Möteshandlingar till ordinarie förbundskongress 2010 i Ung Pirat. förbundskongress 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möteshandlingar till ordinarie förbundskongress 2010 i Ung Pirat. förbundskongress 2010"

Transkript

1 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. 1

2 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. Innehållsförteckning Praktisk information...3 Hitta till förbundskongressen i Uppsala... 4 Karta till mötessalen och vandrarhemmet... 5 Kontaktinformation, Alkoholpolicy och sociala medier... 6 Schema... 7 Kallelsen till förbundskongressen Mötesteknik... 9 Bilaga 1 Lista över förbundskongressombud samt rangordnade reservombud Bilaga 2 Stadga för Ung Pirat Förslag på dagordning under förbundskongressen 1. Formalia Mötets öppnande Fastställande av röstlängd Mötets beslutsmässighet Val av mötesordföranden Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare Val av minst två justerare Val av tre rösträknare Adjungeringar Fastställande av dagordning Förslag till mötesordning förbundskongressen Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen Motioner Motion om att ändra antalet röster en medlem har gällande val av kongressombud Motion mot kvotering Motion uppmuntran och synliggörande av idella insatser Avregisteringar Fastställande av verksamhetsplan för Fastställande av budget för Fastställande av Bidragssystem till distrikt och lokalavdelningar inom förbundet Ung Pirat Fastställande av avgifter för Stadgemässiga val Val av förbundsstyrelse för Val av valberedning för Val av revisorer för Övriga frågor Mötets avslutande

3 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. Praktisk information Till dig som ombud Inför förbundskongressen är det en hel del praktiska saker att tänka på utöver själva mötet. I detta avsnitt har information om detta sammanställts. Huvudforumet där allt finns På förbundskongressens forum finns alla möteshandlingar och liknande finner ni här: Inför kongressen Det är viktigt att du förbereder dig inför kongressen, för att kunna hänga med i tempot kongressen genomförs. Det kan du göra genom att läsa igenom dessa möteshandlingar. Här finns praktisk information om mötet, information om mötesteknik och underlag för de beslut som ska fattas. För att kunna hänga med i diskussionerna och veta vad du ska rösta är det viktigt att gå igenom dessa handlingar i förväg. Redan nu finns alla motioner uppe på forumet (forum.piratpartiet.se) och diskussionerna är redan i full gång. För att få bättre inblick i de olika områdena och veta hur andra tänker kan det vara bra att titta in där och läsa lite, kanske diskutera själv eller ställa frågor om något är konstigt. Titta gärna där för den senaste informationen. Kom ihåg att ta med dig handlingarna på din bärbara dator och tandborsten. Möteshandlingarna kommer i förstahand finnas digitalt. Det kommer finnas tillgång till internet och eluttag i kongressmötessalen. Mycket under kongressen kommer ske digitalt, så ta väldigt gärna med eran bärbara dator! Boendet Vi bor på Uppsala Vandrarhem & Hotell. Varje rum har en ansvarig person som ansvarar för nyckeln till rummet samt att städningen blir korrekt utförd på kongressens sista dag. Det är ej tillåtet att röka eller förtära alkohol i rummen. Adressen till vandrarhemmet är: Uppsala Vandrarhem & Hotell Kvarntorget Uppsala 3

4 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. Möteslokaler Förbundskongressen kommer att hållas på Uppsala Konsert & Kongress i centrala Uppsala. Vaksala torg 1, Uppsala. Ingång från Vaksala torg samt Storgatan. Kvarteret där Uppsala Konsert & Kongress är beläget avgränsas av Vaksalagatan, Storgatan, Roslagsgatan och Salagatan. Hitta till förbundskongressen i Uppsala Med buss Upplands Lokaltrafiks bussar 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 stannar nära Uppsala Konsert & Kongress. Övriga busslinjer finns i närheten på Kungsgatan, Stora torget och Centralstationen. Med tåg Från tågstationen i Uppsala är det promenadavstånd (max 5 min). Från Stockholm och tillbaka Det är enkelt att ta sig med tåg mellan Stockholm och Uppsala. Sista tåget från Uppsala till Stockholm avgår vardagar kl och fredag-lördag kl Alternativet efter kl 22 vardagar är att ta Upptåget (Upplands Lokaltrafik, UL) till Upplands Väsby och där byta till pendeltåg till Stockholm Central, se länken till UL till höger. Buss mellan Stockholm och Uppsala trafikeras av Swebus Express. Med bil söderifrån Kör norrut på E4 mot Uppsala, följ skyltar mot Uppsala S och centrum, sväng vänster in på Vaksalagatan fram till Uppsala Konsert & Kongress. Med bil norrifrån Kör E4 söderut mot Uppsala, åk in på gamla E4 (Tycho Hedéns väg), sväng höger in på Vaksalagatan fram till Uppsala Konsert & Kongress. 4

5 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. Karta till mötessalen och vandrarhemmet. Platser: 1. Uppsala tågstation 2. Mötessalen Uppsala Konsert & Kongress 3. Uppsala Vandrarhem & Hotell. Boendet. 5

6 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. Kontaktinformation, Alkoholpolicy och sociala medier. Alkoholpolicy Alkoholhaltiga drycker får inte förekomma under aktiviteter som förbundet centralt anordnar, detta eftersom exempelvis nykterister och omyndiga då kan uppleva sig utestängda. Det får inte heller förekomma alkohol i varken möteslokalen eller i rummen där vi sover. Vid ledig tid i samband med förbundets aktiviteter avråds deltagare från att dricka alkohol, detta för att inte utestänga vissa medlemmar. Under hela förbundskongressen agerar förbundsstyrelsen föredömligt och förtär ingen alkohol. Sociala medier Twitter-tagg: #UPK2010 och #ungpirat IRC: Server: irc.piratpartiet.se Kanal: #UPK2010 Huvudforumet där allt finns På förbundskongressens forum finns alla möteshandlingar och liknande finner ni här: Kontakt Ombudskontaktperson: Simon Rosenqvist på Telefonnummer: Kongressansvarig Nils Agnesson på Telefonnummer:

7 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. Schema Schema för helgen: Fredag Ombud anländer Mötet öppnas på Uppsala Konsert & Kongress Lördag Frukost Mötet återupptas Lunch Mötet återupptas Middag Söndag Frukost Mötet återupptas Lunch Mötet återupptas Mötet avslutas Under middagen på lördag så kommer det hållas tal ifrån diverse olika organisationer samt avtackning till de som slutar i förbundsstyrelsen. RIck Falkvinge Piratpartiets partiledare håller även gästtal. 7

8 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. Kallelsen till förbundskongressen 2010 Hej Pirater! Det är snart dags för Ung Pirats förbundskongress, som är Ung Pirats årsmöte. Det är tillfället då våra medlemsvalda ombud samlas för att utbyta åsikter, ta beslut om viktiga frågor för Ung Pirats arbete, framtid, samt för att välja ny styrelse. Alla medlemmar får närvara i mån av plats dock enbart de medlemsvalda ombuden som har rösträtt samt får sina omkostnader betalda av förbundet. Kongressen börjar fredagen 26:e mars i Uppsala och avslutas på söndagen den 28:e mars. Motioner Inför förbundskongressen har alla Ung Pirat medlemmar, lokalavdelningar, distrikt, förbundsstyrelse, valberedning och revisorer rätt att inkomma med motioner (förslag), uttalanden och nomineringar. Motioner kan postas här eller mailas till mig. Några viktiga datum 10/2 Sista dag för motioner till kongressen. Efter detta datum kommer förslaget behandlas som övrig fråga på mötet /3 Ung Pirats förbundskongress Ombudskontaktperson Simon Rosenqvist på Kongressansvarig Nils Agnesson på Förbundskongressforumet Varmt välkomna! Stefan Flod Förbundsordförande Tobias Björkgren Förbundssekreterare 8

9 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. Mötesteknik Vid ett stort möte är det många som har åsikter och vill berätta vad de tycker. För att det inte ska bli för rörigt och för att undvika missförstånd har vi sammanställt regler för mötesteknik. Dessa regler finns för att det ska vara tydligt för alla vad som händer och vilka möjligheter man har att påverka mötet. Mötets deltagare kan givetvis komma överens om andra regler om de vill och ett förslag till en mötesordning som återfinns nedan har tagits fram av förbundsstyrelsen. Alla beslut och stora delar av diskussionerna kommer ske när alla ombud (och övriga deltagare) är samlade i den stora möteslokalen. En eller flera mötesordföranden kommer leda mötet genom att fördela ordet bland dem som vill tala samt leda beslutsfattandet. I en del frågor kommer mötesformen att vara annorlunda,exempelvis kan deltagarna dela in sig i mindre diskussionsgrupper eller röra sig fritt mellan olika diskussionsstationer, se även åsiktsstorg på sidan Att begära ordet Om du vill säga något på mötet ska du begära ordet. Det gör du genom att vifta med ditt röstkort/talarkort tills personen som sköter mötets talarlista uppfattar det. Denna person skriver ner ditt namn på listan och sedan är det bara att vänta på din tur att tala då ditt namn kommer att ropas upp. Yrkanden Om du har ett förslag som du anser att mötet skall besluta om presenterar du det i form av ett yrkande. Ett yrkande är ett förslag med inledningen Jag yrkar att.... Alla yrkanden lämnas in skriftligt till mötesordföranden. Beslut När debatten är över och det är dags att besluta säger man att mötet går till beslut. När mötet valt att gå till beslut ställer mötets ordförande upp en så kallad propositionsordning. Denna bestämmer i vilken ordning yrkandena kommer att ställas mot varandra. När propositionsordningen har godkänts ställer ordföranden yrkandena mot varandra i en votering. Det yrkande som vinner ställs slutligen mot avslag. Om det bara finns ett förslag ställs det direkt mot avslag. Omröstning röstkort Omröstning kommer att ske med uppsträckning av röstkort. Röstkort är personliga och bara de som har rösträtt får sådana. De som inte har rösträtt har istället en talarbricka (som har en annan färg än röstkorten). När mötets ordförande föreslagit en propositionsordning och fått den godkänd av mötet frågar denne om mötet vill rösta för yrkandet. Vid beslutsfråga använder mötet uppsträckning av röstkort. När eller om man ska rösta med hjälp av uppsträckning av röstkort påkallar mötesordföranden omröstning med röstkort (försöksvotering). I en sådan omröstning läser mötesordföranden upp de olika röstningsalternativen i tur och ordning och man räcker då upp sitt röstkort då man vill rösta på ett av alternativen. Ett vinnande alternativ 9

10 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. ställs sedan oftast mot avslag. I vissa frågor kan ett alternativ direkt ställas mot avslag. Ordföranden meddelar sedan vilket yrkande hon anser har vunnit. Om man tycker att resultatet är oklart på något sätt har alla med yttranderätt rätt att begära rösträkning. Vid rösträkning får alla räcka upp sina röstkort på samma sätt som ovan, men nu räknar de två valda rösträknarna rösterna. Det går också bra att begära sluten omröstning. Då röstar man genom att skriva yrkandets namn eller nummer på en anonym lapp. Rösterna samlas sedan in och räknas av rösträknarna. När beslut av mindre betydelse fattas sker omröstning med något som kallas acklamation. Acklamation innebär att mötesdeltagarna röstar med sin egen röststyrka istället för med handen. När mötets ordförande gjort propositionsordningen och fått den godkänd av mötet frågar hon om mötet vill rösta för yrkandet. De som är för yrkandet svarar då högt och tydligt Ja. Sedan frågar ordföranden om det är någon som är däremot och dessa svarar då Ja. Ordföranden meddelar sedan vilket yrkande hon anser har vunnit. Sakupplysning Om något faktafel förekommer i diskussionen kan du rätta detta genom att säga sakupplysning. Talarlistan bryts då tillfälligt och du får av mötesordföranden möjlighet att framföra korrekt information. En sakupplysning får inte användas för att framföra nya åsikter eller yrkanden. Efter framförd sakupplysning återgår man till den vanliga talarlistan. Ordningsfråga Om du tycker att något formellt med själva mötet behöver åtgärdas begär du ordet genom att säga ordningsfråga. En ordningsfråga bryter talarlistan tillfälligt. Exempel på ordningsfrågor är att ajournera mötet för paus, införande av tidsbegränsning för talare och flyttande av punkter på dagordningen. Mötet tar normalt ställning till ordningsfrågor omedelbart. Streck i debatten Om du tycker att en fråga är färdigdebatterad kan du begära streck i debatten. Mötet får då ta beslut om ifall ett streck i debatten ska sättas. Streck i debatten innebär att alla som önskar får sätta upp sig på talarlistan, men endast en gång. Innan strecket dras måste alla yrkanden ha inkommit. När strecket väl är draget får inga fler yrkanden inkomma och ingen får sätta upp sig på talarlistan. När alla som blivit uppsatta på talarlistan sagt sitt och talarlistan är tom går mötet till beslut. Strecket kan, om mötet så önskar, upphävas senare som resultat av en ordningsfråga. Replik Om du blir personligt angripen kan du få möjlighet att bemöta detta genom att begära ordet och samtidigt säga replik. Om mötesordföranden anser det vara befogat bryts då den vanliga talarlistan tillfälligt. En replik får aldrig användas för att föra fram nya åsikter eller yrkanden. 10

11 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. Reservation Om du anser att du inte kan acceptera ett beslut kan du begära att få en reservation mot beslutet antecknad i protokollet. Detta innebär inte att beslutet ändras, men det är ett sätt att kraftigt markera att du inte kan stödja beslutet. Skulle det visa sig att beslutet är olagligt frias man från ansvar för beslutet om man har reserverat sig. En reservation måste anmälas innan mötet avslutas. Den som önskar kan även bifoga en motivering till reservationen. Yttrande i protokollet Om du vill tydliggöra en åsikt som inte framkommer i fattade beslut kan du få ett yttrande antecknat i protokollet. Det förändrar dock inte det fattade beslutet. 11

12 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Förbundsordförande Stefan Flod förklarar mötet öppnat Fastställande av röstlängd Under denna punkt ropas alla valda ombud upp. I år har totalt femtio ombud tackat ja till att representera förbundets medlemmar. Valet administrerades av de ombudsansvariga tillsammans med förbundsstyrelsen. På förbundskongressen har bara ombuden rösträtt. Vilka som får väljas till ombud regleras i förbundets stadgar. Förbundsstyrelsen yrkar att: Faställa röstlängden. Lista över förbundskongressombud 2010 Se bilaga Mötets beslutsmässighet Ordinarie förbundskongress är beslutsmässigt: I förbundets stadga då kallelse utgått till lokalavdelningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning senast trettioförsta (31) december året innan kongressen, samt till kongressombud och kongressreservombud snarast efter kongresssombudsvalets avslutande, med uppgift om tid och plats för dem ordinarie förbundskongressen, då kongressombudsval förrättats i enlighet med vad som föreskrivs i stadgan, då möteshandlingar har sänts ut till kongressombud, kongressreservombud, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning samt gjorts tillgängliga för lokalavdelningarna senast fyra (4) veckor före den ordinarie förbundskongressen. Så här har det gått till 1. Kallensen skickades ut den 16 december 2009 till lokalavdelningar, medlemmar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning. 2. Kongressombudsvalet genomfördes den december. Sammanlagt hade 118 medlemmar nominerats och 72 av dessa tackat ja till sin nominering varav slutligen 51 ombud samt 20 ombudsreserver valdes. Valet genomfördes genom röstningssystemet i Pirateweb. 12

13 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. 3. När förbundskongresshandlingarna skickades ut: Förbundskongressens möteshandlingar skickades till förbundets kongressombud, kongressreservombud, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning samt gjorts tillgängliga för lokalavdelningarna den 26 februari Förbundsstyrelsen yrkar att: Mötet finner förbundskongressen behörig Val av mötesordföranden En eller flera mötesordförande väljs av kongressen med uppgift att leda mötet i dess arbete. Mötesordförande bör inte ha något annat uppdrag under kongressen eller delta debatten. Förslag att: Mötet väljer Anders Wengelin och Eva Hesselmark till mötesordförande Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare Förbundskongressen väljer en eller flera mötessekreterare som har till uppgift att skriva förbundskongressens protokoll. Förslag att: Mötet väljer Karolina Andersdotter till mötessekreterare och Andreas Larsson till vice mötessekreterare Val av minst två justerare Det som skrivs i protokollet gäller som beslut från förbundskongressen. Två eller flera justerare utses för att kontrollera att protokollet är korrekt skrivet Val av tre rösträknare Mötet väljer tre rösträknare. Dessa kan väljas bland ombuden eftersom mötet ändå måste stoppas under rösträkningen. 13

14 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat Adjungeringar Ombud och ersättare för ombud har närvaro-, yttrande-, förslags- samt rösträtt på förbundskongressen. Förbundsstyrelsen, förbundets revisorer och förbundets valberedning, samt anställda som inte får väljas till ombud, har rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag. De som har lämnat in motioner eller är föreslagna i stadgemässiga val har rätt att yttra sig i dessa frågor. Övriga medlemmar är välkomna i mån av plats och om förbundskongressen vill kan de adjungeras och därigenom även ges närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på förbundskongressen. Förbundskongressen kan välja att adjungera vem som helst. Dock kan ingen få rösträtt på detta sätt. Förslag att: alla som är på förbundskongressen och som inte har stadgemässigt rätt att vara där adjungeras till mötet och de får rätt att yttra sig och ställa förslag till mötet Fastställande av dagordning Dagordningen är listan över alla ärenden som ska behandlas på förbundskongressen. Ett förslag på dagordning finns på sidan Förslag till mötesordning förbundskongressen Förslag att: följande mötesordning ska gälla på förbundskongressen Inledning Denna beslutsordning finns för att tydliggöra hur förbundskongressen i Ung Pirat genomförs och möjliggöra att ändringar kan ske genom beslut om förändrad beslutsordning. Röstlängd Mötets röstlängd justeras löpande när folk anländer eller lämnar mötet. Vid rösträkning kan röstlängden kontrollräknas. Åsiktstorg Här presenteras kort de punkter som förbundskongressen ska fatta beslut om. Varje punkt som presenteras får en plats på torget. Dessa ytor kan ligga i samma lokal eller vara utspridda i olika rum. Vid varje punkt finns en ansvarig diskussionsunderlättare vars uppgift är att lyssna, samordna och utveckla diskussionerna. 14

15 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. Underlättaren ser till att alla förslag, motförslag och kommentarer skrivs ned på lappar som sätts upp på torget så att alla kan ta del av vad tidigare medlemmar sagt och argumenterat för. Underlättaren ska också, om möjligt, se till att jämka förslag som är snarlika eller försöka bena ut olikheterna i de förslag som läggs. Det är viktigt att varje medlem antingen muntligen eller via lapparna kan följa hur diskussionen har förts av de som tidigare befunnit sig på stationen. Åsiktstorget brukar vara öppet ett par timmar och under den tiden kan medlemmarna gå runt till de olika stationerna och stanna till vid just de punkter som de själva tycker är viktigast och mest intressanta. När åsiktstorget är slut blir det underlättarnas uppgift att tillsammans med mötesordförande sammanställa ett beslutsunderlag utifrån de diskussioner och förslag som har luftats på åsiktstorget. Beslutsunderlaget ska innehålla alla de förslag som kommit fram på just den stationen. Om ingen enighet har kunnat uppnås i en fråga bedömer underlättaren vilket av förslagen som har en majoritet av medlemmarna bakom sig och gör detta förslag till huvudförslag. Ett enkelt sätt att avgöra det är att alla som stöder ett förslag noterar det på det papper som förslaget är nedskrivet på. Sammanställningen sker så snart som möjligt efter att åsiktstorget stängts och ett utskrivet beslutsunderlag delas så snabbt som möjligt ut till alla ombud. Debatt i plenum (mötessalen) Den som önskar begära ordet håller upp sin nummerbricka tills mötesordföranden bekräftar att namnet är uppsatt på talarlistan. Den som fått ordet har 3 minuter till sitt förfogande om inte mötet beslutar annat. Mötesordföranden påminner om att tiden närmar sig slutet efter ca 2,5 min. Talarlistan kan brytas av replik, sakupplysning och ordningsfråga efter mötesordförandens godkännande. Replik får pågå under maximalt 30 sekunder. Talarlistan kan stängas genom streck i debatten. Förslag under mötet Yrkanden lämnas in genom att skriftligen lämna in yrkandet till mötesordföranden. Mötesordförandena kan välja att ta emot muntliga yrkanden i vissa fall. Övriga frågor måste vara inkomna till mötesordföranden senast klockan 19 på mötets andra dag (lördag) för att behandlas under mötet. Beslut Beslut fattas enligt fastställd kontrapropositionsordning utslagsturnering. Alla vinnande förslag ställs mot avslag. Röstning sker med acklamation vid enklare ordningsfrågor och försöksvotering (handuppräckning) vid beslutsfrågor. Alla med rösträtt kan begära votering för att gå från en röstmetod till en mer exakt. Vid begäran genomförs sluten votering med lappar. 15

16 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. 2. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår Detta är verksamhetsberättelsen för Det är en berättelse verksamhetsåret 2009, det vill säga året innan den nuvarande förbundsstyrelsen började arbeta. Det vanliga beslutet är att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. Det är ett finare sätt att säga att rapporten ska sparas i protokollet. Förbundsstyrelsen yrkar att: lägga verksamhetsberättelsen för 2009 till handlingarna års verksamhetsplan finner ni Här. 16

17 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. Bilaga: Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009 Inledning Ung Pirat fick under 2009 sitt första större bidrag från Ungdomsstyrelsen. Mycket av året kan liknas vid en betatestning - ett arbete med att bygga upp rutiner och långsiktigt förbereda förbundet inför framtiden. Det har varit mycket nytt under året. Vi har betalat ut bidrag till distrikt och lokalavdelningar för första gången, arvoderat våra första förtroendevalda och hållit i vårt första ombudsval. Medlemsantalet steg dramatiskt till över tjugotusen i och med Pirate Bay-rättegången, en utveckling som lett till växtvärk på alla nivåer. Verksamhetsberättelsen följer den plan som 2009 års kongress antog. Vissa mål har varit lättare än andra att uppfylla. De allra flesta mål har dock nåtts, och endast ett fåtal har misslyckats. Vid årets slut kan vi konstatera att grunden är lagd för nästa steg. Förbundet är redo att på allvar ta klivet in i den politiska hetluften. Det har blivit dags att gå över till fullversion. / Förbundsstyrelsen Organisationen central nivå Förbundet skickade in en bidragsansökan till ungdomsstyrelsen och beviljades bidrag för medlemmar och sex lokalavdelningar. Totalt fick förbundet över 1,3 miljoner kronor. Förbundet har tagit en större roll i utvecklandet av administrationssystemet pirateweb. Exempelvis finns nu en funktion där lokalavdelningar kan administreras grafiskt. Förbundet har under år 2009 skapat ett presscenter på adressen Det har dock ännu inte byggts några rutiner för hur pressmeddelanden skapas och skickas ut. Förbundet har tagit flera steg för att vidareutveckla öppenheten för sina medlemmar. Alla möteshandlingar och dagordningar postas helt öppet via forumet minst en vecka innan förbundsstyrelsemöten för att alla medlemmar ska kunna ta del av, kommentera och posta förslag till mötet. Förbundets medlemmar har även fått närvarorätt på styrelsemöten, och två styrelsemöten har hållits ute i landet med syfte att göra det möjligt för fler medlemmar att delta på mötena. 17

18 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. Förbundsstyrelsen har antagit arvoderingsvillkor och styrdokument för de arvoderade. Förbundet har startat upp ett kansli i Uppsala. Förbundet har kontinuerligt skickat ut ett nyhetsbrev för att berätta om vad som händer på förbunds- och lokalavdelningsnivå. Förbundsstyrelsen har tillsatt en grupp för teknisk drift och utveckling av vår hemsida, Förbundet har inte tillsatt någon grupp med ansvar för innehållet på hemsidan. Detta har istället utförts av förbundsstyrelsen, och i huvudsak av förbundsordföranden. För första gången genomfördes val av ombud till förbundskongressen. Sammanlagt valdes 51 ombud och 20 ombudsreserver bland de kandidater som accepterat sin nominering. Valet genomfördes genom röstningssystemet i Pirateweb. Organisationen på distrikts- och lokalnivå Förbundsstyrelsen har skickat startpaket med profil- och informationsmaterial till alla lokalavdelningar som visat intresse - totalt 39 stycken. Förbundet har betalat ut bidrag till de lokalavdelningar som skickat in ansökan tillsammans med uppstartsoch årsmötesprotokoll för Ett problem har varit att bankerna har varit restriktiva med att bevilja bankkonton till lokalavdelningar med minderåriga som firmatecknare. Förbundet har tillsammans med bland annat Sverok och LSU försökt att lösa denna situation - dock utan framgång. Förbundet har även betalat ut bidrag till de distrikt som ansökt om det. Ett ordförandenätverk skapades under Nätverket har varit en viktig samlingsplats för ordföranderelaterade frågor så som exempelvis stadgetolkningar, årsmöten och ordföranderollen. Även ett ekonominätverk har skapats för kassörer. Förbundet har drivit projektet Piratakuten tillsammans med lokalavdelningen Piratnätet. Projektet är till för lokalavdelningarnas, distriktens och medlemmarnas behov. Piratakuten har hjälpt till med att starta upp lokalavdelningar, deltagit på årsmöten, föreläst på distriktskongresser m.m. Sammanlagt har mer än 40 nya lokalavdelningar startats upp under I slutet av december fanns det över 60 lokalavdelningar i förbundet. 18

19 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. Förbundet har internt kategoriserat lokalavdelningarna efter geografiska, tematiska, skolavdelningar samt studentavdelningar. Något dokument om definitioner har däremot inte antagits än. Förbundet har tagit fram ett årsmöteskitt, en checklista i form av en folder för hur man arrangerar ett årsmöte. Foldern har skickats till att lokalavdelningar och distrikt. Jämlikhet Förbundet har planerat en jämställdhetsmätning till förbundskongressen Förbundet har hållit en föreläsning i jämlikhet under utbildningshelgen för distrikten. Förbundet har vid alla sammankomster under året undersökt om deltagarna har haft speciella behov, exempelvis vegetarisk mat. Förbundet har under året utsett tre olika personer att vara jämlikhetsansvariga. I uppdrag fick dessa personer att bilda en jämlikhetsgrupp med uppgift att utföra några av del mål fanns i förra årets verksamhetsplan. Samtliga har avsagt sig sina poster under året, och förbundet har därmed inte uppfyllt alla de mål som finns under jämlikhet i verksamhetsplanen. Förbundet beslutade även att skicka representanter till eventet Tjejsnack i Linköping där man bland annat diskuterade hur det är att vara kvinna i en mansdominerad organisation och hur man ska göra för att få fler aktiva kvinnliga medlemmar. Utbildning och kompetensutveckling Förbundet genomförde en distriktsutbildningshelg dit varje distrikt gavs möjlighet att skicka fyra personer. Under dagarna fick deltagarna lyssna på föreläsningar i ämnen från hur styrelsearbetet kan utvecklas inom områden som jämlikhet och sociala medier. Förbundet har under året erbjudit utbildningar till intresserade personer framförallt inom förbundsstyrelsen, men också till personer inom distrikt och engagerade i förbundets arbetsgrupper. Bland annat har det varit LSU-utbildningar inom kommunikation, projektarbete och projektledning, ledarskap samt ekonomi. En mall för utvärdering utav våra utbildningar skapades för att kunna vidarebefordra erfarenheter ifrån dessa utbildningar ut i organisationen. Denna mall för utvärdering kom tyvärr inte kunna fylla sitt syfte som var tänkt. 19

20 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. Förbundets fokus inom utbildning har varit att starta ett samarbete med något av studieförbunden. En utbildningsgrupp tog fram kriterier för att kunna välja ett studieförbund med stor geografisk spridning, bredd i frågor samt med erfarenhet av samarbeten med politiska förbund som sträcker sig över blockgränserna. Utefter dessa kriterier inleddes därefter ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan med målet att kunna erbjuda studiecirklar till våra lokalavdelningar kring politiskt arbete och föreningskunskap Marknadsföring Förbundet deltog på Almedalsveckan med 13 personer. Förbundsordföranden, förbundssekreteraren och andra av förbundet utsedda medlemmar har även representerat förbundet på ett flertal arrangemang, såsom Dreamhack, Pride och Stora Noliamässan. Förbundet har tagit fram och antagit en ny grafisk profil. Förbundet har tagit fram en folder om förbundet och tryckts upp i större upplaga. Ett visst profilmaterial har köpts in under året. Målsättningen har dock varit att hålla ett så litet lager som möjligt och istället använda sig av Piratpartiet service AB. Förbundet har påbörjat arbetet med en kommunikationsstrategi. Förbundet har tyvärr inte genomfört ett systematiskt arbete för att underlätta för lokalavdelningarna att arrangera föreläsningar, paneldebatter etc. Samarbete och nätverk Förbundet blev under året observatör i organisationen Forum syd. Ung Pirat kan söka fullvärdigt medlemskap under Förbundet har även genom Forum Syd fått kontakter med andra organisationer som driver våra frågor. Förbundet har i samarbete med Piraattinuoret börjat planera en internationell konferens 2010, förhoppningsvis i Bryssel. Förbundet har varit aktivt i LSU med bland annat deltagande på LSU Forum, tematräffar, ordförandenätverket, LSU:s årsmöte och föreläsning på LSU Reflex. Vi har under året nominerat medlemmar i Ung Pirat till flera av de uppdrag som LSU utlyst. 20

21 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. Förbundets har via lokalavdelningarna anordnat demonstrationer med andra politiska ungdomsförbund. Förbundet har utökat kommunikationen med de andra politiska ungdomsförbunden, men inte genomfört något gemensamt utspel eller debattinlägg. Förbundet har arrangerat den första internationella Ung Pirat-konferensen i världen med deltagare ifrån Piraattinuoret i Finland och Ung Pirat Sverige. Alla dokument som produceras av förbundet är licensierade under Creative Commons 3.0. Vid inköp av ITutrustning har förbundet ibland prioriterat användarvänlighet framför öppen mjukvara. Förbundet deltog med en delegation till PPI:s internationella konferens i Finland. Förbundet har närvarat med representanter på Junge Piratens kongress samt Ung Pirat Danmarks stiftande landsmøte. Förbundet deltagit på Ungdomsstyrelsens rikskonferens. Förbundsordföranden har föreläst på Ungdomsstyrelsens konferens Unga och nätverkskulturer och på "Värderingar som hot" arrangerad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 21

22 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. 3. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår Detta är den ekonomiska berättelsen för Den gäller verksamhetsåret Den ekonomiska berättelsen består av två delar, dels en del som i ord och siffror berättar om hur förbundets pengar användes under 2009 tillsammans med en jämförelse med budgeten för 2009 och dels en formell årsredovisning för 2009 med resultaträkning och balansräkning. Det vanliga beslutet är att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna. Det är ett finare sätt att säga att rapporten ska sparas i protokollet. Förbundsstyrelsen yrkar att: lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna. 22

23 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. 23

24 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. 24

25 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. 25

26 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. 26

27 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. 27

28 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. 28

29 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. 29

30 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. 30

31 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. 31

32 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. 4. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår Förbundsstyrelsen väljs av förbundskongressen för att verkställa de beslut som har fattats på förbundskongressen. De ska också ansvara för den löpande centrala verksamheten. För att kontrollera att allt går rätt till och att styrelsen håller sig till lagen har förbundet valt revisorerna. Dessa kontrollerar hur förbundsstyrelsen har använt förbundets pengar och att allt är ordentligt redovisat samt att vad förbundsstyrelsen har gjort under året. Revisorerna skriver en revisionsberättelse där de berättar om revisionen och ifall de rekommenderar förbundskongressen att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet. Detta är revisorernas berättelse efter sin granskning av den styrelse som verkade under Det vanliga beslutet är att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. Det är ett finare sätt att säga att rapporten ska sparas i protokollet. Förslag att lägga revisionsberättelsen för 2009 till handlingarna. 32

33 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. 33

34 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. 5. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen Mötet beslutar om förbundsstyrelsen skall få ansvarsfrihet för år Det betyder att styrelsen slipper vidare ansvar för sitt styrelseår. Ansvarsfrihet beviljas bara för det som är känt, det vill säga om något olagligt senare avslöjas finns ingen ansvarsfrihet för detta. Det är därför viktigt att styrelsen redovisar allt som skulle kunna kritiseras. Det normala är att hela styrelsen beviljas ansvarsfrihet men alla eller delar av styrelsen kan också nekas ansvarsfrihet om man anser att de misskött förbundet på ett brottsligt sätt. Det måste då stå i protokollet varför man nekar ansvarsfrihet. Praxis är att man bara nekar ansvarsfrihet om man planerar att gå vidare till domstol med ärendet. Detta måste ske inom ett år. Annars preskriberas ärendet. Förslag att bevilja styrelsen för 2009 ansvarsfrihet 34

35 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. 6. Motioner Motioner är förslag från medlemmar, lokalavdelningar, distrikt, förbundsstyrelse, valberedning eller revisorer i Ung Pirat, som de vill ta upp på förbundskongressen och som inkommit till förbundet senast sex veckor innan mötet. Till detta möte var sista dag att komma in med motioner den 10 mars Förslag som kommer senare till förbundet och under mötet kallas övriga frågor och sådana behandlar ombuden senare på förbundskongressen. Hur lätt är det att få bifall? Det vanliga är att ombuden bifaller eller avslår hela eller delar av motionerna. För motioner räcker det med att fler röstar för än röstar mot en motion för att den ska bifallas. Bifall är ett finare ord för att motionen blir godkänd och beslutet blir giltigt. 35

36 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. 6.1 Motion om att ändra antalet röster en medlem har gällande val av kongressombud. Bakgrund: Idag har varje medlem möjlighet att rösta på upp till fem kandidater. Varför man har valt siffran fem är för oss okänt men vi kan konstatera att det är mindre än 10% av antalet ombud. Vi tycker att det finns två vägar att gå här. Antingen att man som medlem har möjlighet att rösta på en kandidat, eller så många som antalet ombud är. Då förbundet med all sannolikhet kommer ha kongressvalet över Pirateweb även i framtiden ser vi inga praktiska skäl till att inte välja 51 röster. Ung Pirat är ett demokratiskt förbund, och därför bör man låta varje medlem rösta på det maximala antalet ombud. Det är dessutom coolare att kunna rösta på upp till 51 kandidater, än på bara fem, eller en. Yrkande: Att i Ung Pirats stadga ändra paragraf 16, stycke åtta, andra meningen från "Medlem kan rösta på upp till fem (5) kandidater." till "Medlem kan rösta på upp till femtioen (51) kandidater." Nils Agnesson Victoria Westberg Adrian Kristiansson Robert Nyberg Patrik Greco Staffan Jonsson Förbundsstyrelsens svar: Det finns goda skäl att välja siffran fem istället för ett eller femtioett. Om alla medlemmar har en röst är risken dels att många endast röstar på sig själva (det får antas att ombuden är de som är mest motiverade att delta i valet), dels att varje ombud inte får särskilt många röster - med lika röstetal och lottning som följd. Detta kunde vi se i årets ombudsval, bland de som fick endast ett fåtal röster behövde lotten användas i större omfattning. Om alla istället har upp till femtioen röster är risken att många inte röstar. Detta beror inte endast på krångliga omröstningssystem, utan också på att särskilt nya medlemmar inte känner så många i organisationen. Folk som varit med i några år kanske kan hitta femtioen kandidater, men om du endast är till hälften aktiv? Antingen tvingar man då personer att rösta på några dussin kandidater man inte vet något om, alternativt fråga "äldre och visare" medlemmar om råd, eller så röstar de på färre medlemmar vilket i praktiken ger dem mindre röster än de med större kontaktnät. I samtliga fall leder det till en ytterligare maktförskjutning från nya till äldre och erfarna medlemmar. 36

37 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. Av dessa anledningar anser förbundsstyrelsen att siffran fem är välmotiverad. Den är enkel att komma ihåg och en lagom tröskel för nya medlemmar. Därför yrkar vi avslag på motionen. /Förbundsstyrelsen 37

38 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. 6.2 Motion mot kvotering De flesta har nog redan en klar åsikt om det här, men jag gör en motivering ändå. Jag anser inte att det är viktigt att det är X antal med tex olika kön, etnicitet, hudfärg, hårfärg, skostorlek eller sexuell läggning i en grupp. Det är diskriminerande och onödigt att bestämma vilka som får vara med i en grupp genom att förminska människor med ett visst kön till enbart ett nummer i statestiken på det sättet man gör vid en könskvotering. Jag anser att det är viktigt att vi tar avstånd från sådant. Därför yrkar jag Att UP för att försöka motverka individuell diskriminering, både inom UP och utåt tar ställning emot könskvotering. Underskrivet i rollen av enskild medlem Tommy Mogren (#13936) Förbundsstyrelsens svar: Kvotering är en radikal form av särbehandling där man t.ex reserverar platser för personer utifrån t.ex etnicitet och kön. Det finns flera exempel på kvoteringsfall som har prövats i domstol där de har ansetts olagliga. Ung Pirat har inga planer att på ett otillbörligt sätt ägna sig åt kvotering på detta viset. Positiv särbehandling däremot är en mildare form av kvotering där man t.ex ger en tjänst till underrepresenterat kön vid två likvärdiga ansökningar. Denna formen är i vissa fall helt okej att använda sig av, men är också en gråzon. FS konstaterar att jämlikhetsarbetet är viktigt för oss, och att förbundet bör fortsätta jobba för att hålla en god balans av t.e.x kvinnor och män i våra styrelser och liknande. Detta igenom att i första hand ge tydliga riktlinjer åt valberedningar och liknande att i sitt arbete hålla ett extra öga uppe för att lyfta fram kandidater med egenskaper som stärker förbundet, t.ex då av underrepresenterat kön. Vi anser det positivt för vårt arbete att ha grupper av människor med olika kön och bakgrund. Det är ett problem att vi i alltför hög utsträckning fortfarande anses vara ett förbund för män med teknisk bakgrund. Vi tror att det behövs ett aktivt arbete för att bemöta denna likriktning, vilket också hittills har gett goda resultat. Detta arbete är något som måste fortgå. Vi anser att denna motion inte möter det sätt vi helst av allt vill arbeta där vissa former av positiv särbehandling kan vara av godo. Därför yrkar vi avslag på motionen. /Förbundsstyrelsen 38

39 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. 6.3 Motion uppmuntran och synliggörande av idella insatser Av: Stefan Flod, Klara Ellström, Edvard Lundkvist, Victoria Westberg, Staffan Jonsson, Max Gnipping, Robert Nyberg Att engagera sig ideellt kan innebära många timmar, svett, tårar och glädje. Oftast utan eller med en liten uppskattning. Det finns många eldsjälar i Ung Pirat som gör ett fantastiskt jobb. Vi vill uppmuntra dem och anser att förbundet bör uppskatta dem för deras enormt viktiga arbete. Denna motion handlar om ideella insatser. Detta kan Ung Pirat göra ganska enkelt med små medel. Vi ska vara bra på att uppmuntra och belöna ideella insatser. Ett engagemang i Ung Pirat ska aldrig vara någonting som känns otacksamt eller lämna tidigare aktiva bittra. En sådan här liten och enkel gest är oftast väldigt uppskattat samt kan vara det där lilla extra som får en aktiv att fortsätta kämpa. Vi yrkar att förbundskongressen uppdrar förbundsstyrelsen att 1... Ramar och rollfördelning kring uppmuntran och synliggörande av ideella insatser skall faställas 2... Minst 80 uppmuntringspresenter ska skickas ut för bra arbetsinsatser under För detta ändamål skall kr avsättas under Förbundsstyrelsens svar: Att uppmuntra engagemang och synliggöra det är viktigt i en organisation som bygger nästan helt på ideellt arbete. Frågan är dock hur man gör detta på bästa sätt. Vi som engagerar oss idag får redan tillbaka mycket i form av vänner, lärdomar, trevliga stunder och en känsla av att vara med och skapa något - att vara med och förändra världen. Om vi inte fått denna återkoppling av vårt engagemang hade vi inte fortsatt. Risken med att ge några hundralappar till aktiva medlemmar är inte endast att det har försumbar effekt jämfört med alla andra belöningar. När det uppstår en känsla av att man får betalt, om än i endast mindre presenter, är riskerna också att detta istället skadar engagemanget. Att det skapar en känsla av att "för allt det här arbetet, alla hundratals timmar, fick jag endast ett litet piratskepp". Dessutom finns risken att bedömningar över vilka som ska få det leder till bitterhet bland aktiva som anser det fel att just deras engagemang inte belönats - medan alla deras vänner kanske fått presenter. 39

40 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. Istället för att ge presenter bör man fortsätta arbeta med uppmuntran i form av positiv feedback, genom att ge de aktiva stora förtroenden och ansvar, och genom att indirekt stödja de aktiva ekonomiskt genom resor, boende, mat etc. Därför yrkar vi avslag på motionen. /Förbundsstyrelsen 40

41 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. 6.4 Avregisteringar Av: Stefan Flod En del lokalavdelningar upphör eller somnar in utan att de kontaktar förbundet. I förbundets stadga så avregistreras de om de inte redovisat verksamhet under minst ett (1) års tid. Detta är första gången förbundet behöver avregistera lokalavdelningar. Ett år anser vi vara en kort tid och därför väntar vi ytterligare ett år eftersom en del lokalavdelningar vaknar till liv igen. Förbundsstyrelsen har gjort tolkningen att det är bäst om förbundskongressen beslutar om avregisteringar. Förslag Att lokalavdelningar i Bilaga: Lista över avregisteringshotade lokalavdelningar 2010 avregisteras som medlemslokalavdelningar i Ung Pirat om de inte håller årsmöten eller verksamhet för 2010 senast den 31 december Bilaga: Lista över avregisteringshotade lokalavdelningar 2010 Detta är en lista över lokalavdelningar som inte rapporterar verksamhet sedan Ung Pirat Östra Gymnasiet Förbundsstyrelsens svar: Eftersom frågan om avregistreringar kan vara såväl känslig som konfliktskapande, samtidigt som den inte är akut rent tidsmässigt, så anser förbundsstyrelsen det vara en utmärkt idé att flytta frågan till förbundskongressen. Förbundsstyrelsen anser det även positivt att motionen innehåller en tidsfrist för att ge de berörda lokalavdelningarnas medlemmar en rimlig möjlighet att väcka liv i sin förening. Därför yrkar vi bifall på motionen. /Förbundsstyrelsen 41

42 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. 7. Fastställande av verksamhetsplan för 2010 Förbundsstyrelsen yrkar att: fastställa verksamhetsplanen för

43 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. Bilaga: Verksamhetsplan för 2010 Inledning Det är viktigt att vi är ett förbund av och för våra medlemmar. Vi kommer fortsätta att satsa starkt på att få unga människor att engagera sig i det kommande kommun-, landstings- och riksdagsvalet Förbundet kommer bland annat satsa på utbildning, hjälp och stöd till medlemmar, lokalavdelningar och distrikt. Ung Pirat drivs av unga människor för unga människor i decentraliserade lokalavdelningar där unga medlemmars makt ligger dem så nära som möjligt. Förbundet och distrikten jobbar med att stöda och hjälpa det lokala engagemanget. Metoden bygger på en övertygelse om ungas förmåga att självständigt, under ansvar, driva och leda projekt, organisationer och verksamhet. Verksamhetsplanen är indelad i tre områden. Varje område inleds med långsiktiga visioner för förbundet, på längre sikt än ett år framöver, som därefter konkretiseras i ett antal mål som förbundet skall genomföra under / Förbundsstyrelsen 43

44 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. En välfungerande och långsiktig organisation Långsiktig vision: Ung Pirat ska ha en långsiktig och stabil ekonomi som i minskad utsträckning är beroende av statsbidraget. Ung Pirat ska vara det största ungdomsförbundet i Sverige mätt i antal lokalavdelningar, tillgänglighet, inflytande och antal medlemmar. Ung Pirat ska ha starka distrikt med närhet till lokalavdelningar och medlemmar. Ung Pirat ska effektivisera förbundets verksamhet genom att minimera administration för lokalavdelningar och distrikt. Ung Pirat ska genom bidrag fördela minst hälften av statsbidraget till lokalavdelningar och distrikt. Föregående verksamhetsår var första gången vi fick ett större bidrag från ungdomsstyrelsen. En stor del av året gick därför åt att få ordning på rutiner och det interna arbetssättet. Vi fick bland annat våra två första heltidsarvoderade, betalade ut våra första bidrag och startade ett kansli i Uppsala. Verksamhetsåret 2010 behöver vi fortsätta utveckla och effektivisera de arbetssätt som inleddes under Vi behöver även utreda om vi vill att verksamhetsåret ska brytas i juni/juli istället. Mål 2010: att driva en Piratakut för att stödja lokalavdelningarna tillsammans med lokalavdelningen Piratnätet, att månadsvis skicka ut nyhetsbrev via mail till medlemmarna, att ta fram lösningar i samarbete med banker för att förenkla skapandet av bankkonton till lokalavdelningar och distrikt, att fortsätta utveckla förbundets kansli med goda öppettider och tillgänglighet för medlemmar, att under enkla och tydliga former fördela oriktade bidrag till distrikten och lokalavdelningarna, att förbättra rutinerna runt förbundets bidrag till lokalavdelningar och distrikt, att effektivisera förbundets centrala administration vid protokollshantering, dokumentation samt utbetalning av bidrag, att utreda kapitalförvaltningsalternativ, att förbundet utreder om det är praktiskt genomförbart att vid nästa kongress använda fler tekniska hjälpmedel när det gäller exempelvis röstlängd, talarlista, yrkande och omröstningar, att erbjuda utbildning för arbetsgrupper på förbundsnivå inom deras respektive ansvarsområden, att förbundet utreder för- respektive nackdelar med att byta så att verksamhetsåret bryts vid juni/juli istället för årsskiftet. 44

45 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. Ett mångsidigt och gränslöst samarbete Långsiktig vision: Ung Pirat ska internt påverka piratpartiets politik genom ett fortsatt nära samarbete, samtidigt som förbundet externt driver partiets frågor. Ung Pirat ska utveckla nätverk och samarbete med nationella och internationella ungdomsorganisationer. Ung Pirat ska i övrigt stödja och uppmuntra skapandet av fler ungdomsförbund till piratpartier i Europa och världen. Sedan förbundet bildades 2006 har vi haft ett fokus på att engagera oss och våra medlemmar utanför Sveriges gränser. Det faktum att fler ungdomsförbund med piratpartistisk anknytning startat i Europa sedan dess, tillsammans med att Piratpartiet fått in två ledamöter i EU-parlamentet, gör att 2010 är ett utmärkt år att fortsätta utveckla vårt internationella samarbete. Mål 2010: att arrangera en europeisk konferens för att förbereda uppstarten av ett europeiskt samarbetsorgan mellan Ung Pirat i Europa, samt söka finansiering från EU-programmet Youth in Action, att ha en representant vid varje årlig kongress hos de övriga Europeiska Ung Pirat-förbunden, att översätta både hemsida och pressmeddelanden till engelska, att utbyta kunskap och kontakter med externa samarbetsorganisationer, att delta vid minst ett forum med fokus på internationella immaterialrättsfrågor, att skapa ett nationellt samarbetsavtal med ett av studieförbunden. 45

46 Möteshandlingar till ordinarie i Ung Pirat. Ett synligt, erkänt och legitimt politiskt ungdomsförbund Långsiktig vision: Ung Pirat ska med ett särskilt ungdomsperspektiv vara bland de främsta opinionsbildarna kring piratrörelsens frågor nationellt och internationellt. Ung Pirat ska fortsätta utveckla arbetet för föreningsdemokrati, öppenhet och transparens inom förbundet. Ung Pirat ska vara ett förbund baserat på jämlikhet med respekt för alla medlemmars förutsättningar och människors lika värde. Ung Pirat ska arbeta för att dess medlemmar är informerade och kunniga inom pirat- och demokratifrågor. Hittills har förbundets verksamhet främst varit inåtriktat.vi har främst fokuserat på att få den egna verksamheten att fungera och prioriterat bort det politiska arbetet. Även om vi även i framtiden främst bör fokusera på att ge våra lokalavdelningar de verktyg och resurser de behöver för att engagera sig så har det också blivit dags för förbundet centralt att ta en mer aktiv politisk roll. Detta sammanfaller med att 2010 är ett valår av nästintill episka proportioner och kanske det viktigaste året för våra frågor sedan förbundet och partiet bildades. Mål 2010: att kontinuerligt skriva och skicka ut egna pressmeddelanden, varav minst tio ska vara med särskilt fokus på valet 2010, att ha föreläsare på minst 3 nationella konferenser med valfokus, att ansvara för ett arrangemang under Almedalsveckan, att på hemsidan tillhandahålla val- och kampanjmaterial för medlemmar och lokalavdelningar, att regelbundet skicka ut nyhetsbrev till medlemmarna för att informera om förbundets verksamhet, att utveckla hemsidan genom att förbättra innehåll och design, öka antalet återkommande besökare samt höja vår plats i googlesökningar. att delta i ungdomsstyrelsens rikskonferens att anordna mediaträning för förbundsstyrelsen och distriktsordföranden. 46

LÄKARUTBILDNINGSRÅDET

LÄKARUTBILDNINGSRÅDET Kallelse, handlingar och underlag Det är viktigt att kallelse, handlingar och underlag (för t.ex. beslutsärenden) kommer ut till samtliga ledamöter i tid (hur lång tid finns reglerat i stadgarna), och

Läs mer

Till dig som är kongressombud

Till dig som är kongressombud Till dig som är kongressombud Det här är en enkel guide för dig som är på väg till journalistkongressen. Den gör inte anspråk på att täcka allt som händer eller kan hända på en kongress, men tar upp sådant

Läs mer

Juseks studerandesektion Årsmötesskola

Juseks studerandesektion Årsmötesskola Juseks studerandesektion Årsmötesskola En handbok som innehåller allt du som förtroendevald student inom Jusek behöver veta för att aktivt kunna delta och påverka under studerandesektionens årsmöte. 1.

Läs mer

Sveriges Elevråds årsmöte 2014. Kallelse

Sveriges Elevråds årsmöte 2014. Kallelse Sveriges Elevråds årsmöte 2014 s årsmöte 2014 Sida 2 Förslag på dagordning 22 november 2014 1. Årsmötets öppnande 2. Val av årsmötesordförande 3. Val av årsmötessekreterare och biträdande årsmötessekreterare

Läs mer

S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Handbok för scoutgillen. Mötets A till Ö. Ajournera Att ta en paus.

S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Handbok för scoutgillen. Mötets A till Ö. Ajournera Att ta en paus. Mötets A till Ö I landsgillerådet har vi sett över våra egna kunskaper i sammanträdesteknik, både med tanke på våra egna sammanträden och på gilleråd, gilleting och landsgilleting. Reglerna för ett sammanträde

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR FÖRSLAG TILL DAGORDNING MÖTESTEKNIK. Distriktskongress Stockholm 2013. Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00

KONGRESSHANDLINGAR FÖRSLAG TILL DAGORDNING MÖTESTEKNIK. Distriktskongress Stockholm 2013. Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande av röstlängd 2.2. Mötets beslutsmässighet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Slagans medlemmar kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. onsdagen den 18 maj 2016 kl 19.00

Bostadsrättsföreningen Slagans medlemmar kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. onsdagen den 18 maj 2016 kl 19.00 Kallelse Bostadsrättsföreningen Slagans medlemmar kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 18 maj 2016 kl 19.00 i HSB:s kvartersgård på Platåvägen (terrasshusen Edsbacka). Förslag till

Läs mer

FUM-skola. 1. Var finns FUM? 2. Beslutsprocess 3. Den platta organisationen 4. Hur ser ett år ut? 5. FUM vad, när? 6. Studentpolitik 7.

FUM-skola. 1. Var finns FUM? 2. Beslutsprocess 3. Den platta organisationen 4. Hur ser ett år ut? 5. FUM vad, när? 6. Studentpolitik 7. FUM-skola 1. Var finns FUM? 2. Beslutsprocess 3. Den platta organisationen 4. Hur ser ett år ut? 5. FUM vad, när? 6. Studentpolitik 7. Mötesformalia 13-09-09 1 1. Var finns FUM? 2012 hade BTH 3731 helårsstuderande

Läs mer

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 Ändringslogg Ändring Datum Utgåva 1, antagen vid klubbens bildande 1983 09 19 Revision till utgåva 2 2013 05 15 Ås Båtklubb är en ideell förening, bildades

Läs mer

Kongressutbildning 2013. Med Milena Kraft, mångfaldskoordinator

Kongressutbildning 2013. Med Milena Kraft, mångfaldskoordinator Kongressutbildning 2013 Med Milena Kraft, mångfaldskoordinator Lite för- och bakgrundssnack Maktmätningen 2012 Några resultat: de flesta utan tidigare erfarenhet många förstod inte allt eller endast mycket

Läs mer

Häfte 2. Förutsättningar för förbundsstämman

Häfte 2. Förutsättningar för förbundsstämman Häfte 2 Förutsättningar för förbundsstämman Bilaga 5 Föredragningslista 1. Stämmans öppnade 2. Val av stämmofunktionärer a) Ordförande b) Förste vice ordförande c) Föredragande sekreterare d) Protokollsekreterare

Läs mer

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2015

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2015 Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2015 Vänner! 2014 präglades av ett omfande och intensivt strategiarbete för formulera och förankra den gemensamma väg Scouterna skall gå de kommande 10 åren.

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. ÄNDAMÅL Syftet med Föreningen Kattakuten i Norrbotten är höja kattens status i samhället för att stävja

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17.

Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17. STADGAR för Grinnekullens Samfällighetsförening Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17. Stadgar för Grinnekullens Samfällighetsförening enligt

Läs mer

Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015

Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015 Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet. 2. Mötets behörighet Stadgan säger: 36 Mötet är beslutsmässigt om

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4. Dagordning... 5

Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4. Dagordning... 5 1 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4 Dagordning... 5 Arbetsordning... 9 1. Tider... 9 2. Offentlighet... 12 3. Ekonomisk ersättning med mera till kongressombuden... 12 4.

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund 2014 Paragrafer 1 Förbundets namn och säte... 3 2 Ändamål... 3 3 Organisationer... 3 4 Medlemmar... 4 5 Medlemsavgift... 4 6 Kongress... 4 7 Förbundsmöte... 7 8 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Stadgar för Lövsta Båtklubb

Stadgar för Lövsta Båtklubb Stadgar för Lövsta Båtklubb Klubben bildades 1969 och har sin hemort / verksamhetsområde i Enhörna i Södertälje kommun. Stadgarna antagna 1969. Reviderade 2010-05-16. 1 Ändamål Klubben är en allmännyttig

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 1 STADGAR för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningens främsta syfte är att stävja antalet

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

Ordet är ditt. Bra att veta inför och under kongressen

Ordet är ditt. Bra att veta inför och under kongressen Bra att veta inför och under kongressen Innehåll Välkommen Hur hittar jag rätt? Vem deltar på kongressen? Hur arbetar kongressen? Vem gör vad? Att begära ordet. Hur förbereder jag mig? Vad händer efter

Läs mer

Arbetsgivaralliansens. stadgar

Arbetsgivaralliansens. stadgar Arbetsgivaralliansens stadgar Stadgar för Arbetsgivaralliansen Innehåll 1 Organisationsform och firma 4 2 Föreningens uppgift 4 3 Medlemskap 4 4 Utträde och uteslutning 5 5 Avgifter 5 6 Organisation 5

Läs mer

Exempelstadga med instruktion

Exempelstadga med instruktion Exempelstadga med instruktion Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta för medlemsorganisationerna har Sveriges Elevråd tagit fram

Läs mer

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013.

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. 1 STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening Stadgar för Tygelsjö fiberförening 1 Stadgar för den ideella föreningen Tygelsjö fiberförening med hemort Malmö stad. Bildad den 4 juni 2015. Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål

Läs mer

Tingsguide 2014. Ting 2014 Växjö 2-4 maj

Tingsguide 2014. Ting 2014 Växjö 2-4 maj 1 Tingsguide 2014 Hej och välkomna till Ting 2015 i Stora Levene och vad kul att just du vill vara med och påverka din utmanarscouttid! För dig som är på Ting för första gången har vi skrivit ihop en ordlista

Läs mer

Stadgar för Lokalförening

Stadgar för Lokalförening 1 (8) Stadgar för Lokalförening 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3. Årsmöte... 3 4. Konstituerande årsmöte... 5 5. Extra årsmöte... 5 6. Lokalföreningens styrelse... 6 7. Valberedning...

Läs mer

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013 Stadgar Svenska Blå Stjärnan 2013 STADGAR SVENSKA BLÅ STJÄRNAN SBS 2013 STADGAR FÖR SVENSKA BLÅ STJÄRNANS SBS RIKSFÖRBUND INLEDNING Svenska Blå Stjärnan (SBS) är det centrala organet för SBS föreningar

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-01-08

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-01-08 Tid: 2015-01- 08 kl 19.15-20.30 Plats: Segerlindsgatan 17, Göteborg Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie Emma

Läs mer

Innehållsförteckning. 2 Välkommen. 3 Schema. 4 Praktisk information. 5 Förslag på dagordning. 6 Förslag på arbetsordning

Innehållsförteckning. 2 Välkommen. 3 Schema. 4 Praktisk information. 5 Förslag på dagordning. 6 Förslag på arbetsordning Innehållsförteckning 2 Välkommen 3 Schema 4 Praktisk information 5 Förslag på dagordning 6 Förslag på arbetsordning 9 Verksamhetsberättelse 2012/2013 10 Revisionsberättelse 11 Bokslut 14 Propositioner

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2010

Dagordning Årsmöte 2010 DAGORDNING Kårhuset Lund, 12 november 2010 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2010 Tid: Torsdag 2 december 2010 klockan 18.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1

Läs mer

Unga Hörselskadades stadgar. Reviderade på årsmötet 2015

Unga Hörselskadades stadgar. Reviderade på årsmötet 2015 Unga Hörselskadades stadgar Reviderade på årsmötet 2015 Stadgar för Unga Hörselskadade 1 Ändamål Unga Hörselskadade (UH) är en intresseförening för personer med hörselskada i åldern 0 30 år. Med begreppet

Läs mer

Stadga. Föreningen Bioteknikstudenterna. Antagen 111112. Uppdaterad 131116

Stadga. Föreningen Bioteknikstudenterna. Antagen 111112. Uppdaterad 131116 Stadga Föreningen bioteknikstudenterna Antagen 111112 Uppdaterad 131116 Förkortningar Föreningen Bioteknikstudenterna Styrelsen för Bioteknikstudenterna Bioteknikdagarna Projektgruppen för Bioteknikdagarna

Läs mer

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE Sida 1 av 6 STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE 1. Föreningens firma Den ideella föreningens firma är Energiföretagen Sverige. 2. Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning av företag inom den

Läs mer

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund STADGAR för Sveriges Skateboardförbund Antagna 2012-01-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 2 2 Organisation 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ 2 5 Firmateckning 2 6 Verksamhets-

Läs mer

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Förslag till STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Ideell förening, stiftad 1991-06-28. Stadgarna fastställda av årsmöte 1991-06-28. Stadgarna ändrade av årsmöte 2013- IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Idrott är

Läs mer

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 FÖRENINGENS VERKSAMHET 1. INRIKTNING OCH MÅLSÄTTNING Jönköpings Södra Idrottsförening är en ideell förening, stiftad 9 december

Läs mer

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgarna senast ändrade av representantskapet 2014. Innehåller även normalstadgar för korpföreningar, korpförbund och specialdistriktsförbund. Innehåll

Läs mer

Stadgar för Sjöbo Fitnesscenter Förslag inför årsmöte 2015 och stadgarna fastställda vid samma tidpunkt.

Stadgar för Sjöbo Fitnesscenter Förslag inför årsmöte 2015 och stadgarna fastställda vid samma tidpunkt. Stadgar för Sjöbo Fitnesscenter Förslag inför årsmöte 2015 och stadgarna fastställda vid samma tidpunkt. 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att bedriva fysisk aktivitet som

Läs mer

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet Stadgar 2013 Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013 Astma- och Allergiförbundet Stadgar för Astma- och Allergiförbundet Antagna av kongressen 2013 1. Ändamål Astma- och Allergiförbundet

Läs mer

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 för Lärarnas Riksförbund gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 Fastställda av Lärarnas Riksförbunds ordinarie kongress 2012 Innehåll Stadgar för Lärarnas Riksförbund 1 Ändamål 10 2

Läs mer

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015.

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Stadgar Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Innehåll I. Allmänna bestämmelser för UNF... 2 II. Bestämmelser för UNF som riksorganisation...5 III. Bestämmelser för UNF-distrikt...

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

IOGT-NTO:s STADGAR. IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås

IOGT-NTO:s STADGAR. IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås IOGT-NTO:s STADGAR IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås 1 INNEHÅLL IOGT-NTO:S STADGAR... 1 IOGT-NTO... 4 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR IOGT-NTO... 4 1:1 Organisation... 4 1:2

Läs mer

STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE

STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE Grundstadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte den 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte den 23

Läs mer

välkommen till S-studenters 27:e kongress!

välkommen till S-studenters 27:e kongress! välkommen till S-studenters 27:e kongress! S-studenter 27:e ordinarie kongress går av stapeln 10-12 juni på Karlstads universitet. Förbundsstyrelsen och värdklubben S-studenter Karlstad hälsar dig hjärtligt

Läs mer

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker.

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker. Stadgar för Reumatikerförbundet Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17 Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Reumatikerförbundet Org.nr 802002-7838 Box 12851,

Läs mer

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet Stadgar Svenska Epilepsiförbundet 1 Namn och karaktär Förbundets namn är Svenska Epilepsiförbundet (The Swedish Epilepsy Federation), förkortat SEF. SEF är ett riksomfattande, ideellt, allmännyttigt, partipolitiskt

Läs mer

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund.

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund. STADGAR Stadgar för Tender Loving Caring ideell förening. Antagna vid årsmöte 1 augusti 2015. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Tender Loving Caring ideell förening. Förkortas TLC. 2 - Föreningens

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet.

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAINT LOUIS FRITIDSVERKSAMHET IDEELL FÖRENING ORG NR 802422-1999 1 Föreningens firma Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

ATT PÅVERKA SOM STUDENT - handboken för studentrepresentanter

ATT PÅVERKA SOM STUDENT - handboken för studentrepresentanter ATT PÅVERKA SOM STUDENT - handboken för studentrepresentanter Copyright SöderS, Södertörns högskolas studentkår, 2015 Innehåll 1. Vad är studentinflytande? s.3 1.1 Vad menas? s.4 1.2 Varför är det viktigt

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

STADGAR. För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963.

STADGAR. För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963. STADGAR För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963. Stadgarna senast ändrade av årsmötet den 25 maj 2008. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÈ

Läs mer

Proposition 1 Stadgarna

Proposition 1 Stadgarna Proposition 1 Stadgarna Förslag till förändringar i stadgarna för PeaceWorks Sweden. PeaceWorks styrelse har under året som gått genomfört en översyn av föreningens stadgar i syfte att förtydliga utveckla

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9)

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) Kap. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Svenska Bandyförbundet (förbundet) är en politisk och religiöst oberoende allmännyttig ideell

Läs mer

Omslag: Foto: Peter Rosén

Omslag: Foto: Peter Rosén Sacos stadgar Omslag: Saco har ett tydligt grafiskt element som består av en snedställd bård, vilken syns på omslagets framsida. Bården har sin inspiration i ett klassiskt ordensband. Ett ordensband används

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE Riksnätverket är Sveriges organiserade nattvandrares gemensamma förening 1. Mål och uppgifter 1.1 Organisationens mål Organisationens grundläggande mål

Läs mer

Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala

Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala Information och schema Ansvarsområden under mötet: Inköp frukost: Mikael Holm Framtagning och borttagning av frukost på lördag: Christoffer

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb Stadgar

Huvudstadens Golfklubb Stadgar För Huvudstadens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 12 september 1997 och med hemort i Vallentuna kommun. na fastställdes den 13 oktober 1997. Reviderad på årsmöte den 20 februari 2000 Reviderad

Läs mer

STADGAR FÖR LOKALFÖRENING

STADGAR FÖR LOKALFÖRENING STADGAR FÖR LOKALFÖRENING Antagna vid RSMHs kongress 13 15 maj 2011 Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 1 Stadgarna är våra regler som vi måste följa. De talar om hur man skall göra i olika situationer.

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

STADGAR FÖR SCANIA ROAD RUNNERS IDROTTSFÖRENING

STADGAR FÖR SCANIA ROAD RUNNERS IDROTTSFÖRENING STADGAR FÖR SCANIA ROAD RUNNERS IDROTTSFÖRENING 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision

Läs mer

Stadgar för GF Nissaflickorna

Stadgar för GF Nissaflickorna Stadgar för GF Nissaflickorna Stadgar för den ideella föreningen GF Nissaflickorna med hemort i Halmstads kommun. Föreningen bildades den 11 april 1953. Stadgarna senast fastställda av årsmöte den 6 mars

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014.

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Organisationsform och firma Famna är en ideell förening för organisationer

Läs mer

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1949 och med hemort i Lerdala i Skövde kommun Stadgarna antagna den 11 april 1996,

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015 Kallelse till årsmöte 2015 Feministiskt Initiativ Nordöstra Skåne Datum: 21 mars 2015 Tid: 13.00 Plats: Spannmålsgatan 9 291 32 Kristianstad Information Lokalen är fullt tillgänglig och i närheten av tågstationen.

Läs mer

Stadgar för Grön kultur Högsbo

Stadgar för Grön kultur Högsbo Stadgar för Grön kultur Högsbo Giltiga från och med föreningens årsmöte 2016 1 SYFTE Föreningen Grön kultur Högsbo ska understödja och utveckla initiativ för interkulturell rikedom i staden med mat-, odlings-,

Läs mer

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987.

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987. Stadgar för IFK Malmö FK Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987. Stadgar för IFK Malmö Fotbollklubb Stiftad den 23 april 1899, ombildning den 9 juni 1987 Idrottens mål och inriktning Definition

Läs mer

2 Samfälligheter Föreningen förvaltar följande samfällighet; Rotebro GA:2 och GA:2

2 Samfälligheter Föreningen förvaltar följande samfällighet; Rotebro GA:2 och GA:2 2007-06-25 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagen bestämmer om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Stadgar för Svenska Aikidoförbundet SVENSKA AIKIDOFÖRBUNDET Antagna vid konstituerande förbundsstämma 2009-10-11, ändrade vid ordinarie förbundsstämmor 2010-03-20, 2011-03-26, samt 2014-03-22. 1 kap Idrottsrörelsens

Läs mer

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd Stadgar Stadgarna antogs av Akademikerförbundet SSRs kongress 8-10 maj 2015 1 Förbundets ändamål Akademikerförbundet SSR är ett fackligt yrkesförbund som ska tillvarata medlemmarnas ekonomiska, sociala

Läs mer

Ärende 15, bilaga A. Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté

Ärende 15, bilaga A. Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté Ärende 15, bilaga A Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté Förslag till beslut vid årsmötet 2016 Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) Fastställda av årsmötet 2016 Kap. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Fastställda av Baserade på grundstadgar för Svenska Brukshundklubben vilka är fastställda av kongressen och godkända av Svenska Kennelklubben. 1

Läs mer

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret?

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret? Starta en förening Sverige har ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. En grupp människor kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna. Föreningen måste

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Utrikespolitiska Förbundet Sverige, fastställd den 7 september 2014.

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Utrikespolitiska Förbundet Sverige, fastställd den 7 september 2014. Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Utrikespolitiska Förbundet Sverige, fastställd den 7 september 2014. Förbundsstyrelsen 1 Förbundsstyrelsen ansvarar för UFS verksamhet mellan förbundsstämmorna och

Läs mer

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Förbundet Aktiva Seniorer Program Förbundet Aktiva Seniorer är en ideell

Läs mer

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker.

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker. Stadgar för Reumatikerförbundet Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01 Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Reumatikerförbundet Org.nr 802002-7838 Box

Läs mer

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar Antagna efter årsmötet 150423 Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar för HSO Göteborg, antagna 2015-04-23 Namn, mål och uppgift 1 Namn Handikappföreningarnas samarbetsorgan i

Läs mer

Årsmöte 2015 Kallelse

Årsmöte 2015 Kallelse Årsmöte 2015 Kallelse Välkommen till Sveriges Elevråds Årsmöte 2015! Det börjar lida mot hösten, vilket betyder att det är dags för Sveriges Elevråds årsmöte 2015. Sveriges Elevråd är medlemmarnas organisation.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland ÅF Stadgar Slutgiltigt förslag 2012-04-03 ORG.docx Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland 1. Föreningens firma och ändamål 1.1 Föreningens firma är Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Läs mer

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF Rapatac Judo & KSF är en specialförening till Rapatac Alliansförening med hemort i Gävle kommun. Bildad den 2009-08-12 Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 2012-10-10

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun 1 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sida 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning... 3 4 Verksamhetsområde... 3

Läs mer

Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02

Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02 Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02 1. Ändamål och säte. Föreningens ändamål är att skapa möjlighet för medlemmar och allmänhet att fiska i naturskön

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Stadgar för Rättviks. Rättvik 2014-

Stadgar för Rättviks. Rättvik 2014- Rättvik 2014- Rättviks gymnastikklubb är en ideell förening med verksamhet i Rättviks kommun. Föreningen har som mål att bedriva motions- och hälsofrämjande aktiviteter i olika former - för alla åldrar.

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 18 JUNI 2011 KL 15.00 Föregås av miniseminarium 12.00: Myter, missförstånd och sanningar kring Aspergers syndrom med företrädare för OA och psykiatern Andreas Fries,

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA Ägare: Idrottsföreningen Friskis & Svettis JÄRFÄLLA Datum: 2003-02-02 Sid 1 av 7 1. Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen

Läs mer

Envikens Båtklubb Bergshamra

Envikens Båtklubb Bergshamra Stadgar för Envikens Båtklubb Bergshamra Klubben bildades 1979-01-21 och har sin hemort i Bergshamra, Norrtälje. Stadgarna senast reviderad 2003 Innehåll Sid 3 1 Ändamål 2 Medlemskap 2.1 Ansökan 2.2 Antagning

Läs mer

Stadgar för Torsby Båtklubb

Stadgar för Torsby Båtklubb Torsby Båtklubb bildades 1957 och har sitt verksamhetsområde i Övre Fryken i Värmland. Stadgarna ändrades och reviderades år 2003. 1 Föreningens ändamål o säte 1.1 Ändamål Torsby Båtklubb är en allmännyttig

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

REIJMYRE IDROTTSFÖRENING Grundad 1905 STADGAR Antagna av årsmötet 2011-02-21 Stadgar för den ideella föreningen Reijmyre Idrottsförening med hemort i Rejmyre i Finspångs kommun. Organisationsnummer: 825000-4010

Läs mer