Sökande KTH, Kungliga Tekniska Högskolan Energiteknik, Avd. Tillämpad Termodynamik och Kylteknik PG: , BG:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sökande KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054. Energiteknik, Avd. Tillämpad Termodynamik och Kylteknik PG: 1 56 53-9, BG: 895-9223"

Transkript

1 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (6) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer KTH, Kungliga Tekniska Högskolan Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Energiteknik, Avd. Tillämpad Termodynamik och Kylteknik PG: , BG: Postadress Brinellvägen 68 Postnummer Ort Länskod Kommunkod Land Stockholm Sverige Projektledare (förnamn, efternamn) Per Lundqvist, Joachim Claesson Telefon E-postadress Fax Webbplats Eventuell medsökande (ange organisation) Hatef Madani, Energiteknik, Avd. Tillämpad Termodynamik och Kylteknik, KTH Projektet Ansökan avser nytt projekt Projekttitel (på svenska) Kapacitetsreglering i värmepumpsystem Projekttitel (på engelska) Capacity control in heat pump systems Fortsättning på tidigare projekt, ange projektnummer: P05 Sammanfattning (på svenska). Sammanfattningen skall omfatta max 250 ord och skall skrivas både på svenska och på engelska. Sammanfattningen skall skrivas så att den i ämnet oinvigde med lätthet förstår projektets innehåll och syfte. I det tidigare projektet Dynamiska värmepumpsystem med kapacitetsreglering utvecklades en generisk modell som är kapabel att fånga dynamiken hos ett verkligt system. Modellen består av ett antal olika undermodeller, såsom värmepumpsenheten, byggnaden, värmesystemet, värmekällan, klimat, osv. Modellen har använts till att utvärdera kvantitativt olika tekniker för kapacitetsreglering av värmepumpar, t.ex. varvtalsstyrd kompressor eller pumpar. För att validera modellerna och erhålla förståelse av kapacitetsreglerade värmepumpenheter har fältmätningar och laboratorier-mätningar genomförts. Till exempel har förlusterna i varje steg identifierats, dvs frekvensomriktaren och kompressorns olika förluster. Målet med det föreslagna projektet, som är en fortsättning av det förra, är att använda de utvecklade modellerna till att utvärdera årsprestanda för några av de nyare teknikerna och nya utvecklade strategier för kapacitetsreglering i värmepumpssystem. Exempelvis kommer årsprestandan för en ny systemkonfiguration samt ett system med kompressor med permanentmagnetiserad elektrisk motor att utvärderas. Dessutom kommer de experimentella studierna kring varvtalsreglerade värmepumpssystem att fortsätta och fokusera på hur förlusterna i systemet beter sig vid olika lastfall samt att eftersöka optimala STEM038 ver.n-1.1, Sekretariatet EFFSYS+ Institutionen för Energiteknik Avdelningen Tillämpad termodynamik och kylteknik Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm Besöksadress Brinellvägen 68 Telefax E-post

2 Datum 2 (6) designparametrar, såsom frekvensomriktarens inre frekvens både ur ett elektrisk och termodynamiskt perspektiv. Den experimentuppställning som redan är byggd vid KTH Energiteknik kommer att användas för detta ändamål. Sammanfattning på engelska enligt ovan (max 250 ord). During the previous project called Dynamiska värmepumpsystem med kapacitetsreglering, a generic model has been developed which is able to represent the dynamics of the real system as a whole. The developed model consists of different sub-models such as heat pump unit components, building, heating distribution system, heat source, climate, etc. The model has been used to quantitatively evaluate different techniques for capacity control of heat pumps such as using variable speed compressor, variable speed pump. In order to validate the models and also to have a better understanding about a capacity controlled heat pump unit, in-situ field measurements and experimental studies were carried out. The loss behavior at every component in the heat pump system such as inverter, compressor, etc. is an example of the results from the experimental studies. The aim of this new proposed project, as the continuation of the previous one, is to use the models already developed in order to evaluate the annual performance of some of the most recent techniques and strategies for capacity control in heat pump systems. For example, the annual performance of new system configurations and new variable speed compressor with permanent magnet motor will be evaluated. Furthermore, the experimental studies on the variable speed heat pump systems will be continued in order to find the loss behavior in the system and also optimum design parameters, such as optimum switching frequency from both an electrical and thermo dynamical point of views. The experimental setup which was already built in KTH will be used for the studies. Enskilt projekt Datum för projektstart Forskningsprogram, ange vilket: EFFSYS Totalt sökt belopp kkr Tidpunkt då projektet beräknas vara genomfört

3 Datum 3 (6) Motivering; Energi-/miljö-/näringslivsrelevans, max 250 ord. Ange koppling till resultat från tidigare genomfört program eller projekt. The heat pump system in a wider sense, i.e. the heat pump unit, the heat source (ground or air, etc.), buildings as the heat sinks, climate, user behavior, pumps, fans, and the control devices have a complex dynamic interaction during the heating season and a small change in one of them may have a considerable impact on the overall performance of the system. Therefore, it is very hard to evaluate the annual performance of the heat pump system just only by focusing on the heat pump unit COP at a specific operating condition. The generic model of the heat pump system developed in the previous project considers the dynamic interaction among all the components and it can been used in order to evaluate the annual performance of the heat pump systems with a large variety of component characteristics control techniques and strategies system configurations It would, then, be a great opportunity to use the available models and experimental setups in order to assess the performance of most recent components and control techniques such as new variable speed compressors with permanent magnet motor or a new inverter technology. Furthermore, via the available model, the annual performance of innovative system configurations, e.g. a combination of a variable capacity heat pump, heat recovery system and solar heating system can be evaluated and compared to the conventional systems at different climatic conditions. Evaluation of system performance in such a systematic way, in cooperation with several well-known manufacturers, may lead to save a considerable amount of energy, and consequently reduction of CO2 emissions. Bakgrund; vad har gjorts tidigare?, vad är nytt i detta projekt?, forskargruppens verksamhet?, samarbeten? etc, max 1 A4-sida During the previous project called Dynamiska värmepumpsystem med kapacitetsreglering, both modeling and experiments were done in order to evaluate the annual performance of capacity controlled heat pump systems. During this project, several modeling, simulation and experiments were done upon the requests from the heat pump manufacturers such as Thermia, NIBE, CTC Enertech, ETM Kylteknik, etc. As the conclusion of the project, a new solution was suggested in order to cover the peak hours demand and eliminate the electrical auxiliary heater in the system. The loss behavior and distribution in the components of a variable capacity heat pump system such as variable speed compressor and inverter are some other examples of the results from the former project. During the project, four scientific papers were submitted to three international journals and 7 papers were published and presented in several international conferences such as IEA heat pump conference, ASHRAE RAL conference, ASME heat transfer conference, International conference in Applied Energy, etc. As the continuation of the previous project, the new project focuses on Annual modeling of some new system configurations, upon the requests from the project partners. for example, evaluation of the annual performance of a new combination of a capacity controlled heat pump and heat recovery systems and the possible combination of solar heating and heat pumps. Experimental studies on the variable speed compressor with a permanent magnet motor as one of the most recent techniques for capacity control in heat pumps Evaluation of new inverter and variable speed compressor technologies

4 Datum 4 (6) Some of the world leading companies in this field such as Copeland (Emersun) from Belgium, HKT GmbH from Germany, Thermia (Danfoss), IVT (Bosch), and NIBE from Sweden will participate in the project, making the project a platform to share the most recent results about the capacity control in heat pump systems. The results of the new project will be published and presented in at least two international conferences and scientific journals (four abstracts were already sent to IIR congress and IEA heat pump conferences). Mål; Ange enkla, tydliga och mätbara mål i exempelvis kwh, max 250 ord. The project aims of using the available models developed in the previous project to evaluate the annual performance of some of the most recent techniques for capacity control in heat pump systems, e.g. use of variable speed compressor with permanent magnet motors or variable speed pumps which are predicted to improve the Seasonal Performance Factor (SPF) of the heat pump system by more than 15%. Moreover, the experimental studies on the variable speed heat pump systems will be continued in order to find the loss behavior in every component of a variable capacity heat pump system. The project also aims at finding the optimum value for some key design parameters, such as optimum switching frequency which yields the optimum performance from both electrical and thermo dynamical point of views. Genomförande, max 250 ord. Upon the requests from the project partners, annual modeling and simulation of different heat pump systems with different configurations are done in KTH. The project partners form an expert panel consisting of specialists, experts and entrepreneurs from different fields. For example, there are experts from the academic researchers from KTH with a vast experience in this field the most well-known Swedish heat pump manufacturers such as Thermia, NIBE, IVT, CTC Enertech, etc. one of the world s leading compressor manufacturers such as Copeland and HKT GmbH one of the leading companies in inverter technology, NFO The national Heat Pump Association (SVEP) The KTH s team will coordinate the panel and it will have several individual and group meetings on a regular basis to direct the project. The project partners provide most of the required components to be tested and share their own test results; however, no brand or company name will be mentioned in the publications.

5 Datum 5 (6) Kostnader Projektets totala kostnad Projektets totala kostnader per år % av heltid KALENDERÅR Lönekostnader Laboratoriekostnad Datorkostnad Utrustning Material Resor Övriga kostnader Ev förvaltningskostnader SUMMA Finansiering inkl. samfinansiärer Andel i kronor och procent av projektets totala kostnader/år FINANSIÄR År 2010 År 2011 År 2012 År År Total (%) Energimyndigheten Copeland Thermia NIBE IVT Climacheck NFO ETM Kylteknik Palne Mogensen AB Nowab SVEP SUMMA Detta projekt är i sin helhet i vissa delar lika med ansökan till annan myndighet, ange vilken: Sökt stöd för dyr utrustning (Vetenskapsrådet, Wallenbergsstiftelsen e.d.) Gäller endast högskola. Namn på doktorand Hatef Madani Namn på doktorand Namn på doktorand Namn på doktorand Övriga samarbetspartners (ange organisation och namn) Resultatredovisning (ange här om resultatet kommer att redovisas på något ytterligare sätt än det obligatoriska, se information). The project will lead to a PhD degree on the same subject. Furthermore, similar to the research program effsys2, the regular progress report will be submitted and the project will be presented in the form of scientific papers, articles in international magazines and journals, and oral presentation in international conferences such as coming IIR congress, etc.

6 Datum 6 (6) Bilagor Intyg med underskrifter från samfinansiärer Gantt-schema Aktivitet/kvartal Continuation of Experiments on variable speed HP unit x x Continuation of system modeling (e.g. SPF comparison of different control strategies) x x Experiments on the new variable capacity systems x x x x Modeling HP systems with innovative configurations (e.g. combination of HP, heat recovery, and solar systems) x x x x Annual modeling of HP systems based on the experimental studies x x x x Dissemination of results (scientific journal publications) x x x Övriga bilagor Datum Datum Behörig firmatecknares (prefekt motsv.) underskrift Projektledarens underskrift Namnförtydligande, titel och telefon Namnförtydligande och titel Björn Palm, professor Per Lundqvist, professor

7

8

9 Confirmation of inte rest This letter certifies that Climacheck reported interest in participating in the "Effsysplus" project called "Capacity controi in heat pump systems". The project has been started September 2010 and it will be finished September The expected contribution these two years. ;V~ck""L /~ from Climacheck will be SEK(in-kind) over fc (C-.5 /.3c --:; (oi; i/o C({~~ Ch c;> C k 5-ve/cp"/ /?6

10

11

12 The report of company's contribution, Effsys Project called "Dynamic heat pump Company's name: Copeland Europe Time period: 10/2010 to10/2012 company's contribution Number Time constant sum (företagsinsatser) Man-Hour (Euro) ( ) Cash contribution 4000 Salary senior researcher Salary technical researcher Salary Routine work Laboratory cost Equipment Material Travel Other costs SUM

13

14

15

Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning

Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning SP Technical Research Institute of Sweden Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning Roger Nordman, Kajsa Andersson, Monica Axell, Markus Lindahl Energy

Läs mer

STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4

STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4 CURRENT AWARENESS FROM STFI-PACKFORSK #2/2004 PHOTO: VOLVO TRUCKS STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4 Co-operation strengthens research

Läs mer

EuroFEX trials show the right mix

EuroFEX trials show the right mix CURRENT AWARENESS FROM STFI- PACKFORSK # 6/ 2006 EuroFEX trials show the right mix Page 4 PHOTO: JOHAN OLSSON Latest news directly onto newsprint New version of popular software Working together for a

Läs mer

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem Slutrapport för eff-sys Energimyndighetens utvecklingsprogram Effektivare kyl- och värmepumpssystem 2001-03-01 2005-02-28 projektnr P9648-1 och P9648-2

Läs mer

Varia 556. System för värme och kyla ur mark Demonstrationsobjekt över jordvärmeanläggningar

Varia 556. System för värme och kyla ur mark Demonstrationsobjekt över jordvärmeanläggningar STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Grävning Plöjning Nedpressning System för värme och kyla ur mark Demonstrationsobjekt över jordvärmeanläggningar BENGT ROSÉN, SGI ANNA GABRIELSSON,

Läs mer

Drift och underhåll av kyl- och värmepumpssystem

Drift och underhåll av kyl- och värmepumpssystem Drift och underhåll av kyl- och värmepumpssystem Lennart Rolfsman, Kristin Larsson Juni 2014 Förord SP Energiteknik har inom ramen för Energimyndighetens program EFFSYS+ genomfört ett projekt om drift

Läs mer

Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan

Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Kallelse/dagordning FEH 2014: 2 2014-03-26 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan FEH 2014: 2 Datum 2014-03-26 Tid 10.00 16.00 Kaffe serveras från kl. 9.30 samt om e.m. Avbrott för lunch planeras. Plats Förhinder

Läs mer

Ofrusen jord Frusen jord 0,54-0,57 0,47-0,57 0,54-0,57 0,3-0,57 0,32-0,88 0,32-0,57 $ $ 0,37-0,83 0,15-0,57 0,19-1,1 0,2-0,57

Ofrusen jord Frusen jord 0,54-0,57 0,47-0,57 0,54-0,57 0,3-0,57 0,32-0,88 0,32-0,57 $ $ 0,37-0,83 0,15-0,57 0,19-1,1 0,2-0,57 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Lera Ofrusen jord Frusen jord A = Över grundvattenytan B = Under grundvattenytan 0,83-1,0 0,54-0,57 Torrskorpe -lera Siltig lera 0,47-0,57 0,54-0,57

Läs mer

Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments

Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments PM 4/12 Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments Swedish Chemicals Agency www.kemi.se Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments Order No. 511 046 Sundbyberg,

Läs mer

Biogas grid in Mälardalen valley

Biogas grid in Mälardalen valley Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg Catalyzing energygas development for sustainable solutions Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg

Läs mer

SGC Rapport 2013:276

SGC Rapport 2013:276 Tar reforming through autothermal partial oxidation combined with catalytic ammonia reduction (Tjärreformering via autoterm partiell oxidation kombinerad med katalytisk ammoniak reduktion) Per Tunå, Fredric

Läs mer

Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK

Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK VTI notat 27A 2014 Published 2014 www.vti.se/publications Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK Jan-Eric Nilsson Johan Nyström Preface This study is a sub project

Läs mer

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables VTI rapport 541/541A Utgivningsår/Published 2006 www.vti.se/publikationer www.vti.se/publications SARTRE 3-tabellerna Ytterligare en redovisning av europeiska bilförares åsikter om trafik och trafiksäkerhet

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Myndigheten för

Läs mer

Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013

Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013 Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013 ABSTRAKT Egentillverkning, ansvar, hur och vem? Session 1B Moderator: Heikki Teriö 2 2 Egentillverkning En viktig del av innovationsarbetet Jimmy Johansson 1, Maria

Läs mer

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN Report April 2014 Andreas Hanning, Chalmers University of and Offshore Academy, OffshoreVäst 4/25/2014 In this report the findings from the study Inventory of

Läs mer

Virtual Conferencing

Virtual Conferencing Virtual Conferencing Best practice how to obtain sufficient meeting efficiency in both a user and a business perspective M A R I A B E R G S T R Ö M S I L L É N Master of Science Thesis Stockholm, Sweden

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem Integrerad styrning av kyloch värmepumpsanläggningar - Slutrapport Fredrik Karlsson SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Energiteknik Box 857 501

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer

Luft-luftvärmepumpar för skyddsvärme i kyrkor

Luft-luftvärmepumpar för skyddsvärme i kyrkor Luft-luftvärmepumpar för skyddsvärme i kyrkor Tor Broström Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Rapport 2010:1 Innehåll Förord...3 Inledning...4 Luft/luft-värmepumpar...5

Läs mer

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv VTI rapport 845 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Förnybara drivmedel VTI rapport 845 Förnybara drivmedel Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv Möjligheter

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer

Distanskurs i multimedia

Distanskurs i multimedia Rapport Distanskurs i multimedia Uppsala universitet Växjö universitet Umeå universitet KTH With English translation {1} Innehåll 1. Bakgrund...3 Tidigare kurser...3 De aktuella kurserna...3 2. Distansutbildning...4

Läs mer