Gäller fr o m 16 januari Instructions ebrev

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gäller fr o m 16 januari 2012. Instructions ebrev"

Transkript

1 Gäller fr o m 16 januari 2012 Instructions ebrev 1

2 Innehåll ebrev-processen... 4 Översiktligt flöde... 4 Kommunikationsvägar... 4 Adresseringsmetoder... 4 Filinlämning... 4 Filformat... 4 Strukturerat format... 4 Printfärdiga format... 5 Filspecifikation... 5 Informationsbehov... 5 Fakturor och andra betalbara meddelanden... 7 Anslutning EDI... 8 Anslutning SMS... 8 Integration av kund... 9 Mappa upp kundens filformat... 9 Test av filformat och presentationsmall... 9 Printproduktion... 9 Startkostnad... 9 Sen inlämning... 9 Sekretess Tillval Papper och kuvert Inplastning Färg Bilagor Portooptimering Abonnemang Tilläggstjänster earchive Rapporter Line data Schematisk beskrivning den elektroniska sidan Filens utseende och styrtecken Filstruktur Beskrivning kommunikationsdelar Utskriftsposter Bilaga i sekvens Fysisk bilaga Försändelse Grafisk bild/illustration Adresseringsmetoder Filexempel Begränsningar AFP Allmänt Filstruktur NOP (start post) BRG-ERG Fonter OMR BNG-TLE Extra TLE BPG-EPG, IMM XML Teknisk specifikation Beskrivande material Testfil Filspecifikation/Fältbeskrivning Mappningsbeskrivning Speciella instruktioner för mallen Exempelutseende Mappningsinstruktion PDF Teknisk specifikation Metadata Typsnitt Bilder och logotyper Bankgiro och Plusgiro Testfil Layout Storlek och struktur på PDF-filen Inbäddad Strålfors SHEADER i pdf:en Exempel på SHEADER FTP överföring Kontaktvägar Teknisk support

3 ebrev innebär att Strålfors från Kunden tar emot datafiler som innehåller meddelanden till Mottagare. Filen bearbetas av Strålfors och försändelserna distribueras med någon av Strålfors ebrev-tjänster. ebrev består av tre bastjänster ebrev Enkel, ebrev Enkel + Färg och ebrev Flex. Varje bastjänst har sina möjligheter och begränsningar vad gäller filformat och distributionssätt. Varje bastjänst kan även ha diverse tillval och tilläggstjänster. I tabellen nedan beskrivs de möjligheter och tilval som finns och som går att koppla till respektive bastjänst. fysisk distribution tilläggstjänster Funktion ebrev Enkel ebrev Enkel + Färg ebrev Flex Vitt, A4-ark, 1 microperforering Ingår Ingår Ingår Simplex (print på ena sidan av ett ark) Ingår Ingår Duplex (print på båda sidorna av ett ark) Tillval Ingår Tillval Print svart/vitt Ingår Ingår Print färg (Business colour) Ingår Tillval Kuvertering i C5 standardkuvert Ingår Ingår Ingår Kuvertering i C4 standardkuvert Tillval Tillval Tillval Kuvertering i S65 standardkuvert Tillval Kundunikt pappersark Tillval Kundunikt kuvert Tillval Inplastning Tillval Self-mailer (försluten försändelse) Tillval Bilagor Tillval Startkostnad Ja Sen inlämning Tillval Abonnemangsavgift Ja Klimatekonomiskt ebrev** Tillval Tillval Tillval Inrikes 1:a-klassbrev Ja Ja (ej färg) Inrikes Ekonomibrev Ja Ja Ja ADR Ja Ja Klimatekonomisk ADR Ja Utrikes 1:a-klassbrev Ja Ja (ej färg) Utrikes Ekonomibrev Ja Ja Ja REK Ja, om 1:a klassbrev Samsändning Ingår* Ingår* Ingår* Samkuvertering Ingår* earchive edi e-post SMS einvoice Separat avtal Separat avtal Separat avtal Separat avtal Separat avtal * Regelverket specificeras och dokumenteras före driftsättning. ** Klimatekonomiskt ebrev går inte att kombinera med kundunikt material och/eller bilagor. Försändelserna printas alltid duplex och distribueras som Ekonomibrev. Valt filformat kan medföra varierande avgränsningar. Se respektive avsnitt för Strukturerat format, Prinfärdigt format och Linedata (S2). Ingår = Ingår i bastjänstens grundpris. Tillval = Pristillägg utöver bastjänstens grundpris. Ja = Kostnad enligt prisbilaga. 3

4 ebrev-processen Översiktligt flöde För att integrera och producera ebrev krävs följande steg. Avtal och integration av kund 1. Avtala om bastjänst och tillval i Kundavtal, Prisbilaga, och Kunduppdrag 2. Integrera kund a. Sätta upp kommunikation b. Mappa upp kundens filformat c. Sätta upp mallar och regler för dokument d. Sätta upp valda distributions alternativ e. Sätta upp portooptimeringsregler 3. Testa flödet 4. Kunden bekräftar Kunduppdraget Produktion 1. Kunden levererar en datafil till Strålfors. 2. Strålfors kontrollerar att filen uppfyller avtalad grundstruktur och sorterar enligt kundens distributionsavtal. 3. Meddelanden som ska skickas som fysiska brev sorteras på postnummer och eventuella samkuverteringsbe grepp och fördelas till lämplig printcentral. Kommunikationsvägar Strålfors erbjuder ett enhetligt elektroniskt gränssnitt för datautväxling mellan olika parter och system. Produktionssystemet övervakas 24 timmar/dygn året runt. Kunden kan bland annat välja mellan nedanstående protokoll och nätstandard: HTTP/HTTPS FTP (över Internet) I förekommande fall kan även andra kommunikationssätt avtalas såsom; FTP (VPN, SNIX, fasta hyrda förbindelser) OFTP (över Internet, X.25) SMTP Connect Direct (över Internet, VPN, Snix) Adresseringsmetoder Filer som skickas till Strålfors måste adresseras. Strålfors kan hantera ett flertal adresseringsmetoder. I samband med uppstart av kunduppdrag definieras lämplig adressering i samråd med Kund. Filinlämning Normal inlämningstid för en datafil är före kl på produktionsdagen, om inget annat avtalats. Om en fil inkommer senare än avtalat, kan detta innebära att filen behandlas dagen efter. Överföringen måste vara avslutad innan den avtalade tiden, dvs om överföringen påbörjas kl 08:59 och är klar 09:12 finns risk att filen hanteras påföljande dag. Säkerhetskopiering och loggning Filer som kommer till Strålfors säkerhetskopieras vid mottagningen. Kopiorna sparas på disk i 90 dagar och 2 år på tape. Produktionsfärdiga printfiler i Strålfors printproduktion sparas på disk i 14 dagar. Mottagning och meddelandebehandling som Strålfors utför för de meddelanden som passerar genom tjänsten loggas kontinuerligt. Loggarna sparas i systemet i en månad, kopieras därefter till tape och sparas i 6 månader. Filformat Tjänsten ebrev fungerar med nedanstående format. Beroende på vald ebrev-tjänst måste filen täcka det informationsbehov som krävs. Det ska även finnas en fastställd filspecifikation som beskriver filens utseende och informationsinnehåll. Strukturerat format Strukturerat format, exempelvis XML och CSV, fungerar för alla bastjänsterna Enkel, Enkel + Färg och Flex. I separat avsnitt finns exempel på XML och en filspecifikation som krävs för ebrev Flex. 4

5 Printfärdiga format Med printfärdiga format menas de format kunden skickar som redan innehåller den färdiga printmallen. Strålfors kan ta emot AFP och PDF. För printfärdigt material gäller att Strålfors avsäger sig ansvaret för innehållet och utseende då detta regleras av kund. För att passa i Strålfors produktionssystem måste vissa fält lämnas fria och adress finnas på korrekt plats. Strålfors lägger ut kuverteringstecken (OMR-kod) i filen. Följande funktionalitet är ej möjlig om kunden väljer att leverera printfärdigt format (utöver begränsningarna i vald ebrevstjänst) - EDI - SMS - Personalisering av dokument AFP Alla AFP dokument kräver TLE-records vars obligatoriska innehåll beror på vald ebrev-tjänst. I avsnittet AFP finns beskrivet hur en AFP ska vara uppbyggd och de begränsningar som finns i layouten för att passa i Strålfors produktionssystem. PDF Alla PDF dokument kräver metainformation vars obligatoriska innehåll beror på vald ebrev-tjänst. I avsnittet PDF finns beskrivet hur en PDF ska vara uppbyggd och de begränsningar som finns på layouten för att passa i Strålfors produktionssystem. Linedata (S2) Med linedata menas de format som baseras på rader och positioner. Strålfors stödjer det linedataformat som kallas för S2. I avsnittet Linedata finns beskrivet hur en lindedatafil ska vara uppbyggd och de begränsningar som finns på layouten för att passa i Strålfors produktionssystem. Begränsningar Specifikation Största filstorlek Högsta antal printsidor i en fil Högsta antal Största hanterbara filstorlek är beroende på infilsformat. Exempel på begränsningar XML=1Gbyte, CSV=1Gbyte, LXF=200Mbyte, AFP=200Mbyte, PDF=200MByte, S2=500MByte Större filstorlek kräver översyn, överenskommelse måste därför ske med Strålfors printsidor. Större antal kräver översyn, överenskommelse måste därför ske med Strålfors Filspecifikation Filerna som sänds till Strålfors som ebrev har olika informationsbehov beroende på vilken bastjänst som är vald. Hur mycket information som ska finnas med och specificeras i en filspecifikation beror på vald tjänst. Informationsbehov ebrev-tjänsterna har olika behov av information. Detta beror på vilken bastjänst inom ebrev som är vald samt vilka distributionsformer och tillval som är gjorda. Nedanstående tabell är en beskrivning av den information (data) som kan vara nödvändig i den inkommande filen för att kunna leverera den valda tjänsten. Obl är alltid obligatoriskt i de fall distributionssättet är valt eller, i förekommande fall, har avtalats separat Val betyder att kunden kan lägga till information eller låta Strålfors addera utifrån överenskommelse. Rek betyder att Strålfors rekommenderar att värde fylls i för att snabbt kunna byta till annan ebrev-tjänst eller för att enkelt koppla på tilläggstjänsten earchive. Observera att denna information är endast den information som Strålfors behöver för att kunna utföra tjänsten. All annan information som ska finnas med på dokumenten måste finnas att tillgå i filen på ett strukturerat sätt. 5

6 Distributionssätt Fält ebrev Enkel ebrev Enkel + Färg ebrev Flex Allmänt Samkuverteringsnyckel Val Val Val Allmänt Bilageanrop Val Allmänt Namn Obl Obl Obl Allmänt Adress Obl Obl Obl Allmänt Postnr Obl Obl Obl Allmänt Postort Obl Obl Obl Allmänt Landskod Obl* Obl* Obl* Internetbank Mottagarunik identifierare Rek Rek Obl Internetbank Fakturatyp Rek Rek Obl Internetbank Fakturanr Rek Rek Obl Internetbank Förfallodatum Rek Rek Obl Internetbank Belopp att betala Rek Rek Obl Internetbank Betalreferens Rek Rek Obl e-post e-postadress Rek Obl e-post e-postadress flagga Val** Val** SMS SMS-nummer Obl SMS SMS flagga Obl EDI Fakturor Summa exkl moms Obl EDI Fakturor Momssats(er) Obl EDI Fakturor Summa för resp. momssats Obl EDI Fakturor Momsredovisningsnummer Obl EDI Fakturor Organisationsnummer Obl EDI Fakturor Öresutjämning efter moms Obl EDI Fakturarad Radnr Obl EDI Fakturarad Artikelnr Obl EDI Fakturarad Benämning Obl EDI Fakturarad Kvantitet Obl EDI Fakturarad Enhet Obl EDI Fakturarad Enhetspris Obl EDI Fakturarad Radsummor exkl moms Obl * Om kund har Utrikesbefordran gäller ej fakturatyperna autogiro och kreditfaktura. ** Om kund valt distributionsalternativet kan Strålfors lägga till informationen efter överenskommelse. 6

7 Nedanstående tabell beskriver informationen men även dess önskade format och längd. Det är viktigt att informationen alltid håller samma format genom hela filen. Innehåll Mottagarunik identifikator Samkuverteringsnyckel Bilagemarkering (styrkoder) Format, Längd AN 25 AN 25 N 8 Produktionstyp AN 4 Namn AN 35 Gatuadress AN 35 Beskrivning Unik identifikator som beskriver en meddelandemottagares identitet. I detta fall en alfanumerisk textsträng som identifierar mottagaren av meddelandet i avsändarens system. Exempel på unik identifikator är person- och EAN-nummer. Om kunden vill samkuvertera olika uppdrag kan kunden välja ett begrepp för att samkuvertera meddelanden. Kan vara t ex. personnummer, kundnummer eller ett helt fristående och styrt av kunden. Strålfors använder som standard den unika identifikatorn av mottagare som samkuverteringsbegrepp. Numeriskt. Bilagetecknen består av 2*NN Anrop på bilaga Anrop på bilaga 2 Det är möjligt att låta Strålfors fylla i detta fält utifrån information som finns i övriga fält. Ett exempel är att alla fakturor som har ett belopp över X kronor ska erhålla bilaga 1 och alla övriga bilaga 2. Strålfors kan även hantera att lägga till ett generellt anrop på bilaga. Om kunden inte själv kan lägga till bilageanrop måste detta beskrivas i kunduppdraget. TEST eller PROD Anger om filen skall behandlas som test eller produktion. Det först påträffade indexet gäller för hela filen. Den generella principen är att ange det som står på adressens översta rad i de fysiska utskicken. Kan även vara boxadress. Det är önskvärt att att gatuadress och nummer ligger i separata fält. Postnummer AN 9 Postort AN 35 Landskod AN 2 Landskod enligt ISO-standard Exempelvis SE. e-postadress AN 50 Detta fält är inte obligatoriskt men om en mottagare ska kunna erhålla e-post måste fältet vara i fyllt. Fältet valideras På (1), Av (0) N 1 Om kunden valt e-postdistribution ska det stå 1 annars 0. 1 (ett) innebär att om det finns en e-postadress skickas det via e-post. 0 (noll) innebär att även om det finns en e-postadress skickas det fysiskt. Tillägg: Det är möjligt att låta Strålfors fylla i detta fält utifrån överenskommelse i kunduppdraget. SMS-nummer AN 50 Detta fält är inte obligatoriskt men om en mottagare ska kunna erhålla SMS måste fältet vara ifyllt. På (1),av (0) 1 N 1 Om kunden valt SMS-distribution ska det stå 1 annars 0. 1 (ett) innebär att om det finns ett SMS-nummer skickas det via SMS. 0 (noll) innebär att även om det finns ett SMS-nummer skickas det fysiskt. Tillägg: Det är möjligt att låta Strålfors fylla i detta fält utifrån överenskommelse i kunduppdraget. 7

8 Fakturor och andra betalbara meddelanden Följande krävs också men endast om det är fakturor och andra betalbara meddelande som skickas. För fakturor som har flera inbetalningskort, t ex en hyresavi som består av tre inbetalningskort, måste varje inbetalningskort specificeras. Följande information krävs då fakturor eller andra betalningsmeddelanden ska skickas. Innehåll Fakturatyp 1 = Faktura 2 = Kredit-faktura 3 = Autogiroavisering 4 = Betalningspåminnelse Fakturanummer Förfallodatum Format Längd N 1 AN 35 N 8 Beskrivning Kunden måste ange vilken meddelandetyp det är för att meddelandet ska kunna hanteras korrekt i produktion. Observera att meddelandetypen betalningspåminnelse alltid skickas som ett fysiskt brev. Tillägg: Det är möjligt att låta Strålfors tolka ett indexerat fält och lägga till meddelandetyp utifrån överenskommelse i kunduppdraget. Ett unikt nummer som identifierar fakturan. Gäller endast fakturor, kreditfakturor, autogiroavisering Förfallodatum - Datum då meddelandemottagarens skuld förfaller till betalning. Önskat format: yyyymmdd Belopp att betala* N 9 Fältet beskriver belopp uttryckt i aktuell valutas lägsta enhet Plus- eller Bankgironummer Betalreferens (OCR-referens)* AN 17 N 25 Anslutning EDI För EDI gäller även att följande information finns specificerad. Bankgironummer måste alltid anges vid betalning via bankgirot inleds med BG Numeriskt heltalsvärde (utan streck). Högsta tillåtna värde är BG Plusgironummer måste alltid anges vid betalning via Plusgirot och inleds med PG. Numeriskt heltalsvärde (utan streck). Högsta tillåtna värde är PG Med betalreferens avses: Referens som avsändarföretaget önskar tillbaka i betalningsavisering och/eller betalningstransaktionen (s.k. OCRsträngen vid bankgiro/postgiro inbetalningar). Betalreferensen skall anges vid betalning via postgiro. Sista siffran måste vara en 10-moduls kontrollsiffra. Numeriskt heltalsvärde. Högsta tillåtna värde är (25 siffror). Betalreferensen skall anges vid betalning via bankgiro. Sista siffra måste vara en 10-moduls kontrollsiffra. Numeriskt heltalsvärde. Högsta tillåtna värde är (24 siffror). Plus/Bank giroreferens kan utelämnas för meddelandetyperna autogiro, och kreditfaktura. Innehåll Format Beskrivning Längd Summa ex moms N 18 Summan av beloppen utan moms Momssats N 6 Momsbelopp N 18 Belopp per momssats Summa av momsen N 18 Summan av momsbeloppen Momsredovisningsnummer AN 35 Momsredovisningsnummer för mottagande part (ej privatpersoner) Faktura rader AN 35 AN 70 N 15 N 15 N 15 N 8 Öresutjämning Anslutning SMS För SMS gäller även att den text som ska skickas finns specificerad. Innehåll SMS Text Format Längd AN 150 Produkt-id Beskrivning Kvantitet Pris per enhet Belopp ex moms för enheterna Datum Om denna inte finns kan Strålfors hårdkoda detta till 0 utan tillägg för kunden Beloppet för ev. kronutjämning. Beskrivning Tillägg: Det är möjligt att låta Strålfors fylla i detta fält utifrån övriga informationsfält efter överenskommelse i kunduppdraget. 8

9 Integration av kund Kunden kommer att bli tilldelad en resurs som integrerar ebrev-tjänsten enligt överenskommelsen i Kunduppdraget. För att underlätta dialogen för såväl Kunden som för Strålfors är det nödvändigt att kunden har en utsedd kontaktperson som kan kontaktas vid frågeställningar och tester. I integrationen ingår: Sätta upp kommunikation Mappa upp kundens filformat Sätta upp mallar och regler för dokument Sätta upp valda distributionsalternativ Sätta upp portooptimeringsregler Testa flödet Produktionssätta godkänt uppdrag Allt arbete som utförs av Strålfors i samband med uppstart och tester debiteras med timtid i enlighet med vid var tid gällande prisbilaga för vald tjänst. Mappa upp kundens filformat Kunden ska tillhandahålla en specifikation av det filformat som skall användas för inleverans till Strålfors, och i övrigt lämna de uppgifter som krävs för att Strålfors skall kunna behandla innehållet i filen och leverera meddelanden till rätt Mottagare enligt kundavtalet. Mappningen görs för att dels kunna placera informationen (datat) i en presentationsmall och dels för att kunna hantera samkuvertering, samsändning och elektronisk distribution. Kunden ansvarar för att datafilen innehåller erforderlig information för vald tjänst. Kunden ansvarar för att sådan information är i överensstämmelse med gällande lagstiftning, t ex personuppgiftslagen. Strålfors kan, om kunden så vill, ta fram filspecifikation. För detta debiteras timkostnad enligt vid var tid gällande prisbilaga. Skapa presentationsmallar Den mappade informationen ska sedan in i en presentationsmall. Kunden ska bistå med fysiska eller elektroniska layoutexempel av presentationsmallarna. Presentationsmallen beskriver en uppsättning av regler för innehåll och design som styr hur ett meddelande ser ut när det når mottagaren. Strålfors kan om kunden så vill ta fram förslag på presentationsmallar. För detta debiteras timkostnad enligt vid var tid gällande prisbilaga. Test av filformat och presentationsmall Funktionstest: Kunden tillhandahåller en testfil som representerar de presentationsmallar som ska förekomma i utskicket. När kundens fil är mappad och presentationsmallen är skapad stäms detta av med kunden. Produktionstest: När mallarna är godkända testas hela flödet tillsammans med aktuell printproduktion och de elektroniska delarna. När de ingående delarna är testade och levererade med godkänt resultat är uppdraget redo att produktionssättas. För de som valt ebrev Enkel skickas presentationsmallen som en PDF till kundens e-post för godkännande. Ingen ytterligare printtest görs om kunden inte så begär. Vid begäran om printtest debiteras enligt vid var tid gällande prisbilaga. Printproduktion Strålfors kontrollerar att filen uppfyller avtalad struktur. Dokumenten delas sedan upp efter storlek där dokument som innehåller upp till 6 ark kuverteras i C5, de som innehåller upp till 40 ark kuverteras i C4. För de som innehåller mer än 40 ark sker manuell hantering. Undantag är Linedata (S2), där kunden själv gör uppdelningen. Försändelserna sorteras på postnummer och med samkuverteringsbegrepp. Printproduktionen sker med en upplösning på upp till 600 dpi Strålfors ansvarar för att kuverteringstecken (OMR-kod) läggs till på printfärdig fil. Startkostnad I ebrev Flex tillkommer en startkostnad för varje printproduktion. Startkostnaden ska täcka ställtiden för kundens uppdrag. Sen inlämning I ebrev Flex är det möjligt efter överenskommelse att lämna in produktionsfil vid ett senare tillfälle än I varje kunduppdrag avtalas den exakta tidpunkten för inlämning av produktionsfil. 9

10 Sekretess All information som överförs i datafiler till Strålfors behandlas med sekretess. Endast behörig personal äger tillträde till de lokaler där de fysiska breven produceras. Alla berörda lyder under sekretessavtal. Tillval Papper och kuvert I ebrev Enkel och ebrev Enkel + Färg erbjuds papper och kuvert enligt följande: Papper: A4, 90 g, vitt, ohålat, 1 microperforering Kuvert: C5, vitt, 2 fönster (även C4 med pristillägg) För ebrev Flex finns två alternativ av papper och kuvert, standard eller kundunikt. Standard papper: A4, 90 g, vitt, ohålat, 1 microperforering Kuvert: C5, vitt, 2 fönster (även C4 med pristillägg) Kundunikt: Kunder med en årsvolym på minst ex kan erbjudas kundunikt papper och/eller kuvert mot pristillägg. Begränsningar kuvert Specifikation Kuvert Högsta antal Max antal ark i respektive kuvert S65-kuvert C5-kuvert C4-kuvert Manuella Obegränsat Inplastning ebrev Flex försändelser kan även plastas. Kunden bör ha en volym om minst försändelser per produktionstillfälle för att inplastning ska vara en kostnadseffektiv lösning. Inplastning sker med förtryckt kundunik plast, som måste beställas och läggas in i uppdraget enligt gängse process via KLA/KLS. Beställningen måste vara gjord minst tre veckor innan uppdraget ska produceras. REK I ebrev Flex med distribution 1:a-klassbrev är det möjligt att skicka Rekommenderad post. Färg Strålfors printar färguppdrag med Business Color, som produceras i höghastighetsprintrar. Business Colour är standard i ebrev Enkel +Färg och tillval i ebrev Flex. Business Color lämpar sig för stora volymer av transaktionsbaserade dokument, såsom t ex fakturor. Det är även ett kostnadseffektivt sätt att skapa kundunika papper som innehåller exempelvis logotype i färg. Business Colour ingår default som duplexprint i ebrev Enkel + Färg, tillvalet färg i ebrev Flex är även det default duplex. För att printa i färg krävs mer omfattande tester för att uppnå rätt förutsättningar och kvalitet. Kunden bör ha en volym om minst 5000 försändelser/produktionstillfälle för att färgprint ska vara ett kostnadseffektivt alternativ. Det är viktigt att kunden kan presentera ett original som utskriften kan jämföras mot. I bilagan Instructions Colour finns det beskrivet vilka resurser som krävs för att kunna producera i färg. Dokumentet uppdateras löpande. Senaste aktuella version kan laddas ner som en PDF via Strålfors webbsida på adress: Bilagor Att bifoga bilagor är ett tillval som kan göras till ebrev Flex. I bilagan Instructions Inserts finns det beskrivet vilka resurser som krävs för att kunna producera bilagor. Dokumentet uppdateras löpande. Senaste aktuella version kan laddas ner som en PDF via Strålfors webbsida på adress: Strålfors kan producera och hantera två olika typer av bilagor. Fysiska Bilagor - Fysiska instick s k Fripassagerare. En fysisk bilaga som debiteras utifrån vikt och antal. Elektroniska Bilagor - Bilaga som anropas vid skapandet av printfil, även kallad Statisk sida. Den statiska sidan debiteras som ytterligare en sida i kuvertet. Vilken bilaga som ska väljas för varje försändelse styrs med ett bilageanrop, bilageanropet talar i praktiken om exakt vilken bilaga som ska stoppas i försändelsen. Kunden kan ange bilageanropen direkt i inkommande fil eller välja att låta Strålfors skapa bilageanropen baserat på en överenskommen logik. Lägger kunden själv in bilageanropen används de fält i filen som är avsett för detta. 10

11 Om Strålfors lägger dit bilageanropen åt kunden kommer man överens om en logik. Ett exempel på logik är att kunden vill att bilagan ska vara generell, ett annat exempel är att alla med manliga personnummer ska ha bilaga 1 och alla kvinnor bilaga 2. Även om alla mottagare i printfilen ska ha bilagor är det av kvalitetsskäl ändå praktiskt att förse alla mottagare med ett bilageanrop, detta för att minimera risken att bilagan inte följer med i brevet. Observera att det endast är två bilagor som är standard. Fler bilagor kan endast hanteras i vissa fall och avgörs i samråd med kund. Begränsningar fysiska bilagor och svarskuvert Specifikation Högsta antal Anrop fysiska bilagor 2 Portooptimering Strålfors erbjuder två typer av portooptimering. Den ena är samsändning som erbjuds i alla ebrev-tjänsterna och det andra är samkuvertering som erbjuds i ebrev Flex. Samsändning Strålfors lägger samman kundens brevvolymer i samband med printning och kuvertering av breven för att skapa större sändningar, förutsatt att breven har samma mått och att viktskillnaden mellan försändelserna inte överstiger 30 g samt att sändningen i övrigt följer Strålfors inlämningsvillkor för fysiska försändelser för aktuellt distributionsslag. I de fall samsändningslogiken är mer avancerad än att volymer inkomna samma dygn ska samsändas anges logiken i kunduppdraget. Volym och veckodag kan styra samsändningen utöver dygn. Samkuvertering Flera dokument till samma adressat läggs i ett och samma kuvert i samband med printning och kuvertering av breven. Samkuvertering kan endast ske på de uppdrag som har samma typ av papper, kuvert, befordran och samkuverteringsnyckel. Dessutom krävs det att produktionsfilerna inkommer under samma dag eller under den tidsperiod som angivits i samsändningen. Som standard för samkuverteringsnyckel används den valda kundunika identifieraren. Denna är antingen person-/ organisationsnummer eller kundnummer. Om det förekommer flera kundnummer för samma mottagare fungerar inte samkuverteringen. Kunden har dock möjlighet att skapa en egen samkuverteringsnyckel som läggs i därför avsett fält. Observera att de försändelser som samkuverteras debiteras inom ramarna för samkuverteringens uppdrag, oavsett försändelsernas ursprungliga uppdrag. Det är endast samkuverteringsuppdragets bilagor som kan komma med i försändelsen. Abonnemang I ebrev Flex tillkommer en abonnemangsavgift för obligatorisk databearbetning. Tilläggstjänster Nedanstående tjänster är möjliga att välja som tilläggstjänster och separat avtal för respektive tjänst tecknas då med Strålfors. e-invoice Det finns möjlighet att välja tilläggstjänsten e-invoice där kunden har avtal med sin bank för kostnaden för betalraden och Strålfors sköter förmedling och fakturahotell. e-post Det är möjligt att skicka dokument som e-postmeddelande. Som standard visas dokumentet som PDF men det är möjligt, efter överenskommelse, att välja annan typ av visning. Sortering sker genom att filen innehåller en e-postadress och ett val om att denna distributionsform ska användas. SMS Det är möjligt att skicka dokumentet som ett SMS meddelande. Då ett SMS meddelande har en begränsning i antal tecken skapas en separat mall med utvalt innehåll för dessa volymer. Sorteringen sker genom att filen innehåller ett mobiltelefonnummer och ett val om att denna distributionsform ska användas. EDI För övriga meddelandetyper och format gäller ett separat EDI-avtal och en överenskommelse med sina partners för denna trafik. 11

12 earchive Strålfors erbjuder tillgång till ett elektroniskt arkiv i tjänsten earchive. I bastjänsten för earchive är sökfälten kundunika och sätts upp utifrån kundönskemål. En förutsättning för detta är att informationen finns med i kundens metadata. Metadata kan läggas in som TLE:er i AFP filerna alternativt läggas i en separat fil. earchive hanterar de flesta filtyper men PDF är det vanligaste formatet. Om dokumenten ska kodas med distributionssätt läggs informationen in i sökindexet. Rapporter Följande kvittenser och rapporter skickas till e-postadress angiven i kunduppdraget. 1. Printstartkvittens skickas från produktionssystemet för print när printfilerna börjar behandlas och innehåller följande: Kundreferens Kund Uppdrag Jobbnummer Datum Antal poster (endast vid informat S2) Antal sidor Antal brev 2. Printavslutskvittens skickas från produktionssystemet för print när printfilerna kuverterats och utlevererats till Postterminal. Kvittensen innehåller följande: Kundreferens Kund Uppdrag Jobbnummer Datum Antal sidor Antal brev 3. Följesedel beskriver exakt vad som kommer att debiteras. Följesedeln skickas ut som PDF eller XML via mail eller FTP. 12

13 Line data Schematisk beskrivning den elektroniska sidan Logisk sida Mall Ark Färdigt brev Slutgiltigt ebrev sätts samman av följande delar: 1. Den logiska sidan, som överförs från kunden till Strålfors i den brevfil och i det filformat som denna handbok behandlar. 2. Mallen, sidans elektroniska layout, som överenskommits med Strålfors. Mallen lagras av Strålfors och anropas från kundens brevfil. 3. Arket, det fysiska pappret som matas genom Strålfors skrivare. 4. Bilaga i sekvens, en printad sida med samma postnummer och brev- id som den logiska sidan. Se vidare Bilaga i sekvens. 5. Fysiska bilagor, redan tryckta och kan bifogas vid önskemål. Se vidare Fysiska bilagor. Filens utseende och styrtecken Ett uppdrag överlämnas till ebrev i form av en fil. Filen indelas i underavdelningar, som i sin tur indelas i poster. Posterna har en noga fastställd syntax. Filens poster tjänar både som radorienterade styrparametrar och som rent printdata. Filstruktur Filen kan betraktas som sammansatt av olika segment, kallade kommunikationsdelar (S2poster) och ebrev-delar. Kommunikationsdelarna överför styrinformation och avgränsningar, medan ebrev-delarna överför själva utskriftsdatat. 1. Filens alla textrader kallas för poster. Dessa indelas i ett antal fält. 2. En fil ska inledas med en startpost (%001) och avslutas med en slutpost (%002). Mellan dessa ska det finnas en logisk fil. 3. En logisk fil ska inledas med en logisk-fil-startpost (%020) och avslutas med en logisk-fil-slutpost (%022). Mellan dessa kan det finnas en eller flera logiska sidor. 4. En logisk sida ska inledas med en identitetspost. Därefter följer en eller flera utskriftsposter. Den logiska sidan avslutas inte på något särskilt sätt. En logisk sida är det som skrivs ut på det fysiska papperet (arket). 5. En utskriftspost är en textrad som resulterar i en printad rad på arket. Filens kommunikationsdelar omsluter ebrev-filen och utgör filens början och slut. 13

14 Positioner Tecknen i en post är numrerade i positioner, som räknas från 1 och uppåt. Fälten avgränsas inte av några avgränsningstecken, utan åtskiljs enbart med ledning av de positioner där tecknen står. Exempel Ett praktiskt exempel på detta visas i Filexempel. Beskrivning kommunikationsdelar Startpost Fältnamn Längd Positioner Betydelse, värden % Ska alltid innehålla värdet %001. Anger start på fil Avlämnande nod Ej obligatoriskt fält Lösenord Ej obligatoriskt fält (noll) Filtyp Värde beroende av vilken recordlängd filen har. Värdet tillhandahålls av Strålfors. Ej obligatoriskt fält. Extern referens Ej obligatoriskt fält (noll) Reserverat fält 33- Ej obligatoriskt fält Logisk-fil-startpost Fältnamn Längd Positioner Betydelse, värden % Ska alltid innehålla värdet %020 Anger start på logisk fil Mottagare Ska alltid innehålla värdet EPS vid skarpa produktionsfiler. Testfiler ska ha värdet EPS-T Avsändare Avsändar-id tillhandahålls av Strålfors Extern referens Ej obligatoriskt fält Antal_poster Antal poster Uppdrags-id Uppdragsidentitet som tillhandahålls av Strålfors Reserverat 49- Ej obligatoriskt fält Logisk-fil-slutpost Fältnamn Längd Positioner Betydelse, värden % Ska alltid innehålla värdet %022, anger slut på logisk fil Antal_poster Antalet poster i den logiska filen, exklusive kommunikationsdelarna (de fyra %-raderna). Fältet ska vara högerjusterat och nollutfyllt. Exempel: % Antal_sidor Antal_brev Frivilligt fält som anger antalet logiska sidor i den logiska filen. Används fältet ska det vara högerjusterat och nollutfyllt. Exempel: % I annat fall ska fältet fyllas med 6 mellanslag. Användande av detta fält rekommenderas, då det ökar säkerheten i Strålfors hantering. Frivilligt fält som anger antalet fysiska brev som blir resultatet av den logiska filen. Används fältet ska det vara högerjusterat och nollutfyllt. Exempel: % I annat fall ska fältet fyllas med 6 mellanslag. Användande av detta fält rekommenderas, då det ökar säkerheten i Strålfors hantering 14

15 Slutpost Fältnamn Längd Positioner Betydelse, värden % Ska alltid innehålla värdet %002. Anger slut på fil. OBSERVERA att det inte får finnas någon blank rad efter denna post. Mao inget %002[CRLF] i filen. Filbeskrivning Filtyp erhålles av Strålfors Ursprungsid erhålles av Strålfors Uppdrags-id erhålles av Strålfors %001TCP EPP 0 %020EPS EBREV????????????? 10BL Arne Adamsson 0 0 Karlsgatan Adamsträsk 10BL Inge Liljetest 0 0 Svangatan Svansång % %002 Antal poster (rader) i denna fil. Alltid exkl de fyra %-raderna 15

16 Utskriftsposter En utskriftspost är en textrad som resulterar i en utskriven rad på arket. Absolut och relativ positionering Utskriften positioneras absolut på sidan med hjälp av en av 12 styrkoder (kanaler). Betydelsen av en sådan styrkod har överenskommits på förhand med Strålfors, vid mallens konstruktion. Relativ positionering (relativt förra utskriftsraden) sker genom radmatningar. Absolut positionering bör tillgripas för att minska mängden utskriftsdata och minska behandlingstiden. Det går fortare att gå till sidslutet genom att ange en positioneringskod än att mata ut 60 tomrader och det resulterar dessutom i mindre utskriftsdata och en mindre datafil. Utskriftspost De olika fälten sätts samman på följande sätt. Fältnamn Längd Positioner Betydelse, värden Radstyrtecken 1 1 Tecken som anger var denna rad ska skrivas ut, i förhållande till förra raden (relativ positionering), eller i förhållande till sidans topp (absolut positionering). Följande tecken kan användas: Absolut positionering 1 Gå överst på ny sida 2 Hoppa till plats 2 3 Hoppa till plats 3 4 Hoppa till plats 4 5 Hoppa till plats 5 6 Hoppa till plats 6 7 Hoppa till plats 7 8 Hoppa till plats 8 9 Hoppa till plats 9 A Hoppa till plats 10 B Hoppa till plats 11 C Hoppa till plats 12 Relativ positionering o (blanksteg) Skriv på nästa rad 0 (noll) Skriv efter blankrad - (minus) Skriv efter 2 blankrader + (plus) Skriv på samma rad Fontstyrtecken 1 2 Tecken som anger den font (typsnitt) som ska användas på denna utskriftsrad. Hela raden får samma font. Fontstyrtecknen är 1-9 samt vid behov A-D. Tillgängliga fonter måste överenskommas med Strålfors. [utskriftsdata] <= Den text som ska skrivas ut på utskriftsraden. Fältet kan vara upp till 146 tecken långt. Lämnas den tom, blir resultatet en tom rad i utskriften. 16

17 Identitetspost Varje logisk sida ska börja med en identitetspost. Identitetsposten används för att identifiera ett enskilt brev och samidentifiera det med brevets elektroniska bilagor. Identitetsposten är ett specialfall av en utskriftspost. Identitetsposten anger brevets identitet, men behandlas i övrigt likadant som alla andra utskriftsposter, dvs. den skrivs ut, på det ställe som anges med positioneringstecknet, med den font som anges av fontstyrtecknet. Identitetsposten kan undertryckas vid utskrift. Identitetsposten har följande syntax: 1 fontstyrtecken mallanrop, selektiv bilaga, kopia landskod, postnummer, brev-id De olika fälten sätts samman på följande sätt: Fältnamn Längd Positioner Betydelse, Värden Literalfält som i detta specialfall alltid ska ha värdet 1. Se vidare fältet Radstyrtecken i utskriftsposten ovan. Fontstyrtecken 1 2 Tecken som anger den font (typsnitt) som ska användas på denna utskriftsrad. Mallanrop Alfanumeriskt värde som anger vald mall (elektronisk layout). Värdena för detta fält har överenskommits på förhand med Strålfors. Flera olika mallar kan användas inom samma brev, till exempel för faktura och följebrev. Upp till 127 olika mallar får förekomma inom ett uppdrags-id. Selektiv_bilaga 1 7 En eller två fysiska bilagor kan läggas i kuvertet tillsammans med övrig utskrift. Bilagorna hämtas ur bilagestationer, vars innehåll har överenskommits på förhand med Strålfors. Följande tecken kan användas: o Ingen bilaga 1 Första bilagestationen 2 Andra bilagestationen 9 Båda bilagestationerna Kopia 1 8 Antal kopior av den utskrivna sidan. Kopiorna läggs i samma kuvert som förstasidan. (Kopior fungerar ej vid duplex-utskrift) Följande tecken kan användas: o Noll kopior 0 Noll kopior kopior Landskod Alfabetiskt fält som anger mottagarland. Följande tecken kan användas: oo SE antas SE SE Landskoderna följer ISO-standard Postnummer Numeriskt fält som anger brevets postnummer. Fältet kan fyllas i på tre olika sätt. Följande sätt kan användas: o o45 Rekommenderat sätt o Inom ett och samma uppdragsid måste samma sätt användas, eftersom postnumret är ett sorteringsbegrepp. brev-id <= Alfanumeriskt fält, t ex ett identitesnummer som entydigt pekar ut ett enskilt brev, med alla dess sidor och elektroniska bilagor. Samma brev-id används för alla ark som skall till ett och samma kuvert och är alltså det id som styr kuverteringen. Inom en och samma logiska fil måste brev-id byggas upp på samma sätt, eftersom brev-id är ett sorteringsbegrepp Användning Identitetsposten är en utskriftsrad som alla andra och printas alltså ut, utöver att systemet dessutom använder den för identifieringsändamål. Den bör printas med platskod 1, vilken normalt skrivs lodrätt på vänster långsida av mallen. Dessutom bör man välja en mindre font, så den inte blir störande ut för mottagaren. 17

18 Logotyp-post, post för positionering av grafiska bilder En eller flera bilder som tidigare överenskommits med Strålfors kan positioneras fritt på sidan. Denna post ska placeras direkt efter identifikationsposten. Positioneringen av den grafiska bilden sker absolut, räknat i pels från sidans övre vänstra hörn. 1 pel är cirka 0,1 mm. De olika fälten sätts samman på följande sätt. Fältnamn Längd Positioner Betydelse, värden Radstyrtecken Styrtecken som anger att det rör sig om en logotyppost. Värdet ska vara S1. Logotyp-id Alfanumeriskt identitetsbegrepp som anropar en tidigare lagrad logotyp. Värdet har överenskommits med Strålfors. Horisontell_position Numeriskt värde som anger platsen för logotypens vänstra kant, i förhållande till sidans vänstra kant. Värdet anges i pels. Vertikal_position Numeriskt värde som anger platsen för logotypens överkant, i förhållande till sidans överkant. Värdet anges i pels. Bilaga i sekvens En bilaga i sekvens är en utskriven sida, med samma postnummer och brev-id som den föregående sidan. De läggs i samma kuvert. Bilagesidan ska ha ett mallanrop. Sidan kan bestå av: En enda styrande rad, en identitetspost som anropar en i förväg överenskommen bilagemall som innehåller all behövlig text. Denna rad utgör då hela bilagan. En logisk sida, bestående av en identitetspost som anropar en mall och därpå följande utskriftsrader som kompletterar mallen. I båda fallen måste dock identitetsraden förses med rätt postnummer och brevidentitet. Observera att även dessa sidor räknas med i antalsfälten i posten Logisk-fil-slutpost. Fysisk bilaga Det brev som ska ha fysisk bilaga måste bilagemärkas i filen. Det sker genom att ett värde anges i fältet Selektivbilaga i identitetsposten. Värdet anger vilken bilagestation (första, andra eller båda) som ska avlämna en bilaga. Om brevet innehåller flera logiska sidor, är det tillräckligt att den första sidan har bilagefältet ifyllt. De fysiska bilagorna kan också vara generella vilket innebär att bilagorna läggs in i varje brev. Försändelse När två eller flera ark läggs i samma kuvert, till en mottagare, kallas det för en försändelse. Detta kan ske med: Sidor med samma postnummer och brev-id Kopior av samma sida (när man satt fältet kopia i identitetsposten till något annat värde än noll eller blankt). Bilagor i sekvens (ytterligare printade sidor med samma brev-id och postnummer som den föregående). Fysiska bilagor. Grafisk bild/illustration Du kan placera en logotyp eller annat illustration, i samråd med Strålfors kundintegratörer, på valfritt ställe på brevsidan. Det man ska tänka på är att logotypen inte får vara för stor så att inte brevbäraren kan se adressen i avsändarfönstret om brevet måste returneras. Illustrationen kan placeras på valfritt ställe, i samråd med Strålfors. Logotypen måste hanteras av Strålfors. För att garantera bästa kvalitet konverterar Strålfors din logotyp först till TIFF och sedan till ett produktionsformatet PSEG. För att kunna bedöma kvaliteten är det bra om material är Strålfors tillhanda i god tid. Strålfors printar med 300 punkter per tum (dpi). Användbara filformat Vektorformat som de nedan ger bäst resultat, i och med att upplösningen är oändlig. All text ska vara omvandlad till vektorer. EPS (Standard PC-EPS med lågupplöst TIFF-bild) Bildpunktsuppbyggda filer som de nedan fungerar också bra om nyttobilden inte underskrider 400 bildpunkter på den minsta ledden. Kom ihåg att objektet bara får vara svart och vitt, dvs INTE gråskala eller färg. TIFF (dock ej fax-filformat) BMP GIF PCX Filformatet kan vara monokrom (bitmap), indexerat, RGB eller CMYK. GIF-filer får inte vara animerade. Använd inte överstrålning (aliasing) eftersom det skapar gråskala. 18

19 Filexempel Nedan följer ett exempel med förklaringar på en fil med två logiska sidor. Därefter följer en printad sida som jämförelse. Exempelfilen har uppdragsnamnet TESTEXEM och har skickats till Strålfors. Förklaringar till första logiska sidan: 10BL : Identitetsposten, med radstyrtecknet 1, font styr tecknet 0, mallanropet BL01, postnumret och brevidentiteten Fälten för selektiv bilaga, landskod och kopia (som står före postnumret) är blanka. Radstyrtecknet 1 anger att hopp ska ske till första raden på en ny sida : Hopp till kanal (plats) 2, i detta fall tre rader ned på sidan, font 0 (i detta fall Courier) används. Fakturadatum och fakturanummer skrivs ut. 0: Nästa rad skrivs ut, men blir tom. Font 0 används fortfarande : Nästa rad printas och innehåller förfallodatum och kundnumret , som du känner igen från identitetsposten Kalle Karlsson: Hopp till kanal (plats) 3, i detta fall 10 rader ned på sidan. Efter 47 mellanslag skrivs fakturamottagarens namn ut. %001TCP EPP 0 %020EPS EBREV12345 TESTEXEM 10BL Kalle Karlsson 0 Karina Kjellberg 0 Tel: Karlsgatan Karlstad Brevpapper 50 10,00 500, Kuvert 50 20, , Frimärken 50 5,00 250,00-0 Vi har nu special erbjudande på C5 kuvert. +1 Endast 15,00 paketen. 3 Erbjudandet gäller under mars månad , ,50 60 FAKTURA NR: FÖRFALLODATUM: Kalle Karlsson 0 0 Karlsgatan Karlstad BL Sven Svensson 0 Karina Kjellberg 0 Tel: Svangatan Storstad Brevpapper 50 10,00 500, Kuvert 50 20, , Frimärken 50 5,00 250,00-0 Vi har nu special erbjudande på C5 kuvert. +1 Endast 15,00 paketen. 3 Erbjudandet gäller under mars månad , ,50 60 FAKTURA NR: FÖRFALLODATUM: Sven Svensson 0 0 Svangatan Storstad %

20 Brevpapper...: Hopp till kanal (plats) 4, i detta fall 17 rader ned på sidan, där första fakturaraden skrivs ut. En font med fast breddsteg måste användas när sifferkolumner ska justeras under varandra, eftersom tabulering inte är möjlig. -0 Vi har nu special...: Radstyrtecknet - får utskriften att fortsätta 2 rader längre ned, i detta fall på rad 22. Där printas första delen av erbjudandet om kuvert ut med font Endast 15,00...: Radstyrteckent + ser till att utskriften av denna post printas på samma rad som den förra. Fonten byts till font 1, fetstil, vilket var skälet till detta konstgrepp, eftersom det bara går att ha en font per utskriftspost, men väl flera fonter per printad rad. Texten har positionerats 46 teckenpositioner in för att passa i slutet på den föregående texten. 3 Erbjudandet...: Radstyrtecknet blank anger att utskriften fortsätter på nästa rad, där vi valt font 3, kursiv ,50...: Hopp till kanal (plats) 5, i detta fall 40 rader ned på sidan, där totalsumman med mera printas. 60 FAKTURA NR:...: Hopp till kanal (plats) 6, i detta fall 55 rader ned på sidan, där första raden på postgiroblanketten printas. Här börjar texten 6 positioner längre in på raden, trots att det inte angivits i utskriftsposten. Det är verkan av kanal FÖRFALLODATUM:...: Radstyrtecknet 0 anger att utskriften ska fortsätta efter en tomrad. Vänstermarginalen från kanal 6 behålls : Hopp till kanal (plats) 7, i detta fll cirka 68 rader ned på sidan, där den OCR-läsbara raden på postgiroblanketten skrivs ut. Den skrivs ut med font 2 vilken i detta fall är OCR-B, för läsmaskinernas skull. Även OCR-B har fasta breddsteg varför positioneringen även här sker med mellanslag. 10BL : Nästa logiska sida börjar. OBS 1: Tabbtecken förekommer inte, utan alla horisontella positioner beräknas i antalet mellanslag i den angivna fonten, i detta fall Courier i 6 tecken per tum. OBS 2: Logotypen, all ledtext (texten i Times Roman), alla ramar och hela post giroblanketten ligger i den elektroniska mallen och skapas av mallanropet BL01. 20

Gäller fr o m 1 april 2014 1/36. Instruktioner ebrev

Gäller fr o m 1 april 2014 1/36. Instruktioner ebrev Gäller fr o m 1 april 2014 1/36 Instruktioner ebrev Innehåll ebrev-processen... 5 Översiktligt flöde... 5 Kommunikationsvägar... 5 Adresseringsmetoder... 5 Filinlämning... 5 Filformat... 5 Strukturerat

Läs mer

Handbok för frakthandlingar samt teknisk dokumentation vid EDI-dokumentation

Handbok för frakthandlingar samt teknisk dokumentation vid EDI-dokumentation Handbok för frakthandlingar samt teknisk dokumentation vid EDI-dokumentation Avseende REK, EMS, Värde, Express, Priority+, Brevpostförskott och Avtalsbrev REK Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Försändelseidentitet...

Läs mer

PRODUKTSPECIFIKATION DATA MANAGEMENT

PRODUKTSPECIFIKATION DATA MANAGEMENT PRODUKTSPECIFIKATION 1 (20) PRODUKTSPECIFIKATION DATA MANAGEMENT FI, SE, NO PRODUKTSPECIFIKATION 2 (20) INNEHÅLL 1. STRUKTUR DATA MANAGEMENT... 3 1.1 Grundläggande funktionalitet... 3 1.2 Filmottagning...

Läs mer

E-faktura privat. Anslutningshandbok för fakturautställare. Version 2.1

E-faktura privat. Anslutningshandbok för fakturautställare. Version 2.1 E-faktura privat Anslutningshandbok för fakturautställare Version 2.1 Innehållsförteckning Ordlista... 3 1 Introduktion... 4 1.1 E-faktura privat... 4 1.1.1 Övergripande beskrivning av rollen fakturautställare...

Läs mer

E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturautställare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27

E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturautställare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27 E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturautställare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27 Innehållsförteckning Ordlista... 3 1 Introduktion... 4 1.1 E-faktura företag... 4 1.1.1 Övergripande beskrivning av

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Manual över DPR Fakturering med kundreskontra

Manual över DPR Fakturering med kundreskontra Manual över DPR Fakturering med kundreskontra Funktioner Programmet kommer i slutversionen att omfatta följande funktioner - Register över kunder och leverantörer samt basuppgifter för användaren - Inläsning

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Välkommen till invoicegate. Konverterings- och integrationsverktyget invoicetool. Rev 0.31

Välkommen till invoicegate. Konverterings- och integrationsverktyget invoicetool. Rev 0.31 Välkommen till invoicegate Konverterings- och integrationsverktyget invoicetool 1 Innehållsförteckning Nyheter... 4 Skapa konto... 5 Logga in... 6 Glömt lösenord eller kontot är spärrat... 6 Ändra lösenord...

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

E-giro webbhotell. Teknisk manual. BG 9070, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000.

E-giro webbhotell. Teknisk manual. BG 9070, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. Oktober 2002 version 6.3 E-giro webbhotell Teknisk manual BG 9070, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. Innehåll Innehåll Inledning... 4 Översikt...4 Presentation... 6 E-giro privat

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Introduktion till Winbas. administration

Introduktion till Winbas. administration Introduktion till Winbas administration Inledning-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Inledning överblick Winbas --------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Region Skåne. Regionfastigheter. Handbok Kundreskontra

Region Skåne. Regionfastigheter. Handbok Kundreskontra Region Skåne Regionfastigheter Handbok Kundreskontra Kundreskontra Inledning...4 Vad händer i redovisningen?...5 Menyer...6 Kundregister...7 Registrera ny kund...7 Knappar i övre kanten av bilden... 11

Läs mer

RiWiCon Hovslagare. Användarhandledning. Version 1.5.xx. RiWiCon Hovslagare v1.5.xx Sida 1 (34) Användarhandledning Juni 2014. RiWiCon Hovslagare

RiWiCon Hovslagare. Användarhandledning. Version 1.5.xx. RiWiCon Hovslagare v1.5.xx Sida 1 (34) Användarhandledning Juni 2014. RiWiCon Hovslagare v1.5.xx Sida 1 (34) Användarhandledning Version 1.5.xx v1.5.xx Sida 2 (34) Innehållsförteckning Startsida... 3 Dagens aktiviteter... 5 Möten... 5 Nytt Möte... 6 Befintligt Möte... 7 Kontakt... 8 Hästar...

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

Manual dinumero Klient

Manual dinumero Klient Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Start dinumero Klient... 3 1.1. Inloggning... 3 1.2. Välj företag... 3 2. Programuppbyggnad... 5 2.1. Fakturalista... 5 2.2. Knapprad... 6 2.3. Fakturabild...

Läs mer

Rapport SFTI handledning för Svefaktura

Rapport SFTI handledning för Svefaktura Rapport SFTI handledning för Svefaktura ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Elektroniska fakturor

Elektroniska fakturor Elektroniska fakturor - en rapport om elektronisk fakturering och fakturahantering Oktober 2006 Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB ISBN 13: 978-91-631-9750-5

Läs mer

Autogiro Privat. ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010

Autogiro Privat. ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Kontaktvägar och adresser Postadress BGC, 105 19 Stockholm Telefon, fax och e-post till BGC Kundservice hittar du på bgc.se under Kontakta

Läs mer

Handledning Exder Admin

Handledning Exder Admin Handledning Exder Admin 29 May 2008 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera konton

Läs mer

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11 Agressohandboken Uppdaterad 2013-07-11 Innehåll 1. ALLMÄNT... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Inloggning... 3 1.3 Lär dig hitta... 4 1.4 Byta lösenord... 6 1.5. Verktygsfält... 7 1.6 Funktionstangenter... 8 1.7

Läs mer

Elektroniska Fakturor -

Elektroniska Fakturor - Elektroniska Fakturor - en rapport om elektronisk fakturahantering från Gemenskapen för elektroniska affärer Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB Följande

Läs mer