Utvecklingspolicy. ungdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingspolicy. ungdom"

Transkript

1 Utvecklingspolicy ungdom

2 Sidan 2 / 12 Utvecklingspolicy ungdomsverksamhet 1 INLEDNING UNGDOMSVERKSAMHET EKONOMI REGLER OCH RIKTLINJER GRUNDPRINCIPER FÖR BARN OCH UNGDOMSTRÄNING: REKRYTERING SKRIDSKOSKOLA OCH HOCKEYSKOLA REKRYTERING TRÄNARE SPELARE UNGDOMSSTYRELSE UNGDOMSLEDARE UNGDOMSLEDARENS ANSVAR ORGANISATION RUNT LAGET LAGLEDAREN TRÄNAREN MATERIALARE SPELARE MATCHER/CUPER CUPER TRÄNING U9-U U11-U U13-U U FÖRÄLDRAR DOMARE DROGER OCH DOPING... 11

3 Sidan 3 / 12 1 Inledning ungdomsverksamhet Att genom en stabil och omfattande ungdomsverksamhet rekrytera spelare och ledare till junior- och senior verksamheten som skall hålla god regional kvalité. Verksamheten skall kännetecknas av sportsligt uppförande, social fostran, sund och balanserad ekonomi, utbildade ledare samt en stark föreningskänsla med stort engagemang och HJÄRTA från ideella krafter. För att nå målet måste alla samarbeta spelare, ungdomsledare och föräldrar. Utvecklingspolicyn ska vara ett stöd och en vägledning för spelare, ledare och föräldrar. Grästorps IK är en ideell förening som bygger på medlemmarna engagemang och intresse Det är viktigt att vara medlem i föreningen för att kunna påverka. 2 Ekonomi Grästorps IK är en ideell förening. Hela föreningens arbete grundar sig på ideella insatser från alla berörda parter. Ersättningar är normalt inte förekommande inom ungdomsverksamheten. Pengar som kommer in via intäkter utöver planerad budget ska oavkortat gå till ungdomsverksamheten. 3 Regler och riktlinjer Medlemskap: Alla ledare liksom spelare ska vara medlemmar i föreningen. Klubben har en önskan om att även alla föräldrar blir medlemmar i klubben. För mer exakt information om medlemskap och klubbens försäkringar läs spelarmappen. Bilaga 1. Varför är det så billigt att spela hockey i GIK: Många och stora ideella insatser Vi utför enklare uppgifter istället för att betala höga avgifter. Vi har en väl fungerande och utvecklad Kiosk- & Marknadssektion som inbringar stora intäkter. Ideella krafter ansvarar och sköter om Åse och Viste Arena under kvällar och helger. Skola: Ishockey på barn och ungdomsnivå är i första hand en fritidssysselsättning, vilket gör att vi ser skolarbetet som det primära i ungdomsåren. Alltså, skolarbetet ska skötas föredömligt. Börja i unga år! Ishockey är en motoriskt komplicerad idrott, så det är önskvärt att träningen påbörjas i unga år och då på ett lekfullt sätt. Idrottslig framgång bygger bl a på: Långsiktig planering mot ett bestämt mål, ambition och förutsättning hos spelarna samt kunskap, fingertoppskänsla, organisationsförmåga och personlig utstrålning hos tränare/ledare.

4 Sidan 4 / Grundprinciper för barn och ungdomsträning: Inte hindra spelare att jämsides med ishockey delta i andra idrotter eller fritidsaktiviteter. Acceptera att andra idrotter hindrar ungdomar att spela ishockey. Se till att ungdomar med speciell fallenhet och speciellt intresse för ishockey får möjlighet till kompletterad utveckling av sina talanger. Främja kamratandan. Ägna tid åt alla spelare, men glöm inte individen sätt spelaren i centrum.det ska vara roligt och inspirerande att träna ishockey. Kräv prestationer Kräv inte resultat. Försök vinna utifrån positiva ishockeyidéer och spelarnas individuella möjligheter. Tänk på att Du utbildar dina spelare på lång sikt, inte resultatfixerat för stunden. 4 Rekrytering 4.1 Skridskoskola och Hockeyskola Bedrivs utifrån Grästorps IK vision, 20 hjärtan. Den bygger på att så många barn som möjligt ska finna intressen, som skapar förutsättningar för en aktiv barndom. Bekräftelse Se och bekräfta alla barn, och föräldrar. Vi söker extra efter barn och föräldrar som kommer långt från ishallen. Kravlöst Det finns inga tvång, vilket minskar krav på kontinuerligt medverkan. Enbart ett träningstillfälle per vecka. Rättvist Behandla alla lika. Framför allt ska barn och föräldrar som kommer långt från ishallen få samma förutsättningar. Skridsko & hockeyskolan ska vara billig att medverka i för att möjliggöra deltagande av alla barn. Utrustning i början: Det ska vara enkelt att prova på hockey! I de lägsta åldrarna krävs definitivt inte full utrustning, utan följande utrustning krävs: Hjälm med galler Skridskor Halsskydd Handskar/vantar (behöver ej vara hockeyhandskar) Eventuellt Klubba...om barnet vill fortsätta spela så rekommenderas även att ha: Benskydd Armbågsskydd och bröstskydd 4.2 Rekrytering tränare Rekryteringen bör i första hand göras inom kategori spelare som av någon anledning slutat spela aktivt. Det kan vara spelare som slutat som ungdoms-, junior- eller senior spelare men kan givetvis även vara andra duktiga ledare som vill och kan utveckla verksamheten. I praktiken har det visat sig vara svårt att engagera icke föräldrar som tränare i ungdomslagen. I Grästorps IK ska vi sträva efter att tränarna i stor utsträckning som möjligt ska kunna byta träningsgrupper med varandra. Det för att utbyta erfarenheter och kunskaper mellan tränarna och lagen.

5 Sidan 5 / Spelare Ungdomsishockeyn verkar för att alla ungdomar mellan 6-16 år oavsett ursprung eller socialgrupp i det antal som resurserna tillåter får prova på och utveckla sitt hockeyspel. Ungdomsishockeyns upptagningsområde är Grästorps kommun med närliggande kommuner. Rekryteringen ska ske genom annonsering, både i dagspress och på klubbens hemsida, informationsblad i primära upptagningsområdets skolor och personliga brev till kommunens alla 6 och 7 åringar. Alla är välkomna att börja i Grästorps IKs ungdomsverksamhet, den naturliga starten sker i klubbens skridskolek och hockeyskola. Äldre ungdomar rekommenderas att ta kontakt med den åldersgrupp han/hon tillhör. 5 Ungdomsstyrelse Grästorps IK årsmöte utser Ungdomsishockeyns ordförande. Han/Hon är ytterst ansvariga för ungdomsverksamheten och ska ingå i Grästorps IK sportsektionen. Ungdomsstyrelsen skall bestå av en representant för varje åldersgrupp U9 - U16 samt ansvarig för skridskolek/hockeyskola. Ansvarsområden som finns i ungdomsstyrelsen: ordförande, sekreterare, ledamöter med ansvarsområden inom rekrytering, sisu, närvarorapportering, onlinerapportering, utbildning, istidschema, västgöta, idrottslyftet, ungdomsavslutningen samt domaransvarig. Det ska klart framgå vilken uppgift dessa representanter har i ungdomsstyrelsen. Vidare ansvarar ungdomsstyrelsen för att detta dokument uppdateras årligen samt förmedlas ut till alla ungdomar i Grästorps IK. 6 Ungdomsledare 6.1 Ungdomsledarens ansvar Ledare och tränare inom GIK ungdomsverksamhet ansvarar för: att utvecklingspolicyn följs, att beslut av huvudstyrelse/ungdomsstyrelse följs, att information från huvudstyrelse /ungdomsstyrelse förs vidare ut i verksamheten. att idéer, synpunkter och konflikter diskuteras mellan ledare och ungdomsstyrelse och löses i rätt forum. Ett forum för detta kan vara månadsmöten med ungdomssektionen. att verka för en positiv atmosfär mellan ledare, spelare och föräldrar. Grästorps IK:s tränare utbildas enligt föreningens utbildningsplanering där utbildningsnivån anpassas till barnens och ungdomarnas ålder och utveckling. Det ska finnas minst en tränare i varje lag med rätt utbildningsnivå. Strävan ska vara att så många ledare som möjligt är utbildade. Dessutom ska ungdomsledarna medverka i interna utbildningar vilka syftar till att säkerställa samt utveckla kunskapsnivån inom föreningen. Utbildningarna planeras och genomförs som studiecirklar i samverkan med ex sisu och Västergötlands ishockeyförbund.

6 Sidan 6 / Organisation runt laget Här beskrivs den organisation som behöver finnas på plats i varje lag. Lämpligt är att börja jobba med denna från hockeyskolan inför att man bildar lag U9. Varje ungdomslag bygger sin organisation kring en huvudtränare och lagledare. Assisterande tränare och materialförvaltare. För att dessa personer ska kunna göra sitt bästa i utvecklingen av ungdomarna är det viktigt att alla föräldrar i laget stöttar och är behjälpliga med saker runt omkring laget. Inför lagbildning sammankallar ungdomsstyrelsen till föräldramöte i samband med hockeyskolans träning, där informerar någon i ungdomsstyrelsen om klubben och vad som krävs för att starta ett lag. 6.3 Lagledaren Lagledarens uppgift: Att tillsammans med tränarna göra en preliminär säsongsplanering för kommande säsong under våren innan säsongs start, klart senast juli. Säsongsplaneringen ska stämma överens med de andra lagens planeringar. Planeringen med bla serieindelning och olika träningsgrupper diskuteras och beslutas på månadsmöten med ungdomssektionen där ungdomsledare och styrelsen i ungdomssektionen medverkar. Lagledaren Ska: Göra schema för jourveckor vid A-lagets hemmamatcher Säkerställa att SISU/Närvarokort fylls i och lämnas in på ett korrekt sätt. Sisu är vår samarbetspartner för både organisatoriskt arbete och kunskapsförmedling. Förmedla ut information från ungdomssektionen till spelare och föräldrar. Tex spelarmappen och minnesanteckningar från möten i ungdomssektionen. Hålla samman laget genom att kalla spelare till träningar, matcher och cuper genom lagets hemsida. Hålla ett övergripande ansvar över lagkassa/lotteriförsäljning/pappersförsäljning/kiosklista/schema för ismaskinskörning. För att allt ovan ska fungera så smidigt som möjligt kommer lagledaren att behöva hjälp av andra föräldrar i laget. GIK har en önskan om att föräldrar så långt som möjligt, frivilligt erbjuder sitt deltagande. 6.4 Tränaren Passa tider och vara ombytt samt vara flexibel under träningen. Planera alla träningspass. Och visa övningarna i omklädningsrummet innan träningen. Bekräfta ungdomarna. Se och hör alla! Fokusera på färdigheter - inte på resultat. Skapa laganda genom att prioritera trivseln, sprid glädje, skapa trygghet, var ett föredöme som ledare, samarbeta och kommunicera med spelarna. Utarbeta gemensamma målsättningar. Var uppmärksam på missförhållanden i truppen. I omklädningsrummet lägger vi grunden för den kommande träningen. Kräv uppmärksamhet, noggrannhet och fokusering på träningen. Ska efter genomförd säsong göra en utvärdering/analys tillsammans med lagledaren, denna skickas till ungdomssektionen.

7 Sidan 7 / Materialare Materialarens uppgift: Är att ansvara för lagets gemensamma material samt står för slipning av lagets skridskor. Laget kommer själva fram till en rutin kring slipning av skridskor. Materialare ska: Inventera match/träningströjor, målvaktsutrustningar och sjukvårdsväska Materialansvariga i respektive lag, ska eftersträva att alla i laget har nödvändig utrustning enligt rekommendation från hockeyförbundet. Om det uppstår konflikter inom laget om vilken utrustning som ska användas kontaktas ungdomssektionen. Klubben står för godkänd målvaktsutrustning upp tom U11 sedan får spelaren själv bekosta utrustningen. Vidare står även klubben för match och träningströjor till alla spelare. Om det är någon målvakt som ska åka på träningsläger får utrustning lånas med på enskilda aktiviteter. Kontakt tas med materialaren i berört lag. En grundutrustad förbandsväska ska finnas till varje lag. Vid träning och match ska denna en väska medtagas. Kansliet i klubben ansvarar för att en ny väska med tillbehör köps in vid ny lagbildning i U 9. 7 Spelare Som spelare i Grästorps IK skall du: Följa dina tränares anvisningar under träning och match. Vara ombytt och uppvärmd i god tid före du går ut på is. Tränaren bestämmer tidsramen. Inte beträda isen förrän ismaskinen är färdig och dörrarna är helt stängda. Efter träningen duscha tillsammans med laget i omklädningsrummet. Meddela frånvaro i god tid till tränare eller lagledare. Tidsram bestäms av tränarna. Som spelare i ett av Grästorps IK:s lag ska vi: ha kul tillsammans Heja, stötta varandra och jobba för att vi tillsammans är ett lag Inte håna motståndarna. Alltid tacka motståndarna och publiken efter match. uppträder på ett trevligt sätt mot kompisar, tränare, funktionärer, föräldrar. Veta att skötsamhet utanför planen är en förutsättning om man vill nå framgång på planen.

8 Sidan 8 / 12 8 Matcher/Cuper Lag: Träningstillfällen på is: Matcher: Cup: Övrigt: Hockeyskola 1ggr/v - 2 Billys cup, tomtecupen U9 1-2 ggr/v 3 ggr/säsong 1 Billys cup U10 2 ggr/v 5-8 ggr/säsong 2 U11 2 ggr/v 12 ggr/säsong 2 Maskot vid A-lagets hemmamatc her U12 3ggr/v 12 ggr/säsong 2 U13 3ggr/v 1 gång/vecka 2 U14 3ggr/v 2 ggr/vecka 1 DM B1-A pojk 3ggr/v 2ggr/vecka 1 DM Utöver dessa träningstillfällen bör varje spelare se tiden för allmänheten som en extra träning då det ofta ger en mycket bra skridskoträning. Lagtillhörighet: Respektive ungdomsledare ska sträva efter att hålla ihop årskullarna. Man ska i första hand spela med sin egna åldersgrupp. Om tränaren ser ett behov av att låna spelare vid matcher ska det i första hand väljas barn/ungdomar från årskullen över eller under åldersmässigt. Om inga kan frågas nästa åldersgrupp. Det är alltid tränaren i tillfrågat lag som väljer ut vilka spelare som lånas med till matchen. Ett par gånger per säsong görs en inventering av tränarna vilka barn som anses vara redo att flyttas upp mellan lagen (man skapar en lista för varje åldersgrupp). Denna bedömning görs i samsyn mellan tränarna i de olika lagen. Vid sena återbud till match har tränarna möjlighet att lösa situationen på bästa möjliga sätt. Ev permanenta upp eller nedflyttningar ska alltid motiveras och godkännas av styrelsen. Matcher övrigt: Utöver ovan beskrivna matchtillfällen är det fritt för laget (tränare/lagledare) att bestämma ytterligare matchtillfällen med andra klubbar utöver spelschemat som ges ut av hockeyförbundet. Uppflyttning vid match: U9-U11, godkännande blankett (bilaga 2) till föräldrar som godkänner att barnet får spela med äldre barn. Spelaren skall själv vilja och tränaren avgör tillsammans med spelaren om det är moget. All flyttning mellan lagen sker enligt rullande schema/ lista (på de spelare som vill och bedöms mogna) som tränaren ansvarar över. Föräldrar uppmanas att inte välja matchtillfällen utifrån hemma matcher eller bortamatcher utan delta aktivt på alla tillfrågade tillfällen och tider. Uppflyttning vid match: U12-U16 spelaren avgör själva om de vill spela med äldre eller yngre spelare. Tränaren bedömer kompetens och mognad hos spelaren samt vilket behov som behövs utifrån motståndarlagets bedömda nivå. All flyttning mellan lagen sker enligt rullande schema/ lista (på de spelare som vill och bedöms mogna) som tränaren ansvarar över.

9 Sidan 9 / 12 Föräldrar uppmanas att inte välja matchtillfällen utifrån hemma matcher eller bortamatcher utan delta aktivt på alla tillfrågade tillfällen och tider. Före varje matchtillfälle ska ungdomsledarna i Grästorps IK samla till en gemensam genomgång tillsammans med motståndarlagets ungdomsledare och domarna. Denna genomgång före match skall skapa förutsättningar för att matchen genomförs i god sportsmannaanda, samt att domarna känner att de får stöd av ungdomsledarna i sin viktiga men svåra uppgift. Toppning: Grästorps IK toppar inte inom ungdomshockeyn, tidigast i A- pojk. 8.1 Cuper Grästorps IK:s huvudstyrelse har beslutat att klubben ska genomföra 2 cuper i klubbens regi årligen, där blir alla lag delaktiga genom att arrangera cuperna. Detta innebär att alla kommer att behöva hjälpas åt med allt runt omkring cuperna så som tex kiosk, matlagning, speakerteam, ismaskinförare, vakt osv.. Året 2013 beslutade styrelsen cup för U14 samt juniorer. Alla lag har möjlighet att ordna egna cuper i Åse och viste Arena. Inkomster som kommer in av anmälningsavgifter och spelaravgifter från gästande lag samt intäkter från kioskverksamheten går till klubben. Om lagen själva vill få in pengar till lagkassa kan detta ordnas genom att anordna matservering och lotterier under cupen. Föreningen står för domare under cupen. 9 Träning Grästorp IK ungdomsverksamhet skall alltid bedrivas enligt: Glädjefyllda träningar, Skapa trygghet, längtan, lust och glädje Tålamod, all inlärning sker stegvis i egen takt Bekräfta spelarna, se och hör alla! Skapa aktivitet undvik köer! Stationsträna med fler övningar och tränare. Korta muntliga instruktioner. Visa! Pröva! Barn behöver lyckas anpassa övningarna. Låt spelarna och laget träna efter sin mognads- och kunskapsnivå. Alla tränare ska utgå från tilldelad ABC-pärm. 9.1 U9-U10 Motorik och koordinationsövningar som förbättrar barnens kroppsuppfattning och grovkoordination bör prioriteras. (Spel, lekar, balans, åkbanor och kroppskontroll). Skridskoåkningen är det dominerande inslaget i träningen. Även utan klubba. Puckföring och passningar. Motivera, stimulera och nivågruppera barnen, barnen behöver lyckas. Träna och spela på alla positioner. Prova att vara målvakt. Regelinformation med förberedelser och prova på spel på helplan med offside, icing, tacklingar och flygande byten.

10 Sidan 10 / U11-U12 Spel på helplan från nyår U11, ej tuthockey. Nivå anpassa. Låt spelarna och laget träna efter sin mognads- och kunskapsnivå. Övningar som förbättrar barnens kroppsuppfattning och grovkoordination bör prioriteras (kan bedrivas on och off-ice under hela året) Teknikträningen, utveckla grunderna. Skridskoåkning, skott, passningar, dribblingar. Snabbhetsträning (grund, frekvens, aktion, acceleration och ishockeysnabbhet). Spelförståelseträningen, grunder i spelarnas arbetsområde på banan. U11 fys 15 min/vecka. U12 fys 15 min/träningspass. I samband med ispasset. Utveckla individuell träning i teknik och spelförståelse U12. Tacklingar tillåtna från U12. Välja ut en 1:a målvakt och en 2:a målvakt frånu U13-U14 Träning av individuell teknik med ökad fart Utveckling av den individuella spelförståelsen. Specifik målvakt-, back-, och forwardsträning. Spelövningar Börja med försäsongsträning och off ice träning. Börja med styrketräning med betoning på teknik samt rörlighetsträning och kondition, U min/träningspass. I samband med ispasset. 9.4 U15-16 Juniorförberedande träning Ambition och attityd till träning och match. Träning av individuell teknik i högt tempo och maxfart. Utveckla spelförståelse och den taktiska förmågan både individuellt och i större enheter. Power play och Boxplay träning Specifik målvakt-, back-, och forwardsträning. Krav på försäsongsträning och off-ice träning med inriktning på styrka med lämpliga vikter samt rörlighetsträning och kondition. 30 min/träningspass. I samband med ispasset. 10 Föräldrar Som förälder, vill vi framförallt att Du: Ansvarar du för att tränings/medlemsavgiften betalas i tid. Då detta är av vikt för att spelaren ska vara försäkrad vid träningar och matcher. I samband med träningar och matcher inom vår verksamhet, hemma såväl som borta, uppträder på ett för klubben hedervärt och sportmannamässigt sätt.

11 Sidan 11 / 12 Det är alltid lagets tränare som tränar, tar ut lag, coachar efter bästa förmåga och efter föreningens mål och riktlinjer. Ev kritik eller krav på förändring, laguttagning eller på något annat som rör själva hockeyn, tas upp med ungdomsledarna i laget på ett korrekt sätt. Tveka inte att ta kontakta ungdomsstyrelsen om ev problem inte reds ut i lagen. Tänker på att domare, liksom spelare, är under utbildning och behöver stöttning och uppmuntran istället för kritik för att utvecklas. Vid match, ej kritisera egna/andra lagets spelare/ledare negativt. Uppmuntra och beröm ditt barn för det han/hon är och för det han/hon gör. Hjälper till med olika föreningsuppgifter/aktiviteter samt vid A-lagets hemmamatcher enligt schema i bilaga 1, spelarmapp 11 Domare Domarutbildning genomförs från det året man tillhör U15/A-pojk. Sammanhållande för utbildningen är ungdomssektionen. Domarutbildning är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva seriespel. Med anledning av detta krävs ett aktivt agerande av ledare och tränare som uppmuntrar och stödjer deltagande i denna aktivitet. 12 Droger och doping Grästorps IK ska arbeta för en hälsosam verksamhet utan tobak, alkohol och droger. Målet är att alla ungdomar under uppväxten ska vara tobak alkohol och drogfria. Det är inte tillåtet att dricka alkohol, använda droger eller använda sig av olika tobakspreparat på matcher, cuper, träningar och träningsläger.

12 Sidan 12 / 12 Grästorps IK Åse & Viste Arena Grästorp Tel:

Utvecklingspolicy Grästorps IK Ungdom

Utvecklingspolicy Grästorps IK Ungdom Utvecklingspolicy Grästorps IK Ungdom 1. Inledning a. Klubbidé 2. Ekonomi (ideell förening och vad som krävs, att a-laget drar med sponsorer pga div 1 etc) 3. Regler och riktlinjer a. Värderingar b. Sportsliga

Läs mer

Åsele IK:s Ishockeypolicy

Åsele IK:s Ishockeypolicy Åsele IK:s Ishockeypolicy Vår policy ska vara en vägledning för alla ledare inom vår verksamhet och en information till föräldrar, spelare, kommunen, sponsorer och andra intresserade om hur vi vill driva

Läs mer

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 MEDIAINFORMATION RIKTLINJER DJURGÅRDENS 2014/2015 IF UNGDOM Innehåll Föreningsmål Vision Riktlinjer Spelide Träning Nivåanpassning Närvaro Seriespel Cupspel Träningsmatcher Uppflyttning/Nedflyttning av

Läs mer

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy Sandareds IBS:s riktlinjer och policy FÖRORD I detta dokument har vi satt Sandareds IBS: s policy och riktlinjer på pränt. Syftet med dokumentet är att ge vägledning i hur föreningen ställer sig i en rad

Läs mer

Ungdomspolicy Halmstad Hockey

Ungdomspolicy Halmstad Hockey Vi vill: Ge våra ishockeyungdomar en meningsfull fritidssysselsättning i en god miljö och hjälpa varje spelare till att bilda sig en positiv självuppfattning som individ och hockeyspelare. Låta våra hockeyungdomar

Läs mer

Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden

Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden Barn (5 13 år) Ungdomsishockey (14 18 år) och Seniorhockey 2004-2005 Detta dokument innehåller riktlinjer om hur vi tillsammans skall utveckla hockeyn sportsligt

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT 2008-06-30 Målet för Lycksele SK är att spela ishockey i den högsta möjliga divisionen, att vi i huvudsak ska ha spelare som är utbildade i föreningen och som bor på orten. För att göra detta möjligt skall

Läs mer

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet BLÅ TRÅ DEN IK Viljan Strängnäs Inledning IK Viljan Strängnäs bildades 1914 och är en fotbollsförening i centrala Strängnäs. Föreningens ambition är att ge alla barn och ungdomar som vill möjligheten att

Läs mer

- att utbilda och utveckla spelare och ledare enligt långsiktiga planer så att föreningen i stort sett blir självförsörjande på seniorspelare.

- att utbilda och utveckla spelare och ledare enligt långsiktiga planer så att föreningen i stort sett blir självförsörjande på seniorspelare. Röda Tråden I dokumentet nedan beskrivs kort de övergripande målen för föreningen samt vilket ansvar som åligger både spelare, ledare samt föräldrar i de olika åldersgrupperna. Detta dokument kallar vi

Läs mer

Verksamhetsplan för Borås Hockeytalangers Club

Verksamhetsplan för Borås Hockeytalangers Club Verksamhetsplan för Borås Hockeytalangers Club VERKSAMHETSPLAN FÖR BORÅS HOCKEYTALANGER Borås Hockeytalangers verksamhet omfattar U11 till och med A1. Varje ledare ska vara införstådd med innehållet i

Läs mer

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY...

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... Policysamling 2012-02-28 Innehåll 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN.... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... 3 5 UPPFÖRANDE POLICY... 3 5.1 Spelare och ledare...

Läs mer

Katrineholms Innebandy

Katrineholms Innebandy Katrineholms Innebandy MÅL Katrineholms Innebandy ska vara ett attraktivt idrottsalternativ för spelare, föräldrar och ledare där laggemenskapen sätts i centrum samtidigt som individen tillåts att utvecklas

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Reviderad 160309 Innehåll: Föreningside och målsättning Verksamhetside Spelaransvar Ungdomar Spelarutbildningsmatris Tränare-/ledaransvar

Läs mer

Föreningspolicy

Föreningspolicy Föreningspolicy 2010-2011 Alvesta Innebandyklubbs föreningspolicy ska vara ett levande dokument som uppdateras minst en gång/år. Policyn ska vara ett stöd för ledare, spelare, föräldrar, styrelse och andra

Läs mer

Begreppet ungdomsledare omfattar både de personer som har tränaruppgift och de som har en lagledarfunktion i ungdomslaget.

Begreppet ungdomsledare omfattar både de personer som har tränaruppgift och de som har en lagledarfunktion i ungdomslaget. Gula Linjen Grundvärdering Vi ska genom vår handbollsverksamhet erbjuda barn och ungdomar en meningsfull fritidssysselsättning som utvecklar både fysisk och social förmåga samt samarbete och ansvarstagande.

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Innehåll Föreningsidé och målsättning...2 Verksamhetsidé... 3 Barn/Ungdom... 3 Spelarutbildningsmatris... 4 Spelaransvar...5

Läs mer

Träningsplanering Team 04 / U11

Träningsplanering Team 04 / U11 Träningsplanering Team 04 / U11 Säsongen 2014 2015 Nuläge: 22st spelare inskrivna i laget. Bra grupp. Målsättning säsongen 2014 2015: Harmoni inom truppen. Behålla samtliga spelare. Glädje på träning och

Läs mer

Lions Hockey Ungdomsverksamhet. En levande tråd med målsättning att Vi skall vara vägledande föreningen i Strömstad Kommun.

Lions Hockey Ungdomsverksamhet. En levande tråd med målsättning att Vi skall vara vägledande föreningen i Strömstad Kommun. Lions Hockey Ungdomsverksamhet En levande tråd med målsättning att Vi skall vara vägledande föreningen i Strömstad Kommun. Vi skall vara en förening som genom välutbildade ledare och stort engagemang i

Läs mer

Katrineholm, Policy. Katrineholm Hockey En klubb att trivas och växa i

Katrineholm, Policy. Katrineholm Hockey En klubb att trivas och växa i Katrineholm, 2011-01-13 Policy Katrineholm Hockey En klubb att trivas och växa i 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vision och syfte... 3 Målsättning... 3 Organisation... 3

Läs mer

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Hittarps IK är en fotbolls- och gymnastikförening med lokal förankring i Laröd, Hittarp och Domsten. Föreningen står för: God klubbkänsla och kamratskap Engagerade

Läs mer

Spelarmapp ungdomsverksamhet

Spelarmapp ungdomsverksamhet Sidan 1 / 8 Spelarmapp ungdomsverksamhet 1 INLEDNING... 2 2 VAD FÅR DU SOM UNGDOMSPELARE... 2 3 VAD KRÄVS ATT DU GÖR... 2 4 EKONOMI... 2 5 LAGUPPGIFT... 3 6 CUP... 3 7 PROGRAMFÖRSÄLJNING... 3 8 MOVIT...

Läs mer

KRIF POLICY. Lagvisa målsättningar: U10 sid 20 U11 sid 22 U12 sid 24 U13 sid 26 U14 sid 28 U15 sid 30 U16 sid 32

KRIF POLICY. Lagvisa målsättningar: U10 sid 20 U11 sid 22 U12 sid 24 U13 sid 26 U14 sid 28 U15 sid 30 U16 sid 32 KRIF POLICY Innehåll: Vision sid 2 Mål sid 3 Respekt sid 4 Alkohol, droger & doping sid 5 Tobak sid 7 Föräldrar sid 8 Ledare/tränare/funktionärer sid 10 Spelare sid 11 Cuper sid 12 Nybörjare sid 14 Flyttning

Läs mer

2015-02-25. Policydokument. Kovlands IF Fotbollssektion 2015

2015-02-25. Policydokument. Kovlands IF Fotbollssektion 2015 Policydokument Kovlands IF Fotbollssektion 2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Välkommen till Kovlands IF... 3 Verksamhetsidé... 4 Policy för Fotbollen... 5 Spelare....6 Ledare....7 Förälder....8

Läs mer

ÖSK HOCKEYKLUBB DET SOCIALA ANSVARET ÄR AVGÖRANDE DELAR I VÅRA ISHOCKEYFRAMGÅNGAR

ÖSK HOCKEYKLUBB DET SOCIALA ANSVARET ÄR AVGÖRANDE DELAR I VÅRA ISHOCKEYFRAMGÅNGAR ÖSK HOCKEYKLUBB DET SOCIALA ANSVARET ÄR AVGÖRANDE DELAR I VÅRA ISHOCKEYFRAMGÅNGAR Klubbkänsla, gemenskap och ansvar genomsyrar ÖSK Hockeyklubb. Med den här vägledningen i vår policy räknar vi dig som en

Läs mer

Säsongsplanering. Gemensamt för alla ungdomslagen Sportsligt:

Säsongsplanering. Gemensamt för alla ungdomslagen Sportsligt: Värnamo Hockey/Värnamo GIK Säsongsplanering Ledare för ungdomslag i Värnamo Hockey skall i god tid planera sitt lags verksamhet inför en ny säsong. Denna planering sammanställs och utdelas till spelare

Läs mer

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A )

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A ) Gröna tråden Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling (Rev. A 2012 11 16) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Grönahögs

Läs mer

Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen

Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen 2008-02-06 Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen Mål Föreningen ska bedriva en ungdomsverksamhet med syfte att ge våra ungdomar möjlighet att utöva ishockey på föreningens villkor

Läs mer

Den blå linjen. Spånga Hockeys policydokument

Den blå linjen. Spånga Hockeys policydokument Den blå linjen Spånga Hockeys policydokument Verksamhetsidé Spånga Hockeys verksamhetsidé är att som breddförening erbjuda högkvalitativ individuellt inriktad träning, i en välkomnande miljö som präglas

Läs mer

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF 2008-10-16 Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF: s verksamhet är till för alla! Grundidén är att barn, ungdomar och vuxna som tycker det är roligt med idrott alltid ska känna sig

Läs mer

Uppstart Hockeyskolan del 3 Järfälla Hockey Club

Uppstart Hockeyskolan del 3 Järfälla Hockey Club Uppstart Hockeyskolan del 3 2 Innehåll Allmän information... 2 Att bilda HS3... 3 Lagledarens uppgifter... 3 Tränarens uppgifter... 3 Materialare... 4 Kassör... 4 Närvarorapportering... 4 Webbrepresentant...

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

Ledarna skall i alla lägen vara goda föredömen för föreningen

Ledarna skall i alla lägen vara goda föredömen för föreningen Krav på ledare Ledarna skall i alla lägen vara goda föredömen för föreningen Komma väl förberedd till träningar, matcher och andra arrangemang. Skriva kiosk-, sekretariats- och körlista Utveckla våra spelare

Läs mer

Skara IK s U-sektions målsättning är att vara den mest attraktiva föreningen i Skaraborg bland aktiva, sponsorer och publik.

Skara IK s U-sektions målsättning är att vara den mest attraktiva föreningen i Skaraborg bland aktiva, sponsorer och publik. Utgåva 1 20140401 Orangea tråden för U-sektionen. Skara IK s U-sektions målsättning är att vara den mest attraktiva föreningen i Skaraborg bland aktiva, sponsorer och publik. Skara IK skapar förutsättningar

Läs mer

Luleå City BBK 1 december Luleå City Basket. Vi ställer upp för varandra. luleacitybasket.

Luleå City BBK 1 december Luleå City Basket. Vi ställer upp för varandra. luleacitybasket. Luleå City Basket Vi ställer upp för varandra info@luleacitybasket.se luleacitybasket.se Föreningspolicy @luleacitybasket på Instagram Luleå City Basket på Facebook #luleacitybasket överallt info@luleacitybasket.se

Läs mer

Pojkar 04 Lagdokument säsongen 2015

Pojkar 04 Lagdokument säsongen 2015 Pojkar 04 Lagdokument säsongen 2015 1. Inledning Detta dokument är en programförklaring som skall gälla för samtliga spelare, tränare och föräldrar involverade i Knivsta IK-P04 säsongen 2015. Syftet med

Läs mer

Furulunds IK. Föreningspolicy 2009-03-01

Furulunds IK. Föreningspolicy 2009-03-01 Furulunds IK Föreningspolicy 2009-03-01 Innehåll Vision och målsättning Värdegrunder och Ledstjärnor Fairplay Ledarskap Träningar & matcher Utbildning Talangutveckling Föräldrarollen Vision och målsättning

Läs mer

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år 1. Klubbens historia 1907 Idrottssällskapet Halmia bildas den 16 juni. 1912 Halmstad IF besegras med 5-3 1914 Första utländska matchen mot Köpenhamn 1924 IS Halmia

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

Lycksele Sportklubbs mål och inriktning är att bedriva idrottsverksamhet med ishockey och brottning.

Lycksele Sportklubbs mål och inriktning är att bedriva idrottsverksamhet med ishockey och brottning. Sida 1 2009-06-14 Innehållsförteckning IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING...2 Skolan...3 Droger och doping...3 Andra idrotter...3 Transporter...4 Ledare...5 Föräldrar...5 ISHOCKEY...6 LEDARE...7 SPELARE...9

Läs mer

Riktlinjer. Valbo Hockey Club är en egen ishockeyförening som bedrivs med ideellt arbete. Föreningen bildades den 1 juli 2007.

Riktlinjer. Valbo Hockey Club är en egen ishockeyförening som bedrivs med ideellt arbete. Föreningen bildades den 1 juli 2007. Riktlinjer Valbo Hockey Club är en egen ishockeyförening som bedrivs med ideellt arbete. Föreningen bildades den 1 juli 2007. Målet med verksamheten är att tillsammans skapa en meningsfull fritid för våra

Läs mer

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 DOKUMENTANSVARIG,

Läs mer

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Vår vision är att ge - så många som möjligt chansen att få spela ishockey hos oss i en inspirerande och utvecklande

Läs mer

Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll

Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll Policyplanen är en tydlig riktlinje gällande ungdomsfotbollen i Skurups AIF. Den ska fungera som ett stöd och förhållningssätt för alla som är delaktiga i verksamheten

Läs mer

BARA TILLSAMMANS KAN VI NÅ VÅRA MÅL 02

BARA TILLSAMMANS KAN VI NÅ VÅRA MÅL 02 V Vårt mål med verksamheten i Viking HC är att vara en förening som leder till utveckling. Vi har också en viktig uppgift sett i Kommunalt perspektiv. Vi vill ta ansvar för den enskilde individen som vill

Läs mer

Verksamhetsplan. Sunne IK Ungdom

Verksamhetsplan. Sunne IK Ungdom Verksamhetsplan Sunne IK Ungdom 2012-11-05 Innehåll Sid Hockey är en underbar sport 3-4 Föreningen Målsättning Hockeyspelarnas utbildningsplan 4 Idrott och skola Utbildningsstegen 5-7 Utrustning 8 Att

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BORÅS HOCKEY CLUB

VÄLKOMMEN TILL BORÅS HOCKEY CLUB VÄLKOMMEN TILL BORÅS HOCKEY CLUB www.borashockey.se Välkommen till Borås Hockey Club! Huvudsyftet med att spela hockey är naturligtvis att man skall ha roligt, det tycker vi i Borås Hockey också, men

Läs mer

Välkommen till Lilla SCA-dagen. 29 Oktober 2016 för -08

Välkommen till Lilla SCA-dagen. 29 Oktober 2016 för -08 Välkommen till Lilla SCA-dagen 29 Oktober 2016 för -08 Välkomna till Lilla SCA-dagen 2016, Vi hoppas att ni och era spelare kommer att ha en riktigt rolig och minnesvärd dag under Lilla SCA-dagen. Ett

Läs mer

1(7) SPORTPOLICY UDDEVALLA BLUE ROCKS. Utgåva 2 - Justerat efter årsmöte

1(7) SPORTPOLICY UDDEVALLA BLUE ROCKS. Utgåva 2 - Justerat efter årsmöte 1(7) UDDEVALLA BLUE ROCKS Utgåva 2 - Justerat efter årsmöte 2014-03-27 2(7) VÅRA STADGAR SÄGER BLUE ROCKS ÖVERGRIPANDE MÅL Vårt mål är att ge alla barn och ungdomar chansen till att möta och utöva världens

Läs mer

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision Riktlinjer Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken Vision FC Norrsken är Norrbottens ledande flick- och damfotbollsförening och det naturliga valet för alla tjejer. Här

Läs mer

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift VI VILL En skrift om Åmåls Sportklubb Syftet med denna skrift Skall föreningar/klubbar som har ett stort utvecklingsansvar för många människor arbeta kortsiktigt utan medveten förankring? Säkert svarar

Läs mer

Röda tråden. - så fungerar vår förening

Röda tråden. - så fungerar vår förening Röda tråden - så fungerar vår förening K FUM Örebro Basket 1 Inledning Röda tråden är en vägledning för alla i vår förening och handlar om hur vi vill att vår barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas.

Läs mer

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp 6-9 år Lek med boll, från 8 år 5-manna fotboll MÅL: - Stimulera spelaren till aktivitet genom lek med boll. Tycka fotboll är det roligaste som finns!

Läs mer

Norrbottens Ishockeyförbund

Norrbottens Ishockeyförbund DISTRIKTSLAGSVERKSAMHET Verksamhet och målsättning Innehåll Bakgrund och syfte Övergripande inriktning Målsättning U 14 Målsättning U 15 Målsättning U 16 Övrigt Bilaga 1: Verksamhetsplaner för U 14 U 16

Läs mer

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM 2016 10 05 Policy Tävling barn och ungdom Föreningskrav Tränare och spelare är med i en förening. Tränare ska agera som ett föredöme inför sina spelare och omgivning

Läs mer

Reymersholms IK. Gröna Tråden. Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten. Beslutad av styrelsen 25/1 2017

Reymersholms IK. Gröna Tråden. Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten. Beslutad av styrelsen 25/1 2017 Reymersholms IK Gröna Tråden Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten Beslutad av styrelsen 25/1 2017 1 Syfte Föreningens syfte är att bedriva verksamhet där vi: Spelar

Läs mer

Rimbo/Hallsta U Föräldramöte

Rimbo/Hallsta U Föräldramöte Rimbo/Hallsta U16 2016-2017 Föräldramöte Agenda Kommande säsong i korthet Organisation ledare och spelare Att vara en del av Rimbo IF och Hallsta IK Fokus framåt Föräldrarnas roll i verksamheten Kommande

Läs mer

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision Riktlinjer Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken Vision FC Norrsken är Norrbottens ledande flick- och damfotbollsförening och det naturliga valet för alla tjejer. Här

Läs mer

SK ÖRNEN INNEBANDY SPORTSLIGA MÅL LEDARFILOSOFI INOM INNEBANDY

SK ÖRNEN INNEBANDY SPORTSLIGA MÅL LEDARFILOSOFI INOM INNEBANDY SPORTSLIGA MÅL Föreningens ambition är att skapa förutsättningar för att kunna tillhöra en av distriktets bästa ungdomsklubbar inom innebandy. Ambitionen är även att kombinera en elitsatsning inom föreningen

Läs mer

Degeberga GoIF fotbollspolicy

Degeberga GoIF fotbollspolicy Degeberga GoIF fotbollspolicy Syftet med detta dokument är att ge medlemmarna vägledning i hur vi ställer oss i situationer som kan uppkomma i samband med till exempel träning och matcher. Detta dokument

Läs mer

Grebbestads Idrottsförening

Grebbestads Idrottsförening Grebbestads Idrottsförening Barn- och Ungdomsfotboll Policy Föräldraguide GIF's Röda Trådar Grebbestads IF www.grebbestadsif.se e-mail: info@grebbestadsif.se Bryggerigatan 15B Tel. 0525-106 63 Bankgiro

Läs mer

HUDIKSVALLS HOCKEY CLUB Verksamhets Plan ungdomslag. Säsongen 2015/2016. Från Tre Kronors Hockeyskola till och med U16. Målsättning / vår verksamhet.

HUDIKSVALLS HOCKEY CLUB Verksamhets Plan ungdomslag. Säsongen 2015/2016. Från Tre Kronors Hockeyskola till och med U16. Målsättning / vår verksamhet. 2015-09-21 HUDIKSVALLS HOCKEY CLUB Verksamhets Plan ungdomslag Från Tre Kronors Hockeyskola till och med U16 Säsongen 2015/2016 Målsättning / vår verksamhet. Den verksamhet som Hudiksvalls Hockey Club

Läs mer

ÖIF MALLEN UNGDOMSFOTBOLL-

ÖIF MALLEN UNGDOMSFOTBOLL- ÖIF MALLEN 2011 -UNGDOMSFOTBOLL- INLEDNING ÖIF-mallen är en riktlinje som ska verka som stöd för ledare i ÖIF och deras utvecklingsarbete med fotbollsungdomar i åldrarna 6-18 år. En viktig del i föreningens

Läs mer

Konkreta riktlinjer för olika åldrar

Konkreta riktlinjer för olika åldrar Konkreta riktlinjer för olika åldrar Inspirerade av Svenska Fotbollsförbundets policies och våra egna erfarenheter följer här Lerums IS riktlinjer för olika åldrar: 6 9 år (3- och 5-mannaspel) Efter fotbollsskolan

Läs mer

Den lilla klubben med det stora hjärtat!

Den lilla klubben med det stora hjärtat! Den lilla klubben med det stora hjärtat! Syfte Syfte med denna ledarguide är att ge riktlinjer och stöd till dem som är berörda av vår verksamhet. Vision Fotboll för alla! Getinge IF:s vision är att ha

Läs mer

sätter upp villkoren för verksamheten ställer kraven på deltagarna har ansvaret för verksamhetens utförande

sätter upp villkoren för verksamheten ställer kraven på deltagarna har ansvaret för verksamhetens utförande Flens HC Föreningspolicy Flens HC är en breddförening med en målsättning att ta hand om alla som vill delta i ungdomsverksamheten och att utveckla alla individer hockeymässigt och socialt. Visionen är

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

GRÖNA TRÅDEN BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL

GRÖNA TRÅDEN BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL GRÖNA TRÅDEN BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL Innehåll Inledning 2 Fotbollsskola 5-6 år.aktiv Start 4 P/F 7-8 år.fotbollsglädje 5 P/F 9-10 år.lära att träna 6 P/F 11-12 år..lära att träna 7 P/F 13 år.träna för

Läs mer

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET Reviderad 2014-03-14 BLÅ MÅLET - Syftet med Blå målet är att göra det enklare för alla i föreningen att förstå vad föreningen står, och arbetar, för. - Vi hoppas kunna utveckla

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET INLEDNING Boxholms IF har som mål att skapa så bra förutsättningar som möjligt för spelare och ledare som är motiverade att vara verksamma i föreningen. Det innebär

Läs mer

Styrelsen. Framtida vision och målsättning [2013-07-31]

Styrelsen. Framtida vision och målsättning [2013-07-31] Framtida vision och målsättning [2013-07-31] Innehållsförteckning Bakgrund:... 3 Vår målsättning:... 3 Våra värdegrunder:... 4 Riktlinjer för KRIF Hockeys Barn och Ungdomsverksamhet... 5 Vår målsättning...

Läs mer

Policy Järpens Idrottsförening

Policy Järpens Idrottsförening Policy Järpens Idrottsförening - Alla har en plats i JIFs gemenskap- Idrott: - är inte bara prestationer, segrar eller att göra snygga mål - är framför allt att ha roligt tillsammans - är sammanhållning

Läs mer

LAGORGANISATION INOM FROSTA HOCKEY

LAGORGANISATION INOM FROSTA HOCKEY LAGORGANISATION INOM FROSTA HOCKEY Nedan listade arbetsroller utgör den lagorganisation som varje lag inom Frosta Hockey skall bestå av. Man kan/får kasta om i arbetsbeskrivningarna bland ledarna, om man

Läs mer

Vår idé i sammanfattning 2-3. Policy 4 Allmän info 4 Säsongen Medlems- och spelaravgifter 4 Organisation 5

Vår idé i sammanfattning 2-3. Policy 4 Allmän info 4 Säsongen Medlems- och spelaravgifter 4 Organisation 5 Vår idé i sammanfattning 2-3 Policy 4 Allmän info 4 Säsongen 16-17 4 Medlems- och spelaravgifter 4 Organisation 5 Sport 6 Målsättning 6 Träning och träningsfilosofi 6 Seriespel 7 Nivåanpassning 7 Samarbete

Läs mer

Inledning. Sportsliga mål

Inledning. Sportsliga mål Inledning Klubbens huvudsakliga och övergripande inriktning är att fostra och utbilda ishockeyspelare. Detta når vi genom att satsa på både bredd och elit samt genom att behålla så många spelare som möjligt

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

MARIESTAD BOIS HOCKEY. Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014. senast ändrad 2013-08-01

MARIESTAD BOIS HOCKEY. Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014. senast ändrad 2013-08-01 Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014 senast ändrad 2013-08-01 1 Innehåll Verksamhet sida 3 Övergripande dokument sidor 4-9 Målsättning sida 4-5 Ledarmål sida 6 Policy sida 7-8 Ekonomi

Läs mer

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening Policy Möjligheternas förening Ope Idrottsförening POLICY MÖJLIGHETERNAS FÖRENING Kamratskap Trygghet Glädje Gemenskap Fotboll Efter egen förmåga Stärkt självkänsla Lek Inledning Ope IF är en av norrlands

Läs mer

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF Älgarna En fotbollsförening för pojkar, flickor, dam och herrar baserad på ungdomsverksamhet samt senior verksamhet. Föreningen bildades 1919 och sysslar bara med fotboll på

Läs mer

U-sektionens policy. Villa Lidköping BK 2011-12-01

U-sektionens policy. Villa Lidköping BK 2011-12-01 U-sektionens policy Denna policy ska ge riktlinjer och stöd för ledare och föräldrar och förening i utvecklingen av bandyspelare inom Villa Lidköping BK. Villa Lidköping BK 2011-12-01 Villa Lidköping BK

Läs mer

Föreningen för hela familjen!

Föreningen för hela familjen! Föreningen för hela familjen! Värdegrund Harrie FF är en förening som drivs av humanistisk människosyn. Det innebär att alla individer ges möjlighet att vara delaktiga i verksamheten utifrån sina förutsättningar.

Läs mer

Organisation och struktur

Organisation och struktur Organisation och struktur 1 Inledning Avsikten med detta dokument är att det skall beskriva de olika uppgifterna som utförs i föreningen och framförallt med inriktning mot: Allmän beskrivning Arbetsuppgifter

Läs mer

Sammanfattning Kvarnby IK Nya Blå Tråden. Kvarnby IK mål, vision och värdegrunder

Sammanfattning Kvarnby IK Nya Blå Tråden. Kvarnby IK mål, vision och värdegrunder Sammanfattning Kvarnby IK Nya Blå Tråden Nedan följer en kort summering av Kvarnby IKs Nya Blå Tråden. Under innehållsförteckningen i den totala Blå Tråden kan du se var du kan läsa mer om varje område.

Läs mer

KALENDER J18 98/99/00 J18 DIV1. Födda 00/01 Totalt 37 st Utespelare 33 st Målvakter 4 st. Gr1. 00/01 A1 DIV1. Gr2. 01/02 A2 DIV1

KALENDER J18 98/99/00 J18 DIV1. Födda 00/01 Totalt 37 st Utespelare 33 st Målvakter 4 st. Gr1. 00/01 A1 DIV1. Gr2. 01/02 A2 DIV1 SPELARE TRÄNINGSGRUPPER MATCHER KALENDER J18 98/99/00 J18 DIV1 Hemsidan/kalendern A-pojkar Födda 00/01 Totalt 37 st Utespelare 33 st Målvakter 4 st 24+3 spelare Gr1. 00/01 Gr2. 01/02 A1 DIV1 A2 DIV1 00/01

Läs mer

Verksamhetsfilosofi Westerviks IBK.

Verksamhetsfilosofi Westerviks IBK. 1 (5) Verksamhetsfilosofi Westerviks IBK. Westerviks IBK är en förening som det ska vara kul att tillhöra och man ska vara stolt över att vara en del av föreningen. Vi ska måna om varandra och ställa upp

Läs mer

MAKING PLAYERS FOR THE GAME!

MAKING PLAYERS FOR THE GAME! MAKING PLAYERS FOR THE GAME! Andersbergs IBK:s Ungdomsmodell Version: 2008-08-26 (I samverkan med IBK Alba) Underlag för AILU (Andersbergs Interna LedarUtbildning) Grundregel Det ska vara enkelt att vara

Läs mer

POLICYDOKUMENT FC HESSLEHOLM

POLICYDOKUMENT FC HESSLEHOLM Inledning: POLICYDOKUMENT FC HESSLEHOLM Målsättningen är att FC Hessleholm skall vara en kompetent fotbollsklubb som genom kvalitet, bredd, mångfald, jämställdhet och socialt engagemang skall kunna nå

Läs mer

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL 11-manna RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL Ytterby IS verksamhetsidé Ytterby IS policy Ytterby IS verksamhet bedrivs för ALLA på ett roligt och kreativt sätt, för att skapa ett livslångt fotbolls- och motionsintresse.

Läs mer

Älvsjö AIK Ungdomsfotbolls Policy

Älvsjö AIK Ungdomsfotbolls Policy 1 (5) Älvsjö AIK Ungdomsfotbolls Policy 2007 Vision: Med bredden nå toppen Älvsjö AIK har ett stort upptagningsområde och vår idrottsplats ett centralt läge. Tack vare det har vi god tillströmning av barn

Läs mer

Troja skall verka för en god föräldrakontakt genom att informera och utbilda föräldrarna i föreningens mål, verksamhetsidé och i ishockeyns grunder.

Troja skall verka för en god föräldrakontakt genom att informera och utbilda föräldrarna i föreningens mål, verksamhetsidé och i ishockeyns grunder. VERKSAMHETSIDÉ Idrottsföreningen Troja-Ljungby, i dagligt tal benämnd Troja, utövar idrotten ishockey. Föreningen, som bildades 1948 och har sin hemvist i Ljungby kommun, består av de fysiska personer

Läs mer

Riktlinjer för Ledare Spelare & Föräldrar

Riktlinjer för Ledare Spelare & Föräldrar Riktlinjer för Ledare Spelare & Föräldrar Bildad 1997-01-01 Ledare Föreningens ledare är det viktigaste verktyget för utvecklingen av föreningens fotbollsverksamhet. För att fotbollsverksamheten ska leda

Läs mer

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Mål och visioner IK Zenith är en förening för barn och ungdomar samt deras föräldrar. Föreningen är ideell och bygger helt på engagemang från dess föräldrar

Läs mer

Ungdomspolicy Allmänt Generella Regler Ålderskullar: Uppflyttning av spelare:

Ungdomspolicy Allmänt Generella Regler Ålderskullar: Uppflyttning av spelare: Ungdomspolicy Pixbo erbjuder ungdomar som är intresserade av innebandy, en åldersanpassad idrottsutbildning, inriktad på innebandy. Utbildningen skall omfatta såväl praktisk som teoretisk utbildning i

Läs mer

5 6 år. 7-8 år. Få information varför man gör de olika övningarna

5 6 år. 7-8 år. Få information varför man gör de olika övningarna 5 6 år Målsättningen med denna åldersgrupp är att det skall vara mycket teknikträning på ett leksamt sätt. Betoning på att bli vän med bollen, övningar med mycket bollkontakt. Införa begreppet uppvärmning.

Läs mer

FÖRÄLDRAPROFIL JÄRFÄLLA HOCKEY CLUB

FÖRÄLDRAPROFIL JÄRFÄLLA HOCKEY CLUB JÄRFÄLLA HOCKEY CLUB TEL. 08-580 347 11 EPOST KANSLI@JARFALLAHOCKEY.COM 1 VÄRDEGRUND VÅR VISION Stockholms bästa plantskola - för alla VÅR STRATEGI Järfälla HC fostrar duktiga ledare, ishockeyspelare och

Läs mer

Kristianstad IK s LINE UP. Ett styrdokument avsedd föreningens ungdomsverksamhet. Övergripande mål

Kristianstad IK s LINE UP. Ett styrdokument avsedd föreningens ungdomsverksamhet. Övergripande mål Kristianstad IK s Ett styrdokument avsedd föreningens ungdomsverksamhet. Övergripande mål Under trivsamma former ge varje ishockeyspelare en utbildning, både praktiskt och teoretiskt och med en så hög

Läs mer

Oranga-tråden. Policydokument för Torns IF. En förening i utveckling

Oranga-tråden. Policydokument för Torns IF. En förening i utveckling Oranga-tråden Policydokument för Torns IF En förening i utveckling (Rev. A 2012-08-20) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Torns IF:s

Läs mer

UNGDOMSVERKSAMHETEN I VMA IK

UNGDOMSVERKSAMHETEN I VMA IK UNGDOMSVERKSAMHETEN I VMA IK Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att.. VMA blir i stort sett självförsörjande på seniorspelare (herrar) VMA kan tävla med ett damlag också. VMA blir självförsörjande

Läs mer