Gäller fr o m 16 januari Instructions ebrev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gäller fr o m 16 januari 2012. Instructions ebrev"

Transkript

1 Gäller fr o m 16 januari 2012 Instructions ebrev 1

2 Innehåll ebrev-processen... 4 Översiktligt flöde... 4 Kommunikationsvägar... 4 Adresseringsmetoder... 4 Filinlämning... 4 Filformat... 4 Strukturerat format... 4 Printfärdiga format... 5 Filspecifikation... 5 Informationsbehov... 5 Fakturor och andra betalbara meddelanden... 7 Anslutning EDI... 8 Anslutning SMS... 8 Integration av kund... 9 Mappa upp kundens filformat... 9 Test av filformat och presentationsmall... 9 Printproduktion... 9 Startkostnad... 9 Sen inlämning... 9 Sekretess Tillval Papper och kuvert Inplastning Färg Bilagor Portooptimering Abonnemang Tilläggstjänster earchive Rapporter Line data Schematisk beskrivning den elektroniska sidan Filens utseende och styrtecken Filstruktur Beskrivning kommunikationsdelar Utskriftsposter Bilaga i sekvens Fysisk bilaga Försändelse Grafisk bild/illustration Adresseringsmetoder Filexempel Begränsningar AFP Allmänt Filstruktur NOP (start post) BRG-ERG Fonter OMR BNG-TLE Extra TLE BPG-EPG, IMM XML Teknisk specifikation Beskrivande material Testfil Filspecifikation/Fältbeskrivning Mappningsbeskrivning Speciella instruktioner för mallen Exempelutseende Mappningsinstruktion PDF Teknisk specifikation Metadata Typsnitt Bilder och logotyper Bankgiro och Plusgiro Testfil Layout Storlek och struktur på PDF-filen Inbäddad Strålfors SHEADER i pdf:en Exempel på SHEADER FTP överföring Kontaktvägar Teknisk support

3 ebrev innebär att Strålfors från Kunden tar emot datafiler som innehåller meddelanden till Mottagare. Filen bearbetas av Strålfors och försändelserna distribueras med någon av Strålfors ebrev-tjänster. ebrev består av tre bastjänster ebrev Enkel, ebrev Enkel + Färg och ebrev Flex. Varje bastjänst har sina möjligheter och begränsningar vad gäller filformat och distributionssätt. Varje bastjänst kan även ha diverse tillval och tilläggstjänster. I tabellen nedan beskrivs de möjligheter och tilval som finns och som går att koppla till respektive bastjänst. fysisk distribution tilläggstjänster Funktion ebrev Enkel ebrev Enkel + Färg ebrev Flex Vitt, A4-ark, 1 microperforering Ingår Ingår Ingår Simplex (print på ena sidan av ett ark) Ingår Ingår Duplex (print på båda sidorna av ett ark) Tillval Ingår Tillval Print svart/vitt Ingår Ingår Print färg (Business colour) Ingår Tillval Kuvertering i C5 standardkuvert Ingår Ingår Ingår Kuvertering i C4 standardkuvert Tillval Tillval Tillval Kuvertering i S65 standardkuvert Tillval Kundunikt pappersark Tillval Kundunikt kuvert Tillval Inplastning Tillval Self-mailer (försluten försändelse) Tillval Bilagor Tillval Startkostnad Ja Sen inlämning Tillval Abonnemangsavgift Ja Klimatekonomiskt ebrev** Tillval Tillval Tillval Inrikes 1:a-klassbrev Ja Ja (ej färg) Inrikes Ekonomibrev Ja Ja Ja ADR Ja Ja Klimatekonomisk ADR Ja Utrikes 1:a-klassbrev Ja Ja (ej färg) Utrikes Ekonomibrev Ja Ja Ja REK Ja, om 1:a klassbrev Samsändning Ingår* Ingår* Ingår* Samkuvertering Ingår* earchive edi e-post SMS einvoice Separat avtal Separat avtal Separat avtal Separat avtal Separat avtal * Regelverket specificeras och dokumenteras före driftsättning. ** Klimatekonomiskt ebrev går inte att kombinera med kundunikt material och/eller bilagor. Försändelserna printas alltid duplex och distribueras som Ekonomibrev. Valt filformat kan medföra varierande avgränsningar. Se respektive avsnitt för Strukturerat format, Prinfärdigt format och Linedata (S2). Ingår = Ingår i bastjänstens grundpris. Tillval = Pristillägg utöver bastjänstens grundpris. Ja = Kostnad enligt prisbilaga. 3

4 ebrev-processen Översiktligt flöde För att integrera och producera ebrev krävs följande steg. Avtal och integration av kund 1. Avtala om bastjänst och tillval i Kundavtal, Prisbilaga, och Kunduppdrag 2. Integrera kund a. Sätta upp kommunikation b. Mappa upp kundens filformat c. Sätta upp mallar och regler för dokument d. Sätta upp valda distributions alternativ e. Sätta upp portooptimeringsregler 3. Testa flödet 4. Kunden bekräftar Kunduppdraget Produktion 1. Kunden levererar en datafil till Strålfors. 2. Strålfors kontrollerar att filen uppfyller avtalad grundstruktur och sorterar enligt kundens distributionsavtal. 3. Meddelanden som ska skickas som fysiska brev sorteras på postnummer och eventuella samkuverteringsbe grepp och fördelas till lämplig printcentral. Kommunikationsvägar Strålfors erbjuder ett enhetligt elektroniskt gränssnitt för datautväxling mellan olika parter och system. Produktionssystemet övervakas 24 timmar/dygn året runt. Kunden kan bland annat välja mellan nedanstående protokoll och nätstandard: HTTP/HTTPS FTP (över Internet) I förekommande fall kan även andra kommunikationssätt avtalas såsom; FTP (VPN, SNIX, fasta hyrda förbindelser) OFTP (över Internet, X.25) SMTP Connect Direct (över Internet, VPN, Snix) Adresseringsmetoder Filer som skickas till Strålfors måste adresseras. Strålfors kan hantera ett flertal adresseringsmetoder. I samband med uppstart av kunduppdrag definieras lämplig adressering i samråd med Kund. Filinlämning Normal inlämningstid för en datafil är före kl på produktionsdagen, om inget annat avtalats. Om en fil inkommer senare än avtalat, kan detta innebära att filen behandlas dagen efter. Överföringen måste vara avslutad innan den avtalade tiden, dvs om överföringen påbörjas kl 08:59 och är klar 09:12 finns risk att filen hanteras påföljande dag. Säkerhetskopiering och loggning Filer som kommer till Strålfors säkerhetskopieras vid mottagningen. Kopiorna sparas på disk i 90 dagar och 2 år på tape. Produktionsfärdiga printfiler i Strålfors printproduktion sparas på disk i 14 dagar. Mottagning och meddelandebehandling som Strålfors utför för de meddelanden som passerar genom tjänsten loggas kontinuerligt. Loggarna sparas i systemet i en månad, kopieras därefter till tape och sparas i 6 månader. Filformat Tjänsten ebrev fungerar med nedanstående format. Beroende på vald ebrev-tjänst måste filen täcka det informationsbehov som krävs. Det ska även finnas en fastställd filspecifikation som beskriver filens utseende och informationsinnehåll. Strukturerat format Strukturerat format, exempelvis XML och CSV, fungerar för alla bastjänsterna Enkel, Enkel + Färg och Flex. I separat avsnitt finns exempel på XML och en filspecifikation som krävs för ebrev Flex. 4

5 Printfärdiga format Med printfärdiga format menas de format kunden skickar som redan innehåller den färdiga printmallen. Strålfors kan ta emot AFP och PDF. För printfärdigt material gäller att Strålfors avsäger sig ansvaret för innehållet och utseende då detta regleras av kund. För att passa i Strålfors produktionssystem måste vissa fält lämnas fria och adress finnas på korrekt plats. Strålfors lägger ut kuverteringstecken (OMR-kod) i filen. Följande funktionalitet är ej möjlig om kunden väljer att leverera printfärdigt format (utöver begränsningarna i vald ebrevstjänst) - EDI - SMS - Personalisering av dokument AFP Alla AFP dokument kräver TLE-records vars obligatoriska innehåll beror på vald ebrev-tjänst. I avsnittet AFP finns beskrivet hur en AFP ska vara uppbyggd och de begränsningar som finns i layouten för att passa i Strålfors produktionssystem. PDF Alla PDF dokument kräver metainformation vars obligatoriska innehåll beror på vald ebrev-tjänst. I avsnittet PDF finns beskrivet hur en PDF ska vara uppbyggd och de begränsningar som finns på layouten för att passa i Strålfors produktionssystem. Linedata (S2) Med linedata menas de format som baseras på rader och positioner. Strålfors stödjer det linedataformat som kallas för S2. I avsnittet Linedata finns beskrivet hur en lindedatafil ska vara uppbyggd och de begränsningar som finns på layouten för att passa i Strålfors produktionssystem. Begränsningar Specifikation Största filstorlek Högsta antal printsidor i en fil Högsta antal Största hanterbara filstorlek är beroende på infilsformat. Exempel på begränsningar XML=1Gbyte, CSV=1Gbyte, LXF=200Mbyte, AFP=200Mbyte, PDF=200MByte, S2=500MByte Större filstorlek kräver översyn, överenskommelse måste därför ske med Strålfors printsidor. Större antal kräver översyn, överenskommelse måste därför ske med Strålfors Filspecifikation Filerna som sänds till Strålfors som ebrev har olika informationsbehov beroende på vilken bastjänst som är vald. Hur mycket information som ska finnas med och specificeras i en filspecifikation beror på vald tjänst. Informationsbehov ebrev-tjänsterna har olika behov av information. Detta beror på vilken bastjänst inom ebrev som är vald samt vilka distributionsformer och tillval som är gjorda. Nedanstående tabell är en beskrivning av den information (data) som kan vara nödvändig i den inkommande filen för att kunna leverera den valda tjänsten. Obl är alltid obligatoriskt i de fall distributionssättet är valt eller, i förekommande fall, har avtalats separat Val betyder att kunden kan lägga till information eller låta Strålfors addera utifrån överenskommelse. Rek betyder att Strålfors rekommenderar att värde fylls i för att snabbt kunna byta till annan ebrev-tjänst eller för att enkelt koppla på tilläggstjänsten earchive. Observera att denna information är endast den information som Strålfors behöver för att kunna utföra tjänsten. All annan information som ska finnas med på dokumenten måste finnas att tillgå i filen på ett strukturerat sätt. 5

6 Distributionssätt Fält ebrev Enkel ebrev Enkel + Färg ebrev Flex Allmänt Samkuverteringsnyckel Val Val Val Allmänt Bilageanrop Val Allmänt Namn Obl Obl Obl Allmänt Adress Obl Obl Obl Allmänt Postnr Obl Obl Obl Allmänt Postort Obl Obl Obl Allmänt Landskod Obl* Obl* Obl* Internetbank Mottagarunik identifierare Rek Rek Obl Internetbank Fakturatyp Rek Rek Obl Internetbank Fakturanr Rek Rek Obl Internetbank Förfallodatum Rek Rek Obl Internetbank Belopp att betala Rek Rek Obl Internetbank Betalreferens Rek Rek Obl e-post e-postadress Rek Obl e-post e-postadress flagga Val** Val** SMS SMS-nummer Obl SMS SMS flagga Obl EDI Fakturor Summa exkl moms Obl EDI Fakturor Momssats(er) Obl EDI Fakturor Summa för resp. momssats Obl EDI Fakturor Momsredovisningsnummer Obl EDI Fakturor Organisationsnummer Obl EDI Fakturor Öresutjämning efter moms Obl EDI Fakturarad Radnr Obl EDI Fakturarad Artikelnr Obl EDI Fakturarad Benämning Obl EDI Fakturarad Kvantitet Obl EDI Fakturarad Enhet Obl EDI Fakturarad Enhetspris Obl EDI Fakturarad Radsummor exkl moms Obl * Om kund har Utrikesbefordran gäller ej fakturatyperna autogiro och kreditfaktura. ** Om kund valt distributionsalternativet kan Strålfors lägga till informationen efter överenskommelse. 6

7 Nedanstående tabell beskriver informationen men även dess önskade format och längd. Det är viktigt att informationen alltid håller samma format genom hela filen. Innehåll Mottagarunik identifikator Samkuverteringsnyckel Bilagemarkering (styrkoder) Format, Längd AN 25 AN 25 N 8 Produktionstyp AN 4 Namn AN 35 Gatuadress AN 35 Beskrivning Unik identifikator som beskriver en meddelandemottagares identitet. I detta fall en alfanumerisk textsträng som identifierar mottagaren av meddelandet i avsändarens system. Exempel på unik identifikator är person- och EAN-nummer. Om kunden vill samkuvertera olika uppdrag kan kunden välja ett begrepp för att samkuvertera meddelanden. Kan vara t ex. personnummer, kundnummer eller ett helt fristående och styrt av kunden. Strålfors använder som standard den unika identifikatorn av mottagare som samkuverteringsbegrepp. Numeriskt. Bilagetecknen består av 2*NN Anrop på bilaga Anrop på bilaga 2 Det är möjligt att låta Strålfors fylla i detta fält utifrån information som finns i övriga fält. Ett exempel är att alla fakturor som har ett belopp över X kronor ska erhålla bilaga 1 och alla övriga bilaga 2. Strålfors kan även hantera att lägga till ett generellt anrop på bilaga. Om kunden inte själv kan lägga till bilageanrop måste detta beskrivas i kunduppdraget. TEST eller PROD Anger om filen skall behandlas som test eller produktion. Det först påträffade indexet gäller för hela filen. Den generella principen är att ange det som står på adressens översta rad i de fysiska utskicken. Kan även vara boxadress. Det är önskvärt att att gatuadress och nummer ligger i separata fält. Postnummer AN 9 Postort AN 35 Landskod AN 2 Landskod enligt ISO-standard Exempelvis SE. e-postadress AN 50 Detta fält är inte obligatoriskt men om en mottagare ska kunna erhålla e-post måste fältet vara i fyllt. Fältet valideras På (1), Av (0) N 1 Om kunden valt e-postdistribution ska det stå 1 annars 0. 1 (ett) innebär att om det finns en e-postadress skickas det via e-post. 0 (noll) innebär att även om det finns en e-postadress skickas det fysiskt. Tillägg: Det är möjligt att låta Strålfors fylla i detta fält utifrån överenskommelse i kunduppdraget. SMS-nummer AN 50 Detta fält är inte obligatoriskt men om en mottagare ska kunna erhålla SMS måste fältet vara ifyllt. På (1),av (0) 1 N 1 Om kunden valt SMS-distribution ska det stå 1 annars 0. 1 (ett) innebär att om det finns ett SMS-nummer skickas det via SMS. 0 (noll) innebär att även om det finns ett SMS-nummer skickas det fysiskt. Tillägg: Det är möjligt att låta Strålfors fylla i detta fält utifrån överenskommelse i kunduppdraget. 7

8 Fakturor och andra betalbara meddelanden Följande krävs också men endast om det är fakturor och andra betalbara meddelande som skickas. För fakturor som har flera inbetalningskort, t ex en hyresavi som består av tre inbetalningskort, måste varje inbetalningskort specificeras. Följande information krävs då fakturor eller andra betalningsmeddelanden ska skickas. Innehåll Fakturatyp 1 = Faktura 2 = Kredit-faktura 3 = Autogiroavisering 4 = Betalningspåminnelse Fakturanummer Förfallodatum Format Längd N 1 AN 35 N 8 Beskrivning Kunden måste ange vilken meddelandetyp det är för att meddelandet ska kunna hanteras korrekt i produktion. Observera att meddelandetypen betalningspåminnelse alltid skickas som ett fysiskt brev. Tillägg: Det är möjligt att låta Strålfors tolka ett indexerat fält och lägga till meddelandetyp utifrån överenskommelse i kunduppdraget. Ett unikt nummer som identifierar fakturan. Gäller endast fakturor, kreditfakturor, autogiroavisering Förfallodatum - Datum då meddelandemottagarens skuld förfaller till betalning. Önskat format: yyyymmdd Belopp att betala* N 9 Fältet beskriver belopp uttryckt i aktuell valutas lägsta enhet Plus- eller Bankgironummer Betalreferens (OCR-referens)* AN 17 N 25 Anslutning EDI För EDI gäller även att följande information finns specificerad. Bankgironummer måste alltid anges vid betalning via bankgirot inleds med BG Numeriskt heltalsvärde (utan streck). Högsta tillåtna värde är BG Plusgironummer måste alltid anges vid betalning via Plusgirot och inleds med PG. Numeriskt heltalsvärde (utan streck). Högsta tillåtna värde är PG Med betalreferens avses: Referens som avsändarföretaget önskar tillbaka i betalningsavisering och/eller betalningstransaktionen (s.k. OCRsträngen vid bankgiro/postgiro inbetalningar). Betalreferensen skall anges vid betalning via postgiro. Sista siffran måste vara en 10-moduls kontrollsiffra. Numeriskt heltalsvärde. Högsta tillåtna värde är (25 siffror). Betalreferensen skall anges vid betalning via bankgiro. Sista siffra måste vara en 10-moduls kontrollsiffra. Numeriskt heltalsvärde. Högsta tillåtna värde är (24 siffror). Plus/Bank giroreferens kan utelämnas för meddelandetyperna autogiro, och kreditfaktura. Innehåll Format Beskrivning Längd Summa ex moms N 18 Summan av beloppen utan moms Momssats N 6 Momsbelopp N 18 Belopp per momssats Summa av momsen N 18 Summan av momsbeloppen Momsredovisningsnummer AN 35 Momsredovisningsnummer för mottagande part (ej privatpersoner) Faktura rader AN 35 AN 70 N 15 N 15 N 15 N 8 Öresutjämning Anslutning SMS För SMS gäller även att den text som ska skickas finns specificerad. Innehåll SMS Text Format Längd AN 150 Produkt-id Beskrivning Kvantitet Pris per enhet Belopp ex moms för enheterna Datum Om denna inte finns kan Strålfors hårdkoda detta till 0 utan tillägg för kunden Beloppet för ev. kronutjämning. Beskrivning Tillägg: Det är möjligt att låta Strålfors fylla i detta fält utifrån övriga informationsfält efter överenskommelse i kunduppdraget. 8

9 Integration av kund Kunden kommer att bli tilldelad en resurs som integrerar ebrev-tjänsten enligt överenskommelsen i Kunduppdraget. För att underlätta dialogen för såväl Kunden som för Strålfors är det nödvändigt att kunden har en utsedd kontaktperson som kan kontaktas vid frågeställningar och tester. I integrationen ingår: Sätta upp kommunikation Mappa upp kundens filformat Sätta upp mallar och regler för dokument Sätta upp valda distributionsalternativ Sätta upp portooptimeringsregler Testa flödet Produktionssätta godkänt uppdrag Allt arbete som utförs av Strålfors i samband med uppstart och tester debiteras med timtid i enlighet med vid var tid gällande prisbilaga för vald tjänst. Mappa upp kundens filformat Kunden ska tillhandahålla en specifikation av det filformat som skall användas för inleverans till Strålfors, och i övrigt lämna de uppgifter som krävs för att Strålfors skall kunna behandla innehållet i filen och leverera meddelanden till rätt Mottagare enligt kundavtalet. Mappningen görs för att dels kunna placera informationen (datat) i en presentationsmall och dels för att kunna hantera samkuvertering, samsändning och elektronisk distribution. Kunden ansvarar för att datafilen innehåller erforderlig information för vald tjänst. Kunden ansvarar för att sådan information är i överensstämmelse med gällande lagstiftning, t ex personuppgiftslagen. Strålfors kan, om kunden så vill, ta fram filspecifikation. För detta debiteras timkostnad enligt vid var tid gällande prisbilaga. Skapa presentationsmallar Den mappade informationen ska sedan in i en presentationsmall. Kunden ska bistå med fysiska eller elektroniska layoutexempel av presentationsmallarna. Presentationsmallen beskriver en uppsättning av regler för innehåll och design som styr hur ett meddelande ser ut när det når mottagaren. Strålfors kan om kunden så vill ta fram förslag på presentationsmallar. För detta debiteras timkostnad enligt vid var tid gällande prisbilaga. Test av filformat och presentationsmall Funktionstest: Kunden tillhandahåller en testfil som representerar de presentationsmallar som ska förekomma i utskicket. När kundens fil är mappad och presentationsmallen är skapad stäms detta av med kunden. Produktionstest: När mallarna är godkända testas hela flödet tillsammans med aktuell printproduktion och de elektroniska delarna. När de ingående delarna är testade och levererade med godkänt resultat är uppdraget redo att produktionssättas. För de som valt ebrev Enkel skickas presentationsmallen som en PDF till kundens e-post för godkännande. Ingen ytterligare printtest görs om kunden inte så begär. Vid begäran om printtest debiteras enligt vid var tid gällande prisbilaga. Printproduktion Strålfors kontrollerar att filen uppfyller avtalad struktur. Dokumenten delas sedan upp efter storlek där dokument som innehåller upp till 6 ark kuverteras i C5, de som innehåller upp till 40 ark kuverteras i C4. För de som innehåller mer än 40 ark sker manuell hantering. Undantag är Linedata (S2), där kunden själv gör uppdelningen. Försändelserna sorteras på postnummer och med samkuverteringsbegrepp. Printproduktionen sker med en upplösning på upp till 600 dpi Strålfors ansvarar för att kuverteringstecken (OMR-kod) läggs till på printfärdig fil. Startkostnad I ebrev Flex tillkommer en startkostnad för varje printproduktion. Startkostnaden ska täcka ställtiden för kundens uppdrag. Sen inlämning I ebrev Flex är det möjligt efter överenskommelse att lämna in produktionsfil vid ett senare tillfälle än I varje kunduppdrag avtalas den exakta tidpunkten för inlämning av produktionsfil. 9

10 Sekretess All information som överförs i datafiler till Strålfors behandlas med sekretess. Endast behörig personal äger tillträde till de lokaler där de fysiska breven produceras. Alla berörda lyder under sekretessavtal. Tillval Papper och kuvert I ebrev Enkel och ebrev Enkel + Färg erbjuds papper och kuvert enligt följande: Papper: A4, 90 g, vitt, ohålat, 1 microperforering Kuvert: C5, vitt, 2 fönster (även C4 med pristillägg) För ebrev Flex finns två alternativ av papper och kuvert, standard eller kundunikt. Standard papper: A4, 90 g, vitt, ohålat, 1 microperforering Kuvert: C5, vitt, 2 fönster (även C4 med pristillägg) Kundunikt: Kunder med en årsvolym på minst ex kan erbjudas kundunikt papper och/eller kuvert mot pristillägg. Begränsningar kuvert Specifikation Kuvert Högsta antal Max antal ark i respektive kuvert S65-kuvert C5-kuvert C4-kuvert Manuella Obegränsat Inplastning ebrev Flex försändelser kan även plastas. Kunden bör ha en volym om minst försändelser per produktionstillfälle för att inplastning ska vara en kostnadseffektiv lösning. Inplastning sker med förtryckt kundunik plast, som måste beställas och läggas in i uppdraget enligt gängse process via KLA/KLS. Beställningen måste vara gjord minst tre veckor innan uppdraget ska produceras. REK I ebrev Flex med distribution 1:a-klassbrev är det möjligt att skicka Rekommenderad post. Färg Strålfors printar färguppdrag med Business Color, som produceras i höghastighetsprintrar. Business Colour är standard i ebrev Enkel +Färg och tillval i ebrev Flex. Business Color lämpar sig för stora volymer av transaktionsbaserade dokument, såsom t ex fakturor. Det är även ett kostnadseffektivt sätt att skapa kundunika papper som innehåller exempelvis logotype i färg. Business Colour ingår default som duplexprint i ebrev Enkel + Färg, tillvalet färg i ebrev Flex är även det default duplex. För att printa i färg krävs mer omfattande tester för att uppnå rätt förutsättningar och kvalitet. Kunden bör ha en volym om minst 5000 försändelser/produktionstillfälle för att färgprint ska vara ett kostnadseffektivt alternativ. Det är viktigt att kunden kan presentera ett original som utskriften kan jämföras mot. I bilagan Instructions Colour finns det beskrivet vilka resurser som krävs för att kunna producera i färg. Dokumentet uppdateras löpande. Senaste aktuella version kan laddas ner som en PDF via Strålfors webbsida på adress: Bilagor Att bifoga bilagor är ett tillval som kan göras till ebrev Flex. I bilagan Instructions Inserts finns det beskrivet vilka resurser som krävs för att kunna producera bilagor. Dokumentet uppdateras löpande. Senaste aktuella version kan laddas ner som en PDF via Strålfors webbsida på adress: Strålfors kan producera och hantera två olika typer av bilagor. Fysiska Bilagor - Fysiska instick s k Fripassagerare. En fysisk bilaga som debiteras utifrån vikt och antal. Elektroniska Bilagor - Bilaga som anropas vid skapandet av printfil, även kallad Statisk sida. Den statiska sidan debiteras som ytterligare en sida i kuvertet. Vilken bilaga som ska väljas för varje försändelse styrs med ett bilageanrop, bilageanropet talar i praktiken om exakt vilken bilaga som ska stoppas i försändelsen. Kunden kan ange bilageanropen direkt i inkommande fil eller välja att låta Strålfors skapa bilageanropen baserat på en överenskommen logik. Lägger kunden själv in bilageanropen används de fält i filen som är avsett för detta. 10

11 Om Strålfors lägger dit bilageanropen åt kunden kommer man överens om en logik. Ett exempel på logik är att kunden vill att bilagan ska vara generell, ett annat exempel är att alla med manliga personnummer ska ha bilaga 1 och alla kvinnor bilaga 2. Även om alla mottagare i printfilen ska ha bilagor är det av kvalitetsskäl ändå praktiskt att förse alla mottagare med ett bilageanrop, detta för att minimera risken att bilagan inte följer med i brevet. Observera att det endast är två bilagor som är standard. Fler bilagor kan endast hanteras i vissa fall och avgörs i samråd med kund. Begränsningar fysiska bilagor och svarskuvert Specifikation Högsta antal Anrop fysiska bilagor 2 Portooptimering Strålfors erbjuder två typer av portooptimering. Den ena är samsändning som erbjuds i alla ebrev-tjänsterna och det andra är samkuvertering som erbjuds i ebrev Flex. Samsändning Strålfors lägger samman kundens brevvolymer i samband med printning och kuvertering av breven för att skapa större sändningar, förutsatt att breven har samma mått och att viktskillnaden mellan försändelserna inte överstiger 30 g samt att sändningen i övrigt följer Strålfors inlämningsvillkor för fysiska försändelser för aktuellt distributionsslag. I de fall samsändningslogiken är mer avancerad än att volymer inkomna samma dygn ska samsändas anges logiken i kunduppdraget. Volym och veckodag kan styra samsändningen utöver dygn. Samkuvertering Flera dokument till samma adressat läggs i ett och samma kuvert i samband med printning och kuvertering av breven. Samkuvertering kan endast ske på de uppdrag som har samma typ av papper, kuvert, befordran och samkuverteringsnyckel. Dessutom krävs det att produktionsfilerna inkommer under samma dag eller under den tidsperiod som angivits i samsändningen. Som standard för samkuverteringsnyckel används den valda kundunika identifieraren. Denna är antingen person-/ organisationsnummer eller kundnummer. Om det förekommer flera kundnummer för samma mottagare fungerar inte samkuverteringen. Kunden har dock möjlighet att skapa en egen samkuverteringsnyckel som läggs i därför avsett fält. Observera att de försändelser som samkuverteras debiteras inom ramarna för samkuverteringens uppdrag, oavsett försändelsernas ursprungliga uppdrag. Det är endast samkuverteringsuppdragets bilagor som kan komma med i försändelsen. Abonnemang I ebrev Flex tillkommer en abonnemangsavgift för obligatorisk databearbetning. Tilläggstjänster Nedanstående tjänster är möjliga att välja som tilläggstjänster och separat avtal för respektive tjänst tecknas då med Strålfors. e-invoice Det finns möjlighet att välja tilläggstjänsten e-invoice där kunden har avtal med sin bank för kostnaden för betalraden och Strålfors sköter förmedling och fakturahotell. e-post Det är möjligt att skicka dokument som e-postmeddelande. Som standard visas dokumentet som PDF men det är möjligt, efter överenskommelse, att välja annan typ av visning. Sortering sker genom att filen innehåller en e-postadress och ett val om att denna distributionsform ska användas. SMS Det är möjligt att skicka dokumentet som ett SMS meddelande. Då ett SMS meddelande har en begränsning i antal tecken skapas en separat mall med utvalt innehåll för dessa volymer. Sorteringen sker genom att filen innehåller ett mobiltelefonnummer och ett val om att denna distributionsform ska användas. EDI För övriga meddelandetyper och format gäller ett separat EDI-avtal och en överenskommelse med sina partners för denna trafik. 11

12 earchive Strålfors erbjuder tillgång till ett elektroniskt arkiv i tjänsten earchive. I bastjänsten för earchive är sökfälten kundunika och sätts upp utifrån kundönskemål. En förutsättning för detta är att informationen finns med i kundens metadata. Metadata kan läggas in som TLE:er i AFP filerna alternativt läggas i en separat fil. earchive hanterar de flesta filtyper men PDF är det vanligaste formatet. Om dokumenten ska kodas med distributionssätt läggs informationen in i sökindexet. Rapporter Följande kvittenser och rapporter skickas till e-postadress angiven i kunduppdraget. 1. Printstartkvittens skickas från produktionssystemet för print när printfilerna börjar behandlas och innehåller följande: Kundreferens Kund Uppdrag Jobbnummer Datum Antal poster (endast vid informat S2) Antal sidor Antal brev 2. Printavslutskvittens skickas från produktionssystemet för print när printfilerna kuverterats och utlevererats till Postterminal. Kvittensen innehåller följande: Kundreferens Kund Uppdrag Jobbnummer Datum Antal sidor Antal brev 3. Följesedel beskriver exakt vad som kommer att debiteras. Följesedeln skickas ut som PDF eller XML via mail eller FTP. 12

13 Line data Schematisk beskrivning den elektroniska sidan Logisk sida Mall Ark Färdigt brev Slutgiltigt ebrev sätts samman av följande delar: 1. Den logiska sidan, som överförs från kunden till Strålfors i den brevfil och i det filformat som denna handbok behandlar. 2. Mallen, sidans elektroniska layout, som överenskommits med Strålfors. Mallen lagras av Strålfors och anropas från kundens brevfil. 3. Arket, det fysiska pappret som matas genom Strålfors skrivare. 4. Bilaga i sekvens, en printad sida med samma postnummer och brev- id som den logiska sidan. Se vidare Bilaga i sekvens. 5. Fysiska bilagor, redan tryckta och kan bifogas vid önskemål. Se vidare Fysiska bilagor. Filens utseende och styrtecken Ett uppdrag överlämnas till ebrev i form av en fil. Filen indelas i underavdelningar, som i sin tur indelas i poster. Posterna har en noga fastställd syntax. Filens poster tjänar både som radorienterade styrparametrar och som rent printdata. Filstruktur Filen kan betraktas som sammansatt av olika segment, kallade kommunikationsdelar (S2poster) och ebrev-delar. Kommunikationsdelarna överför styrinformation och avgränsningar, medan ebrev-delarna överför själva utskriftsdatat. 1. Filens alla textrader kallas för poster. Dessa indelas i ett antal fält. 2. En fil ska inledas med en startpost (%001) och avslutas med en slutpost (%002). Mellan dessa ska det finnas en logisk fil. 3. En logisk fil ska inledas med en logisk-fil-startpost (%020) och avslutas med en logisk-fil-slutpost (%022). Mellan dessa kan det finnas en eller flera logiska sidor. 4. En logisk sida ska inledas med en identitetspost. Därefter följer en eller flera utskriftsposter. Den logiska sidan avslutas inte på något särskilt sätt. En logisk sida är det som skrivs ut på det fysiska papperet (arket). 5. En utskriftspost är en textrad som resulterar i en printad rad på arket. Filens kommunikationsdelar omsluter ebrev-filen och utgör filens början och slut. 13

14 Positioner Tecknen i en post är numrerade i positioner, som räknas från 1 och uppåt. Fälten avgränsas inte av några avgränsningstecken, utan åtskiljs enbart med ledning av de positioner där tecknen står. Exempel Ett praktiskt exempel på detta visas i Filexempel. Beskrivning kommunikationsdelar Startpost Fältnamn Längd Positioner Betydelse, värden % Ska alltid innehålla värdet %001. Anger start på fil Avlämnande nod Ej obligatoriskt fält Lösenord Ej obligatoriskt fält (noll) Filtyp Värde beroende av vilken recordlängd filen har. Värdet tillhandahålls av Strålfors. Ej obligatoriskt fält. Extern referens Ej obligatoriskt fält (noll) Reserverat fält 33- Ej obligatoriskt fält Logisk-fil-startpost Fältnamn Längd Positioner Betydelse, värden % Ska alltid innehålla värdet %020 Anger start på logisk fil Mottagare Ska alltid innehålla värdet EPS vid skarpa produktionsfiler. Testfiler ska ha värdet EPS-T Avsändare Avsändar-id tillhandahålls av Strålfors Extern referens Ej obligatoriskt fält Antal_poster Antal poster Uppdrags-id Uppdragsidentitet som tillhandahålls av Strålfors Reserverat 49- Ej obligatoriskt fält Logisk-fil-slutpost Fältnamn Längd Positioner Betydelse, värden % Ska alltid innehålla värdet %022, anger slut på logisk fil Antal_poster Antalet poster i den logiska filen, exklusive kommunikationsdelarna (de fyra %-raderna). Fältet ska vara högerjusterat och nollutfyllt. Exempel: % Antal_sidor Antal_brev Frivilligt fält som anger antalet logiska sidor i den logiska filen. Används fältet ska det vara högerjusterat och nollutfyllt. Exempel: % I annat fall ska fältet fyllas med 6 mellanslag. Användande av detta fält rekommenderas, då det ökar säkerheten i Strålfors hantering. Frivilligt fält som anger antalet fysiska brev som blir resultatet av den logiska filen. Används fältet ska det vara högerjusterat och nollutfyllt. Exempel: % I annat fall ska fältet fyllas med 6 mellanslag. Användande av detta fält rekommenderas, då det ökar säkerheten i Strålfors hantering 14

15 Slutpost Fältnamn Längd Positioner Betydelse, värden % Ska alltid innehålla värdet %002. Anger slut på fil. OBSERVERA att det inte får finnas någon blank rad efter denna post. Mao inget %002[CRLF] i filen. Filbeskrivning Filtyp erhålles av Strålfors Ursprungsid erhålles av Strålfors Uppdrags-id erhålles av Strålfors %001TCP EPP 0 %020EPS EBREV????????????? 10BL Arne Adamsson 0 0 Karlsgatan Adamsträsk 10BL Inge Liljetest 0 0 Svangatan Svansång % %002 Antal poster (rader) i denna fil. Alltid exkl de fyra %-raderna 15

16 Utskriftsposter En utskriftspost är en textrad som resulterar i en utskriven rad på arket. Absolut och relativ positionering Utskriften positioneras absolut på sidan med hjälp av en av 12 styrkoder (kanaler). Betydelsen av en sådan styrkod har överenskommits på förhand med Strålfors, vid mallens konstruktion. Relativ positionering (relativt förra utskriftsraden) sker genom radmatningar. Absolut positionering bör tillgripas för att minska mängden utskriftsdata och minska behandlingstiden. Det går fortare att gå till sidslutet genom att ange en positioneringskod än att mata ut 60 tomrader och det resulterar dessutom i mindre utskriftsdata och en mindre datafil. Utskriftspost De olika fälten sätts samman på följande sätt. Fältnamn Längd Positioner Betydelse, värden Radstyrtecken 1 1 Tecken som anger var denna rad ska skrivas ut, i förhållande till förra raden (relativ positionering), eller i förhållande till sidans topp (absolut positionering). Följande tecken kan användas: Absolut positionering 1 Gå överst på ny sida 2 Hoppa till plats 2 3 Hoppa till plats 3 4 Hoppa till plats 4 5 Hoppa till plats 5 6 Hoppa till plats 6 7 Hoppa till plats 7 8 Hoppa till plats 8 9 Hoppa till plats 9 A Hoppa till plats 10 B Hoppa till plats 11 C Hoppa till plats 12 Relativ positionering o (blanksteg) Skriv på nästa rad 0 (noll) Skriv efter blankrad - (minus) Skriv efter 2 blankrader + (plus) Skriv på samma rad Fontstyrtecken 1 2 Tecken som anger den font (typsnitt) som ska användas på denna utskriftsrad. Hela raden får samma font. Fontstyrtecknen är 1-9 samt vid behov A-D. Tillgängliga fonter måste överenskommas med Strålfors. [utskriftsdata] <= Den text som ska skrivas ut på utskriftsraden. Fältet kan vara upp till 146 tecken långt. Lämnas den tom, blir resultatet en tom rad i utskriften. 16

17 Identitetspost Varje logisk sida ska börja med en identitetspost. Identitetsposten används för att identifiera ett enskilt brev och samidentifiera det med brevets elektroniska bilagor. Identitetsposten är ett specialfall av en utskriftspost. Identitetsposten anger brevets identitet, men behandlas i övrigt likadant som alla andra utskriftsposter, dvs. den skrivs ut, på det ställe som anges med positioneringstecknet, med den font som anges av fontstyrtecknet. Identitetsposten kan undertryckas vid utskrift. Identitetsposten har följande syntax: 1 fontstyrtecken mallanrop, selektiv bilaga, kopia landskod, postnummer, brev-id De olika fälten sätts samman på följande sätt: Fältnamn Längd Positioner Betydelse, Värden Literalfält som i detta specialfall alltid ska ha värdet 1. Se vidare fältet Radstyrtecken i utskriftsposten ovan. Fontstyrtecken 1 2 Tecken som anger den font (typsnitt) som ska användas på denna utskriftsrad. Mallanrop Alfanumeriskt värde som anger vald mall (elektronisk layout). Värdena för detta fält har överenskommits på förhand med Strålfors. Flera olika mallar kan användas inom samma brev, till exempel för faktura och följebrev. Upp till 127 olika mallar får förekomma inom ett uppdrags-id. Selektiv_bilaga 1 7 En eller två fysiska bilagor kan läggas i kuvertet tillsammans med övrig utskrift. Bilagorna hämtas ur bilagestationer, vars innehåll har överenskommits på förhand med Strålfors. Följande tecken kan användas: o Ingen bilaga 1 Första bilagestationen 2 Andra bilagestationen 9 Båda bilagestationerna Kopia 1 8 Antal kopior av den utskrivna sidan. Kopiorna läggs i samma kuvert som förstasidan. (Kopior fungerar ej vid duplex-utskrift) Följande tecken kan användas: o Noll kopior 0 Noll kopior kopior Landskod Alfabetiskt fält som anger mottagarland. Följande tecken kan användas: oo SE antas SE SE Landskoderna följer ISO-standard Postnummer Numeriskt fält som anger brevets postnummer. Fältet kan fyllas i på tre olika sätt. Följande sätt kan användas: o o45 Rekommenderat sätt o Inom ett och samma uppdragsid måste samma sätt användas, eftersom postnumret är ett sorteringsbegrepp. brev-id <= Alfanumeriskt fält, t ex ett identitesnummer som entydigt pekar ut ett enskilt brev, med alla dess sidor och elektroniska bilagor. Samma brev-id används för alla ark som skall till ett och samma kuvert och är alltså det id som styr kuverteringen. Inom en och samma logiska fil måste brev-id byggas upp på samma sätt, eftersom brev-id är ett sorteringsbegrepp Användning Identitetsposten är en utskriftsrad som alla andra och printas alltså ut, utöver att systemet dessutom använder den för identifieringsändamål. Den bör printas med platskod 1, vilken normalt skrivs lodrätt på vänster långsida av mallen. Dessutom bör man välja en mindre font, så den inte blir störande ut för mottagaren. 17

18 Logotyp-post, post för positionering av grafiska bilder En eller flera bilder som tidigare överenskommits med Strålfors kan positioneras fritt på sidan. Denna post ska placeras direkt efter identifikationsposten. Positioneringen av den grafiska bilden sker absolut, räknat i pels från sidans övre vänstra hörn. 1 pel är cirka 0,1 mm. De olika fälten sätts samman på följande sätt. Fältnamn Längd Positioner Betydelse, värden Radstyrtecken Styrtecken som anger att det rör sig om en logotyppost. Värdet ska vara S1. Logotyp-id Alfanumeriskt identitetsbegrepp som anropar en tidigare lagrad logotyp. Värdet har överenskommits med Strålfors. Horisontell_position Numeriskt värde som anger platsen för logotypens vänstra kant, i förhållande till sidans vänstra kant. Värdet anges i pels. Vertikal_position Numeriskt värde som anger platsen för logotypens överkant, i förhållande till sidans överkant. Värdet anges i pels. Bilaga i sekvens En bilaga i sekvens är en utskriven sida, med samma postnummer och brev-id som den föregående sidan. De läggs i samma kuvert. Bilagesidan ska ha ett mallanrop. Sidan kan bestå av: En enda styrande rad, en identitetspost som anropar en i förväg överenskommen bilagemall som innehåller all behövlig text. Denna rad utgör då hela bilagan. En logisk sida, bestående av en identitetspost som anropar en mall och därpå följande utskriftsrader som kompletterar mallen. I båda fallen måste dock identitetsraden förses med rätt postnummer och brevidentitet. Observera att även dessa sidor räknas med i antalsfälten i posten Logisk-fil-slutpost. Fysisk bilaga Det brev som ska ha fysisk bilaga måste bilagemärkas i filen. Det sker genom att ett värde anges i fältet Selektivbilaga i identitetsposten. Värdet anger vilken bilagestation (första, andra eller båda) som ska avlämna en bilaga. Om brevet innehåller flera logiska sidor, är det tillräckligt att den första sidan har bilagefältet ifyllt. De fysiska bilagorna kan också vara generella vilket innebär att bilagorna läggs in i varje brev. Försändelse När två eller flera ark läggs i samma kuvert, till en mottagare, kallas det för en försändelse. Detta kan ske med: Sidor med samma postnummer och brev-id Kopior av samma sida (när man satt fältet kopia i identitetsposten till något annat värde än noll eller blankt). Bilagor i sekvens (ytterligare printade sidor med samma brev-id och postnummer som den föregående). Fysiska bilagor. Grafisk bild/illustration Du kan placera en logotyp eller annat illustration, i samråd med Strålfors kundintegratörer, på valfritt ställe på brevsidan. Det man ska tänka på är att logotypen inte får vara för stor så att inte brevbäraren kan se adressen i avsändarfönstret om brevet måste returneras. Illustrationen kan placeras på valfritt ställe, i samråd med Strålfors. Logotypen måste hanteras av Strålfors. För att garantera bästa kvalitet konverterar Strålfors din logotyp först till TIFF och sedan till ett produktionsformatet PSEG. För att kunna bedöma kvaliteten är det bra om material är Strålfors tillhanda i god tid. Strålfors printar med 300 punkter per tum (dpi). Användbara filformat Vektorformat som de nedan ger bäst resultat, i och med att upplösningen är oändlig. All text ska vara omvandlad till vektorer. EPS (Standard PC-EPS med lågupplöst TIFF-bild) Bildpunktsuppbyggda filer som de nedan fungerar också bra om nyttobilden inte underskrider 400 bildpunkter på den minsta ledden. Kom ihåg att objektet bara får vara svart och vitt, dvs INTE gråskala eller färg. TIFF (dock ej fax-filformat) BMP GIF PCX Filformatet kan vara monokrom (bitmap), indexerat, RGB eller CMYK. GIF-filer får inte vara animerade. Använd inte överstrålning (aliasing) eftersom det skapar gråskala. 18

19 Filexempel Nedan följer ett exempel med förklaringar på en fil med två logiska sidor. Därefter följer en printad sida som jämförelse. Exempelfilen har uppdragsnamnet TESTEXEM och har skickats till Strålfors. Förklaringar till första logiska sidan: 10BL : Identitetsposten, med radstyrtecknet 1, font styr tecknet 0, mallanropet BL01, postnumret och brevidentiteten Fälten för selektiv bilaga, landskod och kopia (som står före postnumret) är blanka. Radstyrtecknet 1 anger att hopp ska ske till första raden på en ny sida : Hopp till kanal (plats) 2, i detta fall tre rader ned på sidan, font 0 (i detta fall Courier) används. Fakturadatum och fakturanummer skrivs ut. 0: Nästa rad skrivs ut, men blir tom. Font 0 används fortfarande : Nästa rad printas och innehåller förfallodatum och kundnumret , som du känner igen från identitetsposten Kalle Karlsson: Hopp till kanal (plats) 3, i detta fall 10 rader ned på sidan. Efter 47 mellanslag skrivs fakturamottagarens namn ut. %001TCP EPP 0 %020EPS EBREV12345 TESTEXEM 10BL Kalle Karlsson 0 Karina Kjellberg 0 Tel: Karlsgatan Karlstad Brevpapper 50 10,00 500, Kuvert 50 20, , Frimärken 50 5,00 250,00-0 Vi har nu special erbjudande på C5 kuvert. +1 Endast 15,00 paketen. 3 Erbjudandet gäller under mars månad , ,50 60 FAKTURA NR: FÖRFALLODATUM: Kalle Karlsson 0 0 Karlsgatan Karlstad BL Sven Svensson 0 Karina Kjellberg 0 Tel: Svangatan Storstad Brevpapper 50 10,00 500, Kuvert 50 20, , Frimärken 50 5,00 250,00-0 Vi har nu special erbjudande på C5 kuvert. +1 Endast 15,00 paketen. 3 Erbjudandet gäller under mars månad , ,50 60 FAKTURA NR: FÖRFALLODATUM: Sven Svensson 0 0 Svangatan Storstad %

20 Brevpapper...: Hopp till kanal (plats) 4, i detta fall 17 rader ned på sidan, där första fakturaraden skrivs ut. En font med fast breddsteg måste användas när sifferkolumner ska justeras under varandra, eftersom tabulering inte är möjlig. -0 Vi har nu special...: Radstyrtecknet - får utskriften att fortsätta 2 rader längre ned, i detta fall på rad 22. Där printas första delen av erbjudandet om kuvert ut med font Endast 15,00...: Radstyrteckent + ser till att utskriften av denna post printas på samma rad som den förra. Fonten byts till font 1, fetstil, vilket var skälet till detta konstgrepp, eftersom det bara går att ha en font per utskriftspost, men väl flera fonter per printad rad. Texten har positionerats 46 teckenpositioner in för att passa i slutet på den föregående texten. 3 Erbjudandet...: Radstyrtecknet blank anger att utskriften fortsätter på nästa rad, där vi valt font 3, kursiv ,50...: Hopp till kanal (plats) 5, i detta fall 40 rader ned på sidan, där totalsumman med mera printas. 60 FAKTURA NR:...: Hopp till kanal (plats) 6, i detta fall 55 rader ned på sidan, där första raden på postgiroblanketten printas. Här börjar texten 6 positioner längre in på raden, trots att det inte angivits i utskriftsposten. Det är verkan av kanal FÖRFALLODATUM:...: Radstyrtecknet 0 anger att utskriften ska fortsätta efter en tomrad. Vänstermarginalen från kanal 6 behålls : Hopp till kanal (plats) 7, i detta fll cirka 68 rader ned på sidan, där den OCR-läsbara raden på postgiroblanketten skrivs ut. Den skrivs ut med font 2 vilken i detta fall är OCR-B, för läsmaskinernas skull. Även OCR-B har fasta breddsteg varför positioneringen även här sker med mellanslag. 10BL : Nästa logiska sida börjar. OBS 1: Tabbtecken förekommer inte, utan alla horisontella positioner beräknas i antalet mellanslag i den angivna fonten, i detta fall Courier i 6 tecken per tum. OBS 2: Logotypen, all ledtext (texten i Times Roman), alla ramar och hela post giroblanketten ligger i den elektroniska mallen och skapas av mallanropet BL01. 20

Gäller fr o m 1 april 2014 1/36. Instruktioner ebrev

Gäller fr o m 1 april 2014 1/36. Instruktioner ebrev Gäller fr o m 1 april 2014 1/36 Instruktioner ebrev Innehåll ebrev-processen... 5 Översiktligt flöde... 5 Kommunikationsvägar... 5 Adresseringsmetoder... 5 Filinlämning... 5 Filformat... 5 Strukturerat

Läs mer

Gäller från och med 1 maj 2016 version 1.0. TEKNISK SPECIFIKATION WE MAIL Sverige

Gäller från och med 1 maj 2016 version 1.0. TEKNISK SPECIFIKATION WE MAIL Sverige Gäller från och med 1 maj 2016 version 1.0 TEKNISK SPECIFIKATION WE MAIL Sverige 1 Dokumentets versionshistorik Datum Version Ändring 2016-05-01 1.0 Dokument skapades 2 Innehåll Dokumentets versionshistorik...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Gäller från och med 1 april 2017 version 1.2. TEKNISK SPECIFIKATION ebrev Sverige

Gäller från och med 1 april 2017 version 1.2. TEKNISK SPECIFIKATION ebrev Sverige Gäller från och med 1 april 2017 version 1.2 TEKNISK SPECIFIKATION ebrev Sverige 1 Dokumentets versionshistorik Datum Version Ändring 2017-03-31 1.0 Dokument skapades 2017-10-27 1.2 Div felrättningar 2

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-17

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-29 Exder

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... 2 INLOGGNING... 3 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Via eprinter Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad eprinter Sida 2 av 12 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ]

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ] för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil [ Version 2011-06-30 ] SYFTE Syftet med denna postbeskrivning är att säkerställa att Visma Collectors erhåller tillräcklig

Läs mer

Handledning för Exder eprinter

Handledning för Exder eprinter Handledning för Exder eprinter Innehållsförteckning Den här handledningen beskriver vad Exder eprinter är för något, hur ni installerar och hur ni kommer igång. Alla fakturamottagare har olika krav på

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE SOLUTION DESCRIPTION 1 (7) DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE SOLUTION DESCRIPTION SOLUTION DESCRIPTION 2 (7) INNEHÅLL 1. DOCUMENT MANAGER... 3 2. BESKRIVNING AV DOCUMENT MANAGER... 3 2.1 Produkter... 4 2.1.1

Läs mer

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering InExchange Web En handledning för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura

Läs mer

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Bilaga 10 Faktureringsrutiner SID 1 (7) Bilaga 10 Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag 1. Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem 2. Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

DHL subset av SFTI Svefaktura

DHL subset av SFTI Svefaktura DHL Freight (Sweden) AB DHL subset av SFTI Svefaktura Fakturaspecifikation xml message Version 1.1 Uppdaterad 2013-06-03 Message implementation guideline DHL Freight (Sweden) AB subset av SFTI Svefaktura

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

e-faktura Total Allmänt Om e-faktura i Danske Bank Distributionskanaler Var hittar jag e-faktura Total?

e-faktura Total Allmänt Om e-faktura i Danske Bank Distributionskanaler Var hittar jag e-faktura Total? Allmänt e-faktura Total är en elektronisk faktureringstjänst i Business Online. Tjänsten möjliggör för dig att: registerhålla och administrera dina fakturamottagare ta emot anmälningsfiler från fakturamottagare

Läs mer

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar InExchange Web En guide för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura i

Läs mer

oneprintpdfinvoice 2015-01-22 10:46

oneprintpdfinvoice 2015-01-22 10:46 oneprintpdfinvoice 2015-01-22 10:46 Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll UTSKRIFT PDF FAKTUROR 1 Inställningar 2 Fil 2 Utskrift 2 Marginaler 7 Testutskrift

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

BEAst rekommendation för hantering av bilagor till elektroniska fakturor 2011-05-17

BEAst rekommendation för hantering av bilagor till elektroniska fakturor 2011-05-17 BEAst rekommendation för hantering av bilagor till elektroniska fakturor 2011-05-17 1(7) Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. BEAST:S REKOMMENDATION... 3 2.1 EDIFACT... 3 2.2 XML... 3 3. ALLMÄNT...

Läs mer

Handledning för efakturering

Handledning för efakturering Handledning för efakturering Handledningen beskriver hur ni skickar elektroniska fakturor till olika fakturamottagare och hur deras respektive krav på innehåll och kontroller ser ut. Det inledande avsnittet

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Bilaga 3 Faktureringsrutiner Dnr: /

Bilaga 3 Faktureringsrutiner Dnr: / Bilaga 3 Faktureringsrutiner stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

Smartare affärskommunikation

Smartare affärskommunikation EFFEKTIVT, RATIONELLT OCH ENKELT MED TJÄNSTER FRÅN STRÅLFORS Smartare affärskommunikation Upptäck möjligheterna med ebrev 2 Upptäck möjligheterna att skapa smartare affärskommunikation. Du kan bygga starkare

Läs mer

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI)

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) För utgående beställningsmeddelanden (ORDERS) Elektroniska beställningar skickas via FTP ut från Elektroskandias affärssystem till av leverantören

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL Logga in på ert konto genom att gå till https://portal.basware.com och fylla i era användaruppgifter (emailadress + lösenord) som ni skapade vid

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Bring Citymails packinstruktion för brevlådeadresserad brevdistribution

Bring Citymails packinstruktion för brevlådeadresserad brevdistribution Bring Citymails packinstruktion för brevlådeadresserad brevdistribution Instruktioner för postproducenter och reklambyråer 08/12/2015 1 BDR Brevlådeadresserad direktreklam. Med hjälp av BDR hjälper vi

Läs mer

ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning

ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning Svefaktura till ABB Detta dokument beskriver hur e-fakturor i format Svefaktura ska utformas för att de ska kunna skickas till ABB AB i Sverige.

Läs mer

TEKNISK DOKUMENTATION POSTEN VARUBREV

TEKNISK DOKUMENTATION POSTEN VARUBREV Gäller fr o m 1 mar 2011 version 3.3.2 TEKNISK DOKUMENTATION POSTEN VARUBREV Posten Meddelande AB Kundtjänst Företag 200 05 Malmö 020-23 22 20 kundtjanst.meddelande@posten.se www.posten.se Dokumentets

Läs mer

Rödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version.

Rödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version. Gröna fält = Obligatiorisk information Gråa fält - obligatioriska endast om de bär relevant information relaterat till fakturan eller varuslagets art Stockholms stad kan ta emot Svefakturor i Utökad version.

Läs mer

GiroDirekt Postbeskrivningar för utrikes betalningar - Gäller från december 2009 Innehåll

GiroDirekt Postbeskrivningar för utrikes betalningar - Gäller från december 2009 Innehåll GiroDirekt Postbeskrivningar för utrikes betalningar - Gäller från december 2009 Postbeskrivning för utrikes betalningar... 1 Betalningsunderlag (filtyp PO1)... 3 Debiteringsbesked (filtyp DA1)... 12 Återrapportering

Läs mer

ebrev Särskilda villkor Gäller fr o m Se stralfors.se/villkor Definitioner 1 Tjänstens omfattning

ebrev Särskilda villkor Gäller fr o m Se stralfors.se/villkor Definitioner 1 Tjänstens omfattning ebrev Särskilda villkor Gäller fr o m 2016-01-01. Se stralfors.se/villkor Det är Strålfors Svenska AB (org.nr.556102-9843) som tillhandahåller denna tjänst. Annat dotterbolag till Post- Nord AB (publ)

Läs mer

Addoro 3L Pro 2014. Addoro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 12

Addoro 3L Pro 2014. Addoro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 12 Addoro Sida 1 av 12 Innehåll INSTÄLLNINGAR OCH HANTERING I 3L PRO... 3 FÖLJANDE UTSKRIFTER FRÅN 3L PRO ÄR MÖJLIGA VIA ADDORO:... 4 URVAL TYP AV AVIER:... 4 LOKAL UTSKRIFT VIA ADDORO... 6 INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

PDF-utskrift av externa dokument

PDF-utskrift av externa dokument PDF-utskrift av externa dokument Det finns möjlighet att sända vissa externa dokument, t.ex. faktura, kreditnota, kontoutdrag m.fl., direkt till kunden med e-mail som en bifogad pdf-fil istället för att

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt.

ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt. 2005-10-19 16:20:57 1 AT 9.2.1 Orderlös faktura, baserad på avtal/kontrakt eller abonnemang -meddelande MS 48 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för regelbunden fakturering av produkter

Läs mer

Användarhandledning Standardfaktura SEB imail 1.1 Standardfaktura

Användarhandledning Standardfaktura SEB imail 1.1 Standardfaktura imail 1.1 Standardfaktura INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 ANSLUTNING... 3 2.1 Certifiering... 3 2.2 Test... 3 2.3 Produktionssättning... 4 3 PRODUKTION... 4 4 ARKIV OCH VIEWING... 5 5 FORMATBESKRIVNINGAR...

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20 Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Version 1.4, 2010-12-20 0 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

PX e-fakturering v3 för PX Control 6.3

PX e-fakturering v3 för PX Control 6.3 PX e-fakturering v3 för PX Control 6.3 Användarhandledning Innehållsförteckning PX e-fakturering...1 Allmänt om PX e-fakturering...3 Register...11 Operationer...29 Skriv ut...37 i PX e-fakturering Välkommen

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad efaktura Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal Inloggning i ICAs fakturaportal Starta din webbläsare (Internet Explorer). Gå till www.fakturaportalen.se. Du är nu inne i Fakturaportalen. Gå till

Läs mer

Goda råd till dig som skickar pappersfakturor till staten

Goda råd till dig som skickar pappersfakturor till staten Goda råd till dig som skickar pappersfakturor till staten Vad skickar jag till skanningscentralen? Skicka endast ett originalexemplar av varje faktura till en enda skanningscentral. Om du även skickar

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Framsida. SKV269 Utgåva 21 1 (16)

Framsida. SKV269 Utgåva 21 1 (16) Framsida SKV269 Utgåva 21 1 (16) 2013-12-01 Förord Teknisk beskrivning för elektronisk redovisning av bilagor till inkomstdeklarationerna INK1, INK2, INK3, INK4 enligt den nya Skatteförfarandelagen (SFL).

Läs mer

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Att skicka e-fakturor Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Välkommen till bankens e-fakturatjänst Att skicka e-fakturor med bankens fakturaportal är enkelt. Du skapar fakturaunderlaget

Läs mer

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarmanual. UPS Billing Center Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Gäller från och med 19 december 2014 version 3.3.11 TEKNISK DOKUMENTATION VARUBREV

Gäller från och med 19 december 2014 version 3.3.11 TEKNISK DOKUMENTATION VARUBREV Gäller från och med 19 december 2014 version 3.3.11 TEKNISK DOKUMENTATION VARUBREV Dokumentets versionshistorik Datum Version Ändring 2014-12-19 3.3.11 Ändrat tjänstebeteckning till Varubrev. Posten har

Läs mer

FAQ Boka Landtransport

FAQ Boka Landtransport FAQ Boka Landtransport Innehållsförteckning 1. Jag får ett felmeddelande som inte går bort trots att jag uppdaterar!... 2 2. Jag försöker boka Farligt Gods men får felmeddelande... 2 3. Jag får meddelande

Läs mer

Förändringsskydd med sigill

Förändringsskydd med sigill Mars 2014 Förändringsskydd med sigill Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till. LRF Konsult AB

Så skickar ni elektroniska fakturor till. LRF Konsult AB Så skickar ni elektroniska fakturor till AB Information till leverantörer 2 (6) Bästa leverantör, AB kan nu ta emot e-fakturor via. Det här dokumentet innehåller viktig information för dig och din e-fakturaoperatör

Läs mer

Trycksaker. Visitkort. Visitkortsask i stål. Plats för upp till 20 visitkort. Art nr 4900860 Storlek: 60 x 95 x 12 mm.

Trycksaker. Visitkort. Visitkortsask i stål. Plats för upp till 20 visitkort. Art nr 4900860 Storlek: 60 x 95 x 12 mm. Trycksaker Trycksaker Trycksaker Antalet varianter på vad en kund kan önska sig när det gäller trycksaker är väldigt stort. På det här produktbladet har vi bara tagit upp ett urval av vad vi kan hjälpa

Läs mer

GiroDirekt Postbeskrivningar för inrikes betalningar Gäller från december 2010 Innehåll

GiroDirekt Postbeskrivningar för inrikes betalningar Gäller från december 2010 Innehåll GiroDirekt Postbeskrivningar för inrikes betalningar Gäller från december 2010 Versionshantering...1 Postbeskrivning för inrikes betalningar... 3 Debiteringsbesked (filtyp DA1)... 23 Återrapportering av

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Internfaktura Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd

Läs mer

Fakturaportal för Leverantörer

Fakturaportal för Leverantörer Fakturaportal för Leverantörer Via fakturaportalen kan du enkelt och kostnadsfritt registrera och skicka elektronisk faktura till Swedac. Fakturan registreras i ett webbformulär. Portalen når du via en

Läs mer

Post- och filbeskrivning e-giroformatet

Post- och filbeskrivning e-giroformatet BG 9070, September 2012. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2012. BGC September 2012 Version 7.2 Ordlista Post- och filbeskrivning e-giroformatet e-faktura privat Flatfilsformat, 80 positioner Post- och

Läs mer

Print och Packinstruktion HUBB för brevlådeadresserad brevdistribution

Print och Packinstruktion HUBB för brevlådeadresserad brevdistribution Print och Packinstruktion HUBB för brevlådeadresserad brevdistribution Instruktioner för postproducenter och reklambyråer 04/06/2015 1 BDR Brevlådeadresserad direktreklam. Med hjälp av BDR hjälper vi kunder

Läs mer

INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE

INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE MENY 3 Kom igång 3 Introduktion 4 Aktivera tjänst 5 Installation av fakturaskrivaren 6 Överför exempelfakturor 7 Granska och godkänn exempelfakturorna 8 Skicka dina fakturor

Läs mer

3. Kvalificeringskrav på leverantör

3. Kvalificeringskrav på leverantör Förfrågningsunderlag 2016-01-28 Upphandlande organisation Kungsbacka kommun Upphandling Webbaserade psykometriska tester Jennifer Johansson 16/2 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-02-25 Texten/frågan

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

InExchange. Copyright 2015. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

InExchange. Copyright 2015. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. InExchange Copyright 2015 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

E-faktura. Instruktion hur Ni som leverantör skickar elektroniska fakturor till bolag inom Coop.

E-faktura. Instruktion hur Ni som leverantör skickar elektroniska fakturor till bolag inom Coop. E-faktura Instruktion hur Ni som leverantör skickar elektroniska fakturor till bolag inom Coop. Instruktion till leverantörer 2 (8) Bästa leverantör, Coop har nu möjlighet att ta emot e-fakturor via Basware.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

BEHANDLINGSREGLER. för. e-tullräkning

BEHANDLINGSREGLER. för. e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 1(8) BEHANDLINGSREGLER för e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 2(8) Innehållsförteckning 1 för e-tullräkning... 3 1.1 Mottagarens referens... 3 1.2 Bilaga, betalningsinformation

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Mikro

Handbok. Pagero Autogiro Mikro Handbok Pagero Autogiro Mikro ATT KOMMA IGÅNG Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen.

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Upphandlande myndighet och enheter är i detta avtal kallad beställaren. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Sakfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB Handbok Autogiro Å-DATA Infosystem AB Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2. Huvudmeny Autogiro... 4 3. PARAMETRAR... 6 3.1 Underhåll bankgironummer... 6 3.2 Kunduppgifter...

Läs mer

Sedan klickar du på Skapa rapport.

Sedan klickar du på Skapa rapport. Allmänt Menyval Med Leasingmodulen kan du skapa rapporter som visar information om era leasingavtal (avtalsöversikt) registrera beställning av objekt om du har ett vagnparks- eller leasingkontoavtal hos

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Skapa betalningsfil med utländska fakturor Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information

Läs mer

Importera adressregister

Importera adressregister Importera adressregister Unifaun Online 2013-10-18 2 Innehåll 1 Export och import... 3 1.1 Export från andra system... 3 1.2 Importfilens uppbyggnad... 3 1.3 Importera filen... 7 3 1 Export och import

Läs mer

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Sida 1 av 33 Användarguide SmartSMS 3.1 Version 1.0 Document name: SmartSMS31_Guide.docx Issued by: Date: 2011-08-04 Reg.

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer