Läget för bioenergi och biodrivmedel. Gustav Melin, 10 nov 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läget för bioenergi och biodrivmedel. Gustav Melin, 10 nov 2012"

Transkript

1 Läget för bioenergi och biodrivmedel Gustav Melin, 10 nov 2012

2 Hur många procent av Sveriges energianvändning tror du att bioenergin står för?

3 Hur många procent av Sveriges energianvändning tror du att bioenergin står för?

4 Hur många procent av Sveriges energianvändning tror du att bioenergin står för? 32%!

5 Bioenergi Sveriges största energislag! Gustav Melin Stockholm

6 Växternas klorofyll samlar solens energi och bygger samman koldioxid och vatten till kolhydrater socker och cellulosa

7 Växterna är naturens motor som ger föda och energi till människor och djur. Bioenergi i kretslopp, är lika förnybart som, vind och sol.

8 GROSS INLAND CONSUMPTION Gross inland consumption of renewables in EU27 (stacked, Mtoe) ,5 104,7 Wind energy Hydro Power Geothermal Solar energy Biomass and waste Source: Eurostat (AEBIOM Statistical Report 2011) The consumption of RES has significantly increased in recent years. While hydro power stagnates solar and wind energy show impressive growth rates, but starting from a relatively small market share. Biomass is by far the most important source of RES energy in Europe. Representing 68,6% of the consumption of RES in the EU

9 Total contribution of bioenergy in 2010 in EU27: 85,3 Mtoe Bioenergy targets according to national renewable energy action plans (nreaps) Total contribution of bioenergy in 2020 in EU27: 138,3 Mtoe Transport 16% Bioelectricity 12% Heat 72% Transport 21% Bioelectricity 14% Heat 65% 2010 Source: AEBIOM, based on NREAPs 2020 Note: Bioenergy is considered as the gross final energy consumption, made up of the sum of bioelectricity, biomass for heat, bioheat (CHP, DH) and transport biofuels.

10 Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt.

11 Andelen förnybar energi i Sverige, Sverige kommer redan i år att nå över 49 procent förnybar energi, som är EU-målet för Den gröna kurvan visar de uppmätta andelarna år för år, enligt olika rapporter från Energimyndigheten, och Svebios beräkning för 2011 och 2012, grundat på Energimyndighetens statistik och prognoser.

12 Sveriges energianvändning 2011 Naturgas 11,3 TWh, 3,0% Kol, 19,1 TWh, 5,0% Kärnkraft 49,8 TWh, 13,1% Vindkraft 5,3 TWh, 1,4% Värmepumpar 3,8 TWh, 1,0% BIOBRÄNSLE 120,3 TWh, 31,6% Bioenergi är Sveriges största energikälla, större än kärnkraft och vattenkraft tillsammans Slutlig energianvändning fördelad på energikällor. Svebios beräkning är grundad på Energimyndighetens kortsiktsprognos mars Vattenkraft 56,6 TWh, 14,9% Olja 113,9 TWh, 30,0% Andelen förnybart blir faktiskt lite lägre än de 48,9 % som man kan utläsa av denna tabell eftersom förnybarandelen ska räknas enligt "EUmetod" vilket inkluderar frivärme från små värmepumpar, men exkluderar frivärme till värmepumpar i fjärrvärme, samt hälften av avfallet och all torven. Dessutom ska man inkludera distributionsförlusterna både i fjärrvärmen och i elnäten. Det gör att förnybarhetsandelen troligen ligger på 47,8 procent (eller om så vill "omkring 48 procent").

13 Bra styrmedel är: Generella, PPP Polluter Pays Principle Den som orsakar ett utsläpp ska betala för det. Då styr man mot lägre utsläpp och ett miljövänligare beteende, exempelvis koldioxidskatt, svavel- och NOX-avgifter. Långsiktiga Tidsbegränsade stöd ger osäkra investeringsvillkor och gynnar ofta fel produkt eller bidragsoptimering. Teknikneutrala Innebär att de mest lönsamma lösningarna väljs för att lösa problemet, kostnadseffektivt och konkurrensskapande. Direkta stöd bara för att utveckla ny teknik, Enkla Lätta att förstå och att administrera

14 Example CHP in Östersund

15 Energy in Östersund

16 Elproduktion 2011 Fossilkraft 5,2 TWh, 3,6% Biokraft 10,3 TWh, 7,1% Kärnkraft 57,7 TWh, 39,8% Vattenkraft 65,7 TWh, 45,3% Biokraft, dvs el från biobränslen, avfall och torv, från kraftvärme och industriellt mottryck, gav 10,3 TWh el 2011, vilket motsvarar 7,1 procent av eltillförseln. Källa: Svensk Energi, bearbetning av Svebio. Förnybara andelen i elproduktionen var 56,6 %. Elexporten var 7,0 TWh. Vindkraft 6,1 TWh, 4,2%

17 Elproduktion GWh el i värmesektorn uppdelat på bränslen Elproduktion GWh/år Fossilt, nytt Fossilt, bef Avfall/annat, nytt Avfall/annat, bef Torv, nytt Torv, bef Biobränsle, nytt Biobränsle, bef

18

19 Andel förnybarenergi av den totala energianvändningen i transportsektorn (%) 60,0% Elbilar 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% Nya Biodrivmedel Drop in Biogas ll fordonsgas Ren Fame FAME för låginblandning Ren etanol E85, ED95, E100 Etanol för låginblandning Spårbunden trafik 10,0% 0,0% % förnybart i transportsektorn 2030 är möjligt & ekonomiskt rimligt - men med en stärkt elbilsutveckling når vi ännu längre!

20 Potentials for biomass (TWh) Use 2009 Potential Peat Waste Agriculture Black liquor Wood fuels Svebio has estimated potentials for supply of bioenergy available in 2020, here compared to the utilisation in The largest remaining potentials are in agriculture and forestry.

21 Trend för total volym rundved i svensk skog Million cubic metre standing volume, stem volume over bark from stump to tip. The total standing volume, and thus the amount of stored carbon, has doubled in Sweden s forests in the previous hundred years, thanks to reforestation and good forest management. Source: Swedish National Forest Inventory

22 Forest area (million ha) Forest area (million ha) and growing stock volume (billion m3) ,6 151,0 155,6 22,2 20,8 18, Growing stock volume (billion m 3 ) Growing stock volume Forest area Source: Rautinen A. and al.

23 Global carbon budget 2010 (Billion tonnes C per year) ,14 Carbon emmissions from deforestation is 9 per cent of Fossils total and emissions. cement 8,5 Global forest growth Deforestation assimilate carbon 1,2 corresponding Forest to three growth times carbon -4,5 emmissions from Sink in deforestation. oceans -2,5 Residual 1,3 Accumulated in atmosphere 3,7 5,01 2 0, Fossil fuel & cement Deforestation Forest growth Ocean sink Atmospheric growth (Sum) -2,69-2,31 Global Carbon Project 2011; Updated from Le Quéré et al. 2009, Nature G; Canadell et al. 2007, PNAS

24 Avskogning i Amazonas, Brasilien, Miljoner hektar per år Avskogning i Amazonas, Miljoner hektar per år Sockerrör, Miljoner hektar Källa: INPE och IBGE.

25 Ca 2 % av den globala åkermarken används för odling av energigrödor Skog 26% Gräsmark och bete 28% Åkermark 10% Energigrödor 2% Öken, berg, övrigt 34% Bebyggelse, infrastruktur 2% Globalt finns ca 1500 miljoner hektar åkermark. Biodrivmedel odlas på ca 30 miljoner hektar av dessa.

26 Fördelning av de två procenten energigrödor Argentina (soja) 4% USA (majs/soja) 46% Brasilien (sockerrör/ soja) 18% Kanada (majs och vete) 1% EU (raps/ sockerbetor/ vete) 26% Kina (majs och vete) 5%

27 Genomsnittlig årlig produktion av etanol och biodiesel (miljoner liter) Etanol Biodiesel USA EU 9184 Brasilien USA 1658 Kina 7189 Argentina 1576 EU 5651 Brasilien 1550 Indien 1892 Malaysia 765 Thailand 672 Australien 627 Sydafrika 384 Thailand 584 Indonesien 210 Indonesien 369 Mexiko 64 Sydafrika 57 Tanzania 29 Mozambique 51 Mozambique 25 Tanzania 50 Övriga 6593 Övriga 1137 Totalt Totalt Som jämförelse tillverkar Agroetanol 210 miljoner liter etanol i Sverige

28

29 1 200 Realpris för vete Kansas City US dollar/ton

30 Hektarskörd vete kg/ha, Sverige / / / / / /2005 Under åren var den årliga produktionsökningen 1,7 %. Mellan 1990 och 2005 bedrev Sverige politik för att minska överproduktionen av spannmål.

31 Satsningar på jordbruket avgörande för ökad produktivitet på befintlig odlingsmark ( ) Källa: Nature, A new hope for Africa

32 Moderna brukningsmetoder kan kraftigt öka avkastningen per hektar i utvecklingsländerna

33 ÅR Global matproduktion Ökning matefterfrågan % ,2 % ,6 % ,4 % Ökning av matproduktion % ,2 % ,6 % ,3 % 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 Matproduktion Efterfrågan Behov enl. FN Ökning 1,6% Ökning 2,2% För att täcka behovet enligt FN fram till 2050 behövs en årlig matproduktionsökning om 1,1 % 0,0 Ur rapporten LONG TERM PERSPECTIVES FOR WORLD AGRICULTURE AND THE ROLE OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ITS EVOLUTION, FAO 2005

34 Vi vet att det är möjligt 25 % förnybar energi i transportsektorn % förnybar energi i transportsektorn % förnybar energi i transportsektorn 2050

35 Med förnybar energi i transportsektorn menar vi hållbara biodrivmedel och förnybar el. El och biodrivmedels kompletterar varandra

36 Besluta om långsiktiga villkor så att industrin kan investera i biodrivmedelsproduktion. Förläng energiskattebefrielsen och höj koldioxidskatten. På sikt kan energiskatt eventuellt introduceras på biodrivmedel.

37 Ta bort subventioner till dieselbilar. Långsiktiga regler gör att andrahandsvärdet för fossilberoende bilar minskar.

38 Villkora skattelättnader för miljöfordon med tankningsgrad av förnybar energi. Tag bort dubbelräkning och fyrdubbelräkning för att inte lura oss att tro att vi når målen.

39 Ta bort skatterabatten på fossil naturgas Inför ett metanreduceringsstöd för gödselbaserad biogas.

40 Skärp kraven för förnybara biodrivmedel i Sverige, kräv 50 procentig klimatnytta redan idag, öka kraven succesivt. Kräv samma hållbarhets- och klimatrapportering för fossila drivmedel som för förnybara.

41 Stoppa förslaget om en ILUCfaktor (Indirekt Land Use Change). Åtgärda Land Use Change genom att stoppa de företag som avverkar skog och förstör unika naturvärden.

42 Slutsatser Vi har redan nått de Svenska målen och behöver sätta nya mål. Det finns gott om råvara för att producera biodrivmedel, både från skog och åker. Jordbruksbaserade biodrivmedel kommer att dominera i många år men träbaserade biodrivmedel kan bli billigare på sikt Brasilien, EU och USA 90 % av energigrödorna Enorm outnyttjad produktionspotential i jordbruket, framför allt i utvecklingsländerna Vi kan producera både Food and fuel så att det räcker till globala behov men vi måste använda energi mer effektivt än idag.

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien Effektiv energianvändning g 2012-11-29 Gustav Melin, VD. www.svebio.se

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien Effektiv energianvändning g 2012-11-29 Gustav Melin, VD. www.svebio.se Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien Effektiv energianvändning g 2012-11-29 Gustav Melin, VD Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Växternas

Läs mer

Cecilia Hammarlund, Karin Ericsson, Helena Johansson, Robert Lundmark, Anna Olsson, Evgenia Pavlovskaia, Fredrik Wilhelmsson

Cecilia Hammarlund, Karin Ericsson, Helena Johansson, Robert Lundmark, Anna Olsson, Evgenia Pavlovskaia, Fredrik Wilhelmsson Cecilia Hammarlund, Karin Ericsson, Helena Johansson, Robert Lundmark, Anna Olsson, Evgenia Pavlovskaia, Fredrik Wilhelmsson AgriFood Economics Centre Bränsle för ett bättre klimat marknad och politik

Läs mer

Ska jag tanka etanol?

Ska jag tanka etanol? Ska jag tanka etanol? Semida Silveira Etanol är ett beprövat biodrivmedel som med lätthet kan användas i transportsektorns befintliga infrastruktur. FORES Studie 2011:1 Essays on Environmental Economics

Läs mer

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN Huvudrapport från projektet Vägval energi KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Svebios synpunkter på kommissionens förslag om ändring i Förnybart- och Bränslekvalitetsdirektiven

Svebios synpunkter på kommissionens förslag om ändring i Förnybart- och Bränslekvalitetsdirektiven Svebio arbetar för ett 100 % förnybart energisystem. Våra mer än 300 medlemmar tillverkar, förädlar, marknadsför och använder biobränslen och biodrivmedel från såväl grödor som avfall, restprodukter och

Läs mer

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Rapport Biobränslen för en hållbar framtid Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Varför biobränsle 4 3.1. Naturskyddsföreningens policyer

Läs mer

Remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi REMISSYTTRANDE 2011 04 04 N2009/5373/E Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Svenska Bioenergiföreningen

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 1 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Ökade klimatgasutsläpp i Sverige 2010 Svebio kräver förstärkta åtgärder Utsläppen av växthusgaser ökade kraftigt mellan

Läs mer

Konferens 26 oktober 2011

Konferens 26 oktober 2011 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Konferens 26 oktober

Läs mer

Med vindkraft i tankarna Vindkraft i. Sverige 2020

Med vindkraft i tankarna Vindkraft i. Sverige 2020 Med vindkraft i tankarna Vindkraft i Sverige 2020 Innehåll Sammanfattning 5 1. Bakgrund 9 2. Behov av el från vindkraft 10 2.1 Högre krav från EU på produktion av förnybar el 10 2.2 Framtidens transportsystem

Läs mer

Stoppa stöden till etanol och biodiesel!

Stoppa stöden till etanol och biodiesel! Stoppa stöden till etanol och biodiesel! Etanol och biodiesel är en miljöbluff med gigantiska kostnader. USA, EU och Sverige stödjer etanol och biodiesel med skattemiljarder varje år, trots att det förvärrar

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 9 / 2011 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Rummukainen m fl (2010, s. 23-24) fördee en kort diskussion om h konstaterades att även om den fysikaliska effekten

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 10 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP De svenska utsläppen minskar stadigt - 16 procent mellan 1990 och 2011 De svenska utsläppen av klimatgaser minskade

Läs mer

Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system

Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system Chalmers EnergiCentrum CEC Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system Slutrapport från forskningsprojektet Biokombi Rya Ingrid Nyström Erik Ahlgren Eva Andersson Martin Börjesson Elsa Fahlén Simon

Läs mer

Med utveckling i tanken. Om biodrivmedel i Afrika. som en möjlig väg ut ur fattigdomen

Med utveckling i tanken. Om biodrivmedel i Afrika. som en möjlig väg ut ur fattigdomen Med utveckling i tanken Om biodrivmedel i Afrika som en möjlig väg ut ur fattigdomen Fakta utan gränser Nr 6, januari 2008 Stockholm, januari 2008 Kooperation Utan Gränser Box 30214, SE-104 25 Stockholm,

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

LRFs energiscenario till år 2020

LRFs energiscenario till år 2020 LRFs energiscenario till år 2020 FÖRNYBAR ENERGI FRÅN JORD- OCH SKOGSBRUKET GER NYA AFFÄRER OCH BÄTTRE MILJÖ En sammanställning av - omvärldsförändringar - potentialer och - marknader Huvudförfattare Erik

Läs mer

Energimarknadsrapport biobränslen

Energimarknadsrapport biobränslen Energimarknadsrapport biobränslen Läget på biobränslemarknaderna, november-december 2014 Kontakt: energimarknadsrapport-bio@energimyndigheten.se Innehåll Sammanfattning 3 Nyheter i korthet 4 Månadens fokus

Läs mer

Prognoser över utsläpp av växthusgaser

Prognoser över utsläpp av växthusgaser Prognoser över utsläpp av växthusgaser Delrapport 1 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2004 Förord Naturvårdsverket och Energimyndigheten har fått regeringens uppdrag

Läs mer

Innovationspolitik för framtidens energisystem. Analys av internationella policyexperiment. Rapport 2015:05

Innovationspolitik för framtidens energisystem. Analys av internationella policyexperiment. Rapport 2015:05 Rapport 2015:05 Innovationspolitik för framtidens energisystem Analys av internationella policyexperiment Tillväxtanalys har de senaste åren studerat vad Sverige kan lära av andra länder när det gäller

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 11 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Världsbanken varnar för en 4 grader varmare värld A power shift to emerging economies Världsbanken publicerade den

Läs mer

LÅT KOLET LIGGA. Gröna förslag för ett kolfritt EU

LÅT KOLET LIGGA. Gröna förslag för ett kolfritt EU LÅT KOLET LIGGA Gröna förslag för ett kolfritt EU LÅT KOLET LIGGA. PM 2014-05-15 2 Sammanfattning Vi har just nu en unik möjlighet att rädda världen från en klimatkatastrof. FN:s klimatpanel visar att

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 10 / 2011 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Dansk nytändning av förnybar energi När den nya danska vänsterregeringen under Helle Thorning-Schmidt tillträdde den

Läs mer

Strategin för effektivare energianvändning och transporter, EET

Strategin för effektivare energianvändning och transporter, EET Strategin för effektivare energianvändning och transporter, EET Underlag till Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av miljökvalitetsmålen Banverket Energimyndigheten Luftfartsstyrelsen Naturvårdsverket

Läs mer

BECCS som klimatåtgärd. En rapport om koldioxidlagring från biomassa i ett svensknorskt

BECCS som klimatåtgärd. En rapport om koldioxidlagring från biomassa i ett svensknorskt En rapport om koldioxidlagring från biomassa i ett svensknorskt perspektiv Författarna och Biorecro AB, 2010 www.biorecro.se Biorecro AB Box 3699 103 59 Stockholm Telefon: 08 678 75 01 Fax: 08 611 42 10

Läs mer

Stockholms energiframtid En backcastingstudie för ett fossilbränslefritt Stockholms län 2050. Kristin Fahlberg

Stockholms energiframtid En backcastingstudie för ett fossilbränslefritt Stockholms län 2050. Kristin Fahlberg Stockholms energiframtid En backcastingstudie för ett fossilbränslefritt Stockholms län 2050 Kristin Fahlberg Examensarbete Stockholm 2008 Kristin Fahlberg Stockholms energiframtid En backcastingstudie

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 4 / 2012 Figur 2 Andel förnybara drivmedel i vägtrafiken Figure 2 Share of renewable fuels in road traffic NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP VÅRPROPOSITIONEN:

Läs mer

Sveriges gles- och landsbygder 2007

Sveriges gles- och landsbygder 2007 Kommuntyper och regioner enligt Glesbygdsverkets definition. Unika möjligheter I glesbygdskommuner bor minst 30 procent av befolkningen i glesbygd. I tätortsnära landsbygdskommuner bor minst 30 procent

Läs mer