Tvist i Asien. INNOVATION & ENTREPRENÖRSKAP Nyhetsbrev för intresserade av innovation och småföretagande. Tvista i Taiwan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tvist i Asien. INNOVATION & ENTREPRENÖRSKAP Nyhetsbrev för intresserade av innovation och småföretagande. Tvista i Taiwan."

Transkript

1 Tvist i Asien Tvist och tvistekonomi är ett mycket intressant ämne som det forskar alldeles för lite kring, speciellt sambanden mellan juridik och kommersiella fördelar och risker. Det viktigaste med tvister är dock att det förstör fokus och koncentrationen för företagsledare samt att det tär på företagets likviditet. Detta gäller små företag mer än stora där små företag kan drivas i konkurs bara genom att försöka hålla liv i en långdragen tvist. Stora företag har inte bara mer finansiella resurser och uthållighet utan de kan även skapa egna avdelningar som kan se på tvister mer akademiskt, utan så mycket personliga känslor inblandade i arbetet. Advokater och andra konsulter har också familjer att föda och personal att betala så vi måste alla få betalt. Våra ombud kan inte vänta på utslaget, för att få en del i ett eventuellt skadestånd utan de måste få betalt varje månad för de timmar man ägnat åt er som klient. Många gånger handlar det om många timmar. Ombud och konsulter har räkningar varje månad så vi måste alla acceptera att betala för dessa tjänster. Det största problemet många företag får, stora som små, är att deras affärsverksamhet blir mer och mer internationaliserad. Detta är bra men skapar nya problem. Hur tvistar man men en motpart som finns på andra sidan jordklotet? Stora företag har dock vissa resurser men hur går man vidare om man är liten? Jag har med detta nyhetsbrev bara skummat lite på ytan för det finns egentligen hur mycket som helst att säga om detta ämne. Tvista i Taiwan De frågor jag ofta arbetar med när det gäller tvister med Asien är hur man eventuellt kan driva in sina skulder, eller hur man kommer vidare när en förhandling låst sig, eller hur man hanterar paragrafer i avtal som; this Agreement shall be governed by and construed and enforced in accordance with the laws of Taiwan, eller any dispute that may arise out of or in connection with this Agreement shall be finally settled in the courts of Taiwan eller alternativet any dispute or difference arising out of this Contract or any questions regarding its interpretation shall be referred to the Arbitration Institute in Taipei, Taiwan, according to its rule. Problemet många svenska småföretag har är att de verkligen vill göra affärer med det stora företaget i Asien, medan personal på mellannivå på dessa stora företag inte har fullmakt att skapa egna avtal som inte följer normen inom koncernen. Vi svenskar måste också inse att Sverige eller Skandinavien är en mycket liten (nästan obetydligt) marknad för många asiatiska tillverkare. Om du tar din asiatiska motparts förslag på avtal till en svensk advokat så kommer han säga att du inte bör gå med på en paragraf att rättsskipning skall ske i Taiwan, för han varken kan regelverket, hur man processar i Taiwan eller kanske ser egna öppningar för egna intäkter. Rådet att man inte skall söka rättsskipning i annat land är det absolut inget fel på men frågan du måste ställa dig som affärsman är om det skapar förutsättningar för affärer som du söker? Om du verkligen behöver tvista, fundera över hur du får din motparten att infinna sig i Stockholm om väljer att skriva att avtalet som skall gälla under svensk lag och inför domstol i Stockholm? Enligt taiwanesisk lag som exempel så gäller inte utländsk rättsskipning i Taiwan. Självklart har vi system under WTO och WIPO som hanterar handelshinder eller immaterialrätt, 1

2 men diskuterar vi kontrakt eller sekretessavtal så gäller inte dessa (med vissa undantag). Skall man hävda rätt så vill man ofta ha rättsskipning och helst verkställighet inom rimlig tid. Så fundera både kommersiellt och juridiskt, kanske finns det fall man kan gå med på taiwanesisk lag i alla fall. En annan sak man också måste inse om man vill göra affärer med en stor part i Asien, du bör fundera över om du verkligen vill gå vidare. Vilka kommersiella fördelar finns det kontra de juridiska riskerna. Söker man verkligen ett avtal med en stor tillverkare i Asien, t.ex. Taiwan, så måste man kanske anpassa sig till stora företags rutiner och processer. Annars blir det inget avtal och inte heller några affärer. Domstolsystemet i Taiwan påminner lite om Sverige. Det finns ett tre-nivå-system som påminner en del om vårt egna system; en distriktsdomstol som består av en eller ibland flera domare, sedan motsvarighet till Hovrätt som består av 3 domare och till slut en Högsta Domstol med 5 domare. Så vitt jag vet så finns det inte särskilt många länder med ett sk jurysystem men inte heller så många med vår motsvarighet till nämndeman (förutom Kina). Gäller det patent så finns det olika vägar att gå framåt i Taiwan. En del kanske känner till att EU börjar implementera nya sk Sanktionsdirektiv för att hjälpa innovatörer och rättighetsinnehavare med intrångsförfaranden. När det gäller patentintrång i Taiwan så kan svenska företag använda resurser via allmän åklagare och polis för att gå vidare med ett intrångsmål. Civilrättsliga förfarande kan vara ett alternativ och komplement till detta men det är ett bra alternativ för små företag. Alla distriktsdomstolar i Taiwan, motsvarande våra tingsrätter, har rätt och kunskap att hantera patentintrångsmål. Vilken domstol man skall vända sig till beror på motpartens säte, precis som i Sverige. Patentmål kostar normalt motsvarande SEK och böter för intrång varierar mellan SEK till SEK. Risk för fängelse finns men används sällan och ett patentmål tar normalt ca 4 månader, mellan anmälan till dom och verkställighet. Fördelen med detta förfarande är alltså att man förhållande snabbt och billigt kan stoppa ett patentintrång även om skadestånd inte blir särskilt mycket. Viktigt att veta är att dessa domstolar endast kan bedöma patentintrång i Taiwan så det kräver att man då har sökt och skaffat patentskydd i Taiwan. Det gäller inte om ett taiwanesiskt företag skulle gjort intrång i patentskydd i annant land. Alternativ till domstol är Medlingskommiteer som finns i olika områden, eller motsvarighet till svenska kommuner. Deras beslut äger dock inte laga kraft utan ha blivit fastställt av en domstol, men när den har blivit fastställd så kan det inte längre överklagas. Som alternativ till detta finns även skiljedomsförfarande. För civilrättsliga tvister så får man betala 1% av tvistföremålets värde i första instans och ca 1.5% vid överklagande. Vid ett skiljedomsförfarande i Taiwan så kostar det normalt ca 1.5% av tvistföremålets värde. Utländska företag kan självklart använda sig av taiwanesiska domstolar eller skiljeförfarande men inte om man försöker hävda utländsk rättskipning i Taiwan. Om du skrivit avtal med ett företag i Taiwan och bett att få rättsskipning i Sverige, eller på annan ort, så accepteras inte din ansökan. Publika domstolar i Taiwan handlägger endast rättsskipning i Taiwan. Viktigt att veta om Taiwan är att man är medlem av WTO och därmed tvingas lyda under WIPO och det sk TRIPS-avtalet men man är inte en del av det sk PCT-systemet (Patent Cooperation Treaty ). Taiwan har haft patentlagar sedan 40-talet då landet skapades efter en utbrytning från 2

3 moderlandet Kina. Patentlagarna har utvecklats under åren, speciellt senaste åren från att man gick med i WTO (2002). Taiwan är dock inte medlem av PCT och att man kan vänta lika länge att avsluta sin patentregistrering. Patentverket i Taiwan arbetar inte lika långsamt som i Europa. Fördelen med PCT-systemet är att man arbetar enligt konventionsprincipen (prioritet från nationell ansökan) får en internationell nyhetsgransknings- och patenterbarhetsrapport före inlämning av slutgiltiga nationella ansökning och som man även kanske vill använda i samtal med riskkapital eller andra investerare. Denna rapport ger besked om innovationens nyhetsvärde, patenterbarhet samt användbarhet. Fördelen med systemet är att prioritetstiden förskjuts ca 30 månader från din svenska ansökan och då ger dig en tidsfrist (nådetid) att analysera nya marknad och träffa investerare. Nådetiden handlar om fullföljsavgifter för du kanske inte väljer att skydda din innovation i Taiwan utan på de kommersiellt mest viktiga marknaderna som USA, EU och en del andra. Fördelen med systemet är den sk nådetiden ger innovatören lite tid att bestämma var han skall lägga sina kostnader för att skydda sin innovation. Tid för att välja vilka länder man slutgiltigen registering och fullföljer. Det är också stor skillnad mellan systemet i USA, Europa och Asien. USA arbetar enligt principen, first to invent medan Europa och Asien arbetar efter first to file. Detta har strategisk betydelse men jag tänker inte fördjupa mig kring detta annat än att påpeka att i USA är det viktigt att kunna dokumentera tidpunkt då uppfinningen, man skall kunna bevisa prioritet för first to invent. Vårt system med first to file är lite mer rakt på sak. TIPO (Taiwan s Intellectual Property Office ) följer i princip samma regler om prioritet som beskrivs via PCT-systemet för varje medlemsland av WTO. En viktig skillnad är tidsfristen vi diskuterat. TIPO arbetar inte efter 30 månader som man gör via PCT utan 12 månader om man söker skydd i Taiwan baserat på en sk PCT-ansökan. Betänker man detta samt att man arbetar enligt principen first to file så måste man veta vad man gör om man söker skydd i Taiwan. Viktigt att veta för taiwanesiska företag är att de inte kan använda nationella ansökningar via PCTsystemet. De använder sig normalt via Kina och gör idag PCT-ansökningar via Kina. När det gäller Taiwan och EPC (European Patent Convention) så gäller samma sak. Taiwan är medlemmar av WTO så om ett företag från ett WTO-medlemsland söker patentskydd via en ansökan man skapat i Sverige så kan man förlita sig på prioritetsdagen man fått i ansökan. Det finns alltså vissa skillnader mellan Sverige och Taiwan men summerar man fördelar och nackdelar så kan man överväga rättsskipning i Taiwan, baserat på att man finner ombud man känner förtroende för. Det kan i flera fall bli billigare och snabbare, även med resekostnader inräcknat än att försöka processa i Sverige eller Europa. Tvista i Kina Om man kommer i en tvist med en part i Kina så funderar man självklart man kan gå vidare. Det finns idag tre olika alternativ för utländska företag; ett är ett sk Medlingscenter (Conciliation Centre som påminner om Handelskammarens Medlingsinstitut, ett annat är skiljedomsnämnd (Arbitration Board, och det tredje är självklart allmän domstol. När det gäller Kina så är nog det generella rådet att undvika domstol om man inte har goda kunskaper och erfarenhet i den region man befinner sig. Det allmänna domstolsförfarandet kan användas för alla uppsåtliga då intrång kan straffbeläggas i Kina med risk för fängelse eller dödsstraff. Kinesisk lag säger att den som är inblandad i immaterialrättsliga brott kan riskera tre typer av straff; Intrång enligt artikel , maximalt fängelsestraff om 7 år Piratkopering och marknadsföring av falska produkter, enligt artikel , med fokus på falsk medicin eller hälsovådliga varor, maximalt livstids fängelse eller dödsstraff. Olaglig verksamhet, t.ex. återförsäljning av falska varor, maximalt 15 år fängelse. 3

4 Det råd jag får i Kina är att om det gäller en immaterialrättslig tvist så är det kanske bättre att undvika allmän domstol. Straffen låter höga men att det skall utdömas i en utlännings fördel är mycket osäkert för kinesisk rätt är inte harmoniserad som man kanske kunde önska och tro. Sverige har ett förhållande vis bra samarbete med Kina när det gäller tvistlösningar. Som exempel så kanske en del visste att en tvist mellan amerikanska Pepsi och deras kinesiska part avgjordes via skiljedomsförfarande i Stockholm. Denna tvist gällde Pepsi rätt att avbryta ett avtal om tillverkning med en part man inte längre hade förtroende för. Många kinesiska jurister kommer varje år till Sverige för att förkovra sig på svenska universitet och institutioner. Det skapar dialog och kommunikation vilket är bra för alla. Skiljedom kostar alltid en del pengar, i Kina är det normalt med ca 4% av tvistföremålets värde men det slutliga priset beror på tvistens storleken. Som alternativ till skiljeförfarande finns medling. Medlingscenter avgörande är inte tvingande och det kostar ca 1.75% till 2.5% av tvisteföremålets värde. Statens myndigheter inom immaterialrättsliga tillgångar som patent, varumärke eller upphovsrätt kan också träda in och undersöka samt medla vid tvist. Medlarna i ett statligt medlingscenter består normalt av en ordförande med olika antal suppleanter och rådgivare. Proceduren är informell men godkänd av både statliga myndigheter och den Internationella Handelskammaren. Det är snabbt, enkelt och halva kostnaden mot ett skiljedomsförfarande. Idag finns det ca 40 regionala Medlingscenter och 400 godkända skiljedomare (varav ca 25% arbetar för utländska bolag) i Kina. Tvista i Korea Korea leder just nu forskning och utveckling inom mobil kommunikation samt hemelektronik. Storföretag som Samsung, LG och andra börjar verkligen bre ut sig och etablera stor verksamhet i världens alla hörn. Om man kommer i en tvist med en part i Korea så har man flera val av domstolar. Det finns motsvarighet till kommunala domstolar, distriktsdomstolar, högsta domstol samt specialdomstolar för t. ex. patent. Som alternativ till domstol finns även skiljedomsnämnd men ingen direkt medlingsinstitution. Koreanska skiljedomsnämnden (Korean Commercial Arbitration Board) erbjuder dock gratis medling mellan partner innan man behöver går vidare och detta kan vara ett bra tips innan man går vidare. Skiljedomsnämnden utlåtande i medling är dock inte tvingande, utan vägledande. Fördelen är dock att den vägleder dig hur det eventuellt kan gå senare i processen och skiljedomsförfarande kostar alltid en hel del pengar. Tvistar du i Korea så handlar det troligen om avtal, patent, varumärke eller upphovsrätt. Handlar det om varumärke så är det ofta intrång på utländska företag varumärke för kända varumärken i Korea (på koreanska) är inte av intresse för oss i Europa. Samsung och andra kända globala varumärke är något helt annat. Om man väljer skiljeförfarande så kostar det, som på många andra ställen, beroende på tvistföremålets värde. Som riktvärde kan man dock säga att det kostar ca 2% av tvistföremålets värde att välja denna lösning i Korea. Domstol är självklart ett annat alternativ men då har man som i Sverige, löpande utlägg till sitt ombud i Korea samt diverse administrativa utlägg. Sedan har du tiden för processen. Om man tvistar kring ett varumärke i Korea så går man via KIPO Tribunal Board vidare till patentdomstolen och sedan högsta domstol. Denna process kan ta upp till 4-5 år. Normalt så överklagar man till olika domstolar för att skjuta upp en doms slutlitgiga verkställighet och skadeståndet ändras normalt inte nämnvärt över tiden. Tvista i Japan Japan ligger tvåa i världen efter USA när det gäller att skapa patentbara innovationer. Den japanska ekonomin är många gånger större än den kinesiska även med deras starka tillväxt. 4

5 Svenska och andra europeiska företag släpar lång efter japanska och amerikanska företagen när det gäller att ansöka och registera patent men då skall man också veta att det kanske är 10 gånger så dyrt att hålla igång ett patentskydd i Europa under 20 år, än samma patent i Japan eller USA. Frågar man då skall ställa sig är var man finner sina kunder, dvs söker sitt skydd? De tre viktiga centrum för patent i världen är USA, Japan och Tyskland. Japan har som vi alla vet skapat många av världen stora företag och koncerner. Om man kommer i en tvist med en part i Japan så har man flera val av domstolar, nästan samma val som i Sverige. Det finns motsvarighet till distriktsdomstolar (som vår tingsrätt), japansk motsvarighet till hovrätt och sedan högsta domstol samt specialdomstolar för t. ex. patent eller familjerätt. Som alternativ till domstol finns även skiljedomsförening i Japan (JCAA Japan Commercial Arbitration Association). JCAA erbjuder dock endast medlingstjänster till egna japanska företag men erbjuder konsulttjänster via medlemmar till utländska företag. Det kostar mellan 1-3% av tvistföremålets värde att söka skiljeförfarande i Japan, normalt bör svenska företag räkna med ca 3%. Japan har inte samma medlingsinstitution som vi i Sverige för man har tagit detta långt vidare och knytit samma medling till domstolsförfarande. Japan har en lång tradition av medling med koppling till domstol. Om man söker medling i Japan så ansöker en, eller båda parter, om en Chotei. När domstolen har båda partners medgivande att gå vidare så skapar man då en medlingskommitte. Normalt en ordförande med en eller två medlare (domare). Medling pågår normalt några månader och om båda parter kan komma överens så skapas ett Medlingsavtal, ett sk Chosho. Processen är sekretessbelagt men om men om man inte komma överens så kan kommitten skapa ett eget utlåtande, ett sk chotei ni kawaru saiban. Vad man tar ställning till är endast den problemställning som man för början överenskommit att man skall komma överens om i sitt medlingsförslag. Man har dock viss verkställighet om det handlar om betalning av fakturor, överföring av pengar, äganderätt av fastighet etc. Parterna kan överklaga men har bara under två veckor på sig att göra detta innan medlarnas utlåtande får verkställighet. Detta alternativ gäller inte patentvister utan detta tar man normalt via specialdomstol för patent. Det finns även något unikt i Japan som en högsta domstol för immaterialrättsliga tvistet (www.ip.courts.go.jp) förutom en patentdomstol. Tanken med domstolen är att bättre hantera immaterialrättsliga tvister och agera appellationsdomstol för landet. Domstolen är första instans om man skall överklaga någon som japanska patentverket beslutat men andra instans om man skall överklaga något annat ärende man processat via domstol. Detta påminner om det förslag av specialdomstol man diskuterat i Sverige där man slår ihop Patentbesvärsrätten, Marknadsdomstolen och Stockholm Tingsrätt avdelning för immaterialrättsliga tvister i en och samma domstol. Jag tror mycket på en sådan centralisering av resurser och kunskap. Tid och pengar är avgörande Det viktigaste för företag är ofta vad det kostar och hur lång tid det tar. När det gäller kostnader så finns det ofta tariffer baserat på tvistföremålets värde, högre värde ger mindre procentuell tariff. Som exempel om du går till Stockholms Handelskammare hemsida så kan du räkna fram att om du söker medling kring en tvist om EUR så tar medlaren EUR 4200 i arvode och sedan får du en administrativ avgift om EUR 2100, total kostnad ca EUR Gör du samma sak via Handelskammarens skiljedomstol så kostar samma tvist ca EUR , varav ca EUR till institutet och EUR till skiljedomarna. Söker man skiljedomsförfarande i Stockholm så kostar det ca 6% så det är lite högre än på många platser i Asien. 5

6 Vad är då den viktigaste skillnaden? Medlingsinstitut avgörande är inte tvingande, inte i Sverige och inte på många platser i Asien, utan en part kan säga att denna tvist inte kunde lösas via medling och gå vidare. När man träder in i en skiljedomstol så kommer man överens om att man kommer följa dess avgörande. Beslut i skiljeförfaranden är bindande och kan genomdrivas med verkställighet. Ett skiljeutslag kan bara ogiltigförklaras om man brustit i formella skäl, t.ex. att skiljdomaren saknade rättskapacitet eller begick ett formellt fel. Valen för överklaga är alltså om skiljedomaren överskridit sitt uppdrag, eventuellt kan klandras för bristande opartiskhet eller brustit mot någon formell regel man som gäller för skiljeförfarande som sådant. Det är därför mycket viktigt att man skapar ett bra skiljedomsavtal, och inte godkänner vilken skiljedomare som helst innan man sätter sig i själva skiljedomstolen. En del argumenterar för att skiljeförfaranden är mycket dyrare än att driva en tvist i en vanlig domstol men jag håller inte med, kanske Stockholm men det gäller inte över hela världen. Jag har varit med om flera tvister och räknar vi ihop alla fakturor från advokatbyrån, avgifter och viktigast av allt, alternativkostnaden för tvisten drar ut på tiden så blir det ofta billigare. Kommersiella tvister vill man helst avgöra så snabbt som möjligt så man vet var man står på marknaden och med sina partner. Tar man hänsyn till den långa handläggningstiden i tingsrätt och hovrätt, samt hur processteknik och strategi går till, så tror jag att en normal domstolsprocess blir klart dyrare än ett skiljeförfarande. Nackdelen är dock att det kräver högre anmälningsavgifter samt ofta säkerhetsbelopp. Har man inte denna typ av säkerhet så blir skiljedom en omöjlig väg att gå i alla fall vilket storföretag kan dra nytta av. Säger man att tvisteföremåler är flera miljoner så kanske domstolen kräver ett så pass högt säkerhetsbelopp att man inte har möjlighet att gå vidare även om man vet att man förmodligen har rätt. EU är i en process där man implementerar nya Sanktionsdirektiv (de sk IPRED1 och IPRED2) så kan polis och åklagare bli nya resurser för småföretagare i framtiden vid intrångsmål. Jag bevakar utvecklingen kring detta och kommer säkert återkomma kring detta. Så vad behöver ett litet företag för tvisthjälp? Det viktigaste ett litet företag behöver är kostnadseffektiv och snabb tvistlösning. Jag läste nyligen en bok om förhandling skriven av en svensk advokat. Han tyckte att det taktiskt var riktigt att affärsmannen skulle spela den stygge i förhandlingen och han som advokat den snälla men korrekta. Jag måste säga att inget kunde vara längre ifrån sanningen i min värld. En affärsman med ekonomisk press på sig behöver all hjälp han kan få för att behålla sin relation till beslutsfattare på andra sidan förhandlingsbordet och skall aldrig behöva spela bad guy i onödan. Speciellt inte i Asien och Kina där individkapital är viktigare än på många andra marknader. Framgångsrik förhandling kräver samspel mellan advokat och affärsman, men det är inte affärsmannen som skall vara stygg utan snäll och kompromissvillig. Han skall kunna referera till den jobbiga paragrafryttare till advokat han tvingats anlita men som han måste följa när det gäller juridik och tolkningar av lagar och paragrafer han vill ha med i avtalet. Han behöver ofta också ett ombud som kan skapa balans mellan kommersiella och juridiska beslut. 6

7 Samma advokat som skrev denna förhandlingsbok tyckte att han kunde spela stygg om det handlade om riktig tvist, men jag vet inte heller om jag vill hålla med om att detta är bra. Jag tror alla ombud vet hur svårt det är att vinna i domstol så min erfarenhet är att man kanske är lite hård i början men snabbt mjuknar upp och vill tala om förlikning. Min erfarenhet är att ombud är färgade av de tvister de varit med om så man söker förlikning som båda partner kan leva med och alternativ till att verkligen köra hela processen i domstol. Man kanske också har lovat lite för mycket att man kan vinna processen och börjar få lite kalla fötter. Vilka alternativ kan sedan finnas för små företag? Det har diskuteras en hel del om alternativa tvistemålsförfaranden i Sverige. Det utreds om två alternativa förfaranden i Sverige för prövning av dispositiva tvistemål (SOU 2007:26). Det diskuteras om två alternativ, det ena kallas snabbrättegång och det andra förhandsbeslut. Vad man söker är snabbare och billigare processer. Inom internet och tvister kring domännamn är det ganska vanligt idag med Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) där man kan överklaga om fel part har blivit tilldelad ett namn som gör intrång på annans rätt (firmanamn, varumärke eller liknande). Alternativa system för tvist skall ses som komplement, inte ersättning. Inom det svenska förslagen som utreds så kan inte partner förhandla, som i skiljedomsförfarande, om vem som skall vara domare (skiljeman) och man kommer inte heller avnjuta sekretess för dessa förfaranden. Tanken är att en snabbrättegång skall vara ett alternativ för två parter som snabbt vill ha ett verkställbart och slutligt avgörande, få slut på en tvist eller förhandling. Det skall utföras av en ensam domare, vara verkställigt inom 3 månader och ha rättskraft. Förhandsbeslut, ursprungligen hämtat från ett holländskt system kallat kort geding är ett system som jag själv funderar mycket kring för mitt förslag ARNI (Allmänna reklamationsnämden för innovatörer). Tanken med detta system är att två parter får sin tvist bedömd av en erfaren och opartisk nämnd som ser på båda parters inlagor och gör en förhandsbedömning. På detta sätt tror jag vi undviker många onödiga tvister i domstol och kanske får fler parter att förlikas. Kanske kunde vi fundera över en system med medling kopplat till juridisk verkställiget som vi har i Japan men det är troligen för svårt att skapa för våra politiska beslutsfattare och alla särintressen inblandade. Alla känner sig ofta som förlorare i tvister och båda parter kan därmed undvika att lägga ned tid och kostnader på en vanlig och lång rättegång. Tanken är att ett förhandsbeslut skall vara skriftligt, tydligt och väl formulerat. Jag skulle gärna vilja se en stämpel med tre kronor eller liknanden för att hjälpa svenska innovatörer med utländska förhandlingar. Kunde vi skapa formella dokument från The Royal Swedish Board for Intellectual Property Disputes så kunde det skapa lite mer tyngd till de små företagens position. Jag har hittat på namnet men det måste vara något som låter bra på engelska och fungerar internationellt. Jag tror dock inte man kan göra det till den verklig domstol så det blir vägledande, precis på samma sätt som Allmänna reklamationsnämnden fungerar idag för konsumentet. Det är vägledande, inte juridisk bindande (res judicata), men har blivit en institution på marknaden.. Tvister inom innovation handlar ofta om patenttvister. Patenttvister är ofta dyra. En tvist i en europeisk patentdomstol kostar ofta ca 1 till 5 miljoner i första instans och sedan SEK till 2 miljoner i andra instans om den överklagas. De flesta små företag har inte råd med en hel process och får ge upp på något sätt. Små företag måste se sig om efter efter alternativa, billigare och effektivare metoder för att lösa sina tvister kring patent eller andra immateriella rättigheter. Det finns förslag som att använda WIPO:s forum för skiljeförfaranden (World Intellectual Property Organisation Arbitration and Mediation Centre). Det har också länge funnits förslag om nya rättsskyddsförsäkringar avseende patent men många har upptäckt att det ger en falsk säkerhet. Försäkringsbolagen har ofta inte kunnat vara det stöd man förvänta sig. De kan helt 7

8 enkelt inte funnit en rimlig premie, som ger komplett skydd, dvs täcker kostnader om 5 miljoner eller mer för att tvista i domstol. Detta kan dock ändra sig få vi får väl alla se vad framtiden har att bringa inom rättsskyddsförsäkringar. EU-kommissionen arbetar med att förbättrat patentsystemet tillsammans med EPO (European Patent Office). Vi har diskuterat gemenskapspatent under många år och man kan väl hoppas vi får de det en dag. Fördelen med ett riktigt gemenskapspatent är minskade kostnader, ännu mer harmoniserad syn om vad som är patentbart och att man kan skapa gemenskapshetsdomstolar i varje medlemsland. Likt den lösning vi ser i Japan idag. Fördelen blir att även om du upptäcker ett intrång i Spanien och Italien, så kan du vända dig till en domstol i Sverige för intrångsförfarande eller bevissäkring. Det skulle då bli mer tillgängligt och kostnadsbesparande för alla. Självklart räcker inte detta utan vi behöver skapa flera andra stödåtgärder för att upprätthålla och kvaliteten för skyddet och effektiviteten att hävda rättigheter. Detta kan innefatta bättre försäkringar, nämnder för förhandsutlåtande samt statlig rättshjälp för att säkerställa att alla svenska innovatörer kan få rätt när de har rätt. Hur löser man sitt kommersiella problem? Alla företagare skall ta sina egna kommersiella och juridiska bedömningar. Min erfarenhet är dock att tvister eskalerar när man slutar kommunicera med rätt personer. När det gäller små företag så tror jag inte man ser en framtid om 20 år där man skall strida i domstol om sitt egna patentskydd. Fokus är på att finna rätt partner för att växa vidare. Vad man behöver är hjälp med sekretess som leder till bra licensavtal. Själv brukar jag föredra att använda mig av en två-stegs-system för mina egna avtal med partners. Först, skapa en paragraf för medling mellan bolagens verkställande direktörer, jag föredrar detta framför medlingsinstitut. Det skapar också en formell regel för att du som VD för ditt företag skall tala med VD för din motpart i Taiwan. Min egen erfarenhet är när direkt kommunikation har etablerats så brukar många tvister lösa sig utan att behöva gå via mellanchefer, speciellt i Asien där individkapital är så viktigt. Sedan kan du välja mellan rättsskipning i Taiwan (mitt vanligaste fall), eller något land som använder sk Common Law, t.ex. England, Irland eller ibland Holland, som många utländska företag lägger sina europeiska dotterbolag. Taiwanesiska bolagsjurister känner sig hemma inom det sk Common Law systemet och de kan då gå med på rättsskipning på neutral plats i Europa.Vad vi alla måste inse är att bolagsjurister i Taiwan (eller andra ställen i Asien) har samma okunskap om rättsskipning i Norden, som vi i Asien, och det är lättare för dem att stoppa ett potentiellt kommersiellt framgångsrikt samarbete, än att godkänna nya formuleringar i bolagens standardkontrakt. Det ligger inte i deras intresse att hjälpa små teknikbolag i Sverige, utan de vill skydda deras bolag (och sig själva) på bästa sätt. Det finns mycket mer att säga och skriva om detta med tvister och tvistekonomi. Viktigast av allt, starta aldrig en process utan bra rådgivning. Nyhetsbrevet skall inte betraktas som professionell rådgivning och innan du fattar beslut som grundas på någon information, här eller på andra ställen, så bör du kontakta en juridisk expert. Jag har varken tänkt eller kunnat ge ett uttömmande dokument om alla infallsvinklar och problemställningar. Ett alternativ är firman B-Open Nordic B-Open Nordic har eget nätverk av konsulter och kontakter som bistår i Asien och USA med frågor som patent, varumärke, upphovsrätt och kontrakt. Jag har själv mycket egen erfarenhet men också bra hjälp vid behov. Om ni har problem eller frågor kring något av dessa problemställningar så tveka inte att höra av er till oss med era frågor. Vi får alla se vad vi kan göra för att hjälpa småföretag att växa på nya tillväxtmarknader i världen.! 8 Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation och entreprenörskap.

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT WESTPATENT AB PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT Westpatent AB 2014-06-24 1 Innehållsförteckning 1 HUR BÖRJAR MAN OM MAN INTE ÄR VAN VID PATENT, OCH HAR EN UPPFINNING SOM MAN VILL PATENTSKYDDA?. 2 2

Läs mer

Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut

Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Box 16050 103 21 Stockholm Besöksadress: Jakobs Torg 3 Tel: 08 555 100 50, Fax: 08 566 316 50, E-mail:arbitration@chamber.se

Läs mer

PROCESSRÄTT Daniel Nordström

PROCESSRÄTT Daniel Nordström PROCESSRÄTT Daniel Nordström AGENDA Juridiska begrepp Svenska domstolarna Rättegångsförfarande vid tvistemål Juridik hjälp Alternativa konfliktlösningsmetoder Skiljeförfarande Förhandlingsteknik vid tvistemål

Läs mer

EN FÖRBÄTTRAD DOMSTOLSORDNING FÖR IMMATERIALRÄTT

EN FÖRBÄTTRAD DOMSTOLSORDNING FÖR IMMATERIALRÄTT EN FÖRBÄTTRAD DOMSTOLSORDNING FÖR IMMATERIALRÄTT Diskussionsinlägg vid XXIX NIR-mötet av advokat Örjan Grundén Status Tio år har gått efter att tanken på en gemensam domstolsordning för europeiska patent

Läs mer

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen.

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolen Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolens domar är prejudicerande

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:343 av Andreas Norlén m.fl. (M) Åtgärder för att värna patent

Motion till riksdagen: 2014/15:343 av Andreas Norlén m.fl. (M) Åtgärder för att värna patent Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:343 av Andreas Norlén m.fl. (M) Åtgärder för att värna patent Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Nyheter om immaterialrätt

Nyheter om immaterialrätt Nyheter om immaterialrätt Välkommen till sommarens nummer av HT Innovision! NYHETSBREV FÖR VÅRA KUNDER OCH PARTNERS Innehåll: Skydda dig mot pirater Kroatien 28:e EU-medlem Varning för registeravgifter

Läs mer

Ett enhetligt patentskydd i EU

Ett enhetligt patentskydd i EU Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU21 Ett enhetligt patentskydd i EU Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:89 Ett enhetligt patentskydd i EU och en motion från den

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING Gäller från 2012-01-01 1 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte alltid

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

Särskild medling Ett enklare sätt att lösa tvister i domstol

Särskild medling Ett enklare sätt att lösa tvister i domstol Särskild medling Ett enklare sätt att lösa tvister i domstol Särskild medling många fördelar som alla kan vinna på Har du eller din klient tid och råd att fastna i en utdragen process i domstol? Domstolen

Läs mer

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG GJK 706:2 RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Juristförsäkring. Frågor & svar

Juristförsäkring. Frågor & svar Juristförsäkring Frågor & svar FRÅGOR OCH SVAR - JURISTFÖRSÄKRING Tilläggsinformation om det kollektiva försäkringsskyddet för Sekos medlemmar avseende juridiska tjänster som HELP Försäkring tillhandahåller.

Läs mer

Är skaderegleringen för nackskadade rättssäker?

Är skaderegleringen för nackskadade rättssäker? Är skaderegleringen för nackskadade rättssäker? Enkäten är framtagen av: i samarbete med: Nackskadeförbundet Trigger-Punkt Whiplashinfo SVT Uppdrag granskning 2014-05-09 Hej! Personskadeförbundet RTP,

Läs mer

PATENTLAGEN. en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT. Bengt G. Nilsson Catarina

PATENTLAGEN. en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT. Bengt G. Nilsson Catarina PATENTLAGEN en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT Bengt G. Nilsson Catarina Innehåll Förord Förkortningar Inledning - patentlagen i internationell inramning Internationella överenskommelser Pariskonventionen

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Patent och (im)materialrätt (GEMA40)

Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Per Mercke LUIS (Lund University Innovation System) 15 februari 2011 LUIS Patent Forsknings resultat Exampel på stöd i en process Idea Project Packaging Company Development

Läs mer

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på patent Meningen med patent är att stimulera vårt samhälles utveckling alla vinner på att vi kan ta del av och utveckla varandras uppfinningar. Samtidigt får uppfinnarna större möjlighet att tjäna pengar

Läs mer

Ändringar i patentlagen

Ändringar i patentlagen Lagutskottets betänkande 2005/06:LU32 Ändringar i patentlagen Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:189 Ändringar i patentlagen. Propositionen avser frågan om

Läs mer

Specialdomstolar och patenträtt erfarenheter från Finland Prof. Dr. Marcus Norrgård Helsingfors universitet 20.11.2014, CIIR

Specialdomstolar och patenträtt erfarenheter från Finland Prof. Dr. Marcus Norrgård Helsingfors universitet 20.11.2014, CIIR Specialdomstolar och patenträtt erfarenheter från Finland Prof. Dr. Marcus Norrgård Helsingfors universitet 20.11.2014, CIIR 26.11.2014 1 Situationen före 1.9.2013 Helsingfors tingsrätt exklusivt behörig

Läs mer

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

RP 45/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 45/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om en enhetlig patentdomstol och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394 Finlex» La gstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 2011» 29.4.2011/394 29.4.2011/394 Beaktats t.o.m. FörfS 479/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Lag om medling i tvistemål och

Läs mer

Patent i praktiken. Vinnova/SSF. 6 oktober 2010

Patent i praktiken. Vinnova/SSF. 6 oktober 2010 Patent i praktiken Vinnova/SSF 6 oktober 2010 Bergenstråhle & Lindvall på 1 minut Konsulter inom Intellectual Property Management Vi hjälper innovativa företag att skydda och utveckla värdet på sin kunskap

Läs mer

Lag. om ändring av patentlagen

Lag. om ändring av patentlagen Lag om ändring av patentlagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i patentlagen (550/1967) 65 a, sådan den lyder i lag 1695/1995, ändras 3 och 5, rubriken för 2 kap., 7 1 mom., 44 2 och 5 mom., 48,

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1491 av Andreas Norlén m.fl. (M) Åtgärder för att värna patent

Motion till riksdagen 2015/16:1491 av Andreas Norlén m.fl. (M) Åtgärder för att värna patent Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1491 av Andreas Norlén m.fl. (M) Åtgärder för att värna patent Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en genomgång

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts möjlighet att avge remissvar på Patentlagsutredningens betänkande Ny patentlag, SOU 2015:41.

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts möjlighet att avge remissvar på Patentlagsutredningens betänkande Ny patentlag, SOU 2015:41. Justitiedepartementet Vår referens/dnr: Enheten för immaterialrätt och transporträtt 78/2015 Claes Almberg 103 33 Stockholm Er referens/dnr: Ju2015/3556/L3 2015-09-22 Remissvar Ny patentlag (SOU 2015:41)

Läs mer

Stockholm den 17 september 2015

Stockholm den 17 september 2015 R-2015/1079 Stockholm den 17 september 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4875/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europeisk

Läs mer

Vakna upp Sverige! DAGS FÖR INNOVATION!

Vakna upp Sverige! DAGS FÖR INNOVATION! Vakna upp Sverige! DAGS FÖR INNOVATION! Stockholm 23:e maj, 2006 Tror någon att vi är ledande i Europa, eller i världen, på att förädla våra innovationer, tänk om! Jag vill se ett politiskt initiativ att

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17) 1. Tillämpning och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Åberg & Co

Läs mer

Utveckling på patentområdet i Kina

Utveckling på patentområdet i Kina KORTRAPPORT 1 (5) 2013-11-06 Daniel Ekström +86 (0)10 6532 6480 daniel.ekstrom@growthanalysis.se Sun Hongli +86 (0)10 6532 6480 Sun.hongli@growthanalysis.se Utveckling på patentområdet i Kina Kina har

Läs mer

VISSA RISKER OCH FÖRDELAR MED FÖRENKLADE SKILJEFÖRFARANDEN

VISSA RISKER OCH FÖRDELAR MED FÖRENKLADE SKILJEFÖRFARANDEN Detta är ett nyhetsbrev från Krzymowski Juristbyrå Vill du prenumerera på nyhetsbrevet? Maila till antonia@krzymowski.com VISSA RISKER OCH FÖRDELAR MED FÖRENKLADE SKILJEFÖRFARANDEN De förenklade skiljeförfarandena

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Alternativ tvistlösnin;

Alternativ tvistlösnin; Alternativ tvistlösnin; Betänkande av Utredningen om alternativa former för tvistlösning vid tingsrätt Stockholm 2007 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2007:26 Innehåll Sammanfattning 15 Summary 23 Författningsförslag

Läs mer

Bild: Pixabay/CDJ. Ett litet smakprov

Bild: Pixabay/CDJ. Ett litet smakprov Bild: Pixabay/CDJ Ett litet smakprov ATT SKYDDA SIN UPPFINNING Möjliga immaterialrättsliga skyddsmetoder och Patentkostnadsmodellen Idé Företagshemlighet Bild: Petra Schatter En guide för enskilda uppfinnare

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES SKILJEDOMSINSTITUT

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES SKILJEDOMSINSTITUT Marie Öhrström STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES SKILJEDOMSINSTITUT En handbok och regelkommentar för skiljeförfaranden Norstedts Juridik AB Innehåll Förord 7 Förkortningar 15 Inledning 17 DEL I. HANDBOK OM SKILJEFÖRFARANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 2 juni 2015 Ö 6354-13 KLAGANDE Subway International B.V. Adress hos ombudet Ombud: Advokat PA MOTPART AE Ombud: Jur.kand. JS SAKEN Erkännande

Läs mer

Frågeställningar med svar inför valet till Europarlamentet 2014

Frågeställningar med svar inför valet till Europarlamentet 2014 inför valet till Europarlamentet 2014 Inför kommande val till Europarlamentet har Svenska Uppfinnareföreningen sänt tre frågeställningar till representerade partier. 1. Vilka hot mot immaterialrätt/intellektuell

Läs mer

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN VILLKOR Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN 2010-09-01 Ansvar- & rättskyddsförsäkringen kan tecknas av Dig som har kennel och har hundarna försäkrade i Sveland Försäkringar.

Läs mer

INDUSTRIELLA RÄTTSSKYDDET I DOMSTOLARNA DE TEKNISKA LEDAMÖTERNA. Advokat Håkan Borgenhäll

INDUSTRIELLA RÄTTSSKYDDET I DOMSTOLARNA DE TEKNISKA LEDAMÖTERNA. Advokat Håkan Borgenhäll INDUSTRIELLA RÄTTSSKYDDET I DOMSTOLARNA DE TEKNISKA LEDAMÖTERNA Advokat Håkan Borgenhäll Tekniska ledamöter Parke-Davis & Co. v. H.K. Mulford Co., 189 Fed. 95 (S.D. N.Y. 1911).spend an inordinate expense

Läs mer

Rättskyddsförsäkring

Rättskyddsförsäkring Rättskyddsförsäkring Tvister 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet 1.1 Den försäkrade och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-10-12. Patent- och marknadsdomstol

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-10-12. Patent- och marknadsdomstol 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-10-12 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Anita Saldén Enérus och Agneta Bäcklund. Patent- och marknadsdomstol Enligt en

Läs mer

Dispute resolution. Skattedagen, Stockholm 12 november 2015

Dispute resolution. Skattedagen, Stockholm 12 november 2015 Dispute resolution Skattedagen, Stockholm 12 november 2015 Dispute resolution - Agenda En praktisk dragning kring skatterevisioner, processer, MAP och APA. Varför, hur och vad? Skatterevision Skatteprocess

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring för företag

Rättsskyddsförsäkring för företag GJK 706:4 Rättsskyddsförsäkring för företag Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2016-01-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering

Läs mer

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 1 Serviceboken hjälper dig att känna igen ditt företags immateriella tillgångar och att skydda, förvalta och utnyttja ditt kunnande och resultaten av ditt arbete.

Läs mer

Afema. Innovationsföretag i tidiga skeden strategier för patent och finansiering. Hämta bilderna på www.afema.se

Afema. Innovationsföretag i tidiga skeden strategier för patent och finansiering. Hämta bilderna på www.afema.se Afema Innovationsföretag i tidiga skeden strategier för patent och finansiering Ström & Gulliksson Salén-huset 10 september 2004 Eric Martin Hämta bilderna på www.afema.se Innovationsföretag i tidiga skeden

Läs mer

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 ALLMÄNNA VILLKOR för Juristuppdrag hos RiVe Juridiska Byrå

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om patent- och marknadsdomstolar; SFS 2016:188 Utkom från trycket den 22 mars 2016 utfärdad den 10 mars 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar

Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Professor Bengt Domeij IMK, Uppsala universitet Sakrättsligt skydd för licenser Patent kan utmätas och ingå i konkurs.

Läs mer

ZA5215. Flash Eurobarometer 278 (Business Attitudes towards Enforcement and Redress in the Internal Market) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA5215. Flash Eurobarometer 278 (Business Attitudes towards Enforcement and Redress in the Internal Market) Country Specific Questionnaire Sweden ZA5215 Flash Eurobarometer 278 (Business Attitudes towards Enforcement and Redress in the Internal Market) Country Specific Questionnaire Sweden Flash 278 Business attitudes towards enforcement and redress

Läs mer

TRIPS kontroversiellt patentavtal Trade Related Intellectual Property Rights

TRIPS kontroversiellt patentavtal Trade Related Intellectual Property Rights TRIPS kontroversiellt patentavtal Trade Related Intellectual Property Rights TRIPS-avtalet (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) reglerar immaterialrätt, eller skydd av intellektuell

Läs mer

Stockholm den 17 september 2015

Stockholm den 17 september 2015 R-2015/0783 Stockholm den 17 september 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/3556/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Ny

Läs mer

ATF-alternativt tvistlösningsförfarande. Elisabeth Ekstrand

ATF-alternativt tvistlösningsförfarande. Elisabeth Ekstrand ATF-alternativt tvistlösningsförfarande Elisabeth Ekstrand Vad är ATF? Från NÖD till ATF 2003. UDRP (tvistlösning för generiska toppdomäner) är en förebild. Allmänna villkor binder innehavaren. Inga hinder

Läs mer

Stockholm den 8 april 2014

Stockholm den 8 april 2014 R-2014/0053 Stockholm den 8 april 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/129/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 januari 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Patent-

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr C 23/12 Stockholm Aktbilaga 33 2013-01-22

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr C 23/12 Stockholm Aktbilaga 33 2013-01-22 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr C 23/12 Stockholm Aktbilaga 33 2013-01-22 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Lars Borg, Marie-Jeanette Axelius Friberg, Lennart Göranson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL SRF 1010:1 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Pajalagatan 56 162 65 Vällingby TVISTER 1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR OCH FÖRSÄKRAD

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 november 2008 Ö 1139-08 KLAGANDE ME MOTPART HE Ombud: Advokat MA SAKEN Avvisande av ansökan om försäljning enligt lagen (1904:48 s.

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Allmänt 1.1 Om Advokatbyrån Gulliksson AB Advokatbyrån Gulliksson AB, org. nr 556 733 5319 (Gulliksson) är ett svenskt registrerat aktiebolag som

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM JURISTFÖRSÄKRING

FRÅGOR OCH SVAR OM JURISTFÖRSÄKRING FRÅGOR OCH SVAR OM JURISTFÖRSÄKRING Tilläggsinformation om det kollektiva försäkringsskyddet för Elektrikerförbundets medlemmar avseende juridiska tjänster som HELP Försäkring tillhandahåller. Varför behöver

Läs mer

ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME

ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME 1. TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Flood Herslow Holme Advokatbyrå AB ( FHH ), och där verksamma jurister och

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012.

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Kommittédirektiv Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Dir. 2012:98 Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Sammanfattning Finansiell rådgivning har blivit allt mer efterfrågad och vanligt

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Att få sin sak prövad av en opartisk

Att få sin sak prövad av en opartisk förvaltningsrätten 2 Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. är den domstol som avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det är hit man vänder sig om

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4. Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01

Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4. Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01 Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4 Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01 Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5. Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01

Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5. Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01 Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5 Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sveavägen 167 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22 23 24 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Rådgivning som tar världen till företagen

Rådgivning som tar världen till företagen Rådgivning som tar världen till företagen Vad är Enterprise Europe Network? Nätverk av regionala företagarorganisationer i EU:s alla medlemsländer, USA, Kina m.fl. Lanserades 2008 av EU-kommissionen Sammanslagning

Läs mer

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål Domstolsprocessen i utlännings- och medborgarskapsmål Producerad av Domstolsverket Reviderad april 2010 Tryckt av AB Danagårds grafiska Dnr 404-2010 Innehåll Förord... 5 Om domstolarna... 6 Allmänna förvaltningsdomstolar...

Läs mer

Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier

Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier Garanti för tillverknings- och fordringsförlust Oktober 1996 Supplement 1 februari 2006 ekn E X P O R T K R E D I T N Ä M N D E N THE SWEDISH

Läs mer

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Ledarskap, finna den rätta balansen Jag har tillbringat en stor del av sommaren på resande fot i Asien, just nu skrivande stund är jag i Taipei, Taiwan. Det är alltid roligt att besöka Asien, speciellt

Läs mer

Välkommen till I N T E R.

Välkommen till I N T E R. Välkommen till I N T E R. Juridikens kärna är att lösa tvister mellan parter, att vägleda mellan rätt och fel, mellan svart och vitt. Vi tog därför namnet INTER från den latinska prepositionen som betyder

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 14 juni 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) PE-CONS 22/16 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Europeiskt Småmålsförfarande

Europeiskt Småmålsförfarande Europeiskt Småmålsförfarande Denna broschyr är en guide som ger dig information om hur du tillämpar ett så kallat europeiskt småmålsförfarande. Ett europeiskt småmålsförfarande kan endast användas vid

Läs mer

Rapport 2015 Powered by

Rapport 2015 Powered by Rapport 2015 Bakgrund undersökning Konstaterades att ingen frågat hela målgruppen tidigare Få fram mer innovationsdata/statistik Målgruppsdata PRV registerutdrag PRV patent och designskyddsregister, urval

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013. Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013. Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013 Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patenträtt Ett kontrakt mellan uppfinnare och allmänhet Allmänheten (Staten) erbjuder ensamrätt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-06-02 758 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stam fyra Östermalm AB (556851-3005) 113 88 Stockholm Ombud: Brann AB Att: Tomas J Box 12246 102 26 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013 Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013 Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patenträtt Ett kontrakt mellan uppfinnare och allmänhet Allmänheten (Staten) erbjuder ensamrätt

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Svensk författningssamling SFS_1971:1078 SFS i senaste lydelse Utfärdad: I i ~

Svensk författningssamling SFS_1971:1078 SFS i senaste lydelse Utfärdad: I i ~ Svensk författningssamling SFS_1971:1078 SFS i senaste lydelse Utfärdad: 1971-12-17 I i ~ Lag (1971: 1078) om försvarsuppfilulingar Justitiedepartementet L3 ÄNDRING: Ändringar införda t o m SFS 1993:1407

Läs mer

Utvecklingsmetodik. Patent

Utvecklingsmetodik. Patent Utvecklingsmetodik Patent I patentavsnittet ingår förutom föreläsningsunderlaget följande broschyrer i form av PDF-dokument från Patent- och Registreringsverket: Söka patent. Det låter svårt Så söker du

Läs mer

Prövningstillstånd till hovrätterna. I drygt fyra år har vi haft det.

Prövningstillstånd till hovrätterna. I drygt fyra år har vi haft det. SFIR-mingel på väg hem - 28 januari 2013 Prövningstillstånd till hovrätterna I drygt fyra år har vi haft det. Christer Löfgren PT De fyra skälen för prövningstillstånd är 1. Ändring 2. Granskning (var

Läs mer

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet Datum Dnr 2001-01-09 1427-2000 Juridiska sekretariatet Till Justitiedepartementet Yttrande över bisyssleutredningens betänkande Offentligt anställdas bisysslor (SOU 2000:80) (Ert diarienummer Ju2000/4719/PP)

Läs mer