BRANSCHNYTT SENASTE. NCC säljer handels- och kontorsprojekt i Malmö BRANSCHNYTT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRANSCHNYTT SENASTE. NCC säljer handels- och kontorsprojekt i Malmö BRANSCHNYTT"

Transkript

1 BRANSCHNYTT SENASTE BRANSCHNYTT NCC säljer handels- och kontorsprojekt i Malmö NCC säljer en kontorsfastighet samt en handelsfastighet med garage i Triangeln i centrala Malmö för MSEK. Köpare är Vasakronan. Försäljningen ger en positiv resultatpåverkan på fjärde kvartalet i Affären genomförs som två bolagsförsäljningar med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om MSEK. NCC ansvarar för uthyrning av kvarvarande kontorsytor i ytterligare tre år och ställer en hyresgaranti för denna period, samt för uthyrning av outhyrda handelsytor fram till Vasakronans tillträde i december Uthyrning av de återstående handelsytorna kan generera en tilläggsköpeskilling om maximalt 60 MSEK. Kontorsfastigheten är ca kvadratmeter och är uthyrd till 71 procent. Handelsfastigheten är en affärsgalleria på ca kvadratmeter som integreras med det befintliga köpcentrumet Triangeln. Uthyrningsgraden i den nya delen är 76 procent. I handelsfastigheten ingår även ett underjordiskt garage i två våningar med ca 400 parkeringsplatser. Med stort fokus på hållbarhet färdigställer vi nu Triangeln - Malmös nya framsida. NCC är en av få aktörer som med egna resurser kan utveckla ett så här stort och komplext stadsutvecklingsprojekt, säger Joachim Hallengren, affärsområdeschef NCC Property Development. NCC har i regionen tidigare byggt Turning Torso och även varit med och byggt Citytunneln och Öresundsförbindelsen. Nya Triangeln byggs och utvecklas på en tidigare parkeringsplats, bara några steg från Station Triangeln och den nya bussknutpunkten. Utöver kontor och handel omfattar projektet 190 lägenheter som uppförs som bostadsrätter. Projektet uppförs med höga ambitioner att minimera miljöpåverkan och miljöcertifieras för nivå Very Good enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM. Projektet Triangeln drivs av affärsområdena NCC Property Development och NCC Housing i samverkan. Resultatet från den här försäljningen och från projektets 190 lägenheter fördelas med 70 procent i NCC Property Development och 30 procent i NCC Housing.

2

3 BRANSCHNYTT 6 av 10 informerades inte om kostnad för att bryta bundet lån En ny enkät som Villaägarna genomfört visar att: Nästan 60 procent av bolånekunderna uppger att banken inte har informerat om vad det kostar att bryta ett bundet lån i förtid 32 procent av dem som har bundna bolån uppger att bankkontakten var klart ledande i beslutet att ha bundna lån med olika löptider Drygt en tredjedel av bolånekunderna som bundit sina bolån och spridit dem på olika löptider ångrar det Enligt nuvarande regler kostar det ungefär kronor att i förtid lösa ett femårigt lån på 1,3 miljoner kronor, som ingicks i december 2010 och förfaller Många bankkunder får rådet att sprida riskerna genom att dela upp sitt bolån på olika löptider. Men när de bundna bostadslånen av något skäl återbetalas i förtid ska banken kompenseras genom s.k. ränteskillnadsersättning enligt Konsumentkreditlagen. Reglerna innebär att kunden får tillgodoräkna sig statslåneränta plus en procentenhet. En kund som har flera lån på olika löptider sprider visserligen sina risker. Å andra sidan är den kunden nästan helt orörlig på bolånemarknaden eftersom banken vet att lån med löptid kvar är dyra att lösa. Sådana kunder har svårt att förhandla till sig bra räntor, säger Daniel Liljeberg, chefekonom Villaägarnas Riksförbund. I Villaägarnas enkät uppger 32 procent av dem som bundit och spridit sina bolån att bankkontakten var klart ledande i kundens beslut att sprida bolånet på flera löptider. Det är inga småpengar det handlar om för ett hushåll som oväntat måste sälja huset på grund av skilsmässa eller dödsfall. Att bara drygt 40 procent av bankkunderna säger sig känna till reglerna är djupt otillfredsställande, säger Daniel Liljeberg. De historiskt höga bolånemarginalerna de senaste två åren gör att hushåll som oförutsett hamnar i läget att man måste återbetala lånet i förtid får betala mycket pengar. Villaägarna anser att istället för statskuldräntorna bör bankernas upplåningsräntor (Stibor, Bostadsobligationer) vara referensräntor vilket skulle lindra kostnaden något för hushåll som hamnar i kläm. Räkna ut vad det skulle kosta att återbetala ett bundet bolån: 195x Sida 1 Släpp loss bostadsmarknaden Sveriges Byggindustrier delar Svenskt Näringslivs uppfattning om att strypgreppet kring bostadsmarknaden behöver lättas upp, vilket beskrivs i rapporten Släpp strypgreppet kring nya bostäder förutsättning för jobb och tillväxt. Bostadsmarknaden fungerar idag dåligt, framförallt i tillväxtområdena, och det handlar då främst om rörligheten. Det behövs en mängd åtgärder för att komma till rätta med situationen och några av dem lyfts förtjänstfullt fram i Svenskt Näringslivs rapport, säger Björn Wellhagen, ansvarig för husbyggnadsfrågor, Sveriges Byggindustrier. Hyresregleringen och reavinstbeskattningen är två faktorer som begränsar rörligheten i det hyrda respektive ägda bostadsbeståndet och båda frågorna måste hanteras, men beröringsvåndan bland landets politiker är mycket stor i dessa frågor, fortsätter Björn Wellhagen. Rapporten framhåller också att kommunala särkrav ökar boendekostnaderna och att det inte är rimligt att påtvinga kommuninnevånarna detta utan ett transparent demokratiskt beslut. De kommunala särkraven kostar cirka 2 miljarder kronor om året. För den summan skulle det kunna byggas fler lägenheter. Hur bra rimmar detta med kommunernas bostadsförsörjningsansvar om dessa lägenheter per år inte blir byggda? undrar Björn Wellhagen avslutningsvis. Björn Wellhagen, ansvarig för husbyggnadsfrågor, Sveriges Byggindustrier Hörselskador kan förebyggas aldrig botas! Extremt bekväma tack vare den personliga utformningen (vi gör ett avtryck av hörselgången) Garanterat inga obehag av värme eller tryck Filter som gör att man hör tal, men dämpar buller Hygieniska, tack vare medföljande rengöringsset EARfoon Sound kan kopplas till telefon eller radio Lång livslängd, allergibehandlade och CE-märkta Återförsäljare finns över hela landet Små och nästan osynliga eller färgade och synliga. Jag hör inte! Med EARfoon hörselskydd hör Du vad som sägs till Dig, utan att behöva ta ur eller lyfta hörselskyddet. Dessutom är de både bekväma och diskreta. Tel:

4 Vi bygger allt i stål! Lagerhall 6 200m 2 Västerås, uppförs vintern Vi bygger allt i stål! Hus, hallar, små och stora industriobjekt, tillbyggnader mm. Stålstomme med Rana sadelfackverk. Ranaverken har mer än 45 års erfarenhet av stålbyggnader, utförda över hela Norden. Egen konstruktion och tillverkning samt egna montörer borgar för hög kvalitet och snabbt montage. Pröva oss, ring våra byggsäljare redan idag! Tel Nu släpper vi vår nya webbplats Sveriges största samlade hisskorgsinformation hittar du här. Allt från tekniska underlag och komponenter till inspirerande bilder på hisskorgar av olika typ och i olika prisnivåer. Läs mer om denna renoverad hisskorg: Välj Brohof Slott bland våra referenser

5 BRANSCHNYTT Brist på småhustomter i många kommuner En ny undersökning från Villaägarna visar att det står närmare hushåll i kommunal tomtkö och att dessa kommuner totalt sålde drygt 700 tomter förra året. Det motsvarar cirka 3 procent av de köande. Totalt har 185 kommuner deltagit i förbundets landsomfattande tomtköundersökning. I 97 kommuner finns en kommunal tomtkö. Vår undersökning visar att efterfrågan på småhustomter är stor runt om i landet. Det är vanligt att flera hundra familjer står i kö och att utbudet av attraktiva tomter är begränsat. Kommunerna måste i de flesta fall göra mer för att möta efterfrågan, säger Daniel Liljeberg chefsekonom på Villaägarnas Riksförbund. Kommuner med längst tomtkö Privatpersoner Sålda tomter i kommunal av kommunen till tomtkö 2012 privatpersoner 2011 Göteborg Härryda Helsingborg Halmstad Partille Varberg Luleå Lomma Sigtuna Södertälje Hela undersökningen finns att läsa på Villaägarnas webbplats.

6 Hotell på hjul. Hyr en KABE. Arbetsplatsboende. Rikstäckande distribution. Hyr en KABE husvagn när du arbetar borta tillfälligt. Du får ett boende med hög kvalitet och hemkänsla nära din arbetsplats. Praktiskt, enkelt och mycket prisvärt. KABE uthyrningssystem är rikstäckande med 14 depåer över hela Sverige. Kontakta KABE när du vill känna dig hemma när du är borta.

7 BRANSCHNYTT NCC bygger nytt klimatsmart kontor i Stockholm för 1 miljard NCC har fått i uppdrag av Pembroke Real Estate att bygga ett nytt kontorshus i Stockholms city. Uppdraget omfattar nybyggnad av kvadratmeter kontor. Kontorshuset, med Nordea som största hyresgäst, beräknas stå klart sommaren Ordervärdet uppgår till ca 1 miljard kronor och ordern registreras i fjärde kvartalet Fastigheten, Hästen 22, ligger på Mäster Samuelsgatan 21 i centrala Stockholm. Vi både förtätar Stockholms innerstad och bygger ett klimatsmart modernt kontor för Pembroke Real Estate. Fastigheten blir en av de första i Sverige med målsättning att nå det högsta betyget LEED Platinum enligt miljöklassningssystemet LEED, säger Lars Westman, avdelningschef NCC Construction Sverige. LEED är ett internationellt klassificeringssystem för gradering av byggnaders miljöpåverkan med syfte att driva på resurseffektivt och miljömässigt uthålligt byggande. LEED står för Leadership in Energy and Environmental Design. NCC arbetar idag med nedmontering och rivning av befintliga byggnader och grundläggningen för den nya fastigheten påbörjas till våren. Uppdraget genomförs i nära samarbete med Pembroke Real Estate. Samarbetet bygger i stora delar på konceptet NCC Partnering, som är en strukturerad samarbetsform där byggherre, konsulter och entreprenörer gemensamt löser en bygguppgift. Metoden baseras på ett öppet och förtroendefullt samarbete där parternas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden. Arbetet planeras även digitalt i 3D/VDC (Virtual Design and Construction) vilket effektiviserar projekttiden. Projektet orderregisteras i affärsområdet NCC Construction Sverige i det fjärde kvartalet 2012.

8 Internationell undersökning visar: svenska företag mycket pessimistiska om 2013, men frikostiga med löneökningar Revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons undersökning om hur företag i 44 länder ser på det kommande året visar en överraskande kombination av pessimism och lönegenerositet bland de svenska företagen. Sverige återfinns bland de tio mest pessimistiska länderna i undersökningen. De svenska företagen återfinns i årets undersökning bland de tio mest pessimistiska länderna i världen när det gäller de ekonomiska utsikterna för Sverige ligger på plats 35 av 44 länder i rankinglistan, som i år toppas av Förenade Arabemiraten som det mest optimistiska landet. Det innebär att Sverige rasat ytterligare i listan jämfört med förra året, då vi befann oss på plats 28. Trots den svenska pessimismen avser dock tre av fyra svenska företag (76 %) att höja lönerna mer än inflationstakten. Inget annat land är i närheten av att ha en så hög andel som bjuder över inflationsnivån i löneökningar. Närmast efter Sverige kommer Chile, där 46 % av företagen avser att höja mer än inflationsnivån. I Finland räknar bara två procent av företagen att höja lönerna mer än inflationen, i Danmark fyra procent och i Norge 14 procent. Norge toppar Norden-listan över de mest optimistiska länderna och placerar sig på nionde plats i den totala rankinglistan. Höstens varselvåg och kraftiga inbromsning i ekonomin har fått även de svenska företagarna att börja känna på vad övriga Europa har fått erfara under en längre tid, säger Peter Bodin, vd på Grant Thornton. Men i en situation där det blir tuffare exportförhållanden och där vårt lands konkurrenskraft måste vara stark, är det oroande att Sverige är det land i världen där vi är mest generösa med löneökningar, menar Bodin. Deppigast i Stockholm Vid en närmare analys av Sverige visar undersökningen att det är företagsledarna i Stockholm som är mest pessimistiska om Det så kallade balansmåttet (differensen mellan andelen optimistiska och pessimistiska företag) visar på -20 för Stockholm, medan landet i genomsnitt har ett balansmått på -16. I Göteborg är balansmåttet -7 och i Malmö 0, d.v.s. andelen optimistiska och pessimistiska företag är lika stor. Det är också i Göteborg (84 %) och Malmö (83 %) som har högst andel företag som avser att öka lönerna över inflationsnivån. I Stockholm är andelen 71%. Budgetstupet ökar pessimismen i USA Totalt sett visar undersökningen en ökad pessimism bland företagen runt om i världen, vilket orsakas bland annat av situationen i USA med osäkerhet kring det så kallade budgetstupet. De amerikanska företagen i undersökningen har tappat den optimism om framtiden man hade under de två första kvartalen 2012 och ligger på den mest pessimistiska nivån sedan finanskrisen inleddes. Amerikanska CFO:s vittnar i en annan undersökning gjord av Grant Thornton USA om att de avvaktar med beslutsfattandet beroende på osäkerheten kring budgetstupet. En så kallad vänta och se-mentalitet är tydlig bland ett flertal av de 44 länder som undersökningen omfattar och denna avvaktande hållning innebär uteblivna beslut om till exempel investeringar och företagsaffärer. Bland de tio länder som befinner sig bland de mest pessimistiska länderna är sju europeiska, däribland Sverige. Finska företag är ännu deppigare och överträffas bara i pessimism av Japan och Spanien. Störst optimism i världen hittar man i tillväxtekonomierna, där länder som Peru, Brasilien och Indien fortätter att ha tilltro till det egna landets ekonomi under Kommentarer till rankinglistan Rankinglistan över 44 länder avser värdet som kallas balansmått. Balansmåttet anger andelen optimismiska företagare minskat med andelen pessimistiska. Om Grant Thornton-undersökningen Grant Thornton genomför sin så kallade International Business Report för 21:a året i följd. Undersökningen med företagsledare genomförs numera kvartalsvis och årligen intervjuas över personer. De resultat som nu presenteras baserar sig på intervjuer primärt genomförda per telefon under november-december 2012, då 3200 företagsledare intervjuades. För första gången i undersökningen ingår denna gång även Norge och de baltiska staterna. I Sverige har 450 medelstora företag mellan anställda intervjuats. Undersökningsföretaget Experian genomför intervjuerna och datasammanställningen för Grant Thornton.

9 BRANSCHNYTT Miljonsatsning på säkra byggen Styrelsen för Sveriges Byggindustrier satsar 50 Mkr på området En säker arbetsplats. Satsningen innebär förstärkningar till medlemsföretagen i arbetsmiljöfrågor både vad gäller att höja nivån på företagens kunskaper och kompetens samt på deras säkerhetskultur. Sveriges Byggindustrier har en nollvision vad gäller dödsolyckor och anser att arbetsmiljö och säkerhet ska förbättras genom samverkan och konkreta långsiktiga åtgärder. När lokaler ska utnyttjas rationellt Ljud-/brandklassade vik-blockväggar Winab Vinväggar AB Box 38, Ekerö För närmare information kontakta: Tel Fax Ola Månsson, vd på Sveriges Byggindustrier. Olycksfrekvensen har stadigt sjunkit under en rad av år, men är fortfarande för hög. Under 2012 har hittills sex medarbetare omkommit. Det är sex för många. Genom engagemanget med En säker arbetsplats har Sveriges Byggindustrier tagit ansvar för de säkerhetsfrågor och kompetensfrågor som diskuterades i avtalsrörelsen Detta är också en utveckling av det arbete som Sveriges Byggindustrier sedan tidigare bedriver inom arbetsmiljö och hälsa. Redan i dag satsar våra medlemsföretag stora resurser på säkerhet på sina arbetsplatser och vi ger dem nu ytterligare stöd. Även utöver detta förs en konstruktiv och bra dialog med facken och med andra arbetsgivarorganisationer inom byggbranschen, säger Ola Månsson, vd på Sveriges Byggindustrier. Syftet med En säker arbetsplats är att höja medvetenheten på byggarbetsplatserna om säkerhetsfrågorna och få alla aktörer i en byggprocess att ta sitt arbetsmiljöansvar på allvar så att olyckor förebyggs och förhindras. Under 2013 ska en miniminivå etableras för vilka säkerhetskunskaper som medarbetarna på en byggarbetsplats bör ha. En grundläggande utbildning ska tas fram och redskap för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte i branschen ska skapas. Genom att arbetsplatsen blir trygg och säker skapar det också en attraktiv byggbransch dit våra ungdomar söker sig, säger Ola Månsson. Sveriges Byggindustrier kommer att tillsätta särskilda regionala medlemsrådgivare. Dessa kommer att arbeta både med telefonrådgivning och med arbetsplatsbesök hos medlemsföretagen. De kommer dessutom att verka för att medlemsföretagen kan få den utbildning som de behöver för det förstärkta arbetsmiljöarbetet. Slutligen kommer medlemsrådgivarna att föra en dialog och samordna verksamheten med Galaxens specialister inom det förebyggande arbetsmiljöarbetet på regional nivå. Sunda system för hållbart byggande To Protect and Preserve.

10 NYA STEG OCH NYA MÖJLIGHETER MED VÅR TERRAZZO Forssellstrappan Box Norberg Tel: Fax:

11 BRANSCHNYTT Spjutspetsprojekt med odlingslägenheter och högsta miljöprestanda MKB Fastighets AB investerar 185 miljoner kronor i 47 nya lägenheter i Ekostaden Augustenborg. Investeringen är ett led i MKB:s strategi att bidra till och stärka Malmös attraktionskraft. Projektet består av tre sammanhängande delar: ett fjortonvåningshus med odlarlägenheter, tolv radhus samt det gamla tvätteriet/förrådet med ekoprofilförskola och en ny takträdgård. Tillsammans bildar delarna en innehållsrik miljö där idéer om grönt boende och stadsutveckling kommer till praktiskt uttryck på flera olika sätt. Greenhouse Augustenborg är ett helhetskoncept som innefattar både de byggnadstekniska frågorna och den klimatsmarta livsstilen. Även byggprocessen ska vara ett föredöme avseende effektivitet och hållbarhet, säger MKB:s styrelseordförande Lars Svensson. Greenhouse Augustenborg kommer att byggas enligt Febys passivhusstandard och även klassas Guld enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad. Lägenheterna utformas med stort fokus på en hållbar livsstil. Målet är att Greenhouse Augustenborg ska bli ett spjutspetsprojekt, innovativt inom energi, teknik, miljö, odling och gemenskap. Fastigheten, som ritas av Jaenecke Arkitekter, kommer att bli ett nytt landmärke för Malmö och Ekostaden Augustenborg. Byggnaden kommer att utmärka sig med huvudbyggnadens stora balkonger och runda former. Fakta/Planeringsläge Detaljplanen förväntas vinna laga kraft i januari Projektet är tänkt att genomföras som en samverkansentreprenad, så kallad partnering, vilket är en samarbetsform som handlar om effektivt samarbete mellan de olika aktörerna i ett byggprojekt. Det bygger på fullständig ärlighet och öppenhet parterna emellan. NCC har efter upphandling tilldelats uppdraget, villkorat av styrelsens godkännande, och projektering är tänkt att starta januari Rivnings- och byggstart är planerad till hösten 2013 och inflyttning beräknas ske under tredje kvartalet Fakta/Miljöbyggnad Miljöbyggnad (f.d. Miljöklassad byggnad) är ett svenskt system för att certifiera byggnader inom energi, inneklimat och material. Det är utvecklat för att värna om människors hälsa och miljön. Bilder: Fotograf/Källa:Jaenecke Arkitekter

12

13 BRANSCHNYTT Kommunala särkrav fördyrar bostadsbyggande Vasakronan säljer för 118 miljoner i Uppsala Villaägarnas Riksförbund ger i huvudsak sitt stöd till den analys som Byggkravsutredningen presenterat. Särskilda kommunala krav på byggnaders tekniska egenskaper medför högre nyproduktionskostnader för småhus. Enligt utredaren kan det röra sig om procent på en nyproducerad bostad vilket för ett småhus i storstadsregionerna motsvarar åtminstone kronor. Att ha olika krav på byggnader i olika kommuner är egentligen lika märkligt som att ställa olika krav på t.ex. bilars tekniska egenskaper i olika kommuner. I bilindustrin gäller snarare globala standarder och ibland på värlsdelsnivå för att man ska nå så hög effektivitet som möjligt, säger Daniel Liljeberg, chefekonom vid Villaägarnas Riksförbund. Villaägarnas Riksförbund anser att det ska råda rejäla energi- och tillgänglighetskrav för nyproducerade småhus i Sverige. Men det är helt centralt att kraven är samma i hela landet så att samma byggmaterial, samma industriella koncept och samma projekteringsmetod kan användas i hela landet. Därutöver medför det onödiga kostnader i den offentliga sektorn när både statliga myndigheter och den kommunala byråkratin arbetar med att ta fram, följa upp och utvärdera krav på samma egenskap i en byggnad. Den offentliga sektorns byråkrati måste vara så pass effektiv att den nöjer sig med att ställa ett krav och inte flera på samma föremål. Vi bedömer att nationella nationella krav är det mest effektiva för bostäder, säger Daniel Liljeberg. Det är fastigheterna Oden Ygg och Oden Ygg 2 i centrala Uppsala som säljs. Köpare är Aspholmen Fastigheter som tillträder fastigheten idag, den 11 december. Oden Ygg, Dragarbrunn 21:5, ligger på Kungsgatan och byggdes 1970 för dåvarande Sparbanken som då huserade i hela fastigheten. Idag är Swedbank tillsammans med Landstinget de största hyresgästerna i huset. Oden Ygg 2, Dragarbrunn 21:1 är ett före detta Tingshus som uppfördes 1903 på S:t Persgatan 21. Fastigheten är renoverad och ombyggd 1997 och 2009 och hyresgäst idag är Uppsala Kommun. Uppsala är en fortsatt prioriterad marknad för oss och vi investerar och utvecklar för närvarande flera av våra befintliga fastigheter. Försäljningen är en del av vår löpande kvalitetsväxling och ambition att ha en fastighetsportfölj som håller hög standard på alla sätt. Transaktionen ligger i linje med de vi gjort tidigare under året, säger Fredrik Wirdenius, vd för Vasakronan. Fastigheterna omfattar totalt kvadratmeter. Totalleverantör av byggnadsstommar specialisten på spiskåpor för bostäder och storkök. Vi har spiskåpor för varje smakriktning och miljö till det gammaldags eller moderna köket. Tovenco AB, Box 39, Hedesunda Tel

14 Inspiration för morgondagens arkitektur. Här finner du ett urval av de unika produkter som koncernen ArcelorMittal erbjuder. I vårt skandinaviska produktprogram finner du ännu fler spännande produkter. Bana 1 AB Arval plåt för framtidens byggnader Under varumärket Arval har vi samlat våra bästa lösningar för dig som arbetar i före skrivande led och med stora byggprojekt. Arval omfattar allt från klassiska tak- och väggprofiler till kostnadsbesparande samverkansplåt. Här finns dessutom sandwichpaneler, sinusprofiler, bärande profiler och kassettsystem. Kort sagt, allt du kan behöva för att skapa byggnader som ger din kreativitet rättvisa. Våra moderna profiler har en mycket lång livslängd och bidrar därigenom till att skapa miljö mässigt hållbara byggnader. När byggnaden rivs återvinns plåten. Löfbergs Lila Arena, Karlstad Fjällräven Center, Örnsköldsvik Paneler som sätter prägel Arval sandwichpanel är uppbyggt av ett stålskal med en isolerande kärna som består av stenull eller PUR/ PIR skum, beroende på önskad brandklassning, isolervärde eller prisnivå. Arval sandwichpaneler ger många möjligheter att skapa tåliga och vackra fasader med varierande utseende. Det finns också ett omfattande tillbehörs program. Sidings kallas våra liggande profiler perfekta för att skapa byggnader som sticker ut. Sidings finns med såväl släta som mikroräfflade, vinklade ytor. För att ge maximal valfrihet kan panelvidderna varieras och du kan också välja mellan dolda eller synliga skarvar. Med sitt innovativa system för montering får du i det närmaste obegränsade möjligheter att sätta din egen prägel på fasaden. Arval är ett varumärke från ArcelorMittal världens största stål koncern. Tack vare vår storlek och styrka bedrivs en omfattande forskning och utveckling som i sin tur leder till nya, sinnrika produkter. Produktprogram 12:1 Arval ARVAL system och produkter Beställ gärna vårt svenska produktprogram och vår europeiska inspirationsbroschyr. Maila kontaktuppgifter till så skickar vi! Vi bistår gärna med kvalificerad rådgivning vid beräkningar och materialval. Ring vår växel så får du hjälp att hitta rätt kontakt för just ditt projekt.

15 BRANSCHNYTT Enhetliga byggkrav i kommunerna ska öka bostadsbyggandet (SOU 2012:86) Möjligheten för kommunerna att använda tekniska särkrav i bostadsbyggandet ska slopas. Genom mer enhetliga regler för bostadsbyggandet ska kostnaderna för bostadsbyggandet minska. Det föreslår utredaren Björn Hedlund som idag lämnar byggkravsutredningens betänkande till regeringen. Syftet med utredningen har varit att kartlägga skillnader i kommunernas tillämpning av de tekniska egenskapskraven och hur detta påverkar byggkostnaderna, i syfte att förenkla bostadsbyggandet. Utredningen har funnit att många kommuner ställer tekniska särkrav som går utöver byggreglerna. Dessa särkrav varierar från kommun till kommun. Särkraven leder till ökade byggkostnader och osäkerhet om byggnadernas kvalitet i andra avseenden. Som underlag för utredningens bedömning av särkravens verkan på byggkostnaderna har utredningen med hjälp av SCB gjort en kartläggning genom en enkät till 150 kommuner och 162 byggbolag. Enkäten visar att ca 70 % av byggbolagen har upplevt att kommunerna ställer särkrav främst vad gäller energianvändning men även tillgänglighet. Av byggbolagen anger 19 av de 20 största att de upplevt särkrav. Särkraven är vanligast i de större kommunerna där det även byggs flest bostäder. Utredningen har även gjort en kompletterande studie utförd av KTH som visar att byggkostnaden ökar i ett hus byggt med särkrav enligt principerna för passivhus jämfört med ett hus enligt byggreglerna. Utredningens samlade bedömning är att den direkta merkostnaden för byggandet uppgår till %, vilken till helt övervägande delen beror av särkrav vad gäller bostäders energianvändning. Detta innebär en ökad kostnad för en normalvilla eller en normal familjelägenhet (fyra r.o.k. på 95 kvm) i bostadsrätt på kronor. För en lägenhet i hyresrätt (tre r.o.k. på 70 kvm) ökar hyran med kr/ månad. Ett mycket försiktigt räkneexempel pekar på merkostnader i samhället på minst två miljarder kronor per år. Förslag/bedömning - Byggteknik och energikrav på bostäder bör regleras på nationell och inter-nationell nivå. Med enhetliga regler in landet kan samordning även ske med Norden och EU. Därmed får reglerna större genomslag och det är det mest effektiva sättet att få en hållbar utveckling. - Utredningen föreslår att en stoppbestämmelse införs i plan och- bygglagen (PBL) med innebörd att en kommun inte får sälja mark genom avtal som innehåller tekniska särkrav i byggnader som går utöver vad som gäller enligt Boverkets Byggregler (BBR). Detta innebär en kommun inte själv får skärpa energikraven. - Avtal med särkrav utöver BBR föreslås helt eller delvis kunna förklaras ogiltiga av länsstyrelsen. - Länsstyrelsen föreslås även få möjlighet att ingripa mot detaljplanebestämmelser som saknar stöd i lag. - Länsstyrelsen föreslås inte längre vara första överklagandeinstans vad gäller detaljplaner och områdesbestämmelser. Denna uppgift flyttas till mark- och miljödomstolen. Därmed kan instanskedjan förkortas. Länsstyrelsen får därmed en renodlad roll med tillsyn och rådgivning gentemot kommunerna under planarbetet. - Utredningen gör bedömningen att statens m.fl. parters agerande vad gäller bostäders energianvändning behöver samordnas. Idag är inte statens budskap samordnat vilket medför oklarheter om tillämpningen reglerna gentemot bostadsproducenterna och kommunerna. Ett Råd bör inrättas mellan Boverket, Energimyndigheten, bostadsproducenterna och kommunerna. - Rådet ska i första hand ta fram underlag för eventuella revideringar av BBR och arbeta med det långsiktiga arbetet med byggande och energikrav i tidsperspektivet 2020 och Rådet ska även initiera och stödja utvärdering och uppföljning av genomförda projekt, initiera och stödja demo-/pilotprojekt samt stödja forskning och utveckling. - För markägare som på frivillig väg vill uppföra hus med skarpare krav finns inga hinder. Konsekvenser - Kommunernas användning av särkrav utöver BBR hindras. - Förutsättningarna finns då för att byggkostnaderna ska kunna minska med % vilket skulle kunna leda till ett ökat bostadsbyggande. - Med enhetliga och förutsägbara regler underlättas byggandet för samtliga byggföretag men särskilt för mindre företag och internationella företag. Konkurrensen bör öka och delmarknader förhindras. - Det underlättas för det industriella byggandet. Därmed bör byggkostnaderna kunna minskas ytterligare. - Planprocessen och tiden till möjlig byggstart förkortas genom att en överklagandeinstans, länsstyrelsen, tas bort. Detaljplanerna kan inte innehålla krav utöver gällande lagar och föreskrifter vilket även det bör förkorta och förenkla planprocessen. - Samordnade miljökrav på bostäderna medför att miljöarbetet kan bedrivas mer kraftfullt och effektiviseras i och med att kraven och reglerna gäller för alla nya bostäder i alla kommuner. Rådet kan underlätta samordningen av miljöarbetet. Läs hela betänkandet:

16 I delprojektet Utveckling av metoder för rationell och snabb utvärdering av geotekniska undersökningar samarbetar Tyréns med KTH, Avdelningen för Jord- och Bergmekanik. Målet är att utveckla en geodatabas som ska samla all georelaterad information, med tillhörande kvalitetsmått, som förekommer i stora infrastrukturprojekt, från det tidiga utredningsskedet till förvaltningsskedet. Miljonanslag till Tyréns för forskning om hållbart byggande under mark Formas och Trafikverket har beviljat Tyréns med samarbetspartners finansiering för projekten Utveckling av metoder för rationell och snabb utvärdering av geotekniska undersökningar och Geoelektrisk kartläggning som förundersökningsmetod för underjordisk infrastruktur i urban miljö. Totalt omfattar de två forskningsprojekten ca 17 mkr. Projekten är fristående delprojekt i den första FoU-ansökan som de fyra stora bygguniversiteten, SBU, har genomfört tillsammans. Tyréns ingår som enda partner från industrin och bidrar med 6 mkr genom Sven Tyréns stiftelse. De närmaste åren görs stora investeringar på infrastruktur i Sverige, och satsningen på forskning om hållbar utveckling av urban underjordisk infrastruktur ska bidra till ett mer effektivt byggande, med fokus på teknik, ekonomi och miljö. 14 projekt får dela på 114 miljoner kronor. I delprojektet Utveckling av metoder för rationell och snabb utvärdering av geotekniska undersökningar samarbetar Tyréns med KTH, Avdelningen för Jord- och Bergmekanik. Målet är att utveckla en geodatabas som ska samla all georelaterad information, med tillhörande kvalitetsmått, som förekommer i stora infrastrukturprojekt, från det tidiga utredningsskedet till förvaltningsskedet. Geodatabasen kommer att medföra ordning och reda och kvalitetssäkring från början till slut i stora infraprojekt. Alla inblandade kommer alltid att ha tillgång till samma version av kvalitetssäkrade data, att använda för sitt eget ändamål t.ex. urval för beräkning av en spont eller visualisering av en 3D-modell. Utvecklingen av en visualiseringsmodul är central i projektet. Att kunna visualisera den stora informationsmängden är oerhört värdefullt både som tolkningsverktyg inom projektet och inte minst som kommunikationsverktyg med parter utanför projektet, till exempel politiker och allmänhet. Syftet med projektet Geoelektrisk kartläggning som förundersökningsmetod för underjordisk infrastruktur är att ta fram metodik och teknik för att i tidiga skeden med ickeförstörande metoder kunna få en tillräckligt detaljerad bild av föroreningssituationen i de olika korridorer som utreds för stora infrastrukturprojekt. Delprojektet är en utveckling av det framgångsrika Tyréns-finansierade FoU-projektet MaLaGa. I det nu aktuella projektet samarbetar Tyréns med Lunds Universitet - avdelningarna för Teknisk Geologi och Kvartärgeologi och Århus Universitet Hydrogeophysics group. Tyréns huvudsakliga bidrag kommer att vara att från vidareutvecklade geoelektriska mätmetoder, resistivitet och IP, tolka och bearbeta data för karakterisering av föroreningstyp, kemiskt innehåll, dess omfattning osv. I MaLaGa-projektet visades det att man med geoelektriska metoder i deponier kan särskilja olika typer av avfall. I det nu aktuella projektet är syftet att ta nästa steg och bestämma vilka olika typer av avfall som vi kan se metaller, PAH, gas etc. - nu med fokus på urbana miljöer. Projekten ligger inom Formas program GeoInfra -Transparenta underjordiska anläggningar Hållbar utveckling av urban underjordisk infrastruktur och ingår som fristående delprojekt i paraplyprojektet TRUST Transparent Underground STructures, vilket är den första gemensamma FoU-ansökan som de fyra stora bygguniversiteten, SBU, har genomfört tillsammans.

17 BRANSCHNYTT Upprättelse åt uppdragsgivare Sveriges Byggindustrier gläds åt den upprättelse företagare fått för påstådd hantering av osanna fakturor. En rapport från Svenskt Näringsliv, F-skattsedelns rättsverkningar, uppmärksammade 2010 att Skatteverket och domstolarna, ofta med en mycket bristfällig bevisning, anklagade uppdragsgivare (bl.a. byggentreprenörer) för att ha tagit in osanna fakturor i sin redovisning. Fakturorna kom från en oseriös uppdragstagare (underentreprenör), dock med F-skattsedel, och under påstående att betalningen från uppdragsgivaren använts till att avlöna svart arbetskraft vägrades avdrag för ingående moms och påfördes uppdragsgivaren arbetsgivaravgifter på fakturabeloppet. Jag blev uppringd av företag som ansåg sig oskyldigt anklagade och initierade en granskning av de domar och utredningar som då hade kommit, säger Staffan Renström, skattejurist Sveriges Byggindustrier. Nu har tre företag fått i det närmaste hel upprättelse i Högsta Förvaltningsdomstolen som i sina domar talar om att beviskraven varit alltför lågt ställda i underinstanserna. Under en utfrågning i Riksdagens skatteutskott den 6 december fick Skatteverket frågan hur verket nu kommer att agera mot bakgrund av domarna. Skatteverkets rättschef, Inga-Lill Askersjö, konstaterade att Skatteverket förlorat processerna och att verket självklart måste ta till sig vad HFD säger i sina domar. Domarna leder till att utredningarna i denna måltyp kommer att förbättras. Det är mycket positivt att höra att Skatteverket så tydligt markerar att man tar till sig budskapet från landets högsta förvaltningsdomstol. Många företag har drabbats av skattesmällar som försatt dem i konkurs och många familjetragedier har utspelats i fotspåren av denna granskning av företag som tar in underentreprenörer/hyr in arbetskraft, säger Staffan Renström. Det är glädjande att arbetet med att granska domarna har givit frukt. Det är en stor framgång för rättssäkerheten i skatteprocessen. Man får bara hoppas att rättschefens inställning får spridning i hela Skatteverket, avslutar Staffan Renström.

18 Tyréns projekterar trafikplats Hjulsta Tyréns vann upphandlingen att projektera bygghandlingar till Förbifart Stockholms trafikplats Hjulsta. I uppdraget ingår att ta fram två stycken förfrågningsunderlag för totalentreprenader för de tre broarna över Mälarbanan/Spångaån, E18 och passage över Järvafältet samt två betongtunnlar, trång och ramper. Därtill ingår att ta fram bygghandlingar för bullerskyddsåtgärder för bostäder i Hjulsta och Vålberga. Det är en spännande utmaning som kommer att kräva att vi kan skapa förutsättningar för entreprenören att hitta effektiva lösningar i byggskedet, säger Sven-Bertil Svensson, uppdragsledare på Tyréns. Trafikverket kommer i uppdraget att ha en tydlig beställarroll, helt i linje med myndighetens nya sätt att arbeta. Det innebär att Trafikverket ger projektören/entreprenören ett större utrymme att arbeta problemlösande och på så sätt stimulera arbetet med att ta fram nya lösningar. Vårt mål är att göra moderna förfrågningsunderlag med bland annat information i digitala 3D-modeller och beskrivningar med tydliga krav, säger Trafikverkets projektledare Pia Andersson. Totalt är trafikplats Hjulsta en 1,8 km lång vägsträcka av broar och betongtunnlar som förbinder den kommande E4 Förbifart Stockholm med E18. Trafikplatsen ger trafikanter möjlighet att ta sig snabbt och enkelt till olika delar av regionen. Bygghandlingarna ska vara klara vid halvårsskiftet Byggstart för den första entreprenaden planeras till jan Illustration: Trafikverket (Tomas Öhrling) Modulbyggen Normstahl AB Kungsgatan 46, Box 5, LJUNGBY Tel +46 (0) Fax +46 (0) Prefabricerade byggnationer Modulgarage Villor Fritidshus Takstolar Kvalitet för livet Normstahl garageportar Vipport Sektionsportar Portautomatik ww.normstahl.se

19 BRANSCHNYTT Peab bygger Västerorts högsta bostadshus - Alviks Torn i Bromma Vid Alviks strand uppför Peab ett nytt bostadskvarter med ett 18-våningar högt höghus som blir Västerorts högsta bostadshus. Beställare är Peabinitierade Brf Alviks Torn. Genom spännande arkitektur har C/F Möller/ Bergs Arkitektkontor skapat ett närmast skulpturalt torn dit många Brommabor vill flytta. Ambitionen med Alviks Torn är att erbjuda ett modernt och attraktivt boende i en natur- och kommunikationsnära miljö. Det höga bostadshuset har en placering som är väl synlig från vattnet, Tranebergsbron och Fredhäll. Det är avsett att bli ett landmärke för Alvik, säger Jan Eskilsson, arbetschef Peab Bostad. Bostadskvarteret ska bidra till ett mer levande Alvik. Tillskottet av bostäder skapar liv i stadsdelen som mestadels består av en kontorsstad idag. Med Alviks Torn visar Peab, som Nordens Samhällsbyggare, att det går att bygga högt i Stockholm och att det är ett attraktivt sätt att bo på. Att i lämpliga lägen bygga högre underlättar för oss att möta den stora inflyttningen till regionen, säger Jan Eskilsson. Totalt kommer 151 lägenheter att byggas i det nya bostadskvarteret. Lägenheterna ska stå färdiga under hösten 2015.

20

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn Samverkan i Byggsektorn SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA 2006 Innehåll 3 4 6 7 8 Styrelsen för SFK-bygg har ordet Förord Samverkan i byggsektorn nu med besked Samverkan i det offentliga Samverkan i byggbranschen Samverkan

Läs mer

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15 Lyssna! Tidig medborgardialog gör det lättare att göra rätt redan från start. Know + nomad = Knowmad. Möt den nya tidens kunniga och innovativa hoppjerkor. SAMHÄLLS- SAMHÄLLSBYGGAREN 01/15 BYGGAREN 01

Läs mer

En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE

En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE 1 En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE 20 februari 2014 2 NYBYGGARKOMMISIONEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...3 1. SAMMANFATTNING...5 2. SVERIGE HAR EN

Läs mer

Magnolia Bostad Årsredovisning 2014

Magnolia Bostad Årsredovisning 2014 Magnolia Bostad Årsredovisning 2014 Det här är Magnolia Bostad...2 2014 i korthet...4 Historik...6 VD har ordet...8 Marknaden... 12 Vision, affärsidé och mål... 17 Affärsmodell...18 Magnolia Bostads förädlingsprocess...

Läs mer

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden Innehåll Nummer 4 2013 TEMA: Bygg för framtiden 4 Bostad

Läs mer

Planera Bygga Bo. b o v e r k e t s m a g a s i n. Enklare regler för ökat byggande Sant och falskt om reglerna

Planera Bygga Bo. b o v e r k e t s m a g a s i n. Enklare regler för ökat byggande Sant och falskt om reglerna G nr 2 2013 b o v e r k e t s m a g a s i n Planera Bygga Bo Hållbar energianvändning Deklaration+kylskåp=sant Anders har kollen på kostnaden Fler bostäder åt unga Enklare regler för ökat byggande Sant

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR SÅ VILL GÖTEBORGARNA BO 36 % av göteborgarna går i flyttankar. Det som lockar är närhet till grönområden och ett centralt läge nära butiker. Det visar en ny undersökning som

Läs mer

SUGEN PÅ AFFÄRER. TEMA: SÄKERHET Ny metod snärjer pyromanen. SÅ HÄR MYCKET FÅR DET BULLRA Regeringen har presenterat ny bullerförordning

SUGEN PÅ AFFÄRER. TEMA: SÄKERHET Ny metod snärjer pyromanen. SÅ HÄR MYCKET FÅR DET BULLRA Regeringen har presenterat ny bullerförordning Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 4 maj 2015 Pris: 60 kronor TEMA: SÄKERHET Ny metod snärjer pyromanen UNGA SKAPAR SITT NYA KIRUNA SÅ HÄR MYCKET FÅR DET BULLRA Regeringen har presenterat

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Maj 2015 PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen 21 % vill minska byråkratin kring anbudsförfarandet

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp

festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2012 festmingel Sprakande invigning av Clarion Hotel Post sid 14 ny organisation Peab växlar om för att kunna växla upp sid 16 maria hernroth

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER för ökat BOSTADSBYGGANDE och bättre INFRASTRUKTUR drat 16 x 16 mm, samt röda. tgår texten Förlag Logotyp C C SNS Förlag NYA REGLER FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

Wingårdhs köpcentrum. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen. DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19

Wingårdhs köpcentrum. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen. DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Nr 1 2007 DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Jonas Stålnacke, chefsjurist Fastigo. KRÖNIKA Det är inte helt ovanligt att arbetsgivare upptäcker att en arbetstagare av misstag

Läs mer

Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2007. ÅRET I KORTHET. INNEHÅLL Peab bygger för framtiden 1 VD-intervju 2 Peabs inriktning 5 Peabs medarbetare 9 Verksamhetsbeskrivning 14 Byggmarknaden 21 Aktien och ägarna 27 Finansiell

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 1 HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 2 Innehåll FÖRORD 3 BOSTADSFÖRSÖRJING I MALMÖ STAD 3 SAMMANSFATTNING 4 INLEDNING 7 MOTIV OCH MÅL FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 8

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2010 ARENA-TIDER FÖR PEAB Två stora arenor ska byggas av Peab i Stockhomsregionen. Dessutom har Peab och Fabege köpt Råsundastadion. Sid 6 PROFILERNA

Läs mer

JERNHUSENS CENTRALFIGUR

JERNHUSENS CENTRALFIGUR Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 5 juni 2014 Pris: 60 kronor DE BYGGER BILLIGARE Fastighetsbolagen som pressar byggpriserna SVÅRTOLKAT REGELVERK Diskriminering: Detta gäller i branschen

Läs mer

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG Nyanländas boendesituation delrapport Nyanländas boendesituation delrapport 2015:10 Titel: Nyanländas boendesituation delrapport Rapport: 2015:10 Utgivare: Boverket mars

Läs mer

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Årsredovisning 2007 I n n e h å l l Kort om MKB................................................................ 4 Året i sammandrag.........................................................

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: KOMMUNERNAS FASTIGHETSINNEHAV HÖSTEN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam

Läs mer

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (47) Avdelningen för främjande Enheten för marknadsnära åtgärder Ronak Naderi 016-544 22 74 ronak.naderi@energimyndigheten.se Energieffektivisering och garanterad energibesparing

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer