(\! -3'JAklbiJaga - Dpb: Sala kommuns medverkan" name="description"> (\! -3'JAklbiJaga - Dpb: Sala kommuns medverkan">

MISSIV Oiarienr 1'>(\ 14! 2-3'JAklbiJaga 1- Dpb:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MISSIV Oiarienr 1'>(\ 14! 2-3'JAklbiJaga 1- Dpb:"

Transkript

1 ",. SALA. KMMUN Bliaga KS 0/5/ () Z0.()Z-0 MSSV PER SKG DREKT, KMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNNG Kommunstyrelsen KomJfvrsMing nk MSSV iarienr '>(\! -3'JAklbiJaga - Dpb: Sala kommuns medverkan i intresseföreningar Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till förvaltningen att genomföra en översyn av i vilka intresseföreningar som kommunen ska vara representerad i, samt vilken ersättning som i förekommande fall ska utgå för av kommunen utsedd representant vid deltagande i intresseförenings sammanträde/förrättning/årsmöte. KSF har genomfört en redovisning över vilka arvoden som har betalats ut av Sala kommun för politikers medverkan i olika intressegrupper/föreningar. KSF kan inte avgöra om en ledamot ska vara representerad i en intressegrupp/förening då vi inte har medverkat i de möten som har varit och därav inte kan bedöma om det finns ett kommunalt intresse att närvara. KSF anser att det finns tydliga bestämmelser för hur beslut om medverkan i intresseföreningar och vem som ska besluta om detta. Vi hänvisar till de Bestämmelser om ersättningar och arvoden til! förtroendevalda 0, som fastställdes att gälla flo.m enligt beslut i KF dnr0.8.! dessa bestämmelser står i 3 att tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare cch andra förtroendevalda som medgetts niirvarorätt, h3.r ratt till er!;ättning... Sedan kommer en uppräkning av olika typer av möten som är kan uppfylla kravet på närvarorätt. Därefter kommer stycket:... För ersättning enligt ovanstående punkter krävs särskilt uppdrag av styrelse, nämnd eller utskott genom protokollfört beslut. undantagfall får prövning ske i efterhand... under rubriken Tolkning och tilläulpning står att Konunuustyrelsens ledningsutskott beslutar om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser. Detta innebär att:. nnan beslut tas om närvaro i intresseförening bör kontroll av föreningens stadgar och tidgare protokoii samt en avstamnmg med tjdgare iedamäten vara underlag för värdering om den kommunala närvaron är befogad.. Ett protokollfört beslut om medverkan i förening ska tas av nämnd, styrelse eller utskott. 3. Vid tveksamma fall har KSLU tolkningsrätt och kan upphäva beslut. Detta kan ske när som helst under mandatperioden.. Varje ledamot som har fått närvarorätt har en skyldighet att pröva om varje möte uppfyller grunderna en!. 3 och begära en upphävning av sin närvarorätt om grunderna till en!. 3 inte uppfylls.

2 () 0-{)-0 5. Vid tveksamma fall bör ledamot rådgöra med KSLU eller beslutande nämnd, styrelse eller utskott. Uppfylls inte grunderna till ersättningar och arvoden kan det bli fråga om bedrägeri av ledamoten. Med hänvisning till ovanstående föreslår KSF att kommunstyrelsen beslutar att den parlamentariska gruppen får i uppdrag att ompröva besluten om närvarorätt i aktuella föreningar och intresseorganisationer innan mandatperiodens utgång att den parlamentariska gruppen ska tillämpa Bestämmelser om ersättningar och arvoden till!örtroendevalda 0

3 "" SALA Bilaga KS 0/5/ tt.ij KMMUN KMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNNG PM Kommunstyrelsen (3) PM PER SKG DREKT: Komring nk Diarien7-0Jlt."":"<'?Aktbilagi. Dpb:, Översyn av kommunens medverkan i intresseföreningar Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till förvaltningen att genomföra en översyn av i vilka intresseföreningar som kommunen ska vara representerad i, samt vilken ersättning som i förekommande fall ska utgå för av kommunen utsedd representant vid deltagande i intresseförenings sammanträde/förrättning/årsmöte. Dessutom finns ett uppdrag i den Ekonomiska kontroll- och åtgärdsplanen att kommunens deltagande i samverkansorganisationer samt som ledamöter eller ersättare i olika föreningar och organisationer ska prövas och vid behov avvecklas. VALDA REPRESENTANTER STYRELSER MED ARVDEN Här redovisas kostnader för olika st'ytelser och föreningar som Sala konlnluns politiker mcd\terkar i under mandctpcriod 0--03, med antal representanter och antal möten och utbetalda arvoden. ngen kostnad betyder att antingen har ingen närvarat på möten eller så betalas arvodet ut från annat håll. Styrelse/förening Medlems- Bidrag Valda Antal Utbetalda avgift leda- möten arvoden möten Begravningsombud Biogas Öst Bygdeföreningen Tärnan tärnabadet Cl"flpanion i VdsttndnlanJ Z DaJabanans intressenter Dalälvens Vattenvårdsförening 650 Fondförvaltning Förbundet Agenda Företagareentrum + bidrag till evenemang Revisor fondförvaltning Handikappråd 9 FK Sala Friidrottssektionen 0000

4 (3) ntresseföreningen Bergslaget Kommentus Kommuninvest Ekonomiska förening Landsbygdsmentorerna 0000 Mälardalsrådet Musik i Västmanland Nedre Dalälvens intresseförening Nedre Dalälven Biosfärsområde Nedre Dalälven Leader l\. _.< ',' -.;",--- lull d v d'!)lltaldhd samordningsförbund Finsam Patientnämnd Pens!onärsråd 0000!""AA"'n 8503, 8 < Sala hembygds och fornminnesförening 6 Sala stadsutveckling Sala sparbank huvudmän Sagålls Reglerillgsföretag Samverkan kring hi5.lpmdel$vcrksamhc:ten VKL 0 Samrådsgruppen för RTJ SKL Svartådalens Bygdeutveckling Sveriges Ekokommuner 7307 Vafab Miljö AB Vattenråd 6000 VKL VKL folkhälsoarbete VL bolagsstämma 8 Vänortsföreningen

5 3 (3) Norden+ungdomsutbyte 8000 Vänortsföreningen Sala Pao 5000 Vänortsföreningen Sala Vändra+0 år jubileum 0000 Västerås tingsrätt nämndemän Västmanlands Kreditgarantiförening Västmanlands Samtrafiksförbund

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd Sida 1(12) Handläggare Giltigt från och med Reviderat Processägare Karin Henriksson (khn016) 2015-06-24 2015-06-24 Beslutat av Landstingsfullmäktige 2015-06-24 112 Gäller för Landstingsgemensamt Granskare

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd Beslutad i Kommunfullmäktige den 24 september 2014, 302 Belopp uppräknade

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun Skollagen kap 6 Melleruds Kommun Skollagen kap 6 - Åtgärder mot kränkande behandling Gäller för all personal som är i verksamheten. Huvudmannen ansvarar för personalen fullgör de skyldigheter som anges

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän AVTAL 1 (8) Arbetsgivarsidan Arbetstagarsidan Kriminalvården SEKO-vård OFR-S Saco-S Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän 1 I enlighet med 2 avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20),

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Riktlinje 2004-05-19 Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Diarienummer KS-2004.4765 Antagna av kommundirektören den 19 maj 2004. Om riktlinjen Riktlinje angående

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15, 197 Innehåll Inledning 2 Omräkningsregel 2 Grundarvode... 2 Årsarvode...

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer