FRÅN IDÉ TILL FINANSIERING - AFFÄRSUTVECKLINGENS A TILL Ö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRÅN IDÉ TILL FINANSIERING - AFFÄRSUTVECKLINGENS A TILL Ö"

Transkript

1 FRÅN IDÉ TILL FINANSIERING - AFFÄRSUTVECKLINGENS A TILL Ö

2 VISION > Drömmar > Scenarier > 5 års sikt > Gemensamt mål för företaget (alla medlemmar delar vision) > Tänk: miljö, vem jobbar man med, reser man, hur ser en arbetsdag ut, samarbeten etc. > Realistisk & utmanande > Använd förebilder vid visionsarbetet Exempel: Rörstrands Kulturforums vision är att utveckla Rörstrand Center till ett erkänt besöksmål för keramisk småskalig produktion och turism

3 AFFÄRSIDÉ > Vad gör du? > Vad erbjuder du? > Vad skiljer dig från andra (konkurrenter)? > Vem vänder du (eller din produkt) dig till? Tydlig, kort & kommunicerbar Skapar fokus När affärsidén är etablerad så blir alla i ditt nätverk dina personliga säljare Exempel: Rörstrands Kulturforums affärsidé är att vara ett keramiskt centrum för nutida design & produktion

4 TYDLIGHET I ERBJUDANDET > Vad säljer du? > Är det en produkt eller tjänst? > Hur mycket behöver kunden involveras? > Vilka behöver involveras? Exempel: Lidköpingsuppdraget

5 VÄRDEKEDJAN 1. Idén 2. Grova skisser, modeller och/eller beskrivning 3. Marknadsevaluering 4. Kostnadsuppskattning & budget 5. Demo/prototyp 6. Marknadsanalys & strategi (SWOT, segmentering, positionering) 7. Finansiering 8. Produktion (intern/extern) 9. Marknadsföring (PR, marknadskommunikation, marknadskanaler, story-telling) 10. Marknadstest 11. Produktion (full skala) 12. Distribution/logistik 13. Priser & försäljning 14. Kundvård

6 VARFÖR VÄRDEKEDJAN? MUGG #1 MUGG #2 MUGG #3

7 1. IDÉN A. VAR KOM IDÉN IFRÅN? 1. Extern efterfrågan - Kund efterfrågar produkten 2. Intern efterfrågan - Kreatör önskar placera egen produkt på marknaden Konsekvenser på värdekedjan: 1. Kund ansvarar/hanterar stor del av värdekedjan. Finansiering färdig. 2. Kreatör ansvarar för de flesta stegen i värdekedjan. Kreatören behöver själv lösa finansiering. B. VAD ÄR DET FÖR IDÉ? 1. Forskningsbaserad - Ingen tydlig mottagare/kund. 2. Produktutveckling - Identifierad mottagare/kund. tydlig marknadspotential, generellt stor befintlig konkurrens Konsekvenser på värdekedjan: 1. Långsiktig potential. Försprång till marknaden. Måste bygga upp en marknad 2. Tydlig marknadspotential. Generellt stor befintlig konkurrens. Exempel: 1. Front, BH för män. 2. Anna Kraitz porslinskopp. Hur fick du din idé?

8 2. GROVA SKISSER, MODELLER OCH/ELLER BESKRIVNING ATT ANVÄNDAS FÖR: 1. Intern utvärdering - man får en känsla för produkten. 2. Extern första marknadsutvärdering mot kund/användare. 3. Produktionsutvärdering - går produkten att producera, kostnader etc. VISUELLT + TEXT = HISTORIA = STORY TELLING Exempel: 1. Fronts hästlampa 2. Anna Kraitz flätlampa

9 3. MARKNADSEVALUERING A. INVOLVERA KUNDEN Om det finns en kund, involvera den i utvecklingsprocessen. Kunden kan ofta sin marknad och sina kunder bäst. Exempel: fula tyska soffor B. BREDDA PUBLIKEN Inkludera vänner, kollegor, främlingar och kunder (existerande & potentiella) C. KOLLA KONKURRERANDE PRODUKTER/TJÄNSTER > Direkt konkurrerande produkter/tjänster (ersättningsprodukter) > Substitut (annorlunda produkter som fyller liknande kundbehov) Exempel: Keramikmugg & Designtorgets sortiment D. KOLLA MARKNADENS EFTERFRÅGAN > Ökar, minskar, stabil > Hur stor är marknaden? Exempel: Cheap Monday

10 3. MARKNADSEVALUERING forts. E. VISA PRODUKTEN Var inte rädd för att visa din idé. Kopior görs sällan på idéer, kopior görs utifrån produkter. Det handlar ofta om att först komma ut till marknaden och ta den med hjälp av starkt originellt varumärke. F. KORT IP (INTELLECTUAL PROPERTY) > Copyright - automatisk på skrivet material > Mönsterskydd - måste registreras > Patent - måste ansökas, lång och ofta dyr process > Fredrik Reinfeldt > Sekretessavtal Exempel: Design Dessert mot IKEA.

11 4. KOSTNADSUPPSKATTNING & BUDGET VARFÖR BUDGET? 1. Har jag råd att starta & driva projektet/produktutvecklingen? 2. Hur går det för företaget? Exempel: Anna H silikonglas PRIS/VÄRDE - KOSTNADER > Det är lättare för en kreatör att öka priset (värdet) på en produkt än att sänka kostnaderna. > Finns mycket forskning kring hur man sänker kostnaderna (logistik, produktion, design etc.) men väldigt lite forskning kring hur man sätter ett pris. Exempel: dubbla priset på espressokoppar (samma intäkter, halva produktionskostnaden), Philip Starks produkter

12 4. KOSTNADSUPPSKATTNING & BUDGET forts. BUDGETUPPFÖLJNING, CASHFLOW & CHECKKREDIT Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec TOTAL Ingående kapital Projekt Projekt Projekt Projekt TOTAL INTÄKTER Lokalhyra Lokaldrift (el, värme etc) Fast telefoni Mobiltelefoni Webb (domän, nätverk etc) Försäkringar Mässor Larm Datorer Programvara Förbrukningsmateriel Utbildning/seminarier Bokföring Revision Resor Lön Arbetsgivaravgifter Pensionskostnader TOTAL KOSTNADER RESULTAT Cashflow

13 AFFÄRSUTVECKLING A TILL Ö 5. DEMO/PROTOYP SYFTE 1. Intern utvärdering: funkar produkten, känns den bra, går den att tillverka etc. 2. Extern utvärdering: visa produkten för andra 3. Produktionsbeslut: ska du tillverka produkten eller någon annan? Qvist&Qvist Auktionsverk

14 6. MARKNADSANALYS & STRATEGI (SWOT, SEGMENTERING, POSITIONERING A. SWOT (STRENGT, WEAKNESS, OPPORTUNITY, THREAT) Interna (påverkbara) faktorer 1. Styrkor - Vad är du (eller din produkt) bättre på jämfört med dina konkurrenter? 2. Svagheter - Vad är du (eller din produkt) sämre på jämfört med dina konkurrenter? Vad saknar du eller din produkt? Externa (ickepåverkbara) faktorer 3. Möjligheter - Vilka möjligheter finns, utanför din påverkan och din verksamhet, som du (eller din produkt) kan ha fördel av? 4. Hot - Vilka hot finns, utanför din påverkan och din verksamhet, som kan hota eller hindra dig (eller din produkt)? Strategi Kan du eller ditt företag använda resultatet från SWOT:en för att utveckla din produkt eller ditt företag? Exempel: Ingrid Unsölds produkt Skuggflora : Styrka - tydlig funktion, enkelt uttryck Svaghet: svårt att kommunicera produkten Möjlighet: kvalitets vinyl, sponsrad förpackning, först på marknaden, mulituse (hissar & hem) Hot: lätt att kopiera

15 6. MARKNADSANALYS & STRATEGI (SWOT, SEGMENTERING, POSITIONERING forts. Ingrid Unsöld Skuggflora - LADP

16 6. MARKNADSANALYS & STRATEGI (SWOT, SEGMENTERING, POSITIONERING forts. B. SEGMENTERING Vem är din kund? Var är din marknad? 1. Geografisk Land (Sverige, Skandinavien, Europa etc.), stad/landsort etc. 2. Demografisk Ålder, kön, inkomst, yrke etc. 3. Livsstil Skatare, intellektuella, trädkramare, designsnobbar etc. 4. Beteendemönster Användarfrekvens (hur ofta används produkten), hur används produkten, när används produkten etc. 5. Köpbeteende Varumärkespreferens, prismedvetande, hur ofta köps produkten (hur ofta köper kunden en ny, jmf tandborste) etc.

17 6. MARKNADSANALYS & STRATEGI (SWOT, SEGMENTERING, POSITIONERING forts. B. SEGMENTERING forts. När du väljer ditt segment studera följande faktorer: 1. Segmentets storlek 2. Segmentets tillväxt 3. Samband mellan produkt och kundens efterfrågan inom segmentet 4. Möjlighet att differentiera din produkt från andras produkter inom segmentet 5. Segmentets vilja att betala för just din produkt Segmentering Skapa Personas Persona = din typiska/e kund

18 6. MARKNADSANALYS & STRATEGI (SWOT, SEGMENTERING, POSITIONERING forts. C. POSITIONERING - UNIQUE SELLING POINT (USP) Varför ska en potentiell kund köpa just din produkt istället för en konkurrerande produkt? Jo, därför att din produkt erbjuder större VÄRDE för kunden jämfört med konkurrenters produkter genom MÄTBARA och/eller EMOTIONELLA aspekter/funktioner! Produkten ska ge kunden positiva associationer tydligt visa på sina fördelar och dessa bör vara enkla att komma ihåg för kunden Exempel: titta på din produkt genom kundens ögon.

19 6. MARKNADSANALYS & STRATEGI (SWOT, SEGMENTERING, POSITIONERING forts. C. POSITIONERING - UNIQUE SELLING POINT (USP) > Vad skiljer dig från andra? > Personlighet & professionell > Hantverket & skicklighet > Egen utpräglad stil > Snabbhet > Starkt nätverk, samarbeten» styrka att vara fler än en > Billigast/dyrast Exempel: Lyx (dyrast), Syntes (skickligast)

20 6. MARKNADSANALYS & STRATEGI (SWOT, SEGMENTERING, POSITIONERING forts. SAMMANFATTNING MARKNADS STRATEGI 1. Produkt Vilka egenskaper ska din produkt ha för att tillfredsställa kundens efterfrågan? 2. Pris Vilket pris ska du sätta på din produkt och vilken prisstrategi ska du tillämpa? 3. Plats Hur ska du leverera produkten till dina kunder (egen butik, återförsäljare etc.)? 4. Promotion Hur ska du kommunicera fördelarna i din produkt till dina potentiella kunder (reklam, PR, tidskrifter, mässor etc.)? Exempel: Alltid svårt att höja priset, börja med ett högt pris. Rabattera aldrig utan att du låter kunden veta det.

21 7. FINANSIERING VEM KAN FINANSIERA DIN PRODUKT/PROJEKT? 1. Leverantörer > Långa kredittider > Delad risk (leverantören investerar då det skapar affärsmöjligheter för dem, ex. investering i verktyg) 2. Kunder > Korta betalningsvillkor > Ingen/begränsad kommissionsförsäljning > Delad risk (kund betalar innan leverans) 3. Sponsorer > Betalning i goodwill och publicitet > Säkra att sponsorer är informerade (och tillfredsställda) om vad de kommer att få ut av sponsringen > Glöm inte att tacka sponsorerna 4. FFF - Friends, Family, Fools 5. Bartering - byte av tjänster

22 7. FINANSIERING forts. VEM KAN FINANSIERA DIN PRODUKT/PROJEKT? 6. Bank > Lån (kräver ofta en fullständig affärsplan) > Kredit - checkkredit ( kr kan ta smällen mellan räkningar och intäkter) 7. Affärsänglar > Förmögna personer, ofta ex-entreprenörer som har gjort lukrativa exits > Investera ofta lite pengar men mycket tid, nätverk och erfarenhet 8. Riskkapital > Ovanligt i design-, konst- och konsthantverksvärlden pga beroendet av kreatören Exempel: Filippa K 9. Eget kapital > Krävs ofta när man söker kapital hos affärsänglar och riskkapital 10. Stipendier 11. Mässor > Prototyper som uppskattas av publik - samla ihop potentiella kunders kontaktuppgifter och förmedla till producent 12. EU-finansiering

23 c/o Claes Boman Kungsgatan 9A Göteborg +46-(0)

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen En specialrapport från Bullstreet - Maj 2012 5 STEG MOT 1 MILJON ibolaget tar över världen Bästa köp just nu Företagsuppdateringar Bullstreets 10 budord Snabbgranskning av företagen Vi blickar framåt Apple

Läs mer

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Innovation och entreprenörskap handlar om att realisera idéer. En idé ska inte stanna i ett potentiellt värde utan ska realiseras

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning

Läs mer

Vad är ett företag utan marknad?

Vad är ett företag utan marknad? 3. MARKNAD Introduktion Vad är ett företag utan marknad? 3 Nuläge 3 Vision och mål 11 Strategi 12 Aktiviteter 14 Uppföljning 16 Fördjupning Produkten 17 Kunden 25 Marknadsundersökningar 34 Kundanpassning

Läs mer

Coompanions affärsplan

Coompanions affärsplan Coompanions affärsplan Innehållsförteckning affärsplan: 1 Vår idé Affärsidé 2 Vi som företagare Kontaktinfo Medlemmar och kompetenser Medlemmarnas kontaktuppgifter Styrelse Värdegrund Rådgivare/Nätverk

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Att sälja smycken och tjäna på det

Att sälja smycken och tjäna på det Innehåll Kan man sälja smycken och tjäna på det? Sida 2 Vad vill du med ditt skapande? Sida 3 Hobby eller företag? Sida 4 Vem ska köpa dina smycken? Sida 5 Dina kunder Sida 6 Ge referenser Sida 7 Kundens

Läs mer

AFFÄRSMODELLSGUIDE SAMISK DESIGN OFFENTLIG MILJÖ

AFFÄRSMODELLSGUIDE SAMISK DESIGN OFFENTLIG MILJÖ AFFÄRSMODELLSGUIDE SAMISK DESIGN OFFENTLIG MILJÖ BAKGRUND Förord Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji har under åren 2013-2015 arbetat med affärsområdet offentlig design genom EU-projektet Affärsmodell för

Läs mer

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg Marknadsföring Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg MARKNADSFÖRING Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare Åsa Gerdes Metoder, teorier och verktyg Tack

Läs mer

Affärsplan 2012/2013. Relax your mind

Affärsplan 2012/2013. Relax your mind Affärsplan 2012/2013 Relax your mind Face UF erbjuder, via direktförsäljning, dig som privatperson väldoftande ansiktsmasker som ger dig chansen att skapa ditt eget hemma spa s Innehåll Affärside Ledstjärnor

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1 Marknadsanalys Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04 Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren Sida 1 1 Sammanfattning!... 3 2 Bakgrund och syfte!... 4 3 Genomförande och metod!... 5 4 Nulägesanalys!...

Läs mer

Delägare Namn på alla delägare, deras ägarandel och deras arbetsuppgift och arbetstid i företaget.

Delägare Namn på alla delägare, deras ägarandel och deras arbetsuppgift och arbetstid i företaget. AFFÄRSPLAN 1 Innehållsförteckning Sid. 3 Affärsplan 4 Affärsidé 6 Vision, mål och strategi 7 Verksamhet 8 Företagets omvärld - kunder och marknad 9 Konkurrenter 10 Nätverk och samarbete 11 Marknadsföring

Läs mer

TEIM02 - Marknadsföring

TEIM02 - Marknadsföring LiTH Linköpings Universitet TEIM02 - Marknadsföring En sammanfattning och tentamensinläsning Andreas Åhwall 2011 Innehåll Föreläsning 1 Introduktion & Begrepp... 6 Säljkoncept... 6 Produktorientering -

Läs mer

Marknadsföring för nystartade modeföretag

Marknadsföring för nystartade modeföretag Högskoleexamen i textil produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning Textilhögskolan 2013-05-31 Rapportnr. 2013.10.17 Marknadsföring för nystartade modeföretag Moa Arnell, Emma Axgart, Moa

Läs mer

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG Arbetsmaterial Har du fått detta arbetsmaterial i din hand så funderar du förstås på att starta eget företag. Vi på ALMI Företagspartner ser som vår uppgift att ge dig verktygen

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006

AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006 AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Planeringsarbete och nya idéer... 3 1.1 Att planera affärsutveckling... 3 1.2 Olika slag av idéer för utveckling...

Läs mer

Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt

Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt Sammanfattning När Mary Kay Ash 1963 gick i pension

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

SLÖJD, HANTVERK OCH FÖRETAGANDE

SLÖJD, HANTVERK OCH FÖRETAGANDE SLÖJD, HANTVERK OCH FÖRETAGANDE Produktion: Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, Stockholm 2013 Koncept, innehåll: Rebecca Ahlstedt, näringskonsulent, NFH Text: Susanne Helgeson, Vurm produktion Grafisk form,

Läs mer

Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 4. Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 10

Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 4. Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 10 Energiföretagaren Arbetshäfte Detta arbetshäfte är framtaget i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera och utveckla ett energiföretagande

Läs mer

Varför en bok om 167 handfasta tips som förbättrar lönsamheten?

Varför en bok om 167 handfasta tips som förbättrar lönsamheten? Innehåll Varför en bok med 167 handfasta tips som ökar din lönsamhet? Vi på Sinf 5 tips om lyckade kompanjonskap 5 tips om styrelsearbete 5 tips om verksamhetsplanering 5 tips om budget 5 tankar om externa

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer