Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Helåret 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Helåret 2015"

Transkript

1 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Helåret 2015

2

3 För att kunna summera statistiken för varuhandel och tjänstehandel baseras informationen om export och import av varor och tjänster i sammanfattningstabellerna nedan på statistik från betalningsbalansen. Varuhandelsstatistiken från betalningsbalansen följer en annan definition än den primärstatistik som återfinns i rapportens kapitel om varuhandel. Mer om definitionsbytet finns att läsa i rapportens inledande kapitel. Mdr SEK Förändring (%) Andel / / Världen Export Totalt ,9 7,4 100 Varor ,2 4,0 100 Tjänster ,3 15,3 100 Import Totalt ,9 6,6 100 Varor ,5 5,3 100 Tjänster ,5 9,9 100 Inre marknaden Export Totalt ,3 6,5 70,2 1 Varor ,2 2,9 71,9 Tjänster ,4 15,7 66,5 Import Totalt ,8 6,4 77,1 Varor ,3 6,0 79,6 Tjänster ,2 7,5 71,3 EU (28) Export Totalt ,8 6,5 58,4 Varor ,8 3,0 60,9 Tjänster ,7 16,2 53,0 Import Totalt ,7 6,6 69,2 Varor ,9 5,9 71,2 Tjänster ,9 8,5 64,5 Norden Export Totalt ,1 5,2 25,5 Varor ,5 1,9 25,1 Tjänster ,8 12,5 26,4 Import Totalt ,7 3,8 20,7 Varor ,5 5,6 21,0 Tjänster ,3-0,2 19,9 Östersjöländerna 2 Export Totalt ,8 3,6 39,2 Varor ,3 3,4 45,1 Tjänster ,7 4,1 27,0 Import Totalt ,8 3,6 44,6 Varor ,3 3,4 49,8 Tjänster ,7 4,1 32,8 1 EU, Island, Liechtenstein och Norge 2 CBSS-medlemmarna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland och Tyskland

4 Utrikeshandel Varor Värde (Mdr SEK) Export 1 251, , , ,1 Import 1 115, , , ,5 Nettohandel 135,9 137,1 129,4 120,6 Export till EU(28) 725,7 707,4 755,7 778,6 Import från EU(28) 757,9 735,5 778,7 824,5 Nettohandel (EU(28) -32,2-28,1-23,0-45,9 Förändring (%) Export -2,2-5,7 4,2 4,0 Import -2,9-6,5 5,5 5,3 Export till EU(28) -1,3-2,5 6,8 3,0 Import från EU(28) -3,5-3,0 5,9 5,9 Tjänster Värde (Mdr SEK) Export 438,6 475,7 524,5 604,6 Import 371,1 395,4 452,8 497,5 Nettohandel 67,5 80,3 71,8 107,1 Förändring (%) Export 3,6 8,5 10,3 15,3 Import 4,2 6,5 14,5 9,9 Direktinvesteringar Flöden (Mdr SEK) Svenska DI i utlandet 196,1 195,9 58,8 200,0 Utländska DI i Sverige 110,7 31,6 24,4 106,1 Tillgångar (Mdr SEK) Svenska DI i utlandet 2 531, , , ,7 Utländska DI i Sverige 2 429, , , ,3

5 Enheten för internationell Dnr: 2016/00482 handelsutveckling Petter Stålenheim Olle Grünewald Sammanfattning 2015 Bytesbalansen visade ett överskott på 246 miljarder 2015, motsvarade 5,9 procent av BNP. Detta var en ökning med 17 procent jämfört med Handelsutvecklingen helåret 2015 Enligt statistik från betalningsbalansen ökade exporten av varor och tjänster med 7,4 procent jämfört Importen av varor och tjänster ökade med 6,6 procent. Enligt primärstatistiken för varuhandel ökade varuexporten med 4,0 procent i volym och 4,8 procent i värde. Varuimporten ökade med 5,4 procent i volym och 4,8 procent i värde. Det totala värdet på varuexporten uppgick till miljarder kronor och värdet på varuimporten till miljarder kronor. Handelsnettot uppgick till 17 miljarder jämfört med 16 miljarder export efter handelspartner Europa som helhet tog emot 73 procent av Sveriges totala varuexport. EU:s värdeandel uppgick till 59 procent. Exporten till Amerika ökade med 15 procent och till Asien och EU med 7,6 respektive 4,9 procent. Exportvärdet ökade kraftigt till bland andra USA, Tyskland och Kina. import efter handelspartner 84 procent av Sveriges import kommer från Europa och 70 procent från EU. Importen ökade kraftigt från Nordamerika och Asien, med 14 respektive 13 procent. Tyskland, Kina och Nederländerna var de länder från vilken värdet på importen ökade mest. export efter varugrupp Volymutvecklingen var positiv för varugrupperna Skogsvaror, Kemivaror, Energivaror, Verkstadsvaror och Övriga varor, men negativ för Mineralvaror. Kemivaror ökade mest i såväl volym som värde. import efter varugrupp Volymutvecklingen var positiv för samtliga varugrupper förutom för Skogsvaror. Verkstadsvaror ökade mest i såväl volym som i värde. Medan Energivaror ökade i volym minskade importen markant i värde som en konsekvens av det sjunkande oljepriset. Tjänstehandeln Enligt statistik från betalningsbalansen ökade tjänsteexporten med 15 procent och tjänsteimporten med 9,9 procent. Värdet på tjänsteexporten uppgick till 605 miljarder och tjänsteimporten till 498 miljarder, vilket gav ett tjänstehandelsnetto på 107 miljarder, vilket är 35 miljarder mer än Tjänstehandeln domineras av näringarna: Övriga affärstjänster, Tele- data- och informationstjänster, Resor och Transporter. export efter handelspartner Tjänsteexporten till EU utgjorde 53 procent av total tjänsteexport. Norge, USA och Storbritannien var de tre största mottagarna. import efter handelspartner Tjänsteimporten från EU utgjorde 64 procent av total tjänsteimport. USA, Storbritannien och Tyskland var de största leverantörerna. Utflödet av svenska direktinvesteringar i utlandet ökade från 59 till 200 miljarder. Inflödet av utländska direktinvesteringar i Sverige minskade från 24 till 106 miljarder.

6

7 Innehåll 1. Om rapporten Bra år för Sveriges utrikeshandel Handelns utveckling fjärde kvartalet Handelsutvecklingen i internationellt perspektiv Bytesbalansen Bytesbalansen Handelsbalans Varuhandel Sveriges export och import av varor Varuhandelns geografiska fördelning Varuhandeln fördelad på varugrupp Nettoexport av varor Nettoexport fördelat efter varugrupp Sveriges handel med personbilar Sveriges handel med läkemedel Sveriges handel med livsmedelsvaror Sveriges varuhandel med den inre marknaden Export Import Sveriges varuhandel med länder utanför EU Svensk export Svensk import Tjänstehandel Direktinvesteringar Direktinvesteringsflöden Utländska direktinvesteringar i Sverige Svenska direktinvesteringar i utlandet Direktinvesteringar efter bransch Direktinvesteringstillgångar Utländska direktinvesteringstillgångar i Sverige Svenska direktinvesteringstillgångar i utlandet Bilaga 1 Utrikeshandel, export och import av varor januari-december 2015 i löpande priser (SCB)

8

9 1. Om rapporten I denna rapport redovisas statistik om Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar för helåret Tidsserier inkluderas för att belysa utvecklingstrender. Även om statistiken kommenteras görs inga detaljerade analyser av specifika observationer. Syftet med rapporten är att tillhandahålla en samlad redovisning av aktuell statistik om Sveriges utrikeshandel och utländska direktinvesteringar. Om inget annat anges är statistiken hämtad från SCB och utgörs av ekonomiska värden utryckta i svenska kronor (miljoner, miljarder) eller procenttal. I samband med SCB:s publicering av betalningsbalansstatistiken för de tre första kvartalen 2014 började statistiken rapporteras efter den nya manualen, BPM6 som bland annat innebär att definitionerna för vad som är varuhandel respektive tjänstehandel har ändrats. 1 De största förändringarna består i att posten Merchanting, dvs. varuhandel som en svensk aktör genomför utan att varorna passerar svensk gräns, flyttats från tjänstehandeln till varuhandeln samt att lönebearbetning, dvs. varor som flyttas över svensk gräns enbart i syfte att bearbetas utan att de byter ägare, flyttat från varuhandeln till tjänstehandeln. En konsekvens av övergången till BPM6 är att den redovisade varu- och tjänstehandelsstatistiken som hämtas från betalningsbalansen, och den detaljerade varuhandelsstatistiken (primärstatistik) som används i kapitel tre inte är jämförbara. För att räkna samman total handel av varor och tjänster, används statistik från betalningsbalansen. Den detaljerade beskrivningen av varuhandeln bygger på primärstatistik som finns disaggregerad på månad, handelspartner och detaljerad varugrupp. Även statistiken om utländska direktinvesteringar har reviderats och utgår nu från en ny manual (BMD4) som gäller från och med Dessa två manualförändringar innebär att det är olämpligt att jämföra statistik från sammanfattningstabeller, kapitel 2, 3, 5 och 6 från rapporter från och med tredje kvartalet 2014 med tidigare rapporter. Rapporten är disponerad enligt följande. Kapitel 2 beskriver Sveriges utrikeshandel under det senaste kvartalet och sätter utvecklingen i ett internationellt perspektiv. Kapitel 3 presenterar bytesbalansens förändring. Kapitel 4 redogör för svensk varuhandel: export och import. Tjänstehandeln redovisas i kapitel 5. Här presenteras för första gången även tjänstehandeln efter handelspartner. Kapitel 6 beskriver hur utländska direktinvesteringar utvecklats. Bilaga 1 innehåller tabellerna 1-7 från Statistiska Centralbyråns (SCB) publikation Utrikeshandel, export och import av varor vilka utgör rapportens huvudsakliga källa. 2. Bra år för Sveriges utrikeshandel Sveriges export av varor och tjänster ökade 2015 med 7,4 procent jämfört med föregående år enligt statistik från betalningsbalansen. Importen ökade samtidigt med 6,6 procent. Under helåret 2015 uppgick Sveriges export av varor och tjänster till miljarder kronor och importen till miljarder. 1 Läs mer om den nya manualen på SCB:s hemsida: 1

10 2.1 Handelns utveckling fjärde kvartalet Sista kvartalet 2015 ökade Sveriges varuexport med 3,9 procent, något mer än kvartalet innan men markant under andra kvartalets 6,9 procents ökning. För varuimport vände trenden upp med en ökning på 5,2 procent efter att ha varit vikande sedan sista kvartalet Värdet på varuexporten uppgick sista kvartalet 2015 till 302 miljarder och för varuimporten 305 miljarder. Varuhandelsnettot var därmed negativt sista kvartalet 2015 och uppgick till -3,1 miljarder. Tjänsteexporten ökade med 19 och tjänsteimporten med 24 procent. Värdet på tjänsteexporten uppgick till 169 miljarder och tjänsteimporten till 136 miljarder, vilket gav ett tjänstehandelsnetto på 32 miljarder. Sveriges BNP ökade det sista kvartalet 2015 med 1,3 procent, säsongsrensat och jämfört med tredje kvartalet. Jämfört med sista kvartalet 2014 ökade BNP med 4,5 procent. Då såväl export som import ökade bidrog utrikeshandeln med 0,5 procentenheter till ökningen av BNP. Säsongsrensade siffror för Sveriges utrikeshandel visade också på en tydlig ökning i tillväxttakt för exporten som ökade med 2,9 procent jämfört med tredje kvartalet. Varuexporten visade de starkaste tillväxtsiffrorna sedan början av 2012 med en ökning på 2,5 procent. Uppgången i varuexporten var främst driven av investeringsvaror, vilket kan ses som en positiv indikator för exportutvecklingen. 3 Framåtblickande indikatorer pekar också på en fortsatt ökning av utrikeshandeln. Exportchefsindex 4 uppgick för första kvartalet 2016 till 56,9, vilket innebär att det är fler som tror på en förstärkning av exporten än en försvagning. Detta utgör en markant ökning jämfört med index för sista kvartalet I avsnitt 2.1 används varuhandelsstatistik från utrikeshandelsstatistiken (primärstatistiken) om inget annat anges. 3 SCB Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv ( 4 Business Sweden Exportchefsindex,( 2

11 Diagram Förändring i svensk varuexport (januari januari 2016) 25 Procentuell förändring jämfört med motsvarande peirod föregående år kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv Månadsvis Kvartalsvis Diagram Förändring i svensk varuimport (januari januari 2016) Procentuell förändring jämfört med motsvarande peirod föregående år kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv Månadsvis Kvartalsvis 2.2 Handelsutvecklingen i internationellt perspektiv Sveriges varuexport utvecklades under 2015 i paritet med Tyskland och EU generellt som visade positiv exportutveckling för samtliga kvartal jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Sveriges export har i jämförelse med länder med liknande industristruktur som Finland och USA utvecklats relativt stark. 3

12 Diagram Exportutvecklingen i internationell jämförelse ( ) Förändring över motsvarande kvartal föregående år (%) kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv EU( Extern) Finland Tyskland USA Sverige Källor: Statistisches Bundesamt Deutschland, U.S. Department of Commerce Bureau of Economic Analysis, Tulli, Finland, Eurostat och SCB (Utrikeshandelsstatistiken) Den svenska exportutvecklingen kan också betraktas ur perspektivet att världshandeln visat på en tydlig avmattning i vad som brukar benämnas som the global trade slowdown. Svagare global importefterfrågan, bland annat från tillväxtekonomierna Kina och Brasilien, fallande oljepriser och valutafluktuationer anses har bidragit till den svagare utvecklingen. Innan den ekonomiska krisen 2008 växte i genomsnitt världshandeln med drygt sex procent per år och utvecklades 1,5 gånger snabbare än global BNP. Utvecklingen var bland annat driven av fallande handelskostnader, utvecklingen av handeln i globala värdekedjor och tillväxtekonomiernas ökade betydelse för världshandeln. Efter krisen har utvecklingen varit avsevärt svagare med en genomsnittlig tillväxttakt för real global handel på två procent vilket inneburit att världshandeln vuxit långsammare än global BNP. Säsongsrensade siffror från OECD 5 för varuexporten det fjärde kvartalet visade att G20-ländernas export minskade för sjätte kvartalet i följd samt att importen för G20-länderna minskade för sjunde kvartalet i följd. Framförallt stora oljeexporterande länder som Kanada och Ryssland visade en negativ utveckling, vilket med stor sannolikhet är en konsekvens av det fallande oljepriset. Säsongsrensat minskade även EUs export och import. Den negativa utvecklingen för EU:s export och import det fjärde kvartalet 2015 var det sjätte kvartalet i följd med en minskad handel. Sett över hela 2015 minskade G20-ländernas varuexport med 11 procent och varuimporten med 13 procent. Under 2015 riktades många blickar mot utvecklingen i Kina. Säsongsrensade siffror visar att Kinas export och import minskade under de två första kvartalen under året för att under den senare delen av året utvecklas svagt positivt. De senaste handelssiffrorna för Kina avslöjar en kraftig inbromsning i den Kinesiska exporten. Siffrorna 5 OECD: International trade statistics: trends in fourth quarter 2015 ( 4

13 för februari visar att den kinesiska exporten minskade med hela 25 procent och importen med 14 procent jämfört med motsvarande månad Ur ett långsiktigt perspektiv på den Kinesiska ekonomin kan tillägas att Kina i allt mindre utsträckning använder importerade insatsvaror för sin export. Kina har jämfört med andra stora ekonomier en hög andel importerat värde i exporten. Importandelen av Kinas export har sjunkit avsevärt jämfört med toppnivåer i början och mitten av 2000-talet på nästan 40 procent till drygt 30 procent. Importinnehållet i exporten har sjunkit på bred front med stora förändringar i sektorer så som telekommunikation, elektroniska maskiner och transportfordon. Vad den här utvecklingen har för konsekvenser för världsekonomin är för tidigt att uttala sig om men Kinas allt större betydelse för världshandeln gör gällande att den kinesiska efterfrågan på omvärldens varor och tjänster får allt större genomslag. Oljepriset fortsatte att falla under 2015 vilket naturligt påverkade de länder som är stora oljeexportörer. Utöver de länder som nämns ovan bör vi ur svenskt perspektiv även inkludera Norge. Den norska kronan har också försvagats jämte den svenska kronan vilket kan haft en påverkan på gränshandeln mellan Sverige och Norge under Trots att vi saknar tillförlitlig statistik gällande tjänstehandeln mellan Norge och Sverige kan vi konstatera att norsk konsumtion i Sverige är en viktig del av tjänsteslaget Resor i tjänstehandelsstatistiken. Under 2016 väntar flera händelser på den politiska arenan som kan påverka utrikeshandeln. Bland annat kommer val hållas i USA och Tyskland. Störst potentiell effekt torde dock den stundande folkomröstningen om Storbritanniens medlemskap i EU. Storbritannien är inte bara en viktig handelspartner för Sverige utan även en stark röst tillsammans med Sverige i EU för frihandel. Storbritannien tog emot sju procent av Sveriges totala varuexport och utgjorde sex procent av Sveriges varuimport, vilket gör Storbritannien till den fjärde största exportmarknaden och femte största importören till Sverige. Storbritannien är än viktigare för Sveriges utrikeshandel med tjänster. Nya siffror från SCB visar att tio procent av Sveriges totala tjänsteexport går till Storbritannien och 12 procent av tjänsteimporten kommer från Storbritannien. Sett ur ett inre marknadsperspektiv ökar ytterligare Storbritanniens betydelse. Storbritannien utgör 19 procent av Sveriges tjänstehandel med EU. 3. Bytesbalansen 3.1 Bytesbalansen Den svenska bytesbalansen visade ett överskott på 246 miljarder 2015, motsvarade 5,9 procent av BNP. Detta var en ökning med 17 procent jämfört med Vad är bytesbalansen? Bytesbalansen utgörs av handelsbalansen, tjänstebalansen, faktorinkomster (löner och kapitalavkastning) och löpande transfereringar. Handelsbalansen är nettot av Sveriges export och import av varor. Tjänstebalansen är nettot av Sveriges tjänstetransaktioner med utlandet. Bytesbalansen utgör tillsammans med kapitalbalansen och den finansiella balansen Sveriges totala betalningsbalans, vilket är en sammanställning över landets samtliga ekonomiska transaktioner med omvärlden. 5

14 Diagram ,0 Sveriges bytesbalans ,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Handelsbalans uppgick Sveriges handelsbalans till 121 miljarder vilket var 8,8 miljarder mindre än Handelsbalansen uppgick till 2,9 procent av BNP, tjänstenettot 2,6 och kapitalavkastningen 1,7 procent. 6 Den handelsstatistik som hämtas från betalningsbalansen och den som hämtas från SCB:s utrikeshandelsstatistik (primärstatistik) har olika syften och metod. Därför kan statistiken från betalningsbalansstatistiken respektive nettohandel som beräknas från utrikeshandelsstatistiken skilja sig åt markant. I rapporten används termen handelsbalans för statistik från Betalningsbalansen och nettoexport när det är statistik från utrikeshandelsstatistiken som avses. 6

15 Diagram 3.2 Handelsbalans, kapitalavkastning, tjänster Handelsbalans Tjänstebalans Kapitalavkastning 7,0 6,0 Andel av BNP (%) 5,0 4,0 3,0 2,0 1, Varuhandel Sveriges export och import av varor 2015 ökade Sveriges varuexport med 4,0 procent i volym och 4,8 procent i värde jämfört med Varuimporten ökade med 5,4 procent i volym och 4,8 procent i värde. Volymutvecklingen avser värdeförändring i fasta priser (dvs. rensad för prisförändringar). Värdeutvecklingen avser värdeförändring i löpande priser. Det totala värdet av Sveriges varuexport uppgick 2015 till miljarder kronor och varuimporten till miljarder kronor. Handelsnettot uppgick till 17 miljarder jämfört med 16 miljarder Preliminär statistik från SCB visar att Sveriges handelsnetto under januari 2016 gav ett överskott på 1,6 miljarder. I januari uppgick varuexporten till 88 miljarder vilket utgjorde en minskning med 2,7 procent jämfört föregående år. Varuimporten minskade samtidigt med 1,9 procent till ett värde av 86 miljarder Varuhandelns geografiska fördelning Tabell 4.1 visar Sveriges utrikeshandel med varor inom och utom EU för åren Diagram 4.1 och Diagram 4.2 visar varuhandelns geografiska fördelning efter region: Afrika, Amerika, Asien, Oceanien, EU samt Övriga Europa. 7 I kapitel 4 används statistik från utrikeshandelsstatistiken (primärstatistiken). 7

16 Tabell 4.1 Sveriges utrikeshandel med varor, miljarder kr Förändring (%) Export 1 212, , , , ,2 4,8 intra-eu(28) 680,2 665,4 629,3 658,7 691,1 4,9 extra-eu(28) 532,1 502,9 461,5 468,2 490,1 4,7 Import 1 147, , , , ,9 4,8 intra-eu(28) 789,8 757,2 726,5 770,5 820,3 6,5 extra-eu(28) 358,1 357,2 319,6 340,5 343,6 0,9 Anm: Import enligt avsändningsland gick 73 procent av den totala exporten till Europa. EU:s värdeandel uppgick till 59 procent. Amerika och Asien tog emot 11 respektive 12 procent av Sveriges export. Med undantag för Afrika och Övriga Europa har exporten ökat till samtliga regioner mellan 2014 och Exporten till Amerika ökade med 15 procent och till Asien och EU med 7,6 respektive 4,9 procent. Sveriges export till Afrika minskade med 3,5 procent och till Övriga Europa med 1,0 procent mellan 2014 och Diagram Svensk export Exportandelar fördelade på regioner efter bestämmelseland Andel (%) EU(28) Övriga Europa Afrika Amerika Asien Oceanien m fl 84 procent av Sveriges import kom från Europa och 70 procent från EU. Importen ökade från alla regioner förutom från Afrika och Övriga Europa, varifrån importen minskade med 32 respektive 5,8 procent. Värdet på importen från Amerika och Asien ökade med 8,6 respektive 13 procent. 8

17 Diagram Svensk import Importandelar fördelade på regioner efter avsändningsland Andel (%) EU(28) Övriga Europa Afrika Amerika Asien Oceanien m fl Varuhandeln fördelad på varugrupp Tabell 4.2 och Tabell 4.3 visar utrikeshandelns (export och import) volym- och värdeutveckling fördelat efter varugrupperna Skogsvaror (t.ex. trävaror, pappersmassa och papper), Mineralvaror (t.ex. järnmalm, järn och stål), Kemivaror (t.ex. läkemedel, plaster, gummivaror), Energivaror (t.ex. råolja, oljeprodukter), Verkstadsvaror (t.ex. maskiner, elektrovaror, vägfordon) och Övriga varor (t.ex. livsmedel, möbler, textiloch konfektion). Genom att redovisa både volym- och värdeutveckling indikeras om utvecklingen förklaras av prisförändringar, vilket är vanligt, till exempel, för energivaror och mineralvaror. Diagram 4.3 och Diagram 4.4 visar export- respektive importandel per varugrupp. Tabell 4.2 Utrikeshandelns volym- och värdeutveckling export Förändring (%) Värdeandel 2015 Volymutveckling för Export Värdeutveckling för Export Exportandel kv kv kv kv ,8 Skogsvaror -2,2 1,2 1,3 0,5 3,2 3,3 4,7 3,1 9,4 Mineralvaror 2,7 1,5 0,1-0,6 4,1-3,6-4,6-2,5 13,7 Kemivaror 1,0 6,3 7,7 7,2 4,3 10,6 6,9 12,1 6,6 Energivaror 13,6 7,3 6,4 1,1 7,0-22,0-18,5-21,2 45,5 Verkstadsvaror -0,3 2,5 6,9 4,7 2,1 6,5 4,3 8,9 13,9 Övriga varor 0,9 6,0 5,5 6,8 3,5 7,7 7,8 8,6 100 Totalt 1,3 3,7 5,5 4,0 3,3 3,3 2,5 4,8 Anm: Förändring i % från motsvarande period föregående år. 9

18 Diagram Svensk export Exportandelar fördelade på varuområden Andel (%) Skog Mineral Kemi Energi Verkstad Övrigt Helåret 2015 ökade Sveriges varuexport med 4,0 procent i volym och 4,8 procent i värde jämfört med Det är framförallt en kraftig exportökning för Kemivaror och Övriga varor som dragit upp volymen men även exportvolymen för Verkstadsvaror ökade markant. Volymutveckling var svagt negativ för Mineralvaror. Räknat i värde ökade exporten för samtliga varugrupper förutom Energivaror och Mineralvaror. Att en positiv volymutveckling infaller samtidigt som en negativ värdeutveckling pekar på en prisökning för varugruppen. Tabell 4.3 Utrikeshandelns volym- och värdeutveckling import Förändring (%) Värdeandel 2015 Volymutveckling för Import Värdeutveckling för Import Importandel kv kv kv kv ,8 Skogsvaror 1,6-2,9-2,2-1,0 4,6-0,3 0,3 2,2 7,0 Mineralvaror -0,8 10,9 7,1 3,8 1,9 5,7 9,1 3,9 13,1 Kemivaror 8,6 2,5 7,7 3,8 9,6 3,0 7,0 4,9 9,8 Energivaror 6,4 1,4 11,3 5,0 0,5-31,1-16,8-24,5 44,8 Verkstadsvaror 5,9 8,2 10,4 7,5 8,6 13,2 5,1 12,4 22,5 Övriga varor 2,8 3,4 1,6 3,9 5,2 8,1 7,7 8,9 100 Totalt 5,0 5,1 7,8 5,4 6,2 3,0 3,5 4,8 Anm: Förändring i % från motsvarande period föregående år. Helåret 2015 ökade varuimporten med 5,4 procent i volym och 4,8 procent i värde. Importen ökade i volym och värde för alla varugrupper förutom Skogsvaror som minskade i volym med 1,0 procent och för Energivaror som minskade med 24 procent i värde. Verkstadsvaror stod för den största importökningen räknat såväl i volym som i värde. Mellan 2014 och 2015 ökade importen av verkstadsvaror med 7,5 procent i volym och 12 procent i värde. För alla varugrupper förutom Energivaror 10

19 ökade värdet på importen mer än volymen, vilket indikerar att importpriserna ökat för dessa varugrupper. Att en negativ värdeutveckling infaller samtidigt som en positiv volymutveckling pekar på en kraftig prisnedgång för Energivaror. Diagram Svensk import Importandelar fördelade på varuområden Andel (%) Skog Mineral Kemi Energi Verkstad Övrigt Nettoexport av varor Diagram 4.5 Sveriges nettoexport Intra-EU(28) Extra-EU(28) Nettoexport Mdr kr

20 Diagram 4.5 visar Sveriges nettoexport inom och utom EU samt totalt för perioden 2000 till För första gången sedan 2006 ökade den totala nettoexporten från Sverige under Det totala exportöverskottet ökade med 1,4 miljarder och uppgick 2015 till 17 miljarder. Sveriges nettoexportintäkter kommer från länder utanför EU. 8 Handeln med EU gav ett exportunderskott på 129 miljarder vilket kan jämföras med ett underskott på 112 miljarder Detta kompenserades dock av exportöverskottet gentemot länder utanför EU som ökade från 128 miljarder 2014 till 147 miljarder Nettoexport fördelat efter varugrupp Diagram 4.6 visar Sveriges nettoexport efter varugrupp för 2014 respektive Skogsvaror, Mineralvaror, Verkstadsvaror och Kemivaror var de varugrupper som bidrog positivt till nettoexportintäkterna Skogsvaror svarade för en nettoexport på 96 miljarder, en ökning med 3,1 miljarder jämfört med Nettoexporten för mineralvaror minskade från 36 till 30 miljarder. Även Verkstadsvaror och Kemivaror hade positiva exportnetton. Medan nettot för Verkstadsvaror minskade från 29 till 16 miljarder ökade nettoexporten för Kemivaror kraftigt, från ett underskott på 0,4 miljarder 2014 till ett överskott på 10 miljarder Gruppen Övriga varor fortsatte att ge ett starkt negativt bidrag till exportnettot med 97 miljarder. Även om den totala nettoexporten ökade något mellan 2014 och 2015 har den uppvisat ett sjunkande överskott under det senaste decenniet. Det är framförallt Verkstadsvarornas bidrag som minskat. Diagram Sveriges nettoexport Fördelning på varuområden Mdr kr Skog Mineral Kemi Energi Verkstad (inkl bilar) Övrigt 8 Då statistiken i EU:s Intrastat inte redovisar ursprungsland för import via annat EU-land överskattas den faktiska importen från EU. På samma sätt underskattas importen från länder utanför EU eftersom denna import redovisas med avsändningsland i EU som svensk motpart när den går via något annat EU-land. 12

21 Tabell 4.4 Nettoexport av viktiga varuområden Miljarder kr Skogsvaror 94,7 96,7 94,5 91,8 90,1 92,6 95,7 Mineralvaror 16,7 30,2 38,3 42,7 32,5 35,5 29,5 Järn och stål 10,7 16,7 17,9 17,2 13,5 16,0 16,9 Kemivaror 13,7 11,2-4,4-3,3 6,3-0,4 10,0 Läkemedel 36,7 36,7 28,5 26,4 25,9 28,5 37,8 Energivaror -40,4-57,6-65,6-62,5-57,8-52,1-36,1 Verkstadsvaror 65,9 57,9 79,4 59,7 55,8 29,3 15,7 Maskiner 58,9 60,5 69,2 71,8 67,3 62,5 60,1 Elektrovaror och -8,9-17,5-19,5-29,0-32,8-36,6-48,5 telekom Vägfordon 6,8 4,3 21,2 15,7 17,0 2,9 5,7 Övriga varor -66,8-69,7-77,8-74,5-82,1-89,0-97,4 Livsmedel -42,8-41,4-45,0-45,0-46,9-49,6-52,6 Total 83,8 68,7 64,4 53,9 44,8 16,0 17, Sveriges handel med personbilar Tabell 4.5 och Diagram 4.7 illustrerar Sveriges export och import av personbilar gav handeln med personbilar ett exportunderskott på 11 miljarder, vilket är en minskning av underskottet med 9,7 miljarder jämfört med var det första år sedan 1977 som svensk personbilsimport var större än personbilsexporten, ett förhållande som inte ändrats sedan dess. Under 2015 ökade såväl exporten som importen av personbilar kraftigt, exporten med 57 och importen med 18 procent. Tabell 4.5 Sveriges export och import av personbilar SITC Personbilar Miljarder kr, ej bortfallsjusterade värden Totalt EU (28) Export Import Netto Export Import Netto ,3 34,1-0,8 19,0 28,8-9, ,3 47,4-9,1 19,5 41,1-21, ,3 51,0-6,7 23,5 45,0-21, ,2 46,3-10,1 17,8 40,3-22, ,9 47,4-13,6 17,9 42,0-24, ,7 54,3-20,6 20,1 47,5-27, ,0 63,9-10,9 29,5 59,0-29,5 Till skillnad från nettoexporten av personbilar till hela världen, som var positiv fram till krisåret 2009, har personbilsnettot till den inre marknaden nästintill regelmässigt varit negativ under det senaste decenniet exporterades bilar från Sverige till andra EU-länder till ett värde av 29 miljarder. Värdet på personbilsimporten från andra EU-medlemmar uppgick till 59 miljarder vilket innebar att underskottet med andra EU-länder var 30 miljarder, 2,1 miljarder större jämfört

22 Diagram 4.7 Sveriges handel med personbilar SITC Personbilar Export Import Netto Mdr kr Sveriges handel med läkemedel Tabell 4.6 och Diagram 4.8 illustrerar Sveriges export och import av läkemedel gav handeln med läkemedel ett exportöverskott på 38 miljarder, vilket var en ökning jämfört 2014 med 9,4 miljarder kronor. 46 procent av läkemedelsexporten går till EU. Samtidigt kommer över 86 procent av den svenska läkemedelsimporten från EU. Tabell 4.6 Sveriges export och import av läkemedel SITC 54 medicinska och farmaceutiska produkter. Miljarder kr, ej bortfallsjusterade värden Totalt EU (28) Export Import Netto Export Import Netto ,8 31,0 36,8 39,9 23,2 16, ,2 29,5 36,7 39,2 23,4 15, ,6 29,0 28,6 29,9 23,7 6, ,3 30,8 26,6 29,5 25,3 4, ,1 30,0 26,1 28,0 25,4 2, ,0 30,6 28,4 30,3 26,3 4, ,0 33,2 37,8 33,0 28,5 4,5 14

23 Diagram 4.8 Sveriges handel med läkemedel SITC 54 - Läkemedel och farmaceutiska produkter Export Import Netto Mdr kr Sveriges handel med livsmedelsvaror Tabell 4.7 och Diagram 4.9 visar Sveriges export och import av livsmedelsvaror. Under 2015 gav handeln med livsmedelsvaror ett handelsunderskott på 52 miljarder kronor, vilket är 2,7 miljarder större än Såväl export som import av livsmedelsvaror har ökat varje år under de senaste årens ekonomiska kriser. Mellan 2014 och 2015 ökade livsmedelsexporten med 8,0 procent och importen med 7,0. Handeln med andra länder inom EU genererade 43 procent av handelsunderskottet för livsmedelsindustrin. Samtidigt utgjorde exporten till EU 73 procent av den totala livsmedelsexporten och importen därifrån 61 procent av den totala importen. Tabell 4.7 Sveriges export och import av livsmedelsvaror SITC 0, 1, 22 och 4. Miljarder kr, ej bortfallsjusterade värden Totalt EU (28) Export Import Netto Export Import Netto ,6 89,9-41,3 35,8 60,2-24, ,9 92,8-39,9 39,0 59,2-20, ,2 96,8-43,6 39,0 62,4-23, ,0 100,8-43,7 40,4 65,6-25, ,3 107,8-45,5 44,4 69,0-24, ,3 117,2-49,0 49,1 73,9-24, ,7 125,4-51,7 54,1 76,3-22,1 15

24 Diagram 4.9 Sveriges handel med livsmedelsvaror SITC 0, 1, 22 och 4 Export Import Netto Mdr kr Sveriges varuhandel med den inre marknaden Export Nedan visas Sveriges export till EU:s medlemsländer för 2014 respektive I Diagram 4.10 visas exporten som andel av total svensk export till EU och i Diagram 4.11 som värde uppgick Sveriges export till EU till 691 miljarder, vilket motsvarade 59 procent av Sveriges totala export på miljarder. Tyskland, Storbritannien, Danmark och Finland är de största mottagarländerna inom EU med ett gemensamt exportvärde på 365 miljarder, vilket motsvarar 53 procent av den totala exporten till EU. Exporten till hela den inre marknaden, dvs. EU, Island, Liechtenstein och Norge, utgjorde 69 procent av Sveriges totala export. Tabell 4.7 visar Sveriges export till EU och den inre marknaden samt värdeförändring mellan 2014 och I vissa fall används termerna utförsel och införsel istället för export och import för handel på EU:s inre marknad. För att underlätta läsning av rapporten används här termerna export och import för all internationell handel. 16

25 Diagram Svensk export till EU(28) Andelar av total export till EU Andel (%) Diagram Svensk export till EU(28) Värde för resp land Mdr kr

26 Tabell 4.8 Sveriges export till EU och den inre marknaden 2015 Export till Exportvärde mdr kr Exportandel i % av total export Värdeförändring i % från 2014 Tyskland 121,1 10,3 7 Storbritannien 84,8 7,2 5 Danmark 80,7 6,8 4 Finland 78,8 6,7 0 Nederländerna 60,9 5,2 7 Belgien 52,1 4,4 0 Frankrike 49,0 4,1-1 Polen 36,3 3,1 10 Italien 30,9 2,6 14 Spanien 23,0 2,0 11 Österrike 10,4 0,9 9 Tjeckien 9,0 0,8 9 Estland 8,9 0,8 7 Litauen 7,4 0,6 12 Irland 6,1 0,5-6 Portugal 6,1 0,5 12 Ungern 5,5 0,5 5 Lettland 3,6 0,3 9 Rumänien 2,8 0,2 10 Slovakien 2,7 0,2 19 Grekland 2,7 0,2 26 Bulgarien 1,1 0,1 18 Slovenien 1,1 0,1 14 Luxemburg 0,9 0,1 13 Malta 0,9 0,1-11 Kroatien 0,7 0,1 17 Ospec i EU 3,3 0,3-27 EU Totalt 691,1 58,5 5 Norge 121,7 10,3 3 Island 2,5 0,2 28 Norden 1 283,7 24,0 3 Liechtenstein 0,0 0,0-6 Inre marknaden 2 815,3 69,0 5 Övriga länder 365,9 31,0 5 Export Totalt 1 181,2 100,0 5 1 Norden: Danmark, Finland, Norge och Island 2 Inre marknaden: EU, Norge, Island och Liechtensten Import Nedan redovisas Sveriges import från EU:s medlemsländer. I Diagram 4.12 visas importen som andel av total svensk import från EU och i Diagram 4.13 som värde, för respektive land uppgick den svenska importen från EU till 820 miljarder vil- 18

27 ket motsvarade 70 procent av den totala importen på miljarder. Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien är de EU-länder från vilka Sverige importerar mest utgjorde det totala värdet för den svenska importen från dessa länder 56 procent av importen från EU. 79 procent av Sveriges import kommer från den inre marknaden. Diagram Svensk import från EU(28) Andelar av total import från EU Andel (%) Diagram Svensk import från EU(28) Värde för resp avsändningsland Mdr kr

28 Tabell 4.9 Sveriges import från EU och den inre marknaden 2015 Import från Importvärde mdr kr Importandel i % av total import Värdeförändring i % 2014 Tyskland 209,2 18,0 8 Nederländerna 96,5 8,3 10 Danmark 89,6 7,7 9 Storbritannien 64,3 5,5-7 Finland 53,7 4,6-4 Belgien 50,7 4,4 15 Frankrike 50,6 4,3 2 Polen 40,3 3,5 12 Italien 37,6 3,2 12 Estland 18,3 1,6-1 Tjeckien 17,1 1,5 18 Irland 16,6 1,4 17 Spanien 15,7 1,3 4 Österrike 14,1 1,2 2 Ungern 9,0 0,8 32 Slovakien 8,1 0,7 8 Litauen 7,7 0,7-2 Lettland 5,6 0,5 1 Rumänien 3,8 0,3-10 Portugal 3,6 0,3 3 Luxemburg 2,6 0,2-1 Slovenien 1,8 0,2 6 Bulgarien 1,3 0,1 39 Grekland 1,2 0,1-8 Malta 0,6 0,0 215 Kroatien 0,4 0,0-13 Ospec i EU 0, EU Totalt 820,3 70,5 6 Norge 95,6 8,2 4 Island 0,3 0,0 74 Norden 1 239,2 20,6 4 Liechtenstein 0,1 0,0 5 Inre marknaden 2 916,3 78,7 6 Övriga länder 247,6 21,3 0 Import Totalt 1 163,9 100,0 5 1 Norden: Danmark, Finland, Norge och Island 2 Inre marknaden: EU, Norge, Island och Liechtensten 20

29 4.3 Sveriges varuhandel med länder utanför EU Sveriges varuhandel med länder utanför EU, dvs. tredje land, svarade för 41 procent av det totala exportvärdet och 30 procent av den totala importen, efter avsändarland Svensk export Diagram 4.14 visar den regionala fördelningen av svensk export. Varuexporten till Övriga Europa, dvs. Europiska länder som inte är medlemmar i EU, stod för 15 procent av det totala svenska exportvärdet. I denna grupp var Norge det i särklass största mottagarlandet med 10 procent av Sveriges totala exportvärde, följt av Ryssland och Schweiz med 1,2 vardera samt Turkiet med 1,1 procent. Exporten har ökat till alla dessa länder förutom till Ryssland dit den minskade med hela 33 procent. Sveriges handelsutveckling med Ryssland sedan 2001 illustreras i Diagram Exporten till Norge ökade med 3,0 procent. Diagram 4.14 Regional fördelning av svensk export Andel av total export 2015 EU(28) 58,5% Oceanien m fl 1,4% Övriga Europa 14,5% Asien 12,3% Amerika 10,6% Afrika 2,7% 21

30 Tabell 4.10 Svensk exportutveckling till Övriga Europa (ej EU-länder) Miljarder kr och procentuell andel av total export Värde Andel (%) Värdeförändring (%) Övriga Europa 173,6 171,8 15,4 14,5-1,0 varav: Gibraltar 2,1 1,4 0,2 0,1-33,2 Island 1,9 2,5 0,2 0,2 28,1 Norge 118,2 121,7 10,5 10,3 3,0 Ryssland 22,1 14,7 2,0 1,2-33,5 Schweiz 11,8 13,7 1,0 1,2 15,9 Serbien 1,0 1,1 0,1 0,1 5,2 Turkiet 13,1 13,2 1,2 1,1 0,6 Ukraina 1,8 2,2 0,2 0,2 20,0 Diagram 4.15 Sveriges handel med Ryssland Export Import (ursprungsland) Mdr kr Tabell 4.11 redovisar svensk exportutveckling i Afrika. Exporten till Afrika minskade med 3,5 procent mellan 2014 och Sammantaget utgjorde exporten till Afrika 2,7 procent av Sveriges totala export, 0,2 procentenheter mindre än

31 Tabell 4.11 Svensk exportutveckling till Afrika Miljarder kr och procentuell andel av total export Värde Andel (%) Värdeförändring (%) Nordafrika 16,6 14,7 1,5 1,2-11,2 varav: Algeriet 3,9 4,0 0,3 0,3 4,1 Egypten 6,9 6,2 0,6 0,5-11,2 Marocko 3,8 2,7 0,3 0,2-26,8 Västafrika 5,5 4,4 0,5 0,4-21,4 varav: Nigeria 2,6 2,0 0,2 0,2-23,9 Centr., Östra o. Södra Afrika varav: 10,5 12,5 0,9 1,1 18,2 Etiopien 0,2 1,3 0,0 0,1 449,8 Sydafrika 6,8 7,5 0,6 0,6 10,4 Totalt 32,7 31,5 2,9 2,7-3,5 Tabell 4.12 redovisar svensk exportutveckling i Amerika. Exporten ökade med 16 miljarder, motsvarande 15 procent. USA är Amerikas största mottagare av svensk export och tog 2015 emot 7,7 procent av den totala svenska exporten. Diagram 4.16 illustrerar Sveriges handel med USA sedan Mellan 2014 och 2015 ökade Sveriges export till USA med 19 procent. Kanada och Brasilien, de näst största och tredje största amerikanska exportmarknaderna, tog emot 0,8 respektive 0,6 procent av svensk export. Tabell 4.12 Svensk exportutveckling till Amerika Miljarder kr, andel i % av total export Värde Andel (%) Värdeförändring (%) Nordamerika 84,6 100,5 7,5 8,5 18,8 varav: Kanada 7,8 9,1 0,7 0,8 17,6 USA 75,9 90,6 6,7 7,7 19,4 Central- och Sydamerika varav: 24,3 24,2 2,2 2,1-0,3 Argentina 1,6 2,1 0,1 0,2 33,0 Brasilien 9,2 7,3 0,8 0,6-20,4 Chile 2,7 2,7 0,2 0,2 2,0 Mexiko 4,5 5,8 0,4 0,5 27,5 Peru 1,4 1,5 0,1 0,1 7,8 Totalt 108,9 124,7 9,7 10,6 14,5 23

32 Diagram 4.16 Sveriges handel med USA Export Import (ursprungsland) Mdr kr Tabell 4.13 redovisar svensk exportutveckling i Asien. Sammantaget ökade exporten till Asien från 135 till 146 miljarder, motsvarande 7,6 procent. De största asiatiska mottagarländerna är Kina, Japan, Indien och Saudiarabien. Kina tog emot svensk export till ett värde av 45 miljarder. Diagram 4.17 visar Sveriges handel med Asien sedan

33 Tabell 4.13 Svensk exportutveckling till Asien Miljarder kr. Andel i % av total export Värde Andel (%) Värdeförändring (%) När- och Mellanöstern 31,8 31,2 2,8 2,6-1,7 varav: Förenade Arabemiraten 7,1 6,8 0,6 0,6-4,7 Irak 2,3 2,1 0,2 0,2-9,2 Iran 2,1 2,5 0,2 0,2 21,0 Israel 2,4 2,4 0,2 0,2 1,4 Oman 1,4 1,8 0,1 0,2 27,0 Qatar 2,3 1,8 0,2 0,2-21,0 Saudiarabien 11,2 10,5 1,0 0,9-6,5 Övriga Asien 103,5 114,3 9,2 9,7 10,4 varav: Hongkong 0,9 1,3 0,1 0,1 40,8 Filippinerna 4,4 4,7 0,4 0,4 8,4 Indien 10,4 10,9 0,9 0,9 5,4 Indonesien 3,1 2,9 0,3 0,2-4,4 Japan 14,0 15,2 1,2 1,3 8,5 Kina 39,9 45,2 3,5 3,8 13,3 Malaysia 2,9 2,7 0,3 0,2-4,7 Pakistan 2,3 2,0 0,2 0,2-14,0 Singapore 5,9 6,4 0,5 0,5 8,1 Sydkorea 8,7 9,8 0,8 0,8 12,0 Taiwan 3,6 3,8 0,3 0,3 4,8 Thailand 3,9 5,4 0,3 0,5 39,1 Vietnam 1,2 1,3 0,1 0,1 13,8 Totalt 135,2 145,5 12,0 12,3 7,6 25

34 Diagram 4.17 Sveriges handel med Asien Export Import (ursprungsland) Mdr kr Svensk import Diagram 4.18 visar den regionala fördelningen av svensk import. Varuimporten från Övriga Europa, dvs. Europiska länder som inte är medlemmar i EU, stod för 13 procent av det totala svenska importvärdet. Värdet på importen från Övriga Europa minskade med 5,8 procent mellan 2014 och I denna grupp var Norge den största leverantören med ett importvärde på 96 miljarder, motsvarande 8,2 procent av den totala importen. Importen från Norge ökade med 4,4 procent. Från Ryssland minskade importen med hela 29 procent, medan den ökade från Schweiz och Turkiet med 16 respektive 5,9 procent. Diagram 4.18 Regional fördelning av svensk import Andel av total import 1-3 kv 2015 EU(28) 70,5% Oceanien m fl 0,2% Asien 10,7% Amerika 4,2% Övriga Europa 13,4% Afrika 0,9% 26

35 Importen av råolja utgör en betydande del av den totala importen från både Norge och Ryssland. Råolja utgjorde 19 procent av det totalaimportvärdet från Norge För Ryssland minskade oljans andel från 71 till 65 procent mellan 2014 och Tillsammans stod Norge och Ryssland för 70 procent av Sveriges totala råoljeimport. Medan Ryssland stod för 42 procent utgjorde Norges andel 28 procent av råoljeimporten Tabell 4.14 Svensk importutveckling från övriga Europa utanför EU Miljarder kr. Andel i % av total import Värde Avsändningsland Ursprungsland * Andel Värdeförändring (%) Värde Övriga Europa 166,0 156,3 14,9 13,4-5,8 163,6 152,5 varav Norge 91,6 95,6 8,2 8,2 4,4 87,2 91,0 Ryssland 54,3 38,3 4,9 3,3-29,5 56,4 39,4 Schweiz 8,1 9,4 0,7 0,8 16,1 7,8 9,1 Turkiet 9,8 10,4 0,9 0,9 5,9 10,0 10,5 * Den del av importen som införs via andra EU-länder har ingen uppgift om ursprungsland. Tabell 4.15 visar Sveriges import från Afrika. Mellan 2014 och 2015 minskade importen från Afrika från 16 till 11 miljarder, motsvarande 32 procent. Nigeria är det största Afrikanska leverantörslandet för svensk import och står för 69 procent av importen från Afrika. Övriga afrikanska länder är relativt små importleverantörer. Tabell 4.15 Svensk importutveckling från Afrika Miljarder kr. Andel i % av total import Värde Avsändningsland Ursprungsland * Andel Värdeförändring (%) Värde Nordafrika 1,1 1,1 0,1 0,1-2,8 1,3 1,2 Västafrika 11,3 7,0 1,0 0,6-38,5 11,4 6,5 varav Nigeria 11,2 6,9 1,0 0,6-38,5 11,2 6,4 Centr.- Öst- och Södra Afrika varav 3,6 2,8 0,3 0,2-22,4 3,7 3,0 Sydafrika 2,2 1,6 0,2 0,1-26,0 2,2 1,6 Totalt 16,1 10,9 1,5 0,9-32,3 16,4 10,6 * Den del av importen som införs via andra EU-länder har ingen uppgift om ursprungsland. 10 Se Kommerskollegiums handelsstatistiska faktablad för Norge respektive Ryssland, 27

36 Mellan 2014 och 2015 ökade Sveriges import från Amerika med 8,6 procent. Importen från USA ökade med 14 procent. USA är det största amerikanska leverantörslandet för svensk import och stod för 2,7 procent av Sveriges totala importvärde. Medan importen från Brasilien och Kanada ökade med 22 respektive 15 procent, minskade den från Chile, Peru och Venezuela med 19, 2,7 respektive 38 procent. Tabell 4.16 Svensk importutveckling från Amerika Miljarder kr. Andel i % av total import Avsändningsland Ursprungsland * Värde Andel Värdeförändring (%) Värde Nordamerika 30,9 35,2 2,8 3,0 13,7 31,1 35,7 varav Kanada 2,8 3,3 0,3 0,3 15,3 2,9 3,8 USA 28,1 31,9 2,5 2,7 13,6 28,2 31,9 Central- och Sydamerika varav 14,5 14,2 1,3 1,2-2,2 15,4 14,9 Brasilien 4,1 5,0 0,4 0,4 22,4 4,2 5,2 Chile 1,7 1,4 0,2 0,1-18,7 1,7 1,4 Peru 1,1 1,1 0,1 0,1-2,7 1,5 1,1 Venezuela 4,8 2,9 0,4 0,3-38,2 4,8 2,9 Totalt 45,5 49,4 4,1 4,2 8,6 46,5 50,6 * Den del av importen som införs via andra EU-länder har ingen uppgift om ursprungsland. Mellan 2014 och 2015 ökade importvärdet från Asien med 13 procent. Medan importen från När- och Mellanöstern minskade med 8,2 procent, ökade den från Övriga Asien med 14 procent, från 106 till 120 miljarder. Importen ökade från samtliga större leverantörsländer i Övriga Asien. Det kan noteras att Hong Kong fungerar som utskeppningshamn för export från andra Asiatiska länder till Sverige. Detta framkommer vid en jämförelse av importvärdet med Hong Kong som avsändningsland respektive ursprungsland. 28

37 Tabell 4.17 Svensk importutveckling från Asien Miljarder kr. Andel i % av total import Avsändningsland Ursprungsland* Värde Andel Värdeförändring (%) Värde När- och Mellanöstern 4,8 4,4 0,4 0,4-8,2 4,6 4,4 varav Israel 1,2 1,2 0,1 0,1-1,9 1,2 1,2 Qatar 1,3 1,3 0,1 0,1 1,3 1,3 1,4 Saudiarabien 0,9 1,0 0,1 0,1 10,4 0,9 1,0 Övriga Asien 105,6 120,0 9,5 10,3 13,7 113,3 129,3 varav Bangladesh 2,7 3,5 0,2 0,3 33,5 2,7 3,6 Hong Kong 8,5 9,3 0,8 0,8 9,7 2,5 2,8 Indien 5,3 5,9 0,5 0,5 11,9 5,4 6,0 Indonesien 1,1 1,4 0,1 0,1 29,0 1,2 1,5 Japan 10,0 10,0 0,9 0,9 0,3 11,7 13,0 Kina 50,0 59,0 4,5 5,1 18,0 59,6 69,3 Malaysia 2,9 3,1 0,3 0,3 5,3 3,5 3,5 Pakistan 1,0 1,2 0,1 0,1 12,4 1,0 1,2 Singapore 1,5 1,5 0,1 0,1 2,2 0,8 1,3 Sydkorea 6,1 6,2 0,5 0,5 2,4 6,2 6,6 Taiwan 5,1 5,5 0,5 0,5 8,3 6,0 6,3 Thailand 3,7 3,9 0,3 0,3 3,3 4,2 4,1 Vietnam 6,5 7,8 0,6 0,7 20,1 6,8 8,0 Totalt 110,4 124,4 9,9 10,7 12,7 117,9 133,7 * Den del av importen som införs via andra EU-länder har ingen uppgift om ursprungsland. 29

38 5. Tjänstehandel Tabell 5.1 visar Sveriges utrikeshandel med tjänster mellan 2006 och Värdet på tjänsteexporten uppgick 2015 till 605 miljarder och tjänsteimporten till 498 miljarder ökade Sveriges export av tjänster med 15 procent jämfört med Tjänsteimporten ökade med 9,9 procent. Tjänstehandeln resulterade i ett positivt netto om 107 miljarder, vilket är 35 miljarder mer än Tjänsteexporten utgjorde 32 procent av Sveriges totala export 2015 och tjänsteimporten 30 procent av total import. Tabell 5.1 Sveriges utrikeshandel med tjänster Flöden (netto), miljarder kr Export Import Netto ,0 286,6 34, ,5 315,7 46, ,8 348,5 40,3 I samband med att SCB publicerade statistik ,5 343,8 39,8 för betalningsbalansen för helåret ,8 341,2 49, publicerade de även för första ,4 356,3 67,0 gången statistik över Sveriges tjänstehandel fördelat på de största tjänstehandels ,6 371,1 67,5 partnerna. Tjänsteexporten till EU ökade ,7 395,3 80, med 16 procent och utgjorde 53 procent av Sveriges totala tjänsteexport. Norge, USA och Storbritannien var de länder som tog emot störst del av den ,5 604,6 452,7 497,5 71,8 107,1 svenska tjänsteexporten Tillsammans tog dessa emot 33 procent av Sveriges totala tjänsteexport. Tjänsteexporten ökade kraftigt till de flesta av Sveriges största tjänsteexportmottagare men ökningen på 44 procent till Storbritannien står ut särskilt. Diagram 5.1 Tjänsteexport efter handelspartner Andel av total tjänsteexport 2015 Övriga länder 18% USA 10% Schweiz 5% Danmark 6% Övriga EU 14% Finland 6% Nederländerna 4% Frankrike 5% Norge 14% Tyskland 8% Storbritannien 10% 30

39 EU:s andel av Sveriges totala tjänsteimport uppgick till 64 procent. De tre länder från vilka Sverige importerade mest tjänster var USA, Storbritannien och Tyskland som tillsammans stod för 36 procent av tjänsteimporten. Tjänsteimporten ökade från dessa tre länder med 19, 14 respektive 8,4 procent. Diagram 5.2 Tjänsteimport efter handelspartner Andelar av total tjänsteimport 2015 Övriga länder 13% USA 14% Schweiz 2% Övriga EU 23% Danmark 8% Finland 5% Nederländerna 3% Frankrike 4% Norge 7% Storbritannien 12% Tyskland 9% 31

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Första kvartalet 2015

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Första kvartalet 2015 06 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Första kvartalet Från och med rapporten för helåret 2014 baseras informationen om export och import av varor och tjänster i sammanfattningstabellerna

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2013 2013 06 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2013 Enheten för internationell 2013-06-19 Dnr: 2013/00386 handelsutveckling

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2012

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2012 2012 09 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2012 Enheten för internationell 2012-09-19 Dnr: 2012/00412 handelsutveckling

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2012

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2012 2013 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2012 Enheten för internationell 2013-03-19 Dnr: 2013/00386

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Utrikeshandeln för 1-3 kvartalen 2014

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Utrikeshandeln för 1-3 kvartalen 2014 12 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Utrikeshandeln för artalen Sveriges utrikeshandel och direktinvesteringar Utrikeshandel 2011 2012 Varor Värde (Mdr SEK) Export

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2011 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2010 Enheten för internationell 2011-03-10

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2013 09 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret Enheten för internationell -09-18 Dnr: /00386 handelsutveckling Anna Graneli

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Utrikeshandeln för första halvåret 2014

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Utrikeshandeln för första halvåret 2014 09 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Utrikeshandeln för första halvåret Enheten för internationell -09-23 Dnr: /00594 handelsutveckling Simon Falck Petter Stålenheim

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar RAPPORT Enheten för global handel Dnr: 190-0942-2000 Nils Eric Persson Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för 1999 Bytesbalansen

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2015 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Från och med rapporten för helåret 2014 baseras informationen om export och import av varor och tjänster i sammanfattningstabellerna

Läs mer

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Enheten för internationell handelsutveckling 2012-04-27 Dnr: 2012/00574 Petter Stålenheim Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Mellan 2004 och 2007 ökade den svenska exporten till de nya EUmedlemmarna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013 2014 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013 Sveriges utrikeshandel samt direktinvesteringar 2010 2011 2012 2013

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror 2012

Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Kraftigt fall i handeln med teknikvaror 2012 Exporten av teknikvaror föll med drygt 9 procent i värde Teknikvaror till ett värde av ca 520 miljarder SEK exporterades

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Rapport 2001:16 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Internationella enheten 2001-08-31 Referens Håkan Loxbo

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2012

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2012 2012 06 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2012 Enheten för internationell 2012-06-14 Dnr: 2012/00412

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Utrikeshandel med varor och tjänster

Utrikeshandel med varor och tjänster Nationalräkenskaper Utrikeshandel med varor och tjänster, Skillnaden mellan export och import av tjänster minskade under första kvartalet Nedgången i importen av tjänster gjorde att skillnaden mellan importen

Läs mer

Industrins lönekostnader internationellt. En genomgång av olika källor

Industrins lönekostnader internationellt. En genomgång av olika källor Industrins lönekostnader internationellt En genomgång av olika källor Förord För både arbetsgivare och fackliga organisationer är det av intresse att analysera hur svenska arbetskraftskostnader utvecklar

Läs mer

PIRLS 2011 & TIMSS 2011

PIRLS 2011 & TIMSS 2011 PIRLS 2011 & TIMSS 2011 Om PIRLS-studien 2011 Läsförmåga i årskurs 4 Ca 300 000 elever i 49 länder Ca 4660 elever i Sverige Enkäter till rektorer, lärare, föräldrar och elever Resultat i läsning Signifikant

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Gäller fr o m 2013-12-04 Innehåll Mobila produkter 2 Tele2 Business abonnemang 2 Mobiltelefoniabonneamang 2 Affärspaket 2 Mobilt bredband 2 Tele2 Business tilläggstjänster

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina

Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina 2 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 214-6-12 Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina Sveriges exportvärde för jordbruksprodukter inklusive fisk till Ryssland och

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 211 Utrikeshandel med tjänster 2 Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens slutliga uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln med tjänster till,

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Spring Mobil Växel Gäller från 20130708 Spring Mobil AB är ett eget bolag med org.nr. 55090238 som marknadsförs och säljs via Tele2 Sverige AB Innehåll Mobilabonnemang

Läs mer

Besöksnäringen en jobbmotor för utlandsfödda

Besöksnäringen en jobbmotor för utlandsfödda Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se Besöksnäringen

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

Direktinvesteringar 1

Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringsflöden Diagram 1 och tabell 1 visar värdet på in- och utflöden av direktinvesteringar under 2006-2014. Inflöden redovisas som nettot av de investeringar som utländska

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Direktinvesteringar. Tillgångar och avkastning

Direktinvesteringar. Tillgångar och avkastning Direktinvesteringar Tillgångar och avkastning 26 Direktinvesteringar Tillgångar och avkastning 26 Statistiska centralbyrån 27 Foreign Direct Investment Assets and income 26 Statistics Sweden 27 Tidigare

Läs mer

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013 PRESSMEDDELANDE 20 februari 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com HL Display-koncernen

Läs mer

Republikens presidents förordning

Republikens presidents förordning Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Komma igång. Pro Focus UltraView. Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida.

Komma igång. Pro Focus UltraView. Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida. Komma igång Pro Focus UltraView Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida. Vänligen gå till: www.bkmed.com/customer service/user manuals Innan du använder scannern, läs användarguiden

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror

Utrikeshandel med teknikvaror Utrikeshandel med teknikvaror Ekonomisk analys 2012-03-29 Utrikeshandel med teknikvaror Svensk export och import av teknikvaror Teknikvaror till ett värde av 573 miljarder SEK exporterades från Sverige

Läs mer

Utrikes födda i Linköping

Utrikes födda i Linköping Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo Utrikes födda i Linköpings kommun 2006:09 Antalet utrikes födda i Linköpings kommun har kontinuerligt ökat och uppgick år 2005 till 10,2 procent

Läs mer

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Bilaga till beslutsprotokoll Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Centrala studiestödsnämnden (CSN) har vid årets revidering av utlandslånebeloppen utgått ifrån att förra årets

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln SMÅFÖRETAGEN ÄR Större ÄN DU TROR I utrikeshandeln Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln Sverige är en liten utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade importvärdet uppgick till 1036 mdr kronor

Läs mer

Internationella portföljinvesteringar

Internationella portföljinvesteringar Internationella portföljinvesteringar AV ROGER JOSEFSSON När Internationella valutafonden (IMF) sammanställde de individuella resultaten av en undersökning avseende portföljtillgångar i utlandet (CPIS

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. 31.5.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. 31.5.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram 31.5.2016 TULLEN Statistik 1 MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2012-2016(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 -2 2012 2013 2014 2015 2016 Handelsbalans

Läs mer

Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse

Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse Frihandel ger tillväxt Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse sverige och frihandeln En allt öppnare världshandel, tillsammans med ett stabilt regelverk och fungerande samhällsinstitutioner,

Läs mer

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 INLEDNING Denna rapport utgör den slutliga årsstatistiken för den åländska inkvarteringsverksamheten år 2000. Publikationen följer i stort samma uppläggning

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Fakta Stockholm Halvmarathon

Fakta Stockholm Halvmarathon Fakta Stockholm Halvmarathon 16 264 löpare från 80 nationer 16 264 löpare från 80 nationer är anmälda till Nordens näst största halvmara. De största nationerna vid sidan av Sverige är Tyskland med 432

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd 2015-12-31. Tabell C20KDi:

BEFPAK-Folkmängd 2015-12-31. Tabell C20KDi: 1 (10) Samtliga Norden Danmark Finland 660 7 4 3 16 19 27 22 74 50 101 216 44 42 21 8 4 2 742 1 7 11 2 18 16 18 23 36 41 98 282 59 55 35 15 18 7 64 2 8 4 2 8 2 2 3 2 2 3 22 3 1 57 4 12 2 2 4 1 2 2 14 1

Läs mer

Stålåret 2015. Diagrambilaga 2016-01-29. rev 2016-04-25

Stålåret 2015. Diagrambilaga 2016-01-29. rev 2016-04-25 Stålåret 215 Diagrambilaga 216-1-29 rev 216-4-25 Procent 15 1 5 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Världen Indien Kina -5 USA Euroområdet 25 27 29 211 213 215 Källa: Konjunkturinstitutet,

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007

Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007 Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2009 Följande rapport utgörs av en demografisk översikt

Läs mer

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA?

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA? Varför högre tillväxt i än i euroområdet och? FÖRDJUPNING s tillväxt är stark i ett internationellt perspektiv. Jämfört med och euroområdet är tillväxten för närvarande högre i, och i Riksbankens prognos

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 30.11.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 30.11.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram 30.11.2015 TULLEN Statistik 1 MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2011-2015 7 Mrd. e 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 2011 2012 2013 2014 2015 Export Import

Läs mer

Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare

Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare Befolkning 2010 Sysselsättning 2008 Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare Sett efter medborgarskap

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

Mest stjäls det räknat i procent av butiksomsättningen i Indien, Mexico, Thailand, Sydafrika och Malaysia.

Mest stjäls det räknat i procent av butiksomsättningen i Indien, Mexico, Thailand, Sydafrika och Malaysia. Pressmeddelande 2008-11-12 Global undersökning om butiksstölder och snatterier visar: Stölderna i svenska butiker fortsätter öka svinnet betydligt högre i Sverige än i övriga Norden 630 kronor om året

Läs mer

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00 ÅRSPUBLICERING (preliminära uppgifter): EXPORTEN ÅR 4 NÄSTAN PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN Handeln med Ryssland avtog markant 9..5 Fritt för publicering klockan 9. Värdet på Finlands export av varor år

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Storbritanniens betydelse för Sveriges utrikeshandel inför britternas folkomröstning om EU-medlemskap

Storbritanniens betydelse för Sveriges utrikeshandel inför britternas folkomröstning om EU-medlemskap Storbritanniens betydelse för Sveriges utrikeshandel inför britternas folkomröstning om EU-medlemskap Kommerskollegium, juni 2016. ISBN: 978-91-88201-15-7 Introduktion Under 2016 väntar flera händelser

Läs mer

Lönar det sig att gå före?

Lönar det sig att gå före? MILJÖEKONOMI 10 Mars 2011 Lönar det sig att gå före? Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 10 mars 2011 Innehåll Svensk miljö- och klimatpolitik Kostnader av att gå före Potentiella vinster av att gå före KI:s analys

Läs mer

Sparsamma hushåll har skapat ett stort överskott i den svenska bytesbalansen

Sparsamma hushåll har skapat ett stort överskott i den svenska bytesbalansen Konjunkturläget mars 11 1 FÖRDJUPNING Sparsamma hushåll har skapat ett stort överskott i den svenska bytesbalansen På år har den svenska bytesbalansen gått från att visa ett underskott på nära miljarder

Läs mer

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency Attraktiva regioner, styrkor och svagheter SKNT Falun 2015 Johan Holmberg, Managing Director Copyright Invest in Dalarna Agency 2015

Läs mer

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2012

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2012 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-03-18 Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2012 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2012 till strax över 58 miljarder

Läs mer

The Presona Waste Extraction Systems

The Presona Waste Extraction Systems SE The Presona Waste Extraction Systems Rationell spillhantering med Presona Presona erbjuder den totala lösningen för rationell och problemfri hantering av pappersspill och makulatur inom grafisk industri,

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer