Preliminär FM övningsprogram VU 15. Anmärkningar OPR. länder baserar i Sverige, Norge samt Finland. Flygövningsområ de delvis i Sverige.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Preliminär FM övningsprogram VU 15. Anmärkningar OPR. länder baserar i Sverige, Norge samt Finland. Flygövningsområ de delvis i Sverige."

Transkript

1 Övningsnamn OSE OCE Genomförandetid Mål/Syfte Koncernkod Anmärkningar ALLIED REACH 15 C LEDS C INSATS - - D ARCTIC CHALLENGE v D 02 EXERCISE 2015 (ACE 15) FLYG Förmågeuppbygg nad enl. KFS. Öka nordiskt samarbete (NORDEFCO). Genomförs vartannat år. Deltagande länder baserar i Sverige, Norge samt Finland. Flygövningsområ de delvis i Sverige. OCE OPR Övade förband-> Fredsförband Övade förband-> Krigsförband Enl. C F21 01 Arméförband->61. Lvbat >171.Stridsflygdiv >211.Stridsflygdiv >212.Stridsflygdiv >1.Flygbasbasbataljon >2.Flygbasbasbataljon >Strilbataljon >Transport-och specialflygenhet (TSFE) Stödjande förband-> Fredsförband Lv 6 F 7 F 21 FMTM Stödjande förband-> IO 14 TKSE ARCTIC HORN (prel) Vidmakthållande av FAC förmåga i FM D 51-1 (19)

2 ARMÉöVNING 15 BALTOPS 15 v Arméns övning mot utökad brigadförmåga. Utgör FMGÖ 15, samordnas med FvÖ 15. Vecka PSO-scenario. Stor möjlighet för alla deltagande nationer att påverka SOE och övergripande övningsupplägg. D 13 D 33 Planansvar vid FV ur HKP-flj Eventuellt delar 3.sjöstriflj och 1.ubflj på övningen enligt överenskommels e C3 / C1. Ur FV har F17 planeringsansvar. LV 6 Led R Träng R C SSS 01 Arméförband 02 Marina förband 03 Flygvapenförband 05 Lednings- och und-förband 06 Logistikförband 01 Arméförband->2. Brigadstaben 01 Arméförband->1. Manöverbat Mek (42) 01 Arméförband->3. Manöverbat Mek (191) 01 Arméförband->5. Manöverbat Lätt mek (71) 01 Arméförband->6. Manöverbat Lätt mek (72) 01 Arméförband->7. Manöverbat Lätt (31) 01 Arméförband->1. Strvkomp 01 Arméförband->3. Strvkomp 01 Arméförband->91. ArtBat 01 Arméförband->61. Lvbat 01 Arméförband->21. Ingbat 01 Arméförband->10.Livbat 01 Arméförband->15.MP-komp 01 Arméförband->1. CBRN-komp 01 Arméförband->1. Tungtransportkomp >8.Manöverbataljon Amfibie/ 2. Amfbat. >1.Flygbasbasbataljon 02 Marina förband 03 Flygvapenförband >3.Sjöstridsflottilj >1.Ubåtsflottilj >172.Stridsflygdiv >1.Flygbasbasbataljon >Strilbataljon HKV Lv 6 FMLOG FMTM SWEDEC BARENTS RESCUE 2015 UTB Cirka en vecka. - D (19)

3 BEK LTÖ 15 v D 52 - HKV 01 Arméförband->2. Brigadstaben 01 Arméförband->3. Brigadstaben 01 Arméförband->1. Manöverbat Mek (42) 01 Arméförband->3. Manöverbat Mek (191) 01 Arméförband->5. Manöverbat Lätt mek (71) 01 Arméförband->7. Manöverbat Lätt (31) 01 Arméförband->91. ArtBat 01 Arméförband->92. ArtBat 01 Arméförband->13. Säkbat >8.Manöverbataljon Amfibie/ 2. Amfbat. med stabsförband BOLD QUEST 15 Brig LTÖ 2. Brigadstaben 2015 prel v , v tidpkt prel. Förmågeutvecklin g inom omr Combat Identification, IK. Ledningsträning i syfte att öka brigadledningsför måga. - Deltagande utarbetas av. - - ur /LTC/ LedSS 03 Flygvapenförband 05 Lednings- och und-förband 01 Arméförband->2. Brigadstaben >1.Helikopterbataljon 05 Lednings- och und-förband->11. Ledningsplatsbataljonen 05 Lednings- och und-förband- >12.Sambandsbataljonen 06 Logistikförband->MOVCON kompani 06 Logistikförband->1.Teknisk bataljon 06 Logistikförband->2. Logistikbataljon 06 Logistikförband->2. Sjukhuskompani 06 Logistikförband->2. Sjukvårdförstärkningskomp HKV Lv 6 2. Brigstab MOVCON kompani 1. Teknikbataljo n 2. Logistikbatalj on 2. Sjukvårdsförs tärkningskom pani 3 (19)

4 Brig LTÖ 3. Brigadstaben 2015 v Ledningsträning i syfte att öka brigaldeningsförm åga. D 65 - ur /LTC/ LedSS 01 Arméförband->3. Brigadstaben >1.Helikopterbataljon 06 Logistikförband->MOVCON kompani 06 Logistikförband->1.Teknisk bataljon 06 Logistikförband->1. Logistikbataljon 06 Logistikförband->1. Sjukhuskompani HKV Lv 6 4 (19)

5 Brigstri 15 BRTE 2015 FLYG v D 03 - ur LV 6 Led R Träng R Prel. v.512 samt maj och sep Internationellt samarbete. Förbandsutvecklin g enligt KFS 01 Arméförband 03 Flygvapenförband 01 Arméförband->2. Brigadstaben 01 Arméförband->1. Manöverbat Mek (42) 01 Arméförband->3. Manöverbat Mek (191) 01 Arméförband->6. Manöverbat Lätt mek (72) 01 Arméförband->7. Manöverbat Lätt (31) 01 Arméförband->1. Strvkomp 01 Arméförband->3. Strvkomp 01 Arméförband->91. ArtBat 01 Arméförband->61. Lvbat 01 Arméförband->21. Ingbat 01 Arméförband->10.Livbat 01 Arméförband->14. MP-komp 01 Arméförband->1. CBRN-komp 01 Arméförband->1. Tungtransportkomp >1.Helikopterbataljon med stabsförband 05 Lednings- och und-förband->11. Ledningsplatsbataljonen 05 Lednings- och und-förband- >13.Telekrigbataljonen 06 Logistikförband->MOVCON kompani 06 Logistikförband->1.Teknisk D 67 - Enl C >Strilbataljon med stabsförband->fts HKV Lv 6 5 (19)

6 C SWEDEC AMMUNITIONS- OCH MINRÖJNINGSÖVNING Q Ingående grupper skall värderas mot gällande IO avseende tekniker, metoder, utrustning och ledning. Övningen 2015 skall ge ökad förmåga att verka i bebyggelse samt ökad förmåga genom samövning mellan sökgrupper, IED/EOD och polisiära enheter - - C SWEDEC 4. sjöstriflj 04 Specialförband CJPRC 2015 prel v D 52 - K3 FÖS 6 (19)

7 CJSE 15 LEDUND CME/CMX 15 C LEDS UTB DYNAMIC MERCY15 DYNAMIC MOVE 15 v Övergripande syfte är att utveckla/vidmakth ålla FM operativa/taktiska insatsledningsförm åga gm att öva officerare ur FM och studenter ur FHS individuella färdigheter. D 05 Genomförs under febmars. Preliminärt vecka 519 Vecka Distribuerade siter på och SSS. - D 06 Genomförs gemensamt med CMX 15 Öva sjöräddning och samverkan med andra myndigheters enheter/organisati oner Träning för stabsofficerare i CTU och CTGstaber MCM Ur /LedS S/Tränavd Led R - HKV D 43 - C 3.sjöstriflj 02 Marina förband >3.Sjöstridsflottilj D 32 - C 3.sjöstriflj SSS 02 Marina förband >3.Sjöstridsflottilj >4.Sjöstridsflottilj HKV Lv 6 1. ubflj 3. sjöstriflj 4. sjöstriflj F 7 F 21 FMLOG FMTM MHS K MHS H SSS HvSS SWEDEC 7 (19)

8 EATT 15 FLYG Eugenie 15 v prel v Utveckla övningsserie samt öva taktiska profiler inom det europeiska samarbetet. Utveckla J-bat förmåga att genomföra taktisk planering och opertiv transport inom ramen för fredsfrämjande D 07 EDA Enl. C F7 >Transport-och specialflygenhet (TSFE) D Arméförband->193. Jägarbat insatser EVAL, NEL2, NRF C Arméförband->5. Manöverbat Lätt mek (71) 01 Arméförband->7. Manöverbat Lätt (31) 06 Logistikförband->1.Teknisk bataljon 06 Logistikförband->1. Logistikbataljon 06 Logistikförband->1. Sjukvårdförstärkningskomp F 7 5. Manöverbatal jon Lätt MEK 7. Manöverbatal jon Lätt 1. Teknikbataljo n 1. Logistikbatalj on 1. Sjukvårdsförs täkningskom pani 8 (19)

9 FINSWEEX 15 Vecka Finsk/Svensk marinövning inför/mot IOC SFNTG (Swedish Finnish Naval Task Group) D 34 Planeringsansvar FV ur. Samplaneras eventuellt med med finska luftförsvarsövnin gen ITH. C SSS 02 Marina förband 03 Flygvapenförband 05 Lednings- och und-förband 01 Arméförband->13. Säkbat >3.Sjöstridsflottilj >4.Sjöstridsflottilj >1.Ubåtsflottilj >8.Manöverbataljon Amfibie/ 2. Amfbat. >17. Bevakningsbåtkompani >Sjöinformationsbataljon >1.Helikopterbataljon med stabsförband 06 Logistikförband->1.Teknisk bataljon med stabsförband->mts FLYGVAPENÖVNING 15 (FVÖ 15) C FTS v Öva inom ramen för FM BerInsO i höga beredskapsnivåer. D 08 Södra Sverige. Samordning/koor dinering med ÖVNING 15(Grund för FMGÖ 2015). Enl. C LV 6 07 HV och nationella skyddstyrkor >171.Stridsflygdiv >172.Stridsflygdiv >211.Stridsflygdiv >212.Stridsflygdiv >1.Flygbasbasbataljon >2.Flygbasbasbataljon >1.Helikopterbataljon >Strilbataljon >Transport-och specialflygenhet (TSFE) med stabsförband 06 Logistikförband->FMLOG stab inkl 1-3 NSE F 7 F 21 FMTM TKSE 9 (19)

10 FMLOG LTÖ 2015 C FMLOG Öva och utveckla FMLOG insatsorganisation inom ramen för FM BERO i olika beredskapsnivåer. D 63 - FMLOG stab C J 3 FMLS TS Ledningssystemövning Teknik IO14 (15:2) LEDUND FMTM Fältövning 15 C INSATS LEDUND V. 542 Säkerställa ledningsförbanden s förmåga att upprätta och drifthålla ledningsstödssyst emen ingående i IO14. Övningen har ett tekniskt fokus och syftar till att säkerställa funktionalitet i tilldelad mtrl. 539 Ledning av ledningssystem inom FM insatsorganisation D 41 Deltagare ur olika ledningsoch betjäningsförban d inom IO14. D deltagare/orge. Slutlig födelning eso. Dagtid/förlängd dagtid samt internatsförmåne r. (ej ÖVA-dygn) Ur Led R FMTM HKV Led R Träng R FMLOG FMTM SSS 01 Arméförband->7. Manöverbat Lätt (31) 01 Arméförband->32. Undbat 05 Lednings- och und-förband->11. Ledningsplatsbataljonen 05 Lednings- och und-förband- >12.Sambandsbataljonen FMLOG FOST(KV) 15 FOST(MCCS) 15 FOST(UB) 15 Vecka Vecka Vecka Öva och utbilda marina enheter. Såväl yttre som inre strid övas. Öva och utbilda marina enheter. Såväl yttre som D 48 - C 3.sjöstriflj 02 Marina förband >3.Sjöstridsflottilj D 49 - C 3.sjöstriflj 02 Marina förband >3.Sjöstridsflottilj inre strid övas. Målgång för D 24 - C 1.ubflj 02 Marina förband ubåtsjaktfartyg och >1.Ubåtsflottilj helikoptrar 10 (19)

11 FTCH Fältövning 15 C INSATS C FTS till D 69 FTCH med DUC genomför fältövning. /FM TKSE, FMLOG, och deltar med 1-2 personer., A 9 och Lv 6 kommer att medges möjlighet till deltagande med 1-2 personer för samverkan. C FTS A5 HKV LV 6 F 7 F 21 FMLOG 03 Flygvapenförband >171.Stridsflygdiv >172.Stridsflygdiv >211.Stridsflygdiv >212.Stridsflygdiv >1.Flygbasbasbataljon >2.Flygbasbasbataljon >1.Helikopterbataljon >Strilbataljon >Transport-och specialflygenhet (TSFE) 05 Lednings- och und-förband->rörlig operativ ledning (ROL/FHQ) 05 Lednings- och und-förband- >Telekrigstödenhet (TKSE) 05 Lednings- och und-förband- >FMTM (FMTIS) Funktionsövning underrättelse- och säkerhetstjänst 15 LEDUND V. 512 Utbildnings- och momentövning innehållande bl.a produktion av JIPB, Funkplan U/S-tj och U/Splan. Träna HKV undpersonal i metod samt mot SOP. Öva och utvärdera undsäk metodik i SWECCIS. Utvärdera utgivna undsäk handböcker. D 10 Främst FMUndSäk funktionsöva C INSS J2 samt 2- funktion vid taktisk stab. Övning genomförs dagtid vid HKV/L24. HKV >1.Helikopterbataljon med stabsförband med stabsförband->ats med stabsförband->mts med stabsförband->fts 11 (19)

12 GELTIC BEAR 15-1 RIKSHVCH Vecka Utveckla D 11 stabstjänsten inom HV-staber för att kunna innehålla kravställd ledningsförmåga enligt KFS. Insatsledning vid Ur förband kan /LedS komma att tränas S/LTC inom ramen för GB HV och nationella skyddstyrkor 05 Lednings- och und-förband->1. Regional stab Nord HvSS GELTIC BEAR 15-2 RIKSHVCH Genomförs vecka Utveckla D 12 stabstjänsten inom HV-staber för att kunna innehålla kravställd ledningsförmåga enligt KFS. Insatsledning vid /LedS förband kan S/LTC komma att tränas inom ramen för GB HV och nationella skyddstyrkor 05 Lednings- och und-förband->4. Regional stab Syd HvSS HOT BLADE 2015 FLYG JOINT WARRIOR 15-2 v Förmågeutvecklin g enl. KFP. Deltagande med MSE Vecka D 09 Ev. ändras namn. enl. C - D 44 Stöd med plattform för SE bordningsstyrka efterlyses C Amf1 >1.Helikopterbataljon 02 Marina förband >8.Manöverbataljon Amfibie/ 2. Amfbat. >17. Bevakningsbåtkompani LION EFFORT 15 FLYG v Erhålla långsiktig förmåga till gemensamma insatser med JAS 39 samt möjliggöra gemensam utveckling. Förmågeutvecklin g enl. KFS. D 14 - Enl. C F17 F 7 >172.Stridsflygdiv >1.Flygbasbasbataljon >Strilbataljon F 7 FMTM TKSE 12 (19)

13 LSC Fältövning 2015 C INSATS LEDUND MILEX 15 C LEDS UTB 542 Fokus ledningssystem inom ramen för FM insatsorganisation D deltagare/orge. Slutlig födelning eso. Dagtid/förlängd dagtid samt internatsförmåne r. (ej ÖVA-dygn) /LedS S/Tränavd 2 veckor - D HKV under Q2 el 4 HKV LV 6 Led R Träng R 1. ubflj 3. sjöstriflj 4. sjöstriflj F 7 F 21 FMLOG FMTM SSS SWEDEC 13 (19)

14 MLT 15 Vecka 506 Nationell ledningsträning med samtliga Marina förband (ej enheter). D 31 Ledningsträning från MTS MOC, C MTS 02 Marina förband 03 Flygvapenförband 05 Lednings- och und-förband >3.Sjöstridsflottilj >4.Sjöstridsflottilj >1.Ubåtsflottilj >8.Manöverbataljon Amfibie/ 2. Amfbat. >17. Bevakningsbåtkompani >Marin basbataljon >Sjöinformationsbataljon >1.Helikopterbataljon med stabsförband med stabsförband->mts med stabsförband->fts MOST 15 Vecka Utbildning, träning, övning, validering av/med/för minröjningsfartyg. D 50 Genomförs med mobileteam i Sverige. C 3.sjöstriflj 02 Marina förband >3.Sjöstridsflottilj NAX 15 v D 59 - HKV 01 Arméförband->2. Brigadstaben 01 Arméförband->3. Brigadstaben 01 Arméförband->91. ArtBat 01 Arméförband->92. ArtBat med stabsförband 05 Lednings- och und-förband->rörlig operativ ledning (ROL/FHQ) med stabsförband->fts NORDIC HELMET 15 v 536 Utveckla interoperabilitet i Nordisk kontext D 61 - Lv 6 LV 6 14 (19)

15 NORTHERN CHALLENGE 15 NORTHERN COASTS 15 Prel vecka Prel vecka D 40 Ing2: En grupp+momövnle d. I19/skyddC: En grupp+momövnle d. SWEDEC: 1-2 momövnled. C 4.sjöstriflj SWEDEC - D 39 OCC E&F NEL 2 C SSS KSR, NEL 2 CTU- STAB MCM, NEL 2 CKR, NEL 2 TRÖ. 02 Marina förband >4.Sjöstridsflottilj 02 Marina förband >3.Sjöstridsflottilj >4.Sjöstridsflottilj >1.Ubåtsflottilj >Sjöinformationsbataljon MOVCON kompani NORTHERN SUN/CROWN EAGLE 15 Prel vecka Öva räddning av personal vid ubåtsolycka D 47 - C 1.ubflj 02 Marina förband >1.Ubåtsflottilj 15 (19)

16 OPERATIV LEDNINGSÖVNING 2015 (tidigare benämnd KOMPASS/DAGNY) PALNATOKE 15 FLYG SABER STRIKE 15 LEDUND C LEDS C INSATS v Höja HKV kriorg förmåga prel. v Utbildnings och erfarehetsutbyte med specialförband i Nato. Utveckla förmåga att lösa flygbasjägaruppgif ter mot specialförband i varierad miljö Utveckla Svensk PSYOPS-förmåga D 42 Deltagande Ur INSS förband och J57 deltagande spelgrupper kommer ses över under hösten Lednings- och und-förband- >FMTM (FMTIS) 06 Logistikförband->MOVCON kompani 06 Logistikförband->Op LedTekbat (FMTIS) 06 Logistikförband->1.Teknisk bataljon 06 Logistikförband->1. Logistikbataljon 06 Logistikförband->2. Logistikbataljon 06 Logistikförband->1. Sjukhuskompani 06 Logistikförband->1. Sjukvårdförstärkningskomp 06 Logistikförband->2. Sjukhuskompani 06 Logistikförband->2. Sjukvårdförstärkningskomp 06 Logistikförband->FMLOG stab inkl 1-3 NSE D 16 Danmark Enl. C F17 >1.Flygbasbasbataljon D 64 Ca 50 deltagare från Sverige, samt ca 20 fordon. 05 Lednings- och und-förband->10. Psyops-förbandet Lv 6 1. ubflj 3. sjöstriflj 4. sjöstriflj F 7 F 21 SSS HvSS SWEDEC 2. Brigstab 3. Brigstab 1. Manöverbatal jon MEK 2. Manöverbatal jon MEK 3. Manöverbatal jon MEK 4. Manöverbatal jon Lätt 61. Luftvärnsbata ljon 62. Luftvärnsbata ljon 193. Jägarbataljon 32. Underrättelse bataljon 13. Säkerhetsbat aljon 21. Ingenjörbatalj on Livbataljon 16 (19)

17 SLEIPNER 15 LEDUND v. 541 Övningen syftar till att öva samordning och ledning av olika underrättelsesens orer. SLEIPNER är också övning för att utexaminera förhörsledare till FM. EVAL enl nsel1 genomförs. D 18 - C FMUndSäk C 01 Arméförband->193. Jägarbat 01 Arméförband->32. Undbat 01 Arméförband->13. Säkbat SPONTEX 15 Prel vecka STEADFASTCOBALT 2015 C INSATS C J STEADFAST FLOW 2015 C INSATS C J4 Ligger normalt i slutet av maj eller början på juni Avancerad ubåtsjakt såväl blue som brown waters Erfarenhetsinhämt ning interoperabilitet Op-Ta nivå inom C2IS/ CIS området Öva ADAMSoperatörer och transportplanerare D 35 - C 1.ubflj 02 Marina förband >1.Ubåtsflottilj D 45 Deltagande ur J6, G6, C J6 FHQ/ROL - HKV D 19 - C J7 HKV Träng R FMLOG STEADFAST PINNACLE C LEDS C INSATS - - D STEADFAST PYRAMID 15 C LEDS C INSATS - - D Logistikförband->MOVCON kompani SWE-FIN AMPHEX 15 Vecka Öka amfibisk insatsförmåga inom ramen för SWE-FIN ATU. Samplaneras ev med LIVEX FINSWENEX 15. D 38 Samplaneras med FINSWENEX 15 C AMF 1 02 Marina förband >8.Manöverbataljon Amfibie/ 2. Amfbat. >17. Bevakningsbåtkompani 17 (19)

18 SWENEX 15 Vecka Nationell marin samövning syftande till att öva såväl stridsteknik som marin ledning D 37 Vecka LIVEX. F 7 har planeringsansvar för FV deltagande C SSS F 7 01 Arméförband 02 Marina förband F 7 03 Flygvapenförband 05 Lednings- och und-förband 01 Arméförband->13. Säkbat >3.Sjöstridsflottilj >4.Sjöstridsflottilj >1.Ubåtsflottilj >8.Manöverbataljon Amfibie/ 2. Amfbat. >17. Bevakningsbåtkompani >Marin basbataljon >Sjöinformationsbataljon >Transport-och specialflygenhet (TSFE) med stabsförband med stabsförband->mts TOXIC TRIP 15 FLYG prel. v.39 Utveckla interoperabilitet inom CBRN-skydd för flygande personal. D 22 - Enl. C TRIDENT JAGUAR 15 C INSATS C J7 28/4-7/ Öva stabsoff ingående i HKV TRIDENT JOUST 15 C INSATS C J / Öva stabsoff ingående i HKV TRIDENT JUNCTURE 2015 C INSATS C J7 Vecka Öva stabsoff i Part 1 CPX 2015 syfte att ingå i NRF/RFP D 29 - C J7 D 28 - C J7 D 27 - Ur J57 18 (19)

19 TRIDENT JUNCTURE 2015 Part 2 LIVEX FLYG v Utveckla och vidmakthålla flygvapenförbande ns långsiktiga förmågeutveckling inför nationella och internationella insatser. Förmågeutvecklin g enligt KFS. D 27 - Enl C F21 >8.Manöverbataljon Amfibie/ 2. Amfbat. >211.Stridsflygdiv >2.Flygbasbasbataljon F 21 VIGOROUS WARRIOR LOG Juni Int övning sjvförband. - - FöMedC 06 Logistikförband->1. Sjukhuskompani 06 Logistikförband->1. Sjukvårdförstärkningskomp 19 (19)

FM :13 Sida 1 (6) Åldersstruktur för yrkesofficerare. Svar Bilaga 2

FM :13 Sida 1 (6) Åldersstruktur för yrkesofficerare. Svar Bilaga 2 2014-05-28 FM2013-546:13 Sida 1 (6) Åldersstruktur för yrkesofficerare 1. INLEDNING... 2 2. SAMMANFATTNING... 2 3. REDOVISNING... 2 3.1. BAKGRUND... 2 3.2. PERSONALFÖRSÖRJNING AV YRKESOFFICERARE... 3 3.3.

Läs mer

Modularitet inom FM Hur vi bygger förband FHS

Modularitet inom FM Hur vi bygger förband FHS Modularitet inom FM Hur vi bygger förband FHS 2009-05-19 1 Övlt Carl Berglund HKV ATS G5 Org Huvudman och Krigsförbandsansvarig för Mekaniserade Förband (Manöverförband) 2 AGENDA Övergång till Organisation

Läs mer

Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014

Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014 Regeringsbeslut 3 2010-01-14 Fö2009/1354 /MIL (Slutligt) Försvarsdepartementet Försvarsmakten 107 85 STOCKHOLM Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014 Regeringens beslut Regeringen beslutar att

Läs mer

FMV FÖRVARSINDUSTRIDAGAR

FMV FÖRVARSINDUSTRIDAGAR FMV FÖRVARSINDUSTRIDAGAR Nu krävs ökad operativ effekt Vad gör Marinen?! 2016-02-10 UTVECKLING OCH ANSKAFFNING I STORT INOM 10 ÅRSPERIODEN Konteramiral Jan Thörnqvist, Marinchef DAESH FLYKTINGAR EGYPTEN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2012:899 Utkom från trycket den 21 december 2012 utfärdad den 13 december 2012. Regeringen

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum Beteckning :56200 Sida 1 (5)

HÖGKVARTERET Datum Beteckning :56200 Sida 1 (5) 2013-04-12 19 111:56200 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Anders Eriksson, 08-788 93 52,

Läs mer

Underbilaga 3.1 PERSONALTABELLER. Försvarsmakten. Årsredovisning 2008

Underbilaga 3.1 PERSONALTABELLER. Försvarsmakten. Årsredovisning 2008 Underbilaga 3.1 PERSONALTABELLER Försvarsmakten Årsredovisning 2008 Underbilaga 3.1 - Personaltabeller Tabell 1 Yrkesofficerare, civilanställda och reservofficerare - antal och personalutgifter Yrkesofficerare

Läs mer

Anförande Rikskonferensen 2015 Försvarsminister Peter Hultqvist

Anförande Rikskonferensen 2015 Försvarsminister Peter Hultqvist Anförande Rikskonferensen 2015 Försvarsminister Peter Hultqvist Jenny Salaj 141219 Hultqvist: Käre bror och hederspojke, vi som har växt upp tillsammans, kom så sjunger vi en parsång, flätar samman våra

Läs mer

Missiv Ändring av SäkI 2013 Ä2 3 bilagor

Missiv Ändring av SäkI 2013 Ä2 3 bilagor 2014-10-09 :2 Sida 1 (3) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Joakim Bloom, joakim.bloom@mil.se Missiv

Läs mer

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2015 med särskilda redovisningar

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2015 med särskilda redovisningar 2014-02-28 FM2013-546:9 Sida 1 (45) Försvarsmaktens budgetunderlag för 2015 med särskilda redovisningar 1. LÄGET I FÖRSVARSMAKTEN... 3 2. ÖVERBEFÄLHAVARENS BESLUT I STORT... 3 3. ORGANISATION... 4 3.1.

Läs mer

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber 2 3 Den stora skillnaden! Försvara landets intressen Försvara landet 4 5 Säkerhets- och Samverkanssektion

Läs mer

Marksäkerhetsorder 2016:10

Marksäkerhetsorder 2016:10 2016-05-30 FM2016-109:15 Sida 1 (7) Sändlista Marksäkerhetsorder 2016:10 Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

V605 Veckan Geltic Bear 29. och 32.hvbat

V605 Veckan Geltic Bear 29. och 32.hvbat 160329 Sida 1 (17) HÄNDELSEÖVERSIKT (HÖS) 2016 V604 Marinstridsdagar 2628/1 Karlskrona Högvakt ons v604ons v605 Sth slott 17.bevbkomp Tor 28/1 1200 Salut Konungens namnsdag 2.amfbat Fre 29/1 0830 Regrapport

Läs mer

F 21. Mål & Vision 2015

F 21. Mål & Vision 2015 F 21 Mål & Vision 2015 2 Vision Krigsförband vid F 21 är nationellt och internationellt efterfrågade för sina förmågor längs hela konfliktskalan. Med våra unika förutsättningar är F 21 det naturliga valet

Läs mer

Tilläggsuppdrag till VU 15, stöd med personal till Migrationsverket

Tilläggsuppdrag till VU 15, stöd med personal till Migrationsverket 2015-10-27 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning HKV PROD GEN, kk Olle Mobergh, +46

Läs mer

Sida 2 (5) Allmänt om kursen

Sida 2 (5) Allmänt om kursen Sändlista Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning FMLOPE, Mj Mikael Lindholm, 070-328 16 07 Inbjudan

Läs mer

Försvarsmaktens Årsredovisning 2013

Försvarsmaktens Årsredovisning 2013 FÖRSARSMAKTENS ÅRSREDOISNING 2013 Försvarsmaktens Årsredovisning 2013 Resultatredovisning, resultat- och balansräkning, anslagsredovisning, finansieringsanalys samt noter Denna årsredovisning, utom såvitt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2016:424 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Regeringen föreskriver

Läs mer

Norrbottens regemente 2016/2017

Norrbottens regemente 2016/2017 Norrbottens regemente 2016/2017 Vi utvecklar och tränar krigsförband som är redo att genomföra insatser och säkerställer Försvarsmaktens förmåga till strid på marken i subarktisk miljö regementschefen

Läs mer

Försvarsmaktens Helikopterflottilj

Försvarsmaktens Helikopterflottilj Försvarsmaktens Helikopterflottilj Linköpings garnison HELIKOPTERFLOTTILJEN Utbildar helikopterförband och genomför nationella och internationella helikopterinsatser. Livgrenadjärgruppen utbildar hemvärnsförband.

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS ÅRSREDOVISNING 2015

FÖRSVARSMAKTENS ÅRSREDOVISNING 2015 FÖRSVARSMAKTENS ÅRSREDOVISNING 2015 Resultatredovisning, resultat- och balansräkning, anslagsredovisning, finansieringsanalys samt noter Denna årsredovisning, utom såvitt avser hemliga bilagor, publiceras

Läs mer

Försvarsmaktens Årsredovisning 2012

Försvarsmaktens Årsredovisning 2012 Försvarsmaktens Årsredovisning 2012 Resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning, finansieringsanalys och noter Innehållsförteckning Denna årsredovisning, utom såvitt avser hemliga

Läs mer

Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2009 Underbilaga 3.1

Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2009 Underbilaga 3.1 2010-02-19 23 386:51392 Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2009 Underbilaga 3.1 Internationell övningsverksamhet Underbilaga 3.1 2010-02-19 23386:51392 Sida 1 (58) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING AV GENOMFÖRD

Läs mer

Generalläkaren april 2010

Generalläkaren april 2010 Generalläkaren april 2010 Generalläkaren Sigfried de Joussineau, Generalläkare Stab Avd chef Åsa Lundkvist Sekr. Lena Eklöf Hälso- och sjukvård Ewa Axelsson Gudrun Axelsson Per Jakobsson Livsmedel och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2005:823 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 17 november 2005. Regeringen

Läs mer

Bilaga xx :xxx xx. Förband Ärende ATK / Projektledningens ställnigstagande Klart Ansvar ATK/ CÖL

Bilaga xx :xxx xx. Förband Ärende ATK / Projektledningens ställnigstagande Klart Ansvar ATK/ CÖL PROTOLL Sida 1 (11) Förband Ärende ATK / Projektledningens ställnigstagande Klart Ansvar ATK/ CÖL Projledn gmg, övlt Anders Ahlin, ATK G 5 (Bildspel IPC utsändes till anmälda POC.) FHS/ CÖL Ärenden - Bem

Läs mer

Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2007

Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2007 Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2007 Underbilaga 5.1 Återrapportering per organisationsenhet (förband, skola och centrum) Sida 1 (37) Återrapportering per organisationsenhet Allmänt Av regleringsbrevet

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN ÅRSREDOVISNING

FÖRSVARSMAKTEN ÅRSREDOVISNING FÖRSVARSMAKTEN ÅRSREDOVISNING UNDERBILAGA 4.1 UPPFÖLJNING AV DET FÖRSVARS - POLITISKA INRIKTNINGSBESLUTET 2012-02-22 23 386: 53019 FÖRSVARSMAKTENS ÅRSREDOVISNING UNDERBILAGA 4.1 UPPFÖLJNING AV DET FÖRSVARS

Läs mer

Marinen idag och vägen framåt

Marinen idag och vägen framåt Marinen idag och vägen framåt 2015-02-06 UTVECKLING OCH ANSKAFFNING I STORT INOM 10 ÅRSPERIODEN Konteramiral Jan Thörnqvist, Marinchef Vår operativa miljö är unik. Sveriges marin har unika förmågor. Komplex

Läs mer

Anvisningar för antagning till Specialistofficersutbildning SOU2016-2017 (SOU2016:2)

Anvisningar för antagning till Specialistofficersutbildning SOU2016-2017 (SOU2016:2) 2015-11-26 FM2015-16798:1 Sida 1 (10) sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning ERIC JELBRING, eric.jelbring@mil.se

Läs mer

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2016 med särskilda redovisningar

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2016 med särskilda redovisningar 2015-02-27 FM2014-5882:46 Sida 1 (38) Försvarsmaktens budgetunderlag för 2016 med särskilda redovisningar 1. INLEDNING... 3 1.1. ÖVERBEFÄLHAVARENS INRIKTNING... 3 1.2. AKTUELLT PLANERINGSLÄGE... 4 1.2.1.

Läs mer

Meddelande. MILITÄRHÖGSKOLAN HALMSTAD Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (5)

Meddelande. MILITÄRHÖGSKOLAN HALMSTAD Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (5) 2016-09-20 FM2016-19309:1 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Mikael Gudmundsson, 0705-353

Läs mer

Kallelse. Som stöd för detta kommer FMLOPE att genomföra kurs Handledare utbildningsmetodik. 1

Kallelse. Som stöd för detta kommer FMLOPE att genomföra kurs Handledare utbildningsmetodik. 1 2017-10-09 FM2017-19451:2 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Mikael Gudmundsson,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2004:1369 Utkom från trycket den 29 december 2004 utfärdad den 21 december 2004. Regeringen

Läs mer

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor)

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor) FHS beteckning 2015-05-04 Ö 75/2015 Sid 1 (6) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Övlt Claes Deshayes,

Läs mer

Inriktning för FMG - del av CIO inriktningar för tjänster i Försvarsmaktens gemensamma informationsinfrastruktur

Inriktning för FMG - del av CIO inriktningar för tjänster i Försvarsmaktens gemensamma informationsinfrastruktur Sändlista Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Inriktning för FMG - del av CIO inriktningar

Läs mer

Anvisningar till antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning RSOU2015-2016

Anvisningar till antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning RSOU2015-2016 2014-12-18 FM2014-10938:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Analysera möjliga styrkebidrag till NATO Response Force (NRF)

Analysera möjliga styrkebidrag till NATO Response Force (NRF) Sida 1 (12) Analysera möjliga styrkebidrag till NATO Response Force (NRF) Innehåll 1. Uppgiften... 2 1.1 Anmodan... 2 1.2 Utgångspunkter... 2 2. Svar på anmodan... 3 2.1 Sammanfattning... 3 3. Bakgrund

Läs mer

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning. Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning. Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Datum HKV beteckning Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Övlt Mats Lönnegren, LedR

Läs mer

2008-02-22 23 386: 63353. Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2007. Underbilaga 4.1. Internationell övningsverksamhet

2008-02-22 23 386: 63353. Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2007. Underbilaga 4.1. Internationell övningsverksamhet 2008-02-22 23 386: 63353 Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2007 Underbilaga 4.1 Internationell övningsverksamhet 2008-02-22 23 386:63353 Sida 1 (45) Internationell övningsverksamhet (RB p. 07) Innehållsförteckning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2000:906 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 16 november 2000. Regeringen

Läs mer

Handbok. Sekretessbedömning. Del B

Handbok. Sekretessbedömning. Del B Handbok Sekretessbedömning Del B 2011 HKV beteckning Sändlista sida 3 Sida 1 (3) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående

Läs mer

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning F Ö R S V A R S M A K T E N HÖGKVARTERET Datum 2011-03-28 HKV beteckning 19111: 548 42 Sida 1 (6) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående

Läs mer

Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2009

Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2009 2010-02-19 23 386: 51392 Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2009 Underbilaga 4.1 Återrapportering per organisationsenhet (förband, skola och centrum) 2010-02-19 23 386: 51392 Sida 1 (52) Återrapportering

Läs mer

Bemanningen av FM Org 13 kallelse och arbetsformer m.m. (två bilagor)

Bemanningen av FM Org 13 kallelse och arbetsformer m.m. (två bilagor) 2012-06-29 02 300:59803 Sida 1 (14) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Försvarsmaktens omstruktureringsledare

Läs mer

NBF FM metod att skapa ett flexibelt insatsförsvar

NBF FM metod att skapa ett flexibelt insatsförsvar Precisions insatser Överlägsen lägesuppfattning NBF FM metod att skapa ett flexibelt insatsförsvar Interoperabilitet Ledningsöverläge Kompetent personal Situationsanpassade enheter Kontinuerlig och snabb

Läs mer

Försvarsmaktens årsrapporter 2003 ÅRSREDOVISNING. Bilaga 5. Särskilda redovisningar

Försvarsmaktens årsrapporter 2003 ÅRSREDOVISNING. Bilaga 5. Särskilda redovisningar Försvarsmaktens årsrapporter 2003 ÅRSREDOVISNING Bilaga 5 Särskilda redovisningar Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRD ÖVNINGSVERKSAMHET OCH UTVÄRDERING AV DENNA... 2 LÄGET VID FÖRBAND ANMÄLDA TILL STYRKEREGISTER...

Läs mer

Kollektivavtal om löner inom ramen för RALS avseende revisionstidpunkterna 1 oktober 2016 (1 bilaga)

Kollektivavtal om löner inom ramen för RALS avseende revisionstidpunkterna 1 oktober 2016 (1 bilaga) 2016-10-21 FM2016-21780:1 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Martin Schönning,,

Läs mer

ÅRSREDO VISNING FÖRSVARSMAKTEN

ÅRSREDO VISNING FÖRSVARSMAKTEN ÅRSREDO VISNING 2009 FÖRSVARSMAKTEN Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2009 Resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning, finansieringsanalys och noter Omslagsfoton: FBB Grafisk

Läs mer

Genlt Sverker Göranson

Genlt Sverker Göranson HEADQUARTERS HEADQUARTERS Genlt Sverker Göranson C LEDS och C HKV = FM Stabschef 1 Modularitet - en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser Förmåge perspektivet Krigföringsförmåga Fysiska

Läs mer

Innehåll. Inledning...2. Världen är förändrad...4. Verksamhetsidé och vision...6. Insatsorganisation...16. Internationell verksamhet...18. Armén...

Innehåll. Inledning...2. Världen är förändrad...4. Verksamhetsidé och vision...6. Insatsorganisation...16. Internationell verksamhet...18. Armén... Innehåll Inledning...2 Världen är förändrad...4 Verksamhetsidé och vision...6 Organisation...12 Militärstrategisk inriktning...14 Insatsorganisation...16 Internationell verksamhet...18 Armén...22 Hemvärnet...26

Läs mer

Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna ARMÉN

Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna ARMÉN Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna ARMÉN 1 2015-02-03 Agenda 0900 Inledning Omdaning av Försvarslogistiken - Anders Carell, C SPL Armé Så genomför FMV upphandling - Stefan Langner, M&I

Läs mer

BESLUT. Vår föregående

BESLUT. Vår föregående FM2016-14202:1 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare PROD UTB, förvaltare Patrik Laestadius patriklaestadius@mil.se Vårt föregående

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN OCH RINGHALSBEREDSKAPEN SOFI NAT Försvarsmaktens stående order för insatser nationellt. FM2014-4119:20 Bilaga WW Stöd till samhället Underbilaga WW 1 Stöd vid kärnteknisk olycka SOFI NAT

Läs mer

Anvisning ansökan till MPU (3 bilagor)

Anvisning ansökan till MPU (3 bilagor) 2016-01-21 FM2014-11068:17 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning PROD UTB Maria Axelsson, maria.axelsson@mil.se

Läs mer

Utveckling av bidrag till EU:s snabbinsatsförmåga (Nordic Battle Group) beskrivning av verksamhet samt därtill knutna kostnader

Utveckling av bidrag till EU:s snabbinsatsförmåga (Nordic Battle Group) beskrivning av verksamhet samt därtill knutna kostnader Sida 1 (8) Utveckling av bidrag till EU:s snabbinsatsförmåga (Nordic Battle Group) beskrivning av verksamhet samt därtill knutna kostnader INNEHÅLL 1. Allmänt... 2 2. Kostnader avseende Nordic Battle Group

Läs mer

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011 FHS organisation SID 1 Fakta om Försvarshögskolan (ÅR 2010) Omsättning 550 msek 546 helårsstudenter (exl uppdragsstud) 428 helårspresterande Ca 2 500 studerande i kortare kurser 344 anställda (drygt 100

Läs mer

Omvärldsanalys MRS. Sjukvård i det civila försvaret. 151015 Räddsam MRLäk S

Omvärldsanalys MRS. Sjukvård i det civila försvaret. 151015 Räddsam MRLäk S Omvärldsanalys MRS Sjukvård i det civila försvaret Verksamhet i vårt närområde maj-okt 2015 Maj Arctic Challenge Exercise (ACE15) - Samordnad planering Sverige, Norge, Finland - 3600 soldater, 9 länder,

Läs mer

F Ö R S V A R S M A K T E N S Å R S R E D O V I S N I N G

F Ö R S V A R S M A K T E N S Å R S R E D O V I S N I N G INNEHÅLLSFÖRTECKNING Överbefälhavarens kommentar...4 Om redovisningen...7 Utgångspunkter...7 Redovisningens sammanhang...8 Försvarsmaktens uppgifter m m...9 Försvarsmaktens huvuduppgifter...9 Krav på operativ

Läs mer

Anvisningar för antagning till Anpassad Specialistofficersutbildning ASOU15-16

Anvisningar för antagning till Anpassad Specialistofficersutbildning ASOU15-16 2014-11-28 FM2014-10386:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Försvarsmaktens årsrapporter 2004 ÅRSREDOVISNING

Försvarsmaktens årsrapporter 2004 ÅRSREDOVISNING 23 386:62482 Försvarsmaktens årsrapporter 2004 ÅRSREDOVISNING Bilaga 5 Särskilda redovisningar Sida 1 (128) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRD ÖVNINGSVERKSAMHET OCH UTVÄRDERING AV DENNA (RB 07 1 )...2 SLUTLIG

Läs mer

Tänderna ryker ur det svenska stålbettet.

Tänderna ryker ur det svenska stålbettet. Det är lätt räknade arméförband som riksdagen får för pengarna Diskussion & Debatt Av Olof Santesson Tänderna ryker ur det svenska stålbettet. Pressat av finansproblem kastade högkvarteret i slutet av

Läs mer

Försvarsmakten i FickFormat 2009

Försvarsmakten i FickFormat 2009 Försvarsmakten i fickformat 2009 Innehåll Inledning... 2 Världen är förändrad... 4 Verksamhetsidé och vision... 6 Organisation... 8 Militärstrategisk inriktning... 10 Insatsorganisation... 12 Internationell

Läs mer

Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition

Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition 2014-12-16 FM2014-5882:31 Sida 1 (46) Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition 2015 1. INLEDNING... 3 1.1. ALLMÄNT... 3 1.2. FÖRSVARSMAKTENS UPPGIFTER... 3 1.3. ÖVERBEFÄLHAVARENS

Läs mer

Förslag till möjlig struktur Battle Group 2011.

Förslag till möjlig struktur Battle Group 2011. Sida 1 (8) Förslag till möjlig struktur Battle Group 2011. 1. Inledning...2 1.1. Uppgift...2 1.2. Sammanfattning...2 1.3. Analys av uppgiften och metodbeskrivning...2 1.3.1. Övergripande styrningar och

Läs mer

www.forsvarsmakten.se/coldresponse

www.forsvarsmakten.se/coldresponse 8-21 mars 2014 www.forsvarsmakten.se/coldresponse 1 COLD RESPONSE 2014 Välkommen till COLD RESPONSE 2014. Du kommer att vara en del av den största övning som den svenska försvarsmakten deltar i 2014. Vi

Läs mer

Utbildningskonferens Patrullhund 2014

Utbildningskonferens Patrullhund 2014 Utbildningskonferens Patrullhund 2014 Radison Blu Arlandia Hotel 2014-02-16 micael.byden@mil.se 070-261 86 86 Generalmajor Micael Bydén Flygvapenchef Värnplikt 1982 Officer, Kustartilleriet, 1985 Flygvapnet,

Läs mer

Utvärdering av CBRN-övningar - Ett utvecklingsområde

Utvärdering av CBRN-övningar - Ett utvecklingsområde Utvärdering av CBRN-övningar - Ett utvecklingsområde Thomas Holmberg, SkyddC Mirko Thorstensson, FOI Försvarsmaktens utvärderingssystem och erfarenhetshantering Erfarenhetshantering och utvärdering av

Läs mer

Identifiering och implementering av systemhus

Identifiering och implementering av systemhus Sida 1 (5) Identifiering och implementering av systemhus Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 10, 2005-10-20, Fö2005/2483/MIL, Planeringsanvisningar för Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007, Särskild

Läs mer

Världen har förändrats

Världen har förändrats FAKTA OM 2006-2007 Innehåll Världen har förändrats....................... 2 Verksamhetsidé och vision.................... 4 Organisation................................ 6 Militärstrategisk inriktning.....................

Läs mer

Officersprogrammet 08-11 med Militärteknisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet 08-11 med Militärteknisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan FHS UTBILDNINGSPLAN Sid 1 (5) Officersprogrammet 08-11 med Militärteknisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans

Läs mer

Försvarsmakten och våra krigsförband verkar, syns och respekteras i Sverige och utomlands FÖRSVARSMAKTEN ÅRSREDOVISNING

Försvarsmakten och våra krigsförband verkar, syns och respekteras i Sverige och utomlands FÖRSVARSMAKTEN ÅRSREDOVISNING Försvarsmakten och våra krigsförband verkar, syns och respekteras i Sverige och utomlands FÖRSVARSMAKTEN ÅRSREDOVISNING 2010 FÖRSVARSMAKTENS ÅRSREDOVISNING 2010 RESULTATREDOVISNING, RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING,

Läs mer

Regional ledning HÖGKVARTERET

Regional ledning HÖGKVARTERET Regional ledning Ledningsprinciper - regional ledning (FMUP, BU 11) Fyra regionala staber organiseras från bl.a. insatsledning Stockholm samt säkerhets- och samverkansektioner för ledning av territoriell

Läs mer

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2011 med särskilda redovisningar

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2011 med särskilda redovisningar Sida 1 (61) Försvarsmaktens budgetunderlag för 2011 med särskilda redovisningar 1. LÄGET I FÖRSVARSMAKTEN... 3 2. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2.1. ANTAGANDEN... 3 2.2. PLANERINGSINRIKTNING... 4 3. INRIKTNING

Läs mer

2010 UNDERBILAGA 3.1 INTERNATIONELL ÖVNINGSVERKSAMHET FÖRSVARSMAKTEN ÅRSREDOVISNING

2010 UNDERBILAGA 3.1 INTERNATIONELL ÖVNINGSVERKSAMHET FÖRSVARSMAKTEN ÅRSREDOVISNING Försvarsmakten och våra krigsförband verkar, syns och respekteras i Sverige och utomlands FÖRSVARSMAKTEN ÅRSREDOVISNING 2010 UNDERBILAGA 3.1 INTERNATIONELL ÖVNINGSVERKSAMHET FÖRSVARSMAKTENS ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2000:555 Utkom från trycket den 26 juni 2000 utfärdad den 15 juni 2000. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Grunden

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2008:3 Utkom från trycket 2008-09-04 Försvarsmaktens interna bestämmelser om signalskyddstjänsten; beslutade den 29 augusti 2008. Försvarsmakten föreskriver följande.

Läs mer

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2017 med särskilda redovisningar

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2017 med särskilda redovisningar 2016-02-28 FM2015-7991:21 Sida 1 (30) Försvarsmaktens budgetunderlag för 2017 med särskilda redovisningar 1. INLEDNING... 3 1.1. ÖVERBEFÄLHAVARENS INRIKTNING... 3 1.2. AKTUELLT PLANERINGSLÄGE... 3 1.2.1.

Läs mer

MARINen. För säkerhet och fred.

MARINen. För säkerhet och fred. MARINen För säkerhet och fred. havet Havet länkar samman människor och förser oss med mat och försörjning. För Sverige är import- och exporthandeln som går via sjöfart väldigt viktig. 90 procent av Sveriges

Läs mer

MARINEN för säkerhet och fred

MARINEN för säkerhet och fred MARINEN för säkerhet och fred GEMENSAMMA HAV & SKÄRGÅRD Havet länkar samman människor och förser oss med försörjning. För Sverige är import- och exporthandeln som går via Östersjön extrem viktig där 90

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Försvarsmakten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Försvarsmakten Regeringsbeslut 7 2016-02-11 Fö2016/00195/MFI Försvarsdepartementet Försvarsmakten \ 107 85 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Försvarsmakten 5bilagor Riksdagen har beslutat om Försvarsmaktens

Läs mer

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Försvarsmakten, Sjöstridsskolan (SSS) i Karlskrona, den 9 september 2009.

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Försvarsmakten, Sjöstridsskolan (SSS) i Karlskrona, den 9 september 2009. Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Försvarsmakten, Sjöstridsskolan (SSS) i Karlskrona, den 9 september 2009. Närvaro: se bilaga Förelägganden. 1. SSS ska, i enlighet med RA-FS 1991:1,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2007:1266 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Innehållsförteckning FÖRSVARSMAKTENS ÅRSREDOVISNING 2002 3

Innehållsförteckning FÖRSVARSMAKTENS ÅRSREDOVISNING 2002 3 Innehållsförteckning Överbefälhavarens kommentar...4 Om redovisningen...7 Resultatredovisning...8 Förmågan att lösa huvuduppgifterna och operativ förmåga...8 Upprätthållna kompetenser...8 Läget i insatsorganisationen...8

Läs mer

ATLE ARMÉNS TAKTISKA CENTRUM

ATLE ARMÉNS TAKTISKA CENTRUM AR 2 och OPP AGERA Genom att ta och behålla initiativet PÅTVINGA AGERA SNABBHET MANÖVER KRIGFÖRING fienden vår vilja snabbare än fienden, vara steget före prioriteras förbättras SAMORDNA striden inom större

Läs mer

Officersprogrammet med Krigsvetenskaplig profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet med Krigsvetenskaplig profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan FHS UTBILDNINGSPLAN Sid 1 (6) Officersprogrammet med Krigsvetenskaplig profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans

Läs mer

Anvisningar till antagningsordning Anpassad Reservofficersutbildning AROU2016-2017

Anvisningar till antagningsordning Anpassad Reservofficersutbildning AROU2016-2017 2015-12-16 FM2015-24235:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 1999:570 Utkom från trycket den 16 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Regeringen föreskriver

Läs mer

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum)

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) 2016-2017 v2.0 1/10 (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) Adress:, Box 611, 751 25 Uppsala Tel: 018 19 60 00 Fax: 018 19 60 99 Kryfax: 018 26 22 76 finns i Uppsala och Halmstad. Huvuddelen

Läs mer

Redovisning rörande grundorganisationsfrågor samt planering av utbildnings- och övningsverksamhet

Redovisning rörande grundorganisationsfrågor samt planering av utbildnings- och övningsverksamhet Sida 1 (36) Redovisning rörande grundorganisationsfrågor samt planering av utbildnings- och övningsverksamhet (SR 42, 62, 66, 71 och 72 regeringsbeslut 8, regleringsbrev för 2005, 2004-12-22, Fö2004/411/MIL,

Läs mer

Operativ Doktrin 2014 OPD

Operativ Doktrin 2014 OPD Operativ doktrin 2014 2014 Operativ Doktrin 2014 OPD Försvarsmakten Omslag Bild 1 (lufttankning): Försvarsmakten Bild 2 (korvetter): Försvarsmakten Bild 3 (strid i bebyggelse): Kjell Enqvist, Försvarsmakten

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:109

Regeringens proposition 2014/15:109 Regeringens proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning Sveriges försvar 2016 2020 Prop. 2014/15:109 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 april 2015 Stefan Löfven

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarsmakten

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarsmakten Regeringsbeslut 2 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2009/1273/ESL Fö2010/2247/MFI Fö2011/90/ESL(delvis) m.fl. Sebilaga1 Försvarsmakten \ 107 85 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarsmakten

Läs mer

WWW.FORSVARSMAKTEN.SE. FÖRSVARSMAKTEN och MILITÄRA REGIONSTABEN MITT

WWW.FORSVARSMAKTEN.SE. FÖRSVARSMAKTEN och MILITÄRA REGIONSTABEN MITT FÖRSVARSMAKTEN och MILITÄRA REGIONSTABEN MITT MILITÄRREGION MITT Militärregion Mitt WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Försvarsmaktens ledningsstruktur för insatsledning 2 IO 14 1500 7 Korvetter Corvettes 4 Ubåtar

Läs mer

IHI FÖRSVARSMAKTEN. 1. Inledning. o Postadress. Sida l (l O) Sändlista

IHI FÖRSVARSMAKTEN. 1. Inledning. o Postadress. Sida l (l O) Sändlista @_ IHI FÖRSVARSMAKTEN 2011-09-09 17100:63719 Sida l (l O) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt föregående datum Vårt tjänsteställe, handläggare Johannes Heligvist Informationsstaben

Läs mer

1. Kursens benämning Krigsvetenskap fortsättningskurs funktionstaktik fältarbeten

1. Kursens benämning Krigsvetenskap fortsättningskurs funktionstaktik fältarbeten 1. Kursens benämning Krigsvetenskap fortsättningskurs funktionstaktik fältarbeten 2. Engelsk benämning War Studies Intermediate Course Engineering Tactics 3. Kurskod 1OP057 4. Beslut Denna kursplan är

Läs mer

HP ATLE Införandeplan

HP ATLE Införandeplan HP ATLE åååå-09-05 Sida 1 HP ATLE Införandeplan Informationssystem och datakommunikation vid FSÖ 98 Arméstridskrafternas informationssystem samt datakommunikation kommer ej att vara fullt utvecklade till

Läs mer

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum)

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) 2015-2016 v3.0 1/8 (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) Adress:, Box 611, 751 25 Uppsala Tel: 018 19 60 00 Fax: 018 19 60 99 finns i Uppsala och Halmstad. Huvuddelen av utbildnings- och

Läs mer

Parternas riktlinjer avseende lokala omställningsmedel (2 bilagor och 2 underbilagor)

Parternas riktlinjer avseende lokala omställningsmedel (2 bilagor och 2 underbilagor) 2015-03-26 FM2015-4311:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Anders Häggberg, anders.haggberg@mil.se

Läs mer

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum)

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) 2015-2016 v4.0 1/9 (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) Adress:, Box 611, 751 25 Uppsala Tel: 018 19 60 00 Fax: 018 19 60 99 finns i Uppsala och Halmstad. Huvuddelen av utbildnings- och

Läs mer