledning Hela vår svenska idrottsrörelse bygger på, och är Helt beroende av, ideella krafter. Ishockeyn är inget undantag. Ni föräldrar har en otroligt

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

REFLEKTION Rekrytering

REFLEKTION Rekrytering TKH 2011-04-22 REFLEKTION Rekrytering Den demografiska kurvan avseende födelsetal varierar mellan 85.000 och 120.000 födda barn per år, detta påverkar naturligtvis vår rekryteringsbas Ca: 6 % börjar spela

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamheten 2012/13 Gästriklands Ishockeyförbund Innehållsförteckning Verksamhetsidé, värdegrund och vision Prioriterade verksamhetsområden med målsättningar och aktiviteter Ekonomisk plan Förslag till

Läs mer

Utbildningsplan. - en möjlighet till positiv framtidsutveckling

Utbildningsplan. - en möjlighet till positiv framtidsutveckling Utbildning - en möjlighet till positiv framtidsutveckling 1 2 Västergötlands Ishockeyförbund Utvecklingskommittén Innehållsförteckning Idrottsutbildning Spelarutbildning Ledarutbildning Kunskapsbas Utbildningsmaterial

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild),

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet

Mellansvenska Handbollförbundet Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 Av: Johan Johansson Uffe Nyström Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT 2008-06-30 Målet för Lycksele SK är att spela ishockey i den högsta möjliga divisionen, att vi i huvudsak ska ha spelare som är utbildade i föreningen och som bor på orten. För att göra detta möjligt skall

Läs mer

ÖSK HOCKEYKLUBB DET SOCIALA ANSVARET ÄR AVGÖRANDE DELAR I VÅRA ISHOCKEYFRAMGÅNGAR

ÖSK HOCKEYKLUBB DET SOCIALA ANSVARET ÄR AVGÖRANDE DELAR I VÅRA ISHOCKEYFRAMGÅNGAR ÖSK HOCKEYKLUBB DET SOCIALA ANSVARET ÄR AVGÖRANDE DELAR I VÅRA ISHOCKEYFRAMGÅNGAR Klubbkänsla, gemenskap och ansvar genomsyrar ÖSK Hockeyklubb. Med den här vägledningen i vår policy räknar vi dig som en

Läs mer

Skolbrottning - Rekrytering

Skolbrottning - Rekrytering Skolbrottning - Rekrytering Handledning för klubbar Inledning 2007 upprättade s (SBF) Sportkommitté en handlingsplan för att öka antalet brottare i Sverige. En av punkterna i handlingsplanen var att starta

Läs mer

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET Junior lyftet Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET 2 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 3 Varför väljer barn att idrotta? Att ha kul upplevelsen av

Läs mer

Björklöven Vill !!!!!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Björklöven Vill !!!!!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Björklöven Vill Ett styrdokument för hur Björklöven ska utveckla sin verksamhet till att bli en av landets bästa ungdomsverksamheter inom ishockeyn Antaget vid Björklövens styrelsemöte 2014-09-29 Vision

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med:

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Fotbollsglädje En satsning på Barnfotbollen Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

LOK stöd. Hur? Vad? Varför?

LOK stöd. Hur? Vad? Varför? Klubbstöd LOK stöd Hur? Vad? Varför? Nya begrepp Ledarstöd - ersätter sammankomstbidraget - När aktiviteten leds av en ledare får föreningen ett ledarstöd (X kr). - Om aktiviteten leds av två eller flera

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Säsongsplanering. Gemensamt för alla ungdomslagen Sportsligt:

Säsongsplanering. Gemensamt för alla ungdomslagen Sportsligt: Värnamo Hockey/Värnamo GIK Säsongsplanering Ledare för ungdomslag i Värnamo Hockey skall i god tid planera sitt lags verksamhet inför en ny säsong. Denna planering sammanställs och utdelas till spelare

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

INBJUDAN. Junior o Seniortränarkurs 2 (JS 2) SOLNA - STOCKHOLM Lördag 30 maj Onsdag 3 juni 2015. Svenska Ishockeyförbundet

INBJUDAN. Junior o Seniortränarkurs 2 (JS 2) SOLNA - STOCKHOLM Lördag 30 maj Onsdag 3 juni 2015. Svenska Ishockeyförbundet INBJUDAN Junior o Seniortränarkurs 2 (JS 2) SOLNA - STOCKHOLM Lördag 30 maj Onsdag 3 juni 2015 Svenska Ishockeyförbundet SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Medlem i Internationella

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

VÄSTGÖTAHOCKEY Maj 2006 Årgång 11 Nummer 107

VÄSTGÖTAHOCKEY Maj 2006 Årgång 11 Nummer 107 1 Maj 2006 Årgång 11 Nummer 107 Inbjudan till Västergötlands Ishockeyförbunds årsmöte TIDPUNKT: Onsdagen den 14 juni 2006 kl 18.30 PLATS: Hotell Scandic Plaza i Borås Anslutna föreningar till Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2014

Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2014 Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2014 Idrottslyftet 2014 Vi inom SJF vill åstadkomma åtgärder/satsningar hos klubbar för att skapa en ännu mera uppåtgående och positiv utveckling av vår idrott. Medlemstrenden

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift VI VILL En skrift om Åmåls Sportklubb Syftet med denna skrift Skall föreningar/klubbar som har ett stort utvecklingsansvar för många människor arbeta kortsiktigt utan medveten förankring? Säkert svarar

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2015

Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2015 Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2015 Idrottslyftet 2015 Den del av Idrottslyftet som administreras genom SJF kommer under 2015 att användas till satsningar eller projekt hos judoklubbar där syftet

Läs mer

Nu lyfter vi ridsporten!

Nu lyfter vi ridsporten! Nu lyfter vi ridsporten! Fakta om ridsporten och Idrottslyftet år 5 MER RIDSPORT FÖR FLER Mer idrott för fler. Det är tanken bakom Idrottslyftet som nu går in på sitt femte verksamhetsår. Och öppnar nya

Läs mer

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Mål och visioner IK Zenith är en förening för barn och ungdomar samt deras föräldrar. Föreningen är ideell och bygger helt på engagemang från dess föräldrar

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen

Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen 2008-02-06 Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen Mål Föreningen ska bedriva en ungdomsverksamhet med syfte att ge våra ungdomar möjlighet att utöva ishockey på föreningens villkor

Läs mer

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu 1 Innehållsförteckning Varla IBK Ledord... 3 Mål med Barnverksamhet... 4 Mål med Ungdomsverksamheten...

Läs mer

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL 11-manna RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL Ytterby IS verksamhetsidé Ytterby IS policy Ytterby IS verksamhet bedrivs för ALLA på ett roligt och kreativt sätt, för att skapa ett livslångt fotbolls- och motionsintresse.

Läs mer

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 28-31 maj 2014. Svenska Ishockeyförbundet

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 28-31 maj 2014. Svenska Ishockeyförbundet INBJUDAN Målvakt 3 Solna 28-31 maj 2014 Svenska Ishockeyförbundet SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Medlem i Internationella Ishockeyförbundet IIHF Tfn: +46 707-50 99 49 Fax:

Läs mer

Förbered dig genom att inventera gruppen (styrelseuppdrag, antal år inom idrott och annan relevant info).

Förbered dig genom att inventera gruppen (styrelseuppdrag, antal år inom idrott och annan relevant info). Föreningsutveckling Plattformen Plattformen är grundförutsättningarna för att en förening eller ett lag ska fungera och nå utveckling. Det innefattar faktorer så som organisation, miljö, kultur, ekonomi,

Läs mer

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Verksamhetsplan Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Övergripande mål Vi ska ha minst 225 juniormedlemmar varav 25% flickor 2014 208 st varav 14% flickor. (2014 10 31) 50% av juniorerna ska delta

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

Karlskrona Hockeyklubb Skridsko & Hockeyskolan

Karlskrona Hockeyklubb Skridsko & Hockeyskolan Karlskrona Hockeyklubb Skridsko & Hockeyskolan Klubben att spela och utvecklas i FÖRÄLDRAMÖTE SKRIDSKOSKOLAN Oktober 2, 2014 Tobias Larsson Agenda Vision, värdegrund och styrdokument Skridsko- och Hockeyskolorna

Läs mer

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 1. Värdegrund Vi är en förening som är öppen för alla Vi står för alla individers lika värde Vi verkar för öppenhet i vår verksamhet Vi verkar både för gemensam

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN Dam- och flickhockey. från Utvecklingsavdelningen på uppdrag av Svenska Ishockeyförbundets styrelse framlagd till den 25 mars 2004

UTVECKLINGSPLAN Dam- och flickhockey. från Utvecklingsavdelningen på uppdrag av Svenska Ishockeyförbundets styrelse framlagd till den 25 mars 2004 UTVECKLINGSPLAN Dam- och flickhockey från Utvecklingsavdelningen på uppdrag av Svenska Ishockeyförbundets styrelse framlagd till den 25 mars 2004 INNEHÅLL 1) Bakgrund - Historia - Senaste 5 åren - Antal

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET

BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET Version 2.9 Örebro 2014-12-09 BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET Detta är ett levande dokument som ska utvärderas och revideras inför varje ny säsong. Innehållet kan kompletteras och ändras av Junior- och

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Ångermanlands ishockeyförbunds distriktslagsverksamhet U15 och U16, breddcamper för U13 och U14 samt flickcamper.

Ångermanlands ishockeyförbunds distriktslagsverksamhet U15 och U16, breddcamper för U13 och U14 samt flickcamper. Ångermanlands ishockeyförbunds distriktslagsverksamhet U15 och U16, breddcamper för U13 och U14 samt flickcamper. Översyn och revidering av detta dokument görs årligen senast 2013-08-29. Se även ÅIF:s

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 till projekt: Öppna projekt

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 till projekt: Öppna projekt Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 till projekt: Öppna projekt 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva i ditt

Läs mer

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp 6-9 år Lek med boll, från 8 år 5-manna fotboll MÅL: - Stimulera spelaren till aktivitet genom lek med boll. Tycka fotboll är det roligaste som finns!

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Kullavik IF Rö d tra d

Kullavik IF Rö d tra d Rö d tra d Syftet med det här dokumentet är att alla som är intresserade av skall kunna läsa och förstå hur föreningen fungerar. Det innehåller grundläggande information som värdegrund, syfte och övergripande

Läs mer

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Administration

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Administration Nyckeln till föreningens kommunikation och administration Administration Upplägg lördag 13.30-15.30 PowerPoint: Allmän information om IdrottOnline De administrativa funktionerna: - Medlemsregistret - LOK-närvaro

Läs mer

V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016. Go, Sthlm go!

V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016. Go, Sthlm go! V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016 Go, Sthlm go! Vision Stockholm ska bli det otvivelaktigt ledande ishockeydistriktet! Att vara ledande innebär så mycket mer

Läs mer

MARIESTAD BOIS HOCKEY. Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014. senast ändrad 2013-08-01

MARIESTAD BOIS HOCKEY. Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014. senast ändrad 2013-08-01 Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014 senast ändrad 2013-08-01 1 Innehåll Verksamhet sida 3 Övergripande dokument sidor 4-9 Målsättning sida 4-5 Ledarmål sida 6 Policy sida 7-8 Ekonomi

Läs mer

Röda tråden. - så fungerar vår förening

Röda tråden. - så fungerar vår förening Röda tråden - så fungerar vår förening K FUM Örebro Basket 1 Inledning Röda tråden är en vägledning för alla i vår förening och handlar om hur vi vill att vår barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas.

Läs mer

Vad skall Du träna? Hur mycket och ofta? Övningar - Organisation - Säsongsplanering Träning on-ice - Fysträning

Vad skall Du träna? Hur mycket och ofta? Övningar - Organisation - Säsongsplanering Träning on-ice - Fysträning ISHOCKEYNS Vad skall Du träna? Hur mycket och ofta? Övningar - Organisation - Säsongsplanering Träning on-ice - Fysträning UTVECKLINGSAVDELNINGEN / SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Förord Läroplan i ishockey

Läs mer

Manual för ansökan av Idrottslyftsmedel på IdrottOnline - Smålandsidrotten

Manual för ansökan av Idrottslyftsmedel på IdrottOnline - Smålandsidrotten Manual för ansökan av Idrottslyftsmedel på IdrottOnline - Smålandsidrotten - Rekrytering av barn och ungdomar till föreningsverksamhet (DF) - Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer (DF)

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Handslaget år 4! 1/7 2006 30/6 2007 Det viktigaste målet för svensk fotbolls

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Kursmaterial Nytt pedagogiskt hjälpmedel med allt samlat på en DVD-skiva!

Kursmaterial Nytt pedagogiskt hjälpmedel med allt samlat på en DVD-skiva! Kursmaterial 9 1 Kursmaterial Nytt pedagogiskt hjälpmedel med allt samlat på en DVD-skiva! Detta utbildningspaket har tagits fram i syfte att utveckla våra domarkurser. Utbildningspaketet skall ses som

Läs mer

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till R A D LE 1 G NIN D IL B T U s n e lf o G r je n li Rikt utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus Riktlinjer Golfens ledarutbildning 1 SYFTE Säkert är att barn

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 5-manna 8-9 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Etik och moral. Policy. Trafikpolicy

Etik och moral. Policy. Trafikpolicy Ångermanlands ishockeyförbund Styrande dokument för distriktslagsverksamhet U15 och U16 samt breddcamper för U13 och U14 Bakgrund I vår ambition att ta hockeyn inom Ångermanland till en ny nivå har en

Läs mer

Elit- och internationell profil 12-13 februari 2005 BOSÖN

Elit- och internationell profil 12-13 februari 2005 BOSÖN Hockey Conventions Elit- och internationell profil 12-13 februari 2005 BOSÖN Hockey Convention Individuell utveckling och nivåanpassad träning i teori och praktik 2-3 april 2005 Många ess i leken både

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Nulägesanalys Vi i Hammarö GK har två instruktörer som sköter träning och träningsplaneringen har 20 ledare som är med och hjälper till i vår verksamhet

Läs mer

ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga

ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga kurshandledningen och ska fungera som stöd och hjälp för er som vill arbeta med Avspark i studiecirkelform.

Läs mer

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Alla är välkomna att vara med i GSK utifrån sina egna förutsättningar. Vi strävar efter bredd men tar också

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Idrottslyftet 2014. En guide i hur man skickar in en återrapport

Idrottslyftet 2014. En guide i hur man skickar in en återrapport Idrottslyftet 2014 En guide i hur man skickar in en återrapport Återrapportering Alla godkända ansökningar genererar automatiskt en återrapport på föreningens Idrottslyftssida. Det kan vara bra att omgående

Läs mer

Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning

Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning Svenska triathlonförbundets barn och ungdomsledarutbildning riktar sig till föreningsledare för åldrarna 7-15 år. Utbildningen består av tre olika delkurser;

Läs mer

UTMÄRKT FÖRENING. utmärkt förening i haninge, steg 4. ledarskap

UTMÄRKT FÖRENING. utmärkt förening i haninge, steg 4. ledarskap utmärkt förening i haninge, steg 4 ledarskap K alitet lönar sig! vad är utmärkt förening? Utmärkt förening är en kvalitetssäkring av föreningar i Haninge kommun som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012 S FÖRENINGS-ABC 2012 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är ni redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni tidigare

Läs mer

till de deltagande föreningarna

till de deltagande föreningarna till de deltagande föreningarna 2 Häftet innehåller information om Poolkampens olika delar och hur föreningen gör för att ta del av dem: Innehåll... 3 Turneringsspel Poolkamp... 4 Utbildning... 5 Kursplaner...

Läs mer

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Utvecklar svensk ridsport Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Här kan föreningar inom Svenska Ridsportförbundet läsa om hur ni

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott)

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) 1 Introduktion till friidrott Friidrottens föräldrautbildning är en nätbaserad utbildning för föräldrar till

Läs mer

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Hur blir SKF så bra att alla klättrare vill vara medlemmar? Processledare: Sandra Mattsson, SISU Idrottsutbildarna Syfte med träffen:

Läs mer

Du kan se en föreläsning kring SIU samt beställa hela SIU-dokumentet via Svenska innebandyförbundets hemsida www.innebandy.se

Du kan se en föreläsning kring SIU samt beställa hela SIU-dokumentet via Svenska innebandyförbundets hemsida www.innebandy.se Tränarutbildning SIU Förkortningen ovan står för Svensk Innebandys Utvecklingsmodell. Det är en modell som lanserades under fjolåret och som kommer att ligga till grund för den nya utbildningsstrukturen

Läs mer

IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi.

IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi. IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi. Medlemsregister Hemsida LOK-stöd Idrottslyftet Utbildningsmodulen

Läs mer