Preliminär FM övningsprogram VU 15. Anmärkningar OPR. länder baserar i Sverige, Norge samt Finland. Flygövningsområ de delvis i Sverige.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Preliminär FM övningsprogram VU 15. Anmärkningar OPR. länder baserar i Sverige, Norge samt Finland. Flygövningsområ de delvis i Sverige."

Transkript

1 Övningsnamn OSE OCE Genomförandetid Mål/Syfte Koncernkod Anmärkningar ALLIED REACH 15 C LEDS C INSATS - - D ARCTIC CHALLENGE v D 02 EXERCISE 2015 (ACE 15) FLYG Förmågeuppbygg nad enl. KFS. Öka nordiskt samarbete (NORDEFCO). Genomförs vartannat år. Deltagande länder baserar i Sverige, Norge samt Finland. Flygövningsområ de delvis i Sverige. OCE OPR Övade förband-> Fredsförband Övade förband-> Krigsförband Enl. C F21 01 Arméförband->61. Lvbat >171.Stridsflygdiv >211.Stridsflygdiv >212.Stridsflygdiv >1.Flygbasbasbataljon >2.Flygbasbasbataljon >Strilbataljon >Transport-och specialflygenhet (TSFE) Stödjande förband-> Fredsförband Lv 6 F 7 F 21 FMTM Stödjande förband-> IO 14 TKSE ARCTIC HORN (prel) Vidmakthållande av FAC förmåga i FM D 51-1 (19)

2 ARMÉöVNING 15 BALTOPS 15 v Arméns övning mot utökad brigadförmåga. Utgör FMGÖ 15, samordnas med FvÖ 15. Vecka PSO-scenario. Stor möjlighet för alla deltagande nationer att påverka SOE och övergripande övningsupplägg. D 13 D 33 Planansvar vid FV ur HKP-flj Eventuellt delar 3.sjöstriflj och 1.ubflj på övningen enligt överenskommels e C3 / C1. Ur FV har F17 planeringsansvar. LV 6 Led R Träng R C SSS 01 Arméförband 02 Marina förband 03 Flygvapenförband 05 Lednings- och und-förband 06 Logistikförband 01 Arméförband->2. Brigadstaben 01 Arméförband->1. Manöverbat Mek (42) 01 Arméförband->3. Manöverbat Mek (191) 01 Arméförband->5. Manöverbat Lätt mek (71) 01 Arméförband->6. Manöverbat Lätt mek (72) 01 Arméförband->7. Manöverbat Lätt (31) 01 Arméförband->1. Strvkomp 01 Arméförband->3. Strvkomp 01 Arméförband->91. ArtBat 01 Arméförband->61. Lvbat 01 Arméförband->21. Ingbat 01 Arméförband->10.Livbat 01 Arméförband->15.MP-komp 01 Arméförband->1. CBRN-komp 01 Arméförband->1. Tungtransportkomp >8.Manöverbataljon Amfibie/ 2. Amfbat. >1.Flygbasbasbataljon 02 Marina förband 03 Flygvapenförband >3.Sjöstridsflottilj >1.Ubåtsflottilj >172.Stridsflygdiv >1.Flygbasbasbataljon >Strilbataljon HKV Lv 6 FMLOG FMTM SWEDEC BARENTS RESCUE 2015 UTB Cirka en vecka. - D (19)

3 BEK LTÖ 15 v D 52 - HKV 01 Arméförband->2. Brigadstaben 01 Arméförband->3. Brigadstaben 01 Arméförband->1. Manöverbat Mek (42) 01 Arméförband->3. Manöverbat Mek (191) 01 Arméförband->5. Manöverbat Lätt mek (71) 01 Arméförband->7. Manöverbat Lätt (31) 01 Arméförband->91. ArtBat 01 Arméförband->92. ArtBat 01 Arméförband->13. Säkbat >8.Manöverbataljon Amfibie/ 2. Amfbat. med stabsförband BOLD QUEST 15 Brig LTÖ 2. Brigadstaben 2015 prel v , v tidpkt prel. Förmågeutvecklin g inom omr Combat Identification, IK. Ledningsträning i syfte att öka brigadledningsför måga. - Deltagande utarbetas av. - - ur /LTC/ LedSS 03 Flygvapenförband 05 Lednings- och und-förband 01 Arméförband->2. Brigadstaben >1.Helikopterbataljon 05 Lednings- och und-förband->11. Ledningsplatsbataljonen 05 Lednings- och und-förband- >12.Sambandsbataljonen 06 Logistikförband->MOVCON kompani 06 Logistikförband->1.Teknisk bataljon 06 Logistikförband->2. Logistikbataljon 06 Logistikförband->2. Sjukhuskompani 06 Logistikförband->2. Sjukvårdförstärkningskomp HKV Lv 6 2. Brigstab MOVCON kompani 1. Teknikbataljo n 2. Logistikbatalj on 2. Sjukvårdsförs tärkningskom pani 3 (19)

4 Brig LTÖ 3. Brigadstaben 2015 v Ledningsträning i syfte att öka brigaldeningsförm åga. D 65 - ur /LTC/ LedSS 01 Arméförband->3. Brigadstaben >1.Helikopterbataljon 06 Logistikförband->MOVCON kompani 06 Logistikförband->1.Teknisk bataljon 06 Logistikförband->1. Logistikbataljon 06 Logistikförband->1. Sjukhuskompani HKV Lv 6 4 (19)

5 Brigstri 15 BRTE 2015 FLYG v D 03 - ur LV 6 Led R Träng R Prel. v.512 samt maj och sep Internationellt samarbete. Förbandsutvecklin g enligt KFS 01 Arméförband 03 Flygvapenförband 01 Arméförband->2. Brigadstaben 01 Arméförband->1. Manöverbat Mek (42) 01 Arméförband->3. Manöverbat Mek (191) 01 Arméförband->6. Manöverbat Lätt mek (72) 01 Arméförband->7. Manöverbat Lätt (31) 01 Arméförband->1. Strvkomp 01 Arméförband->3. Strvkomp 01 Arméförband->91. ArtBat 01 Arméförband->61. Lvbat 01 Arméförband->21. Ingbat 01 Arméförband->10.Livbat 01 Arméförband->14. MP-komp 01 Arméförband->1. CBRN-komp 01 Arméförband->1. Tungtransportkomp >1.Helikopterbataljon med stabsförband 05 Lednings- och und-förband->11. Ledningsplatsbataljonen 05 Lednings- och und-förband- >13.Telekrigbataljonen 06 Logistikförband->MOVCON kompani 06 Logistikförband->1.Teknisk D 67 - Enl C >Strilbataljon med stabsförband->fts HKV Lv 6 5 (19)

6 C SWEDEC AMMUNITIONS- OCH MINRÖJNINGSÖVNING Q Ingående grupper skall värderas mot gällande IO avseende tekniker, metoder, utrustning och ledning. Övningen 2015 skall ge ökad förmåga att verka i bebyggelse samt ökad förmåga genom samövning mellan sökgrupper, IED/EOD och polisiära enheter - - C SWEDEC 4. sjöstriflj 04 Specialförband CJPRC 2015 prel v D 52 - K3 FÖS 6 (19)

7 CJSE 15 LEDUND CME/CMX 15 C LEDS UTB DYNAMIC MERCY15 DYNAMIC MOVE 15 v Övergripande syfte är att utveckla/vidmakth ålla FM operativa/taktiska insatsledningsförm åga gm att öva officerare ur FM och studenter ur FHS individuella färdigheter. D 05 Genomförs under febmars. Preliminärt vecka 519 Vecka Distribuerade siter på och SSS. - D 06 Genomförs gemensamt med CMX 15 Öva sjöräddning och samverkan med andra myndigheters enheter/organisati oner Träning för stabsofficerare i CTU och CTGstaber MCM Ur /LedS S/Tränavd Led R - HKV D 43 - C 3.sjöstriflj 02 Marina förband >3.Sjöstridsflottilj D 32 - C 3.sjöstriflj SSS 02 Marina förband >3.Sjöstridsflottilj >4.Sjöstridsflottilj HKV Lv 6 1. ubflj 3. sjöstriflj 4. sjöstriflj F 7 F 21 FMLOG FMTM MHS K MHS H SSS HvSS SWEDEC 7 (19)

8 EATT 15 FLYG Eugenie 15 v prel v Utveckla övningsserie samt öva taktiska profiler inom det europeiska samarbetet. Utveckla J-bat förmåga att genomföra taktisk planering och opertiv transport inom ramen för fredsfrämjande D 07 EDA Enl. C F7 >Transport-och specialflygenhet (TSFE) D Arméförband->193. Jägarbat insatser EVAL, NEL2, NRF C Arméförband->5. Manöverbat Lätt mek (71) 01 Arméförband->7. Manöverbat Lätt (31) 06 Logistikförband->1.Teknisk bataljon 06 Logistikförband->1. Logistikbataljon 06 Logistikförband->1. Sjukvårdförstärkningskomp F 7 5. Manöverbatal jon Lätt MEK 7. Manöverbatal jon Lätt 1. Teknikbataljo n 1. Logistikbatalj on 1. Sjukvårdsförs täkningskom pani 8 (19)

9 FINSWEEX 15 Vecka Finsk/Svensk marinövning inför/mot IOC SFNTG (Swedish Finnish Naval Task Group) D 34 Planeringsansvar FV ur. Samplaneras eventuellt med med finska luftförsvarsövnin gen ITH. C SSS 02 Marina förband 03 Flygvapenförband 05 Lednings- och und-förband 01 Arméförband->13. Säkbat >3.Sjöstridsflottilj >4.Sjöstridsflottilj >1.Ubåtsflottilj >8.Manöverbataljon Amfibie/ 2. Amfbat. >17. Bevakningsbåtkompani >Sjöinformationsbataljon >1.Helikopterbataljon med stabsförband 06 Logistikförband->1.Teknisk bataljon med stabsförband->mts FLYGVAPENÖVNING 15 (FVÖ 15) C FTS v Öva inom ramen för FM BerInsO i höga beredskapsnivåer. D 08 Södra Sverige. Samordning/koor dinering med ÖVNING 15(Grund för FMGÖ 2015). Enl. C LV 6 07 HV och nationella skyddstyrkor >171.Stridsflygdiv >172.Stridsflygdiv >211.Stridsflygdiv >212.Stridsflygdiv >1.Flygbasbasbataljon >2.Flygbasbasbataljon >1.Helikopterbataljon >Strilbataljon >Transport-och specialflygenhet (TSFE) med stabsförband 06 Logistikförband->FMLOG stab inkl 1-3 NSE F 7 F 21 FMTM TKSE 9 (19)

10 FMLOG LTÖ 2015 C FMLOG Öva och utveckla FMLOG insatsorganisation inom ramen för FM BERO i olika beredskapsnivåer. D 63 - FMLOG stab C J 3 FMLS TS Ledningssystemövning Teknik IO14 (15:2) LEDUND FMTM Fältövning 15 C INSATS LEDUND V. 542 Säkerställa ledningsförbanden s förmåga att upprätta och drifthålla ledningsstödssyst emen ingående i IO14. Övningen har ett tekniskt fokus och syftar till att säkerställa funktionalitet i tilldelad mtrl. 539 Ledning av ledningssystem inom FM insatsorganisation D 41 Deltagare ur olika ledningsoch betjäningsförban d inom IO14. D deltagare/orge. Slutlig födelning eso. Dagtid/förlängd dagtid samt internatsförmåne r. (ej ÖVA-dygn) Ur Led R FMTM HKV Led R Träng R FMLOG FMTM SSS 01 Arméförband->7. Manöverbat Lätt (31) 01 Arméförband->32. Undbat 05 Lednings- och und-förband->11. Ledningsplatsbataljonen 05 Lednings- och und-förband- >12.Sambandsbataljonen FMLOG FOST(KV) 15 FOST(MCCS) 15 FOST(UB) 15 Vecka Vecka Vecka Öva och utbilda marina enheter. Såväl yttre som inre strid övas. Öva och utbilda marina enheter. Såväl yttre som D 48 - C 3.sjöstriflj 02 Marina förband >3.Sjöstridsflottilj D 49 - C 3.sjöstriflj 02 Marina förband >3.Sjöstridsflottilj inre strid övas. Målgång för D 24 - C 1.ubflj 02 Marina förband ubåtsjaktfartyg och >1.Ubåtsflottilj helikoptrar 10 (19)

11 FTCH Fältövning 15 C INSATS C FTS till D 69 FTCH med DUC genomför fältövning. /FM TKSE, FMLOG, och deltar med 1-2 personer., A 9 och Lv 6 kommer att medges möjlighet till deltagande med 1-2 personer för samverkan. C FTS A5 HKV LV 6 F 7 F 21 FMLOG 03 Flygvapenförband >171.Stridsflygdiv >172.Stridsflygdiv >211.Stridsflygdiv >212.Stridsflygdiv >1.Flygbasbasbataljon >2.Flygbasbasbataljon >1.Helikopterbataljon >Strilbataljon >Transport-och specialflygenhet (TSFE) 05 Lednings- och und-förband->rörlig operativ ledning (ROL/FHQ) 05 Lednings- och und-förband- >Telekrigstödenhet (TKSE) 05 Lednings- och und-förband- >FMTM (FMTIS) Funktionsövning underrättelse- och säkerhetstjänst 15 LEDUND V. 512 Utbildnings- och momentövning innehållande bl.a produktion av JIPB, Funkplan U/S-tj och U/Splan. Träna HKV undpersonal i metod samt mot SOP. Öva och utvärdera undsäk metodik i SWECCIS. Utvärdera utgivna undsäk handböcker. D 10 Främst FMUndSäk funktionsöva C INSS J2 samt 2- funktion vid taktisk stab. Övning genomförs dagtid vid HKV/L24. HKV >1.Helikopterbataljon med stabsförband med stabsförband->ats med stabsförband->mts med stabsförband->fts 11 (19)

12 GELTIC BEAR 15-1 RIKSHVCH Vecka Utveckla D 11 stabstjänsten inom HV-staber för att kunna innehålla kravställd ledningsförmåga enligt KFS. Insatsledning vid Ur förband kan /LedS komma att tränas S/LTC inom ramen för GB HV och nationella skyddstyrkor 05 Lednings- och und-förband->1. Regional stab Nord HvSS GELTIC BEAR 15-2 RIKSHVCH Genomförs vecka Utveckla D 12 stabstjänsten inom HV-staber för att kunna innehålla kravställd ledningsförmåga enligt KFS. Insatsledning vid /LedS förband kan S/LTC komma att tränas inom ramen för GB HV och nationella skyddstyrkor 05 Lednings- och und-förband->4. Regional stab Syd HvSS HOT BLADE 2015 FLYG JOINT WARRIOR 15-2 v Förmågeutvecklin g enl. KFP. Deltagande med MSE Vecka D 09 Ev. ändras namn. enl. C - D 44 Stöd med plattform för SE bordningsstyrka efterlyses C Amf1 >1.Helikopterbataljon 02 Marina förband >8.Manöverbataljon Amfibie/ 2. Amfbat. >17. Bevakningsbåtkompani LION EFFORT 15 FLYG v Erhålla långsiktig förmåga till gemensamma insatser med JAS 39 samt möjliggöra gemensam utveckling. Förmågeutvecklin g enl. KFS. D 14 - Enl. C F17 F 7 >172.Stridsflygdiv >1.Flygbasbasbataljon >Strilbataljon F 7 FMTM TKSE 12 (19)

13 LSC Fältövning 2015 C INSATS LEDUND MILEX 15 C LEDS UTB 542 Fokus ledningssystem inom ramen för FM insatsorganisation D deltagare/orge. Slutlig födelning eso. Dagtid/förlängd dagtid samt internatsförmåne r. (ej ÖVA-dygn) /LedS S/Tränavd 2 veckor - D HKV under Q2 el 4 HKV LV 6 Led R Träng R 1. ubflj 3. sjöstriflj 4. sjöstriflj F 7 F 21 FMLOG FMTM SSS SWEDEC 13 (19)

14 MLT 15 Vecka 506 Nationell ledningsträning med samtliga Marina förband (ej enheter). D 31 Ledningsträning från MTS MOC, C MTS 02 Marina förband 03 Flygvapenförband 05 Lednings- och und-förband >3.Sjöstridsflottilj >4.Sjöstridsflottilj >1.Ubåtsflottilj >8.Manöverbataljon Amfibie/ 2. Amfbat. >17. Bevakningsbåtkompani >Marin basbataljon >Sjöinformationsbataljon >1.Helikopterbataljon med stabsförband med stabsförband->mts med stabsförband->fts MOST 15 Vecka Utbildning, träning, övning, validering av/med/för minröjningsfartyg. D 50 Genomförs med mobileteam i Sverige. C 3.sjöstriflj 02 Marina förband >3.Sjöstridsflottilj NAX 15 v D 59 - HKV 01 Arméförband->2. Brigadstaben 01 Arméförband->3. Brigadstaben 01 Arméförband->91. ArtBat 01 Arméförband->92. ArtBat med stabsförband 05 Lednings- och und-förband->rörlig operativ ledning (ROL/FHQ) med stabsförband->fts NORDIC HELMET 15 v 536 Utveckla interoperabilitet i Nordisk kontext D 61 - Lv 6 LV 6 14 (19)

15 NORTHERN CHALLENGE 15 NORTHERN COASTS 15 Prel vecka Prel vecka D 40 Ing2: En grupp+momövnle d. I19/skyddC: En grupp+momövnle d. SWEDEC: 1-2 momövnled. C 4.sjöstriflj SWEDEC - D 39 OCC E&F NEL 2 C SSS KSR, NEL 2 CTU- STAB MCM, NEL 2 CKR, NEL 2 TRÖ. 02 Marina förband >4.Sjöstridsflottilj 02 Marina förband >3.Sjöstridsflottilj >4.Sjöstridsflottilj >1.Ubåtsflottilj >Sjöinformationsbataljon MOVCON kompani NORTHERN SUN/CROWN EAGLE 15 Prel vecka Öva räddning av personal vid ubåtsolycka D 47 - C 1.ubflj 02 Marina förband >1.Ubåtsflottilj 15 (19)

16 OPERATIV LEDNINGSÖVNING 2015 (tidigare benämnd KOMPASS/DAGNY) PALNATOKE 15 FLYG SABER STRIKE 15 LEDUND C LEDS C INSATS v Höja HKV kriorg förmåga prel. v Utbildnings och erfarehetsutbyte med specialförband i Nato. Utveckla förmåga att lösa flygbasjägaruppgif ter mot specialförband i varierad miljö Utveckla Svensk PSYOPS-förmåga D 42 Deltagande Ur INSS förband och J57 deltagande spelgrupper kommer ses över under hösten Lednings- och und-förband- >FMTM (FMTIS) 06 Logistikförband->MOVCON kompani 06 Logistikförband->Op LedTekbat (FMTIS) 06 Logistikförband->1.Teknisk bataljon 06 Logistikförband->1. Logistikbataljon 06 Logistikförband->2. Logistikbataljon 06 Logistikförband->1. Sjukhuskompani 06 Logistikförband->1. Sjukvårdförstärkningskomp 06 Logistikförband->2. Sjukhuskompani 06 Logistikförband->2. Sjukvårdförstärkningskomp 06 Logistikförband->FMLOG stab inkl 1-3 NSE D 16 Danmark Enl. C F17 >1.Flygbasbasbataljon D 64 Ca 50 deltagare från Sverige, samt ca 20 fordon. 05 Lednings- och und-förband->10. Psyops-förbandet Lv 6 1. ubflj 3. sjöstriflj 4. sjöstriflj F 7 F 21 SSS HvSS SWEDEC 2. Brigstab 3. Brigstab 1. Manöverbatal jon MEK 2. Manöverbatal jon MEK 3. Manöverbatal jon MEK 4. Manöverbatal jon Lätt 61. Luftvärnsbata ljon 62. Luftvärnsbata ljon 193. Jägarbataljon 32. Underrättelse bataljon 13. Säkerhetsbat aljon 21. Ingenjörbatalj on Livbataljon 16 (19)

17 SLEIPNER 15 LEDUND v. 541 Övningen syftar till att öva samordning och ledning av olika underrättelsesens orer. SLEIPNER är också övning för att utexaminera förhörsledare till FM. EVAL enl nsel1 genomförs. D 18 - C FMUndSäk C 01 Arméförband->193. Jägarbat 01 Arméförband->32. Undbat 01 Arméförband->13. Säkbat SPONTEX 15 Prel vecka STEADFASTCOBALT 2015 C INSATS C J STEADFAST FLOW 2015 C INSATS C J4 Ligger normalt i slutet av maj eller början på juni Avancerad ubåtsjakt såväl blue som brown waters Erfarenhetsinhämt ning interoperabilitet Op-Ta nivå inom C2IS/ CIS området Öva ADAMSoperatörer och transportplanerare D 35 - C 1.ubflj 02 Marina förband >1.Ubåtsflottilj D 45 Deltagande ur J6, G6, C J6 FHQ/ROL - HKV D 19 - C J7 HKV Träng R FMLOG STEADFAST PINNACLE C LEDS C INSATS - - D STEADFAST PYRAMID 15 C LEDS C INSATS - - D Logistikförband->MOVCON kompani SWE-FIN AMPHEX 15 Vecka Öka amfibisk insatsförmåga inom ramen för SWE-FIN ATU. Samplaneras ev med LIVEX FINSWENEX 15. D 38 Samplaneras med FINSWENEX 15 C AMF 1 02 Marina förband >8.Manöverbataljon Amfibie/ 2. Amfbat. >17. Bevakningsbåtkompani 17 (19)

18 SWENEX 15 Vecka Nationell marin samövning syftande till att öva såväl stridsteknik som marin ledning D 37 Vecka LIVEX. F 7 har planeringsansvar för FV deltagande C SSS F 7 01 Arméförband 02 Marina förband F 7 03 Flygvapenförband 05 Lednings- och und-förband 01 Arméförband->13. Säkbat >3.Sjöstridsflottilj >4.Sjöstridsflottilj >1.Ubåtsflottilj >8.Manöverbataljon Amfibie/ 2. Amfbat. >17. Bevakningsbåtkompani >Marin basbataljon >Sjöinformationsbataljon >Transport-och specialflygenhet (TSFE) med stabsförband med stabsförband->mts TOXIC TRIP 15 FLYG prel. v.39 Utveckla interoperabilitet inom CBRN-skydd för flygande personal. D 22 - Enl. C TRIDENT JAGUAR 15 C INSATS C J7 28/4-7/ Öva stabsoff ingående i HKV TRIDENT JOUST 15 C INSATS C J / Öva stabsoff ingående i HKV TRIDENT JUNCTURE 2015 C INSATS C J7 Vecka Öva stabsoff i Part 1 CPX 2015 syfte att ingå i NRF/RFP D 29 - C J7 D 28 - C J7 D 27 - Ur J57 18 (19)

19 TRIDENT JUNCTURE 2015 Part 2 LIVEX FLYG v Utveckla och vidmakthålla flygvapenförbande ns långsiktiga förmågeutveckling inför nationella och internationella insatser. Förmågeutvecklin g enligt KFS. D 27 - Enl C F21 >8.Manöverbataljon Amfibie/ 2. Amfbat. >211.Stridsflygdiv >2.Flygbasbasbataljon F 21 VIGOROUS WARRIOR LOG Juni Int övning sjvförband. - - FöMedC 06 Logistikförband->1. Sjukhuskompani 06 Logistikförband->1. Sjukvårdförstärkningskomp 19 (19)

Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition

Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition 2014-12-16 FM2014-5882:31 Sida 1 (46) Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition 2015 1. INLEDNING... 3 1.1. ALLMÄNT... 3 1.2. FÖRSVARSMAKTENS UPPGIFTER... 3 1.3. ÖVERBEFÄLHAVARENS

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND Försvarsmaktens specialförband är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom

Läs mer

Förbandstidning för Göta ingenjörregemente, nr 97, 2014 RÄNNESLÄTT. tidningen för Norra Smålands regementes kamratförening. med

Förbandstidning för Göta ingenjörregemente, nr 97, 2014 RÄNNESLÄTT. tidningen för Norra Smålands regementes kamratförening. med GÖTAINGENJÖREN Förbandstidning för Göta ingenjörregemente, nr 97, 2014 med tidningen för Norra Smålands regementes kamratförening RÄNNESLÄTT GÖTAINGENJÖREN Innehåll Nr 97 2014 Götaingenjörer 3 Övningsserien

Läs mer

Behov av beslutsträning nytta med spel

Behov av beslutsträning nytta med spel Behov av beslutsträning nytta med spel PETER HAMMAR, SINNA LINDQUIST, STAFFAN NÄHLINDER FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning,

Läs mer

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN Försvarsmakten 2012 Formgivning och Illustration: FMLOG APSA Grafisk produktion, Stockholm ProdId: 120627-008 Anställd i Försvarmakten Foto: Försvarets mediaportal Tryck: Edita

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 Regementskamrater, Tiden går fort när man trivs med jobbet och för mig rusar tiden iväg. Jag skulle givetvis väldigt gärna vilja vara ännu mer ute i verksamheten, särskilt nu

Läs mer

Särskilda redovisningar rörande materiel- och industristödsfrågor

Särskilda redovisningar rörande materiel- och industristödsfrågor Sida 1 (60) Särskilda redovisningar rörande materiel- och industristödsfrågor Regeringsbeslut 28, planeringsanvisningar 2003-06-26, Fö2003/1456/MIL. C HKV Planeringsdirektiv 2:2 FB 04, 2003-09-30, 23 250:74315

Läs mer

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället kbm rekommenderar 2006:3 kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Bilaga 1 till 17 140:51932. 2.Skrivregler för forsvarsmakten.se

Bilaga 1 till 17 140:51932. 2.Skrivregler för forsvarsmakten.se 2.Skrivregler för forsvarsmakten.se Innehåll 2.1 Inledning med hänvisningar sid 2 2.2 Generellt om texter sid 3 2.3 Geografiska namn sid 3 2.4. Skriv på svenska sid 3 2.5 Versaler eller gemener sid 4 2.5.2

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Regeringens skrivelse 2011/12:73

Regeringens skrivelse 2011/12:73 Regeringens skrivelse 2011/12:73 Ansvar och engagemang en nationell strategi mot terrorism Skr. 2011/12:73 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 februari 2012 Jan Björklund

Läs mer

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier ns kriterier 1. Pedagogisk skicklighet och handledning fortlöpande kompetensutveckling Utmärkta färdigheter kommer till uttryck t.ex. i att läraren systematiskt utvärderar och utvecklar sin undervisning

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

En nationell strategi för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang, 2014-2017

En nationell strategi för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang, 2014-2017 En nationell strategi för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang, 2014-2017 Förord Samverkansrådet mot idrottsrelaterad brottslighet, som leds av Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT

VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT Mot en nationell struktur Titel: Valideringsdelegationens slutrapport Mot en nationell struktur Utgiven av Valideringsdelegationen Omslagsfoto: Scanpix Foto inlaga:

Läs mer

Mångfald. Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012. Nationell policy och handlingsplan

Mångfald. Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012. Nationell policy och handlingsplan Mångfald Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012 Nationell policy och handlingsplan Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: HR- 7491663-09

Läs mer

Det här vill vi Det moderna samhällets sårbarhet

Det här vill vi Det moderna samhällets sårbarhet Det här vill vi Det moderna samhällets sårbarhet I. Inledning Inför regeringens aviserade proposition till riksdagen om landets krisberedskap finns skäl för Civilförsvarsförbundet att sammanfatta sina

Läs mer

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka 1 Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka Länsstyrelsen Strålsäkerhets myndigheten Nationell beredskapsplan Myndigheten för samhällskydd och beredskap Övriga myndigheter Innehåll

Läs mer

ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING

ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING EN RAPPORT FRÅN SVENSK ENERGI ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING Strategisk, taktisk och operativ samverkan vid störningar i elförsörjningen Januari 2015 ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING STRATEGISK, TAKTISK OCH

Läs mer

intervju Försvarsminister Peter Hultqvist iskalla vindar Vän eller fiende?

intervju Försvarsminister Peter Hultqvist iskalla vindar Vän eller fiende? intervju Försvarsminister Peter Hultqvist iskalla Vän eller fiende? vindar BÖCKER + PREMIE FÖR ENDAST PORTO- FRITT! DU SPARAR 1 344 KR! UTAN MEDLEMSAVGIFT INGEN BINDNINGSTID INGET KÖPTVÅNG! Baltikum nästa!

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Vägen in. Så börjar din resa i Försvarsmakten

Vägen in. Så börjar din resa i Försvarsmakten Vägen in Så börjar din resa i Försvarsmakten Vill du göra skillnad? här börjar resan! sid 3-5 Om GMU teori och praktik sid 6-19 Vad händer efter GMU? sid 20-33 Hur och när kan jag söka? sid 34-35 2 Vill

Läs mer