Projektarbete MTM 431

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektarbete MTM 431"

Transkript

1 Projektarbete MTM 431 VINDKRAFT Teori: Funktion, Hur mycket energi kan utvinnas vid olika vindhastigheter?, turbintyper Statistik; Vindförhållanden i Sverige. Variation över året, även sett på Sverige som helhet. Tillgänglighet-betydelsen för elproduktionen i landet. Lagring? Framtida potetial i Norrbotten och i Sveriges mest intressanta del sett ur vindkraftens synvinkel SOLENERGI Teori: Diffus, direkt-strålning, geometri och reflektion samt dess inverkan på kollektor. Solfångare (kollektor)- typer. Tillgänglighet sommar/vinter. Elproduktion med solceller. Lagring mha hetvattenackumulator. Potential i Norrbotten och i Sverige som helhet VÄRMEPUMPAR Teori: Termodynamik, köldmedier, värmekällor och värmesänkor Beräkningar på en villa där en sjövärmepump installerats. Värmeproduktion och elförbrukning beräknas månad för månad över året. Ekonomi? VÅGENERGI Se vindkraft

2 SUPERISOLERAT HUS Teori: Analys av värmebehov i en byggnad: fördelning på värme och ventilation. Inverkan av ingående byggnadsdelars värmemotstånd Jämför ett hus byggt enligt svensk byggnorm med ett lika stort superisolerat hus (Ex. 150 m 2 bostadsyta, fönsterytan lika i bägge fallen) Beräkna värmebehoven om dessa hus byggs i Norrbotten alternativt i Skåne. Försök uppskatta merkostnaden BIOBRÄNSLEN Teori: Energiinnehåll i olika bränslen (jfr med olja). Fuktens inverkan. Emissioner. Kartläggning av olika biobränslen typer och mängder inom landet. Cykeltider Förädling och hantering av biobränsle. Torkning- förbränning/förgasning. Jämför kostnader. Beräkna vilka arealer som erfordras för att producera 1000 MW värme effekt. Transportsystem samt erforderliga lagringsvolymer vid anläggningen KÄRNKRAFT Teori: Beskriv elproduktionen, förluster, reglering och kärnkraftens roll i Sverige. Vilka anläggningar finns (storlek, placering mm), reaktortyper vanligast i Sverige och världen? Säkerhet och slutförvaring. Miljöeffekter. Se också vattenkraft. FASTBRÄNSLE PANNOR Teori: Förbränningsförlopp, panntyper, verkningsgrad, emissioner, storlek på tillförselmängder Ekonomi (jfr elpanna mm) VATTENKRAFT Teori: Effekt utifrån fallhöjd och vattenflöde. Turbintyper och deras karaktäristiska egenskaper. Förluster i turbiner, generatorer samt ledningar. Reglering av kraftverk. Vattenkraftens roll i Sveriges elförsörjning. Kartlägg Luleälv. Total effekt och elleverans samt dess del av den totala elproduktionen. Vilka anläggningar finns? (Redovisa fallhöjd, effekt, levererad energi per år, turbintyp mm) Framtida potential. Ytterligare utbyggnad i Norrbotten? Effektiviseringar av befintliga anläggningar.

3 Upplägg av tekniska rapporter Förord (numreras ej) Administrativa fakta. Erkänna hjälp och stöd. (OBS! Ej nödvändig.) Sammanfattning (numreras ej) De allra viktigaste resultaten och slutsatser Innehållsförteckning (numreras ej) 1. INLEDNING 1 2. FÖRSTA RANGENS RUBRIK ANDRA RANGENS RUBRIK Tredje rangens rubrik 4 1. Inledning Inledning ska ge bakgrundsinformation, så att man kan förstå resten av rapporten. Här ska bland annat ändamål (ev. frågeställningar) och en kort beskrivning av rapportinnehållet ingå. Inledningen ska vara kortfattad så att läsaren inte tröttnar. 2. Avhandlingen (OBS! Ej rubriktitel) Avhandlingen är den mest omfattande delen i rapporten. Den skall däremot inte innehålla härledningar, beräkningar etc. Detta placeras i möjligaste mån i bilagorna. Däremot bör avhandlingen innehålla: Syfte och metod (kortfattat) Beskriv vilket/vilka mål ni har med rapporten, varför har rapporten skrivits. Vilka metoder har ni använt er av? Teori Nödvändig teori för att kunna följa och förstå beräkningar och resonemang Resultatredovisning (viktigast) Här ska samtliga resultat redovisas. Detta avsnitt är hjärtat i avhandlingen. Här besvaras alla frågeställningar som formulerats i inledningen.

4 Slutsatser (ordnade efter betydelse) och diskussion Slutsatserna dras utifrån resultaten. (OBS! Det går alltid att dra slutsatser.) Era egna åsikter och funderingar placeras i diskussionen 3. Referenser Det finns två metoder att ordna referenser I den ordning referenserna förekommer i den löpande texten Alfabetisk (efter författarens efternamn) Ex. 1. Jakob, M., Heat Transfer, Vol. 2, Wiley, New York, Bilagor Tabeller, diagram, ritningar, beräkningar etc som rapporten hänvisar till placeras i bilagorna. Dessa numreras i löpande följd allt eftersom du hänvisar dem i texten. Övrigt All text skall vara enhetlig. Om rapporten skrivs i grupp ska samma typsnitt och storlek på texten användas. Rapporten ska se ut som om en och samma person skrivit den. Pronomen får inte användas i rapporten. Ex. Vi beräknade att den maximala effekten för värmeväxlaren skulle vara.. Skriv istället: Värmeväxlarens maximala effekt beräknades till. Figurer och tabeller skall numreras och förklaras.

5

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Version 1.0 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 2015 02 02 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Pumpade Vattenkraftverk

Pumpade Vattenkraftverk Umeå Universitet 2010-03-16 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Pumpade Vattenkraftverk Projekt inom kursen Energilagringsteknik C Anders Håkansson anha0075@student.umu.se Anton Isaksson anis0005@student.umu.se

Läs mer

PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader

PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader + PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader 2015-04-17 Mattias Bisaillon & John Johnsson, Profu Sammanfattning Enligt Gävle kommuns miljöstrategiska program skall energianvändningen

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport HAGAGYMNASIET PROJEKTRAPPORT Vårterminen 2007 Att skriva en rapport Namn Klass Handledare 2 SAMMANDRAG Större arbeten, till exempel projektarbeten, inleds med ett kort sammandrag. Det är en självständig

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Att skriva uppsats Några råd inför projektarbetet Mimers Hus Gymnasieskola Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Innehållsförteckning Att skriva uppsats 1 Den skriftliga rapportens delar

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Uppvärmning konvertering från direktverkande el

Uppvärmning konvertering från direktverkande el Examensarbete 15 Hp C-nivå Uppvärmning konvertering från direktverkande el Reg: Oru- Te-BY3004- B103/08 Lovisa Arnesson Byggingenjörprogrammet 180 hp Örebro universitet vt 2008 Examinator: Stefan Petersson

Läs mer

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Håll framsidan så enkel som möjligt! Den ser tråkig ut utan bild, men framsidan på större arbeten ska endast innehålla text och vara informativ! Placera skolans logotype

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Lathund för Gymnasiearbetet

Lathund för Gymnasiearbetet ENSKILDA GYMNASIET Lathund för Gymnasiearbetet Hugo Persson HT2013 Bilden ovan används med tillåtelse av Grant Cochrane / FreeDigitalPhotos.net 2 1. Inledning Gymnasiearbetet för de högskoleförberedande

Läs mer

Att skriva en god rapport

Att skriva en god rapport Institutionen för Teknik och samhälle Att skriva en god rapport Hjälp och stöd för examensarbeten, rapporter och inlämningsuppgifter 2011 Version 2 April 2011 Teknik och samhälle Framtagen av Koglin, Adell

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

Är Bra Miljöval-märkt el och statliga elcertifikaten samma sak?

Är Bra Miljöval-märkt el och statliga elcertifikaten samma sak? Är Bra Miljöval-märkt el och statliga elcertifikaten samma sak? Johan Kling, Svenska Naturskyddsföreningen, 2003-06-02 All elproduktion har negativ påverkan på miljön oavsett om den kommer från kärnkraftverk,

Läs mer

Branschfakta personlig assistans

Branschfakta personlig assistans 2013 Branschfakta personlig assistans Innehåll 1 Inledning... 3 2 Branschens utveckling... 4 3 Assistansföretagens ekonomi... 7 4 Jämförelser med andra branscher... 12 5 Sammanfattning... 14 2 1 Inledning

Läs mer

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten 2 Projektet stöds av: Intelligent Energy Europe Programme of the European Community Ansvaret för innehållet i den här publikationen svarar författarna

Läs mer

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER 1 INLEDNING Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals år men den tekniska utvecklingen har gått fort de sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system och

Läs mer

nulägesanalys värmekällors andelar av värmemarkaden för småhus

nulägesanalys värmekällors andelar av värmemarkaden för småhus Svensk Fjärrvärme AB Januari 2004 Nulägesanalys värmekällors andelar av värmemarknaden för småhus Värmegles 2003:1 nulägesanalys värmekällors andelar av värmemarkaden för småhus Torbjörn Sandberg och Conny

Läs mer

Industriella kyl och värmesystem Fallstudie på Sandvik Coromant

Industriella kyl och värmesystem Fallstudie på Sandvik Coromant AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ Industriella kyl och värmesystem Fallstudie på Sandvik Coromant Mattias Lindberg November 2012 Examensarbete 15 hp C-nivå Energisystem Energisystemingenjör Examinator: Nawzad

Läs mer

ATT SKRIVA BRA RAPPORTER

ATT SKRIVA BRA RAPPORTER HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för ekonomi och teknik 2006-08-28 Gunnar Weber ATT SKRIVA BRA RAPPORTER Gunnar Weber Att tänka på inledningsvis 1 Vem skall läsa rapporten och varför? 1 Hur lyckas jag med

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om behovet av reglerkraft Version 2. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213 3

Läs mer

optimala fjärrvärmesystem Rapport I 2009:13

optimala fjärrvärmesystem Rapport I 2009:13 Rapport I 2009:13 i symbios med industri och samhälle för ett hållbart energisystem louise trygg kristina difs elisabeth wetterlund patrik thollander inger-lise svensson ISBN 978-91-7381-028-9 2009 Svensk

Läs mer

Carbon Critical Masterplanning tool klimatpåverkan från samhällsplaneringsprojekt

Carbon Critical Masterplanning tool klimatpåverkan från samhällsplaneringsprojekt Carbon Critical Masterplanning tool klimatpåverkan från samhällsplaneringsprojekt Carbon Critical Masterplanning tool climate impact of masterplanning projects Elias Prokofiev Civilingenjörsprogrammet

Läs mer