U L F Idrottslyftet INNEHÅLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "U L F Idrottslyftet INNEHÅLL"

Transkript

1 INNEHÅLL sid Beskrivning av Idrottslyftet 8:1 ULF-arens roll 8:2 Verksamhetsplan :3 Tidigare Idrottslyftsprojekt 8:7 Exempel på Ansökningsmall 8:14

2 8:1 Idrottslyftet regeringsmedel till ungdomsidrotten Idrottslyftet är ett riktat stöd från nya alliansregeringen till ungdomsidrotten med för närvarande 2 miljarder om året. Till föreningslivets ungdomsidrott och uppgår till 2 miljarder per år. Säsongen innebär att det är Idrottslyftet år 2 Idrottslyftet började under den socialdemokratiska regeringen och benämndes då Handslaget och omfattade då 1 miljard om året. Svenska Ishockeyförbundet har tilldelats drygt 11 miljoner för innevarande verksamhetsår att fördela på olika projekt som föreningarna kan söka genom speciella ansökningsmallar. Speciella ansökningsmallar Förbundet listar och beskriver ett antal projekt som föreningarna kan söka genom att använda speciella ansökningsmallar. Det finns två ansökningsdatum beroende vilket projekt det gäller före den 1 juni eller 15 september. För att erhålla medel och resurser till beviljat projekt krävs En namngiven projektansvarig i föreningen som deltar i en 1-dagars Idrottslyfts-utbildning. Utbildningsmaterial för föreningen erhålles vid denna utbildning. Projektet ska genomföras enligt angiven projektbeskrivning i ansökan. Efter deltagande i den obligatoriska 1 dagarsutbildningen utbetalas projektbidrag enligt ansökan till föreningens postgirokonto. Samtidigt skickas en faktura från SIF till föreningen på kursavgift för utbildningen samt på tilldelat utbildningsmaterial. Kostnaden för detta ingår med angivna summor i de utbetalda projektmedlen. Förening som ej reglerat sina skulder från föregående år kan ej söka Idrottslyftsmedel påföljande år. Varje beviljat projekt ska återrapporteras på speciellt tillsänd blankett. Om projekt ej återrapporteras återkrävs utbetalat projektbidrag. Projekt säsongen För säsongen ingår följande projekt: Ungdomsutvecklingscamper U15, Utvecklingscamper Tjejer U11-U16, Målvaktsutveckling i föreningen År 1, Målvaktsutveckling i föreningen År 2, Tre Kronors Hockeyskola, Domarutveckling i föreningen År 1, Domarutveckling i föreningen År 2, Klubbtränarutbildning, Vägen till Elit del 4, Vägen till Damelit FÖRENINGSUTVECKLING Kvalitetssäkring i distrikt : Praktisk ISTRÄNING 16 år och yngre, Praktisk ISTRÄNING 16 år och äldre, Fair Play & Respekt, Utbildningsledare i föreningen År 1, Utbildningsledare i föreningen År 2, Mera bidrag, Evenemangsutbildning i föreningen. För säsongen ingick följande projekt: Ungdomsutvecklingscamper U15 & U16, Fair Play & Respekt, Domarutveckling i föreningen, ULF-are (utbildningsledare i föreningen), Klubbtränarutbildning U-16, Klubbtränarutbildning U-17, Målvaktsutveckling i föreningen, Backspel, Skinners skridskoskola, Vägen till Damelit, Vägen till Elit del 3 Distriktens speciella rekryteringsprojekt Fr.o.m. säsongen ingår även ett rekryteringsprojekt som drivs av Distriktsförbunden, som ingår i Idrottslyftet så att föreningarna kan söka medel för sina omkostnader. Under säsongen kommer varje distriktsidrottsförbund i samarbete med SIF att genomför ett Idrottslyftsseminarium för klubbarna i mars / april månad. Vill du veta mer om varje projekt kan du gå in på Två intressanta saker som görs för att integrera Idrottslyftskurser med utbildningar i Utbildningsstegen är att: 1. Ledare som ingår i projektet Målvaktsutveckling i förening auktoriseras som genomgången kurs i Målvaktstränarkurs Alla som utbildas till ledare i Tre Kronors Hockeyskola får instuderingsfrågor för ABC-pärmen. Om de skickar in svaren så får de en CHECK på 500 kronor som gäller som rabatt när de ska gå GRUNDKURSEN. Rabattchecken gäller i ett år.

3 8:2 När det gäller Idrottslyftet har ULF-aren en viktig roll när det gäller att Söka lämpliga Idrottslyftsprojekt till föreningen Utse ansvariga i föreningen Följa upp arbetet i föreningen Återrapportera Besluta om vilka projekt er förening tänker genomföra. Fyll i respektive idrottslyftsansökan och skicka in inom tidsramen för ansökan. Tillsätt ansvariga personer för respektive projekt i er förening samt informera dessa personer om projektet. Sprid all information om utbildningen och utbildningsdagen till dessa personer. Följ upp deras arbete på föreningsnivå. Återrapportera med dessa personers hjälp inom tidsramen för återrapporteringen. Tips! Fundera på vilka projekt ni vill genomföra samt har möjlighet att utföra inom ramen för Idrottslyftet. Idrottslyftet är ett ekonomiskt stöd från regeringen till idrotten för att gagna utbildning av ungdomsledare och projekt för att utveckla ungdomsverksamheten i föreningarna. Bidrag till föreningar via Idrottslyftet är uppdelat i 3 olika delar och kan erhållas på 3 olika sätt. 1 RF har hand om bidrag för anläggningsstöd. Detta söks direkt från RF. Se 2 Distriktsidrottsförbundets uppgift är att göra Idrottslyft med idrottsföreningar när det gäller ökat samarbete mellan idrott och skola. Detta söks direkt via Distriktsidrottsförbundet. Se speciell adresslista. 3 Specialförbunden har hand om den del som gäller ishockeyföreningarna. SIF har valt att ta fram ansökningsmallar för olika projekt. Sist i denna flik finns en typisk ansökningsmall.

4 8:3 IDROTTS lyftet år2 Föreningsutveckling nya inslag säsongen 08/09 Idrottslyftet år 2 har utvecklats i sin uppläggning för att tillföra en ny dimension som samlats under begreppet Föreningsutveckling. Det har tillförts för att utveckla distriktsförbundens kompetens för att kunna stödja föreningarna i deras organisatoriska och praktiska utveckling när det gäller ekonomi, organisation och verksamhetsplanering. Vi har kommit långt när det gäller utbildningen av tränare och spelare i det som sker innanför sargen - det innebär att genomförandet av denna form av projekt kommer att lyftas över på SDF när det gäller genomförandet på föreningsnivå. För att ge SDF den möjligheten kommer minst 2 instruktörer att utbildas centralt för varje projekt så att verksamheten ute i föreningarna kan kvalitetssäkras. SIF fortsätter dock med en central administration av ansökningar och distribution av utbildningsmaterial för att säkerställa att alla föreningar får samma möjligheter och ger sitt stöd till distriktsverksamheten. Samtidigt kommer vi att strama upp beviljandet av ansökningar när det avser hur många ansökningar varje förening kan bedömas klara av att genomföra. Bredden på utbudet är avsedd för ökad valfrihet och inte avsedd för att maximera antalet projekt i varje förening. TOMMY BOUSTEDT Utvecklings- och Landslagschef

5 8:4 Tre Kronors Hockeyskola Tre Kronors Hockeyskola är en bred satsning från Svenska Ishockeyförbundet på rekryteringsarbetet. Det är en uppgradering av den klassiska Björnligan. Det innebär att utbildning av ledare införs, utökat informations- och utbildningsmaterial. TKH - materialpaket kommer också att innehålla läckra Tre Kronor-tröjor till spelarna. Dessutom speciell föräldra- och utrustningsfolder. Övningsexempel och utbildningstips kommer att finnas på en DVD och handledning för ledarna på en speciell CD. Till detta kommer dekaler, affischer och speciella ledarmärken. Kompletterande material kommer att finnas för beställning på Sista ansökningsdatum 1 juni Målvaktsutveckling i föreningen Målvaktsutveckling i föreningen innebär att 5 unga målvakter och 2 målvaktstränare och en verksamhetsledare får stöd av en målvaktsutvecklare. Målvaktsutvecklarna utbildas av SIF och finns i var sitt geografiska utvecklingsområde. Projektet går in på sitt andra år vilket innebär att de som genomförde projektet ifjol kan fylla i speciell ansökan för fortsättning under år 2. Sista ansökningsdatum 1 juni Utvecklingscamper för flickor U 11-U 16 (födda 98-93) I årets Idrottslyft har tillkommit utvecklingscamper för flickor U11-U16 år. Det är en satsning på breddhockey för flickor för att stimulera många av de flickor som i stort antal sökt sig till ishockeyn de senaste åren. Totalt 160 flickor får chansen på fyra regionala camper i landet. Sista ansökningsdatum 1 juni U 15- och U 16-camp I var och ett av de 11 utvecklingsområdena genomförs både U 15- och U 16-camper för totalt c:a 900 ungdomar - både spelare och domare. När det gäller U 15 är det en utpräglad breddverksamhet där klubbarna själva anmäler deltagare. När det gäller U 16-camper nomineras deltagarna av Hockeykonsulenterna tillsammans med distriktets ungdomsansvarige. Från dessa U 16-camper nomineras sedan deltagarna till de fyra regionala R 16-camperna. Sista ansökningsdatum 1 juni. Klubbtränarutbildning Klubbtränarutbildning för tränare på U nivå har varit en återkommande succé. 4x15 klubbtränare får möjlighet till specialutbildning i samband med Regionscamper R 16. En möjlighet att prova på praktisk isträning med bra spelare och goda instruktörer. Sista ansökningsdatum 15 september Domarprojekt i föreningen Domarprojekt i föreningen genomförs för andra året. Det innebär att föreningen genomför en utbildning av sex unga domare med en ansvarig ledare med stöd av en domarutvecklare som besöker föreningen två gånger. De är svenska elitdomare som ställer upp för att trygga en framtida domarrekrytering. Det är andra året som projektet genomförs och det innebär att det finns en speciell ansökan för de som vill följa upp fjolårets grupp med ett nytt steg i utvecklingen. De föreningar som inte var med första året kan anmäla sitt deltagande i år och börja med steg 1. Sista ansökningsdatum 15 september Vägen till Elit 4 Vägen till Elit genomförs för fjärde året hösten Det riktar sig till Juniortränare (2 personer) och Hockeygymnasietränare (1 person) vilka deltar i ett juniortränarsymposium i tre dagar, som samlar ca 200 deltagare från ett 70-tal föreningar. För att kunna delta krävs att man tränar och coachar ett lag. Årets Vägen till Elit kommer att beröra spelförståelse, skadeförebyggande träning, spelet kring sarger och mål, spelsystem, videoanalyser, datateknik och målvaktsspel. Sista ansökningsdatum 15 september Vägen till Elit damer Projektet omfattar 40 deltagare från drygt 30 föreningar när det gäller tränare som tränar damlag. Varje förening får anmäla en tränare för damlaget och en tränare för damhockeygymnasium. Kursen omfattar regelskillnader, fysiologi, målvaktsspel, skridskoteknik, målskytte, ledarskap och teknik och taktik. Anmälan kan ske av tränare som inte tidigare gått utbildningen. Sista ansökningsdatum 15 september Katarina Timglas

6 8:5 FÖRENINGS- UTVECKLING Kvalitetssäkring i distrikt Mera bidrag Föreningsarbetet inom hockeyn behöver en starkare organisation när det gäller ekonomi och ledarutveckling. Projektet Mera bidrag är inriktad på ökad kunskap om LOK-stöd, SISU-samarbete, Idrottslyftet och försäkringsfrågor kring spelarlicensen. LOK-stödet är en viktig ekonomisk grund för allt ungdomsarbete. För varje träning, match eller annan fysisk aktivitet kan ett hockeylag räkna in 500:- per gång, SISU har samverkansstöd i olika varianter för föreningar att tillgodogöra sig, Idrottslyftet skapar ekonomi och utbildningsresurser specialanpassade för ishockey. Ishockeylicensen innebär ett försäkringsskydd som med rätt organisation ger både föräldrar försäkringsskydd, lägre resekostnader, bättre miljö och bättre trafiksäkerhet. Allt ger möjligheter för en större och bättre ungdomsverksamhet. Två distriktsinstruktörer utbildas i varje distrikt som ska genomföra Idrottslyftsutbildningar för föreningarna när det gäller Mera bidrag. Sista ansökningsdatum 15 september Praktisk isträning över och under 16 år Praktisk isträning har varit ett efterfrågat begrepp länge och som efter ett första försöksår kommit för att stanna. Det innebär att huvuddelen av utbildningen genomförs på is och att den teoretiska delen genomförs i förväg med hjälp av instuderingsfrågor på hemmaplan kring utbildningsmaterialet. Det ena utbildningsmaterialet avser de som tränar spelare 16 år och yngre (i varje utvecklingsområde) och det andra utbildningsmaterialet avser tränare som utbildar spelare 16 år och äldre (på fyra ställen i landet). Projektet beräknas utbilda tränare med hjälp av specialutbildade distriktsinstruktörer i distriktens regi inom Idrottslyftets ram. Sista ansökningsdatum 15 september Utbildningsledare i förening (ULF:are) Projektet Utbildningsledare i förening (ULF:are) går in på sitt andra år. Parallellt har en speciell utbildnings/uppslagspärm producerats som handledning för ULF:aren i dennes föreningsarbete. Varje ULF:are genomgår en endagarsutbildning i Idrottslyftets regi. I år genomförs dessutom en vidareutbildning av fjolårets kursdeltagare genom att de kan genomgå projektet Mera bidrag som indirekt berör deras roll i föreningen. Satsningen på ULF:are ska ge föreningarna en extra administrativ styrka och dessutom kvalitetssäkra föreningens utbildningsnivå. Sista ansökningsdatum 15 september Fair Play & Respekt FP&R går in på sitt tredje år. Efter en rivstart inledningsåret med ett stort antal deltagande föreningar så har i princip efter år två samtliga ungdomsföreningar genomfört FP&R. Totalt har närmare 1500 lag genomfört projektet som fortsätter löpande eftersom det hela tiden tillkommer spelare och lag i de yngre åldrarna. Projektmaterial i form av affischer, Hockeyns Lilla Blå, DVD-skiva och kortlek ingår i det som tillställs föreningen genom Idrottslyftsmedel. Sista ansökningsdatum 15 september Evenemangsutbildning En specialanpassad utbildning för föreningar som vill genomföra förbundsarrangemang eller egna cuper och turneringar. En speciell evenemangspärm finns framtagen där allt från programblad till sponsring berörs liksom organisation och sportsliga krav. Speciell tonvikt läggs på att göra evenemang till en upplevelse och fest samt något som genererar god ekonomi till föreningen. Sista ansökningsdatum 15 september SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och landslagsavdelningen

7 8:6 Tre Kronors Hockeyskola och Mera Bidrag nyheter i Idrottslyftet Idrottslyftet går in på sitt andra år efter att ha tagit över efter Handslagets fyra år. En stafettväxling som innebär att ishockeyn helt plötsligt fick dubbelt så mycket medel att röra sig med. Under de gångna fem åren har många olika projekt passerat revy och många erfarenheter gjorts. Den här gången finns en hel del efterfrågade projekt som kommer att fylla viktiga funktioner i föreningsverksamheten. Tre Kronors Hockeyskola Ett sådant där speciellt efterfrågat och efterlängtat projekt är Tre Kronors Hockeyskola. Det är ett rekryteringsprojekt som är en utveckling av legendariska Björnligan. Nu i former med matchtröjor med Tre Kronors symboler på bröstet med ett gediget Handledningsmaterial och en speciell ledarutbildning. U 16-camp i Utvecklingsområden Uttagningen av deltagarna i U 16-camper i de 11 utvecklingsområdena i Idrottslyftet kommer att ske genom Hockeykonsulenterna i samarbete med distriktens ungdomsansvarige och de kommer att vara kontaktpersoner gentemot föreningarna i detta avseende. Däremot fortsätter formen med föreningarnas egna ansökningar för deltagare i U 15 precis som förra året. Praktisk isträning i två dimensioner Två lika efterfrågade projekt är Praktisk Isträning som finns i två dimensioner. Ett projekt för tränare som dels har hand om ungdomar under 16 år och ett projekt för tränare som har hand om spelare 16 år och äldre. Kurser som ska genomföras av SDF med hjälp av specialutbildade distriktsinstruktörer. Nytt för utvecklingscamperna är dessutom tillkomsten av 4 utvecklingscamper för flickor 16 år och nedåt. Välkommen fortsättning blir det också på: Målvaktsprojektet i förening som 108 föreningar genomfört ett uppskattat första år och som nu kan sökas för första året av de som inte hann med i fjol och för ett andra år av de som vill följa upp sitt första verksamhetsår. Domarutvecklingsprojektet i förening som rönt stort gensvar hos de föreningar som förstod att hänga på redan första året. Med elitdomarna som domarhandledare har det varit en positiv upplevelse både för elitdomarna och deras adepter. Föreningsutvecklingsprojekt Idrottslyftet år 2 är också debutåret för Föreningsutveckling - projekt som berör föreningens utbildning utanför sargen. Hittills har de flesta projekten rört spelarnas individuella färdigheter på isen. Projektet Mera Bidrag handlar om hur föreningarna kan stärka sin ekonomi genom LOK-stöd, kommunala bidrag, SISU, Idrottslyftet och försäkringsinformation. Utbildning i praktisk hantering om hur varje spelad ishockeymatch kan ge ett bidrag på 500 kronor - per match! I anslutning till Ansökningsmallarna finns också en anmälningskupong för de som vill ha mer information eller stöd och hjälp från Distriktsidrottsförbunden om LOK-stöd eller när det gäller SISU. Under Föreningsutveckling har också sorterats in de Idrottslyftsprojekt som har sportslig profil men som genomförs av distriktsförbunden. Det gäller Praktisk Isträning och är en kompetenshöjning av distrikten genom den specialutbildning som riktats till Distriktsinstruktörerna under april månad. Informera kassören! Till sist men inte minst - var snäll och informera kassören när ni skickar in ansökningsmallarna. Då slipper han stå frågande när pengarna eller fakturor dimper ner. Välj med omsorg Välj sedan med omsorg vilka projekt som föreningen söker. Det är inte meningen att man ska söka alla - det orkar ingen genomföra! En handfull projekt är lämpligt - knappast mer Med hockeyhälsningar SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Idrottslyftet JAN LEONARDSSON Projektledare Ring eller skicka ett mail om Du har några frågor!

8 (tidigare års projekt) 8:7 Rekrytering inom Idrottslyftet Rekrytering av nya spelare till vår idrott är en grundpelare för utvecklingen av Svensk Ishockey. Det är mycket viktigt att vi aktivt arbetar med att nå ut med vårt budskap till denna målgrupp, så att vi hela tiden får nya utövare till våra hockeyskolor m.m. De senaste åren har Idrottslyftet/Handslaget varit en viktig del i detta arbete. Syftet är att få fler utövare till vår idrott. ULF-arens roll är att följa upp arbetet med rekrytering i Er förening, använd gärna det materiel och de idéer som finns framtaget i resp. projekt nedan. Kontakta Din Hockeykonsulent för att få information hur du kan få tag på material. En del material finns att beställa på Tips! En väl fungerande hockeyskola är nyckeln till en aktiv verksamhet underifrån. Speciella projekt inom området via Idrottslyftet: Björnligan, Bra-Bättre-Bredare Ishockey, Skolambassadörer samt Mer och Fler Tjejishockey. Björnligaledare Hur tar vi hand om de yngsta spelarna? Björnligan är en viktig inkörsport till vår idrott. Uppgiften är att barn och föräldrar får en positiv bild av vår verksamhet för de yngsta spelarna. Den viktigaste uppgiften i en Björnligaledares roll är att se till så deltagarna tycker att det är roligt att spela ishockey. ABC-pärmen Bra, Bättre och Bredare Ishockey Projektet tar upp frågan om hur vi hanterar begagnad utrustning och skapar ett forum i föreningen för försäljning av begagnade prylar. Det skall vara billigt att spela ishockey! Tillverkarna anpassar skydden efter storlek på våra spelare, det är viktigt att detta budskap kommer fram. Teknik och säkerhet är en viktig punkt i denna utbildning. Bra, Bättre och Bredare Affisch i storlek A1 resp. A4 Bra, Bättre och Bredare - Dekal De goda exemplen - Speciellt framtagen handbok. DVD - Uffes utrustningstips DVD - Handledning för utbildning i föreningen Skolambassadörer Projektet Skolambassadörer genomförs under 3 år och är ett samarbete mellan Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Hockeyligan, Allsvenska Hockeyföreningen, IOGT-NTO, Socialstyrelsen och RF (Idrottslyftet). Projektet går ut på att en föreningsrepresentant besöker skolor och informerar om föreningens verksamhet. Samtidigt arbetar man med viktiga frågor: information kring alkohol och vilka skador det kan medföra. För information om alkohol används materialet Attityd. Vi vill skapa en positiv bild av ishockeyn och samtidigt hjälpa till med att förebygga tidig alkoholdebut. I samband med ett besök i skolan genomförs en s.k. prova på aktivitet, så att eleverna får möjlighet att praktiskt prova på ishockey. Mer och Fler Tjejhockey Projektet genomfördes under 2 år och handlar om att nå ut till fler tjejer och sprida budskapet att tjejer är välkomna till ishockeyn i allmänhet och till respektive förening i synnerhet. Till sin hjälp i detta arbete kan men använda en spelare ur Damkronorna, som kommer på besök under en aktivitetsdag i föreningen. Kontakta er Hockeykonsulent om du har frågor!

9 (tidigare års projekt) 8:8 Fair Play& Respekt inom Idrottslyftet Svenska Ishockeyförbundet har yttersta ansvaret för våra gemensamma värderingar om vad som är rätt eller fel inom ishockeyn. För att förankra detta har projektet Fair Play & Respekt inletts. Arbetsverktygen som är framtagna skall hjälpa oss att tydligt ta ställning för rent spel och mot fusk, våld, mobbning, rasism, grovt språkbruk, dopning, alkohol och droger. Detta för att utveckla hela människan och inte bara idrottsprestationen. Vi vill på alla nivåer bedriva ishockey så att ishockeysporten positivt inverkar och påverkar både fysiskt och psykiskt, på och utanför rinken. Ett mål som vi behöver sträva mot tillsammans! Ishockeyns gemensamma värderingar sammanfattas i foldern Ishockeyns Lilla Blågula. Syftet med projektet är att man i föreningarna skall arbeta aktivt med ishockeyns värdegrund och materialet Fair Play&Respekt. ULF-arens roll kan vara att följa upp arbetet angående Fair Play&Respekt i föreningen. Använd gärna det materiel och de idéer som finns framtagna. Kontakta din Hockeykonsulent för att få information hur du kan få tag på material. En del material finns att beställa på Tips! Genomför projektet Fair Play& Respekt med en åldersgrupp tillsammans med föräldragruppen. Kontakta er Hockeykonsulent om du har frågor! Fair Play och Respekt Projektets syfte är att man skall arbeta med värdegrundsfrågor i föreningen. Det skall hjälpa oss att tydligt ta ställning för rent spel och mot fusk, våld, mobbning, rasism, grovt språkbruk, dopning, alkohol och droger. Fair Play = Rent spel. Individanpassat. Hur JAG hanterar regelsystemet inom sport, skola och fritid. Respekt = Hur jag bemöter ANDRA INDIVIDER, både nära och främmande. FairPlay&Respekt Kortlek FairPlay&Respekt Kortleksaffisch A1 FairPlay&Respekt Promotionsaffischer FairPlay&Respekt Dekal Informationshäfte Hockeyns Lilla Blågula DVD Handledning för utbildning i föreningen

10 (tidigare års projekt) 8:9 Tjejhockey inom Idrottslyftet Tjejhockeyn i Sverige utvecklas i fler och fler föreningar. Svenska Ishockeyförbundet försöker samla så mycket information som möjligt i olika projekt för att vägleda respektive förening inom området. Syftet med denna insats är att få fler tjejer att börja spela ishockey samt utveckla verksamheten inom den tjejverksamhet som finns idag. ULF-arens roll kan vara att följa upp hur utvecklingsarbetet med tjejhockey fungerar i föreningen. Har föreningen tjejer i verksamheten idag? Hur tas dessa om hand? Är det rena tjejlag eller spelar tjejerna tillsammans med killar? Kontakta din Hockeykonsulent för att få information hur du kan få tag på material. En del material finns att beställa på Tips! En aktiv plan för hur man arbetar med tjejhockeyn i föreningen är positivt i många sammanhang. Mer och Fler Tjejhockey Projektet genomfördes under 2 år och handlar om att nå ut till fler tjejer och sprida budskapet att tjejer är välkomna till ishockeyn i allmänhet och till respektive förening i synnerhet. Till sin hjälp i detta arbete kan man använda en spelare ur Damkronorna, som kommer på besök under en aktivitetsdag i föreningen. Skolambassadörer Projektet Skolambassadörer genomförs under 3 år och är ett samarbete mellan Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Hockeyligan, Allsvenska Hockeyföreningen, IOGT-NTO, Socialstyrelsen och RF (Handslaget). Projektet går ut på att en föreningsrepresentant besöker skolor och informerar om föreningens verksamhet. Samtidigt arbetar men med viktiga frågor om information kring alkohol och vilka skador det kan medföra. För information om alkohol används materialet Attityd. Vi vill skapa en positiv bild av Vägen till Damelit ishockeyn och samtidigt hjälpa till med att förebygga tidig alkoholdebut. I samband med ett besök i skolan genomförs en s.k. prova på aktivitet, så att eleverna får möjlighet att praktiskt prova på ishockey. Projektet är en kurs för damutveckling inom ishockeyn mot bättre och fler lag och spelare samt bättre ledar- och tränarskap. Vägen till damelit är ett damtränarsymposium på 3 dagar Kursinnehåll: Regelskillnader, Fysiologi, Landslagsorganisation, Målvaktsspel, Skridskoteknik, Målskytte, Att spela back & Ledarskap. Vägen till Damelit-pärm ABC-pärmen Kontakta er Hockeykonsulent om du har frågor!

11 (tidigare års projekt) 8:10 Ledarutbildning inom Idrottslyftet Det finns idag en gedigen ledarutbildning inom svensk ishockey mycket kommer genom Idrottslyftet/Handslaget samt via Hockeykonsulentens arbete ute i föreningarna. Syftet med dessa insatser är att utveckla ledare för att i sin tur utveckla föreningens verksamhet. ULF-aren skall dels känna till att det finns mycket materiel m.m. framtaget som skall underlätta ledarnas arbete i föreningen och dels förmedla materiel samt inbjudningar vidare till aktuella tränare. Kontakta din Hockeykonsulent för att få information hur du kan få tag på material. En del material finns att beställa på Tips! Se till så att så många ledare som möjligt får ta del av de utbildningstillfällen som erbjuds via Idrottslyftet m.m. Ju fler som aktivt arbetar med att utveckla spelarna m.m. desto bättre är det. Nedan följer en kort beskrivning av de olika projekten. Projekt ABC-pärmen En läroplan i Ishockey för alla åldersgrupper mellan 7-16 år Rollen som tränare/ledare innebär krav från både förening, föräldrar och ungdomarna själva. Krav som inte alla gånger är så lätta att motsvara. Resultatet av ansträngningarna har blivit en helt åldersanpassad läroplan i ishockey för 7-16 år i form av en pärm med namnet ABC i ishockey. ABC-pärmen finns idag i samtliga ungdomsföreningar och är ett mycket uppskattat verktyg i ledet att utveckla ledare och spelare inom vår idrott. ABC-pärmen ger tränarna en extra trygghet i sitt arbete på och utanför isen och i pärmen hittar man åldersanpassade flikar om t.ex. träningsupplägg, träningsmängd, barns utveckling och vad barnen är bäst mottagliga för i de olika åldrarna. Även ålderanpassade övningar finns i pärmen både vad gäller isövningar och off-ice övningar. ABC-pärmen; Utbildning Klubbtränare En utbildning i samband med utvecklingscamper hösten Ungdomstränare tog del av innehållet på campen och deltog samtidigt som assisterande tränare. Kursinnehåll: Skridskoåkning, Passning/Mottagning, Närkampsspel, Att Göra Mål samt Fair Play&Respekt. ABC-pärmen Pärmen - Vägen till Elit del 1 Kontakta er Hockeykonsulent om du har frågor!

12 (tidigare års projekt) 8:11 Ledarutbildning inom Idrottslyftet Klubbtränarutbildning U-16 En utbildning i samband med Regionscamper för U16. Ungdomstränare tar del av innehållet på campen och deltar samtidigt som assisterande tränare. Kursinnehåll: Skridskoåkning, Passning/Mottagning, Närkampsspel, Att Göra Mål samt Fair Play&Respekt Pärmen - Vägen till Elit del 1 och 2 Klubbtränarutbildning U-17 En utbildning i samband med Regionscamper för U17. Ungdomstränare tar del av innehållet på campen och deltar samtidigt som assisterande tränare. Kursinnehåll: Skridskoåkning, Passning/Mottagning, Närkampsspel, Att Göra Mål samt Fair Play&Respekt Pärmen - Vägen till Elit del 1 och 2 Innehåll kurs 1: Tester, Kost för ishockeyspelare, Självkontroll i ishockey, Coaching by Scotty, Målskytte, Närkampsspel samt Målvaktsträning. Innehåll kurs 2: Försvarsspel, Powerplay & Penalty Killing, Att spela back, Anfallsspel/Målskytte, Offensivt målvaktsspel, Praktisk styrketräning samt Skridskoteknik Innehåll kurs 3: Cirkelträning och skicklighetsbanor, Spelet runt mål, Träningsplanering, Målvaktsspel, Klubbteknik, Hockeyspecifik barmarksträning, Anfallsspel, Ledarskap. Pärmar: Vägen till Elit del 1, 2 och 3 samt tillhörande DVD. Närkampsspel Ett projekt under 2 år som var riktat mot teknik och syfte inom närkampsspel. Varför utbilda i närkampsspel? Kroppskontakt och tacklingar är en naturlig del av ishockeyn. Juniorutredningen visade att detta var ett viktigt område där vi låg efter. Tacklingar infördes fr.o.m. 12 år säsongen 03/04. Pärmen - Vägen till Elit del 1 och 2 Vägen till Elit En utbildning som är uppdelad på tre kurser under 3 år. Målgruppen är junior- och hockeygymnasietränare. Kontakta er Hockeykonsulent om du har frågor!

13 (tidigare års projekt) 8:12 Ledarutbildning inom Idrottslyftet Målvaktsutveckling i Föreningen Ett projekt som riktar sig till målvaktsutvecklare i föreningen. Materiel som används inom detta projekt: Μålvaktspärm och DVD-skivor DVD-Handledning för arbete i föreningen Att Göra Mål Ett projekt för att öka förståelsen om hur man gör mål. Syfte med övningar, målvaktens luckor, skott m.m. Pärmen - Vägen till Elit del 1 DVD-Att göra mål Skinners Skridskoskola Ett projekt för en ökad förståelse hur man utvecklar spelarens skridskoteknik. Pärmen - Vägen till Elit del 2 DVD- Skinners Skridskoskola Backspel Ett projekt för utbildning av klubbinstruktörer i backspel. Pärmen - Vägen till Elit del 2 DVD-Tre Kronors Backskola Ishockeyledarens 10 BUDORD: 1) Se varje spelare 2) Lyssna med uppmärksamhet 3) Skapa trygghet, längtan, lust och glädje 4) Visa förtroende och tillit 5) Uppmuntra kreativitet 6) Undvik ironi och tråkningar 7) Bedriv individuella samtal 8) Se till spelarens totala utveckling 9) Inse din roll som föredöme 10) Vilja, lidelse och engagemang är nr 1 Kontakta er Hockeykonsulent om du har frågor!

14 (tidigare års projekt) 8:13 Föräldrar inom Idrottslyftet Utan föräldrar skulle inte en hockeyförening fungera. Föräldrar har en stor del i föreningens utveckling. Det är viktigt med en positiv föräldraverksamhet i föreningen. Runt lagen är det självklart en stor fördel om föräldrars engagemang är på rätt nivå. Föräldrar bör stötta och peppa sina och andras barn på bästa sätt och samtidigt vara ett stöd i verksamheten. Syftet med denna insats är att i föreningen aktivt arbeta med att engagera föräldrar i verksamheten runt själva ishockeyn. Det är dessutom bra om föräldrarna tillsammans med sitt barn aktivt arbetar med materialet Fair Play & Respekt. ULF-arens roll är att se till att föreningens lag utvecklar föräldraverksamheten på ett positivt sätt samt att man ger tydlig information till föräldrarna om klubbens verksamhet. Kontakta din Hockeykonsulent för att få information hur du kan få tag på material. En del material finns att beställa på Tips! Låt en åldersgrupp genomföra projektet Fair Play&Respekt tillsammans med föräldragruppen. Föräldrarollen budord om Din roll som förälder: 1 Informera Dig om Er förenings mål med sin verksamhet. Detta kan ge svar på om Du vill delta eller ej med Ditt barn. 2 Föräldraambition kan lätt bli en fallgrop för ungdomarna. Ett led i utbildningen som ishockeyspelare är att så tidigt som möjligt klara sina åtaganden på egen hand (kommunikationen med ledarna, skötsel av sin utrustning, dagsplanering m.m.). 3 Stötta Ditt barn och ledarna i laget. Problem kan Du bäst lösa genom att kommunicera med ledarna i laget utan att ungdomarna nns med. Splittring mellan ledarna och föräldragruppen går alltid ut över ungdomarna. 4 Låt ungdomarna (så långt som det är möjligt) uppleva sin ishockey på egen hand. 5 Attityder och värderingar är viktiga. Ditt barn får naturligtvis lära sig respekt och rent spel, vikten av kamratskap och ett idrottsriktigt leverne. 6 Uppfostra Dina barn så att de i sin idrottsmiljö själva vågar uttrycka och visa sina känslor. Besvikelser kan då hanteras på ett godtagbart sätt. 7 Älska Ditt barn som det är. Utan krav på prestation, var positiv och lyssna på funderingar om spelet, kamraterna och ledarna. Barn vill ha något att berätta när de kommer hem. 8 Se till att Ni i laget enas kring normer och regler som är viktiga för Era barns utveckling som människor och ishockeyspelare. 9 Stötta domarna i deras svåra och viktiga roll som matchledare. 10 Hetsa aldrig fram resultat i matcher. Var sak har sin tid! Utbildningen till ishockeyspelare är en lång process. Varje spelare är unik! 11 Variera Ditt barns idrottande under hela ungdomsperioden. VARIATION ÄR BÄTTRE INLÄRNING! 12 Tänk på att Ditt barn idrottar för att få uppleva: Gemenskap Utveckla skicklighet Spänning Tävling / framgång / status Fysisk form Utlopp för energi 13 Under träning lär man sig nya saker. Under match praktiserar spelarna kunskapen. ÖVERVÄRDERA ALDRIG MATCHENS BETY- DELSE UNDER UNGDOMSPERIODEN. 14 Informera Dig om ledarnas principer när det gäller laguttagningar. När tas laget ut? Efter vilka principer? Riktlinjer vid femmans indelning? Spelarnas ambition, träningsdeltagande, vilja m.m. Alla spelar lika innebär att: DOM SOM VILL MEST - SPELAR MEST! 15 Se till att Ditt barn äter rätt och vilar i tillräcklig mängd. Stötta Ditt barn i skolan och idrotten. Låt ungdomarna (så långt det är möjligt) uppleva sin idrott på egen hand. w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u I S H O C K E Y N S A B C b l a d 9 Kontakta er Hockeykonsulent om du har frågor! 9 Föräldrautbildning Projektet innehåller en utbildning där syftet är att sprida budskapet om att utbilda föräldrarna. Föräldrarna är en viktig resurs inom föreningens verksamhet. De kan också vara en faktor som hämmar utvecklingen för barn och ledare. Svenska Ishockeyförbundet har tagit fram en handlingsplan med 15 budord, som kan vara bra att arbeta med under t.ex. ett föräldramöte. ABC-pärmen Studiematerial Att vara Hockeyförälder Fair Play&Respekt Projektets syfte är att man skall arbeta med värdegrundsfrågor i föreningen. Det skall hjälpa oss att tydligt ta ställning för rent spel och mot fusk, våld, mobbning, rasism, grovt språkbruk, dopning, alkohol och droger. Fair Play = Rent spel. Individanpassat. Hur JAG hanterar regelsystemet inom sport, skola och fritid. Respekt = Hur jag bemöter ANDRA INDIVIDER, både nära och främmande. Fair Play&Respekt Kortlek Fair Play&Respekt Kortleksaffisch A1 Fair Play&Respekt Promotionaffisch Fair Play&Respekt - Dekal Informationshäfte Hockeyns Lilla Blågula DVD - Handledning för utbildning i föreningen

15 8:14 Exempel på ansökningsmall för ULF:are 1 Utbildning för Utbildningsledare i förening (ULF:are) - Idrottslyftet Till Idrottslyftet Svenska Ishockeyförbundet Att. Jan Leonardsson Torsvägen 7 A Örebro Ansökan om bidrag från Idrottslyftet för PROJEKT Utbildningsledare i föreningen (ULF:are). Senaste ansökningsdag 15 september Totalt kommer cirka 200 st. ansökningar om Utbildningsledare i föreningen i den ordning de inkommer. (föreningens namn) söker medel från Idrottslyftet hos Svenska Ishockeyförbundet för projekt Utbildningsledare i föreningen. Ansökan om bidrag från IDROTTSLYFTET för projekt Utbildningsledare i förening (ULF:are) kan sökas med nedanstående ansökningsmall. Totalt har föreningarna möjligheter att söka 200 utbildningsplatser dock max 2 personer per förening. Om föreningen har damishockeyverksamhet kan man anmäla en 3:e person som ska verka inom damishockeyn i föreningen. Föreningen kan ansöka om medel i nedanstående ansökningsmall till: Ersättning för kursavgift för upp till 3 personer (varav 1 representerar damishockeyn) till 1 dags speciell Idrottslyftsutbildning för ULF:are. Ersättning för handledningsmaterial i form av ett antal av den speciella pärmen för ULF: are som tagits fram, som en guide i föreningsarbetet. Medel till föreningen för att vid minst 3 tillfällen utbilda och informera olika grupper i föreningen (ex. styrelse, kommitté och tränargrupp). KURSEN Varje Hockeykonsulent i sitt Utvecklingsområde kallar deltagare från alla klubbar, som sökt och beviljats Idrottslyftsmedel till en 1- dagskurs där ULF:are. På så sätt erhåller de utbildning i hur man ska genomföra sitt uppdrag i föreningen. HANDLEDARPÄRM ULF:arens handledarpärm har en flik för varje område som denne behöver till stöd för att kunna vara utbildningsledare i sin förening. Där kan han finna alla de fakta han behöver om allt från SISU, Idrottslyftet, Utbildningsprogram till utbildningslitteratur o.s.v. Pärmen kan sedan löpande kompletteras genom att gå in på eller distriktsförbundets hemsida och skriva ut nyheter och tillägg.

16 8:15 KURS Exempel på ansökningsmall för ULF:are 2 Utbildning av Utbildningsledare i föreningen. Vi kommer att anmäla st (max 3) deltagare (varav en ska representera damishockeyn) till 1-dagskurs för Utbildningsledare i föreningen, som arrangeras i vart och ett av Hockeykonsulenternas 11 Utvecklingsområden. Kursen genomförs 1/10 30/ i Svenska Ishockeyförbundets regi med Hockeykonsulenterna som kursarrangörer / administratörer och med speciellt utbildade instruktörer som ansvarar för utbildningens innehåll. Utbildningen av Utbildningsledare i föreningen genomförs med utgångspunkt från en speciell Handledarpärm som ingår i en beviljad Handslags ansökan.. Ersättning för kursavgiften och utbildningsmaterial kan erhållas genom denna ansökan (se nedan). Utbildningsledaren i föreningen ska efter 1-dagskursen ansvara för utbildning av styrelse, kommittéer och andra lämpliga grupperingar i den egna föreningen vid minst 3 träffar. I samband med denna kurs erhåller föreningsrepresentanterna det utbildningsmaterial som föreningen ska använda i sitt föreningsarbete. VERKSAMHETEN I FÖRENINGEN Efter denna ledarutbildning ska Utbildningsledaren i föreningen genomföra utbildning av ledare i olika grupperingar inom föreningen. Ersättning för denna föreningsverksamhet och utbildningsmaterial kan erhållas genom denna ansökan (se nedan). Bidrag till fyra grupper Följande antal grupper beräknas delta i föreningens interna utbildning i Utbildningsledare i föreningen Grupp 1 Styrelsen Grupp 2 Damhockey Grupp 3 (fyll i grupp) Grupp 4 (fyll i grupp) Antal ledare: Antal ledare: Antal ledare: Antal ledare: Totalt antal grupper: Antal ledare: Bidrag kan sökas för max 4 lag/grupper men inget hindrar att man genomför utbildningen för flera lag/grupper med de utbildade ledarna. Extra utbildningsmaterial kan beställas utan bidrag. Verksamheten i föreningen kan med fördel bedrivas som SISU verksamhet. Ta kontakt!

17 8:16 Exempel på ansökningsmall för ULF:are 3 FÖRSLAG TILL TIDSPLAN Före 15 september 2008 Ansök om bidrag för Idrottslyftsmedel. Förberedelser och planering av praktiskt genomförande i föreningen. Informera styrelsen och grupper som anmäls. Efter 1 oktober Utbildning av Utbildningsledare i föreningen vid Idrottslyftskurs (speciell kallelse skickas till deltagarna och föreningen). Efter genomgången kurs Utbildning av ledare i den egna föreningen. Före April 2009 Återrapportering sker på speciellt formulär som översändes i januari Detta ska ifyllas och återsändas senast 30 april. Utebliven återrapportering innebär återbetalning av erhållna medel för internutbildningen i föreningen. Följande personer anmäls till Idrottslyftsutbildningen Namn Postadress Telefon E-post Funktion i klubben Namn Postadress Telefon E-post Funktion i klubben Damrepresentant Namn Postadress Telefon E-post Funktion i klubben

18 8:17 BUDGET för ANSÖKAN Exempel på ansökningsmall för ULF:are 4 Förutsättningar för kurs: - Varje klubb får utbilda max 3 personer (varav 1 representerar damishockeyn). - Genomförandebidraget kan maximalt baseras på 4 grupper. - Med grupp avses grupper som handhas var för sig. För utbildning av Utbildningsledare i föreningen vid Pris Antal Summa Idrottslyftskurs söker vi bidrag för Kursavgift för ULF-are, 1 dag 2500 kr kr Kursavgift för damishockeyrepresentant, 1 dag 2500 kr kr Utbildningsmaterial Litteraturpaket: 2 Handledarpärmar för ULF:are + 1 ABC- pärm (samma antal som kursdeltagare) 1. Deltotal kursavgifter + kurslitteraturpaket: ( faktureras av SIF efter att ansökta medel utbetalts till föreningen) Verksamhet i föreningen 1650 kr Genomförandebidraget får maximalt omfatta 4 grupper Varje grupp ska genomföra utbildning enligt intentioner i ovanstående beskrivna programförslag. För omkostnader kring aktiviteter söker vi bidrag till genomförandeomkostnader enligt nedanstående Resor för ledarteam Antal grupper: x 150kr kr Förberedelser, sammankomst Antal grupper: x 200kr kr Föreningsinformation lokal, förtärning Antal grupper: x 200kr kr Paket Utbildningsmaterial till föreningen (2 handledarpärmar för ULF:are + 1 ABC-pärm) Antal grupper: x 1650kr kr kr kr Arvoden 400 kr Återredovisning 300 kr 2. Deltotal genomförandebidrag i föreningen kr 1. Deltotal kursavgifter och kurslitteraturpaket: (överför belopp från punkt 1 ovan) + kr Vi ansöker härmed om ett bidrag på TOTALT (deltotal kursavgifter och utbildningsmaterial + deltotal genomförande bid Vi beställer dessutom UTAN BIDRAG st Utbildningspaket enligt ovan à 1650 kr Totalt för SIF att fakturera (fakturering från SIF sker direkt efter att föreningen erhållit sitt bidrag utbetalt) = kr = kr = kr

SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen

SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen Föräldrafoldern SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen instruktör och ledare är det helt avgörande att ni accepterar den viktiga roll ni har med stöttning och support för ert barn.

Läs mer

Tre Kronors Hockeyskola är det

Tre Kronors Hockeyskola är det TRE KRONORS Hockeyskola är svensk hockeys viktigaste projekt Tre Kronors Hockeyskola är det viktigaste projektet i svensk ishockey. Efter drygt 6 år med Utvecklingsavdelningen så känns det efter drygt

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

Så blev de bäst! 8 a. Vägen till framgång /sid 1. Studie av fyra NHL-spelares bakgrund och ungdomsutveckling. Metod. Bakgrund.

Så blev de bäst! 8 a. Vägen till framgång /sid 1. Studie av fyra NHL-spelares bakgrund och ungdomsutveckling. Metod. Bakgrund. Vägen till framgång /sid 1 8 a Studie av fyra NHL-spelares bakgrund och ungdomsutveckling. Bakgrund Svenska Ishockeyförbundet satsar för att bryta den negativa resultattrenden. För att behålla svensk hockey

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T MÅLDOKUMENTET Ishockeyn Vill SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen INNEHÅLL Sid 3 Sid 4 Presentation Ishockey för barn Ishockey för ungdom Ishockey för juniorer Sid 5 Sid 6 Ishockey

Läs mer

GRUND UTBILDNING LEDARE

GRUND UTBILDNING LEDARE GRUND UTBILDNING LEDARE I BROTTNING SÅ FÅR VI FLER LEDARE! KLARHET I VAD VI VILL OCH HUR DET FUNGERAR! Bakgrund Inom svensk brottning har det länge varit brist på tillräckligt antal aktiva ledare i resp.

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

U L F Utbildningsledare

U L F Utbildningsledare 5: Brynäs IF:s juniormålvakt Jacob Markström, född 3 januari 990, har utsetts till kandidat nummer ett till titeln Årets Rookie i Elitserien 008-009. Innehållsförteckning AKTIVITETSLISTA SDF kvalitetssäkring

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Ett år med Idrottslyftet Rapport om år 1 STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Handslaget...4 Riksdagsbeslut...5 RS inriktning/direktiv...5

Läs mer

AIK Ungdomsfotboll 2008

AIK Ungdomsfotboll 2008 AIK Ungdomsfotboll 2008 (071113) Verksamhetsplan 1 INNEHÅLL AIK-stilen 3 AIK Ungdomsfotboll Inför 2008 4 Vision och verksamhetsidé 6 Organisation 7 Mötesordning 10 Information 13 Ekonomi 14 A-lags-arrangemang

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Appendix 3 Vinröda Ledare

Appendix 3 Vinröda Ledare 1 (20) Appendix 3 Vinröda Ledare Styrdokument för LUGI Handbolls barn- och ungdomsledare Föreningsidé En förening för hela familjen som förenar elit och bredd Vision Att vara Sverigeledande på herr- och

Läs mer

Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014

Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014 Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014 VÄLKOMMEN TILL SPELSÄSONGEN 2014! Detta häfte är tänkt som ett stöd för dig i din roll som lagledare i S:t Eriks-cupen en sammanfattning och ett förenklat utdrag som

Läs mer

Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan?

Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan? Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan? Handslagsrapport 2007:4 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet 2007:2 Book

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

UNGDOM - JUNIOR SVERIGES VINNANDE PLANTSKOLA

UNGDOM - JUNIOR SVERIGES VINNANDE PLANTSKOLA UNGDOM - JUNIOR SVERIGES VINNANDE PLANTSKOLA MODO HOCKEY OCH KULTUREN MODO Hockey är en av de föreningar i Sverige som verkligen förknippas med hockeykultur. Det är förstås något vi är väldigt stolta över

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Björklöven Vill !!!!!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Björklöven Vill !!!!!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Björklöven Vill Ett styrdokument för hur Björklöven ska utveckla sin verksamhet till att bli en av landets bästa ungdomsverksamheter inom ishockeyn Antaget vid Björklövens styrelsemöte 2014-09-29 Vision

Läs mer