BRANSCHNYTT SENASTE. NCC säljer handels- och kontorsprojekt i Malmö BRANSCHNYTT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRANSCHNYTT SENASTE. NCC säljer handels- och kontorsprojekt i Malmö BRANSCHNYTT"

Transkript

1 BRANSCHNYTT SENASTE BRANSCHNYTT NCC säljer handels- och kontorsprojekt i Malmö NCC säljer en kontorsfastighet samt en handelsfastighet med garage i Triangeln i centrala Malmö för MSEK. Köpare är Vasakronan. Försäljningen ger en positiv resultatpåverkan på fjärde kvartalet i Affären genomförs som två bolagsförsäljningar med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om MSEK. NCC ansvarar för uthyrning av kvarvarande kontorsytor i ytterligare tre år och ställer en hyresgaranti för denna period, samt för uthyrning av outhyrda handelsytor fram till Vasakronans tillträde i december Uthyrning av de återstående handelsytorna kan generera en tilläggsköpeskilling om maximalt 60 MSEK. Kontorsfastigheten är ca kvadratmeter och är uthyrd till 71 procent. Handelsfastigheten är en affärsgalleria på ca kvadratmeter som integreras med det befintliga köpcentrumet Triangeln. Uthyrningsgraden i den nya delen är 76 procent. I handelsfastigheten ingår även ett underjordiskt garage i två våningar med ca 400 parkeringsplatser. Med stort fokus på hållbarhet färdigställer vi nu Triangeln - Malmös nya framsida. NCC är en av få aktörer som med egna resurser kan utveckla ett så här stort och komplext stadsutvecklingsprojekt, säger Joachim Hallengren, affärsområdeschef NCC Property Development. NCC har i regionen tidigare byggt Turning Torso och även varit med och byggt Citytunneln och Öresundsförbindelsen. Nya Triangeln byggs och utvecklas på en tidigare parkeringsplats, bara några steg från Station Triangeln och den nya bussknutpunkten. Utöver kontor och handel omfattar projektet 190 lägenheter som uppförs som bostadsrätter. Projektet uppförs med höga ambitioner att minimera miljöpåverkan och miljöcertifieras för nivå Very Good enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM. Projektet Triangeln drivs av affärsområdena NCC Property Development och NCC Housing i samverkan. Resultatet från den här försäljningen och från projektets 190 lägenheter fördelas med 70 procent i NCC Property Development och 30 procent i NCC Housing.

2

3 BRANSCHNYTT 6 av 10 informerades inte om kostnad för att bryta bundet lån En ny enkät som Villaägarna genomfört visar att: Nästan 60 procent av bolånekunderna uppger att banken inte har informerat om vad det kostar att bryta ett bundet lån i förtid 32 procent av dem som har bundna bolån uppger att bankkontakten var klart ledande i beslutet att ha bundna lån med olika löptider Drygt en tredjedel av bolånekunderna som bundit sina bolån och spridit dem på olika löptider ångrar det Enligt nuvarande regler kostar det ungefär kronor att i förtid lösa ett femårigt lån på 1,3 miljoner kronor, som ingicks i december 2010 och förfaller Många bankkunder får rådet att sprida riskerna genom att dela upp sitt bolån på olika löptider. Men när de bundna bostadslånen av något skäl återbetalas i förtid ska banken kompenseras genom s.k. ränteskillnadsersättning enligt Konsumentkreditlagen. Reglerna innebär att kunden får tillgodoräkna sig statslåneränta plus en procentenhet. En kund som har flera lån på olika löptider sprider visserligen sina risker. Å andra sidan är den kunden nästan helt orörlig på bolånemarknaden eftersom banken vet att lån med löptid kvar är dyra att lösa. Sådana kunder har svårt att förhandla till sig bra räntor, säger Daniel Liljeberg, chefekonom Villaägarnas Riksförbund. I Villaägarnas enkät uppger 32 procent av dem som bundit och spridit sina bolån att bankkontakten var klart ledande i kundens beslut att sprida bolånet på flera löptider. Det är inga småpengar det handlar om för ett hushåll som oväntat måste sälja huset på grund av skilsmässa eller dödsfall. Att bara drygt 40 procent av bankkunderna säger sig känna till reglerna är djupt otillfredsställande, säger Daniel Liljeberg. De historiskt höga bolånemarginalerna de senaste två åren gör att hushåll som oförutsett hamnar i läget att man måste återbetala lånet i förtid får betala mycket pengar. Villaägarna anser att istället för statskuldräntorna bör bankernas upplåningsräntor (Stibor, Bostadsobligationer) vara referensräntor vilket skulle lindra kostnaden något för hushåll som hamnar i kläm. Räkna ut vad det skulle kosta att återbetala ett bundet bolån: 195x Sida 1 Släpp loss bostadsmarknaden Sveriges Byggindustrier delar Svenskt Näringslivs uppfattning om att strypgreppet kring bostadsmarknaden behöver lättas upp, vilket beskrivs i rapporten Släpp strypgreppet kring nya bostäder förutsättning för jobb och tillväxt. Bostadsmarknaden fungerar idag dåligt, framförallt i tillväxtområdena, och det handlar då främst om rörligheten. Det behövs en mängd åtgärder för att komma till rätta med situationen och några av dem lyfts förtjänstfullt fram i Svenskt Näringslivs rapport, säger Björn Wellhagen, ansvarig för husbyggnadsfrågor, Sveriges Byggindustrier. Hyresregleringen och reavinstbeskattningen är två faktorer som begränsar rörligheten i det hyrda respektive ägda bostadsbeståndet och båda frågorna måste hanteras, men beröringsvåndan bland landets politiker är mycket stor i dessa frågor, fortsätter Björn Wellhagen. Rapporten framhåller också att kommunala särkrav ökar boendekostnaderna och att det inte är rimligt att påtvinga kommuninnevånarna detta utan ett transparent demokratiskt beslut. De kommunala särkraven kostar cirka 2 miljarder kronor om året. För den summan skulle det kunna byggas fler lägenheter. Hur bra rimmar detta med kommunernas bostadsförsörjningsansvar om dessa lägenheter per år inte blir byggda? undrar Björn Wellhagen avslutningsvis. Björn Wellhagen, ansvarig för husbyggnadsfrågor, Sveriges Byggindustrier Hörselskador kan förebyggas aldrig botas! Extremt bekväma tack vare den personliga utformningen (vi gör ett avtryck av hörselgången) Garanterat inga obehag av värme eller tryck Filter som gör att man hör tal, men dämpar buller Hygieniska, tack vare medföljande rengöringsset EARfoon Sound kan kopplas till telefon eller radio Lång livslängd, allergibehandlade och CE-märkta Återförsäljare finns över hela landet Små och nästan osynliga eller färgade och synliga. Jag hör inte! Med EARfoon hörselskydd hör Du vad som sägs till Dig, utan att behöva ta ur eller lyfta hörselskyddet. Dessutom är de både bekväma och diskreta. Tel:

4 Vi bygger allt i stål! Lagerhall 6 200m 2 Västerås, uppförs vintern Vi bygger allt i stål! Hus, hallar, små och stora industriobjekt, tillbyggnader mm. Stålstomme med Rana sadelfackverk. Ranaverken har mer än 45 års erfarenhet av stålbyggnader, utförda över hela Norden. Egen konstruktion och tillverkning samt egna montörer borgar för hög kvalitet och snabbt montage. Pröva oss, ring våra byggsäljare redan idag! Tel Nu släpper vi vår nya webbplats Sveriges största samlade hisskorgsinformation hittar du här. Allt från tekniska underlag och komponenter till inspirerande bilder på hisskorgar av olika typ och i olika prisnivåer. Läs mer om denna renoverad hisskorg: Välj Brohof Slott bland våra referenser

5 BRANSCHNYTT Brist på småhustomter i många kommuner En ny undersökning från Villaägarna visar att det står närmare hushåll i kommunal tomtkö och att dessa kommuner totalt sålde drygt 700 tomter förra året. Det motsvarar cirka 3 procent av de köande. Totalt har 185 kommuner deltagit i förbundets landsomfattande tomtköundersökning. I 97 kommuner finns en kommunal tomtkö. Vår undersökning visar att efterfrågan på småhustomter är stor runt om i landet. Det är vanligt att flera hundra familjer står i kö och att utbudet av attraktiva tomter är begränsat. Kommunerna måste i de flesta fall göra mer för att möta efterfrågan, säger Daniel Liljeberg chefsekonom på Villaägarnas Riksförbund. Kommuner med längst tomtkö Privatpersoner Sålda tomter i kommunal av kommunen till tomtkö 2012 privatpersoner 2011 Göteborg Härryda Helsingborg Halmstad Partille Varberg Luleå Lomma Sigtuna Södertälje Hela undersökningen finns att läsa på Villaägarnas webbplats.

6 Hotell på hjul. Hyr en KABE. Arbetsplatsboende. Rikstäckande distribution. Hyr en KABE husvagn när du arbetar borta tillfälligt. Du får ett boende med hög kvalitet och hemkänsla nära din arbetsplats. Praktiskt, enkelt och mycket prisvärt. KABE uthyrningssystem är rikstäckande med 14 depåer över hela Sverige. Kontakta KABE när du vill känna dig hemma när du är borta.

7 BRANSCHNYTT NCC bygger nytt klimatsmart kontor i Stockholm för 1 miljard NCC har fått i uppdrag av Pembroke Real Estate att bygga ett nytt kontorshus i Stockholms city. Uppdraget omfattar nybyggnad av kvadratmeter kontor. Kontorshuset, med Nordea som största hyresgäst, beräknas stå klart sommaren Ordervärdet uppgår till ca 1 miljard kronor och ordern registreras i fjärde kvartalet Fastigheten, Hästen 22, ligger på Mäster Samuelsgatan 21 i centrala Stockholm. Vi både förtätar Stockholms innerstad och bygger ett klimatsmart modernt kontor för Pembroke Real Estate. Fastigheten blir en av de första i Sverige med målsättning att nå det högsta betyget LEED Platinum enligt miljöklassningssystemet LEED, säger Lars Westman, avdelningschef NCC Construction Sverige. LEED är ett internationellt klassificeringssystem för gradering av byggnaders miljöpåverkan med syfte att driva på resurseffektivt och miljömässigt uthålligt byggande. LEED står för Leadership in Energy and Environmental Design. NCC arbetar idag med nedmontering och rivning av befintliga byggnader och grundläggningen för den nya fastigheten påbörjas till våren. Uppdraget genomförs i nära samarbete med Pembroke Real Estate. Samarbetet bygger i stora delar på konceptet NCC Partnering, som är en strukturerad samarbetsform där byggherre, konsulter och entreprenörer gemensamt löser en bygguppgift. Metoden baseras på ett öppet och förtroendefullt samarbete där parternas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden. Arbetet planeras även digitalt i 3D/VDC (Virtual Design and Construction) vilket effektiviserar projekttiden. Projektet orderregisteras i affärsområdet NCC Construction Sverige i det fjärde kvartalet 2012.

8 Internationell undersökning visar: svenska företag mycket pessimistiska om 2013, men frikostiga med löneökningar Revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons undersökning om hur företag i 44 länder ser på det kommande året visar en överraskande kombination av pessimism och lönegenerositet bland de svenska företagen. Sverige återfinns bland de tio mest pessimistiska länderna i undersökningen. De svenska företagen återfinns i årets undersökning bland de tio mest pessimistiska länderna i världen när det gäller de ekonomiska utsikterna för Sverige ligger på plats 35 av 44 länder i rankinglistan, som i år toppas av Förenade Arabemiraten som det mest optimistiska landet. Det innebär att Sverige rasat ytterligare i listan jämfört med förra året, då vi befann oss på plats 28. Trots den svenska pessimismen avser dock tre av fyra svenska företag (76 %) att höja lönerna mer än inflationstakten. Inget annat land är i närheten av att ha en så hög andel som bjuder över inflationsnivån i löneökningar. Närmast efter Sverige kommer Chile, där 46 % av företagen avser att höja mer än inflationsnivån. I Finland räknar bara två procent av företagen att höja lönerna mer än inflationen, i Danmark fyra procent och i Norge 14 procent. Norge toppar Norden-listan över de mest optimistiska länderna och placerar sig på nionde plats i den totala rankinglistan. Höstens varselvåg och kraftiga inbromsning i ekonomin har fått även de svenska företagarna att börja känna på vad övriga Europa har fått erfara under en längre tid, säger Peter Bodin, vd på Grant Thornton. Men i en situation där det blir tuffare exportförhållanden och där vårt lands konkurrenskraft måste vara stark, är det oroande att Sverige är det land i världen där vi är mest generösa med löneökningar, menar Bodin. Deppigast i Stockholm Vid en närmare analys av Sverige visar undersökningen att det är företagsledarna i Stockholm som är mest pessimistiska om Det så kallade balansmåttet (differensen mellan andelen optimistiska och pessimistiska företag) visar på -20 för Stockholm, medan landet i genomsnitt har ett balansmått på -16. I Göteborg är balansmåttet -7 och i Malmö 0, d.v.s. andelen optimistiska och pessimistiska företag är lika stor. Det är också i Göteborg (84 %) och Malmö (83 %) som har högst andel företag som avser att öka lönerna över inflationsnivån. I Stockholm är andelen 71%. Budgetstupet ökar pessimismen i USA Totalt sett visar undersökningen en ökad pessimism bland företagen runt om i världen, vilket orsakas bland annat av situationen i USA med osäkerhet kring det så kallade budgetstupet. De amerikanska företagen i undersökningen har tappat den optimism om framtiden man hade under de två första kvartalen 2012 och ligger på den mest pessimistiska nivån sedan finanskrisen inleddes. Amerikanska CFO:s vittnar i en annan undersökning gjord av Grant Thornton USA om att de avvaktar med beslutsfattandet beroende på osäkerheten kring budgetstupet. En så kallad vänta och se-mentalitet är tydlig bland ett flertal av de 44 länder som undersökningen omfattar och denna avvaktande hållning innebär uteblivna beslut om till exempel investeringar och företagsaffärer. Bland de tio länder som befinner sig bland de mest pessimistiska länderna är sju europeiska, däribland Sverige. Finska företag är ännu deppigare och överträffas bara i pessimism av Japan och Spanien. Störst optimism i världen hittar man i tillväxtekonomierna, där länder som Peru, Brasilien och Indien fortätter att ha tilltro till det egna landets ekonomi under Kommentarer till rankinglistan Rankinglistan över 44 länder avser värdet som kallas balansmått. Balansmåttet anger andelen optimismiska företagare minskat med andelen pessimistiska. Om Grant Thornton-undersökningen Grant Thornton genomför sin så kallade International Business Report för 21:a året i följd. Undersökningen med företagsledare genomförs numera kvartalsvis och årligen intervjuas över personer. De resultat som nu presenteras baserar sig på intervjuer primärt genomförda per telefon under november-december 2012, då 3200 företagsledare intervjuades. För första gången i undersökningen ingår denna gång även Norge och de baltiska staterna. I Sverige har 450 medelstora företag mellan anställda intervjuats. Undersökningsföretaget Experian genomför intervjuerna och datasammanställningen för Grant Thornton.

9 BRANSCHNYTT Miljonsatsning på säkra byggen Styrelsen för Sveriges Byggindustrier satsar 50 Mkr på området En säker arbetsplats. Satsningen innebär förstärkningar till medlemsföretagen i arbetsmiljöfrågor både vad gäller att höja nivån på företagens kunskaper och kompetens samt på deras säkerhetskultur. Sveriges Byggindustrier har en nollvision vad gäller dödsolyckor och anser att arbetsmiljö och säkerhet ska förbättras genom samverkan och konkreta långsiktiga åtgärder. När lokaler ska utnyttjas rationellt Ljud-/brandklassade vik-blockväggar Winab Vinväggar AB Box 38, Ekerö För närmare information kontakta: Tel Fax Ola Månsson, vd på Sveriges Byggindustrier. Olycksfrekvensen har stadigt sjunkit under en rad av år, men är fortfarande för hög. Under 2012 har hittills sex medarbetare omkommit. Det är sex för många. Genom engagemanget med En säker arbetsplats har Sveriges Byggindustrier tagit ansvar för de säkerhetsfrågor och kompetensfrågor som diskuterades i avtalsrörelsen Detta är också en utveckling av det arbete som Sveriges Byggindustrier sedan tidigare bedriver inom arbetsmiljö och hälsa. Redan i dag satsar våra medlemsföretag stora resurser på säkerhet på sina arbetsplatser och vi ger dem nu ytterligare stöd. Även utöver detta förs en konstruktiv och bra dialog med facken och med andra arbetsgivarorganisationer inom byggbranschen, säger Ola Månsson, vd på Sveriges Byggindustrier. Syftet med En säker arbetsplats är att höja medvetenheten på byggarbetsplatserna om säkerhetsfrågorna och få alla aktörer i en byggprocess att ta sitt arbetsmiljöansvar på allvar så att olyckor förebyggs och förhindras. Under 2013 ska en miniminivå etableras för vilka säkerhetskunskaper som medarbetarna på en byggarbetsplats bör ha. En grundläggande utbildning ska tas fram och redskap för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte i branschen ska skapas. Genom att arbetsplatsen blir trygg och säker skapar det också en attraktiv byggbransch dit våra ungdomar söker sig, säger Ola Månsson. Sveriges Byggindustrier kommer att tillsätta särskilda regionala medlemsrådgivare. Dessa kommer att arbeta både med telefonrådgivning och med arbetsplatsbesök hos medlemsföretagen. De kommer dessutom att verka för att medlemsföretagen kan få den utbildning som de behöver för det förstärkta arbetsmiljöarbetet. Slutligen kommer medlemsrådgivarna att föra en dialog och samordna verksamheten med Galaxens specialister inom det förebyggande arbetsmiljöarbetet på regional nivå. Sunda system för hållbart byggande To Protect and Preserve.

10 NYA STEG OCH NYA MÖJLIGHETER MED VÅR TERRAZZO Forssellstrappan Box Norberg Tel: Fax:

11 BRANSCHNYTT Spjutspetsprojekt med odlingslägenheter och högsta miljöprestanda MKB Fastighets AB investerar 185 miljoner kronor i 47 nya lägenheter i Ekostaden Augustenborg. Investeringen är ett led i MKB:s strategi att bidra till och stärka Malmös attraktionskraft. Projektet består av tre sammanhängande delar: ett fjortonvåningshus med odlarlägenheter, tolv radhus samt det gamla tvätteriet/förrådet med ekoprofilförskola och en ny takträdgård. Tillsammans bildar delarna en innehållsrik miljö där idéer om grönt boende och stadsutveckling kommer till praktiskt uttryck på flera olika sätt. Greenhouse Augustenborg är ett helhetskoncept som innefattar både de byggnadstekniska frågorna och den klimatsmarta livsstilen. Även byggprocessen ska vara ett föredöme avseende effektivitet och hållbarhet, säger MKB:s styrelseordförande Lars Svensson. Greenhouse Augustenborg kommer att byggas enligt Febys passivhusstandard och även klassas Guld enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad. Lägenheterna utformas med stort fokus på en hållbar livsstil. Målet är att Greenhouse Augustenborg ska bli ett spjutspetsprojekt, innovativt inom energi, teknik, miljö, odling och gemenskap. Fastigheten, som ritas av Jaenecke Arkitekter, kommer att bli ett nytt landmärke för Malmö och Ekostaden Augustenborg. Byggnaden kommer att utmärka sig med huvudbyggnadens stora balkonger och runda former. Fakta/Planeringsläge Detaljplanen förväntas vinna laga kraft i januari Projektet är tänkt att genomföras som en samverkansentreprenad, så kallad partnering, vilket är en samarbetsform som handlar om effektivt samarbete mellan de olika aktörerna i ett byggprojekt. Det bygger på fullständig ärlighet och öppenhet parterna emellan. NCC har efter upphandling tilldelats uppdraget, villkorat av styrelsens godkännande, och projektering är tänkt att starta januari Rivnings- och byggstart är planerad till hösten 2013 och inflyttning beräknas ske under tredje kvartalet Fakta/Miljöbyggnad Miljöbyggnad (f.d. Miljöklassad byggnad) är ett svenskt system för att certifiera byggnader inom energi, inneklimat och material. Det är utvecklat för att värna om människors hälsa och miljön. Bilder: Fotograf/Källa:Jaenecke Arkitekter

12

13 BRANSCHNYTT Kommunala särkrav fördyrar bostadsbyggande Vasakronan säljer för 118 miljoner i Uppsala Villaägarnas Riksförbund ger i huvudsak sitt stöd till den analys som Byggkravsutredningen presenterat. Särskilda kommunala krav på byggnaders tekniska egenskaper medför högre nyproduktionskostnader för småhus. Enligt utredaren kan det röra sig om procent på en nyproducerad bostad vilket för ett småhus i storstadsregionerna motsvarar åtminstone kronor. Att ha olika krav på byggnader i olika kommuner är egentligen lika märkligt som att ställa olika krav på t.ex. bilars tekniska egenskaper i olika kommuner. I bilindustrin gäller snarare globala standarder och ibland på värlsdelsnivå för att man ska nå så hög effektivitet som möjligt, säger Daniel Liljeberg, chefekonom vid Villaägarnas Riksförbund. Villaägarnas Riksförbund anser att det ska råda rejäla energi- och tillgänglighetskrav för nyproducerade småhus i Sverige. Men det är helt centralt att kraven är samma i hela landet så att samma byggmaterial, samma industriella koncept och samma projekteringsmetod kan användas i hela landet. Därutöver medför det onödiga kostnader i den offentliga sektorn när både statliga myndigheter och den kommunala byråkratin arbetar med att ta fram, följa upp och utvärdera krav på samma egenskap i en byggnad. Den offentliga sektorns byråkrati måste vara så pass effektiv att den nöjer sig med att ställa ett krav och inte flera på samma föremål. Vi bedömer att nationella nationella krav är det mest effektiva för bostäder, säger Daniel Liljeberg. Det är fastigheterna Oden Ygg och Oden Ygg 2 i centrala Uppsala som säljs. Köpare är Aspholmen Fastigheter som tillträder fastigheten idag, den 11 december. Oden Ygg, Dragarbrunn 21:5, ligger på Kungsgatan och byggdes 1970 för dåvarande Sparbanken som då huserade i hela fastigheten. Idag är Swedbank tillsammans med Landstinget de största hyresgästerna i huset. Oden Ygg 2, Dragarbrunn 21:1 är ett före detta Tingshus som uppfördes 1903 på S:t Persgatan 21. Fastigheten är renoverad och ombyggd 1997 och 2009 och hyresgäst idag är Uppsala Kommun. Uppsala är en fortsatt prioriterad marknad för oss och vi investerar och utvecklar för närvarande flera av våra befintliga fastigheter. Försäljningen är en del av vår löpande kvalitetsväxling och ambition att ha en fastighetsportfölj som håller hög standard på alla sätt. Transaktionen ligger i linje med de vi gjort tidigare under året, säger Fredrik Wirdenius, vd för Vasakronan. Fastigheterna omfattar totalt kvadratmeter. Totalleverantör av byggnadsstommar specialisten på spiskåpor för bostäder och storkök. Vi har spiskåpor för varje smakriktning och miljö till det gammaldags eller moderna köket. Tovenco AB, Box 39, Hedesunda Tel

14 Inspiration för morgondagens arkitektur. Här finner du ett urval av de unika produkter som koncernen ArcelorMittal erbjuder. I vårt skandinaviska produktprogram finner du ännu fler spännande produkter. Bana 1 AB Arval plåt för framtidens byggnader Under varumärket Arval har vi samlat våra bästa lösningar för dig som arbetar i före skrivande led och med stora byggprojekt. Arval omfattar allt från klassiska tak- och väggprofiler till kostnadsbesparande samverkansplåt. Här finns dessutom sandwichpaneler, sinusprofiler, bärande profiler och kassettsystem. Kort sagt, allt du kan behöva för att skapa byggnader som ger din kreativitet rättvisa. Våra moderna profiler har en mycket lång livslängd och bidrar därigenom till att skapa miljö mässigt hållbara byggnader. När byggnaden rivs återvinns plåten. Löfbergs Lila Arena, Karlstad Fjällräven Center, Örnsköldsvik Paneler som sätter prägel Arval sandwichpanel är uppbyggt av ett stålskal med en isolerande kärna som består av stenull eller PUR/ PIR skum, beroende på önskad brandklassning, isolervärde eller prisnivå. Arval sandwichpaneler ger många möjligheter att skapa tåliga och vackra fasader med varierande utseende. Det finns också ett omfattande tillbehörs program. Sidings kallas våra liggande profiler perfekta för att skapa byggnader som sticker ut. Sidings finns med såväl släta som mikroräfflade, vinklade ytor. För att ge maximal valfrihet kan panelvidderna varieras och du kan också välja mellan dolda eller synliga skarvar. Med sitt innovativa system för montering får du i det närmaste obegränsade möjligheter att sätta din egen prägel på fasaden. Arval är ett varumärke från ArcelorMittal världens största stål koncern. Tack vare vår storlek och styrka bedrivs en omfattande forskning och utveckling som i sin tur leder till nya, sinnrika produkter. Produktprogram 12:1 Arval ARVAL system och produkter Beställ gärna vårt svenska produktprogram och vår europeiska inspirationsbroschyr. Maila kontaktuppgifter till så skickar vi! Vi bistår gärna med kvalificerad rådgivning vid beräkningar och materialval. Ring vår växel så får du hjälp att hitta rätt kontakt för just ditt projekt.

15 BRANSCHNYTT Enhetliga byggkrav i kommunerna ska öka bostadsbyggandet (SOU 2012:86) Möjligheten för kommunerna att använda tekniska särkrav i bostadsbyggandet ska slopas. Genom mer enhetliga regler för bostadsbyggandet ska kostnaderna för bostadsbyggandet minska. Det föreslår utredaren Björn Hedlund som idag lämnar byggkravsutredningens betänkande till regeringen. Syftet med utredningen har varit att kartlägga skillnader i kommunernas tillämpning av de tekniska egenskapskraven och hur detta påverkar byggkostnaderna, i syfte att förenkla bostadsbyggandet. Utredningen har funnit att många kommuner ställer tekniska särkrav som går utöver byggreglerna. Dessa särkrav varierar från kommun till kommun. Särkraven leder till ökade byggkostnader och osäkerhet om byggnadernas kvalitet i andra avseenden. Som underlag för utredningens bedömning av särkravens verkan på byggkostnaderna har utredningen med hjälp av SCB gjort en kartläggning genom en enkät till 150 kommuner och 162 byggbolag. Enkäten visar att ca 70 % av byggbolagen har upplevt att kommunerna ställer särkrav främst vad gäller energianvändning men även tillgänglighet. Av byggbolagen anger 19 av de 20 största att de upplevt särkrav. Särkraven är vanligast i de större kommunerna där det även byggs flest bostäder. Utredningen har även gjort en kompletterande studie utförd av KTH som visar att byggkostnaden ökar i ett hus byggt med särkrav enligt principerna för passivhus jämfört med ett hus enligt byggreglerna. Utredningens samlade bedömning är att den direkta merkostnaden för byggandet uppgår till %, vilken till helt övervägande delen beror av särkrav vad gäller bostäders energianvändning. Detta innebär en ökad kostnad för en normalvilla eller en normal familjelägenhet (fyra r.o.k. på 95 kvm) i bostadsrätt på kronor. För en lägenhet i hyresrätt (tre r.o.k. på 70 kvm) ökar hyran med kr/ månad. Ett mycket försiktigt räkneexempel pekar på merkostnader i samhället på minst två miljarder kronor per år. Förslag/bedömning - Byggteknik och energikrav på bostäder bör regleras på nationell och inter-nationell nivå. Med enhetliga regler in landet kan samordning även ske med Norden och EU. Därmed får reglerna större genomslag och det är det mest effektiva sättet att få en hållbar utveckling. - Utredningen föreslår att en stoppbestämmelse införs i plan och- bygglagen (PBL) med innebörd att en kommun inte får sälja mark genom avtal som innehåller tekniska särkrav i byggnader som går utöver vad som gäller enligt Boverkets Byggregler (BBR). Detta innebär en kommun inte själv får skärpa energikraven. - Avtal med särkrav utöver BBR föreslås helt eller delvis kunna förklaras ogiltiga av länsstyrelsen. - Länsstyrelsen föreslås även få möjlighet att ingripa mot detaljplanebestämmelser som saknar stöd i lag. - Länsstyrelsen föreslås inte längre vara första överklagandeinstans vad gäller detaljplaner och områdesbestämmelser. Denna uppgift flyttas till mark- och miljödomstolen. Därmed kan instanskedjan förkortas. Länsstyrelsen får därmed en renodlad roll med tillsyn och rådgivning gentemot kommunerna under planarbetet. - Utredningen gör bedömningen att statens m.fl. parters agerande vad gäller bostäders energianvändning behöver samordnas. Idag är inte statens budskap samordnat vilket medför oklarheter om tillämpningen reglerna gentemot bostadsproducenterna och kommunerna. Ett Råd bör inrättas mellan Boverket, Energimyndigheten, bostadsproducenterna och kommunerna. - Rådet ska i första hand ta fram underlag för eventuella revideringar av BBR och arbeta med det långsiktiga arbetet med byggande och energikrav i tidsperspektivet 2020 och Rådet ska även initiera och stödja utvärdering och uppföljning av genomförda projekt, initiera och stödja demo-/pilotprojekt samt stödja forskning och utveckling. - För markägare som på frivillig väg vill uppföra hus med skarpare krav finns inga hinder. Konsekvenser - Kommunernas användning av särkrav utöver BBR hindras. - Förutsättningarna finns då för att byggkostnaderna ska kunna minska med % vilket skulle kunna leda till ett ökat bostadsbyggande. - Med enhetliga och förutsägbara regler underlättas byggandet för samtliga byggföretag men särskilt för mindre företag och internationella företag. Konkurrensen bör öka och delmarknader förhindras. - Det underlättas för det industriella byggandet. Därmed bör byggkostnaderna kunna minskas ytterligare. - Planprocessen och tiden till möjlig byggstart förkortas genom att en överklagandeinstans, länsstyrelsen, tas bort. Detaljplanerna kan inte innehålla krav utöver gällande lagar och föreskrifter vilket även det bör förkorta och förenkla planprocessen. - Samordnade miljökrav på bostäderna medför att miljöarbetet kan bedrivas mer kraftfullt och effektiviseras i och med att kraven och reglerna gäller för alla nya bostäder i alla kommuner. Rådet kan underlätta samordningen av miljöarbetet. Läs hela betänkandet:

16 I delprojektet Utveckling av metoder för rationell och snabb utvärdering av geotekniska undersökningar samarbetar Tyréns med KTH, Avdelningen för Jord- och Bergmekanik. Målet är att utveckla en geodatabas som ska samla all georelaterad information, med tillhörande kvalitetsmått, som förekommer i stora infrastrukturprojekt, från det tidiga utredningsskedet till förvaltningsskedet. Miljonanslag till Tyréns för forskning om hållbart byggande under mark Formas och Trafikverket har beviljat Tyréns med samarbetspartners finansiering för projekten Utveckling av metoder för rationell och snabb utvärdering av geotekniska undersökningar och Geoelektrisk kartläggning som förundersökningsmetod för underjordisk infrastruktur i urban miljö. Totalt omfattar de två forskningsprojekten ca 17 mkr. Projekten är fristående delprojekt i den första FoU-ansökan som de fyra stora bygguniversiteten, SBU, har genomfört tillsammans. Tyréns ingår som enda partner från industrin och bidrar med 6 mkr genom Sven Tyréns stiftelse. De närmaste åren görs stora investeringar på infrastruktur i Sverige, och satsningen på forskning om hållbar utveckling av urban underjordisk infrastruktur ska bidra till ett mer effektivt byggande, med fokus på teknik, ekonomi och miljö. 14 projekt får dela på 114 miljoner kronor. I delprojektet Utveckling av metoder för rationell och snabb utvärdering av geotekniska undersökningar samarbetar Tyréns med KTH, Avdelningen för Jord- och Bergmekanik. Målet är att utveckla en geodatabas som ska samla all georelaterad information, med tillhörande kvalitetsmått, som förekommer i stora infrastrukturprojekt, från det tidiga utredningsskedet till förvaltningsskedet. Geodatabasen kommer att medföra ordning och reda och kvalitetssäkring från början till slut i stora infraprojekt. Alla inblandade kommer alltid att ha tillgång till samma version av kvalitetssäkrade data, att använda för sitt eget ändamål t.ex. urval för beräkning av en spont eller visualisering av en 3D-modell. Utvecklingen av en visualiseringsmodul är central i projektet. Att kunna visualisera den stora informationsmängden är oerhört värdefullt både som tolkningsverktyg inom projektet och inte minst som kommunikationsverktyg med parter utanför projektet, till exempel politiker och allmänhet. Syftet med projektet Geoelektrisk kartläggning som förundersökningsmetod för underjordisk infrastruktur är att ta fram metodik och teknik för att i tidiga skeden med ickeförstörande metoder kunna få en tillräckligt detaljerad bild av föroreningssituationen i de olika korridorer som utreds för stora infrastrukturprojekt. Delprojektet är en utveckling av det framgångsrika Tyréns-finansierade FoU-projektet MaLaGa. I det nu aktuella projektet samarbetar Tyréns med Lunds Universitet - avdelningarna för Teknisk Geologi och Kvartärgeologi och Århus Universitet Hydrogeophysics group. Tyréns huvudsakliga bidrag kommer att vara att från vidareutvecklade geoelektriska mätmetoder, resistivitet och IP, tolka och bearbeta data för karakterisering av föroreningstyp, kemiskt innehåll, dess omfattning osv. I MaLaGa-projektet visades det att man med geoelektriska metoder i deponier kan särskilja olika typer av avfall. I det nu aktuella projektet är syftet att ta nästa steg och bestämma vilka olika typer av avfall som vi kan se metaller, PAH, gas etc. - nu med fokus på urbana miljöer. Projekten ligger inom Formas program GeoInfra -Transparenta underjordiska anläggningar Hållbar utveckling av urban underjordisk infrastruktur och ingår som fristående delprojekt i paraplyprojektet TRUST Transparent Underground STructures, vilket är den första gemensamma FoU-ansökan som de fyra stora bygguniversiteten, SBU, har genomfört tillsammans.

17 BRANSCHNYTT Upprättelse åt uppdragsgivare Sveriges Byggindustrier gläds åt den upprättelse företagare fått för påstådd hantering av osanna fakturor. En rapport från Svenskt Näringsliv, F-skattsedelns rättsverkningar, uppmärksammade 2010 att Skatteverket och domstolarna, ofta med en mycket bristfällig bevisning, anklagade uppdragsgivare (bl.a. byggentreprenörer) för att ha tagit in osanna fakturor i sin redovisning. Fakturorna kom från en oseriös uppdragstagare (underentreprenör), dock med F-skattsedel, och under påstående att betalningen från uppdragsgivaren använts till att avlöna svart arbetskraft vägrades avdrag för ingående moms och påfördes uppdragsgivaren arbetsgivaravgifter på fakturabeloppet. Jag blev uppringd av företag som ansåg sig oskyldigt anklagade och initierade en granskning av de domar och utredningar som då hade kommit, säger Staffan Renström, skattejurist Sveriges Byggindustrier. Nu har tre företag fått i det närmaste hel upprättelse i Högsta Förvaltningsdomstolen som i sina domar talar om att beviskraven varit alltför lågt ställda i underinstanserna. Under en utfrågning i Riksdagens skatteutskott den 6 december fick Skatteverket frågan hur verket nu kommer att agera mot bakgrund av domarna. Skatteverkets rättschef, Inga-Lill Askersjö, konstaterade att Skatteverket förlorat processerna och att verket självklart måste ta till sig vad HFD säger i sina domar. Domarna leder till att utredningarna i denna måltyp kommer att förbättras. Det är mycket positivt att höra att Skatteverket så tydligt markerar att man tar till sig budskapet från landets högsta förvaltningsdomstol. Många företag har drabbats av skattesmällar som försatt dem i konkurs och många familjetragedier har utspelats i fotspåren av denna granskning av företag som tar in underentreprenörer/hyr in arbetskraft, säger Staffan Renström. Det är glädjande att arbetet med att granska domarna har givit frukt. Det är en stor framgång för rättssäkerheten i skatteprocessen. Man får bara hoppas att rättschefens inställning får spridning i hela Skatteverket, avslutar Staffan Renström.

18 Tyréns projekterar trafikplats Hjulsta Tyréns vann upphandlingen att projektera bygghandlingar till Förbifart Stockholms trafikplats Hjulsta. I uppdraget ingår att ta fram två stycken förfrågningsunderlag för totalentreprenader för de tre broarna över Mälarbanan/Spångaån, E18 och passage över Järvafältet samt två betongtunnlar, trång och ramper. Därtill ingår att ta fram bygghandlingar för bullerskyddsåtgärder för bostäder i Hjulsta och Vålberga. Det är en spännande utmaning som kommer att kräva att vi kan skapa förutsättningar för entreprenören att hitta effektiva lösningar i byggskedet, säger Sven-Bertil Svensson, uppdragsledare på Tyréns. Trafikverket kommer i uppdraget att ha en tydlig beställarroll, helt i linje med myndighetens nya sätt att arbeta. Det innebär att Trafikverket ger projektören/entreprenören ett större utrymme att arbeta problemlösande och på så sätt stimulera arbetet med att ta fram nya lösningar. Vårt mål är att göra moderna förfrågningsunderlag med bland annat information i digitala 3D-modeller och beskrivningar med tydliga krav, säger Trafikverkets projektledare Pia Andersson. Totalt är trafikplats Hjulsta en 1,8 km lång vägsträcka av broar och betongtunnlar som förbinder den kommande E4 Förbifart Stockholm med E18. Trafikplatsen ger trafikanter möjlighet att ta sig snabbt och enkelt till olika delar av regionen. Bygghandlingarna ska vara klara vid halvårsskiftet Byggstart för den första entreprenaden planeras till jan Illustration: Trafikverket (Tomas Öhrling) Modulbyggen Normstahl AB Kungsgatan 46, Box 5, LJUNGBY Tel +46 (0) Fax +46 (0) Prefabricerade byggnationer Modulgarage Villor Fritidshus Takstolar Kvalitet för livet Normstahl garageportar Vipport Sektionsportar Portautomatik ww.normstahl.se

19 BRANSCHNYTT Peab bygger Västerorts högsta bostadshus - Alviks Torn i Bromma Vid Alviks strand uppför Peab ett nytt bostadskvarter med ett 18-våningar högt höghus som blir Västerorts högsta bostadshus. Beställare är Peabinitierade Brf Alviks Torn. Genom spännande arkitektur har C/F Möller/ Bergs Arkitektkontor skapat ett närmast skulpturalt torn dit många Brommabor vill flytta. Ambitionen med Alviks Torn är att erbjuda ett modernt och attraktivt boende i en natur- och kommunikationsnära miljö. Det höga bostadshuset har en placering som är väl synlig från vattnet, Tranebergsbron och Fredhäll. Det är avsett att bli ett landmärke för Alvik, säger Jan Eskilsson, arbetschef Peab Bostad. Bostadskvarteret ska bidra till ett mer levande Alvik. Tillskottet av bostäder skapar liv i stadsdelen som mestadels består av en kontorsstad idag. Med Alviks Torn visar Peab, som Nordens Samhällsbyggare, att det går att bygga högt i Stockholm och att det är ett attraktivt sätt att bo på. Att i lämpliga lägen bygga högre underlättar för oss att möta den stora inflyttningen till regionen, säger Jan Eskilsson. Totalt kommer 151 lägenheter att byggas i det nya bostadskvarteret. Lägenheterna ska stå färdiga under hösten 2015.

20

Byggkravsutredningen - tre delar

Byggkravsutredningen - tre delar Byggkravsutredningen - tre delar Kommunala särkrav på bostäders tekniska egenskaper dvs sinsemellan olika kommunala krav som går utöver nationella föreskrifter Delat byggansvar Byggfelsförsäkringen Särkraven

Läs mer

Stockholm och bostadskrisen vart är politiken på väg? Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Fastighetsvärldens seminarium 20 februari 2013

Stockholm och bostadskrisen vart är politiken på väg? Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Fastighetsvärldens seminarium 20 februari 2013 Stockholm och bostadskrisen vart är politiken på väg? Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Fastighetsvärldens seminarium 20 februari 2013 Befolkningsökning och bostadsbyggande i Stockholms län Vi

Läs mer

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Stefan Attefall, bostadsminister Länsstyrelsen i Västmanlands bostadsseminarium 1 november 2013 Bygger minst i Norden Antal påbörjade bostäder per 1000 invånare

Läs mer

Bundna bolån. Vad anser svenska folket

Bundna bolån. Vad anser svenska folket Bundna bolån Vad anser svenska folket Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se www.villaagarna.se

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Yvonne Svensson rättschef Varför finns det en plan- och bygglag? Vem bestämmer

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret Datum 2008-03-04 KS 2007:84 ANTAGANDE FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET ORIENTERING Inom områden med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling Stefan Attefall bostadsminister Bostadsforum 2012 Bostadsbyggandet i Sverige Påbörjade bostäder 2004-2011 Bostadsbyggandet i Norden Antal påbörjade lägenheter/1000 invånare Källa:

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK 2011-03-08 PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK för grupphus/flerbostadshus i Lugnvik - Brittsbo och Torvalla - Ängsmon Östersunds kommun är inne i en expansiv fas. En ny arena ska byggas

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Aktuellt i lagstiftningen inom plan- och byggområdet

Aktuellt i lagstiftningen inom plan- och byggområdet Aktuellt i lagstiftningen inom plan- och byggområdet Johan Hjalmarsson 21 april 2015 Regeringens jobbstrategi Investera för framtiden: Infrastruktur Bostäder Klimat Fler och växande företag: Aktiv näringspolitik

Läs mer

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Fastighetsrapporten En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Förord För åttonde året publicerar Grant Thornton Fastighetsrapporten en temperaturmätare på hur 50 av Sveriges största

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Högt belägen tomt i Åre Sadeln. Övre Sadeln ÅreBjörnen

Högt belägen tomt i Åre Sadeln. Övre Sadeln ÅreBjörnen Högt belägen tomt i Åre Sadeln Övre Sadeln ÅreBjörnen ÖVRE SADELN 0MRÅDET Vacker tomt i fantastisk miljö Acceptpris 1.875.000 kr Tomtarea ca. 1.267 kvm fastighetsbeteckning Åre-Svedje 1:407 INTRO Åre

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset På Skeppsbron i Malmö ligger Kolgahuset, stadens mest kända funkishus. Namnet Kolga kommer från den

Läs mer

Ett byggföretag i tiden

Ett byggföretag i tiden Ett byggföretag i tiden Vår vision K360 tänker ständigt nytt, bygger förtroenden och överträffar kundens förväntningar, för att skapa framgång och bidra till en bättre värld. Våra kärnvärden Nytänkande

Läs mer

MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL. olof.moberg@skl.se

MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL. olof.moberg@skl.se MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL olof.moberg@skl.se Seminarium under Almedalsveckan, Gotland 2013 De onda kommunerna som är planmonopolister, ransonerande mark för att få ut högsta möjlig pris

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) YTTRANDE Vårt dnr: 15/3653 2015-09-25 N2015/5139/PUB Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Jan-Ove Östbrink Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen 1:7 Hur Sverige ska nå energi- och Vi står inför vår tids största utmaning att på kort tid ställa om vår energianvändning till en nivå som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Läs mer

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella emporia miljön i fokus det här kommer att bli en takpark i världsklass. louise lundberg, byggledare för emporias taklandskap Emporia gör plats för internationella butiker Vad händer just nu på Emporia?

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Stig Åkerman och Yvonne Svensson

Stig Åkerman och Yvonne Svensson Stig Åkerman och Yvonne Svensson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle Boverket informerar Certifierade sakkunniga Kontrollansvariga Energideklarationer BBR 2013, EKS CPR 1 juli 2013

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna 1 (5) Handläggare Datum SB 2010-02-05 Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna Frågeställning Hade de villkorade investeringsbidrag som gavs till byggande av hyresrätter i bristorter någon effekt på

Läs mer

Experter på försäljning av nybyggda bostäder

Experter på försäljning av nybyggda bostäder Experter på försäljning av nybyggda bostäder Svensk Nyproduktion En separat del av Svenska Mäklarhuset VD Lars Björkstrand Välkommen till din externa säljorganisation Låt oss börja med det viktigaste:

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari-31 mars 212 Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Station Triangeln, Malmö 212-4-27 NCC AB 1 Agenda Q1 i korthet Marknad, order och projekt

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo)

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Miljö- och samhällsbyggnads- Sollentuna den 9 januari 2006 departementet

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen 2011-11-16 David Arvidsson KFKS 2007/79-251 Sammanfattning Syfte med projektet var att reglera byggrätter med tillfartsvägar och

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Social Housing Bostadsmötet Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Dagens ämne Social housing i några utvalda länder - Norge - Finland - Danmark - Tyskland - USA / New York Momsdirektivet Paralleller till den

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

REKOMMENDATIONER FRÅN URBAN TRANSITION ÖRESUND - RIKTLINJER FÖR HÅLLBART BYGGANDE

REKOMMENDATIONER FRÅN URBAN TRANSITION ÖRESUND - RIKTLINJER FÖR HÅLLBART BYGGANDE REKOMMENDATIONER FRÅN URBAN TRANSITION ÖRESUND - RIKTLINJER FÖR HÅLLBART BYGGANDE Genom projektet Urban Transition Öresund har kommunala riktlinjer och krav studerats. Syftet var att undersöka om det är

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling.

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. NYCKLAR TILL FRAMGÅNGSRIK STADSUTVECKLING! En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. Dokumentation från ett samtal i projektet Den Goda

Läs mer

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Stöd för bygglovhandläggare Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Brand och räddningstjänstfrågor i byggprocessen Brand- och utrymningssäkerhet är en viktig del av en byggnads egenskaper. För att kunna

Läs mer

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten från byggbranschens arbetsgivar- och fackförbund BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling för detaljplan vid Lilla Krossekärr 2:2 och 2:8, Orust Kommun Utsikten EF genom Ingemar Olsson & Rickard Karlsson 2003-10-07 INNEHÅLL ORGANISATORISKA FRÅGOR...

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Tillgänglighet i detaljplaner

Tillgänglighet i detaljplaner Tillgänglighet i detaljplaner Planera för tillgänglighet Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer