Fågelobservationer på Lidingö 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fågelobservationer på Lidingö 2000"

Transkript

1 Fågelobservationer på Lidingö 2000 Peter Lundberg Under året observerades sammanlagt 163 fågelarter på Lidingö, vilket innebär en fortsatt bra nivå. Anmärkningsvärt under året i övrigt var rekordtidiga ankomstdatum för flera flyttfåglar samt även många sena höstobservationer och övervintringsförsök tack vare den milda hösten. Till fågelrikedomen i slutet av året bidrog också stora mängder tallbitar, sidensvansar och trastar som kalasade på rönnbär och äpplen. En av årets intressantaste dagar var 1 maj, då nedfall av marina änder gav observationer av svärta, sjöorre och bergand. Bland fynd av mindre vanliga arter märks särskilt härfågel, tjäder, småsnäppa och svart rödstjärt. Smålom 1 mot O Revviken 6/5 (PL). Åttonde fyndet varav sex är från april-maj. Storlom Vår: 11 observationer av 30 ex 8/4-13/5, bl a upp till 5 rastande Stora Värtan 8-15/4 och 9 sträckande Duvholmens brygga 20/4. Höst: Endast 3 observationer av 4 ex 19-26/8. En tillbakagång efter fjolårets rekordsumma - 72 ex - men fortfarande en historiskt hög årsnotering. Sammanlagt noterades 34 ex fördelade på april (22), maj (8) och augusti (4). Smådopping Noterad från 9/4. Häckning: 2 par Långängssjön (MR m fl) och 1-2 par Golfkärret (PL,BS m fl). På den nya häcklokalen Golfkärret sågs smådopping från 20/4 och 30/4 noterades hela 6 ad. Den 4/6 sågs 4 ungar. Vinter: Sannolikt samma ex sågs vid Larsberg 14-30/1 (ST,PL) och vid Fjäderholmarna 19/2 (ML). Höst: 1 ex Gråviken vardera 23/9 (PL) och 14/10 (ST). Vid Skärsätra båtklubb sågs 1 ex vid flera tillfällen 27/10-20/12 (ST,LGR). Vinterfynd av smådopping längs öns södra kust har nu gjorts fyra vintrar i rad. Skäggdopping 25/3-11/11. Häckningstid: Bl a Gråviken hela par, Ekholmsnässjön 4 par och Kottlasjön 1-2 par. Sen höstobservation: 1 ex Gråviken 11/11 var ett ovanligt sent fynd på den lokalen. Vinter: 4 ex Stora Värtan 27/12. Stora flockar: 60 ex Stora Värtan 27/8-4/9 och 48 ex Fågelöudde 21/10. Storskarv 1/4-29/10. Häckningstid: Observerad i Stora Värtan, men troligen ingen häckning på Råholmen. Vår: Sammanlagt 199 ex noterades 1/4-21/5, därav april (137) och maj (62). Höst: Sammanlagt noterades 552 ex 18/7-29/10, därav juli (16), augusti (338), september (119) och oktober (79). Vinter: Upp till 4 ex kvar i Stora Värtan under december. Stora flockar: 25 rastande Båtsmanshättan 20/8 och 38 rastande Stora Värtan 7/10. Bra sträckdag: 110 ex Trolldalstippen 26/8. Storskarvens numerär runt ön fortsätter att öka. Gråhäger Vinter: Inga rapporterade fynd i januari-februari. Däremot ett flertal i december; som mest 7 ex Mölnastranden 25/12. Sida 1 av 14

2 Knölsvan Häckningstid: På inlandslokaler noterades 1 ex Långängssjön 9-20/4 och 1 ex Kottlasjön 12/5. I Stockbysjön häckade åter 1 par. Stor flock: 130 ex östra Elfvik 15/9. Sångsvan Vinter/vår: 12 ex Bosön 5/1, 4 ex Askrikefjärden 24/1 och 2 ex Mölnastranden 28-30/1. Under vårsträcket noterades 72 ex 5/3-20/4, som mest 20 sträckande Långnäs gård 21/3. Höst/vinter: 6 ungfåglar rastade i Gråviken 13-15/10 och sannolikt samma fåglar flög förbi Kottla gård 14/10. Under normal sträcktid endast två fynd. Däremot räknades sammanlagt 166 sträckande 25-30/12; som mest 62 ex Trolldalstippen 27/12. Dessutom 2 ex Stora Värtan 25-27/12. Den extremt sena sträcktoppen för sångsvan förklaras av den milda hösten. Sädgås Vår: 1 ex vardera Mölnastranden 21/3 och AGA 8/4 samt 1 mot SV Långängssjön 9/4. Höst: 2 sträckande Trolldalstippen 2/9, hela 141 sträckande Trolldalstippen på kvällen 4/9, 57 sträckande Ekholmsnäsbacken 14/9 och 22 sträckande Trolldalstippen 16/9 (TC,ML,PL). Vårfynden torde avse den ringmärkta individ som setts på ön under senare år. Grågås 4/3-22/10. Häckning: 1 par med 5 ungar Duvholmens brygga 21/5. Vidare under häckningstid 1 par Långängssjön 4/4. Stora flockar: Som vanligt flockar på Elfvikslandet under sensommaren; som mest 104 ex Gråviken 15/8 och 70 ex Båtsmanshättan 18/8. Dessutom 25 ex Gråviken 22/5, 65 ex Stora Värtan 21/10 och 35 sträckande Kottla gård 22/10. Största flocken. Kanadagås 19/2-28/10. Tidig vårobservation: 4 ex Fjäderholmarna/Mölnastranden 19-26/2 (PL m fl) Vitkindad gås 21/3-12/11. Stora flockar: 210 ex Stora Värtan 17/9, 300 ex inre Kyrkviken 13/10 och 250 ex Gråviken 22/10. Gravand 2 ungfåglar sågs från Trolldalstippen sträcka mot SV i Stora Värtan och rasta tillfälligt utanför NV Sticklinge 16/9 (TC,PL). Sjunde fyndet. Bläsand 22/3-21/10. Häckningstid: 1 par Långängssjön 10-25/5. På samma lokal sågs 2 honor 17/6 och 1 hona 24/7, men ingen häckning ägde rum. Vår: Noterad 22/3-8/5; som vanligt fåtalig. Observationerna i Stora Värtan av upp till 2 par i slutet av mars var ovanligt tidiga. Höst: Rastade i Gråviken 2/8-21/10; som mest 21 ex 5/10. Ovanligt få observationer av sträckande flockar, dock 80 ex 16/9 som tillfälligt rastade i Stora Värtan (PL). Största rastande flocken. Snatterand 22/3-28/10. Häckning: 1 par fick ut 9 ungar i Långängssjön (MR m fl). Sen höstobservation: 6 ex Storholmen 11/11. Vinter: Sannolikt samma hane sågs vid Mölnastranden 30/1, Breviks hamn 26/2 och Söderås 27/2-5/3 (PL,MR,LI). Vidare 1 ex Gråviken 1/12 (LGR) och 4 ex NV Sticklinge 30/12 (ML). Stor flock: Som mest 133 ex Gråviken 19/9 (PL). Se streperat artikel i Snatter årgång 25. Sida 2 av 14

3 Kricka 23/3-22/10. Häckning: Rudbodakärret (1 par). Dessutom noterad under häckningstid i Långängssjön och Golfkärret. Tidig vårobservation: 3 ex Hustegaholm 23/3 (ST). Vinter: 1 hona Larsbergs brygga 28/12 (ST). Stora flockar: I Långängssjön rastade krickor från början av september till 22/10 då högsta antalet under hösten - 42 ex - noterades (PL). Största flocken och tredje vinterfyndet. Gräsand Stora flockar: 400 ex Larsberg/Frihamnen 23/1 och 300 ex inre Kyrkviken 2/3. Stjärtand Sex observationer: 1 ex Gråviken 11/8 (SiB), 1 ex Mölnastranden vardera 19/8 och 30/9 (HG), 1 sträckande Sticklinge udde 9/9 (PL), 2 mot V Revviken 10/9 (ML) samt 5 ex Gråviken 17/9 (PL) och 1 ex kvar på samma lokal 19-24/9 (PL,TC). Arten tenderar att bli en alltmer regelbunden höstgäst. Skedand Två observationer: 6 ex tillsammans med 2 stjärtänder mot V Revviken 10/9 (ML) och 1 ex Gråviken 16/9 (TD). Brunand Häckningstid: 1 hane Storholmen 20/4 kan indikera häckning i Stora Värtan. Vinter: 1 ex Fjäderholmarna 19/2, 1 ex Revviken/Duvholmen 3-10/12 samt upp till 12 ex Mölnastranden i december. Vår: 12/3-2/4; som mest 13 ex Stora Värtan 1/4. Höst: 19/8-28/10; som mest 30 ex Fågelöudde 21/10 och 19 ex Stora Värtan 28/10. Den 22/10 sågs 24 ex vid Revviken och 14 ex i Stora Värtan. Vigg Stora flockar: 100 ex Stora Värtan 22/3 samt 150 ex på samma lokal 14/10 och 11/11. Bergand 1 hane och 2 honor på Stora Värtan 1/5 (TC,PL). Elfte fyndet. Ejder Vår: Som brukligt rastade ejdrar i varierande antal utanför östra Elfvik under våren. Observationer föreligger från tiden 25/3-20/5; som mest 8 ex 12/5. Dessutom 1 par vardera Storholmen 20/4 och Stora Värtan 1/5. Den ensamma hanen vid Lilla Höggarn 18-20/5 kan indikera häckning. Höst: Upp till 7 ex Stora Värtan 19/8-17/9 samt 8 ex östra Elfvik 21/8. Sjöorre Fyra observationer: 3+10 ex mot O östra Elfvik 1/5 (TC,PL), 1 hona Storholmen 21/10 (PL) och 3 sträckande Trolldalstippen 28/10 (PL). Härmed 21 Lidingöfynd, varav 15 har gjorts de senaste fem åren. Svärta 1 par Tranholmen 1/5 (TC,PL). Härmed tio Lidingöfynd, varav sju har gjorts de senaste fem åren. Knipa Häckning: Minst tio par häckade i öns småvatten. Stora flockar: 20 ex Stora Värtan 22/3, 24 ex Kottlasjön och 14 ex Stockbysjön 16/5 samt 17 ex Stora Värtan 12/11. Salskrake Sju observationer: 1 hona Kyttinge 14/3 (PL), 2 par Hustegafjärden 22/3 (ST), 3 hanar 2 honor Kyttinge 25/3 (TC), 2 hanar 3 honor Stora Värtan 2/4 (PL), 1 hona Duvholmens brygga 28/4, uppvaktad av kniphane (AL), 1 hona Stora Värtan 28/10 (PL) och 4 honor Stora Värtan 3/12 (PL). Sida 3 av 14

4 Hela sju fynd på ett år är förstås rekord. De nu sammanlagt 32 fynden fördelas på månader som följer: februari (2), mars (11), april (10), oktober (7), november (1) och december (1). Småskrake Häckningstid: Möjligen samma par sågs kring Duvholmen 20/4-20/5 (PL m fl). I övrigt 1 hane Stora Värtan 9/4 (ML,PL), 1 par sträckande Duvholmens brygga 20/4 (TC,TD,PL), ytterligare 1 ex Duvholmen 29/4 (PL), 4+3 sträckande östra Elfvik 1/5 samt 1 par Kappsta-Larsberg under första halvan av maj (ST). Storskrake Stor flock: 200 ex Stora Värtan 8/4. Bivråk Vår: 1 ex Duvholmens brygga 21/5, 1 ex Trolldalstippen 21/5, 1 ex Grönstaberget 27/5 och 1 ex Gråviken 28/5 (PL). Höst: 1 ex Ekholmsnäsbacken 12/8 (PL) och 6-7 ex sedda från Trolldalstippen 19/8 (TC,ML m fl). Sen höstobservation: 2 sträckande Trolldalstippen 23/9 (TC,TD,PL). Havsörn Vinter/vår: 2 ex Fjäderholmarna 24-29/1 (ST), 1 mot N Kottlasjön 3/2 (MR), 1 ex Mölna brygga 23/2 (MR), 1 ad Larsberg 24/2 (HG), 1+1 ex Lilla Värtan 27/2 (HG,ML), 2 ad Duvholmens brygga 4/3 (MR), 1 ex Stora Värtan 21/3 (CD), 1 ex Elfviks gård 2/4 (LI), 2 ex Långängen 9/4 (GA), 2 ad Duvholmens brygga 12/5 (PL), 2 ad Trolldalstippen 13/5 (PL) och 1 ad Trolldalstippen 4/6 (PL). Höst/vinter: 1 ad Trolldalstippen 27/8 (PL), 2 ex Trolldalstippen 2/9 (PL), 1 ad Trolldalstippen 16-17/9 (TC,PL), 1 ad Elfvik 16-17/9 (TD,GA), 1 juv Gråviken 20/9 (BS), 2 ex Ekholmsnäsbacken 24/10 (ST), 1 ex Grönsta 27/10 (TC), 1 2-3K Hustegaholm 3/11 (SiB), 1 ad Taheiti 3/12 (BL), 1 ex Mölna 24/12 (SB), 1 ex Stora Värtan 24/12 (CC), 2 ad+1 ex Trolldalstippen 25-27/12 (PL), 1 ex Larsberg 25/12 (LGR) 1 ex Askrikefjärden 25/12 (TC,TD,HM). Sammanlagt 36 ex observerade, fördelade på månader som följer: januari (2), februari (5), mars (3), april (3), maj (4), juni (1), augusti (1), september (5), oktober (3), november (1) och december (8). Åter starka häckningsindicier med observationer av par i maj. Flera av fynden avser förstås samma individer. Brun kärrhök Åtta observationer: 1 hane sträckande Trolldalstippen 8/4 (PL), 1 hona sträckande Kyttinge 9/4 (ML,PL), 1 hona Kvarnkärret 30/4 (LGR), 1 hane sträckande Lidingöbron 11/5 (PL), 1 sträckande Långnäs gård 20/5 (LI), 1 ungfågel sträckande Trolldalen 19/8 (TC,ML), 1 hona mot S Ekholmsnäsbacken 14/9 (ML) och 1 ungfågel Gråviken 15/9 (BS). Rekordmånga fynd. Blå kärrhök Vår: 1 hona mot N Trolldalstippen 13/5 (PL). Höst: 1 honfärgad Gråviken 13 och 14/9 - troligen olika individer (PL,BS), 2-3 honfärgade sträckande Ekholmsnäsbacken 14/9 (ML) samt 1 honfärgad sträckande Trolldalstippen 7/10 (PL). Nionde vårfyndet. Duvhök Häckning: 1 par på södra ön. Uppgifter om häckning på andra lokaler saknas. Sparvhök Ormvråk 12/3-27/10. Häckning: 1 par vid Ekholmsnäs. Dessutom trolig häckning på såväl västra Elfvikslandet som nordvästra ön. Vinter: 1 ex Revviken 10/12, 1 ex Gråviken 23/12 och 1 sträckande Trolldalstippen 27/12 (PL). Sida 4 av 14

5 Fjällvråk Tre observationer: 2 sträckande Långängen 12/4 (GA), 4 sträckande Trolldalstippen 16/10 (ST) och 1 sträckande Trolldalstippen 27/12 (PL). Ovanligt fåtalig under höststräcket. Andra vinterfyndet. Fiskgjuse 15/4-10/9. Tornfalk Fem observationer: 1 hona mot N, senare sannolikt samma ex mot S, Trolldalstippen 13/5 (PL), 1 ex Mölna 26/5 (ST), 1 ex Hersby åker 12/8 (SiB), 1 sträckande Trolldalstippen 2/9 (TC,PL) och 1 hane O Gråviken 3/9 (PL). Fler fynd än normalt. Stenfalk 1 mot N Duvholmens brygga 20/4 (TC,TD,PL). 11 av totalt 46 exemplar har setts på våren; 31/3-4/5. Tjäder 1 hona flög ihjäl sig mot ett balkongfönster på Barkassvägen, Baggeby 1/5 (HS m fl). Andra fyndet på ön. Se notis i Snatter årgång 25. Fasan Rörhöna 4/4-24/9. Häckningar: Golfkärret (3 par), Långängssjön (2), Stockbysjön (2) samt Rudbodakärret, Långängskärret och Kvarnkärret vardera 1 par. Höst: 1 ex Gråviken 12-15/8 och 13-23/9 samt 2 ex på samma lokal 24/9. Det häckande beståndet - 10 par har återhämtat sig efter en svacka under senare år. Sothöna Stora flockar: 225 ex Stora Värtan 1/4 och 320 ex på samma lokal 16/9. Trana Tre observationer: 7 sträckande Sticklinge 7/4 (AL), 1 sträckande Långängen 16/4 (GA) och 1 sträckande Duvholmens brygga 13/5 (PL). Strandskata 24/3-19/8. Tidig vårobservation: 2 ex Båtsmanshättan 24/3 (ST). Mindre strandpipare "Mindre strandpipare har glädjande nog häckat vid Gåshaga såväl 1998 som Under år 2000 gjordes ett flertal observationer, men häckning kunde aldrig konstateras. Redan den 18 april såg Tomas Dahlén en mindre strandpipare på Båtsmanshättan och 27 april fanns 1 ex vid Gåshaga. Från 1 till 20 maj gjordes så flera obsar på Båtsmanshättan av 1-2 ex; den 13 maj troligen 3 ex. På fälten vid Långnäs gård sågs 2 ex 21 maj och 1 ex 27 maj. Var det fåglarna från Båtsmanshättan som flyttat på sig? Inte nog med detta. Vid Ekholmsnäs gård noterade Sune Thorstensson 2 ex från 17 till åtminstone 27 maj. Detta bör ha varit ett nytt par, men att det var fåglarna från Elfvik kan inte uteslutas. Slutligen noterades 3 ex på den gamla lokalen vid Gåshaga den 4 juni, men därefter saknas fynd helt. Tidigare häckningsår har strandpiparna vid Gåshaga varit svårsedda och häckning kan trots allt ha ägt rum där. Kanske fanns de i själva verket där hela tiden, medan fynden på övriga lokaler avsåg andra individer. Eller också var det samma mindre strandpipare som turnerade runt på ön utan att kunna bestämma sig för var de skulle sätta bo!" Ljungpipare Två observationer: 11 sträckande Duvholmens brygga 11/5 (TD) och 2 sträckande Trolldalstippen 13/9 (ML). Sida 5 av 14

6 Tofsvipa Sedd från 20/3. Häckning: 2 par fick ut 2+3 ungar i Långängssjön. Dessutom trolig häckning vid Gråviken där upp till 7 ex sågs under hela maj månad. Vår: Ett flertal observationer under vårsträcket, som mest 12 sträckande Kyttinge 25/3. Sommar: 1 ex Elfviks gård 18/6 och 13-24/7. Inga höstfynd. Småsnäppa Tre observationer: På Båtsmanshättan rastade 1 ex 18-20/7, 2 ex 21/7 och 1 ex 20-21/8 (PL,TC). Från tidigare föreligger sex fynd, varav fyra från Mosnäppa 1 rastande på skäret S Storholmen 2/9 (TC,PL). Åttonde fyndet, varav sju är från tiden 15/8-2/9. Kärrsnäppa På Båtsmanshättan rastade 1 ex 13/7, 1 ex 20/7, 1 ex 23/7, 2 ex 18-19/8, 3 ex 20-21/8 och 5 ex 22/8 (ML,PL,TC). Dessutom 3 rastande Stora Värtan 2/9 (TC,PL) och 1+1 sträckande Sticklinge udde 9/9 (PL). Flera av fynden på Båtsmanshättan torde avse samma individer. Hur som helst ovanligt många observationer. Dvärgbeckasin Två observationer: 1 ex vardera Ekholmsnäs gård 16/4 (PL,ML) och 29/10 (PL). Av 15 fynd är fem från våren (7-30/4) och tio från hösten (23/9-8/11). Enkelbeckasin 1/4-17/9. Häckningstid: Flera observationer vid Långängssjön och Långängskärret samt noterad vid kärret Östra Yttringe i maj. Morkulla Dragande morkullor har rapporterats från Sticklinge, Golfkärret och Långängen. Vinter: 1 ex Herserud 28/12 (ML). Andra vinterfyndet. Småspov Tre observationer: 2 sträckande Duvholmens brygga 20/4 (TC,TD,PL), 1 sträckande Trolldalstippen tillsammans med 47 storspovar 29/4 (PL) och 2 sträckande Kyttinge/Trolldalstippen 19/8 (TC,ML m fl). Av 22 fynd är nio från de fyra senaste åren. Storspov Fyra observationer: 1 sträckande Duvholmens brygga 9/4 (ML,PL), 47 sträckande Trolldalstippen 29/4 (PL), 4 sträckande Kyttinge/Trolldalstippen 19/8 (TC,ML m fl) och 1 rastande Båtsmanshättan 20/8 (PL). Svartsnäppa 1 sträckande Trolldalstippen tillsammans med 2 gluttsnäppor 2/9 (TC). Noterad varje år sedan Gluttsnäppa Nio fynd: 1 ex Duvholmen 18/4 (TD), 1 ex Båtsmanhättan 1/5 (TC,PL), 2 ex Tranholmen 1/5 (TC,PL), hörd Långnäs gård 2/5 (LI), 1 ex Tranholmen 6/5 (PL), 7 sträckande Duvholmens brygga 13/5 (PL), 1 sträckande Tykö brygga 19/8 (LI,PL), 1 sträckande Trolldalstippen 19/8 (TD m fl) och 2 sträckande Trolldalstippen 2/9 (TC). Rekordmånga observationer och första fyndet i april. Skogssnäppa Noterad från 4/4. Sida 6 av 14

7 Häckning: Konstaterad vid Långängssjön där två ungfåglar sågs i juli. Dessutom noterad spelande vid Golfkärret och kärret Östra Yttringe. Vår: Flera observationer av sträckande individer; bl a 5 mot N Långängens gård 16/4. Dessutom 4 rastande Långängssjön 21/4. Inga höstfynd. Grönbena Vår: hörd Golfbanan 30/4 (PL), 8 sträckande Trolldalstippen 13/5 (PL) och 1 ex Långängssjön 13/5 (TD). Höst: hörd Kottla gård 24/7 (PL) och 1 sträckande Långnäs gård/gåshaga 19/8 (LI,PL,ML,TC). Drillsnäppa 28/4-25/8. Häckningstid: Noterad på minst 5 lokaler; bl a konstaterad häckning vid Grönstakolonin. Labb 1 mot O över Askrikefjärden som sågs hastigt från Duvholmens brygga innan den försvann bakom Duvholmen 1/5 (TC). Nionde fyndet. Skrattmås Häckning: Kolonin på Punschholmen kvar, men uppgifter om häckande par saknas. Vinter: Tio fynd i januari-februari längs öns södra kust; som mest 21 ex Breviks hamn 20/2. Fiskmås Vinter: Nio fynd längs öns södra kust i januari-februari. Dessutom 1 sträckande Trolldalstippen 27/12. Stor flock: 300 ex östra Elfvik 18/4. Silltrut 31/3-16/9. Gråtrut Stora flockar: På Lilla Värtans is räknades som mest ex 28/1 och ex 19/2. Största flocken. Havstrut Häckning: 1 par vardera Båtsmanshättan och Lillön, Trolldalen. Stor flock: 100 ex Lilla Värtan 19/2. Faktiskt första konstaterade häckningarna på ön. Skräntärna Vår: 2 ex Båtsmanshättan 12/5 och 1 ex på samma lokal 21/5 samt 1 ex Gråviken 20/5 (PL). Höst: 16/7-2/9. På Båtsmanshättan räknades som mest 10 ex 13/8. Fisktärna 18/4-27/8. Tidig vårobservation: 3 ex Duvholmens brygga 18/4 (TD,PL). Sen höstobservation: 1 sträckande Trolldalstippen 9/9 (PL). Silvertärna Tre observationer: 14 sträckande Trolldalstippen 1/5 (TC,PL), 9 sträckande Duvholmens brygga 11/5 (TD) och 1 sträckande Duvholmens brygga 21/5 (PL). Tamduva Skogsduva 14/3-21/10. Ringduva 5/3-11/11. Vinter: Från Trolldalstippen noterades 4 ex 15/1, 1 ex 20/2, 1 ex 2/12, 3 ex 3/12, 2 ex 10/12, 1 ex 17/12, 4 ex 25/12 samt 10 rastande och 8 sträckande 27/12 (PL m fl). Sida 7 av 14

8 Bra sträckdag: ex Trolldalstippen 7/10 och 158 sträckande på samma lokal så sent som 21/10. Notera de många decemberfynden till följd av den milda hösten. Gök Vår: 20/5 hördes ropande vid Långängen, Östra Yttringe, Trolldalstippen, Rudalid och Fågelöudde (från Bogesund, 2 ex) (ML,PL,JS). Vidare 21/5 vid Långnäs gård (LI) och Hersby åker (ML). Höst: 1 ex Gråviken 19/8 (TC,ML). Åtta olika ropande gökar under två dagar 20-21/5 är förstås anmärkningsvärt. Berguv 1 ex Fjäderholmarna vid minst ett tillfälle i september (SB). Sparvuggla Två observationer: 1 ex Vitlingvägen, Sticklinge 26/2 (PL,MR) och 1 ropande SO Stockbysjön 15-18/3 (PL,TC). Årets fynd var en efterdyning av invasionen hösten 1999, då sex observationer gjordes på ön 5/10-30/11. Första revirhävdande sparvugglan på ön i samma område som en individ (samma?) höll till 5/10-21/ Kattuggla Tornseglare 13/5-9/9. Tidig vårobservation: 5+1 ex Duvholmens brygga 13/5 (PL). Härfågel 1 ex uppehöll sig tillfälligt i trädgårdarna i korsningen Riddarvägen-Gustafsvägen, Hersby på eftermiddagen 17/4 (AMa) Andra fyndet på ön. Det första gjordes vid Tykö brygga i början av november Göktyta Fyra observationer: 1 ex vardera Östra Yttringe 20/4 (TC,TD,PL), Ekholmsnäs 25/5 (PL), Oskarshäll/Östra Yttringe två dagar omkring 28/5 (ST) och Harrvägen, Sticklinge 1/8 (AL). Gröngöling Spillkråka Större hackspett Mindre hackspett Häckningstid: Trummande exemplar har rapporterats från Stockbysjön, Ekholmsnäs, Duvholmens brygga, Långnäs gård, Hustegaholm och Kristinehäll. Utanför häckningstid gjordes fynd i januari (1), augusti (4), september (2) och december (1). Trädlärka Vår: 1 sträckande och 1 rastande Östra Yttringe 23/3 (TC) samt 1 ex Trolldalstippen 15/4 (PL). Höst: 1 sträckande vardera Kottla gård 5/10 (PL), Trolldalstippen 7/10 (PL) och Trolldalstippen 14/10 (ST). Sånglärka 5/3-15/10. Vinter: 1 ex Gråviken 21/12 (LGR). Andra vinterfyndet. Backsvala Vår: 4 sträckande Gråviken 11/5 (TD). Höst: 1 ex Kyttinge 19/8 (TC,ML), minst 10 ex Ekholmsnäsbacken 19/8 (TD m fl), 3 sträckande Sida 8 av 14

9 Trolldalstippen 26/8 (PL) och 1 ex Gråviken 8/9 (TC). Största flocken. Ladusvala 1/5-23/9. Hussvala 27/4-8/9. Tidig vårobservation: 1 ex Gåshaga 27/4 (TC). Trädpiplärka 20/4-16/9. Tidig vårobservation: 1 sjungande Trolldalstippen 20/4 (PL). Ängspiplärka 1/4-7/5, 9/9-21/10. Sen höstobservation: 1 sträckande Trolldalstippen 11/11 (PL). Stora flockar: vardera 30 ex Ekholmsnäsbacken och Modellflygfältet 17/4. Senaste höstfyndet. Gulärla Vår: 1 sträckande vardera Duvholmens brygga 13/5, Långnäs gård 18/5, Bo gärde 19/5 och Trolldalstippen 20/5 (PL,TC). Dessutom 1 ex Kvarnkärret 24/5 (MR). Höst: Drygt 50 ex observerade 12/8-10/9; bl a 5 rastande Trolldalstippen 27/8 och 15 sträckande på samma lokal 2/9. Ovanligt många fynd. Sädesärla 1/4-20/10. Sen höstobservation: 1 ex Duvholmens brygga 4/11 (LI m fl). Stor flock: 70 ex Elfviks gård 15/9. Sidensvans Vinter/vår: 1 ex Kottla gård 12/3, 1 mot V Duvholmens brygga 20/4 (TC,TD,PL) och 2-3 ex Kottla gård 10/5 (PL). Höst/vinter: Första observationen var 4 sträckande Trolldalstippen 14/10. Fram till 23/11 gjordes sju fynd av upp till 50 ex. Den första riktigt stora flocken var 275 ex Kyrkogården 24/11 och fram till årsskiftet uppträdde sedan sidensvansar rikligt. Den 3/12 räknades totalt 725 ex på ön och då noterades också den största flocken: 400 ex Rudboda (PW). Invasionsartat uppträdande av sidensvans noterades senast vintrarna 1995/96 och 1998/99. Sjätte majfyndet. Noterbart är avsaknaden av fynd i januari-februari. Gärdsmyg Häckningstid: Sjungande fåglar har noterats S Långängssjön 20/4-10/5, V Ekholmsnässjön 20/5-12/6, Golfkärret 29/4 och Fågelöudde 21/7. Vinter/vår: 1 ex vardera S Kottlasjön 15/2, Kottla gård 19/2, Mölnaån 12/3 och Långängssjön 2/4. Höst: 1 ex Ekholmsnäs 19/8, 1 ex Kottla gård 25/9-30/11, 1 ex Trolldalstippen 7-22/10, 1 ex Duvholmens brygga 13-14/10, 1 ex Golfkärret 15/10, 1 ex Taheiti 15/10-11/11, 1 ex Koltorp 22/10, 1 ex Hustegaholm 11/11 och hela 4 ex Stockbysjön/Stockbyån 12/11. Vinter: 1 ex vardera Stockbyån 2-3/12, SV Stockbysjön 2-27/12, Mölna gård 2-27/12, Gråviken 18/12, SV Kottlasjön 3/12, Vattenverket, Kottlasjön 10/12, NV Kottlasjön 18/12 och O Kyttinge 28/12. Fortsatt många fynd - även under häckningstid - och framförallt anmärkningsvärt många fynd i december; minst sex olika individer. Järnsparv 1/4-28/10. Sena höstobservationer: 1 ex vardera Bosön 12/11 och Kottla gård 14/11 (PL). Senaste höstobservationen. Sida 9 av 14

10 Rödhake 23/3-27/10. Senhöst/vinter: 1 ex SV Stockbysjön 10/11-17/12 (PL), 1 ex Bodal 16/12 (ST), 1 ex Mölnastranden 18-25/12 (ST,PL), 1 ex O Trasthagen 20-27/12 (ST), 1 ex SO Stockbysjön 29/12 (ST) samt 1 ex vardera Klarbärsvägen, Killinge (USa) och Elinhällsvägen, Furutorp (UB) året ut. Ovanligt många övervintringsförsök. Näktergal Noterad från 5/5. Endast drygt 10 sjungande fåglar rapporterade, men rapporteringen troligen bristfällig. Blåhake Höst: 1 ex V Ekholmsnässjön 19/8, två fynd vid Trimer 26/8-9/9 och fyra fynd på Trolldalstippen 26/8-23/9. I tistelruggarna på det nytröskade fältet O Gråviken rastade 8 blåhakar 6-8/9 (ML m fl) Högsta antalet rastande blåhakar på många år. Svart rödstjärt Två observationer: 1 ex vardera Ekholmsnäs gård 19/4 (ST) och Trolldalstippen 21-22/10 (PL,ST). Fynd 5 och 6 på Lidingö. Rödstjärt 29/4-9/9. Buskskvätta 29/4-16/9. Häckningstid: Hela 4 par Gråviken/Östra Yttringe och 2 par Ekholmsnäs. Dessutom konstaterad häckning vid Långängskärret. Åter ett bra år för buskskvätta. Stenskvätta 14/4-9/9. Häckningstid: Noterad vid Gåshaga (2-4 par) samt vardera 1 par Modellflygfältet, Långnäs, Bjälbo, O Gråviken, Ekholmsnäs gård och Trolldalstippen. Koltrast Stora flockar: 40 ex Vitlingvägen, Sticklinge 30/12 (ML). Uppskattningsvis sammanlagt 200 ex räknades längs 5 km av Lidingöloppsspåret mellan Sticklinge och Askrike 28/12 (AL). Största flocken. Björktrast Stor flock: 300 ex Högberga 17/12. Bra sträckdag: 450 ex Trolldalstippen så sent som 27/12. Taltrast 2/4-22/10. Rödvingetrast 18/3-12/11. Vinter: Sammanlagt 22 ex noterades under december; som mest 5 ex Kottla gård 24/12. Stor flock: 30 ex Koltorps gärde 20/4. Bra sträckdag: 145 ex Trolldalstippen 8/10. Endast ett tidigare år (1995) har så många decemberfynd gjorts. Dubbeltrast 1/4-21/10. Häckningstid: 1 sjungande vardera Långängen 19-20/4, Sticklinge 10/5 och Modellflygfältet 20/5. Vår: Sammanlagt knappt 30 ex 1-29/4; som mest 8 ex Modellflygfältet 9/4. Höst: Sammanlagt 20 sträckande Trolldalstippen 7-21/10. Sen höstobservation: 1+2 ex Trolldalstippen 11/11. Sida 10 av 14

11 Vinter: 1 ex Långnäs gård 10/12 (LI). Andra vinterfyndet. Sävsångare 1 sjungande Gråviken 20/5 (PL) är årets enda rapporterade observation gjordes inget fynd alls. Kärrsångare Tre observationer: 1 sjungande vardera Västra Yttringe 27/5 (PL), Kottlasjön vid Breviksbadet 30/5 (MR) och Ekholmsnäs 12/6 (LGR). Rörsångare 12/5-17/9. Som mest sjöng 6 ex vid Gråviken. En udda observation var 1 ex Trolldalstippen 19/8. Sena höstobservationer: 1 ex Trimer 1/10 (HW) och 14-15/10 (PL), som kan avse samma individ. Senaste höstfyndet. Härmsångare Sex observationer: 1 sjungande vardera Långnäs gård 13/5 (LI), Karlsro, Gråviken 17/5 och 2/6 (1-2 ex) (TC), Duvholmens brygga 19-20/5 och 18/6 (ST,LGR,PL), V Gråviken 24-27/5 (ST,PL), Mölna 1/6 och Kappsta 4/6 (ST). Ärtsångare 6/5-14/9. Törnsångare 8/5-10/9. Trädgårdssångare 15/5-26/8. Svarthätta 29/4-24/9. Grönsångare Noterad från 20/4, då 1 ex sjöng vid Långängen (ST). Gransångare Vår: 1 sjungande Ekholmsnäs gård 8/4 (PL) och 1 ex Långängen 20/4 (TC,TD,PL). Höst: Sammanlagt 14 ex noterades 10/9-15/10. Lövsångare 20/4-24/9. Kungsfågel Grå flugsnappare 10/5-2/9. Tidig vårobservation: 1 ex Kottla gård 10/5 (PL). Sen höstobservation: 1 ex Ekholmsnäsbacken 14/9. Svartvit flugsnappare 19/4-27/8. Tidig vårobservation: 1 ex Långängssjön 19/4 (ST). Stjärtmes Häckningstid: 1 par vardera Revviken, SV Stockbysjön, Gråviken och Ekholmsnäs. I övrigt har småflockar rapporterats från senhösten; som mest 15 ex Duvholmens brygga 11/11. Fler fynd under häckningstid än normalt. Sida 11 av 14

12 Entita 2 ex Abborrvägen 50, Sticklinge 21/7 (BL). Dessutom noterad på fågelbord Vitlingvägen, Sticklinge i januari-februari (gm PL). Talltita Tofsmes Svartmes Blåmes Talgoxe Nötväcka Trädkrypare Törnskata 21/5-7/9. Häckningstid: Noterad vid Långängen (2 par), Ekholmsnäs gård, Rudalid/Hustegaholm, O Gråviken, Östra Yttringe och Golfbanan/Golfkärret. Vid Långnäs gård och V Ekholmsnässjön konstaterades häckning. Uppemot tio häckande par på ön är en mycket bra notering. Varfågel 1 ex Långängen 12/4 (GA). Endast tre fynd sedan Nötskrika Skata Nötkråka 1 ex Storholmen 27/8 (PL) är faktiskt årets enda rapporterade observation. Som jämförelse noterades omkring 85 ex föregående år. Kaja Råka Två observationer: 1 mot N Söderås brygga 17/3 och 1 ex Ekholmsnäsbacken 22/3 (MR). Kråka Korp Häckning: 1 par häckade sannolikt på västra Elfvikslandet, men närmare uppgifter saknas. Stor flock: 9 mot S Kottla gård 8/10. Stare 29/2-27/10. Vinter: 1 ex Hustegaholm 1/12 (LGR). Bra sträckdag: ex Kyttinge 19/8. Gråsparv Pilfink Stor flock: 125 ex O Gråviken 15/9 (PL). Största flocken. Sida 12 av 14

13 Bofink Vinter: 1 hona Hersby åker 1/1 (ML) och 1 hane Bo gärde 22/1 (TC). I december noterades sammanlagt ex mellan Mölna och Bodal samt enstaka ex på följande lokaler: Trolldalstippen. Västra Yttringe, Skärsätra, Hersby åker (2 ex), Östra Rudboda (2 ex) samt Sticklinge. Senast så många bofinkar sågs i december var Bergfink Vår: Sedd från 1/4. Höst: 19/8-11/11. Vinter: Upp till 4 ex Gråviken/Hustegaholm från november fram till 21/12 (LGR,SiB,PL), Stor flock: 150 ex Långnäs gård 17/4. Grönfink Steglits Stora flockar: 25 ex Trasthagen 30/1, ex Långängssjön 12/8, 40 ex Trolldalstippen 2/9 och 40 ex inre Kyrkviken 17/12. Grönsiska Extremt fåtalig fram till mars/april. Talrik från senhösten. Hämpling Vår: 11 fynd av 14 ex 29/3-29/4, däribland 1 sjungande Långängen 16/4. Höst: Fem fynd av 5 ex på Trolldalstippen 16/9-22/10. Sen höstobservation: 1 sträckande Trolldalstippen 11/11. Normalt uppträdande. Vinterhämpling Fyra observationer: 11 sträckande Trolldalstippen 21/10 (PL), minst 1 ex Långnäs gård 21/10 (LI), 45 rastande Trolldalstippen 22/10 och 4 ex kvar på samma lokal 28/10 (PL) samt 3 ex Gråviken 2/11 (LGR). Största flocken som noterats sedan Gråsiska Vinter/vår: Fåtalig; noterad till 1/5. Höst: Relativt fåtalig; noterad från 10/9. Mindre korsnäbb Tretton fynd har rapporterats från hösten - 22/7-3/12 - enligt följande: juli (1), augusti (1), september (4), oktober (5), november (1) och december (1). Inga större flockar. Rosenfink Vår: 1 sjungande vardera Östra Rudboda 23/5 (SC), Hustegaholm 24 och 27/5 (ej samma individ) samt Trimer 3/6 (ST). Höst: 1 ex Hustegaholm 19/8 (LI,PL), 2 ex Trolldalstippen 19/8 (TC,ML) och 1 ex Trolldalstippen 26/8 (PL). Sammanlagt 8 ex innebär åter en bra årssumma. Tallbit Höstens invasion inleddes med 1 sträckande vardera Ekholmsnäsbacken 27/10 och Kottla gård 31/10 (PL). Därefter gjordes två fynd av 9 ex i november. Från början av december ökade antalet fynd dramatiskt och sammanlagt rapporterades knappt 300 ex. Såväl sträckande som rastande flockar har noterats; som mest 53 mot S Trolldalstippen 3/12 (PL), flock på 40 mot S Hersby åker samma dag (HJ) och minst 25 rastande Larsberg 25/12 (LGR) Föregående tallbitsinvasion ägde rum så sent som 1998/99. Dock följdes den stora invasionen 1976/77 också av en mindre invasion två år senare. Domherre Sida 13 av 14

14 Stenknäck Stora flockar: minst 12 ex Trasthagen 28/1, 15 ex Långängen 4/4 och 20 ex Gråviken 17/11. Lappsparv 1 rastande Trolldalstippen 10/9 (ML) är årets enda rapporterade observation. Snösparv Vår: hörd Trolldalstippen 18/3 (PL). Höst: Upp till 3 ex Trolldalstippen 22-29/10 (PL), 1 sträckande Kottla gård 7/11 (PL), 1 ex Trolldalstippen 11/11 (PL) och 1 sträckande Trolldalstippen 12/11 (PL). Gulsparv Ortolansparv Två observationer: 1 hona Långnäs gård 3/5 (LI) och 1 par på samma lokal 13/5 (LI,PL,TC). Första halvan av maj är avgjort bästa tiden att se ortolansparv på ön. Videsparv 1 rastande Trolldalstippen 13/9 (ML). Härmed 25 fynd, varav 19 från september. Sävsparv 24/3-28/10. Sen höstobservation: 2 ex Ekholmsnässundet 11/11. Vinter: 1 ex Duvholmens brygga 5/1 (ML) och upp till 4 ex Kappsta 10-30/1 (ST,PL). Stor flock: 15 ex Ekholmsnäs gård 14/4. OBSERVATÖRER: EiA=Einar Andersson, GA=Göran Arn, UB=Ulla Börjesson, SiB=Signe Bäckman, TC=Tomas Carlberg, CC=Christian Cederroth, SC=Stefan Clausen, BC=Björn Colérus, TD=Tomas Dahlén, CD=Carl-Gustaf Dahlérus, SE=Sten Ewerth, HG=Hans Grundell, LI=Lars Irestedt, MI=Martin Irestedt, HJ=Håkan Johansson, ML=Magnus Liljefors, AL=Adam Lindroth, PL=Peter Lundberg, BL=Bengt Lundén, TL=Tomas Lundquist, HM=Håkan Möller, JN=Jonas Nordin, LGR=Lars-Göran Reijner, MR=Magnus Rignell, JS=Jan Scheja, Usa=Uno Samuelsson, HS=Håkan Spännar, BS=Bruno Sundin, ST=Sune Thorstensson, HW=Henrik Wachtmeister, PW=Peter Wendler, SB=Stockholm Birdline. Artlistan för Artlistan för Artlistan för Artlistan för Artlistan för Artlistan för Artlistan för Artlistan för Artlistan för Artlistan för Artlistan för Artlistan för Artlistan för Sida 14 av 14

Öland 2015. Foton i rapporten: Disa Fjellström. Gruppbilden är tagen av Sussie Carlström. Text: Torbjörn Arvidsson.

Öland 2015. Foton i rapporten: Disa Fjellström. Gruppbilden är tagen av Sussie Carlström. Text: Torbjörn Arvidsson. Foton i rapporten: Disa Fjellström. Gruppbilden är tagen av Sussie Carlström. Text: Torbjörn Arvidsson. ÖLAND 13-17 maj 2015 13 maj: Den 13 maj började årets BohOF-resa till Öland och det blev en långhelg

Läs mer

Fågeltornskampen 2016 en liten sammanfattning,

Fågeltornskampen 2016 en liten sammanfattning, Fågeltornskampen 2016 en liten sammanfattning, Årets fågeltornskamp genomfördes under en dag där de flesta deltagarna fick uppleva en fantastiskt solig försommardag. Kylig morgon, har jag förstått, på

Läs mer

För fjärde året i följd sedan starten 2007 fortsatte samarbetet

För fjärde året i följd sedan starten 2007 fortsatte samarbetet Bill Douhan Standardrutter i Uppsala län 2010 För fjärde året i följd sedan starten 2007 fortsatte samarbetet mellan UOF och länsstyrelsen med syftet att följa upp trender hos häckande fågelarter i Uppsala

Läs mer

FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009

FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009 FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009 Foto Lars-Erik Nilsson Genomfört och sammanställt av Tunabygdens Fågelklubb Inledning och bakgrund Tunabygdens fågelklubb har på uppdrag

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Väst

Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden västerut, utmed väg 800 i Kiladalen. Den följer ett jordbrukslandskap och flertalet

Läs mer

Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008

Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008 Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008 Foto: Björn Sjögren 2 Sammanfattning På uppdrag av Velamsundstyrelsen, Nacka kommun, har i Velamsunds naturreservat under hösten 2007 och året 2008 (t.o.m.3/12

Läs mer

Torsdagen den 23 maj. Strandskata.

Torsdagen den 23 maj. Strandskata. Skåne Torsdag 23 söndag 26 maj 2013 Reseledare: Hans-Georg Wallentinus Deltagare: Monica Ahlberg, Gunilla, Lundborg, Monika Svensson och Sonia Wallentinus Fotografer: Monica Ahlberg och Gunilla Lundborg

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Norr

Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden norrut, utmed väg 53. Den följer delvis Nyköpingsån i början. Ett stickspår

Läs mer

RESERAPPORT STOF:S EXKURSION TILL ÖLAND 24-27 APRIL, 2014

RESERAPPORT STOF:S EXKURSION TILL ÖLAND 24-27 APRIL, 2014 RESERAPPORT STOF:S EXKURSION TILL ÖLAND 24-27 APRIL, 2014 Text: Petter Nordvander. Foto: Petter Nordvander och Monica Ahlberg Ottenby fågelstation och fyren Långe Jan. Foto: Petter Nordvander Reseledare:

Läs mer

FÅGLAR VID GULLSPÅNGSÄLVEN

FÅGLAR VID GULLSPÅNGSÄLVEN FÅGLAR VID GULLSPÅNGSÄLVEN THOMAS LANDGREN Bakgrund De tre vänervikarna Kilsviken, Kolstrandsviken och Åråsviken bildar tillsammans ett ca 90 km 2 stort våtmarkskomplex. År 1988 utpekades hela våtmarkskomplexet

Läs mer

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Råstasjön har karaktär av vild natur vilket skiljer den från exempelvis Lötsjön som är en parkanläggning med inplanterade

Läs mer

Reserapport, Norra Bohuslän

Reserapport, Norra Bohuslän Reserapport, Norra Bohuslän Från torsdagen den 28/10 till söndagen den 1/11 genomförde StOF en exkursion till norra Bohuslän med Hasse Nordin och P-G Laren som reseledare. Förhoppningarna var att vi skulle

Läs mer

Reserapport StOF:s exkursion till Falsterbo och Skåne 28-31 augusti, 2014

Reserapport StOF:s exkursion till Falsterbo och Skåne 28-31 augusti, 2014 Reserapport StOF:s exkursion till Falsterbo och Skåne 28-31 augusti, 2014 Reseledare: Erik Peurell (reserapporttext) och P-G Larén Deltagare: Stina Yström, Karin Oknemark, Leif Lindholm, Staffan Nordin,

Läs mer

Fågellokaler i Hudiksvalls kommun

Fågellokaler i Hudiksvalls kommun Fågellokaler i Hudiksvalls kommun Fågellokaler i Hudiksvalls kommun Utgiven av Hudiksvalls kommun och Hudiksvallsregionens fågelklubb (HFK) Redaktion Mats Axbrink, Lars Göran Lindström, Mats Sundkvist,

Läs mer

Trandansen 5-6 april 2014

Trandansen 5-6 april 2014 Trandansen 5-6 april 2014 Reserapport av Magnus Stenmark Foto av Anne-Charlotte Bergenheim Stockholms Ornitologiska Förening StOFs resa till Hornborgarsjön går alltid vid en av de allra finaste tiderna

Läs mer

Fåglar i Änggårdsbergen 2010

Fåglar i Änggårdsbergen 2010 Fåglar i Änggårdsbergen 2010 Stig Fredriksson Pålitlig häckfågel i Axlemossen sedan 2002 och även i Finnsmossen sedan 2005, kanske även tidigare. Kanadagås med ungar Axlemossen 26 maj 2011 Fåglar i Änggårdsbergen

Läs mer

Skånska vinterfåglar 15-18 januari 2009

Skånska vinterfåglar 15-18 januari 2009 Skånska vinterfåglar 15-18 januari 2009 1 Upplägget Resan gick med tåg på torsdagsmorgonen från Sthlm C till Lund, dit vi anlände 12:30. Där väntade två minibussar och vi kunde lasta in och åka direkt

Läs mer

Falsterboresan 5 8 september 2013

Falsterboresan 5 8 september 2013 Falsterboresan 5 8 september 2013 Deltagare Bertil Malmgren, Björn Bergenholtz, Björn Wallentinus, Brita och Lars Svantesson, Calle Ståhlgren, Eva Petersson, Hannu Koho, Jarl Schuberth, Kerstin Nordenadler,

Läs mer

Revirkartering av häckfåglar på strandäng/jordbruksmark. Inventering 2014

Revirkartering av häckfåglar på strandäng/jordbruksmark. Inventering 2014 Revirkartering av häckfåglar på strandäng/jordbruksmark. Inventering 2014 Adriaan "Adjan" de Jong Sveriges Lantbruksuniversitet Rapport 50 Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö Swedish University of Agricultural

Läs mer

Höstskådning i Halland 2013

Höstskådning i Halland 2013 StOF uppradade vid Glommens sten. Foto: Erik Hansson Höstskådning i Halland 2013 Deltagare (12 st): Ulf Nilsson, Gunilla Lundborg, Karin Hendahl, Lars Engardt, Klas Reimers, Per Hedman, Erik Hansson, Måns

Läs mer

Kungälvsornitologerna är en förening som bildades 1993. 2012 Årgång 19 nr 2

Kungälvsornitologerna är en förening som bildades 1993. 2012 Årgång 19 nr 2 Kungälvsornitologerna Kungälvsornitologerna är en förening som bildades 1993 2012 Årgång 19 nr 2 Kungälvsornitologerna Styrelsen i Kungälvsornitologerna Ordförande Sekreterare Lars Peterson Bäckevarv 230

Läs mer

Nationell skådarhelg med Rapphönorna i nordvästra Skåne mars 2014

Nationell skådarhelg med Rapphönorna i nordvästra Skåne mars 2014 1 Nationell skådarhelg med Rapphönorna i nordvästra Skåne mars 2014 Fredagen den 21 mars 2014 Vi var totalt 43 Rapphönor som kom indroppande på fredag eftermiddag till Jonstorps vandrarhem. Värdinnorna

Läs mer

Södra fjällen reserapport juni 2015

Södra fjällen reserapport juni 2015 Södra fjällen reserapport juni 2015 Nu är ännu en resa till fjällens korta men intensiva högsäsong avseende fåglar och naturen avklarad. För egen del var det min andra StOF-resa till södra fjällen och

Läs mer

HÄCKFÅGELTAXERINGEN STANDARDRUTT Resultatprotokoll från kombinerad punkt- och linjetaxering 8 kilometer

HÄCKFÅGELTAXERINGEN STANDARDRUTT Resultatprotokoll från kombinerad punkt- och linjetaxering 8 kilometer HÄCKFÅGELTAXERINGEN STANDARDRUTT Resultatprotokoll från kombinerad punkt- och linjetaxering 8 kilometer Häckfågeltaxeringen, Åke Lindström, Ekologihuset, 223 62 Lund. Telefon: 046-222 4968. Fax: 046-222

Läs mer

Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011

Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011 Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011 Text: Torbjörn Winqvist Foto: Peter Berglin och Torbjörn Om resan Vi for med en minibuss och en personbil från Liljeholmen på torsdagen

Läs mer

Ungdomshelg med StOF på Landsort 19-21 september 2008

Ungdomshelg med StOF på Landsort 19-21 september 2008 Ungdomshelg med StOF på Landsort 19-21 september 2008 Övre raden (från vänster): Jon Jörpeland (ledare), Liam Martin, Marcus Teveborg,, Anton Castelius, William Sjöberg, Peter Border, Rodrigue Bonnevie,

Läs mer

Örkelljungabygdens Natur Obsbok 2007

Örkelljungabygdens Natur Obsbok 2007 456 inlägg Örkelljungabygdens Natur Obsbok 2007 Datum: 1 januari 2007 Text: I ett riktigt busväder besökte jag åter bl. a. Värsjön. Hård blåst, stundtals regn gjorde det inte helt lätt att skåda. Men i

Läs mer

Fågeltornskampen 2014 en kort resume.

Fågeltornskampen 2014 en kort resume. Fågeltornskampen 2014 en kort resume. Hela 69 fågeltorn anmälde sig till Fågeltornskampen 2014. Alla anmälda torn har inte rapporterat när detta skrivs. Förhoppningsvis får vi in fler rapporter. Dock har

Läs mer

Fåglar i Vajsjöns naturreservat, Norsjö 2013

Fåglar i Vajsjöns naturreservat, Norsjö 2013 Fåglar i Vajsjöns naturreservat, Norsjö 2013 Jonas Grahn Länsstyrelsen Västerbotten jonas.grahn@lansstyrelsen.se Bakgrund Vajsjön, strax utanför Norsjö samhälle, är en av Västerbottens läns få riktiga

Läs mer

årgång 17 nr 1-2004 nattvakan

årgång 17 nr 1-2004 nattvakan årgång 17 nr 1-2004 nattvakan Nattvakan utges av Hudiksvallregionens fågelklubb (HFK). Tidningen utkommer med två nummer årligen och erhålles av samtliga medlemmar i HFK. Årsavgiften för medlemsskap är

Läs mer

Standardiserade fågelinventeringar i Uppsala län

Standardiserade fågelinventeringar i Uppsala län Bill Douhan och Peter schmidt Standardiserade fågelinventeringar i Uppsala län Det stod redan tidigt klart att det krävs standardiserade inventeringar för att på ett bra sätt kunna följa förändringar i

Läs mer

Häckande fåglar i Uppsala län

Häckande fåglar i Uppsala län Häckande fåglar i Uppsala län länstrender för arter och miljöindikatorer baserat på häckfågelrutter 2002 2012 LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2015:06 N AT U R M I L J Ö E N H E T E N ISSN 1400-4712 Titel:

Läs mer

Fågellivet i Florarnas naturreservat

Fågellivet i Florarnas naturreservat Jörgen sjöström UOF Fågellivet i Florarnas naturreservat en översikt 1970-2010. 1 9 7 1 0 2 1 1 Det är nästan precis fyrtio år sedan jag första gången besökte det stora myrområdet Florarna i nordöstra

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 PROGRAM BLIR MEDLEMSBLAD... 3 GÄVLE FÅGELKLUBB... 3 ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 STYRELSEN... 5 ADRESSÄNDRINGAR... 5 Gävle Fågelklubb (GFK)... 5 Gävleborgs

Läs mer

Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus

Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus Reseledare: Hans-Georg Wallentinus och P-G Larén Deltagare: Andrea Boström, Anita Melin, Annika

Läs mer

Fåglar i Botan 2011. Stig Fredriksson

Fåglar i Botan 2011. Stig Fredriksson Fåglar i Botan 2011 Stig Fredriksson Serveringarna är ett populärt vattenhål för dessa små något misskända krabater, men de frekventerar också fågelmatningen. Gråsparv 2K+ 17 maj 2006 Fåglar i Göteborgs

Läs mer

Skånska specialiteter 28-31 maj 2010

Skånska specialiteter 28-31 maj 2010 Skånska specialiteter 28-31 maj 2010 Om resan Vi reste med minibuss från Mörby centrum på fredagsmorgonen. På vägen mot Skåne stopp för skådning och fika vid Sättunaviken och Hyltena. Väl i Skåne prioriterades

Läs mer

Projekt Nordsångare -Abisko, Vittangi m m 24/6-29/6 2003 Kent Carlsson, Nicke Helldorff och Anders Kjellson

Projekt Nordsångare -Abisko, Vittangi m m 24/6-29/6 2003 Kent Carlsson, Nicke Helldorff och Anders Kjellson Projekt Nordsångare -Abisko, Vittangi m m 24/6-29/6 2003 Kent Carlsson, Nicke Helldorff och Anders Kjellson Lappmes Tisdag 24/6 Hämtade upp Kent vid 7-tiden och vi tog oss till Arlanda. Anders var redan

Läs mer

Fåglar i Ulricehamns kommun 2003 Ulricehamns Fågelgrupp (UFG), gm Jan Andersson

Fåglar i Ulricehamns kommun 2003 Ulricehamns Fågelgrupp (UFG), gm Jan Andersson 1 Fåglar i Ulricehamns kommun 2003 Ulricehamns Fågelgrupp (UFG), gm Jan Andersson Följande dokumentation av fågelobservationer i kommunen är den åttonde i raden sedan pågående serie av fågelrapporter påbörjades

Läs mer

Inledning Fågelfaunans utveckling

Inledning Fågelfaunans utveckling Gagna fågellivet Förslag till åtgärder och allehanda tips för att gagna fågellivet i vår närhet Författat av Roine Strandberg på uppdrag av Miljöförvaltningen, Landskrona kommun Inledning Idag är stora

Läs mer

Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland

Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland TEXT: MARIA STENMARK, FOTO: GIGI SAHLSTRAND I år firade StOF:s vårliga tjejresa till Öland tioårsjubileum. Helt enligt utsatt tid kom vi iväg från Liljeholmen

Läs mer

Hornborgasjön. 6 9 April 2006. Ann Mari Thorner

Hornborgasjön. 6 9 April 2006. Ann Mari Thorner Hornborgasjön 6 9 April 2006 Ann Mari Thorner DELTAGARE Bo Hedén, Lund Ann-Charlotte Blomquist Hedén, Lund Lena-Karin Edström, Karlholmsbruk Christina Eriksson, Uppsala Ulf Hultinger, Sandviken Henning

Läs mer

Hornborgasjön. 31 mars 3 april 2011. HG Karlsson

Hornborgasjön. 31 mars 3 april 2011. HG Karlsson Hornborgasjön 31 mars 3 april 2011 HG Karlsson DELTAGARE Margit Anderberg, Lund Ingrid Eriksson, Svalöv Magnus Lindmark, Stockholm Barbara Lilliestråle Du Rietz, Stockholm Reseledare HG Karlsson, Halmstad

Läs mer

FÅGLAR I VÄSTMANLAND. VOF 40-år. Nr 1-2010 -ETT FÅGELMAGASIN FÖR FÅGELINTRESSERADE- 1

FÅGLAR I VÄSTMANLAND. VOF 40-år. Nr 1-2010 -ETT FÅGELMAGASIN FÖR FÅGELINTRESSERADE- 1 FÅGLAR I VÄSTMANLAND VOF 40-år Nr 1-2010 -ETT FÅGELMAGASIN FÖR FÅGELINTRESSERADE- 1 Fåglar i Västmanland Fåglar i Västmanland utges av Västmanlands Ornitologiska förening med tre-fyra nummer per år. Pris

Läs mer

Skyddsvärda fågellokaler i Härryda kommun

Skyddsvärda fågellokaler i Härryda kommun Skyddsvärda fågellokaler i Härryda kommun Remissupplaga 2008-03-31 Box 166 PlusGiro: 89 01 68-8 E-post: gof@gof.nu 421 22 Västra Frölunda Webbplats: www.gof.nu Inledning Detta är en sammanställning över

Läs mer

Exkursionsrapport skånska vinterfåglar

Exkursionsrapport skånska vinterfåglar Exkursionsrapport skånska vinterfåglar Torsdag 10 januari till söndag 13 januari 2008 Ledare: Hasse Nordin och P-G Larén Deltagare: Britta Svensson, Lars Svantesson, Lars Norell, Lena Johansson, Tony Johansson,

Läs mer

Slottsskogens fåglar 2010

Slottsskogens fåglar 2010 Slottsskogens fåglar 2010 Stig Fredriksson En ganska nyligen flygg unge av strömstare sågs vid Stora dammen, alldeles i början på sommaren. Hur hade den hunnit växa till sig så snabbt och varför var den

Läs mer

Söndagen den 14 december - Örn och gås i Tosteberga

Söndagen den 14 december - Örn och gås i Tosteberga 2008 Söndagen den 14 december - Örn och gås i Tosteberga Prognosen talade om fint väder med en chans till lite sol, men det blev istället styvt 10 m/s, mulet och 2-3 grader, dvs. bistert och kallt. Med

Läs mer

Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012

Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012 Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012 Text: Torbjörn Winqvist Foton: Lena Johansson P-G Larén Torbjörn Winqvist Göran Widerström Tony Johansson Om resan Resan gick med tåg på fredagsmorgonen från Sthlm

Läs mer

Vingpennan. Vårprogram. Nr 1 2010 Tingsryds Fågelklubb. Tofsmes Foto: Krister Carlsson

Vingpennan. Vårprogram. Nr 1 2010 Tingsryds Fågelklubb. Tofsmes Foto: Krister Carlsson Vingpennan Vårprogram Tofsmes Foto: Krister Carlsson Nr 1 2010 Tingsryds Fågelklubb Vingpennan nr 1 2010 I höst är det 30 år sedan Tingsryds fågelklubb bildades. Det måste vi fira, men först ska vi genomföra

Läs mer

Bilaga 6: Fågelinventering

Bilaga 6: Fågelinventering Bilaga 6: Fågelinventering Calluna AB Miljökonsekvensbeskrivning för Lönnstorp vindbrukspark i Svalövs kommun 6 Juli 2012 Christian Bladh HS Kraft AB Frihamnsallén 8 211 20 Malmö Inventering av fåglar

Läs mer

Malllorca 26 april-3 maj 2008

Malllorca 26 april-3 maj 2008 Malllorca 26 april-3 maj 2008 En reserapport från Birdwave Travels resa till Mallorca Spaning på Toppskarv i Puerto de Pollensa Mallorca-ett eldorado för fåglar Det var med stor entusiasm vi gav oss iväg

Läs mer

VINTERFÅGLAR. AV: ULF T. CARLSSON.

VINTERFÅGLAR. AV: ULF T. CARLSSON. VINTERFÅGLAR. AV: ULF T. CARLSSON. Fågelskådaren bör inte "ligga i ide" om vintern, i tron att den kalla årstiden skulle ha föga intresse att bjuda, vad fågellivet beträffar. Helt naturligt når fågelfaunans

Läs mer

Första gången med en reseberättelse där ett flertal deltagare bidragit med var sin bit. Kanske vi kan upprepa det under någon annan resa?

Första gången med en reseberättelse där ett flertal deltagare bidragit med var sin bit. Kanske vi kan upprepa det under någon annan resa? StOF:s exkursion till Skåne och Halland 30/8-2/9 2012 Första gången med en reseberättelse där ett flertal deltagare bidragit med var sin bit. Kanske vi kan upprepa det under någon annan resa? Gruppen (utom

Läs mer

Öland 4-7 oktober 2012. Reserapport av Magnus Stenmark Stockholms Ornitologiska Förening

Öland 4-7 oktober 2012. Reserapport av Magnus Stenmark Stockholms Ornitologiska Förening Öland 4-7 oktober 2012 Reserapport av Magnus Stenmark Stockholms Ornitologiska Förening Vy över Schäferiängarna. Foto: Magnus Stenmark. Omslag: vitkindade gäss. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim Öland, Ottenby,

Läs mer

Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén

Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén Lördag 14/6 Vi startade från Näshulta kl 8.00 och åkte i Mickes Volvo upp mot Varangerhalvön. Ett stopp

Läs mer

OMSLAG Framsida och baksida Hornuggla, foto: Jörgen Toivanen

OMSLAG Framsida och baksida Hornuggla, foto: Jörgen Toivanen INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDFÖRANDE HAR ORDET...3 GÄVLE FÅGELKLUBB...4 FÖRSÄLJNING AV KLUBBPRYLAR...4 STYRELSEN...5 HEMSIDA...5 ADRESSÄNDRINGAR...5 MEDLEMSKAP...5 GÄVLE FÅGELKLUBB ÅKER TILL FALSTERBO...6 HOLKPROJEKTET...7

Läs mer

Högtrycket ligger kvar - Skånska vinterfåglar 16-19 januari 2014

Högtrycket ligger kvar - Skånska vinterfåglar 16-19 januari 2014 1 Högtrycket ligger kvar - Skånska vinterfåglar 16-19 januari 2014 Text: Kerstin Nordenadler och Torbjörn Winqvist Foton: Karin Hendahl, Kerstin Nordenadler och Torbjörn Winqvist Skåneresan i januari lockar

Läs mer

Rapport fågelinventering Dalen

Rapport fågelinventering Dalen 2013 Rapport fågelinventering Dalen På uppdrag av Kungälv energi AB Malin Undin Grouseexpiditions 2013-08-28 Granskad av Martin Rydberg Hedén Innehåll Syfte och sammandrag... 3 Metod och genomförande...

Läs mer

Fågelförekomsten i området kring sydöstra Skälderviken och. dess känslighet i samband med olika former av markutnyttjande

Fågelförekomsten i området kring sydöstra Skälderviken och. dess känslighet i samband med olika former av markutnyttjande Rapport Fågelförekomsten i området kring sydöstra Skälderviken och dess känslighet i samband med olika former av markutnyttjande Lund 28-3-29 Leif Nilsson Ekologihuset 223 62 Lund Leif.nilsson@zooekol.lu.se

Läs mer

FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015

FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015 FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015 Deltagare: Anders Claesson, Liselotte Claesson, Jörgen Fagerblom, Ann- Jeanette Fagerblom, Maria Henriksson, Oscar Berkefalk- Westman, Kicki Westman,

Läs mer

Ringmärkningsverksamheten vid Hammarö fågelstation 2008

Ringmärkningsverksamheten vid Hammarö fågelstation 2008 Ringmärkningsverksamheten vid Hammarö fågelstation 2008 Björn Ehrenroth Hammarö fågelstation (59.15N/13.31E) var 2008 bemannad med ringmärkare 94 dagar, därav 82 dagar med fångst minst 4 timmar per dag.

Läs mer

Utdrag ur Skötselplan för Kosterhavets nationalpark Förslag Remissversion 2009-03-17

Utdrag ur Skötselplan för Kosterhavets nationalpark Förslag Remissversion 2009-03-17 Utdrag ur Skötselplan för Kosterhavets nationalpark Förslag Remissversion 2009-03-17 Observera att det i övriga delar av remissen kan finnas förslag som indirekt påverkar jakten läs in dig via länk i kallelsen

Läs mer

SÖDERTÄLJE ORNITOLOGISKA FÖRENING

SÖDERTÄLJE ORNITOLOGISKA FÖRENING SÖDERTÄLJE ORNITOLOGISKA FÖRENING ÅRSBOK 2013 Foto Framsidan: Citronärla hane, Tullgarnsnäs 2013 Fotograf: Niclas Ahlberg 2 INNEHÅLL Södertälje Ornitologiska Förenings trettiosjätte årssammanställning

Läs mer

Fåglar i Södra Vätterbygden 3&4-2010

Fåglar i Södra Vätterbygden 3&4-2010 Fåglar i Södra Vätterbygden 3&4-2010 Jönköpings Fågelklubb Tidskrift utgiven av: Jönköpings Fågelklubb Ansvarig utgivare: Anders Söderlund Redaktion: Björn Merkell och Anders Söderlund, Redaktionsadress:

Läs mer

VBOF:s MÅNADSRAPPORT FÖR OKTOBER 2008 okt -08: 1

VBOF:s MÅNADSRAPPORT FÖR OKTOBER 2008 okt -08: 1 VBOF:s MÅNADSRAPPORT FÖR OKTOBER 2008 okt -08: 1 MINDRE SÅNGSVAN 1 ex str SV Sölve 17.10 (AJ), 37 str SV Stutanabben 18.10 (MD,TNN,RAS,MAS,CH), 10 str V Tärnö 29.10 (MAS,TOP) SPETSBERGSGÅS 2 ex str V Munkahusviken

Läs mer

Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2010

Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2010 Övervakning av fåglarnas populationsutveckling Årsrapport för Åke Lindström, Martin Green & Richard Ottvall Innehållsförteckning Summary Svensk sammanfattning Inledning Metoder Resultat och Diskussion

Läs mer

Vintermatningar i Västmanland

Vintermatningar i Västmanland 2016 Vintermatningar i Västmanland Johan Karlsson Västmanlands Ornitologiska förening 2016-01-01 2014 var det premiär för VOF:s vintermatningsguide. Den innehöll då 10 matningar i 4 olika kommuner. Västerås,

Läs mer

De internationella midvinterinventeringarna

De internationella midvinterinventeringarna 4 Midvinterinventeringar av sjöfågel i Stockholms skärgård Leif Nilsson De internationella midvinterinventeringarna startade 1967 och har där med genomförts under 40 säsonger utan avbrott och är därmed

Läs mer

Carl-HermariTfllhagen. i folktron. LTs förlag Stockholm

Carl-HermariTfllhagen. i folktron. LTs förlag Stockholm Carl-HermariTfllhagen i folktron LTs förlag Stockholm INLEDNING 11 Det ovanligas betydelse 11 Associationstänkandet 12 Betydelsen av det första och det sista 13 Mötets betydelse 13 Vad som sker med delen

Läs mer

Fåglar i Närke Årg 33 2010 Nr 3

Fåglar i Närke Årg 33 2010 Nr 3 2010 nr 3 Fåglar i Närke Årg 33 2010 Nr 3 Närkes Ornitologiska Förenings medlemstidning. Redaktör och layout Åke Lorin Brantströms gränd 12, 702 28 Örebro, tel. 019-24 49 32, 070-326 90 02. E-post: ake.lorin@telia.com

Läs mer

Verksamhetsberättelse Föreningen Grosshamns Fågelstation

Verksamhetsberättelse Föreningen Grosshamns Fågelstation Verksamhetsberättelse Föreningen Grosshamns Fågelstation Startår: 2012 (En mindre ringmärkningsverksamhet gjordes 2011 och dessa siffror har vanligen lagts till 2012 års siffror.) Verksamheten leds av

Läs mer

Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6

Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6 Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6 Rapport, år och nr: 2003:6 Rapportnamn: Fåglar och fågeldöd i Blekinge skärgård 2003 Utgåva: Första utgåvan Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371

Läs mer

årgång 19 nr 1-2-2006 nattvakan

årgång 19 nr 1-2-2006 nattvakan årgång 19 nr 1-2-2006 nattvakan Nattvakan utges av Hudiksvallregionens fågelklubb (HFK). Tidningen utkommer med två nummer årligen och erhålles av samtliga medlemmar i HFK. Årsavgiften för medlemsskap

Läs mer

Fåglar i och vid Ivösjön

Fåglar i och vid Ivösjön Fåglar i och vid Ivösjön Nils Waldemarsson Nordöstra Skånes Fågelklubb Med betydande inslag av såväl slättsjö- som skogssjökaraktärer utgör Ivösjön ett viktigt område för olika fågelarter. Det är egentligen

Läs mer

Ringmärkningen vid Tåkern 2005

Ringmärkningen vid Tåkern 2005 Vingspegeln 25 (2006) Ringmärkningen vid Tåkern 2005 Lars Gezelius Årets märksiffror blev något över genomsnittet för stationens 41:åriga ringmärkningshistoria. Det blev två ny märkarter, liksom flera

Läs mer

Reseledarna. Deltagarna. Reseberättelse Skånska vinterfåglar 7-10 januari 2011 eller resan bland reningsverk och snödrivor

Reseledarna. Deltagarna. Reseberättelse Skånska vinterfåglar 7-10 januari 2011 eller resan bland reningsverk och snödrivor Reseberättelse Skånska vinterfåglar 7-10 januari 2011 eller resan bland reningsverk och snödrivor Text: Torbjörn Winqvist och Ritva Elg Foto: Ritva Elg, Lena Johansson och Tony Johansson Illustrationer

Läs mer

Bivråkar och aftonfalk rovfågelsträcket i Falsterbo plus Hallandslokaler 27-30 augusti 2015

Bivråkar och aftonfalk rovfågelsträcket i Falsterbo plus Hallandslokaler 27-30 augusti 2015 Bivråkar och aftonfalk rovfågelsträcket i Falsterbo plus Hallandslokaler 27-30 augusti 2015 Falsterbo är känt för sitt magnifika sträck med bivråkar och andra rovfåglar kring månadsskiftet augusti/september.

Läs mer

Vi vandrade i samlad tropp mot norra Lunden och observerade vitkindade gäss, kråkor, ängspiplärkor sädesärlor och en ormvråk.

Vi vandrade i samlad tropp mot norra Lunden och observerade vitkindade gäss, kråkor, ängspiplärkor sädesärlor och en ormvråk. Torsdag: Efter avprickning av de 36 deltagarna och välkomnande av ledningsgruppen bestående av Henrik Waldenström och Rolf Vestberg rullade vi iväg från Kungsbron kl 16 med gamle bekante chauffören Björne

Läs mer

Inventering av vadarfågel inom projekt LIFE Balt-Coast

Inventering av vadarfågel inom projekt LIFE Balt-Coast Inventering av vadarfågel inom projekt LIFE Balt-Coast Sydöstra Ölands sjömarker 2011 Rapport från Segerstads fyr, Christian Cederroth Segerstads fyr Christian Cederroth Segerstads fyrplats 380 65 Degerhamn

Läs mer

Standardrutter i Stockholms län. Ett inventeringsverktyg för miljömålsarbetet. Faktablad 2012:1. Samarbete med Stockholms Ornitologiska Förening

Standardrutter i Stockholms län. Ett inventeringsverktyg för miljömålsarbetet. Faktablad 2012:1. Samarbete med Stockholms Ornitologiska Förening Foto: Fotografens namn och ev bildbyra. Fiskgjuse. Foto: Tomas Viktor. Faktablad 2012:1 Standardrutter i Stockholms län Ett inventeringsverktyg för miljömålsarbetet Standardruttsinventeringar är ett viktigt

Läs mer

årgång 20 nr 1-2007 nattvakan

årgång 20 nr 1-2007 nattvakan årgång 20 nr 1-2007 nattvakan Nattvakan utges av Hudiksvallregionens fågelklubb (HFK). Tidningen utkommer med två nummer årligen och erhålles av samtliga medlemmar i HFK. Årsavgiften för medlemsskap är

Läs mer

Tranvårarna 2000-2012 i sammanfattad form (bygger på kortrapporter från hemsidan (fr a Karin M) kompletterat av Hans Cronert)

Tranvårarna 2000-2012 i sammanfattad form (bygger på kortrapporter från hemsidan (fr a Karin M) kompletterat av Hans Cronert) 1 Tranvårarna 2000-2012 i sammanfattad form (bygger på kortrapporter från hemsidan (fr a Karin M) kompletterat av Hans Cronert) 2000 Under våren 2000 sågs rikligt med tranor i Vattenriket från mitten av

Läs mer

Dagledigas resa till Hornborgasjön den 22-23 april 2014

Dagledigas resa till Hornborgasjön den 22-23 april 2014 Dagledigas resa till Hornborgasjön den 22-23 april 2014 Deltagare: Ingemar Ander, Arne Andersson, Lennart Hellström, Arne och Gunnel Larsson, Svante Söderström, Siw och Jörgen Wetterfelt. Vi var åtta personer

Läs mer

December 2011 Nr 3 Årg 33 Örkelljungabygdens Natur

December 2011 Nr 3 Årg 33 Örkelljungabygdens Natur December 2011 Nr 3 Årg 33 Örkelljungabygdens Natur Innehåll Vinterns och vårens program sid 3 Exkursioner sid 5 Vårens, sommarens och höstens fågelobsar sid 8 Återfynd och kontroll av ringmärkning sid

Läs mer

Varangerresa med Kent Carlsson 11/6-17/6 2006

Varangerresa med Kent Carlsson 11/6-17/6 2006 Varangerresa med Kent Carlsson 11/6-17/6 2006 Sö 11/6 Hann röja det mesta från studentskivan dagen innan före jag stack med Kents bil och hämtade upp honom kl 6.00 på morgonen i Hållsta. Utan missöden

Läs mer

Lettlandsresa 23/4-26/4 2006 tillsammans med Janne Drigoris, Ann-Sofie Tedenljung, Lennart Wahlén och Anna Holst.

Lettlandsresa 23/4-26/4 2006 tillsammans med Janne Drigoris, Ann-Sofie Tedenljung, Lennart Wahlén och Anna Holst. Lettlandsresa 23/4-26/4 2006 tillsammans med Janne Drigoris, Ann-Sofie Tedenljung, Lennart Wahlén och Anna Holst. Sö 23/4 Blev upphämtad i Hållsta av AST och JD och vi for ner till Skavsta. Träffade LW

Läs mer

PDF skapad med pdffactory demo version, registrera dig på www.jsk.nu

PDF skapad med pdffactory demo version, registrera dig på www.jsk.nu Piteå Bredviksberget Byggt 2000 Bilväg fram till tornet som ibland är avstängd. I så fall promenad 500 m brant backe Harrbäcksfjärden Byggt av Vägverket i början Vid västra E-4-parkeringen av 90-talet

Läs mer

Reserapport Varanger 14 22 juni 2011

Reserapport Varanger 14 22 juni 2011 Reserapport Varanger 14 22 juni 2011 Dag 2 Vi åkte E75 norrut till Hamningberg och det första som slog var mängderna med kustlabb och havsörn längs vägen. Strandskatan en karaktärsfågel på Varanger. Observatörer:

Läs mer

Verksamheten vid Ottenby fågelstation år 2002

Verksamheten vid Ottenby fågelstation år 2002 Verksamheten vid Ottenby fågelstation år 2002 Ottenby fågelstation grundades 1946 och likartad verksamhet har nu bedrivits oavbrutet i 57 år. Sedan 1972 är ringmärkningen standardiserad, vilket innebär

Läs mer

Årsmötet 2007. FÅGELOBSERVATIONER I ANGARNSBYGDEN 3:e KVARTALET Sammanställda av Roland Staav

Årsmötet 2007. FÅGELOBSERVATIONER I ANGARNSBYGDEN 3:e KVARTALET Sammanställda av Roland Staav Nummer 4. 2006 - Årgång 36 [www.angarngruppen.se] December 2006 FÅGELOBSERVATIONER I ANGARNSBYGDEN 3:e KVARTALET Sammanställda av Roland Staav Juli 1.7 Aktivitet noterades vid tre häckplatser för brun

Läs mer

Gotland. 12 20 maj 2012. Lars Imby

Gotland. 12 20 maj 2012. Lars Imby Gotland 12 20 maj 2012 Lars Imby DELTAGARE Tor Ahlstedt, Grankulla (Finland) Björn Holgersson, Charlottenberg Börje Holgersson, Arvika Kurt Ivarsson, Ystad Joakim Johansson, Arvika Stefan Johansson, Karlskoga

Läs mer

Fågelinventering av Dala-airport 2012

Fågelinventering av Dala-airport 2012 Fågelinventering av Dala-airport 2012 Foto: Google Earfh En inventering av delvis häckande och sträckande fåglar på och intill flygplatsen Dala-airport under 2012. Genomfört av medlemmar från Tunabygdens

Läs mer

FÅGELBLADET. Nr 4 2014 December. Årgång 30 Nummer 124 INNEHÅLL

FÅGELBLADET. Nr 4 2014 December. Årgång 30 Nummer 124 INNEHÅLL FÅGELBLADET Nr 4 2014 December Årgång 30 Nummer 124 Upplaga 140 ex. Lösnummerpris 20 kr www.nefk.nu Bankgiro 448-2956 INNEHÅLL Ledare.......3 Redaktionsruta.......3 Exkursionsrapporter.....4 Rapportinstruktioner...

Läs mer

Norrbotten, Kiruna & Abisko

Norrbotten, Kiruna & Abisko Norrbotten, Kiruna & Abisko 9 17 juni 2007 Lars Imby DELTAGARE Hans Börjeson, Hammarö Torbjörn Ericsson, Kolsva Birgitta Ericsson, Kolsva Owe Hougström, Stenungsund Rolf Lindskog, Sollentuna Eva Ernstdotter-Lindskog,

Läs mer

Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2014

Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2014 Övervakning av fåglarnas populationsutveckling Årsrapport för Martin Green & Åke Lindström Innehållsförteckning Summary Sammanfattning Inledning Metoder Resultat och Diskussion (inkl. Figurer 8) 8 Artkommentarer

Läs mer

Svensk ringmärkning 2008

Svensk ringmärkning 2008 Återfyndsplatser under år 2008 av fåglar ringmärkta i Sverige. Ett av de mera anmärkningsvärda återfynden 2008 var en blåhake Luscina svecia som rapporterades från Pakistan. foto: tomas lundquist 20 fågelåret

Läs mer

Innemöte - Julagott den 14 december 2005

Innemöte - Julagott den 14 december 2005 2005 Innemöte - Julagott den 14 december 2005 Vi var ett 15-tal medlemmar som samlades kring "gröten", eller rättare sagt julbordet i Jupiter. Eva och Johan hade gjort en stor insats med att ha lagat till

Läs mer

Fåglar vid Välen 2009

Fåglar vid Välen 2009 Fåglar vid Välen 2009 Stig Fredriksson Årets mest betittade Välenfågel bör silkeshägern ha varit, med 102 svalare (Svalan-rapportörer), samt ett okänt antal som inte rapporterar på denna nyttiga sajt.

Läs mer

Angarngruppens Informationsblad

Angarngruppens Informationsblad Angarngruppens Informationsblad Nummer 1. 2012 - Årgång 42 [www.angarngruppen.se] Februari 2012. ORDFÖRA DE HAR ORDET Så kom då äntligen vintern och det efter mycken tvekan! Flera fåglar har på grund av

Läs mer