Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning"

Transkript

1 Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2

3 Verksamhetsberättelse 2008

4 Vår vision Kommunal känner inga gränser för kampen. Kommunal med många olika medlemmar är en en stark kraft i utvecklingen av samhället. Vår förmåga och närhet skapar trygghet på arbetsplatserna och samhörighet i en föränderlig värld. Vägen fram Kommunals medlemmar tar ansvar för människor, djur, byggnader och natur. Kommunalarnas arbete medverkar till att skapa det framtida samhället. Kommunal kämpar för ett rättvist och jämställt samhälle. Där har alla människor lika värde och får den vård, omsorg och andra välfärdstjänster som de behöver. Kommunal är en attraktiv organisation som hörs och syns i samhällsdebatten. Beslutsfattare frågar Kommunal. Kommunal kämpar för ett tryggare och mer utvecklande arbetsliv för varje individ. Kommunals medlemmar har hög yrkesstatus och rättvisa löner. Alla har en arbetsmiljö där ingen riskerar sin hälsa vare sig på lång eller kort sikt och där alla kan använda sin yttrandefrihet. Alla kan få individuell utveckling av kompetens, yrkeskunskap och ansvarstagande. Medlemmar frågar Kommunal. Kommunal når sina mål genom att sluta avtal, genom kampanjer och aktioner, och genom att samverka med arbetsgivare och andra som är viktiga för oss. Kommunal använder politisk påverkan och opinionsbildning. Kommunal är öppen för och använder dialog. Intresseorganisationer och grupper frågar Kommunal. Kommunal.

5 VISION Kommunal skall arbeta för att främja medlemmarnas ekonomiska och och sociala villkor villkor i samhället i samhället och deras och delaktighet deras delaktighet i ett rikt i kulturliv. ett rikt kulturliv. Kommunal skall också verka för en samhälls-utveckling Kommunal på demokratisk skall också socialistisk verka för en grundval, samhälls-utveckling innebärande på demokratisk social rättvisa, socialistisk generell grundval, välfärdsinnebärande politik, full sysselsättning, social rättvisa, jämställdhet generell välfärds-politik, kvinnor full sysselsättning, och män samt jämställdhet internationell mellan facklig kvinnor mellan och solidaritet. män samt internationell facklig solidaritet. Vi har ett tydligt ställningstagande om hur välfärdssamhället Kommunal tar tydlig bör ställning organiseras till och hur vi i en hur alltmer välfärdssamhället internationaliserad bör organiseras ekonomi, och både hur vi här i en hemma alltmer och internationaliserad i andra länder, kan ekonomi, skapa materiella hemma och sociala och i värden. andra länder, Alla människor kan skapa har mate- sina både här riella grundläggande och sociala politiska värden. och Alla sociala människor rättigheter har sina grundläggande tillgodosedda. Globala politiska gemensamma och sociala rättigheter resurser fördelas på ett hållbart Globala och gemensamma rättvist sätt. resurser Omvärlden för- tillgodosedda. delas frågar på Kommunal. ett hållbart och rättvist sätt. Omvärlden frågar Kommunal. Meningen med föreningen Meningen Kommunals uppgift med föreningen är att tillvarata medlemmarnas intressen uppgift på arbetsmarknaden är att tillvarata och medlemmar- i samhälls- Kommunals nas livet intressen i övrigt. på arbetsmarknaden och i samhällslivet Kommunal i övrigt. skall arbeta för goda anställningsvillkor Kommunal och arbetsförhållanden, skall arbeta goda för god anställningsvillkomiljö, samt och arbetsförhållanden, inflytande, utbildning för god och arbets- utveck- arbetsmiljölingsmöjligheter samt för inflytande, för medlemmarna. utbildning och utvecklingsmöjligheter för medlemmarna. Vad vi står för -Alla människors lika värde Frihet Rättvisa Solidaritet Demokrati Vi är: Kamporganisation. Kommunal är en kamporganisation som tar strid när mänskliga värden hotas. Varmhjärtade. Vi är varmhjärtade och bryr oss om allas rätt till välfärdstjänster. Öppna och tillgängliga. Vi är öppna och tillgängliga. Lyhörda både utåt och inåt men också lätta att nå i hela landet. Effektiva. Vi är kostnadsmedvetna och har ett tydligt ledarskap.

6 Innehåll Vår vision, sid 4 Ordföranden har ordet, sid 7 Medlemskapet, sid 13 Löner och arbetsvillkor, sid 27 Välfärd, sid 39 Internationell solidaritet, sid 47 Organisation och kommunikation, sid 53 Slutord, sid 61 Ekonomi årsredovisning, sid 63 Bilagor, sid 88

7 Ordföranden Ytterst handlar har ordet regeringens politik om att slå hål på den svenska modellen och försvaga löntagarna." 7

8 Vi kommer att vara en nagel i ögat på dem som förespråkar orättvisor. Vi kommer inte att ge upp." Ylva Thörn, ordförande

9 Ordföranden har ordet 2008 var på många sätt ett tufft och arbetsamt år. Ett år som präglades av konflikten på bussområdet och effekterna av regeringens politik för förbundets medlemmar. Medlemsminskningen och flykten från a-kassan har påverkat vardagen för oss alla. Som ordförande i Kommunal är jag stolt över att vi har klarat av att möta utmaningarna. Jag är övertygad om att det hänger samman med vårt gemensamma, stora engagemang. Det ger kraft och näring och utvecklar oss som facklig organisation. Det ger oss styrka inför framtiden. Medlemsvärvning Arbetet med medlemsrekrytering har gått vidare. Mycket tyder på att vi har vänt den negativa trenden, men fortfarande återstår mycket att göra. Arbetet måste fortsätta och intensifieras under Det är dags för alla att lämna skrivbordet, kavla upp ärmarna och ge oss ut för att värva medlemmar. Vid två tillfällen under 2009 ska därför alla på förbundskontoret lägga de ordinarie arbetsuppgifterna åt sidan och vara medlemsrekryterare under en dag! Vi kan tala hur mycket som helst om antalet medlemmar, men det allt annat överordnade är och förblir organisationsgraden. En stark organisation förutsätter en hög organisationsgrad på medlemmarnas arbetsplatser. Det är avgörande för hur vi kan företräda och driva medlemmarnas villkor på jobbet och i samhället. Den frågan äger vi alla. Att rekrytera och behålla medlemmar är kärnan i allt vi gör. Utan medlemmar, inget förbund. Utan förbund, inga medlemmar. Ett bra bussavtal Under några sommarveckor gjorde busskonflikten att Kommunal stod i fokus för medias intresse. I början av konflikten gjorde arbetsgivarna sitt bästa för att måla ut strejken som en lyxstrejk, men ju mer tiden led, desto tydligare blev det att vi hade allmänhetens sympatier på vår sida. Ytterst handlade det om att medlemmar i samma yrken ska ha likvärdiga avtal. Att vi aldrig kan acceptera att privatanställda medlemmar ska ha sämre villkor än kommunalt anställda. Vi hade kampvilja och med allmänhetens stöd i ryggen fick vi till slut igenom ett riktigt bra avtal. I oktober presenterade förbundet en rapport om hot och våld i kollektivtrafiken. Var fjärde bussförare i storstäderna har utsatts för hot om våld under det senaste året. Nästan hälften av medlemmarna är rädda för att råka ut för hot eller våld i sitt arbete. Våld och hot är vanligare bland förarna i storstäderna än i övriga landet. Bara var tredje förare anser att arbetsgivaren har beredskap för att stötta dem i dessa frågor. Ingen ska behöva uppleva hot och våld på jobbet. Därför kräver nu Kommunal en rad åtgärder för att komma tillrätta med problemet. Det handlar bl a om att kontanthanteringen och visering av färdbevis ska försvinna, vi vill ha fler övervakningskameror och mer personal. Hot och våld förekommer inom många av medlemmarnas arbetsmiljöer och i många arbetssituationer. Därför måstet vi fortsätter bevaka och synliggöra detta på ett bra sätt och skapa opinion. Kamp för rättvisa Varje torsdag sedan november 2007 har Kommunal stått på Mynttorget och protesterat mot högerregeringens orättfärdiga politik. En politik som ofta slår hårt mot medlemmarna. Varje torsdag och en 9

10 gång i månaden runt om i landet, oavsett väder och vind, har vi manifesterat under parollen Kamp för rättvisa. Vi kommer att fortsätta att stå där ända tills den borgerliga regeringen ändrar sin orättfärdiga politik. Vi kommer att fortsätta att granska den förda politiken ur ett tydligt klass- och könsperspektiv. Vi kommer att vara en nagel i ögat på dem som förespråkar orättvisor. Vi kommer inte att ge upp. Ett exempel på en orättvisa som har väckt berättigad vrede och som har mobiliserat många är sjukskrivnas villkor. Vi ser nu hur arbetsgivarna försöker köpa ut de långtidssjukskrivna,. Den sjuke får ett antal månadslöner i handen och sedan är det good bye. Arbetsgivarna plockar in unga friska sjuka ska ut och nya friska in. Ett annat exempel är den begränsning av antalet ersättningsdagar för deltidsarbetslösa som trädde i kraft vid årsskiftet. Detta har fått till följd att många medlemmar måste välja mellan att försöka klara sig på lönen från deltidsarbetet eller säga upp sig och bli heltidsarbetslösa. En fullständigt oacceptabel situation. Ett kongresstätt år Under våren 2008 var vi flitiga besökare i Folkets Hus i Stockholm. Vi har klarat av såväl vårt förbundsmöte som LO-kongressen. Förbundsmötet i maj blev två dagar fyllda av spänstiga diskussioner. Fyllda av självförtroende, engagemang och vilja att påverka. Villkoren i arbetslivet kom att prägla förbundsmötet. Det handlade om rätten till heltid. Det handlade om arbetet med mönsterarbetsplatsen. Det handlade om kampen för kollektivavtalen. Det handlade om de vikande medlemssiffrorna. Vi genomförde ett EU-seminarium där Wanja Lundby- Wedin deltog och som handlade om konsekvenserna av Lavaldomen. Diskussionerna gjorde det tydligt att EU-frågorna har blivit till hemmafrågor som på ett påtagligt sätt påverkar vår vardag. På LO-kongressen var temat Världens bästa jobb och 108 av de 300 ombuden var kommunalare. Kommunals yrkande om samordning av en särskild jämställdhetspott inom LO gick tyvärr inte igenom. Frågan ska i stället diskuteras inför varje ny avtalsrörelse. Kongressen höll med om att det behövs ett aktivt arbete med att lyfta låglöneyrkena, men det ska skötas av förbunden inför varje avtalsrörelse och inte beslutas av LOs kongress. Det kanske inte var det utfall som vi hade hoppats på, men vi fortsätter att driva frågan. Vi har alltid jämställdheten på agendan. Inte bara när det är avtalsrörelse. LO-kongressen slog också fast att en hög ersättningsnivå i försäkringssystemen är det bästa sättet att hålla nivåerna uppe i kollektivavtalen. Man beslutade att arbetslöshetsförsäkringen ska vara en stark omställningsförsäkring som ska ge de allra flesta arbetslösa 80 procent i inkomstrelaterad ersättning. Det långsiktiga målet är 90 procent. Kongressen beslutade också att LO ska verka för att taket i sjukförsäkringen ska höjas till 90 procent och att karensdagen ska avskaffas. Personligen är jag särskilt nöjd med att vi fick med oss resten av LO på kravet på rätt till heltid. Ett beslut som fick uppmärksamhet i media och som föregicks av långa diskussioner handlade om hanteringen av Lissabonfördraget. Efter ganska heta diskussioner enades kongressen om en kompromiss som gick ut på att LO kräver att riksdagen inte ska ratificera fördraget förrän den så kallade Lavalutredningen är avslutad. Lavalutredningen Lavalutredningen handlar om vilka villkor som ska gälla för utländska företag som är tillfälligt verksamma i Sverige. Lavaldomen är en utmaning för den svenska modellen och vi har under hela hösten tydligt påpekat riskerna för utredaren Claes Stråth. Jag tycker att det är bra att Stråth vill bygga vidare på kollektivavtalsmodellen. Samtidigt är jag kritisk till 10

11 att det blir mycket svårt att kontrollera om företagen verkligen betalar minimilön och har minimivillkor. Det försvårar själva kärnan i det fackliga arbetet. Vår uppfattning är att regeringen tydligt måste värna den svenska modellen. Fackliga rättigheter måste alltid gå före kapitalets frihet. Migration Migrerande arbetskraft är en viktig faktor i globaliseringen. Den skapar både goda möjligheter och stora utmaningar för dem som flyttar liksom för de länder och regioner som berörs. Vi inom facket måste förhålla oss till detta. Det handlar till exempel om att människor exploateras och om illegala anställningar. Jag anser att vi måste bli bättre på att sprida information om facklig verksamhet och vilka villkor som gäller på svensk arbetsmarknad. Men det räcker inte. Vi måste hitta konkreta former för hur vi bäst kan hjälpa dem som tillfälligt arbetar i Sverige. Mycket handlar om att vi ska finnas där. Både fysiskt och med information som verkligen är tillgänglig för de berörda. Det är ute på fältet och genom kontroll av företag som det går att upptäcka och avslöja oseriösa arbetsgivare som utnyttjar migranternas utsatta position. Vårt uppdrag är att sprida information på de berördas eget modersmål. Detta är en viktig uppgift. Vi har ju verktygen. Inte minst har vi en ofta alltför outnyttjad resurs i form av de medlemmar som har utländsk bakgrund I våras öppnade ett fackligt center i Stockholm som ska ge råd och stöd till papperslösa. Det har startats på initiativ av flera fackliga organisationer och föreningen Papperslösa Stockholm. Syftet är att hindra papperslösa och asylsökande från att utnyttjas på arbetsmarknaden och att stödja dem som råkat illa ut. Jag tycker att det är viktigt att vi, tillsammans med andra, gör vad som är möjligt för att förhindra att människor exploateras på arbetsmarknaden. Alla former av exploatering strider ju mot den grundläggande fackliga idén om likabehandling och ickediskriminering. Men det är också så att övriga löntagare drabbas på sikt om vi skulle acceptera en press nedåt på löner och arbetsvillkor. Jag tror och hoppas att centret kommer att bli framgångsrikt. Klimatet i fokus I september arrangerade Kommunal och Socialdemokraterna Det gröna folkhemmet en klimatkonferens i Stockholm. Det var en gåva till Göran Persson i samband med hans avgång som partiordförande. Bland talarna fanns, förutom jag själv och Mona Sahlin, även Ricardo Lagos, FNs generalsekreterares speciella sändebud i klimatfrågor, och Majora Carter från Bronx i New York. Hon är grundare av Sustainable South Bronx som förändrat sopstationer till gröna parker, skapat gröna jobb och förvandlat den fattiga stadsdelen till ett grönare Bronx. Klimatfrågan hänger ihop med kommunalarnas vardag både på jobbet och privat. Vi vill synliggöra det här sambandet. Att lära oss att se klimatet i allt vi gör. För kommunalarna har stor erfarenhet och kunskap som både politiker och arbetsgivare har nytta av och borde använda mer. Det handlar om sopåkare och deponiarbetare som lär allmänheten avfallshantering, om bussförare som kör klimatsmart i biogasbussar, om vaktmästare på sjukhus som tar hand om riskavfall och, inte minst, om kokerskor som vill laga närproducerad mat i skolkök. Varje dag serveras 1,3 miljoner luncher på svenska skolor och lägg därtill de måltider som serveras på sjukhus och äldreboenden, då inser man att det handlar om en verklig möjlighet att påverka klimatet. Det här handlar om människor som arbetar i yrken som historiskt sett har haft låg status, som ofta inte ens har en riktig yrkestitel. Men nu ökar 11

12 insikten om hur viktiga deras arbetsuppgifter är. Återvinningsarbetaren som sorterar miljöfarligt avfall på någon av landets många återvinningsanläggningar gör inte bara en insats för en bättre miljö utan även för en säkrare värld och våra barns framtid! Vi måste helt enkelt synliggöra den kunskap som finns och utmana både medlemmar och andra att använda den i sin vardag. De gröna näringarna I juni överlämnade generaldirektör Matz Hammarström sitt betänkande Mångfald som möjlighet Åtgärder för ökad integration på landsbygden till jordbruksminister Eskil Erlandsson. Utredningens syfte var att lägga fram förslag på hur integrationen inom de gröna näringarna kan öka. Kommunal är i allra högsta grad berört med medlemmar i de gröna näringarna, bland annat inom jordbruk och trädgårdsodling. Det är bra med ökad mångfald. Men redan i dag arbetar många säsongsanställda med utländsk bakgrund inom jordbruk och trädgårdsodling. Inte sällan drabbas de av oseriösa arbetsgivare som betalar dåliga löner. De säsongsanställda får ibland arbeta 16 timmar om dagen för en lön som skulle vara oanständigt låg även vid en arbetsdag på 8 timmar. Dessa arbetsgivare låter ofta sina säsongsanställda bo i dåliga bostäder, och drar av kost och logi på lönen. Kommunal säger nej till lönedumpning och etnisk diskriminering i arbetslivet. På sikt hotar detta medlemmarnas levnadsstandard och urholkar gemensamma överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Finanskris och lågkonjunktur Hösten 2008 var omtumlande: Varje dag fylldes tidningarna av svarta krisrubriker. Börserna föll handlöst, räntorna var högre än på många år och varslen duggade tätt. Hittills har vi mest sett hur varslen drabbar industrin, men alla vi som har varit med ett tag och upplevt tidigare kriser, vet att det som i första läget drabbar industrin, slår stenhårt mot den gemensamma sektorn i nästa steg. Ofta handlar det då om tysta varsel. Att arbetsgivaren låter bli att förlänga tidsbegränsade anställningar. Det syns inte i statistiken, men är ofta lika förödande för den som drabbas. Arbetslösheten kommer att öka även bland Kommunals medlemmar. Varslen har redan börjat komma. Detta ökar kraven på oss som fackliga företrädare. I den otrygga situation som medlemmarna befinner sig måste de känna att vi förmår att hantera frågor på ett sätt som känns både kraftfullt och professionellt. Det kräver engagemang. Det kräver nytänkande. Internationellt Den fackliga solidariteten känner inga gränser. Ett exempel på det är vårt stöd till de strejkande sockerrörsarbetarna i Colombia. Tack vare den fackliga solidariteten kunde 14 timmar långa arbetsdagar, sju dagar i veckan, till extremt låga löner ändras till löneökningar på 15 procent, 8 timmars arbetsdag och en rad sociala förbättringar var också året då USA valde en ny president. En president som ser facket som en resurs och en samarbetspartner i arbetet för ett bättre samhälle. Jag gläds med våra fackliga kamrater i USA. Ylva Thörn Förbundsordförande 12

13 Medlemskapet 13

14 Under hösten har Kommunal ägnat särskild uppmärksamhet år medlemmar som gått ur förbundet med riktade återvärvningsaktiviteter. Resultatet var bra." Man kan inte tvinga folk att gå med. En del har ju ändå en annan utgångspunkt, andra värderingar. Men det är positivt att Kommunal hörs mycket idag. Jag tror också att informationen utåt spelar en väldig roll när vi ska värva medlemmar i framtiden. Media, reklam, allt sånt får folk att haja till. Därför måste vi fortsätta att ta plats, bli en viktig del av samhället, av debatten. Maja Falk, arbetsplatsombud och undersköterska

15 Medlemskapet Kommunal satsar på att rekrytera fler medlemmar. Det gäller både att nå ut till nyanställda ungdomar och att få före detta medlemmar att komma tillbaka. Den stora minskningen av medlemsantalet som orsakades av regeringens drastiska höjning av a-kasseavgiften började under året att klinga av. För att bli ännu bättre som fackförening har Kommunal under året sjösatt ett nytt fackligt verktyg, Arbeta rätt. Medlemsutveckling Medlemsantalet har fortsatt sjunka under 2008, även om antalet utträden stadigt minskat sedan februari. Vid årets början hade Kommunal medlemmar och vid årets slut , dvs minus (minus 3,13 procent), att jämföras med 2007 då tappet var medlemmar personer har under året gått ur a-kassan, medan studerandemedlemmarna har blivit fler och dubblerats till antal, i december Den avdelning som har minst minskning är Örebro län, minus 1,25 procent, och Värmland har störst, minus 4,12 procent. De vanligaste orsakerna till att medlemmarna lämnar förbundet är bristande betalning (12 695), övergång till annat förbund (12 637) och att man begärt utträde (9 514). Jämfört med 2007 har antalet inom samtliga kategorier minskat avsevärt. En viktig anledning till att förbundet fortsätter minska är att antalet inträden har minskat stadigt fick Kommunal drygt nya medlemmar och nu ligger antalet under Årets nya medlemmar är ändå en liten ökning jämfört med års satsning på medlemsrekrytering övergick under 2008 till att vara en del av det reguljära linjearbetet med värvning. För att få kontinuitet i arbetet fortsatte de regelbundna videokonferenserna med avdelningarna. Flertalet avdelningar har redovisat månadsstatistik över genomförda arbetsplatsbesök i sektionerna. Ökad satsning på skolinformation och studerandemedlemmar Kommunal har många potentiella studerandemedlemmar på gymnasieskolans barn- och fritids-, omvårdnads- samt naturbruksprogram. Sedan kongressen 2007 beslutade om gratis medlemskap för gymnasieungdomar har antalet studerandemedlemmar i Kommunal ökat stadigt. Skolan är en viktig mötesplats där Kommunal kan ta del av framtida medlemmars förväntningar och behov. Ungdomssatsningen som inleddes 2007 har fortsatt och fördjupats. Bland annat har skolinformationen utvecklats, både organisatoriskt och med nya material för unga. Kommunal lanserade en ny webbplats i slutet av april med målgruppen gymnasieungdomar och unga medlemmar. Den ska även vara ett komplement för skolinformatörerna och vara fördjupning till förbundets material som används i skolorna. Under våren anordnades en konferens om skolinformation och medlemsvärvning. Syftet var att utbyta erfarenheter och öka avdelningarnas och sektionernas kontakter med gymnasieskolorna och potentiella unga medlemmar. Ungas attityd För att förstå vilka drivkrafter som ligger bakom unga människors inställning till facket har Kommunal, tillsammans med LO, HRF, SEKO och Handels, genomfört två attitydundersökningar bland unga mellan 18 och 30 år. 15

16 Antal avdelningar och medlemmar år År Avd Medl År Avd Medl År Avd Medl År Avd Medl Avdelningarnas medlemsantal 31 december 2008 Avdelning Män Kvinnor Summa Stockholms län Uppsala län Sörmland Östergötland Jönköpings län Kronoberg Kalmar län Gotland Blekinge Skåne Halland Väst Avdelning Män Kvinnor Summa Älvsborg Skaraborg Värmland Örebro län Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Z-Jämtlands län Västerbotten Norrbotten Summa

17 Resultatet visar att unga människor ofta tycker att facket är bra men inte är något de själva behöver, eftersom de ser sig själva som sin egen fackförening. Många ungdomar talar inte om att de skulle ha gemensamma intressen med sina arbetskamrater, utan perspektivet är individuellt den anställde och dennes behov i relation till arbetsgivaren. Återvärvning Under hösten har Kommunal ägnat särskild uppmärksamhet åt medlemmar som gått ur förbundet med riktade återvärvningsaktiviteter. Resultatet var bra, de begärda utträdena har halverats sedan årsskiftet. Kommunal måste ha fortsatt fokus på hur utträdena utvecklar sig. Värvning handlar både om att rekrytera nya medlemmar och att behålla medlemmar. Arbetsplatsbesök Sektionerna har gjort ett stort antal arbetsplatsbesök inom ramen för medlemsvärvningen. Besöken har blivit allt viktigare, men det är svårare att värva. Huvuddelen av avdelningarnas arbetsplatsbesök sker inom kommuner och landsting. Fortfarande genomförs inte tillräckligt många besök på de privata arbetsplatserna, i manligt dominerade yrken, hos små arbetsgivare, och inom teknik och jordbruk. Även om en viss uppryckning skett inom de tekniska områdena, så måste besöken på de privata arbetsplatserna öka. Medlemmarna där har lika stor rätt till sin fackförening som andra, och här finns det stor potential att värva nya medlemmar. Trafikprojektet För att stödja avdelningarnas arbete inom trafikområdet tillsatte förbundsstyrelsen ett särskilt projekt med resurspersoner för värvning inom trafiken. De kan branschen och de har varit lyckosamma med att få medlemmar att stanna kvar i Kommunal. Goda argument för medlemskap är bland annat Kommunals insatser för förarnas arbetsmiljö: Åldersfördelningen bland medlemmarna 2008 Antal män 0 <2 år 2-3 år 3- år - år > år kontanthantering, hot och våld, förarplatsens konstruktion mm. Medlemsvärvningen intensifierades inför årets avtalskonflikt och över 1200 nya medlemmar skrevs in i förbundet. Enbart i Stockholm blev det över 700 nya medlemmar. Den varslade konflikten fick många felorganiserade medlemmar i Transport att strömma över till Kommunal, vilket ger en starkare facklig organisation. Fackligt lärande Medlemsutbildning Kvinnor Att medlemmarna har goda kunskaper om sin fackförening är en förutsättning för engagemang och delaktighet i verksamheten. Avdelningar och sektioner erbjuder studiecirklar kring de material som finns i Kunskapslagret t ex Bättre Betalt, Schyssta schemat, men också i andra kurser. De senaste fem åren har medlemsutbildningen varit prioriterad i samarbetet mellan LO och ABF. Stipendiefonden som inrättades 2002 är en god stimulans för avdelningarna att öka deltagandet. 17

18 Fonden har bidragit till en ökad förståelse för vikten av fackligt lärande. I december publicerade LO ett nytt studiematerial för dessa utbildningar, Medlem i facket. Kvalitetssäkring för arbetsplatsombud Föregående år beslutade förbundsstyrelsen att grundutbildningen för arbetsplatsombud ska kvalitetssäkras och vara gemensam för alla avdelningar i Kommunal. I april 2008 kom de tre material som grundutbildningen ska baseras på, nämligen 1. Kommunals värdegrund och vision, 2. Kollektivavtalet det skrivna löftet och 3. Fackligt aktiv på arbetsplatsen. I april deltog ett 80-tal arbetsplatsombuds- och studieansvariga på ett seminarium på Runö folkhögskola om Kommunals pedagogiska grundsyn, samtalsmetodik och pedagogik för handledare samt om den nya grundutbildningen för arbetsplatsombud. LO-kurser för kvalificerad utbildning De förtroendevalda deltar i LOs centrala utbildningar i samma utsträckning som förra året. Trenden med minskat deltagande i arbetsmiljö-utbildningarna har fortsatt. Detta sedan statsbidragen drogs in och arbetsgivarna själva ska stå för utbildningskostnaderna. Den fackligt ideologiska utbildningen Insikter har fått betydligt fler deltagare. En orsak till detta är regionalisering av kurserna men även satsningen på den grundläggande arbetsplatsombudsutbildningen. Nätskolan Nätskolan som Kommunal har tillsammans med fem andra LO-förbund avslutades i sin grundform vid årsskiftet. Nu kommer utbudet att koncentreras till fackligt lärande och kurserna ska ligga mer öppet. De kan öppnas direkt från Kommunals hemsida utan att man behöver användarnamn och lösenord. Allt fler medlemmar använder dessa självstudiekurser. Förbundskurser Förbundskontoret har genomfört 16 förbundskurser för sammanlagt 286 deltagare: Ordförandekurs för sektions- och klubbordförande Kurs i avancerad mötesteknik och mötesordning Medieutbildningar StudS-utbildning internt Pedagogik och personliga lärstilar Handledarutbildning Mäns våld mot kvinnor Avtalsutbildning Kompetens 08 HÖK Avtalsutbildning Kompetens 08 Avtal med föreningen Vårdföretagarna, branscherna E och F Utbildning om arbetsskade- och sjukförsäkringsärenden Grundutbildning för kassörer och revisorer, steg 1 Grundutbildning för kassörer och revisorer, steg 2 Påbyggnadsutbildning, steg 3 för revisorer Skatte- och deklarationskurs för avdelningskassörer och ekonomiadministrativ personal Visma Control Brush up, anläggningsredovisning för ekonomiadministrativ personal Pensions- och försäkringskonferens Funktionsutbildning Den sedvanliga utbildningen för lokalombudsmän genomfördes vid ett tillfälle under hösten. Årets tema var diskriminering. JämO och DO gav grundläggande fakta samt bidrog med erfarenheter från tvister som drivits. Juristerna från LO-TCO Rättsskydd AB gav deltagarna det arbetsrättsliga perspektivet och förbundet redogjorde för ärendehanteringen inom organisationen. Ombudsmännen på enheten för arbetsrätt och kollektivavtal fick under året en tvådagars fortbildning i socialförsäkringsrätt, detta för att öka rättssäkerheten för medlemmarna. Samma utbildning erbjöds senare sex lokala avdelningar och genomfördes med bra resultat. 18

19 Under året genomfördes en tvådagars utbildningskonferens för avdelningarnas försäkringsansvariga, med inriktning på avtalsförsäkringarna inom KLområdet. En tredagars pensions- och försäkringskonferens genomfördes för avdelningarnas försäkringsansvariga och för förtroendevalda som aktivt arbetar inom området. En veckolång pensions- och försäkringsutbildning genomfördes för förbundets nya ombudsmän Under året genomfördes en kvalificerad utbildning för avdelningarna under tolv dagar i Kommun- och Landstingsavtalet, HÖK 07, uppdelad på tre kurstillfällen. En liknande utbildning i E- och F- avtalet med Vårdföretagarna genomfördes med samma uppläggning. Utbildningarnas första del behandlade de allmänna anställningsvillkoren och den andra behandlade lönebestämmelserna. Värdet av kollektivavtal, bakgrunden till de aktuella avtalsregleringarna och förbundets avtalspolitik belystes. Utvärderingen visade att utbildningarna var mycket uppskattade av deltagarna. Fackliga internationella studier Inom det internationella utvecklingssamarbetet som Kommunal bedriver är fackliga studier alltid en viktig del. I en del fall syftar projekten till att utbilda resurspersoner för den lokala eller regionala utbildningen. I andra projekt är målet att utbilda i medlemsrekrytering, jämställdhetsarbete, arbetsmiljö, hiv/aids, ledarskap eller arbetsmarknadslagar. I ökad utsträckning arrangeras också mer branschanknutna aktiviteter som seminarier kring vatten som en mänsklig rättighet. Det är viktigt att Kommunals förtroendevalda och anställda känner till sambandet nationellt internationellt när det gäller fackligt arbete. Insikterna om detta har förbättrats genom ett antal aktiviteter som avdelningar arrangerat under året. Därför har också studiematerialet EU i vår vardag uppdaterats för att mer passa in i dagens diskussioner om EU. Utredning om facklig utbildning Företaget Apel fick i uppdrag att genomlysa den fackliga utbildningen i Kommunal. Studierna omsätter årligen mer än 80 miljoner kronor registrerades i StudS utbildningstillfällen med sammanlagt deltagare. Utredningen skulle utvärdera utbildningarnas betydelse för den fackliga verksamheten och för förverkligandet av mål och prioriterade områden. Utvärderingen pekar ut sex områden för kritisk analys. De handlar bl a om likvärdighet och kvalitetssäkring, en pedagogisk grundsyn som genomsyrar alla utbildningar, vikten av att hela utbildningsverksamheten hanteras i StudS, förståelsen av det fackliga uppdraget, distansmetodik i facklig utbildning samt möjligheterna att mäta effekter av utbildningsinsatserna. Apel föreslår en mängd utvecklingsinsatser. Några exempel är metodstöd och strategier för dem som arbetar med studier. Lärande måste bli en integrerad del av verksamheten. För att utbildningen ska sättas in i ett sammanhang behöver kvalitetssäkring, ledarskap och delaktighet utvecklas. Apel rekommenderar också ett ökat samarbete med högskolor och andra. Yngre medlemmar måste påverka mer för att vi ska få nya impulser till arbetet med studier. Utvärderingen har diskuterats vid ett analysseminarium, i förbundsstyrelsen och vid konferenser för avdelningarnas ordförande och studieansvariga. StudS StudS har förbättrats under året vilket underlättar användandet. Bland annat har informationstexter och dialogrutor förbättrats, det finns en påminnelse om Tillstyrk ansökan, mm 19

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 2016 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto:s1: Berit Roald/Scanpix; s 4, 5, 12 och 13: Leif Zetterling Produktion: TCO, avdelningen för kommunikation & opinion, 2010 Tryck: CM Gruppen, Stockholm, oktober

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN)

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) KOMMUNAL SEKTION ÖST 2015 Förslag till arbetsmetoder/aktiviteter för måluppfyllelse för 2015 Sida 1 av 9 Verksamhetsplan för sektion Öst Vision Viktiga

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

1. Varselvågen i Kalmar län

1. Varselvågen i Kalmar län 1. Varselvågen i Kalmar län -Så drabbade varselvågen Kalmar län Januari 2013 Innehåll Inledning... 2 Varselvågen augusti - december 2012... 3 Varselsituationen i Kalmar län i ett 8-års perspektiv... 4

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > 1 nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet börjar alltid med en idé om vad som

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna Motion B16 vill ändra LO:s regelverk i stipendiefonden genom att ta bort kravet på minst tre förbund och i stället införa

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans!

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Känner du dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Du kan göra skillnad! Det är lätt att känna sig osynlig i e-handelsbranschen eftersom du aldrig möter kunderna

Läs mer

Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda

Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda Sektionens och avdelningens utbildningar är gratis en medlemsförmån! Vilka cirklar som anordnas på din hemort framgår av sektionens utbildningsprogram. Sektionen

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag SEKO Branschorganisation Spårtrafik förslag Verksamhetsplan 2017 1 Branschorganisationens uppgifter Övergripande mål för Branschorganisationen; En effektiv demokratisk organisation som samordnar aktiviteter

Läs mer

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE?

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? ARBETSLIV VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? 1. Vilka yrken ska ha hög respektive låg lön enligt dig? 2. Vilken funktion har lönen förutom som inkomst? 3. Vad tror du är den främsta orsaken till att

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 I motion B7 föreslås att förbundet ska tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag om åtgärder för att vända trenden med sjunkande

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 BUDGETPROGNOS 2011-2013.

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 BUDGETPROGNOS 2011-2013. Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 BUDGETPROGNOS 2011-2013. Inledning om planeringsmodellen Förbundets verksamhetsplanerings- och budgetprocess är ett viktigt verktyg för att hålla

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN Polisförbundets LÖNEPOLITISKA program LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN 2 Polisförbundets LÖNEpolitiska program 4 Nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Handlingslinjernas syfte är att formulera mål och strategier inom viktiga områden för IF Metall. Inom varje område anges konkreta mål och inriktningar för

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Facklig utbildning DAGORDNINGSPUNKT. nr 47 49

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Facklig utbildning DAGORDNINGSPUNKT. nr 47 49 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Facklig utbildning DAGORDNINGSPUNKT nr 47 49 Sid 2 Facklig utbildning HEM Innehåll Dagordningspunkt 47... 3 Motion nr 55 Angående förlorad inkomst vid fackliga utbildningar... 3

Läs mer