ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PATENT & VARUMÄRKEN ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Patent & Varumärken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PATENT & VARUMÄRKEN ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Patent & Varumärken"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PATENT & VARUMÄRKEN ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Patent & Varumärken Advokaten hjälper dig vid tvist Ett intrång i ett patent eller varumärke kan få allvarliga konsekvenser för ett företag. Vid en process krävs gedigen juridisk specialistkompetens. Läs mer om juridiska processer på sidan 10 MATERIA FÖRKROPPSLIGAR VARUMÄRKET Varumärket Materia är en äkta framgångssaga. Designmöbelföretaget startades 1992 av Kersti Sandin och Lars Bülow. Sedan starten har man jobbat konsekvent för att göra Materia till ett starkt varumärke, ett mål man idag kan säga sig ha uppnått med råge. Ett varumärke är som en levande organism, menar Lars Bülow. Den kan ha ett långt liv om det sköts och vårdas rätt. Allt vi är och gör i Materia ska stärka varumärket. Jag ser inte design och arkitektur som kostnader, utan som strategiskt viktiga investeringar för att bygga varumärke och skapa en långsiktig tillväxt och lönsamhet. Miljön vi vistas i påverkar oss mer än vi tror. Vi mår bättre om den fysiska miljön stimulerar känslor och upplevelser, menar Materias vd, Lars Bülow. Vad är varumärket värt vid uppköp? I och med att nya regler infördes i EU för börsföretags finansiella rapportering vid företagsförvärv måste nu även immateriella tillgångar värderas och tas upp i redovisningen vid företagsköp. Läs mer på sidan 12 NOVEMBER 2005 Läs mer om varumärkesvärdering på sidan 14 EU-PATENT ÄR EN GENERATIONSFRÅGA Införandet av ett gemenskapspatent inom EU har diskuterats sedan 60-talet. Största stötestenen har varit språkfrågan. Därför tror jag att EU-patent är en generationsfråga. Dagens europeiska ungdomar är duktiga på engelska, så när de ersätter dagens beslutsfattare i EU kommer EU-patentet att bli verklighet, menar PRV:s generaldirektör, Gun Hellsvik. Läs mer om Gun Hellsviks syn på EU-patent, immaterialrätt och konkurrensrätten på sidan 2 LÖNSAMT MED PATENT OCH VARUMÄRKE Trots att ett företags immateriella tillgångar såsom uppfinningar, varumärken eller produktdesign kan vara mer värda än de materiella tillgångarna är dessa paradoxalt nog lågt prioriterade. Läs mer om patent- och immaterialrätt på sidan 4 VISST GÅR DET ATT PATENTERA MJUKVARA Nästan alla nya produkter har numera elektronik inbyggd. Finns elektronik, så finns det oftast även processor och mjukvara. Ett datorprogram i sig kan inte patenteras, men om det kan anses ha teknisk karaktär, kan man även patentskydda datorprogram. Läs mer om mjukvarupatent på sidan 6 BEHÖVS TEKNISK OMVÄRLDSBEVAKNING? SIDAN 9 ANNONS ANNONS INGÅR SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI, NOVEMBER 2005

2 2 ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PATENT & VARUMÄRKEN ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EU-patent är en generationsfråga Det säger Gun Hellsvik, generaldirektör på PRV. Hon visar sig ha starka visioner om både EU-patent och de nordiska patentverkens framtida roll. Eller vad sägs om införandet av ett gemensamt EU-patent med engelska som enda patentspråk, en EU-domstol för patenttvister och ett nordiskt patentverk? På lång sikt ser Gun Hellsvik ett behov av att på internationell nivå reformera hela immaterialrätten och hitta en balans mellan den och konkurrensrätten. I framtiden får nationella gränser allt mindre betydelse. Med ett EU-patent kommer även antalet ansökningar om nationella patent att minska, säger Gun Hellsvik, generaldirektör på PRV NÄR FÅR VI ETT EU-PATENT? Redan på 1960-talet diskuterade man inom dåvarande EG behovet av ett gemenskapspatent. Inget beslut fattades, men en rad europeiska länder gick vidare vid sidan av EG och tog fram EPC-konventionen Idag är alla EU-länder plus en rad länder i östra Europa med i EPC. Genom EPC och EPO har vi också fått en praxis och tolkning av immaterialrätten, som jag står helt bakom. Språkfrågan har dock alltid varit det stora hindret för genomförandet av ett EU-patent, förklarar Gun Hellsvik bakgrunden. Jag tycker det räcker med ett språk, engelska, medan regeringen och flera tunga EU-länder driver önskemålet om tre, engelska, tyska och franska. Flera länder motsätter sig att ett EU-patent ska begränsas till ett eller tre språk, eftersom språkkunnigheten, särskilt i engelska, inte är så god. Man kan också misstänka att det även handlar om nationell prestige, säger Gun Hellsvik med ett litet leende. Därför tror jag att införandet av ett EU-patent är en generationsfråga. Unga människor i länder som Spanien och Italien är duktiga på engelska, så när de ersätter dagens beslutsfattare i EU kommer EUpatentet att bli verklighet. Det räcker dock inte med att lösa språkfrågan. EU måste också hitta en lösning för en gemensam tvistedomstol. Hur ska den fungera? Var ska den ligga? Däremot behövs ingen ändring av immaterialrätten eller praxis för att ansöka och godkänna EU-patent. DU TROR PÅ ETT NORDISKT PATENTVERK? I framtiden får nationella gränser allt mindre betydelse. Med ett EU-patent kommer även antalet ansökningar om nationella patent att minska. Det danska och norska patentverket är små, men tillsammans med PRV, kan vi bilda ett slagkraftigt nordiskt patentverk. För nordiska uppfinnare kan det också vara nog så viktigt rent psykologiskt att ha kontakt med Stockholm eller Oslo och inte Muschen. Vi har presenterat en studie om möjligheter och inriktning för ett nordiskt patentverk och Nordiska ministerrådet har sagt ja. EUROPA JÄMFÖRT MED USA? Det finns skillnader mellan Europa och USA. Den största är väl principen om hur man kan få patent, där Europa har first to file och USA har first to invent. Det verkar också ha varit enklare att få patent i USA. Det har därför funnits en press på att sänka kraven i Europa, men patentverk och näringslivet i Europa vill behålla våra höga patentkrav. Vi har haft ett antal möten för att se hur Europa och USA kan närma sig varandra. Det finns ju i botten också ett gemensamt intresse av att underlätta för företag och uppfinnare att verka över gränserna på öppna marknader. Eftersom USA och Japan har mycket stora patentverk, medan Europa kännetecknas av ett stort antal små nationella patentverk, har det varit svårt att samla alla till möten och tidigare har det varit EPO som varit diskussionspartner. Eftersom EPO inte har rätt att förhandla, har vi nu börjat genomföra sittningar med USA och Japan där alla europeiska patentverk har varit representerade. I det första gemensamma mötet i våras kom positiva signaler från USA. Det är förvisso mycket långt kvar, men dialogen har kommit igång! BEHÖVS PRV? Oh ja! Små företag har inte råd att själva bygga upp en kompetens om patent- och varumärkesrätt. De kommer att behöva hjälp av PRV med dom första stegen i processen att skydda sina nya uppfinningar. För de stora företagen är det viktigt att kunna rekrytera patentingenjörer från PRV. Man ska veta att civilingenjörer som kommer till PRV får genomgå en flerårig utbildning hos oss för att bli patentingenjörer. IMMATERIALRÄTTENS FRAMTID? Vi har idag en helt annan verklighet än den som gällde när immaterialrätten kom till på 1800-talet. Egentligen behövs därför en total översyn av immaterialrätten Den måste då också kopplas till den dagens konkurrensrätt, som är mycket mer omfattande än vad den var på talet. Då var det lätt att skilja rättighetsområden åt: upphovsrätten gällde för musik och text och patent för uppfinningar som gick att se och ta på. I den digitala världen går områdena in i varandra. En översyn av immaterialrätten och en harmonisering mellan länder skulle underlätta för företag att röra sig fritt på marknader. Inom FN arbetar WIPO med immaterialrätten. Här finns olika åsikter och u-länder som kan börja från scratch har tillfört nya tankar och idéer. Jag tycker det är viktigt att lyssna på dem och respektera hur de tänker. De kan rentav tillföra saker som vi tappade bort när vi skapade immaterialrätten på 1800-talet. Samtidigt finns det en risk att WIPO undergräver hela immaterialrätten om man går för långt. Det finns faktiskt förslag om att överföra vissa frågor till WTO, som ju är en handelsorganisation. Jag anser att det är viktigt att hitta rätt balans mellan immaterialrätten och handels- och konkurrensrätt. För grundtanken för patent får man inte släppa: den som gör en insats och skapar något nytt, måste få bli belönad för sin uppfinning, avslutar Gun Hellsvik. MED DAGSTIDNINGENS RÄCKVIDD OCH FACKTIDNINGENS FOKUS PATENT OCH VARUMÄRKEN EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET. Projektledare: Andreas Hall, Redaktionsansvarig: Petter Renhuldt, Grafisk Form: Mikaela Thimmig,Mediaplanet. Original: Fredrika Pontén,Mediaplanet. Repro:Ordbild, Tryck:Svenska Tryckcentralen, Mediaplanet är världsledande inom tematidningar i dags- och kvällspress.för mer info kontakta Thomas Forsgren, Distribueras med Dagens Industri november 2005.Synpunkter på våra OMSLAGSFOTO: HANS HJELMSTAD INNEHÅLL: Lönsamt med patent och varumärke s. 4-5 Skyddet av ett företags immateriella tillgångar är dessvärre ofta lågt prioriterat i förhållande till skyddet av de materiella tillgångarna. Så söker du ett svenskt patent! s. 6 Vill man ha ett patent börjar man oftast med en svensk patentansökan till PRV. Visst går det att patentera mjukvara s.6 Ett datorprogram i sig kan i lagens mening inte patenteras, men om det kan anses ha teknisk karaktär, kan man patentskydda datorprogram. Patentet lyfte exporten genom taket s. 8 Jan Svenssons patentansökan bidrog till att företagets omsättning tiodubblades på tre år. Behövs teknisk omvärldsbevakning? s.9 Hur kan teknisk omvärldsbevakning nyttjas som ett strategiskt instrument för att vinna kampen om marknaden och kunderna? Vad tror experterna om patentets framtids. 10 Advokaten hjälper dig vid tvist s.10 Ett intrång i ett patent eller varumärke kan få allvarliga konsekvenser för ett företag. Materia förkroppsligar varumärket s.12 Designmöbelföretagets vd Lars Bülow om varumärkesbyggande och vikten av designskydd. Vad är varumärket värt vid uppköp? s.14 Håller patentet i en tvist? Är min bransch patentintensiv? Vilka är konkurrenterna? Är uppfinningen ny? Vi ger svaren! Gör jag intrång? Kan idén patenteras? Hur ska jag bevaka utvecklingen? Tel: , Sveavägen 105, Stockholm

3 Experter på immaterialrätt PATENT VARUMÄRKEN DESIGN UPPHOVSRÄTT FIRMARÄTT MARKNADSRÄTT LICENSAVTAL EG-RÄTT PROCESSER BEVAKNINGAR IP-STRATEGIER IP DUE DILIGENCE DOMÄNNAMN Albihnskoncernen är en strategisk rådgivare till näringslivet sedan 1891 och är idag en av Europas ledande immaterialrättsbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, München och Köpenhamn. Antalet konsulter uppgår till ca 100 specialiserade på patent, varumärken, design och övrig immaterialrätt. Albihns placerade sig i år återigen i topp i Managing Intellectual Propertys årliga undersökning avseende bästa byrå i Sverige vad avser såväl patent som varumärken/copyright. Resultatet är speciellt hedrande eftersom undersökningen grundar sig på branschexperternas värdering av vår kompetens. Under 2005 har Albihns av Superbrand Sveriges varumärkesråd också utsetts till ett av Sveriges starkaste business-to-business varumärken. Stockholm Göteborg Malmö Köpenhamn +45-(0) München +49-(0) MARKNADER. EN LEVERANTÖR. NYHET!.EU OLIKA VALUTOR, MISSADE LÖPTIDER OCH KRÅNGLIG VARUMÄRKESJURIDIK FÖR WEBBEN? LÅT OSS REGISTRERA, SKYDDA OCH HANTERA ERA DOMÄNER.

4 4 ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PATENT & VARUMÄRKEN ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EN LITEN DOS HISTORIA När introducerades idéen om ensamrätt till en uppfinning eller ett konstnärligt verk? Ja, ensamrätten förekom på sina håll redan i tidiga mänskliga samhällen, fast då mer i form av visad respekt för Tänk om Leonardo da Vinci hade patenterat sina uppfinningar den som skapat originalet. Det sägs att inuiterna inte sjöng en annan mans sång. Den romerske historieskrivaren Atheneus skrev om ett rike, där den som lyckades skapa en ny välsmakande maträtt, kunde få ett ettårigt skydd för receptet. Tidigt handlade det mer om vördnad än ekonomiska värden. Innan bokkonsten kom var det också ofta lika krävande att tillverka en kopia som ett original. Med boktryckarkonsten kunde man med tryckpress masstillverka kopior. Ensamrätten till att reproducera fick ett ekonomiskt värde och behovet av en immaterialrätt växte snabbt fram. Tidigt ute med en lagstiftning var Venedig, där bland annat Sabellicus 1486 fick ensamrätt att trycka ett bokverk om Venedigs historia. I England tog parlamentet 1623 fram en patentlag, Statue of Monopolies, som främst var till för att skydda uppfinnare från kungens ganska godtyckliga utfärdanden av ensamrätter. Sverige fick 1819 sin första lagstiftning om patent. Lagen gav exklusiva privilegier till en person för att använda sin uppfinning under 15 år. Den ersattes av 1834 års patentlag. På grund av Pariskonventionen från 1883, tillkom i Sverige 1884 en ny förordning som omfattar patent, varumärken och mönster. I Pariskonventionen kom alla undertecknande länder, inklusive Sverige, överens om bestämmelser om så kallad prioritet. Det innebär att om den som inom ett år från ansökningsdagen för patent i ett konventionsland, ansöker om patent i ett annat konventionsland, så utgör nyhetsmaterial som publicerats under året inget hinder för patentansökan. År 1968 fick Sverige sin nuvarande patentlag. Den har sedan anpassats och harmoniserats med Europeiska Patentkonventionen (EPC). Lönsamt med patent Vilket industriföretag låter dörrarna stå vidöppna till fabrikens alla maskiner? Vilken biltillverkare parkerar nyproducerade bilar olåsta på allmän gata? Har du hört om kontor som inte har lås och passerkort till sekretessklassade avdelningar? Nej, sanningen är att företag lägger ner stora pengar på att skydda sina materiella tillgångar med lås, larm, vakter och försäkringar. Samma synsätt finns tyvärr ofta inte på vikten av att satsa pengar på att skydda immateriella tillgångar. Sådana tillgångar, som egna uppfinningar, tekniska lösningar och varumärken samt egen produktdesign, kan vara värda mycket mer än företagets materiella tillgångar. Patent- och immaterialrätten erbjuder här ett regelverk för ensamrätt för patent och skydd av varumärken och design. VAD ÄR IMMATERIALRÄTT? Nästan alla tillverkade produkter som vi ser runt omkring oss har en gång bara varit idéer i någons huvud. En produkts såväl funktionella som estetiska utformning var en gång endast tankar och känslor hos en skapande formgivare. Sedan 1800-talet har mycket som skapats skyddats av immaterialrätten. Med dagens snabba tekniska utveckling, globaliseringen och det framväxande digitala informationssamhället ökar immaterialrättens affärsstrategiska och ekonomiska betydelse nu mycket snabbt. I immaterialrätten finns ett helt regelverk som skyddar tekniska uppfinningar, varumärken och design. Man diskuterar nu också hur immaterialrätten ska hantera patent för digitala uppfinningar som datorprogram och it-relaterade affärsmetoder. Traditionellt har immaterialrätten varit nationell. Ansökan om patent och skydd av varumärken och design/mönster har fått göras i varje land. Konventioner och avtal som EPC (europeisk patentansökan) och PCT (internationell patentansökan) driver dock på en utveckling mot förenklad ansökan till många länder samtidigt. I EU pågår diskussioner om ett etablera ett gemenskapspatent, det vill säga ett enda patent som kan gälla för alla medlemsländer. Fortfarande är det dock så att patent måste översättas till varje lands språk där patentet ska gälla. Varumärken, kan precis som patent, registreras hos PRV för den svenska marknaden. Det går också att via PRV ansöka om internationell varumärkesregistering hos World Intellectual Property Organization (WIPO). En annan möjlighet är att registrera ett gemenskapsvarumärke som gäller inom hela EU. En sådan registrering görs direkt hos EU:s varumärkesmyndighet, Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM). Även för design kan du få mönsterskydd i hela EU via OHIM.

5 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PATENT & VARUMÄRKEN ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 5 och varumärke VAD ÄR ETT PATENT? Patent ges på nya tekniska lösningar och uppfinningar. Genom patentet får uppfinnaren ensamrätt under 20 år att använda sin uppfinning kommersiellt. Ett patent hindrar andra att kopiera, tillverka eller sälja uppfinningen. Patent kan därför stödja affärsstrategier genom att skydda en uppfinning. Patentet är i grunden en överenskommelse mellan uppfinnare och staten. Uppfinnaren får lön för all sin möda och kan exploatera och tjäna pengar på sin uppfinning mot att staten får offentliggöra den för allmänheten. Genom att göra uppfinningen allmänt känd är tanken att patentet både ska bidra till den tekniska utvecklingen och motivera och belöna uppfinnare att skapa nytt. Ett offentliggörande gör den nya tekniken tillgänglig för alla och banar väg för vidareutveckling av tekniken och nya uppfinningar inom samma teknikområde. VAD KRÄVS FÖR ETT PATENT? Uppfinningen ska lösa ett tekniskt problem på ett nytt sätt. Lösningen behöver inte vara effektivare eller bättre än befintliga lösningar, men den måste vara ny och annorlunda. Det är alltså idéens praktiska utformning och tekniska användning som skyddas med patentet. Patent kan man därför få inte bara för produkter, utan för även metoder och teknisk användning. För att få patent måste uppfinningen uppfylla vissa krav för att vara patenterbar : den måste måste vara industriellt tillämpbar, vara ny och ha uppfinningshöjd. Med industriellt tillämpbar menas att uppfinningen ska ha teknisk karaktär och effekt samt vara reproducerbar. Teknisk Genom att göra uppfinningen allmänt känd är tanken att patentet både ska bidra till den tekniska utvecklingen och motivera och belöna uppfinnare att skapa nytt. karaktär betyder att uppfinningen är en produkt eller ett sätt att tillverka något. Det får med andra ord inte bara vara en upptäckt eller teori. Med teknisk effekt menas att uppfinningen löser ett problem på ett Patent ges på nya tekniska lösningar och uppfinningar. Genom patentet får uppfinnaren ensamrätt under 20 år att använda sin uppfinning kommersiellt. tekniskt sätt. En uppfinning som är reproducerbar ger samma tekniska resultat varje gång man använder uppfinningen. En uppfinning anses vara ny om den inte var känd innan datum för patentsansökan. Med uppfinningshöjd avses att uppfinningen skiljer sig väsentligt från uppfinningar som redan är kända. En fackman får inte heller bedömas lätt kunna göra samma uppfinning. VAD ÄR ETT VARUMÄRKE? Ett varumärke är ett kännetecken som ett företag eller person använder för att särskilja en vara eller tjänst från andras eller för att framhäva den egna varan. Varumärket kan bestå av alla tecken som kan visas grafiskt, som bokstäver, siffror och figurer. Själva varan eller dess förpackning kan också fungera som varumärke. Även ljud, färger och melodislingor går att registrera som varumärken. Rätten till ett varumärke hindrar andra att använda det eller liknande kännetecken för sina produkter och tjänster eller i sin Ett patent hindrar andra att kopiera, tillverka eller sälja uppfinningen. reklam och marknadsföring. Ett skydd av varumärket hindrar alltså andra att kopiera det eller ägna sig åt renommésnyltning. Skyddet gäller tio år från dagen ansökan lämnades in och kan sedan förlängas med 10 år i taget. Kraven för att få registera ett nytt varumärke är att det har så kallad särskiljningsförmåga, med andra ord, att det är ägnat att uppfattas som ett varumärke och inte till exempel är beskrivande för varan eller tjänsten ifråga. PRV tar även hänsyn till i vilken omfattning och under hur lång tid märket har använts. Ett varumärke som från början inte hade särskiljningsförmåga kan tack vare inarbetning på marknaden senare ändå uppfattas som ett varumärke av konsumenter och därför ha rätt till registrering. Ett varumärke får inte heller vara förväxlingsbart med namn, firma eller varumärke för någon annan eller någon annans varumärke som är inarbetat då ansökan sker. (Källa: PRV) PATENT I HISTORIEN Post-it är ett välkänt varumärke för 3M. På 1970-talet arbetade Spencer Silver på forskningslabben på 3 M. Målet var att ta fram ett starkare självhäftande material. Istället råkade han få fram en yta med supersvag vidhäftning. Det fäste vid föremål, men kunde lätt tas bort. Ingen visste då vad man skulle göra med uppfinningen. Fyra år senare sjöng en annan 3Mforskare i kyrkokören. Han använde markörer i sin psalmbok för att snabbt hitta rätt ställen, men de ramlade ofta ur. Men så kom han ihåg vad Silver hade tagit fram. Succén blev omedelbar. Lapparna satt kvar och kunde tas bort utan att skada sidorna i boken. Resten vet vi alla! Patent på det första blixtlåset, zipper, fick amerikanen Elias Howe Svensken Gideon Sundbäck vidareutvecklade sedan blixtlåset genom att stansa ut häktorna och klämma fast dem i två tygband som kunde sys fast med maskin. Alla vet nog att Alfred Nobel uppfann dynamiten. Han fick det svenska patentet Med dynamiten löste Alfred Nobel problemet med att kunna hantera nitroglycerin, som är stötkänsligt. I dynamiten blandas nitroglycerin med porös kiselgur. Dynamiten förpackas i patroner, dynamitgubbar, och antänds med en sprängkapsel. Frans Wilhelm Lindqvist fick 1892 patent på ett tryckluftsdrivet fotogenkök. Det så kallade Primusköket såg dagens ljus. Sfäriska kullager uppfanns 1907 av Sven Wingquist. Han var också chef för Svenska Kullagerfabriken, SKF, som startades 1907 på hans initativ. Gustav de Laval och dansken L.C.Nielsen utvecklade oberoende av varandra de första kontinuerligt arbetande separatorerna. År 1883 grundade Gustav de Laval AB Separator, som vi alla idag känner som Alfa-Laval AB. Do you have what we in Sweden call skiftnyckel? Detta av en känd svensk ofta citerade uttalande syftar på en svensk uppfinning som man faktiskt kan förvänta sig att nästan alla har. Johan Petter Johansson fick patent på skiftnyckeln Vi tillhandahåller tjänster inom hela den immateriella sektorn patent,varumärken, design (mönster), copyright och firmaregistrering. Fråga; Hej! Jag vill ha en omvärldsbevakning, hur gör jag? Fråga; Hej! Går det att skapa ett digitalt arkiv för mina patent? Fråga; Hej! Kan jag få en bevakning levererad via webben? Svar; Har du prövat ArchiveOnline... GOTAPATENT AB PATENT VARUMÄRKEN MÖNSTER Box 3127, Jönköping Tel: Fax: Tel: , Sveavägen 105, Stockholm

6 6 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PATENT & VARUMÄRKEN ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Så söker du svenskt patent Ett patent är ett sätt att skydda en bra idé. Vill man ha ett patent börjar man oftast med en svensk patentansökan till PRV. Från den dag du har lämnat in din ansökan till PRV är ansökans nummer, oftast ditt namn och uppfinningens benämning offentlig. Efter 18 månader blir hela ansökan offentlig. Ansökans nummer, sökandes namn och benämning på ansökan finns i Svensk Patenttidning på PRV:s webb (www.prv.se). Det går sällan bra att helt själv utforma och lämna in och sedan Från den dag du har lämnat in din ansökan till PRV är ansökans nummer, oftast ditt namn och uppfinningens benämning offentlig. försvara en patentansökan, utan det är oftast bäst att anlita en patentbyrå som ombud. I patentansökan ska man beskriva och förklara uppfinningen samt specificera vad man vill ha patent på. I ansökan måste det finnas beskrivningen, patentkrav, sammandrag och eventuella ritningar. Beskrivningen ska ha en allmän del och en speciell del. Den allmänna delen beskriver det problem som uppfinningen ska lösa och ange den så kallade teknikens ståndpunkt, med andra ord vilken teknik och vilka lösningar som redan finns idag. Den speciella delen beskriver uppfinningen i detalj. Denna beskrivning måste vara så utförlig att en fackman med hjälp av den kan använda uppfinningen. PATENTKRAVEN SKRIVS ner på egna sidor separerat från beskrivningen av uppfinningen. Vad som skrivs i patentkraven styr vilken omfattning patentskyddet kan få. Det är därför viktigt att vara noggrann med hur patentkraven utformas. Man kan lista flera självständiga krav med olika underkrav. Varje självständigt krav ska innehålla: benämning på uppfinningen, teknikens ståndpunkt (vad tekniken har gemensamt med tidigare teknik och bygger på) och vad som är nytt och säreget med den nya uppfinningen. JUST VAD SOM ÄR NYTT och säreget kallas kännetecknande delen av kravet och måste vara mycket utförligt. Vanligtvis VAD HÄNDER EFTER ANSÖKAN? inleds avsnittet med kännetecknad av för att beskriva den tydliga skillnaden mellan det som är känt och det nya i uppfinningen. Ansökan ska också ha ett sammandrag på inte mer än 150 ord på ett separat papper, som sammanfattar det tekniska innehållet i ansökan. Först kontrollerar PRV att ansökan är rätt ifylld. Finns det allvarliga brister i ansökan får du ett så kallat formellt förläggande som ska besvaras inom viss tid för att ansökan inte ska avskrivas. I nästa steg undersöker en civilingenjör på PRV om uppfinningen är patenterbar. Stöter ingenjören på andra uppfinningar som löser problemet på samma sätt som din uppfinning, meddelar PRV att det finns hinder mot din patentansökan. Du får då ett så kallat tekniskt förläggande från patentingenjören med en bedömning av hur patenterbar uppfinningen är och information om vilka dokument som beskriver liknande tekniska lösningar. Får du ett sådant förläggande ska du svara med att framhäva det som är nytt och säreget med uppfinningen. Tycker ingenjören efter förläggande och svar att uppfinningen är patenterbar, skickar han eller hon ett slutförläggande. Det är ett meddelande om att PRV kommer att bevilja din patentansökan. Du får då också kontrollhandlingar för att kunna se hur det godkända patentet kommer att se ut. Slutligen krävs att du svarar på slutförläggandet och godkänner att patentet får det utseendet. Det är en avgift för den patentskrift som PRV ska ta fram. Beslutet om nytt patent kungörs sedan i svensk Patenttidning. (Källa: PRV) Det går utmärkt att patentera mjukvara Det säger Ulf Kärn på patentbyrån Groth & Co. Han vet vad han talar om. Ulf Kärn är specialist på mjukvarupatent och har hjälpt många klienter att få patent på olika sorters mjukvara. Nästan alla nya produkter har numera elektronik inbyggd. Finns elektronik, så finns det oftast även processor och mjukvara. En ny produkt kan till sitt yttre se ut som den gamla, men med ny mjukvara kan konsumenten få en mängd nya funktioner. Ett exempel som ofta nämns är Scanias lastbilar som är proppade med mjukvara. En ny uppfinning kan finnas i ett nytt bromssystem. Hårdvaran i form av bland annat de faktiska bromsarna och pneumatiken, är densamma, men ny mjukvara ger snabbare och mer effektiva bromsar. Det enda nya är mjukvaran som ger föraren en helt ny broms! betonar Ulf Kärn med eftertryck. PATENTRÄTTEN TALAR om att en uppfinning måste ha teknisk karaktär, vara ny och uppvisa uppfinningshöjd för att kunna patenteras. Ett datorprogram i sig kan enligt lagen inte patenteras, men rådande praxis är, att om det kan anses ha teknisk karaktär, kan man även skydda datorprogram med patent. Det är inte så svårt att förstå, att ett nytt datorprogram som orsakar en bättre bromseffekt, har teknisk karaktär, men kan effekter som att en processor arbetar dubbelt så snabbt eller fördubblad lagringskapacitet i ett datorminne anses ha teknisk karaktär, frågar Ulf Kärn retoriskt. Inom den tekniska utvecklingen ökar mjukvaruområdet snabbt i storlek och andel av totala patent. Så länge det funnits datorer har det faktiskt också funnits mjukvarupatent i form av direkt koppling till hårdvara, som bromsarna på en bil, men även i form av olika metoder som kanske bara handlar om hur en dator arbetar. Före 1999 användes inte ordet datorprogram i ansökningar, men det året godkände EPO att datorprogram fick användas som benämning i patentansökningar, förutsatt att uppfinningen hade teknisk karaktär. Det innebär att ett patent som godkänns av EPO, också kan gälla i enskilda länder som har skrivit på EPC-konventionen, även om länderna har olika tolkningar av teknisk karaktär för mjukvarupatent, berättar Ulf Kärn. I EUROPA ANVÄNDS samma immaterialrätt. Det är snarare praxis och tolkningar av hur teknisk karaktär ska definieras i samband med mjukvarupatent som det skiljer. EUkommissionen arbetade flera år med att ta fram ett direktiv som skulle harmonisera nationella patentverks och i förlängningen EPO: s tolkning av teknisk karaktär. Direktivförslaget röstades ner i somras av EU-parlamentet, då såväl motståndarna som förespråkarna av patent på datorprogram ansåg att förslaget var en dålig kompromiss. För mig som ombud upplever jag att det var synd att en harmonisering inte kom till stånd. En sådan skulle klargöra vad som går och inte går att skydda med patent i Europa, säger Ulf Kärn. Inom den tekniska utvecklingen ökar mjukvaruområdet snabbt i storlek och andel av totala patent. Ulf Kärn varnar dock för att det gäller att behålla kravet om uppfinningshöjd här i Europa. I USA har en rad närmast löjliga patent sett dagens ljus de senaste åren, som exempelvis patentet på hur man utbildar städpersonal eller hur man gungar på en gunga. Det ska dock noteras att i USA finns inte kravet på teknisk karaktär. Ett annat exempel är det mycket omdiskuterade patentet One-click som Amazon.com har. Patentet är även godkänt i Europa. Det visar att vi i Europa också har problem med låg uppfinningshöjd. Problemet är dock inte lika stort som i USA. Det gäller att ribban inte ligger för lågt, så att botten går ur för kravet på uppfinningshöjd hos ett patent. Detta är ett problem som finns inom alla områden, inte bara för datorprogram, avslutar Ulf Kärn.

7 Vi registrerar domännamn och skyddar varumärken över hela världen. Arbetar ditt företag utanför Sverige? Har ni etablerade varumärken som ni vill skydda? I en värld styrd av ökad profilering och branding är Internet och domännamn en viktig del av ett företags omvärldskommunikation. Domännamnet är inte bara en adress till hemsidan och grunden för företagets e-post, utan många gånger också ett starkt varumärke. Datum för.eu! 7 december 2005 Nu kan du skydda ditt varumärke 7 februari 2006 Nu kan du skydda ditt företagsnamn Domaininfo AB är sedan 1999 Sveriges första ICANN-ackrediterade registratur. Vi tillhandahåller registrering av domännamn under.eu,.se,.com,.net och.org såväl som registrering av domännamn under samtliga världens 240 toppdomäner. Med 10 års samlad kunskap, erfarenhet och relationer med toppdomäner över hela världen erbjuder vi en kompetent lösning för dig som önskar registrera domännamn. Domaininfo inriktar sina tjänster mot företag och ombud med behov av en långsiktig leverantör av domännamn som håller kvalitet, service och support i fokus. Domaininfo AB ingår i House of Ports Company Group, ett av Europas ledande B2B-företag som tillhandahåller heltäckande tjänster för domännamnsregistrering, förvaltning av domännamn, immaterialrätt och hostinglösningar. William Gibsons väg 1, Jonsered. Telefon

8 8 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PATENT & VARUMÄRKEN ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Patentet lyfte exporten genom taket Med hjälp av patentbyrån Ström & Gulliksson ansökte Jan Svensson på Caleidoscope 2002 om svenskt patent för ett nytt revolutionerande sätt att tillverka och bygga innertak. Föga anade han då att ansökan skulle bli motorn till en snabb ökning av omsättningen, från dåvarande 2,8 MSEK till som det nu verkar, uppåt 30 MSEK för Idag levererar Caleidoscope funktionsinnertak till kunder i hela världen. Innertak för kvm på Bloomingdale och 41 IKEA-varuhus i USA, kvm för IKEA i Japan och ett helt köpcentrum i Dubai är bara några exempel på hur exporten har lyft efter patentansökan 2002 och det svenska patentet EFTER ATT HA ARBETAT med innertaksystem på andra företag under 80-talet, startade Jan Svensson 1988 sitt eget företag Caleidoscope. Tanken var att förenkla och vidareutveckla modulbaserade innertaksystem och skapa totalfunktion med innertak och belysningsarmatur. Jag presenterade mina idéer för IKEA, som tyckte de var intressanta och gärna också ville ha en konkurrent till den befintliga leverantören av innertak, säger Jan Svensson. På den här tiden bestod innertaksystem av primär- och sekundärkanaler som sammanfogades genom att sekundärkanalerna var försedda med påsvetsade gavlar från vilka två skruvar stack ut. Skruvarna sattes in i hål i primärkanalerna, varefter muttrar skruvades åt och låste samman primäroch sekundärkanaler. Patentet har hjälpt oss att få nya order och affärssamarbeten. Genom patentet hindras också konkurrenter från att kopiera vår lösning. EFTER ATT HA ANVÄNT olika underleverantörer för plåtbearbetningen, träffade Jan Svensson 1998, som han säger: bra folk på ett företag där man tänkte rätt om hur man stansar ut hela plåtstycken samt försöker undvika svetsning. Med ny plåtbearbetning utvecklade Caleidoscope det gamla systemet och sålde innertak till en rad IKEA-varuhus under Men en dag hände det. Byggchefen för IKEA i USA ringde och berättade att 25 gavlar hade lossnat i svetsfogarna mellan gavlarna och sekundärkanalerna. Vi åkte dit och kontrollerade alla I konstruktionsarbetet utvecklade vi nya knutpunkter där vi tog bort det gamla systemets påsvetsade gavlar med utskjutande skruvar. Istället används flikar som kan vikas in och därmed ger en fastsättning mellan komponenterna, berättar Markus Svensson, dataingenjör (till höger). Markus pappa Jan Svensson (till vänster) startade 1988 Caleidoscope. knutpunkter på kvm innertak. Vi hittade felen och fick oss en rejäl tankeställare något måste göras med konstruktionen! berättar, Jan Svensson. SONEN MARKUS SVENSSON, som är dataingenjör, började dra, böja och tänja på plåtprofiler i ett CAD/CAM-program. CAD-ritningarna skickades sedan till ett företag som fick ta fram prototyper genom att skära ut exakta plåtprofiler med laser. I konstruktionsarbetet utvecklade vi nya knutpunkter där vi tog bort det gamla systemets påsvetsade gavlar med utskjutande skruvar. Istället används flikar som kan vikas in och därmed ger en fastsättning mellan komponenterna, berättar Markus Svensson. När vi i oktober 2002 mötte byggledningen på IKEA kunde vi berätta att vi lämnat in en svensk patentansökan. Med hjälp av beskrivningen i patentansökan jämförde vi det gamla systemet med det nya. Det blev en riktig kick för alla redan på mötet bestämde byggledningen att det var det nya systemet som omedelbart skulle gälla för IKEA:s alla varuhus, minns Jan Svensson. CALEIDOSCOPE FICK svenskt patent den 24 augusti I den nya tekniska lösningen finns inga gavlar som kan lossna. Enligt Caleidoscope är resultatet lägre tillverkningskostnader, mindre materialvolymer i leveranserna, exaktare passning, bättre hållfasthet och snabbare montering. Patentet har hjälpt oss att få nya order och affärssamarbeten. Genom patentet hindras också konkurrenter från att kopiera vår lösning. Utan själva uppfinningen hade vi inte heller kunnat hävda oss alls i konkurrensen eller tillverka till så låga priser som vi nu gör, betonar Jan Svensson. Vi bits om och när det behövs Det är den påvisbara skillnaden, differentieringen, som ger särställningen på den konkurrensutsatta marknaden. Med den skapar man sitt försprång. Rix Blå, foto: Jeremy Woodhouse Att bygga immateriella värden är en viktig och värdefull uppgift som ger avtryck i balansräkning och marknadsposition. Genom oss kan du skydda denna viktiga investering. Vi inte bara skyddar vi försvarar den också! Hos oss finns ett dynamiskt samarbete mellan avdelningarna och våra jurister arbetar aktivt med stämningar och rättstvister så fort en hotbild eller ett intrång är aktuellt. Vi sitter inte och tittar på vi bits om och när det behövs. Brann har på senare tid uppmärksammats genom sitt unika webbaserade kundverktyg D.A.M.. Även här ligger vi före andra. Ring så berättar vi mer! Ett värdeskapande företag Patent Juridik Varumärken Dr Ludwig Brann Patentbyrå AB, Box 17192, Stockholm Stockholm , Uppsala , Gävle

9 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PATENT & VARUMÄRKEN ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 9 Behövs teknisk omvärldsbevakning? Business Intelligence är ett modeord som används flitigt inom affärsvärlden just nu. Särskilt betonas nödvändigheten för företag att aktivt bevaka trender och utveckling i omvärlden. Men hur kan ett företag då utnyttja teknisk omvärldsbevakning som ett strategiskt instrument för att vinna kampen om marknaden och kunderna? MÖNSTERSKYDD ALLT VIKTIGARE I KONKURRENSEN Företag som vill etablera en teknisk omvärldsbevakning har många valmöjligheter, allt från att driva processen internt till att leja ut den helt till en extern leverantör. Traditionellt sett har PRV erbjudit sådana tjänster, till exempel att periodiskt leverera teknisk information utifrån en specifik sökprofil. På senare år har dock ett antal specialiserade privata aktörer dykt upp på marknaden. Uppdragshuset är ett exempel på en konsultbyrå som har inriktat sig på tjänster för teknisk omvärldsbevakning, med avancerad sökning och analys av framför allt patent och teknisk dokumentation. Man kan naturligtvis idag även via internet själv söka på vissa patentverk. Det amerikanska patentverket USPTO erbjuder till exempel gratis sökmöjligheter i fulltext i sitt patentmaterial. Vill man sedan gå vidare för att få en andra åsikt eller fördjupa sig, kan man alltid vända sig till en patentkonsult. Var och en måste hitta ett arbetssätt som passar den egna verksamheten bäst, säger Linus Wretblad på Uppdragshuset. Men vad syftar då den tekniska omvärldsbevakningen till? Framför allt är den till för att förse företaget med löpande teknisk kunskap och know-how samt bevaka aktiviteter hos konkurrenter, bland annat för att undvika onödigt arbete med att uppfinna hjulet på nytt. Vid patenteringsprocesser är det en självklarhet att konsultera och stämma av mot den tekniska litteraturen på området. Men det är ännu inte lika etablerat att använda sådan information proaktivt i den löpande verksamheten. Det är en otrolig kunskapsbank som företag går miste om, menar Linus Wretblad. STÄLL FRÅGOR - VAD VILL VI VETA? Innan företaget startar en bevakning ska en agenda sättas upp på vad man vill få ut, hur information ska användas inom företaget och vilka avdelningar som ska engageras. Ett sätt är att regelbundet ställa en rad checkfrågor i sin verksamhet. Typiska Linus Wretblad och Joni Sayeler på Uppdragshuset. frågor är; finns det redan patent som hindrar min rörelsefrihet på marknaden? Vad sysslar konkurrenterna med? Vilken ny teknik är på gång? Har nya konkurrenter dykt upp? Har några gamla försvunnit eller bytt ägare? Finns det några speciellt produktiva uppfinnare? Gör någon intrång i mina patent? En bra teknisk omvärldsbevakning ska ge företag löpande information och stickprov på vad som händer inom den tekniska utvecklingen generellt och i synnerhet hos kvalificerade konkurrenter. ETABLERA EN HANDLINGSPLAN Därefter har företaget en grundanalys av sin position på marknaden utifrån ett immaterialrättsligt perspektiv. Utifrån det kan man t ex etablera en handlingsplan för intrångsrisker och skissa på åtgärder för olika eventuella scenarion. Den kan även syfta till att skapa ett strategiskt underlag för att identifiera såväl potentiella licenstagare som framtida samarbetspartners eller licensgivare. Andra viktiga saker att begrunda är förändringar av inriktning på teknikutveckling och analys av nya patentintensiva teknikområden. Någon kan knacka på dörren i morgon med olika krav eller förslag, då är det bättre att vara förberedd. Många företag tenderar dessutom att vara väldigt fokuserade på att göra allt själva. De frågar sig kanske inte alltid om det är mest tids- och kostnadseffektivt att utveckla själv jämfört med att köpa in, säger Joni Sayeler på Uppdragshuset. Det är viktigt att vara medveten om att en bevakning som är helt intrimmad i början av året kan vara helt missvisande ett år senare. DYNAMISK PROCESS Det kan ge en skev och begränsad bild av teknikläget att bara se på patentinformation. Det är därför viktigt att komplettera med information från forskningsvärlden, till exempel i konferenspapper, facktidningar och periodiska skrifter, men även genom företags egna publikationer i form av white papers, produktbeskrivningar, manualer m.m. Det innebär att man måste arbeta via många databasleverantörer. Vilka som blir aktuella påverkas naturligtvis av teknikområde och bevakningens profil. Det är viktigt att vara medveten om att en bevakning som är helt intrimmad i början av året kan vara helt missvisande ett år senare. Databasvärdar kommer till och faller ifrån löpande och även terminologin ändras. Det sker förändringar på marknaden hela tiden. Konkurrenter blir uppköpta eller byter namn, nya aktiva uppfinnare dyker upp osv, bevakningen är en dynamisk process i ständig förändring, avslutar Joni Sayeler. Mönsterskydd är ett sätt att skydda utseendet på produkter. Till skillnad från varumärkesskyddet är det inte känneteckensfunktionen som är det viktigaste. Och jämfört med upphovsrätten krävs inte någon konstnärlig nivå eller självständig originalitet. Det enda som krävs är att designen är ny och särpräglad. En egen design, som komplement till patent och varumärken, blir samtidigt allt värdefullare i konkurrensen. Det är synd att formgivare och företag allt för ofta missar att skydda ny design. Den kan ju ha stort värde och det är faktiskt ganska billigt och okomplicerat att registrera ny design, säger Asko Annala på Designenheten på PRV. En registrering av design kan gälla upp till 25 år och under den tiden har innehavaren ensamrätt att använda designen. Alltså är det ett perfekt verktyg för att sätta stopp för ohederliga konkurrenter, fortsätter Asko Annala. Billigt att mönsterskydda När man har fått sin registrering får man själv hålla kontroll på vad som händer på marknaden, till exempel om någon har kopierat ditt mönster efter att registreringen är gjord. Det av regeringen proklamerade designåret 2005 har skapat uppmärksamhet för betydelsen av design. I konkurrensen är det allt viktigare att skydda sin design. Det är ju inte heller dyrt. Ett mönsterskydd behöver faktiskt inte kosta mer än ca kronor, avslutar Asko Annala. Spetskompetens Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt AB Kungsgatan 48, Stockholm, Tel

10 10 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PATENT & VARUMÄRKEN ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EUROPEISK IDENTITET PÅ NÄTET Vad tror experterna om patentets framtid? Den 7 december kommer företag verksamma inom EU att ha möjligheten att registrera sitt domännamn med.eu som toppdomännamn. Tanken är inte att.eu skall ersätta de befintliga landsdomänerna som exempelvis den svenska.se utan snarare vara ett komplement till redan befintliga domäner. Iniativtagare till denna toppdomän är den icke-kommersiella organisationen EURid som grundats av de nationella registreringsorganen i Sverige, Belgien och Italien. För att registrera sig för en.eu domän måste man ansöka via någon av de ackrediterade registreringsföretagen. För tillfället finns det 504 sådana ackrediterade registreringsföretag inom EU varav 26 stycken finns i Sverige. För mer information om hur man går till väga att registrera sig kan man söka information på En känd svensk uppfinning är säkerhetständstickorna. Immaterialrätten och särskilt patenträtten står inför stora omvälvningar. Inte minst den ökade internationaliseringen leder till att allt fler företag ser över hur man kan skydda sina idéer och uppfinningar på en global arena. Vi har samlat tre av landets främsta experter på området som ger sin prognos om patenträttens framtid. TEXT: HANS HJELMSTAD ELSA NOREN, NORÉNS PATENTBYRÅ Får vi ett gemensamt EU-patent? I så fall när och hur löses språkfrågan? (1 el 3 eller fler språk?) Enligt vår bedömning blir det nog ett gemenskapspatent, men troligen inte under innevarande årtionde. Språkfrågan är den stora stötestenen. Kanske lösningen blir bara ett språk, i så fall engelska. Kommer patentets roll att öka/minska? Öka. Trend varumärkets värde jämfört med ett patents värde i företags immateriella tillgångar? Under de senaste åren har varumärkets värde uppmärksammats kanske mer än patentets värde. Detta torde ha medfört att en varumärkesportfölj idag värderas högre i förhållande till en patentportfölj än tidigare, t.ex. i företags balansräkningar eller vid företagsköp. JOHAN NORDERYD, ADVOKATBYRÅ LINDAHL KB Får vi ett gemensamt EU-patent? I så fall när och hur löses språkfrågan? (1 el 3 el fler språk?) Det är möjligt, men sommarens avslag av kommissionens förslag till mjukvarupatent visar på svårigheterna att enas. Det hela känns relativt avlägset. Kommer patentets roll att öka/minska? För de stora aktörerna tror jag att betydelsen kommer att öka. För dom mindre bedömer jag att betydelsen kommer att minska. Kostnaderna för patentförfarande och vidmakthållande av patent är stora varför betydelsen troligen blir mindre för små bolag och enskilda privatpersoner. Trend varumärkets värde jämfört med ett patents värde i företags immateriella tillgångar? Går inte att jämföra. Det är klart att både ett varumärke och ett patent kan vara lika mycket värda. Ser inga trender som tyder på att varken varumärken eller patent skulle minska i värde för de rätta innehavarna. BRANN PATENTBYRÅ Får vi ett gemensamt EU-patent? I så fall när och hur löses språkfrågan? Vi får det, men det dröjer minst 5 år och troligen mycket längre, kanske flera decennier. Vi får det naturligtvis inte förrän språkfrågan är löst. Mest sannolikt är att det blir tre obligatoriska språk (engelska, tyska och franska) och inte något krav på över-sättning till alla nationella språk, även om översättningen begränsas till enbart patentkraven. Kommer patentets roll att öka/minska? Det finns all anledning att tro att patentens roll kommer att öka. Globalt ser vi en klar ökning av licensiering av patenträttigheter där royaltyn för dessa år 2004 uppgick till 160 miljarder USD och där omsättning beräknas öka med 30 % per år under de närmaste åren. I ljuset av att tillverkning och teknikutveckling i allt större utsträckning inte sker inom samma företag och/eller inte i samma länder samt att kostnaderna för teknikutveckling blir allt större, ökar vikten av patentskydd. Trend varumärkets värde jämfört med patents värde i företags immateriella tillgångar? De senaste tjugo åren har varumärkets roll och värde ökat markant. Idag är det inte sällan så att ett teknikföretags värde ligger mer i varumärket eller dess varumärken än i patenten. Över lag kan nog det idag sägas att varumärkets värde är större än patentens när det kommer till ett företags immateriella tillgångar. Samtidigt har företagets samlade immateriella tillgångar fått större betydelse och plats i den totala tillgångsmassan. Advokaten hjälper dig vid tvist Tyvärr sker intrång i patent och varumärken ibland. Det kan vara med eller utan uppsåt. Konsekvensen kan dock bli att du förlorar licensintäkter eller råkar ut för en utebliven handelsvinst. En advokat kan hjälpa dig att se om det är intrång och i så fall i domstol driva processen om skadestånd och stopp för intrånget. VARFÖR EN ADVOKATBYRÅ? Det är just kombinationen av gedigen processerfarenhet, juridiskt patentkunnande, förmåga att tillgodogöra sig tekniska analyser och argument samt en vana av att processa i en teknisk miljö, som är avgörande kvaliteter hos en specialiserad advokatbyrå. Den måste också ha kontakter med den bästa tekniska expertisen, till exempel professorer som har kunskap om just patentets teknikområde. De kan fungera som sakkunniga och underbygga argumentationen, understryker Jonas Westerberg på RydinCarlsten Advokatbyrå. Det gäller att advokatbyrån har advokater som är skickliga i processrätt och kan processa i domstol. Är det fråga om patenttvister samarbetar processadvokaten ofta med patentbyråer som är duktiga på den tekniska bedömningen av patent, säger Claes Langenius på Hammarskiöld Advokatbyrå. VILKEN HJÄLP KAN MAN FÅ? Först gäller det att snabbt värdera bevisläget. Är det verkligen ett intrång? Det är viktigt att klarlägga detta innan man drar igång, eftersom en process kan ta lång tid, fortsätter Claes Langenius. Bedömer man att det är ett intrång i patent eller varumärke skickar man först ett varningsbrev. Får man inget svar, stämmer man för intrång och lämnar in ett krav till domstolen om ett interimistiskt beslut med utfärdat vitesförbud mot fortsatt intrång, säger Giovanni Gozzo på Gozzo Advokatbyrå. Domstolen kan medge en särskild säkerhetsåtgärd, så kallad intrångsundersökning, för att verifiera om intrång förekommer och i så fall, i vilken omfattning. Bedöms intrång föreligga, kan vitesförbud utfärdas för att hindra fortsatt intrång. Även skadestånd kan utdömas för det intrång som redan har förekommit, säger Jonas Westerberg. Det gäller vid intrång att räkna ut skadan som kan vara grund för skadestånd. Det kan vara uteblivna licensintäkter eller en handelsvinst man har gått miste om på grund av intrånget, säger Claes Langenius. En specialiserad advokatbyrå kan förstås även hjälpa den som blir anklagad för patentintrång. Det är möjligt för domstolen att upphäva patentet, om det skulle omfatta sådan teknik som redan var känd och det kan också, efter en närmare analys, visa sig att patentet inte omfattar den produkt som anklagas för intrånget, säger Jonas Westerberg. Vi har många patent- och varumärkesmål, men när det gäller tvister om intrång i datorprogram är det oftast upphovsrätten som gäller, berättar Giovanni Gozzo. En advokatbyrå kan även hjälpa till vid transaktioner som innefattar patenträttigheter. Det kan gälla licensgivning eller uppstart eller överlåtelse av företag vars väsentliga tillgångar är patent. En patenttvist har också ofta internationella förgreningar och där är det viktigt med bra kontakter med utländska advokatbyråer, säger Jonas Westerberg. KAN SMÅ FÖRETAG DRIVA PATENTPROCESSER? Det kan vara svårt att driva stora patentmål, särskilt om det rör patenträtten i många länder. Inom EU pågår ett arbete med att ta fram en patenttvistförsäkring, där avgifter till försäkringen betalas vid patentansökan och registrering av patent, säger Giovanni Gozzo. Små företag, bland annat små utvecklingsbolag, bör se över sitt försäkringsskydd. Det finns rättsskyddsförsäkringar som kan vara bra att ha när man behöver driva en process om intrång, säger Claes Langenius.

11 Hårt eller mjukt vi skyddar brett! Vi hjälper dig gärna att minimera risken att dina idéer utnyttjas av andra. Även mjukvara kan vi skydda förutsättningarna för det skyddet kan vi reda ut tillsammans. Vi har mycket att berätta för dig om patent och IT i kombination. Välkommen att ta kontakt med oss för en förutsättningslös diskussion och bli informerad. Ulf Kärn Håkan Löfgren Nils Hopfgarten eller Fredrik Askerberg Vi är också resursstarka och ledande inom IT-juridik och är störst i Sverige inom varumärken. Tel Box 6107, Stockholm STOCKHOLM MALMÖ UPPSALA VÄSTERÅS KISTA MOTALA ALICANTE Tänk va tôligt* om någon annan också börjar sälja kaffe i lila förpackningar. Ungefär så sa Löfbergs Lila till oss. Därför hjälpte vi dem att varumärkesskydda deras lila färg. Se till så att dina produkter och kännetecken förblir dina. Vi hjälper dig med alla dina frågor kring varumärkesskydd och rättigheter. Hör av dig till oss för en första diskussion. Vi älskar utmaningar (och varumärken). Tel: * värmländskt uttryck för tråkigt. Ta inga onödiga risker. Inte med värderingar heller. Ett framgångsrikt företag måste vara villigt att ta vissa risker. Möjligheterna inya affärer kräver ofta djärvhet och snabbt agerande. När det gäller redovisning och skatt ska du kunna känna dig trygg. Du känner säkert till de nya redovisningsrekommendationerna för börsföretag, International Financial Reporting Standards, IFRS. En nyhet är att de immateriella tillgångar som finns i förvärvade företag ska värderas separat till marknadsvärde. Vi har stor erfarenhet av värdering av immateriella tillgångar såsom varumärken, patent och kundrelationer. Hos oss kan du få vägledning oavsett om det handlar om förvärv eller interna omstruktureringar. Vi hjälper dig att se till att analys och dokumentation av värderingar håller en hög kvalitet samt följer redovisningsrekommendationer och skattelagstiftning i olika länder. Vi tänker inte gå igenom detaljerna här, men låt oss säga så här: Du lägger ner din själ i ditt arbete. Välj en rådgivare som också gör det. Vill du veta mer? Kontakta Björn Gustafsson, Transaction Advisory Services, Ernst & Young, tfn

12 12 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PATENT & VARUMÄRKEN ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Materia förkroppsligar varumärket Varumärket Materia är en verklig framgångssaga. Designmöbelföretaget Materia startades 1992 av Kersti Sandin och Lars Bülow. De är båda arkitekter och industridesigners och har sedan starten lyckats med att långsiktigt och konsekvent göra Materia till ett mycket starkt varumärke. I dag är nog Materia ett av branschens starkaste varumärken för föreskrivande arkitekter och inköpare i design- och kulturmedvetna företag, säger Lars Bülow, vd på Materia. Kvittot på varumärkets styrka kom också förra året. Kinnarps köpte då Materia. Inom Kinnarpskoncernen fortsätter Materia att vara ett självständigt företag med Lars Bülow som vd. Lars Bülow kommer också att leda arbetet med att utveckla produkter och varumärket. Kersti Sandin är nybliven professor i design på HDK/ Göteborgs Universitet, men arbetar också med designstrategier inom Kinnarps Marketing & Sales. Plint Vi får en stabil plattform för att fortsätta utveckla produkter och varumärket Materia i Norden. Kinnarps, som är ett av Europas tre största kontorsmöbelföretag, ger oss vidare en mycket stark kanal för att föra ut Materias designfilosofi och produkter i hela Europa, förklarar Lars Bülow fördelarna. med försäljningen. INGET BORD - ÄR NI INTE KLOKA I HUVET? När Kersti Sandin och Lars Bülow, startade Materia hade de redan lång erfarenhet av att hjälpa möbel- och belysningsföretag. I starten bestämde de sig för att använda Design Management systematiskt i allt man tänkte och gjorde på Materia. De frågade sig också hur man kunde tänka och göra saker annorlunda. Element, leather Måste till exempel mötesrum ha stora bord som skapar distans mellan deltagarna? De tänkte till och designade en miljö utan bord och med en ny serie stolar utan ryggstöd. Stolarna är ett slags bekväma mångsidiga pallar, där man kan sitta vanligt, gränsle eller till och med två på samma pall. Människor kom nära varandra, kunde sitta som det passade var och en och man slapp släpa in fler stolar om det plötsligt skulle vara åtta istället för fyra på mötet. När vi ställde ut första gången på en mässa, fick vi höra av dom flesta att vi inte var kloka i huvudet. Några större företag tände dock på idén och så började vår resa med Materia, minns Lars Bülow. SKYDDAR DESIGN OCH VARUMÄRKEN Under åren har Materia designat och tillverkat en rad olika stolar, bord och soffor samt belysningsarmatur, för såväl rum för arbetsmöten som mellanrum, rum för väntan eller vila. De flesta av Materias produkter är designskyddade. Materia har också registrerat flera uttryck som berör Materias filosofi och produkter. Vår logotyp Materia är upphovsskyddad och skapad av Lars Hansson. Vi har flera registrerade varumärken. materia.mellanrum är ett exempel och täcker in en hel filosofi om rum och tid mellan möten och arbete. Det kan vara möbler för miljöer mellan rummen där vi väntar, fikar, vilar eller tänker. På vår hemsida kan man besöka mellanrum och ta del av tankar och tips om mat och frukt, rum och tid såväl som designens betydelse. Materia.lucia är ett varumärke för våra belysningsarmaturer. Lustigt nog var Lucia, ljusets skyddshelgon, inte registrerat, inte ens som domän, berättar Lars Bülow. Han berättar att de arbetar väldigt aktivt med varumärket materia.lucia. Ett inslag i att bygga varumärket, är det event man anordnar varje år på luciadagen. Förutom visning av nya produkter, får en konstnär uppdrag att till luciadagen designa en ny ljuskrona. Eventet får enligt Lars Bülow bra genomslag i media. VARUMÄRKE SOM EN LEVANDE ORGANISM Ett varumärke är som en levande organism. Den kan ha ett långt liv om det sköts och vårdas rätt. Allt vi är och gör i Materia ska stärka varumärket. Under årens lopp har det i Materia varit mycket arbete med utveckling och förändring, men det har alltid varit kopplat till design och varumärke, berättar Lars Bülow. Shakennots Så kallat Design Management är för Materia ett designtänkande som genomsyrar allt, både utåt mot kunder och inåt mot medarbetare. Varumärket byggs genom designtänkande i produktutveckling, marknadsföring, utställningar och reklam såväl som i hur verksamheten leds Lars Bülow, vd på Materia och arbetsmiljön formas för att inspirera och få personalen att må bra. Vi talar inte om chefskap utan om ledarskap och kamratskap. Alla stimuleras att ta iniativ i produktutvecklingen. I ledningsgruppen har vi en öppen attityd och tar tillvara alla idéer. Vi är ett innovativt och virtuellt företag. Själva tillverkningen finns utlagd på många håll. Jag arbetar därför mycket inåt i företaget med att vara närvarande och ge alla samma information. Alla i företaget vet till exempel att jag ger denna intervju nu. Vi använder också en viss symbolik, till exempel är min dörr alltid öppen och vi har ett gemesamt fikarum. I fikarummet kan människor med olika kunskap mötas och lära av varandra. Jag tar även med mig kunder hit, berättar Lars Bülow. DESIGN BYGGER VARUMÄRKE Design utan funktion är meningslös, då är det snarare ett konstverk. Jag ser inte design och arkitektur som kostnader, utan som strategiskt viktiga investeringar för att bygga varumärke och skapa en långsiktig tillväxt och lönsamhet. Han understryker att design inte bara är något kosmetiskt, inte bara en yta, utan en hel lösning som erbjuder form, känsla, ergonomi och funktion. Miljöer med rätt designade möbler och belysningsarmatur underlättar arbetet och inspirerar och gör så personalen trivs. Lars Bülow menar därför att det behövs fler designkunniga inköpare på företag, annars är risken stor att inköparen bara tittar på funktion och pris. Många inköpare behöver utbildas om betydelsen av image och det arbete designade produkter kan göra för att profilera ett företag både utåt och inåt, avslutar Lars Bülow.

13 Stockholm, Malmö, Göteborg, Växjö, Falun, Karlstad, London Komplexa problem, okomplicerade lösningar. Svårare än så behöver det inte vara. Hamilton Advokatbyrå erbjuder kvalificerad affärsjuridisk rådgivning inom bl a företagsförvärv, bank, finansiering & försäkring, private equity, associationsrätt, fastighetsrätt, IT- och telekom, immaterialrätt, media & underhållning, EU-rätt, offentlig upphandling, skatterätt, process- och skiljemannarätt, obestånd och företagsrekonstruktioner, arbetsrätt samt miljörätt. Upptäck kraften med Rättsbanken IMMATERIALRÄTT Caroline Ahnegård Lennart Kanter Per Victor Lena Frånstedt Lofalk Gabriel Lidman Per Ugge Det är svårt att inte bli imponerad. Med Rätts banken får du blixtsnabb sökning och sortering som annars skulle ta veckor att fixa. Allt finns enkelt tillgängligt från svensk rättspraxis till EU-rätten dygnet runt, årets alla dagar. Rättsbanken håller dig uppdaterad. Även när tiden inte räcker till, kan du ha löpande bevakning på nyheter inom dina områden. Hinner du inte läsa mejlen, samlas de i ditt personliga arkiv. Man behöver inte kroppsstrumpa för att få nya krafter. Rättsbanken ingår i Sveriges största informationsportal. Över användare förlitar sig på information från InfoTorg. Läs mer om våra tjänster på eller kontakta oss på tel Box Stockholm Telefon: Besöksadress: Nybrokajen 15 Telefax:

14 14 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PATENT & VARUMÄRKEN ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Vad är varumärket värt vid uppköp? Vid uppköp och fusioner bokfördes tidigare ofta hela skillnaden mellan köpeskilling och bokfört bolagsvärde som goodwill. Situationen förändrades i år när nya regler infördes i EU för börsföretags finansiella rapportering vid företagsförvärv. Vid företagsköp måste nu även immateriella tillgångar värderas och tas upp i redovisningen. Enligt de nya reglerna ska det förvärvade företagets alla tillgångar värderas till marknadsvärde. Differensen mellan förvärvspriset och det bokförda värdet blir nu inte en enda goodwillpost, utan fördelas på olika immateriella tillgångar som måste identifieras och värderas. USA har haft samma regelverk sedan Eftersom Ernst & Young har svenska kunder som är noterade på amerikanska börser, har vi redan flera års erfarenhet av att arbeta med sådana värderingar, säger Björn Gustafsson, ansvarig för värderingstjänster inom området Transaction Advisory Services inom Ernst & Young. Det är ett hårt analytiskt arbete, som kan kräva flera kompletterande metoder för att hitta rätt värden och fördelning mellan olika immateriella tillgångar. I analysen är det viktigt att förstå vad det är som skapar värde i företaget. Ofta gör köparen inte en ordentlig värdering innan förvärvspriset bestäms. I många fall har man bara en vag uppfattning om vilka immateriella tillgångar som ska ligga till grund för de framtida förväntade vinsterna. Genom att identifiera och värdera immateriella tillgångar före förvärvet, kan man istället få en bättre förståelse för vad som är ett rimligt pris för verksamheten, betonar Björn Gustafsson. Vill.eu du vara säker på en plats långt fram i kön? METODER FÖR VÄRDERING Generellt sett försöker man i värderingar identifiera de kassaflöden, till exempel genom merförsäljning, som kan knytas till en viss tillgång, såsom ett patent eller ett varumärke. Björn Gustafsson nämner ett antal olika metoder för att värdera varumärken: Relief from royalty Pris- och volympremie Kostnadsbaserad värdering I Relief from royalty uppskattar man en marknadsmässig royaltysats som multipliceras med en prognostiserad omsättning. Från framräknad royalty dras skatter och sedan diskonteras kassaflödet med ett lämpligt avkastningskrav. Enligt Björn Gustafsson är det svåraste ofta att bedöma en rimlig royaltysats. En startpunkt är ofta information från särskilda royaltydatabaser. Royaltyn bör beakta varumärkets styrka i förhållande till de andra varumärken man jämför med. Konsument- och kundundersökningar kan klarlägga kännedom om och attityder till varumärket och därmed ge värdefull information för värderingen. Man bör även kontrollera att det framräknade varumärkesvärdet är rimligt i förhållande till hela företagets värde. Metoden med prispremie innebär att man räknar ut hur mycket högre prisnivå företaget kan hålla tack vare varumärket. Volympremie innebär på samma sätt att man jämför vilken marknadsandel företaget skulle få med respektive utan varumärke. Dessa premier räknas sedan om till kassaflöden och diskonteras. I en kostnadsbaserad värdering gör man en bedömning av vad det skulle kosta att bygga upp varumärket från scratch. Man kan också titta på vilka kostnader företaget historiskt har lagt ner på varumärkes-byggande, till exempel reklamkostnader. En värdering är en krävande analys, och det ställs formkrav för att man ska anses uppfylla redovisningsrekommendationer och skatteregler, betonar Björn Gustafsson. Onsdagen den 7 december börjar registreringarna av de nya.eu-domänerna. Våra partners är varumärkesexperter. De kan säkerställa att din ansökan blir absolut korrekt. Vi är registrar och har tagit fram en lösning där metoder och teknik ökar dina chanser att komma först till kvarn. I samarbete med de ledande varumärkeskonsulterna i Norden erbjuder vi ett fulländat registreringskoncept. Tillsammans med dem är vi väl förberedda att hjälpa dig. På finns våra partners. Välkommen! Patrafee hanterar immaterialrättigheter och gör det därmed lättare för industrin och IP-konsultbranschen att säkerställa sina konkurrensfördelar. Vi är specialister på att bevaka och betala avgifter för immaterialrättigheter och handhar patent, varumärken, mönster och domännamn över hela världen. Tillsammans med programvaran PatraWin, erbjuder vi dig kompletta lösningar för din IP-portfölj. Patrafee AB Box 9604, Stockholm, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Besöksadress: Krukmakargatan 37

15 idé att skydda? Låt inte konkurrenterna slå klorna i dina rättigheter! INTELLECTUAL PROPERTY, TELECOMMUNICATIONS, IT, MEDIA & ENTERTAINMENT, LIFE SCIENCE AND PATENT LITIGATION Tänk på att en unik idé, produkt, formgivning eller varumärke kan bli företagets viktigaste tillgång och vassaste vapen. Skydda med patent, varumärken och designskydd. Vi hjälper dig att skydda och bevaka dina rättigheter i Sverige och internationellt. PAT.PEND. Hos oss får du råd! HANSSON THYRESSON p a t e n t v a r u m ä r k e n d e s i g n Hansson Thyresson Patentbyrå AB Kansligatan 1, Box 73, Malmö Telefon , Fax Medlemmar i Svenska Patentombudsföreningen (SPOF) Auktoriserade EG-varumärkesombud Other practice areas of the firm: MERGERS AND ACQUISITIONS BANKING AND FINANCE COMMERCIAL LITIGATION AND ARBITRATION EU AND COMPETITION LAW SECURITIES AND FINANCIAL MARKETS LABOUR LAW GENERAL CORPORATE PRACTISE Skeppsbron 42 (visiting address Norra Bankogränd 2). Telephone: first name.last Please visit us at:

16 Vad är ett varumärkes verkliga värde? Vi kan hjälpa dig att förstå värdet av dina varumärken och andra immateriella tillgångar i samband med företagsköp eller samgående. Dessutom tar vi hand om frågor som rör försäljning eller förvärv av ett varumärke samt interna transaktioner för att motivera de immateriella tillgångarnas skatte mässiga värde. Vi är väl bevandrade inom de nya redovisningsreglerna IFRS/IAS. Du är också välkommen att kontakta oss om du har funderingar kring strategiska beslut som rör varumärkens värde, tvister och andra rättsfrågor samt finansieringsfrågor. I samarbete med juridisk och marknads - kommunikativ expertis utför vi två typer av värderingar: Oberoende värdering en beräkning av ett verkligt värde som avspeglar vad ett pris skulle vara vid en överlåtelse av varumärket. Indikativ värdering en värdering som beräknar ett uppskattat värde vid värderingstidpunkten. Välkommen att kontakta oss på Corporate Finance, T: eller besök oss på Robert Nordahl, Christer Sjöström och Erik Clason Corporate Finance-konsulter Lindebergs Grant Thornton tillhandahåller revision och rådgivning, redovisning, skatterådgivning och corporate finance-tjänster. Vi har fler än 600 medarbetare på 34 kontor i Sverige och är ett medlemsföretag i Grant Thornton International en global paraplyorganisation av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultföretag.

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på patent Meningen med patent är att stimulera vårt samhälles utveckling alla vinner på att vi kan ta del av och utveckla varandras uppfinningar. Samtidigt får uppfinnarna större möjlighet att tjäna pengar

Läs mer

10 frågor om patent. förverkligaövning

10 frågor om patent. förverkligaövning förverkligaövning 10 frågor om patent En uppfinning är i sig ett allmänt begrepp och kan omfatta varje ny idé på alla möjliga områden. En uppfinning måste däremot, för att kunna beviljas patent, uppfylla

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering.

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. VARUMÄRKESSKYDD när du har något som ingen annan har Varumärket är

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom DESIGN Design som inte är registrerad lever ofta en rättslös tillvaro, fri att kopiera och tillverka. Med den ensamrätt som en registrering innebär behåller du lättare kontrollen över din idé. Form och

Läs mer

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT WESTPATENT AB PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT Westpatent AB 2014-06-24 1 Innehållsförteckning 1 HUR BÖRJAR MAN OM MAN INTE ÄR VAN VID PATENT, OCH HAR EN UPPFINNING SOM MAN VILL PATENTSKYDDA?. 2 2

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten Målsättning med föreläsningen - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten - Ni ska kunna avgöra om, varför och hur er affärsidé kan skyddas - Ni ska kunna motivera era slutsatser

Läs mer

We love doing business. Don t you?

We love doing business. Don t you? SynchWakeup IP WeSynch legal services made simpler We love doing business. Don t you? WeSynch is a series of quick, affordable and high quality legal tools for you and your company whether you don t have

Läs mer

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013. Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013. Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013 Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patenträtt Ett kontrakt mellan uppfinnare och allmänhet Allmänheten (Staten) erbjuder ensamrätt

Läs mer

Patent och (im)materialrätt (GEMA40)

Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Per Mercke LUIS (Lund University Innovation System) 15 februari 2011 LUIS Patent Forsknings resultat Exampel på stöd i en process Idea Project Packaging Company Development

Läs mer

Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013

Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013 1 Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013 Agenda Avtalet och äganderätt till verktyg Konkurrensrätt. Vertikala avtal

Läs mer

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013 Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013 Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patenträtt Ett kontrakt mellan uppfinnare och allmänhet Allmänheten (Staten) erbjuder ensamrätt

Läs mer

LÄS MER! ALLT OM VARUMÄRKEN SER DU ALLA VARUMÄRKEN? VÄRLDEN ÄR FULL AV DOM! FÖRRESTEN, VI MÅSTE BESTÄMMA OSS FÖR HUR VÅRT VARUMÄRKE SKA SE UT.

LÄS MER! ALLT OM VARUMÄRKEN SER DU ALLA VARUMÄRKEN? VÄRLDEN ÄR FULL AV DOM! FÖRRESTEN, VI MÅSTE BESTÄMMA OSS FÖR HUR VÅRT VARUMÄRKE SKA SE UT. 200881_varuma?rken.qxd:TRADEMARKS-1.qxd 08-10-20 13.21 Sida 2 SER DU ALLA VARUMÄRKEN? VÄRLDEN ÄR FULL AV DOM! JA, VERKLIGEN! FÖRRESTEN, VI MÅSTE BESTÄMMA OSS FÖR HUR VÅRT VARUMÄRKE SKA SE UT. PONTUS, VI

Läs mer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer Har du en idé? Vi hjälper dig vidare Skydda dina idéer Välkommen till PRV:s bibliotek PRV:s bibliotek är ett expertbibliotek inom immaterialrätt och patentinformation. Det fungerar som en kanal där allmänheten

Läs mer

Immaterialrättslig (IPR) Guide

Immaterialrättslig (IPR) Guide Immaterialrättslig (IPR) Guide 1 Reg.nr: S-000256 Reg.nr: 3750M Titel: Immatrialrättslig (IPR) guide Design: Anders Eurén, Linda Olofsson Publiserad av: Externa relationer/forskning och innovationsservice

Läs mer

Ändringar i patentlagen

Ändringar i patentlagen Lagutskottets betänkande 2005/06:LU32 Ändringar i patentlagen Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:189 Ändringar i patentlagen. Propositionen avser frågan om

Läs mer

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 1 Serviceboken hjälper dig att känna igen ditt företags immateriella tillgångar och att skydda, förvalta och utnyttja ditt kunnande och resultaten av ditt arbete.

Läs mer

Kort om immaterialrätt

Kort om immaterialrätt Kort om immaterialrätt Har du koll på verktygslådan för att stödja affärsidéer? Vill du ha uppslag till diskussioner kring immaterialrätt? 001 - symbolen används för att visa att upphovsrätt (copyright)

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-11-12 707 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Domaininfo AB (org. nr 556492-8413) William Gibsons väg 1 433 76 Jonsered Ombud: Domain and Intellectual property Consultants,

Läs mer

MEN LÄS VIDARE! JAG BER DIG INTE TA NED MÅNEN TITTA! DÄR ÄR LEONARDO! VILL DU NÅGONTING? DEN DÄR KILLEN ÄR GALEN DET ÄR INTE SANT!

MEN LÄS VIDARE! JAG BER DIG INTE TA NED MÅNEN TITTA! DÄR ÄR LEONARDO! VILL DU NÅGONTING? DEN DÄR KILLEN ÄR GALEN DET ÄR INTE SANT! WATCHES JAG BER DIG INTE TA NED MÅNEN TITTA! DÄR ÄR LEONARDO! LEONARDO HAR INTE GJORT NÅGOT FEL, MEN VAD ÄR DET SOM BEKYMRAR HONOM? VEM SPRINGER HAN IFRÅN? DEN DÄR KILLEN ÄR GALEN DET ÄR INTE SANT! VILL

Läs mer

Bild: Pixabay/CDJ. Ett litet smakprov

Bild: Pixabay/CDJ. Ett litet smakprov Bild: Pixabay/CDJ Ett litet smakprov ATT SKYDDA SIN UPPFINNING Möjliga immaterialrättsliga skyddsmetoder och Patentkostnadsmodellen Idé Företagshemlighet Bild: Petra Schatter En guide för enskilda uppfinnare

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-06-02 758 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stam fyra Östermalm AB (556851-3005) 113 88 Stockholm Ombud: Brann AB Att: Tomas J Box 12246 102 26 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-06-09 248 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Prevent Box 20133 104 60 Stockholm MOTPART Adam S 217 55 Malmö SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Läs mer

Patent- och registreringsverket (PRV)

Patent- och registreringsverket (PRV) Patent- och registreringsverket (PRV) Central myndighet för registrering och information Patent Mönsterskydd (Design) Varumärke Bolag Var finns PRV? Sundsvall Söderhamn Bolagsavd. Varumärkes- & Designavd.

Läs mer

Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande. Domännamnet funai.se överförs till sökanden, Funai Electric Company Limited.

Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande. Domännamnet funai.se överförs till sökanden, Funai Electric Company Limited. BESLUT 2004-01- 12 Ärendenr 37. Sökande Funai Electric Company Limited, 7-ban, 1-go, Nakagaido 7-chome, Daito-Shi, JP- OSAKA-FU, Japan Ombud: Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Johan S, Box 10316, 100 55 Stockholm

Läs mer

En översyn av EU:s varumärkessystem

En översyn av EU:s varumärkessystem En översyn av EU:s varumärkessystem SFIR 20 september 2013 Josefin Park Liv Bernitz Kommissionens förslag Ändringar i förordningen om gemenskapsvarumärken, KOM(2013)161 slutlig Omarbetning av direktivet

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-11-19 273 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Specsavers BV 1211 EC Hilversum Nederländerna OMBUD: Stefan B. och Dan K., Baker & McKenzie Advokatbyrå KB Box 5719

Läs mer

Hur viktigt är ditt varumärke?

Hur viktigt är ditt varumärke? Hur viktigt är ditt varumärke? Bygger du ditt varumärke för att du ska få göra fler och bättre affärer? Då är ett varumärkesskydd en klok investering. Skyddar dina idéer Ditt varumärke är inte vad du säger

Läs mer

Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag

Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3151 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Bilageförteckning. Innehållsförteckning

Bilageförteckning. Innehållsförteckning Immaterialrätt CASE Halmstad 2009-12-02 Johan Höcks 870624-4632 Erik Nykvist 810613-7139 Andreas Johansson 860101-4676 Johan Ohlsson 880530-2711 Arvid Nilsson 871126-4658 Innehållsförteckning Sammanfattning...1

Läs mer

PRV:s samlade avgifter

PRV:s samlade avgifter PRV:s samlade avgifter Här hittar du PRV:s samlade avgifter för alla våra områden patent, varumärke, design, periodisk skrift, personnamn samt andra förekommande avgifter. Version 2014-11-25 1 (14) 1 (14)

Läs mer

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT 200880_upphovsratt.qxd:COPYRIGHT-1.qxd 08-10-15 21.12 Sida 2 MUSIK ÄR SLÖSERI MED DIN TID! GLÖM DET! ÅH! ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT DET. DET ÄR ORÄTTVIST! VARFÖR SKULLE INTE JAG

Läs mer

Nyheter om immaterialrätt

Nyheter om immaterialrätt Nyheter om immaterialrätt Välkommen till sommarens nummer av HT Innovision! NYHETSBREV FÖR VÅRA KUNDER OCH PARTNERS Innehåll: Skydda dig mot pirater Kroatien 28:e EU-medlem Varning för registeravgifter

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-11 232 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Leg Avenue Inc. 19691 E. Walnut Drive South City of Industry USA Ombud: Johan S Groth & Co KB Box 6107, 102 32 Stockholm

Läs mer

PATENTLAGEN. en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT. Bengt G. Nilsson Catarina

PATENTLAGEN. en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT. Bengt G. Nilsson Catarina PATENTLAGEN en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT Bengt G. Nilsson Catarina Innehåll Förord Förkortningar Inledning - patentlagen i internationell inramning Internationella överenskommelser Pariskonventionen

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-07 628 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Arkivera Sverige AB (org.nr 556785-9748) Box 19065 104 32 Stockholm INNEHAVARE E.t.a.b relocation AB (org.nr 556847-8688)

Läs mer

Aktuell statistik för patent, design och varumärke från PRV

Aktuell statistik för patent, design och varumärke från PRV Aktuell statistik för patent, design och varumärke från PRV 29 präglades av en nedgång i ansökningar för såväl patent som för varumärkes- och designskydd. Inom patentområdet gäller nedgången olika typer

Läs mer

BESLUT 2003-11-26. YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm. Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm

BESLUT 2003-11-26. YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm. Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm BESLUT 2003-11-26 Ärendenr. 29. Sökande YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm Motpart Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm Ombud: Advokat Fredrik v B, Setterwalls Advokatbyrå,

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 13-030 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 21 november 2013 PARTER Klagande Knobby Shop Aktiebolag, 556267-1528 Metallgatan 21 A, 262 72 Ängelholm Ombud: Fredrik Lüning Awapatent

Läs mer

Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm

Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm BESLUT 2003-07-24 Ärendenr. 5. Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm Ombud: Otto G Västerled 43 167 55 Bromma Tel. nr 08-564 368 45 Motpart ReseCentrum

Läs mer

Awapatent. Life Science Day 21/11-2007

Awapatent. Life Science Day 21/11-2007 Awapatent Life Science Day 21/11-2007 Om Awapatent Ett av Europas ledande konsultföretag inom immaterialrätt. Grundat 1897. Huvudkontor i Malmö. Över 300 medarbetare, varav 65% är delägare i företaget.

Läs mer

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-20 626 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Mobillån Sverige AB (556692-7165) Box 3423 103 68 Stockholm Ombud: Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

Regionalt innovationsarbete och kluster Tema Immaterialrätt Magnus Hallberg Processum Biorefinery Initiative

Regionalt innovationsarbete och kluster Tema Immaterialrätt Magnus Hallberg Processum Biorefinery Initiative Regionalt innovationsarbete och kluster Tema Immaterialrätt Magnus Hallberg Processum Biorefinery Initiative Magnus Hallberg 1994-1999 Civilingenjör Teknisk Biologi, Umeå Universitet 1999-2004 Doktorand

Läs mer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer Bioteknik och patent Skydda dina idéer Bioteknik och patent Med bioteknik menas tekniska tillämpningar av kunskap om biologiska processer, till exempel i mikroorganismer, växter eller djur. Bioteknik har

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Det utvidgade skyddet för kända varumärken. IMK-seminarium 15 april 2015

Det utvidgade skyddet för kända varumärken. IMK-seminarium 15 april 2015 Det utvidgade skyddet för kända varumärken IMK-seminarium 15 april 2015 Den rättsliga kontexten Hinder mot registrering pga. äldre rättigheter 2 kap. 8 VML (art. 8 EU-VMF): 1. Dubbel identitet 2. Förväxlingsrisk

Läs mer

Värdering och skydd av immateriella tillgångar. 2012 06 08 Magnus Henrikson

Värdering och skydd av immateriella tillgångar. 2012 06 08 Magnus Henrikson Värdering och skydd av immateriella tillgångar 2012 06 08 Magnus Henrikson Om Inhouse Legal Services Flexibilitet regelbunden tillgång till jurist utan att anställa. Erfarenhet arbete som bolagsjurist

Läs mer

Patent i praktiken. Vinnova/SSF. 6 oktober 2010

Patent i praktiken. Vinnova/SSF. 6 oktober 2010 Patent i praktiken Vinnova/SSF 6 oktober 2010 Bergenstråhle & Lindvall på 1 minut Konsulter inom Intellectual Property Management Vi hjälper innovativa företag att skydda och utveckla värdet på sin kunskap

Läs mer

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen och .

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen <aschberg.se> och <robertaschberg.se>. 1 BESLUT 2004-02-20 Ärendenr. 41. Sökande Robert A Ombud: Andreas E, Bolagsjurist Strix Television AB, Lumaparksvägen 11, entré 1C, 120 87 Stockholm Motpart Stefan B Saken Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 26.10.2011 2011/0094(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47 Förslag till betänkande Raffaele Baldassarre (PE472.334v02-00) Genomförande av ett fördjupat samarbete

Läs mer

Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar

Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Professor Bengt Domeij IMK, Uppsala universitet Sakrättsligt skydd för licenser Patent kan utmätas och ingå i konkurs.

Läs mer

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG Föreläsning för Mötesplats Mode &Design 22 mars 2007 Niclas Ihrsén Punkter för dagens presentation Immateriella Rättigheter upphovsrätt, varumärken, design/mönster, patent.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838); SFS 2014:435 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen

Läs mer

Utvecklingsdagar för Sveriges innovationskontor

Utvecklingsdagar för Sveriges innovationskontor VÄLKOMMEN TILL Utvecklingsdagar för Sveriges innovationskontor 10-11 MAJ 2011 På PRV har vi en enkel filosofi att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet. Speciellt till dig som arbetar med rådgivning

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 12-026 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 26 augusti 2013 Klagande Böhler Welding Group Nordic AB, 556017-7866 Box 501, 774 27 Avesta Ombud: Groth & Co KB Box 6107, 102 32 Stockholm

Läs mer

EN FÖRBÄTTRAD DOMSTOLSORDNING FÖR IMMATERIALRÄTT

EN FÖRBÄTTRAD DOMSTOLSORDNING FÖR IMMATERIALRÄTT EN FÖRBÄTTRAD DOMSTOLSORDNING FÖR IMMATERIALRÄTT Diskussionsinlägg vid XXIX NIR-mötet av advokat Örjan Grundén Status Tio år har gått efter att tanken på en gemensam domstolsordning för europeiska patent

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

ATF-alternativt tvistlösningsförfarande. Elisabeth Ekstrand

ATF-alternativt tvistlösningsförfarande. Elisabeth Ekstrand ATF-alternativt tvistlösningsförfarande Elisabeth Ekstrand Vad är ATF? Från NÖD till ATF 2003. UDRP (tvistlösning för generiska toppdomäner) är en förebild. Allmänna villkor binder innehavaren. Inga hinder

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838); SFS 2007:519 Utkom från trycket den 20 juni 2007 utfärdad den 7 juni 2007. Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-06-19 247 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Wasabröd AB Box 6722 133 85 STOCKHOLM Ombud: Bengt E, Zacco Sweden AB Box 23 101 104 35 STOCKHOLM MOTPART Name Navigation

Läs mer

Datoriseringen vid Patent- och registreringsverket

Datoriseringen vid Patent- och registreringsverket UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1997/98:URD5 NÄRINGSUTSKOTTET Datoriseringen vid Patent- och registreringsverket Rapport utarbetad på uppdrag av näringsutskottets arbetsgrupp för uppföljnings- och utvärderingsfrågor

Läs mer

Amina Lundqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Amina Lundqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Nationella patent på engelska Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 14 november 2013 Beatrice Ask Amina Lundqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2010-05-25 385 SÖKANDE Badshop Malmö 211 25 Malmö MOTPART Lindströms Bad och Kakelvaruhus 234 24 Lomma SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-14 337 ÄRENDENUMMER SÖKANDE OK-Q8 Bank AB c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm Ombud: Sofia A c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm MOTPART Jan O 29601 Marbella

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-05-31 381 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Vitvarumäklarna AB 113 48 Stockholm Ombud: Two i Sverige AB 652 24 Karlstad MOTPART Albert W 8042 Graz Austria SAKEN

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN 2 Förord Innehåll Ett av de främsta konkurrensmedlen för svenska företag i framtiden är utan tvekan möjlig heten att utveckla bättre och mer intressanta produkter än konkurrenterna. En viktig komponent

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:343 av Andreas Norlén m.fl. (M) Åtgärder för att värna patent

Motion till riksdagen: 2014/15:343 av Andreas Norlén m.fl. (M) Åtgärder för att värna patent Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:343 av Andreas Norlén m.fl. (M) Åtgärder för att värna patent Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

BESLUT 2005-05-06. Ombud: Jur. kand. Henrietta D, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö

BESLUT 2005-05-06. Ombud: Jur. kand. Henrietta D, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö BESLUT 2005-05-06 Ärendenr. 79 Sökande Volvo Trademark Holding AB, 556567-0428, c/o AB Volvo, VHK, avd 641, 405 08 Göteborg Ombud: Jur. kand. Henrietta D, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö

Läs mer

BESLUT 2006-11-27. Ärendenr. 148 SÖKANDE. Avfuktarna Syd AB, org.nr 556699-8844 Tygelsjö Gård 218 71 Tygelsjö

BESLUT 2006-11-27. Ärendenr. 148 SÖKANDE. Avfuktarna Syd AB, org.nr 556699-8844 Tygelsjö Gård 218 71 Tygelsjö BESLUT 2006-11-27 Ärendenr. 148 SÖKANDE Avfuktarna Syd AB, org.nr 556699-8844 Tygelsjö Gård 218 71 Tygelsjö Ombud: Petter R Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm MOTPART B & M Fuktteknik AB, org.nr.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 juni 2011 743/2011 Lag om ändring av patentlagen Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i patentlagen

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-01-28 229 ÄRENDENUMMER SÖKANDE ABB Asea Brown Boveri Ltd CH-8050 ZÛRICH Schweiz Ombud Rune P, Brann AB 801 33 GÄVLE MOTPART Harri L 725 91 VÄSTERÅS

Läs mer

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) Näringsdepartementet Enheten för innovation och forskning 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-08 Ulrica Dyrke N2015/2421/IF Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-05-23 189 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Länsförsäkringar AB 10650 Stockholm Ombud: Petter R, Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm MOTPART Nguyet Dang 2355

Läs mer

Sökande VCW, Internet Services AB, 556541-8752, Box 140 77, 167 14 Bromma. Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet aktietips.

Sökande VCW, Internet Services AB, 556541-8752, Box 140 77, 167 14 Bromma. Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet aktietips. BESLUT 2003-09-15 Ärendenr 13 Sökande VCW, Internet Services AB, 556541-8752, Box 140 77, 167 14 Bromma Motpart Christina O Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet aktietips.se ---------

Läs mer

Anseendeskyddet efter L'Oréal och Interflora

Anseendeskyddet efter L'Oréal och Interflora Anseendeskyddet efter L'Oréal och Interflora Vad hände med konsument- och konkurrensperspektivet? AIPPI-dagen, 15 mars 2013 Stojan Arnerstål, doktorand Akademin för Immaterialrätt och Konkurrensrätt Juridiska

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Utvecklingsmetodik. Patent

Utvecklingsmetodik. Patent Utvecklingsmetodik Patent I patentavsnittet ingår förutom föreläsningsunderlaget följande broschyrer i form av PDF-dokument från Patent- och Registreringsverket: Söka patent. Det låter svårt Så söker du

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2013-03-26 656 SÖKANDE Tele2 Sverige AB (org. nr 556267-5164) Box 62 Borgarfjordsgatan 16 164 94 Kista INNEHAVARE Jakob S SAKEN Alternativt

Läs mer

Betänkandet Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19)

Betänkandet Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19) YTTRANDE 2012-09-03 Dnr: 2012/1276 Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Betänkandet Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19) Sammanfattning

Läs mer

Immateriella tillgångar och dess skyddsformer. Jonas Holmqvist 12 oktober 2016, Karlshamn

Immateriella tillgångar och dess skyddsformer. Jonas Holmqvist 12 oktober 2016, Karlshamn Immateriella tillgångar och dess skyddsformer Jonas Holmqvist 12 oktober 2016, Karlshamn Kort om PRV I huvudsak en avgiftsfinansierad myndighet (t.o.m. 2016-12-31) Under Näringsdepartementet PRV i Söderhamn

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM Mål nr 06-304 Vm.reg. 369.154 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad 2009-12-30 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1. Klagande: Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Ombud:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 mars 2011 KLAGANDE Guccio Gucci S.p.A. Ombud: Advokat Christina Berggren och jur. kand. Tom Kronhöffer MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-07-29 414 ÄRENDENUMMER SÖKANDE/APPLICANT STR Service AB (org nr 556059-9739) Järvagatan 4 261 44 Landskrona Ombud/Counsel: Advokatfirman Wilensky &

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:30 2002-12-03 Dnr C 19/01

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:30 2002-12-03 Dnr C 19/01 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:30 2002-12-03 Dnr C 19/01 KÄRANDE Poolia AB, 556447-9912, Box 30081, 104 25 STOCKHOLM Ombud: jur.kand. Göran Starkebo och jur.kand. Susanne Ståhlberg, Albihns Stockholm AB, Box

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 1 Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-08-25 254 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Staten genom Vägverket (202100-0639) 781 87 BORLÄNGE Ombud: Verksjuristen Rogert A, Vägverket, 781 87 BORLÄNGE 103

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry?

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Advokat Alexander Jute alexander.jute@marlaw.se 18 november 2014 Advokatfirman MarLaw AB Sveavägen

Läs mer

Syfte Erfarenhetsutbyte, Referens/Expertgrupp Deltagande IK IK Syd, IK Ett, UUI, KII, KTHI Erfarenheter:

Syfte Erfarenhetsutbyte, Referens/Expertgrupp Deltagande IK IK Syd, IK Ett, UUI, KII, KTHI Erfarenheter: Syfte Erfarenhetsutbyte, Referens/Expertgrupp Deltagande IK IK Syd, IK Ett, UUI, KII, KTHI Erfarenheter: ca: 10-20 års erfarenhet av IPR och kommersialisering - per person. -Erfarenhet från IPR inom: industrin,

Läs mer