Motioner och utlåtanden 3 Hb Jh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner och utlåtanden 3 Hb Jh"

Transkript

1 Motioner och utlåtanden 3 Hb Jh

2 Motioner och utlåtanden Motionerna Bb 1 Bb 12, samt Bb 32, Bb 44, Bb 52, Bb 53, Bb 58 och Bb 61 återfinns i förbundsstyrelsens stadgerapport Motionerna Ha 21 och Ha 22 återfinns under motionerna Ba 1 Ba 4 Motionerna Ha 19 och Hc 2 återfinns under motionerna Ic 7 Ic 8

3

4 Förord I det här häftet finner du förbundsstyrelsens (FS) utlåtanden över de motioner som medlemmar och avdelningar har skickat till Transports kongress. I sedvanlig ordning har styrelsen lagt förslag på hur kongressen bör behandla kraven i motionerna. Förslagen bygger dels på en text som förklarar FS ställningstagande, dels på yrkanden om bifall, besvarande eller avslag. Den förklarande texten kan också innehålla skrivningar där styrelsen binder sig till ett visst agerande om utlåtandet vinner kongressens bifall. Under förberedelserna inför motionsbehandlingen menade dock FS att förbundet bör eftersträva enkelhet och tydlighet i kongressbehandlingen. Det innebär att vi försökt minimera åtaganden i de texter som förklarar FS bifalls-, besvarande-, eller avslagsyrkanden. Kravet på tydlighet har också medfört att FS har minskat antalet besvarandeyrkanden. Styrelsen anser att ett bifallsyrkande ska bygga på att förbundet fullt ut, och utan reservationer och ändringar, ska kunna arbeta för de krav som förs fram i den aktuella motionens att-sats. När inte det är möjligt förordar i allmänhet FS ett avslag. Mellanformen besvarad förekommer däremot mer sällan än vid tidigare kongresser. Därför bör inte ett avslagsyrkande alltid ses som att FS är emot principerna bakom förslagen eller struntar i de problemfält som lyfts fram i motionerna. Avslagsyrkandena kan i stället bygga på att ett snarlikt arbete redan pågår eller att kraven redan har förverkligats. Avslaget kan också bero på att kraven är så preciserade att det låser och begränsar arbetet med att genomföra motionens förslag eller på att förbundsstyrelsen eller förbundsrådet har den stadgeenliga rätten/skyldigheten att fatta beslut i de frågor som motionen lyfter fram. När det gäller avtalsfrågor menar förbundsstyrelsen att förhandlingsdelegationerna måste kunna göra självständiga prioriteringar utifrån den situation som råder när avtalsförhandlingarna pågår. Det innebär att FS kan känna djup sympati inför motioner som ändå bör avslås. Förhoppningen bakom förbundsstyrelsens ställningstagande är att kongressen ska fatta tydliga och lättolkade beslut som den kommande styrelsen kan förverkliga utifrån de villkor som gäller då. Förbundsstyrelsen

5 Motion nr Sid A Politik och fackföreningens roll A 1 Offentlig upphandling 15 A 2 Arbetsmiljön vid upp handling 17 A 3 Det utbredda fusket inom åkerinäringen 18 A 4 Konsekvenser av cabotagetrafik 21 A 5 Reglering av privat arbetsförmedling. 22 A 6 Reglering av privat arbetsförmedling. 23 A 7 Förbjud bemanningsföretag 25 A 8 Arbetsgivares användande av inhyrd arbetskraft och f-skattare 27 A 9 Allmängiltighetsförklaring av kollektivavtal 31 A 10 Återställ rätten till 27 semesterdagar i semesterlagen 34 A 11 Rätt till heltid! 35 A 12 Inför ett bra pensionssystem för LO medlemmar 36 A 13 Pensionsålder. 38 A 14 Allt fler jobbar längre 40 A 15 Pensionsrätt för kamrater med bakgrund från andra länder 42 A 16 Omedelbart utträde ur den Europeiska Unionen 44 A 17 Utträde ur EU. 44 A 18 Svenska Transportarbetareförbundet och EU 46 A 19 Sätt press på bankernas avgifter 50 A 20 Fackföreningsavgiften skall vara avdragsgill 52 A 21 Medlemsavgifter för förbunds- och a-kassemedlemmar 53 A 22 Uppföljning av medlemsförmåner 55 A 23 Återinrättande av arbetslivsinstitut 57 A 24 Förhandlingsutrymmet i avtalsrörelserna är en potemkinkuliss 58 A 25 Förbundets solidaritet med det palestinska folket 61 A 26 Återinför friår 63 A 27 Intensifierad kamp mot rasism och främlingsfientlighet 66 A 28 Uteslutning av aktiva Sverigedemokrater 69 A 29 Byte av logotyp 72 A 30 Inför republik 74 Ba Ekonomifrågor Ba 1 Solidarisk medlemsavgift i Sv Transportarbetareförbundet 75

6 Motion nr Sid Ba 2 Utjämnad medlemsavgift 76 Ba 3 Medlemsavgifter i förbundet 77 Ba 4 Ett förbund en avgift 78 Ha 21 Ett organisationsnummer 78 Ha 22 Förbundets gemensamma ekonomiska enhet. 79 Ba 5 Avgifter för nya medlemmar. 83 Ba 6 Fritt medlemskap månad 1 vid förstagångsinträde i förbundet 84 Ba 7 Fritt medlemskap månad 1 vid förstagångsinträde i förbundet 85 Ba 8 Avgiftsänkning för nya medlemmar de första sex månaderna 86 Ba 9 Medlemskap för arbetare med tidsbestämda anställningar. 87 Ba 10 Olika avgiftstabeller 88 Ba 11 Elevmedlemskap 91 Ba 12 Elevmedlemskap 92 Ba 13 Elevmedlemskap för gymnasieelev inom transportinriktad utbildning 93 Ba 14 Medlemskap för elever som går på gymnasieutbildning 94 Ba 15 Elevmedlemskap 95 Ba 16 Avgiftsbefrielse för gymnasieelever. 96 Ba 17 Medlemskap för elever som går på Transportlinjen 97 Ba 18 Ungdomsmedlemskap 98 Ba 19 Avgiftsbefrielse för elevmedlemskap 98 Ba 20 Avgiftsbefrielse för gymnasieelever 100 Ba 21 Ungdomsmedlemskap 104 Ba 22 Ungdomsmedlemskap - låg avgift 106 Ba 23 Rea på ungdomsmedlemskap 106 Ba 24 Ungdomsmedlemskap i facket 107 Ba 25 Ungdoms medlemskap i facket 108 Ba 26 Ungdomsmedlemskap i LO 108 Ba 27 Ungdomsmedlemskap - låg avgift 109 Ba 28 Raset 110 Ba 29 Redovisning av medlemsavgift. 113 Ba 30 Medlemsavgiftsredovisning 114 Ba 31 Avskaffande av avdrag på lön för betalning av medlemsavgiften till förbundet 116 Ba 32 Uteslutning för bristande betalning 121 Ba 33 LO-medlemskort 123 Ba 34 Ändring i 6 i förbundets stadgar 124

7 Motion nr Sid Ba 35 Ökad styrka innebär ökad strejkassa 125 Ba 36 Konfliktfond 125 Ba 37 Angående Svenska Transportarbetareförbundets stugor i Lysekil 127 Ba 38 Stugorna i Lysekil 128 Ba 39 Lysestugorna även som utbildnings och mötesplats 129 Ba 40 Arvoden vid bolagsstyrelseuppdrag 131 Ba 41 Höjd pensionsålder för funktionärerna 133 Ba 42 Nolltolerans 136 Ba 43 Reglering av vid vilka tillfällen, och hur mycket alkohol som får bekostas med förbundets eller avdelningarnas medel. 137 Ba 44 Alkoholfrihet vid all representation 138 Ba 45 Kostnadsfördelning 140 Bb Stadgefrågor Bb 13 Ändrade kongressperioder 143 Bb 14 Inför kongress för Svenska Transportarbetareförbundet vart fjärde år 143 Bb 15 Ändrade kongressperioder och ändrat beräkningsunderlag för val av kongressombud 144 Bb 16 Stadgarna, upprättande av arbetsordning för förbundsstyrelsen och förbundets och avdelningarnas valda revisorer 147 Bb 17 Upprättande av arbetsordning för förbundsstyrelsen samt förbundets och avdelningarnas valda revisorer 148 Bb 18 Valberedning i förbundet 150 Bb 19 Val av stadgekommitté inför kongress 152 Bb 20 Stadgekommitténs förslag skall finnas färdigt innan motionstiden till kongressen går ut. 153 Bb 21 Ändring av stadgarnas 20 moment Bb 22 Obesvarad inkomstförfrågan 157 Bb 23 Avgiftsklasser 158 Bb 24 Medlemsavgiften 159 Bb 25 Ökat fokus på antirasism 162 Bb 26 Alla människors lika värde 163 Bb 27 Stadgarnas regler för inträde 164 Bb 28 Medlems rätt till enskild förhandlingshjälp 165 Bb 29 Karenstid vid medlems inträde 167 Bb 30 Förhandlingshjälp 168 Bb 31 Avdelningstillhörighet 171 Bb 33 Medlems förpliktelser - stadgarna Bb 34 Tillägg till medlemmars skyldigheter i stadgarna 174

8 Motion nr Sid Bb 35 Valbarhetshinder 176 Bb 36 Regional studieorganisatör 178 Bb 37 Förtydligande av stadgarna gällande ledamöter/revisorer, ordinarie och suppleanter. 180 Bb 38 Sammansättning av avtalsdelegation 182 Bb 39 Införande av uppförandekoden i stadgarna 183 Bb 40 Tillägg till 23 Mom 2. I Svenska Transportarbetareförbundets Stadgar 184 Bb i stadgarna 185 Bb 42 Utträde LO lokalt och regionalt 186 Bb 43 Reprensentantskapsledamöter 188 Bb 45 Stadgeändring 23 moment Bb 48 Stadgeändring 23 moment Bb mom. 4 representantskapet 192 Bb mom. 4 representantskapet 193 Bb 49 Val av studieorganisatör 196 Bb 50 Stadgeändring i 23 Mom.4 Studieorganisatör 197 Bb 51 Val av vice kassör i avdelning 199 Bb 54 Stadgeändring i 23 mom.5 Styrelse 200 Bb 55 Lokalt valberedningsarbete 202 Bb 56 Stadgarnas 23 - inrapportering av verksamhet och ekonomi 203 Bb 57 Revision/redovisning 205 Bb 59 Förtroendevalda revisorer 206 Bb 60 Yrkesrevisor i alla avdelningar 208 Bb 62 Ändring av valbarheten till avdelningsstyrelsen 209 Bb 63 Valbarhet för pensionärer 210 Bb 64 Ålderspensionärer bör kunna inneha vissa förtroendeuppdrag inom förbundet 211 C Internationellt C 1 Internationellt arbete 213 C 2 Internationellt nätverksarbete 215 Dc Arbetsrätt Dc 1 Lokal konflikträtt 217 Dc 2 Flytta strejkrätten till lokal nivå. 217 Dc 3 Anställningsvillkor vid upphandling av entreprenader 220

9 Motion nr Sid Dc 4 Rätten till återanställning 222 Dc 5 Begränsa inhyrning av arbetskraft 222 Dd Avtalsfrågor Dd 1 Lönemodell för våra kollektivavtal 225 Dd 2 Arbetsuppgifter förekommande i flera kollektivavtal 226 Dd 3 Eget kollektivavtal för Terminal/lager 229 Dd 4 Reglera AGB i kollektivavtalen 231 Dd 5 Stimulera lokala lönesystem 233 Dd 6 Definiera arbetsuppgifterna 236 Dd 7 Uppsägning av hängavtalsförbindelser 240 Dd 8 Bemanningsavtalet 242 Dd 9 Ackumulerad procentlön i taxiavtalet 243 Dd 10 Ackumulerad procentlön i taxiavtalet 244 Dd 11 Eget avtal för samhällsbetalda resor 245 Dd 12 Separat färdtjänstavtal 246 Dd 13 Kompetenstillägg 251 Dd 14 Kompetensutveckling måste löna sig 253 Dd 15 Lönepolitisk utveckling 254 Dd 16 Intjänande av semesterdagar åldersbaseras 257 Dd 17 Obekväm arbetstid 258 Dd 18 Obekväm arbetstid 259 Dd 19 Nattarbete 260 Dd 20 Facklig tid 262 Dd 21 Belastning och arbetsmiljö 264 Dd 22 Mindre tvätt 266 Dd 23 Oseriösa företag 267 Dd 24 Ökat medlemsinflytande 270 Eb Arbetstider Eb 1 Inför sex timmars arbetsdag 275

10 Motion nr Sid Ed Arbetsmiljö och yttre miljö Ed 1 Företagshälsovård för alla 277 Ed 2 Säkrare rastplatser för yrkeschaufförer 279 Ed 3 Säkrare rastplatser för yrkeschaufförer 279 Ed 4 Kodad taxilegitimation 281 Ed 5 Kodad taxilegitimation 282 Ed 6 Taxiförarlegitimationens utformning. 283 Ed 7 Besiktning av timmerkranar 286 Ed 8 Överfallslarm i fordon 289 Ed 9 Överfallslarm i fordon 290 Ed 10 Skjutvapen på arbetsplatser 293 Ee Yttre miljö Ee 1 Rädda Östersjön! 295 Fb Ekonomisk brottslighet Fb 1 Den ekonomiska brottsligheten 299 Fb 2 Fusket inom taxinäringen 301 Fc Trafikpolitik/trafiksäkerhet Fc 1 Alkolås i yrkestrafik och för mobila arbetstagare 305 Fc 2 Alkolås i fordon i yrkestrafik och för mobila arbetstagare 305 Fc 3 Obligatorisk däckkontroll av yrkestrafik vid inpassering in i Sverige 307 Fc 4 Obligatorisk däckkontroll av yrkestrafik vid inpassering in i Sverige 308 Fc 5 Taxi är kollektivtrafik 311 Fc 6 Utökad kontroll av taxilegitimation 313 Fc 7 Utökad kontroll av taxilegitimation 314 Fc 8 Mobiltelefon ett trafikproblem 315 Ha Organisationsfrågor Ha 1 Studieorganisatörers arbetsförhållanden i avdelningarna 317 Ha 2 Studieorganisatörs tid och tillgång till förbundets medlemsregister 318 Ha 3 Tillgång till arbetsverktyg för avdelningarnas studieorganisatörer 319

11 Motion nr Sid Ha 4 Studieorganisatör 323 Ha 5 Ändring av valförfarandet av regionala skyddsombud 324 Ha 6 Ungdomsansvarig på förbundet 326 Ha 7 Ett starkare Transport i framtiden 327 Ha 8 Regional organisationsansvarig 328 Ha 9 Förbundsfunktionärers placering i Stockholm 331 Ha 10 Personalansvar i förbundet 333 Ha 11 Personalansvarig för förbundsanställd personal 333 Ha 12 Personalvård för förbundsanställda lokalfunktionärer 336 Ha 13 Rehabiliteringsverksamhet för förbundsanställda 337 Ha 14 Årlig redovisning av policy för arbetsmiljöarbetet inom Svenska Transportarbetareförbundet 339 Ha 15 Fortlöpande utbildning för förbundets kontorister, telefonister och verksamhets-assistenter 342 Ha 16 Mentorskap 344 Ha 17 Bildande av nätverk för klubbar och skyddsombud 346 Ha 18 Gemensam telefonväxel 349 Ha 20 Angående avdelnings öppethållande 351 Ha 23 Val- och arbetsordning 353 Ha 24 Nuvarande ersättningsregler för medlemmar vid uppdrag (EFA) 354 Ha 25 EFU - stimulanspeng för medlemmars fackliga arbete/uppdrag 355 Ha 26 Klubbarnas ekonomiska medel 357 Ha 27 Värvningspremie 360 Ha 28 Kollektivavtal funktionärer 362 Hb Gränsdragningsfrågor Hb 1 Industriförbundsprincipen måste gälla fullt ut 365 Hb 2 Översyn av LOs organisationsplan 366 Hb 3 Organiserad i rätt förbund. 367 Hb 4 Organiserad i rätt förbund 368 Hc Övriga organisationsfrågor Hc 1 Layout vid nytryck av stadgarna 371 Hc 3 Angående möjligheten för sektioner och klubbar att komma åt medlemsregister för det egna verksamhetsområdet alternativt regelbundet få ut denna information 372

12 Motion nr Sid Ib Fackliga studier Ib 1 Utbildade medlemmar ger ett starkt förbund 374 Ib 2 Regionala Studiesamordnare/Ombudsmän 375 Ib 3 Behåll förbundets grundläggande utbildningstrappa i egen regi 377 Ib 4 Tvärfackliga medlemsutbildningar 378 Ib 5 Angående utbildningar för uppdrag 381 Ib 6 Angående utbildningar för uppdrag 382 Ib 7 Central studiekommitté 384 Ib 8 Införande av central studiekommitté i Sv Transportarbetareförbundet 384 Ib 9 Central studiekommitté 385 Ib 10 Ideologi 388 Ib 11 Utbildning. 390 Ib 12 Utbildning 390 Ib 13 Utbildning för valda suppleanter i förbundsstyrelsen och förbundsrådet 392 Ib 14 Utbildning av förhandlingsombud 394 Ib 15 Studier och erfarenhetskonferenser samt årlig fortbildning för fackligt förtroendevalda i bolagsstyrelser, European Works Council (EWC), företagsråd eller för de med förhandlingsmandat 396 Ib 16 Avskaffa mötesteknik från Vit och Flit utbildningarna 399 Ic Informationsfrågor Ic 1 Medlemsvärvning 401 Ic 3 Tidningen Transportarbetaren på nätet och i pappersform 401 Ic 6 Förbättra månadsinbetalningsutskicket 402 Ic 2 Opinionsbildning via LO-tidningen. 406 Ic 4 Tidningen Transportarbetare vår egen tidning? 407 Ic 5 Fackföreningsrörelsen måste ha en modern mediastrategi 408 Ic 7 Transport På Direkten 411 Ic 8 Utvärdering av Transport på Direkten 412 Ha 19 TPD även för de centrala ombudsmännen 413 Hc 2 Icke medlemmar i TPD 414 Ic 9 Avtalstexter och förbundets stadgar för medlemmar med läs- och skrivsvårigheter. 417 Ic 10 Framtagande av utbildningsmaterial som ljudböcker 418 Ic 11 Lättlästa kollektivavtal 418 Ic 12 Bättre informations- och utbildningsmaterial 423

13 Motion nr Sid Ic 13 Mångfald i Transport 425 Ic 14 Inrätta en webbshop med profilprodukter knuten till förbundets nya hemsida 427 Ic 15 Schyst lista 428 Ic 16 Svenska Transportarbetarförbundets uppförandekod vid nationella och internationella uppdrag skall göras mer tillgänglig 431 Ic 17 Distribution av Transportarbetaren 432 Ic 18 Distribution av Transportarbetaren 433 Ic 19 Tidningsbuden går en dyster framtid till mötes 433 Ja Välfärds- och försäkringsfrågor Ja 1 Jämlik kostnadsfördelning av semesterlönekostnader 436 Ja 2 Jämlik kostnadsfördelning av semesterlönekostnader 437 Ja 3 Tandvård 440 Jb Arbetslöshetsfrågor Jb 1 Förändra a-kassan och regelverket 441 Jb 2 Arbetslöshetskassan 443 Jb 3 En rättvisare A-kassa 446 Jb 4 A-kassan 447 Jb 6 Bättre a-kassa i framtiden 448 Jb 7 A-kassan 449 Jb 5 Ersättning för fackligt arbete skall vara A-kassegrundande 451 Jc Sjukförsäkringsfrågor Jc 1 Avskaffande av karensdag 453 Jf Avtalsförsäkringar Jf 1 Pension 455 Jf 2 Högre pension/bättre ålderdom 455 Jf 3 Inkomstbortfall vid färd till och från arbetet. 457 Jf 4 Avgångsbidrag 459 Jf 5 Omställningsstödet TSL för medlemmar som får sluta sin anställning pga medicinska skäl. 460 Jf 6 TSL - har skapat en riktig möjlighet för många - men inte alla! 461 Jf 7 TSL - har skapat en riktig möjlighet för många - men inte alla! 462

14 Motion nr Sid Jg Medlemsförsäkringar Jg 1 Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL för våra arbetslösa medlemmar. 464 Jg 2 Inkomstförsäkring 465 Jg 3 Förändring av inkomstförsäkringen 467 Jg 4 Förändring av inkomstförsäkringen 468 Jg 5 Ersättning från inkomstförsäkringen baseras på registrerad inkomst 470 Jg 6 Avskaffa inkomstförsäkringen 471 Jg 7 Inkomstförsäkringen skall inte ingå i medlemsavgiften 472 Jg 8 Inkomstförsäkring kontra Fritidsförsäkring. 473 Jg 9 Inkomstförsäkring 474 Jg 10 Avskaffande av inkomstförsäkringen 475 Jg 11 Inkomstförsäkringen 476 Jg 12 Inkomstförsäkring 477 Jg 13 Fritids- och olycksfallsförsäkring i medlemskapet 483 Jg 14 Utöka försäkringsskyddet för Transports medlemmar 484 Jg 15 Medlemsförsäkringar inom förbundet 484 Jg 16 Medlemsförsäkringar inom förbundet 485 Jg 17 LO:s försäkringspaket 487 Jh Övriga försäkringsfrågor Jh 1 Folksam på provision 490 Jh 2 Folksam på provision 491 Jh 3 Ordningsvakter saknar försäkringsskydd vid fortbildning 493

15 Motioner och utlåtanden

16 Gränsdragningsfrågor. Motionerna Hb 1 Hb 4 Motion Hb 1 Industriförbundsprincipen måste gälla fullt ut Avdelning 46 Vi lever i en turbulent tid med stora omstruktureringar som följd. Företagsuppköp och övertaganden, organisationsförändringar och ändrade verksamhetsformer. Politiska beslut om inriktning och konkurrensutsättning osv. tillåter utnyttjande av avtalsshopping som konkurrensmedel. Beklagansvärt underlättar LO:s organisationsplan detta då hänsyn ska tas till allehanda organisationsprinciper. Förbundet har efter stor vånda accepterat den dominerande organisationsprincipen, industriförbundsprincipen. Den nyligen avslutade LO-kongressen kommer sannolikt att ta beslut i organisationsfrågan och lika troligt kommer detta att innebära mer utredande för att kunna ta beslut på nästa kongress. Priset för detta betalas av medlemmar och anställda som drabbas av konsekvenserna av avtalsshoppingen genom försämrade villkor. Vår uppfattning är att industriförbundsprincipen skall gälla fullt ut vid arbetsplatser där flera fackföreningar av historiska orsaker är avtalsbärare. Då ges åtminstone förutsättningar till, att om inte förhindra avtalsshopping, så försvara en sådan. Vi är mycket medvetna om skillnaden mellan avtals- och organisationsrätt. Att LO endast råder över den förstnämnda, men inte den sistnämnda, den tar man sig. Praxis har ändock varit att organisations- och avtalsrätt sammansmält. Vi är övertygade om att omstruktureringen av näringslivet och offentligt finansierad verksamhet kommer att kräva en omstrukturering inom svensk fackföreningsrörelse. Ledstjärnan i denna förändrade organisationsstruktur måste enligt oss vara medlemmarnas väl och ve. Innan en sådan förändring kan bli verklighet måste kraftfulla åtgärder tas för att på alla sätt för- 365

17 Gränsdragningsfrågor. Motionerna Hb 1 Hb 4 hindra och försvåra avtalsshopping. Ett sätt att göra detta är en mer konsekvent tillämpning av industriförbunds- principen, tolkat så att den fackförening som organiserar flest medlemmar inom avtalsområdet ska tillerkännas organisationsrätten på arbetsplatser som bedriver denna verksamhet. Vi föreslår att kongressen beslutar att med kraft hävda tillämpningen av industriförbundsprincipen på avtalsområden med flera avtalsbärare. Motion Hb 2 Översyn av LOs organisationsplan Avdelning 16 Alla förbund vill ju ha så många medlemmar som möjligt, men det viktigaste borde vara möjligheten att tillvarata medlemmarnas intressen på bästa sätt. Därför borde LO:s organisationsordning gås igenom och renodlas. Såväl SEKO som Kommunal var tidigare förbund för offentliganställda, men för att behålla medlemmar ändrade SEKO från Statsanställda förbund till Service och kommunikation trots att det redan fanns ett förbund för dessa, nämligen Transport. Kommunal införde av samma skäl privatsektioner för att behålla till exempel privatanställda busschaufförer. Det finns möjligen även inom Transport yrkesgrenar som kanske skulle tillhöra andra förbund. Det viktiga är inte att förbunden inom LO-familjen strider om medlemmarna utan det viktigaste är att dess medlemmar får sina intressen tillgodosedda på bästa sätt. Detta står också att läsa i förbundens målsättningsparagrafer. 366

18 Gränsdragningsfrågor. Motionerna Hb 1 Hb 4 Vi föreslår att Transport verkar för att LO ser över sin organisationsplan så att de olika yrkesgrenarna hamnar inom rätt område. Motion Hb 3 Organiserad i rätt förbund. Avdelning 28 I tidernas begynnelse fanns det helägda kommunala bussbolag som endast bedrev lokaltrafik och därför skulle chaufförerna organiseras i Kommunal. Detsamma gäller Poståkeriet där man endast körde postförsändelser och postpaket och chaufförerna skulle organiseras i Seko. I dagsläget finns det inga helägda kommunala bussbolag som endast bedriver lokaltrafik utan samma chaufför kör även beställningstrafik. Poståkeriet är som vilken godsspeditör som helst där chaufförerna kör både postförsändelser och andra försändelser. Vi föreslår att Transport verkar för att busschaufförerna skall organiseras i Transport och att Poståkerichaufförerna skall organiseras i Transport 367

19 Gränsdragningsfrågor. Motionerna Hb 1 Hb 4 Motion Hb 4 Organiserad i rätt förbund Avdelning 26 I tidernas begynnelse fanns det helägda kommunala bussbolag som endast bedrev lokaltrafik och därför skulle chaufförerna organiseras i Kommunal. Detsamma gäller Poståkeriet där man endast körde postförsändelser och postpaket och chaufförerna skulle organiseras i Seko. I dagsläget finns det inga helägda kommunala bussbolag som endast bedriver lokaltrafik utan samma chaufför kör även beställningstrafik och Poståkeriet är som vilken godsspeditör som helst där chaufförerna kör både postförsändelser och andra försändelser. Vi föreslår att kongressen beslutar att förbundet arbetar för att busschaufförerna skall organiseras i Transport och att förbundet arbetar för att poståkerichaufförerna skall organiseras i Transport Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna Hb 1 - Hb 4 I motion Hb 1 föreslås att med kraft hävda tillämpningen av industriförbundsprincipen på avtalsområden med flera avtalsbärare. 368

20 Gränsdragningsfrågor. Motionerna Hb 1 Hb 4 I motion Hb 2 föreslås att Transport verkar för att LO ser över sin organisationsplan så att de olika yrkesgrenarna hamnar inom rätt område. I motion Hb 3 föreslås att busschaufförerna skall organiseras i Transport och att Poståkerichaufförerna skall organiseras i Transport I motion Hb 4 föreslås att förbundet arbetar för att busschaufförerna skall organiseras i Transport och att förbundet arbetar för att poståkerichaufförerna skall organiseras i Transport Under den gångna kongressperioden har förbundet lagt ner mycket arbete på att få rätsida på de problemfält som motionärerna för fram. Ett antal gränskonflikter har bedömts av LO och förbundet har deltagit i arbetet med att utveckla den nya organisationsplanen. Förbundet har också arbetat med att skapa tillämpningsregler kring särskilt problematiska områden som renhållning, lagerverksamhet och flyg. Trots insatserna har de problem som lyfts fram inte fått någon nöjaktig lösning: tillämpningen av industriförbundsprincipen har varit svajig och det faktum att den döps om till förbundsprincipen lär inte förändra saken. Generellt gäller också att medlemskapet i LO förutsätter att förbundet underordnar sig de beslut som fattas kring gränsdragningsfrågor i LO:s styrelse. Vi kan alltså agera för de principer och idéer som motionärerna 369

21 Gränsdragningsfrågor. Motionerna Hb 1 Hb 4 förordar, men så länge vi är medlemmar i LO måste vi följa fattade beslut. Och när det gäller gränsdragningstvister finns det alltid andra förbund som ställer krav på att regelverken ska tolkas i deras favör. Trots att konflikten kring Poståkeriet gick till bedömning i LO, efter långvarig argumentering, stannar organisationsrätten hos Seko. LO anser att den postala verksamheten fortfarande överväger, vilket kan ändras och då föranleda en annan bedömning. Medlemskapet i 6F gör dock att vi inte kan driva frågan till LO. Samarbetet förutsätter att vi löser gränskonflikter inom förbunden utan LO:s inblandning. Förbundsstyrelsen anser dock att Transport bör ha organisationsrätten i Poståkeriet. När det gäller bussförarna förhåller det sig på ett likartat sätt. Bussproblematiken är numera behandlad i så många fora under så lång tid att det knappast är meningsfullt att driva kraven på att Transport ska få ta över hela organisationsrätten - vilket inte gör kravet felaktigt i sig. Ingenting tyder i nuläget på att Kommunal vill släppa förarna, lika lite tyder på att LOs styrelse ska ändra fattade beslut och en mycket stor majoritet av förarna i linjetrafik är idag organiserade i Kommunal. Inte heller det hindrar Transport från att föra fram de krav som ställts av fyra Transportkongresser: att bussförarna ska organiseras av Transport, men i nuläget framstår möjligheterna att nå framgång som ytterst begränsade. Styrelsen föreslår att kongressen beslutar att anse motionerna Hb 1, Hb 2, Hb 3 och Hb 4 besvarade 370

22 Övriga organisationsfrågor. Motionerna Hc 1 Hc 3 Motion Hc 1 Layout vid nytryck av stadgarna Avdelning 19 När stadgarna kom i nytryck efter Transports kongress 2007, var vi många som noterade att det blivit svårare att läsa/hitta i stadgarna på grund av att man vid trycket av stadgarna valt att ha rubrikerna till de olika styckena tryckta i grått och övrigt text i svart. Rubrikerna försvann i massan av text. Vi önskar att man vid nytryck av stadgarna efter kongressen 2012 har i åtanke att det bör vara lätt att hitta i och att läsa stadgarna. Med ovanstående som bakgrund föreslår vi att kongressen beslutar att vid nytryck av förbundets stadgar ska rubrikerna skrivas/ tryckas med mörk och fet stil, för att det ska bli lättare att hitta i och att läsa stadgarna. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion Hc 1 I motion Hc 1 föreslås att vid nytryck av förbundets stadgar ska rubrikerna skrivas/ tryckas med mörk och fet stil, för att det ska bli lättare att hitta i och att läsa stadgarna. Förbundsstyrelsen delar motionärens påpekande. När stadgarna som fastställs vid denna kongress ska lämnas till tryck kommer en justering att ske i enlighet med motionens påpekanden. Styrelsen föreslår att kongressen beslutar att bifalla motion Hc 1 371

23 Övriga organisationsfrågor. Motionerna Hc 1 Hc 3 Motion Hc 3 Angående möjligheten för sektioner och klubbar att komma åt medlemsregister för det egna verksamhetsområdet alternativt regelbundet få ut denna information Avdelning 7 För att sektioner och klubbar skall kunna utföra de stadgeenliga uppgifter som ålagts dem, såsom information till medlemmar och inhämtande av information från medlemmar, liksom att kunna uppmuntra medlemmar att informera oss/avdelningen om missförhållanden, avtalsbrott m.m på jobbet, nå ut till medlemmar om t.ex utbildning, skyddsombud, kontaktpersoner inom sektion/klubben osv, så skulle man behöva veta vilka dessa medlemmar är. Med tillgång till medlemsregister, och därmed namn och , skulle det vara mycket lättare att nå ut till alla. Medlemsmötena räcker inte längre för att sprida information och inhämta information, då de är väldigt glesbesökta. Därför vet vi i nuläget inte vilka som är medlemmar i den egna sektionen eller klubben, i synnerhet vi inom vårt förbund som ofta jobbar själva och inte i större grupper som t.ex. If Metalls medlemmar och därför inte träffar våra kollegor så mycket. Vi föreslår att sektioner och klubbar (förslagsvis ordförande) får begränsad access till avdelningens medlemsregister att denna access begränsas sig till det egna verksamhetsområdets medlemmar och som read only och att om ovanstående inte medges eller är möjligt en rutin etableras där sektioner och klubbar regelbundet får ut uppda- 372

24 Övriga organisationsfrågor. Motionerna Hc 1 Hc 3 terade medlemslistor med information om namn, arbetsgivare/arbetsplats och kontaktuppgifter såsom adress och telefonnummer. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion Hc 3 I motion Hc 3 föreslås att sektioner och klubbar (förslagsvis ordförande) får begränsad access till avdelningens medlemsregister att denna access begränsas sig till det egna verksamhetsområdets medlemmar och som read only och att om ovanstående inte medges eller är möjligt en rutin etableras där sektioner och klubbar regelbundet får ut uppdaterade medlemslistor med information om namn, arbetsgivare/arbetsplats och kontaktuppgifter såsom adress och telefonnummer. Förbundsstyrelsen är av uppfattningen att detta sköts bra lokalt i dagsläget och hanteras normalt av lokalombudsmän och kontorister som är klubbarna behjälpliga i dessa frågor. Förbundsstyrelsen förstår motionärens strävan och att syftet är gott. Arbetet med att se över förbundets IT-strategi pågår för fullt och kommer att presentera förslag på olika framtida IT-lösningar redan innan kongressen. Förhoppningsvis kommer förbundet då att kunna förse lokalavdelningar och förtroendevalda med fler smarta lösningar för att underlätta det dagliga fackliga arbetet för anställda och förtroendevalda i förbundet. Förbundsstyrelsen anser mot bakgrund av detta att dessa frågor även fortsättningsvis löses mellan avdelning och klubb till dess förbundets översyn av IT-stöd är klart. Styrelsen föreslår att kongressen beslutar att avslå motion Hc 3 373

25 Fackliga studier. Motionerna Ib 1 Ib 16 Motion Ib 1 Utbildade medlemmar ger ett starkt förbund Avdelning 51 I vårt förbund pratas det mycket om vad som kan göras för att stärka vår organisation, en sak som ofta är föremål för debatt är våra studier. De allra flesta är rörande överens om att studier är ett av de viktigaste benen vi har att bygga organisationen på. Många avdelningar har i dag sina studieorganisatörer anställda på allt från någon timme i veckan till heltid. Trots allt prat och anställda studieorganisatörer haltar verksamheten betänkligt. Vissa avdelningar klarar inte ens av att hålla Startpunkter, medan andra utbildar bortåt 150 medlemmar per år. Studieenheten får mer eller mindre regelmässigt skicka ut påminnelser om att sista anmälningsdag närmar sig och att det saknas deltagare. Vad än värre är ställs kurser hela tiden in på grund av för få deltagare och inte minst behövs det fler kvalificerade handledare, så kan vi inte ha det! Vi vill därför ta ett krafttag mot de försämrade studierna och anser att ett steg på vägen är att åter väcka upp de slumrande studiekommittéerna i avdelningarna och samtidigt instifta regionala kommittéer och regionala studieorganisatörer. Dessa organisatörer ska som namnet antyder verka för och organisera studier i sin region och också vara beredda att bli handledare för ViT och FLiT eller motsvarande. I avd 51 har vi valt en arbetsordning som säger att varje klubb ska utse en ledamot till att delta i sektionens (studie)verksamhet. Varje sektion ska sedan ha en studie/ungdomsansvarig som ska ingå i avdelningens studie- och infokommitté. Vår önskan är nu att det bildas regionala kommittéer som avdelningens kan ingå i. Dessa regionala kommittéer bör då ledas 374

Motioner och utlåtanden 2 C Ha

Motioner och utlåtanden 2 C Ha Motioner och utlåtanden 2 C Ha Motioner och utlåtanden Motionerna Bb 1 Bb 12, samt Bb 32, Bb 44, Bb 52, Bb 53, Bb 58 och Bb 61 återfinns i förbundsstyrelsens stadgerapport Motionerna Ha 21 och Ha 22 återfinns

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

Motioner och utlåtanden 1 A Bb

Motioner och utlåtanden 1 A Bb Motioner och utlåtanden 1 A Bb Motioner och utlåtanden Motionerna Bb 1 Bb 12, samt Bb 32, Bb 44, Bb 52, Bb 53, Bb 58 och Bb 61 återfinns i förbundsstyrelsens stadgerapport Motionerna Ha 21 och Ha 22 återfinns

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna Motion B16 vill ändra LO:s regelverk i stipendiefonden genom att ta bort kravet på minst tre förbund och i stället införa

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

STADGAR. Stadgar antagna vid Svenska Kommunalarbetareförbundets kongress 2013

STADGAR. Stadgar antagna vid Svenska Kommunalarbetareförbundets kongress 2013 STADGAR Stadgar antagna vid Svenska Kommunalarbetareförbundets kongress 2013 Juni 2013. Art nr 978 91 7479 207 2 Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Bods 2013 nnehåll Innehåll 3 1-2 1 Förbundets namn

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Demokratihandbok. Februari Version 9. Del 6. Innehållsförteckning

Demokratihandbok. Februari Version 9. Del 6. Innehållsförteckning Demokratihandbok Februari 2017 - Version 9 Del 6 Innehållsförteckning 7. Förbundsstyrelsen... 2 8. Kongressen... 6 9. Avtalsrådet... 8 10. Förbundsrådet... 8 11. Valberedning... 9 12. Revision... 9 13.

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 2016 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation

Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation Bilaga 2 till protokollet SEKO: s förbundsstyrelse har efter samråd med berörda lokala organisationer beslutat att inrätta Förhandlingsorganisation

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Facklig utbildning DAGORDNINGSPUNKT. nr 47 49

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Facklig utbildning DAGORDNINGSPUNKT. nr 47 49 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Facklig utbildning DAGORDNINGSPUNKT nr 47 49 Sid 2 Facklig utbildning HEM Innehåll Dagordningspunkt 47... 3 Motion nr 55 Angående förlorad inkomst vid fackliga utbildningar... 3

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

dag- och arbetsordning

dag- och arbetsordning dag- och arbetsordning dag- och arbetsordning 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1313 Förslag till dagordning

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Förbundsstyrelsens förslag till vissa förändringar i stadgarna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Förbundsstyrelsens förslag till vissa förändringar i stadgarna Förbundsstyrelsens förslag till vissa förändringar i stadgarna Förbundsstyrelsen tillsatte den 23 januari 2013 en stadgekommitté för att genomföra en grundläggande översyn av förbundets stadgar. Stadgekommittén

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST Fackuttrycket Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning Ordförande har ordet Sida 3 Hur gör jag? Sida 4 Vilken ersättning får jag? Sida 4 Medlemsutbildning

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Medlemsavgift DAGORDNINGSPUNKT. nr 25

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Medlemsavgift DAGORDNINGSPUNKT. nr 25 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Medlemsavgift DAGORDNINGSPUNKT nr 25 Sid 2 Medlemsavgifter HEM Innehåll Dagordningspunkt 25... 3 Motion nr 16 Angående avgiftsklasser för medlemsavgifter... 3 Motion nr 17 Angående

Läs mer

2013-01-07 TVÄRFACKLIGA STUDIER JÖNKÖPINGS LÄN. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761 807911 mariette.ljunggren@abf.se

2013-01-07 TVÄRFACKLIGA STUDIER JÖNKÖPINGS LÄN. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761 807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013-01-07 TVÄRFACKLIGA STUDIER JÖNKÖPINGS LÄN Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761 807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013 1 Innehållsförteckning 3 Information 4 Anmälningsblankett 5 Introduktionsutbildning

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete. 17 september 2009. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport

6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete. 17 september 2009. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport 6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete 17 september 2009 Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport 6F Avtal om samarbete 1 (4) 6F Fackförbund i samverkan Avtal om samarbete mellan:

Läs mer

Studiekalender Gemensam Styrka

Studiekalender Gemensam Styrka Studiekalender 2017 Gemensam Styrka Vårens kurser för medlemmar Med livet som insats 26 april, 3, 10 maj Kursen vänder sig till samtliga medlemmar som är intresserade av arbetsmiljö Ansvarig: ABF Jönköping

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012

Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012 Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012 Inledning Denna broschyr kan vara bra att ha när du behöver uppgifter om vår organisation, till exempel medlemsstatistik, avgifter etc. Uppgifterna

Läs mer

Motion nr 63: Modell för generationsväxling

Motion nr 63: Modell för generationsväxling Förbundsmötet 2012 Utskott nummer 6 Sekreterare: Eva Spjuth Sida 1 Motion med förslag Motion nr 62: Semestertid flextid Motionär: Leif Bergström, Västerås att semesterdagstillägget slopas och fler semesterdagar

Läs mer

LOs undersökning om fackliga grundutbildningar

LOs undersökning om fackliga grundutbildningar LOs undersökning om fackliga grundutbildningar 2013-08-29 lah@lo.se 1 Målgrupp Målgruppen är de personer som är studieaktiva eller studieansvarig i LOs respektive organisationer Datainsamlingsmetod LO

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation

Dagordningens punkt 18 Vår organisation Andra ekonomi- och avgiftsfrågor Motionerna B135 B148 med utlåtanden Motion B135 Skattereduktion på fackavgiften Den förra alliansregeringen tog bort rätten till skattereduktion på fackföreningsavgifter

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-8 Arbetsmiljöutbildningar sid 9 ABF sid 10 LO - Ung sid 11 Albins Folkhögskola sid 12 Medlemsutbildningar sid 13 LO kurser sid

Läs mer

Studiekatalog GS Avd

Studiekatalog GS Avd Studiekatalog GS Avd.7 2017 Katalogen är ett utdrag ur den centrala studiekatalogen som sätter fokus på de lokala utbildningarna i Avd.7. Vill du få det totala utbudet gå in på www.lo.se och klicka vidare

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 I motion B7 föreslås att förbundet ska tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag om åtgärder för att vända trenden med sjunkande

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Sv. Transportarbetareförbundet avdelning 17

VERKSAMHETSPLAN. Sv. Transportarbetareförbundet avdelning 17 VERKSAMHETSPLAN 2014 Sv. Transportarbetareförbundet avdelning 17 Verksamhetsplan 2014 för Svenska Transportarbetareförbundet Avdelning 17 Skövde Borås I alla delar av sina liv påverkas Transports medlemmar

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 A Städning i offentliga lokaler Motionär: Anna Fjellman, Konsument och medborgarservice När en städfirma upphandlas för att städa på våra arbetsplatser som kontor, skolor

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 DAG- OCH ARBETSORDNING.

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 DAG- OCH ARBETSORDNING. Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 DAG- OCH ARBETSORDNING. Dagordning Förslag till dag- och arbetsordning på Svenska Kommunalarbetareförbundets 27e ordinarie kongress den 7 11 juni

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Övriga avtalsfrågor motionerna A110 A120

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Övriga avtalsfrågor motionerna A110 A120 Utlåtande Övriga avtalsfrågor motionerna A110 A120 I motion A110 föreslås att ta fram ett ekonomiskt regelverk för att kompensera de klubbar som drabbats av inskränkningar av framförhandlade förmåner och

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Att bifalla motionen Utskottet bifaller FS förslag Att bifalla motionen. Att avslå motionen Utskottet bifaller FS förslag Att avslå motionen

Att bifalla motionen Utskottet bifaller FS förslag Att bifalla motionen. Att avslå motionen Utskottet bifaller FS förslag Att avslå motionen Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 6 Sekreterare: Olof Ambjörn 2014-09-27 Sida 1 Motion med förslag Motion nr 51: Lika förutsättningar för lokala RIM Att bifalla motionen Utskottet bifaller FS förslag Att

Läs mer

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd Stadgar Stadgarna antogs av Akademikerförbundet SSRs kongress 8-10 maj 2015 1 Förbundets ändamål Akademikerförbundet SSR är ett fackligt yrkesförbund som ska tillvarata medlemmarnas ekonomiska, sociala

Läs mer

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013-12-16 Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se Tvärfackliga studier Jönköpings län 2014 1 Innehållsförteckning 3 Information 4 Anmälningsblankett 5 Fackets roll i samhället

Läs mer

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige.

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige. Reactas stadgar 1. ORGANISATIONENS NAMN Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. 2. MÅLGRUPP Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige. 3. ÄNDAMÅL Organisationen

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

ARVODES UTREDNINGEN BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

ARVODES UTREDNINGEN BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 ARVODES UTREDNINGEN BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 BAKGRUND På kongressen 2010 behandlades ett par motioner vilka tog upp frågan om fackliga företrädares arvoden och extra inkomster i samband med styrelseuppdrag.

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Facklig utbildning 2017

Facklig utbildning 2017 Facklig utbildning 2017 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland SARA Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev. ändringar.

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar 5 10 15 fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 2000 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Styrelse i Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) föreslår årsmötet att anta nya stadgar vid ordinarie årsmöte 2017-04-02. För att dessa ska

Läs mer

Facklig utbildning 2016 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland

Facklig utbildning 2016 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Facklig utbildning 2016 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev ändringar.

Läs mer

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande STADGAR Antagna vid det konstituerande årsmötet 1999-05-08 i Missionskyrkan, Alingsås. Ändrade 2007-04-21 vid ordinarie årsmöte i Konserthuset, Grästorp. Ändrade 2011-04-16 vid ordinarie årsmöte på Hjälmareds

Läs mer

Handelsanställdas förbunds policy för ungdomsverksamheten

Handelsanställdas förbunds policy för ungdomsverksamheten Handelsanställdas förbunds policy för ungdomsverksamheten Handelsanställdas förbund 2005 Fastställd av FS 2005-09-20 1 Inledning Denna policy är framtagen av Centrala Ungdomskommittén och antagen av förbundsstyrelsen.

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden.

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden. Punkt 9 på dagordningen Motioner till kongressen. 2011-00018 Regionstyelsen Unionen Motion gällande verksamhetsrevisorernas deltagande vid regionstyrelsens sammanträde. Verksamhetsrevisorerna Uppgift och

Läs mer

Argument för En jämlik organisation

Argument för En jämlik organisation Argument för En jämlik organisation 1 Innehåll Valberedningen är viktig 4 En tillåtande organisation 4 Ska vi kvotera till de beslutande organen? 4 Finns det inga ungdomar i avdelningen och vill inte kvinnorna

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Internationellt DAGORDNINGSPUNKT. nr 75 76

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Internationellt DAGORDNINGSPUNKT. nr 75 76 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Internationellt DAGORDNINGSPUNKT nr 75 76 Sid 2 Internationellt HEM Innehåll Dagordningspunkt 75... 3 Motion nr 117 Angående TTIP/CETA... 3 Förbundsstyrelsens utlåtande över motion

Läs mer

Motion 61 Motion 62 Motion 63. med utlåtanden

Motion 61 Motion 62 Motion 63. med utlåtanden Motion 61 Motion 62 Motion 63 med utlåtanden 160 Motion 61 Nu måste vår förhandlingssamordning stärkas! Den nya lagen om affärsmässiga principer mm och det faktum att vi i Stockholm numera förhandlar med

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. med tillägget

Förbundsstyrelsen föreslår. med tillägget Förbundsmötet 2016 Utskott nummer 7 Sekreterare: Maria Wilhelms Sida 1 Motion med förslag Motion 56. E-utbildning i Mångfald Motionärer: Saime Civas, Ola Tellner, Vision Stockholms stad att Vision skapar

Läs mer

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne Studier 2015 GS Facket avd 1 Västra Skåne Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-11 ABF sid 12 LO - Ung sid 13 Albins Folkhögskola sid 14 Centrala kurser sid 15-18 Insikter

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer