Utvecklingspolicy. ungdom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingspolicy. ungdom"

Transkript

1 Utvecklingspolicy ungdom

2 Sidan 2 / 12 Utvecklingspolicy ungdomsverksamhet 1 INLEDNING UNGDOMSVERKSAMHET EKONOMI REGLER OCH RIKTLINJER GRUNDPRINCIPER FÖR BARN OCH UNGDOMSTRÄNING: REKRYTERING SKRIDSKOSKOLA OCH HOCKEYSKOLA REKRYTERING TRÄNARE SPELARE UNGDOMSSTYRELSE UNGDOMSLEDARE UNGDOMSLEDARENS ANSVAR ORGANISATION RUNT LAGET LAGLEDAREN TRÄNAREN MATERIALARE SPELARE MATCHER/CUPER CUPER TRÄNING U9-U U11-U U13-U U FÖRÄLDRAR DOMARE DROGER OCH DOPING... 11

3 Sidan 3 / 12 1 Inledning ungdomsverksamhet Att genom en stabil och omfattande ungdomsverksamhet rekrytera spelare och ledare till junior- och senior verksamheten som skall hålla god regional kvalité. Verksamheten skall kännetecknas av sportsligt uppförande, social fostran, sund och balanserad ekonomi, utbildade ledare samt en stark föreningskänsla med stort engagemang och HJÄRTA från ideella krafter. För att nå målet måste alla samarbeta spelare, ungdomsledare och föräldrar. Utvecklingspolicyn ska vara ett stöd och en vägledning för spelare, ledare och föräldrar. Grästorps IK är en ideell förening som bygger på medlemmarna engagemang och intresse Det är viktigt att vara medlem i föreningen för att kunna påverka. 2 Ekonomi Grästorps IK är en ideell förening. Hela föreningens arbete grundar sig på ideella insatser från alla berörda parter. Ersättningar är normalt inte förekommande inom ungdomsverksamheten. Pengar som kommer in via intäkter utöver planerad budget ska oavkortat gå till ungdomsverksamheten. 3 Regler och riktlinjer Medlemskap: Alla ledare liksom spelare ska vara medlemmar i föreningen. Klubben har en önskan om att även alla föräldrar blir medlemmar i klubben. För mer exakt information om medlemskap och klubbens försäkringar läs spelarmappen. Bilaga 1. Varför är det så billigt att spela hockey i GIK: Många och stora ideella insatser Vi utför enklare uppgifter istället för att betala höga avgifter. Vi har en väl fungerande och utvecklad Kiosk- & Marknadssektion som inbringar stora intäkter. Ideella krafter ansvarar och sköter om Åse och Viste Arena under kvällar och helger. Skola: Ishockey på barn och ungdomsnivå är i första hand en fritidssysselsättning, vilket gör att vi ser skolarbetet som det primära i ungdomsåren. Alltså, skolarbetet ska skötas föredömligt. Börja i unga år! Ishockey är en motoriskt komplicerad idrott, så det är önskvärt att träningen påbörjas i unga år och då på ett lekfullt sätt. Idrottslig framgång bygger bl a på: Långsiktig planering mot ett bestämt mål, ambition och förutsättning hos spelarna samt kunskap, fingertoppskänsla, organisationsförmåga och personlig utstrålning hos tränare/ledare.

4 Sidan 4 / Grundprinciper för barn och ungdomsträning: Inte hindra spelare att jämsides med ishockey delta i andra idrotter eller fritidsaktiviteter. Acceptera att andra idrotter hindrar ungdomar att spela ishockey. Se till att ungdomar med speciell fallenhet och speciellt intresse för ishockey får möjlighet till kompletterad utveckling av sina talanger. Främja kamratandan. Ägna tid åt alla spelare, men glöm inte individen sätt spelaren i centrum.det ska vara roligt och inspirerande att träna ishockey. Kräv prestationer Kräv inte resultat. Försök vinna utifrån positiva ishockeyidéer och spelarnas individuella möjligheter. Tänk på att Du utbildar dina spelare på lång sikt, inte resultatfixerat för stunden. 4 Rekrytering 4.1 Skridskoskola och Hockeyskola Bedrivs utifrån Grästorps IK vision, 20 hjärtan. Den bygger på att så många barn som möjligt ska finna intressen, som skapar förutsättningar för en aktiv barndom. Bekräftelse Se och bekräfta alla barn, och föräldrar. Vi söker extra efter barn och föräldrar som kommer långt från ishallen. Kravlöst Det finns inga tvång, vilket minskar krav på kontinuerligt medverkan. Enbart ett träningstillfälle per vecka. Rättvist Behandla alla lika. Framför allt ska barn och föräldrar som kommer långt från ishallen få samma förutsättningar. Skridsko & hockeyskolan ska vara billig att medverka i för att möjliggöra deltagande av alla barn. Utrustning i början: Det ska vara enkelt att prova på hockey! I de lägsta åldrarna krävs definitivt inte full utrustning, utan följande utrustning krävs: Hjälm med galler Skridskor Halsskydd Handskar/vantar (behöver ej vara hockeyhandskar) Eventuellt Klubba...om barnet vill fortsätta spela så rekommenderas även att ha: Benskydd Armbågsskydd och bröstskydd 4.2 Rekrytering tränare Rekryteringen bör i första hand göras inom kategori spelare som av någon anledning slutat spela aktivt. Det kan vara spelare som slutat som ungdoms-, junior- eller senior spelare men kan givetvis även vara andra duktiga ledare som vill och kan utveckla verksamheten. I praktiken har det visat sig vara svårt att engagera icke föräldrar som tränare i ungdomslagen. I Grästorps IK ska vi sträva efter att tränarna i stor utsträckning som möjligt ska kunna byta träningsgrupper med varandra. Det för att utbyta erfarenheter och kunskaper mellan tränarna och lagen.

5 Sidan 5 / Spelare Ungdomsishockeyn verkar för att alla ungdomar mellan 6-16 år oavsett ursprung eller socialgrupp i det antal som resurserna tillåter får prova på och utveckla sitt hockeyspel. Ungdomsishockeyns upptagningsområde är Grästorps kommun med närliggande kommuner. Rekryteringen ska ske genom annonsering, både i dagspress och på klubbens hemsida, informationsblad i primära upptagningsområdets skolor och personliga brev till kommunens alla 6 och 7 åringar. Alla är välkomna att börja i Grästorps IKs ungdomsverksamhet, den naturliga starten sker i klubbens skridskolek och hockeyskola. Äldre ungdomar rekommenderas att ta kontakt med den åldersgrupp han/hon tillhör. 5 Ungdomsstyrelse Grästorps IK årsmöte utser Ungdomsishockeyns ordförande. Han/Hon är ytterst ansvariga för ungdomsverksamheten och ska ingå i Grästorps IK sportsektionen. Ungdomsstyrelsen skall bestå av en representant för varje åldersgrupp U9 - U16 samt ansvarig för skridskolek/hockeyskola. Ansvarsområden som finns i ungdomsstyrelsen: ordförande, sekreterare, ledamöter med ansvarsområden inom rekrytering, sisu, närvarorapportering, onlinerapportering, utbildning, istidschema, västgöta, idrottslyftet, ungdomsavslutningen samt domaransvarig. Det ska klart framgå vilken uppgift dessa representanter har i ungdomsstyrelsen. Vidare ansvarar ungdomsstyrelsen för att detta dokument uppdateras årligen samt förmedlas ut till alla ungdomar i Grästorps IK. 6 Ungdomsledare 6.1 Ungdomsledarens ansvar Ledare och tränare inom GIK ungdomsverksamhet ansvarar för: att utvecklingspolicyn följs, att beslut av huvudstyrelse/ungdomsstyrelse följs, att information från huvudstyrelse /ungdomsstyrelse förs vidare ut i verksamheten. att idéer, synpunkter och konflikter diskuteras mellan ledare och ungdomsstyrelse och löses i rätt forum. Ett forum för detta kan vara månadsmöten med ungdomssektionen. att verka för en positiv atmosfär mellan ledare, spelare och föräldrar. Grästorps IK:s tränare utbildas enligt föreningens utbildningsplanering där utbildningsnivån anpassas till barnens och ungdomarnas ålder och utveckling. Det ska finnas minst en tränare i varje lag med rätt utbildningsnivå. Strävan ska vara att så många ledare som möjligt är utbildade. Dessutom ska ungdomsledarna medverka i interna utbildningar vilka syftar till att säkerställa samt utveckla kunskapsnivån inom föreningen. Utbildningarna planeras och genomförs som studiecirklar i samverkan med ex sisu och Västergötlands ishockeyförbund.

6 Sidan 6 / Organisation runt laget Här beskrivs den organisation som behöver finnas på plats i varje lag. Lämpligt är att börja jobba med denna från hockeyskolan inför att man bildar lag U9. Varje ungdomslag bygger sin organisation kring en huvudtränare och lagledare. Assisterande tränare och materialförvaltare. För att dessa personer ska kunna göra sitt bästa i utvecklingen av ungdomarna är det viktigt att alla föräldrar i laget stöttar och är behjälpliga med saker runt omkring laget. Inför lagbildning sammankallar ungdomsstyrelsen till föräldramöte i samband med hockeyskolans träning, där informerar någon i ungdomsstyrelsen om klubben och vad som krävs för att starta ett lag. 6.3 Lagledaren Lagledarens uppgift: Att tillsammans med tränarna göra en preliminär säsongsplanering för kommande säsong under våren innan säsongs start, klart senast juli. Säsongsplaneringen ska stämma överens med de andra lagens planeringar. Planeringen med bla serieindelning och olika träningsgrupper diskuteras och beslutas på månadsmöten med ungdomssektionen där ungdomsledare och styrelsen i ungdomssektionen medverkar. Lagledaren Ska: Göra schema för jourveckor vid A-lagets hemmamatcher Säkerställa att SISU/Närvarokort fylls i och lämnas in på ett korrekt sätt. Sisu är vår samarbetspartner för både organisatoriskt arbete och kunskapsförmedling. Förmedla ut information från ungdomssektionen till spelare och föräldrar. Tex spelarmappen och minnesanteckningar från möten i ungdomssektionen. Hålla samman laget genom att kalla spelare till träningar, matcher och cuper genom lagets hemsida. Hålla ett övergripande ansvar över lagkassa/lotteriförsäljning/pappersförsäljning/kiosklista/schema för ismaskinskörning. För att allt ovan ska fungera så smidigt som möjligt kommer lagledaren att behöva hjälp av andra föräldrar i laget. GIK har en önskan om att föräldrar så långt som möjligt, frivilligt erbjuder sitt deltagande. 6.4 Tränaren Passa tider och vara ombytt samt vara flexibel under träningen. Planera alla träningspass. Och visa övningarna i omklädningsrummet innan träningen. Bekräfta ungdomarna. Se och hör alla! Fokusera på färdigheter - inte på resultat. Skapa laganda genom att prioritera trivseln, sprid glädje, skapa trygghet, var ett föredöme som ledare, samarbeta och kommunicera med spelarna. Utarbeta gemensamma målsättningar. Var uppmärksam på missförhållanden i truppen. I omklädningsrummet lägger vi grunden för den kommande träningen. Kräv uppmärksamhet, noggrannhet och fokusering på träningen. Ska efter genomförd säsong göra en utvärdering/analys tillsammans med lagledaren, denna skickas till ungdomssektionen.

7 Sidan 7 / Materialare Materialarens uppgift: Är att ansvara för lagets gemensamma material samt står för slipning av lagets skridskor. Laget kommer själva fram till en rutin kring slipning av skridskor. Materialare ska: Inventera match/träningströjor, målvaktsutrustningar och sjukvårdsväska Materialansvariga i respektive lag, ska eftersträva att alla i laget har nödvändig utrustning enligt rekommendation från hockeyförbundet. Om det uppstår konflikter inom laget om vilken utrustning som ska användas kontaktas ungdomssektionen. Klubben står för godkänd målvaktsutrustning upp tom U11 sedan får spelaren själv bekosta utrustningen. Vidare står även klubben för match och träningströjor till alla spelare. Om det är någon målvakt som ska åka på träningsläger får utrustning lånas med på enskilda aktiviteter. Kontakt tas med materialaren i berört lag. En grundutrustad förbandsväska ska finnas till varje lag. Vid träning och match ska denna en väska medtagas. Kansliet i klubben ansvarar för att en ny väska med tillbehör köps in vid ny lagbildning i U 9. 7 Spelare Som spelare i Grästorps IK skall du: Följa dina tränares anvisningar under träning och match. Vara ombytt och uppvärmd i god tid före du går ut på is. Tränaren bestämmer tidsramen. Inte beträda isen förrän ismaskinen är färdig och dörrarna är helt stängda. Efter träningen duscha tillsammans med laget i omklädningsrummet. Meddela frånvaro i god tid till tränare eller lagledare. Tidsram bestäms av tränarna. Som spelare i ett av Grästorps IK:s lag ska vi: ha kul tillsammans Heja, stötta varandra och jobba för att vi tillsammans är ett lag Inte håna motståndarna. Alltid tacka motståndarna och publiken efter match. uppträder på ett trevligt sätt mot kompisar, tränare, funktionärer, föräldrar. Veta att skötsamhet utanför planen är en förutsättning om man vill nå framgång på planen.

8 Sidan 8 / 12 8 Matcher/Cuper Lag: Träningstillfällen på is: Matcher: Cup: Övrigt: Hockeyskola 1ggr/v - 2 Billys cup, tomtecupen U9 1-2 ggr/v 3 ggr/säsong 1 Billys cup U10 2 ggr/v 5-8 ggr/säsong 2 U11 2 ggr/v 12 ggr/säsong 2 Maskot vid A-lagets hemmamatc her U12 3ggr/v 12 ggr/säsong 2 U13 3ggr/v 1 gång/vecka 2 U14 3ggr/v 2 ggr/vecka 1 DM B1-A pojk 3ggr/v 2ggr/vecka 1 DM Utöver dessa träningstillfällen bör varje spelare se tiden för allmänheten som en extra träning då det ofta ger en mycket bra skridskoträning. Lagtillhörighet: Respektive ungdomsledare ska sträva efter att hålla ihop årskullarna. Man ska i första hand spela med sin egna åldersgrupp. Om tränaren ser ett behov av att låna spelare vid matcher ska det i första hand väljas barn/ungdomar från årskullen över eller under åldersmässigt. Om inga kan frågas nästa åldersgrupp. Det är alltid tränaren i tillfrågat lag som väljer ut vilka spelare som lånas med till matchen. Ett par gånger per säsong görs en inventering av tränarna vilka barn som anses vara redo att flyttas upp mellan lagen (man skapar en lista för varje åldersgrupp). Denna bedömning görs i samsyn mellan tränarna i de olika lagen. Vid sena återbud till match har tränarna möjlighet att lösa situationen på bästa möjliga sätt. Ev permanenta upp eller nedflyttningar ska alltid motiveras och godkännas av styrelsen. Matcher övrigt: Utöver ovan beskrivna matchtillfällen är det fritt för laget (tränare/lagledare) att bestämma ytterligare matchtillfällen med andra klubbar utöver spelschemat som ges ut av hockeyförbundet. Uppflyttning vid match: U9-U11, godkännande blankett (bilaga 2) till föräldrar som godkänner att barnet får spela med äldre barn. Spelaren skall själv vilja och tränaren avgör tillsammans med spelaren om det är moget. All flyttning mellan lagen sker enligt rullande schema/ lista (på de spelare som vill och bedöms mogna) som tränaren ansvarar över. Föräldrar uppmanas att inte välja matchtillfällen utifrån hemma matcher eller bortamatcher utan delta aktivt på alla tillfrågade tillfällen och tider. Uppflyttning vid match: U12-U16 spelaren avgör själva om de vill spela med äldre eller yngre spelare. Tränaren bedömer kompetens och mognad hos spelaren samt vilket behov som behövs utifrån motståndarlagets bedömda nivå. All flyttning mellan lagen sker enligt rullande schema/ lista (på de spelare som vill och bedöms mogna) som tränaren ansvarar över.

9 Sidan 9 / 12 Föräldrar uppmanas att inte välja matchtillfällen utifrån hemma matcher eller bortamatcher utan delta aktivt på alla tillfrågade tillfällen och tider. Före varje matchtillfälle ska ungdomsledarna i Grästorps IK samla till en gemensam genomgång tillsammans med motståndarlagets ungdomsledare och domarna. Denna genomgång före match skall skapa förutsättningar för att matchen genomförs i god sportsmannaanda, samt att domarna känner att de får stöd av ungdomsledarna i sin viktiga men svåra uppgift. Toppning: Grästorps IK toppar inte inom ungdomshockeyn, tidigast i A- pojk. 8.1 Cuper Grästorps IK:s huvudstyrelse har beslutat att klubben ska genomföra 2 cuper i klubbens regi årligen, där blir alla lag delaktiga genom att arrangera cuperna. Detta innebär att alla kommer att behöva hjälpas åt med allt runt omkring cuperna så som tex kiosk, matlagning, speakerteam, ismaskinförare, vakt osv.. Året 2013 beslutade styrelsen cup för U14 samt juniorer. Alla lag har möjlighet att ordna egna cuper i Åse och viste Arena. Inkomster som kommer in av anmälningsavgifter och spelaravgifter från gästande lag samt intäkter från kioskverksamheten går till klubben. Om lagen själva vill få in pengar till lagkassa kan detta ordnas genom att anordna matservering och lotterier under cupen. Föreningen står för domare under cupen. 9 Träning Grästorp IK ungdomsverksamhet skall alltid bedrivas enligt: Glädjefyllda träningar, Skapa trygghet, längtan, lust och glädje Tålamod, all inlärning sker stegvis i egen takt Bekräfta spelarna, se och hör alla! Skapa aktivitet undvik köer! Stationsträna med fler övningar och tränare. Korta muntliga instruktioner. Visa! Pröva! Barn behöver lyckas anpassa övningarna. Låt spelarna och laget träna efter sin mognads- och kunskapsnivå. Alla tränare ska utgå från tilldelad ABC-pärm. 9.1 U9-U10 Motorik och koordinationsövningar som förbättrar barnens kroppsuppfattning och grovkoordination bör prioriteras. (Spel, lekar, balans, åkbanor och kroppskontroll). Skridskoåkningen är det dominerande inslaget i träningen. Även utan klubba. Puckföring och passningar. Motivera, stimulera och nivågruppera barnen, barnen behöver lyckas. Träna och spela på alla positioner. Prova att vara målvakt. Regelinformation med förberedelser och prova på spel på helplan med offside, icing, tacklingar och flygande byten.

10 Sidan 10 / U11-U12 Spel på helplan från nyår U11, ej tuthockey. Nivå anpassa. Låt spelarna och laget träna efter sin mognads- och kunskapsnivå. Övningar som förbättrar barnens kroppsuppfattning och grovkoordination bör prioriteras (kan bedrivas on och off-ice under hela året) Teknikträningen, utveckla grunderna. Skridskoåkning, skott, passningar, dribblingar. Snabbhetsträning (grund, frekvens, aktion, acceleration och ishockeysnabbhet). Spelförståelseträningen, grunder i spelarnas arbetsområde på banan. U11 fys 15 min/vecka. U12 fys 15 min/träningspass. I samband med ispasset. Utveckla individuell träning i teknik och spelförståelse U12. Tacklingar tillåtna från U12. Välja ut en 1:a målvakt och en 2:a målvakt frånu U13-U14 Träning av individuell teknik med ökad fart Utveckling av den individuella spelförståelsen. Specifik målvakt-, back-, och forwardsträning. Spelövningar Börja med försäsongsträning och off ice träning. Börja med styrketräning med betoning på teknik samt rörlighetsträning och kondition, U min/träningspass. I samband med ispasset. 9.4 U15-16 Juniorförberedande träning Ambition och attityd till träning och match. Träning av individuell teknik i högt tempo och maxfart. Utveckla spelförståelse och den taktiska förmågan både individuellt och i större enheter. Power play och Boxplay träning Specifik målvakt-, back-, och forwardsträning. Krav på försäsongsträning och off-ice träning med inriktning på styrka med lämpliga vikter samt rörlighetsträning och kondition. 30 min/träningspass. I samband med ispasset. 10 Föräldrar Som förälder, vill vi framförallt att Du: Ansvarar du för att tränings/medlemsavgiften betalas i tid. Då detta är av vikt för att spelaren ska vara försäkrad vid träningar och matcher. I samband med träningar och matcher inom vår verksamhet, hemma såväl som borta, uppträder på ett för klubben hedervärt och sportmannamässigt sätt.

11 Sidan 11 / 12 Det är alltid lagets tränare som tränar, tar ut lag, coachar efter bästa förmåga och efter föreningens mål och riktlinjer. Ev kritik eller krav på förändring, laguttagning eller på något annat som rör själva hockeyn, tas upp med ungdomsledarna i laget på ett korrekt sätt. Tveka inte att ta kontakta ungdomsstyrelsen om ev problem inte reds ut i lagen. Tänker på att domare, liksom spelare, är under utbildning och behöver stöttning och uppmuntran istället för kritik för att utvecklas. Vid match, ej kritisera egna/andra lagets spelare/ledare negativt. Uppmuntra och beröm ditt barn för det han/hon är och för det han/hon gör. Hjälper till med olika föreningsuppgifter/aktiviteter samt vid A-lagets hemmamatcher enligt schema i bilaga 1, spelarmapp 11 Domare Domarutbildning genomförs från det året man tillhör U15/A-pojk. Sammanhållande för utbildningen är ungdomssektionen. Domarutbildning är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva seriespel. Med anledning av detta krävs ett aktivt agerande av ledare och tränare som uppmuntrar och stödjer deltagande i denna aktivitet. 12 Droger och doping Grästorps IK ska arbeta för en hälsosam verksamhet utan tobak, alkohol och droger. Målet är att alla ungdomar under uppväxten ska vara tobak alkohol och drogfria. Det är inte tillåtet att dricka alkohol, använda droger eller använda sig av olika tobakspreparat på matcher, cuper, träningar och träningsläger.

12 Sidan 12 / 12 Grästorps IK Åse & Viste Arena Grästorp Tel:

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 MEDIAINFORMATION RIKTLINJER DJURGÅRDENS 2014/2015 IF UNGDOM Innehåll Föreningsmål Vision Riktlinjer Spelide Träning Nivåanpassning Närvaro Seriespel Cupspel Träningsmatcher Uppflyttning/Nedflyttning av

Läs mer

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT 2008-06-30 Målet för Lycksele SK är att spela ishockey i den högsta möjliga divisionen, att vi i huvudsak ska ha spelare som är utbildade i föreningen och som bor på orten. För att göra detta möjligt skall

Läs mer

ÖSK HOCKEYKLUBB DET SOCIALA ANSVARET ÄR AVGÖRANDE DELAR I VÅRA ISHOCKEYFRAMGÅNGAR

ÖSK HOCKEYKLUBB DET SOCIALA ANSVARET ÄR AVGÖRANDE DELAR I VÅRA ISHOCKEYFRAMGÅNGAR ÖSK HOCKEYKLUBB DET SOCIALA ANSVARET ÄR AVGÖRANDE DELAR I VÅRA ISHOCKEYFRAMGÅNGAR Klubbkänsla, gemenskap och ansvar genomsyrar ÖSK Hockeyklubb. Med den här vägledningen i vår policy räknar vi dig som en

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Säsongsplanering. Gemensamt för alla ungdomslagen Sportsligt:

Säsongsplanering. Gemensamt för alla ungdomslagen Sportsligt: Värnamo Hockey/Värnamo GIK Säsongsplanering Ledare för ungdomslag i Värnamo Hockey skall i god tid planera sitt lags verksamhet inför en ny säsong. Denna planering sammanställs och utdelas till spelare

Läs mer

Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen

Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen 2008-02-06 Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen Mål Föreningen ska bedriva en ungdomsverksamhet med syfte att ge våra ungdomar möjlighet att utöva ishockey på föreningens villkor

Läs mer

Lycksele Sportklubbs mål och inriktning är att bedriva idrottsverksamhet med ishockey och brottning.

Lycksele Sportklubbs mål och inriktning är att bedriva idrottsverksamhet med ishockey och brottning. Sida 1 2009-06-14 Innehållsförteckning IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING...2 Skolan...3 Droger och doping...3 Andra idrotter...3 Transporter...4 Ledare...5 Föräldrar...5 ISHOCKEY...6 LEDARE...7 SPELARE...9

Läs mer

Katrineholms Innebandy

Katrineholms Innebandy Katrineholms Innebandy MÅL Katrineholms Innebandy ska vara ett attraktivt idrottsalternativ för spelare, föräldrar och ledare där laggemenskapen sätts i centrum samtidigt som individen tillåts att utvecklas

Läs mer

BARA TILLSAMMANS KAN VI NÅ VÅRA MÅL 02

BARA TILLSAMMANS KAN VI NÅ VÅRA MÅL 02 V Vårt mål med verksamheten i Viking HC är att vara en förening som leder till utveckling. Vi har också en viktig uppgift sett i Kommunalt perspektiv. Vi vill ta ansvar för den enskilde individen som vill

Läs mer

Norrbottens Ishockeyförbund

Norrbottens Ishockeyförbund DISTRIKTSLAGSVERKSAMHET Verksamhet och målsättning Innehåll Bakgrund och syfte Övergripande inriktning Målsättning U 14 Målsättning U 15 Målsättning U 16 Övrigt Bilaga 1: Verksamhetsplaner för U 14 U 16

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Röda tråden. - så fungerar vår förening

Röda tråden. - så fungerar vår förening Röda tråden - så fungerar vår förening K FUM Örebro Basket 1 Inledning Röda tråden är en vägledning för alla i vår förening och handlar om hur vi vill att vår barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas.

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

MARIESTAD BOIS HOCKEY. Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014. senast ändrad 2013-08-01

MARIESTAD BOIS HOCKEY. Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014. senast ändrad 2013-08-01 Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014 senast ändrad 2013-08-01 1 Innehåll Verksamhet sida 3 Övergripande dokument sidor 4-9 Målsättning sida 4-5 Ledarmål sida 6 Policy sida 7-8 Ekonomi

Läs mer

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Mål och visioner IK Zenith är en förening för barn och ungdomar samt deras föräldrar. Föreningen är ideell och bygger helt på engagemang från dess föräldrar

Läs mer

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp 6-9 år Lek med boll, från 8 år 5-manna fotboll MÅL: - Stimulera spelaren till aktivitet genom lek med boll. Tycka fotboll är det roligaste som finns!

Läs mer

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift VI VILL En skrift om Åmåls Sportklubb Syftet med denna skrift Skall föreningar/klubbar som har ett stort utvecklingsansvar för många människor arbeta kortsiktigt utan medveten förankring? Säkert svarar

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Karlskrona Hockeyklubb Skridsko & Hockeyskolan

Karlskrona Hockeyklubb Skridsko & Hockeyskolan Karlskrona Hockeyklubb Skridsko & Hockeyskolan Klubben att spela och utvecklas i FÖRÄLDRAMÖTE SKRIDSKOSKOLAN Oktober 2, 2014 Tobias Larsson Agenda Vision, värdegrund och styrdokument Skridsko- och Hockeyskolorna

Läs mer

Trygghet och gemenskap

Trygghet och gemenskap Respekt Jämställdhet Jämlikhet Positiv anda Rent spel Miljömedvetenhet Trygghet och gemenskap IFK Västerås är en klubb öppen för alla! Flickor och pojkar oavsett ålder, etnisk tillhörighet eller plats

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

Ungdomspolicy. Denna policy ska ge riktlinjer och stöd för ledare, föräldrar och förening i utvecklingen av bandyspelare inom Villa Lidköping BK.

Ungdomspolicy. Denna policy ska ge riktlinjer och stöd för ledare, föräldrar och förening i utvecklingen av bandyspelare inom Villa Lidköping BK. Ungdomspolicy Denna policy ska ge riktlinjer och stöd för ledare, föräldrar och förening i utvecklingen av bandyspelare inom Villa Lidköping BK. Beslutad av Villa Lidköping BK styrelse 2013-08-19 Villa

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Utgåva: 2006:1 060820 Innehållsförteckning Flik: 0 sid 1 (2) Innehållsförteckning Innehåll Flik Sida Organisation 1 1 Målsättning 2 Övergripande målsättning 1 Sportslig målsättning 1 Förtydliganden 1 Riktlinjer

Läs mer

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF Älgarna En fotbollsförening för pojkar, flickor, dam och herrar baserad på ungdomsverksamhet samt senior verksamhet. Föreningen bildades 1919 och sysslar bara med fotboll på

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Innehåll. www.hittarpsik.se

Innehåll. www.hittarpsik.se HITTARPS IK 2 Innehåll Beskrivning HIK som förening 4 Friends 6 Att vara tränare 8 Att vara förälder 9 Sportsligt fokus 5-8 år 10 Sportsligt fokus 9-12 år 12 Sportsligt fokus 13-14 år 14 Sportsligt fokus

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL 11-manna RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL Ytterby IS verksamhetsidé Ytterby IS policy Ytterby IS verksamhet bedrivs för ALLA på ett roligt och kreativt sätt, för att skapa ett livslångt fotbolls- och motionsintresse.

Läs mer

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Verksamhetsplan Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Övergripande mål Vi ska ha minst 225 juniormedlemmar varav 25% flickor 2014 208 st varav 14% flickor. (2014 10 31) 50% av juniorerna ska delta

Läs mer

Blå Tråden Version 5 2014-06-10

Blå Tråden Version 5 2014-06-10 Blå Tråden Version 5 2014-06-10 Regler och riktlinjer för Alingsås HK 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 Delaktighet... 4 Media... 4 I Alingsås HK... 4 MÅLSÄTTNING... 6 NIVÅANPASSNING OCH TOPPNING... 6

Läs mer

Föreningsguiden. Verksamhetsplan. Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy. Policy för Sociala medier. Riktlinjer ungdomsverksamheten

Föreningsguiden. Verksamhetsplan. Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy. Policy för Sociala medier. Riktlinjer ungdomsverksamheten Föreningsguiden Verksamhetsplan Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy Policy för Sociala medier Riktlinjer ungdomsverksamheten 3 Verksamhetsplan - Verksamhetsidé - Kärnvärden - Vision - Målformuleringar

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

Nybro Vikings IF. hockeyhandboken. Ungdomshockeyn 2015-16. Innehåll

Nybro Vikings IF. hockeyhandboken. Ungdomshockeyn 2015-16. Innehåll Nybro Vikings IF Ungdomshockeyn 2015-16 hockeyhandboken Innehåll Ungdomshockeyfrågor... 2 Nybro Vikings kansli... 2 Nybro Vikings styrelse... 2 Nybro Vikings IF:s vision... 3 Barns rätt i idrott... 3 Träning

Läs mer

Appendix 2 Vinröda Föräldrar

Appendix 2 Vinröda Föräldrar 1 (8) Appendix 2 Vinröda Föräldrar Information till föräldrar i LUGIs ungdomslag Föreningsidé En förening för hela familjen som förenar elit och bredd Vision Att vara Sverigeledande på herr- och damsida

Läs mer

Vad alla ungdomsledare bör känna till

Vad alla ungdomsledare bör känna till 1939 2009 Vad alla ungdomsledare bör känna till Introduktion: Hossmo BK har certifierats av kommunen som en Säker & Trygg förening. Detta är ett bevis på kvalitet och trygghet för medlemmarna. Eftersom

Läs mer

Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy

Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy Inledning Målsättning FC Helsingborg ska utveckla och förädla unga talanger till färdiga elitspelare och se till att uppfostra våra ungdomar till bra individer även

Läs mer

Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.)

Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.) Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.) Verksamheten i Kramfors Alliansens Handbollssektion vill vi ska: erbjuda en fysisk aktivitet

Läs mer

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1.

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1. 2008 SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF Ver1.0-2008-01-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 1. PRESENTATION... 3

Läs mer

Björklöven Vill !!!!!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Björklöven Vill !!!!!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Björklöven Vill Ett styrdokument för hur Björklöven ska utveckla sin verksamhet till att bli en av landets bästa ungdomsverksamheter inom ishockeyn Antaget vid Björklövens styrelsemöte 2014-09-29 Vision

Läs mer

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag.

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag. Drogpolicy för FC CIMRISHAMN FC Cimrishamn, FCC, bildades 2006 och är en ideell innebandyförening som har som målsättning att vara en förening dit alla skall känna sig välkomna, känna glädje och kamratanda.

Läs mer

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med:

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Fotbollsglädje En satsning på Barnfotbollen Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se

Läs mer

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015 Planeringsdokument 2015 Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04 Från: Tränarna Bjärreds IF P-04 Datum: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Föräldrarnas medverkan och ansvar... 3 Laguttagning... 3 Cuper/turneringar...

Läs mer

Gröna tråden. Grundtankar och policys för Rockneby IK. Rockneby Idrottsklubb

Gröna tråden. Grundtankar och policys för Rockneby IK. Rockneby Idrottsklubb Gröna tråden Grundtankar och policys för Rockneby IK Rockneby Idrottsklubb SYFTET MED GRÖNA TRÅDEN är att skapa gemensamma värdegrunder och riktlinjer för Rockneby Idrottsklubbs (RIK) verksamhet, främst

Läs mer

Välkommen till KFUM Central Basket 1 av 3

Välkommen till KFUM Central Basket 1 av 3 Välkommen till KFUM Central Basket! Ni är hjärtligt välkomna till oss och säsongen 2015-16! Vi vill erbjuda er en stabil och intressant verksamhet med fokus på att utvecklas både på och utanför basketplanen.

Läs mer

POLICY FÖR FÄRJESTADS UNGDOMS- OCH JUNIORVERKSAMHET

POLICY FÖR FÄRJESTADS UNGDOMS- OCH JUNIORVERKSAMHET POLICY FÖR FÄRJESTADS UNGDOMS- OCH JUNIORVERKSAMHET RÖDA TRÅDEN INLEDNING BARA TILLSAMMANS KAN VI NÅ VÅRA MÅL Vårt mål med verksamheten i Färjestads BK är att vara ett elitlag som leder utvecklingen och

Läs mer

Värnamo Hockey 5-års plan grundverksamheten. 5-årsplan Värnamo Hockeys grundverksamhet. Skapad våren 2015 på uppdrag av styrelsen

Värnamo Hockey 5-års plan grundverksamheten. 5-årsplan Värnamo Hockeys grundverksamhet. Skapad våren 2015 på uppdrag av styrelsen Värnamo Hockey 5-års plan grundverksamheten 5-årsplan Värnamo Hockeys grundverksamhet Skapad våren 2015 på uppdrag av styrelsen 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.2 Syfte... 3 2. Verksamhetsmål...

Läs mer

FÄRJESTADENS INNEBANDYKLUBB. Ungdomspolicy. För aktiva, ledare och föräldrar

FÄRJESTADENS INNEBANDYKLUBB. Ungdomspolicy. För aktiva, ledare och föräldrar FÄRJESTADENS INNEBANDYKLUBB Ungdomspolicy För aktiva, ledare och föräldrar Innehåll Innehåll... 2 Ungdomspolicy... 4 Organisationsschema... 4 Utbildningsstege för ledare... 5 SOCIALA MÅL FÖR FÄRJESTADENS

Läs mer

Välkommen till en ny fantastisk säsong 2014-2015

Välkommen till en ny fantastisk säsong 2014-2015 Välkommen till en ny fantastisk säsong 2014-2015 Spelarmapp I denna mapp hittar Du all nödvändig information om föreningsavgifter, om jourveckor, vad Du får som medlem i föreningen samt olika åtagande.

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Föräldrar och spelar info Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Att vara fotbollsförälder i IF Mölndal Fotboll. Fotboll är världens största gemenskap. Att vara fotbollsförälder

Läs mer

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com TYRINGE HOCKEY VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com VI HAR EN STOLT TRADITION GRUNDLÄGGANDE MÅL OCH POLICY Tyringe SoS bildades 1936 och har genom åren fostrat många duktiga spelare. Föreningen är

Läs mer

Policydokument Höllviken Innebandy

Policydokument Höllviken Innebandy 2 Innehållsförteckning 1.0 VERKSAMHET & MÅL 3 1.1 VERKSAMHETSIDÉ 3 1.2 VÄRDEGRUND/KÄRNVÄRDE 3 1.3 VISION 3 1.4 MISSION 3 1.5 MÅL 3 2.0 ANSVAR 3 3.0 PERSONUPPGIFTER (PUL) 4 4.0 JÄMSTÄLLDHET & MÅNGFALD 4

Läs mer

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 1. Värdegrund Vi är en förening som är öppen för alla Vi står för alla individers lika värde Vi verkar för öppenhet i vår verksamhet Vi verkar både för gemensam

Läs mer

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Innehållsförteckning Hur börjar man?... 3 Vem frågar man om man vill starta ett lag?... 3 Var hittar man spelarna?... 3 Vem får vara med?... 3 Vart vänder man sig om man önskar

Läs mer

Högaborgs Bollklubb. Den gröna tråden. Högaborgs Bollklubb

Högaborgs Bollklubb. Den gröna tråden. Högaborgs Bollklubb Högaborgs Bollklubb Den gröna tråden Högaborgs Bollklubb Historia & fakta om Högaborgs Bollklubb Föreningens bildande:. 4 Maj 1927 Medlemsantal:.. 1 058 Hemmaarena:... Harlyckans IP Klubbdräkt:... Grön

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 5-manna 8-9 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Lag X planering säsongen 2013

Lag X planering säsongen 2013 Lag X planering säsongen 2013 1 Inledning Detta dokument redogör för lagets planering och mål säsongen 2013 (2012 nov 2013 okt). Syftet är att ledare, spelare och föräldrar ska känna till vad som gäller

Läs mer

Kullavik IF Rö d tra d

Kullavik IF Rö d tra d Rö d tra d Syftet med det här dokumentet är att alla som är intresserade av skall kunna läsa och förstå hur föreningen fungerar. Det innehåller grundläggande information som värdegrund, syfte och övergripande

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år Sätt leken i centrum! Att göra träningen rolig och lekbetonad är det viktigaste när det handlar om att träna barn och ungdomar eftersom lek i olika

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

H 65-Drogpolicy. På ungdomssidan har vi 20 lag i seriespel och handbollskolan. Under hösten har tillkommit knatte handboll.

H 65-Drogpolicy. På ungdomssidan har vi 20 lag i seriespel och handbollskolan. Under hösten har tillkommit knatte handboll. H 65-Drogpolicy. H 65 startade 1965 och bedriver en omfattande verksamhet med ca 500 medlemmar. Säsongen 2008/2009 spelar representationslagen Herr och Dam båda i Div. 1. inte många föreningar i landet

Läs mer

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Alla är välkomna att vara med i GSK utifrån sina egna förutsättningar. Vi strävar efter bredd men tar också

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK 1. Förord: En grundförutsättning för all verksamhet är att alla vet hur den fungerar, vem som gör vad och vilka riktlinjer som gäller. Styrelsen har tillsammans med

Läs mer

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 splan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 Sid 2 (6) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Uppsala-Näs IK...3 Inledning...3 Vision...3 sidé...3...3 Ledarutbildning...4 Styrelsen...4 Fotbollskolan...4

Läs mer

Notvikens IK. Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen

Notvikens IK. Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen Notvikens IK Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen Gula Tråden skall ses som en ledstjärna för NIK-fotbollens ungdomsverksamhet. Ett dokument som genom årlig utvärdering skall hållas uppdaterad

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Värdegrund inom Själevads IK

Värdegrund inom Själevads IK Värdegrund inom Själevads IK Bakgrund Svenska idrotter och föreningar som är medlemmar i Riksidrottsförbundet lyder under fyra övergripande ledstjärnor som även utgör basen för den värdegrund som ska råda

Läs mer

STIGTOMTA IF POLICY, REGLER OCH REKOMMENDATIONER

STIGTOMTA IF POLICY, REGLER OCH REKOMMENDATIONER STIGTOMTA IF POLICY, REGLER OCH REKOMMENDATIONER INNEHÅLL ÖVERGRIPANDE POLICY 4-5 FAIR PLAY INOM STIGTOMTA IF 6-7 ALKOHOL, TOBAK OCH DROGER 8 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY 9 STOPP FÖR FYSISKT OCH VERBALT VÅLD

Läs mer

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för träning och beskriver hur ett träningsprogram kan läggas upp, vad man ska tänka på under övningarna

Läs mer

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare VERKSAMHETEN NU Detta är vi, 2015 700-750 spelare Dunungarna 2011-2014 (40 barn + föräldrar) Träningsgrupper: (450 spelare) Flickor 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 01/02, 99/00, DJ Pojkar 10, 09, 08, 07,

Läs mer

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 MATFORS IF: s POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 Innehåll Inledning 3 Kärnvärden 3 Målsättning 4 Riktlinjer 4 Metod 4 Rekrytering 5 Ledarrollen 5 Träning och match 6 Cuper och Träningsläger

Läs mer

Ångermanlands ishockeyförbunds distriktslagsverksamhet U15 och U16, breddcamper för U13 och U14 samt flickcamper.

Ångermanlands ishockeyförbunds distriktslagsverksamhet U15 och U16, breddcamper för U13 och U14 samt flickcamper. Ångermanlands ishockeyförbunds distriktslagsverksamhet U15 och U16, breddcamper för U13 och U14 samt flickcamper. Översyn och revidering av detta dokument görs årligen senast 2013-08-29. Se även ÅIF:s

Läs mer

Kristianstad BoIS. BoIS Ungdom. Den röda tråden

Kristianstad BoIS. BoIS Ungdom. Den röda tråden Kristianstad BoIS BoIS Ungdom Den röda tråden Föreningsfakta Föreningens bildande... 11 augusti 1929 Föreningens ombildades... 20 januari 2008 Medlemsantal... 280 Hemmaarena... Björkvallens IP Klubbdräkt...

Läs mer

Danderydsmodellen. Ett hockeysamarbete över motorvägen. Säsongen 2005-2006, BJ och U16

Danderydsmodellen. Ett hockeysamarbete över motorvägen. Säsongen 2005-2006, BJ och U16 1 DE Hockey Stocksunds IF Säsongen 2005-2006, BJ och U16 2 Ishockey i Danderyd Sedan mitten på 1940-talet har det spelats ishockey i Danderyd. Först ut på isen var Enebybergs IF, tätt följd av Danderyds

Läs mer

Blå tråden. Säsong 2015 / 2016

Blå tråden. Säsong 2015 / 2016 Blå tråden Säsong 2015 / 2016 Denna policy ger riktlinjer och stöd för ledare, föräldrar och förening i utvecklingen av bandyspelare inom Villa Lidköping BK. Beslutad av Villa Lidköping BK: styrelse 2015-09-05

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Föreningsträdet Min förening. Handledning Aktiva 15 år. Föreningskunskap Vad erbjuder vår förening? Att vara domare

Föreningsträdet Min förening. Handledning Aktiva 15 år. Föreningskunskap Vad erbjuder vår förening? Att vara domare Föreningsträdet Min förening Handledning Aktiva 15 år Föreningskunskap Vad erbjuder vår förening? Att vara domare Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av enkla

Läs mer

Åstorp/Kvidinge Innebandysällskap. Föreningspolicy

Åstorp/Kvidinge Innebandysällskap. Föreningspolicy Sidan 1 av 10 Åstorp/Kvidinge Innebandysällskap Föreningspolicy Gemenskap-Glädje-Stolthet Sidan 2 av 10 Innehållsförteckning Avsnitt Sidan Försättsblad 1 Innehållsförteckning 2 Förord 3 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Hammarlands IK r.f. Policy

Hammarlands IK r.f. Policy Hammarlands IK r.f. Policy Policyarbetet är en kontinuerlig process som ska resultera i att vi i Hammarlands IK (HIK) ständigt utvecklar och förbättrar vår verksamhet. En god föreningsmiljö ur såväl sociala,

Läs mer

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong.

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong. Policy, Mål och Riktlinjer för GS86 Innebandyförening GS86 policy beskriver vad föreningen vill med sin verksamhet. Policyn utgör grunden för hur alla medlemmar bör agera i olika sammanhang. Policy: Inom

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10 Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015 Beslutade av styrelsen 2014-12-10 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

Föräldramöte F-03 19/3 2014 VÄLKOMNA!

Föräldramöte F-03 19/3 2014 VÄLKOMNA! Föräldramöte F-03 19/3 2014 VÄLKOMNA! Agenda Kort personlig presentation (Namn, far/mor till ) Läget i truppen Allmänt kring YIS Ledaruppställning Kommunikation Allmänna tankar och målsättningar Träningar

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UNGDOM

UTBILDNINGSPLAN UNGDOM UTBILDNINGSPLAN UNGDOM - MER ÄN EN KLUBB värdegrunder Vi ska skapa förutsättningar för utveckling och glädje hos våra medlemmar Vi tar avstånd från all form av rasism, mobbning, våld och droger - MER ÄN

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR 2014 5-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR Riktlinjer för Älvsborg FF - pojkar och flickor 8-9 år Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats

Läs mer

BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET

BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET Version 2.9 Örebro 2014-12-09 BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET Detta är ett levande dokument som ska utvärderas och revideras inför varje ny säsong. Innehållet kan kompletteras och ändras av Junior- och

Läs mer

Kom igång med Innebandy En guide för nya lag. Av Mattias Säll 2011-01-01 Utgåva 1.2

Kom igång med Innebandy En guide för nya lag. Av Mattias Säll 2011-01-01 Utgåva 1.2 Kom igång med Innebandy En guide för nya lag Av Mattias Säll 2011-01-01 Utgåva 1.2 Föreningen Välkommen till föreningen IK Zenith! IK Zenith är en gammal & anrik fotbollsförening som bildades 1944. Fotbollssektionen

Läs mer

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 BKC har många aktiva spelare i våra träningsgrupper. I år har vi gjort ett stort jobb, lagt ner tid och tanke för att göra säsongen så bra som möjligt. Med vår

Läs mer

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 En Guide för dig som Ledare - Kalender - Träning / Cup - Coaching Version April 2009 POJKAR & FLICKOR 11 ÅR KALENDER Tränings kalender, Våren som P11 / F11 SIF rekommenderar

Läs mer

Ge ditt barn en gåva för livet.

Ge ditt barn en gåva för livet. Ge ditt barn en gåva för livet. Vilken investering. Huvudsyftet med att spela hockey är naturligtvis att man ska ha roligt, det tycker vi i Nittorps IK också, men det för även med sig många andra positiva

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

IFK Umeå fotbolls policy

IFK Umeå fotbolls policy IFK Umeå fotbolls policy Förord I detta dokument har vi försökt åskådliggöra IFK Umeås fotbollssektions policy. Syftet med detta dokument är att ge medlemmarna vägledning i hur vi ställer oss i situationer

Läs mer

Tränings- och tävlingspolicy 2013/2014 tumgrepp universalgrepp rakt diagonalt Drop, stop, lyft och clear poängräkningen singel och dubbel

Tränings- och tävlingspolicy 2013/2014 tumgrepp universalgrepp rakt diagonalt Drop, stop, lyft och clear poängräkningen singel och dubbel Tränings- och tävlingspolicy 2013/2014 Träningar: Jag uppträder alltid sportsligt och kamratligt såväl på badmintonbanan som utanför. - Inga fula ord varken på eller bredvid banan. - Inte sparka/kasta

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamheten 2012/13 Gästriklands Ishockeyförbund Innehållsförteckning Verksamhetsidé, värdegrund och vision Prioriterade verksamhetsområden med målsättningar och aktiviteter Ekonomisk plan Förslag till

Läs mer

Riktlinjer 2015 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet. Allmänt. Lidingös lilla gröna. Allmänt uppförande före och under träning

Riktlinjer 2015 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet. Allmänt. Lidingös lilla gröna. Allmänt uppförande före och under träning Allmänt Dessa riktlinjer gäller tills vidare och kan efter beslut av Junior- & Elitsektionen (JES) ändras under pågående säsong. Alla spelare som deltar i JES verksamhet omfattas av dessa riktlinjer. Riktlinjerna

Läs mer

Värmdö IF Fotboll Riktlinjer version 2014:2.0. Från Knatte till A-lagsspelare

Värmdö IF Fotboll Riktlinjer version 2014:2.0. Från Knatte till A-lagsspelare Från Knatte till A-lagsspelare Värmdö IF Fotboll Riktlinjer 2014 1 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Värmdö IF en förening för alla!... 5 3. Fotbollssektionens målgrupper... 6 4. Generella förhållningssätt...

Läs mer