ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PATENT & VARUMÄRKEN ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Patent & Varumärken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PATENT & VARUMÄRKEN ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Patent & Varumärken"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PATENT & VARUMÄRKEN ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Patent & Varumärken Advokaten hjälper dig vid tvist Ett intrång i ett patent eller varumärke kan få allvarliga konsekvenser för ett företag. Vid en process krävs gedigen juridisk specialistkompetens. Läs mer om juridiska processer på sidan 10 MATERIA FÖRKROPPSLIGAR VARUMÄRKET Varumärket Materia är en äkta framgångssaga. Designmöbelföretaget startades 1992 av Kersti Sandin och Lars Bülow. Sedan starten har man jobbat konsekvent för att göra Materia till ett starkt varumärke, ett mål man idag kan säga sig ha uppnått med råge. Ett varumärke är som en levande organism, menar Lars Bülow. Den kan ha ett långt liv om det sköts och vårdas rätt. Allt vi är och gör i Materia ska stärka varumärket. Jag ser inte design och arkitektur som kostnader, utan som strategiskt viktiga investeringar för att bygga varumärke och skapa en långsiktig tillväxt och lönsamhet. Miljön vi vistas i påverkar oss mer än vi tror. Vi mår bättre om den fysiska miljön stimulerar känslor och upplevelser, menar Materias vd, Lars Bülow. Vad är varumärket värt vid uppköp? I och med att nya regler infördes i EU för börsföretags finansiella rapportering vid företagsförvärv måste nu även immateriella tillgångar värderas och tas upp i redovisningen vid företagsköp. Läs mer på sidan 12 NOVEMBER 2005 Läs mer om varumärkesvärdering på sidan 14 EU-PATENT ÄR EN GENERATIONSFRÅGA Införandet av ett gemenskapspatent inom EU har diskuterats sedan 60-talet. Största stötestenen har varit språkfrågan. Därför tror jag att EU-patent är en generationsfråga. Dagens europeiska ungdomar är duktiga på engelska, så när de ersätter dagens beslutsfattare i EU kommer EU-patentet att bli verklighet, menar PRV:s generaldirektör, Gun Hellsvik. Läs mer om Gun Hellsviks syn på EU-patent, immaterialrätt och konkurrensrätten på sidan 2 LÖNSAMT MED PATENT OCH VARUMÄRKE Trots att ett företags immateriella tillgångar såsom uppfinningar, varumärken eller produktdesign kan vara mer värda än de materiella tillgångarna är dessa paradoxalt nog lågt prioriterade. Läs mer om patent- och immaterialrätt på sidan 4 VISST GÅR DET ATT PATENTERA MJUKVARA Nästan alla nya produkter har numera elektronik inbyggd. Finns elektronik, så finns det oftast även processor och mjukvara. Ett datorprogram i sig kan inte patenteras, men om det kan anses ha teknisk karaktär, kan man även patentskydda datorprogram. Läs mer om mjukvarupatent på sidan 6 BEHÖVS TEKNISK OMVÄRLDSBEVAKNING? SIDAN 9 ANNONS ANNONS INGÅR SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI, NOVEMBER 2005

2 2 ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PATENT & VARUMÄRKEN ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EU-patent är en generationsfråga Det säger Gun Hellsvik, generaldirektör på PRV. Hon visar sig ha starka visioner om både EU-patent och de nordiska patentverkens framtida roll. Eller vad sägs om införandet av ett gemensamt EU-patent med engelska som enda patentspråk, en EU-domstol för patenttvister och ett nordiskt patentverk? På lång sikt ser Gun Hellsvik ett behov av att på internationell nivå reformera hela immaterialrätten och hitta en balans mellan den och konkurrensrätten. I framtiden får nationella gränser allt mindre betydelse. Med ett EU-patent kommer även antalet ansökningar om nationella patent att minska, säger Gun Hellsvik, generaldirektör på PRV NÄR FÅR VI ETT EU-PATENT? Redan på 1960-talet diskuterade man inom dåvarande EG behovet av ett gemenskapspatent. Inget beslut fattades, men en rad europeiska länder gick vidare vid sidan av EG och tog fram EPC-konventionen Idag är alla EU-länder plus en rad länder i östra Europa med i EPC. Genom EPC och EPO har vi också fått en praxis och tolkning av immaterialrätten, som jag står helt bakom. Språkfrågan har dock alltid varit det stora hindret för genomförandet av ett EU-patent, förklarar Gun Hellsvik bakgrunden. Jag tycker det räcker med ett språk, engelska, medan regeringen och flera tunga EU-länder driver önskemålet om tre, engelska, tyska och franska. Flera länder motsätter sig att ett EU-patent ska begränsas till ett eller tre språk, eftersom språkkunnigheten, särskilt i engelska, inte är så god. Man kan också misstänka att det även handlar om nationell prestige, säger Gun Hellsvik med ett litet leende. Därför tror jag att införandet av ett EU-patent är en generationsfråga. Unga människor i länder som Spanien och Italien är duktiga på engelska, så när de ersätter dagens beslutsfattare i EU kommer EUpatentet att bli verklighet. Det räcker dock inte med att lösa språkfrågan. EU måste också hitta en lösning för en gemensam tvistedomstol. Hur ska den fungera? Var ska den ligga? Däremot behövs ingen ändring av immaterialrätten eller praxis för att ansöka och godkänna EU-patent. DU TROR PÅ ETT NORDISKT PATENTVERK? I framtiden får nationella gränser allt mindre betydelse. Med ett EU-patent kommer även antalet ansökningar om nationella patent att minska. Det danska och norska patentverket är små, men tillsammans med PRV, kan vi bilda ett slagkraftigt nordiskt patentverk. För nordiska uppfinnare kan det också vara nog så viktigt rent psykologiskt att ha kontakt med Stockholm eller Oslo och inte Muschen. Vi har presenterat en studie om möjligheter och inriktning för ett nordiskt patentverk och Nordiska ministerrådet har sagt ja. EUROPA JÄMFÖRT MED USA? Det finns skillnader mellan Europa och USA. Den största är väl principen om hur man kan få patent, där Europa har first to file och USA har first to invent. Det verkar också ha varit enklare att få patent i USA. Det har därför funnits en press på att sänka kraven i Europa, men patentverk och näringslivet i Europa vill behålla våra höga patentkrav. Vi har haft ett antal möten för att se hur Europa och USA kan närma sig varandra. Det finns ju i botten också ett gemensamt intresse av att underlätta för företag och uppfinnare att verka över gränserna på öppna marknader. Eftersom USA och Japan har mycket stora patentverk, medan Europa kännetecknas av ett stort antal små nationella patentverk, har det varit svårt att samla alla till möten och tidigare har det varit EPO som varit diskussionspartner. Eftersom EPO inte har rätt att förhandla, har vi nu börjat genomföra sittningar med USA och Japan där alla europeiska patentverk har varit representerade. I det första gemensamma mötet i våras kom positiva signaler från USA. Det är förvisso mycket långt kvar, men dialogen har kommit igång! BEHÖVS PRV? Oh ja! Små företag har inte råd att själva bygga upp en kompetens om patent- och varumärkesrätt. De kommer att behöva hjälp av PRV med dom första stegen i processen att skydda sina nya uppfinningar. För de stora företagen är det viktigt att kunna rekrytera patentingenjörer från PRV. Man ska veta att civilingenjörer som kommer till PRV får genomgå en flerårig utbildning hos oss för att bli patentingenjörer. IMMATERIALRÄTTENS FRAMTID? Vi har idag en helt annan verklighet än den som gällde när immaterialrätten kom till på 1800-talet. Egentligen behövs därför en total översyn av immaterialrätten Den måste då också kopplas till den dagens konkurrensrätt, som är mycket mer omfattande än vad den var på talet. Då var det lätt att skilja rättighetsområden åt: upphovsrätten gällde för musik och text och patent för uppfinningar som gick att se och ta på. I den digitala världen går områdena in i varandra. En översyn av immaterialrätten och en harmonisering mellan länder skulle underlätta för företag att röra sig fritt på marknader. Inom FN arbetar WIPO med immaterialrätten. Här finns olika åsikter och u-länder som kan börja från scratch har tillfört nya tankar och idéer. Jag tycker det är viktigt att lyssna på dem och respektera hur de tänker. De kan rentav tillföra saker som vi tappade bort när vi skapade immaterialrätten på 1800-talet. Samtidigt finns det en risk att WIPO undergräver hela immaterialrätten om man går för långt. Det finns faktiskt förslag om att överföra vissa frågor till WTO, som ju är en handelsorganisation. Jag anser att det är viktigt att hitta rätt balans mellan immaterialrätten och handels- och konkurrensrätt. För grundtanken för patent får man inte släppa: den som gör en insats och skapar något nytt, måste få bli belönad för sin uppfinning, avslutar Gun Hellsvik. MED DAGSTIDNINGENS RÄCKVIDD OCH FACKTIDNINGENS FOKUS PATENT OCH VARUMÄRKEN EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET. Projektledare: Andreas Hall, Redaktionsansvarig: Petter Renhuldt, Grafisk Form: Mikaela Thimmig,Mediaplanet. Original: Fredrika Pontén,Mediaplanet. Repro:Ordbild, Tryck:Svenska Tryckcentralen, Mediaplanet är världsledande inom tematidningar i dags- och kvällspress.för mer info kontakta Thomas Forsgren, Distribueras med Dagens Industri november 2005.Synpunkter på våra OMSLAGSFOTO: HANS HJELMSTAD INNEHÅLL: Lönsamt med patent och varumärke s. 4-5 Skyddet av ett företags immateriella tillgångar är dessvärre ofta lågt prioriterat i förhållande till skyddet av de materiella tillgångarna. Så söker du ett svenskt patent! s. 6 Vill man ha ett patent börjar man oftast med en svensk patentansökan till PRV. Visst går det att patentera mjukvara s.6 Ett datorprogram i sig kan i lagens mening inte patenteras, men om det kan anses ha teknisk karaktär, kan man patentskydda datorprogram. Patentet lyfte exporten genom taket s. 8 Jan Svenssons patentansökan bidrog till att företagets omsättning tiodubblades på tre år. Behövs teknisk omvärldsbevakning? s.9 Hur kan teknisk omvärldsbevakning nyttjas som ett strategiskt instrument för att vinna kampen om marknaden och kunderna? Vad tror experterna om patentets framtids. 10 Advokaten hjälper dig vid tvist s.10 Ett intrång i ett patent eller varumärke kan få allvarliga konsekvenser för ett företag. Materia förkroppsligar varumärket s.12 Designmöbelföretagets vd Lars Bülow om varumärkesbyggande och vikten av designskydd. Vad är varumärket värt vid uppköp? s.14 Håller patentet i en tvist? Är min bransch patentintensiv? Vilka är konkurrenterna? Är uppfinningen ny? Vi ger svaren! Gör jag intrång? Kan idén patenteras? Hur ska jag bevaka utvecklingen? Tel: , Sveavägen 105, Stockholm

3 Experter på immaterialrätt PATENT VARUMÄRKEN DESIGN UPPHOVSRÄTT FIRMARÄTT MARKNADSRÄTT LICENSAVTAL EG-RÄTT PROCESSER BEVAKNINGAR IP-STRATEGIER IP DUE DILIGENCE DOMÄNNAMN Albihnskoncernen är en strategisk rådgivare till näringslivet sedan 1891 och är idag en av Europas ledande immaterialrättsbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, München och Köpenhamn. Antalet konsulter uppgår till ca 100 specialiserade på patent, varumärken, design och övrig immaterialrätt. Albihns placerade sig i år återigen i topp i Managing Intellectual Propertys årliga undersökning avseende bästa byrå i Sverige vad avser såväl patent som varumärken/copyright. Resultatet är speciellt hedrande eftersom undersökningen grundar sig på branschexperternas värdering av vår kompetens. Under 2005 har Albihns av Superbrand Sveriges varumärkesråd också utsetts till ett av Sveriges starkaste business-to-business varumärken. Stockholm Göteborg Malmö Köpenhamn +45-(0) München +49-(0) MARKNADER. EN LEVERANTÖR. NYHET!.EU OLIKA VALUTOR, MISSADE LÖPTIDER OCH KRÅNGLIG VARUMÄRKESJURIDIK FÖR WEBBEN? LÅT OSS REGISTRERA, SKYDDA OCH HANTERA ERA DOMÄNER.

4 4 ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PATENT & VARUMÄRKEN ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EN LITEN DOS HISTORIA När introducerades idéen om ensamrätt till en uppfinning eller ett konstnärligt verk? Ja, ensamrätten förekom på sina håll redan i tidiga mänskliga samhällen, fast då mer i form av visad respekt för Tänk om Leonardo da Vinci hade patenterat sina uppfinningar den som skapat originalet. Det sägs att inuiterna inte sjöng en annan mans sång. Den romerske historieskrivaren Atheneus skrev om ett rike, där den som lyckades skapa en ny välsmakande maträtt, kunde få ett ettårigt skydd för receptet. Tidigt handlade det mer om vördnad än ekonomiska värden. Innan bokkonsten kom var det också ofta lika krävande att tillverka en kopia som ett original. Med boktryckarkonsten kunde man med tryckpress masstillverka kopior. Ensamrätten till att reproducera fick ett ekonomiskt värde och behovet av en immaterialrätt växte snabbt fram. Tidigt ute med en lagstiftning var Venedig, där bland annat Sabellicus 1486 fick ensamrätt att trycka ett bokverk om Venedigs historia. I England tog parlamentet 1623 fram en patentlag, Statue of Monopolies, som främst var till för att skydda uppfinnare från kungens ganska godtyckliga utfärdanden av ensamrätter. Sverige fick 1819 sin första lagstiftning om patent. Lagen gav exklusiva privilegier till en person för att använda sin uppfinning under 15 år. Den ersattes av 1834 års patentlag. På grund av Pariskonventionen från 1883, tillkom i Sverige 1884 en ny förordning som omfattar patent, varumärken och mönster. I Pariskonventionen kom alla undertecknande länder, inklusive Sverige, överens om bestämmelser om så kallad prioritet. Det innebär att om den som inom ett år från ansökningsdagen för patent i ett konventionsland, ansöker om patent i ett annat konventionsland, så utgör nyhetsmaterial som publicerats under året inget hinder för patentansökan. År 1968 fick Sverige sin nuvarande patentlag. Den har sedan anpassats och harmoniserats med Europeiska Patentkonventionen (EPC). Lönsamt med patent Vilket industriföretag låter dörrarna stå vidöppna till fabrikens alla maskiner? Vilken biltillverkare parkerar nyproducerade bilar olåsta på allmän gata? Har du hört om kontor som inte har lås och passerkort till sekretessklassade avdelningar? Nej, sanningen är att företag lägger ner stora pengar på att skydda sina materiella tillgångar med lås, larm, vakter och försäkringar. Samma synsätt finns tyvärr ofta inte på vikten av att satsa pengar på att skydda immateriella tillgångar. Sådana tillgångar, som egna uppfinningar, tekniska lösningar och varumärken samt egen produktdesign, kan vara värda mycket mer än företagets materiella tillgångar. Patent- och immaterialrätten erbjuder här ett regelverk för ensamrätt för patent och skydd av varumärken och design. VAD ÄR IMMATERIALRÄTT? Nästan alla tillverkade produkter som vi ser runt omkring oss har en gång bara varit idéer i någons huvud. En produkts såväl funktionella som estetiska utformning var en gång endast tankar och känslor hos en skapande formgivare. Sedan 1800-talet har mycket som skapats skyddats av immaterialrätten. Med dagens snabba tekniska utveckling, globaliseringen och det framväxande digitala informationssamhället ökar immaterialrättens affärsstrategiska och ekonomiska betydelse nu mycket snabbt. I immaterialrätten finns ett helt regelverk som skyddar tekniska uppfinningar, varumärken och design. Man diskuterar nu också hur immaterialrätten ska hantera patent för digitala uppfinningar som datorprogram och it-relaterade affärsmetoder. Traditionellt har immaterialrätten varit nationell. Ansökan om patent och skydd av varumärken och design/mönster har fått göras i varje land. Konventioner och avtal som EPC (europeisk patentansökan) och PCT (internationell patentansökan) driver dock på en utveckling mot förenklad ansökan till många länder samtidigt. I EU pågår diskussioner om ett etablera ett gemenskapspatent, det vill säga ett enda patent som kan gälla för alla medlemsländer. Fortfarande är det dock så att patent måste översättas till varje lands språk där patentet ska gälla. Varumärken, kan precis som patent, registreras hos PRV för den svenska marknaden. Det går också att via PRV ansöka om internationell varumärkesregistering hos World Intellectual Property Organization (WIPO). En annan möjlighet är att registrera ett gemenskapsvarumärke som gäller inom hela EU. En sådan registrering görs direkt hos EU:s varumärkesmyndighet, Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM). Även för design kan du få mönsterskydd i hela EU via OHIM.

5 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PATENT & VARUMÄRKEN ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 5 och varumärke VAD ÄR ETT PATENT? Patent ges på nya tekniska lösningar och uppfinningar. Genom patentet får uppfinnaren ensamrätt under 20 år att använda sin uppfinning kommersiellt. Ett patent hindrar andra att kopiera, tillverka eller sälja uppfinningen. Patent kan därför stödja affärsstrategier genom att skydda en uppfinning. Patentet är i grunden en överenskommelse mellan uppfinnare och staten. Uppfinnaren får lön för all sin möda och kan exploatera och tjäna pengar på sin uppfinning mot att staten får offentliggöra den för allmänheten. Genom att göra uppfinningen allmänt känd är tanken att patentet både ska bidra till den tekniska utvecklingen och motivera och belöna uppfinnare att skapa nytt. Ett offentliggörande gör den nya tekniken tillgänglig för alla och banar väg för vidareutveckling av tekniken och nya uppfinningar inom samma teknikområde. VAD KRÄVS FÖR ETT PATENT? Uppfinningen ska lösa ett tekniskt problem på ett nytt sätt. Lösningen behöver inte vara effektivare eller bättre än befintliga lösningar, men den måste vara ny och annorlunda. Det är alltså idéens praktiska utformning och tekniska användning som skyddas med patentet. Patent kan man därför få inte bara för produkter, utan för även metoder och teknisk användning. För att få patent måste uppfinningen uppfylla vissa krav för att vara patenterbar : den måste måste vara industriellt tillämpbar, vara ny och ha uppfinningshöjd. Med industriellt tillämpbar menas att uppfinningen ska ha teknisk karaktär och effekt samt vara reproducerbar. Teknisk Genom att göra uppfinningen allmänt känd är tanken att patentet både ska bidra till den tekniska utvecklingen och motivera och belöna uppfinnare att skapa nytt. karaktär betyder att uppfinningen är en produkt eller ett sätt att tillverka något. Det får med andra ord inte bara vara en upptäckt eller teori. Med teknisk effekt menas att uppfinningen löser ett problem på ett Patent ges på nya tekniska lösningar och uppfinningar. Genom patentet får uppfinnaren ensamrätt under 20 år att använda sin uppfinning kommersiellt. tekniskt sätt. En uppfinning som är reproducerbar ger samma tekniska resultat varje gång man använder uppfinningen. En uppfinning anses vara ny om den inte var känd innan datum för patentsansökan. Med uppfinningshöjd avses att uppfinningen skiljer sig väsentligt från uppfinningar som redan är kända. En fackman får inte heller bedömas lätt kunna göra samma uppfinning. VAD ÄR ETT VARUMÄRKE? Ett varumärke är ett kännetecken som ett företag eller person använder för att särskilja en vara eller tjänst från andras eller för att framhäva den egna varan. Varumärket kan bestå av alla tecken som kan visas grafiskt, som bokstäver, siffror och figurer. Själva varan eller dess förpackning kan också fungera som varumärke. Även ljud, färger och melodislingor går att registrera som varumärken. Rätten till ett varumärke hindrar andra att använda det eller liknande kännetecken för sina produkter och tjänster eller i sin Ett patent hindrar andra att kopiera, tillverka eller sälja uppfinningen. reklam och marknadsföring. Ett skydd av varumärket hindrar alltså andra att kopiera det eller ägna sig åt renommésnyltning. Skyddet gäller tio år från dagen ansökan lämnades in och kan sedan förlängas med 10 år i taget. Kraven för att få registera ett nytt varumärke är att det har så kallad särskiljningsförmåga, med andra ord, att det är ägnat att uppfattas som ett varumärke och inte till exempel är beskrivande för varan eller tjänsten ifråga. PRV tar även hänsyn till i vilken omfattning och under hur lång tid märket har använts. Ett varumärke som från början inte hade särskiljningsförmåga kan tack vare inarbetning på marknaden senare ändå uppfattas som ett varumärke av konsumenter och därför ha rätt till registrering. Ett varumärke får inte heller vara förväxlingsbart med namn, firma eller varumärke för någon annan eller någon annans varumärke som är inarbetat då ansökan sker. (Källa: PRV) PATENT I HISTORIEN Post-it är ett välkänt varumärke för 3M. På 1970-talet arbetade Spencer Silver på forskningslabben på 3 M. Målet var att ta fram ett starkare självhäftande material. Istället råkade han få fram en yta med supersvag vidhäftning. Det fäste vid föremål, men kunde lätt tas bort. Ingen visste då vad man skulle göra med uppfinningen. Fyra år senare sjöng en annan 3Mforskare i kyrkokören. Han använde markörer i sin psalmbok för att snabbt hitta rätt ställen, men de ramlade ofta ur. Men så kom han ihåg vad Silver hade tagit fram. Succén blev omedelbar. Lapparna satt kvar och kunde tas bort utan att skada sidorna i boken. Resten vet vi alla! Patent på det första blixtlåset, zipper, fick amerikanen Elias Howe Svensken Gideon Sundbäck vidareutvecklade sedan blixtlåset genom att stansa ut häktorna och klämma fast dem i två tygband som kunde sys fast med maskin. Alla vet nog att Alfred Nobel uppfann dynamiten. Han fick det svenska patentet Med dynamiten löste Alfred Nobel problemet med att kunna hantera nitroglycerin, som är stötkänsligt. I dynamiten blandas nitroglycerin med porös kiselgur. Dynamiten förpackas i patroner, dynamitgubbar, och antänds med en sprängkapsel. Frans Wilhelm Lindqvist fick 1892 patent på ett tryckluftsdrivet fotogenkök. Det så kallade Primusköket såg dagens ljus. Sfäriska kullager uppfanns 1907 av Sven Wingquist. Han var också chef för Svenska Kullagerfabriken, SKF, som startades 1907 på hans initativ. Gustav de Laval och dansken L.C.Nielsen utvecklade oberoende av varandra de första kontinuerligt arbetande separatorerna. År 1883 grundade Gustav de Laval AB Separator, som vi alla idag känner som Alfa-Laval AB. Do you have what we in Sweden call skiftnyckel? Detta av en känd svensk ofta citerade uttalande syftar på en svensk uppfinning som man faktiskt kan förvänta sig att nästan alla har. Johan Petter Johansson fick patent på skiftnyckeln Vi tillhandahåller tjänster inom hela den immateriella sektorn patent,varumärken, design (mönster), copyright och firmaregistrering. Fråga; Hej! Jag vill ha en omvärldsbevakning, hur gör jag? Fråga; Hej! Går det att skapa ett digitalt arkiv för mina patent? Fråga; Hej! Kan jag få en bevakning levererad via webben? Svar; Har du prövat ArchiveOnline... GOTAPATENT AB PATENT VARUMÄRKEN MÖNSTER Box 3127, Jönköping Tel: Fax: Tel: , Sveavägen 105, Stockholm

6 6 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PATENT & VARUMÄRKEN ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Så söker du svenskt patent Ett patent är ett sätt att skydda en bra idé. Vill man ha ett patent börjar man oftast med en svensk patentansökan till PRV. Från den dag du har lämnat in din ansökan till PRV är ansökans nummer, oftast ditt namn och uppfinningens benämning offentlig. Efter 18 månader blir hela ansökan offentlig. Ansökans nummer, sökandes namn och benämning på ansökan finns i Svensk Patenttidning på PRV:s webb (www.prv.se). Det går sällan bra att helt själv utforma och lämna in och sedan Från den dag du har lämnat in din ansökan till PRV är ansökans nummer, oftast ditt namn och uppfinningens benämning offentlig. försvara en patentansökan, utan det är oftast bäst att anlita en patentbyrå som ombud. I patentansökan ska man beskriva och förklara uppfinningen samt specificera vad man vill ha patent på. I ansökan måste det finnas beskrivningen, patentkrav, sammandrag och eventuella ritningar. Beskrivningen ska ha en allmän del och en speciell del. Den allmänna delen beskriver det problem som uppfinningen ska lösa och ange den så kallade teknikens ståndpunkt, med andra ord vilken teknik och vilka lösningar som redan finns idag. Den speciella delen beskriver uppfinningen i detalj. Denna beskrivning måste vara så utförlig att en fackman med hjälp av den kan använda uppfinningen. PATENTKRAVEN SKRIVS ner på egna sidor separerat från beskrivningen av uppfinningen. Vad som skrivs i patentkraven styr vilken omfattning patentskyddet kan få. Det är därför viktigt att vara noggrann med hur patentkraven utformas. Man kan lista flera självständiga krav med olika underkrav. Varje självständigt krav ska innehålla: benämning på uppfinningen, teknikens ståndpunkt (vad tekniken har gemensamt med tidigare teknik och bygger på) och vad som är nytt och säreget med den nya uppfinningen. JUST VAD SOM ÄR NYTT och säreget kallas kännetecknande delen av kravet och måste vara mycket utförligt. Vanligtvis VAD HÄNDER EFTER ANSÖKAN? inleds avsnittet med kännetecknad av för att beskriva den tydliga skillnaden mellan det som är känt och det nya i uppfinningen. Ansökan ska också ha ett sammandrag på inte mer än 150 ord på ett separat papper, som sammanfattar det tekniska innehållet i ansökan. Först kontrollerar PRV att ansökan är rätt ifylld. Finns det allvarliga brister i ansökan får du ett så kallat formellt förläggande som ska besvaras inom viss tid för att ansökan inte ska avskrivas. I nästa steg undersöker en civilingenjör på PRV om uppfinningen är patenterbar. Stöter ingenjören på andra uppfinningar som löser problemet på samma sätt som din uppfinning, meddelar PRV att det finns hinder mot din patentansökan. Du får då ett så kallat tekniskt förläggande från patentingenjören med en bedömning av hur patenterbar uppfinningen är och information om vilka dokument som beskriver liknande tekniska lösningar. Får du ett sådant förläggande ska du svara med att framhäva det som är nytt och säreget med uppfinningen. Tycker ingenjören efter förläggande och svar att uppfinningen är patenterbar, skickar han eller hon ett slutförläggande. Det är ett meddelande om att PRV kommer att bevilja din patentansökan. Du får då också kontrollhandlingar för att kunna se hur det godkända patentet kommer att se ut. Slutligen krävs att du svarar på slutförläggandet och godkänner att patentet får det utseendet. Det är en avgift för den patentskrift som PRV ska ta fram. Beslutet om nytt patent kungörs sedan i svensk Patenttidning. (Källa: PRV) Det går utmärkt att patentera mjukvara Det säger Ulf Kärn på patentbyrån Groth & Co. Han vet vad han talar om. Ulf Kärn är specialist på mjukvarupatent och har hjälpt många klienter att få patent på olika sorters mjukvara. Nästan alla nya produkter har numera elektronik inbyggd. Finns elektronik, så finns det oftast även processor och mjukvara. En ny produkt kan till sitt yttre se ut som den gamla, men med ny mjukvara kan konsumenten få en mängd nya funktioner. Ett exempel som ofta nämns är Scanias lastbilar som är proppade med mjukvara. En ny uppfinning kan finnas i ett nytt bromssystem. Hårdvaran i form av bland annat de faktiska bromsarna och pneumatiken, är densamma, men ny mjukvara ger snabbare och mer effektiva bromsar. Det enda nya är mjukvaran som ger föraren en helt ny broms! betonar Ulf Kärn med eftertryck. PATENTRÄTTEN TALAR om att en uppfinning måste ha teknisk karaktär, vara ny och uppvisa uppfinningshöjd för att kunna patenteras. Ett datorprogram i sig kan enligt lagen inte patenteras, men rådande praxis är, att om det kan anses ha teknisk karaktär, kan man även skydda datorprogram med patent. Det är inte så svårt att förstå, att ett nytt datorprogram som orsakar en bättre bromseffekt, har teknisk karaktär, men kan effekter som att en processor arbetar dubbelt så snabbt eller fördubblad lagringskapacitet i ett datorminne anses ha teknisk karaktär, frågar Ulf Kärn retoriskt. Inom den tekniska utvecklingen ökar mjukvaruområdet snabbt i storlek och andel av totala patent. Så länge det funnits datorer har det faktiskt också funnits mjukvarupatent i form av direkt koppling till hårdvara, som bromsarna på en bil, men även i form av olika metoder som kanske bara handlar om hur en dator arbetar. Före 1999 användes inte ordet datorprogram i ansökningar, men det året godkände EPO att datorprogram fick användas som benämning i patentansökningar, förutsatt att uppfinningen hade teknisk karaktär. Det innebär att ett patent som godkänns av EPO, också kan gälla i enskilda länder som har skrivit på EPC-konventionen, även om länderna har olika tolkningar av teknisk karaktär för mjukvarupatent, berättar Ulf Kärn. I EUROPA ANVÄNDS samma immaterialrätt. Det är snarare praxis och tolkningar av hur teknisk karaktär ska definieras i samband med mjukvarupatent som det skiljer. EUkommissionen arbetade flera år med att ta fram ett direktiv som skulle harmonisera nationella patentverks och i förlängningen EPO: s tolkning av teknisk karaktär. Direktivförslaget röstades ner i somras av EU-parlamentet, då såväl motståndarna som förespråkarna av patent på datorprogram ansåg att förslaget var en dålig kompromiss. För mig som ombud upplever jag att det var synd att en harmonisering inte kom till stånd. En sådan skulle klargöra vad som går och inte går att skydda med patent i Europa, säger Ulf Kärn. Inom den tekniska utvecklingen ökar mjukvaruområdet snabbt i storlek och andel av totala patent. Ulf Kärn varnar dock för att det gäller att behålla kravet om uppfinningshöjd här i Europa. I USA har en rad närmast löjliga patent sett dagens ljus de senaste åren, som exempelvis patentet på hur man utbildar städpersonal eller hur man gungar på en gunga. Det ska dock noteras att i USA finns inte kravet på teknisk karaktär. Ett annat exempel är det mycket omdiskuterade patentet One-click som Amazon.com har. Patentet är även godkänt i Europa. Det visar att vi i Europa också har problem med låg uppfinningshöjd. Problemet är dock inte lika stort som i USA. Det gäller att ribban inte ligger för lågt, så att botten går ur för kravet på uppfinningshöjd hos ett patent. Detta är ett problem som finns inom alla områden, inte bara för datorprogram, avslutar Ulf Kärn.

7 Vi registrerar domännamn och skyddar varumärken över hela världen. Arbetar ditt företag utanför Sverige? Har ni etablerade varumärken som ni vill skydda? I en värld styrd av ökad profilering och branding är Internet och domännamn en viktig del av ett företags omvärldskommunikation. Domännamnet är inte bara en adress till hemsidan och grunden för företagets e-post, utan många gånger också ett starkt varumärke. Datum för.eu! 7 december 2005 Nu kan du skydda ditt varumärke 7 februari 2006 Nu kan du skydda ditt företagsnamn Domaininfo AB är sedan 1999 Sveriges första ICANN-ackrediterade registratur. Vi tillhandahåller registrering av domännamn under.eu,.se,.com,.net och.org såväl som registrering av domännamn under samtliga världens 240 toppdomäner. Med 10 års samlad kunskap, erfarenhet och relationer med toppdomäner över hela världen erbjuder vi en kompetent lösning för dig som önskar registrera domännamn. Domaininfo inriktar sina tjänster mot företag och ombud med behov av en långsiktig leverantör av domännamn som håller kvalitet, service och support i fokus. Domaininfo AB ingår i House of Ports Company Group, ett av Europas ledande B2B-företag som tillhandahåller heltäckande tjänster för domännamnsregistrering, förvaltning av domännamn, immaterialrätt och hostinglösningar. William Gibsons väg 1, Jonsered. Telefon

PATENT OCH VARUMÄRKEN

PATENT OCH VARUMÄRKEN HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PATENT OCH VARUMÄRKEN * 20 478 antal patent i kraft i Sverige 2005 DIN GUIDE TILL DE IMMATERIALLA RÄTTIGHETERNA 23% av ansökta patent 2006 avser fordon

Läs mer

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV)

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV) Välkommen till www.prv.se. Vår nya webbplats som tack vare en bättre sökmotor på ett enkelt sätt erbjuder information om immaterialrätt. Låt dig inspireras av våra texter som visar vad som går att skydda.

Läs mer

FRAMGÅNG ÄR INGEN SLUMP

FRAMGÅNG ÄR INGEN SLUMP ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till.

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PATENT & VARUMÄRKEN

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PATENT & VARUMÄRKEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 10 NOVEMBER 2013 PATENT & VARUMÄRKEN Missa inte VARUMÄRKES- KOMMUNIKATION Vikten av att välja rätt namn VÄRDESÄTT DITT PATENT Ta del

Läs mer

Så söker du patent. så söker du patent

Så söker du patent. så söker du patent Så söker du patent Har du fått en idé och funderar på att söka patent? Här lotsar vi dig i patentdjungeln, reder ut krångliga begrepp och lägger grunden för en djupare förståelse av immaterialrätten. så

Läs mer

Så söker du patent. Skyddar dina idéer. så söker du patent

Så söker du patent. Skyddar dina idéer. så söker du patent Så söker du patent Har du fått en idé och funderar på att söka patent? Här lotsar vi dig i patentdjungeln, reder ut krångliga begrepp och lägger grunden för en djupare förståelse av immaterialrätten. 1

Läs mer

Immaterialrättsligt skydd för tillväxtföretag

Immaterialrättsligt skydd för tillväxtföretag Finansiell rapportering i tillväxtföretag En praktisk handledning Immaterialrättsligt skydd för tillväxtföretag Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan

Läs mer

FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN

FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN 2007-09-25 FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN Betänkandet Patent och innovationer för tillväxt och välfärd SOU 2006:80 Ovan nämnda

Läs mer

Vad är ett företag utan marknad?

Vad är ett företag utan marknad? 3. MARKNAD Introduktion Vad är ett företag utan marknad? 3 Nuläge 3 Vision och mål 11 Strategi 12 Aktiviteter 14 Uppföljning 16 Fördjupning Produkten 17 Kunden 25 Marknadsundersökningar 34 Kundanpassning

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

Kyla - en lönsam affär

Kyla - en lönsam affär En tidning om företagsöverlåtelser från Arctos M&A nr 6 DECEMBER 2009 5 entreprenörer tycker till Kyla - en lönsam affär Patent skapar företagsvärde www.arctos.se Ta tillfället i akt och se över förvärvsstrategierna

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Tillväxtjuridik. En kortfattad juridisk guide för tillväxtföretagare

Tillväxtjuridik. En kortfattad juridisk guide för tillväxtföretagare Tillväxtjuridik En kortfattad juridisk guide för tillväxtföretagare I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta

Läs mer

Varför en bok om 167 handfasta tips som förbättrar lönsamheten?

Varför en bok om 167 handfasta tips som förbättrar lönsamheten? Innehåll Varför en bok med 167 handfasta tips som ökar din lönsamhet? Vi på Sinf 5 tips om lyckade kompanjonskap 5 tips om styrelsearbete 5 tips om verksamhetsplanering 5 tips om budget 5 tankar om externa

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Piratkopiering i världshandeln

Piratkopiering i världshandeln Kommerskollegium 2012:5 Piratkopiering i världshandeln och andra immaterialrättsliga problem i BRIC, Indonesien och Japan ur ett handelspolitiskt perspektiv Kommerskollegium är den myndighet i Sverige

Läs mer

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Betänkande av Utredningen om immaterialrättens roll i innovationssystemet Stockholm 2015 SOU 2015:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Innovatörsguiden. Del 1 Förstudier och immaterialrätt

Innovatörsguiden. Del 1 Förstudier och immaterialrätt Innovatörsguiden Del 1 Förstudier och immaterialrätt Dags att förverkliga din idé Funderar du på om det är möjligt att utveckla en idé till en kommersialiserad produkt eller tjänst? Då har du kommit rätt!

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

ZACCO. patent / varumärke / domännamn design / firmarätt / upphovsrätt

ZACCO. patent / varumärke / domännamn design / firmarätt / upphovsrätt ZACCO lathund för immaterialrätt (IP) patent / varumärke / domännamn design / firmarätt / upphovsrätt vi hör ibland människor tala om världspatent, och ibland ser vi det också skrivet. en del talar om

Läs mer

1 INFORMATIONSSAMHÄLLETS JURIDIK... 3 2 AVTALSRÄTT... 5

1 INFORMATIONSSAMHÄLLETS JURIDIK... 3 2 AVTALSRÄTT... 5 1 INFORMATIONSSAMHÄLLETS JURIDIK... 3 1.1 NYA MEDIER OCH NYA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 1.2 PROBLEMOMRÅDEN OCH PÅGÅENDE ARBETE... 3 2 AVTALSRÄTT... 5 2.1 ALLMÄNT OM AVTALSRÄTTEN OCH INFORMATIONSSAMHÄLLET...

Läs mer

Snacka dig till affärerna retorikern elaine eksvärd lär ut talets gåva

Snacka dig till affärerna retorikern elaine eksvärd lär ut talets gåva Nyheter Utgiven av Far FAR Årgång 36 38 Pris 60 60 kronor Nr 43 2010 2012 FÅ KVINNOR i TOPPEN PÅ DE STORA REVISIONSBYRÅERNA examen för redovisningskonsulter vad innebär den? xxx revisionsberättelse à la

Läs mer

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet

Läs mer

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten.

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten. Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 2 2014 Pris 56 kr SRF FöretagsEko: Regelverken dåligt anpassade till småföretag 6 Brf-debatten: Ingen kan ändra på det som är gjort, men framtiden kan vi påverka

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Ekonomi för företagare

Ekonomi för företagare ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SRF ANNONS September 2008 Ekonomi för företagare Från hockeyproffs till företagsledare Jonas Bergqvist berättar läs mer sid.

Läs mer