Preliminär FM övningsprogram VU 15. Anmärkningar OPR. länder baserar i Sverige, Norge samt Finland. Flygövningsområ de delvis i Sverige.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Preliminär FM övningsprogram VU 15. Anmärkningar OPR. länder baserar i Sverige, Norge samt Finland. Flygövningsområ de delvis i Sverige."

Transkript

1 Övningsnamn OSE OCE Genomförandetid Mål/Syfte Koncernkod Anmärkningar ALLIED REACH 15 C LEDS C INSATS - - D ARCTIC CHALLENGE v D 02 EXERCISE 2015 (ACE 15) FLYG Förmågeuppbygg nad enl. KFS. Öka nordiskt samarbete (NORDEFCO). Genomförs vartannat år. Deltagande länder baserar i Sverige, Norge samt Finland. Flygövningsområ de delvis i Sverige. OCE OPR Övade förband-> Fredsförband Övade förband-> Krigsförband Enl. C F21 01 Arméförband->61. Lvbat >171.Stridsflygdiv >211.Stridsflygdiv >212.Stridsflygdiv >1.Flygbasbasbataljon >2.Flygbasbasbataljon >Strilbataljon >Transport-och specialflygenhet (TSFE) Stödjande förband-> Fredsförband Lv 6 F 7 F 21 FMTM Stödjande förband-> IO 14 TKSE ARCTIC HORN (prel) Vidmakthållande av FAC förmåga i FM D 51-1 (19)

2 ARMÉöVNING 15 BALTOPS 15 v Arméns övning mot utökad brigadförmåga. Utgör FMGÖ 15, samordnas med FvÖ 15. Vecka PSO-scenario. Stor möjlighet för alla deltagande nationer att påverka SOE och övergripande övningsupplägg. D 13 D 33 Planansvar vid FV ur HKP-flj Eventuellt delar 3.sjöstriflj och 1.ubflj på övningen enligt överenskommels e C3 / C1. Ur FV har F17 planeringsansvar. LV 6 Led R Träng R C SSS 01 Arméförband 02 Marina förband 03 Flygvapenförband 05 Lednings- och und-förband 06 Logistikförband 01 Arméförband->2. Brigadstaben 01 Arméförband->1. Manöverbat Mek (42) 01 Arméförband->3. Manöverbat Mek (191) 01 Arméförband->5. Manöverbat Lätt mek (71) 01 Arméförband->6. Manöverbat Lätt mek (72) 01 Arméförband->7. Manöverbat Lätt (31) 01 Arméförband->1. Strvkomp 01 Arméförband->3. Strvkomp 01 Arméförband->91. ArtBat 01 Arméförband->61. Lvbat 01 Arméförband->21. Ingbat 01 Arméförband->10.Livbat 01 Arméförband->15.MP-komp 01 Arméförband->1. CBRN-komp 01 Arméförband->1. Tungtransportkomp >8.Manöverbataljon Amfibie/ 2. Amfbat. >1.Flygbasbasbataljon 02 Marina förband 03 Flygvapenförband >3.Sjöstridsflottilj >1.Ubåtsflottilj >172.Stridsflygdiv >1.Flygbasbasbataljon >Strilbataljon HKV Lv 6 FMLOG FMTM SWEDEC BARENTS RESCUE 2015 UTB Cirka en vecka. - D (19)

3 BEK LTÖ 15 v D 52 - HKV 01 Arméförband->2. Brigadstaben 01 Arméförband->3. Brigadstaben 01 Arméförband->1. Manöverbat Mek (42) 01 Arméförband->3. Manöverbat Mek (191) 01 Arméförband->5. Manöverbat Lätt mek (71) 01 Arméförband->7. Manöverbat Lätt (31) 01 Arméförband->91. ArtBat 01 Arméförband->92. ArtBat 01 Arméförband->13. Säkbat >8.Manöverbataljon Amfibie/ 2. Amfbat. med stabsförband BOLD QUEST 15 Brig LTÖ 2. Brigadstaben 2015 prel v , v tidpkt prel. Förmågeutvecklin g inom omr Combat Identification, IK. Ledningsträning i syfte att öka brigadledningsför måga. - Deltagande utarbetas av. - - ur /LTC/ LedSS 03 Flygvapenförband 05 Lednings- och und-förband 01 Arméförband->2. Brigadstaben >1.Helikopterbataljon 05 Lednings- och und-förband->11. Ledningsplatsbataljonen 05 Lednings- och und-förband- >12.Sambandsbataljonen 06 Logistikförband->MOVCON kompani 06 Logistikförband->1.Teknisk bataljon 06 Logistikförband->2. Logistikbataljon 06 Logistikförband->2. Sjukhuskompani 06 Logistikförband->2. Sjukvårdförstärkningskomp HKV Lv 6 2. Brigstab MOVCON kompani 1. Teknikbataljo n 2. Logistikbatalj on 2. Sjukvårdsförs tärkningskom pani 3 (19)

4 Brig LTÖ 3. Brigadstaben 2015 v Ledningsträning i syfte att öka brigaldeningsförm åga. D 65 - ur /LTC/ LedSS 01 Arméförband->3. Brigadstaben >1.Helikopterbataljon 06 Logistikförband->MOVCON kompani 06 Logistikförband->1.Teknisk bataljon 06 Logistikförband->1. Logistikbataljon 06 Logistikförband->1. Sjukhuskompani HKV Lv 6 4 (19)

5 Brigstri 15 BRTE 2015 FLYG v D 03 - ur LV 6 Led R Träng R Prel. v.512 samt maj och sep Internationellt samarbete. Förbandsutvecklin g enligt KFS 01 Arméförband 03 Flygvapenförband 01 Arméförband->2. Brigadstaben 01 Arméförband->1. Manöverbat Mek (42) 01 Arméförband->3. Manöverbat Mek (191) 01 Arméförband->6. Manöverbat Lätt mek (72) 01 Arméförband->7. Manöverbat Lätt (31) 01 Arméförband->1. Strvkomp 01 Arméförband->3. Strvkomp 01 Arméförband->91. ArtBat 01 Arméförband->61. Lvbat 01 Arméförband->21. Ingbat 01 Arméförband->10.Livbat 01 Arméförband->14. MP-komp 01 Arméförband->1. CBRN-komp 01 Arméförband->1. Tungtransportkomp >1.Helikopterbataljon med stabsförband 05 Lednings- och und-förband->11. Ledningsplatsbataljonen 05 Lednings- och und-förband- >13.Telekrigbataljonen 06 Logistikförband->MOVCON kompani 06 Logistikförband->1.Teknisk D 67 - Enl C >Strilbataljon med stabsförband->fts HKV Lv 6 5 (19)

6 C SWEDEC AMMUNITIONS- OCH MINRÖJNINGSÖVNING Q Ingående grupper skall värderas mot gällande IO avseende tekniker, metoder, utrustning och ledning. Övningen 2015 skall ge ökad förmåga att verka i bebyggelse samt ökad förmåga genom samövning mellan sökgrupper, IED/EOD och polisiära enheter - - C SWEDEC 4. sjöstriflj 04 Specialförband CJPRC 2015 prel v D 52 - K3 FÖS 6 (19)

7 CJSE 15 LEDUND CME/CMX 15 C LEDS UTB DYNAMIC MERCY15 DYNAMIC MOVE 15 v Övergripande syfte är att utveckla/vidmakth ålla FM operativa/taktiska insatsledningsförm åga gm att öva officerare ur FM och studenter ur FHS individuella färdigheter. D 05 Genomförs under febmars. Preliminärt vecka 519 Vecka Distribuerade siter på och SSS. - D 06 Genomförs gemensamt med CMX 15 Öva sjöräddning och samverkan med andra myndigheters enheter/organisati oner Träning för stabsofficerare i CTU och CTGstaber MCM Ur /LedS S/Tränavd Led R - HKV D 43 - C 3.sjöstriflj 02 Marina förband >3.Sjöstridsflottilj D 32 - C 3.sjöstriflj SSS 02 Marina förband >3.Sjöstridsflottilj >4.Sjöstridsflottilj HKV Lv 6 1. ubflj 3. sjöstriflj 4. sjöstriflj F 7 F 21 FMLOG FMTM MHS K MHS H SSS HvSS SWEDEC 7 (19)

8 EATT 15 FLYG Eugenie 15 v prel v Utveckla övningsserie samt öva taktiska profiler inom det europeiska samarbetet. Utveckla J-bat förmåga att genomföra taktisk planering och opertiv transport inom ramen för fredsfrämjande D 07 EDA Enl. C F7 >Transport-och specialflygenhet (TSFE) D Arméförband->193. Jägarbat insatser EVAL, NEL2, NRF C Arméförband->5. Manöverbat Lätt mek (71) 01 Arméförband->7. Manöverbat Lätt (31) 06 Logistikförband->1.Teknisk bataljon 06 Logistikförband->1. Logistikbataljon 06 Logistikförband->1. Sjukvårdförstärkningskomp F 7 5. Manöverbatal jon Lätt MEK 7. Manöverbatal jon Lätt 1. Teknikbataljo n 1. Logistikbatalj on 1. Sjukvårdsförs täkningskom pani 8 (19)

9 FINSWEEX 15 Vecka Finsk/Svensk marinövning inför/mot IOC SFNTG (Swedish Finnish Naval Task Group) D 34 Planeringsansvar FV ur. Samplaneras eventuellt med med finska luftförsvarsövnin gen ITH. C SSS 02 Marina förband 03 Flygvapenförband 05 Lednings- och und-förband 01 Arméförband->13. Säkbat >3.Sjöstridsflottilj >4.Sjöstridsflottilj >1.Ubåtsflottilj >8.Manöverbataljon Amfibie/ 2. Amfbat. >17. Bevakningsbåtkompani >Sjöinformationsbataljon >1.Helikopterbataljon med stabsförband 06 Logistikförband->1.Teknisk bataljon med stabsförband->mts FLYGVAPENÖVNING 15 (FVÖ 15) C FTS v Öva inom ramen för FM BerInsO i höga beredskapsnivåer. D 08 Södra Sverige. Samordning/koor dinering med ÖVNING 15(Grund för FMGÖ 2015). Enl. C LV 6 07 HV och nationella skyddstyrkor >171.Stridsflygdiv >172.Stridsflygdiv >211.Stridsflygdiv >212.Stridsflygdiv >1.Flygbasbasbataljon >2.Flygbasbasbataljon >1.Helikopterbataljon >Strilbataljon >Transport-och specialflygenhet (TSFE) med stabsförband 06 Logistikförband->FMLOG stab inkl 1-3 NSE F 7 F 21 FMTM TKSE 9 (19)

10 FMLOG LTÖ 2015 C FMLOG Öva och utveckla FMLOG insatsorganisation inom ramen för FM BERO i olika beredskapsnivåer. D 63 - FMLOG stab C J 3 FMLS TS Ledningssystemövning Teknik IO14 (15:2) LEDUND FMTM Fältövning 15 C INSATS LEDUND V. 542 Säkerställa ledningsförbanden s förmåga att upprätta och drifthålla ledningsstödssyst emen ingående i IO14. Övningen har ett tekniskt fokus och syftar till att säkerställa funktionalitet i tilldelad mtrl. 539 Ledning av ledningssystem inom FM insatsorganisation D 41 Deltagare ur olika ledningsoch betjäningsförban d inom IO14. D deltagare/orge. Slutlig födelning eso. Dagtid/förlängd dagtid samt internatsförmåne r. (ej ÖVA-dygn) Ur Led R FMTM HKV Led R Träng R FMLOG FMTM SSS 01 Arméförband->7. Manöverbat Lätt (31) 01 Arméförband->32. Undbat 05 Lednings- och und-förband->11. Ledningsplatsbataljonen 05 Lednings- och und-förband- >12.Sambandsbataljonen FMLOG FOST(KV) 15 FOST(MCCS) 15 FOST(UB) 15 Vecka Vecka Vecka Öva och utbilda marina enheter. Såväl yttre som inre strid övas. Öva och utbilda marina enheter. Såväl yttre som D 48 - C 3.sjöstriflj 02 Marina förband >3.Sjöstridsflottilj D 49 - C 3.sjöstriflj 02 Marina förband >3.Sjöstridsflottilj inre strid övas. Målgång för D 24 - C 1.ubflj 02 Marina förband ubåtsjaktfartyg och >1.Ubåtsflottilj helikoptrar 10 (19)

11 FTCH Fältövning 15 C INSATS C FTS till D 69 FTCH med DUC genomför fältövning. /FM TKSE, FMLOG, och deltar med 1-2 personer., A 9 och Lv 6 kommer att medges möjlighet till deltagande med 1-2 personer för samverkan. C FTS A5 HKV LV 6 F 7 F 21 FMLOG 03 Flygvapenförband >171.Stridsflygdiv >172.Stridsflygdiv >211.Stridsflygdiv >212.Stridsflygdiv >1.Flygbasbasbataljon >2.Flygbasbasbataljon >1.Helikopterbataljon >Strilbataljon >Transport-och specialflygenhet (TSFE) 05 Lednings- och und-förband->rörlig operativ ledning (ROL/FHQ) 05 Lednings- och und-förband- >Telekrigstödenhet (TKSE) 05 Lednings- och und-förband- >FMTM (FMTIS) Funktionsövning underrättelse- och säkerhetstjänst 15 LEDUND V. 512 Utbildnings- och momentövning innehållande bl.a produktion av JIPB, Funkplan U/S-tj och U/Splan. Träna HKV undpersonal i metod samt mot SOP. Öva och utvärdera undsäk metodik i SWECCIS. Utvärdera utgivna undsäk handböcker. D 10 Främst FMUndSäk funktionsöva C INSS J2 samt 2- funktion vid taktisk stab. Övning genomförs dagtid vid HKV/L24. HKV >1.Helikopterbataljon med stabsförband med stabsförband->ats med stabsförband->mts med stabsförband->fts 11 (19)

12 GELTIC BEAR 15-1 RIKSHVCH Vecka Utveckla D 11 stabstjänsten inom HV-staber för att kunna innehålla kravställd ledningsförmåga enligt KFS. Insatsledning vid Ur förband kan /LedS komma att tränas S/LTC inom ramen för GB HV och nationella skyddstyrkor 05 Lednings- och und-förband->1. Regional stab Nord HvSS GELTIC BEAR 15-2 RIKSHVCH Genomförs vecka Utveckla D 12 stabstjänsten inom HV-staber för att kunna innehålla kravställd ledningsförmåga enligt KFS. Insatsledning vid /LedS förband kan S/LTC komma att tränas inom ramen för GB HV och nationella skyddstyrkor 05 Lednings- och und-förband->4. Regional stab Syd HvSS HOT BLADE 2015 FLYG JOINT WARRIOR 15-2 v Förmågeutvecklin g enl. KFP. Deltagande med MSE Vecka D 09 Ev. ändras namn. enl. C - D 44 Stöd med plattform för SE bordningsstyrka efterlyses C Amf1 >1.Helikopterbataljon 02 Marina förband >8.Manöverbataljon Amfibie/ 2. Amfbat. >17. Bevakningsbåtkompani LION EFFORT 15 FLYG v Erhålla långsiktig förmåga till gemensamma insatser med JAS 39 samt möjliggöra gemensam utveckling. Förmågeutvecklin g enl. KFS. D 14 - Enl. C F17 F 7 >172.Stridsflygdiv >1.Flygbasbasbataljon >Strilbataljon F 7 FMTM TKSE 12 (19)

13 LSC Fältövning 2015 C INSATS LEDUND MILEX 15 C LEDS UTB 542 Fokus ledningssystem inom ramen för FM insatsorganisation D deltagare/orge. Slutlig födelning eso. Dagtid/förlängd dagtid samt internatsförmåne r. (ej ÖVA-dygn) /LedS S/Tränavd 2 veckor - D HKV under Q2 el 4 HKV LV 6 Led R Träng R 1. ubflj 3. sjöstriflj 4. sjöstriflj F 7 F 21 FMLOG FMTM SSS SWEDEC 13 (19)

14 MLT 15 Vecka 506 Nationell ledningsträning med samtliga Marina förband (ej enheter). D 31 Ledningsträning från MTS MOC, C MTS 02 Marina förband 03 Flygvapenförband 05 Lednings- och und-förband >3.Sjöstridsflottilj >4.Sjöstridsflottilj >1.Ubåtsflottilj >8.Manöverbataljon Amfibie/ 2. Amfbat. >17. Bevakningsbåtkompani >Marin basbataljon >Sjöinformationsbataljon >1.Helikopterbataljon med stabsförband med stabsförband->mts med stabsförband->fts MOST 15 Vecka Utbildning, träning, övning, validering av/med/för minröjningsfartyg. D 50 Genomförs med mobileteam i Sverige. C 3.sjöstriflj 02 Marina förband >3.Sjöstridsflottilj NAX 15 v D 59 - HKV 01 Arméförband->2. Brigadstaben 01 Arméförband->3. Brigadstaben 01 Arméförband->91. ArtBat 01 Arméförband->92. ArtBat med stabsförband 05 Lednings- och und-förband->rörlig operativ ledning (ROL/FHQ) med stabsförband->fts NORDIC HELMET 15 v 536 Utveckla interoperabilitet i Nordisk kontext D 61 - Lv 6 LV 6 14 (19)

15 NORTHERN CHALLENGE 15 NORTHERN COASTS 15 Prel vecka Prel vecka D 40 Ing2: En grupp+momövnle d. I19/skyddC: En grupp+momövnle d. SWEDEC: 1-2 momövnled. C 4.sjöstriflj SWEDEC - D 39 OCC E&F NEL 2 C SSS KSR, NEL 2 CTU- STAB MCM, NEL 2 CKR, NEL 2 TRÖ. 02 Marina förband >4.Sjöstridsflottilj 02 Marina förband >3.Sjöstridsflottilj >4.Sjöstridsflottilj >1.Ubåtsflottilj >Sjöinformationsbataljon MOVCON kompani NORTHERN SUN/CROWN EAGLE 15 Prel vecka Öva räddning av personal vid ubåtsolycka D 47 - C 1.ubflj 02 Marina förband >1.Ubåtsflottilj 15 (19)

16 OPERATIV LEDNINGSÖVNING 2015 (tidigare benämnd KOMPASS/DAGNY) PALNATOKE 15 FLYG SABER STRIKE 15 LEDUND C LEDS C INSATS v Höja HKV kriorg förmåga prel. v Utbildnings och erfarehetsutbyte med specialförband i Nato. Utveckla förmåga att lösa flygbasjägaruppgif ter mot specialförband i varierad miljö Utveckla Svensk PSYOPS-förmåga D 42 Deltagande Ur INSS förband och J57 deltagande spelgrupper kommer ses över under hösten Lednings- och und-förband- >FMTM (FMTIS) 06 Logistikförband->MOVCON kompani 06 Logistikförband->Op LedTekbat (FMTIS) 06 Logistikförband->1.Teknisk bataljon 06 Logistikförband->1. Logistikbataljon 06 Logistikförband->2. Logistikbataljon 06 Logistikförband->1. Sjukhuskompani 06 Logistikförband->1. Sjukvårdförstärkningskomp 06 Logistikförband->2. Sjukhuskompani 06 Logistikförband->2. Sjukvårdförstärkningskomp 06 Logistikförband->FMLOG stab inkl 1-3 NSE D 16 Danmark Enl. C F17 >1.Flygbasbasbataljon D 64 Ca 50 deltagare från Sverige, samt ca 20 fordon. 05 Lednings- och und-förband->10. Psyops-förbandet Lv 6 1. ubflj 3. sjöstriflj 4. sjöstriflj F 7 F 21 SSS HvSS SWEDEC 2. Brigstab 3. Brigstab 1. Manöverbatal jon MEK 2. Manöverbatal jon MEK 3. Manöverbatal jon MEK 4. Manöverbatal jon Lätt 61. Luftvärnsbata ljon 62. Luftvärnsbata ljon 193. Jägarbataljon 32. Underrättelse bataljon 13. Säkerhetsbat aljon 21. Ingenjörbatalj on Livbataljon 16 (19)

17 SLEIPNER 15 LEDUND v. 541 Övningen syftar till att öva samordning och ledning av olika underrättelsesens orer. SLEIPNER är också övning för att utexaminera förhörsledare till FM. EVAL enl nsel1 genomförs. D 18 - C FMUndSäk C 01 Arméförband->193. Jägarbat 01 Arméförband->32. Undbat 01 Arméförband->13. Säkbat SPONTEX 15 Prel vecka STEADFASTCOBALT 2015 C INSATS C J STEADFAST FLOW 2015 C INSATS C J4 Ligger normalt i slutet av maj eller början på juni Avancerad ubåtsjakt såväl blue som brown waters Erfarenhetsinhämt ning interoperabilitet Op-Ta nivå inom C2IS/ CIS området Öva ADAMSoperatörer och transportplanerare D 35 - C 1.ubflj 02 Marina förband >1.Ubåtsflottilj D 45 Deltagande ur J6, G6, C J6 FHQ/ROL - HKV D 19 - C J7 HKV Träng R FMLOG STEADFAST PINNACLE C LEDS C INSATS - - D STEADFAST PYRAMID 15 C LEDS C INSATS - - D Logistikförband->MOVCON kompani SWE-FIN AMPHEX 15 Vecka Öka amfibisk insatsförmåga inom ramen för SWE-FIN ATU. Samplaneras ev med LIVEX FINSWENEX 15. D 38 Samplaneras med FINSWENEX 15 C AMF 1 02 Marina förband >8.Manöverbataljon Amfibie/ 2. Amfbat. >17. Bevakningsbåtkompani 17 (19)

18 SWENEX 15 Vecka Nationell marin samövning syftande till att öva såväl stridsteknik som marin ledning D 37 Vecka LIVEX. F 7 har planeringsansvar för FV deltagande C SSS F 7 01 Arméförband 02 Marina förband F 7 03 Flygvapenförband 05 Lednings- och und-förband 01 Arméförband->13. Säkbat >3.Sjöstridsflottilj >4.Sjöstridsflottilj >1.Ubåtsflottilj >8.Manöverbataljon Amfibie/ 2. Amfbat. >17. Bevakningsbåtkompani >Marin basbataljon >Sjöinformationsbataljon >Transport-och specialflygenhet (TSFE) med stabsförband med stabsförband->mts TOXIC TRIP 15 FLYG prel. v.39 Utveckla interoperabilitet inom CBRN-skydd för flygande personal. D 22 - Enl. C TRIDENT JAGUAR 15 C INSATS C J7 28/4-7/ Öva stabsoff ingående i HKV TRIDENT JOUST 15 C INSATS C J / Öva stabsoff ingående i HKV TRIDENT JUNCTURE 2015 C INSATS C J7 Vecka Öva stabsoff i Part 1 CPX 2015 syfte att ingå i NRF/RFP D 29 - C J7 D 28 - C J7 D 27 - Ur J57 18 (19)

19 TRIDENT JUNCTURE 2015 Part 2 LIVEX FLYG v Utveckla och vidmakthålla flygvapenförbande ns långsiktiga förmågeutveckling inför nationella och internationella insatser. Förmågeutvecklin g enligt KFS. D 27 - Enl C F21 >8.Manöverbataljon Amfibie/ 2. Amfbat. >211.Stridsflygdiv >2.Flygbasbasbataljon F 21 VIGOROUS WARRIOR LOG Juni Int övning sjvförband. - - FöMedC 06 Logistikförband->1. Sjukhuskompani 06 Logistikförband->1. Sjukvårdförstärkningskomp 19 (19)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2012:899 Utkom från trycket den 21 december 2012 utfärdad den 13 december 2012. Regeringen

Läs mer

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber 2 3 Den stora skillnaden! Försvara landets intressen Försvara landet 4 5 Säkerhets- och Samverkanssektion

Läs mer

Försvarsmaktens Årsredovisning 2013

Försvarsmaktens Årsredovisning 2013 FÖRSARSMAKTENS ÅRSREDOISNING 2013 Försvarsmaktens Årsredovisning 2013 Resultatredovisning, resultat- och balansräkning, anslagsredovisning, finansieringsanalys samt noter Denna årsredovisning, utom såvitt

Läs mer

Försvarsmaktens Årsredovisning 2012

Försvarsmaktens Årsredovisning 2012 Försvarsmaktens Årsredovisning 2012 Resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning, finansieringsanalys och noter Innehållsförteckning Denna årsredovisning, utom såvitt avser hemliga

Läs mer

Sida 2 (5) Allmänt om kursen

Sida 2 (5) Allmänt om kursen Sändlista Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning FMLOPE, Mj Mikael Lindholm, 070-328 16 07 Inbjudan

Läs mer

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor)

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor) FHS beteckning 2015-05-04 Ö 75/2015 Sid 1 (6) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Övlt Claes Deshayes,

Läs mer

Generalläkaren april 2010

Generalläkaren april 2010 Generalläkaren april 2010 Generalläkaren Sigfried de Joussineau, Generalläkare Stab Avd chef Åsa Lundkvist Sekr. Lena Eklöf Hälso- och sjukvård Ewa Axelsson Gudrun Axelsson Per Jakobsson Livsmedel och

Läs mer

Marinen idag och vägen framåt

Marinen idag och vägen framåt Marinen idag och vägen framåt 2015-02-06 UTVECKLING OCH ANSKAFFNING I STORT INOM 10 ÅRSPERIODEN Konteramiral Jan Thörnqvist, Marinchef Vår operativa miljö är unik. Sveriges marin har unika förmågor. Komplex

Läs mer

Försvarsmaktens Helikopterflottilj

Försvarsmaktens Helikopterflottilj Försvarsmaktens Helikopterflottilj Linköpings garnison HELIKOPTERFLOTTILJEN Utbildar helikopterförband och genomför nationella och internationella helikopterinsatser. Livgrenadjärgruppen utbildar hemvärnsförband.

Läs mer

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning F Ö R S V A R S M A K T E N HÖGKVARTERET Datum 2011-03-28 HKV beteckning 19111: 548 42 Sida 1 (6) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående

Läs mer

Anvisningar till antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning RSOU2015-2016

Anvisningar till antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning RSOU2015-2016 2014-12-18 FM2014-10938:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Bemanningen av FM Org 13 kallelse och arbetsformer m.m. (två bilagor)

Bemanningen av FM Org 13 kallelse och arbetsformer m.m. (två bilagor) 2012-06-29 02 300:59803 Sida 1 (14) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Försvarsmaktens omstruktureringsledare

Läs mer

ÅRSREDO VISNING FÖRSVARSMAKTEN

ÅRSREDO VISNING FÖRSVARSMAKTEN ÅRSREDO VISNING 2009 FÖRSVARSMAKTEN Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2009 Resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning, finansieringsanalys och noter Omslagsfoton: FBB Grafisk

Läs mer

Försvarsmaktens årsrapporter 2003 ÅRSREDOVISNING. Bilaga 5. Särskilda redovisningar

Försvarsmaktens årsrapporter 2003 ÅRSREDOVISNING. Bilaga 5. Särskilda redovisningar Försvarsmaktens årsrapporter 2003 ÅRSREDOVISNING Bilaga 5 Särskilda redovisningar Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRD ÖVNINGSVERKSAMHET OCH UTVÄRDERING AV DENNA... 2 LÄGET VID FÖRBAND ANMÄLDA TILL STYRKEREGISTER...

Läs mer

Analysera möjliga styrkebidrag till NATO Response Force (NRF)

Analysera möjliga styrkebidrag till NATO Response Force (NRF) Sida 1 (12) Analysera möjliga styrkebidrag till NATO Response Force (NRF) Innehåll 1. Uppgiften... 2 1.1 Anmodan... 2 1.2 Utgångspunkter... 2 2. Svar på anmodan... 3 2.1 Sammanfattning... 3 3. Bakgrund

Läs mer

Tänderna ryker ur det svenska stålbettet.

Tänderna ryker ur det svenska stålbettet. Det är lätt räknade arméförband som riksdagen får för pengarna Diskussion & Debatt Av Olof Santesson Tänderna ryker ur det svenska stålbettet. Pressat av finansproblem kastade högkvarteret i slutet av

Läs mer

Utveckling av bidrag till EU:s snabbinsatsförmåga (Nordic Battle Group) beskrivning av verksamhet samt därtill knutna kostnader

Utveckling av bidrag till EU:s snabbinsatsförmåga (Nordic Battle Group) beskrivning av verksamhet samt därtill knutna kostnader Sida 1 (8) Utveckling av bidrag till EU:s snabbinsatsförmåga (Nordic Battle Group) beskrivning av verksamhet samt därtill knutna kostnader INNEHÅLL 1. Allmänt... 2 2. Kostnader avseende Nordic Battle Group

Läs mer

Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition

Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition 2014-12-16 FM2014-5882:31 Sida 1 (46) Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition 2015 1. INLEDNING... 3 1.1. ALLMÄNT... 3 1.2. FÖRSVARSMAKTENS UPPGIFTER... 3 1.3. ÖVERBEFÄLHAVARENS

Läs mer

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011 FHS organisation SID 1 Fakta om Försvarshögskolan (ÅR 2010) Omsättning 550 msek 546 helårsstudenter (exl uppdragsstud) 428 helårspresterande Ca 2 500 studerande i kortare kurser 344 anställda (drygt 100

Läs mer

Försvarsmakten och våra krigsförband verkar, syns och respekteras i Sverige och utomlands FÖRSVARSMAKTEN ÅRSREDOVISNING

Försvarsmakten och våra krigsförband verkar, syns och respekteras i Sverige och utomlands FÖRSVARSMAKTEN ÅRSREDOVISNING Försvarsmakten och våra krigsförband verkar, syns och respekteras i Sverige och utomlands FÖRSVARSMAKTEN ÅRSREDOVISNING 2010 FÖRSVARSMAKTENS ÅRSREDOVISNING 2010 RESULTATREDOVISNING, RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING,

Läs mer

Försvarsmakten i FickFormat 2009

Försvarsmakten i FickFormat 2009 Försvarsmakten i fickformat 2009 Innehåll Inledning... 2 Världen är förändrad... 4 Verksamhetsidé och vision... 6 Organisation... 8 Militärstrategisk inriktning... 10 Insatsorganisation... 12 Internationell

Läs mer

Försvarsmaktens årsrapporter 2004 ÅRSREDOVISNING

Försvarsmaktens årsrapporter 2004 ÅRSREDOVISNING 23 386:62482 Försvarsmaktens årsrapporter 2004 ÅRSREDOVISNING Bilaga 5 Särskilda redovisningar Sida 1 (128) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRD ÖVNINGSVERKSAMHET OCH UTVÄRDERING AV DENNA (RB 07 1 )...2 SLUTLIG

Läs mer

Utbildningskonferens Patrullhund 2014

Utbildningskonferens Patrullhund 2014 Utbildningskonferens Patrullhund 2014 Radison Blu Arlandia Hotel 2014-02-16 micael.byden@mil.se 070-261 86 86 Generalmajor Micael Bydén Flygvapenchef Värnplikt 1982 Officer, Kustartilleriet, 1985 Flygvapnet,

Läs mer

Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna ARMÉN

Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna ARMÉN Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna ARMÉN 1 2015-02-03 Agenda 0900 Inledning Omdaning av Försvarslogistiken - Anders Carell, C SPL Armé Så genomför FMV upphandling - Stefan Langner, M&I

Läs mer

Världen har förändrats

Världen har förändrats FAKTA OM 2006-2007 Innehåll Världen har förändrats....................... 2 Verksamhetsidé och vision.................... 4 Organisation................................ 6 Militärstrategisk inriktning.....................

Läs mer

IHI FÖRSVARSMAKTEN. 1. Inledning. o Postadress. Sida l (l O) Sändlista

IHI FÖRSVARSMAKTEN. 1. Inledning. o Postadress. Sida l (l O) Sändlista @_ IHI FÖRSVARSMAKTEN 2011-09-09 17100:63719 Sida l (l O) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt föregående datum Vårt tjänsteställe, handläggare Johannes Heligvist Informationsstaben

Läs mer

Parternas riktlinjer avseende lokala omställningsmedel (2 bilagor och 2 underbilagor)

Parternas riktlinjer avseende lokala omställningsmedel (2 bilagor och 2 underbilagor) 2015-03-26 FM2015-4311:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Anders Häggberg, anders.haggberg@mil.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 1999:570 Utkom från trycket den 16 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Regeringen föreskriver

Läs mer

Innehållsförteckning FÖRSVARSMAKTENS ÅRSREDOVISNING 2002 3

Innehållsförteckning FÖRSVARSMAKTENS ÅRSREDOVISNING 2002 3 Innehållsförteckning Överbefälhavarens kommentar...4 Om redovisningen...7 Resultatredovisning...8 Förmågan att lösa huvuduppgifterna och operativ förmåga...8 Upprätthållna kompetenser...8 Läget i insatsorganisationen...8

Läs mer

Operativ Doktrin 2014 OPD

Operativ Doktrin 2014 OPD Operativ doktrin 2014 2014 Operativ Doktrin 2014 OPD Försvarsmakten Omslag Bild 1 (lufttankning): Försvarsmakten Bild 2 (korvetter): Försvarsmakten Bild 3 (strid i bebyggelse): Kjell Enqvist, Försvarsmakten

Läs mer

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 Regementskamrater, Tiden går fort när man trivs med jobbet och för mig rusar tiden iväg. Jag skulle givetvis väldigt gärna vilja vara ännu mer ute i verksamheten, särskilt nu

Läs mer

Redovisning rörande grundorganisationsfrågor samt planering av utbildnings- och övningsverksamhet

Redovisning rörande grundorganisationsfrågor samt planering av utbildnings- och övningsverksamhet Sida 1 (36) Redovisning rörande grundorganisationsfrågor samt planering av utbildnings- och övningsverksamhet (SR 42, 62, 66, 71 och 72 regeringsbeslut 8, regleringsbrev för 2005, 2004-12-22, Fö2004/411/MIL,

Läs mer

Försvarsmaktens direktiv för omstruktureringsarbetet under 2012 omarbetad utgåva 1

Försvarsmaktens direktiv för omstruktureringsarbetet under 2012 omarbetad utgåva 1 2012-06-29 02 300:59802 Sida 1 (39) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Försvarsmaktens omstruktureringsledare

Läs mer

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum)

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) 2015-2016 v3.0 1/8 (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) Adress:, Box 611, 751 25 Uppsala Tel: 018 19 60 00 Fax: 018 19 60 99 finns i Uppsala och Halmstad. Huvuddelen av utbildnings- och

Läs mer

TEMA NUMMER NATIONELLT FÖRSVAR ARMÉNYTT NR 2 2014 1. l OMDANING AV FÖRSVARSLOGISTIKEN. l ARMÉTAKTISK CHEF HAR ORDET. l MILITÄRREGIONERNA

TEMA NUMMER NATIONELLT FÖRSVAR ARMÉNYTT NR 2 2014 1. l OMDANING AV FÖRSVARSLOGISTIKEN. l ARMÉTAKTISK CHEF HAR ORDET. l MILITÄRREGIONERNA ARMÉNYTT INTRESSEFORUM FÖR MARKSTRIDSKRAFTERNA NR 2 l 2014 TEMA NUMMER NATIONELLT FÖRSVAR l OMDANING AV FÖRSVARSLOGISTIKEN l ARMÉTAKTISK CHEF HAR ORDET ARMÉNYTT NR 2 2014 1 l MILITÄRREGIONERNA INNEHÅLL

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2005-11-08 02 810:76875. Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2005-11-08 02 810:76875. Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 2005-11-08 02 810:76875 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning VP Verksamhetssäkerhetsprocessen

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS DELÅRS- & KVARTALSRAPPORT (2) 2014

FÖRSVARSMAKTENS DELÅRS- & KVARTALSRAPPORT (2) 2014 FÖRSVARSMAKTENS DELÅRS- & KVARTALSRAPPORT (2) 2014 (EGI) Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet Högkvarteret 107 85 Stockholm Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se

Läs mer

DYGNET RUNT ÅRET OM. Försvarsmaktens telenät- och markteleförband, FMTM. Ett ständigt insatt insatsförband.

DYGNET RUNT ÅRET OM. Försvarsmaktens telenät- och markteleförband, FMTM. Ett ständigt insatt insatsförband. DYGNET RUNT ÅRET OM Försvarsmaktens telenät- och markteleförband, FMTM. Ett ständigt insatt insatsförband. FMTM STÖDJER FÖRSVARSMAKTENS FÖRBAND Försvarsmakten 2013 Formgivning och illustration: FMTM, Örebro

Läs mer

Styrning och struktur FMV Systemledning

Styrning och struktur FMV Systemledning Styrning och struktur FMV Systemledning C SML Genmj Per Lodin 081106 Dag #2 - Ledarskap & Beslut 27:e maj Behov Ledarskap 6:e nov Genomförande 12:e feb Agenda Kravbilden Expeditionära insatser Ökat fokus

Läs mer

Försvarsmaktens personalförsörjning

Försvarsmaktens personalförsörjning RiR 2009:11 Försvarsmaktens personalförsörjning med fokus på officersförsörjningen ISBN 978 91 7086 184 0 RiR 2009:11 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Försvarsdepartementet Datum:

Läs mer

FMV. Marinens utveckling

FMV. Marinens utveckling FMV Marinens utveckling Marina förutsättningar Niklas Gustafsson/Försvarsmakten Marinens utveckling Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och

Läs mer

Försvarsmaktens ekonomimodell i modellbaserat målsättningsarbete

Försvarsmaktens ekonomimodell i modellbaserat målsättningsarbete Försvarsmaktens ekonomimodell i modellbaserat målsättningsarbete ANNA SPARF, ULF JONSSON, JENS LUSUA, THOMAS SUNDMARK FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet.

Läs mer

Handbok Rakel i Försvarsmakten

Handbok Rakel i Försvarsmakten Handbok Rakel i Försvarsmakten 2015 Handbok Rakel i Försvarsmakten H FM Rakel Försvarsmakten 2 Försvarsmakten Bilder på omslaget: Jimmy Crona Grafisk bearbetning: - Produktionsid: - Produktionsformat:

Läs mer

Artikelserie: Första linjens chefer. Manöverbataljoner. Sidorna 38-46. Sidorna 12-14. Gästkrönikör. Bo Hugemark RENO 90/122. Sidan 53.

Artikelserie: Första linjens chefer. Manöverbataljoner. Sidorna 38-46. Sidorna 12-14. Gästkrönikör. Bo Hugemark RENO 90/122. Sidan 53. ARMénytt Intresseforum för markstridskrafterna Nr 3 DECEMBER 2011 Artikelserie: Första linjens chefer Sidorna 38-46 Gästkrönikör Bo Hugemark Sidan 53 Manöverbataljoner IO 14 Sidorna 12-14 RENO 90/122 Sidorna

Läs mer

Utvärdering Handbok Svensk Planerings- och Ledningsmetod (SPL) under DAGNY 2014 (D14)

Utvärdering Handbok Svensk Planerings- och Ledningsmetod (SPL) under DAGNY 2014 (D14) Sida 1 Utvärdering Handbok Svensk Planerings- och Ledningsmetod (SPL) under DAGNY 2014 (D14) Ulrica Pettersson MVI/LVA Utvärderingen sker som stöd till FM i samverkan mellan militära stabsinstruktörer

Läs mer

Planeringsalternativ minus 3 miljarder kronor

Planeringsalternativ minus 3 miljarder kronor Sida 1(82) Planeringsalternativ minus 3 miljarder kronor (Regeringsbeslut 28, 2003-06-26, Fö2003/1456/MIL) (Sju hemliga underbilagor) INNEHÅLL 1. Militärstrategiska planeringsförutsättningar perioden 2005-2014

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND Försvarsmaktens specialförband är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom

Läs mer

Antagningsordning för specialistofficersutbildning (Antagnordn SOU)

Antagningsordning för specialistofficersutbildning (Antagnordn SOU) 2014-11-28 Sida 1 (21) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Informationshantering i FM. Informationskomplexiteten inom ramen för ISAF AMN/FMN koncept

Informationshantering i FM. Informationskomplexiteten inom ramen för ISAF AMN/FMN koncept Informationshantering i FM samt Informationskomplexiteten inom ramen för ISAF AMN/FMN koncept Christer Lind-Val C UtvS/MSK Ledsyst Enköping Christer.lind-val@mil.se Informationshantering i FM Vår verksamhetsidé:

Läs mer

Försvarsmaktsplaneringen

Försvarsmaktsplaneringen Försvarsmaktsplaneringen Modularitet och strategiprocessen Anders Persson Ledningsstabens Strategiavdelning Processansvarig för Prioritering och Avvägning 1 Planeringsperspektivet 2 Högkvarterets organisation

Läs mer

Antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning (Antordn RSOU)

Antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning (Antordn RSOU) 2014-12-18 FM2014-10938:1 Sida 1 (18) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning ERIC JELBRING, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Artilleri & Luftvärn. Tema Luftvärn. Artilleri-Tidskrift

Artilleri & Luftvärn. Tema Luftvärn. Artilleri-Tidskrift Artilleri & Luftvärn Tema Luftvärn Artilleri-Tidskrift Nr 4 2004 Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift Tidskrift för artilleriet och luftvärnet Häfte 4 2004 Årgång 133 Lennart Gustafsson Tema Luftvärn...2

Läs mer

TOTALFÖRSVARETS SKYDDSCENTRUM

TOTALFÖRSVARETS SKYDDSCENTRUM CBRN-skydd i Försvarsmakten 9/6-11 Presentatör Toni Dufvenberg Stf C FunkE POC CIMIC vid SkyddC FM repr i SOFÄ toni.dufvenberg@skyddc.mil.se Disposition Något om SkyddC? Något om CBRN? Något om FM CBRN-förmågor

Läs mer

Bilaga FÖRSVARSMAKTENS OMSTRUKTURERING. Försvarsmakten. Årsredovisning 2008

Bilaga FÖRSVARSMAKTENS OMSTRUKTURERING. Försvarsmakten. Årsredovisning 2008 Bilaga 2 FÖRSVARSMAKTENS OMSTRUKTURERING Försvarsmakten Årsredovisning 2008 2009-02-20 23 386:51656 Sida 1 Innehållsförteckning REDOVISNING GRUNDORGANISATIONEN (RB 08 NR 17)... 2 SAMVERKAN MED LÄNSSTYRELSER

Läs mer

Utbildningsanvisningar 2008 Utgåva 2 och inriktning för 2009 2010

Utbildningsanvisningar 2008 Utgåva 2 och inriktning för 2009 2010 Sida 1 (9) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Chefen / C utbildningsgrupp Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning övlt Håkan Nordfors

Läs mer

Bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband

Bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband riksrevisionen granskar: försvarets förmåga Bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband rir 2012:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera

Läs mer

Försvarsmaktens årsrapporter 2003

Försvarsmaktens årsrapporter 2003 23 386: 62084 Försvarsmaktens årsrapporter 2003 ÅRSREDOVISNING Bilaga 7 Exportstöd Sida 1 (6) Exportstöd Allmänt Redovisningen omfattar det stöd som Försvarsmakten lämnat till industrin under 2003. Inom

Läs mer

Antagningsordning Anpassad Specialistofficersutbildning (Antordn ASOU)

Antagningsordning Anpassad Specialistofficersutbildning (Antordn ASOU) 2015-09-18 FM2015-16794:1 Sida 1 (19) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning ERIC JELBRING, eric.jelbring@mil.se

Läs mer

Bilaga 1 till 17 140:51932. 2.Skrivregler för forsvarsmakten.se

Bilaga 1 till 17 140:51932. 2.Skrivregler för forsvarsmakten.se 2.Skrivregler för forsvarsmakten.se Innehåll 2.1 Inledning med hänvisningar sid 2 2.2 Generellt om texter sid 3 2.3 Geografiska namn sid 3 2.4. Skriv på svenska sid 3 2.5 Versaler eller gemener sid 4 2.5.2

Läs mer

Introduktion till det norsk-svenska dokumentationsprojektet

Introduktion till det norsk-svenska dokumentationsprojektet Försvarets Historiska Telesamlingar Armén Introduktion till det norsk-svenska dokumentationsprojektet 2009-12-01 Göran Kihlström, Per Lundgren, Lars Dicander A 17/09 Innehåller introduktion och förteckning

Läs mer

Referat från Årsmöte Föreningen för Göteborgs Försvar, 2010

Referat från Årsmöte Föreningen för Göteborgs Försvar, 2010 Referat från Årsmöte Föreningen för Göteborgs Försvar, 2010 Omkring 250 medlemmar och gäster (av föreningens 1000) samlades tisdagen den 20 april på Pedagogen Göteborgs Universitet. Mötet följde sedvanligt

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning av perspektivstudien 2013 (3 bilagor)

Försvarsmaktens redovisning av perspektivstudien 2013 (3 bilagor) RAPPORT Beteckning 2013-10-01 FM2013-276:1 Sida 1 (58) Regeringen och sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Försvarsdepartementet Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående

Läs mer

Bilaga 3 HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2012-02-29 23 383:53071 Sida 1 (13)

Bilaga 3 HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2012-02-29 23 383:53071 Sida 1 (13) 2012-02-29 23 383:53071 Sida 1 (13) Försvarsmaktens redovisning avseende internationellt samarbete Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. FLYGUTBILDNING... 3 3. TAKTISK FLYGTRANSPORT... 3 3.1. ALLMÄNT...

Läs mer

TRÄNGKLUBBSNYTT. Logistikutveckling

TRÄNGKLUBBSNYTT. Logistikutveckling TRÄNGKLUBBSNYTT - en tidskrift för Försvarets Trängklubb Våren 2011 Logistikutveckling Vilka mål, medel och metoder för logistikledning vill vi implementera i våra staber och förband? Vad gör vi i praktisk

Läs mer

Försvarsmakten Årsredovisning 2006. foto: försvarets bildbyrå / andreas karlsson

Försvarsmakten Årsredovisning 2006. foto: försvarets bildbyrå / andreas karlsson Försvarsmakten Årsredovisning 2006 foto: försvarets bildbyrå / andreas karlsson 2007-02-20 23 386: 63006 Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2006 Resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning,

Läs mer

Regional utbildning Östergötland 2013

Regional utbildning Östergötland 2013 Regional utbildning Östergötland 2013 FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen Livgrenadjärgruppen 581 98 Linköping Denna folder redovisar regional utbildning som Livgrenadjärgruppen arrangerar under 2013.

Läs mer

ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare

ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare LEDNINGSREGEMENTET Ledningsregementet är ett förband som stödjer hela Försvarsmakten med lednings- och kommunikationsförmåga. Här finns ett flertal

Läs mer

Försvarsmakten redovisar regelbundet återkommande i DÅR, kvartal och ÅR utvecklingen av omstruktureringen i bilaga 2.

Försvarsmakten redovisar regelbundet återkommande i DÅR, kvartal och ÅR utvecklingen av omstruktureringen i bilaga 2. Sida 1 (41) LEVA-VIDARE-KALKYLER 1 UPPDRAGET Försvarsmakten lämnar härmed redovisning av levavidarekalkyler med utfall för perioden 1999-2003 samt redovisning av besparingar i sig enligt regleringsbrevet

Läs mer

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID Vad erbjuder vi? Utmaningar. Erfarna och kompetenta kollegor. Flexibelt arbete uppgifter, arbetstider, ledighet. Omväxlande arbete ingen arbetsvecka

Läs mer

3.6 ÖVNINGSVERKSAMHET

3.6 ÖVNINGSVERKSAMHET KAPITTEL 3 OPERATIVT SAMARBEIDE Antall sider: 54 Denne side er nr. 44 3.6 ÖVNINGSVERKSAMHET 3.6.1 Allmänna riktlinjer (Sekr) Övningar inom Köpenhamnsavtalet indelas i 3 typer Diskussionsspel (övningstyp

Läs mer

Ett insatsförsvar med uppgifter hemma och borta Överbefälhavare Sverker Göranson

Ett insatsförsvar med uppgifter hemma och borta Överbefälhavare Sverker Göranson Ett insatsförsvar med uppgifter hemma och borta Överbefälhavare Sverker Göranson Föreningen FHS höstmöte 2009 Agenda 1. Inledning 2. Omvärld 3. Insatser 4. Personalförsörjning 5. Stödutredning 6. Framåt

Läs mer

VECKOBREV FREDAGEN DEN 5 JUNI 2009

VECKOBREV FREDAGEN DEN 5 JUNI 2009 VECKOBREV FREDAGEN DEN 5 JUNI 2009 God eftermiddag veckobrevsläsare! Veckan startade vädermässigt med sommartemperaturer på över 20-25 grader, men mot mitten av veckan kunde man tro att hösten åter hade

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

TRÄNGKLUBBSNYTT. Logistikutveckling. verksamhet många bollar i luften just nu.

TRÄNGKLUBBSNYTT. Logistikutveckling. verksamhet många bollar i luften just nu. TRÄNGKLUBBSNYTT TRÄNGKLUBBSNYTT - en tidskrift för Försvarets Trängklubb Hösten 2010 Logistikutveckling Detta nummer tar upp ett angeläget område, nämligen utveckling. Med utveckling kan sägas ingå alla

Läs mer

KURSKATALOG 2014 SÖDERTÖRNSGRUPPEN. Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning

KURSKATALOG 2014 SÖDERTÖRNSGRUPPEN. Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning KURSKATALOG 2014 SÖDERTÖRNSGRUPPEN Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning INNEHÅLLSFÖRTECKNING CHEFEN SÖDERTÖRNSGRUPPEN INFORMERAR... 2 SÖDERTÖRNSGRUPPEN...

Läs mer

SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering

SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering inbjuder till höstseminariet Interoperabilitet och Nätverksförsvar 20 oktober 2005 Hotell Birger Jarl, Stockholm INTEROPERABILITET och NÄTVERKSFÖRSVAR

Läs mer

Bilaga 1 2010-10-04 Tillhör HKV 13 920.65978. Sida 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bilaga 1 2010-10-04 Tillhör HKV 13 920.65978. Sida 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 20101004 Tillhör HKV 13 920.65978 Sida 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Definitioner...2 Riktlinjer för flyg och övningsflygplatser...2 Inledning... 2 Flygplatser med grundläggande flygutbildningsverksamhet...

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År God Jul och Gott Nytt År En jul- och nyårshälsning från regementsledningen 1 Regementskamrater! Efter nästan fem år som chef och ansvarig för cirka 8500 personer i våra krigsförband, drygt 10 000 mil på

Läs mer

Framtida logistikledning

Framtida logistikledning Framtida logistikledning FREDRIK LIND, FREDRIK LINDGREN, DANIEL OYGUN, FARSHAD MORADI OCH GÖRAN LILJA Trender och krav FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet.

Läs mer

Huvudprojektet Arméstridskrafternas Taktiska Ledningssystem - ATLE

Huvudprojektet Arméstridskrafternas Taktiska Ledningssystem - ATLE Försvarets Historiska Telesamlingar Armén 2015-08-21 Huvudprojektet Arméstridskrafternas Taktiska Ledningssystem - ATLE Lars Dicander, Per Lundgren. Kenneth Saveros, Jan Flodin, Jan Röjerdal A 03/13 ATLE

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg Förändring! Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna Hemvärnets verksamhet Riksdagens Inriktningsbeslut

Läs mer

Försvarshögskolan C-uppsats Beteckning 19 100:2040 ChP 01-03 2003-05 21 Mj Sören Lindby Sida 1(24) FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS

Försvarshögskolan C-uppsats Beteckning 19 100:2040 ChP 01-03 2003-05 21 Mj Sören Lindby Sida 1(24) FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Mj Sören Lindby Sida 1(24) FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Författare Förband Kurs Mj Sören Lindby P 18 ChP 01-03 FHS handledare Övlt Håkan Jansson FHS KVI / Johan Lundin FHS KVI Uppdragsgivare Beteckning

Läs mer

AR TAKTIK Sidorna 6-19

AR TAKTIK Sidorna 6-19 ARMénytt Intresseforum för markstridskrafterna Nr 2 DECEMBER 2013 TEMANUMMER AR TAKTIK Sidorna 6-19 AUP 2014 Sidorna 20-21 CO KS27 Sidorna 24-25 NNSC KOREA UTVECKLING AFGHANISTAN INNEHÅLL ARMÉREGLEMENTE

Läs mer

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL Nr 5 204 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne FÖRBUNDS- UNGDOMSLEDAREN Viktig information och uppgifter till ungdomsledare. sid. 2 I VERKSAMHETEN Förändrade

Läs mer

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan Sid 1 (5) Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans Forsknings- och Utbildningsnämnd,

Läs mer

Ledningsvetenskap, grundkurs. Professor Martin Holmberg Examinator

Ledningsvetenskap, grundkurs. Professor Martin Holmberg Examinator Ledningsvetenskap, grundkurs Professor Martin Holmberg Examinator Administration Passerkort kommer kunna hämtas hos vakten Mailkonto + inloggning kommer kunna hämtas hos helpdesk bredvid vakten FHS är

Läs mer

Stefan Nordberg 2008-06-24 sid 1(7) Ag SU FHS Utbildningsplan för Stabsutbildning Ny 49,5/45 hp

Stefan Nordberg 2008-06-24 sid 1(7) Ag SU FHS Utbildningsplan för Stabsutbildning Ny 49,5/45 hp Stefan Nordberg 2008-06-24 sid 1(7) Utbildningsplan för Stabsutbildning Ny 49,5/45 hp 1. Basdata Fastställande: Forsknings- och utbildningsnämnden 2008-06-09 Utbildningskod: 1SU09 Ikraftträdande: 2008-06-09

Läs mer

Försvarsmaktens metodhandbok för veteran- och anhörigstöd interim utgåva (1 bilagor och 2 underbilagor)

Försvarsmaktens metodhandbok för veteran- och anhörigstöd interim utgåva (1 bilagor och 2 underbilagor) Datum Beteckning 2013-06-17 16 100:56514 Sida 1 (2) Sändlista sid 2 Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Utbildningsorder Militärteknik 2016

Utbildningsorder Militärteknik 2016 MVI/MTA Datum 2015-09-28 Utbildningsorder för militärteknik 2016_Utkast.doc Sida 1 (6) Senast uppdaterad 150928 av Jens Lindh Utbildningsorder Militärteknik 2016 Innehåll: Uppgifter... 2 Kursansvarig med

Läs mer

Engelsk benämning: Military technology, Basic Course Logistics

Engelsk benämning: Military technology, Basic Course Logistics 2013-06-20 1OP271 Mte Logistik OP 1 (7) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik Logistik OP Engelsk benämning: Military technology, Basic Course Logistics Kurskod: 1OP271 Gäller från: Höstterminen 2013

Läs mer

Verksamhet, bemanning och plattformar i balans

Verksamhet, bemanning och plattformar i balans Verksamhet, bemanning och plattformar i balans Uppdraget Generaldirektören uppdrog åt CRS, CKRN och CKRS 202-06-4 att tillsammans ta fram förslag till: kriterier för fastställande av verksamhets-/operationsområden,

Läs mer

Ny regering! Ny försvarspolitik? Vad betyder det för Försvarsmakten?

Ny regering! Ny försvarspolitik? Vad betyder det för Försvarsmakten? 1 Anförande av överbefälhavaren, general Håkan Syrén, vid AFCEA Stockholm Chapters seminarium i Stockholm den 20 februari 2007. 1. Inledning Ny regering! Ny försvarspolitik? Vad betyder det för Försvarsmakten?

Läs mer

Tillsyn av svenska örlogsfartyg

Tillsyn av svenska örlogsfartyg Tillsyn av svenska örlogsfartyg presentation på Harlans Seminar 2010-11-05 Kmd Mikael Wendel, Chef Militära sjösäkerhetsinspektionen Försvarsmakten HKV Bild 1 Militära sjösäkerhetsinspektionen, SJÖI Kmd

Läs mer

HEMVÄRNETS STRIDSSKOLA Beteckning: Målkatalog 2013 Datum: 2012-12-05 Ersätter: Målkatalog 2012 Sid 1 (66) MÅLKATALOG

HEMVÄRNETS STRIDSSKOLA Beteckning: Målkatalog 2013 Datum: 2012-12-05 Ersätter: Målkatalog 2012 Sid 1 (66) MÅLKATALOG Sid 1 (66) MÅLKATALOG 2013 Sid 2 (66) Register Kap.nr Innehåll Sida 1 Bakgrund till Målkatalog 2013 3 2 Utdrag ur HKV Direktiv för uppdragsplanering (DUP). Hemvärnsutbildning 3 Utbildning 8 3.1 Kursverksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Criscom med årsbokslut

Verksamhetsberättelse för Criscom med årsbokslut Verksamhetsberättelse för Criscom med årsbokslut Verksamhetsåret 2014 Gemensam övning i medieträning med Criscoms kurs Media gaming och Försvarsmaktens Public Affairs Officer i Höllviken i somras. Verksamhetsberättelse

Läs mer

MARINSTRIDSDAGARNA 2015

MARINSTRIDSDAGARNA 2015 MARINSTRIDSDAGARNA 2015 Härmed inbjuds till Marinstridsdagarna i Karlskrona 20-22 januari 2015. Marinen här och nu utmaningar i närområdet! Så lyder temat för 2015 års Marinstridsdagar som arrangeras den

Läs mer

Bi- och multilateralt samarbete

Bi- och multilateralt samarbete Sida 1 (32) Bi- och multilateralt samarbete Innehåll 1. Regeringsbeslut 10, 2005-10-20, Fö2005/2483/MIL, Planeringsanvisningar för Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007, Särskild redovisning nr 5 Bi-

Läs mer

Officersutbildning för framtida krav hur och med vilket innehåll?

Officersutbildning för framtida krav hur och med vilket innehåll? Officersutbildning för framtida krav hur och med vilket innehåll? av Johan Hansson i denna artikel avser jag redovisa några reflektioner över de förändringar som genomförts de senaste 30 åren när det gäller

Läs mer