Tvist i Asien. INNOVATION & ENTREPRENÖRSKAP Nyhetsbrev för intresserade av innovation och småföretagande. Tvista i Taiwan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tvist i Asien. INNOVATION & ENTREPRENÖRSKAP Nyhetsbrev för intresserade av innovation och småföretagande. Tvista i Taiwan."

Transkript

1 Tvist i Asien Tvist och tvistekonomi är ett mycket intressant ämne som det forskar alldeles för lite kring, speciellt sambanden mellan juridik och kommersiella fördelar och risker. Det viktigaste med tvister är dock att det förstör fokus och koncentrationen för företagsledare samt att det tär på företagets likviditet. Detta gäller små företag mer än stora där små företag kan drivas i konkurs bara genom att försöka hålla liv i en långdragen tvist. Stora företag har inte bara mer finansiella resurser och uthållighet utan de kan även skapa egna avdelningar som kan se på tvister mer akademiskt, utan så mycket personliga känslor inblandade i arbetet. Advokater och andra konsulter har också familjer att föda och personal att betala så vi måste alla få betalt. Våra ombud kan inte vänta på utslaget, för att få en del i ett eventuellt skadestånd utan de måste få betalt varje månad för de timmar man ägnat åt er som klient. Många gånger handlar det om många timmar. Ombud och konsulter har räkningar varje månad så vi måste alla acceptera att betala för dessa tjänster. Det största problemet många företag får, stora som små, är att deras affärsverksamhet blir mer och mer internationaliserad. Detta är bra men skapar nya problem. Hur tvistar man men en motpart som finns på andra sidan jordklotet? Stora företag har dock vissa resurser men hur går man vidare om man är liten? Jag har med detta nyhetsbrev bara skummat lite på ytan för det finns egentligen hur mycket som helst att säga om detta ämne. Tvista i Taiwan De frågor jag ofta arbetar med när det gäller tvister med Asien är hur man eventuellt kan driva in sina skulder, eller hur man kommer vidare när en förhandling låst sig, eller hur man hanterar paragrafer i avtal som; this Agreement shall be governed by and construed and enforced in accordance with the laws of Taiwan, eller any dispute that may arise out of or in connection with this Agreement shall be finally settled in the courts of Taiwan eller alternativet any dispute or difference arising out of this Contract or any questions regarding its interpretation shall be referred to the Arbitration Institute in Taipei, Taiwan, according to its rule. Problemet många svenska småföretag har är att de verkligen vill göra affärer med det stora företaget i Asien, medan personal på mellannivå på dessa stora företag inte har fullmakt att skapa egna avtal som inte följer normen inom koncernen. Vi svenskar måste också inse att Sverige eller Skandinavien är en mycket liten (nästan obetydligt) marknad för många asiatiska tillverkare. Om du tar din asiatiska motparts förslag på avtal till en svensk advokat så kommer han säga att du inte bör gå med på en paragraf att rättsskipning skall ske i Taiwan, för han varken kan regelverket, hur man processar i Taiwan eller kanske ser egna öppningar för egna intäkter. Rådet att man inte skall söka rättsskipning i annat land är det absolut inget fel på men frågan du måste ställa dig som affärsman är om det skapar förutsättningar för affärer som du söker? Om du verkligen behöver tvista, fundera över hur du får din motparten att infinna sig i Stockholm om väljer att skriva att avtalet som skall gälla under svensk lag och inför domstol i Stockholm? Enligt taiwanesisk lag som exempel så gäller inte utländsk rättsskipning i Taiwan. Självklart har vi system under WTO och WIPO som hanterar handelshinder eller immaterialrätt, 1

2 men diskuterar vi kontrakt eller sekretessavtal så gäller inte dessa (med vissa undantag). Skall man hävda rätt så vill man ofta ha rättsskipning och helst verkställighet inom rimlig tid. Så fundera både kommersiellt och juridiskt, kanske finns det fall man kan gå med på taiwanesisk lag i alla fall. En annan sak man också måste inse om man vill göra affärer med en stor part i Asien, du bör fundera över om du verkligen vill gå vidare. Vilka kommersiella fördelar finns det kontra de juridiska riskerna. Söker man verkligen ett avtal med en stor tillverkare i Asien, t.ex. Taiwan, så måste man kanske anpassa sig till stora företags rutiner och processer. Annars blir det inget avtal och inte heller några affärer. Domstolsystemet i Taiwan påminner lite om Sverige. Det finns ett tre-nivå-system som påminner en del om vårt egna system; en distriktsdomstol som består av en eller ibland flera domare, sedan motsvarighet till Hovrätt som består av 3 domare och till slut en Högsta Domstol med 5 domare. Så vitt jag vet så finns det inte särskilt många länder med ett sk jurysystem men inte heller så många med vår motsvarighet till nämndeman (förutom Kina). Gäller det patent så finns det olika vägar att gå framåt i Taiwan. En del kanske känner till att EU börjar implementera nya sk Sanktionsdirektiv för att hjälpa innovatörer och rättighetsinnehavare med intrångsförfaranden. När det gäller patentintrång i Taiwan så kan svenska företag använda resurser via allmän åklagare och polis för att gå vidare med ett intrångsmål. Civilrättsliga förfarande kan vara ett alternativ och komplement till detta men det är ett bra alternativ för små företag. Alla distriktsdomstolar i Taiwan, motsvarande våra tingsrätter, har rätt och kunskap att hantera patentintrångsmål. Vilken domstol man skall vända sig till beror på motpartens säte, precis som i Sverige. Patentmål kostar normalt motsvarande SEK och böter för intrång varierar mellan SEK till SEK. Risk för fängelse finns men används sällan och ett patentmål tar normalt ca 4 månader, mellan anmälan till dom och verkställighet. Fördelen med detta förfarande är alltså att man förhållande snabbt och billigt kan stoppa ett patentintrång även om skadestånd inte blir särskilt mycket. Viktigt att veta är att dessa domstolar endast kan bedöma patentintrång i Taiwan så det kräver att man då har sökt och skaffat patentskydd i Taiwan. Det gäller inte om ett taiwanesiskt företag skulle gjort intrång i patentskydd i annant land. Alternativ till domstol är Medlingskommiteer som finns i olika områden, eller motsvarighet till svenska kommuner. Deras beslut äger dock inte laga kraft utan ha blivit fastställt av en domstol, men när den har blivit fastställd så kan det inte längre överklagas. Som alternativ till detta finns även skiljedomsförfarande. För civilrättsliga tvister så får man betala 1% av tvistföremålets värde i första instans och ca 1.5% vid överklagande. Vid ett skiljedomsförfarande i Taiwan så kostar det normalt ca 1.5% av tvistföremålets värde. Utländska företag kan självklart använda sig av taiwanesiska domstolar eller skiljeförfarande men inte om man försöker hävda utländsk rättskipning i Taiwan. Om du skrivit avtal med ett företag i Taiwan och bett att få rättsskipning i Sverige, eller på annan ort, så accepteras inte din ansökan. Publika domstolar i Taiwan handlägger endast rättsskipning i Taiwan. Viktigt att veta om Taiwan är att man är medlem av WTO och därmed tvingas lyda under WIPO och det sk TRIPS-avtalet men man är inte en del av det sk PCT-systemet (Patent Cooperation Treaty ). Taiwan har haft patentlagar sedan 40-talet då landet skapades efter en utbrytning från 2

3 moderlandet Kina. Patentlagarna har utvecklats under åren, speciellt senaste åren från att man gick med i WTO (2002). Taiwan är dock inte medlem av PCT och att man kan vänta lika länge att avsluta sin patentregistrering. Patentverket i Taiwan arbetar inte lika långsamt som i Europa. Fördelen med PCT-systemet är att man arbetar enligt konventionsprincipen (prioritet från nationell ansökan) får en internationell nyhetsgransknings- och patenterbarhetsrapport före inlämning av slutgiltiga nationella ansökning och som man även kanske vill använda i samtal med riskkapital eller andra investerare. Denna rapport ger besked om innovationens nyhetsvärde, patenterbarhet samt användbarhet. Fördelen med systemet är att prioritetstiden förskjuts ca 30 månader från din svenska ansökan och då ger dig en tidsfrist (nådetid) att analysera nya marknad och träffa investerare. Nådetiden handlar om fullföljsavgifter för du kanske inte väljer att skydda din innovation i Taiwan utan på de kommersiellt mest viktiga marknaderna som USA, EU och en del andra. Fördelen med systemet är den sk nådetiden ger innovatören lite tid att bestämma var han skall lägga sina kostnader för att skydda sin innovation. Tid för att välja vilka länder man slutgiltigen registering och fullföljer. Det är också stor skillnad mellan systemet i USA, Europa och Asien. USA arbetar enligt principen, first to invent medan Europa och Asien arbetar efter first to file. Detta har strategisk betydelse men jag tänker inte fördjupa mig kring detta annat än att påpeka att i USA är det viktigt att kunna dokumentera tidpunkt då uppfinningen, man skall kunna bevisa prioritet för first to invent. Vårt system med first to file är lite mer rakt på sak. TIPO (Taiwan s Intellectual Property Office ) följer i princip samma regler om prioritet som beskrivs via PCT-systemet för varje medlemsland av WTO. En viktig skillnad är tidsfristen vi diskuterat. TIPO arbetar inte efter 30 månader som man gör via PCT utan 12 månader om man söker skydd i Taiwan baserat på en sk PCT-ansökan. Betänker man detta samt att man arbetar enligt principen first to file så måste man veta vad man gör om man söker skydd i Taiwan. Viktigt att veta för taiwanesiska företag är att de inte kan använda nationella ansökningar via PCTsystemet. De använder sig normalt via Kina och gör idag PCT-ansökningar via Kina. När det gäller Taiwan och EPC (European Patent Convention) så gäller samma sak. Taiwan är medlemmar av WTO så om ett företag från ett WTO-medlemsland söker patentskydd via en ansökan man skapat i Sverige så kan man förlita sig på prioritetsdagen man fått i ansökan. Det finns alltså vissa skillnader mellan Sverige och Taiwan men summerar man fördelar och nackdelar så kan man överväga rättsskipning i Taiwan, baserat på att man finner ombud man känner förtroende för. Det kan i flera fall bli billigare och snabbare, även med resekostnader inräcknat än att försöka processa i Sverige eller Europa. Tvista i Kina Om man kommer i en tvist med en part i Kina så funderar man självklart man kan gå vidare. Det finns idag tre olika alternativ för utländska företag; ett är ett sk Medlingscenter (Conciliation Centre som påminner om Handelskammarens Medlingsinstitut, ett annat är skiljedomsnämnd (Arbitration Board, och det tredje är självklart allmän domstol. När det gäller Kina så är nog det generella rådet att undvika domstol om man inte har goda kunskaper och erfarenhet i den region man befinner sig. Det allmänna domstolsförfarandet kan användas för alla uppsåtliga då intrång kan straffbeläggas i Kina med risk för fängelse eller dödsstraff. Kinesisk lag säger att den som är inblandad i immaterialrättsliga brott kan riskera tre typer av straff; Intrång enligt artikel , maximalt fängelsestraff om 7 år Piratkopering och marknadsföring av falska produkter, enligt artikel , med fokus på falsk medicin eller hälsovådliga varor, maximalt livstids fängelse eller dödsstraff. Olaglig verksamhet, t.ex. återförsäljning av falska varor, maximalt 15 år fängelse. 3

4 Det råd jag får i Kina är att om det gäller en immaterialrättslig tvist så är det kanske bättre att undvika allmän domstol. Straffen låter höga men att det skall utdömas i en utlännings fördel är mycket osäkert för kinesisk rätt är inte harmoniserad som man kanske kunde önska och tro. Sverige har ett förhållande vis bra samarbete med Kina när det gäller tvistlösningar. Som exempel så kanske en del visste att en tvist mellan amerikanska Pepsi och deras kinesiska part avgjordes via skiljedomsförfarande i Stockholm. Denna tvist gällde Pepsi rätt att avbryta ett avtal om tillverkning med en part man inte längre hade förtroende för. Många kinesiska jurister kommer varje år till Sverige för att förkovra sig på svenska universitet och institutioner. Det skapar dialog och kommunikation vilket är bra för alla. Skiljedom kostar alltid en del pengar, i Kina är det normalt med ca 4% av tvistföremålets värde men det slutliga priset beror på tvistens storleken. Som alternativ till skiljeförfarande finns medling. Medlingscenter avgörande är inte tvingande och det kostar ca 1.75% till 2.5% av tvisteföremålets värde. Statens myndigheter inom immaterialrättsliga tillgångar som patent, varumärke eller upphovsrätt kan också träda in och undersöka samt medla vid tvist. Medlarna i ett statligt medlingscenter består normalt av en ordförande med olika antal suppleanter och rådgivare. Proceduren är informell men godkänd av både statliga myndigheter och den Internationella Handelskammaren. Det är snabbt, enkelt och halva kostnaden mot ett skiljedomsförfarande. Idag finns det ca 40 regionala Medlingscenter och 400 godkända skiljedomare (varav ca 25% arbetar för utländska bolag) i Kina. Tvista i Korea Korea leder just nu forskning och utveckling inom mobil kommunikation samt hemelektronik. Storföretag som Samsung, LG och andra börjar verkligen bre ut sig och etablera stor verksamhet i världens alla hörn. Om man kommer i en tvist med en part i Korea så har man flera val av domstolar. Det finns motsvarighet till kommunala domstolar, distriktsdomstolar, högsta domstol samt specialdomstolar för t. ex. patent. Som alternativ till domstol finns även skiljedomsnämnd men ingen direkt medlingsinstitution. Koreanska skiljedomsnämnden (Korean Commercial Arbitration Board) erbjuder dock gratis medling mellan partner innan man behöver går vidare och detta kan vara ett bra tips innan man går vidare. Skiljedomsnämnden utlåtande i medling är dock inte tvingande, utan vägledande. Fördelen är dock att den vägleder dig hur det eventuellt kan gå senare i processen och skiljedomsförfarande kostar alltid en hel del pengar. Tvistar du i Korea så handlar det troligen om avtal, patent, varumärke eller upphovsrätt. Handlar det om varumärke så är det ofta intrång på utländska företag varumärke för kända varumärken i Korea (på koreanska) är inte av intresse för oss i Europa. Samsung och andra kända globala varumärke är något helt annat. Om man väljer skiljeförfarande så kostar det, som på många andra ställen, beroende på tvistföremålets värde. Som riktvärde kan man dock säga att det kostar ca 2% av tvistföremålets värde att välja denna lösning i Korea. Domstol är självklart ett annat alternativ men då har man som i Sverige, löpande utlägg till sitt ombud i Korea samt diverse administrativa utlägg. Sedan har du tiden för processen. Om man tvistar kring ett varumärke i Korea så går man via KIPO Tribunal Board vidare till patentdomstolen och sedan högsta domstol. Denna process kan ta upp till 4-5 år. Normalt så överklagar man till olika domstolar för att skjuta upp en doms slutlitgiga verkställighet och skadeståndet ändras normalt inte nämnvärt över tiden. Tvista i Japan Japan ligger tvåa i världen efter USA när det gäller att skapa patentbara innovationer. Den japanska ekonomin är många gånger större än den kinesiska även med deras starka tillväxt. 4

5 Svenska och andra europeiska företag släpar lång efter japanska och amerikanska företagen när det gäller att ansöka och registera patent men då skall man också veta att det kanske är 10 gånger så dyrt att hålla igång ett patentskydd i Europa under 20 år, än samma patent i Japan eller USA. Frågar man då skall ställa sig är var man finner sina kunder, dvs söker sitt skydd? De tre viktiga centrum för patent i världen är USA, Japan och Tyskland. Japan har som vi alla vet skapat många av världen stora företag och koncerner. Om man kommer i en tvist med en part i Japan så har man flera val av domstolar, nästan samma val som i Sverige. Det finns motsvarighet till distriktsdomstolar (som vår tingsrätt), japansk motsvarighet till hovrätt och sedan högsta domstol samt specialdomstolar för t. ex. patent eller familjerätt. Som alternativ till domstol finns även skiljedomsförening i Japan (JCAA Japan Commercial Arbitration Association). JCAA erbjuder dock endast medlingstjänster till egna japanska företag men erbjuder konsulttjänster via medlemmar till utländska företag. Det kostar mellan 1-3% av tvistföremålets värde att söka skiljeförfarande i Japan, normalt bör svenska företag räkna med ca 3%. Japan har inte samma medlingsinstitution som vi i Sverige för man har tagit detta långt vidare och knytit samma medling till domstolsförfarande. Japan har en lång tradition av medling med koppling till domstol. Om man söker medling i Japan så ansöker en, eller båda parter, om en Chotei. När domstolen har båda partners medgivande att gå vidare så skapar man då en medlingskommitte. Normalt en ordförande med en eller två medlare (domare). Medling pågår normalt några månader och om båda parter kan komma överens så skapas ett Medlingsavtal, ett sk Chosho. Processen är sekretessbelagt men om men om man inte komma överens så kan kommitten skapa ett eget utlåtande, ett sk chotei ni kawaru saiban. Vad man tar ställning till är endast den problemställning som man för början överenskommit att man skall komma överens om i sitt medlingsförslag. Man har dock viss verkställighet om det handlar om betalning av fakturor, överföring av pengar, äganderätt av fastighet etc. Parterna kan överklaga men har bara under två veckor på sig att göra detta innan medlarnas utlåtande får verkställighet. Detta alternativ gäller inte patentvister utan detta tar man normalt via specialdomstol för patent. Det finns även något unikt i Japan som en högsta domstol för immaterialrättsliga tvistet (www.ip.courts.go.jp) förutom en patentdomstol. Tanken med domstolen är att bättre hantera immaterialrättsliga tvister och agera appellationsdomstol för landet. Domstolen är första instans om man skall överklaga någon som japanska patentverket beslutat men andra instans om man skall överklaga något annat ärende man processat via domstol. Detta påminner om det förslag av specialdomstol man diskuterat i Sverige där man slår ihop Patentbesvärsrätten, Marknadsdomstolen och Stockholm Tingsrätt avdelning för immaterialrättsliga tvister i en och samma domstol. Jag tror mycket på en sådan centralisering av resurser och kunskap. Tid och pengar är avgörande Det viktigaste för företag är ofta vad det kostar och hur lång tid det tar. När det gäller kostnader så finns det ofta tariffer baserat på tvistföremålets värde, högre värde ger mindre procentuell tariff. Som exempel om du går till Stockholms Handelskammare hemsida så kan du räkna fram att om du söker medling kring en tvist om EUR så tar medlaren EUR 4200 i arvode och sedan får du en administrativ avgift om EUR 2100, total kostnad ca EUR Gör du samma sak via Handelskammarens skiljedomstol så kostar samma tvist ca EUR , varav ca EUR till institutet och EUR till skiljedomarna. Söker man skiljedomsförfarande i Stockholm så kostar det ca 6% så det är lite högre än på många platser i Asien. 5

6 Vad är då den viktigaste skillnaden? Medlingsinstitut avgörande är inte tvingande, inte i Sverige och inte på många platser i Asien, utan en part kan säga att denna tvist inte kunde lösas via medling och gå vidare. När man träder in i en skiljedomstol så kommer man överens om att man kommer följa dess avgörande. Beslut i skiljeförfaranden är bindande och kan genomdrivas med verkställighet. Ett skiljeutslag kan bara ogiltigförklaras om man brustit i formella skäl, t.ex. att skiljdomaren saknade rättskapacitet eller begick ett formellt fel. Valen för överklaga är alltså om skiljedomaren överskridit sitt uppdrag, eventuellt kan klandras för bristande opartiskhet eller brustit mot någon formell regel man som gäller för skiljeförfarande som sådant. Det är därför mycket viktigt att man skapar ett bra skiljedomsavtal, och inte godkänner vilken skiljedomare som helst innan man sätter sig i själva skiljedomstolen. En del argumenterar för att skiljeförfaranden är mycket dyrare än att driva en tvist i en vanlig domstol men jag håller inte med, kanske Stockholm men det gäller inte över hela världen. Jag har varit med om flera tvister och räknar vi ihop alla fakturor från advokatbyrån, avgifter och viktigast av allt, alternativkostnaden för tvisten drar ut på tiden så blir det ofta billigare. Kommersiella tvister vill man helst avgöra så snabbt som möjligt så man vet var man står på marknaden och med sina partner. Tar man hänsyn till den långa handläggningstiden i tingsrätt och hovrätt, samt hur processteknik och strategi går till, så tror jag att en normal domstolsprocess blir klart dyrare än ett skiljeförfarande. Nackdelen är dock att det kräver högre anmälningsavgifter samt ofta säkerhetsbelopp. Har man inte denna typ av säkerhet så blir skiljedom en omöjlig väg att gå i alla fall vilket storföretag kan dra nytta av. Säger man att tvisteföremåler är flera miljoner så kanske domstolen kräver ett så pass högt säkerhetsbelopp att man inte har möjlighet att gå vidare även om man vet att man förmodligen har rätt. EU är i en process där man implementerar nya Sanktionsdirektiv (de sk IPRED1 och IPRED2) så kan polis och åklagare bli nya resurser för småföretagare i framtiden vid intrångsmål. Jag bevakar utvecklingen kring detta och kommer säkert återkomma kring detta. Så vad behöver ett litet företag för tvisthjälp? Det viktigaste ett litet företag behöver är kostnadseffektiv och snabb tvistlösning. Jag läste nyligen en bok om förhandling skriven av en svensk advokat. Han tyckte att det taktiskt var riktigt att affärsmannen skulle spela den stygge i förhandlingen och han som advokat den snälla men korrekta. Jag måste säga att inget kunde vara längre ifrån sanningen i min värld. En affärsman med ekonomisk press på sig behöver all hjälp han kan få för att behålla sin relation till beslutsfattare på andra sidan förhandlingsbordet och skall aldrig behöva spela bad guy i onödan. Speciellt inte i Asien och Kina där individkapital är viktigare än på många andra marknader. Framgångsrik förhandling kräver samspel mellan advokat och affärsman, men det är inte affärsmannen som skall vara stygg utan snäll och kompromissvillig. Han skall kunna referera till den jobbiga paragrafryttare till advokat han tvingats anlita men som han måste följa när det gäller juridik och tolkningar av lagar och paragrafer han vill ha med i avtalet. Han behöver ofta också ett ombud som kan skapa balans mellan kommersiella och juridiska beslut. 6

7 Samma advokat som skrev denna förhandlingsbok tyckte att han kunde spela stygg om det handlade om riktig tvist, men jag vet inte heller om jag vill hålla med om att detta är bra. Jag tror alla ombud vet hur svårt det är att vinna i domstol så min erfarenhet är att man kanske är lite hård i början men snabbt mjuknar upp och vill tala om förlikning. Min erfarenhet är att ombud är färgade av de tvister de varit med om så man söker förlikning som båda partner kan leva med och alternativ till att verkligen köra hela processen i domstol. Man kanske också har lovat lite för mycket att man kan vinna processen och börjar få lite kalla fötter. Vilka alternativ kan sedan finnas för små företag? Det har diskuteras en hel del om alternativa tvistemålsförfaranden i Sverige. Det utreds om två alternativa förfaranden i Sverige för prövning av dispositiva tvistemål (SOU 2007:26). Det diskuteras om två alternativ, det ena kallas snabbrättegång och det andra förhandsbeslut. Vad man söker är snabbare och billigare processer. Inom internet och tvister kring domännamn är det ganska vanligt idag med Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) där man kan överklaga om fel part har blivit tilldelad ett namn som gör intrång på annans rätt (firmanamn, varumärke eller liknande). Alternativa system för tvist skall ses som komplement, inte ersättning. Inom det svenska förslagen som utreds så kan inte partner förhandla, som i skiljedomsförfarande, om vem som skall vara domare (skiljeman) och man kommer inte heller avnjuta sekretess för dessa förfaranden. Tanken är att en snabbrättegång skall vara ett alternativ för två parter som snabbt vill ha ett verkställbart och slutligt avgörande, få slut på en tvist eller förhandling. Det skall utföras av en ensam domare, vara verkställigt inom 3 månader och ha rättskraft. Förhandsbeslut, ursprungligen hämtat från ett holländskt system kallat kort geding är ett system som jag själv funderar mycket kring för mitt förslag ARNI (Allmänna reklamationsnämden för innovatörer). Tanken med detta system är att två parter får sin tvist bedömd av en erfaren och opartisk nämnd som ser på båda parters inlagor och gör en förhandsbedömning. På detta sätt tror jag vi undviker många onödiga tvister i domstol och kanske får fler parter att förlikas. Kanske kunde vi fundera över en system med medling kopplat till juridisk verkställiget som vi har i Japan men det är troligen för svårt att skapa för våra politiska beslutsfattare och alla särintressen inblandade. Alla känner sig ofta som förlorare i tvister och båda parter kan därmed undvika att lägga ned tid och kostnader på en vanlig och lång rättegång. Tanken är att ett förhandsbeslut skall vara skriftligt, tydligt och väl formulerat. Jag skulle gärna vilja se en stämpel med tre kronor eller liknanden för att hjälpa svenska innovatörer med utländska förhandlingar. Kunde vi skapa formella dokument från The Royal Swedish Board for Intellectual Property Disputes så kunde det skapa lite mer tyngd till de små företagens position. Jag har hittat på namnet men det måste vara något som låter bra på engelska och fungerar internationellt. Jag tror dock inte man kan göra det till den verklig domstol så det blir vägledande, precis på samma sätt som Allmänna reklamationsnämnden fungerar idag för konsumentet. Det är vägledande, inte juridisk bindande (res judicata), men har blivit en institution på marknaden.. Tvister inom innovation handlar ofta om patenttvister. Patenttvister är ofta dyra. En tvist i en europeisk patentdomstol kostar ofta ca 1 till 5 miljoner i första instans och sedan SEK till 2 miljoner i andra instans om den överklagas. De flesta små företag har inte råd med en hel process och får ge upp på något sätt. Små företag måste se sig om efter efter alternativa, billigare och effektivare metoder för att lösa sina tvister kring patent eller andra immateriella rättigheter. Det finns förslag som att använda WIPO:s forum för skiljeförfaranden (World Intellectual Property Organisation Arbitration and Mediation Centre). Det har också länge funnits förslag om nya rättsskyddsförsäkringar avseende patent men många har upptäckt att det ger en falsk säkerhet. Försäkringsbolagen har ofta inte kunnat vara det stöd man förvänta sig. De kan helt 7

8 enkelt inte funnit en rimlig premie, som ger komplett skydd, dvs täcker kostnader om 5 miljoner eller mer för att tvista i domstol. Detta kan dock ändra sig få vi får väl alla se vad framtiden har att bringa inom rättsskyddsförsäkringar. EU-kommissionen arbetar med att förbättrat patentsystemet tillsammans med EPO (European Patent Office). Vi har diskuterat gemenskapspatent under många år och man kan väl hoppas vi får de det en dag. Fördelen med ett riktigt gemenskapspatent är minskade kostnader, ännu mer harmoniserad syn om vad som är patentbart och att man kan skapa gemenskapshetsdomstolar i varje medlemsland. Likt den lösning vi ser i Japan idag. Fördelen blir att även om du upptäcker ett intrång i Spanien och Italien, så kan du vända dig till en domstol i Sverige för intrångsförfarande eller bevissäkring. Det skulle då bli mer tillgängligt och kostnadsbesparande för alla. Självklart räcker inte detta utan vi behöver skapa flera andra stödåtgärder för att upprätthålla och kvaliteten för skyddet och effektiviteten att hävda rättigheter. Detta kan innefatta bättre försäkringar, nämnder för förhandsutlåtande samt statlig rättshjälp för att säkerställa att alla svenska innovatörer kan få rätt när de har rätt. Hur löser man sitt kommersiella problem? Alla företagare skall ta sina egna kommersiella och juridiska bedömningar. Min erfarenhet är dock att tvister eskalerar när man slutar kommunicera med rätt personer. När det gäller små företag så tror jag inte man ser en framtid om 20 år där man skall strida i domstol om sitt egna patentskydd. Fokus är på att finna rätt partner för att växa vidare. Vad man behöver är hjälp med sekretess som leder till bra licensavtal. Själv brukar jag föredra att använda mig av en två-stegs-system för mina egna avtal med partners. Först, skapa en paragraf för medling mellan bolagens verkställande direktörer, jag föredrar detta framför medlingsinstitut. Det skapar också en formell regel för att du som VD för ditt företag skall tala med VD för din motpart i Taiwan. Min egen erfarenhet är när direkt kommunikation har etablerats så brukar många tvister lösa sig utan att behöva gå via mellanchefer, speciellt i Asien där individkapital är så viktigt. Sedan kan du välja mellan rättsskipning i Taiwan (mitt vanligaste fall), eller något land som använder sk Common Law, t.ex. England, Irland eller ibland Holland, som många utländska företag lägger sina europeiska dotterbolag. Taiwanesiska bolagsjurister känner sig hemma inom det sk Common Law systemet och de kan då gå med på rättsskipning på neutral plats i Europa.Vad vi alla måste inse är att bolagsjurister i Taiwan (eller andra ställen i Asien) har samma okunskap om rättsskipning i Norden, som vi i Asien, och det är lättare för dem att stoppa ett potentiellt kommersiellt framgångsrikt samarbete, än att godkänna nya formuleringar i bolagens standardkontrakt. Det ligger inte i deras intresse att hjälpa små teknikbolag i Sverige, utan de vill skydda deras bolag (och sig själva) på bästa sätt. Det finns mycket mer att säga och skriva om detta med tvister och tvistekonomi. Viktigast av allt, starta aldrig en process utan bra rådgivning. Nyhetsbrevet skall inte betraktas som professionell rådgivning och innan du fattar beslut som grundas på någon information, här eller på andra ställen, så bör du kontakta en juridisk expert. Jag har varken tänkt eller kunnat ge ett uttömmande dokument om alla infallsvinklar och problemställningar. Ett alternativ är firman B-Open Nordic B-Open Nordic har eget nätverk av konsulter och kontakter som bistår i Asien och USA med frågor som patent, varumärke, upphovsrätt och kontrakt. Jag har själv mycket egen erfarenhet men också bra hjälp vid behov. Om ni har problem eller frågor kring något av dessa problemställningar så tveka inte att höra av er till oss med era frågor. Vi får alla se vad vi kan göra för att hjälpa småföretag att växa på nya tillväxtmarknader i världen.! 8 Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation och entreprenörskap.

SVENSKA HANDELSHUS FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK

SVENSKA HANDELSHUS FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK SVENSKA HANDELSHUS NYTT KEIRETSU-SYSTEM SYSTEM FÖR ATT ETABLERA SVENSK MILJÖTEKNIK I HELA VÄRLDEN FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK av Joachim Davidsson B-Open Nordic AB Fräsarvägen 7 142 50 Skogås e-mail jd@bopen.se

Läs mer

Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007

Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007 Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007 Jag blev inbjuden till en intressant konferens nu i veckan av ESBRI (Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning). Jag fastnade för de viktiga frågor

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

FRAMGÅNG ÄR INGEN SLUMP

FRAMGÅNG ÄR INGEN SLUMP ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PATENT & VARUMÄRKEN

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PATENT & VARUMÄRKEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 10 NOVEMBER 2013 PATENT & VARUMÄRKEN Missa inte VARUMÄRKES- KOMMUNIKATION Vikten av att välja rätt namn VÄRDESÄTT DITT PATENT Ta del

Läs mer

Reglering av nationella toppdomäner

Reglering av nationella toppdomäner Juridiska Institutionen Tillämpade studier Handelshögskolan vid 20 poäng VT 2003 Göteborgs Universitet Reglering av nationella toppdomäner med fokus på svenska.se Fredrik Roos Handledare: Christina Ramberg

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Innovation och entreprenörskap handlar om att realisera idéer. En idé ska inte stanna i ett potentiellt värde utan ska realiseras

Läs mer

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV)

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV) Välkommen till www.prv.se. Vår nya webbplats som tack vare en bättre sökmotor på ett enkelt sätt erbjuder information om immaterialrätt. Låt dig inspireras av våra texter som visar vad som går att skydda.

Läs mer

Tullverkets arbete med varumärkesintrång

Tullverkets arbete med varumärkesintrång Tullverkets arbete med varumärkesintrång Alltsedan Sveriges EU-inträde 1995 har Tullverket arbetat med att bekämpa intrång i immateriella rättigheter. Det är dock bara vid de intrång som anses vara av

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN

FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN 2007-09-25 FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN Betänkandet Patent och innovationer för tillväxt och välfärd SOU 2006:80 Ovan nämnda

Läs mer

Tillgä ngligä rä ttsskyddsmedel fö r skydd äv kä nnetecken under.fi töppdömä nen

Tillgä ngligä rä ttsskyddsmedel fö r skydd äv kä nnetecken under.fi töppdömä nen Tillgä ngligä rä ttsskyddsmedel fö r skydd äv kä nnetecken under.fi töppdömä nen - med fokus på alternativ tvistlösning och framtida förändringar Övningsseminariearbete i immaterialrätt Sebastian Åstrand

Läs mer

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN VILL DU FLYTTA HEMIFRÅN? 2 Säkert har du många gånger tänkt tanken att skaffa dig ett eget hem. För att göra det enklare när det väl blir dags bör du börja med

Läs mer

Anders Nyman Stoppa domänskojarna! oseriösa metoder vid försäljning av domännamn och webbplatser

Anders Nyman Stoppa domänskojarna! oseriösa metoder vid försäljning av domännamn och webbplatser Anders Nyman Stoppa domänskojarna! oseriösa metoder vid försäljning av domännamn och webbplatser Anders Nyman Stoppa domänskojarna! oseriösa metoder vid försäljning av domännamn och webbplatser Stoppa

Läs mer

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till.

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer

Tillväxtjuridik. En kortfattad juridisk guide för tillväxtföretagare

Tillväxtjuridik. En kortfattad juridisk guide för tillväxtföretagare Tillväxtjuridik En kortfattad juridisk guide för tillväxtföretagare I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta

Läs mer

Exportrådet Budapest. Studie i affärsklimat Ungern

Exportrådet Budapest. Studie i affärsklimat Ungern Exportrådet Budapest Studie i affärsklimat Innehållsförteckning Introduktion s. 2 Sammanfattning s. 4 Motiv för att satsa på en etablering i s. 9 Lagstiftning s. 16 Ekonomi och finansiering s. 22 Etableringsvillkor

Läs mer

Varför en bok om 167 handfasta tips som förbättrar lönsamheten?

Varför en bok om 167 handfasta tips som förbättrar lönsamheten? Innehåll Varför en bok med 167 handfasta tips som ökar din lönsamhet? Vi på Sinf 5 tips om lyckade kompanjonskap 5 tips om styrelsearbete 5 tips om verksamhetsplanering 5 tips om budget 5 tankar om externa

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Innovatörsguiden. Del 1 Förstudier och immaterialrätt

Innovatörsguiden. Del 1 Förstudier och immaterialrätt Innovatörsguiden Del 1 Förstudier och immaterialrätt Dags att förverkliga din idé Funderar du på om det är möjligt att utveckla en idé till en kommersialiserad produkt eller tjänst? Då har du kommit rätt!

Läs mer

1 INFORMATIONSSAMHÄLLETS JURIDIK... 3 2 AVTALSRÄTT... 5

1 INFORMATIONSSAMHÄLLETS JURIDIK... 3 2 AVTALSRÄTT... 5 1 INFORMATIONSSAMHÄLLETS JURIDIK... 3 1.1 NYA MEDIER OCH NYA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 1.2 PROBLEMOMRÅDEN OCH PÅGÅENDE ARBETE... 3 2 AVTALSRÄTT... 5 2.1 ALLMÄNT OM AVTALSRÄTTEN OCH INFORMATIONSSAMHÄLLET...

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Att vinna eller förlora i tvistemål

Att vinna eller förlora i tvistemål Att vinna eller förlora i tvistemål Om civilprocessen för var och en Thorulf Arwidson informationsförlaget/samhälle l Läsaren uppmärksammas på att omfattande ändringar gjordes i rättegångsbalken den 1

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Intrångsundersökning

Intrångsundersökning JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Martin Taranger Intrångsundersökning - En civilrättslig bevissäkringsåtgärd vid counterfeiting och andra immaterialrättsliga intrång Examensarbete 20 poäng Handledare:

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer